Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes pr. e-post til eller pr. post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Forslagene med styrets kommentar blir fortløpende lagt ut på Forslag som ønskes omtalt i årsmøtedokumentene må være kommet fram innen Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Tilbud på alle alderstrinn Tilrettelegging for lagene Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 19 år) Seniorfotball (20 +) Trener- og lederutvikling Dommere og dommerutvikling Spillerutvikling Informasjon Arrangement VinterCup Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Organisering Anleggsutvikling Kurlandsparken kunstgressbane Disponering av bane og klubbhus Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til klubb og lag Økonomi Innledning Inntektsbringende tiltak Markedstiltak Kioskdrift Representasjon og utmerkelser SLUTNING REGNSKAP RESULTAT PR BALANSE PR NOTER TIL REGNSKAPET REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Innledning Virksomhetsidé Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Medlemmer Ungdomsutvalg Miljømessig utvikling Sportslige forhold Tilrettelegging for lagene Spillerutvikling Dommerutvikling Trener- og lederutvikling Barnefotball Allidrett

3 G/J6 (G/J06) G/J7 (G/J05) G/J8 (G/J04) J7/8 (J04/05) G/J9 (G/J) G10/11 (G01 02) J10/11 (J01 02) G12 (G00) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Junior damer (17 19 år Gutt (15 16 år) Jente (15 16 år) Smågutt (13 14 år) Småjente (13 14 år) Voksenfotball Kvinner senior Menn senior: Andre seniorlag Informasjon Arrangement VinterCup Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Organisering Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT INNSTILLING BUDSJETT VALG

4 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Einar Blankenborg Økonomiansvarlig Nina Niemi Nordeng Sekretær Irene Marthinussen Styremedlem Ole Rosvoll Styremedlem Wenche Nilsen Styremedlem Oddrun Stoll Styret har i perioden avholdt 10 styremøter og behandlet 74 saker. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Pr er det 36 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben dekket støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere 4

5 For sesongen 2011 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere lag og utvalg Totalt trenere og ledere Dommere Kretsdommere: Klubbdommere 11 er: Klubbdommere 7 er: Klubbdommere 5 er: Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Webmaster Økonomigruppe Markedsgruppe Anlegg Anlegg drift og utvikling Koordinering/utleie Materialforvalter Terje Kjos Johansen, Jørgen Haugen, Kennet Baarlid, Klaus Wike, Håkon Andersson, Ivan Dyrset Odd Inge Hanssen, Sai Thavarajah, Henriette Klavenes, Petter Hammer, Jostein Lund Halvorsen, Anne Lise Olsen, Eirik Slinning Klausen, Didrik Pedersen Friberg, Sindre Johnsrud, Vegard Heggelund, Tobias Marthinussen. Kisan Rajakumar, Magnus Klausen, Tommy Tran, Ruben Dragland, Emil Wannebo, Eivind Heggelund, Herman Halvorsen, Joakim Ekern, Ram Thavarajah Simen Berg Wenche Ramsvik Klaus Wike Finn Heggelund Ole Rosvoll Rune Aakvik Einar Blankenborg Olav Strand Økonomiansvarlig Nina Niemi Nordeng Regnskapsfører Wenche Nilsen Ubesatt Ole Rosvoll, Hans Randen, Svein Myrvold, Terje Johnsrud, Per Sira Finn Heggelund Oddrun Stoll Kioskgruppe Oddrun Stoll, Irene Marthinussen, Dagny Øby 5

6 Turneringskomité/KFK VinterCup Leder: Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Baneledere: Kafeteria: Påmeldinger: Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Økonomi: Sekretariat: Premieutdeling: Revisorer Valgkomité Nina Niemi Nordeng Rune Andersen Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dagny Øby / Anne-Marie Fester Anne-Marie Fester Espen Kornberg / Bjørn Grevstad Nina Niemi Nordeng / Wenche Nilsen Nina Niemi Nordeng / Rune Andersen Espen Kornberg / Bjørn Grevstad Kjell Vagstad og Solfrid Månum Rune Aakvik, Rune Andersen, Heidi Buenget 3.3 Gjennomføring av virksomhetsplanen for Innledning Styret viser til virksomhetsplan for KFK i 2011 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret vil sesongen 2011 i tillegg prioritere følgende mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Etablere egen gruppe for spillere født 2005 fra våren Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Rekruttere flere jenter under 12 år, herunder stille minst to rene jentelag i barnefotballen. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt. Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk. Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme Organisasjon Styret er i klubbens handlingsplan pålagt å jobbe etter følgende retningslinjer på virksomhetsområdet organisasjon: «Det vil være en sentral oppgave å engasjere flere medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb 6

7 skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt.» Resultatvurdering: Følgende permanente utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Anleggsg ruppe Markedsgruppe Økonomigruppe Ungdomsutvalg Kioskgruppe Turneringskomité I tillegg vil følgende funksjoner bli forsøkt besatt: Materialforvalter Webmaster Vi er i ferd med å få på plass en robust driftsorganisasjon for Kurlandsparken og klubbhuset. I tillegg har vi fra tidligere år klart å videreføre en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen, materialforvalterfunksjonen og redaksjon og drift av På andre områder har en heller ikke i år klart å etablere velfungerende utvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. En har forsøkt å etablere spillerutvalg på alle lag fra G/J16 og eldre, samt et sentralt ungdomsutvalg. Klubben skulle lage et system som økte innflytelsen og sikret medbestemmelsen til aktive spillere i ungdomsfotballen. Formålet er å utvikle et sportslig tilbud som er best mulig tilpasset denne gruppas ønsker. Særlig skulle det settes fokus på hvordan overgangen fra junior til senior kunne skje på en slik måte at vi beholder flest mulig som spillere, trenere, ledere eller dommere. Styret har ikke klart å etablere et fungerende ungdomsutvalg. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold. Styret er pålagt å ha kontroll over den virksomhet som foregår på lagsnivå, herunder den økonomiske aktiviteten. Den sentrale kilden til slik kunnskap er lagenes årsplaner med budsjett, lagets side på og årsmelding med regnskap. Lagene må kontinuerlig holde egen nettside oppdatert. Lagene skal fortsatt levere regnskap til styret Miljømessig utvikling Å utvikle og bevare klubbmiljøet skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-, holdningsmessige og sportslige mål skal regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt lag. KFK har mål på følgende områder: På lag mot mobbing Fargerik Fotball mot vold og rasisme Fair play! 7

8 Antidoping Forholdet til andre og deltakelse i turneringer Resultatvurdering: Fjorårets Bry Deg-prosjekt i samarbeid med NNPF har i år vært lagt på is. NNPF har manglet ressurser til å følge opp klubben, samtidig som vårt bindeledd opp mot NNPF, Einar Blankenborg har vært borte ifm. studier. Klubben håper at man på sikt kan øke samarbeidet med NNPF slik at man får holdt foredragene for flere lag og se på flere tiltak Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2011 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Etablere egen gruppe for spillere født 2005 fra våren Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Rekruttere flere jenter under 12 år, herunder stille minst to rene jentelag i barnefotballen. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk Sportslig Utvalg (SU) Organisering SU har denne sesongen bestått av: Sportslig leder Simen Berg Utdanningskontakt Wenche Ramsvik Trenerkoordinator Ubesatt Dommerkontakt Klaus Wike Medlem Ole Rosvoll Medlem Rune Aakvik Medlem Finn Heggelund Medlem Einar Blankenborg Tilbud på alle alderstrinn Resultatmål: Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Resultatvurdering: Sesongen 2011 har vi hatt tilbud til menn og gutter på alle alderstrinn, dog slik at spillere født 2002 (G9) har spilt sammen med 2001 (G10) i kamper). Det er fortsatt en utfordring for klubben å få økt deltakelsen blant jentene. Vi har i år hatt tilbud på rene jentelag på J10, J19 og Kvinner senior. 8

9 Vi har manglet tilbud om trening og spill på rene jentelag for spillere født 2004, 2003, 2000, 1999 og Spillere født 04/03 har deltatt med guttene. Vi har ikke aktive jenter født Vi har manglet et tilbud til old girls. Tilbudet om «Allidrett» er videreført. Tilbudet inneholder en time pr. uke med bredt anlagt fysisk aktivitet for aldersgruppen 7 til 3 år (født ). Det deltar for tiden 47 barn i tilbudet. Tilbudet er i stor grad foreldredrevet Tilrettelegging for lagene Resultatmål: Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Effektiv forvaltning av tilstrekkelig mengde felles utstyr Resultatvurdering: SU jobber for tiden med å anskaffe en trenerkoordinator Klubben har i år videreført satsingen på å bruke utstyr på tvers av lagene. I vinter ble det forsøkt med felles vinterballer for alle lagene. Dette fungerte godt og ønskes å videreføres kommende vinter. I perioden hvor lagene avslutter sine sesonger, vil klubben starte arbeidet med å utvide mengden fellesutstyr herunder vester og sommerballer til trening Barnefotball (6 12 år) Resultatmål: Etablere minst to 5 er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatvurdering: Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2011: G/J05 2 stk. 5 er lag i høstserie for 6-åringer G/J04 2 stk. 5 er-lag G/J03 2 stk. 5 er-lag G02/01 2 stk. 5 er-lag G00 1 stk. 7 er-lag G99 2 stk. 7 er-lag J01/02 1 stk. 5 er-lag Allidrett (G/J 06 04) Evaluering 2011: Gruppen bestod av ca. 45 barn. Disse drev med allsidig trening og hadde ikke hovedfokus på fotball. Målsetningen med å klare å starte lag i alle 1 klasser ved kurland skole var oppfylt. 9

10 Trenere og ledere 2011: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Rune Aakvik Nils Engevold Petter Aunaas Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. årgang Født Merknad Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole 49 Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall 2012 Mulig rekruttering 2012 Har fått tilbake melding om at vi blir flere spiller til våren. G/J05: Evaluering 2011: Gruppen består av 18 spillere. Dette er et blandet lag. Har vært med i serien 6 år serien. Dette var svært vellykket. Laget har deltatt på 1 cup. Trenere og ledere 2011: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Rune Aakvik Kaare Flood Morten Rugtvedt Monica Knutsen Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. årgang Født Merknad Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole 49 Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall 2012 Mulig rekruttering 2012 Har fått tilbake melding om at vi blir flere spiller til våren. 10

11 G04: Gutter 2004 har gjennomført sin første hele sesong i Vi har fullført serien som dobbeltserie, med to 5er-lag, og har også deltatt på cup. Det er p.t. 17 spillere på laget. Vi har tre trenere, en oppmann og kasserer, og flere av foreldrene har engasjert seg blant annet med å finne en sponsor. Det er godt oppmøte på tribunene under kampene. Det har vært få problemer med miljøet blant guttene. Guttene skal trene i gymsalen i vinter. Sportslige ambisjoner er foreløpig å videreutvikle basisferdigheter og samspill i laget. For laget er den viktigste målsettingen å rekruttere flest mulig spillere til fotballaktivitet i Kurland FK, samt lære disse å bli glad i fotballen som idrett. Breddeaspektet er således det viktigste. Det legges stor vekt på trygghet og trivsel. Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og gjennom disse aktiviteter skal barna få grunnleggende ferdigheter for senere å kunne utvikle seg til gode fotballspillere. Det praktiseres ikke topping av lag på grunnlag av ferdigheter. Lagets trenere er: Kai Skogstad, Kornstien 46, 2006 Løvenstad Steffan Andersen, Holenveien 7 B, 2006 Løvenstad Øyvind Arntzen, Kornstien 55, 2006 Løvenstad Oppmann er: Jan Erling Klausen, Hogstveien 60, 1479 Kurland G/J03: Laget har vært med på flere cuper og spilt i høstserien. Tidligere i år hadde laget tre jenter og 10 gutter. I løpet av sesongen har en jente falt fra, men ellers det vært et stabilt antall spillere. Støtteapparatet har bestått av tre trenere og en oppmann. I tillegg har det vært med en storebror som har kjørt treninger innimellom. Oppsummert har det vært en god sesong med motiverte spillere og ledere. G01/02: Evaluering 2011: Gruppen består av 12 spillere. Ved sesong var start det 16 spillere. Mistet 2 spillere til Strømmen etter første serie kamp og en til etter ferien. En spiller har flyttet ut av Kurland. Laget har slitt litt med motivasjonen og utviklingen til spilleren og har valgt å ansette egen trener. Har vært med i serien med 2 lag. Dette har til tider vært vanskelig ved stort oppmøte til kamper da alle møte til begge kamper. Har i år vært påmeldt på riktig nivå i serien, da den mellom 3 lag var jevnspilt og 1 lag i en klasse over alle andre. Laget har deltatt på 3 cuper. Trenere og ledere 2011: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Rune Aakvik Sai Thavarajah Trond Ryen Lars-Egil Finnvik-Skeie 11

12 Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. årgang Født Merknad Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall 2012 Mulig rekruttering Jenter 01/02: Evaluering 2011: Jentene har hatt innetrening i gymsalen på Kurland skole fram til påsken Fra påsken 2011 har de hatt utetrening på Kurlandsparken, og trent 1 2 ganger i uka, avhengig om det har vært kolliderende kamp eller ikke. Det ble meldt opp ett 5-er lag i serien. Cupdeltagelser: 6. februar Vintercup Fjellhamar. 18. juni Frogner cup, 3. september Jentefestivalen Marikollen. Ett lag har deltatt på hver av cupene da vi ikke har hatt tilstrekkelig trenerkapasitet. Avslutning for sesongen høsten 2011 avholdes på Peppes pizza 20. oktober. Et «luksusproblem» har vært at i løpet av Q1-Q er antall spillere vokst fra 8 til 13 spillere, slik at det er mange nye spillere som har krevd opplæring, og dette har gitt lite spilletid på kampene. Gjennom første halvdel av serien endte mange kamper med tap, men jentene har opparbeidet seg et godt samspill og god spillerteknikk, slik at de etter hvert også har vunnet flere kamper. Dette er veldig motiverende for jentene og trenerne. Firmaet Rail-x har sponset laget med kr 2.500,- For øvrige innskudd til lagkassen, er det avgitt en liten sum fra hver enkelt spiller, slik at det finnes noen midler til cupdeltakelse etc. Saldo i lagkassen per er kr 6.789,09 Trenere og ledere 2011: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Anne Britt Killi (erstattet Eivind Berg fra april 2011) Erik Brenn (hovedtrener) Ida Herø (hjelpetrener) Morten Rugtvedt (delvis hjelpetrener på slutten av sesongen) 12

13 Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. årgang Født Merknad Spillere ved sesongslutt: 13 Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall 2012 Mulig rekruttering og jenter er født i 2001, 2 jenter er født i 2002 G00: Gruppa har bestått hovedsakelig av 7 gutter født Vi har trent en til to ganger i uken og har deltatt på to cuper i år. Samarbeid med 2001 laget ved at flere har måttet være med på de fleste kampene ettersom vi har vært for få. Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 7 spillere. Etter sommeren sluttet 3 spillere så vi avsluttet sesongen med 4 faste fra G 11. G99: Gruppa består av 14 spillere. De er deltatt med to 7 er lag i serien i Det er godt foreldreengasjement både på trenere og ledersiden. I løpet av sesongen er det rekruttert ekstern trener som har tatt over som hovedtrener Ungdomsfotball (13 19 år) Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Ungdomsfotball år Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Stille ett lag i hver årgang under juniornivå. Resultatvurdering: Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2010: J19 1 stk. 11 er-lag bestående av spillere født G16 1 stk. 11 er-lag bestående av spillere født 95/96 G14 1 stk. 11 er-lag bestående av spillere født 97 13

14 Vi har manglet lag i klasse J 16 og 14, samt G19. For resterende del av virksomhetsområdet har vi en måloppnåelse på 50 %, i og med at vi ikke har klart å stille ett lag pr. årgang, men kun et lag pr. klasse. En klasse består av to årganger. Klassen kalles smågutt/jente (13 14 år) og gutt/jente (15 16 år). Menn junior (17 19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Resultatvurdering: KFK stiller ikke lag på dette alderstrinnet pga. for få spillere til å stille lag. Spillere på dette alderstrinnet har deltatt på menn senior. Kvinner junior (17 19 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Resultatvurdering: Gruppa består av 13 spillere. Det er samarbeidet med kvinner senior om enkelte treninger og spillere til kamp. Laget ble nr. 3 i 1. div. Laget har i løpet av sesongen fått på plass en god lagledelse. Det er kontinuitet på trenersiden. Gruppa har av to spillere til kvinner senior. Flere andre spillere i gruppa har offisielle kamper for kvinner senior. Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. Resultatvurdering: Gruppa består av spillere født 95 (8 stk.) og 96 (5 stk.). De deltok i med ett 11 er lag i G16, 2. div. avd. 3. De vant avdelingen etter en sterk høstsesong og er klare for spill om avdelingsmesterskap. Det ble tap i første sluttspillkamp. Tre spillere fra gruppa har fått offisielle kamper for menn senior 1 i løpet av sesongen. Ytterligere to har kamper for menn senior 2. G16 ble nr. 2 i KFKs VinterCup. Laget har hatt en stabil trenergruppe med minst to trenere til stede på godt over halvparten av øktene. Mange av de foresatte har deltatt som ledere i ulike roller rundt laget. Laget har vært godt administrert. Jente (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet i 1. divisjon. Resultatvurdering: Det har ikke vært grunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere på dette alderstrinnet er tilbudt deltakelse på J19. Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er-lag i hver årgang for gutter. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). 14

15 Resultatvurdering: Gruppa består av 14 spiller, 10 født 98 og 4 født 97. Laget ble nr. 4. i G14 3. div. Det er lånt spillere fra G12 til en del kamper og det er lånt ut spillere til G16 i de fleste av dette lagets kamper. Laget er godt administrert. Det har vært jobbet med å få på plass ekstern hovedtrener, uten at dette har lykkes. Trenerjobben er godt utført av de foresatte med god hjelp av sportslig leder. Småjente (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er-lag i hver årgang for gutter. Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er-lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Resultatvurdering: KFK stiller ikke lag på dette alderstrinnet pga. for få spillere til å stille lag. KFK har for tiden ingen spillere på dette alderstrinnet Seniorfotball (20 +) Mål: Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet. Resultatmål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls o.l.. Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2011: Menn senior 2 lag Kvinner senior 1 lag Menn veteran 1 stk. 7 er lag Kvinner senior Resultatmål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Delmål: Opprykk til 3. div. Resultatvurdering: Kvinner senior ble også denne sesongen nr. 2 i 4. div. avdelingen for Akershus. Opprykket glapp med knappest mulig margin, ett måls dårligere målforskjell til Gjelleråsen/Nittedal. Til 15

16 tross for at dette ikke lyktes ble det en god sesong med gode resultater og godt oppmøte blant spillerne. Det har også vært positivt med at flere spillere fra J19 har vært med og hospitert både på trening og kamp. Menn senior Resultatmål: Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Resultatvurdering: Måloppnåelsen på dette området er ikke tilfredsstillende. Menn senior var sesongen 2011 kvalifisert for spill i 5. og 6. div. En var klar over at det burde være 30 mann i MS1 + 2 gruppa, for å kunne stille 2 lag, ha 18 mann i snitt på trening, samt finansiere driften av laget. Det manglet minst 10 spillere ift. til dette alternativet. Konsekvensen ble at 6. div. laget ble trukket fra serien. Menn senior 1 (A-laget) ble sist i 5. div. og rykket ned. Utfordringen denne sesongen besto i hovedsak av at det var for få spillere i gruppa og at for få i gruppa som prioriterte tid på fotball 2 ganger i uken. Snittet på treninger har vært om lag 8 spillere. Snittet var noe høyere før serien startet og tidlig på høsten. Snittet var vesentlig lavere på trening dagen etter kamp. Andre seniorlag Resultatmål: Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls o.l.. Menn veteran: Resultatvurdering: Trenere og ledere 2011: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) Bjørn Myhre Roy Engen (materialforvalter) Bjørn Berntsen Ole Rosvoll (info ansvarlig) Spillere (grupper som har spillere av begge kjønn merker med G og J) Antall pr. årgang Født Merknad Spillere ved sesongslutt: 13 Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever 0? Selv om de eldste spillerne på laget holder ett imponerende nivå alderen tatt i betraktning, trenger vi flere «ungdommer» i alderen

17 Mulig frafall 2012 Mulig rekruttering ? Menn veteran har gjennomført en grei sesong i Vi har til tider hatt nesten for mange på trening, hovedårsaken er at det «slenger innom» en del spillere som enten er for unge til å spille kamper for oss, ikke ønsker å spille kamper (kun trene), eller begge deler. I gruppa er vi totalt 13 spillere som har spilt seriekamper i spillere som er for unge til å spille seriekamper for laget, deltar jevnlig på trening. I tillegg har vi 2 3 personer som er innom av og til på trening, men som ikke er interessert i å spille seriekamper, selv om de er i «riktig» alder. På det meste har vi opplevd å være over 20 stk. på trening, snittoppmøtet er på ca spillere. Sportslig gikk sesongen «sånn passe», vi ble nr. 9 av 13 lag i 2.div. avdeling 01 med 5 seiere, 2 uavgjorte og 5 tap. Bortsett fra Snarøya som var helt suverene, var serien veldig jevn. Med ett par seiere til, ville vi vært helt oppunder medaljekampen. Fra høsten 2010 og fram til påske trente gruppa 2 ganger i uka, fordelt på en økt på Parken, og en økt inne i «A-hus bobla». I sommersesongen har vi trent en økt i uka på Parken + kamper. Gruppa har ett såpass lavt aktivitetsnivå at vi ikke ser behovet for verken noen egen lagskonto, eller lagsregnskap. Eneste utgiften laget har, er timene vi kjøper oss i «A-hus bobla», de pengene samler vi inn blant spillerne. Vi belaster heller ikke klubben med noe særlig utgifter, bortsett fra noen få fotballer (Vi må i anstendighetens navn legge til at Oddrun spanderte nye spillerdrakter på oss i Takk Oddrun, om det blir noe sosialt arrangement for veteranlaget i vinter, skal vi sørge for at du blir invitert ) Trener- og lederutvikling Mål: Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode. I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen. Ved å innfri disse målene, legger klubben forholdene til rette for kvalitetsmessig god gjennomføring av treninger og kamper. KFK ønsker før sesongen 2011 å signere kontrakter med alle trenere i klubben. Trenere som signerer kontrakt skal uniformeres. 17

18 Resultatvurdering: Denne sesongen har det så langt bare vært meget få som har deltatt på på delkurs 1 (aktivitetslederkurset) av trener I kurset. Dette er ønskelig at langt flere deltar på disse kursene, særlig gjelder dette deltakelse fra de yngste alderstrinnene. Markedsføringen av kurstilbudet må bli mye bedre. Det har blitt rekruttert to trenere til yngre lag fra menn senior. På ledersiden har det vært for liten aktivitet med tanke på deltakelse på eksterne kurs. Det har vist seg vanskelig å finne eksterne kurs som ledere ønsker å delta på. Det er ikke blitt gjennomført trenerforum denne sesongen. Vi jobber fortsatt med å finne en form som gjøre det mer attraktivt å delta. Det er gjennomført tre ledermøter (trener- og lederforum) i løpet av sesongen med begrenset deltakelse. Møtene arrangeres regelmessig vinter, vår og høst. Revisjon av skoleringsplanen og publisering av denne på nettsiden er ikke sluttført på grunn av manglende kapasitet i sportslig utvalg Dommere og dommerutvikling Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal ha to faste dommere de avtaler dømming av hjemmekamper med. Bistå oppmenn å finne dommere i 11 er kamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Resultatvurdering: KFK hadde denne sesongen tre kretsdommere. Vi hadde dessverre ingen nye rekrutteringsdommere. De to vi hadde har flyttet i forbindelse med utdanning. Vi har god dekning av klubbdommere til 7 er og 5 er-fotball. Så å si samtlige spillere på G14 har vært aktive klubbdommere i Det har blitt satt opp dommere til de aller fleste klubbens hjemmekamper, dels av krets og dels av klubb. Lagledere på G 14 og 16 har i stor grad måtte skaffe dommere selv. I barnefotballen ble alle lag gitt to dommere som skulle følge dette laget hele sesongen. Der vi hadde dommere som fullførte sesongen, har denne ordningen fungert meget bra på de fleste lagene. Den bør videreføres neste sesong. Alle klubbens dommere har komplett dommerutstyr fra klubben. Det er arrangert ett kurs i egen regi, og flere samlinger hvor kamper er fordelt og dommerfaglige forhold er diskutert. 18

19 Spillerutvikling Mål: Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens skoleringsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene. Delmål: Tilby alle trenere kurs i keepertrening Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Resultatvurdering: Klubben har i år innført en strengere system på å sende spillere på sonesamlinger. Da fristen for påmelding til G99 spillere gikk ut 10. oktober var det påmeldt 2 spillere. Vi bør opprettholde det strenge systemet også i framtiden, hvor en representant fra SU godkjenner kandidatene. Det skal også legges til at kretsen begynner å skaffe seg god oversikt over spillerne i kretsen og dermed plukker ut en del spillere selv. Klubbene kan også sende spillere som er usett av kretsen, men det stilles dog strengere krav. Grunnet ressursmangel har det ikke blitt gjennomført ekstratreninger eller fellestreninger i regi av SU. Det samme gjelder keepertreninger. Det er ønskelig å få til dette kommende sesong, men det er helt ressursavhengig. Det har blitt gjennomført hospitering opp et alderstrinn i alle klasser og guttesiden helt opp til menn senior og fra J19 til kvinner senior på damesiden Informasjon Mål: Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt. skal være den sentrale kanalen for presentasjonen av klubben. Resultatvurdering: Informasjonskanalene fungerer bra. Nettsidene har gjennom 2011 vært den sentrale informasjonskanalen til medlemmer og andre interesserte. Ny plattform for publisering har medført en lavere brukerterskel for å skrive nyheter og oppdatere lagenes sider. Nettsidene har vært godt besøkt og står for det meste av informasjonsoverføring fra klubb og ut til medlemmene og andre interesserte. Her finnes også et dokumentarkiv der styrets referater og andre aktuelle dokumenter lagres. Det har vært lagt et trykk på lagene til å utpeke en egen informasjonsansvarlig. Dette har bare i noen grad gitt resultater. Det har vært tungt å få inn nyheter fra lagene i barnefotballen. 19

20 Det har vært gitt tilbud om opplæring og brukerstøtte. Den lave brukerterskelen på publiseringsverktøyet gjør at brukerne lett kan sette seg inn i produktet. Det foretas individuell opplæring etter ønske fra medlemmer i klubben. KFK har i løpet av året også skaffet seg en egen side på Facebook. Nettsiden vår ble også i år plukket ut av blant finalistene til «Topp 100» beste norske fotballweber. Les mer på Fotballen.eu i samarbeid med Nordic bet og Umbro, kårer for 11. gang Norges beste klubb på nett. faller i 2011 seks plasser fra Vi får skryt for innhold og kritikk for design. Selv om vi KFK ikke klarer å forsvare fjorårets prestasjon er vi likevel meget godt fornøyd med både nettsiden og webmaster Strand. Vi tror siden kunne blitt enda bedre dersom flere brukte den aktivt til å holde lagsinformasjonen oppdatert og ikke minst legge ut nyheter fra eget lags virksomhet. Under Hjelp i toppmenyen finner du gode brukerveiledninger. Trenger du en times praktisk opplæring, tar du kontakt med og avtaler en time på klubbhuset. De som ønsker tilgang skaffer seg det dette under Logg inn opp til høyre på siden. Det kan se ut som om denne funksjonen er falt ut midlertidig. Da kan du sende en mail til og gratulere ham med resultat og si at du vil ha brukernavn og passord. Vi kan fortsatt bli bedre. Styret fortsetter arbeidet med å bygge opp en lederbok med praktisk informasjon til oppmenn og lagledere. Denne er tilgjengelig på nettsiden. Olav Strand har vært webmaster i alle disse årene og lagt ned et stort arbeid. Det er godt å se at kontinuitet gir resultater. Årets resultat må han dele med de trenere og ledere som bruker siden og gjør den levende og aktuell Arrangement VinterCup 2011 Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Resultatvurdering: Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Baneledere: Kafeteria: Påmeldinger: Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Økonomi: Sekretariat: Premieutdeling: Nina Niemi Nordeng Rune Andersen Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dagny Øby / Anne-Marie Fester Anne-Marie Fester Espen Kornberg / Bjørn Grevstad Nina Niemi Nordeng / Wenche Nilsen Nina Niemi Nordeng / Rune Andersen Espen Kornberg / Bjørn Grevstad 20

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 26.09.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Klaus, Nina, Wenche, Ole Forfall: Irene, 60/12 Innkalling, saksliste Bjørn Godkjent

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer