Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986"

Transkript

1 Institusjonens navn Det Norske Utvandrersenteret Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår Stiftelsen er en forskningsinstitusjon som skal drive innsamling av, forskning på og formidling av norsk migrasjonshistorie i et globalt perspektiv. Større fokus på migrasjon i vår tid. Arbeider for konsolidering med MUST under navnet Norsk Migrasjonsinstitutt - NOMI Starter samtidshistorisk prosjekt med fokus på nyere innvandring til byen og fylket i samarbeid med UiS, Internasjonalt Kulturnettverk, Sølvberget og Byarkivet i Stavanger. Starter planlegging av 200-års jubileet for norsk utvandring i (Jf. Byens 900-års jub.) Styreleder av the Association of European Migration Institution (AEMI) og redaktør for fagtidsskriftet AEMI Journal. Forbereder AEMIs 25 års jubileum Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig Styreleder Rune Tvedt (hele styret fra 2007 ble gjenvalgt 2011), direktør Hans Storhaug leder el. direktør) Styre på 6 rep ett medlem fra Stavanger / Eli Aga (H), vara Dag Terje Klarp Solvang (H) Kommunens økonomiske engasjement Årlig driftstilskudd fra Stavanger kommune - i 2014 kr Mottar også driftstilskudd fra Rogaland fylkeskommune og Tysvær kommune Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2014 kr i underskudd Negativ egenkapital på kr Ligger innenfor prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur, innsatsområde 10: Stavanger kommune vil legge til rette for en aktiv og levende formidling av byens og regionens kulturarv. Årlig søknad om driftstilskudd. Tett kontakt med Rogaland fylkeskommune og Tysvær kommune ifm. 200-års jubileet for norsk utvandring i 2025.

2 Institusjonens navn Filmkraft Rogaland AS Aksjeselskap Etableringsår Fra hjemmeside; visjon, første del: Selskapets formål er å utvikle filmbransjen i Rogaland og uttrykket fra bølge til bransje har blitt benyttet for å illustrere denne visjonen. I dette ligger i første rekke målsettingen om å profesjonalisere filmbransjen og øke antall produksjoner for å oppnå en bærekraftig næring. Forretningsidé, første ledd: Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, tvproduksjoner og dataspill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland. Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn Aksjeselskap med generalforsamling blant eierne. Ragnhild Osmundsen styreleder / Elisabeth styreleder/daglig leder el. direktør) Dahl daglig leder. Per Olav Hanssen (H) har styreplass, vara Tone Brandtzæg (H) Kommunens økonomiske engasjement Rogaland fylke (50%), Stavanger (35 %), Haugesund (10%) og Randaberg kommuner (5%), kr i driftstøtte for Har finansiering fra Kulturdepartementet, eierkommuner og fylket i tillegg. Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2014: , 2013: ,- egenkapital pr : ,-. Har prioritert som tiltak mht. kommunedelplanens innsatsområde 11; om å utvikle regionen til et tyngdepunkt for kulturnæringene. Administrativ dialog med kulturavdelingen, via styremedlem, generalforsamling samt minimum to årlige eiermøter.

3 Institusjonens navn Frida Hansens Hus Medlemsforening som drifter huset Etableringsår Vedtekter: har som formål å stå for driften av Frida Hansens hus, og organisere de aktiviteter som drives i huset. Ved driften av huset skal det legges til grunn at: -Huset skal preges av sin egen historie og bydelens historie, -driften skal rette seg mot tekstilhåndverk og brukskunst, -huset skal brukes til bydelrelaterte aktiviteter. Drift og utleie av huset (ikke underetasjen, som har stått ledig i 2 år trenger å pusses opp). Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig Generalforsamling for medlemmene. Anne Berit Foldnes er styreleder. leder el. direktør) Per Inge Torkelsen (V) er i styret. Kommunens økonomiske engasjement Kommunen eier bygget, foreningen driver aktivitetene. Støtte pr kr Nøkkeltall Underskudd pr kr Egenkapital pr kr Forankret i Kommunedelplan for kunst og kultur både mht. bidrag til å være en attraktiv by for kunstnere, og ved å bidra til aktiv og levende formidling av byens og regionens kulturarv Dialog med kulturavdelingen og via styremedlem.

4 Institusjonens navn Kunsthall Stavanger (Stavanger Kunstforening) Forening Etableringsår Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Kunsthall Stavanger er et visningssted for norsk og internasjonal samtidskunst. Kunsthallen er en plattform for produksjon og visning av kunst som er del av en internasjonal diskurs, og vi samarbeider tett med kunstnere og gjestekuratorer for å utvikle solo- og gruppeutstillinger som skal skape opplevelser og engasjement. Vårt mål er å bli en ressurs for byen og en viktig møteplass for kunst- og kulturinteresserte. Foreningens organer er: a. Generalforsamling, b. Styre, c. Administrasjon Styremedlemmer : Stein Bjelland, Arnfinn Bjerkestrand, Leif Orre Haaland, Nina Schieldrop Lie, Christen Minos (Krf), Eirik Moe, Berit Moltu, Kenneth Varpe. Administrasjon: Daglig leder fra er Hanne Mugaas, i tillegg er administrasjonssekretær Helga Hindal ansatt i 70 % stilling og kuratorassistent Maya Økland i 50 % stilling. Christen Minos (Krf) oppnevnt som kommunal representant av bystyret, vara Guri Tysse (Krf) Kommunens økonomiske engasjement Årlig driftstilskudd kr i Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2013: kr Årsresultat 2014: kr ,- (Uten skulptursalg: kr ,-)* Egenkapital 2013: kr ,- Egenkapital 2014: kr ,-*

5 Merk: Det høye årsresultatet og egenkapitalen er grunnet salg av Hepworthskulpturen Figure for Landscape. Av salgsinntekten på kr har kr blitt satt av til forvaltning som et fond («Hepworthfondet») gjennom Sparebank 1 SR-Bank. Den årlige avkastningen fra fondet, (beregnet til kr ) skal sikre kontinuitet og stabilitet i Kunsthallens kunstneriske aktiviteter. Kr av salgssummen har blitt satt inn på høyrentekonto for å sikre kunsthallens kunstneriske aktiviteter i Siden den årlige avkastningen er begrenset og avhengig av markedet, er Kunsthall Stavanger fremdeles avhengig av eksterne tilskudd fra Stavanger kommune, Norsk kulturråd og det private næringsliv for å kunne drive på et profesjonelt og høyt faglig nivå. Se skrivet «Stavanger kunstforenings Hepworthfond» for mer informasjon. Å bli en viktig møteplass for kunst- og kulturinteresserte, sette Stavanger på kartet. Søker årlig om driftstilskudd. Omfattende dialog knyttet til profesjonalisert drift og økt driftstilskudd.

6 Institusjonens navn Etableringsår Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Kommunens økonomiske engasjement Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Kunstskolen i Rogaland Forening med samme navn, driver kunstfagskolen ved Forløper Stavanger Studieatelier. Godkjent av Statens Lånekasse og Kirke og Undervisningsdepartementet i NOKUT godkjent i Støttet av Stavanger Kommune siden oppstart. Fra Kunstskolen i Rogalands vedtekter 1; Kunstskolen i Rogaland skal arbeide for: * å gi studentene reell og formell kompetanse innen visuelt kreative fag og andre tilgrensende fagområder. * å oppnå høy faglig anerkjennelse gjennom skoletilbud som er tilpasset samfunnets behov for kunstfaglig utdannelse. * å utvikle og formidle samtidskunst i Rogaland. Drive kunstfagskolen. Kunstskolen samarbeider aktivt med de andre kunstinstitusjonene i Stavanger og regionen. Studentene etablerer seg i lokalmiljøet eller studerer videre etter endt utdannelse. Arrangerer flere utstillinger i året, med Avgangsutstillingen som den viktigste - i 2015 på Tou Scene frem til 6.juni. Studentene vokter og formidler utstillingen. Fagskole er yrkesrettet tertiærutdanning. Yrkesrettet høyere utdanning, ikke forskningsbasert som høyskoler og universitet. Kunstskolen i Rogaland arbeider også for å etablere utdannelsesforløp i billedkunst på høyskolenivå i regionen. Medlemsorgan: Representantskap med representanter fra Stavanger Kommune (2), Rogaland Fylkeskommune(2), Universitetet i Stavanger Institutt for Musikk og Dans(1), Bildende Kunstneres forening i Rogaland BKFR(3). Styre: Stavanger Kommune(1), Rogaland Fylkeskommune (1), BKFR(1), lærerrepresentant(1), studentrepresentant (1), rektor John Øivind Eggesbø og ekstern styreleder valgt av representantskap (for perioder á 2 år) Finn Gjedebo. 1 representant Bjarne Kvadsheim (Sp), vara Mette Alsvik (Sp). Årlig driftstilskudd kr , ikke justert for pris og lønnsstigning siden Årsresultat 2014 kr 3092, i 2013 kr Egenkapital kr ,-. Avsetninger til nytt bygg og restaurering m.m. kr ,-. Kunstskolen kjøpte Birkelandsgate 2-4 av Stavanger Kommune i Sikre videreutvikling av Kunstskolen som fagskole. Danne grunnlag for oppstart av forskningsbasert utdanningsforløp i billedkunst ved et ønsket kunstfakultet ved UiS/Bjergsted eller ved etablering av en Kunsthøyskole KHIS basert på fagmiljøet i Bjergsted, supplert med fagmiljøer på Ullandhaug. Tilsvarende som KHIO i Oslo og KHIB i Bergen. Utvikle samtidskunst scenen og forståelsen i byen og regionen.

7 Driftstilskuddssøknad og årlig rapportering, samt via styremedlem. Institusjonens navn Museum Stavanger AS ( MUST) Aksjeselskap Etableringsår Organisert som aksjeselskap fra MUST skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling, og ledende både faglig og organisatorisk. Verdiene vi skal basere dette arbeidet på er samspill, engasjement og endringsvilje. Ref. nettside Selskapets overordnede mål er å ha driftsansvaret for MUST - Museum Stavanger som består av følgende: Stavanger museum - kultur- og naturhistoriske utstillinger, Norsk barnemuseum og Den kombinerede Indretning (medisinhistorisk samling) - Norsk hermetikkmuseum - Stavanger kunstmuseum (tidl. Rogaland Kunstmuseum) - Norsk grafisk museum - Stavanger maritime museum (tidl. Stavanger sjøfartsmuseum) - Norsk barnemuseum - Stavanger skolemuseum (tidl. Vestlandske Skolemuseum) - Ledaal - herregård og kongebolig - Breidablikk redervilla - Utstein Kloster - Ornitologisk stasjon på Revtangen - Fartøyene Wyvern og Anna af Sand Museum Stavanger AS har også den overordnede administrative forvaltning av stiftelsene Stavanger museum, Rogaland kunstmuseum, Utstein kloster og Stiftelsen Samling Halvdan Hafsten. Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig Styre med politisk oppnevnte representanter og årlig generalforsamling leder el. direktør) Styreleder Sissel Knutsen Hegdal (H) / adm. direktør Siri Aavitsland Stavanger kommune utpeker to styremedlemmer med personlig varamedlem i AS-et. Disse er nå styreleder Sissel Knutsen Hegdal (H) og Terje Rønnevik (Ap). Personlige vara er hhv. Morten L. Asbjørnsen (H) og Frede Cappelen (Ap).

8 Det utpekes også en representant til stiftelsesstyret i Stavanger museum; dette er Bjarne Kvadsheim (Sp), med Kate Elin Norland (Sp) som vara. Til Stiftelsen Stavanger kunstmuseum har kommunen oppnevnt Ådne Kverneland, med Ellen Marie Nordtveit (H) som vara. Kommunens økonomiske engasjement Kommunalt driftstilskudd 2014 kr Fordelingsnøkkel driftstilskudd avtalt ved konsolidering - stat 40 %, fylkeskommune 27 % og kommune 33 % Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2014 kr / Egenkapital : kr MUST ligger innenfor prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur, innsatsområde 10: Stavanger kommune vil legge til rette for en aktiv og levende formidling av byens og regionens kulturarv, bl.a. gjennom utvikling av en slagkraftig museumsstruktur Sender årlig søknad om tilskudd, samt rapport og regnskap for foregående år. Tett utvikling- og dialog med kulturavdelingen.

9 Institusjonens navn Norsk Lydinstitutt Stiftelse Etableringsår Å bevare og gjøre Dørumsgaard-Valenza-samlingen og andre musikksamlinger i Norsk Lydinstitutt tilgjengelige. Stiftelsen skal forske, formidle og drive pedagogisk virksomhet tilknyttet samlingen. (Årsmelding Norsk Lydinstitutt 2011) Bevaring og digitalisering av musikksamling. Tilgjengeliggjøring av samling og elektronisk katalog. Forskning og undervisning. Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Stiftelsesstyre med 6 medlemmer Styreleder Bjarne Kvadsheim (Sp) / Daglig leder Jacqueline von Arb 3 politisk oppnevnte styrerepresentanter: Bjarne Kvadsheim (Sp), Solveig Nessa (Ap) og Eli Aga (H). Kommunens økonomiske engasjement Årlig tilskudd i tråd med juridisk bindende avtale om forvaltning av Dørumsgaardsamlingen. Driftstilskudd for 2015: kr Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2013: kr : kr Egenkapital : kr Ivareta videreføring av avtale om forvaltning av Dørumsgaard-Valenzasamlingen og ivaretakelse av øvrige samlinger som til sammen utgjør en av Europas største private samlinger av lydfestet materiale som er tilgjengelig for publikum. Årlig søknad om driftstøtte og dialog i denne forbindelse knyttet ivaretakelse av avtalen knyttet til samlingen, samt via styremedlemmene.

10 Institusjonens navn Etableringsår Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Norsk Oljemuseum Stiftelse og selveiende institusjon Stiftelsen Norsk Oljemuseum ble etablert i 1980 og Norsk Oljemuseums bygg ferdigstilt i Museet er et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskaper til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn. Museet skal samle materiale og bruke dette til forskning om petroleumsvirksomheten og dens virkninger på det norske samfunn, teknisk, økonomisk, sosialt, politisk og kulturelt, samt drive selvstendig forskning på disse områdene og stille sitt materiale til disposisjon for andre interesserte. Drive utstillings-, publiserings- og annet undervisnings- og opplysningsarbeid om petroleumsvirksomheten, dens naturgitte, historiske og tekniske forutsetninger og om dens virkninger på det norske samfunnet. Museet skal arbeide etter de faglige og etiske retningslinjer som er gitt av det internasjonale museumsforbundet (ICOM)(Ref. Norsk Oljemuseums vedtekter 2. Formål ) Drive virksomheten Norsk Oljemuseum i henhold til vedtekter, se formål over Selveiende institusjon med styre på 8 medlemmer Styreleder Gunnar Berge / direktør Finn E. Krogh Stavanger kommune utpeker ett styremedlem med personlig vara. Styremedlem er nå Per Olav Hanssen (H) / vara Eli Aga (H). Kommunens økonomiske engasjement Årlig kommunalt driftstilskudd. For 2014 på kr Mottar statlig driftstilskudd over Olje- og energidepartementets budsjett, for 2015 utgjør dette kr Rogaland fylkeskommune gikk inn med nytt driftstilskudd for 2013 på kr Dette ble økt til kr for 2014 i tråd med intensjonene i den fylkeskommunale museumsplanen. For 2015 er dette tilskuddet justert til kr Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2012, kr (negativt) Årsresultat 2013, kr Årsresultat kr Egenkapital , kr kr

11 Ligger innenfor prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur, innsatsområde 10: Stavanger kommune vil legge til rette for en aktiv og levende formidling av byens og regionens kulturarv, bl.a. gjennom utvikling av en slagkraftig museumsstruktur. Norsk Oljemuseum sender årlig søknad om driftstilskudd og årsrapport. Dialog via styrerepresentasjon.

12 Institusjonens navn Rogaland Kunstsenter Selvstendig kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst etablert Senteret er organisert som en forening med to medlemmer: Bildende Kunstneres Forening -Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkers avdeling Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R) Etableringsår RKS sitt formål er å: - Fremme økt kunnskap om billedkunst og kunsthåndverk i regionen -Stimulere til økt bruk av samtidskunst -Ta vare på og utvikle kunstnerstyrt prosjektbasert formidling av samtidskunst -Sikre kunstnerisk ytringsfrihet -Være et kompetansesenter for kunstnere Ref. vedtekter Rogaland Kunstsenter

13 Styringsform og styringsorgan (bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) RKS skal være nyskapende på kunstfeltet, nødvendig i regionen og ha en avgjørende betydning for det faglige miljøet i fylket. RKS skal være en relevant nasjonal aktør med et internasjonalt perspektiv. RKS skal tilføre samfunnet og publikum kunstneriske impulser på høyt nivå. RKS skal ha fokus på følgende aktiviteter innen seks virksomhetsområder: - Posisjon og ambisjon utad - Aktivitet og fagutvikling - Kunst i offentlig rom - Formidling og informasjon - Samarbeid og nettverk - Intern institusjon og organisasjon Senteret er organisert som en forening med representantskap og styre I Representantskapet sitter 4 billedkunstnere, 4 kunsthåndverkere, 2 representanter fra Stavanger kommune, 2 representanter fra Rogaland fylkeskommune, og 1representant for de ansatte. I Styret sitter 2 representanter for BKFR, 2 representanter for NKVN-R, 1 representant for Rogaland fylkeskommune, 1 representant for Stavanger kommune og 2 representanter valgt på fritt grunnlag Styreleder Hege Tapio / daglig leder Geir Haraldseth I styret; Ingebjørg Folgerø (H), vara Suzanne Nedrum (H) I representantskap; Terje Rønnevik (Ap) og Roar Houen (V) Kommunens økonomiske engasjement Får årlig kommunalt driftstilskudd kr i 2014 Mottar også driftstilskudd fra Rogaland fylkeskommune kr i 2014

14 Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) 2014: Årsresultat: kr, for 2013: Årsresultat: kr Egenkapital: kr pr Sikre drift av senteret og at driften er i tråd med kommunens intensjon for støtte. Driftstilskuddssøknad og årlig rapportering, noe kontakt i denne forbindelse, samt også via styremedlem. Institusjonens navn Rogaland Teater Aksjeselskap. Eies av Den norske stat (720 A-aksjer), Stavanger kommune (276 B-aksjer) og Rogaland fylkeskommune (84 C-aksjer). Etableringsår Visjon Rogaland Teater skal ta hovedrollen i å bevege scenekunsten! Rogaland Teater der det nye skapes og det kjente blir nytt! Hovedmål for Rogaland Teater: Kunstnerisk: -Å være det foretrukne teatre for et mangfold av nyskapende kunstneriske krefter -Å skape samtidsdramatikk og debatt om vår samtid -Å lede an arbeidet med å utvikle barne- og ungdomsteater av og med barn og unge, nasjonalt og internasjonalt Sceneskifte: -Å planlegge et fremtidsrettet og funksjonelt hus for scenekunst -Å tilrettelegge forholdene til realisering av prosjektet

15 Kommunikasjon: Å være et åpent og inkluderende teater Å engasjere nye og beholde etablerte publikumsgrupper Å synliggjøre teatret som fylkets ledende kulturinstitusjon Å satse på kommunikasjon gjennom nett og sosiale flater Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Kommunens økonomiske engasjement Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Samt også mål for økonomi & stab og for miljø. (Strateginotat mottatt fra Merete Eik ) Drift av teateret i tråd med visjon og mål. Selskapets styre består av syv medlemmer (inklusive ansattes representanter), hvis funksjonstid er fire år. Styreleder Brit K. S. Rugland / Teatersjef Arne Nøst 1 representant i styret Odd Jo Forsell (H), vara Sissel Hegdal Knutsen (H) Kommunalt driftstilskudd 2014 kr inkludert er ekstra tilskudd fra Stavanger kommune på k r til barne- og ungdomsteateret som må holdes utenfor fordelingsnøkkelen. Fordelingsnøkkel driftstilskudd - stat 70 % fylkeskommune 10 % kommune 20 % Årsresultat (tall i tusen) 2013: : Egenkapital pr (tall i tusen): Visjonsdokumentet Mot2020 Rogaland Teater presenterer bakgrunnen og beskriver behovene og visjonene for et nytt teaterhus for Rogaland Teater i Prosjektet er senere omdøpt til «Sceneskifte». Stavanger formannskap behandlet sak om høringsuttalelse til visjonsdokumentet og fattet slikt vedtak: 1. Stavanger kommune hilser velkommen initiativet til å skaffe Rogaland Teater et nytt, moderne teaterhus. 2. Det må på et tidlig tidspunkt i prosessen legges konkrete planer for gjenbruk av eksisterende bygningsmasse som pr. i dag disponeres av teateret.

16 3. Formannskapet slutter seg utover dette til merknadene til høringsdokumentet slik de framkommer i saksframlegget. Planene vil inngå i kulturarenaplanen. Årlige møter med representanter fra kulturdepartementet, fylket og kommune, samt via styremedlem. Institusjonens navn SF-kino Stavanger/Sandnes AS Aksjeselskap Etableringsår Formål 3: Selskapets formål er å drive kinematografvirksomhet samt annen virksomhet som naturlig er knyttet til dette i bysentraene i kommunene Stavanger og Sandnes. Herunder skal selskapet: Tilby et allsidig utvalg av film basert på kvalitetskriterier. Vie filmtilbud til barn og unge spesiell oppmerksomhet. Fremme interesse for filmen som kunstart og kinoen som attraktiv arena for visning av film. Formidle kunnskap og informasjon om selskapets kulturelle virksomhet. Drive annen aktivitet som understøtter kjernevirksomheten til selskapet, samt delta i næringsutvikling og i næringsvirksomhet med relevans for kjernevirksomheten, enten selv eller i samarbeid med andre innen byer/tettsteder i Stavanger-regionen. Driver kinoene i Sandnes og Stavanger. Kinoen i Sølvberget ble utvidet med 3 nye saler og 300 seter, som ble åpnet I tillegg ble de 7 øvrige salene oppgradert og modernisert både enda bedre kvalitet på lyd og bilde og høyere komfort.

17 Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn Generalforsamling blant eierne. John Petter Hernes (H) er styreleder, Frode Nilsen er styreleder/daglig leder el. direktør) kinodirektør. 7 styremedlemmer, hvorav 2 oppnevnt fra Stavanger kommune; John Peter Hernes (H) og Kristine Gramstad (Ap). Kommunens økonomiske engasjement Stavanger kommune eier 33,15 %, Sandnes kommune 17,85 %, Svensk Filmindustri Kino AS 49%. Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) mill i pluss i 2013 / mill pluss i 2014 / mill egenkapital Stavanger kommune har utarbeidet en eierskapsstrategi, vedtatt i bystyret i møte i sak 87/15. Via styreleder, via leieforhold hos Sølvberget KF, og via ulike prosjekter, som Kapittelfilm. Institusjonens navn STAR Medlemsforening, ca. 520 medlemmer. Etableringsår STAR skal bidra til å tilrettelegge for og bedre kompetansen, styrke talentutviklingen og bedre rammebetingelsene for musikkmiljøet i Rogaland. Vår region skal være attraktiv for aktører i musikknæringen, et foretrukket sted å etablere seg. STAR skal styrke, synliggjøre og fremme regionens musikkmiljø, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Spre kompetanse i, og sammen med, alle ledd og sjangre i musikknæringen i Rogaland Videreutvikle små musikkrelaterte selskaper som band/artister, management ++

18 Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn Årsmøte for medlemmene. Styreleder Ida Sørås Lægreid, daglig leder Martha Lyse. styreleder/daglig leder el. direktør) Ikke representert. Observatører med talerett på årsmøtet. Kommunens økonomiske engasjement Ingen eierandel. Kr i årlig driftstøtte, ikke noe fra fylke / stat p.t Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) 2013: overskudd kr 7304 / 2012: underskudd / reelt overskudd ,- Etablert som tiltak fra Stavanger kommunes rockeplan i Prioritert mht. kunstnervennlig by, utvikling av kulturnæringer, rådgivning og oppfølging av det rytmiske feltet. Samlingspunkt for band og artister. Tett dialog med kulturavdelingen bl.a. mht. foreslått omorganisering til Musikkraft AS. Institusjonens navn Stavanger konserthus IKS Interkommunalt selskap Etableringsår Formål: Selskapet har et ikke ervervsmessig formål som består i å oppføre, drive og eie Stavanger konserthus samt å drive Stavanger konserthus-kuppelhallen. (fra selskapsavtalen/vedtektene) Styringsform og styringsorgan (bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Drift av konserthuset i tråd med formål. Selskapet eies slik: Stavanger kommune 89%, Rogaland fylkeskommune 11%

19 Selskapet representantskap består av Ordføreren i Stavanger (9 stemmer) og Fylkesordfører (1 stemme). De velger styreleder og nestleder, og setter ned valgkomite for valg av øvrige styremedlemmer (eksl. ansatterepresentant). Styreleder er Tora Aasland / direktør er Per-Harald Nilsson Selskapets styre består av 7 medlemmer, hvorav 3 er politikere. Kommunens økonomiske engasjement Kommunalt driftstilskudd for 2015 er kr Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) I tillegg betjener kommunen investeringskostnaden. Behandling ikke avklart både mht. sluttoppgjør for byggeregnskapet (+ kr 106 mill) og varsel om momskompensasjonen (inntil kr 256 mill). Årsresultat (tall i tusen) 2014: overskudd : underskudd (Underskudd 2013 er knyttet til byggeprosjektet, ikke den ordinære konserthusdriften) Egenkapital pr : Prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur, hovedinnsatsområde 1: Bjergstedvisjonen. Representantskapets møter. Jevnlig administrativ dialog med rådmannen og kultursjef.

20 Institusjonens navn Stavanger kulturskole Kommunalt tiltak under Oppvekst og levekår Etableringsår Stavanger kulturskole er en offentlig undervisningsinstitusjon som har som hovedoppgave å gi opplæring- og opplevelsestilbud innenfor ulike kunstformer og kulturuttrykk. Skolen har egne fagplaner som er utarbeidet med utgangspunkt i de nasjonale rammeplanene som er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd. Kulturskolen er en skole for livslang læring, med opplærings- og opplevelsestilbud innenfor ulike kulturuttrykk. Brukerne skal oppleve at skolen tar utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger, uavhengig av etnisitet eller sosial bakgrunn. Kulturskolen skal være en kulturell møteplass for elever, foresatte, pedagoger og andre profesjonelle kunstnere.

21 Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Kommunens økonomiske engasjement Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Kulturskolen skal legge til rette for samarbeid med andre aktører innenfor skoleverket og kulturlivet. Kulturskolen skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg og utvikler dyktige medarbeidere Kunst- og kulturopplæring for 5000 brukere ukentlig (hvorav 3500 egne elevplasser) Styre på 7 hvorav 5 oppnevnt av Stavanger kommune. Hild Sømnes (H) er styreleder, Hans Willoch Bræin er rektor. Hild Sømnes (H), Gulale Samiei (Ap), Oddvar Bernt Vagle (Ap), Per Inge Torkelsen (V) og Marie Ljones Brekke (Krf). Er fast del av kommunens tilbud, er finansiert via oppvekst. Vedtatt budsjett 2014: netto Stavanger kommune mill. kr. Ikke relevant pga. kommunalt eid og drevet institusjon. Fra kommunedelplanen for kultur; Inngår i Bjergstedvisjonen, og er et sentralt tiltak ift. innsatsområde 8: Kulturformidling langs livsløpet. Lovpålagt gjennom opplæringslovens Via styret, via involvering i videreutvikling av Bjergstedvisjonen, via HØP. Institusjonens navn Stavanger Symfoniorkester Alminnelig stiftelse Etableringsår 1938 (Etablert som stiftelse i 1985) Stavanger Symfoniorkesters formål er å formidle orkestermusikk på høyt kunstnerisk nivå gjennom konserter og lyd-/billedproduksjoner, samt på annen måte bidra til forståelse av og interesse for musikk. (Stavanger Symfoniorkesters vedtekter, 3) Formidle musikk i tett samarbeid med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, bidra til realiseringen av Bjergstedvisjonen, og videreføre internasjonale ambisjoner gjennom turneer og lyd- og bildeproduksjoner. Styringsform og styringsorgan (bl.a. navn styreleder/daglig Styre på 9 representanter inkl. ansattes repr. leder el. direktør) Styreleder: Martin Gjelsvik / Adm. direktør: Trude Marit Risnes

22 1 styrerepresentant Eli Aga (H), vara Per Olav Hanssen (H) Kommunens økonomiske engasjement Kommunalt driftstilskudd 2015: kr Fordelingsnøkkel driftstilskudd - stat 70 % fylkeskommune 10 % kommune 20 % Nøkkeltall (resultat 2 siste år /+ egenkapital) Årsresultat 2013: kr Egenkapital : kr Årsresultat 2014: kr Egenkapital : kr Følger opp finansiering i tråd med bevilgninger over statsbudsjettet. Kommunedelplan for kultur Hovedinnsatsområde 1: Realisering av Bjerstedvisjonen: «Videreutvikle Stavanger Symfoniorkester som et orkester som går nye veier og som er et musikkfaglig knutepunkt med høy internasjonal standard.» Søker årlig driftstilskudd. Sporadisk dialog. Institusjonens navn Stiftelsen Ullandhauggarden, Jernaldergården Stiftelse. Museums- og forskningsinstitusjon. Gården drives av Arkeologisk Museum - Universitetet i Stavanger. Stiftelsen ivaretar vedlikehold og fysisk utvikling av Jernaldergarden, og legger til rette for formidling fra garden. Etableringsår Det rekonstruerte anlegget sto klart i Arkeologisk museum sin visjon er Det åpne museum med en utfordring om å se fortiden i lys av nåtidens kunnskap og aktivisere og aktualisere glemt kunnskap. (Handlingsplan ) Drift og formidling knyttet til gården. Styringsform og styringsorgan (bl.a. navn styreleder/daglig Stiftelse. Styreleder Ole Madsen. Daglig leder Tor Vestrheim. leder el. direktør) Arkeologisk museum er en del av Universitetet i Stavanger. På tilsvarende måte som ved fakultetene, er det et styre for Arkeologisk museum. Museumsstyret oppnevner

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2015 SIDE 2 AV 70 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no

Eierskapsmelding. Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012. www.telemark.no Eierskapsmelding Vedtatt av Telemark fylkesting 15. juni 2012 www.telemark.no Innhold 1 Innledning... 4 2 Hensikt med eierskapsmeldingen... 4 3 Eierskapspolitikk... 4 3.1 Motiver for eierskap... 5 3.1.1

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Eierskapsmelding 2014

Eierskapsmelding 2014 Eierskapsmelding 2014 Sel kommune 1 2 1.0 INNHOLD 1.0 INNHOLD... 3 2.0 INNLEDNING... 4 3.0 DEL I - Målsetting for eierskapsmeldingen... 5 3.1 Eierskapsstrategi:... 5 4.0 Retningslinjer for eierskap, ledelse

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer