Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes pr. e-post til eller pr. post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Forslagene med styrets kommentar blir fortløpende lagt ut på Forslag som ønskes omtalt i årsmøtedokumentene må være kommet fram innen Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Tilbud på alle alderstrinn Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 19 år) Seniorfotball (20 +) Trener- og lederutvikling Dommere og dommerutvikling Spillerutvikling Treningstid og -forhold, klubbfasiliteter Informasjon Arrangement VinterCup Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Kurlandsdagen (merkeprøvedagen) Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Kurlandsparken kunstgressbane Disponering av bane og klubbhus Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til klubb og lag Økonomi Nina Inntektsbringende tiltak Markedstiltak Kioskdrift Representasjon og utmerkelser SLUTNING REGNSKAP RESULTAT PR BALANSE PR NOTER TIL REGNSKAPET REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG ANSKAFFELSE AV HJERTESTARTER VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Innledning Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Medlemmer Ungdomsutvalg Miljømessig utvikling Sportslige forhold Einar Tilrettelegging for lagene Spillerutvikling Dommerutvikling Trener- og lederutvikling Barnefotball Allidrett G/J6 (G/J05) V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 2

3 G/J7 (G/J04) TRENERE OG LEDERE 2011: G/J8 (G/J03) J7/8 (J04/03) G9/10 (G01 02) J9 (J01 02) G10 (G00) G12 (G99) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Junior damer (17 19 år) Resultatmål: Gutt (15 16 år) Resultatmål: Jente (15 16 år) Resultatmål: Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Småjente (13 14 år) Resultatmål: Voksenfotball Kvinner senior Resultatmål: Menn senior Resultatmål: Andre seniorlag Resultatmål: Informasjon Arrangement VinterCup Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Organisering Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT VALG V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 3

4 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Einar Blankenborg Økonomiansvarlig Nina Niemi Nordeng Sekretær Stig Solberg Styremedlem Ole Rosvoll Styremedlem Wenche Nilsen Styremedlem Oddrun Stoll Styret har i perioden avholdt 9 styremøter og behandlet 70 saker. I tillegg har styret gjennomført et budsjettseminar helgen 16. og 17. oktober. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Pr er det 23 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben dekket støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 4

5 For sesongen 2010 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere lag og utvalg Totalt trenere og ledere Dommere Kretsdommere: Klubbdommere 11 er: Klubbdommere 7 er: Klubbdommere 5 er: Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Webmaster Økonomigruppe Markedsgruppe Anlegg Anlegg drift og utvikling Koordinering/utleie Materialforvalter Kioskgruppe Terje Kjos Johansen, Jørgen Haugen, Kennet Baarlid, Håkon Andersson, Ivan Dyrset Klaus Wike, Jørgen Dyb Remøy, Niklas Steen Odd Inge Hanssen, Sai Thaharajha, Henriette Klavenes, Tobias Hansen, Julian Studsrud Skulstad, Petter Hammer, Jostein Lund Halvorsen, Anne Lise Olsen, Eirik Slinning Klausen. Marius Holsve, Ajwan Owaissi, Iliass Chaaboun, Masi Hula Rasuli Einar Blankenborg Wenche Ramsvik Klaus Wike Finn Heggelund Ole Rosvoll Rune Aakvik Olav Strand Økonomiansvarlig Nina Niemi Nordeng Regnskapsfører Alf Larsen Wenche Nilsen Ole Rosvoll, Per Sira, Terje Johnsrud, Hans Randen, Svein Myrvold Finn Heggelund Oddrun Stoll Oddrun Stoll V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 5

6 Turneringskomité/KFK VinterCup Leder: Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Baneledere: Kafeteria: Påmeldinger: Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Økonomi: Sekretariat: Premieutdeling: Revisorer Valgkomité Nina Niemi Nordeng Rune Andersen Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dagny Øby / Anne-Marie Fester Anne-Marie Fester Olav Strand / Reidar Noer Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Nina Niemi Nordeng / Rune Andersen Bjørn Grevstad / Rune Andersen Kjell Vagstad og Solfrid Månum Rune Aakvik, Rune Andersen, Heidi Buenget 3.3 Gjennomføring av virksomhetsplanen for Innledning Styret viser til virksomhetsplan for KFK i 2010 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret vil sesongen 2010 i tillegg prioritere følgende mål: Etablere egen gruppe for spillere født 2003 fra høsten Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Rekruttere flere jenter under 12 år, herunder stille minst ett rent jentelag i barnefotballen. Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å prestere bedre enn sesongen Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt. Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk. Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme Organisasjon Styret er i klubbens handlingsplan pålagt å jobbe etter følgende retningslinjer på virksomhetsområdet organisasjon: «Det vil være en sentral oppgave å engasjere flere medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt.» V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 6

7 Resultatvurdering: Følgende permanente utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Økonomigruppe Markedsgruppe Kioskgruppe Materialforvalter Bane- og anleggsgruppe Turneringskomité Ungdomsutvalg Vi er i ferd med å få på plass en robust driftsorganisasjon for Kurlandsparken og klubbhuset. I tillegg har vi fra tidligere år klart å videreføre en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen, materialforvalterfunksjonen og redaksjon og drift av På andre områder har en heller ikke i år klart å etablere velfungerende utvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Til tross for dette har det blitt lagt ned mye godt arbeide av enkeltpersoner også på disse områdene, spesielt framheves Oddrunn Stolls arbeid i kiosken. En har forsøkt å etablere spillerutvalg på alle lag fra G/J16 og eldre, samt et sentralt ungdomsutvalg. Klubben skulle lage et system som økte innflytelsen og sikret medbestemmelsen til aktive spillere i ungdomsfotballen. Formålet er å utvikle et sportslig tilbud som er best mulig tilpasset denne gruppas ønsker. Særlig skulle det settes fokus på hvordan overgangen fra junior til senior kunne skje på en slik måte at vi beholder flest mulig som spillere, trenere, ledere eller dommere. Styret har ikke klart å etablere et fungerende ungdomsutvalg. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold. Styret er pålagt å ha kontroll over den virksomhet som foregår på lagsnivå, herunder den økonomiske aktiviteten. Den sentrale kilden til slik kunnskap er lagenes årsplaner med budsjett, lagets side på og årsmelding med regnskap. Lagene må kontinuerlig holde egen nettside oppdatert. Lagene skal fortsatt levere regnskap til styret Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2010 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: Etablere egen gruppe for spillere født 2003 fra høsten Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Rekruttere flere jenter under 12 år, herunder stille minst ett rent jentelag i barnefotballen. Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å prestere bedre enn sesongen Budsjett: Kto Trenings- og instruksjonstiltak kr ,- Kto Påmelding seriespill kr ,- Kto Div. gebyrer, overganger, kampavgift kr ,- Kto Reiseutgifter/tilskudd lag kr ,- V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 7

8 Kto Dommerutgifter kr , Sportslig Utvalg (SU) Organisering SU har denne sesongen bestått av: Sportslig leder Einar Blankenborg Utdanningskontakt Wenche Ramsvik Trenerkoordinator Ubesatt Dommerkontakt Klaus Wike Medlem Ole Rosvoll Medlem Rune Aakvik Medlem Finn Heggelund Tilbud på alle alderstrinn Resultatmål: Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Resultatvurdering: Sesongen 2010 har vi hatt tilbud til menn og gutter på alle alderstrinn, dog slik at spillere født 2002 (G8) har spilt sammen med 2001 (G9) i kamper). Det er fortsatt en utfordring for klubben å få økt deltakelsen blant jentene. Vi hadde likevel en gledelig utvikling på dette området denne sesongen. Det lykkes klubben å etablere et rent jentelag for aldersklassene 2001/2002. I tillegg har vi hatt tilbud på J16 (født 97 93) til kvinner senior. Vi har manglet tilbud om trening og spill på rene jentelag for spillere født 2004, 2003, 2000, 1999 og Spillere født 04/03 har deltatt med guttene. Vi har ikke aktive jenter født Vi har manglet et tilbud til old girls. Tilbudet om «Allidrett» er videreført. Tilbudet inneholder en time pr. uke med bredt anlagt fysisk aktivitet for aldersgruppen 7 til 3 år (født ). Det deltok for tiden 56 barn i tilbudet. Tilbudet er i stor grad foreldredrevet Barnefotball (6 12 år) Resultatmål: Etablere minst to 5 er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatmål: Etablere minst to 5 er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatvurdering: Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2010: G/J04 1 stk. 5 er-lag V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 8

9 G/J03 1 stk. 5 er-lag G02/01 2 stk. 5 er-lag G00 1 stk. 5 er-lag G99 l stk. 7 er-lag G98 1 stk. 7 er-lag G99/98 Felles 7 er lag for de ivrigste J01/02 1 stk. 5 er-lag Allidrett (G/J 06 03) Den mest gledelige utviklingen knyttet til sportslig aktivitet i klubben denne sesongen, er etableringen av «Allidrett». Tilbudet inneholder en time pr. uke med bredt anlagt fysisk aktivitet for aldersgruppen 6 til 3 år (født ). De deltar for tiden 56 barn i tilbudet. Tilbudet er i stor grad foreldredrevet. G/J04: Laget spilte i høstserien med stor suksess både sportslig og sosialt. Laget har i år bestått av 16 spillere. Spillerne er svært god sammensveiset gjennom både skole og fotball. Gruppen har et sterkt støtteapparat med tre trenere og en lagleder. Gruppa deltok i egen 6-årsserie på høsten. G/J03: Laget har vært med på flere cuper og spilt i høstserien. Tidligere i år hadde laget tre jenter og 10 gutter. I løpet av sesongen har en jente falt fra, men ellers det vært et stabilt antall spillere. Støtteapparatet har bestått av tre trenere og en oppmann. I tillegg har det vært med en storebror som har kjørt treninger innimellom. Oppsummert har det vært en god sesong med motiverte spillere og ledere. G01/02: Gruppa består nå av 17 gutter født 2001 og en i Vi har trent 2 ganger i uka gjennom vinteren. I sesongen trente vi en gang i uka og spilte en kamp. Vi har deltatt på fire cuper i år. Noe samarbeid med 2000 laget ved at de beste har fått være med noen kamper når vi har vært for få. Resultat mål: a) Beholde spillegruppen slik den var ved inngangen til sesongen b) Spille serie og 4 cuper igjennom sesongen. Vurdering av måloppnåelse: a) Spillegruppen 17 spillere etter sommerferien b) Seriespill og 4 cuper gjennomført. KRITERIER FOR LAGUTTAK a) Alle som møter spiller tilnærmet like mye. b) Alle skal prøve seg i alle posisjoner på banen. Vurdering av måloppnåelse: Begge målene er oppfylt Jenter 01/02: V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 9

10 En veldig positivt tilvekst i klubben. Gruppen har fungert godt med engasjerte spillere og ledere. Det har vært en god økning av spillere gjennom sesongen. Her er det trolig enda mer å hente. I starten slet man litt med oppmøte, men dette kom seg godt ut over sesongen. Det har vært spilt mange kamper og det har vært et godt oppmøte av spillere. På enkelte kamper har man stilt opp til 11 spillere. På treninger har man hatt et gjennomsnitt på 8 9 stk. G00: Hadde på vårsesongen utfordringer knyttet til at det var en liten spillerstall. Fikk god hjelp fra G01 som sendte to spillere til kamper. Ikke bare gjorde dette godt for antall spillere, men de var også en positiv tilvekst rent sportslig. G00 mistet to mann til Løvenstad på høstsesongen. Samtidig fikk de en tilvekst på 3 litt senere. Man kan da regne med å ha en spillerstall på pluss/minus 8 stk. Flere av treningene i år har vært samkjørte med G01, noe som har skapt gode treninger og relasjoner. G99: Alle treninger har vært samlet med G98. Det har vært en sesong med få utfordringer på den sportslige og sosiale fronten. Laget har fått en tilvekst på 4 spillere i løpet av sesongen. G98: I løpet av vintersesongen mistet vi en spiller til Løvenstad og en tok pause fra fotballen, slik at gruppa ved sesongstart besto av 11 spillere født i Disse 11 har fullført sesongen 2010, men vi har en som kommer til å bytte klubb til Fjellhamar ved sesongslutt. Ved inngangen til vintersesongen kommer vi til å ha 10 spillere. På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 24 gutter. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 42 % av det totale antallet gutter på vårt klassetrinn. A-klassen: B-klassen: 5 spillere av totalt 10 gutter 6 spillere av totalt 14 gutter Gjentatte forsøk på rekruttering opp igjennom årene har vist at det antall vi har nå, er det vi kan forvente, og ser ikke for oss at det blir mer enn maksimalt en i tilvekst i år. Denne sesongen har G98 trent sammen med G99 tre ganger i uka. Vi har oppfordret guttene til å delta på så mange treninger som mulig. Et par av guttene har hatt andre aktiviteter, men stort sett har det vært 9 11 spillere på de fleste treningene. Målsetting og fordeler med samarbeidet: o kunne tilby mer tilpasset og tilrettelagt trening for den enkelte o større muligheter for å individualisere treningen o bedre matching på den enkeltes nivå o mulighet for inntil 3 treninger pr. uke o tilgang til trenerkrefter fra G99 hjelper tynn bemanning i støtteapparatet til G98 o håp om at gutta blir værende lenger i klubben både de som vil noe med fotballen, og de som er med av mer sosiale grunner, vil føle at de kommer til sin rett og blir sett og utviklet V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 10

11 o lettere og fordele spilletid blant gutta, hvis vi deler inn i flere lag/grupper o forberedelse til 11 er fotball som kommer i 2011 Samarbeidet med G99 har gitt flere ressurser på trenersiden, og vi har de aller fleste uker tilbudt 3 aktiviteter pr. uke. Det være seg 3 treninger eller terninger supplert med kamper. Kollisjon med kamper for G99, som da legger beslag på trenerressurser, har i enkelte tilfeller medført innstilling av trening. Uten samarbeidet med G99 ville det blitt vanskelig å tilby tilstrekkelig antall treninger. Det ble lagt en solid treningsplan for gjennomføringen av treningene i vårsesongen. Dette ble ikke videreført etter sommerferien. Neste sesong bør en treningsplan utarbeides og vedlikeholdes gjennom hele sesongen. Det ble meldt på tre lag til seriespill: Ett 98-lag Ett 99-lag Ett 98/99-lag Lagene meldes på med forskjellig nivå, og det gir oss mulighet for mer tilpassede utfordringer for hver enkelt spiller. På 98-laget har alle spillerne fått tilnærmet lik spilletid, og i gjennomsnitt mer spilletid pr. kamp enn i fjor. G98 har bidratt med 5 spillere til hver kamp G98/G99 har spilt. I de fleste kamper har stammen bestått av 4 faste spillere. Siste plassen, og plasser ved forfall, har blitt bestemt rett før kamp. 3 av gutta har spilt 5 8 kamper, mens 3 har spilt 1 2 kamper. Alle gutta har fått mye spilletid på G98, og blandalaget har gitt et godt tilbud til de ivrigste. Målet er oppnådd. Blandalaget kunne med fordel ha blitt matchet på et høyere nivå. Her har ikke kretsen klart å gi oss den motstanden vi har bedt om, og det hadde antakelig vært bedre om vi hadde meldt på et 11 er lag i stedet. Den største suksessfaktoren i årets serie har vært mye spilletid til alle. Det har vært tilbud om spilletid både på G98 og på samarbeidslaget med G99. Dette har gjort at alle har kunnet fått tilpasset trening og kamp etter sitt ambisjonsnivå. Flere av spillerne har også fått hospitert opp på G97. Samarbeidslaget med G99 har vært påmeldt i G98-serien. Utfordringen knyttet til en slik løsning er at det påfører ekstra belastning på trenere/ledere. Dette har de respektive håndtert på en meget god måte. Det gode samarbeidet med G99 legger et godt grunnlag for kommende sesong Ungdomsfotball (13 19 år) Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 11

12 Ungdomsfotball år Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Stille ett lag i hver årgang under juniornivå. Resultatvurdering: Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2010: G19 1 stk. 11 er og 1 stk. 7 er-lag G16 1 stk. 7 er-lag bestående av spillere født 95/96 J16 1 stk. 11 er-lag bestående av spillere født 94/95 G13 1 stk. 11 er-lag bestående av spillere født 97 Vi har manglet lag i klasse J 19 og 14. På G19 har vi ligget over ambisjonsnivået, ved at vi har klart å stille to lag. For resterende del av virksomhetsområdet har vi en måloppnåelse på 50 %, i og med at vi ikke har klart å stille ett lag pr. årgang, men kun et lag pr. klasse. En klasse består av to årganger. Klassen kalles smågutt/jente (13 14 år) og gutt/jente (15 16 år). Menn junior (17 19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Budsjett: Post 4030 Reiseutgifter/tilskudd: ,- Tilbudet i denne gruppen skal balanseres mot klubbens ønske om at flest mulig i gruppa deltar på seniorlaget og deler av gruppas spilleres ønske om å ha identitet som eget G19-lag. Gruppa (G19 1) er en egen administrativ enhet, men har felles hovedtrenere med menn senior. Det tilbys to treninger + kamp pr. uke. Gruppa trener alltid samme sted til samme tid som menn senior 1 og 2. Første trening pr. uke skjer som egen gruppe under ledelse av assistenttrener/kampleder. Andre trening pr. uke er en felles trening med menn senior under ledelse av hovedtrener. Resultatvurdering: Aldersklassen var organisert med to grupper. G19 1 besto av 15 spillere født , samt 2 turister. G19 1 har samarbeidet tett med menn senior 1. Senior A-stallen ble tilført 2 spillere i junioralder før sesongstart, som gjorde at disse kunne lånes ned til junior. De fleste av spillerne i gruppa har kamper i 4. div. denne sesongen. I utgangspunktet skulle gruppa ha en egen treningsøkt i uka. På grunn av dårlig oppmøte lot dette seg ikke gjøre og laget har trent samtlige økter sammen med A-stallen. Vårsesongen ble gjennomført uten tap og med bare 2 uavgjorte kamper. Laget kvalifiserte seg dermed til Avdelingsmester serien på høsten ved å vinne sin avdeling. KFK tok kontakt med kretsen og ba om å få bytte plass med lag i den svakeste gruppa, men ønsket ble ikke imøtekommet. Seks av 15 spillere forsvant på grunn av studier eller førstegangstjeneste i andre deler av landet samt at 2 av 92 guttene sluttet. På høsten ble statusen på laget endret fra V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 12

13 11 er til 7 er lag. Midt i høstsesongen ble man nødt å trekke laget på grunn av at for få spillere ønsket å stille på kamper. 5 av gjenværende 7 spillerne ble med i A-stallen. G19 1 har bidratt med 5 spillere til Seniornivå i 2010 (Målsetting i HP: 1 3 spillere) G19 2 besto av spillere født Gruppa ble trent og ledet av spillerne. Treningsoppmøtet var akseptabelt, om lag 50 % av de 16 i gruppa var gjennomsnittlig til stede. Laget fikk det meget tøft i serien som et rent førsteårs lag. Utover sommeren ble det vanskeligere og vanskeligere å få med nok spillere på bortekamper og lagledelsen valgte å trekke laget og legge ned gruppe. Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. Resultatvurdering: Gruppa består av spillere født 95 (9 stk.) og 96 (6 stk.). De deltok i med ett 11 er lag i G16, 2. div. avd. 1. De vant avdelingen etter en sterk høstsesong og er klare for spill om avdelingsmesterskap. Disse kampene er ikke avviklet i skrivende stund. Laget har hatt en meget god utvikling løpet av sesongen. Samtlige spillere holder G16- aldersgrensen også kommende sesong. Jente (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet i 1. divisjon. Resultatvurdering: Dette er en stor og veldrevet gruppe. Den består av snaut 20 spillere født 93/94/95/96/97. De deltok med lag i 1. div. J16. De endte på fjerdeplass på dårligere målforskjell enn lagene på 2. og 3. plass. Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er-lag i hver årgang for gutter. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Resultatvurdering: Samarbeidslaget mellom Kurland og Løvenstad i klasse gutt 13 gjennomførte en sesong over all forventning. KFK/L endte på andre plass i avdelingen. Samarbeidet på dette alderstrinnet frister til gjentakelse. KFK har tatt kontakt med Løvenstad om videreføring av samarbeidet også i Vi håper spillerne og de foresatte er like fornøyde og blir med videre. Småjente (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er-lag i hver årgang for gutter. Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er-lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Resultatvurdering: KFK stiller ikke lag på dette alderstrinnet pga. for få spillere til å stille lag. Våre spillere på dette alderstrinnet spiller på J16. V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 13

14 Seniorfotball (20 +) Mål: Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet. Resultatmål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls o.l.. Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2010: Menn senior 2 lag Kvinner senior 1 lag Menn veteran 1 lag Budsjett: Menn senior kr ,- i direkte driftstilskudd fra posten «Reiseutgifter/tilskudd» Kvinner senior kr ,- i direkte driftstilskudd fra posten «Reiseutgifter/tilskudd» I tillegg kommer ytelser som alle lag i klubben mottar. Kvinner senior Resultatmål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Delmål: Foran 2009 sesongen var målet være at laget skulle havne på øvre halvdel av tabellen. Det ble derimot nedrykk til 4. div., og målsettingen for 2010 er umiddelbart opprykk til 3. div.. Resultatvurdering: Kvinner senior ble nr. 2 i 4. div. avdelingen for Akershus og rykket dermed ikke opp. Til tross for at dette ikke lyktes ble det en god sesong med gode resultater og godt oppmøte blant spillerne. Det har også vært positivt med at flere spillere fra J16 har vært med og hospitert både på trening og kamp. Menn senior Resultatmål: Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Resultatvurdering: Måloppnåelsen på dette området er ikke tilfredsstillende. V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 14

15 Menn senior var sesongen 2010 kvalifisert for spill i 4., 5. og 6. div. En var klar over at det burde være 30 mann i MS1 + 2 gruppa, for å kunne stille 2 lag, ha 18 mann i snitt på trening, samt finansiere driften av laget. Det manglet minst 10 spillere ift. til dette alternativet. Det ble forsøkt løst ved å kun å stille ett lag fra A-stallen og å samtrene med G19 og benytte de i seniorkamper. Menn senior 1 (A-laget) ble nr. 13 av 14 lag 4. div. og rykket ned. Utfordringen denne sesongen besto i hovedsak av at det var for få spillere i gruppa og at for få i gruppa bruke tid på fotball 3 ganger i uken. Det ble lagt til rette for tre treninger pr. uke, hvorav en på hel bane, på vintersesongen. På sommersesongen disponerte også laget hel bane. Snittet på treninger var om lag 8 spillere. Snittet var noe høyere før serien startet og tidlig på høsten. Snittet var vesentlig lavere på trening dagen etter kamp. Menn senior 2 ble nr. 7 i 5. div. MS2 har vært en egen administrativ gruppe. Gruppa besto av snaut 20 spillere. Laget hadde ikke felles trening og møttes kun til kamp. Menn veteran: MV+48 gjennomførte en meget god sesong. De var nok spillere både på trening og kamp. De kom på 2. plass i serien Trener- og lederutvikling Trener 1 kurs 8 personer à kr 800 Trener 2 kurs kr Eksterne lederkurs kr stk. trener- og lederforum kr 500 Interne møter og kurs kr 1500 Budsjett: Trenings- og instruksjonstiltak kr Resultatvurdering: Denne sesongen har det så langt bare vært meget få som har deltatt på på delkurs 1 (aktivitetslederkurset) av trener I kurset. Dette er ønskelig at langt flere deltar på disse kursene, særlig gjelder dette deltakelse fra de yngste alderstrinnene. KFK fikk ikke med deltakere på trener II kurset. Vi har hatt med deltakere på keepertrenerkurs. På ledersiden har det vært for liten aktivitet med tanke på deltakelse på eksterne kurs. Det har vist seg vanskelig å finne eksterne kurs som ledere ønsker å delta på. Vi har hatt en deltaker på Lederkurs 1. Det er ikke blitt gjennomført trenerforum denne sesongen. Vi jobber fortsatt med å finne en form som gjøre det mer attraktivt å delta. Det er gjennomført to ledermøter (trener- og lederforum) i løpet av sesongen med god deltakelse. Møtene arrangeres regelmessig vinter, vår og høst. Det ble dessverre ikke funnet rom for å arrangere høstmøtet. V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 15

16 Revisjon av skoleringsplanen og publisering av denne på nettsiden er ikke sluttført på grunn av manglende kapasitet i sportslig utvalg Dommere og dommerutvikling Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal ha to faste dommere de avtaler dømming av hjemmekamper med. Bistå oppmenn å finne dommere i 11 er kamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Resultatvurdering: KFK hadde denne sesongen tre kretsdommere og to ny rekrutteringsdommer. Vi har god dekning av klubbdommere til 7 er og 5 er-fotball, men ønsker at flere av 11 er dommerne kan stille opp å dømme klag i egen klubb som ikke får dommer satt opp fra kretsen. Det har blitt satt opp dommere til de aller fleste klubbens hjemmekamper, dels av krets og dels av klubb. Lagledere på G 13 har i stor grad måtte skaffe dommere selv. I barnefotballen ble alle lag gitt to dommere som skulle følge dette laget hele sesongen. Der vi hadde dommere som fullførte sesongen, har denne ordningen fungert meget bra på de fleste lagene. Den bør videreføres neste sesong. Alle klubbens dommere har komplett dommerutstyr fra klubben. Det er arrangert ett kurs i egen regi, og flere samlinger hvor kamper er fordelt og dommerfaglige forhold er diskutert Spillerutvikling Tilby alle trenere kurs i keepertrening Legge til rette for å kunne bli god i KFK Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Kr ,- fra posten «Trenings- og instruksjonstiltak». Resultatvurdering: Klubben har i år innført en strengere system på å sende spillere på sonesamlinger. Da fristen for påmelding til G98 spillere gikk ut 10. oktober var det påmeldt 3 spillere. Vi bør opprettholde det strenge systemet også i framtiden, hvor en representant fra SU godkjenner kandidatene. Det skal også legges til at kretsen begynner å skaffe seg god oversikt over spillerne i kretsen og dermed plukker ut en del spillere selv. Klubbene kan også sende spillere som er usett av V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 16

17 kretsen, men det stilles dog strengere krav. Grunnet ressursmangel har det ikke blitt gjennomført ekstratreninger eller fellestreninger i regi av SU. Det samme gjelder keepertreninger. Det er ønskelig å få til dette kommende sesong, men det er helt ressursavhengig. Det har blitt gjennomført hospitering opp et alderstrinn i alle klasser og guttesiden helt opp til menn senior og fra J16 til kvinner senior på damesiden Treningstid og -forhold, klubbfasiliteter Mål: Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kampforhold. Klubbens kamper spilles som hovedregel på Parken I vinterhalvåret skal alle minilagene tilbys innendørstrening i Kurland skoles gymsal. Alle lag tilbys en gratis økt på undervarmet kunstgress. For øvrige økter betales redusert leie. Resultatvurdering: Kunstgressbanen har fungert med utmerket kvalitet store deler av sesongen. Fra medio januar har baneunderlaget holdt seg mykt. Banemannskap har gjort en god innsats med vedlikeholdet. På grunn av redusert ekstern etterspørsel var det romslig med tid til egne lag på gode tider både sommer og vinter Informasjon Mål: Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt. Budsjett: kr 2000,- fra administrasjonskostnader Strategi og tiltak: skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, e-post og SMS Det skal utvikles og vedlikeholdes e-post-grupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig er opprettet som funksjon på en del lag, men fortsatt er det trener/oppmann som dekker funksjonen på mange av lagene. For sesongen 2010 ønsker vi å få etablert et enda bedre nettverk av informasjonsansvarlige, slik at vi kan holde et kurs for disse ildsjelene. Informasjonsansvarlig skal sørge for: At den informasjonen som ligger på siden til laget på er korrekt og oppdatert V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 17

18 At laget er kort presentert på denne siden At det kommer en nyhet på hovedsiden om laget minst hver 14. dag Resultatvurdering: Informasjonskanalene fungerer bra. Nettsidene har vært godt besøkt og står for det meste av informasjonsoverføring fra klubb og ut til medlemmene og andre interesserte. Her finnes også et dokumentarkiv der styrets referater og andre aktuelle dokumenter lagres. Det har vært lagt et trykk på lagene til å utpeke en egen informasjonsansvarlig og aktivitetsøkningen på lagenes egne nettsider har fortsatt også i Nettsidene har gjennom 2009 vært den sentrale informasjonskanalen til medlemmer og andre interesserte. Ny plattform for publisering har medført en lavere brukerterskel for å skrive nyheter og oppdatere lagenes sider. Det har vært gitt tilbud om opplæring og brukerstøtte. Den lave brukerterskelen på publiseringsverktøyet gjør at brukerne lett kan sette seg inn i produktet. Det foretas individuell opplæring etter ønske fra medlemmer i klubben. Nettsiden vår ble også plukket ut av blant finalistene til «Topp 100» i Her kom vi på en 19. plass. Vi kan fortsatt bli bedre. Styret fortsetter arbeidet med å bygge opp en lederbok med praktisk informasjon til oppmenn og lagledere. Denne er tilgjengelig på nettsiden. Olav Strand har vært webmaster i alle disse årene og lagt ned et stort arbeid. Det er godt å se at kontinuitet gir resultater. Årets resultat må han dele med alle de trenere og ledere som bruker siden og gjør den levende og aktuell Arrangement VinterCup 2010 Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Budsjett: Netto kr ,- Resultatvurdering: Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Baneledere: Kafeteria: Påmeldinger: Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Økonomi: Sekretariat: Premieutdeling: Nina Niemi Nordeng Rune Andersen Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dagny Øby / Anne-Marie Fester Anne-Marie Fester Olav Strand / Reidar Noer Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Nina Niemi Nordeng / Rune Andersen Bjørn Grevstad / Rune Andersen V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 18

19 Oppsummeringsmøte ble avholdt i februar Vi kan se tilbake på en vellykket VinterCup atter en gang. I år hadde vi 103 guttelag og 100 jentelag. Resultatet ble kr ,- mot budsjett kr ,-. Olav Strand holdt websidene våre løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater. Vi tok bilde av alle finalelagene og la det ut på nettsiden vår. Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne og vi får skryt for vår måte å håndheve reglene våre på. Fjellhamarhallen er bestilt for å avholde KFK VinterCup 2011 helgene januar 2011 og 11. februar 13. februar Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Mål: Arrangere medlemsfest Resultatvurdering: Styret valgte å ikke arrangere medlemsfest, etter en vurdering at tiltaket ikke har vært viktig nok for klubben. Vi er usikre på om det er et marked for dette tiltaket Kurlandsdagen (merkeprøvedagen) Budsjett: + / 0 Mål: Stimulere til egentrening og ferdighetsutvikling Skape samhold og klubbfølelse Resultatvurdering: Det ble ikke funnet ressurser til å gjennomføre en slik dag. Det ble etter forrige sesong oppfordret til å opprette et eget verv i SU som skulle ta seg av dette. Det er ikke funnet kapasitet i nåværende SU eller andre kandidater denne sesongen. Dersom SU ikke kan arrangere en slik dag, bør lagene arrangere på egen hånd Barnas dag på Kurland Budsjett: + / 0 Mål: Profilere klubben som en sosialaktør i nærmiljøet ved å gi et tilbud til alle barn i skolens inntaksområde en samlende og positiv sosial opplevelse. Resultatvurdering: Barnas dag på Kurland ble arrangert lørdag 12. juni. Årets Kurlandsdag på lørdag ble mye preget av vind og regnvær. Men de ungene og voksne som møtte fram var godt kledd. I teltene til speider n og fotballklubben ble det servert pølser, kaffe, kaker og godteri, så da gikk det bra likevel. Strømmen og Skjetten skolekorps, rekrutter, åpnet dagen med marsj gjennom Kurlandsområdet og fram til TIFF-løkka i Holenveien. Her hadde Oddrun Stoll fra Kurland Fotballklubb og Speider-gruppen til Bjørnar Thøgersen på Kurland organisert både telt og plast-«gapahuk» for servering og ly for regnet. Speider n hadde laget store spretterter som V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 19

20 barn i alle aldre kunne prøve. Eva stilte opp med hest og vogn, og jammen ble det mange turer med småunger bakpå. Lekehund med godteri i magen var også populært. Det var lagt opp til både trehuske, fotballradar og triksekonkurranse, men disse aktivitetene måtte utgå pga. værforholdene. Istedenfor hadde Kurlandskunstneren Svein Solem overlevert et bilde som skulle auksjoneres bort under arrangementet. Etter flere budrunder ble det Kurland Vel som la inn det høyeste budet. Kurland Vel støtter Kurlandsdagen økonomisk, og leder June Herredsvela lovet at bildet skal henges opp i Grendehuset. Til slutt skal vi ta med en liten oppfordring fra en av ungene: Kan dere lage noen flere leker for de yngste unga neste gang? Åsså lurte jeg på om brannbilene kommer igjen snart, for det var så spennende sistgang! Vi lar oppfordringen gå videre til arrangementskomiteen til Oddrun Anlegg og utstyr Styret ble for sesongen 2010 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet anlegg og utstyr: Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt. Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk. Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Anleggskoordinator Klubbhusgruppe Baneansvarlig Materialforvalter Alle funksjonene har vært i drift og fungert utmerket. Styret valgte å slå sammen klubbhus og banegruppa til en felles anleggsgruppe. Denne organiseringen har fungert utmerket Anleggsutvikling Kurlandsparken kunstgressbane Mål: Ferdigstille «Nye Parken» Resultatvurdering: Kurlandsparken framstår nå som ett meget bra og funksjonelt anlegg. Det som mangler er mer ballfang, spesielt på kortsiden mot «bingen» (mellom målet og hjørneflagg mot Skihytta). Ballfang og stolper er kjøpt inn. En har tidligere forsøkt å få dette montert, gjennom å gi oppdraget til ett lag i forbindelse med vår dugnaden. Det har vist seg at dette oppdraget har vært for omfattende for ett lag å ordne på vår dugnaden, så jobben er fremdeles ikke utført. Dette må ordnes/organiseres på en annen måte. Banegruppa har jobbet aktivt med stell og vedlikehold av arealene rundt banen. Vår dugnaden 2010 ble gjennomført på en god måte. Vi fikk kjørt på bark på kortsiden mot klubbhuset, «Trekanten» mellom asfaltert vei ned til garderobene og klubbhuset ble ryddet, og det ble kjørt på matjord. Reserve benkene ble reparert, og forankret. Området bak klubbhuset ble ryddet for busker og kratt, og en del trær ble felt. I tillegg er det bygget en ny trapp ved siden av tribunen (imponerende jobb av G99). V:\Documents and Settings\rkkhw\Mine dokumenter\kfk\styret\årsmøtedokumenter_2010.doc 20

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.05.10 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 26.09.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Klaus, Nina, Wenche, Ole Forfall: Irene, 60/12 Innkalling, saksliste Bjørn Godkjent

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer