Lærlingundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærlingundersøkelsen 2012-2013"

Transkript

1 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling , Buskerud-Lærling , Lærlingundersøkelsen elevrett Nasjonalt-Lærling - Buskerud-Lærling - Bakgrunnspørsmål Tekst Alder Alder Nasjonalt-Lærling 6452 Buskerud-Lærling 232 Kjønn Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Jeg bekrefter at Utdanningsdirektoratet kan benytte som informasjon om kjønn og alder når svarene skal kartlegges. Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Trivsel eller Jente Ja Gutt Nei ofte ofte Trives du med kollegaene dine i lærebedriften? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Trives du med arbeidsoppgavene dine? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Føler du deg som en del av det sosiale miljøet på arbeidsplassen?<font size=1>med arbeidsplassen mener vi der du oppholder deg til daglig. Dersom du har flere arbeidsplasser velger du det som passer best alt i alt.</font> Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling eller ofte ofte Blir du godt behandlet på arbeidsplassen? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Får du hjelp og støtte fra kollegaene dine dersom du trenger det? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Får du hjelp og støtte fra instruktør/veileder eller leder dersom du trenger det? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

2 dårlig dårlig Verken godt eller dårlig godt godt Hvordan trives du i lærebedriften alt i alt? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Trivsel Over 100 Cirka hvor mange ansatte er det i lærebedriften din? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Har du <u>lagt merke til</u> noen av disse problemene på arbeidsplassen din? eller ofte ofte Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Mobbing eller ondsinnet erting av noen som har problemer med å forsvare seg Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Mobbing eller konflikter på grunn av ulik religion, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Seksuell trakassering Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Ikke i det hele tatt En gang 2-3 ganger i måneden Omtrent en gang i uken Flere ganger i uken Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene?<font size=1>med mobbing mener vi gjentatt, negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en lærling som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.</font> Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Trivsel Hvor ofte opplever du dette i arbeidsdagen din? eller ofte ofte Jeg gjør mange enkle rutineoppgaver Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Jeg jobber mye for meg selv Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Jeg får vanskelige oppgaver Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Jeg er sliten etter arbeidsdagen Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Jeg er redd for å gjøre feil Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

3 eller ofte ofte Opplever du noe av det som er nevnt over som et problem? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Trivsel Nei Delvis Ja Har du sagt fra til arbeidsgiveren om noen av disse problemene? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Trivsel Nei Delvis Ja Tar arbeidsgiveren tak i disse problemene? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Faglige utfordringer eller ofte ofte Krever jobben din at du lærer deg nye ting? (Kunnskaper, holdninger og ferdigheter) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Er jobben din utfordrende på en positiv måte? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Muligheter for læring og utvikling eller ofte ofte Sørger arbeidsgiveren for at du får du arbeidsoppgaver som gjør at du utvikler deg i faget? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Får du lære faget gjennom å samarbeide med dyktige kollegaer? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Har du mulighet til å ta kurs, sertifikater eller annen opplæring for å utvikle deg i faget? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Har du tilgang til læremidler som bøker, arbeidsbeskrivelser eller digitale læremidler på jobben? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

4 Innsats, selvstendighet og mestring Hvor godt beskriver disse utsagnene deg? eller ofte ofte Jeg har god innsats i jobben Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Jeg ser hva som trengs å gjøres uten at kollegaer må si fra til meg Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Jeg oppsøker informasjon eller hjelp hvis det er noe jeg ikke forstår eller får til på egen hånd Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Hvis jeg får en vanskelig oppgave står jeg på til jeg har løst den Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Opplever du at du mestrer arbeidsoppgavene dine? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Har erfaringene i læretiden ført til at du har fått mer tro på deg selv? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Når startet du i lære? Antall Startet med full opplæring i bedrift Nasjonalt-Lærling 594 Buskerud-Lærling 20 Etter Vg1 Nasjonalt-Lærling 338 Buskerud-Lærling 8 Etter Vg2 Nasjonalt-Lærling 4845 Buskerud-Lærling 187 Etter Vg3 Nasjonalt-Lærling 835 Buskerud-Lærling 23

5 Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Hvilket utdanningsprogram gikk du på? (Hvis flere, velg det som er mest relevant for lærefaget ditt) Antall Idrettsfag Nasjonalt-Lærling 17 Buskerud-Lærling 0 Musikk, dans og drama Nasjonalt-Lærling 5 Buskerud-Lærling 0 Studiespesialisering Nasjonalt-Lærling 74 Buskerud-Lærling 2 Bygg- og anleggsteknikk Nasjonalt-Lærling 1080 Buskerud-Lærling 50 Design og håndverk Nasjonalt-Lærling 278 Buskerud-Lærling 16 Elektrofag Nasjonalt-Lærling 1531 Buskerud-Lærling 49 Helse- og oppvekstfag Nasjonalt-Lærling 924 Buskerud-Lærling 30 Medier og kommunikasjon Nasjonalt-Lærling 56 Buskerud-Lærling 1 Naturbruk Nasjonalt-Lærling 85 Buskerud-Lærling 1 Restaurant- og matfag Nasjonalt-Lærling 285 Buskerud-Lærling 8 Service og samferdsel Nasjonalt-Lærling 431 Buskerud-Lærling 14 Teknikk og industriell produksjon Nasjonalt-Lærling 1239 Buskerud-Lærling 48 lite lite Verken eller godt godt Er du for å lære i lærebedriften? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

6 Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Er du enig i disse utsagnene om skoledelen av opplæringen din (Vg1 og Vg2)? Helt uenig uenig Verken enig eller uenig enig Helt enig Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) var tilpasset faget mitt Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Utstyret vi brukte på skolen var oppdatert og i god stand Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Lærerne mine hadde god innsikt i det jeg skulle møte i læretiden Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Prosjekt til fordypning/praksis gjorde at jeg fikk læreplass Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling misfornøyd misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd fornøyd godt fornøyd Hvor fornøyd er du med opplæringen i skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Opplæringskontor Ja Nei Vet ikke Har du lærekontrakt med et opplæringskontor? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Ja Nei Vet ikke Har du hatt kontakt med opplæringskontoret? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Opplæringskontor misfornøyd misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd fornøyd godt fornøyd Er du fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontoret? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

7 Viktig for læring Hva er <u>viktig for deg</u> når du skal utvikle deg i faget? Ikke viktig i det hele tatt Ikke særlig viktig Ganske viktig Viktig viktig At jeg <u>trives</u> på arbeidsplassen At jeg har <u>oversikt</u> over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden At jeg kan <u>påvirke</u> hvordan opplæringen skal legges opp At jeg får <u>praktisk trening</u> i faget mitt At jeg får arbeide med <u>dyktige fagfolk</u> At jeg får <u>veiledning</u> og støtte fra <u>instruktør/veileder</u> At jeg får <u>veiledning</u> og støtte fra <u>kollegaer</u> At jeg får delta på <u>kurs</u> eller tilgang til bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. At jeg <u>dokumenterer</u> det jeg lærer At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan <u>bli bedre</u> i faget mitt

8 Viktigst Antall...Velg fra listen... Nasjonalt-Lærling 227 Buskerud-Lærling 8 At jeg trives på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling 4111 Buskerud-Lærling 150 At jeg har oversikt over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt-Lærling 146 Buskerud-Lærling 10 At jeg kan påvirke hvordan opplæringen skal legges opp Nasjonalt-Lærling 58 Buskerud-Lærling 4 At jeg får praktisk trening i faget mitt Nasjonalt-Lærling 969 Buskerud-Lærling 28 At jeg får arbeide med dyktige fagfolk Nasjonalt-Lærling 439 Buskerud-Lærling 12 At jeg får veiledning og støtte fra instruktør/veileder Nasjonalt-Lærling 234 Buskerud-Lærling 9 At jeg får veiledning og støtte fra kollegaer Nasjonalt-Lærling 121 Buskerud-Lærling 5 At jeg får delta på kurs eller tilgang bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Nasjonalt-Lærling 51 Buskerud-Lærling 2 At jeg dokumenterer det jeg lærer Nasjonalt-Lærling 17 Buskerud-Lærling 1 At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan bli bedre i faget mitt Nasjonalt-Lærling 336 Buskerud-Lærling 12

9 Nest viktigst Antall...Velg fra listen... Nasjonalt-Lærling 258 Buskerud-Lærling 8 At jeg trives på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling 916 Buskerud-Lærling 34 At jeg har oversikt over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt-Lærling 408 Buskerud-Lærling 16 At jeg kan påvirke hvordan opplæringen skal legges opp Nasjonalt-Lærling 213 Buskerud-Lærling 5 At jeg får praktisk trening i faget mitt Nasjonalt-Lærling 1573 Buskerud-Lærling 52 At jeg får arbeide med dyktige fagfolk Nasjonalt-Lærling 1260 Buskerud-Lærling 47 At jeg får veiledning og støtte fra instruktør/veileder Nasjonalt-Lærling 635 Buskerud-Lærling 27 At jeg får veiledning og støtte fra kollegaer Nasjonalt-Lærling 579 Buskerud-Lærling 24 At jeg får delta på kurs eller tilgang bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Nasjonalt-Lærling 146 Buskerud-Lærling 4 At jeg dokumenterer det jeg lærer Nasjonalt-Lærling 39 Buskerud-Lærling 3 At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan bli bedre i faget mitt Nasjonalt-Lærling 682 Buskerud-Lærling 21

10 Tredje viktigst Antall...Velg fra listen... Nasjonalt-Lærling 265 Buskerud-Lærling 9 At jeg trives på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling 562 Buskerud-Lærling 18 At jeg har oversikt over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt-Lærling 320 Buskerud-Lærling 14 At jeg kan påvirke hvordan opplæringen skal legges opp Nasjonalt-Lærling 208 Buskerud-Lærling 4 At jeg får praktisk trening i faget mitt Nasjonalt-Lærling 795 Buskerud-Lærling 33 At jeg får arbeide med dyktige fagfolk Nasjonalt-Lærling 1011 Buskerud-Lærling 26 At jeg får veiledning og støtte fra instruktør/veileder Nasjonalt-Lærling 564 Buskerud-Lærling 16 At jeg får veiledning og støtte fra kollegaer Nasjonalt-Lærling 854 Buskerud-Lærling 38 At jeg får delta på kurs eller tilgang bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Nasjonalt-Lærling 393 Buskerud-Lærling 17 At jeg dokumenterer det jeg lærer Nasjonalt-Lærling 145 Buskerud-Lærling 3 At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan bli bedre i faget mitt Nasjonalt-Lærling 1592 Buskerud-Lærling 63 Organisering av opplæringen I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Har du oversikt over hva du skal lære i læretiden? ( 3-1) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Vet ikke Får du opplæring i alt du skal kunne i faget ditt? (alle kompetansemålene i læreplanen) ( 3-1) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Nei Delvis Ja Usikker/ Vet ikke Er det laget en plan for opplæringen din i lærebedriften? ( 3-1) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

11 Organisering av opplæringen eller ofte ofte Hvor ofte brukes denne planen når dere skal bestemme dine oppgaver og hva du skal lære? ( 3-1) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Medvirkning eller ofte ofte Deltar du aktivt i planlegging og vurdering av arbeidet ditt? ( 3-12) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Tar arbeidsgiveren hensyn til dine synspunkt når dere planlegger opplæringen?( 3-12) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Nei Usikker Ja Vet du hvem som har ansvaret for opplæringen din i lærebedriften? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Veiledning og vurdering eller ofte ofte Er instruktør/veileder eller lignende tilgjengelig på arbeidsplassen dersom du skulle trenge det? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Får du tilbakemelding fra instruktøren/veilederen eller lederen din? ( 3-11) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Får du tilbakemelding fra kollegaene dine? ( 3-11) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Gjør tilbakemeldingene at du forstår hvordan du kan bli bedre i faget? ( 3-11) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Klarer du selv å avgjøre om du har løst en arbeidsoppgave på en faglig god måte? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Dokumenterer du arbeidet ditt i opplæringsbok, logg, nettside eller lignende? ( 3-12?) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Dokumentasjon eller ofte ofte Skriver du inn vurderinger av oppgaver du har gjennomført (egenvurdering) i opplæringsboken/loggen/nettsiden? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Får du skriftlige kommentarer fra instruktør/veileder eller andre på det du har skrevet i opplæringsboken/loggen/nettsiden? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

12 Nei Både og Ja Finnes det et system for dokumentasjon av opplæringen din i lærebedriften? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling I svært liten I nokså liten Både og I nokså stor I svært stor Bidrar opplæringsboken/loggen/nettsiden til at du får mer utbytte av opplæringen? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Dokumentasjon Jevnlige statusmøter (vurderingssamtaler/opplæringssamtaler) Aldri Ca en gang per år Ca en gang per halvår Ca en gang per mnd Oftere enn en gang per mnd Hvor ofte har du <u>planlagte samtaler</u> med instruktør/veileder, faglig leder eller andre hvor dere går igjennom opplæringsplanen og status for opplæringen? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Veiledning og vurdering Hvor godt passer utsagnene for disse planlagte samtalene? Passer svært dårlig Passer nokså dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer nokså godt Passer svært godt Vi snakker om hvordan jeg trives Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Vi planlegger hvilke oppgaver og kompetansemål jeg skal arbeide med Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Vi snakker om min faglige prestasjon og hva jeg skal gjøre for å bli bedre i faget Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Fag-/svenneprøven Mindre enn 3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Mer enn 12 mnd Hvor lang tid er det til du regner med å avlegge fag-/svenneprøven? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Vet du hva du skal kunne til fag-/svenneprøven? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Vet du hvordan fag-/svenneprøven skal gjennomføres? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Vet du hva som er kravet for å få karakterene «bestått» eller «meget godt bestått» til fag-/svenneprøven? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

13 Utstyr og hjelpemidler I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Har du utstyr og hjelpemidler slik at du kan være effektiv i jobben? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Har du tilgang på samme utstyr/hjelpemidler som andre ansatte i virksomheten? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Får du opplæring i hvordan utstyr og hjelpemidler skal brukes? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling HMS I svært liten I nokså liten Verken eller I nokså stor I svært stor Kjenner du reglene for sikkerhet på arbeidsplassen? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Kjenner du til rutiner for rapportering av feil? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Vet du hva du skal gjøre ved en eventuell arbeidsulykke/krisesituasjon? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Veien videre utdanning eller jobb Ja Nei Vet ikke Kommer du til å fullføre læretiden? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Har du planer om å ta mer utdanning i tillegg til fagutdanningen? (Kan være både på kort og lang sikt) Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Helt uenig uenig Verken enig eller uenig enig Helt enig Jeg har fått informasjon om hvilke muligheter jeg har med et fag-/svennebrev innenfor mitt fagområde Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Jeg tror det vil være lett å få jobb med dette fag-/svennebrevet Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

14 Veien videre utdanning eller jobb Hva vil du <u>helst</u> gjøre <u>rett etter</u> læretiden? Antall Jobbe som fagarbeider Nasjonalt-Lærling 3306 Buskerud-Lærling 143 Ta påbygging til studiekompetanse Nasjonalt-Lærling 439 Buskerud-Lærling 16 Ta fagskole/mesterbrev rett etter læretiden Nasjonalt-Lærling 368 Buskerud-Lærling 4 Ta høyere utdanning rett etter læretiden Nasjonalt-Lærling 503 Buskerud-Lærling 11 Annet (for eksempel militæret, reise, folkehøgskole, osv.) Nasjonalt-Lærling 587 Buskerud-Lærling 22 Jeg er usikker/ har ikke bestemt meg Nasjonalt-Lærling 1137 Buskerud-Lærling 35 Veien videre - utdanning eller jobb Ja Nei Usikker Kan du tenke deg å fortsette på arbeidsplassen etter at du har tatt fagbrevet om du får muligheten til det? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Veien videre utdanning eller jobb Hva er den <U>lengste</U> utdanningen du har som <U>mål</U> å gjennomføre? Antall Fagbrev/svennebrev Nasjonalt-Lærling 494 Buskerud-Lærling 16 Fagbrev/svennebrev og studiekompetanse Nasjonalt-Lærling 337 Buskerud-Lærling 19 Fagskole/mesterbrev Nasjonalt-Lærling 686 Buskerud-Lærling 21 Studier på høgskole eller universitet Nasjonalt-Lærling 1269 Buskerud-Lærling 37 Ikke sikker/ annet Nasjonalt-Lærling 563 Buskerud-Lærling 16 Spørmål i pilot som skal fjernes høsten 2013 lite lite Verken eller godt godt Var du for å lære på Vg1? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling Var du for å lære på Vg2? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

15 Hva er <u>viktig for deg</u> når du skal lære / utvikle deg i faget? Ikke så viktig viktig viktig At jeg <u>trives</u> på arbeidsplassen Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg har <u>oversikt</u> over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg kan <u>påvirke</u> hvordan opplæringen skal legges opp Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg får <u>praktisk trening</u> i faget mitt Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg får arbeide med <u>dyktige fagfolk</u> Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg får <u>veiledning</u> og støtte fra <u>instruktør/veileder</u> Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg får <u>veiledning</u> og støtte fra <u>kollegaer</u> Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg får delta på <u>kurs</u> eller tilgang til bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg <u>dokumenterer</u> det jeg lærer Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan <u>bli bedre</u> i faget mitt Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling eller ofte ofte Dokumenterer du arbeidet ved hjelp av bilder eller video? Nasjonalt-Lærling Buskerud-Lærling

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Gjennomføring og resultater fra Oppland

Lærlingundersøkelsen Gjennomføring og resultater fra Oppland Lærlingundersøkelsen 2016. Gjennomføring og resultater fra Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkinga... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmoglegheiter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Lærlingeundersøkelsen Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Områder som er analysert i lærlingeundersøkelsen Lærlingeundersøkelsen er delt inn i 6 hovedområde: 1. Kvalitet i lærebedriften 2.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger Lærebedriftsundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 5 7.

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011

Elevundersøkelsen ( ) Obligatoriske spørsmål 2011 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Nasjonalt - Vår 2011 Vår 2011 434223 371574 85,57 06.05.2011 00:25:05 Nasjonalt - Vår 2010 Vår 2010 405996 342100 84,26 22.09.2010

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 2 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Dette er en underside

Dette er en underside Veien til fagbrev Dette er en underside Dette er et kulepunkt 25.01.2019 2 Yrkesfagveien gir mange muligheter. På Bjertnes har vi: Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk Elektrofag Vg2 Data og elektronikk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Foreldremøte 22. og 24. januar.

Foreldremøte 22. og 24. januar. Foreldremøte 22. og 24. januar. Informasjon om videregående opplæring. Foto: Kjell Hansen Polarsirkelen videregående skolestudiestedene Mjølan, Moheia og Kongsvegen. 19.02.2018 2 Drømmeskolen Nærværsteam

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.30: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.30 19.15: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.15 19.30:

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn, Roald Amundsen, Ski Kunst,

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 23. oktober og onsdag 24. oktober Sted:

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte

Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte Skoleåret 2017-2018 Onsdag 13.september, 18.00 20.00 Jørgen Ramsdal- avdelingsleder Agenda 18.00 ca.18.30: Informasjon fra avdelingsleder Ca.18.30 20.00:

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Velkommen til Polarsirkelen vgs

Velkommen til Polarsirkelen vgs Velkommen til Polarsirkelen vgs Kort om Polarsirkelen vgs Ca 1150 elever. Nærmere 300 ansatte. http://www.polarsirkelen.vgs.no/skolestart/velkomstbrosjyre/ Samlokalisering! Ferdigstilt høst 2015 Areal

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag.

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. Søkertall til videregående 2018-19 Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.03.2018 Du finner alle søkertallene fordelt

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

6. Utdanning og oppvekst

6. Utdanning og oppvekst 6. Utdanning og oppvekst Kunnskap om utdanning og om utdanningsnivået i Hedmark er avgjørende i arbeidet for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i fylket. Det er mange og

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer