EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter."

Transkript

1 EWC - hva er det?

2 2

3 Hva er EWC? Arbeidstakere i virksomheter med aktivitet i flere land trenger en felles arena hvor de kan møte toppledelsen i selskapet. EWC/Europeisk samarbeidsutvalg kan fylle dette behovet. EWC skal bestå av minst tre og høyst 30 medlemmer, med mindre partene avtaler noe annet. Selve EWC består av arbeidstakernes representanter som utpekes av og blant de ansatte. Utvalget har krav på å møte ledelsen minst en gang i året. EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter. Den internasjonale betegnelsen er European Works Counsil (EWC). I Norge brukes også betegnelsen Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU). Hvorfor skal vi ha EWC? Formålet med reglene er å sikre informasjon til og konsultasjon med de ansatte over landegrensene i europeiske/internasjonale virksomheter. De ansatte har behov for informasjon og konsultasjon når de for eksempel blir berørt av beslutninger som treffes av et morselskap i et annet land. Ofte har ledelsen en samordning på europeisk konsernnivå, mens fagforeningstyrken finnes på arbeidsplassen og forbundsnivå i det enkelte land. Derfor er det viktig at arbeidstakerne fra de forskjellige landene har enn formell og akseptert arena å møte toppledelsen i virksomheten på. Samarbeidsforumet gir ansatte medbestemmelse og påvirkningsmuligheter samt tilstedeværelse overfor bedriftens ledelse. Hvem er omfattet av EWC: Fellesskapsvirksomheter/konsern med Minst 2 virksomheter i to forskjellige medlemsstater Minst 1000 arbeidstakere totalt i medlemsstatene Minst 150 arbeidstakere i 2 forskjellige medlemsstater Generelt om direktivet Direktiv 94/45/EF om EWC er gjennomført i norsk rett gjennom blant annet forskrift av 28. juli 2000 nr 797 om europeiske samarbeidsutvalg mv. Gjennom forskriften er tilleggsavtale X til hovedavtalen mellom LO og NHO gjort til norsk lov. Hovedavtalen mellom YS og NHO har en egen tilleggsavtale VIII om EWC. Direktivet gir rettigheter til arbeidstakere og ikke til fagforeningene. Uorganiserte kan også sitte i EWC. EU-direktivet gjelder for alle EU-land og EØS-land. 3

4 Hvordan komme i gang? Det er ledelsen som er ansvarlig for å opprette europeisk samarbeidsutvalg i virksomheten eller informasjons- og høringsprosedyre. Skriftlig anmodning om forhandlinger om opprettelse av EWC kan fremsettes enten av foretakets/konsernets sentrale ledelse i Norge eller av minst 100 ansatte eller deres representanter i minst to virksomheter i minst to forskjellige EØS land. Partene kan også bli enige om opprettelse av EWC. Særlig forhandlingsutvalg for de ansatte Deretter skal det nedsettes et særlig forhandlingsutvalg som består av arbeidstakerrepresentantene, heretter kalt SFU. SFU skal Europa ha minst tre og høyst 17 medlemmer. Utvalget skal ha en representant fra hvert land der foretaket/konsernet driver en eller flere virksomheter. I tillegg sikres ytterligere representasjon i forhold til antall ansatte i de enkelte nasjonale enheter. Deretter underretter SFU både den sentrale ledelsen og ledelsen i de nasjonale enheter om utvalgets sammensetning. Ledelsen innkaller SFU til forhandlingsmøte med sikte på å etablere europeisk samarbeidsutvalg eller annen form for samarbeidsordning. Hvordan velger ansatte i Norge sine representanter til SFU og EWC? Dette skjer enten ved skriftlig og hemmelig valg etter reglene i hovedavtalens I virksomheter der dette ikke passer, velges representantene i henhold til valgreglene for ansattes representasjon etter aksjeloven. Avtale om EWC Ansattesrepresentantene og ledelsen skal i forhandlingsmøtet forsøke å komme til enighet om en avtale om EWC. Avtalen skal regulere de ansattes behov for relevant og regelmessig informasjon og for direkte dialog med ledelsen. Dette gjelder i saker som angår konsernet som helhet og som er av grenseoverskridende karakter. Spørsmål av rent nasjonal art skal ikke behandles i EWC. En EWC-avtale skal være skriftlig. Avtalen skal angi hvilke land og selskapsenheter som omfattes. Videre skal den fastlegge utvalgets sammensetning, medlemstall og fordeling av plassene, dets kompetanse 4

5 og arbeidsmåte, samt funksjonstid. For eksempel skal den angi hvilke type saker og spørsmål EWC skal behandle. Avtalen skal også fastsette sted, hyppighet og varighet for møtene. Hvis det er nødvendig med formøter for partene i forkant av EWCmøtene, skal avtalen også regulere dette. Avtalen skal inneholde budsjett for EWCs virksomhet, samt angi avtalens varighet og fremgangsmåten ved reforhandlinger. Bistand SFU har rett til å la seg bistå av sakkyndige etter eget valg. Ledelsen plikter å dekke omkostningene ved en slik sakkyndig. Dekning utover dette kan avtales med ledelsen. Under forhandlingene kan partene etter anmodning få råd og veiledning av sine organisasjoner. UNI (Union Network Internasjonal) kan gi råd og bistå i slike prosesser. Negotia kan også gi råd og veilede. Dette er aktuelle temaer for møtene: I hovedsak er det saker som angår virksomheten som strukturen, økonomisk og finansiell situasjon, forventet utvikling, produksjon, salg og vesentlig endringer i organisasjonen. Det kan også være temaer som arbeidsmetoder, produksjonsprosesser, nedleggelser eller masseoppsigelser. Ansattes representanter skal også ha informasjon om omstendigheter som i betydelig grad berører arbeidstakernes interesser, som flytting, overføring, nedleggelser av foretak. I spesielle situasjoner der de ansattes interesser i vesentlig grad blir berørt, særlig ved flytting, nedleggelse eller masseoppsigelser, har EWCs arbeidsutvalg, eller der slikt ikke er opprettet, hele EWC, rett til å kreve møte med konsernets ledelse eller annet passende ledelsesnivå med selvstendig myndighet til å avgjøre saken. Slikt møte skal avholdes så raskt som mulig på grunnlag av rapport fra ledelsen. Nasjonale anliggender diskuteres ikke i EWC. 5

6 Hvem betaler: Det er ledelsen som er ansvarlig for å tilrettelegge og bekoste forhandlingene som nevnt ovenfor. Når et EWC eller annen samarbeidsordning er på plass, plikter ledelsen å gjennomføre og finansiere denne. Hvor ofte skal samarbeidsutvalget møtes? EWC har krav på møte ledelsen minst en gang i året for å bli informert om fellesskapsforetakets / konsernets utvikling og fremtidsutsikter på grunnlag av en rapport utarbeidet Vis av hensyn ledelsen. EWC i praksis EWC skal møtes minst en gang i året. UNI skiller mellom to former for EWC, det symbolske, hvor arbeidet er begrenset til ett årlig møte og det proaktive, med jevnlig dialog mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne og der EWC utgjør basen for informasjon, samarbeid, men også forhandlinger og overenskomster. UNI konstaterer at det ofte trengs en viss tid før ett EWC blir proaktivt. I gjennomsnitt tar en slik prosess fem år fra det ble stiftet. Tips og råd Det er lurt å hente inn erfaring og kunnskap når man skal i gang med arbeidet, UNI stiller opp! Kultur og forhandlingsklima Husk at det kan være forskjellige måter å vurdere saker på. Ta høyde for ulikehetene - det kan være smart å lage en Vær varsom plakat Gå til forumet med et åpent sinn. Referanser i Negotia: Rådgiver og advokat Bjørg Anne Rynning: Hovedtillitsvalgte i Coca Cola Drikker: Genevieve Utarbeidet av internasjonalt utvalg i Negotia august

7 7

8 8 Bergersen as

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD Del A KAP. I...6 Partsforhold, virkeområde og varighet...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II...6 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Av Trygve Sørensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv 1.Bakgrunn På møtet i referansegruppen 12. desember 2008 la departementet frem ulike forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer