MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni ble en god måned. Alle fylker så nær som to fikk fremgang i omsetningen i juni. Omsetningen for hotellene i Oslo har gått opp med nesten 133 millioner i første halvår. Det var et fylke som fikk mer enn 80 % belegg i juni. Hvilket ser du lengere ut i rapporten. Begge Agderfylkene har god prosentvis oppgang i belegget så langt i år. Det er 7 % oppgang i oppnådde priser i juni. Så langt i år har prisene gått opp med 4 % Historiske REVPAR tall i juni. Vi ser over 900 kroner i REVPAR for hotellene i to fylker. I juni gikk REVPAR opp med 8.5 % for hele landet. Så langt i år er fremgangen for REVPAR 7.2 %. Det er dessverre massevis av negative utviklingstrekk for hotellene i Vestfold både i juni og så langt i år. SOLGTE ROM I juni ble det markert oppgang i antall solgte rom for en del fylker. Hotellene i Aust Agder og Hedmark fikk mer enn 10 % økning. For øvrig kan man notere en fremgang for hoteller i 13 fylker. Størst nedgang var det for hotellene i Troms, Vestfold og Telemark. Det er også hotellene i Aust Agder som har størst prosentvis økning så langt i år. Fremgangen er på 13.7%. Størst tallmessig økning er det for hotellene i Oslo, som økte med nesten solgte romdøgn. Det er 6 fylker som har gjennomsnittlig nedgang i antall solgte rom. Størst nedgang er det for Telemark og Vestfold.

2 Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Solgte rom jun.16 jun.17 Endring Endring % Solgte rom 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Aust - Agder ,8 % Aust - Agder ,7 % Hedmark ,8 % Vest - Agder ,6 % Rogaland ,6 % Oslo ,1 % Hordaland ,2 % Finnmark ,1 % Vest - Agder ,6 % Oppland ,9 % Buskerud ,5 % Akershus ,4 % Østfold ,0 % Hordaland ,4 % Nord - Trøndelag ,5 % Sogn og Fjordane ,1 % Finnmark ,2 % Møre - og Romsdal ,1 % Nordland ,5 % Hedmark ,9 % Sogn og Fjordane ,2 % Nordland ,3 % Oppland ,6 % Troms ,2 % Møre - og Romsdal ,1 % Nord - Trøndelag ,5 % Akershus ,4 % Sør - Trøndelag ,4 % Oslo ,5 % Rogaland ,9 % Sør - Trøndelag ,1 % Buskerud ,0 % Troms ,4 % Østfold ,3 % Vestfold ,9 % Telemark ,6 % Telemark ,3 % Vestfold ,8 % Hele landet ,6 % Hele landet ,8 % LOSJIOMSETNING. Juni 2016 var en elendig måned for hotellene i Aust Agder. Med snaue 15 millioner i losjiomsetning i juni 2016 blir det stor prosentvis økning selv om økningen ikke er større enn ca. 3.8 millioner kroner fra Hittil i år er det også hotellene i Aust Agder som har størst prosentvis økning. Tabellene nedenfor viser oss også at alle fylkene unntatt Troms og Vestfold fikk oppgang i omsetningen i juni år i forhold til juni Oppgangen så langt i år er på 6.1 % og det er tre fylker med negativ utvikling. Det er hotellene i Telemark med en nedgang på 0.3 %, Rogaland med minus 2 % og Vestfold med minus 3.5 %. Målt i kroner er det størst økning i juni for hotellene i Oslo. Oppgangen er på mer enn 18 millioner. Hordaland og Sør Trøndelag ligger på de neste plassene. Så langt i år har omsetningen i Oslo gått opp med nesten 133 millioner kroner. Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Tallene er i hele tusen jun.16 jun.17 Endring Endring % Tallene er i hele tusen 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Aust - Agder ,4 % Aust - Agder ,9 % Hedmark ,9 % Troms ,9 % Vest - Agder ,4 % Finnmark ,2 % Østfold ,4 % Hedmark ,9 % Nord - Trøndelag ,9 % Vest - Agder ,1 % Sogn og Fjordane ,2 % Sogn og Fjordane ,6 % Sør - Trøndelag ,6 % Nordland ,5 % Nordland ,7 % Oslo ,1 % Akershus ,0 % Sør - Trøndelag ,9 % Finnmark ,8 % Akershus ,9 % Oppland ,2 % Østfold ,2 % Hordaland ,9 % Hordaland ,1 % Buskerud ,5 % Nord - Trøndelag ,3 % Rogaland ,1 % Oppland ,0 % Oslo ,5 % Buskerud ,9 % Telemark ,5 % Møre - og Romsdal ,5 % Møre - og Romsdal ,2 % Telemark ,3 % Troms ,0 % Rogaland ,0 % Vestfold ,6 % Vestfold ,5 % Hele landet ,7 % Hele landet ,1 % BELEGGSPROSENT. Det er Oslo og Hordaland som har høyest belegg i juni. Oslos resultat med 81.4 % er fantastisk. Belegget er over 70 % for 6 av fylkene. Så godt går det ikke for hotellene i Vestfold med 48.1 % og Telemark med 48.4 % i belegg. Størst økning har hotellene i Hedmark og Vest Agder, samt Rogaland, som alle får mer enn 10 % oppgang i beleggsprosenten. Samlet har landet en oppgang på 1.4 %, og det er hoteller i 6 fylker med nedgang i beleggsprosenten. Vestfold og Telemark ligger nederst på denne listen også.

