Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår 1986"

Transkript

1 Institusjonens navn Det Norske Utvandrersenteret Stiftelse kontor og arkiv/boksamlinger i Kulturbanken og Byarkivet i Stavanger Etableringsår Stiftelsen er en forskningsinstitusjon som skal drive innsamling av, forskning på og formidling av norsk migrasjonshistorie i et globalt perspektiv. Større fokus på migrasjon i vår tid. Arbeider for konsolidering med MUST under navnet Norsk Migrasjonsinstitutt - NOMI Starter samtidshistorisk prosjekt med fokus på nyere innvandring til byen og fylket i samarbeid med UiS, Internasjonalt Kulturnettverk, Sølvberget og Byarkivet i Stavanger. Starter planlegging av 200-års jubileet for norsk utvandring i (Jf. Byens 900-års jub.) Styreleder av the Association of European Migration Institution (AEMI) og redaktør for fagtidsskriftet AEMI Journal. Forbereder AEMIs 25 års jubileum Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig Styreleder Rune Tvedt (hele styret fra 2007 ble gjenvalgt 2011), direktør Hans Storhaug leder el. direktør) Styre på 6 rep ett medlem fra Stavanger / Eli Aga (H), vara Dag Terje Klarp Solvang (H) Kommunens økonomiske engasjement Årlig driftstilskudd fra Stavanger kommune - i 2014 kr Mottar også driftstilskudd fra Rogaland fylkeskommune og Tysvær kommune Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2014 kr i underskudd Negativ egenkapital på kr Ligger innenfor prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur, innsatsområde 10: Stavanger kommune vil legge til rette for en aktiv og levende formidling av byens og regionens kulturarv. Årlig søknad om driftstilskudd. Tett kontakt med Rogaland fylkeskommune og Tysvær kommune ifm. 200-års jubileet for norsk utvandring i 2025.

2 Institusjonens navn Filmkraft Rogaland AS Aksjeselskap Etableringsår Fra hjemmeside; visjon, første del: Selskapets formål er å utvikle filmbransjen i Rogaland og uttrykket fra bølge til bransje har blitt benyttet for å illustrere denne visjonen. I dette ligger i første rekke målsettingen om å profesjonalisere filmbransjen og øke antall produksjoner for å oppnå en bærekraftig næring. Forretningsidé, første ledd: Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, tvproduksjoner og dataspill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland. Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn Aksjeselskap med generalforsamling blant eierne. Ragnhild Osmundsen styreleder / Elisabeth styreleder/daglig leder el. direktør) Dahl daglig leder. Per Olav Hanssen (H) har styreplass, vara Tone Brandtzæg (H) Kommunens økonomiske engasjement Rogaland fylke (50%), Stavanger (35 %), Haugesund (10%) og Randaberg kommuner (5%), kr i driftstøtte for Har finansiering fra Kulturdepartementet, eierkommuner og fylket i tillegg. Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2014: , 2013: ,- egenkapital pr : ,-. Har prioritert som tiltak mht. kommunedelplanens innsatsområde 11; om å utvikle regionen til et tyngdepunkt for kulturnæringene. Administrativ dialog med kulturavdelingen, via styremedlem, generalforsamling samt minimum to årlige eiermøter.

3 Institusjonens navn Frida Hansens Hus Medlemsforening som drifter huset Etableringsår Vedtekter: har som formål å stå for driften av Frida Hansens hus, og organisere de aktiviteter som drives i huset. Ved driften av huset skal det legges til grunn at: -Huset skal preges av sin egen historie og bydelens historie, -driften skal rette seg mot tekstilhåndverk og brukskunst, -huset skal brukes til bydelrelaterte aktiviteter. Drift og utleie av huset (ikke underetasjen, som har stått ledig i 2 år trenger å pusses opp). Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig Generalforsamling for medlemmene. Anne Berit Foldnes er styreleder. leder el. direktør) Per Inge Torkelsen (V) er i styret. Kommunens økonomiske engasjement Kommunen eier bygget, foreningen driver aktivitetene. Støtte pr kr Nøkkeltall Underskudd pr kr Egenkapital pr kr Forankret i Kommunedelplan for kunst og kultur både mht. bidrag til å være en attraktiv by for kunstnere, og ved å bidra til aktiv og levende formidling av byens og regionens kulturarv Dialog med kulturavdelingen og via styremedlem.

4 Institusjonens navn Kunsthall Stavanger (Stavanger Kunstforening) Forening Etableringsår Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Kunsthall Stavanger er et visningssted for norsk og internasjonal samtidskunst. Kunsthallen er en plattform for produksjon og visning av kunst som er del av en internasjonal diskurs, og vi samarbeider tett med kunstnere og gjestekuratorer for å utvikle solo- og gruppeutstillinger som skal skape opplevelser og engasjement. Vårt mål er å bli en ressurs for byen og en viktig møteplass for kunst- og kulturinteresserte. Foreningens organer er: a. Generalforsamling, b. Styre, c. Administrasjon Styremedlemmer : Stein Bjelland, Arnfinn Bjerkestrand, Leif Orre Haaland, Nina Schieldrop Lie, Christen Minos (Krf), Eirik Moe, Berit Moltu, Kenneth Varpe. Administrasjon: Daglig leder fra er Hanne Mugaas, i tillegg er administrasjonssekretær Helga Hindal ansatt i 70 % stilling og kuratorassistent Maya Økland i 50 % stilling. Christen Minos (Krf) oppnevnt som kommunal representant av bystyret, vara Guri Tysse (Krf) Kommunens økonomiske engasjement Årlig driftstilskudd kr i Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2013: kr Årsresultat 2014: kr ,- (Uten skulptursalg: kr ,-)* Egenkapital 2013: kr ,- Egenkapital 2014: kr ,-*

5 Merk: Det høye årsresultatet og egenkapitalen er grunnet salg av Hepworthskulpturen Figure for Landscape. Av salgsinntekten på kr har kr blitt satt av til forvaltning som et fond («Hepworthfondet») gjennom Sparebank 1 SR-Bank. Den årlige avkastningen fra fondet, (beregnet til kr ) skal sikre kontinuitet og stabilitet i Kunsthallens kunstneriske aktiviteter. Kr av salgssummen har blitt satt inn på høyrentekonto for å sikre kunsthallens kunstneriske aktiviteter i Siden den årlige avkastningen er begrenset og avhengig av markedet, er Kunsthall Stavanger fremdeles avhengig av eksterne tilskudd fra Stavanger kommune, Norsk kulturråd og det private næringsliv for å kunne drive på et profesjonelt og høyt faglig nivå. Se skrivet «Stavanger kunstforenings Hepworthfond» for mer informasjon. Å bli en viktig møteplass for kunst- og kulturinteresserte, sette Stavanger på kartet. Søker årlig om driftstilskudd. Omfattende dialog knyttet til profesjonalisert drift og økt driftstilskudd.

6 Institusjonens navn Etableringsår Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Kommunens økonomiske engasjement Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Kunstskolen i Rogaland Forening med samme navn, driver kunstfagskolen ved Forløper Stavanger Studieatelier. Godkjent av Statens Lånekasse og Kirke og Undervisningsdepartementet i NOKUT godkjent i Støttet av Stavanger Kommune siden oppstart. Fra Kunstskolen i Rogalands vedtekter 1; Kunstskolen i Rogaland skal arbeide for: * å gi studentene reell og formell kompetanse innen visuelt kreative fag og andre tilgrensende fagområder. * å oppnå høy faglig anerkjennelse gjennom skoletilbud som er tilpasset samfunnets behov for kunstfaglig utdannelse. * å utvikle og formidle samtidskunst i Rogaland. Drive kunstfagskolen. Kunstskolen samarbeider aktivt med de andre kunstinstitusjonene i Stavanger og regionen. Studentene etablerer seg i lokalmiljøet eller studerer videre etter endt utdannelse. Arrangerer flere utstillinger i året, med Avgangsutstillingen som den viktigste - i 2015 på Tou Scene frem til 6.juni. Studentene vokter og formidler utstillingen. Fagskole er yrkesrettet tertiærutdanning. Yrkesrettet høyere utdanning, ikke forskningsbasert som høyskoler og universitet. Kunstskolen i Rogaland arbeider også for å etablere utdannelsesforløp i billedkunst på høyskolenivå i regionen. Medlemsorgan: Representantskap med representanter fra Stavanger Kommune (2), Rogaland Fylkeskommune(2), Universitetet i Stavanger Institutt for Musikk og Dans(1), Bildende Kunstneres forening i Rogaland BKFR(3). Styre: Stavanger Kommune(1), Rogaland Fylkeskommune (1), BKFR(1), lærerrepresentant(1), studentrepresentant (1), rektor John Øivind Eggesbø og ekstern styreleder valgt av representantskap (for perioder á 2 år) Finn Gjedebo. 1 representant Bjarne Kvadsheim (Sp), vara Mette Alsvik (Sp). Årlig driftstilskudd kr , ikke justert for pris og lønnsstigning siden Årsresultat 2014 kr 3092, i 2013 kr Egenkapital kr ,-. Avsetninger til nytt bygg og restaurering m.m. kr ,-. Kunstskolen kjøpte Birkelandsgate 2-4 av Stavanger Kommune i Sikre videreutvikling av Kunstskolen som fagskole. Danne grunnlag for oppstart av forskningsbasert utdanningsforløp i billedkunst ved et ønsket kunstfakultet ved UiS/Bjergsted eller ved etablering av en Kunsthøyskole KHIS basert på fagmiljøet i Bjergsted, supplert med fagmiljøer på Ullandhaug. Tilsvarende som KHIO i Oslo og KHIB i Bergen. Utvikle samtidskunst scenen og forståelsen i byen og regionen.

7 Driftstilskuddssøknad og årlig rapportering, samt via styremedlem. Institusjonens navn Museum Stavanger AS ( MUST) Aksjeselskap Etableringsår Organisert som aksjeselskap fra MUST skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling, og ledende både faglig og organisatorisk. Verdiene vi skal basere dette arbeidet på er samspill, engasjement og endringsvilje. Ref. nettside Selskapets overordnede mål er å ha driftsansvaret for MUST - Museum Stavanger som består av følgende: Stavanger museum - kultur- og naturhistoriske utstillinger, Norsk barnemuseum og Den kombinerede Indretning (medisinhistorisk samling) - Norsk hermetikkmuseum - Stavanger kunstmuseum (tidl. Rogaland Kunstmuseum) - Norsk grafisk museum - Stavanger maritime museum (tidl. Stavanger sjøfartsmuseum) - Norsk barnemuseum - Stavanger skolemuseum (tidl. Vestlandske Skolemuseum) - Ledaal - herregård og kongebolig - Breidablikk redervilla - Utstein Kloster - Ornitologisk stasjon på Revtangen - Fartøyene Wyvern og Anna af Sand Museum Stavanger AS har også den overordnede administrative forvaltning av stiftelsene Stavanger museum, Rogaland kunstmuseum, Utstein kloster og Stiftelsen Samling Halvdan Hafsten. Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig Styre med politisk oppnevnte representanter og årlig generalforsamling leder el. direktør) Styreleder Sissel Knutsen Hegdal (H) / adm. direktør Siri Aavitsland Stavanger kommune utpeker to styremedlemmer med personlig varamedlem i AS-et. Disse er nå styreleder Sissel Knutsen Hegdal (H) og Terje Rønnevik (Ap). Personlige vara er hhv. Morten L. Asbjørnsen (H) og Frede Cappelen (Ap).

8 Det utpekes også en representant til stiftelsesstyret i Stavanger museum; dette er Bjarne Kvadsheim (Sp), med Kate Elin Norland (Sp) som vara. Til Stiftelsen Stavanger kunstmuseum har kommunen oppnevnt Ådne Kverneland, med Ellen Marie Nordtveit (H) som vara. Kommunens økonomiske engasjement Kommunalt driftstilskudd 2014 kr Fordelingsnøkkel driftstilskudd avtalt ved konsolidering - stat 40 %, fylkeskommune 27 % og kommune 33 % Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2014 kr / Egenkapital : kr MUST ligger innenfor prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur, innsatsområde 10: Stavanger kommune vil legge til rette for en aktiv og levende formidling av byens og regionens kulturarv, bl.a. gjennom utvikling av en slagkraftig museumsstruktur Sender årlig søknad om tilskudd, samt rapport og regnskap for foregående år. Tett utvikling- og dialog med kulturavdelingen.

9 Institusjonens navn Norsk Lydinstitutt Stiftelse Etableringsår Å bevare og gjøre Dørumsgaard-Valenza-samlingen og andre musikksamlinger i Norsk Lydinstitutt tilgjengelige. Stiftelsen skal forske, formidle og drive pedagogisk virksomhet tilknyttet samlingen. (Årsmelding Norsk Lydinstitutt 2011) Bevaring og digitalisering av musikksamling. Tilgjengeliggjøring av samling og elektronisk katalog. Forskning og undervisning. Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Stiftelsesstyre med 6 medlemmer Styreleder Bjarne Kvadsheim (Sp) / Daglig leder Jacqueline von Arb 3 politisk oppnevnte styrerepresentanter: Bjarne Kvadsheim (Sp), Solveig Nessa (Ap) og Eli Aga (H). Kommunens økonomiske engasjement Årlig tilskudd i tråd med juridisk bindende avtale om forvaltning av Dørumsgaardsamlingen. Driftstilskudd for 2015: kr Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2013: kr : kr Egenkapital : kr Ivareta videreføring av avtale om forvaltning av Dørumsgaard-Valenzasamlingen og ivaretakelse av øvrige samlinger som til sammen utgjør en av Europas største private samlinger av lydfestet materiale som er tilgjengelig for publikum. Årlig søknad om driftstøtte og dialog i denne forbindelse knyttet ivaretakelse av avtalen knyttet til samlingen, samt via styremedlemmene.

10 Institusjonens navn Etableringsår Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Norsk Oljemuseum Stiftelse og selveiende institusjon Stiftelsen Norsk Oljemuseum ble etablert i 1980 og Norsk Oljemuseums bygg ferdigstilt i Museet er et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskaper til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn. Museet skal samle materiale og bruke dette til forskning om petroleumsvirksomheten og dens virkninger på det norske samfunn, teknisk, økonomisk, sosialt, politisk og kulturelt, samt drive selvstendig forskning på disse områdene og stille sitt materiale til disposisjon for andre interesserte. Drive utstillings-, publiserings- og annet undervisnings- og opplysningsarbeid om petroleumsvirksomheten, dens naturgitte, historiske og tekniske forutsetninger og om dens virkninger på det norske samfunnet. Museet skal arbeide etter de faglige og etiske retningslinjer som er gitt av det internasjonale museumsforbundet (ICOM)(Ref. Norsk Oljemuseums vedtekter 2. Formål ) Drive virksomheten Norsk Oljemuseum i henhold til vedtekter, se formål over Selveiende institusjon med styre på 8 medlemmer Styreleder Gunnar Berge / direktør Finn E. Krogh Stavanger kommune utpeker ett styremedlem med personlig vara. Styremedlem er nå Per Olav Hanssen (H) / vara Eli Aga (H). Kommunens økonomiske engasjement Årlig kommunalt driftstilskudd. For 2014 på kr Mottar statlig driftstilskudd over Olje- og energidepartementets budsjett, for 2015 utgjør dette kr Rogaland fylkeskommune gikk inn med nytt driftstilskudd for 2013 på kr Dette ble økt til kr for 2014 i tråd med intensjonene i den fylkeskommunale museumsplanen. For 2015 er dette tilskuddet justert til kr Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Årsresultat 2012, kr (negativt) Årsresultat 2013, kr Årsresultat kr Egenkapital , kr kr

11 Ligger innenfor prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur, innsatsområde 10: Stavanger kommune vil legge til rette for en aktiv og levende formidling av byens og regionens kulturarv, bl.a. gjennom utvikling av en slagkraftig museumsstruktur. Norsk Oljemuseum sender årlig søknad om driftstilskudd og årsrapport. Dialog via styrerepresentasjon.

12 Institusjonens navn Rogaland Kunstsenter Selvstendig kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst etablert Senteret er organisert som en forening med to medlemmer: Bildende Kunstneres Forening -Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkers avdeling Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R) Etableringsår RKS sitt formål er å: - Fremme økt kunnskap om billedkunst og kunsthåndverk i regionen -Stimulere til økt bruk av samtidskunst -Ta vare på og utvikle kunstnerstyrt prosjektbasert formidling av samtidskunst -Sikre kunstnerisk ytringsfrihet -Være et kompetansesenter for kunstnere Ref. vedtekter Rogaland Kunstsenter

13 Styringsform og styringsorgan (bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) RKS skal være nyskapende på kunstfeltet, nødvendig i regionen og ha en avgjørende betydning for det faglige miljøet i fylket. RKS skal være en relevant nasjonal aktør med et internasjonalt perspektiv. RKS skal tilføre samfunnet og publikum kunstneriske impulser på høyt nivå. RKS skal ha fokus på følgende aktiviteter innen seks virksomhetsområder: - Posisjon og ambisjon utad - Aktivitet og fagutvikling - Kunst i offentlig rom - Formidling og informasjon - Samarbeid og nettverk - Intern institusjon og organisasjon Senteret er organisert som en forening med representantskap og styre I Representantskapet sitter 4 billedkunstnere, 4 kunsthåndverkere, 2 representanter fra Stavanger kommune, 2 representanter fra Rogaland fylkeskommune, og 1representant for de ansatte. I Styret sitter 2 representanter for BKFR, 2 representanter for NKVN-R, 1 representant for Rogaland fylkeskommune, 1 representant for Stavanger kommune og 2 representanter valgt på fritt grunnlag Styreleder Hege Tapio / daglig leder Geir Haraldseth I styret; Ingebjørg Folgerø (H), vara Suzanne Nedrum (H) I representantskap; Terje Rønnevik (Ap) og Roar Houen (V) Kommunens økonomiske engasjement Får årlig kommunalt driftstilskudd kr i 2014 Mottar også driftstilskudd fra Rogaland fylkeskommune kr i 2014

14 Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) 2014: Årsresultat: kr, for 2013: Årsresultat: kr Egenkapital: kr pr Sikre drift av senteret og at driften er i tråd med kommunens intensjon for støtte. Driftstilskuddssøknad og årlig rapportering, noe kontakt i denne forbindelse, samt også via styremedlem. Institusjonens navn Rogaland Teater Aksjeselskap. Eies av Den norske stat (720 A-aksjer), Stavanger kommune (276 B-aksjer) og Rogaland fylkeskommune (84 C-aksjer). Etableringsår Visjon Rogaland Teater skal ta hovedrollen i å bevege scenekunsten! Rogaland Teater der det nye skapes og det kjente blir nytt! Hovedmål for Rogaland Teater: Kunstnerisk: -Å være det foretrukne teatre for et mangfold av nyskapende kunstneriske krefter -Å skape samtidsdramatikk og debatt om vår samtid -Å lede an arbeidet med å utvikle barne- og ungdomsteater av og med barn og unge, nasjonalt og internasjonalt Sceneskifte: -Å planlegge et fremtidsrettet og funksjonelt hus for scenekunst -Å tilrettelegge forholdene til realisering av prosjektet

15 Kommunikasjon: Å være et åpent og inkluderende teater Å engasjere nye og beholde etablerte publikumsgrupper Å synliggjøre teatret som fylkets ledende kulturinstitusjon Å satse på kommunikasjon gjennom nett og sosiale flater Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Kommunens økonomiske engasjement Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Samt også mål for økonomi & stab og for miljø. (Strateginotat mottatt fra Merete Eik ) Drift av teateret i tråd med visjon og mål. Selskapets styre består av syv medlemmer (inklusive ansattes representanter), hvis funksjonstid er fire år. Styreleder Brit K. S. Rugland / Teatersjef Arne Nøst 1 representant i styret Odd Jo Forsell (H), vara Sissel Hegdal Knutsen (H) Kommunalt driftstilskudd 2014 kr inkludert er ekstra tilskudd fra Stavanger kommune på k r til barne- og ungdomsteateret som må holdes utenfor fordelingsnøkkelen. Fordelingsnøkkel driftstilskudd - stat 70 % fylkeskommune 10 % kommune 20 % Årsresultat (tall i tusen) 2013: : Egenkapital pr (tall i tusen): Visjonsdokumentet Mot2020 Rogaland Teater presenterer bakgrunnen og beskriver behovene og visjonene for et nytt teaterhus for Rogaland Teater i Prosjektet er senere omdøpt til «Sceneskifte». Stavanger formannskap behandlet sak om høringsuttalelse til visjonsdokumentet og fattet slikt vedtak: 1. Stavanger kommune hilser velkommen initiativet til å skaffe Rogaland Teater et nytt, moderne teaterhus. 2. Det må på et tidlig tidspunkt i prosessen legges konkrete planer for gjenbruk av eksisterende bygningsmasse som pr. i dag disponeres av teateret.

16 3. Formannskapet slutter seg utover dette til merknadene til høringsdokumentet slik de framkommer i saksframlegget. Planene vil inngå i kulturarenaplanen. Årlige møter med representanter fra kulturdepartementet, fylket og kommune, samt via styremedlem. Institusjonens navn SF-kino Stavanger/Sandnes AS Aksjeselskap Etableringsår Formål 3: Selskapets formål er å drive kinematografvirksomhet samt annen virksomhet som naturlig er knyttet til dette i bysentraene i kommunene Stavanger og Sandnes. Herunder skal selskapet: Tilby et allsidig utvalg av film basert på kvalitetskriterier. Vie filmtilbud til barn og unge spesiell oppmerksomhet. Fremme interesse for filmen som kunstart og kinoen som attraktiv arena for visning av film. Formidle kunnskap og informasjon om selskapets kulturelle virksomhet. Drive annen aktivitet som understøtter kjernevirksomheten til selskapet, samt delta i næringsutvikling og i næringsvirksomhet med relevans for kjernevirksomheten, enten selv eller i samarbeid med andre innen byer/tettsteder i Stavanger-regionen. Driver kinoene i Sandnes og Stavanger. Kinoen i Sølvberget ble utvidet med 3 nye saler og 300 seter, som ble åpnet I tillegg ble de 7 øvrige salene oppgradert og modernisert både enda bedre kvalitet på lyd og bilde og høyere komfort.

17 Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn Generalforsamling blant eierne. John Petter Hernes (H) er styreleder, Frode Nilsen er styreleder/daglig leder el. direktør) kinodirektør. 7 styremedlemmer, hvorav 2 oppnevnt fra Stavanger kommune; John Peter Hernes (H) og Kristine Gramstad (Ap). Kommunens økonomiske engasjement Stavanger kommune eier 33,15 %, Sandnes kommune 17,85 %, Svensk Filmindustri Kino AS 49%. Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) mill i pluss i 2013 / mill pluss i 2014 / mill egenkapital Stavanger kommune har utarbeidet en eierskapsstrategi, vedtatt i bystyret i møte i sak 87/15. Via styreleder, via leieforhold hos Sølvberget KF, og via ulike prosjekter, som Kapittelfilm. Institusjonens navn STAR Medlemsforening, ca. 520 medlemmer. Etableringsår STAR skal bidra til å tilrettelegge for og bedre kompetansen, styrke talentutviklingen og bedre rammebetingelsene for musikkmiljøet i Rogaland. Vår region skal være attraktiv for aktører i musikknæringen, et foretrukket sted å etablere seg. STAR skal styrke, synliggjøre og fremme regionens musikkmiljø, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Spre kompetanse i, og sammen med, alle ledd og sjangre i musikknæringen i Rogaland Videreutvikle små musikkrelaterte selskaper som band/artister, management ++

18 Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn Årsmøte for medlemmene. Styreleder Ida Sørås Lægreid, daglig leder Martha Lyse. styreleder/daglig leder el. direktør) Ikke representert. Observatører med talerett på årsmøtet. Kommunens økonomiske engasjement Ingen eierandel. Kr i årlig driftstøtte, ikke noe fra fylke / stat p.t Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) 2013: overskudd kr 7304 / 2012: underskudd / reelt overskudd ,- Etablert som tiltak fra Stavanger kommunes rockeplan i Prioritert mht. kunstnervennlig by, utvikling av kulturnæringer, rådgivning og oppfølging av det rytmiske feltet. Samlingspunkt for band og artister. Tett dialog med kulturavdelingen bl.a. mht. foreslått omorganisering til Musikkraft AS. Institusjonens navn Stavanger konserthus IKS Interkommunalt selskap Etableringsår Formål: Selskapet har et ikke ervervsmessig formål som består i å oppføre, drive og eie Stavanger konserthus samt å drive Stavanger konserthus-kuppelhallen. (fra selskapsavtalen/vedtektene) Styringsform og styringsorgan (bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Drift av konserthuset i tråd med formål. Selskapet eies slik: Stavanger kommune 89%, Rogaland fylkeskommune 11%

19 Selskapet representantskap består av Ordføreren i Stavanger (9 stemmer) og Fylkesordfører (1 stemme). De velger styreleder og nestleder, og setter ned valgkomite for valg av øvrige styremedlemmer (eksl. ansatterepresentant). Styreleder er Tora Aasland / direktør er Per-Harald Nilsson Selskapets styre består av 7 medlemmer, hvorav 3 er politikere. Kommunens økonomiske engasjement Kommunalt driftstilskudd for 2015 er kr Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) I tillegg betjener kommunen investeringskostnaden. Behandling ikke avklart både mht. sluttoppgjør for byggeregnskapet (+ kr 106 mill) og varsel om momskompensasjonen (inntil kr 256 mill). Årsresultat (tall i tusen) 2014: overskudd : underskudd (Underskudd 2013 er knyttet til byggeprosjektet, ikke den ordinære konserthusdriften) Egenkapital pr : Prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur, hovedinnsatsområde 1: Bjergstedvisjonen. Representantskapets møter. Jevnlig administrativ dialog med rådmannen og kultursjef.

20 Institusjonens navn Stavanger kulturskole Kommunalt tiltak under Oppvekst og levekår Etableringsår Stavanger kulturskole er en offentlig undervisningsinstitusjon som har som hovedoppgave å gi opplæring- og opplevelsestilbud innenfor ulike kunstformer og kulturuttrykk. Skolen har egne fagplaner som er utarbeidet med utgangspunkt i de nasjonale rammeplanene som er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd. Kulturskolen er en skole for livslang læring, med opplærings- og opplevelsestilbud innenfor ulike kulturuttrykk. Brukerne skal oppleve at skolen tar utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger, uavhengig av etnisitet eller sosial bakgrunn. Kulturskolen skal være en kulturell møteplass for elever, foresatte, pedagoger og andre profesjonelle kunstnere.

21 Styringsform og styringsorgan(bl.a. navn styreleder/daglig leder el. direktør) Kommunens økonomiske engasjement Nøkkeltall (resultat 2 siste år /egenkapital pr ) Kulturskolen skal legge til rette for samarbeid med andre aktører innenfor skoleverket og kulturlivet. Kulturskolen skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg og utvikler dyktige medarbeidere Kunst- og kulturopplæring for 5000 brukere ukentlig (hvorav 3500 egne elevplasser) Styre på 7 hvorav 5 oppnevnt av Stavanger kommune. Hild Sømnes (H) er styreleder, Hans Willoch Bræin er rektor. Hild Sømnes (H), Gulale Samiei (Ap), Oddvar Bernt Vagle (Ap), Per Inge Torkelsen (V) og Marie Ljones Brekke (Krf). Er fast del av kommunens tilbud, er finansiert via oppvekst. Vedtatt budsjett 2014: netto Stavanger kommune mill. kr. Ikke relevant pga. kommunalt eid og drevet institusjon. Fra kommunedelplanen for kultur; Inngår i Bjergstedvisjonen, og er et sentralt tiltak ift. innsatsområde 8: Kulturformidling langs livsløpet. Lovpålagt gjennom opplæringslovens Via styret, via involvering i videreutvikling av Bjergstedvisjonen, via HØP. Institusjonens navn Stavanger Symfoniorkester Alminnelig stiftelse Etableringsår 1938 (Etablert som stiftelse i 1985) Stavanger Symfoniorkesters formål er å formidle orkestermusikk på høyt kunstnerisk nivå gjennom konserter og lyd-/billedproduksjoner, samt på annen måte bidra til forståelse av og interesse for musikk. (Stavanger Symfoniorkesters vedtekter, 3) Formidle musikk i tett samarbeid med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, bidra til realiseringen av Bjergstedvisjonen, og videreføre internasjonale ambisjoner gjennom turneer og lyd- og bildeproduksjoner. Styringsform og styringsorgan (bl.a. navn styreleder/daglig Styre på 9 representanter inkl. ansattes repr. leder el. direktør) Styreleder: Martin Gjelsvik / Adm. direktør: Trude Marit Risnes

22 1 styrerepresentant Eli Aga (H), vara Per Olav Hanssen (H) Kommunens økonomiske engasjement Kommunalt driftstilskudd 2015: kr Fordelingsnøkkel driftstilskudd - stat 70 % fylkeskommune 10 % kommune 20 % Nøkkeltall (resultat 2 siste år /+ egenkapital) Årsresultat 2013: kr Egenkapital : kr Årsresultat 2014: kr Egenkapital : kr Følger opp finansiering i tråd med bevilgninger over statsbudsjettet. Kommunedelplan for kultur Hovedinnsatsområde 1: Realisering av Bjerstedvisjonen: «Videreutvikle Stavanger Symfoniorkester som et orkester som går nye veier og som er et musikkfaglig knutepunkt med høy internasjonal standard.» Søker årlig driftstilskudd. Sporadisk dialog. Institusjonens navn Stiftelsen Ullandhauggarden, Jernaldergården Stiftelse. Museums- og forskningsinstitusjon. Gården drives av Arkeologisk Museum - Universitetet i Stavanger. Stiftelsen ivaretar vedlikehold og fysisk utvikling av Jernaldergarden, og legger til rette for formidling fra garden. Etableringsår Det rekonstruerte anlegget sto klart i Arkeologisk museum sin visjon er Det åpne museum med en utfordring om å se fortiden i lys av nåtidens kunnskap og aktivisere og aktualisere glemt kunnskap. (Handlingsplan ) Drift og formidling knyttet til gården. Styringsform og styringsorgan (bl.a. navn styreleder/daglig Stiftelse. Styreleder Ole Madsen. Daglig leder Tor Vestrheim. leder el. direktør) Arkeologisk museum er en del av Universitetet i Stavanger. På tilsvarende måte som ved fakultetene, er det et styre for Arkeologisk museum. Museumsstyret oppnevner

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/148 033 1305/11 07.01.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803897 : E: 242 C40 : Janne Weisser Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Tilrettelegging Muligheter Kvalitet Omsorg Rammer Ressurser Verktøy Kulturskolens prosjektarbeid Hvordan planlegger vi dette?

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO

Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet Min bakgrunn Siviløkonom Næringslivsleder, kunstindustri, et begrep som har gått ut, PP og David-Andersen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Kulturarenaplan Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012

Kulturarenaplan Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Kulturarenaplan 2013-2025 Vedtatt av Stavanger bystyre 29. oktober 2012 Stavanger2008 European Capital of Culture Registrering av status og behov 1. Status 2011 tilstand og belegg 2. Behov og planer for

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Sendes: Kulturdepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@kud.dep.no

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014 for Museum Stavanger AS

Årsberetning og regnskap 2014 for Museum Stavanger AS Årsberetning og regnskap 2014 for Museum Stavanger AS VIRKSOMHETEN I 2014 193 VIRKSOMHETENS ART OG STED Museum Stavanger AS (MUST) er et regionalt museum som skal dokumentere og fremme interessen og kunnskapen

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN

Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplan - Kapittel 3 LOKALT UTVIKLINGSARBEID OG LÆREPLAN Rammeplanen - generell del Generell del er todelt, med 14 underkapitler: Kapittel 1 - rolle, mål og noe innhold/ organisering Kapittel 2 - rammer

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Foto: Audun Steinnes Foto: Urban sjøfront FYLKESMANNEN I ROGALAND Vi tar vare på Rogaland er vår visjon, og verdiene våre er: Kompetent og troverdig Helhetlig

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD Tid: Tirsdag 19. mai 2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Tilstede: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F. Voie Styremedlem Stephen

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP

GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Kvalitetsplan GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Stavanger kulturskole Virksomhetsidè Kulturskolen skal gi et tilbud til barn og unge innenfor ulike kulturuttrykk uansett bakgrunn og forutsetninger. Kulturskolen

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 24. mars 2011 kl. 18.00 under ledelse av representantskapets

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer