Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes pr. e-post til eller pr. post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Forslagene med styrets kommentar blir fortløpende lagt ut på Forslag som ønskes omtalt i årsmøtedokumentene må være kommet fram innen Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Tilbud på alle alderstrinn Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 19 år) Seniorfotball (20 +) Trener- og lederutvikling Dommere og dommerutvikling Spillerutvikling Treningstid og -forhold, klubbfasiliteter Informasjon Arrangement VinterCup Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Kurlandsdagen (merkeprøvedagen) Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Kurlandsparken kunstgressbane Disponering av bane og klubbhus Drift og vedlikehold av baner Drift og vedlikehold bygninger Utstyr til klubb og lag Økonomi Inntektsbringende tiltak Markedstiltak Kioskdrift Representasjon og utmerkelser SLUTNING REGNSKAP RESULTAT PR BALANSE PR NOTER TIL REGNSKAPET REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Innledning Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Medlemmer Ungdomsutvalg Miljømessig utvikling Sportslige forhold Tilrettelegging for lagene Spillerutvikling Dommerutvikling Trener- og lederutvikling Treningstid og -forhold Barnefotball Allidrett G/J7 (G/J03 + evt 04?) E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 2

3 G8/9 (G01 02) J9 (J01 02) G10 (G00) G11 (G99) G12 (G98) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Junior damer (17 19 år) Resultatmål: Gutt (15 16 år) Resultatmål: Jente (15 16 år) Målsetting: Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Voksenfotball Kvinner senior Resultatmål: Menn senior Resultatmål: Andre seniorlag Resultatmål: Informasjon Arrangement VinterCup Merkeprøver Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold baner Drift og vedlikehold bygninger Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Organisering Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT VALG E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 3

4 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Einar Blankenborg Økonomiansvarlig Nina Niemi Nordeng Sekretær Stig Solberg Styremedlem Ole Rosvoll Styremedlem Kristin Biller Styremedlem Oddrun Stoll Styret har i perioden avholdt 9 styremøter og behandlet 55 saker. I tillegg har styret gjennomført et budsjettseminar 1. november. Kristin Biller trakk seg fra sitt verv tidlig i perioden. Einar Blankenborg har kun deltatt pr. e-post og nett siden sent oktober. Han er for tiden på utenlandsoppdrag i Tsjad. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer * Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer ** Totalt antall aktive Kvinner Menn * Tallene beskriver antall medlemskap og ikke antall medlemmer. ** I tillegg er det ca. 50 aktive medlemmer på Allidrett. Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Pr er det 36 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben dekket støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 4

5 For sesongen 2009 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere lag og utvalg Totalt trenere og ledere Dommere Kretsdommere: Klubbdommere 11 er: Klubbdommere 7 er: Klubbdommere 5 er: Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Webmaster Økonomigruppe Markedsgruppe Anlegg Anlegg drift og utvikling Koordinering/utleie Materialforvalter Kioskgruppe Terje Kjos Johansen, Jørgen Haugen, Niklas Steen, Kennet Baarlid Klaus Wike, Jørgen Dyb Remøy Odd Inge Hanssen, Eirik L. Jordhøy, Ivan Beck Dyrset, Sai Thaharajha, Henriette Klavenes, Martine Lie, Tobias Hansen, Julian Studsrud Skulstad, Petter Hammer, Jostein Lund Halvorsen. Anne Lise Olsen, Eirik Slinning Klausen, Helle Bergli Hansen, Ida Sara Johnsen Einar Blankenborg Wenche Ramsvik Klaus Wike Finn Heggelund Ole Rosvoll Marte Sømo Solberg Rune Aakvik Olav Strand Økonomiansvarlig Nina Niemi Nordeng Regnskapsfører Alf Larsen Ikke aktiv Ole Rosvoll, Per Sira, Terje Johnsrud, Kjell Arne Lund, Hans Randen, Svein Myrvold Finn Heggelund Oddrun Stoll Oddrun Stoll E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 5

6 Turneringskomité/KFK VinterCup Leder: Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Baneledere: Kafeteria: Påmeldinger: Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Økonomi: Sekretariat: Premieutdeling: Revisorer Valgkomité Nina Niemi Nordeng Rune Andersen Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dagny Øby / Anne-Marie Fester Anne-Marie Fester Olav Strand / Reidar Noer Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Nina Niemi Nordeng / Rune Andersen Bjørn Grevstad / Rune Andersen Kjell Vagstad og Solfrid Månum Ivar Hovdenak, Rune Andersen, Heidi Buenget 3.3 Gjennomføring av virksomhetsplanen for Innledning Styret viser til virksomhetsplan for KFK i 2009 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble sesongen 2009 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende mål: Etablere egen gruppe for spillere født 2003 fra høsten Rekruttere flere jenter under 12 år, herunder stille minst ett rent jentelag i barnefotballen Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å etablere seg i sine avdelinger. Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt og trenere skal representere i klubbantrekk. Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme Organisasjon Styret er i klubbens handlingsplan pålagt å jobbe etter følgende retningslinjer på virksomhetsområdet organisasjon: «Det vil være en sentral oppgave å engasjere flere medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt.» E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 6