3 Oppnådde beleggsprosenter Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Beleggsprosent jun.17 Beleggsprosent jun.16 jun.17 Endring Endring % Oslo 81,4 % Hedmark 44,8 % 53,0 % 8,2 % 18,3 % Hordaland 77,3 % Vest - Agder 59,8 % 67,7 % 7,9 % 13,2 % Troms 75,3 % Rogaland 54,6 % 61,4 % 6,8 % 12,5 % Akershus 73,5 % Aust - Agder 55,3 % 60,6 % 5,3 % 9,6 % Sogn og Fjordane 72,6 % Oppland 48,8 % 52,7 % 3,9 % 8,0 % Nordland 71,8 % Østfold 61,2 % 64,7 % 3,5 % 5,7 % Vest - Agder 67,7 % Buskerud 54,5 % 56,8 % 2,3 % 4,2 % Finnmark 67,2 % Oslo 79,8 % 81,4 % 1,6 % 2,0 % Møre - og Romsdal 66,1 % Finnmark 66,4 % 67,2 % 0,8 % 1,2 % Østfold 64,7 % Møre - og Romsdal 65,6 % 66,1 % 0,5 % 0,8 % Sør - Trøndelag 62,9 % Nord - Trøndelag 60,7 % 60,8 % 0,1 % 0,2 % Rogaland 61,4 % Akershus 74,3 % 73,5 % -0,8 % -1,1 % Nord - Trøndelag 60,8 % Sogn og Fjordane 73,5 % 72,6 % -0,9 % -1,2 % Aust - Agder 60,6 % Hordaland 78,8 % 77,3 % -1,5 % -1,9 % Buskerud 56,8 % Troms 78,3 % 75,3 % -3,0 % -3,8 % Hedmark 53,0 % Nordland 75,5 % 71,8 % -3,7 % -4,9 % Oppland 52,7 % Sør - Trøndelag 66,5 % 62,9 % -3,6 % -5,4 % Telemark 48,4 % Vestfold 52,9 % 48,1 % -4,8 % -9,1 % Vestfold 48,1 % Telemark 54,7 % 48,4 % -6,3 % -11,5 % Hele landet 67,9 % Hele landet 67,0 % 67,9 % 0,9 % 1,4 % Så langt i år er det fremgang i den samlede beleggsprosent fra 51.6 i 2016 til 53.1 % i 2017 Det er også hotellene i Oslo som har høyest belegg med 70.5 %. Troms og Akershus ligger på 60 tallet. Videre er det 2 fylker som ligger over 50 % belegg. Resten har da mindre enn 50 % belegg. To av disse, Telemark og Vestfold ligger under 40 %. Begge Agderfylkene har størst fremgang i beleggsprosenten så langt i år. Det er 12 fylker med pluss i beleggsprosent og 7 med negativt fortegn. Belggsproent oppnådd hittil i år Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Beleggsprosent 1. halvår 2017 Beleggsprosent 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Oslo 70,5 % Aust - Agder 36,3 % 42,0 % 5,7 % 15,7 % Troms 69,5 % Vest - Agder 41,7 % 46,1 % 4,4 % 10,6 % Akershus 61,2 % Oslo 65,5 % 70,5 % 5,0 % 7,6 % Sør - Trøndelag 53,7 % Troms 64,7 % 69,5 % 4,8 % 7,4 % Hordaland 53,5 % Rogaland 44,1 % 46,1 % 2,0 % 4,5 % Nordland 49,2 % Hedmark 46,7 % 48,7 % 2,0 % 4,3 % Hedmark 48,7 % Akershus 59,4 % 61,2 % 1,8 % 3,0 % Nord - Trøndelag 48,1 % Sør - Trøndelag 52,2 % 53,7 % 1,5 % 2,9 % Østfold 47,2 % Møre - og Romsdal 43,8 % 44,9 % 1,1 % 2,5 % Finnmark 46,8 % Sogn og Fjordane 44,4 % 45,4 % 1,0 % 2,3 % Buskerud 46,5 % Oppland 41,4 % 42,2 % 0,8 % 1,9 % Vest - Agder 46,1 % Nordland 48,9 % 49,2 % 0,3 % 0,6 % Rogaland 46,1 % Finnmark 46,9 % 46,8 % -0,1 % -0,2 % Sogn og Fjordane 45,4 % Buskerud 47,0 % 46,5 % -0,5 % -1,1 % Møre - og Romsdal 44,9 % Hordaland 54,5 % 53,5 % -1,0 % -1,8 % Oppland 42,2 % Nord - Trøndelag 49,2 % 48,1 % -1,1 % -2,2 % Aust - Agder 42,0 % Østfold 48,7 % 47,2 % -1,5 % -3,1 % Telemark 37,7 % Telemark 39,7 % 37,7 % -2,0 % -5,0 % Vestfold 36,7 % Vestfold 40,3 % 36,7 % -3,6 % -8,9 % Hele landet 53,1 % Hele landet 51,6 % 53,1 % 1,4 % 2,8 % OPPNÅDDE GJENNOMSNITTSPRISER PR. SOLGTE ROM. I juni var det 5 fylker hvor den gjennomsnittlige oppnådde pris pr. solgte rom kom over tusenlappen. Det var hotellene i Hordaland som oppnådde de høyeste prisene. Kr 1 165,- ble resultatet. Hotellene i Oslo kom også over kr ,-. Hotellene i Buskerud var de eneste som fikk en gjennomsnittspris under kr. 800,-. Alle fylkene så nær som et har økning i oppnådde priser i juni. Det er hotellene i Rogaland som står for nedgangen. Størst oppgang er det for hotellene i Sør Trøndelag, oppgangen er på 23.9 %. Samlet for hele landet har prisene gått opp med 7 % så langt i år. Det er meget bra for bransjens aktører.

4 Oppnådde priser denne måned Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før ADR jun.17 Oppnådde priser jun.16 jun.17 Endring Endring % Hordaland Sør - Trøndelag ,9 % Oslo Telemark ,4 % Sogn og Fjordane Hedmark ,7 % Aust - Agder Vest - Agder ,3 % Sør - Trøndelag Sogn og Fjordane ,7 % Nordland 992 Akershus ,4 % Vest - Agder 988 Østfold ,0 % Vestfold 955 Nord - Trøndelag ,0 % Østfold 945 Troms ,3 % Telemark 942 Vestfold ,3 % Finnmark 935 Aust - Agder ,2 % Nord - Trøndelag 934 Nordland ,9 % Akershus 903 Oppland ,6 % Troms 900 Finnmark ,4 % Møre - og Romsdal 887 Oslo ,0 % Rogaland 856 Buskerud ,0 % Oppland 827 Hordaland ,7 % Hedmark 813 Møre - og Romsdal ,1 % Buskerud 752 Rogaland ,5 % Hele landet 987 Hele landet ,0 % Både i Hordaland og i Oslo ligger oppnådd pris hittil i år på over kr ,- pr. solgte rom. Alle fylkene har en gjennomsnittspris over kr. 800 så langt i år og prisene har gått opp med 4 %. Det er kun to fylker som har en negativ utvikling av de gjennomsnittlige prisene. Størst fremgang er det for hotellene i Østfold, Aust Agder og Troms. Her er det mer enn 10 % oppgang. Oppnådde gj.priser hittil i år ADR 1. halvår 2017 Hordaland Oslo Sogn og Fjordane 990 Hedmark 981 Aust - Agder 968 Nordland 950 Finnmark 941 Akershus 940 Østfold 940 Vestfold 929 Buskerud 929 Troms 914 Nord - Trøndelag 902 Telemark 898 Sør - Trøndelag 895 Rogaland 855 Oppland 845 Vest - Agder 829 Møre - og Romsdal 818 Hele landet 943 Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde priser 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Østfold ,1 % Aust - Agder ,8 % Troms ,6 % Hedmark ,8 % Nordland ,1 % Sør - Trøndelag ,3 % Sogn og Fjordane ,3 % Telemark ,7 % Finnmark ,8 % Buskerud ,1 % Akershus ,4 % Oslo ,8 % Vestfold ,6 % Vest - Agder ,3 % Nord - Trøndelag ,8 % Hordaland ,7 % Oppland ,1 % Rogaland ,1 % Møre - og Romsdal ,5 % Hele landet ,3 % REVPAR (OPPNÅDDE PRISER PR. TILGJENGELIGE ROM) REVPAR i Oslo er mer enn doblet i forhold til hotellene i Buskerud som ligger nederst på listen over oppnådd REVPAR i juni. I Oslo ble REVPAR kr 913,- og i Buskerud ikke mer enn kr. 427,-. Hotellene i Hordaland kom også over kr. 900,-. Ellers er Sogn og Fjordane og Nordland som kan vise til høyere REVPAR enn kr. 700,-. Det er 5 fylker som har lavere gjennomsnittlig REVPAR enn kr. 500,-. Alle fylker unntatt to, Vestfold og Hordaland har fremgang i REVPAR i juni. Størst fremgang er det for hotellene i Hedmark og hotellene i Agderfylkene. Med henholdsvis hele 33.3 % oppgang i Hedmark, 26 % pluss i Vest Agder og 19.7 % frem i Aust Agder. Nok en gang er det bare to fylker som har nedgang i oppnådde resultater. Denne gang er det hotellene i Vestfold med minus 0.6 i REVPAR og Hordaland med minus 1.3 %. For landet under ett ble oppgangen i REVPAR på hele 8.5 % i juni.

5 Oppnådd REVPAR Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før REVPAR jun.17 REVPAR jun.16 jun.17 Endring Endring % Oslo 913 Hedmark ,3 % Hordaland 901 Vest - Agder ,0 % Sogn og Fjordane 763 Aust - Agder ,7 % Nordland 712 Sør - Trøndelag ,2 % Troms 678 Østfold ,3 % Vest - Agder 669 Oppland ,2 % Akershus 664 Rogaland ,9 % Sør - Trøndelag 639 Nord - Trøndelag ,2 % Aust - Agder 634 Sogn og Fjordane ,3 % Finnmark 628 Akershus ,3 % Østfold 612 Oslo ,2 % Møre - og Romsdal 586 Finnmark ,7 % Nord - Trøndelag 568 Telemark ,7 % Rogaland 526 Buskerud ,2 % Vestfold 459 Troms ,2 % Telemark 456 Nordland ,6 % Oppland 436 Møre - og Romsdal ,9 % Hedmark 431 Vestfold ,6 % Buskerud 427 Hordaland ,3 % Sum 670 Hele landet ,5 % Også hittil i år viser REVPAR mye positivt for norsk hotellnæring. Totalt sett er oppgangen på 7.2 %. Det er Oslo og Troms som har best resultat så langt. Oslo har kr 716,- Troms kr. 635,- og så har vi to fylker som ligger over kr. 500,- Det er Akershus og Hordaland. Den gjennomsnittlige REVPAR ligger under kr. 400 i 6 av fylkene. Det er fremgang i REVPAR så langt i år for 17 fylker og da er det kun to fylker med negativ utvikling. Det gjelder Hordaland og Vestfold. Oppnådd REVPAR hittil i år REVPAR 1. halvår 2017 Oslo 716 Troms 635 Akershus 575 Hordaland 547 Sør - Trøndelag 481 Hedmark 478 Nordland 467 Sogn og Fjordane 449 Østfold 444 Finnmark 440 Nord - Trøndelag 434 Buskerud 432 Aust - Agder 406 Rogaland 394 Vest - Agder 382 Møre - og Romsdal 367 Oppland 357 Vestfold 341 Telemark 338 Hele landet 500 Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før REVPAR 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Aust - Agder ,2 % Troms ,8 % Vest - Agder ,2 % Hedmark ,5 % Oslo ,7 % Sør - Trøndelag ,4 % Sogn og Fjordane ,7 % Nordland ,8 % Østfold ,7 % Akershus ,6 % Finnmark ,6 % Buskerud ,9 % Rogaland ,3 % Oppland ,0 % Telemark ,4 % Møre - og Romsdal ,9 % Nord - Trøndelag ,5 % Hordaland ,2 % Vestfold ,7 % Hele landet ,2 % ENDRING I KAPASITET HITTIL I ÅR Hittil i år er det en viss nedgang i kapasiteten. Det er ikke bare stengte hoteller som utgjør dette. De hotellene som er stengt over en lengre tid på grunn av oppgradering og fornyelse er også noe som påvirker tallene. Hoteller som er stengt på grunn av oppgradering er blant annet: Royal Christiania og Thon Hotel Europa i Oslo. Radisson Blu Hotel Caledonien i Kristiansand Radisson Blu Hotel Atlantic I Stavanger Hotel Norge i Bergen Hotel Britannia i Trondheim Disse hotellene har tilsammen rom, dette er mer enn den totale nedgang. Dermed har vi en viss økning i antall nye rom.

6 Antall rom rangert etter størst % vise endring Rom 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Hordaland ,8 % Finnmark ,6 % Vestfold ,6 % Oppland ,9 % Sogn og Fjordane ,4 % Nordland ,1 % Nord - Trøndelag ,1 % Møre - og Romsdal ,1 % Hedmark ,4 % Akershus ,1 % Buskerud ,4 % Østfold ,5 % Telemark ,6 % Oslo ,7 % Aust - Agder ,8 % Vest - Agder ,3 % Sør - Trøndelag ,1 % Troms ,0 % Rogaland ,5 % Hele landet ,0 % Antall bedrifter rangert etter størst % vise endring Bedrifter 1. halvår halvår 2017 Endring Endring % Vest - Agder ,4 % Østfold ,3 % Møre - og Romsdal ,9 % Oslo ,5 % Hedmark ,9 % Nord - Trøndelag ,1 % Nordland ,3 % Sogn og Fjordane ,5 % Sør - Trøndelag ,7 % Akershus ,0 % Aust - Agder ,1 % Telemark ,1 % Hordaland ,6 % Oppland ,5 % Vestfold ,6 % Finnmark ,8 % Buskerud ,3 % Rogaland ,4 % Troms ,3 % Hele landet ,7 % Ski, den 19. august 2017 Med vennlig hilsen Norsk Hotellrådgivning Olaf Vangstein Rådgiver

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT

MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT DENNE DELEN VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN September ble ingen rekordmåned for det samlede

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR OKTOBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.10. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN 15.8 % oppgang i antall solgte rom

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018.

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018. MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE NHR er nok det eneste konsulentselskap som presenterer og analyserer nøkkeltallene for alle fylkene.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR. 28.02 SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Norsk Hotellrådgivning er nok det eneste konsulentselskapet som presenterer

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 30.11 DENNE DELEN VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Her har du en god oversikt over utviklingene i våre fylker pr. 30. 11. Jeg viser tabeller

Detaljer

SOLGTE ROM. Interessante Høydepunkter i denne rapporten:

SOLGTE ROM. Interessante Høydepunkter i denne rapporten: Interessante Høydepunkter i denne rapporten: Det er hotellene i Akershus som er vinneren så langt i 2018 når vi ser på antall solgte rom. Økningen er på nesten 90 000 solgte rom, eller 6.7 %. Hotellene

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN Det er en glede å kunne presentere en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Hotell Rådgivning. Som vanlig viser jeg tabeller for nøkkeltallene og rangerer dette fra

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.05.2018 SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Det er flere uker siden mai måned gikk over i historien. Den tiden har SSB brukt

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG.

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG. HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Nå har hotelltallene fra SSB for 2017 kommet, og det er da mulig å komme med en fullstendig

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR. 30. APRIL 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR. 30. APRIL 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR. 30. APRIL SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Her kommer den nyeste markedsrapporten som omhandler nøkkeltallene fra våre fylker.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR AUGUST OG ÅRET SÅ LANGT PR.

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR AUGUST OG ÅRET SÅ LANGT PR. MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR AUGUST OG ÅRET SÅ LANGT 31.08 PR. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE 07.10.2018 Norsk Hotellrådgivning er det eneste hotellrådgivingsselskap som utgir

Detaljer

For enkelte av gruppene viser jeg også grafer. Her rangeres disse fra lavest til høyest resultat.

For enkelte av gruppene viser jeg også grafer. Her rangeres disse fra lavest til høyest resultat. Interessante Høydepunkter i denne rapporten Norsk Hotellrådgivning er nok det eneste hotellrådgivingsselskap som utgir markedsrapport hver måned hvor alle fylkers nøkkeltall blir presentert. Basisen for

Detaljer

SOLGTE ROM INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

SOLGTE ROM INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Her er en ny markedsrapport fra Norsk Hotellrådgivning klar. Denne seksjonen omhandler tallene for alle fylkene og tallene presenteres ved at jeg bruker tabeller og noen grafer. Dette er også rapporten

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA COLLIERS OG NHR FEBRUAR 2019 OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA COLLIERS OG NHR FEBRUAR 2019 OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA COLLIERS OG NHR FEBRUAR 2019 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 28.02 Introduksjon side 2 Fasit side 4 Rangering side 5 Hver enkelt destinasjon side 6 Fylkene side 12 Et unikt hotell side 15 Colliers

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Hele landet

Hele landet Gode kontakt. Her har jeg ved hjelp av tall fra SSB og Statistikknett laget en markedsrapport med fokus på sommersesongene fra og med juni til og med august i årene 21 til og med 218. Materialet presenteres

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT MAI OG HITTIL I ÅR PR. 31.5 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai 216 er nå frigitt. Dermed kommer det en ny markedsrapport fra

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

OM Norsk Hotellrådgivning.

OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for oktober og året så langt er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV.

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR N0V OG HITTIL I ÅR PR. 30. NOV. NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NV. 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. NOV. NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER OG HITTIL I ÅR PR. 3.9.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for september er nå frigitt og vi kan

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN:

HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN: NHR s markedsrapport for september og for de tre første kvartalene av 217 er nå klare og jeg håper at du får utbytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 218 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR SEPTEMBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Stavanger Tromsø Trondheim 5 norske byer som har fått nye store hoteller i løpet av det siste halvåret. 4 av de opplever stort fall

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MARS 215 OG HITTIL I ÅR NORGE KRISTIANSAND OSLO STAVANGER 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT FOR HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 212 OG HITTIL I ÅR Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JANUAR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for januar 216 er nå frigitt og vi kan begynne å gi informasjon fra et nytt år i form av

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NOVEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NOVEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR NOVEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for januar 218 er i din besittelse med dette dokumentet. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen som gis i rapporten. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2015 OG DESEMBER 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 215 OG DESEMBER 215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for desember er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Markedstallene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2016 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT JUNI OG FØRSTE HALVÅR 216 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 216 er nå frigitt. Med dette har vi også samlede tall for første

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR SEPTEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR. 3.9.218 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for september er nå klar for

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER OG HITTIL I ÅR PR. 31.1.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for oktober er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR FØRSTE HALVÅR OG JUNI 217 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juni og første halvår 217 er i din besittelse

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 212 OG HITTIL I ÅR PR. 31.7 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR FEBRUAR 2018 OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR FEBRUAR 2018 OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR FEBRUAR 218 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 28.2 SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. Nok en gang er det en fornøyelse å kunne publisere

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR ÅRET SÅ LANGT PR 30.04.2019 Her kommer en ny markedsrapport fra NHR. Det har gått et par måneder siden siste rapport. Årsaken at påskens plassering påvirker resultatene og kan

Detaljer

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE HOTELLÅRET 217 MARKEDSRAPPORT FRA NHR SEKSJON EN DE STØRSTE DESTINASJONENE Kjære kontakt. 217 er for lengst et tilbakelagt stadium og det meste kan gå over i historieboken. SSB tallene er endelig frigitt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR MI 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JULI OG ÅRET SÅ LANGT PR 31. JULI

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JULI OG ÅRET SÅ LANGT PR 31. JULI MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JULI OG ÅRET SÅ LANGT PR 31. JULI SEKSJON 1 VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr.

Detaljer

HOTELLRAPPORT JANUAR 2019

HOTELLRAPPORT JANUAR 2019 HOTELLRAPPORT JANUAR 2019 Denne rapporten er interaktiv og fremstår best i fullskjerm modus. Du kan klikke deg gjennom de ulike delene i innholdsfortegnelsen under. Du kan også navigere tilbake til denne

Detaljer

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR MAI OG ÅRET SÅ LANGT PR. 31.5.218 DENNE SEKSJONEN VISER TABELLER OG KOMMENTARER TIL DE STØRSTE DESITNASJONENE. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for mai og året så langt pr.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Læringsnettverk for kommuner. 1 nasjonalt, 11 regionale + Tønsberg. Totalt 81 LN

Læringsnettverk for kommuner. 1 nasjonalt, 11 regionale + Tønsberg. Totalt 81 LN Læringsnettverk for kommuner Fullført i 2013: Fullført i 2014: Fullført i 2015: Fullført i 2016: Fullført i 2017: Fullført i 2018: Oppstart i 2018: 2 nasjonale + 8 regionale 16 regionale 12 regionale 10

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning.

Kjære kontakt. OM Norsk Hotellrådgivning. Kjære kontakt. NHR s markedsrapport for juli og for året så langt pr. 31. juli er nå i din besittelses. Det er mitt håp at du får nytte av den informasjonen. Rapporten er delt i 2 seksjoner. Seksjon 1

Detaljer