Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012"

Transkript

1 Protokoll fra årsmøtet Ringsaker Orienteringsklubb 2012 Tid: Torsdag 26. januar 2012 Sted: Brumunddal ungdomsskole 1. Åpning Leder Jon Anders Bordal ønsket velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av de stemmeberettigede: Det var totalt 18 medlemmer til stede på orsmøtet. Godk jenning av innkalling: Innkalling ble annonsert på klubbens hjemmeside. Påminnelse om årsmøtet ble annonsert i Ringsaker blad. Sakslisten ble lagt ut på klubbens hjemmeside. Årsmøtepapirer ble sendt en uke før årsmøtet på e-post og post (til medlemmer uten registrert e-post). Innkallingen ble enstemmig godkjent uten innsigelser. Godk jenning av saksliste: Sakslisten ble enstemmig godkjent uten innsigelser. Valg av møteleder og sekretær: Terje Wikstrøm ble valgt som dirigent og Øyvind Meland Edvardsen ble valgt som sekretær. Valg av to representanter for underskriving av protokoll: Knut Malmo og Marit Pedersen ble valgt til å skrive under protokollen.

2 3. Årsberetning 2011 Møteleder gikk igjennom årsberetningen punkt for punkt og følgende kommentarer fremkom: Sportslig utvalg: Ca. 20 deltagere på O-skole er bra! Kart og VGD: Det er problematisk å få gjennomført kartprosjekter pga. en generell mangel på synfarere. Mjøs-O klubbene kommer til å diskutere et eventuelt samarbeid. Det er ingen spesiell aktivitet i forbund/krets for å løse problemet. Klubben bør vurdere å arrangere synfarerkurs for egne ungdommer. Terje Gudbrandsen ble engasjert som synfarer, men ble syk. Ringsaker OK prioriteres av han i år. Det bør settes opp en strukturert kartplan. Utdaterte kart er først og fremst et problem nede i bygda, da fjellkartene har større holdbarhet. Berit Røste har synfart/revidert Fossumhagan! Resu Itater og representas jon: Gode og hederlige plasseringer, hvorav flere første plasser. Det ser ut til å være gjengitt resultater fra fjoråret når det gjelder veteran VM? Det er en liten økning i deltagelse på treningsløp. Det var ingen innsigelser til styrets oppsummering og årsberetningen for 2011 ble enstemmig godkjent. 4. Regnskap sesongen 2011 Kasserer Arne Pedersen redegjorde for postene i regnskapet og kommenterte spesielt overskuddet som til stor grad skyldes bidrag fra Ski-O VM/EM arrangementet. Revisor Knut Malmo kommenterte at nå blir kassen "kverket" da den ikke benyttes. Innbetalinger etter må ikke tas med da det gir problemer ved avstemming av regnskapet. Det ble stilt spørsmål om klubben har lønnsutbetalinger, hvilket den har i noen kartprosjekter. Betaling skjer først og fremst gjennom dekning av reise for mindre oppdrag og gjennom kjøp av tjenester fra enkeltmannsforetak. Regnskapet ble enstemmig godkjent uten tillegg. 2

3 5. Innkomne saker Sak 1 - Skal klubben ta på seg større arrangementer. Forslag innsendt fra Tore Hermansson. O-klubbene i Ringsaker var gjennom 1990-åra vært en relativt flittig bidragsyter til orienteringsforbundet sine hovedarrangement (O-festivaler og ski-a-mesterskap). De seinere åra har det imidlertid vært stillere på arrangementfronten, sjøl om vi har vært blant de klubbene i innlandet som har bidratt mest til å fylle opp terminlista lokalt. O-festivalen 1990 er godt eksempel på et arrangement som hevet miljø og kompetanse i klubbene (det var før ekteskapet) og jeg mener vi bør vurdere å ta på oss et større arrangement i åra som kommer. Jeg kommer her ikke med noe konkret forslag til hva vi skal søke på, men Ser at NM-uka og NM ultralang i 2014 fremdeles er ledig. Det samme gjelder 2015 og da er det heller ingen O-festival-arrangør på plass. Alternativt kan/bør vi diskutere om det ville vært en ide å arrangere et eller flere ferieløp, terminlista for juli er ikke akkurat feit her tillands. Foreslår at saken luftes på årsmøtet og at vi jobber videre med saken utover vinteren. Kommentarer til saken: Viktig å ha et mål å arbeide sammen mot. Det er ikke grunnlag for ferieløp, de fleste lokale feriearrangement har blitt borte. Det ble ikke samarbeid om Hovedløpet i Mjøs-O klubbene. Lillehammer OK tok arrangementet alene og Ringsaker OK fikk tilbud om å overta Fjelldilten. Er det mulig å utnytte Birkebeiner merkevaren i O-sammenhenq? Ikke uinteressant, men vil gi en del utfordringer i forhold til målgruppene til Birken arrangementer. NM-Ultralang kan være aktuelt som et mindre krevende arrangement å gjennomføre. O-festivalen er et eksempel på tidligere arrangement som knyttet klubbens medlemmer sammen. Klubben må først bli flinkere til å gjennomføre egne arrangement. Det var tungt nok å få folk til Høsbjørløpet. Større arrangement må ses i sammenheng med rekruttering og oppfølging av nye yngre og eldre medlemmer. Det er en stor oppgave å følge opp rekruttarbeid. Klubben har ikke medlemstallet som kreves for større arrangement. Det må jobbes med rekruttering. Grunnlaget må legges i økt medlemstall og orienteringskunnskap blant medlemmene. Klubben har nylig hatt større arrangement som Ski-O VM/EM og veteranmesterskap m.f1. Styrets innstilling: ''Forslaqet drøftes på årsmøtet og klubbens nye styre får i oppgave å arbeide videre med forslaget i forhold til de synspunkter som fremkommer'~ ble enstemmig vedtatt. 3

4 6. Organisasjonsplan Leder Jon Anders Bardal orienterte om organisasjonsplanen. Den er stort sett lik den gamle, men utvalgene er nå knyttet opp mot enkelte styremedlemmer. Nestleder er ikke et eget styreverv, men velges blant styremedlemmer som har en rolle. Nestleder funksjonen er med andre ord ikke koblet til de enkelte styrevervene, og kan kan knyttes til forskjellige roller i styret fra valgperiode til valgperiode. Rollene/ansvarsområdene til styremedlemmer er beskrevet og kandidater til styreverv vet dermed hva de går til. Kommentarer til saken: Hvem skal ha ansvar for medlemsverving? Modellen ligner på hva Hein hadde på tidlig 90-tall. Den fungerer best når aktivitet og medlemsmasse er stor. Styret, valgkomite og revisorer velges. Utvalgene utnevnes av styret. Det er ikke så store forskjeller i forhold til tidligere. Det er viktig at styret er aktiv i forhold til å skaffe riktige personer til utvalgene. Modellen gir bedre kontroll med å få rett person til rett oppgave. Organisasjonsplanen er ryddig. Organisasjonsplanen ble enstemmig vedtatt. 7. Kontingent for sesongen 2012 Styret går inn for uendret kontingent for 2012, Under 21 år Kr 150, Fra og med 21 år Kr 300, Familie Kr 600, Forslaget til kontingent for 2012 ble enstemmig vedtatt uten innsigelser 8. Budsjett sesongen 2012 Kasserer Arne Pedersen redegjorde for budsjettforslaget. Under konto nr 3402 Tilskudd kart kan klubben forvente kr i tilskudd fra Ringsaker kommune for Kvilheimkartet. Det gir et budsjettert underskudd på kr Kommentarer ti Isaken: Har klubben det den trenger av EKT? Det er kjøpt inn 50 poster, 20 postenheter og en del brikker. Når det gjelder skolebrikker så låner klubbene av hverandre ved skolearrangementer. Kan være greit å ha en egen skolekoffert i Moelv. Det nye styret bør vurdere om det er interessant å kjøpe inn litt varmere klubbdrakter for høstbruk. 4

5 Det bør kunne budsjetteres med underskudd når økonomien er solid og pengene skal brukes til noe fornuftig. Det kan brukes litt penger på Ajak og Telje til enkelt vedlikehold. Telje er først og fremst til sommerbruk og egner seg bra til sosiale arrangementer, trening og nybegynnerkurs. Det bør ikke være umulig å få sponset noe materialer, eventuelt søke om bidrag fra kommunen til vedlikehold. Redusere kostnader til hjemmeside? Hjemmesiden er integrert i medlemsregister/kontingent system fra Mamut/N3sport. 9. Valg Sidsel Storihle la frem valgkomiteens innstilling: Verv Forslag Valgt Periode På valg Leder Marit Engelstad år 2013 Nestleder Jon Anders Bordal år 2014 Sekretær Øyvind Meland Edvardsen år 2013 Økonomiansvarlig Jostein fjeld år 2014 Sportslig leder Rekruttansvarlig Aktivitetsansvarliq/Oppman J on Anders Bordal Ingrid lauvdal Anne Marit Bordal år 2014 ArrangementsansvarIig Berit Røste år 2014 Vararepr. til styret Terje Tangen år 2014 Revisorer Knut Malmo år 2014 Anders J esnes Vararevisor Ola Bratberg år 2014 To representanter til 0 To av styremedlemmene kretstinget 2012 To representanter til To av styremedlemmene årsmøtet i Ringsaker idrettsråd Valgkomite Erik Haugen, leder Arne Røste Tori fjeld år 3 år 3 år Varamedlem til valgkomiteen Kjell Høgseth år 2014 Valgkommiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 10. Eventuelt Behovet for en kartplan og synspunkter på aktuelle kartprosjekter fossmarka, Prøysenstua og Rustadberget ble nevnt som gode turorientering. Sprintkart i Brumunddal ble også nevnt som en mulighet. ble drøftet. terreng for 5

6 Nytt kart på Kiseåsen er en spennende mulighet. Et interessant terreng og et naturlig neste skritt etter nærkartet på Stavsjø. Et godt rekrutteringsgrunnlag. Natrudstilkartet er ferdig, men ikke alle områder av kartet er fullgodt synfart. Det har vist seg vanskelig å selge kart, men dette kartet kunne vært tilbudt som en del av velkomstpakken til Sjusjøen Hytteutleie. Sykkelorientering ble diskutert, men utfordringer med bl.a. trafikksikkerhet og grunneiere ble tatt frem. Det blir imidlertid et sykkel- og skikart i Veldre i samarbeid med Mjøsski. Her kan det settes ut poster for et Tur-O for sykkel. Muligheter for rekruttering av nye typer medlemmer. Jon Anders Bordal takket for et vel gjennomført årsmøte og delte ut blomsterhilsen til de som gikk ut av styret, Wenche Bjørnstad, Arne Pedersen og Tori Fjeld. Tori var ikke til stede og får blomster på døren senere. Bård Stang fikk også blomsterhilsen etter å ha sluttet som oppmann etter ca 25 sesonger. ~ULJ~ Øyvind Meland Edvardsen. sekretær og referent 8. :;;. do JQ,. I!~,!~ A~kiif~ ~ttævy.-v 6

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer