Ola Mæle og Petter Stordalen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ola Mæle og Petter Stordalen:"

Transkript

1 Næringslivet i drammensregionen juni årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak side 28 Se opp for dårlige kopier side 50

2 Næringseiendom i Drammen Forsidebildet: Eiendomsinvestor Ola Mæle vil investere tungt i Drammen. Foto: Torbjørn Tandberg. Eikhaugen i Kobbervikdalen Drammens kanskje beste ledige tomt: kvm Tomten har svært sentral beliggenhet ved Øvre sund bru og tunnelåpningen til Bragernestunnellen. Lett adkomst med bil og kollektivtrafikk. Kort avstand til Drammen stasjon, høyskolemiljøet og hotell-/konferansefasiliteter. Tomten er regulert til kontor og næring. Det er prosjektert et fleksibelt, energieffektivt kontorbygg med gode muligheter for bruk av solenergi et signalbygg med stor omdømmeverdi for fremtidige leietakere kvm selveiertomt for salg. Tomten kan deles etter behov. Tomten ligger inntil E18 rett syd for Drammen med svært god beliggenhet i et område med høy nærings-aktivitet innenfor handel, logostikk, lager og kontor. Området er i dag regulert til industri, servering og bensin, men det vurderes alternative utnyttelser. Det legges opp til felles adkomst og teknisk infrastruktur. Adkomst til Kobbervikdalen 149, Drammen: Fra Oslo: Kjør E18 forbi Drammen, deretter første avkjøring til høyre hvor tomten ligger på høyre side. For mer informasjon om eiendommen: Se finn.no, finn-kode , eller kontakt Malling & Co Drammen, Erik Børresens Allè 9, Postboks 361 Bragernes, 3001 Drammen, Telefon: , Vinjes gata 1, Drammen Leder Har mye å tilby Drammen er blitt omdømme-forbilde for andre norske byer, og tusenvis av mennesker har flyttet hit og gjort byen til befolkningsvekstvinner. Næringslivet blomstrer som aldri før. I 2011 skapte vi flere arbeidsplasser enn økningen i antall nye innbyggere i arbeidsfør alder. Dermed kan vi tilby kortreiste arbeidsplasser til innflytterne og til drammensere som hittil har måttet pendle ut av byen. Alt det positive som har skjedd med og for Drammen de seneste årene har gjort drammensere til Norges mest stolte patrioter. De siste to årene har vi gjennom en bred medvirkningsprosess staket ut den videre kursen for drammenssamfunnet og i disse dager vedtas bystrategien frem mot Vi ønsker videre befolkningsvekst, og alle prognoser tyder på at den kommer. Om 25 år kan Drammen ha nær innbyggere i regionen kan det være Den økte etterspørselen som dette medfører gir store deler av næringslivet gode utviklingsmuligheter og økt tilgang på arbeidskraft. Drammensregionen har et mangfoldig næringsliv og gründerånden er stor. Utdatert industrivirksomhet er endret til kompetansebasert industri med like mange industriarbeidsplasser i dag som for 10 år siden. Ingen andre fylker i Norge har klart det. Drammen er plassert midt i Subsea Valley, som er verdens største klynge for olje- og gassproduksjon på havbunnen. Vi investerer i morgendagens verdiskaping. Om få år er strekningen Oslo-Drammen et sammenhengende bo- og næringsbelte. I drammensregionen har vi tatt inn over oss at en bærekraftig utvikling er løsningen. Derfor har vi nå startet et nødvendig arbeid med å redusere veksten i bilbruken gjennom bedre kollektivtilbud. Milevis med nye sykkelveier vil bli anlagt i årene som kommer. Men også nye veiløsninger er nødvendig for å sikre en køfri fremkommelighet. Vi er også godt i gang med å få på plass en regional arealplan for bolig- og næringsetablering. MEITEMARKEN SJEKKER JORDA side 22 INNHOLD isachsen inntar oslo side 44 Derfor satser de i Drammen side 4 Vil ha flere drammensere side 9 Tilgjengelighetens by side 11 Fra Drammen til Broadway side 12 Byen som vokser side 20 Vokser seg store på avfall side 22 Fra 0 til 1,9 milliarder på tre år side 26 Lønnsomt å produsere i Norge side 28 Fra skipsbygging til kabelkaruseller side 30 Prisbelønnet nybygg side 33 Forsyner Norden med fransk bakverk side 36 Orden i saken gir ekstra rot trekker prisen ned side 39 Nær én milliard i omsetning side 44 Se opp for dårlige kopier side 50 For mer informasjon om eiendommen, kontakt: eller ring oss på Vestaksen Eiendom er et fremtidsrettet eiendomsselskap med hovedfokus på boligutvikling, næringsbygg, og helserelaterte bygg. Vi utvikler og bygger i egen regi eller i samarbeid med tometeeiere, leiere og brukere. Mange av dem som har flyttet til Drammensregionen de siste årene, sier de har fått noe de ikke hadde tidligere. Noen har byttet en to-roms leilighet på Tøyen med rekkehus i Drammen. Andre flyttet fra rekkehus i Bærum til enebolig i Lier. Asker-folk har flyttet hit og oppdaget at Drammen er en by med urbane kvaliteter og mange tilbud. Hittil har ikke bedrifter flyttet hit i samme grad. Vi håper denne utgaven av Drammen24 og gjerne et besøk på drammen.no vil bidra til at Drammensregionen blir vurdert av virksomheter som går med flytte- eller etableringsplaner. Hans-Petter Tonum Daglig leder i Drammen Næringslivsforening Neste utgave kommer høsten 2013 Næringslivsmagasinet Drammen24 ble lansert i Drammens jubileumsår, og ønsker å ta en uavhengig, konstruktiv posisjon i utviklingen av næringslivet i drammensregionen. Vi vil være utstillingsvinduet for næringsaktører som allerede er på plass i regionen, samtidig som vi vil friste nye til å etablere seg her. Utgiver: Drammen Næringslivsforening prosjektledere: Ove Andheim (annonse, trykk og distribusjon) og Per-Jan Brekke (redaksjonelt) DESIGN: Oktan Forsidefoto: Torbjørn Tandberg reportasjetips: Godt Sagt kommunikasjon Tlf Trykk: Polinor Opplag: , distribuert med DN og Posten Annonser: Ove Andheim Tlf Ansvarlig redaktør: Hans Arne Odde Tlf

3 Kjendisinvestorene Petter Stordalen og Ola Mæle: Derfor satser de i Drammen Petter Stordalen trekker fram befolkningsvekst og bedret omdømme. Ola Mæle viser til en næringsvennlig kommune med spennende nye arealer. Felles er at begge kjendisinvestorene ser store utviklingsmuligheter i Elvebyen. PRESTESØNNEN: Ola Mæle, prestesønn og kjendisinvestor, har valgt seg Drammen som investeringsobjekt. 4 5

4 Investerer i Elvebyen Tekst: Per-Jan Brekke Foto: Torbjørn Tandberg Ola Mæle er født på Snåsa, og forretningsmessig har 56-åringen vist seg å være nesten like synsk som sin sambygding. Nå satser Mæle på Drammen. Petter Stordalen og Sektor Holding: Vil være med på veksten Tekst: Per-Jan Brekke Foto: Torbjørn Tandberg/ Sektor Holding Den suksessrike Bik Bok-gründeren har de siste årene hatt hovedfokus på investeringer innenfor eiendom via selskapet Sjølyst Utvikling. Mæle, som er gift med drammenskvinnen Vibeke Tveit Mæle, har også tidligere vist interesse for å satse penger i Elvebyen, første gang i 2004 da han gikk inn i drammensselskapet Repant AS. Byen er en naturlig og tilgjengelig destinasjon for hele regionen. For vår del handler satsingen om en kombinasjon av den veksten Drammen opplever, og de investeringsmulighetene som har bydd seg. Og i 2007 ville storinvestoren rive landemerket Globusgården på Strømsø for å bygge et 30 etasjers hotell. Globus-hotell ble det ikke noe av, men overfor Drammen24 så avviser ikke Mæle at også denne planen kan bli realisert en dag. HOTELL OG 300 LEILIGHETER Men det er i første omgang området rundt Drammen Travbane i bydelen Åssiden at kjendisinvestoren har store planer. Mæles opprinnelige planer var å bygge 300 blokkleiligheter, hotell med 20 etasjer, butikksenter, torg, bydelssenter og parkeringshus mellom travbanen og Rosenkrantzgata. Investeringene skulle bli i størrelsesorden to til tre milliarder kroner. Planene ble første gang introdusert i 2008, og har vært gjennom flere behandlingsrunder i kommunen. Nylig var Mæle og representanter for Drammen Travbane i møte med ordfører Tore Opdal Hansen og kommunens byutviklingsdirektør Bertil Horvli, og Mæle opplyser til Drammen24 at han etter møtet ser lyst på muligheten for å få fortgang i planene som han på nåværende tidspunkt ikke vet om blir mer eller mindre omfattende enn planlagt. Vi hadde selvsagt håpet på at ting skulle gå enda raskere, men det er ikke overraskende at det tar tid å utvikle en av byens største tomter. Det som nå er veldig positivt er at Rosenkrantzgata skal oppgraderes, og vi skal nå i samarbeid med kommunen utvikle en samlet plan som omfatter hele travbane- og omkringliggende områder inkludert Berskaugområdet, sier Mæle som også ser på andre mulige prosjekter i Drammen. Ja, vi ser på flere områder og er med på det som måtte dukke opp. Vi ønsker å være med på å utvikle byen, sier Mæle som påpeker at det er flere forhold som gjør at han velger å satse i Elvebyen. NÆRINGSVENNLIGE Det er en næringsvennlig holdning i kommunen til nye investeringer, og du føler deg velkommen som investor. I tillegg er det frigjort store arealer på Grønland, Sundland, Åssiden og Strømsø, sier investoren som trekker fram et par sentrale ting som Drammen har gjort riktig. Gjennomgangstrafikken er fjernet fra bygulvet, byen har tatt tilbake områdene rundt elva og fjorden og det er skapt mange trivelige og fine møteplasser og byrom i sentrum, påpeker 56-åringen. HVORFOR AKKURAT DRAMMEN? Mæle trekker også frem en del andre grunner til at eiendomsinvestorer som han velger å satse i Drammen kontra andre byer av samme størrelse. For det første så må byen være en del av stor-oslo eller Stavanger-området. I tillegg må kommunikasjonen og utviklingsmulighetene være bra. I Drammen er det flytog, kort vei til sentrale områder ellers og ikke minst så er byen i en interessant utvikling, der hverken arealene eller byggene er overpriset, sier Ola Mæle til Drammen24. Det sier Petter Stordalen som gjennom Sektor Holding har hånd om seks av de sju store kjøpesentrene i drammensdistriktet i tillegg til Comforts Rockehotell på Strømsø som den eksentriske kjendisinvestoren åpnet ved å knuse en gitar i februar Sektor Eiendomsutvikling AS er Norges nest største kjøpesenteraktør og eies av Sektor Holding AS hvor Petter Stordalen er styreleder og medeier sammen med Varner Invest, Joh. Johannson og Niam. Selskapet forvalter til sammen 32 kjøpesentre i Norge med en samlet omsetning på over 20 milliarder i året. Gruppen har i den senere tid investert stort i Drammen, og eier nå også Magasinet i tillegg til at de forvalter Torget Vest og CC Varehus for Niam V. I tillegg eier Sektor også de store kjøpesentrene som grenser til Drammen, som Liertoppen Kjøpesenter, Buskerud Storsenter og Krokstad Senter. Hvorfor satse så offensivt i Drammen? Drammen kommune har lykkes godt med sin satsing på å få frem en rekke kvaliteter i og rundt byen. Det har gitt resultater både i form av bedret omdømme og befolkningsvekst. For vår del handler satsingen her om en kombinasjon av den veksten Drammen opplever, og de mulighetene som har bydd seg for å investere i spennende kjøpesentre, sier Stordalen som også viser til at byen er blitt en aktiv kulturarena: Utvikling av arrangementer og arenaer som World Cup Skisprint, Elvefestivalen, Drammens Teater og Union Scene gjør det også mer interessant å satse i kommunen, sier han. Hva er det Drammen har som andre, sammenlignbare byer ikke har? Først og fremst vil jeg trekke frem det arbeidet kommunen har gjort med Elvebyen og områdene rundt. Dette har vært med på å tydeliggjøre og forsterke sentrum og aktivitetene der. Nå er det all mulig grunn til å oppsøke og tilbringe tid her, enten det er langs elvepromenaden, for handel eller benytte seg av kulturtilbud, påpeker investoren. Administrerende direktør i Sektor Eiendomsutvikling AS, Eirik Thrygg, legger til at Drammen er en kompakt kommune og et knutepunkt for mange nabokommuner: Byen er en naturlig og tilgjengelig destinasjon for hele regionen, og oppleves interessant og spennende både for tilreisende, innbyggere og næringsdrivende, sier Thrygg. Han peker på at byen kommer til å vokse mye i årene fremover: Sektor ønsker å være en del av denne utviklingen. Legger vi til den spennende satsingen på Buskerudbyen, blir hele området ekstra interessant for oss. Hva kjennetegner en by som Sektor Holding/ NIAM velger å investere i? For Drammens del handler det om byens offensive holdning og høye aktivitetsnivå de siste årene. Våre kjøpesentre i Drammen sentrum representerer, sammen med det øvrige kulturog butikktilbudet, en av Norges mest spennende arenaer for opplevelse og handel. Derfor skal Sektor være tilstede, sier Stordalen. Det er viktig for oss å være til stede i regioner med tydelige vekstambisjoner, både når det gjelder næringsliv, kulturtilbud og innbyggertall. Hvilke planer har dere for videre investeringer i Drammensregionen? Siden vi allerede er ganske tungt inne, er det viktig for oss å gå i takt med den utviklingen som skjer i området for øvrig. Det ligger spennende planer for utvikling både i Nedre Eiker gjennom Buskerud Storsenter/Krokstad Senter, og på CC Varehus i Drammen. Disse planene vil definitivt forsterke regionen ytterligere som handelsdestinasjon, sier Petter Stordalen. CC har direkte avkjøring fra E-18, omkringliggende trafikk fra omtrent biler pr. døgn, og en eiendom som fra Europaveien er TRIO EIENDOM: Styreleder i Sektor Holding AS Petter Stordalen (midten), her flankert av av administrerende direktør i Sektor Eiendomsutvikling AS, Eirik Thrygg (t.v.) og investeringsdirektør i Niam AS, Kjell Sagstad. Drammens ansikt utad, gjør at vi gleder oss til igangsetting. Vi tar vare på deler av bygningsmassen, men Norges eldste kjøpesenter skal ved ferdigstillelse representere Drammen slik byen fortjener det; gjennom å være spennende, offensiv, nytenkende og aktiv, konkluder kjendisinvestoren. 6 7

5 Slank organisasjon, store verdier, komplekse utfordringer BYEN VÅR. Nyansatt leder av Byen Vår Drammen, Tom Søgård, vil ha flere innflyttere og nyetablerere til Elvebyen. Vi valgte PwC Accounting som vår regnskapsfører hovedsakelig på grunn av deres tilleggskompetanse. Dette dreier seg om en evne til å tilføre Ticon en bedriftsøkonomisk kompetanse av en kvalitet og størrelse som man normalt finner kun i større virksomheter. - Finn Hodt, finansdirektør i Ticon I Drammensregionen er Ticon synonymt med eiendom. Utleie av næringsbygg, forvaltning av andres eiendommer, større boligprosjekter. Det er store verdier som forvaltes, med mange og komplekse administrative utfordringer. Likevel har Ticon Gruppen overraskende få ansatte. Store utbyggingsprosjekter, kjøp og salg av eiendom, utleie, forvaltning, investeringer. Til sammen skaper det store utfordringer for budsjettering, likviditetsstyring, rutiner, mva-/skattehåndtering og rapportering. PwC jobber aller best når våre regnskapsførere, revisorer, rådgivere og advokater kan jobbe sammen for å løse komplekse problemstillinger nøyaktig slik vi finner dem i Ticon Gruppen. Finn Hodt, finansdirektør i Ticon og Sigmund Landaas. partner, PwC i Drammen PwC Accounting gjør regnskapsføring mer effektivt, tilgjengelig og brukervennlig til en konkurransedyktig pris. Tjenestespekteret til PwC Accounting er tilgjengelig fra PwCs 38 kontorer over hele landet, inkludert Drammen og Kongsberg. Gjennom flere tiår har PwC bygget opp lokalt tilpasset kompetanse innen revisjon, rådgivning og skattejuss. Kombinert med effektiv regnskapsførsel og moderne it-løsninger representerer vår lokale forankring innen rådgivning noe som er helt unikt i dag. Vil du vite mer om hva PwC Accounting kan gjøre for ditt eiendomsselskap - eller en annen type virksomhet med komplekse administrative utfordringer? Kontakt gjerne Sigmund Landaas, tlf eller e-post 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. Foto: Bård Gudim Det er det vi nå må fortelle slik at flere ønsker å flytte hit eller etablerer virksomheten sin i Elvebyen. Det sier nyansatt leder av Byen Vår Drammen, Tom Søgård, som også står i spissen for Omdømmeprosjektet Drammen. Prosjektet, som startet i 2005, er et samarbeid mellom næringslivet i Drammen, Drammen kommune, Drammen Næringslivsforening og Byen Vår Drammen AS. Målet var at innen byens 200-årsjubileum i 2011 skulle folk flest ha et langt mer positivt inntrykk av byen enn de hadde tidligere. Og det har man utvilsomt lykkes med. Undersøkelser viser blant annet at drammenserne nå faktisk er stoltere av byen sin enn det bergenserne er av Bergen. FEM NYE ÅR Drammen kommune har nylig bevilget 10 millioner kroner til fem nye år med omdømmebygging. Og næringslivet i byen skal også legge på bordet like mye for å holde det hittil så vellykkede prosjektet i gang. Kommunen jobber Vil ha flere drammensere Tekst: Per-Jan Brekke Foto: Torbjørn Tandberg Mange har hørt at Drammen har forandret seg, men det er ikke like mange som vet hva som egentlig har skjedd. også aktivt med en ny strategiplan og en ny visjon som skal godkjennes før sommerferien. Når dette er på plass så starter vi en ny markedsføringskampanje for Drammen, lover Søgård. Han sier det også blir viktig fremover å være aktuelle og på hugget i media i forhold til innflytting og nyetableringer. LANDETS MEST TILGJENGELIGE Det er veldig mange som har fått med seg at det har vært store positive endringer i i byen i det siste, men det er ikke like mange som har fått med seg hva som virkelig har skjedd og hvilke tilbud som nå finnes her. Vi må synliggjøre alt det positive som har skjedd og fortelle de gode historiene, og vi må få fram at Drammen er den mest tilgjengelige byen i Norge. Byen ligger kun èn times reise fra samtlige av de tre store flyplassene på Østlandet, midt i Subsea Valley-området. Og for de som bor her er det kort og lett tilgang til sjøen og marka. For de unge er det en rekke utdanningstilbud rett i nærheten og småbarnsfamilier kan glede seg over full barnehagedekning og en ambisiøs grunnskole, sier sivilingeniøren. 54-åringen er selv drammenser, men har tidligere alltid jobbet utenfor kommunen i reiseliv, media og i kommunikasjonsbransjen. MER BOLIG FOR PENGENE Jeg blir selv overrasket over alt som skjer i Drammen og alle de ulike virksomhetene som er her, sier Byen Vår-generalen som nå vil ha fokuset på å få enda flere til å flytte til byen, samt få flere næringsetableringer i kommunen. Fordelen med å flytte til Drammen er at du får så mye mer bolig for pengene enn for eksempel i Oslo og nabokommunene. I tillegg er her en inderlig vilje og positiv holdning til bedrifter som kommer utenfra og vil etablere seg i området. Kommunen strekker seg svært langt for å tilfredsstille de ulike bedriftenes ønsker og behov, påpeker Søgård. 9

6 Tilgjengelighetens by Drammen er en tilgjengelig by, og det meste er tilgjengelig i Drammen. Drammen Havn På sjøen reiser På sjøen reiser godset kollektivt godset kollektivt Drammen er ett av de viktigste knutepunktene på Østlandet, et faktum jeg gjerne vil tydeliggjøre for næringslivsledere. Byen ligger langs E18 og E134, og E6 i Østfold er bare en halv time unna. I tillegg ligger Drammen havn, én av Norges store importhavner, i umiddelbar nærhet til både jernbane og vei. Slik tilgjengelighet skaper grunnlag for god og effektiv logistikk. Sist, men ikke minst, har vi Flytoget til Gardermoen og snart blir Drammen en del av NSBs nye grunnrute i Osloområdet. Det gir oss tog omtrent hvert 10. minutt til Oslo og seks tog i timen til Gardermoen. Det, kombinert med at man kan få kontorlokaler få minutter fra togplattformen, gir Drammen en sentral plassering. Det er derfor gode grunner til å vurdere Drammen, både som bostedskommune og med tanke på å drive næring. Drammen har god plass til nye kontorarbeidsplasser. Våre nabokommuner har god plass til arealkrevende virksomhet, og vi samarbeider godt med dem. Vi ligger stadig høyt på NHOs kåring av de beste kommunene med hensyn til attraktivitet og næringsutvikling. Vårt mål er at Drammen skal være en lokalisering det er helt naturlig å vurdere, når arbeidsplasser i osloregionen skal etableres eller relokaliseres. Vi ser med glede at flere ser mot Drammen. Drammen er i vekst og vi forbereder oss på en større by med langt flere innbyggere og betydelig næringsvekst. Langs byens hovedtransportører, på begge sider av Drammenselva, ligger betydelige arealer som nå tilrettelegges for transformering til bolig- og næringsformål. Her kan det etableres mange tusen boliger og arbeidsplasser. Det er her vi ser for oss at den viktigste delen av veksten vil komme. Vi har plass til både store og små virksomheter. I Drammen kommer du langt på 10 minutter Ikke bare er det lett å komme seg til Drammen. Som innbygger eller næringsdrivende har du lett tilgang til et bredt tjeneste-, kultur- og fritidstilbud. Drammensmarka, som kranser byen på begge sider av elva, byr på godt vedlikeholdte turstier og preparerte skiløyper på vinteren. Er du mer interessert i fart og spenning har vi to alpinanlegg i selve byen. Elva og fjorden byr på sjøliv og fiskemuligheter. Midt i byen har vi badestrender, og om værgudene ikke spiller på lag er Drammensbadet ett av landets mest moderne badeanlegg. Drammens teater, av mange regnet som landets vakreste, er ett av byens arkitektoniske smykker. En annen viktig kulturarena er Union Scene, i nær tilknytning til Papirbredden Drammen Kunnskapspark. Et tett og variert program har meget godt besøk. Fra Drammen kommer du langt i løpet av en time Drammen har i dag et netto overskudd på om lag arbeidsplasser. Det betyr at det er tilgjengelige jobber i byen. Men selv om du foretrekker å jobbe i Oslo, på Kongsberg eller andre steder i osloregionen, er Drammen et like sentralt sted å bosette seg, med korte reiseavstander og gode kollektivtilbud. I løpet av en time når du flyplassene både på Torp og Rygge, og Flytoget har avgang hvert 20. minutt til Gardermoen. Drammen er en ordentlig by, med urbane kvaliteter. Byens attraktivitet viser seg blant annet i at vi har høy vekst i boligprisene. Allikevel får du fremdeles langt mer for pengene når du skal kjøpe bolig, enn du ville fått i Asker, Bærum eller Oslo. Du sparer trygt i egen bolig i Drammen. Drammen er en by som har endret seg stort de siste årene. Vil du høre mer om Drammen og mulighetene for etablering av virksomhet, så ta kontakt med meg. Tore Opdal Hansen Ordfører i Drammen nhavn_220x250_drammen24.indd

7 Den verdensberømte byarkitekten Jan Gehl: Fra Drammen til New York Tekst: Per-Jan Brekke Foto: Nils J. Maudal/Per-Jan Brekke/Gehl Architects Det beste konkurransefortrinnet en by kan ha er å være et godt sted å bo. Og her ser det ut til at Drammen har gjort mye riktig. DRAMMEN: Jan Gehl var rådgiver for Drammen kommune for 12 år siden og kan i dag se tydelige resultater av sine forslag. Gehls filosofi er at det skal være dejlig å bo i en by

8 Fakta om Jan Gehl: Født 17. september Verdensberømt dansk arkitekt og urban designer med base i København. Opptatt av å forbedre kvaliteten på urbane liv ved å re-orientere byens design mot fotgjengere og syklister. Er en av grunnleggerne av Gehl Architects. Har mottatt en Masters of Architecture fra Kongelige Danske Kunstakademi i København i 1960, der han også har vært professor og foreleser i en rekke år. Visiting Professor i Canada, USA, New Zealand, Mexico, Australia, Belgia, Tyskland, Polen og Norge. Gir råd i forbindelse med mange urbane design over hele verden. ARKTIKTEKT-GURU: Arkitekten Jan Gehl har hatt en finger med i spillet ved utviklingen av en rekke av verdens store byer, og dansken var også med på å starte den positive forvandlingen i Drammen. Han gleder seg nå stort over byens utvikling. Det sier den verdensberømte og prisbelønte arkitekten Jan Gehl. I Drammen åpnet han torget og elva for folket, og i New York ble han noen år senere prisbelønnet for å ha stengt deler av Broadway for biler. Den nå 76 år gamle København-arkitekten har vært sentral i utviklingen av en rekke storbyer. I 2001 og 2002 var han engasjert av Drammen kommune som rådgiver, og ble på mange måter den som startet Elvebyens forvandling. Gleder seg over forvandlingen Gehls viktigste råd til byen den gangen var å gi torget tilbake til folket, legge til rette for fotgjengere og syklister, ruste opp elvepromenaden og lage en byakse mellom de to sentrumsbydelene Bragernes og Strømsø. Arkitekt-guruens råd ble i stor grad fulgt, og Drammen fikk i 2003 Miljøverndepartementets Bymiljøpris. I ettertid har oppussingen av byen fortsatt. Det er svært gledelig å høre at deler av mine planer og råd er blitt fulgt opp, og at byen nå har fått en mer markant og positiv profil, sier Gehl. De senere år har han drevet med byplanlegging i blant annet Sydney, Melbourne, London, New York og nå senest i Moskva. Ja, Drammen er i godt selskap. I Drammen åpnet vi Bragernes Torg for folket og i New York stengte vi gater på Broadway, humrer 76-åringen, som i 2009 fikk New York bys pris for Enestående bidrag til byens sentrumsutvikling. Gehl stengte blant annet flere kvartal på Broadway for biltrafikk, noe som muliggjorde etablering av nye torg på Times Square, Herald Square og Madison Square. De nye sykkelrutene er tatt i mot med begeistring av både New Yorkere så vel som turister. dejlig å bo Dansken mener at byutvikling er den beste måten å bedre en bys omdømme på, og at det ikke finnes noen bedre konkurransefortrinn enn det å være en by der det er dejlig å bo. Det finnes mange måter å profilere en by på. For å tiltrekke seg folk kan man gjøre som Bilbao og Athen med store, flotte praktbygg som skaper oppmerksomhet. Eller du kan gjøre som Barcelona og København som gradvis gjør byen til et bedre sted å bo for innbyggere og næringsliv. Praktbygg er jo flotte for turistene. Men slik jeg ser det er det en langt bedre strategi, for å få til en positiv byutvikling, å gjøre som blant andre Drammen; oppgradere byen til å bli best mulig for de som lever der og bruker den til daglig sier Gehl. Må ikke sove i timen Den verdensberømte arkitekten avviser ikke at PR-kampanjer også kan være et viktig virkemiddel for å øke en bys omdømme, men under visse forutsetninger. Det må være noe å vise til og noe å fortelle om. Det må være mer enn ord! Og man blir fort avslørt hvis det ikke er noe reelt i det man forteller, understreker Gehl som råder Drammen til å ikke hvile på laurbærene. Nå må ikke Drammen sove i timen. Samfunnet utvikler seg. Det som er utviklingen nå er at folk får stadig mer fritid, reiser mer og mange har fått bedre råd. Da gjelder det å legge til rette for fritids- og rekreasjonsmuligheter i egen by og oppgradere med tanke på dette, sier Gehl. Det er svært gledelig å høre at deler av mine planer og råd er blitt fulgt opp. TIMES SQUARE: Jan Gehl fikk New York bys pris etter å ha blant annet gjennomført stenging av flere kvartal på Broadway for biltrafikk, noe som muliggjorde etablering av blant annet nye torg på Times Square

9 OPTIMAL EKSPONERING OG TILGJENGELIGHET Taxi /// STRØMSØ TORG 9 Togstasjon Flytog Bussterminal Taxi Taxi holdeplass First Hotel Ambassadeur Globus Hotel Postkontor Parkering DRAMMEN SENTRUM Kontorlokaler i Ticonbygget - ca. 800 kvm i transparent nytt tilbygg Signalbygg på Strømsø Torg Optimal eksponering og tilgjengelighet Buss, tog og flytog i umiddelbar nærhet Kort vei til ulike servicetilbud Kontakt Asgeir K. Svendsen - tlf mob Nye Golf tar sikkerhet et steg videre. Med mindre du kjører på en øde landevei, vil de fleste av oss justere hastigheten etter resten av trafikken rundt oss. I den nye Golf jobber Adaptive Cruise Control sammen med Front Assist, for å sørge for riktig fart og jevn avstand til bilen foran deg. City-nødbrems bidrar også til ekstra sikkerhet i byen. Den bremser for deg, hvis du er uoppmerksom. Dermed blir kjøringen ikke bare tryggere, men mer behagelig og avslappende. BANGELØKKA, DRAMMEN KVM Næringslokaler ved hovedknutepunkt unik eksponering for arealkrevende handel, treningssenter eller kontor Profilerte naboer Fleksibilitet og skreddersøm ift. utforming av lokalene 200 p-plasser Kontakt Asgeir K. Svendsen - tlf mob Ticon Eiendom AS: Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 Solid, kompetent og miljøfokusert aktør i eiendomsmarkedet Ticon Eiendom AS er en langsiktig eiendomsbesitter med lange tradisjoner i Drammen, som er vårt hovedsatsningsområde. Vi har en velutviklet, velfungerende og kompetent driftsorganisasjon som blant annet sørger for aktiv oppfølging av våre leietakere for å tilfredsstille deres behov. Vi ivaretar alle krav i forhold til sikkerhet og kontrollplaner i tilknytning til eiendommene. Ticon Eiendom AS og eiendommene ble miljøfyrtårnsertifisert i Vi er stadig på jakt etter nye eiendommer og utviklingsmuligheter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om ditt eiendomsprosjekt. Kontakt Asgeir K. Svendsen - tlf , mob Opplev mer med VW seemore. Last ned appen fra Google Play eller fra App Store og du får muligheten til å oppleve en spennende virtuell presentasjon hver gang du ser det blå Scan-symbolet. Drivstofforbruk fra 0,38-0,52 l/mil. CO2-utslipp fra g/km. LIER: Ringeriksveien 5, Lier. Tlf

10 We give you power in Logistics Bring finds new ways to tailormade Offshore and Energy Logistics solutions for the world s most demanding customers. We have done so since the early 1970s, fulfilling the toughest standards and customer requirements with a comprehensive range of logistical solutions in: Project Management and Freight Forwarding Supply Base Services Ships Agency Annonse bring Foto: What can we do for you? Annonse Bring Cargo AS, dept. Drammen Tlf: : Mob: bring.com/offshore buskerud nær STRØMFORSYNING FRA ELTEK - DATAKRAFT TIL DEG STABIL DRIFT Svært få feil, rask feilretting SKALERBAR Byggekloss-prinsipp gjør det enkelt å utvide Drift av datasentre gir ikke rom for kompromisser. Kundene kjøper seg nattesøvn og garanti for at deres virksomhetskritiske IT-systemer går og går, og vokser i takt med behovene. Derfor har førsteklasses strømforsyning topp prioritet hos operatører av datasentre. Derfor velger også stadig flere DC-baserte løsninger fra Eltek. De er vesentlig mer pålitelige, effektive og skalerbare enn tradisjonelle AC-baserte systemer. Bedre nattesøvn følger med på kjøpet. OPTIMAL YTELSE Moderne DC-teknologi FLEKSIBEL Dekker alle bruksområder KOMPAKT Sparer plass KOSTNADSEFFEKTIV Svært konkurransedyktig i innkjøp og drift HE HØY EFFEKTIVITET Reduserer strømforbruk og kostnader FØRSTEKLASSES STRØMFORSYNING HØY VERDI FOR KUNDENE Eltek har mer enn 40 års erfaring som spesialist innen industriell strømforsyning. Vår ambisjon har alltid vært å lede an i teknologiutviklingen, og vi er kjent for å utvikle produkter som setter standarden i bransjen når det gjelder ytelse, effektivitet og fleksibilitet. Eltek er et globalt selskap med salg i over 100 land. Vår virksomhet rundt om i verden drives gjennom lokale selskaper som kjenner markedene godt. Dette gjør oss i stand til å betjene kundene på best mulig måte, enten de er lokale, regionale eller globale.

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Bangeløkka. 9 000 kvm profilerte lokaler Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 3044 Drammen

Bangeløkka. 9 000 kvm profilerte lokaler Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 3044 Drammen Bangeløkka 000 kvm profilerte lokaler Bjørnstjerne Bjørnsons gate 0 0 Drammen Bangeløkka : drammen Innholdsfortegnelse s 0: Beliggenhet, adkomst, eksponering s 0: Arkitektur og inndeling s : Solid Miljøprofil

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører Næringsvekst 2020 Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser Tore Opdal Hansen ordfører Osloregionen vokser StorOslo fra 1,5 mill. til 1,9 mill. innbyggere i 2030 + 400.000 24.02.2017

Detaljer

Stadionparken. Utleie Prospekt

Stadionparken. Utleie Prospekt Stadionparken Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT BYSENTER MED SJARM -stadionparken Fordeling basert på omsetning 2011 20% Spesialbutikker Service og tjenester 5% Servering 59% Mat og drikke 7% Klær, sko

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul Meiselen Ballplass Reguleringsplan Hallermoen Vest Badeplass Vannverksdammen Drammen Badeplass Vannverksdammen

Detaljer

Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre

Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre Drammen og regionen 65 000 bosatt i kommunen Over 100 000 bor i tettstedet

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14 ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul HALLERMOEN VEST DRAMMEN KONNERUD Bygg i vakre omgivelser

Detaljer

Lønnsom etablering i Norges mest attraktive næringsområde!

Lønnsom etablering i Norges mest attraktive næringsområde! Lønnsom etablering i Norges mest attraktive næringsområde! Sande DRAMMEN NEDRE EIKER ØVRE EIKER SVELVIK SANDE Et unikt samarbeid mellom fem kommuner På aksen mellom Fornebu og Kongsberg ligger næringsklyngen

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling Ellen Haug, 27.10.2015 på Hamar kommunes folkemøte Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14 Status Drammen sentrum Formannskapsmøtet 11.03.14 Medlemmer i BVD Handel: Servering/hotell: Eiendom/gårdeiere: Annen næring: 55 frittstående butikker + 100 i Magasinet/Torget Vest 27 serveringssteder,

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Bystrategi for Drammen 2013-2036 Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Disposisjon Formålet med medvirkningsprosessen Formålet med arbeidet med ny bystrategi for Drammen Videre fremdrift Hovedperspektivene

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Publikumsrettet næring i bysentrum Nasjonalt foregangsprosjekt med utgangspunkt i Drammen

Publikumsrettet næring i bysentrum Nasjonalt foregangsprosjekt med utgangspunkt i Drammen Byliv Publikumsrettet næring i bysentrum Nasjonalt foregangsprosjekt med utgangspunkt i Drammen Etablert 1992, tre ansatte Daglig leder (byutvikling, omdømmebygging, events) Sentrumsleder (sentrumsmarkedsføring,

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING INNHOLD 3 INNHOLD Fabritius Gruppen 7 Organisasjon/drift 9 Utviklingsområder 10 Utviklingsprosjekter 12 Våre eiendommer 24 Referanseprosjekter

Detaljer

Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås

Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås Stavanger kommune, 3. februar 2015 Sentrale spørsmål Hvor befinner Stavanger regionen seg når det gjelder inntekt (=lønnskostnader)

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug 21.10.2014 ROM-konferansen Bedre byrom der mennesker møtes Stor befolkningsvekst

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

nye vakås vei Holmen næringspark NYBYGG VED E-18 midt i mellom asker og sandvika

nye vakås vei Holmen næringspark NYBYGG VED E-18 midt i mellom asker og sandvika nye vakås vei Holmen næringspark NYBYGG VED E-18 midt i mellom asker og sandvika 64 presentasjon nye vakås vei 64 Side 4/5: Side 6/7: Side 8/9: Side 10/11: Side 12/13: Side 14/15: Side 16/17: Beliggenhet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

BANGELØKKA NÆRINGSPARK

BANGELØKKA NÆRINGSPARK BANGELØKKA NÆRINGSPARK BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 110 (BB110) I DRAMMEN BANGELØKKA NÆRINGSPARK BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 110 (BB110) I DRAMMEN BANGELØKKA NÆRINGSPARK BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE 110

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

Kommuneplan "Oslo mot 2030"

Kommuneplan Oslo mot 2030 Til: Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans postmottak@byr.oslo.kommune.no Kommuneplan "Oslo mot 2030" Viser til Byrådssak 1013.1/14 Kommuneplan "Oslo mot 2030" Utleggelse til offentlig ettersyn. NHO

Detaljer

Alle veier fører til Lysaker

Alle veier fører til Lysaker Alle veier fører til Lysaker 1 2 3 En lønnsom arbeidsplass 4 T i d e r p e n g e r Vollsveien 2 A B er kontorlokaler beliggende på Lysakerlokket, direkte tilkoblet nær sagt alt som er av transportmidler:

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Innhold. Kontakt. 1958 Norges første kjøpesenter. 2016-2017 Velkommen til nye Veitvet Senter. s. 12. s. 4. Beliggenhet Sentralt i Groruddalen

Innhold. Kontakt. 1958 Norges første kjøpesenter. 2016-2017 Velkommen til nye Veitvet Senter. s. 12. s. 4. Beliggenhet Sentralt i Groruddalen Innhold 2016-2017 Velkommen til nye s. 4 Beliggenhet Sentralt i Groruddalen s. 6 Kommunikasjon I umiddelbar nærhet s. 8 Arealer Nye s. 10 1958 Norges første kjøpesenter s. 12 Plantegninger 1. etasje, 2.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Tiltak: Ansvar Status

Tiltak: Ansvar Status Konkurransedyktig kommune Tiltak: Ansvar Status Attraktivt lokaliseringssted Markedsføre næringsarealer i samarbeid med nabokommuner og næringsliv Samarbeid i D5 kommunene omkring dette i 2014, 2015 og

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug, 22.09.2015 på Osloregionens høringskonferanse Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER

INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER INSPIRASJON TIL... INNOVASJON NETWORKING NYE HØYDER KRONSTADPARKEN Bergen Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyinsprosjekt i Bergen, med en unik beliggenhet i den såkalte næringskorridoren,

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen. Omdømmeprosjekt Svelvik

Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen. Omdømmeprosjekt Svelvik Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen Omdømmeprosjekt Svelvik Byen Vår Drammen Etablert 1992 174 bedrifter som aksjonærer/medlemmer Drammen kommune største aksjonær (2,9%) Organisert som privat aksjeselskap

Detaljer

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv SWOT-analyse Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv Et samarbeidsprosjekt mellom: Lillestrøm har alle muligheter! Lillestrøm er lett å komme til Positive forventninger til byvekst Mange positive ressurspersoner

Detaljer

Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010

Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010 Lillehammer stasjon/skysstasjon Voss 12. oktober 2010 ROM eiendom er NSBs eiendomsselskap Jernbanen Jernbaneverket - infrastruktur 1996 NSB AS - operatør ROM eiendom AS Kort om Rom Eiendom Norges største

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum?

Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Ø.M. FJELD AS Opp og fram 10. mars 2016 - Hvordan skape et levende bysentrum? Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld Kjell Bjarte Kvinge kbk@omfjeld.no Tlf. 915 39 848 Kort om Ø.M. Fjeld Lillehammer

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing 30.10.20 15 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

Lade. Utleie Prospekt

Lade. Utleie Prospekt Lade Utleie Prospekt ET senter med stort potensial LEIETAKEROVERSIKT Fordeling basert på omsetning 20 5% Spesialbutikker 38% Mat og drikke 5% Hus og hjem Handelseiendommen Lade, er sentralt plassert langs

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner

Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (60.106), Røyken (21.492), Hurum (9.413), Lier (25.731) og Bærum (122.348). Tallene i parentes er

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom vulkan prospekt søndre kvartal Innhold s 3 Konseptet s 4 s 6 s 8 s 12 Beliggenhet Prospektet Lokaliteter/teknisk info Kontaktinformasjon vulkan prospekt søndre kvartal For deg som brenner for noe Langs

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014 Olav Volldal Styreleder Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2013 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4.

Detaljer

TEGLGÅRDEN NÆRINGSPARK

TEGLGÅRDEN NÆRINGSPARK Velkommen til TEGLGÅRDEN NÆRINGSPARK i Fossegrenda Det gode leieforholdet DET FINNES IKKE ÉN GOD GRUNN TIL Å FLYTTE TIL TEGLGÅRDEN......DET FINNES MANGE OPPGRADERT, NYOPPUSSET OG KLAR FOR VEKST Teglgården

Detaljer

Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no

Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no + = Stordriftsfordeler Ansvarlig redaktør: Ronny F. Sandvik, Markedsdirektør Anker STI. ronny@anker.oslo.no

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen Romkonferansen 2014 Tirsdag 21. oktober kl. 09.00-13.10 FOREDRAGSHOLDERE Petter Eiken, Administrerende Direktør i Rom Eiendom Foredrag 21. oktober kl 09:00 ÅPNING OG VELKOMST Foredrag 21. oktober kl 13:10

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Midt i LEDIGE LOKALER BIRI - MIDT I. www.midti.no. For mer informasjon om ledige arealer, kontakt:

Midt i LEDIGE LOKALER BIRI - MIDT I. www.midti.no. For mer informasjon om ledige arealer, kontakt: Midt i BIRI - MIDT I For mer informasjon om ledige arealer, kontakt: LEDIGE LOKALER Tema Eiendom AS Ringveien 26 2815 Gjøvik Tlf: 61 13 70 90 www.temaeiendom.no eller se www.midti.no TRONDHEIM LILLEHAMMER

Detaljer