7 Resultatvurdering: Følgende permanente utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Økonomigruppe Markedsgruppe Kioskgruppe Materialforvalter Bane- og anleggsgruppe Turneringskomité Ungdomsutvalg Vi er i ferd med å få på plass en robust driftsorganisasjon for Kurlandsparken og klubbhuset. I tillegg har vi fra tidligere år klart å videreføre en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen, materialforvalterfunksjonen og redaksjon og drift av På andre områder har en heller ikke i år klart å etablere velfungerende utvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Til tross for dette har det blitt lagt ned mye godt arbeide av enkeltpersoner også på disse områdene, spesielt fremheves Oddrunn Stolls arbeid i kiosken. En har forsøkt å etablere spillerutvalg på alle lag fra G/J16 og eldre, samt et sentralt ungdomsutvalg. Klubben skulle lage et system som økte innflytelsen og sikret medbestemmelsen til aktive spillere i ungdomsfotballen. Formålet er å utvikle et sportslig tilbud som er best mulig tilpasset denne gruppas ønsker. Særlig skulle det settes fokus på hvordan overgangen fra junior til senior kunne skje på en slik måte at vi beholder flest mulig som spillere, trenere, ledere eller dommere. Styret har ikke klart å etablere et fungerende ungdomsutvalg. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold. Styret er pålagt å ha kontroll over den virksomhet som foregår på lagsnivå, herunder den økonomiske aktiviteten. Den sentrale kilden til slik kunnskap er lagenes årsplaner med budsjett, lagets side på og årsmelding med regnskap. Lagene må kontinuerlig holde egen nettside oppdatert. Lagene skal fortsatt levere regnskap til styret Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2009 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportlige forhold: Etablere egen gruppe for spillere født 2003 fra høsten Rekruttere flere jenter under 12 år, herunder stille minst ett rent jentelag i barnefotballen. Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å etablere seg i sine avdelinger Sportslig Utvalg (SU) Organisering SU har denne sesongen bestått av Sportslig leder Einar Blankenborg E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 7

8 Utdanningskontakt Wenche Ramsvik Trenerkoordinator Einar Blankenborg Dommerkontakt/leder seniorfotball Klaus Wike Leder ungdomsfotball Ole Rosvoll Leder barnefotball Marte Sømo Solberg/Rune Aakvik Baneansvarlig Finn Heggelund Tilbud på alle alderstrinn Resultatmål: Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Resultatvurdering: Sesongen 2009 har vi hatt tilbud til menn og gutter på alle alderstrinn, dog slik at spillere født 2002 (G7) har spilt sammen med 2001 (G8) i kamper) Det er fortsatt en utfordring for klubben å få økt deltakelsen blant jentene. Vi har kun hatt eget tilbud fra J16 (født 96 93) til kvinner senior. I tillegg har vi samarbeidet med Skårer om et lag i klasse J12 (født ). Vi har manglet et tilbud til old girls. Det mest kritiske er at vi ikke har deltatt med egne lag for jenter i barnefotballen. Jentene har vært henvist til å spille med gutter på samme alderstrinn. De jentene som gjør dette blir ofte gode, men et slikt tilbud begrenser antallet jenter som deltar. Det har i løpet av sesongen blitt jobbet godt med å etablere en J9 gruppe for spillere født På det meste deltok 9 jenter på trening. Vi håper å klare å etablere eget lag basert på disse spillerne neste sesong. Den mest gledelige utviklingen knyttet til sportslig aktivitet i klubben denne sesongen, er etableringen av «Allidrett». Tilbudet innholder en time pr. uke med bredt anlagt fysisk aktivitet for aldersgruppen 6 til 3 år (født ). De deltar for tiden 56 barn i tilbudet. Tilbudet er i stor grad foreldredrevet Barnefotball (6 12 år) Resultatmål: Etablere minst to 5 er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatmål: Etablere minst to 5 er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatvurdering: Allidrett, begge kjønn, født , 56 deltakere. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 8

9 Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2009: G02/01 2 stk 5 er-lag G00 1 stk 5 er-lag G99 l stk 7 er-lag G98 2 stk 7 er-lag G97 1 stk 7 er-lag J97/98/99 1 stk felles 7 er-lag administrert av Skårer. Det er etablert en egen treningsgruppe for J9 (født ) på høsten. På enkelt av guttetrinnene når vi målet om 75 % deltakelse. Vi er langt unna når det gjelder jenter. Styret og sportslig utvalg har hatt sterkt fokus på rekruttering av jenter i denne aldersgruppen og har vært villige til å benytte ekstraordinære midler må bli et økt fokus og økt resursbruk på Ungdomsfotball (13 19 år) Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Ungdomsfotball år Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Stille ett lag i hver årgang under juniornivå. Resultatvurdering: Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2009: G19 1 stk. 11 er og 1 stk. 7 er-lag J19 1 stk 11 er-lag bestående av spillere født 89/90/91/92/ G16 1 stk 7 er-lag bestående av spillere født 93/94 J16 1 stk 11 er-lag bestående av spillere født 94/95 G14 1 stk 11 er-lag bestående av spillere født 95/96 Vi har manglet lag i klasse J14 (95/96). På G19 har vi ligget over ambisjonsnivået, ved at vi har klart å stille to lag. For resterende del av virksomhetsområdet har vi en måloppnåelse på 50 %, i og med at vi ikke har klart å stille ett lag pr. årgang, men kun et lag pr. klasse. En klasse består av to årganger. Klassen kalles smågutt/jente (13 14 år) og gutt/jente (15 16 år). Menn junior (17 19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 9

10 Resultatvurdering: G19 deltok med to lag i 2. div. G19 1 ble nr. 3 i 2. divisjon. Gull og Sølv ble tapt på dårligere målforskjell. G19 2 måtte endre status fra 11 er til 7 er lag i løpet av vårsesongen. G19 begynte sesongen med 20 spillere og var oppe i 33 spillere. G19 avsluttet sesongen med 26 spillere. Det har vært en del langtidsskader i gruppen. Etter sesongslutt har ytterligere 7 spillere sluttet, 2 av disse pga alder. G19 klarte ikke å stille lag med egne spillere i alle kamper. Måtte låne fra G15/16 2 i tre kamper. Det har vært for stor kampbelastning på spillerne i åt. Størst problem for andrelaget som ofte ikke hadde innbyttere på andrelaget. G19 har ikke avgitt spillere permanent til seniorstall. Har 2 stk 1990 som kan være seniorspillere. 5 spillere har kamper i 4. div, menn senior og 13 har deltatt på MS2 i 5. div. Junior damer (17 19 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Resultatvurdering: J19 deltok med 11 er lag i 1. div. De tok bronse i KM på dårligere målforskjell enn nr. to. Gruppa var på det meste 20 spillere. Utdanning og langtidsskader gjorde at det kun var 12 tilgjengelige spillere store deler av høstsesongen. Laget samarbeidet godt med kvinner senior og J16. Følgende spillere synes å ta steget opp i damestallen: Karoline Raael Johnsen, Cecilie Engh, Camilla Hegre, Therese Torgersen, Frida Næss Jørstad, Anette Heggelund, Lea Carina Tokerud, Marte Sømo Solberg, Silje Skyrudsmoen. Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. Resultatvurdering: G16 har deltatt med ett 7 er-lag i serien. De tok sølv på dårligere målforskjell enn laget som vant. Ved sesongslutt 2008 besto gruppa av 4 spillere. Etter endt sesong 2009 består gruppa av 17 spillere. Gruppa trenes og ledes av spillerne. Styret er imponert over resultatet. Jente (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet i 1. divisjon. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 10

11 Resultatvurdering: Dette er en stor og veldrevet gruppe. Den består av snaut 20 spillere født 93/94/95/96. De deltok med lag i 1. div. J16. De endte på fjerdeplass på dårligere målforskjell enn lagene på 2. og 3. plass. Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er-lag i hver årgang for gutter. Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er-lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Resultatvurdering: Gruppa består av spillere født 95 (9 stk) og 96 (8 stk). De deltok i med ett 11 er lag i G14, 2. div. De ble nr. 5 i avdelingen etter en sterk høstsesong. Laget hadde et uheldig og dårlig organisert trenerbytte i løpet av sesongen. Småjente (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er-lag i hver årgang for gutter. Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er-lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Resultatvurdering: KFK stiller ikke lag på dette aldertrinnet pga. for få spillere til å stille lag. Våre spillere på dette alderstrinnet spiller på J Seniorfotball (20 +) Mål: Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet. Resultatmål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls ol. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 11

12 Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2009: Menn senior 3 lag Kvinner senior 2 lag Menn veteran 2 lag Kvinner senior Resultatmål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Delmål: For 2009 bør målet være at laget havner på øvre halvdel av tabellen. Resultatvurdering: Kvinner senior deltok med 11 er-lag i 3. div. og et 7 er-lag. Kvinner senior ble nr. 10 i 3. div. avdelingen for Akershus, Oslo og Østfold, og rykket ned. Det sportslige nivået i avdelingen var overraskende høyt. På noen kamper hadde KFK problemer med å stille lag og måtte gi en walkover. Siste del av sesongen fungerte samarbeidet med J19 godt, men det ble likevel ikke tatt tilstrekkelig med poeng til at laget overlevde i divisjonen. Kvinner senior 7 er ble nr. 4 i sin avdeling. Laget ble ikke det gode rekrutteringstilbudet til innbyttere på kvinner senior og J19 vi hadde håpet på. Til det var spillergrunnlaget for lite og stabiliteten i deltakelsen til spillerne de to gruppene for dårlig. Det var til tider meget vanskelig å stille lag. Menn senior Resultatmål: Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Lagene skal i 2009 havne på øvre halvdel av tabellen i sin avdeling. Resultatvurdering: Måloppnåelsen på dette området er ikke tilfredsstillende. Menn senior 1 ble nr. 10 av 14 lag 4. div. Laget var involvert i nedrykkskamp for tredje året på rad. Målet var at laget skulle være blant de 7 beste. MS1 var seier i siste kampen unna å bli nr. 8. Det manglet 5 poeng på å bli nr 7. Menn senior 2 ble nr. 9 av 12 lag i 5. div. Utfordringen denne sesongen besto i hovedsak av at det var for få spillere i gruppa og at for få i gruppa bruke tid på fotball 3 ganger i uken. Dette er en forutsetning for å klare å løfte menn senior 1 opp i toppen av 4. div. Det ble lagt til rette for tre treninger pr. uke, hvorav en på hel bane, på vintersesongen. På sommersesongen disponerte også laget hel bane. Snittet på treninger var om lag 12 spillere. Snittet var noe høyere før serien startet. Snittet var vesentlig lavere på trening dagen etter kamp. Årets trenere var videre av den oppfatning at kvaliteten på spillergruppa ikke er av god nok kvalitet til å være med i toppen av 4. div., uansett om de fleste trente 3 ganger pr. uke. Kun 8 9 stk holdt godt 4. div. nivå. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 12

13 MS2 slet gjennomgående med å stille lag kun fra egen gruppe. I snitt ble det lånt 5 spillere til hver kamp fra andre lag i klubben. MS2 måtte gi en walkover. Laglederfunksjonen fungerte dårlig på våren. Det hjalp med bytte av person på høsten. Forutsetningen om å basere seg på 2 3 stk G19 spillere til hver kamp var vanskelig å gjennomføre. Kampbelastningen ble samlet meget stor på G19. I tillegg var det mange G19 som jobbet kveld. Menn senior 3 nådde målet om øvre halvdel av tabellen. De ble nr. 4 i 6. div. MS3 har vært en egen administrativ gruppe. Gruppa besto av 23 spillere. Laget hadde ikke felles trening og møttes kun til kamp. Selv med 23 spillere i gruppa var det til tider vanskelig å stille 13 spillere til kamp. Menn veteran: Menn veteran trente som en gruppe og deltok med 2 stk 7 er lag i seriespill. MV+39 hadde i minste laget med spillere og måtte gi en walkover. Brorparten av spillerne på laget trente meget sjelden. Det er tvilsomt om det er grunnlag for å stille lag i denne klassen i MV+48 gjennomførte en meget god sesong. De var nok spillere både på trening og kamp. De kom på 3. plass i serien Trener- og lederutvikling Trener 1 kurs 8 personer á kr 800 Trener 2 kurs kr Eksterne lederkurs kr stk. trener- og lederforum kr 500 Interne møter og kurs kr 1500 Budsjett: Trenings- og instruksjonstiltak kr Resultatvurdering: Denne sesongen har det så langt bare vært meget få som har deltatt på på delkurs 1 (aktivitetslederkurset) av trener I kurset. Dette er ønskelig at langt flere deltar på disse kursene, særlig gjelder dette deltakelse fra de yngste alderstrinnene. KFK fikk ikke med deltakere på trener II kurset. Vi har hatt med deltakere på keepertrenerkurs. På ledersiden har det vært for liten aktivitet med tanke på deltakelse på eksterne kurs. Det har vist seg vanskelig å finne eksterne kurs som ledere ønsker å delta på. Vi har hatt en deltaker på Lederkurs 1. Det er ikke blitt gjennomført trenerforum denne sesongen. Vi jobber fortsatt med å finne en form som gjøre det mer attraktivt å delta. Det er gjennomført to ledermøter (trener- og lederforum) i løpet av sesongen med god deltakelse. Møtene arrangeres regelmessig vinter, vår og høst. Det ble dessverre ikke funnet rom for å arrangere høstmøtet. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 13

14 Revisjon av skoleringsplanen og publisering av denne på nettsiden er ikke sluttført på grunn av manglende kapasitet i sportslig utvalg Dommere og dommerutvikling Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal ha to faste dommere de avtaler dømming av hjemmekamper med. Bistå oppmenn å finne dommere i 11 er kamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Resultatvurdering: KFK hadde denne sesongen tre kretsdommere og en ny rekrutteringsdommer. Vi mistet en kretsdommer i løpet av sesongen. Vi har god dekning av klubbdommere til 7 er og 5 erfotball.. Det har blitt satt opp dommere til de aller fleste klubbens hjemmekamper, dels av krets og dels av klubb. Lagledere på G 14 og 16 har i stor grad måtte skaffe dommere selv. I barnefotballen ble alle lag gitt to dommere som skulle følge dette laget hele sesongen. Der vi hadde dommere som fullførte sesongen, har denne ordningen fungert meget bra på de fleste lagene. Den bør videreføres neste sesong. Alle klubbens dommere har komplett dommerutstyr fra klubben. Det er arrangert ett kurs i egen regi, og flere samlinger hvor kamper er fordelt og dommerfaglige forhold er diskutert Spillerutvikling Tilby alle trenere kurs i keepertrening Legge til rette for å kunne bli god i KFK Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Kr ,- fra posten «Trenings- og instruksjonstiltak». Resultatvurdering: Klubben har også i år hatt flere spillere på kretsaktiviteter i form av sonesamlinger både på gutte- og jentesiden. Vi bør i kommende sesong sette høyere krav for å sende spillere på sonesamlinger. De aktuelle kandidatene bør vurderes av en eller flere representanter fra SU. Det har i år blitt gjennomført fellestreninger for alle klubbens spillere. I vinterferien hadde vi 3 økter hvor vi hadde opp til 20 spillere. Disse spillerne var en god blanding fra nesten alle E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 14

15 klubbens lag, både på gutte- og jentesiden. Alt i alt kan vi se tilbake på dette tiltaket som en stor suksess. Det er også blitt gjennomført felles keepertrening. Her har oppmøtet var fra 1 til 5 keepere. Enkelte representanter fra SU har vært ute hos enkelte av lagene og kjørt keepertrening og trening for hele gruppa. Dette har fungert bra og det bør brukes ressurser for å gjennomføre dette også kommende sesong Treningstid og -forhold, klubbfasiliteter Mål: Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kampforhold. Klubbens kamper spilles som hovedregel på Parken I vinterhalvåret skal alle minilagene tilbys innendørstrening i Kurland skoles gymsal. Alle lag tilbys en gratis økt på undervarmet kunstgress. For øvrige økter betales redusert leie. Budsjett: ,- (internleie Parken) , (ekstern utleie Parken) Resultatvurdering: Kunstgressbanen har fungert med utmerket kvalitet store deler av sesongen. Driftsproblemene vi opplevde en måneds tid ved oppstart, reduserte bruksverdine vesentlig i denne perioden. Fra medio januar har baneunderlaget holdt seg mykt. Banemannskap har gjort en god innsats med vedlikeholdet. I vinterhalvåret blir kunstgressbanen tilbudt eksterne lag, primært i tider som er etterspurt (kl mandag fredag), for å dekke hoveddelen av kostnadene for vintervedlikehold og oppvarming av bane. Egne lag i barne-/ungdomsfotballen tildeles normalt treningstid utenom denne tiden og i gymsal på Kurland skole. Junior-/seniorlag tildeles normalt treningstid etter kl og må påregne en økt med start kl Alle lag i KFK har gratis leie av Parken, med unntak av økt nr. 2, 3 osv. som kjøpes i tidsrommet kl fra mandag til torsdag. Økt 2 i dette tidsrommet kunne kjøpes til 50 % av markedspris. Økt nr. 3 til markedspris. Timepriser for baneleie fastsettes av styret for hvert år. Interne lag betaler for vinterleie med 50 % pr. 1. februar og resten innen 15. april. I sommerhalvåret skal alle lag ha minst 1 treningsøkt på Parken. Banestørrelse bestemmes utifra antall spillere, aldersgruppe og banekapasitet. Banekapasitet på andre baner (Torshov) fordeles primært til aldersbestemte lag, seniorlag og eksterne leietakere. I sommerhalvåret legges kampøkter mellom kl og man tor. En av dagene vil ha ekstra kampøkt kl Lag som trener før kampøkt, skal avslutte og gi plass til oppvarming senest 15 minutter før kampstart. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 15

16 Styret oppnevner klubbhuskoordinator med ansvar for utleie av klubbhuset. Gjennom hovedkalendere under Kalendere på nettsiden skal en ha en kontinuerlig oppdatert oversikt over bruk og utleieforhold på klubbhuset. Lagene booker selv egne arrangement. Klubbhusets underetasje er stilt gratis til disposisjon for alle lag som benytter Parken til trening. Interne lag har gratis leie av forsamlingslokalet i andre etasje til alle klubbaktiviteter på hverdager. Budsjett ble oppnådd for intern baneleie. Resultatet for ekstern utleie var vesentlig bedre enn budsjett Informasjon Mål: Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt. Budsjett: kr 2000,- fra administrasjonskostnader Strategi og tiltak: skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, epost og SMS Det skal utvikles og vedlikeholdes e-post-grupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig er opprettet som funksjon på en del lag, men fortsatt er det trener/oppmann som dekker funksjonen på mange av lagene. For sesongen 2010 ønsker vi å få etablert et enda bedre nettverk av informasjonsansvarlige, slik at vi kan holde et kurs for disse ildsjelene. Informasjonsansvarlig skal sørge for: At den informasjonen som ligger på siden til laget på er korrekt og oppdatert At laget er kort presentert på denne siden At det kommer en nyhet på hovedsiden om laget minst hver 14. dag Resultatvurdering: Informasjonskanalene fungerer bra. Nettsidene har vært godt besøkt og står for det meste av informasjonsoverføring fra klubb og ut til medlemmene og andre interesserte. Her finnes også et dokumentarkiv der styrets referater og andre aktuelle dokumenter lagres. Det har vært lagt et trykk på lagene til å utpeke en egen informasjonsansvarlig og aktivitetsøkningen på lagenes egne nettsider har fortsatt også i E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 16

17 Nettsidene har gjennom 2009 vært den sentrale informasjonskanalen til medlemmer og andre interesserte. Ny plattform for publisering har medført en lavere brukerterskel for å skrive nyheter og oppdatere lagenes sider. Det har vært gitt tilbud om opplæring og brukerstøtte. Den lave brukerterskelen på publiseringsverktøyet gjør at brukerne lett kan sette seg inn i produktet. Det foretas individuell opplæring etter ønske fra medlemmer i klubben. Nettsiden vår ble også plukket ut av som en av ti beste av alle årets kandidater av «Årets side 2008». Her kom vi på en utmerket 4. plass og fikk toppscore av fagjuryen. Vi kan fortsatt bli bedre. Styret fortsetter arbeidet med å bygge opp en lederbok med praktisk informasjon til oppmenn og lagledere. Denne er tilgjengelig på nettsiden. Olav Strand har vært webmaster i alle disse årene og lagt ned et stort arbeid. Det er godt å se at kontinuitet gir resultater. Årets resultat må han dele med alle de trenere og ledere som bruker siden og gjør den levende og aktuell Arrangement VinterCup 2009 Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Budsjett: Netto kr ,- Resultatvurdering: Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Rune Andersen Baneledere: Reidar Noer / Bjørn Grevstad Kafeteria: Dagny Øby / Anne-Marie Fester Påmeldinger: Anne-Marie Fester Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Olav Strand / Reidar Noer Økonomi: Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Sekretariat: Nina Niemi Nordeng / Rune Andersen Premieutdeling: Bjørn Grevstad / Rune Andersen Oppsummeringsmøte ble avholdt i februar Vi kan se tilbake på en vellykket VinterCup atter en gang. I år hadde vi 102 guttelag og 96 jentelag. Resultatet ble kr ,- mot budsjett kr ,-. Olav Strand holdt Web-sidene våre løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater. Vi tok bilde av alle finalelagene og la det ut på nettsiden vår. Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne og vi får skryt for vår måte å håndheve reglene våre på. Fjellhamarhallen er bestilt for å avholde KFK VinterCup 2010 helgene januar 2010 og 12. februar 14. februar E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 17

18 Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Mål: Arrangere medlemsfest Resultatvurdering: Styret valtte å ikke arrangere medlemsfest, etter en vurdering at tiltaket ikke har vært viktig nok for klubben. Vi er usikre på om det er et marked for dette tiltaket. Et alternativ kan være å legge festen sammen med avslutningen til seniorlagene Kurlandsdagen (merkeprøvedagen) Budsjett: + / 0 Mål: Stimulere til egentrening og ferdighetsutvikling Skape samhold og klubbfølelse Resultatvurdering: Det ble ikke funnet ressurser til å gjennomføre en slik dag. Det bør neste år opprettes et verv i SU hvor en person eller gruppe er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av denne dagen Barnas dag på Kurland Budsjett: + / 0 Mål: Profilerere klubben som en sosialaktør i nærmiljøet ved å gi et tilbud til alle barn i skolens inntaksområde en samlende og positiv sosial opplevelse. Resultatvurdering: Barnas dag på Kurland ble arrangert lørdag 13. juni. Det var musikk, grilling, karusell, brannbil og andre aktiviteter denne dagen. Dette må vi gjenta, var tilbakemeldingen til Oddrun Stoll, som koordinerte arrangementet. Det er 25 år siden forrige gang det ble arrangert Barnas dag på Kurland, og koordinator Oddrun Stoll var spent på responsen. Sammen med folk fra Kurland FK, Kurland Vel og Speidergruppen på Kurland var det lagt opp til diverse aktiviteter og bevertning på friområdet innerst i Holenveien sist lørdag, og ca. 200 var innom i løpet av ettermiddagen. Veldig positivt og gledelig, sa en lettet Oddrun etterpå. Lørenskog skolekorps stilte opp og tok ungene med på et lite tog rundt Kurland. Etterpå fikk ungene boller og drikke, mens de voksne kunne kjøpe kaker og kaffe i serveringsteltet til fotballklubben/vellet. Speidergruppen hadde rigget til en populær karusell, det var forskjellig spill, det var steking av pinnebrød, og koking av kaffe på skogs-vis. På sandvolley-banen og TIFF-banen var det full ball-aktivitet. Men mest oppmerksomhet fikk nok brannbilene fra NRBR. En ekte brannutrykning med blålys og sirene midt under arrangementet skapte nok ekstra spenning hos de minste. Flott at brannvesenet kom tilbake etter endt oppdrag og oppfylte forventningene til både små og store. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 18

19 Takk til alle som hjalp til både i forberedelsene og under arrangementet. Takk også til Strømmen Storsenter for økonomisk støtte, til NRBR for at dere stilte opp, og til elevene ved Kurland skole som lagde artige, håndlagde invitasjoner Anlegg og utstyr Styret ble for sesongen 2009 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet anlegg og utstyr: Ferdigstille «Nye Parken» Drifte kunstgressbanen m/undervarme på en kostnadseffektiv og forsvarlig måte Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Anleggskoordinator Klubbhusgruppe Baneansvarlig Materialforvalter Alle funksjonene har vært i drift og fungert utmerket. Styret valgte å slå sammen klubbhus og banegruppa til en felles anleggsgruppe. Denne organiseringen har fungert utmerket Anleggsutvikling Kurlandsparken kunstgressbane Mål : Ferdigstille «Nye Parken» Resultatvurdering : «Nye Parken» er i all hovedsak ferdigstilt i løpet av Parkeringsplassen er utvidet, og det er asfaltert både på parkeringsplassen, på veien ned til klubbhuset, på plassen foran klubbhuset, og videre på veien helt ned til garderobene. I tillegg fikk vi også asfalt helt fra spilleflaten til ballfanget på kortsiden mot klubbhuset. Overskuddsmassene etter nedgravingen av gasstankene er fjernet. Det som gjenstår er ballfang mot bingen. G19 fikk montering av dette ballfanget som sitt oppdrag på vårdugnaden Nødvendig utstyr er kjøpt inn, men G19 har ikke gjennomført dette oppdraget pr Ytterligere utviding av eksisterende ballfang på langsiden fra fyrhuset og mot reservebenkene er foreløpig lagt «på is». Dette fordi mer ballfang her vil skape problemer ved snørydding om vinteren. Mer ballfang på kortsiden mot klubbhuset blir fremdeles vurdert. Dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Det er ikke kommet til en endelig avklaring med kommunen hvor stort anleggsbidrag KFK skal yte. Midler til å betale vår andel er satt av i bank. Kurland FK var i april 2009 i kontakt med Lørenskog Kommunes prosjektansvarlig, og det ble avtalt at han skulle kalle inn til et møte med oss i mai 2009, for å få satt «sluttstrek» for prosjektet, og bli enige om Kurland FKs endelige økonomiske bidrag. Etter dette har vi ikke hørt noe fra kommunen Disponering av bane og klubbhus Mål: Intern og ekstern utleie skal bidra til å dekke en vesentlig del av driftskostnadene på Kurlandsparken. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 19

20 Budsjett: Utleie Kurlandsparken eksternt + kr ,- Utleie klubbhus + kr 5000,- Resultatvurdering: Styret oppnevnte Finn Heggelund anleggskoordinator. Finn har gjort en utmerket jobb denne seongen og forvaltet den eksterne utleien banen meget godt. I vinterhalvåret blir kunstgressbanen tilbudt eksterne lag, primært i tider som er etterspurt (kl man fre), for å dekke hoveddelen av kostnadene for vintervedlikehold og oppvarming av bane. Egne lag i barne/ungdoms-fotballen tildeles normalt treningstid utenom denne tiden og i gymsal på Kurland skole. Junior/Seniorlag tildeles normalt treningstid etter kl og må påregne en økt med start kl Egne lag kan leie ekstra økt på Parken vintertid. Ekstra økt som legges i utleietid man -fre betales med 1/2 timepris for økt 2, og full timepris for økter utover dette. Timepriser for baneleie fastsettes av styret for hvert år. Eksterne lag betaler 90 % av leiepris som forskudd, resten så snart leieperiode er avsluttet. Interne lag betaler for vinterleie med 50 % pr. 1. februar og resten innen 15. april. Banekalenderen for Kurlandsparken har fungert bra, og er holdt løpende oppdatert. Både eksterne og interne lag har her kunnet se ledig kapasitet, og fått bekreftet når nye ønsker er registrert. I sommerhalvåret skal alle lag ha minst 1 treningsøkt på Parken. Banestørrelse bestemmes utifra antall spillere, aldersgruppe og banekapasitet. Banekapasitet på andre baner (Torshov) fordeles primært til aldersbestemte lag, seniorlag og eksterne leietakere. I sommerhalvåret legges kampøkter mellom kl og mandag torsdag. En av dagene vil ha ekstra kampøkt kl Lag som trener før kampøkt, skal avslutte og gi plass til oppvarming senest 15 minutter før kampstart. Vi var avhengig av å få treningstid på Torshov i sommerhalvåret for å dekke behovene til alle egne lag. Vi har ikke hatt bruk for alle kl økter og økter, samt helger vi ble tildelt på Torshov. Mange av disse ble overlatt til Fjellhamar FK. Gjennom kalenderen under Anlegg på nettsiden skal en ha en kontinuerlig oppdatert oversikt over bruk og utleieforhold. Ny Banedagbok har vist samlet kamp-aktivitet på Parken, inkl. kamper for Skårer-lagene og evt. andre eksterne lag som har leid kampøkter. Banedagboken er vedlikeholdt manuelt av anleggskordinator. Vi ser fram til at denne funksjonen blir tatt i bruk i FIKS. Utleie av kunstgressbanen i vinter har vært bedre enn forventet. Utleie på høsten, turneringer i helgene i mars, utleie pga. ombygging av baner i naboklubbene, og forlenget utleie (i kampøkter) i april og oktober bidro til at utleie-resultatet ble over budsjett. Eksterne leiepriser var fullt konkurransedyktige. Klubbhusets underetasje er stilt gratis til disposisjon for alle lag som benytter Parken til trening. Interne lag har gratis leie av forsamlingslokalet i andre etasje til alle klubbaktiviteter E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 20

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2008 Dato: Torsdag 27. november 2008 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus Referat fra Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 12.03.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Ole, Nina, Stig og Bjørn Forfall: Oddrun, Ola og Einar 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 55/10 Innkalling, saksliste Klaus. 56/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 55/10 Innkalling, saksliste Klaus. 56/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.10 Tid: Kl 18.30 19.45 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Oddrun,, Nina, Wenche Forfall: Stig, Einar 55/10 Innkalling, saksliste Klaus 56/10 Referat

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.01.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Nina,,, Rita, Ole, Mari + Ordfører Åge Tovan og leder hovedutvalg kultur og oppvekst Roar

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med tillegg av sak kontingentfritak under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent, med tillegg av sak kontingentfritak under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.05.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Lea, Wenche, Klaus, Simen, Nina, Ole, Forfall: Bjørn, 26/13 Innkalling, saksliste Simen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Irene,,, Oddrun og Wenche Forfall: Einar, 14/11 Innkalling og saksliste Godkjent med tillegg

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0)

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0) Side 1 av 9 Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 ) 1 Verdier og overordnede mål...2 1.1 Verdier...2 1.2 Overordnede

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 Side 1 av 10 - Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013-2016 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 1 Verdier og overordnede mål... 2 1.1 Verdier... 2 1.2 Overordnede mål... 2 1.2.1

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.04.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:,,,, Forfall: Irene, Simen, 31/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 32/12 Referat

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Innhold 5.4 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2013... 2 5.4.1 Virksomhetsidé... 2 5.4.2 Organisasjon... 2 5.4.2.1 Styret... 3 5.4.2.2 Utvalg, komiteer

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.09 Tid: Kl 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Klaus, Stig, Einar (fra sak 09/09), Nina Ole, Oddrun Forfall: Kristin, Nina fra sak 12/09

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 14.09.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,, Ole, Wenche og Oddrun Forfall: Einar, Irene 55/11 Innkalling og saksliste Godkjent uten

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr.

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Jacob,, Magny, Solveig, Anne-Marie, Saksnr. Tid Sak Ansvar 04/04 18.30 Innkalling

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 16.03.06 Tid: 19.00 20.30 Sted: Klubbhuset Til stede:, Jacob, Mari,,,, og Forfall sak 26/06: Mari, og 23/06 19.00 Innkalling og saksliste Sak

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.03.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Simen,,,, (Sak 24-26 +29) Forfall: Irene, (sak 27 og 28) 24/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 26.09.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Klaus, Nina, Wenche, Ole Forfall: Irene, 60/12 Innkalling, saksliste Bjørn Godkjent

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 18.02.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Vidar, Anne Marie og fra sak 31/03 Forfall: Hilda, Morten 22/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Trenerkoordinator Fikk nei fra Jørn Olsen. Jobber med neste på lista.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Trenerkoordinator Fikk nei fra Jørn Olsen. Jobber med neste på lista. Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 19.01.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Irene,, Nina, Oddrun og Wenche Forfall: Einar, Irene, Nina 07/11 Innkalling og saksliste

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball

ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball www.haugsbygd.no Årsberetning fra Fotballgruppen 2011 Styresammensetting Leder Mats Øieren - valgt for 2 år (2010-2011)* Nestleder Knut Kristian Larsplass valgt for

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak

Saksnr. Tidspunkt Sak Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 21.01.03 Tid: 18.30-22.00 Tilstede:,, Anne Marie, Vidar,. Forfall: Jacob Odrunn og Sted: Klubbhuset 07/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent.

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer