Ole-Johan Dahls kontorarkiv Donald E. Knuth Sortering: navn, år, tittel

Advertisement
Like dokumenter
Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Ole-Johan Dahls kontorarkiv Paul H. Randolph. 6. januar 2017

Ole-Johan Dahls kontorarkiv Musikken Sortering: navn, år, tittel

Emneevaluering GEOV272 V17

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Information search for the research protocol in IIC/IID

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

Kartleggingsskjema / Survey

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

Forbruk & Finansiering

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

1 User guide for the uioletter package

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

Citation and reference tools for your master thesis

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Citation and reference tools for your master thesis

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

The internet of Health

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11

Bostøttesamling

How we connect online and offline

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

Citation and reference tools for your master thesis

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days dager/4 days NY/NEW dager/5 days NY/NEW 1090

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

Emneevaluering GEOV360 V17

UNIVERSITETET I OSLO

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

NORSI Kappe workshop - introduction

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Macbeth: Frozen Scenes

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Språkleker og bokstavinnlæring

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

of color printers at university); helps in learning GIS.

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Advertisement
Transkript:

Ole-Johan Dahls kontorarkiv Donald E. Knuth Sortering: navn, år, tittel 1. februar 2017 Opplysningen til slutt i referansene angir fysisk plassering av dokumentet. Eksempel: B12-3 = Arkivboks 12, omslag 3. Det er flere dokumenter i hvert omslag. Sine nomine = uten navn. Sine anno = uten år. Referanser [1] Dag Belsnes. Nå lakker det mot slutten av mitt opphold ved Stanford. Brev til: Ole-Johan Dahl. Om utvikling av kommunikasjonsprotokoller og om Concurrent Pascal. Nevnt: Donald E. Knuth, Stein Krogdahl, Per Brinch Hansen. 4 sider. B9-2. 12. okt. 1974. [2] Graham Birtwistle. Thanks for your reply of March 10th. Copy of letter to Donald E. Knuth, replying to earlier discussion. 5 sider. Nevnt: Bjørn Myhrhaug. Themes: SIMULA 67. B2-5. 17. mar. 1970. [3] Graham Birtwistle. Your perspicacious letter of 27th January 1970 to Professor Ole-Johan Dahl has been sent here (in copy). Brev til: Donald E. Knuth, regarding Knuth s comments to the SIMULA 67 documentation, and inquiring on openings at Stanford for the student Bjørn Myhrhaug. Answers to Knuth s comments, 6 sider. Nevnt: Bjørn Myhrhaug. Themes: SIMULA 67 B2-5. 4. mar. 1970. [4] Ole-Johan Dahl. I was delighted by your last letter, and wish you welcome to stay in Oslo as long as you wish. Brev til: Donald E. Knuth. On practicalities concerning Knuth s planned stay at the University of Oslo. 2 sider. Nevnt: Dag Belsnes. B2-5. 5. aug. 1970. [5] Ole-Johan Dahl. I was delighted by your last letter, and wish you welcome to stay in Oslo as long as you wish. It will be great fun to have you here, piano duets and all. Brev til: Donald E. Knuth. Nevnt: Dag Belsnes. 2 sider. B2-5. 5. aug. 1970. [6] Ole-Johan Dahl. Møte om vedlagte brev fra D. E. Knuth er foreslått til mandag 9/2 kl 09,30 på Norsk Regnesentral. Brev til: Bjørn Myhrhaug, P.M. Kjedaas og Dag Belsnes. B8-5. 3. feb. 1970. 1

[7] Ole-Johan Dahl. I have the pleasure to invite you to come to Oslo and stay at the University of Oslo from the summer of 1972 until the summer of 1973. Brev til: Donald E. Knuth. B2-5. 6. jan. 1971. [8] Ole-Johan Dahl. It is too bad that I shall a turnaround time of half a year, especially since I m otherwise functioning as multi-access. Brev til: Donald E. Knuth. About practical and economic arrangements for the visit. Nevnt: Tony Hoare. 2 sider. B2-5. 3. nov. 1971. [9] Ole-Johan Dahl. Thanks for letters. The address of the apartment is indeed: Ovenbakken 8, Østerås. Brev til: Donald E. Knuth. On practicalitites concerning Knuth s coming stay at the University of Oslo. 2 sider. Nevnt: Wyman, C. A. R. Hoare. B2-5. 10. des. 1971. [10] Ole-Johan Dahl. Thanks for your letter of March 16. It is I who should apologise for not writing letters, not you. Brev til: Donald E. Knuth. 3 sider. Nevnt: Bjørn Myhrhaug, Arne Wang, Brun, Ore, Skolem, Mittag Leffler, Thue, Lie, Sandewall. B2-5. 1971. [11] Ole-Johan Dahl. Thanks for your letter, which came at an opportune moment. Brev til: Donald E. Knuth. On practicalities concerning Knuth s coming stay at the University of Oslo. 2 sider. B2-5. 3. nov. 1971. [12] Ole-Johan Dahl. We have uncovered the apartment specifications (enclosed), but there is nothing about the size. Brev til: Donald E. Knuth. Practical and economic arrangements concerning visit. Nevnt: Wyman, Tony Hoare. 2 sider. B2-5. 10. des. 1971. [13] Ole-Johan Dahl. Arbeidstillatelse for gjesteprofessor. Brev til: Statens utlendingskontor. Nevnt: Donald E. Knuth. B2-5. 19. mai 1972. [14] Ole-Johan Dahl. Det bekreftes at Jennifer Knuth vil benytte den innvilgede plass som elev ved Førskolen året 1972-73. Brev til: Førskolen Østerås. Nevnt: Donald Knuth. B2-5. 12. jun. 1972. [15] Ole-Johan Dahl. I understand your position and sympathise very much with you. Brev til: Paul H. Randolph. About a position as førsteamanuensis in Oslo. Nevnt: Donald E. Knuth. 2 sider. B8-2. 2. jun. 1972. [16] Ole-Johan Dahl. Since there were some awkward misprints in my letter, I thought I should identity them, that is the ones I have seen. Brev til: Donald Knuth. B2-5. 18. jan. 1974. [17] Ole-Johan Dahl. There seems to be no end to the troubles arising from your stay in Oslo. Brev til: Donald E. Knuth. Om svensk skattekrav: Quicksort. Nevnt: Amble, Arne Jonassen, Hans Langmaack, Paul Randolph, Dags Belsnes, Stein Krogdahl. 2 sider. B2-5. 20. sep. 1974. [18] Ole-Johan Dahl. Vedrørende skattekrav på Donald E. Knuth. Brev til: Lokala Skattemyndigheten. Vedlegg: Kopi av svensk skattekrav. B2-5. 20. sep. 1974. 2

[19] Ole-Johan Dahl. Many thanks for accepting Jonassen as guest at Stanford. Brev til: Donald E. Knuth. Om deltakelse i 17. mai-komité. Nevnt: Arne Jonassen. B2-5. 15. mai 1975. [20] Ole-Johan Dahl. Since it will take some time until the Jonassen paper is through the printing mill, I send you a preliminary copy. Brev til: Donald E. Knuth. Nevnt: Arne Jonassen. B2-5. 19. feb. 1975. [21] Ole-Johan Dahl. Thank you very much for your interesting comments to our p- tree paper, and for pointing out a number of flaws. Brev til: Donald E. Knuth. Kommentar til ordet informatikk. Nevnt: Arne Jonassen. 3 sider. B2-5. 16. apr. 1975. [22] Ole-Johan Dahl. Thanks for your letter, which I would have answeered sooner if I hadn t been engaged in all these interminable and urgent meetings to on our next local computer. Brev til: Donald E. Knuth. Om kjøp av flygel; oversettelse av bok. Nevnt: Arne Jonassen, Dag Belsnes. 2 sider. B2-5. 10. okt. 1975. [23] Ole-Johan Dahl. Hurra, vi gleder oss til du kommer, og ikke først og fremst p.g.a. administrasjonen, som har gått rimelig greit. Brev til: Arne Jonasen. Nevnt: Oddvar Hesjedal, Stein Gjessing, Per Ofstad, Olav Dahl, Amble, Paul H. Randolph, Gerhard Skagestein, Olaf Owe, Lars Walløe, Donald E. Knuth. B9-1. 21. jun. 1976. [24] Ole-Johan Dahl. I wish to thank you for your interest in Jonassen. Brev til: Donald E. Knuth. Om doktorarbeidet til Jonassen. Nevnt: Arne Jonassen. B2-5. 13. sep. 1976. [25] Ole-Johan Dahl. Takk for gode nyheter. Don har også skrevet og sagt han mener du bør kunne gå for norsk doktorgrad. Brev til: Arne Jonassen. Kommentarer til avhandlingsmanus. Nevnt: Donald E. Knuth. 2 sider. B9-1. 13. sep. 1976. [26] Ole-Johan Dahl. At last I have something to tell you about the Jonassen committee. Brev til: Donald E. Knuth. Nevnt: Arne Jonassen,Carl-Erik Fröberg. 2 sider. B2-5. 3. jun. 1977. [27] Ole-Johan Dahl. I am now back from vacation at the south coast, fishing, hunting crabs at night and getting some sun on the body. Brev til: Donald E. Knuth. About Jonassen s dissertation. Nevnt: Carl-Erik Fröberg, Torleiv Kløve, Arne Jonassen. 2 sider. B2-5. 22. aug. 1977. [28] Ole-Johan Dahl. I have forgotten the obvious: to invite you to give lectures in Oslo. Brev til: Donald E. Knuth. Om Jonassens doktoravhandling. Nevnt: Arne Jonassen. B2-5. 6. sep. 1977. [29] Ole-Johan Dahl. Many thanks for your letter of September 27, which contained exactly the comments needed to fill the gaps. Brev til: Donald E. Knuth. Om Jonassens doktoravhandling. Nevnt: Torleiv Kløve, Arne Jonassen. B2-5. 5. okt. 1977. 3

[30] Ole-Johan Dahl. Oversender et eksemplar av Jonassens avhandling til gjennomsyn. Brev til: Ernst S. Selmer. Nevnt: Arne Jonassen, Donald E. Knuth. B8-6. 3. mar. 1977. [31] Ole-Johan Dahl. This letter came so late that the best I could do was to return it to Stanford. Brev til: Donald E. Knuth. About sabbatical at Stanford. B2-5. 11. nov. 1977. [32] Ole-Johan Dahl. This letter is two weeks later than I had planned. Brev til: Donald E. Knuth. Nevnt: Torleiv Kløve, Arne Jonassen. B2-5. 19. sep. 1977. [33] Ole-Johan Dahl. Vedlegger som informasjon til deg et brev til prof. Knuth om Jonassen-saken. Brev til: Torleiv Kløve. About Jonassen s dissertation. Nevnt: Arne Jonassen, Donald E, Knuth. B8-6. 22. aug. 1977. [34] Ole-Johan Dahl. I really look forward to the fall term at Stanford. Brev til: Donald E. Knuth. Nevnt: Vesko Marinov, Bob McKeeman, Per Brinch Hansen, Jan V. Garwick, Jim J. Horning. B2-5. 17. apr. 1978. [35] Ole-Johan Dahl. It has recently become clear that I shall spend the summer and autumn in the US, visiting Don Knuth and others. Brev til: Brian Randel. B8-6. 17. apr. 1978. [36] Ole-Johan Dahl. Now, at last the university has decided to let me have the fall semester off. Brev til: Donald E. Knuth. Nevnt: Per Brinch Hansen. 2 copies. B2-5. 14. mar. 1978. [37] Ole-Johan Dahl. I m writing to you according to a suggestion by Carl-Erik Fröberg. Brev til: Donald E. Knuth. Nevnt: Germund Dahlquist, Carl-Erik Fröberg, Olaf Owe, Per Bothner. B2-5. 10. mar. 1981. [38] Ole-Johan Dahl. You seem to need a good sized vacation. Brev til: Donald E. Knuth. B2-5. 21. apr. 1981. [39] Ole-Johan Dahl. Please forgive the stupid letter we sent yesterday. Brev til: Donald E. Knuth. Nevnt: Jens Thomassen. B2-5. 13. mai 1986. [40] Ole-Johan Dahl. Thanks very much for your note, and especially for taking the time to make the whole thing possible. Brev til: Donald E. Knuth. B2-5. 17. mar. 1993. [41] Ole-Johan Dahl. Here is a copy of the current printing of my book, with a few more corrections added by hand. Brev til: Donald E. Knuth. Inneholder Dahls liste over et utvalg av hans publikasjoner. 2 eksemplarer. 2 sider. B2-5. 23. jun. 1994. [42] Ole-Johan Dahl. I sincerely hope both of you got through your visit to St.Petersburg without difficulties of any kind. Brev til: Donald E. Knuth. Inneholder liste over musikkstykker som ble spilt under opphold i Norge. 2 sider. B2-5. 18. mai 1994. [43] Ole-Johan Dahl. There is no sign of any Dag Mellgrin here. Brev til: Donald E. Knuth. B2-5. 8. aug. 1996. 4

[44] Ole-Johan Dahl, Jens Erik Fenstad og Lars Walløe. Forslag om innvalg av utenlandsk medlem til Det Norske Videnskaps-Akademi, Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, gruppe 1. Nevnt: Donald E. Knuth. B12-2. 1. jan. 1993. [45] Edsger W. Dijkstra. I m awfully grateful for your kind and encouraging letter of December 7, 1972, the more grateful because my mailbox is also used for throwing dirt at me. Copy of letter to Donald E. Knuth, discussing the goto statement. 4 sider. B2-5. 3. jan. 1973. [46] Henry Eidås. Betr. debetsedel på preliminär skatt år 1973 nr 01-302043-5578 avseende Donald E. Knuth. Brev til: Ole-Johan Dahl. Om betaling av skatt til Sverige. B2-5. 25. okt. 1974. [47] C. A. R. Hoare. Many, many thanks for inviting me to Oslo, and for making my stay so pleasant and fruitful. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Donald Knuth. B8-2. 2. nov. 1972. [48] C. A. R. Hoare. Thank you very much for sending me a copy of your letter to Dijkstra, and forwarding his reply. Copy of letter to Donald E. Knuth, replying to Knuth s comments on Structured Programming. 2 sider. B2-5. 30. jan. 1973. [49] Arne Jonassen. Jeg takker for brev med kommentarer. Brev til: Ole-Johan Dahl. Håndskrevet. Nevnt: Donald E. Knuth, Oddvar Hesjedal. 2 sider. B9-1. 4. apr. 1976. [50] Arne Jonassen. Tida flyr som en jo-jo, nå er det snart slutt på april også. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Donald E. Knuth. 2 sider. B9-1. 30. apr. 1976. [51] Arne Jonassen. Tida flyr som en oj-oj og vi har alt vært her mer enn halve tida. Brev til: Ole-Johan Dahl. Om avhandlingsarbeidet ved Stanford. Nevnt: Donald E. Knuth. 2 sider. B9-1. 23. jul. 1976. [52] Donald E. Knuth. «Semantics of context-free languages». I: Mathematical systems theory 2.2 (1968). Photocopy of article. B2-5, s. 127 145. [53] Donald E. Knuth. I am contemplating spending a year or maybe 15 months in Norway, beginning in the summer of 1972. Brev til: Ole-Johan Dahl. You and I can play piano duets. B5-2. 30. jun. 1970. [54] Donald E. Knuth. I have a frivolous request to make of you, which I don t believe will take much of your time. Brev til: Ole-Johan Dahl. Concerning Knuth s academic ancestry. Nevnt: Hall, Ore, Mittag-Leffler, HOYAR(?). Attached: Handwritten note (by OJD?) on Knuth s academic ancestry, 3 sider. Nevnt: Ore, Skolem, Thue, Lie. B2-5. 18. nov. 1970. [55] Donald E. Knuth. It was good to see you at the Newcastle conference. Brev til: Ole- Johan Dahl. On practicalities concerning Knuth s coming stay at the University of Oslo. 2 sider. Themes: The Art of Computer Programming vol. 5. CV with publications list attached (5 pages). B2-5. 2. okt. 1970. 5

[56] Donald E. Knuth. One of my students, Mr. Wayne Wilner, is preparing a formal definition of the SIMULA 67 Common Base Language as a basis for his Ph.D. dissertation. Brev til: Ole-Johan Dahl, commenting on the SIMULA 67 documentation. 5 sider. B2-5. 27. jan. 1970. [57] Donald E. Knuth. Thanks for your letter. Barring unforeseen calamities, I will begin making tentative plans to live in Oslo from the beginning of summer 1972 to the end of summer 1973. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Mittag-Leffler, Dag Belsnes, Niklas Wirth, Stein Krogdahl. B2-5. 11. aug. 1970. [58] Donald E. Knuth. Thanks for your letter of March 4. I have a few quick comments on your comments on my comments. Brev til: Graham Birtwistle, discussing the SIMULA 67 documentation. 2 sider. Enclosed copy of Birtwistle s comments, with Knuth s notes (6 pages). Nevnt: Bjørn Myhrhaug. Themes: SIMULA 67. B2-5. 10. mar. 1970. [59] Donald E. Knuth. I thank you very much for your letter of January 6; please excuse me for not replying sooner. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Bjørn Myhrhaug. B2-5. 16. mar. 1971. [60] Donald E. Knuth. Prof. Bostwick Wyman of our math department spent last year at U. of Oslo and so he can help Jill and me prepare for our trip. Brev til: Ole- Johan Dahl, on practicalitites concerning Knuth s coming stay at the University of Oslo. Nevnt: Wyman. B2-5. 3. des. 1971. [61] Donald E. Knuth. Thanks for your letter of April 2. Knut Skog suggested that I ask you to enroll my children in (Norwegian) school. Brev til: Ole-Johan Dahl. On practicalities concerning Knuth s coming stay at the University of Oslo, commenting on academic ancestry, and on a paper written by OJD on Hiearchical program structures. Nevnt: Thue, Skolem, Mittag-Leffler. B2-5. 7. apr. 1971. [62] Donald E. Knuth. Thanks very much for your letter and enclosures. Please state again the precise size of the flat. Brev til: Ole-Johan Dahl, on practicalities concerning Knuth s coming stay at the University of Oslo. B2-5. 9. nov. 1971. [63] Donald E. Knuth. You must be busier than I am! Brev til: Ole-Johan Dahl. On practicalitites concerning Knuth s coming stay at the University of Oslo, and requesting information on research reports from the University of Oslo. B2-5. 25. okt. 1971. [64] Donald E. Knuth. I was glad to have the chance to see you on your trip through here. Brev til: Ole-Johan Dahl, on practicalitites concerning Knuth s coming stay at the University of Oslo. B2-5. 9. mai 1972. [65] Donald E. Knuth. Ole-Johan Dahl has just given me a copy of the new book Structured Programming, and I want to congratulate you on an especially fine job. Brev til: Dijkstra, commenting the book Structured Programming. CC: to O.-J. Dahl, R. Floyd,T. Hoare, P. Naur, R. Sites, K. Wirth. 9 sider. B2-5. 7. des. 1972. 6

[66] Donald E. Knuth. A terminological proposal. Note on the process of deciding on a new technical term, ending up with NP-hard and NP-complete. Themes: NP. 7 sider. B2-5. 1973. [67] Donald E. Knuth. I want to thank all of you for your help in choosing a name for those NP-hard problemes, especially since I know that many of you gave the matter lots of serious thought and took the time to write me a long letter. Letter adressed to Combinatorial Algorithmicists (everyone who voted), thanking for contributing to deciding on a name for NP-hard problems. Themes: NP. B2-5. 10. des. 1973. [68] Donald E. Knuth. In 1971 a new international journal dedicated to rapid communication in the field of information processing was started by North-Holland Publishing Co., under the title Information processing letters. Brev til: Ole-Johan Dahl asking for contributions. B2-5. 7. mai 1973. [69] Donald E. Knuth. Since I know the mail is untrustworthy, I hope you received the letter I sent in September. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Stein Krogdahl, C. A. R. Hoare, Enflo. Planlegger pianoduetter med sistnevnte. Vedlegg: kopi av brev datert September 19, 1973 (2 sider). B2-5. 7. des. 1973. [70] Donald E. Knuth. This is the third and last in the series of letters to myself based on the book Structured Programming. Copy of letter to Ole-Johan Dahl (cc: Dijkstra, Floyd, Hoare, Naur, Wirth), commenting on Dahl s contribution to Structured Programming. Om Mozart, travel expences. 8 sider. B2-5. 12. apr. 1973. [71] Donald E. Knuth. Well, we all made it safely through the complicated 6-week return itinerary. Brev til: Ole-Johan Dahl. Mangler en side. B2-5. 19. sep. 1973. [72] Donald E. Knuth. Well, we all made it safely throuh the complicated 6-week return itinerary! Copy of letter to Ole-Johan Dahl. Themes: Mozart, travel expences. Nevnt: Overholt. Vedlegg: Copy of travel expenses (5 pages). 2 sider. B2-5. 19. sep. 1973. [73] Donald E. Knuth. You should have recently received a copy of a longish letter I wrote to Dijkstra, about Structured Programming. Brev til: C. A. R. Hoare. CC: to O.-J. Dahl, E. W. Dijkstra, R. W. Floyd, P. Naur, R. L. Sites, N. Wirth. Comments on the Hoare chapter in Structured programming. 7 sider. B2-5. 15. jan. 1973. [74] Donald E. Knuth. Brev til: Ole-Johan Dahl. Commenting on the second draft of the article Structured programming with go to statements. Nevnt: Tarjan. 2 sider. B2-5. 30. apr. 1974. [75] Donald E. Knuth. As I wrote to Amble, there was a mysterious silence on the one tape that supposedly contained computer-mozart music. Brev til: Ole-Johan Dahl. Om sorteringsalgoritme og oversettelse av Algoritmer og datastrukturer. Nevnt: Reino Kurki-Suonio, Per Enflo, Dag Belsnes. B2-5. 26. sep. 1974. 7

[76] Donald E. Knuth. I can t thank you enough for the time you spent reading and writing comments on the first draft of my paper about Structured Programming. Brev til: Ole-Johan Dahl, concerning Knuth s draft Structured Programming with go to statements. Nevnt: Tarjan. Vedlegg: mangler. 2 sider. B2-5. 30. apr. 1974. [77] Donald E. Knuth. Thanks for your penetrating comments on my draft paper. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Dag Belsnes, Stein Krogdahl. B2-5. 1. apr. 1974. [78] Donald E. Knuth. The occasion for this letter is the enclosed note from Sweden: somehow they want me to pay Swedish income tax for 1974. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Stein Krogdahl, Amble, Tarjan. Themes: Swedish tax claim, quicksort. B2-5. 26. aug. 1974. [79] Donald E. Knuth. I hope this letter reaches you in time. Brev til: Ole-Johan Dahl. Ønsker Jonassen velkommen til Stanford. Nevnt: Arne Jonassen, Stein Krogdahl. 2 sider. B2-5. 6. mai 1975. [80] Donald E. Knuth. I think I have fallen in love with a piano, but since it may be the only on made by Grotrian-Steinweg which is for sale on the West Coast of America. Brev til: Ole-Johan Dahl. Om flygelkjøp. B2-5. 3. sep. 1975. [81] Donald E. Knuth. What wonderful news about your upcoming sabbatical year. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Arne Jonassen. B2-5. 27. okt. 1975. [82] Donald E. Knuth. Your paper with Jonassen on p-trees was extremely interesting, as expected. Brev til: Ole-Johan Dahl. Kommentar til bruken av ordet informatics. 4 sider. B2-5. 10. mar. 1975. [83] Donald E. Knuth. Goodness, I just saw for the first time a reference to an early work of yours that I never knew about. Can you please send me a copy of Autocoding for the Ferranti Mercury Computer. Brev til: Ole-Johan Dahl. B2-5. 3. jun. 1976. [84] Donald E. Knuth. I ve spent the last weekend looking at the things Arne Jonassen has been doing here. Brev til: Ole-Johan Dahl. Etterspør FFI-rapport. Nevnt: Arne Jonassen, Arnold Schönhage. B2-5. 19. jul. 1976. [85] Donald E. Knuth. Jonassen continues to do impressive things here and it will be our loss when he leaves. Brev til: Ole-Johan Dahl. Om mulig Norges-besøk. Nevnt: Arne Jonassen. B2-5. 14. okt. 1976. [86] Donald E. Knuth. I am glad to know that I will be able to come to Norway to be the prime opponent at Jonassen s dissertation. Brev til: Ole-Johan Dahl. Also discussing a possible stay for Dahl at Stanford. B2-5. 14. jun. 1977. [87] Donald E. Knuth. I was of course very sorry to hear of Fröberg s illness. Brev til: Ole-Johan Dahl. Om Jonassens doktoravhandling. Nevnt: Arne Jonassen. 2 sider. B2-5. 13. sep. 1977. 8

[88] Donald E. Knuth. I will be lecturing in Oberwolfach about some work I did with Schoenhage on the analysis of equivalence algorithms. Brev til: Ole-Johan Dahl. About Jonassen s dissertation and Knuth s guest lecture in Oslo. Nevnt: Arne Jonassen. B2-5. 4. okt. 1977. [89] Donald E. Knuth. Jill and I have decided to stay home during my sabbatical year; this means in particular that it will be much easier for us to come to Norway. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Arne Jonassen. B2-5. 4. mar. 1977. [90] Donald E. Knuth. Thanks for your letter of September. Brev til: Ole-Johan Dahl. Om Jonassens doktoravhandling. Nevnt: Arne Jonassen. 2 sider. B2-5. 27. sep. 1977. [91] Donald E. Knuth. Thanks for your letter of September 19. Brev til: Ole-Johan Dahl. The letter includes some travel plans and comments to an evaluation report on the thesis of cand.real. Arne Jonassen entitled Theoretical studies on data table processes and the Evaluation report itself (4 pages). 2 sider. B2-5. 27. sep. 1977. [92] Donald E. Knuth. Yes, definitely! Fall quarter ends in mid-december. Brev til: Ole-Johan Dahl. On sabbatical at Stanford. Handwritten comment on original letter from Dahl. B2-5. 11. nov. 1977. [93] Donald E. Knuth. Thank you for the invitation, but last year I decided to resign from 13 editorial boards. Brev til: Ole-Johan Dahl. Håndskrevet bemerkning på kopi av brev fra Dahl. B2-5. 31. mar. 1981. [94] Donald E. Knuth. Do you remember the book about California earthquakes that you gave me a few years ago. Brev til: Ole-Johan Dahl. Mangler utklipp fra International Herald Tribune 10/3-1982. B2-5. 29. mar. 1982. [95] Donald E. Knuth. I recently received a compact disc player, and a certain set of CDs has turned out to be my all-time favorite so far. Brev til: Ole-Johan Dahl. B2-5. 26. sep. 1989. [96] Donald E. Knuth. It is a great honor for me to have been elected an utenlandsk medlem of the Norwegian Academy, and I accept with pleasure. Brev til: Det Norske Videnskaps-Akademi. B11-4. 26. mai 1993. [97] Donald E. Knuth. Enclosed is Jill s journal of our trip this spring. Brev til: Ole- Johan Dahl. B2-5. 27. okt. 1994. [98] Donald E. Knuth. Please send me an up-to-date list of all your publications, if possible. Brev til: Ole-Johan Dahl. Håndskrevet bemerkning om tidligere samspill. B2-5. 10. jun. 1994. [99] Donald E. Knuth. Do you know a person named Dag Mellgrin. Brev til: Ole-Johan Dahl. Mellgrin fant feil i volum 1. Nevnt: Dag Mellgrin. B2-5. 29. jul. 1996. [100] Donald E. Knuth, Torleiv Kløve og Ole-Johan Dahl. Evaluation Report. Cand. real. Arne T. Jonassen har submitted his thesis Theoretical Studies on Data Table Processes. Nevnt: Arne Jonassen. Two drafts (4 sider). 4 sider. B9-3. 1977. 9

[101] Svein Nordbotten. [M]inne deg på om muligheten for at jeg kunne få noe av det undervisningsmateriell dere har utarbeidet i tilknytning til de mange kurser i databehandling dere tilbyr. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Donal E. Knuth, Overholt. B8-5. 13. nov. 1972. [102] Mats Nordström. Jag håller på med et arbete som syftar till at använda LISP som redskap för att a) ge en semantisk beskrivning av SIMULA-67, b) interpretera SIMULA-67. Brev til Ole-Johan Dahl, med ønske om å få en kopi av et brev Donald Knuth har skrevet, og en referanseliste over publikasjoner som behandler SIMULA-67. Nevnt: Donald E. Knuth, Stefan Arnborg. 1 side. B2-5. 25. mai 1973. [103] Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd. Bevilgning for 1973: Visiting professor. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Donald E. Knuth. B8-5. 5. des. 1972. [104] Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd. Bevilgning for 1974: Tilbakereise for Dr. Knuth m/familie, august 1973. Brev til: Ole-Johan Dahl. Nevnt: Donald E. Knuth. B8-5. 20. feb. 1974. [105] Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd og Norges forskningsråd. Søknader, søknadssvar, framdriftsrapporter for ulike prosjekter. Gjelder følgende prosjekter: ESPRIT prosjekt nr 6112 - COMPASS Programspesifikasjon og maskinstøttet resonnement Semantiske aspekter ved modulsammensetning i ABEL Formell modellering, spesifikasjon og verifikasjon av sikkerhet i datasystem ProCos probably correct systems Seminar om substitusjonssystemer A comprehensive algebraic approach to system specification and development MUSIKUS 2 databaserte redskaper for musikkforskning Laboratorium for logikk og programmering Mekanisering av sekvent-kalkyle Interaktiv og integrert verifikasjon Programutvikling på matematisk arbeidsplassmaskin Språkdefinisjon av ABEL-II Programmeringsverktøy for multimikromaskin Mikroprosessorstyrt orgel og plotter Cellevekstsystemer studert ved hjelp av kybernetiske metoder Lønn til Donald E. Knuths forskningsopphold (1972) Nevnt: Helena Caseiro, Dalip Dewan, Dag Diesen, Arne Kristian Groven, Bente Gustavsen, Jon Haugsand; Herman Ruge Jervell, Bjørn Kirkerud, Bjørn Kristoffersen, Tellef Kvifte, Tor Sverre Lande, Dag F. Langmyhr, Olav Lysne, Olav Mørland, Else Nordhagen, Kjell-Eigil Nordli, Knut Omang; Christian-Emil Ore, Olaf Owe, Anne Salvesen, Sverre Spurkland;Jens Thomassen, Arild Vollsnes, Arne Wang; Erik Aarnæs. B5-1/2. 1971 1994. 10

[106] Norsk Selskap for Elektronisk Informasjonsbehandling. NSEI s møteprogram for våren 1973. Nevnt: Hjelseth, Knuth, Skou, Dahl, Annersted, Bergo, Nygaard. B6-1. 22. jan. 1973. [107] E. S. Page og Brian Randell. We are writing to extend to you an invitation on behalf of IBM (United Kingdom) Limited and the University of Newcastle upon Tyne to the International Seminar in Computing Science which is to be held in Newcastle upon Tyne from the 8th to the 11th September, 1970. Brev til: Ole-Johan Dahl. 2 sider. B2-5. 10. apr. 1970. 11