Postboks Løvenstad ÅRSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Regnskap Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes pr. e-post til eller pr. post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2018 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på eller Forslagene, med styrets kommentar, blir fortløpende lagt ut på Forslag som ønskes omtalt i årsmøtedokumentene må være kommet fram innen Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Tilbud på alle alderstrinn Praktisk tilrettelegging for lagene Rekruttere og beholde Innledning Rekruttere Beholde Dommer Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 19 år) Seniorfotball (20 +) Kvinner senior: Menn senior: Andre seniorlag: Informasjon Arrangement VinterCup Anlegg og utstyr Organisering Anleggsutvikling Disponering av bane og klubbhus Drift og vedlikehold av anlegg

3 Utstyr til klubb og lag Økonomi Innledning Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner Representasjon og utmerkelser SLUTNING REGNSKAP RESULTAT PR BALANSE PR NOTER TIL REGNSKAPET REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Politiattest Medlemmer, rettigheter og plikter Miljømessig utvikling Sportslige forhold Prioriterte mål og organisering av sportslig utvalg Rekruttere og beholde Innledning Rekruttere Beholde Dommer

4 Barnefotball Allidrett G/J6 (G/J 2009) G/J7 (G/J 2008) G8 (G 2007) G9 (G 2006) J8/9 (J2006/2007) G10 (G 2005) J11/10 (J 2004/2005) G11/12 (G G2003) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Junior damer (16 17 år) Gutt (15 16 år) Jente (15 år) Smågutt (13 14 år) Småjente (13 14 år) Voksenfotball Kvinner senior Menn senior: Andre seniorlag Informasjon Arrangement VinterCup Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Mål og retningslinjer Organisering

5 Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT INNSTILLING BUDSJETT VALG

6 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Bjørn Grevstad Nestleder Simen N Berg Kasserer Wenche Nilsen Sekretær Klaus Wike Styremedlem Ole Rosvoll Styremedlem Susanne Berg Styremedlem Lea Carina Tokerud Styret har i perioden avholdt 12 styremøter og behandlet 62 saker. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Resultatvurdering: Familiemedlemmer Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben dekket støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. De snaue 50 deltakerne på Allidrett 2014/2015 er ennå ikke registret som medlemmer i oversikten ovenfor. Pr er det 5 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I 2014 gikk vi over fra manuelt medlemsregister til registrering i S2S og kontingentkrav fra SendRegning. Det har vært mye jobb i år, særlig for å finne korrekte mailadresser til medlemmene. Her oppfordres det til at alle lagledere går inn i S2S og holder lagslistene oppdatert til enhver tid, særlig endring av mailadresser. Nye medlemmer må fortsatt registrere seg på kurlandfk.no slik at kontingentansvarlig får beskjed. Det har aldri vært så få medlemmer som ikke har betalt ved årsavslutning, og det er lovende for kommende år. Når det gjelder arbeidet med å rekruttere og beholde medlemmer, vises det til avsnittet nedenfor om sportslige forhold. 6

7 For sesongen 2014 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere lag og utvalg Totalt trenere og ledere Dommere Autorisert dommer: Rekrutteringsdommere: Klubbdommere 7 er: Jørgen Haugen Simen Killi og Markus Bratlie Odd Inge Hanssen, Joakim Ekern, Benjamin Javed, Daniel Fredriksen og Sebastian Huus. Klubbdommere 5 er: Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Webmaster Økonomigruppe Klaus Wike Einar Blankenborg Klaus Wike Marius Fagernes Ole Rosvoll Morten Rugtvedt Kristin Sundt Simen Berg Olav Strand Økonomiansvarlig: Wenche Nilsen. Medlemsregister: Nina Niemi Nordeng Markedsgruppe Anlegg Anlegg drift og utvikling Koordinering/utleie Lea Carina Tokerud og Susanne Berg Ole Rosvoll, Hans Randen, Svein Myrvold, Terje Johnsrud. Ole Rosvoll 7

8 Materialforvalter Kioskgruppe Bjørn Grevstad og Simen Berg Kvinner senior Turneringskomité Leder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Simen Berg Baneleder: Bjørn Grevstad Kafeteria: Dagny Øby/Anne-Marie Fester/Reidar Noer Påmelding: Anne-Marie Fester Vaktoppsett/sanitet/Webansvarlig: Lea Tokerud Økonomi: Nina Niemi Nordeng/Wenche Nilsen Sekretariat: Nina Niemi Nordeng/Simen Berg/Lea Tokerud Premieutdeling: Bjørn Grevstad Revisorer Valgkomité Sara Nærstad og Morten Rugtvedt Rune Aakvik, Petter Aunaas, Camilla Aamold 3.3 Gjennomføring av virksomhetsplanen for Innledning Styret viser til virksomhetsplan for KFK i 2014 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble sesongen 2014 pålagt å prioritere følgende mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere gruppe for spillere født Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk. Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt. Oppnåelsen av de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme. 8

9 3.3.2 Organisasjon Styret er i klubbens handlingsplan pålagt å jobbe etter følgende retningslinjer på virksomhetsområdet organisasjon: «Det vil være en sentral oppgave å engasjere flere medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt.» Resultatvurdering: Følgende permanente utvalg og funksjoner har vært etablert: Sportslig utvalg Markedsgruppe Økonomigruppe Kioskgruppe Anleggsgruppe Turneringskomité I tillegg ble følgende funksjoner besatt: Materialforvalter Webmaster Vi har en god og robust driftsorganisasjon for Kurlandsparken og klubbhuset. I tillegg har vi fra tidligere år klart å videreføre en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen og drift av Sportslig utvalg, markedsgruppe, økonomigruppe, materialforvalterfunksjonen, kioskgruppe Sesongen 2014 er det senior damer som har hatt ansvaret for kioskdriften. Der man har organisert de forskjellige lagene til å ta sine uker. Vi føler at vi har greid å fordele ukene etter antall de forskjellige gruppene har. Vi er meget fornøyd med hvordan disse har løst sine oppgaver. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold. Styret er pålagt å ha kontroll over den virksomhet som foregår på lagsnivå, herunder den økonomiske aktiviteten. Den sentrale kilden til slik kunnskap er lagenes årsplaner med budsjett, lagets side på og årsmelding med regnskap. Lagene må kontinuerlig holde egen nettside oppdatert. Lagene skal fortsatt levere regnskap til styret. 9

10 3.3.3 Miljømessig utvikling Budsjett Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr. 0 0 Å utvikle og bevare klubbmiljøet skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-, holdningsmessige og sportslige mål skal regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt lag. KFK fokuserer på følgende temaer: Fargerik Fotball mot vold og rasisme Fair play! Antidoping Forholdet til andre og deltakelse i turneringer Resultatvurdering: Styret er av den oppfatning at det er sunne holdninger i klubben knyttet til motstand mot vold, rasisme, homohets og juks. Klubben dekket påmeldingsavgiften på Trollcup for alle lag i barnefotballen. Alle lag i barnefotballen deltok. Vi lykkes ikke helt med å samle alle lagene i samme hytteområde og rundt et felles langbord lørdag kveld, men deltakelsen var likevel med på å skape klubbtilhørighet Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2014 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant aktive og tidligere aktive Etablere gruppe for spillere født 2008 Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Sportslig Utvalg (SU) Styret hadde denne sesongen organisert SU som følger: Sportslig leder: Klaus Wike Utdanningskontakt: Einar Blankenborg Dommerkontakt: Klaus Wike Seniorfotball: Simen Nordlien Berg 10

11 Ungdomsfotball: Barnefotball: Barnefotball: Seniortrener: Ole Rosvoll Morten Rugtvedt Kristin Sundt Marius Fagernes Resultatvurdering: Sportslig utvalg har fastsatt organiseringen av klubbens grupper og lag, og lagt strategien for den sportslige utviklingen i klubben. Rent praktisk har SU stått for påmelding av lag til seriespill, påmelding av trenere til kurs, og fordeling av treningstid. SU har videre vært ansvarlig for spillere, dommere, og trenere. SU har hatt ansvaret for tiltakene fotball-sfo, Keepermandager, Ivrigtreninger og merkeprøvedag Tilbud på alle alderstrinn Resultatmål: Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Resultatvurdering: KFK har i 2014 gitt et bredt tilbud i barnefotballen. Vi har meget få aktive i ungdomsfotballen. Klubben tåler ikke at de beste forsvinner til andre klubber. Resterende spillere blir ofte for få til å kunne stille lag, og følger etter eller slutter med fotball. Vi bør lage robuste grupper ved å slå sammen årganger tidligere. Det har manglet tilbud for følgende klasser: Jenter født Gutter født Old girls Vi har ikke hatt tilbud på juniornivå. Spillere i disse aldersklassene kan delta på seniorlagene Praktisk tilrettelegging for lagene Mål: Effektiv forvaltning av tilstrekkelig mengde felles utstyr Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og instruksjonstiltak Helsveisa minimål Fotballtennisnett + stativ SUM Resultatvurdering: 11

12 Nødvendig fellesutstyr til trening og kamp har vært tilgjengelig i utstyrsrommet. Vi har hatt for stort svinn av treningsballer til å fortsette denne ordningen. Fra neste sesong bør lagene få ansvar for egne treningsballer. Vester, kjegler m.m. er fortsatt fellesutstyr. Lagene har matchballer og legekoffert individuelt Rekruttere og beholde Innledning Over de siste 10 årene har det vært en markant nedgang i antall aktive i klubben, særlig når det gjelder kvinner. De snaue 50 barna som deltar på Allidretten som startet i september er ikke inkludert i tabellen nedenfor Totalt antall aktive Kvinner Menn Styret tror det er en rekke forklaringer på den negative utviklingen. Vi mangler komplette data på hvor stor andel av det enkelte kull på Kurland skole vi har lyktes å rekruttere til organisert fotball i KFK. De tallene vi har viser at målet om 75 % av guttene og 50 % av jentene er ambisiøst, men nødvendig dersom årgangene skal bli så store at de holder ut ungdomsfotballen. For begge kjønn gjelder at bredden i tilbudet av organiserte fritidsaktiviteter trolig er blitt større. I alle fall har de konkurrerende foreningene blitt bedre på rekruttering. Når det gjelder kvinner har KFK mistet hegemoniet i nærområdet. Vi får dermed ikke inn spillere fra naboklubber til ungdomsfotballen i samme grad som tidligere. Det medfører at årgangene i KFK blir for små og sprekker når lagene kommer opp i ungdomsfotballen. Dette skyldes i hovedsak at KFK aktivt deltok i etableringen av Team Strømmen (nå LSK kvinner) med aldersbestemte lag i klassene 16 og 19 år, og samarbeidslag på rekrutteringslagsnivå. I tillegg har naboklubbene tatt jentefotball langt mer på alvor de siste årene. Totalt spiller flere jenter i regionen fotball. Tilsvarende strategi vil bli tilpasset for gutter/menn. Når det gjelder gutter, er det å beholde spillere en større utfordring enn å rekruttere spillere. Vi har de siste årene ikke klart å stille lag for generasjonene 1995/1996/1997/1998/2000/2001/2002. Lagene har vært meget sårbare ved aggressiv rekruttering fra naboklubber. Når de to-tre beste spillerne har gått, har de nest beste valgt å følge etter. Analysen over har ledet styret til den konklusjon at innretningen på klubbens sportslige arbeid bør være på fokuset «rekruttere og beholde» Rekruttere 12

13 Mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Etablere minst ett lag i hver årsklasse gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole, og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Delmål: Gi tilbud om Allidrett Etablere tilbud om fotball-sfo Bruke flere kanaler til rekruttering Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Godtgjørelse instruktør SFO instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Allidrett 0 0 instruksjonstiltak SUM Resultatvurdering: Sportslig utvalg er i ferd med å skaffe seg oversikt over i hvilken grad vi når rekrutteringsmålet om 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene pr. klassetrinn på Kurland skole. Oversikten skal sorteres på postnummer. Elevene på Kurland skole er bosatt på 1479 Kurland, 1474 Norbyhagen og 1472 Fjellhamar. Vi ønsker å finne ut om det er vesentlige forskjeller i rekrutteringsgraden basert på bosted. Dersom det finnes en slik forskjell, kan klubben differensiere sitt rekrutteringsarbeid mot de gruppene som er underrepresentert. Sportslig utvalg har de siste årene jobbet aktivt med rekruttering og organisering av rene lag for jenter. Ved å sette sammen flere årganger tidligere, håper vi å lage mer robuste grupper. Sportslig utvalg diskuterer for tiden hvor lenge jentene bør spille sammen med jevnaldrende gutter før de settes sammen på rene jentelag. Rekrutteringsarbeidet har de siste årene vært basert på Allidretten. Målet har vært å etablere lag for 6 åringer våren før skolestart, som en forlengelse av de to forutgående årene på Allidrett. For å nå bredere enn Allidretten, har det i tillegg blitt utvikle og distribuert rekrutteringsmateriell på papir. Distribusjonen har skjedd både i postkassene i inntaksområdet til Kurland skole og som ranselpost på skole, SFO og barnehagene. I samme skrivet var det informasjon om tilbudet i barnefotballen. Vi har sesongen 2014/2015 lykkes med å etablere egne Allidrettsgrupper for årgangene 2009, 2010 og Snaut 50 barn deltar. Vi kan ikke dokumentere rekrutteringseffekt av skriv med informasjon om 13

14 Klubben arrangert på vårsesongen gratis fotball-sfo for 1.-4.klasse på Kurland skole. Formålet var rekruttering og omdømmebygging. Nærmere 60 barn deltok. Det var begrenset hvor mange barn våre to instruktører klarte å håndtere samtidig. I stedet for å avvise noen, valgte vi å splitte opp og fordele slik at alle som ønsket fikk delta. 3. og 4. trinn har tilbud om fotball på tirsdager, mens 1. og 2. trinn er på Parken på torsdager. De minste er så mange at ikke alle kan være med hver uke. Som rekrutteringstiltak var tilbudet bare mindre vellykket. Vi kan ikke dokumentere en målbar effekt på rekrutteringen. Som omdømmebyggende tiltak fungerte tilbudet meget godt. Tilbudet bør vurderes spisset mot rekruttering av jenter neste sesong. Mye tyder på at det mest effektive rekrutteringstiltaket mot spillere hvor vi har etablerte lag, er at spillere i slike grupper drar med seg venner inn i aktiviteten Beholde Mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens skoleringsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene. Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges, og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II, og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode. I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen. Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Sone og kretslagsavgift instruksjonstiltak «- Godtgjørelse trenere ungdomsfotball «- Trenerkoordinator

15 Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr «- Kurs trenere «- Kurs ledere «- Sportslig utvalg «- Trollcup SUM Resultatvurdering: For å beholde et bredt sportslig tilbud i klubben er det en forutsetning å beholde nok spillere til at vi kan stille lag i de ulike klassene. For å beholde spillere må tilbudet oppleves som attraktivt på den enkelte trening og kamp. Vi bør videre kunne gi spillerne sosiale opplevelser som ikke står tilbake fra den de kan få på skole og annen organisert fritidsaktivitet. Videre må tilbudet vårt, både sportslig og sosialt, bli vurdert som akseptabelt i forhold til det naboklubbene kan tilby. Vi må derfor tilby omtrent samme aktivitetsnivå og kvalitet. Vårt omdømme som breddeklubb må ikke stå tilbake for naboklubbene. Våre grupper og lag må derfor være godt organiserte med stort foreldreengasjement. Sportslig utvalg opplever et godt foreldreengasjement rundt lagene, men vi har noe å gå på når det gjelder organisering og aktivitet volummessig. Før sesongen avholdt sportslig utvalg oppstartsmøter med alle gruppene. Tiltaket bør videreføres neste sesong. Videre må vi ha trenere som kan tilby godt tilrettelagt aktivitet. KFK erkjenner at på lag i ungdom og voksenfotballen er det nødvendig å benytte instruktører som mottar godtgjørelse. I barnefotball er utgangspunktet at de foresatte stiller som trenere. Sportslig utvalg er av den oppfatning at vi har dyktige trenere på alle grupper i klubben. Alle trenere i klubben er gitt gratis tilgang på Dette nettstedet kan benyttes til planlegging og organisering av treninger og kamper. Verktøyet kan oppleves som tungt og litt lite brukervennlig til planlegging av økter, evaluering og tilbakemelding til spillerne. Verktøyet har en utmerket øvelsesbank. Tilbudet er bare i varierende grad benyttet av klubbens trenere. For å gjøre aktiviteten i barnefotballen enda bedre, har klubben forsøkt å engasjere en trenerkoordinator. Målet med tiltaket har vært å skaffe en trener til klubbens trenere. Tanken har vært å bedre kvaliteten på klubbens trenere og derved øke kvaliteten på treningsarbeidet. Styret har ikke lyktes å engasjere trenerkoordinator denne sesongen. I og med at vi ikke lyktes med å engasjere trenerkoordinator, ble det dessverre ikke arrangert Trenerforum denne sesongen. Sportslig utvalg burde ha vridd på ressursbruken og benyttet interne krefter på regelmessige trenerforum. 15

16 KFK tilbyr alle trenere deltakelse på kurs. KFK vil denne høsten være teknisk arrangør for delkurs 3 og 4 av C-lisens kurset (gammelt trener 1 kurs). Vi tror at det er lettere å få med våre trenere på lokalt arrangerte kurs. For å styrke kompetansen på keepertrening blant klubbens trenere, ble det utviklet en keeperdrill og arrangert Keepermandager annenhver uke fram til juni. Det var bra deltakelse blant klubbens keepere, men det deltok for få trenere. For å øke volumet på aktiviteten har klubben arrangert Ivrigtreninger på Parken lørdag formiddag. Ved å ha fokus på ferdighetsmerkeøvelsene, har vi forsøkt å stimulere spillerne til økt egen trening. Tiltaket har vært rettet mot spillere i barnefotballen. Tiltaket var vellykket og bør videreføres neste sesong. Merkeprøvedagen ble avholdet sent september med god deltakelse. Det ble tatt rundt 60 merker. For å bevisstgjøre trenere og spillere og øke kvaliteten på egentreningen, bør denne aktiviteten videreføres også neste år. KFK samlet tidligere klubbens lag i barne- og ungdomsfotballen på Norway Cup. Etter at klubbens aktivitet ble samlet på Parken, så ikke klubben behovet på å bruke penger på dette tiltaket lenger. For å skape spennende sosiale opplevelser på lik linje med andre fritidsaktiviteter, besluttet klubben å dekke deltakeravgiften på Trollcup for alle lagene i barnefotballen. Målet var også å samle alle lagene på et sted for å bygge klubbmiljø. Gruppene anbefalte på ledermøtet i oktober at tiltaket burde videreføres neste sesong. På ledersiden har vi deltatt på Leder 1 kurset. Vi håper å få med deltakere på Leder II senere i vinter. Det er gjennomført to ledermøter i løpet av sesongen med god deltakelse. Møtene arrangeres regelmessig vinter og høst Dommer Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal få oppsatt dommer på hjemmekamper Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere, for selv å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn én gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp Ingen dommer skal oppleve mer enn én gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 16

17 nr Trenings- og Dommerrekruttering instruksjonstiltak bonus/avgift 4210 Trenings- og Kurs og samlinger dommere instruksjonstiltak 4610 Idrettsmateriell Dommerutstyr SUM Resultatvurdering: Klubben betrakter dommergjerningen dels som en støttefunksjon, og dels som en sportslig karrierevei. Måloppnåelsen denne sesongen var ikke tilfredsstillende. Det ble knapphet på klubbdommere gjennom sesongen, da flere valgte å slutte underveis. Stabiliteten på de resterende var varierende. Flere lag opplevde nok mer enn én gang at dommer ikke møtte. Mange klubbdommere gjorde en utmerket jobb, mens andre var dårlige på forfallsmeldinger. Vi har inntrykk av at dette var på tross av at laglederne gjorde sin jobb med å kontakte dommer for å bekrefte oppdraget. Kun G16 måtte skaffe ekstern dommer på fast basis. I stedet for å sette opp to faste dommere pr. lag, ble det satt opp én dommer på alle hjemmekamper i barnefotballen i egen liste. Jørgen Haugen er for tiden KFKs eneste autoriserte dommer. Haugen var rangert 2. div. denne sesongen. Simen Killi og Markus Bratlie har deltatt som rekrutteringsdommere Barnefotball (6 12 år) Mål: Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og glad i det. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor bredde og et velfungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering, leder-/trenerjakt og opplæring bør være de høyest prioriterte arbeidsoppgavene. Kurland FK støtter NFFs foreldrevettregler, og oppfordrer alle lag i barnefotballen til å gjøre disse kjent i foreldregruppa, og jobbe for at de blir etterlevd. Det er et mål å rekruttere spillere fra ungdoms- og seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Barnefotball (7 12 år) Resultatmål: Etablere minst ett lag i hver årsklasse gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole, og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. 17

18 Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og med lik spilletid for alle. Budsjett Barnefotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende), spillertrøyer og påmeldingsavgiften for seriespill. Lagene skal selv dekke kostnader knyttet til deltakelse i turneringer med unntak av KFK VinterCup. I tillegg kan klubben etter avtale dekke deler av utgiftsgodtgjørelsen til trenere på 7 er lag i barnefotballen. Resultatvurdering: Allidrett (G/J 2009) Allidretten er for alle barn før skolepliktig alder, og har et allsidig aktivitetstilbud både inne og ute gjennom høst, vinter og vår. Deltakelsen var noe lavere enn tidligere år. Styret vil bruke mer ressurser på tiltaket sesongen 2014/2015. G/J6 (2008) Gruppen består av 32 spillere (22 gutter/10 jenter). Veldig bra oppmøte på trening. Vi har ikke deltatt på seriespill/turneringer. Viktig fokus på trening er lek og å øve på samspill og å danne lagfølelse. Foreldregruppen var i begynnelsen lite aktiv gruppen hadde et problem med rekruttering av trenere. Etter foreldremøtet i slutten av august har vi fått ny hovedtrener og en tilstrekkelig gruppe av hjelpetrenere. Trenere og ledere 2014: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Petter Aunaas Ida L. Nordhagen Mads Fjørstad Jim Wahlberg G/J7 (2007): Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 30 spillere. Gruppa består nå av 26 spillere, derav 3 jenter. På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 32 gutter og 16 jenter, til sammen altså 50 barn. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 72 % av det totale antallet gutter og 19 % av det totale antall jenter på vårt klassetrinn. Gruppa stilte 4 lag i seriespill. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arr.gruppe Nils Engevold Ola Lindh (leder) Nils Engevold Mads Fjørstad Vibeke Flood 18

19 (leder) Mads Kringstad Kai Berg Stephan Emilson Andy Nguyen Martin Tronstad Nils Engevold (leder) Mads Kringstad Andy Nguyen Stephan Emilson (leder) Mads Kringstad Ola Lindh (leder) Mads Fjørstad Ola Lindh Gruppa har en fornuftig mengde aktivitet, og innretningen på aktiviteten er i tråd med sportsplanen. Laget har gode mål miljø- og holdningsmessig og en forsvarlig økonomiforvaltning. G/J8 (2006): Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 20 spillere. Gruppa består nå av 27 spillere (16 gutter/11 jenter, derav fire f. 2007). På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 37 jenter/gutter. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 62 % av det totale antallet gutter/jenter på vårt klassetrinn. F.o.m. i år trener jenter og gutter hver for seg. Vi har med fire yngre jenter(f. 2007) som er for få til å danne et eget jentelag for årgang Trenergruppe Gutter Tommy Åsberg Robert Øyri Espen Olsen Trenergruppe Jenter Frode Myrvang Henrik Butveit Espen Kornberg Oppmann for jente Lagleder og guttelag Jürgen Richter Jürgen Richter (gutter) Shani Fallang (jenter) Kasserer for jente og guttelag Beate Farstad Vi fikk veldig positiv respons fra deltakelse på overnattingsturneringen på Lillehammer. Dette var et veldig bra sosialt tiltak for både voksne og barn. G/J9 (G2005 og J2004/2005): Gruppen består nå av 27 spillere, 14 gutter og 17 jenter. To gutter ga seg i sommer (én pga. flytting), men samtidig startet to nye, så vi har vært 14 gjennom hele sesongen. For jentene hadde vi før sesongen ti jenter fra 05 og fire jenter fra 04. Én av jentene fra 05 har gitt seg, og det har også tre av jentene fra 04 (to pga. flytting), men det har kommet til nye gjennom sesongen slik at vi nå er 12 jenter fra 05 og fem jenter fra 04. Oppmann/ansvarlig lagleder Rune Aakvik Trenere Kaare Flood Morten Rugtvedt Ole Myrhaug Monica Knutsen 19

20 Trond Ryen Ronnie Hallen Det har i 2014 blitt spilt seriespill med parserie for både guttene og jentene. Det har vært veldig varierende prestasjoner for både guttene og jentene. Guttene havnet i en litt tøffere serie enn hva vi var påmeldt(pga. manglende motstandere på samme nivå). Det er også stor variasjon av hvor langt de enkelte barna har kommet i utviklingen. Til tider har både guttene og jentene spilt meget bra, og vi har hatt veldig gode resultater i enkelte kamper, men også blitt totalt overkjørt i noen kamper. For resultatene hadde det nok vært en fordel å ha faste keepere og litt mer faste posisjoner, men vi har også denne sesongen latt det gå mye på rundgang med hvem som står i mål og hvilke posisjoner de enkelte barna spiller. Vi har deltatt på åtte cuper gjennom sesongen (inkludert julecupen som kommer i november 2014). Det er frivillig påmelding til cuper, og vi melder på antall lag etter interessen. Totalt har vi hatt med 20 lag i cupene fordelt på 12 x guttelag og 8 x jentelag. Sesongens høydepunkt var deltakelse på Trollcup i mai. Her leide vi hytter/leiligheter og bodde sammen med de andre Kurlandslagene, noe som var en kjempe suksess både for spillere og foreldre. Vi hadde en trening i gymsalen og en ute i uka fram til påske. Etter dette har vi trent to ganger i uka på Kurlandsparken. Har slitt gjennom sesongen ved at kampene stort sett har vært på en av treningsdagene, så da har det blitt lite tid til trening. Generelt veldig bra fremmøte på treningene gjennom hele sesongen (men nå er det fire av guttene som prioriterer ishockey og en del jenter som prioriterer håndball og andre aktiviteter). Flere av spillerne deltok på merkeprøvene til Kurland FK, og var veldig fornøyde med dette. De fleste tok minimerkene i fjor, og skulle da i år prøve seg på teknikkmerkene. Vi hadde trent på øvelsene, men det er noen som er ganske vanskelige fortsatt (spesielt det med å løfte ballen langt). Gruppa har en fornuftig mengde aktivitet og innretningen på aktiviteten er i tråd med sportsplanen. Laget har gode mål miljø- og holdningsmessig og en forsvarlig økonomiforvaltning. G10 (2004): Da sesongen startet var det 14 gutter, én hadde sluttet i løpet av vinteren. Så gruppen består nå av 14 gutter. Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. Født Merknad årgang Spillere ved 2004 sesongslutt: 14 Elever på trinnet Ca 45 Kurland skole 20

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0)

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0) Side 1 av 9 Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 ) 1 Verdier og overordnede mål...2 1.1 Verdier...2 1.2 Overordnede

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 Side 1 av 10 - Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013-2016 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 1 Verdier og overordnede mål... 2 1.1 Verdier... 2 1.2 Overordnede mål... 2 1.2.1

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Innhold 5.4 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2013... 2 5.4.1 Virksomhetsidé... 2 5.4.2 Organisasjon... 2 5.4.2.1 Styret... 3 5.4.2.2 Utvalg, komiteer

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus Referat fra Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 12.03.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Ole, Nina, Stig og Bjørn Forfall: Oddrun, Ola og Einar 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.03.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Simen,,,, (Sak 24-26 +29) Forfall: Irene, (sak 27 og 28) 24/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med tillegg av sak kontingentfritak under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med tillegg av sak kontingentfritak under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.05.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Lea, Wenche, Klaus, Simen, Nina, Ole, Forfall: Bjørn, 26/13 Innkalling, saksliste Simen

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.04.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:,,,, Forfall: Irene, Simen, 31/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 32/12 Referat

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Dato: Torsdag 27. november 2008 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.01.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Nina,,, Rita, Ole, Mari + Ordfører Åge Tovan og leder hovedutvalg kultur og oppvekst Roar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Irene,,, Oddrun og Wenche Forfall: Einar, 14/11 Innkalling og saksliste Godkjent med tillegg

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 55/10 Innkalling, saksliste Klaus. 56/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 55/10 Innkalling, saksliste Klaus. 56/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.10 Tid: Kl 18.30 19.45 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Oddrun,, Nina, Wenche Forfall: Stig, Einar 55/10 Innkalling, saksliste Klaus 56/10 Referat

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre Retningslinjer for 2015 - ØHIL Fotball 13 år og eldre Innhold ØHIL Fotball Sportslig ledelse Obligatoriske møter for årgangene ØHIL Sportslige mål Organisering av årgang Etablering av Elite-lag Seriepåmelding

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr.

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Jacob,, Magny, Solveig, Anne-Marie, Saksnr. Tid Sak Ansvar 04/04 18.30 Innkalling

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 14.09.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,, Ole, Wenche og Oddrun Forfall: Einar, Irene 55/11 Innkalling og saksliste Godkjent uten

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10

Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10 Foreldremøte Nardo/Kvik G13 Nardo FK klubbhus 18.02.10 Til stede var foreldre/foresatte fra 16 av 27 spillere samt Geir Kojen. Presentasjon av trenerapparatet for laget o Geir Kojen Har trenererfaring

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer