Lærlingundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærlingundersøkelsen"

Transkript

1 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling , Buskerud-Lærling , Lærlingundersøkelsen elevrett Nasjonalt-Lærling - Buskerud-Lærling - Bakgrunnspørsmål Tekst Alder Alder Nasjonalt-Lærling 100,00 Buskerud-Lærling 100,00 Kjønn Nasjonalt-Lærling 29,53 70,47 Buskerud-Lærling 26,72 73,28 Jeg bekrefter at Utdanningsdirektoratet kan benytte som informasjon om kjønn og alder når svarene skal kartlegges. Nasjonalt-Lærling 96,14 3,86 Buskerud-Lærling 96,27 3,73 Trivsel Jente Ja Gutt Nei ofte ofte Trives du med kollegaene dine i lærebedriften? Nasjonalt-Lærling 0,37 0,73 4,98 27,10 66,81 Buskerud-Lærling 0,00 1,67 6,28 23,85 68,20 Trives du med arbeidsoppgavene dine? Nasjonalt-Lærling 0,47 1,91 13,22 47,55 36,85 Buskerud-Lærling 0,00 1,67 15,06 48,95 34,31 Føler du deg som en del av det sosiale miljøet på arbeidsplassen?<font size=1>med arbeidsplassen mener vi der du oppholder deg til daglig. Dersom du har flere arbeidsplasser velger du det som passer best alt i alt.</font> Nasjonalt-Lærling 0,95 2,02 8,69 30,06 58,28 Buskerud-Lærling 1,69 1,69 8,44 26,58 61,60 ofte ofte Blir du godt behandlet på arbeidsplassen? Nasjonalt-Lærling 0,50 1,26 5,96 29,33 62,95 Buskerud-Lærling 0,00 1,68 5,04 32,77 60,50 Får du hjelp og støtte fra kollegaene dine dersom du trenger det? Nasjonalt-Lærling 0,47 1,04 6,59 27,38 64,53 Buskerud-Lærling 0,42 1,26 8,79 29,71 59,83 Får du hjelp og støtte fra instruktør/veileder eller leder dersom du trenger det? Nasjonalt-Lærling 1,49 3,26 9,66 27,66 57,94 Buskerud-Lærling 0,85 5,93 12,29 30,51 50,42

2 dårlig dårlig Verken godt eller dårlig godt godt Hvordan trives du i lærebedriften alt i alt? Nasjonalt-Lærling 0,95 2,70 8,42 32,31 55,63 Buskerud-Lærling 0,42 4,20 10,50 29,83 55,04 Trivsel Over 100 Cirka hvor mange ansatte er det i lærebedriften din? Nasjonalt-Lærling 10,72 31,22 33,10 24,97 Buskerud-Lærling 17,83 29,57 39,57 13,04 Har du <u>lagt merke til</u> noen av disse problemene på arbeidsplassen din? ofte ofte Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling 29,88 33,81 27,86 6,74 1,70 Buskerud-Lærling 27,73 33,19 30,67 6,72 1,68 Mobbing eller ondsinnet erting av noen som har problemer med å forsvare seg Nasjonalt-Lærling 70,86 18,62 7,16 2,46 0,89 Buskerud-Lærling 66,53 19,07 10,17 2,12 2,12 Mobbing eller konflikter på grunn av ulik religion, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn Nasjonalt-Lærling 86,45 8,99 2,99 0,94 0,63 Buskerud-Lærling 84,68 10,21 3,83 0,43 0,85 Seksuell trakassering Nasjonalt-Lærling 90,27 6,86 1,62 0,59 0,67 Buskerud-Lærling 88,89 7,69 2,14 0,43 0,85 Ikke i det hele tatt En gang 2-3 ganger i måneden Omtrent en gang i uken Flere ganger i uken Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene?<font size=1>med mobbing mener vi gjentatt, negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en lærling som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.</font> Nasjonalt-Lærling 84,68 12,06 1,66 0,78 0,81 Buskerud-Lærling 80,43 12,77 4,26 1,28 1,28 Trivsel Hvor ofte opplever du dette i arbeidsdagen din? ofte ofte Jeg gjør mange enkle rutineoppgaver Nasjonalt-Lærling 2,13 7,07 35,31 36,23 19,25 Buskerud-Lærling 2,53 9,28 32,91 35,86 19,41 Jeg jobber mye for meg selv Nasjonalt-Lærling 3,68 12,86 33,43 33,16 16,87 Buskerud-Lærling 3,36 13,45 28,57 36,13 18,49 Jeg får vanskelige oppgaver Nasjonalt-Lærling 4,52 19,14 54,70 18,00 3,64 Buskerud-Lærling 3,35 20,08 51,46 20,92 4,18 Jeg er sliten etter arbeidsdagen Nasjonalt-Lærling 3,24 11,01 43,20 28,94 13,61 Buskerud-Lærling 1,67 12,55 42,68 28,45 14,64 Jeg er redd for å gjøre feil Nasjonalt-Lærling 13,16 29,64 32,81 15,47 8,92 Buskerud-Lærling 11,76 33,19 28,15 18,07 8,82

3 ofte ofte Opplever du noe av det som er nevnt over som et problem? Nasjonalt-Lærling 47,64 27,92 17,27 5,22 1,96 Buskerud-Lærling 44,92 26,27 20,34 7,20 1,27 Trivsel Nei Delvis Ja Har du sagt fra til arbeidsgiveren om noen av disse problemene? Nasjonalt-Lærling 29,74 47,78 22,48 Buskerud-Lærling 30,99 43,66 25,35 Trivsel Nei Delvis Ja Tar arbeidsgiveren tak i disse problemene? Nasjonalt-Lærling 24,89 52,60 22,51 Buskerud-Lærling 24,49 57,14 18,37 Faglige utfordringer ofte ofte Krever jobben din at du lærer deg nye ting? (Kunnskaper, holdninger og ferdigheter) Nasjonalt-Lærling 1,34 5,27 26,70 41,66 25,02 Buskerud-Lærling 0,42 4,20 23,11 45,80 26,47 Er jobben din utfordrende på en positiv måte? Nasjonalt-Lærling 1,10 4,15 20,32 44,09 30,35 Buskerud-Lærling 0,42 5,06 20,25 45,99 28,27 Muligheter for læring og utvikling ofte ofte Sørger arbeidsgiveren for at du får du arbeidsoppgaver som gjør at du utvikler deg i faget? Nasjonalt-Lærling 3,32 9,95 29,18 39,77 17,78 Buskerud-Lærling 3,35 11,30 30,13 36,82 18,41 Får du lære faget gjennom å samarbeide med dyktige kollegaer? Nasjonalt-Lærling 1,66 5,59 18,27 39,51 34,98 Buskerud-Lærling 1,67 5,86 20,50 36,82 35,15 Har du mulighet til å ta kurs, sertifikater eller annen opplæring for å utvikle deg i faget? Nasjonalt-Lærling 12,74 17,63 29,50 22,10 18,03 Buskerud-Lærling 13,50 21,10 31,22 18,14 16,03 Har du tilgang til læremidler som bøker, arbeidsbeskrivelser eller digitale læremidler på jobben? Nasjonalt-Lærling 7,63 12,01 20,77 27,29 32,31 Buskerud-Lærling 10,08 14,29 21,43 22,27 31,93

4 Innsats, selvstendighet og mestring Hvor godt beskriver disse utsagnene deg? ofte ofte Jeg har god innsats i jobben Nasjonalt-Lærling 0,14 0,23 4,41 47,11 48,11 Buskerud-Lærling 0,00 0,00 3,39 50,00 46,61 Jeg ser hva som trengs å gjøres uten at kollegaer må si fra til meg Nasjonalt-Lærling 0,14 0,62 13,22 49,74 36,29 Buskerud-Lærling 0,00 0,42 14,41 48,73 36,44 Jeg oppsøker informasjon eller hjelp hvis det er noe jeg ikke forstår eller får til på egen hånd Nasjonalt-Lærling 0,21 0,89 10,16 37,75 50,98 Buskerud-Lærling 0,00 1,26 12,61 38,24 47,90 Hvis jeg får en vanskelig oppgave står jeg på til jeg har løst den Nasjonalt-Lærling 0,20 1,09 11,18 45,02 42,51 Buskerud-Lærling 0,42 1,27 13,14 42,80 42,37 I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Opplever du at du mestrer arbeidsoppgavene dine? Nasjonalt-Lærling 0,30 0,55 5,85 62,31 30,99 Buskerud-Lærling 0,00 0,84 6,28 70,29 22,59 Har erfaringene i læretiden ført til at du har fått mer tro på deg selv? Nasjonalt-Lærling 1,32 2,89 14,13 44,81 36,86 Buskerud-Lærling 1,26 3,77 10,04 48,12 36,82 Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Når startet du i lære? Antall Startet med full opplæring i bedrift Nasjonalt-Lærling 8,98 % Buskerud-Lærling 8,40 % Etter Vg1 Nasjonalt-Lærling 5,11 % Buskerud-Lærling 3,36 % Etter Vg2 Nasjonalt-Lærling 73,28 % Buskerud-Lærling 78,57 % Etter Vg3 Nasjonalt-Lærling 12,63 % Buskerud-Lærling 9,66 %

5 Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Hvilket utdanningsprogram gikk du på? (Hvis flere, velg det som er mest relevant for lærefaget ditt) Antall Idrettsfag Nasjonalt-Lærling 0,28 % Buskerud-Lærling 0,00 % Musikk, dans og drama Nasjonalt-Lærling 0,08 % Buskerud-Lærling 0,00 % Studiespesialisering Nasjonalt-Lærling 1,23 % Buskerud-Lærling 0,91 % Bygg- og anleggsteknikk Nasjonalt-Lærling 17,99 % Buskerud-Lærling 22,83 % Design og håndverk Nasjonalt-Lærling 4,63 % Buskerud-Lærling 7,31 % Elektrofag Nasjonalt-Lærling 25,50 % Buskerud-Lærling 22,37 % Helse- og oppvekstfag Nasjonalt-Lærling 15,39 % Buskerud-Lærling 13,70 % Medier og kommunikasjon Nasjonalt-Lærling 0,93 % Buskerud-Lærling 0,46 % Naturbruk Nasjonalt-Lærling 1,42 % Buskerud-Lærling 0,46 % Restaurant- og matfag Nasjonalt-Lærling 4,75 % Buskerud-Lærling 3,65 % Service og samferdsel Nasjonalt-Lærling 7,18 % Buskerud-Lærling 6,39 % Teknikk og industriell produksjon Nasjonalt-Lærling 20,63 % Buskerud-Lærling 21,92 % lite lite Verken eller godt godt Er du for å lære i lærebedriften? Nasjonalt-Lærling 0,46 0,90 3,04 28,85 66,76 Buskerud-Lærling 0,00 1,71 2,99 26,07 69,23

6 Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 og Vg2)? Helt uenig uenig Verken enig eller uenig enig Helt enig Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) var tilpasset faget mitt Nasjonalt-Lærling 10,27 20,42 34,34 28,19 6,79 Buskerud-Lærling 11,16 19,53 30,70 31,16 7,44 Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften Nasjonalt-Lærling 4,99 12,65 24,30 40,98 17,07 Buskerud-Lærling 5,53 9,68 28,57 40,55 15,67 Utstyret vi brukte på skolen var oppdatert og i god stand Nasjonalt-Lærling 8,52 18,17 28,81 33,27 11,23 Buskerud-Lærling 7,41 19,91 23,61 35,65 13,43 Lærerne mine hadde god innsikt i det jeg skulle møte i læretiden Nasjonalt-Lærling 4,91 12,52 25,29 39,15 18,13 Buskerud-Lærling 6,91 15,21 23,04 36,87 17,97 Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet Nasjonalt-Lærling 4,76 11,23 22,98 38,53 22,51 Buskerud-Lærling 5,56 14,35 16,20 38,43 25,46 Prosjekt til fordypning/praksis gjorde at jeg fikk læreplass Nasjonalt-Lærling 22,51 9,16 24,08 19,13 25,12 Buskerud-Lærling 24,07 9,26 14,35 20,37 31,94 misfornøyd misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd fornøyd godt fornøyd Hvor fornøyd er du med opplæringen i skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet? Nasjonalt-Lærling 4,71 11,60 31,46 41,68 10,55 Buskerud-Lærling 5,07 10,14 29,95 46,08 8,76 Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? Nasjonalt-Lærling 2,04 4,15 12,90 41,98 38,92 Buskerud-Lærling 1,26 4,18 15,06 43,51 35,98 Opplæringskontor Ja Nei Vet ikke Har du lærekontrakt med et opplæringskontor? Nasjonalt-Lærling 79,78 5,26 14,96 Buskerud-Lærling 78,90 4,64 16,46 Ja Nei Vet ikke Har du hatt kontakt med opplæringskontoret? Nasjonalt-Lærling 88,23 8,43 3,34 Buskerud-Lærling 91,35 5,41 3,24 Opplæringskontor misfornøyd misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd fornøyd godt fornøyd Er du fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontoret? Nasjonalt-Lærling 3,22 6,93 22,09 40,22 27,54 Buskerud-Lærling 6,43 5,85 19,88 41,52 26,32

7 Viktig for læring Hva er <u>viktig for deg</u> når du skal utvikle deg i faget? Ikke viktig i det hele tatt Ikke særlig viktig Ganske viktig Viktig viktig At jeg <u>trives</u> på arbeidsplassen At jeg har <u>oversikt</u> over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden At jeg kan <u>påvirke</u> hvordan opplæringen skal legges opp At jeg får <u>praktisk trening</u> i faget mitt At jeg får arbeide med <u>dyktige fagfolk</u> At jeg får <u>veiledning</u> og støtte fra <u>instruktør/veileder</u> At jeg får <u>veiledning</u> og støtte fra <u>kollegaer</u> At jeg får delta på <u>kurs</u> eller tilgang til bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. At jeg <u>dokumenterer</u> det jeg lærer At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan <u>bli bedre</u> i faget mitt

8 Viktigst Antall...Velg fra listen... Nasjonalt-Lærling 3,38 % Buskerud-Lærling 3,32 % At jeg trives på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling 61,28 % Buskerud-Lærling 62,24 % At jeg har oversikt over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt-Lærling 2,18 % Buskerud-Lærling 4,15 % At jeg kan påvirke hvordan opplæringen skal legges opp Nasjonalt-Lærling 0,86 % Buskerud-Lærling 1,66 % At jeg får praktisk trening i faget mitt Nasjonalt-Lærling 14,44 % Buskerud-Lærling 11,62 % At jeg får arbeide med dyktige fagfolk Nasjonalt-Lærling 6,54 % Buskerud-Lærling 4,98 % At jeg får veiledning og støtte fra instruktør/veileder Nasjonalt-Lærling 3,49 % Buskerud-Lærling 3,73 % At jeg får veiledning og støtte fra kollegaer Nasjonalt-Lærling 1,80 % Buskerud-Lærling 2,07 % At jeg får delta på kurs eller tilgang bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Nasjonalt-Lærling 0,76 % Buskerud-Lærling 0,83 % At jeg dokumenterer det jeg lærer Nasjonalt-Lærling 0,25 % Buskerud-Lærling 0,41 % At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan bli bedre i faget mitt Nasjonalt-Lærling 5,01 % Buskerud-Lærling 4,98 %

9 Nest viktigst Antall...Velg fra listen... Nasjonalt-Lærling 3,85 % Buskerud-Lærling 3,32 % At jeg trives på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling 13,65 % Buskerud-Lærling 14,11 % At jeg har oversikt over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt-Lærling 6,08 % Buskerud-Lærling 6,64 % At jeg kan påvirke hvordan opplæringen skal legges opp Nasjonalt-Lærling 3,17 % Buskerud-Lærling 2,07 % At jeg får praktisk trening i faget mitt Nasjonalt-Lærling 23,45 % Buskerud-Lærling 21,58 % At jeg får arbeide med dyktige fagfolk Nasjonalt-Lærling 18,78 % Buskerud-Lærling 19,50 % At jeg får veiledning og støtte fra instruktør/veileder Nasjonalt-Lærling 9,46 % Buskerud-Lærling 11,20 % At jeg får veiledning og støtte fra kollegaer Nasjonalt-Lærling 8,63 % Buskerud-Lærling 9,96 % At jeg får delta på kurs eller tilgang bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Nasjonalt-Lærling 2,18 % Buskerud-Lærling 1,66 % At jeg dokumenterer det jeg lærer Nasjonalt-Lærling 0,58 % Buskerud-Lærling 1,24 % At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan bli bedre i faget mitt Nasjonalt-Lærling 10,17 % Buskerud-Lærling 8,71 %

10 Tredje viktigst Antall...Velg fra listen... Nasjonalt-Lærling 3,95 % Buskerud-Lærling 3,73 % At jeg trives på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling 8,38 % Buskerud-Lærling 7,47 % At jeg har oversikt over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt-Lærling 4,77 % Buskerud-Lærling 5,81 % At jeg kan påvirke hvordan opplæringen skal legges opp Nasjonalt-Lærling 3,10 % Buskerud-Lærling 1,66 % At jeg får praktisk trening i faget mitt Nasjonalt-Lærling 11,85 % Buskerud-Lærling 13,69 % At jeg får arbeide med dyktige fagfolk Nasjonalt-Lærling 15,07 % Buskerud-Lærling 10,79 % At jeg får veiledning og støtte fra instruktør/veileder Nasjonalt-Lærling 8,41 % Buskerud-Lærling 6,64 % At jeg får veiledning og støtte fra kollegaer Nasjonalt-Lærling 12,73 % Buskerud-Lærling 15,77 % At jeg får delta på kurs eller tilgang bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Nasjonalt-Lærling 5,86 % Buskerud-Lærling 7,05 % At jeg dokumenterer det jeg lærer Nasjonalt-Lærling 2,16 % Buskerud-Lærling 1,24 % At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan bli bedre i faget mitt Nasjonalt-Lærling 23,73 % Buskerud-Lærling 26,14 % Organisering av opplæringen I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Har du oversikt over hva du skal lære i læretiden? ( 3-1) Nasjonalt-Lærling 3,17 6,77 16,87 53,74 19,45 Buskerud-Lærling 2,56 10,26 14,10 55,98 17,09 I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Vet ikke Får du opplæring i alt du skal kunne i faget ditt? (alle kompetansemålene i læreplanen) ( 3-1) Nasjonalt-Lærling 2,77 6,87 13,79 41,22 30,05 5,30 Buskerud-Lærling 3,40 6,38 16,17 43,40 26,81 3,83 Nei Delvis Ja Usikker/ Vet ikke Er det laget en plan for opplæringen din i lærebedriften? ( 3-1) Nasjonalt-Lærling 14,13 29,84 36,01 20,03 Buskerud-Lærling 16,53 34,32 27,97 21,19

11 Organisering av opplæringen ofte ofte Hvor ofte brukes denne planen når dere skal bestemme dine oppgaver og hva du skal lære? ( 3-1) Nasjonalt-Lærling 10,76 21,67 38,11 22,87 6,59 Buskerud-Lærling 9,59 26,71 39,73 20,55 3,42 Medvirkning ofte ofte Deltar du aktivt i planlegging og vurdering av arbeidet ditt? ( 3-12) Nasjonalt-Lærling 5,56 12,13 30,59 35,08 16,64 Buskerud-Lærling 5,98 11,54 31,62 35,04 15,81 Tar arbeidsgiveren hensyn til dine synspunkt når dere planlegger opplæringen?( 3-12) Nasjonalt-Lærling 5,44 9,22 28,46 37,99 18,89 Buskerud-Lærling 7,36 11,69 27,27 36,36 17,32 Nei Usikker Ja Vet du hvem som har ansvaret for opplæringen din i lærebedriften? Nasjonalt-Lærling 3,67 12,46 83,88 Buskerud-Lærling 4,20 13,45 82,35 Veiledning og vurdering ofte ofte Er instruktør/veileder eller lignende tilgjengelig på arbeidsplassen dersom du skulle trenge det? Nasjonalt-Lærling 2,35 4,04 13,80 34,14 45,68 Buskerud-Lærling 1,27 5,93 15,25 35,59 41,95 Får du tilbakemelding fra instruktøren/veilederen eller lederen din? ( 3-11) Nasjonalt-Lærling 3,49 8,55 25,02 34,52 28,42 Buskerud-Lærling 2,55 9,79 27,23 33,62 26,81 Får du tilbakemelding fra kollegaene dine? ( 3-11) Nasjonalt-Lærling 1,48 6,36 26,75 38,98 26,43 Buskerud-Lærling 2,13 7,23 26,38 37,02 27,23 Gjør tilbakemeldingene at du forstår hvordan du kan bli bedre i faget? ( 3-11) Nasjonalt-Lærling 1,56 3,76 17,80 40,66 36,22 Buskerud-Lærling 2,99 4,27 20,94 38,46 33,33 Klarer du selv å avgjøre om du har løst en arbeidsoppgave på en faglig god måte? Nasjonalt-Lærling 0,32 1,36 14,59 51,86 31,88 Buskerud-Lærling 0,85 0,85 14,47 56,60 27,23 Dokumenterer du arbeidet ditt i opplæringsbok, logg, nettside eller lignende? ( 3-12?) Nasjonalt-Lærling 14,63 15,78 26,60 22,58 20,41 Buskerud-Lærling 12,50 18,53 30,17 17,24 21,55 Dokumentasjon ofte ofte Skriver du inn vurderinger av oppgaver du har gjennomført (egenvurdering) i opplæringsboken/loggen/nettsiden? Nasjonalt-Lærling 22,58 24,19 28,36 15,41 9,45 Buskerud-Lærling 21,95 25,85 26,34 15,61 10,24 Får du skriftlige kommentarer fra instruktør/veileder eller andre på det du har skrevet i opplæringsboken/loggen/nettsiden? Nasjonalt-Lærling 36,51 21,88 22,48 11,42 7,71 Buskerud-Lærling 39,51 24,39 22,93 8,29 4,88

12 Nei Både og Ja Finnes det et system for dokumentasjon av opplæringen din i lærebedriften? Nasjonalt-Lærling 39,39 40,41 20,20 Buskerud-Lærling 45,16 38,71 16,13 I svært liten I nokså liten Både og I nokså stor I svært stor Bidrar opplæringsboken/loggen/nettsiden til at du får mer utbytte av opplæringen? Nasjonalt-Lærling 21,87 19,82 33,26 18,08 6,97 Buskerud-Lærling 26,11 22,17 32,02 15,76 3,94 Dokumentasjon Jevnlige statusmøter (vurderingssamtaler/opplæringssamtaler) Aldri Ca en gang per år Ca en gang per halvår Ca en gang per mnd Oftere enn en gang per mnd Hvor ofte har du <u>planlagte samtaler</u> med instruktør/veileder, faglig leder eller andre hvor dere går igjennom opplæringsplanen og status for opplæringen? Nasjonalt-Lærling 11,59 16,86 51,86 11,88 7,81 Buskerud-Lærling 9,36 17,45 61,28 6,38 5,53 Veiledning og vurdering Hvor godt passer utsagnene for disse planlagte samtalene? Passer svært dårlig Passer nokså dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer nokså godt Passer svært godt Vi snakker om hvordan jeg trives Nasjonalt-Lærling 2,36 4,71 14,62 40,03 38,27 Buskerud-Lærling 3,29 4,69 15,49 37,09 39,44 Vi planlegger hvilke oppgaver og kompetansemål jeg skal arbeide med Nasjonalt-Lærling 2,47 6,82 20,65 38,56 31,49 Buskerud-Lærling 2,82 8,45 21,60 38,03 29,11 Vi snakker om min faglige prestasjon og hva jeg skal gjøre for å bli bedre i faget Nasjonalt-Lærling 1,60 5,10 17,46 40,69 35,15 Buskerud-Lærling 1,88 6,10 14,55 38,97 38,50 Fag-/svenneprøven Mindre enn 3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Mer enn 12 mnd Hvor lang tid er det til du regner med å avlegge fag-/svenneprøven? Nasjonalt-Lærling 21,16 38,00 28,92 11,92 Buskerud-Lærling 34,05 37,50 19,83 8,62 I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Vet du hva du skal kunne til fag-/svenneprøven? Nasjonalt-Lærling 3,18 6,22 15,30 55,85 19,45 Buskerud-Lærling 3,81 5,08 15,25 55,93 19,92 Vet du hvordan fag-/svenneprøven skal gjennomføres? Nasjonalt-Lærling 4,17 7,99 18,62 49,88 19,34 Buskerud-Lærling 2,54 8,90 21,61 48,73 18,22 Vet du hva som er kravet for å få karakterene «bestått» eller «meget godt bestått» til fag-/svenneprøven? Nasjonalt-Lærling 12,16 15,70 24,95 34,00 13,19 Buskerud-Lærling 11,02 22,46 28,81 27,97 9,75

13 Utstyr og hjelpemidler I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Har du utstyr og hjelpemidler slik at du kan være effektiv i jobben? Nasjonalt-Lærling 0,82 2,22 8,65 50,99 37,32 Buskerud-Lærling 0,85 2,12 11,86 50,42 34,75 Har du tilgang på samme utstyr/hjelpemidler som andre ansatte i virksomheten? Nasjonalt-Lærling 0,82 3,03 7,32 36,12 52,70 Buskerud-Lærling 0,42 4,24 4,24 33,47 57,63 Får du opplæring i hvordan utstyr og hjelpemidler skal brukes? Nasjonalt-Lærling 1,77 3,61 11,64 41,69 41,29 Buskerud-Lærling 1,69 3,38 12,24 43,88 38,82 HMS I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Kjenner du reglene for sikkerhet på arbeidsplassen? Nasjonalt-Lærling 1,41 2,65 6,87 42,13 46,93 Buskerud-Lærling 0,42 1,26 8,82 50,42 39,08 Kjenner du til rutiner for rapportering av feil? Nasjonalt-Lærling 4,98 8,66 18,57 36,01 31,77 Buskerud-Lærling 4,24 9,75 23,31 38,98 23,73 Vet du hva du skal gjøre ved en eventuell arbeidsulykke/krisesituasjon? Nasjonalt-Lærling 3,61 6,46 15,14 44,12 30,67 Buskerud-Lærling 2,94 7,98 15,13 45,80 28,15 Veien videre utdanning eller jobb Ja Nei Vet ikke Kommer du til å fullføre læretiden? Nasjonalt-Lærling 96,15 0,55 3,30 Buskerud-Lærling 96,17 0,00 3,83 Har du planer om å ta mer utdanning i tillegg til fagutdanningen? (Kan være både på kort og lang sikt) Nasjonalt-Lærling 50,17 9,18 40,65 Buskerud-Lærling 44,73 7,59 47,68 Helt uenig uenig Verken enig eller uenig enig Helt enig Jeg har fått informasjon om hvilke muligheter jeg har med et fag-/svennebrev innenfor mitt fagområde Nasjonalt-Lærling 6,43 10,60 24,59 37,37 21,01 Buskerud-Lærling 6,75 10,97 28,27 36,29 17,72 Jeg tror det vil være lett å få jobb med dette fag-/svennebrevet Nasjonalt-Lærling 2,43 4,86 22,38 38,45 31,88 Buskerud-Lærling 1,26 3,36 26,05 40,76 28,57 Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå Nasjonalt-Lærling 3,24 4,76 21,34 35,88 34,79 Buskerud-Lærling 3,80 4,64 24,05 35,44 32,07

14 Veien videre utdanning eller jobb Hva vil du <u>helst</u> gjøre <u>rett etter</u> læretiden? Antall Jobbe som fagarbeider Nasjonalt-Lærling 52,15 % Buskerud-Lærling 61,90 % Ta påbygging til studiekompetanse Nasjonalt-Lærling 6,92 % Buskerud-Lærling 6,93 % Ta fagskole/mesterbrev rett etter læretiden Nasjonalt-Lærling 5,80 % Buskerud-Lærling 1,73 % Ta høyere utdanning rett etter læretiden Nasjonalt-Lærling 7,93 % Buskerud-Lærling 4,76 % Annet (for eksempel militæret, reise, folkehøgskole, osv.) Nasjonalt-Lærling 9,26 % Buskerud-Lærling 9,52 % Jeg er usikker/ har ikke bestemt meg Nasjonalt-Lærling 17,93 % Buskerud-Lærling 15,15 % Veien videre - utdanning eller jobb Ja Nei Usikker Kan du tenke deg å fortsette på arbeidsplassen etter at du har tatt fagbrevet om du får muligheten til det? Nasjonalt-Lærling 74,73 9,60 15,67 Buskerud-Lærling 76,16 9,93 13,91 Veien videre utdanning eller jobb Hva er den <U>lengste</U> utdanningen du har som <U>mål</U> å gjennomføre? Antall Fagbrev/svennebrev Nasjonalt-Lærling 14,75 % Buskerud-Lærling 14,68 % Fagbrev/svennebrev og studiekompetanse Nasjonalt-Lærling 10,06 % Buskerud-Lærling 17,43 % Fagskole/mesterbrev Nasjonalt-Lærling 20,48 % Buskerud-Lærling 19,27 % Studier på høgskole eller universitet Nasjonalt-Lærling 37,89 % Buskerud-Lærling 33,94 % Ikke sikker/ annet Nasjonalt-Lærling 16,81 % Buskerud-Lærling 14,68 % Spørmål i pilot som skal fjernes høsten 2013 lite lite Verken eller godt godt Var du for å lære på Vg1? Nasjonalt-Lærling 4,75 9,43 17,09 40,45 28,28 Buskerud-Lærling 6,48 6,94 18,06 37,50 31,02 Var du for å lære på Vg2? Nasjonalt-Lærling 2,40 5,58 13,15 42,60 36,28 Buskerud-Lærling 2,87 2,87 11,00 43,54 39,71

15 Hva er <u>viktig for deg</u> når du skal lære / utvikle deg i faget? Ikke så viktig viktig viktig At jeg <u>trives</u> på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling 0,27 6,58 93,15 Buskerud-Lærling 0,00 6,69 93,31 At jeg har <u>oversikt</u> over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt-Lærling 4,13 35,65 60,22 Buskerud-Lærling 5,49 35,44 59,07 At jeg kan <u>påvirke</u> hvordan opplæringen skal legges opp Nasjonalt-Lærling 5,80 45,41 48,79 Buskerud-Lærling 6,78 44,49 48,73 At jeg får <u>praktisk trening</u> i faget mitt Nasjonalt-Lærling 0,38 10,49 89,14 Buskerud-Lærling 0,84 10,92 88,24 At jeg får arbeide med <u>dyktige fagfolk</u> Nasjonalt-Lærling 0,45 15,09 84,46 Buskerud-Lærling 0,00 13,81 86,19 At jeg får <u>veiledning</u> og støtte fra <u>instruktør/veileder</u> Nasjonalt-Lærling 1,96 22,13 75,91 Buskerud-Lærling 0,84 23,01 76,15 At jeg får <u>veiledning</u> og støtte fra <u>kollegaer</u> Nasjonalt-Lærling 0,93 20,50 78,57 Buskerud-Lærling 1,26 22,59 76,15 At jeg får delta på <u>kurs</u> eller tilgang til bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Nasjonalt-Lærling 6,89 35,96 57,15 Buskerud-Lærling 5,44 34,31 60,25 At jeg <u>dokumenterer</u> det jeg lærer Nasjonalt-Lærling 24,59 46,52 28,90 Buskerud-Lærling 23,11 53,36 23,53 At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan <u>bli bedre</u> i faget mitt Nasjonalt-Lærling 1,02 19,82 79,16 Buskerud-Lærling 2,10 19,75 78,15 ofte ofte Dokumenterer du arbeidet ved hjelp av bilder eller video? Nasjonalt-Lærling 39,12 19,33 24,55 11,81 5,19 Buskerud-Lærling 35,75 19,81 25,12 14,98 4,35

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Gjennomføring og resultater fra Oppland

Lærlingundersøkelsen Gjennomføring og resultater fra Oppland Lærlingundersøkelsen 2016. Gjennomføring og resultater fra Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkinga... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmoglegheiter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Lærlingeundersøkelsen Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Områder som er analysert i lærlingeundersøkelsen Lærlingeundersøkelsen er delt inn i 6 hovedområde: 1. Kvalitet i lærebedriften 2.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 2 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor Statistikk om lærlinger, lærebedrifter og fagbrev (analyse) Her finner du tall for fag og yrkesopplæringen for 2017-18. Du kan lese om hvor mange lærlinger som startet i lære, hvor mange lærebedrifter

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger Lærebedriftsundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 5 7.

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte

Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte Skoleåret 2017-2018 Onsdag 13.september, 18.00 20.00 Jørgen Ramsdal- avdelingsleder Agenda 18.00 ca.18.30: Informasjon fra avdelingsleder Ca.18.30 20.00:

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Dette er en underside

Dette er en underside Veien til fagbrev Dette er en underside Dette er et kulepunkt 25.01.2019 2 Yrkesfagveien gir mange muligheter. På Bjertnes har vi: Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk Elektrofag Vg2 Data og elektronikk

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Foreldremøte 22. og 24. januar.

Foreldremøte 22. og 24. januar. Foreldremøte 22. og 24. januar. Informasjon om videregående opplæring. Foto: Kjell Hansen Polarsirkelen videregående skolestudiestedene Mjølan, Moheia og Kongsvegen. 19.02.2018 2 Drømmeskolen Nærværsteam

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.30: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.30 19.15: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.15 19.30:

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 23. oktober og onsdag 24. oktober Sted:

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Gjennomføring og resultater fra Oppland

Lærlingundersøkelsen Gjennomføring og resultater fra Oppland Lærlingundersøkelsen 2015. Gjennomføring og resultater fra Oppland Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings-

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn, Roald Amundsen, Ski Kunst,

Detaljer

Velkommen til Polarsirkelen vgs

Velkommen til Polarsirkelen vgs Velkommen til Polarsirkelen vgs Kort om Polarsirkelen vgs Ca 1150 elever. Nærmere 300 ansatte. http://www.polarsirkelen.vgs.no/skolestart/velkomstbrosjyre/ Samlokalisering! Ferdigstilt høst 2015 Areal

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

6. Utdanning og oppvekst

6. Utdanning og oppvekst 6. Utdanning og oppvekst Kunnskap om utdanning og om utdanningsnivået i Hedmark er avgjørende i arbeidet for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i fylket. Det er mange og

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag 19.12.2018 Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Når du har fylt 15 år, velger og søker du selv videregående utdanning Inntak

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Fylkestinget i Oppland Desember 2015

Fylkestinget i Oppland Desember 2015 Fylkestinget i Oppland Desember 2015 Tilstandsrapport for vidaregåande opplæring Tilstandsrapporten 2015 13-10 i Opplæringsloven "Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag.

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. Søkertall til videregående 2018-19 Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.03.2018 Du finner alle søkertallene fordelt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag

Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Christian Wendelborg Trøndelag Forskning Utvikling AS Steinkjer 2008 Tittel : LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2008 En spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer