Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag"

Transkript

1 Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Noen enkle betraktninger og smarte tips Bergljot Gundersen og Roy Hovdan En strategisk plan er et verktøy, uansett område, som skal bidra til å endre eller utvikle noe fra det det er i dag, til det vi vil at det skal bli i framtiden. Før man bestemmer seg for hvilke tiltak man skal sette inn, bør man bruke tid og krefter på gode beskrivelser av både nå situasjonen og den ønskede situasjon. Enkelt sagt er det bare tre hovedelementer i en strategisk plan: 1. "Sånn er vi i dag": Et klart bilde av hvordan vi faktisk er/blir oppfattet i dag. 2. "Sånn vil vi bli": En klar beskrivelse av hva vi ønsker å være/bli oppfattet på et gitt tidspunkt i framtiden. 3. "Dette må vi gjøre for å komme dit": Tiltak for å komme fra det vi er til det vil være. Strategisk kommunikasjon Noen ganger kan informasjon og kommunikasjon brukes som et virkemiddel alene for å nå mål. Som oftest må det brukes sammen med andre virkemidler. En strategisk kommunikasjonsplan er en veiviser som forteller viser hvordan virksomheten skal kommunisere for å nå sine mål. Det er en forutsetning for å lykkes at du baserer deg på en realistisk situasjonsbeskrivelse. En vanlig brukt analyse til dette formålet er SOFT analyser. Forkortelsen står for: Strengths Oportunities Faults Threats. Altså en sammenstilling av positive og negative faktorer, eller muligheter, trusler, styrker og svakheter i egen organisasjon.

2 Det finnes flere, gode metoder, teknikker og verktøy for å kartlegge nåsituasjonen, blant annet såkalt interessent eller relasjonsanalyse. GAP analyse og mer ordinære markeds og brukerundersøkelser, lesertall og oppmerksomhetstester og omdømmeanalyser er eksempler på slike. Målgrupper Neste trinn en i prosessen er å identifisere målgrupper eller interessentgrupper. Det er de som blir påvirket av det din virksomhet gjør eller ikke gjør. De vår virksomhet løser oppgaver for, yter tjenester til, eller tilbyr produkter. Det kan bære innbyggerne, brukere eller kunder. Men det kan også være ansatte og deres pårørende, konkurrenter, eiere, politikere, naboer, leverandører og mange, mange andre grupper. Tre viktige stikkord Din virksomhets informasjons og kommunikasjonsoppgaver springer ut av disse tre faktorene. 1. Virksomhetens mål 2. Oppgaver, tjenester, produkter og etterlatt inntrykk 3. Individer, grupper, organisasjoner og virksomhetens mål og oppgavene er rettet mot Men vi må også ta hensyn til disse to viktige faktorene: 1. Økonomiske ressurser 2. Personalressurser/Menneskelige ressurser (antall og kompetanse) Kommunikasjon brukt strategisk, handler om å undersøke og analysere virksomhetens forhold til interne og eksterne grupper. Hensikten er å finne hva som enten hindrer eller underbygger at virksomheten skal nå sine overordnede mål. På bakgrunn av analysene formulerer man virksomheten mål, definerer målgrupper og velger strategier og tiltak man skal sette i verk overfor de forskjellige målgruppene. Mål På grunnlag av situasjons og problemanalysen stilles det opp hovedmål: Hva vi vil oppnå med informasjon og kommunikasjon? Disse kan om nødvendig deles opp i mindre, og mer presise, delmål tilpasset ulike målgrupper. Det er viktig at målene er målbare! Kvantitative mål er bedre enn kvalitative. Vi skal øke antall betalende medlemmer med 30% innen 2012 = God målformulering siden det kan utledes et absolutt måltall ut fra nåsituasjonen. Vi skal bli bedre på mediehåndtering = Dårlig formulert målsetting (du vet ikke om/når du har nådd målet)

3 Budskap tilpasset målgruppen Forskjellige målgrupper kan motta et og samme budskap svært forskjellig. Kommunikasjon med målgruppen krever innsikt i målgruppens forutsetninger, problemer og behov. Vi har mange filtre oppe i hodet, på basis av erfaringer, kompetanse, minner, oppvekst, kultur og miljø etc. etc Segmentering Fordelen med markedssegmentering er at du kan utforme tilbud rettet mot et gitt segment, og konsentrere markedsføringen om dette segmentet. Du oppnår også en bedre produkttilpasning og dermed et bedre produkt, vare eller tjeneste for mottakeren/forbrukeren/kunden. Når du segmenterer et marked 1. Må segmentet kunne identifiseres 2. Det må være tilgjengelig 3. Markedssegmentet må ha en viss størrelse 4. Segmentet må passe med bedriftens ressurser Tradisjonell målgruppetenkning har vært basert på alder og livsstil. Men i dag kan en åring ha startet ny familie og være like aktuell målgruppe som en åring. Det er derfor vanlig å trekke inn flere variabler i målgruppetenkningen. A. Demografiske kriterier (geografi, alder, hustype, inntekt, stilling, sivilstandutdanning m.fl B. Psykografiske kriterier (personlighetsvariabler) C. Livsstilskriterier (interesser og holdninger) Segmentering har vært og er et viktig grunnlaget i målrettet kommunikasjon, selv om vi i større grad må være kritiske til de tradisjonelle inndelingene pga livsstilsendring, slik nevnt over. Strategivalg hvilke veier velger du for å nå ditt/bedriftens mål Med strategi menes vanligvis de overordnede framgangsmåtene vi velger for å nå et framtidig mål. Det finnes en rekke spesifikke framgangsmåter (kanaler, metoder, tiltak) å velge mellom. Som oftest vil en strategi være en sammensetning av virkemidler, kanaler, metoder, medier og tiltak. Med en bestemt vektlegging og prioritering av hvilke er sentrale, og hvilke som er mer perifere. Overveielser knyttet til budskap og budskapsutforming trekkes ofte inn i strategivurderingene.

4 Fire elementer er helt avgjørende å ha gjort seg opp tanker om; 1. Mottakeren må ha muligheter til å forstå hva du sier: 2. Målrettet markedsføring eller går vi bredt ut. Hvis målrettet hvilke målgrupper har du? Gjennom hvilke medier/kanaler/nettverk skal vi påvirke? 3. Samsvar mellom deres oppfatning av dere selv/produktet, og omgivelsenes syn på det samme. 4. Timing Budskap Vi må bestemme oss for innholdet i informasjonen og utformingen av den, «innpakningen». Hva vil vi si, og hvordan vil vi si det? Budskapet og formen på det bør tilrettelegges spesielt for de målgruppene som det i første rekke er beregnet på. Det vil si at form, språkbruk, bildebruk osv. må tilpasses aktuelle mottakere. Her ligger det noen snubletråder: Det avsenderen (du) ønsker å uttrykke Det avsenderen (du) faktisk uttrykker De signalene som når fram til mottakeren Den mening mottakeren legger i de mottatte signalene Prøv helst budskapet ut på noen fra målgruppen først. Hvordan skape et budskap som treffer målgruppens hoder og hjerter Ofte har du som mål å påvirke folks holdninger og adferd. Da må du først sette mottakeren i en stemning som gjør at han er påvirkbar mottakelig. I neste omgang skal du endre den oppfatning de har om saken i dag. Dernest må du føre mottakeren inn i det vanskeligste steget av alle få til endret adferd. Du får ikke noen til å endre adferd eller bli med å kjempe for en sak om du ikke minner leseren/publikum på at du er der for å gjøre livene deres bedre. Også en tillitssak Følelsenes kraft i kommunikasjonen Husk, du argumenterer deg ikke til seier. Fornuften er nemlig en slave av følelser.

5 Tror du at de beste argumentene vinner? Eller de beste produktene? Dette er nok ikke sort hvitt, men en ting er sikkert, et produkt vil aldri selge seg selv helt. Og argumentet må treffe mottakeren på noe vis, tenne et engasjement, tenne følelser. Tro ikke at en serie faktabaserte argumenter eller tall bikker debatten i din favør og overbeviser ditt publikum? Gode talere og folk med stor gjennomslagskraft forteller historier på en måte som beveger mennesker, berører deres hjerter aller først og plasserer fakta der de hører hjemme, som reisverk for historien sin. Kommunikasjon er krevende, svært spennende og helt avgjørende for din og bedriftens suksess! Evaluering og vurderinger Ved hjelp av ulike evalueringsmetoder bør du med jevne mellomrom måle om du har oppnådd resultater som forventet. Sammenlign de ferskeste resultatene med de målsettinger du hadde i planen. Ved behov bør tiltakene justeres med sikte på bedre/raskere måloppnåelse. Spør andre rundt deg hvordan de oppfatter det, og vær ikke redd for negativ kritikk, det er ditt beste verktøy for å gå hjem å forbedre det du mener er relevant. Kanskje ble det nettopp denne kritiske lytteren som ga deg de nødvendige innspill for å oppnå suksess! Vi sender regelmessig ut nyhetsbrev og enkle tips om kommunikasjon. Vil du motta nyhetsbrev, så bekreft dette via e mail; group.np eller ved å registrere deg på Bergljot Gundersen; , group.no eller også Roy Hovdan; ,

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer