MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Norsk Hotellrådgivning er nok det eneste konsulentselskapet som presenterer og analyserer nøkkeltallene for alle fylkene. Vurderingen er at nøkkeltallene for fylkene er av stor interesse for mange av leserne. Derfor er det en glede av å kunne presentere en egen rapport med dette temaet. Tallene for Oslo presenteres i begge rapportene siden Oslo er både fylke og by. Ved nyttår ble Sør og Nord Trøndelag forvandlet til Trøndelag. I de etterfølgende tabellene vises tallene for det nye fylket, men jeg har ved slutten av hver tabell lagt inn en fotnote som viser utviklingen for de to gamle fylkene. INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Generelt ser vi at hotellene i Vest Agder har gjort det bra i februar og året så langt. På den andre siden av fylkesgrensen ses det at hotellene i Aust Agder har en svært negativ utvikling. Deles det nye fylket Trøndelag ser vi at: Hotellene i Nord Trøndelag har en gjennomgående bedre utvikling enn hva hotellene i Sør Trøndelag oppnådde i januar og i februar. Både Hordaland og Rogaland har fin utvikling i antall solgte rom. Hotellene i Hedmark gjør det bedre enn hoteller i andre vintersportsfylker. Den samlede losjiomsetning i februar passerte 1 milliard kroner Det er ny rekord for februar % i belegg for hotellene i «Nordlysfylket» Troms er «milevis» foran mange andre fylker. Blant annet Vestfold som fikk 30.8 % i samme periode. Det er 6 fylker hvor den gjennomsnittlige beleggsprosent er under 40 %. Hotellene i Troms har høyere REVPAR i februar enn hva 6 fylker oppnår i gjennomsnittlige priser pr. solgte rom. Det er stor forskjell i REVPAR pr. 28. februar fikk hotellene i Møre og Romsdal kr 278 i REVPAR og hotellene i Tromsø fikk kr 818,-.

2 SOLGTE ROM Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Solgte rom feb.17 feb.18 Endring Endring % Rogaland ,8 % Østfold ,4 % Nordland ,6 % Sogn og Fjordane ,1 % Hordaland ,1 % Vest - Agder ,3 % Møre - og Romsdal ,6 % Vestfold ,7 % Trøndelag ,6 % Oslo ,4 % Akershus ,8 % Troms ,7 % Oppland ,0 % Finnmark ,8 % Hedmark ,1 % Buskerud ,0 % Telemark ,8 % Aust - Agder ,5 % Hele landet ,0 % Det er 4 fylker som fikk en negativ utvikling i februar når vi ser på solgte rom. For Aust Agder sin del var nedgangen betydelig med hele 14.5 %. Vi ser at hotellene i det nye fylket fikk en oppgang på 2.6 %. Hotellene i Sør Trøndelag fikk en oppgang på 2.1 % og hotellene i Nord Trøndelag fikk en oppgang på 4.1 % Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Solgte rom pr pr Endring Endring % Hordaland ,1 % Østfold ,3 % Rogaland ,9 % Vest - Agder ,7 % Sogn og Fjordane ,5 % Hedmark ,3 % Akershus ,0 % Nordland ,7 % Trøndelag ,6 % Oppland ,3 % Buskerud ,9 % Oslo ,8 % Møre - og Romsdal ,3 % Finnmark ,7 % Vestfold ,7 % Troms ,8 % Telemark ,5 % Aust - Agder ,2 % Hele landet ,9 % Så langt i år er det en god fremgang for flere av fylkene. Størst fremgang har hotellene i Hordaland og Østfold. Nedgangen for hotellene i Aust Agder er også betydelig så langt i året. Det er tre fylker til med nedgang, men ikke så dramatisk som man opplever i Aust Agder. Så langt i år har Sør Trøndelag en oppgang på 3.6 % og i gamle Nord Trøndelag er oppgangen 3.8 %. LOSJIOMSETNING. Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Tallene er i hele tusen feb.17 feb.18 Endring Endring % Troms ,0 % Vest - Agder ,0 % Rogaland ,7 % Nordland ,6 % Hedmark ,5 % Møre - og Romsdal ,2 % Oslo ,0 % Akershus ,4 % Hordaland ,3 % Vestfold ,4 % Trøndelag ,3 % Finnmark ,8 % Sogn og Fjordane ,6 % Buskerud ,1 % Oppland ,6 % Østfold ,0 % Telemark ,5 % Aust - Agder ,0 % Hele landet ,7 % Det er første gang i historien at losjiomsetningen for landets hoteller passerer en milliard kroner i februar. Det er 4 fylker med betydelig fremgang. Hotellene i Troms har nok en gang hatt nordlyseffekt. 10 % nedgang for hotellene i Aust Agder svir nok for de fleste hotelleierne. I februar fikk hotellene i Sør Trøndelag en tilbakegang på 0.3 % og hotellene i Nord Trøndelag fikk en oppgang på 6.5 %

3 Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Tallene er i hele tusen pr pr Endring Endring % Vest - Agder ,2 % Troms ,9 % Rogaland ,8 % Hedmark ,5 % Hordaland ,8 % Akershus ,5 % Oslo ,2 % Nordland ,8 % Møre - og Romsdal ,3 % Trøndelag ,7 % Østfold ,5 % Oppland ,3 % Sogn og Fjordane ,8 % Buskerud ,0 % Vestfold ,1 % Finnmark ,8 % Telemark ,8 % Aust - Agder ,4 % Hele landet ,8 % Det er ganske merkelig at hotellene i Vest Agder får en oppgang så langt i år på mer enn 13 % mens naboene i Aust Agder får en nedgang på 8.4%. Ellers er det to fylker til som har mer enn 10 % oppgang i omsetningen så langt i år. Det nye fylket har en oppgang på 3.7 %. Det fordeler seg med 2.7 % fremgang for Sør Trøndelag og 6.7 % for hotellene i Nord Trøndelag. BELEGGSPROSENT. Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Beleggsprosent feb.17 feb.18 Endring Endring % Vest - Agder 37,4 % 46,3 % 8,9 % 23,8 % Sogn og Fjordane 30,5 % 35,0 % 4,5 % 14,8 % Østfold 40,0 % 45,7 % 5,7 % 14,3 % Oppland 47,6 % 51,4 % 3,8 % 8,0 % Finnmark 43,4 % 45,9 % 2,5 % 5,8 % Rogaland 38,9 % 40,8 % 1,9 % 4,9 % Trøndelag 51,9 % 54,4 % 2,5 % 4,8 % Nordland 44,9 % 46,2 % 1,3 % 2,9 % Møre - og Romsdal 37,1 % 38,0 % 0,9 % 2,4 % Hedmark 53,0 % 53,6 % 0,6 % 1,1 % Buskerud 48,3 % 47,9 % -0,4 % -0,8 % Telemark 36,4 % 35,7 % -0,7 % -1,9 % Troms 79,7 % 77,8 % -1,9 % -2,4 % Oslo 67,8 % 66,0 % -1,8 % -2,7 % Hordaland 46,5 % 43,8 % -2,7 % -5,8 % Akershus 56,4 % 52,6 % -3,8 % -6,7 % Vestfold 33,2 % 30,8 % -2,4 % -7,2 % Aust - Agder 37,8 % 32,7 % -5,1 % -13,5 % Hele landet 50,2 % 50,4 % 0,2 % 0,4 % Oppnådde beleggsprosenter Beleggsprosent feb.18 Troms 77,8 % Oslo 66,0 % Trøndelag 54,4 % Hedmark 53,6 % Akershus 52,6 % Oppland 51,4 % Buskerud 47,9 % Vest - Agder 46,3 % Nordland 46,2 % Finnmark 45,9 % Østfold 45,7 % Hordaland 43,8 % Rogaland 40,8 % Møre - og Romsdal 38,0 % Telemark 35,7 % Sogn og Fjordane 35,0 % Aust - Agder 32,7 % Vestfold 30,8 % Hele landet 50,4 % Det er en betydelig oppgang i belegget for hotellene i Vest Agder. Det er en betydelig tilbakegang for hotellene i Aust Agder. Det er nedgang i belegget for 8 fylker og i februar er det kun en marginal fremgang i forhold til februar Belegget for hotellene i Troms og Oslo er svært tilfredsstillende til tross for at det oppleves en tilbakegang fra februar I februar fikk hotellene i gamle Sør -Trøndelag 56.2 % i beleggsprosent og den nordre del av det nye fylket fikk 49.4 % belegg.

4 Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Beleggsprosent pr pr Endring Endring % Vest - Agder 36,5 % 44,9 % 8,4 % 23,0 % Oppland 41,4 % 46,6 % 5,2 % 12,6 % Østfold 38,4 % 43,0 % 4,6 % 12,0 % Sogn og Fjordane 29,8 % 32,8 % 3,0 % 10,1 % Vestfold 31,4 % 34,3 % 2,9 % 9,2 % Hedmark 49,6 % 52,6 % 3,0 % 6,0 % Rogaland 37,9 % 39,5 % 1,6 % 4,2 % Trøndelag 48,5 % 50,3 % 1,8 % 3,7 % Finnmark 39,3 % 40,7 % 1,4 % 3,6 % Buskerud 45,3 % 45,9 % 0,6 % 1,3 % Møre - og Romsdal 35,3 % 35,5 % 0,2 % 0,6 % Oslo 63,5 % 63,2 % -0,3 % -0,5 % Nordland 41,9 % 41,5 % -0,4 % -1,0 % Troms 77,7 % 75,5 % -2,2 % -2,8 % Telemark 34,4 % 33,1 % -1,3 % -3,8 % Akershus 57,2 % 54,8 % -2,4 % -4,2 % Hordaland 42,3 % 40,3 % -2,0 % -4,7 % Aust - Agder 34,9 % 30,6 % -4,3 % -12,3 % Hele landet 47,5 % 48,3 % 0,7 % 1,5 % Belggsproent oppnådd hittil i år Beleggsprosent pr Troms 75,5 % Oslo 63,2 % Akershus 54,8 % Hedmark 52,6 % Trøndelag 50,3 % Oppland 46,6 % Buskerud 45,9 % Vest - Agder 44,9 % Østfold 43,0 % Nordland 41,5 % Finnmark 40,7 % Hordaland 40,3 % Rogaland 39,5 % Møre - og Romsdal 35,5 % Vestfold 34,3 % Telemark 33,1 % Sogn og Fjordane 32,8 % Aust - Agder 30,6 % Hele landet 48,3 % OPPNÅDDE GJENNOMSNITTSPRISR PR. SOLGTE ROM. Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde priser feb.17 feb.18 Endring Endring % Troms ,1 % Hedmark ,6 % Vest - Agder ,4 % Aust - Agder ,2 % Oslo ,6 % Akershus ,5 % Nordland ,9 % Møre - og Romsdal ,5 % Telemark ,4 % Buskerud ,9 % Rogaland ,9 % Finnmark ,0 % Vestfold ,2 % Trøndelag ,3 % Oppland ,5 % Hordaland ,6 % Sogn og Fjordane ,0 % Østfold ,5 % Hele landet ,6 % Oppnådde priser denne måned ADR feb.18 Hedmark Troms Buskerud Sogn og Fjordane 974 Aust - Agder 971 Oslo 971 Akershus 960 Finnmark 930 Hordaland 913 Nordland 910 Vestfold 906 Telemark 897 Oppland 877 Trøndelag 862 Rogaland 859 Østfold 805 Vest - Agder 791 Møre - og Romsdal 785 Hele landet 944 i Troms har utnyttet den store etterspørsel på grunn av Nordlysturismen, og fått til en god oppgang i prisene. Den gode og snørike vinteren er sannsynligvis en av årsakene til at hotellene i Hedmark gjør det bra i februar. Men med det er ikke de samme gode resultatene for Oppland og Telemark. Dette er jo også to vintersportsfylker.

5 Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde priser pr pr Endring Endring % Troms ,8 % Aust - Agder ,0 % Vest - Agder ,0 % Hedmark ,0 % Oslo ,2 % Møre - og Romsdal ,0 % Akershus ,3 % Rogaland ,8 % Nordland ,1 % Telemark ,7 % Trøndelag ,1 % Oppland ,0 % Vestfold ,4 % Sogn og Fjordane ,6 % Finnmark ,5 % Hordaland ,9 % Buskerud ,8 % Østfold ,2 % Hele landet ,8 % Det nye fylket oppnådde kr 855, i gjennomsnittspriser så langt i år. Hotellene i gamle Nord Trøndelag gjør det best i denne «konkurransen». Prisene for nordre delen av fylket ble kr 893,- mens søndre delen oppnådde kr. 843,-. REVPAR (OPPNÅDDE PRISER PR. TILGJENGELIGE ROM) Oppnådde gj.priser hittil i år ADR pr Hedmark Troms Buskerud 998 Oslo 968 Aust - Agder 968 Sogn og Fjordane 964 Akershus 962 Nordland 914 Vestfold 905 Hordaland 902 Finnmark 890 Rogaland 856 Trøndelag 855 Oppland 848 Telemark 843 Østfold 816 Vest - Agder 796 Møre - og Romsdal 783 Hele landet 931 Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før REVPAR feb.17 feb.18 Endring Endring % Vest - Agder ,5 % Troms ,4 % Sogn og Fjordane ,8 % Hedmark ,8 % Oppland ,4 % Rogaland ,8 % Finnmark ,8 % Nordland ,9 % Møre - og Romsdal ,0 % Trøndelag ,5 % Østfold ,4 % Buskerud ,1 % Oslo ,2 % Telemark ,6 % Akershus ,4 % Hordaland ,2 % Vestfold ,4 % Aust - Agder ,0 % Hele landet ,0 % Oppnådd REVPAR REVPAR feb.18 Troms 853 Hedmark 675 Oslo 641 Akershus 505 Buskerud 503 Sør - Trøndelag 469 Oppland 451 Finnmark 427 Nordland 420 Hordaland 400 Østfold 368 Vest - Agder 366 Rogaland 350 Sogn og Fjordane 341 Telemark 320 Aust - Agder 318 Møre - og Romsdal 298 Vestfold 279 Sum 475 Når det gjelder prosentvis økning er hotellene i Vest Agder vinneren. Fremgangen er på mer enn 30 %, men nå var jo utgangspunktet svært dårlig. Når vi ser på oppnådd REVPAR er det ingen tvil om at hotellene i Troms er en klar vinner i februar. Hedmark befester seg som et vinterfylke og ligger på en god 2. plass.

6 Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før REVPAR pr pr Endring Endring % Vest - Agder ,4 % Oppland ,5 % Hedmark ,4 % Troms ,6 % Vestfold ,8 % Sogn og Fjordane ,3 % Rogaland ,1 % Østfold ,1 % Trøndelag ,6 % Møre - og Romsdal ,5 % Oslo ,8 % Finnmark ,0 % Nordland ,2 % Akershus ,0 % Buskerud ,5 % Telemark ,1 % Aust - Agder ,3 % Hordaland ,5 % Hele landet ,5 % Oppnådd REVPAR hittil i år REVPAR pr Troms 818 Oslo 612 Hedmark 582 Akershus 527 Buskerud 458 Trøndelag 430 Oppland 395 Nordland 379 Hordaland 364 Finnmark 362 Vest - Agder 357 Østfold 351 Rogaland 338 Sogn og Fjordane 316 Vestfold 310 Aust - Agder 296 Telemark 279 Møre - og Romsdal 278 Hele landet 449 Med vennlig hilsen Norsk Hotellrådgivning Olaf Vangstein Rådgiver

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018.

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018. MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE NHR er nok det eneste konsulentselskap som presenterer og analyserer nøkkeltallene for alle fylkene.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

SOLGTE ROM. Interessante Høydepunkter i denne rapporten:

SOLGTE ROM. Interessante Høydepunkter i denne rapporten: Interessante Høydepunkter i denne rapporten: Det er hotellene i Akershus som er vinneren så langt i 2018 når vi ser på antall solgte rom. Økningen er på nesten 90 000 solgte rom, eller 6.7 %. Hotellene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT

MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT DENNE DELEN VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN September ble ingen rekordmåned for det samlede

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR AUGUST OG ÅRET SÅ LANGT PR.

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR AUGUST OG ÅRET SÅ LANGT PR. MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR AUGUST OG ÅRET SÅ LANGT 31.08 PR. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE 07.10.2018 Norsk Hotellrådgivning er det eneste hotellrådgivingsselskap som utgir

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.05.2018 SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Det er flere uker siden mai måned gikk over i historien. Den tiden har SSB brukt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR. 30. APRIL 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR. 30. APRIL 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR. 30. APRIL SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Her kommer den nyeste markedsrapporten som omhandler nøkkeltallene fra våre fylker.

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 30.11 DENNE DELEN VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Her har du en god oversikt over utviklingene i våre fylker pr. 30. 11. Jeg viser tabeller

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG.

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG. HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Nå har hotelltallene fra SSB for 2017 kommet, og det er da mulig å komme med en fullstendig

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

For enkelte av gruppene viser jeg også grafer. Her rangeres disse fra lavest til høyest resultat.

For enkelte av gruppene viser jeg også grafer. Her rangeres disse fra lavest til høyest resultat. Interessante Høydepunkter i denne rapporten Norsk Hotellrådgivning er nok det eneste hotellrådgivingsselskap som utgir markedsrapport hver måned hvor alle fylkers nøkkeltall blir presentert. Basisen for

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA COLLIERS OG NHR FEBRUAR 2019 OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA COLLIERS OG NHR FEBRUAR 2019 OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA COLLIERS OG NHR FEBRUAR 2019 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 28.02 Introduksjon side 2 Fasit side 4 Rangering side 5 Hver enkelt destinasjon side 6 Fylkene side 12 Et unikt hotell side 15 Colliers

Detaljer

SOLGTE ROM INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

SOLGTE ROM INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Her er en ny markedsrapport fra Norsk Hotellrådgivning klar. Denne seksjonen omhandler tallene for alle fylkene og tallene presenteres ved at jeg bruker tabeller og noen grafer. Dette er også rapporten

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NOVEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NOVEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NOVEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 218 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Hele landet

Hele landet Gode kontakt. Her har jeg ved hjelp av tall fra SSB og Statistikknett laget en markedsrapport med fokus på sommersesongene fra og med juni til og med august i årene 21 til og med 218. Materialet presenteres

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for januar 218 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR FEBRUAR 2018 OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR FEBRUAR 2018 OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR FEBRUAR 218 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 28.2 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. Nok en gang er det en fornøyelse å kunne publisere

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 3.9.218 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for september er nå klar for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor Statistikk om lærlinger, lærebedrifter og fagbrev (analyse) Her finner du tall for fag og yrkesopplæringen for 2017-18. Du kan lese om hvor mange lærlinger som startet i lære, hvor mange lærebedrifter

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 30.NOV.

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 30.NOV. MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 3.NOV. SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. DETTE ER SISTE GANG DU FÅR MARKEDSRAPPORTEN FRA NHR

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.5.218 DENNE SEKSJONEN VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt pr.

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MARS 2016 OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MARS 216 OG HITTIL I ÅR PR. 31.3 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mars 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR PRIL 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JULI OG ÅRET SÅ LANGT PR 31. JULI

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JULI OG ÅRET SÅ LANGT PR 31. JULI MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JULI OG ÅRET SÅ LANGT PR 31. JULI SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr.

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

HOTELLRAPPORT JANUAR 2019

HOTELLRAPPORT JANUAR 2019 HOTELLRAPPORT JANUAR 2019 Denne rapporten er interaktiv og fremstår best i fullskjerm modus. Du kan klikke deg gjennom de ulike delene i innholdsfortegnelsen under. Du kan også navigere tilbake til denne

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer