Presentasjon av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS"

Transkript

1 Presentasjon av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS

2 Innholdsfortegnelse 1. Litt om SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS 2. Hvorfor samarbeide med oss? 3. Vår kompetanse og erfaring 4. Honorar 5. Kontaktinformasjon Konsulentavdelingen

3 SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS er et heleid datterselskap av SpareBank1 SMN. SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS er totalleverandør av økonomiske tjenester innen regnskapsførsel og rådgivning til alle typer virksomheter. SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS er en av de største aktørene i regnskapsbransjen i Norge og har nær 200 medarbeidere. Vi legger stor vekt på lokal forankring og har avdelingskontor på 15 steder i Midt- Norge. SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS har en egen konsulentavdeling.

4 Litt om SpareBank1 Regnskapshuset SMN sin konsulentavdeling Spesialrådgiverne i konsulentavdelingen har høy kompetanse innen regnskap skatterett og ligningsdokumenter merverdiavgift arbeidsgiveravgift og andre arbeidsgiverplikter selskapsrettslige problemstillinger i forbindelse med etablering av selskaper, omorganiseringer, fisjoner og fusjoner virksomhetsstyring og intern kontroll Spesialrådgiverne i konsulentavdelingen har erfaring fra de større revisjonsselskapene, skatteetaten og som ledere av økonomi- /regnskapsfunksjoner i virksomheter. Spesialrådgivernes kompetanse bidrar til å gi våre kunder gode og helhetlige løsninger.

5 Hvorfor samarbeide med oss?

6 Vi er genuint interessert i hjelpe våre kunder med å nå deres mål

7 Utfordringer som Gründer Finansiering Ønsker å få mest mulig ut av begrensede midler Behov for økonomisk forutsigbarhet Behov for økonomisk styring Er avhengig av tilskudd fra virkemiddelapparatet eller andre «snille» penger Typiske finansieringskilder i oppstartsfasen er Innovasjon Norge Forskningsrådet Skattefunn private midler (eventuelt familie, venner) legater Premier (flere aktuelle arenaer for utdeling av pengepremier) Strenge vilkår fra virkemiddelapparatet mtp krav til ryddighet og kontroll Normalt lite aktuelt med annen type fremmedkapital (event. ekstern investor) i oppstartsfasen

8 Utfordringer som Gründer Behov for økonomisk styring og kontroll Administrasjon og økonomi tar tid krav til føring av regnskap og rapportering Komplisert regelverk knyttet til merverdiavgift og skatt Aksjelovens krav til etablering, emisjoner og transaksjoner med nærstående (eier gründer)

9 Etablering Forretningsutvikling Drift Exit? Utviklingsfaser og våre produkter Etablering Forretningsutvikling Drift Exit? Regnskapsførsel og rapportering (Informasjon om regelverket) Valg av selskapsform Stiftelse av selskap Budsjett - drift og likviditet - dokumentasjon Avtaler med - eier/nærstående - samarbeidspartnere Etablere - regnskapsopplegg - rutiner Etablering av kontroll og oversikt Kalkyler for prissetting Likviditetsstyring Merverdiavgift, - registrering - aktuelle avklaringer Bistand knyttet til - styrearbeid - protokoller, - melding Brønnøysund Bistand søknader til virkemiddelapparatet Budsjett Kapitalforhøyelser Likviditetsstyring Salgsdokumentasjon Merverdiavgift - oppfølging registrering - ny/endret aktivitet? - Omsetning i utlandet? Kvalitativ rapportering: - Perioderegnskap - Årsregnskap og skatt - Skattefunn - Virkemiddelapparatet Budsjett Kapitalbehov Emisjon, registrering og protokoller Bistand investor prospekt Tilrettelegge dokumentasjon ved eventuell Due Diligence; skatt, merverdiavgift, regnskap, avtaler mv. Diskusjonspartner Avtaler - formaliteter

10 SpareBank1 Regnskapshuset SMN Vi tilbyr mer helhetlige økonomitjenester enn tradisjonelle regnskapskontor Våre dyktige regnskapsmedarbeidere sikrer kvalitativ regnskapsrapportering Våre kunder får bistand fra våre spesialrådgivere til å finne optimale løsninger innenfor regnskap, økonomi, skatt, merverdiavgift og virksomhetsstyring Vi jobber tverrfaglig og er opptatt av helhetlige og gode løsninger for våre kunder Vi tilbyr gode praktiske og teknologiske løsninger Fleksible regnskapsløsninger med valg mellom nettbaserte eller tradisjonelle regnskapssystemer Dialog med kunden for å komme frem til den beste tekniske løsningen for den aktuelle virksomheten Fleksibel arbeidsdeling med kunden og tilrettelegging av arbeidsprosesser Vi er en løpende samtalepartner for dere Vi ønsker å dele vår erfaring fra revisjon, rådgivning og regnskapsførsel, og vil være tilgjengelig for spørsmål og diskusjon til faste tider ved Innovasjonssenteret på Gløshaugen. Annen lokalisering kan også avtales. Våre spesialrådgivere har tidligere bl.a. bistått nyetablerte virksomheter med utspring fra NTNU/Entreprenørskolen, TTO, Leiv Eiriksson Nyskaping (Pirsenteret).

11 Det finnes ingen enkel vei til målet «Ting Tar Tid»

12 Vår kompetanse og erfaring

13 Ansatte i konsulentavdelingen Widar Nyheim Spesialrådgiver regnskap Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bakgrunn og relevant erfaring Widar er både statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er utdannet ved Trondheim Økonomiske Høgskole og har høyere revisjonsstudium ved NHH i Bergen. Widar har lang erfaring med økonomisk rådgivning knyttet til etablering, drift og omorganisering av virksomhet. Widar har solid erfaring med bistand i forbindelse med etablering av ulike selskaper, herunder spisskompetanse på oppstart av ulike gründervirksomheter og andre nyetableringer. Hans arbeidserfaring er solid både som revisor og rådgiver. Blant annet jobbet som Partner i Arthur Andersen, Ernst & Young AS, Systemrevisjon AS, og som direktør i PricewaterhouseCoopers AS. Han drev egen regnskapsførervirksomhet gjennom Widar Nyheim AS i tre år før han begynte i Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS sin konsulentavdeling Harald Løvdal Spesialrådgiver virksomhetsstyring MBStatsautorisert revisor Bakgrunn og relevant erfaring Harald er statsautorisert revisor. Han er utdannet ved Handelshøyskolen BI, Trondheim Økonomiske Høgskole og har høyere revisjonsstudium fra NHH i Bergen. Harald har flere års operativ erfaring som økonomisjef i ulike virksomheter. Han har lang og solid erfaring innenfor områdene økonomisk rapportering og kontroll (virksomhetsstyring), og har blant annet jobbet flere år som internrevisor. Harald har også erfaring som forretningsutvikler for gründervirksomheter spesielt innenfor virksomhetsetablering og økonomistyring. Harald har blant annet jobbet som manager i PricewaterhouseCoopers AS, økonomisjef og internrevisor i BN Bank ASA og som økonomisjef og forretningsutvikler i Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Han kom fra stillingen som økonomisjef i Acando AS til Sparebank 1 Regnskapshuset AS PwC 15

14 Ansatte i konsulentavdelingen Ronny Thomas Jenssen Fagdirektør og CFO Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bakgrunn og relevant erfaring Ronny er leder av konsulentavdelingen og faglig ansvarlig overfor Finanstilsynet. Ronny har sin utdannelse fra NHH, TØH og befalsskolen (BSIN) Han har bevilgning som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han kom fra stillingen som senior manager i PwC, og har 7 års erfaring med revisjon av og rådgivning til store og mellomstore selskaper, herunder børsnoterte og internasjonale konsern. Ronny er også Høgskolelektor II ved Handelshøyskolen i Trondheim, hvor han underviser både på Bachelor- og Masterprogrammet knyttet til skatt og finansregnskapet. Han har således en kunnskapsbase som er helt unik og som våre kunder nyter godt av. Spisskompetanse er spesielt å se konsekvenser av transaksjoner knyttet til skatt, mva, regnskap og selskapsrett. Kirsti Mulstad Spesialrådgiver skatt MBA skatt og avgift Bakgrunn og relevant erfaring Kirsti er vår spesialrådgiver på skatteutfordringer for personlige og juridiske enheter. Kirsti har Mastergrad i skatterett fra BI (2012) og Skatteetatskolen i Bergen (1996) Hun kom fra stillingen som skatterådgiver i Ernst & Young TAX, og har over 23 års erfaring knyttet til skatt, både for personlige og juridiske skattytere, samt nasjonal og internasjonal skatt. Hun har en meget bred kunnskapsbase på tvers av skatterett, ligningsforvaltning, selskapsrett, arv og innkreving, i tillegg til tung praktisk erfaring fra 17 år i skatteetaten. Spisskompetanse er spesielt aksjetransaksjoner, innbetalt kapital og kapitalendringer. PwC 15

15 Ansatte i konsulentavdelingen Helle Vaarum Spesialrådgiver MVA Starter hos oss 1. januar 2014 Bakgrunn og relevant erfaring Helle er vår spesialrådgiver MVA fra og med 1. januar Helle har en Bachelorgrad i revisjon, Skatteetatskolen i Oslo (1992) og er registrert revisor. Hun har en Bachelorgrad i organisasjon og ledelse (HINT), og har to moduler fra Masterstudiet i skatterett, BI, (2012), nasjonal og internasjonal merverdiavgift. Helle kommer fra stillingen som Senior Manager/Avgiftsrådgiver ved skatteavdelingen til Ernst & Young (EY) i Trondheim. Hun har arbeidet der siden desember Hun har også 19 års erfaring fra Skatteetaten i Sør-Trøndelag. I 1999 ble hun leder for en kontrollgruppe ved Sør-Trøndelag fylkesskattekontor, og gikk inn som en del av ledelsen i avdelingen. Fra 2005 ledet hun en nyopprettet gruppe med merverdiavgift som sitt primære kontrollområde. Helle har lang og bred erfaring innenfor merverdiavgiftsområdet, noe som medfører at hun besitter en svært god kompetanse og erfaring knyttet til merverdiavgiftsregelverket generelt, og fast eiendom og justeringsreglene spesielt. I EY hadde hun faglig ansvar for avgiftsområdet i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, og bistår med å finne løsninger på de problemstillinger og spørsmål som revisorer og kunder måtte ha vedrørende merverdiavgift. PwC 15

16 Honorar

17 Honorar regnskapstjenester - alle priser er eksklusive merverdiavgift * ordinær timepris for regnskapsføring er pr kr 735 til kr Avhenger av valg av regnskapsløsning Tradisjonell regnskapsløsning med føring av regnskap i system hos oss (Visma Business) eller Nettbasert løsning med skanning av bilag der mye av regnskapsføringen gjøres av gründerne selv Etablering Diskusjoner om og valg av regnskapsløsning: Gratis Honorar ved tradisjonell regnskapsløsning med om lag 100 bilag; kr inklusive rapportering av årsregnskap og ligningspapirer. Honorar for bistand med eventuell utfakturering og lønn vil komme i tillegg enten med betaling pr time eller til avtalt fast pris Utvikling Nettbasert løsning; honorar etter medgått tid til timepris på kr. 900 pr time. Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer til fast pris kr Honorar ved tradisjonell regnskapsløsning med om lag 500 bilag; kr inklusive rapportering av årsregnskap og ligningspapirer. Honorar for bistand med eventuell utfakturering og lønn vil komme i tillegg enten med betaling pr time eller til avtalt fast pris Drift Nettbasert løsning; honorar etter medgått tid til timepris på kr. 900 pr time. Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer til fast pris kr Honorar for bistand med eventuell konvertering til nytt regnskapssystem: kr Exit Etter nærmere avtale

18 Honorar rådgivningstjenester - alle priser er eksklusive merverdiavgift * ordinær timepris spesialrådgivere er pr kr til kr Valg av selskapsform Stiftelse av selskap (utarbeidelse av alle dokumenter og registrering i Altinn) Merverdiavgift, registrering og aktuelle avklaringer Anslag ramme Gratis Registreringssøknad Rabattert timespris Rådgivning inntil 10 timer Rådgivning utover 10 timer Spørretjeneste ved kontortid på Gløshaugen (eventuell oppfølging av problemstillinger/behov for utredning etter spørretjeneste honoreres innenfor rammene angitt ovenfor). Avtales separat Avtales separat Gratis Rammene som er anslått bygger på hvor mye tid som erfaringsmessig medgår. Vårt honorar er alltid begrenset oppad til den tid som vi reelt bruker.

19 Kontaktinformasjon Sparebank1 Regnskapshuset SMN AS Søndregt Trondheim Autorisert regnskapsførerselskap Hjemmeside: Kontaktpersoner: Widar Nyheim Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Telefon Mail Harald Løvdal Statsautorisert revisor Telefon Mail

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer

Høsten 2007. Kurskatalog

Høsten 2007. Kurskatalog Høsten 2007 Kurskatalog Ernst & Young hever din kompetanse! Ernst & Young er en kunnskapsbedrift. Vi har solid erfaring og kompetanse og lever av å føre den videre til våre kunder. Vår kursvirksomhet er

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Returadresse: NARF Ekstra AS Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Kurskatalogen 2007 Påmeldingsskjema til NARF kurs Vennligst benytt ett skjema per kursnr./fagdagsted. Fyll ut opplysningene nedenfor og send skjemaet

Detaljer

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer