Årsberetning og årsregnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og årsregnskap 2014"

Transkript

1 Årsberetning og årsregnskap 2014

2 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert Driftsinntekter Underliggende EBIT: a Bauksitt & Alumina (55) (1 057) Primærmetall Metallmarkeder Valsede Produkter Energi Øvrige og elimineringer (717) (502) Total Resultat (839) Underliggende avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE), prosent 5,2 % 2,3 % Investeringer b Totalkapital Aksjekurs ved årsslutt, NOK 42,44 27,07 Utbytte per. aksje, NOK 1,00 0,75 Antall ansatte ved årsslutt c Registrerte skader, per. million arbeidstimer 3,2 3,4 Klimagass-utslipp, million tonn CO 2 -ekvivalenter d 7,3 6,9 GODT POSISJONERT Flere år med betydelige driftsrelaterte og kommersielle forbedringer gjennom hele verdikjeden har styrket Hydros evne til å skape verdier i en industri med bedring i de grunnleggende markedsforholdene. Dedikerte programmer i Hydros viktigste forretningsområder har generert betydelige besparelser og økt inntjeningen. Aluminiummarkedet i verden utenom Kina har bedret seg med høyere «all-in» metallpriser og en forbedret balanse mellom tilbud og etterspørsel for primæraluminium. En betydelig svekkelse av norske kroner og brasilianske real mot US-dollar, som begge er viktige kostandsvalutaer for Hydros virksomheter, har styrket selskapets konkurranseposisjon. VERDISKAPING GJENNOM Å BLI BEDRE, STØRRE, GRØNNERE Som et ressurssterkt, globalt aluminiumselskap, satser Hydro på å fortsette styrkingen av drift og lønnsomhet i sine virksomheter, og samtidig ivareta en sikker og bærekraftig forretningspraksis. Hydro vil fortsette forbedringsarbeidet, med fokus på alle aspekter innenfor selskapets egen kontroll, inklusive helse, miljø og sikkerhet, etterlevelse, optimal drift, kommersiell kompetanse og kundetilfredshet. Vi vil følge opp utvalgte, lønnsomme vekstmuligheter, slik som å oppgradere produktporteføljen og modne fram attraktive vekstprosjekter til tiden er inne for disse. Hydro tar sikte på å redusere sine miljøutslipp og styrke sitt samfunnsbidrag gjennom utvalgte tiltak på en rekke områder. a Underliggende EBIT Underliggende EBIT mer enn doblet seg til NOK 5,692 millioner fra NOK 2,725 millioner i 2013, påvirket av en betydelig økning i «all-in» metallpriser og styrkingen av USD mot NOK og BRL. b Investeringer Hydro fortsatte å fokusere på å bevare en solid finansiell posisjon og sterk kapitaldisiplin i Investeringene gjort i løpet av året var i stor grad relatert til vedlikeholdsaktiviteter for å sikre våre produksjonsanlegg. c Antall ansatte Antall ansatte økte i 2014 hovedsaklig på grunn av oppkjøpet av Rio Tinto Alcans andel av Søral (nå Hydro Husnes) og tidligere entreprenøransatte som er blitt fast ansatt i Bauksitt & Alumina. d Klimagasser Klimagassutslipp fra Hydros konsoliderte virksomhet økte med 6 prosent i 2014, hovedsaklig på grunn av økt produksjon i Bauksitt & Alumina. Totale utslipp fra Hydros eierandeler - inklusive indirekte utslipp fra elektrisitetsproduksjon - gikk opp med 4 prosent.

3 INNHOLD 3 Innhold HYDROS RAPPORTERING 2014 Hydros årsberetning er en del av både dette dokumentet og selskapets hovedrapport for 2014, Annual Report Årsregnskap og årsberetning tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov. Annual Report inneholder i tillegg detaljert informasjon om Hydros virksomhet, livskraftig utvikling, finansielle og driftsmessige esultater, risiko, aksjonærinformasjon samt eierstyring og selskapsledelse. Annual Report er tilgjengelig i PDF-format på på engelsk. Årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig som et separat dokument i PDF-format på både norsk og engelsk. Alle deler av rapportene kan lastes ned og skrives ut i PDF-format sammen med noe tilleggsinformasjon. Papirkopier av rapportene kan også bestilles fra våre nettsider. INNHOLD Årsberetning s.7 Aksjonærinformasjon s.24 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse s.26 Årsregnskap s.f1

4 4 BREV TIL AKSJONÆRENE Brev til aksjonærene Vi blir bedre, større og grønnere Etter mange krevende år er det bedre balanse i aluminiummarkedet og våre ambisiøse forbedringsprogrammer gir betydelige resultater som gjør Hydro til en solid aktør som er godt posisjonert for en bedre, større og grønnere fremtid. Det er et sunnhetstegn at etterspørselen etter aluminium har tatt igjen verdensproduksjonen, og begynt å tære på de store lagrene i verden utenfor Kina. Det var tilfredsstillende at høyere totale aluminiumpriser og lavere kostnader gjorde at Hydro i 4. kvartal 2014 kunne rapportere sitt beste kvartal siden vi ble et rendyrket aluminiumselskap i 2007, og både Primærmetall og Bauksitt & Alumina bidro med rekordresultater. Bedre Lavere produksjonskostnader for et tonn aluminium er ikke bare et resultat av kortsiktige kostnadskutt, men en varig effekt av systematiske og målrettede forbedringsprogrammer. Etter hvert som utsiktene forbedres blir det også viktigere å vise styrken i vår forbedringskultur: Å prestere når man må er en ting, men en kultur for kontinuerlig forbedring må uttrykkes i vilje og evne til utvikling også når det ikke er drevet av eksterne kriser. 3,7 milliarder kroner i årlige forbedringer er så langt oppnådd som resultat av forbedringsprogrammene siden ,5 milliarder gjenstår de neste to årene, og det skal vi innfri. Styrets forslag om å øke utbyttet fra 75 øre til 1 krone per aksje gjenspeiler driftsforbedringene gjennom 2014, en solid finansiell stilling og bedrede inntjeningsutsikter for 2015 og vår langsiktige politikk om å gi våre aksjonærer en kontantavkastning. Større Forbedringsarbeidet vil bli supplert med selektiv vekst og å vri produksjonen mot markedsområder med bedre marginer, samt teknologiske forbedringer som skal etablere Hydro som en ledende industriaktør og å modne frem noen av verdens mest konkurransedyktige prosjekter når tiden er inne. Etterspørselen etter aluminium vokser raskere enn noe annet metall. Lav vekt, høy styrke og utmerket resirkulerbarhet gjør vårt aluminium til et foretrukkent materiale for å fremme bærekraftig vekst. Verden forventes å trenge 35 prosent mer aluminium i 2020 enn i Vi ønsker å utvikle selskapet for å møte denne etterspørselen. Samtidig ser vi det som vårt ansvar, men også som vår unike mulighet, å minimere vår direkte påvirkning på miljøet og maksimere fordelene av aluminium i bruk. Grønnere Vårt formål, å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter, kan i praksis omsettes til å utvikle avanserte teknologiske prosesser, produkter og løsninger som ikke alle kan tilby, til nytte for alle. For oss i Hydro er ikke aluminium bare en handelsvare. Aluminium er der hvor naturressurser møter vår intellektuelle kapasitet. Til aluminiums naturlige egenskaper tilføyer vi våre kunnskapsmessige og teknologiske fortrinn og utvikler løsninger for noen av vår tids store utfordringer som å spare energi og redusere utslippene av drivhusgasser. Karbonnøytral 2020 Vår strategiske beslutning om å være det første metall- og gruveselskap i verden som blir karbonnøytralt i et livsløpsperspektiv er ikke bare et forsøk på å dra nytte av lettvektingstrenden som drives frem av strengere utslippskrav, men en strategi for å gjøre aluminium til en del av løsningen på klimautfordringene. Våre innovative løsninger forbedrer drivstofforbruk gjennom lettere kjøretøy, muliggjør energipositive bygninger og fremmer lett og ressurseffektiv emballasje som beskytter mat og drikke og krever mindre energi å transportere. Allerede i dag bistår vi de største og viktigste bilprodusentene i Europa, blant verdens mest krevende industrielle kunder, i deres innsats for å lage lettere biler som bruker mindre drivstoff og slipper ut mindre CO2. Intim kjennskap til aluminiums egenskaper på atomnivå gjør at vi kan utvikle skreddersydde løsninger både med og for kundene, og omsette fagekspertise på alle stadier gjennom verdikjeden til optimale løsninger for sluttbrukeren. Den klare sammenhengen mellom å utvikle nye og avanserte

5 BREV TIL AKSJONÆRENE Brev til aksjonærene 5 aluminiumløsninger og å oppnå en høyere inntjening på metallet vi produserer, er en vinn-vinn-situasjon for Hydro og samfunnet vi er en del av. Grønt er det nye Svart Siden lanseringen av Hydros klimastrategi i 2013 har vi tatt mange kommersielt motiverte beslutninger som også passer perfekt med klimastrategien: Den økte produksjonen ved Sunndal og konsolideringen av Husnes bringer andelen av vårt metall som er produsert på vannkraft til over 70 prosent Vår egen produksjon av vannkraft har nådd 10 TWh årlig Investering i en ny produksjonslinje for aluminiumplater til bil i Tyskland som øker vår produksjonskapasitet til tonn per år, og innføringen av ny støpeteknologi ved to verk i Norge, setter oss i stand til å innfri nye behov i bilindustrien. Et nytt resirkuleringsanlegg for drikkebokser i aluminium ved Hydro Neuss i Tyskland vil doble den årlige resirkuleringskapasiteten til mer enn tonn Enova, som støtter energi- og klimarelatert teknologiutvikling, støtter pilotprosjektet som skal utvikle verdens mest energieffektive aluminiumteknologi på Karmøy i Å jobbe for et grønnere Hydro og en grønnere fremtid står ikke i motsetning til å jobbe for svarte tall på bunnlinjen tvert imot går det hånd i hånd. For aluminium vil jeg hevde at grønt er det nye «Svart». Ansvarlighet er ikke en kostnad På samme måte ser jeg en forretningsmessig begrunnelse for å opptre ansvarlig og være en god samfunnsborger. Hydro har sluttet seg til FN-initiativet Global Compact, deltar i World Business Council for Sustainable Development og International Council on Mining and Metals (ICMM), og er inkludert i Dow Jones bærekraftindekser og FTSE4Good. Sikker drift er stadig det aller viktigste for Hydro, og en rekke forbedringer i fjor er oppmuntrende; ingen dødsulykker, færre alvorlige ulykker og 27 prosent færre høyrisikohendelser enn i Vi hadde en lavere skaderate for både egne og innleide ansatte, med en TRI på 3,2. For å styrke sikkerhetsinnsatsen ytterligere fortsetter vi å forbedre vår evne til å identifisere skaderisiko før hendelser inntreffer. Jeg vil fremheve en milepæl i sikkerhetsarbeidet i fjor, da verdens største aluminaraffineri, Alunorte, kunne markere 365 dager uten skader som førte til tap av arbeidstid blant egne ansatte. Det illustrerer at nullmålet er mulig. Klar for nye 100 år Vår vilje til igjen å investere selektivt reflekterer ikke bare en lettelse over bedrede markeder, men enda mer vår ambisjon om å posisjonere Hydro for å erobre nye markedsmuligheter. Mange store utfordringer i vår tid kan avhjelpes gjennom smart anvendelse av aluminium. I 2015 kan vi feire Hydro Høyangers 100-årsjubileum og markere innledningen til hundre nye år med omdannelse av ren, fornybar vannkraft til energi i fast form, som aluminium. Jeg føler meg trygg på at våre dyktige og erfarne medarbeidere til sammen utgjør en Hydroorganisasjon med et naturlig forretningsinstinkt, en iver etter å optimalisere, den nysgjerrighet som trengs for å være innovativ og et ønske om å utgjøre en forskjell med evne til å gjøre Hydro like viktig i aluminiumindustrien som jeg mener aluminium er viktig for verden og samfunnet. Grønnere står ikke i motsetning til svarte tall på bunnlinjen. For aluminium vil jeg hevde at Grønt er det nye Svart. Svein Richard Brandtzæg Konsernsjef

6 6 HYDRO I KORTE TREKK Hydro i korte trekk Vår virksomhet Hydro er et ressurssrikt og fullt integrert aluminiumselskap med virksomhet i alle de viktigste delene av aluminiumindustriens verdikjede. Vår virksomhet består blant annet av en av verdens største bauksittgruver og verdens største aluminaraffineri, som begge ligger i Brasil. Vi har smelteverk for produksjon av primærmetall i Europa, Australia, Brasil, Canada og Qatar. Vi er en ledende, global leverandør av videreforedlede støperiprodukter, så som pressbolt, valseblokker og støpelegeringer. I 2014 leverte vi om lag 3,3 millioner tonn produkter til interne og eksterne kunder, hovedsakelig fra støperier som er integrert med smelteverkene og fra et omfattende nettverk av spesialiserte omsmelteanlegg som ligger nær våre kunder i Europa og USA. Vi er en ledende aktør i bransjen som leverandør til en rekke nedstrømsmarkeder, spesielt emballasje, litografiske plater, bygg, bil- og transportsektoren. Vi leverer energibesparende aluminiumsprodukter og -løsninger av høy kvalitet og har en solid posisjon i markeder som gir muligheter for god lønnsomhet. Gjennom etableringen av samarbeidsselskapet Sapa, har vi forandret vår pressverksvirksomhet og generert betydelige synergieffekter. The Hydro Way The Hydro Way er vår tilnærming til forretningsdrift. Den har eksistert i selskapet helt fra starten av og har styrket selskapets positive utvikling i årenes løp. The Hydro Way definerer vår identitet - vårt unike sett med egenskaper - og danner en måte å gjøre ting på som skiller oss fra andre selskaper. The Hydro Way beskriver også hvordan vi driver vår virksomhet gjennom vårt formål, verdier, talenter, driftsmodell og strategisk retning. Ansatte Hydros organisasjon består av om lag ansatte involvert i aktiviteter i 50 land og representerer et stort mangfold i form av kompetanse, kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Vi ser på dette mangfoldet som en viktig ressurs, ikke minst for å fremme innovasjon. For å kunne arbeide godt sammen som et lag er vi avhengig av en effektiv organisasjon med felles verdier og mål. Godt lederskap, passende organisasjonsstruktur og riktig verktøy er avgjørende for å oppnå dette. Dette innebærer også å kunne tiltrekke seg og beholde de riktige medarbeiderne. Med mer enn 100 års erfaring fra vannkraftproduksjon er Hydro den nest største operatøren av vannkraft i Norge. Vi har betydelig egenproduksjon av kraft til vår produksjon av primærmetall, og vi er engasjert i en rekke initiativer for å sikre konkurransedyktig kraftforsyning til vår aluminiumproduksjon. Geografisk fordeling av driftsinntekter Millioner kroner 77,907 Norge 5.3 % Tyskland 16.2 % Storbritannia 6.8 % Italia 3.8 % Spania 3.6 % Frankrike 3.4 % Polen 3.2 % Nederland 2.1 % Østerrike 1.9 % Danmark 1.7 % Belgia 1.3 % EU for øvrig 5.1 % Sveits 4.5 % Tyrkia 2.4 % Europa 1.0 % USA 7.0 % Canada 0.6 % Brasil 5.0 % Amerika for øvrig 0.7 % Qatar 1.7 % Japan 6.0 % Singapore 3.9 % Sør-Korea 2.5 % Saudi Arabia 2.0 % Taiwan 1.0 % Kina 0.8 % Asia for øvrig 4.8 % Australia og New Zealand 1.3 % Afrika 0.4 % Produksjon av primæraluminium 1,000 tonn 2,000 1,600 1,

7 ÅRSBERETNING Årsberetning 7 Viktigste utviklingstrekk og strategisk retning Sterk posisjon i en industri med bedre markedsforhold Flere år med betydelige driftsrelaterte og kommersielle forbedringer gjennom hele verdikjeden har styrket Hydros evne til å skape verdier i en industri med bedring i de grunnleggende markedsforholdene. Forbedringsprogrammet "Fra B til A" i Bauksitt & Alumina er i rute igjen, med en årlig forbedring på rundt 700 millioner kroner i Etter at produksjonen ved Alunorte tok seg opp igjen etter driftsproblemene året før, var bauksittproduksjonen ved Paragominas 10,2 millioner tonn i fjerde kvartal 2014 (omregnet til årsbasis), og Hydro fortsetter også å øke aluminaproduksjonen ved Alunorte opp mot beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. I 2013 lanserte Primærmetall nye tiltak med mål om å redusere kostnadene med 180 US-dollar per tonn i den globale porteføljen av deleide smelteverk. I tillegg skal det gjennomføres flere besparelser i de heleide smelteverkene utover målet på 300 US-dollar per tonn som ble oppnådd ved utgangen av Ved utgangen av 2014 hadde disse programmene til sammen gitt om lag 2,3 milliarder kroner i årlige forbedringer. Forbedringsprogrammet Climb i Valsede Produkter har bidratt med rundt 600 millioner kroner, mens fortsatt satsing på operasjonelle og kommersielle forbedringer også har styrket virksomheten i Energi. Siden 2009 har programmene nevnt ovenfor generert stadig større forbedringer, som nå utgjør til sammen rundt 3,7 milliarder kroner ved utgangen av 2014, inkludert kostnadsbesparelser ved hovedkontoret. Det ventes at vi vil kunne realisere ytterligere 1,5 milliarder kroner i besparelser gjennom disse programmene innen utgangen av ) I tillegg er det mål om å oppnå 1 milliard kroner (Hydros andel 500 millioner kroner) i forbedringer gjennom omstrukturering og synergieffekter i samarbeidsselskapet Sapa innen utgangen av Programmet ligger foran planen, og om lag halvparten av de forventede besparelsene er reflektert i underliggende resultater for Det å sikre langsiktig og konkurransedyktig kraftforsyning har vært avgjørende for å sikre en levedyktig smelteverksportefølje i Norge. I 2014 inngikk Hydro langsiktige avtaler om en årlig forsyning av 2,7 TWh til de norske smelteverkene i ti år fra Etter flere år med krevende markedsforhold, har det globale aluminiummarkedet bedret seg med høyere "all-in" metallpriser 2) på grunn av bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter primæraluminium, med et markedsunderskudd på rundt en million tonn i verden utenom Kina. En betydelig svekkelse av norske kroner og brasilianske real i forhold til US-dollar, som begge er viktige kostnadsvalutaer i Hydros virksomhet, har styrket selskapets konkurranseposisjon. Det er imidlertid fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til den generelle økonomiske utviklingen, spesielt i Europa. I Kina var det et overskudd på en million tonn i aluminiummarkedet i Et overskudd i Kina kombinert med store forskjeller på metallpriser kan øke eksporten av fabrikerte og videreforedlede produkter, og resultere i ytterligere eksport av primærmetall. Verdiskaping gjennom å bli bedre, større og grønnere Hydro satser på en proaktiv forretningsstrategi som skal styrke selskapets evne til å skape verdier. Hydro vil fortsette arbeidet for å skape større forbedringer, og fokusere på alle aspekter innenfor selskapets egen kontroll, blant annet helse, miljø og sikkerhet, etterlevelse, optimal drift, kommersiell kompetanse og kundetilfredshet. Vi vil fortsatt prioritere stram kapitaldisiplin, og jobbe for å opprettholde selskapets robuste finansielle stilling. Vi vil følge opp utvalgte, lønnsomme vekstmuligheter for å forbedre Hydros relative posisjon i bransjen, slik som å oppgradere produktporteføljen og modne fram attraktive vekstprosjekter, som i stor grad vil avhenge av balansen mellom industriens produksjonskapasitet og etterspørselen i markedet. Hydro mener at en bærekraftig forretningspraksis øker selskapets evne til å skape aksjonærverdier, samtidig som vi gir et positivt bidrag til lokalsamfunnene der vi har vår virksomhet. Hydro tar sikte på å redusere sine miljøutslipp, og har som mål å bli karbonnøytral innen Selskapet har også til hensikt å styrke sitt samfunnsbidrag gjennom utvalgte tiltak på en rekke områder, blant annet biologisk mangfold, resirkulering, forvaltning av vannressurser, involvering av interessegrupper og fremme samfunnsansvar i forsyningskjeden. Driftsresultater I 2014 har underliggende EBIT mer enn doblet seg til millioner kroner, sammenliknet med millioner kroner 1) Beregnet i reelle termer med 2014 som referanseår. 2) "All-in"-metalprisen viser til aluminiumprisen på LME pluss premium Beløp som gjelder årlige forbedringer oppnådd innen utgangen av 2014 er basert på en sammenlikning med kostnads- og inntektsnivået i 2011, med unntak av 300 dollar-programmet, som sammenliknes med 2009.

8 8 ÅRSBERETNING Viktigste utviklingstrekk og strategisk retning året før. Resultatutviklingen er påvirket av en betydelig økning i "all-in" metallprisene i tillegg til en styrking av USdollar mot norske kroner og brasilianske real. Høyere realiserte aluminapriser, høyere salgsvolum for alumina og lavere driftskostnader i Bauksitt & Alumina ga også et betydelig bidrag til det underliggende resultatet for året. Hydro nådde sitt viktigste mål om null dødsulykker i 2014, og antall alvorlige ulykker var på et historisk lavt nivå. Hydros sikkerhetsresultater er blant de beste i hele bransjen. I 2014 reduserte vi TRI-raten (samlet antall registrerte personskader per million arbeidstimer) med seks prosent til 3,19, men nådde likevel ikke målet vårt for året. Prioriteringer for 2015 Som et ressursrikt, globalt aluminiumselskap tar Hydro sikte på å fortsette forbedringen av resultater og lønnsomhet for virksomheten, samtidig som vi skal sikre en trygg og bærekraftig forretningspraksis. Prioriterte områder i 2015 vil inkludere å: Styrke prestasjonen innenfor helse, miljø, sikkerhet og sikring (HMS), compliance og samfunnsansvar. Forbedre prestasjoner og engasjement av arbeidsstyrken Levere planlagte kostnadsreduksjoner og forbedringsprogrammer, samt identifisere ytterligere forbedringsmuligheter Forfølge muligheter innenfor resirkulering for å øke inntjeningen og redusere miljøpåvirkningen Videreutvikle vekstmuligheter innenfor høymarginssegmenter gjennom nyskapende og differensierende produkter Utnytte potensialet innenfor våre eierandeler i kraftmarkedet og fortsette arbeidet med langsiktig forsyning Videreutvikle selskapets ledende posisjon på teknologiutvikling og innovasjon Opprettholde kapitaldisiplin og en sterk finansiell stilling Fortsette å jobbe proaktivt med utfordringer knyttet til lovgivning, inklusive ICMS-avgift, gjennom systematisk dialog med viktige interessegrupper i Brasil Hydro vil trappe opp arbeidet for å forbedre TRI-raten i 2015, basert på lederskap, involvering av medarbeidere og konkrete risikodempende tiltak. En fortsatt styrking av selskapets aktiviteter for å sikre etterlevelse er også et viktig mål i 2015, og vil inkludere allokering av flere ressurser, økt bevisstgjøring gjennom opplæring og større vekt på styring av integritetsrisiko i forsyningskjeden. Implementeringen av Hydros personalstrategi vil fortsette i 2015, med vekt på prosesser for prestasjonsoppfølgning og utvikling av medarbeidere, som My Way og Hydro Monitor. Vi jobber også med strategisk medarbeiderplanlegging for å dekke framtidige behov for ledere og tekniske spesialister og for å oppfylle Hydros ambisjoner om mangfold. Hydro vil fortsette å øke aluminaproduksjonen ved Alunorte opp mot beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året, og samtidig jobbe for å nå forbedringsmålet på 1 milliard kroner innen utgangen av I løpet av året som kommer vil Hydro fortsatt konsentrere seg om økt produksjon, høyere produktivitet, lavere driftskostnader og bemanning, og videre optimalisering av selskapets salgsportefølje. Aktuelle tiltak er blant annet forsyningsmodeller som reduserer logistikkostnadene og forbedrer marginene. Hydro tar også sikte på å øke andelen alumina solgt på indeks etter som de gamle LME-tilknyttede kontraktene gradvis utløper. Hydro forplikter seg til å opprettholde allrede realiserte forbedringer og identifisere ytterligere muligheter til besparelser utover 300 US-dollar programmet som ble fullført i 2013 for Primærmetalls globale portefølje av heleide smelteverk. Det er også et viktig mål i året som kommer at vi fortsetter framskritt mot målet om å spare 180 US-dollar per tonn i Hydros portefølje av deleide smelteverk. Dette programmet skal etter planen fullføres innen utgangen av 2016, og ventes å gi årlige forbedringer på rundt 1,2 milliarder kroner (Hydros andel) sammenliknet med kostnadsnivået i Produktpremiene utgjør stadig større del av den samlede prisen på aluminium, og nådde et rekordhøyt nivå i løpet av Optimalisering av marginer ved å satse på produkter med høye produktpremier vil fortsatt stå høyt på dagsorden for Metallmarkeder. Implementering av ny teknologi i støperiene i Høyanger og Årdal vil også styrke selskapets evne til å betjene mer avanserte markedssegmenter, slik som kunder innenfor bilindustrien. Resirkulering utgjør et viktig bidrag til selskapets ambisjon om å bli karbonnøytralt innen Hydro har som mål å bli en ledende aktør i dette voksende markedssegmentet for å utnytte kommersielle muligheter og redusere miljøpåvirkningen fra selskapets virksomhet. Det er blant annet planer om å øke evnen og kapasiteten til å resirkulere skrapmetall etter forbruksfasen og andre typer forurenset skrap, og å øke salget av resirkuleringsvennlige legeringer. De viktigste aktuelle prosjektene er en ny produksjonslinje for gjenvinning av brukte drikkebokser ved Hydros aluminiumverk i Neuss i Tyskland, og økt resirkuleringskapasitet ved omsmelteverket i Clervaux i Luxemburg. Hydro tar sikte på å øke marginene gjennom å oppgradere produktporteføljen og differensiere gjennom innovasjon, kvalitet og pålitelighet. Basert på stor forventet etterspørsel i

9 ÅRSBERETNING Viktigste utviklingstrekk og strategisk retning 9 segmentet for karosserideler (body-in-white), investerer Valsede Produkter i en ny produksjonslinje for å firedoble kapasiteten for slike produkter til tonn i året. Tiltakene i Valsede Produkters forbedringsprogram Climb vil fortsette, med mål om å skape forbedringer i årlige inntekter og kostnader tilsvarende 800 millioner kroner innen 2016, sammenliknet med kostnadsnivået i slutten av Et hovedelement i Energis forbedringsstrategi vil være å utnytte potensialet som ligger i Hydros norske vannkraftverk, i tillegg til å bruke selskapets kompetanse til å sikre konkurransedyktig energiforsyning til sine globale aktiviteter. Optimal drift er fortsatt en viktig prioritering for å sikre kostnadseffektiv, trygg og pålitelig produksjon. Hydro har som mål å gi sine aksjonærer konkurransedyktig avkastning sammenliknet med alternative investeringer i konkurrerende selskaper, gjennom løpende kostnadsreduksjoner, optimalisering av produktporteføljen, effektivitetsforbedringer og produktinnovasjon. Selskapet vil fortsatt fokusere på å sikre sin finansielle posisjon gjennom streng kapitaldisiplin, og samtidig opprettholde et bærekraftig investeringsnivå som sikrer den operasjonelle porteføljen. En sterk kontantstrøm og bevaring av Hydros kredittvurdering på investeringsklassenivå vil være viktige prioriteringer. Hydro fører systematisk dialog med lokale, statlige og føderale myndigheter, bransjeorganisasjoner, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn om utfordringer knyttet til lovgivningen for virksomheten i Brasil. Dialogen dreier seg om Hydros bidrag til en bærekraftig verdikjede for aluminium i staten Para, og understreker behovet for konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser for Hydros virksomhet. Godt posisjonert i en industri med attraktivt potensial Hydro er godt posisjonert med sterke posisjoner gjennom hele verdikjeden og en svært attraktiv portefølje, blant annet en bauksitt- og aluminavirksomhet med svært høy kvalitet, egen vannkraftvirksomhet, konkurransedyktige aluminiumverk, lederposisjon i Europa på valsede produkter, en sterk posisjon innenfor resirkulering og en verdensledende virksomhet innenfor ekstrudering gjennom investeringen i joint venture-selskapet Sapa. Etter flere år med svært lav inntjening og utilfredsstillende avkastning for bransjen som helhet, har bedrede markedsforhold og flere år med iherdig forbedrings- og omstruktureringsarbeid gitt grunnlag for mer bærekraftig lønnsomhet. Disse faktorene har gitt Hydro et bedre utgangspunkt for å utnytte muligheter etter hvert som verdensøkonomien utvikler seg. Hydros satsing på teknologisk lederskap vil bli videreført for å øke konkurranseevnen, styrke miljøarbeidet og støtte selskapets langsiktige vekstambisjoner. Vi planlegger et pilotanlegg på tonn på Karmøy for å få en fullskala test av verdens mest energieffektive smelteverksteknologi. Prosjektet er tildelt 1,5 milliarder kroner i støtte fra Enova, en offentlig organisasjon som støtter ny energi og klimarelatert teknologiutvikling. Gjennomføring av prosjektet forutsetter en bærekraftig løsning når det gjelder kraftforsyning til anlegget. Hydro har en attraktiv prosjektportefølje, som blant annet består av et mulig nytt aluminaraffineri i Barcarena, rett ved Alunorte, en mulig utvidelse av bauksittgruven Paragominas, en potensiell dobling av kapasiteten ved smelteverket Qatalum og muligheten for å utvide smelteverket Alouette i Canada. Samarbeid- og joint venture-selskaper gjennom hele verdikjeden gir muligheter for videre utvikling av Hydros portefølje. Investeringer i disse prosjektene er i stor grad avhengig av hvordan balansen mellom industriens produksjonskapasitet og etterspørselen i markedene utvikler seg. Hydro har som mål at selskapets globale virksomhet fortsatt skal være livskraftig, og arbeider systematisk for å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser i alle land der selskapet har virksomhet. Investorinformasjon Kursen på Hydro-aksjen var 42,44 kroner ved utgangen av Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på én krone per aksje for Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer en kontantavkastning. Utbyttet reflekterer selskapets driftsresultater for 2014, en sterk finansiell stilling og bedre utsikter til inntjening i Den nåværende utbyttepolitikken i Hydro er at utbyttet til våre aksjonærer i gjennomsnitt skal utgjøre om lag 40 prosent av selskapets nettoresultat over tid. Denne politikken ble revidert av Hydros styre i 2015, fra 30 prosent til 40 prosent av selskapets nettoresultat over forretningsyklusen. Aksjekursutvikling i 2014 NOK Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Hydro Oslo Børs Benchmark Index LME 3-month USD/mt

10 10 ÅRSBERETNING Finansielle forhold Finansielle forhold Underliggende resultater Nøkkeltall Millioner kroner, unntatt tall per aksje Året 2014 Året 2013 Driftsinntekter Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) Poster ekskludert 1) Underliggende EBIT Underliggende EBIT: Bauksitt & Alumina (55) (1 057) Primærmetall Metallmarkeder Valsede Produkter Energi Øvrig og elimineringer 2) (717) (502) Underliggende EBIT Underliggende EBITDA Underliggende resultat fra avhendet virksomhet 2) Resultat (839) Underliggende resultat Resultat per aksje 3) 0.39 (0.45) Underliggende resultat per aksje 3) Finansielle data: Investeringer 4) Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt 5) (13 587) (10 128) Nøkkeltall fra driften 6) % endring forrige år Produksjon av bauksitt (1 000 tonn) % Produksjon av alumina (1 000 tonn) % Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) % Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 7) (3) % Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 7) % Realisert NOK/USD vekslingskurs % Totalt salg av metallprodukter (1 000 tonn) 8) % Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) Kraftproduksjon (GWh) ) Se nedenfor for mer informasjon om poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt. 2) Øvrige og elimineringer omfatter Hydros eierandel på 50 prosent av underliggende resultat fra Sapa fra og med 1.september Underliggende resultat fra avhendet virksomhet omfatter resultatet fra Hydros forretningsområde Ekstruderte produkter i alle tidligere perioder. 3) "Resultat per aksje" og "underliggende resultat per aksje" er beregnet ved å bruke henholdsvis resultat etter skatt og underliggende resultat etter skatt som tilfaller aksjonærene. Det brukes et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer av betydning. 4) Investeringer ekskluderer beløp knyttet til Ekstruderte Produkter for alle perioder som er presentert. Investeringer for året 2013 som helhet inkluderer poster uten likviditetseffekt knyttet til balanseførte leieforpliktelser og oppkjøpet av Vigeland. Investeringer for 2014 inkluderer elementer uten likviditetseffekt på om lag 200 millioner kroner. 5) Se note 39 om kapitalstyring i Hydros årsregnskap 2014 for definisjon av justert rentebærende gjeld. 6) Beløpene inkluderer Hydros forholdsmessige andel av produksjon i investeringer konsolidert etter egenkapitalmetoden. 7) Inkludert effekten av strategisk LME-sikring (sikringsbokføring anvendt). 8) Salg fra støperier (inklusive Neuss), omsmelteverkene, tredjepartsleveranser og flytende metall.

11 ÅRSBERETNING 11 Underliggende resultater For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatforklaringen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat, så som urealiserte gevinster og tap på derivater, nedskrivingsog rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. Underliggende EBIT i Bauksitt & Alumina økte betydelig i 2014 sammenliknet med året før, påvirket av høyere realiserte aluminapriser, høyere salgsvolum og lavere driftskostnader ved Alunorte. En positiv valutakursutvikling på usikrede eksponeringer i Brasil bidro også til resultatforbedringen for året. Høyere kostnader til brenselolje, hovedsakelig på grunn av innføringen av ICMS-avgiften i første kvartal 2014, førte til om lag 600 millioner kroner i økte kostnader for året. Annualisert bauksittproduksjonen ved Paragominas utgjorde 10,2 millioner tonn i fjerde kvartal Lavere vedlikeholds- og servicekostnader hadde en positiv effekt på kostnader per tonn for Paragominas. Aluminaproduksjonen bedret seg også. Underliggende EBIT for Primærmetall økte betydelig i løpet av 2014 sammenliknet med året før, påvirket av høyere realiserte "all-in" aluminiumpriser og kursstigningen på USdollar sammenliknet med norske kroner og brasilianske real. Den positive utviklingen ble delvis utliknet av høyere kostnader til alumina. Bedre resultater ved Qatalum ga også et positivt bidrag til det underliggende resultatet for året. Underliggende EBIT i Metallmarked bedret seg noe sammenliknet med 2013 grunnet høyere produktpremier på støperiprodukter og høyere resultater fra handelsvirksomheten, noe som ble delvis utliknet av lavere netto positive valuta- og lagervurderingseffekter. Underliggende EBIT for Valsede Produkter bedret seg noe for året som helhet, påvirket av høyere valutagevinster på eksportsalg 9), positive bidrag fra smelteverket Rheinwerk, bedre produktmiks og noe lavere driftskostnader. Den positive utviklingen ble imidlertid delvis oppveid av lavere marginer grunnet marginpress og kontrakter med fast produktpremie. Underliggende EBIT for Energi gikk ned i 2014 grunnet lavere priser og større prisforskjell mellom områdene, i tillegg til økte overføringskostnader. Underliggende EBIT for Sapa økte i 2014 som følge av høyere etterspørsel i Nord-Amerika, bedre marginer og positive effekter av forbedringsprogrammer og omstruktureringsaktiviteter i Europa. De underliggende resultatene i Kina var fortsatt svake. Rapporterte resultater Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde millioner kroner i 2014, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 729 millioner kroner. Rapportert resultat inkluderte også nedskrivninger på 207 millioner kroner, en netto kostnad på 512 millioner kroner i Sapa, hovedsakelig knyttet til omstruktureringsaktiviteter og nedskrivning av varige driftsmidler i Kina (Hydros andel 250 millioner kroner), og andre poster som utgjorde en netto kostnad på 28 millioner kroner. Året før utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt millioner kroner, inkludert netto urealiserte tap på derivater og negative metalleffekter på til sammen 598 millioner kroner. Rapportert EBIT reflekterte også en kostnad på 471 millioner kroner knyttet til rasjonaliseringsaktiviteter ved Hydros hovedkontor og innen Valsede Produkter, bøter på 109 millioner kroner knyttet til oppgjør av ICMS-skattekrav i Brasil, og en netto kostnad på 217 millioner kroner i Sapa som hovedsakelig er knyttet til rasjonaliseringsaktiviteter. I tillegg omfattet rapportert EBIT en gevinst på 390 millioner kroner i forbindelse med overgangen til innskuddsbasert pensjonsordning i Norge, og andre poster som utgjorde en netto kostnad på 57 millioner kroner. Netto finanskostnader for 2014 utgjorde millioner kroner, sammenliknet med millioner kroner året før. I 2014 utgjorde resultat fra videreført virksomhet millioner kroner, inkludert et netto valutatap på millioner kroner. Året før utgjorde resultatet fra videreført virksomhet et tap på 913 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på millioner kroner. Netto valutatap i 2014 og 2013 var hovedsakelig knyttet til gjeld i US-dollar og konsernmellomværende i euro. I 2014 omfattet valutatapet også urealiserte tap på innebygde derivater i kraftkontrakter med oppgjør i euro. Resultat fra avhendet virksomhet utgjorde 189 millioner kroner i Skattekostnaden var 892 millioner kroner i 2014, sammenliknet med 115 millioner kroner i Skattekostnaden utgjorde om lag 42 prosent av resultat før skatt i 2014, noe som reflekterer at en relativt høy andel av resultat før skatt er gjenstand for norsk særskatt på kraftverk. 9) Valsede Produkter pådrar seg valutagevinster og -tap på eksportsalg, hovedsakelig US-dollar, fra euro-basert virksomhet. Disse gevinstene/tapene påvirker bidraget til underliggende EBIT, og kan være betydelige. Motvirkende gevinster og tap på interne sikringsmekanismer rapporteres som finansposter.

12 12 ÅRSBERETNING Rapporterte resultater Resultat etter skatt var millioner kroner i 2014, sammenliknet med et tap på 839 millioner kroner i Likviditet, finansiell posisjon og investeringer Hydro styrer selskapets likviditet på konsernnivå. Dette er med på å sikre tilstrekkelige midler til å dekke konsernets operasjonelle behov. I 2014 var kontantstrøm tilført fra driften 5,9 milliarder kroner. Dette var tilstrekkelig til å dekke netto investeringer etter avhendelser på 3,0 milliarder kroner og utbetaling av utbytte på 1,5 milliarder kroner til majoritetsaksjonærer. Netto tilbakebetaling av lån utgjorde 1,2 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld økte med 0,8 milliarder kroner sammenliknet med året før, og utgjorde en netto gjeld på 0,1 milliarder kroner ved utgangen av Justert netto rentebærende gjeld, eksklusive gjeld i selskaper konsolidert etter egenkapitalmetoden, økte med 3,5 milliarder kroner til 13,6 milliarder kroner ved utgangen av ) Økningen reflekterer en ytterligere oppgang i netto pensjonsforpliktelser, hovedsakelig som følge av reduserte diskonteringsrenter i Norge og Tyskland. Hydros justerte gjeldsgrad, definert som netto rentebærende gjeld dividert på justert egenkapital, var 0,26. Dette er godt innenfor målet om en maksimal gjeldsgrad på 0,55. Forholdet mellom justert kontantstrøm fra driften og justert netto rentebærende gjeld var 0,42, som er så vidt over målet om et minimum på 0,40 over tid. Hydro forventer at kontantstrøm tilført fra driften, likvide beholdninger og tilgjengelige kredittfasiliteter vil være tilstrekkelig til å dekke planlagte investeringer, operasjonelle behov og finansieringsaktiviteter i Markedsutvikling og utsikter Det globale markedet for alumina var i relativt god balanse ved utgangen av Den gjennomsnittlige spotprisen økte noe sammenliknet med Gjennomsnittsprisen som prosentandel av LME økte til rundt 17,5 prosent, sammenliknet med 17,3 prosent i Spotprisen var 19,1 prosent av LME ved utgangen av Kinesisk import av alumina utgjorde 5,3 millioner tonn, en økning på 38 prosent sammenliknet med Importen av bauksitt til Kina gikk ned til rundt 36 millioner tonn, noe som tilsvarer en nedgang på 49 prosent i forhold til Nedgangen skyldes en betydelig lageroppbygging i 2013 i påvente av et kunngjort indonesisk eksportforbud. Tremånedersprisen på LME bedret seg i første halvår 2014, men svekket seg noe igjen mot slutten av året på grunn av fallende oljepriser som utløste et nedsalg for de fleste råvarer. På slutten av året var prisen rundt US-dollar per tonn, sammenliknet med per tonn i begynnelsen av året. Den globale etterspørselen etter primæraluminium (verden utenom Kina) økte med om lag tre prosent sammenliknet med Tilsvarende produksjon økte bare litt, noe som førte til at etterspørselen var nærmere en million tonn høyere enn produksjonen i Den globale etterspørselen etter primæraluminium ventes å øke med 3-4 prosent i 2015, med et tilsvarende underskudd i verden utenom Kina i Etterspørselen etter primærmetall i Kina økte med rundt 13 prosent til 27,3 millioner tonn i Tilsvarende produksjon økte med rundt 14 prosent, noe som førte til et overskudd på rundt en million tonn for året. Den gjennomsnittlige premien på standard ingot i Nord- Amerika økte til rundt 450 US-dollar per tonn, eller rundt 84 prosent høyere sammenliknet med gjennomsnittlig premie på standard ingot i Tilsvarende premie på standard ingot i Europa økte til om lag 426 US-dollar per tonn eller rundt 57 prosent høyere. Premiene på standard ingot har gått noe ned etter årsskiftet. Dette ventes å påvirke nivået på produktpremiene for bearbeidede produkter i tiden framover. LME-lagrene var avtakende gjennom året, fra 5,6 millioner tonn i begynnelsen av året til 4,4 millioner tonn ved slutten av året. Den europeiske etterspørselen etter pressbolt, støpelegeringer og tråd har vært solid i 2014, og på et høyere nivå enn i Forbruket av valseblokker i Europa var på et høyere nivå enn i 2013, men viste tegn til svekkelse i begynnelsen av Forbruket av pressbolt har vært høyt i USA i 2014, mens det var en moderat økning i etterspørselen etter støpelegeringer. I Asia (utenom Kina) økte etterspørselen etter pressbolt og støpelegeringer noe, men flatet ut mot slutten av året. Den europeiske etterspørselen etter valsede produkter økte med rundt tre prosent i Etterspørselen var høyere i første halvår, men en lavere etterspørsel blant sluttbrukerne enn forventet førte til lagernedbygging hos kundene, noe som igjen hadde negativ innvirkning på utviklingen mot slutten av året. Etterspørselen etter generelle ekstruderte produkter var stor i Nord-Amerika sammenliknet med 2013, og bedret seg også noe i Europa. Markedsforholdene for byggesystemer i Europa fortsatte generelt å svekke seg, men spesielt i hovedmarkedet Frankrike. Etterspørselen etter presisjonsrør har økt. 1) Justeringene består hovedsakelig av netto ikke-finansierte pensjonsforpliktelser etter skatt og nåverdien av leasingforpliktelser.

13 ÅRSBERETNING 13 Markedsutvikling og utsikter Den nordiske kraftprisen var betydelig lavere i 2014 grunnet en bedre hydrologisk balanse enn året før. I 2014 gikk det samlede kraftforbruket i det nordiske markedet ned med ytterligere 5 TWh, til 375 TWh. Samlet kraftproduksjon gikk ned med 7 TWh, til 387 TWh. Kraftproduksjonen i Norge var 142 TWh. Dette var 9 TWh høyere enn i En alvorlig tørkeperiode i Brasil har ført til en svekket hydrologisk balanse. Selv om effekten i den nordlige delen av landet har vært mindre alvorlig, kan kraftforsyningen der bli påvirket på grunn av det integrerte overføringssystemet i Brasil. Risiko Risikostyringen i Hydro bygger på prinsippet om at vurdering av risiko er en integrert del av all forretningsvirksomhet. Forretningsområdene har derfor hovedansvaret for risikostyringen. Dette skjer da med utgangspunkt i bruk av etablerte policyer og prosedyrer. Arbeidet i forretningsområdene koordineres av stabsenheter på konsernnivå. Hydros styre foretar jevnlige vurderinger av selskapets systemer og kompetanse for risikostyring. Etter flere år med svak økonomisk utvikling og lave LMEpriser, har det globale aluminiummarkedet forbedret seg, med høyere all-in metallpriser og en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Selv om disse trendene ventes å fortsette i 2015, er det usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen og endringer i etterspørselen. Hydros viktigste strategi for å redusere risikoen knyttet til en svak og ugunstig markedsutvikling er en kontinuerlig forbedring av virksomheten gjennom mer effektiv drift, kostnadsreduksjoner og bedre kommersielle strategier. Dette gjør at selskapet delvis kan veie opp for effekten av lavere markedspriser og økninger i materialkostnadene. Det kan imidlertid hende at Hydro ikke lykkes med å gjennomføre de kostnadsreduksjoner og forbedringer som er nødvendig, at de ikke gjennomføres raskt nok, eller at de ikke er tilstrekkelige til at Hydro kan oppnå en tilfredsstillende lønnsomhet på lang sikt i lengre perioder med lave aluminiumpriser, relativt høye kostnader til råvarer eller svak etterspørsel i markedet. Hydro kan ikke være sikker på at selskapet vil realisere de fordelene som er forventet fra investeringene i Brasil. Etter en realnedgang i BNP i første halvår 2014, er det fortsatt betydelige utfordringer knyttet til strammere penge- og finanspolitikk, svak ekstern etterspørsel, et lavt investeringsnivå og vedvarende flaskehalser i infrastruktur. Brasil opplever for tiden en av de verste tørkeperiodene i historien med en stadig forverring av den hydrologiske balansen og lav produksjon av vannkraft. Selv om effekten i den nordlige delen av landet ikke har vært like stor, kan kraftforsyningen til vår virksomhet bli påvirket, noe som vil ha negativ effekt på produksjon og leveranser til kundene. Skattesystemet i Brasil er komplisert og ustabilt, med en lang rekke direkte og indirekte skatter og avgifter som ilegges på føderalt, statlig og kommunalt nivå. Som følge av dette er det normalt mange skattetvister som det kan ta lang tid å få en avgjørelse på. Hydros viktigste virksomhet i Brasil ligger i staten Pará, som gir utsettelse for betaling av ICMS-avgift på enkelte varer og tjenester. Loven om denne utsettelsen på ICMS i Pará varer fram til juli Det pågår nå en dialog med myndighetene i Pará om å fornye denne bestemmelsen. En avvikling av loven om ICMS-utsettelse vil gi en ytterligere negativ effekt på Hydros driftsresultater i den brasilianske virksomheten. Hydros forbedringsprogram "fra B til A" er viktig for å redusere risikoen selskapet står overfor når det gjelder å realisere de fordelene som er ventet fra investeringene i Brasil, og for å styrke en kultur for driftsforbedringer gjennom utveksling av beste praksis. Dette inkluderer blant annet Bauxite & Alumina Business System (BABS), som er basert på den kunnskap og erfaring som er opparbeidet gjennom AMPS-prosessen i Primærmetall. Hydro vil også fortsette sin systematiske og konstruktive dialog med viktige interessegrupper, med fokus på konkurransedyktige, forutsigbare rammebetingelser i de regionene selskapet driver virksomhet i. Hydro kan bli negativt påvirket av strafferettslige granskninger eller sivile rettsprosesser knyttet til en rekke ulike tema, som produktansvar, helse, miljø og sikkerhet, påstått konkurransehindrende eller korrupt forretningspraksis, eller kommersielle tvister. Brudd på gjeldende lovgivning kan føre til betydelige bøter og stor negativ innvirkning på selskapets omdømme. Hydro har et omfattende compliance-system, inkludert et etisk direktiv som gjelder for alle ansatte, og gjennomfører jevnlig og systematisk opplæring knyttet til dette. Compliance-systemet krever at gjeldende eksterne lover og regler og interne styrende dokumenter følges, og er basert på forebygging, oppdagelse, rapportering og respons. Hydro er proaktiv i forholdet til sine motparter, og kravene til leverandører når det gjelder integritet og compliance utgjør en integrert del av vår anskaffelsesprosess. Hydros virksomhet er eksponert for konkurranse fra Kina og andre vekstmarkeder. Kina ilegger toll for å redusere eksporten av primæraluminium, samtidig som de også oppmuntrer til mer innenlandsk produksjon av arbeidsintensive videreforedlede og ferdigproduserte aluminiumprodukter. Den kinesiske produksjonskapasiteten for valsede produkter har økt til tross for en utbredt overkapasitet i det kinesiske markedet. Denne utviklingen gjør selskapets nedstrømsvirksomhet utsatt for lavere priset

14 14 ÅRSBERETNING Risiko eksport fra Kina. Eksporten av videreforedlede produkter fra Kina har økt i det siste, drevet av en økende forskjell mellom prisene på SHFE (Shanghai børs for terminhandel) og all-in metallprisene på LME. Dette har økt prisfordelen for kinesisk metall, til tross for importtoll og høyere fraktkostnader. En økning i overskuddstilbudet av primærmetall i Kina kan forverre denne utviklingen og øke eksporten av fabrikerte og videreforedlede produkter, og resultere i ytterligere eksport av primærmetall. Størsteparten av Hydros oppstrømskapasitet ligger i land som har hatt en sterk valuta og/eller høyt inflasjonspress, så som Norge, Australia, Brasil, Qatar og Canada. Selv om selskapets viktigste kostnadsvalutaer har svekket seg betydelig i det siste, kan en ugunstig utvikling øke driftskostnadene vesentlig, og svekke Hydros globale konkurranseposisjon. Selskapets virksomhet, spesielt smelteverkene, er avhengig av store mengder energi. Hydros virksomhet kan bli betydelig påvirket av manglende evne til å erstatte langsiktig energiforsyning til konkurransedyktige priser når kontraktene utløper eller ved opphør av egen elektrisitetsproduksjon, i den grad konsesjonene går tilbake til staten. Forbedringsprogrammene i selskapet er viktige tiltak som tar sikte på å opprettholde og forbedre den relative posisjonen på bransjens kostnadskurve. Hydro er også engasjert i en rekke tiltak for å finne og sikre konkurransedyktig energiforsyning til sine aktiviteter, og er aktivt med i arbeidet for å fremme en bærekraftig energipolitikk i de regionene vi driver virksomhet i. Hydros driftsresultater blir hovedsakelig påvirket av prisutviklingen på de viktigste produktene, som er aluminium, alumina og kraft, og på råvarer, i tillegg til variasjoner i kursen på US-dollar, norske kroner, euro og brasilianske real, som er de viktigste valutatypene for Hydro. Selskapets hovedstrategi for å håndtere risiko for oppstrømsvirksomheten er å akseptere eksponering for prisvariasjoner, samtidig som vi fokuserer på å redusere de gjennomsnittlige kostnadene for produksjonsanleggene. Under visse omstendigheter kan det brukes derivater for å sikre enkelte inntekts- og kostnadseksponeringer. For å dempe eksponeringen for US-dollar er det Hydros politikk å holde lånefinansieringen i US-dollar. For å redusere effekten av variasjoner i US-dollar og andre valutakurser har Hydro også benyttet valuta-swaper og valutaterminkontrakter. Hydros virksomhet er utsatt for en rekke risikofaktorer som kan føre til skade på eiendom og produksjonsanlegg, personskade og dødsfall, forurensing av det ytre miljø, økonomiske tap og eventuelt rettslig erstatningsansvar. Større ulykker kan føre til omfattende krav og bøter eller gi betydelig negativ innvirkning på Hydros omdømme. Selv om Hydro har forsikringer som skal beskytte mot risiko i det omfang som anses hensiktsmessig og i samsvar med markedspraksis, kan det være at forsikringene ikke dekker all potensiell risiko som er forbundet med Hydros virksomhet. Det er viktig for Hydro å opprettholde sin kredittvurdering på "investment grade"-nivå for å få konkurransedyktig tilgang til kapital og skape trygghet for kunder, leverandører og andre motparter. Selskapets kredittvurdering er også en viktig faktor når det gjelder å gjøre Hydro attraktivt som samarbeidsselskap i forbindelse med nye vekstprosjekter. En svekkelse av Hydros økonomiske stilling eller nedgradering av kredittvurderingen kan føre til økte lånekostnader og gi negativ effekt på forretningsforbindelser og selskapets attraktivitet i store prosjekter, kontrakter og andre avtaler. Hydro legger stor vekt på å sikre sin kredittvurdering gjennom å opprettholde en sterk balanse, streng kapitaldisiplin og fokus på arbeidskapital. For å sikre virksomheten og oppnå vekst i framtiden, må Hydro rekruttere og holde på kvalifiserte fagfolk. Etterspørselen etter medarbeidere med de kvalifikasjoner og erfaring som kreves i Hydros virksomheter er stor. Hvis vi mislykkes i å tiltrekke oss og beholde slike medarbeidere, kan det føre til en svekkelse av selskapets konkurranseposisjon. Hydro jobber for å skape et trygt og tiltalende arbeidsmiljø for å tiltrekke seg og beholde kompetente og motiverte medarbeidere. Selskapet ønsker å utvikle kompetanse og engasjement gjennom medarbeiderutviklingsprosessene "My Way" og "Hydro Monitor." Strategisk medarbeiderplanlegging blir også prioritert høyt for å sikre framtidige krav til ledere og tekniske spesialister og for å oppfylle våre ambisjoner om mangfold. Lover og regler, kontrollfunksjoner og prosedyrer Hydros direktiv "Vårt etiske ansvar Hydros regler for arbeidsetikk" krever etterlevelse av lover og forskrifter samt interne styrende dokumenter. Direktivet implementeres og følges opp regelmessig gjennom selskapets system for etterlevelse av lovfestede og interne krav (compliance system). Systemet er basert på følgende fire grunnpilarer: Forebygging, avdekking, rapportering og respons. I tillegg til økonomisk rapportering, er HMS, korrupsjonsbekjempelse og konkurranselovgivning prioriterte områder. Dette beskrives nærmere i kapitlet Samfunn. Hydro følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av oktober En detaljert beskrivelse av hvordan Hydro følger den anbefalingen er gitt lenger bak i denne rapporten under "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse". Informasjon om selskapets aksjonærpolitikk finnes i kapittelet "Aksjonærinformasjon".

15 ÅRSBERETNING 15 Lover og regler, kontrollfunksjoner og prosedyrer Styrets revisjonsutvalg utøver en kontrollfunksjon og legger til rette for styrets behandling av selskapets finansielle rapportering. Forskning og utvikling Kostnadsførte forsknings- og utviklingskostnader utgjorde 277 millioner kroner i 2014, sammenliknet med 216 millioner kroner i Økningen skyldes hovedsaklig økte FoU-kostnader knyttet til forberedelse av teknologipiloten på Karmøy, i tillegg til utvikling av aluminiumløsninger med bedre egenskaper og større miljøfordeler. Størsteparten av FoU-kostnadene er knyttet til vår interne forskningsorganisasjon, mens det øvrige er støtte til arbeid som utføres ved eksterne institusjoner. Våre viktigste forskningssentre ligger i Årdal (smelteverksteknologi) og Sunndal (legeringer og støping), og i Bonn i Tyskland (Valsede Produkter). Det nye 50/50-eide samarbeidsselskapet Sapa har sine egne forskningssentre. En ny forskningsavdeling for bauksitt og alumina er under etablering ved Alunorte i Brasil. Teknologiarbeidet vårt er konsentrert om tre områder, der vi skal: Utvikle produkter som fremmer bruken av aluminium og bærekraftig utvikling Utvikle verdens beste elektrolyseteknologi - selve kjernen i et aluminiumselskap Utnytte FoU og teknologi for å sikre optimal drift av egne anlegg Alle forretningsområder er ansvarlige for sin egen teknologiutvikling og gjennomføring av egen teknologistrategi. Et sentralt teknologikontor som rapporterer direkte til Hydros konsernsjef, skal sikre en helhetlig og langsiktig tilnærming til Hydros teknologistrategi og -agenda. Teknologikontoret leder et internt FoU-nettverk med representanter fra forretningsområdene og støtter konsernledelsen i overordnet prioritering av og strategi for forskning og teknologi. Det er en betydelig fordel for Hydro i et innovasjonsperspektiv at vi har kunnskap om og kontroll over hele verdikjeden fra utvinning av bauksitt, raffinering av alumina, elektrolyse av primæraluminium og legeringsteknologi til ferdige produkter. I oppstrømsvirksomheten er FoU og andre innovasjonstiltak hovedsakelig rettet mot teknologiutvikling og effektivisering av driften. Nedstrøms er utvikling av nye produkter og anvendelsesområder, ofte i samarbeid med våre kunder, i høysetet. Aluminiumverket i Sunndal og Qatalum i Qatar bruker vår egen forbedrede HAL 300-teknologi, som har et energiforbruk på 13,5 kwh per kilo aluminium. Vår neste generasjons teknologi, HAL4e, er testet i et lite utvalg fullskala produksjonsceller, som har et energiforbruk på 12,5 kwh per kilo. Vi planlegger et pilotanlegg på tonn på Karmøy for å få en fullskala test av denne egenutviklede teknologien. Dette prosjektet støttes med 1,5 milliarder kroner fra Enova. Av de 60 cellene i piloten vil 48 være basert på en delvis verifisert teknologiplattform med navnet HAL4e, som er installert og testet ved Hydros referansesenter i Årdal med lovende resultater. Disse cellene vil drives med et energiforbruk på 12,3 kwh per kilo aluminium. I tillegg har vi 12 testceller under utvikling (HAL4e Ultra), hvor målet er å prøve ut nye teknologielementer med et lavere modenhetsnivå. Det ventes at disse cellene vil drives med et energiforbruk på 11,5-11,8 kwh per kilo aluminium. En viktig del av Hydros overordnede teknologistrategi er å bruke våre forskere og eksperter til å oppnå optimal drift ved eksisterende anlegg. Kompetansebasen i Hydros teknologimiljø holder et svært høyt nivå, og på våre kjerneområder er den i verdensklasse. De senere årene har vi lagt vekt på å utnytte denne kompetansen til å forbedre driften. Eksempler på slike forbedringer er redusert energiforbruk i støpeovnene, nye katodeløsninger for omforing av elektrolyseceller, bedre blandeverktøy for utnyttelse av resirkulert materiale, reduserte utslipp fra glødeovner for folie og mange forbedringsprosjekter for økt kvalitet og produktivitet. Samfunn Som et globalt aluminiumselskap med engasjement i gruvevirksomhet og mer enn leverandører, er Hydro utsatt for risiko knyttet til korrupsjon og brudd på menneskerettighetene. Hydros utgangspunkt er nulltoleranse. Dersom det oppstår avvik, er det vår policy at vi først retter på dette, deretter opptrer på en åpen måte, så lærer og iverksetter korrigerende tiltak. Vårt system for etterlevelse av lover, forskrifter og interne krav er basert på forebygging, avdekking, rapportering og respons. Bekjempelse av korrupsjon og respekt for menneskerettigheter er en integrert del av de krav vi stiller til våre leverandører. Noe av det vi gjør for å sikre integritet og ansvarlig atferd er å: Sikre et robust etterlevelsesmiljø Bekjempe korrupsjon Respektere menneskerettighetene Fremme samfunnsansvar i vår leverandørkjede

16 16 ÅRSBERETNING Samfunn Hydros etiske direktiv er godkjent av styret og blir jevnlig oppdatert. Dette direktivet, Vårt etiske ansvar Hydros regler for arbeidsetikk, krever at alle følger lover, forskrifter og interne styrende dokumenter. Direktivet implementeres og følges opp systematisk gjennom selskapets system. Alle ansatte må bekrefte at de har mottatt, lest og forstått direktivet. Hydro har en egen enhet som koordinerer prosesser og aktiviteter knyttet til etterlevelse i organisasjonen (compliance officer). I 2014 ble det bestemt at enheten skulle styrkes ved å utnevne ansvarlige ledere for området i Oslo, Brasil og Tyskland, med rapportering til leder for etterlevelse ved Hydros hovedkontor i Norge. Vedkommende rapporterer videre til konserndirektør for samfunnsansvar, juridisk avdeling og etterlevelse, og har møte med styret to ganger i året. Etterlevelse av lover, forskrifter og interne krav er integrert med Hydros forretningsplanleggings- og oppfølgingsprosess, og har relevante måltall (KPI-er). Saker knyttet til samfunnsansvar tas systematisk opp til vurdering i forbindelse med forretningsutvikling, investeringsprogrammer og prosjektgjennomføring. Etterlevelse tas opp på møter om kvartalsresultatene hvert av forretningsområdene har med konsernsjefen, i tillegg til at det sendes inn en årlig rapport om temaet til styret. Medarbeidere oppmuntres til å drøfte bekymringer og klager med sin nærmeste overordnede. Dersom medarbeideren mener at dette ikke er hensiktsmessig, kan han eller hun ta kontakt med hvilken som helst av sine overordnede, den lokale personalavdelingen eller HMS-staben, et verneombud, en compliance officer eller juridisk avdeling. Dersom medarbeideren av en eller annen grunn ikke føler seg komfortabel med å bruke de rapporteringskanalene som er oppgitt over, kan han eller hun benytte Hydros varslingskanal - AlertLine. Alle ansatte og innleide medarbeidere har anonym tilgang til denne kanalen til enhver tid, på sitt eget språk, via gratis telefonnummer, Hydros intranett eller Internett. I enkelte land, som Spania og Frankrike, er det imidlertid juridiske restriksjoner på slike rapporteringslinjer. Alertline er gjort kjent i hele organisasjonen. I 2014 ble det sendt inn 60 rapporter via AlertLine. Alle ble gransket, og ett tilfelle førte til formelle disiplinærtiltak. Hvert kvartal gir leder av Hydros internrevisjon informasjon til styrets revisjonsutvalg og konsernledelsen om saker som er rapportert gjennom AlertLine. Leder av internrevisjon rapporterer til selskapets styre gjennom styrets revisjonsutvalg. Hydros internrevisjon har ressurser både i Norge og Brasil. Vi erkjenner at våre aktiviteter har innvirkning på de lokalsamfunnene vi er en del av, og vi har lang tradisjon for å føre dialog med grupper som berøres av vår virksomhet. Dette gjelder fagforeninger, samarbeidsutvalg, kunder, leverandører, forretningspartnere, lokale myndigheter og frivillige organisasjoner. Vi har etablert kontakt med lokale myndigheter og representanter for våre naboer. Dette inkluderer blant annet dialog med tradisjonelle Quilombolagrupper i Brasil. Vi har utviklet et nytt system for innrapportering av klager fra tredjeparter for hele virksomheten vår i Brasil. Dette vil fungere som en pilot for en systematisk gjennomføring i hele Hydro. Systemet ble tatt i bruk i Brasil i 2014, og vi vil fortsette å gjøre det bedre kjent i Siden 2012 har Hydro samarbeidet med danske Institut for Menneskerettigheder. I 2014 besto arbeidet blant annet i en videreutvikling av vårt system for grundig gjennomgang (due diligence) av menneskerettigheter, i tillegg til en vurdering av samfunnsansvar for alle Hydros virksomheter i Brasil. Det siste inkluderte også en evaluering av mekanismen for innrapportering av klager fra tredjeparter i Brasil. I 2014 brukte Hydro 24 millioner kroner på samfunnsinvesteringer, veldedighet og sponsorstøtte, hvorav 45 prosent var knyttet til samfunnsinvesteringer. I 2015 har vi planer om å etablere et system for planlegging, overvåking og evaluering av sosiale prosjekter i Brasil. Hydro støtter retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger og har lang tradisjon for god dialog med de ansattes organisasjoner. Som arbeidsgiver, eier og innkjøper er vår viktigste rolle knyttet til menneskerettigheter å sikre anstendige arbeidsforhold i vår egen organisasjon, i deleide selskaper og hos våre leverandører. Dette er basert på vår støtte til ILOs åtte kjernekonvensjoner. Hydros holdning til organisasjonsfrihet, barnearbeid og tvungen arbeidskraft er også forankret i selskapets globale direktiver. I tillegg har vi en konsernavtale med sentrale fagforbund om det europeiske samarbeidsorganet European Works Council. Nesten alle våre produksjonsanlegg i Europa og Brasil er fagorganisert. Disse anleggene representerer 98 prosent av Hydros ansatte. Hydros integritetsprogram er basert på vårt etiske direktiv, og er et viktig verktøy for å forhindre korrupsjon og brudd på menneskerettighetene. Dette programmet ble oppdatert i 2009, og skal etter planen oppdateres igjen i Vi gir systematisk opplæring til aktuelle medarbeidere. Vi arbeider for å beskytte mennesker, miljø og fysiske eiendeler, og forbereder oss på eventuelle uønskede hendelser og kriser for å opprettholde kontinuitet i driften.

17 ÅRSBERETNING 17 Samfunn Hydros krav til samfunnsansvar hos sine leverandører skal være en integrert del av alle faser i anskaffelsesprosessen. Kravene omfatter miljø, menneskerettigheter, korrupsjonsbekjempelse og arbeidsforhold, herunder arbeidsmiljø. Vurderingen er risikobasert og skal ta hensyn til kontraktsverdi, risikonivå i det aktuelle landet osv. Prinsippene omfatter også revisjonsrettigheter og leverandørens ansvar overfor sine leverandører og underleverandører. I løpet av 2014 ble mer enn potensielle og eksisterende motparter testet for forhold knyttet til korrupsjon, finansiering av terrorister, hvitvasking, politisk eksponerte personer og brudd på sanksjoner og eksportrestriksjoner, hvorav noen av tilfellene ble gransket nærmere. Transaksjonsbasert screening av forhandlere og leverandører gjennomføres også jevnlig. Det er svært viktig for oss å unngå bruk av barnearbeid og tvungen arbeidskraft, både i Hydros virksomhet og hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Mens barnearbeid og tvungen arbeidskraft har svært lav risiko i vår egen virksomhet, er risikoen høyere i leverandørkjeden. Hydro har kvalifisert seg for notering på Dow Jones bærekraftindekser hvert år siden indeksserien startet i Vi er også notert på den tilsvarende indeksen i Storbritannia, FTSE4Good og FNs indeks Global Compact 100. Vi støtter prinsippene bak FNs menneskerettighetserklæring, FNs Global Compact og ILOs åtte kjernekonvensjoner. Vi er medlem av bransjeorganisasjonen International Council on Mining and Metals (ICMM), og har forpliktet oss til å følge organisasjonens ti prinsipper og policydokumenter. Vi bruker G4-retningslinjene til Global Reporting Initiative (GRI) for frivilling rapportering av bærekraftig utvikling. Hydro støtter også Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), og har rapportert om utbetalinger til myndigheter i vertsland i forbindelse med utvinning og produksjon av bauksitt siden Fra 2014 har vi utvidet denne rapporteringen så den samsvarer med de nye norske lovkravene om rapportering land for land. Se kapittelet Viability Performance i Hydro's Annual Report 2014 (på engelsk). Miljø Bruk av bærekraftige energikilder Redusert energiforbruk og utslipp fra produksjonen Reduserte klimagassutslipp gjennom bruk av våre produkter Økt resirkulering av aluminium Klimagassutslippene fra Hydros nåværende konsoliderte virksomhet økte med seks prosent i De samlede utslippene, basert på eierandel - og inkludert indirekte utslipp fra elektrisitetsproduksjon - økte med fire prosent. Økningen skyldes hovedsakelig økt produksjon i forretningsområdet Bauksitt & Alumina. Hydro har et langsiktig mål om å bli klimanøytral innen Dette skal vi oppnå gjennom reduksjon av direkte og indirekte utslipp, økt andel av resirkulert metall i produksjonen ved å levere mer aluminium til markeder og produkter som bidrar til reduksjon av CO2-utslipp. Spesifikke direkte utslipp fra aluminaraffineriet Alunorte i Brasil var 0,687 tonn CO2 per tonn alumina i 2013, en liten nedgang fra 0,693 i De spesifikke utslippene fra elektrolysen økte fra 1,59 tonn CO2- ekvivalenter (CO2e) per tonn primæraluminium i 2013 til 1,63 i Omlag en tredel av økningen skyldtes endringer i klimagasspotensialet for enkelte gasser, mens resten først og fremst er knyttet til driftsforstyrrelser i anleggene i Årdal og Karmøy i Norge og Albras i Brasil. Målet er å stabilisere nivået på 1,61 tonn CO2e per tonn primæraluminium i 2015, inkludert Husnes og kapasitet som er startet opp igjen i Sunndal. Vår ambisjon er å innta en ledende posisjon i resirkulering av aluminium. I 2014 resirkulerte vi totalt 1,1 millioner tonn aluminium, sammenlignet med 1,2 millioner tonn året før. Av dette volumet var tonn brukt skrap, sammenliknet med tonn i Samlet volum i 2013 omfattet også resirkulerte volumer i Ekstruderte produkter fram til slutten av august. Fra 1. september ble Ekstruderte Produkter en del av det nye samarbeidsselskapet SAPA som eies sammen med Orkla. For å øke Spesifikke CO 2 utslipp alumina- og aluminium produksjon Mt CO2e/mt produsert Hydros klimastrategi er en integrert del av vår overordnede forretningsstrategi. Blant annet innebærer det å redusere miljøpåvirkningen fra vår egen produksjon og utnytte forretningsmuligheter ved å sette kundene i stand til å gjøre det samme. Noen av målene vi arbeider for er: Elektrolyse (mt CO2e per mt aluminium) Aluminaraffinering (mt CO2e per mt alumina)

18 18 ÅRSBERETNING Miljø Direkte klimagassutslipp fra Hydros konsoliderte virksomhet Millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (CO2e) CO PFC Arealbruk og gjenplanting Paragominas Hektar 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Etterslep gjenplanting Midlertidig infrastruktur Område klargjort for fremtidig gruvedrift Permanent infrastruktur 2014 resirkuleringskapasiteten vår ytterligere, har vi startet bygging av en resirkuleringslinje for brukte drikkebokser ved Rheinwerk i Neuss i Tyskland og økt resirkuleringskapasitet i Clervaux i Luxembourg. I tillegg til våre eksisterende klima- og resirkuleringsstrategier, legger vi vekt på følgende områder i miljøarbeidet: Økosystemer og biologisk mangfold Vannbruk Avfall og effektiv ressursbruk Produktforvaltning Hydros bauksittgruve og aluminaraffinering i Pará i Brasil består blant annet av utvinning fra dagbrudd og håndtering av betydelige mengder avgangsmasse og rødslam. Biologisk mangfold er viktig for Hydros aktiviteter i Pará og for vannreservoarene som brukes til vår kraftproduksjon i Norge Gjenplantet område Permanent infrastruktur inkluderer områder til kontorer, industrianlegg, rørledningen til Alunorte og permanente veier. Midlertidig infrastruktur inkluderer områder avsatt til avgangsdammer Når vi utvikler nye prosjekter undersøker vi miljøspørsmål på forhånd. Det langsiktige målet er å unngå netto tap av biologisk mangfold. Vi har identifisert et forbedringspotensial når det gjelder skogplanting og forvaltning av dyreliv i tilknytning til bauksittgruven i Paragominas, og i 2013 ble det etablert en strategi for biologisk mangfold her. Vår viktigste ambisjon for gjenplanting er at nye gruveområder, med unntak av permanent infrastruktur, skal tilsvare gjenplantede områder innen I 2014 berørte våre inngrep 308 hektar med land og vi gjenplantet 524 hektar. Vi samarbeider med andre gruveselskaper og akademiske institusjoner for å få økt kunnskap og sikre en vitenskapelig tilnærming. Dette gjelder blant annet etableringen av det Norsk-brasilianske forskningskonsortiet om biologisk mangfold som ble opprettet i En årlig gjennomgang av selskapets vannforbruk i 2014 viste at om lag 3,4 millioner kubikkmeter av ferskvannet vi bruker kommer fra områder der fornybar vannforsyning er et knapphetsgode (i henhold til definisjonen som benyttes av verdensrådet for bærekraftig utvikling, WBCSD). Disse områdene ligger i Tyskland og Sør-Europa, hvor vannforsyningen er godt regulert. Vår ambisjon er å øke effektiviteten på vannforbruket i utsatte området med 15 prosent innen 2020, sammenliknet med Qatalum i Qatar er avhengig av offentlig vannforsyning som produseres gjennom avsalting. Det benyttes sjøvann til kjøletårnene ved kraftverket. I tillegg til biologisk mangfold og bruk av landområder, er avfall og klimagassutslipp de viktigste miljøspørsmålene knyttet til utvinning av bauksitt og raffinering av alumina. Avfallsproduksjonen består av betydelige mengder mineralrester (avgangsmasse) fra utvinningsprosessen for bauksitt, og rødslam fra aluminaraffineringen. Avgangsmassen lagres i egne deponier hvor partiklene felles ut. Utskilt vann renses før det brukes på nytt i prosessen. Når deponiet er fullt, blir det aktuelle området gjenplantet. Vi bruker beste tilgjengelige teknologi for deponering av rødslam. Deponering av rødslam er krevende grunnet store volumer og høy alkalitet på den flytende delen av avfallet. Slammet vaskes med vann for å senke alkaliteten og gjenvinne lut for gjenbruk. Til sammen ble det deponert 6,1 millioner tonn (35 prosent fuktighet) i 2014, noe som er en økning på 12 prosent sammenliknet med 2013, mens aluminaproduksjonen økte med 10 prosent. I 2014 begynte Hydro konverteringen til en mer avansert trykkfiltrering som vil redusere fuktighetsinnholdet. Dette vil minske samlet deponert volum og redusere miljøpåvirkningen på lang sikt. Vi deltar også i internasjonale samarbeidsprosjekter som ser

19 ÅRSBERETNING 19 Miljø på muligheter til å bruke rødslam som en ressurs. Tilsetning til sement og andre byggematerialer er lovende områder som vil undersøkes nærmere. Katodeavfall (SPL) fra elektrolysecellene som brukes i produksjon av primæraluminium, er definert som farlig avfall. Vi arbeider for å finne alternativ bruk av SPL fra vår virksomhet. Siden 2012 har vi levert SPL og karbonavfall fra våre smelteverk i Norge til blant annet sementindustrien. Involvering av kunder og andre interessenter angående miljøeffekten av våre prosesser og produkter er en viktig del av vår produktforvaltning. Vi gjennomfører livssyklusvurderinger (LCA) for alle større produktgrupper for å finne forbedringsmuligheter. Vi vurderer også andre aspekter, som energi- og materialforbruk, giftighet og resirkulerbarhet. Hydro er medlem av Aluminium Stewardship Initiative (ASI), et initiativ med flere deltakere som ønsker en standardisering av bærekraftig aluminiumproduksjon for bedre prestasjoner på miljø, samfunn og selskapsledelse på tvers av verdikjeden. Medarbeidere Vi nådde vårt aller viktigste mål i ingen dødsulykker. TRI-verdien (samlet antall registrerte personskader per million arbeidstimer) var 3,19 for egne ansatte, noe som er en bedring på 6 prosent sammenliknet med 2013, men vi nådde ikke målet om en reduksjon på 16 prosent. Selv om våre sikkerhetsresultater er blant de beste i bransjen, er det Hydros klare ambisjon å bli enda bedre, og vi har mål om en reduksjon i TRI-verdien på 12 prosent til 2,8 i Det er vår ambisjon å unngå alle alvorlige ulykker. Ulykker skaper menneskelige lidelser og ineffektive organisasjoner. Interne uavhengige granskninger gjennomføres rutinemessig etter dødsulykker og andre alvorlige hendelser, for å identifisere årsaker og redusere risikoen for at det skjer igjen. Vi jobber kontinuerlig for å unngå skade på mennesker og eiendom og tap av produksjon. Dette gjelder alle våre aktiviteter. Det er viktig at våre ansatte har god helse, og at de føler seg trygge og verdsatte. Sunne og motiverte medarbeidere presterer bedre og er mer kreative, og bidrar på den måten til økt lønnsomhet og bedre resultater. Arbeidet for bedre sikkerhetsresultater er basert på risikostyring, lederegenskaper og involvering av operatører. Et eksempel er et felles verktøy for granskning av og kommunikasjon ved høyrisikohendelser, som ble iverksatt i Forretningsområdene bruker en håndbok for vurdering av risiko knyttet til fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, som er til hjelp i kartlegging og evaluering av Hydros arbeidsmiljø. De fleste anleggene har utført slike vurderinger, og dette verktøyet blir nå også tatt i bruk på forretningsområdet Bauksitt & Alumina. Vi bruker et verktøy for risikovurdering av arbeidsmiljøet for å identifisere medarbeidere som er utsatt for å utvikle yrkessykdom, og iverksetter risikoreduserende tiltak, som for eksempel verneutstyr, for å unngå nye tilfeller. På denne måten har vi blant annet redusert antall tilfeller av yrkessykdom knyttet til støy og astma. For å oppnå ytterligere forbedringer i det fysiske arbeidsmiljøet, har vi etablert en proaktiv indikator som beskriver potensialet for framtidig yrkessykdom dersom det ikke iverksettes noen risikoreduserende tiltak. Indikatoren er implementert ved de fleste av anleggene våre, og det er også etablert lokale mål basert på risikoreduserende tiltak. Framdriften i forhold til disse målene følges gjennom et konsernrapporteringsverktøy. I 2014 ble det registrert 1,5 tilfeller av yrkessykdom per million arbeidstimer, noe som er en nedgang fra 1,7 i De fleste av tilfellene som rapporteres er knyttet til støy. Sykefraværet i Hydros globale organisasjon økte noe, fra 3,7 prosent i 2013 til 3,8 prosent i I den norske organisasjonen gikk sykefraværet ned fra 5,1 til 4,4 prosent. Dødsulykker Antall Totalt antall personskader Per million arbeidstimer Hydroansatte Entreprenøransatte Hydroansatte Entreprenøransatte

20 20 ÅRSBERETNING Medarbeidere Andel ikke-norske ledere Andel kvinnelige ledere Prosent Prosent Øverste 50 ledere Øverste 200 ledere Øverste 50 ledere Øverste 200 ledere Andel kvinner på alle nivåer i Hydro var 13 prosent i 2014 Kvinner hadde den største nedgangen i sykefravær i Norge, men var fortsatt på et høyere nivå enn mennene, med 5,2 prosent sammenliknet med 4,2 prosent. Hydros globale organisasjon har stort mangfold i utdanning, erfaring, kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Vi ser på dette mangfoldet som en betydelig ressurs, ikke minst når det gjelder å oppmuntre til innovasjon. God ledelse, en egnet organisasjonsstruktur og riktige verktøy er vesentlig. Dette er også viktig for å tiltrekke seg og beholde de riktige medarbeiderne. Hydro hadde fast ansatte ved utgangen av 2014, en økning fra i I tillegg hadde vi 966 midlertidig ansatte, sammenliknet med 765 året før. Innleide medarbeidere sto for om lag årsverk i 2014, en nedgang fra i Den største andelen ansatte er konsentrert i Brasil, Tyskland og Norge. Den globale konkurransen om riktig kompetanse, spesielt i Hydros viktigste geografiske områder, gjør det stadig vanskeligere å finne medarbeidere med riktige kvalifikasjoner. Dette betyr at Hydro er svært opptatt av å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetente medarbeider for å sikre fremtidig suksess. Vi har som mål å være konkurransedyktige når det gjelder å rekruttere og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi legger vekt på å utvikle et sunt og trygt arbeidsmiljø, og å gi den enkelte medarbeider gode forhold for kontinuerlig utvikling av hans eller hennes kompetanse. Hydros personalstrategi er basert på fem byggesteiner: prestasjonskultur, kompetanseforvaltning, tilgang på lederressurser, mangfold og mobilitet. I 2013 revitaliserte vi selskapets prosess for medarbeiderutvikling, My Way. Denne prosessen omfatter medarbeidersamtaler, individuell utvikling og oppfølging, i tillegg til talentutvikling og etterfølgerplanlegging. Ved utgangen av 2014 hadde 32 prosent av de ansatte deltatt i My Way, som var nesten på nivå med målet på 35 prosent. Vi har som ambisjon at alle ansatte skal være med innen utgangen av Hydro Academy er en ny plattform for læring og utvikling som er tilgjengelig for alle ansatte. Fra de ansattes perspektiv er dette i hovedsak en kurskatalog med tilgjengelige opplæringsmuligheter i Hydro, som omfatter lokal og global klasseromsundervisning, e-læringskurs og andre ressurser. Hovedmålet er å gjøre det lettere for ledere og ansatte å få en oversikt over tilgjengelige opplæringsmuligheter og følge med på hvilken opplæring de har gjennomført eller bør gjennomføre. Vår filosofi er at 70 prosent av kompetanseoppbyggingen skjer gjennom direkte læring på arbeidsplassen, mens 20 prosent av kompetansen tilegnes gjennom nettverk og rådgivning, og 10 prosent ved hjelp av tradisjonell opplæring. Hydro Monitor er vår globale medarbeiderundersøkelse, som gjennomføres for alle ansatte hvert annet år. I 2014 fikk vi et resultat på 71 prosent på engasjementsindeksen (EEI), noe som er en betydelig forbedring fra 65 prosent i forrige undersøkelse, som ble gjennomført i Denne indeksen måler hvor motiverte medarbeiderne er til å bidra til organisasjonens suksess, og om de er villige til å legge inn en ekstra innsats for at organisasjonen skal nå sine mål. Vår langsiktige ambisjon er å være blant de 25 prosent beste selskapene i verden på EEI (Kenexas globale norm), noe som i øyeblikket tilsvarer et indeksresultat på 76 prosent. På prestasjonsindeksen (PEI) fikk vi et resultat på 75 prosent i 2014, en økning fra 72 prosent i Organisasjoner som presterer på et høyt nivå har ofte høy score på både EEI og PEI. Den viktigste delen av Hydro Monitor er oppfølging. Alle enheter hadde utarbeidet handlingsplaner per 1. oktober

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2015

Årsberetning og årsregnskap 2015 Årsberetning og årsregnskap 2015 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2015 2014 Driftsinntekter 87 694 77 907

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Hydros industrielle agenda Nye 100 år

Hydros industrielle agenda Nye 100 år Hydros industrielle agenda Nye 100 år Børs & Bacalao 2014 Kathrine Fog Head of Hydro Corporate Strategy & Analysis / Energy Policy (1) Hydro anno 2014 01 (2) Hydro: et ressursbasert globalt aluminiumselskap

Detaljer

Board of Directors report 2010

Board of Directors report 2010 Årsberetning Financial statements og årsregnskap and 2010 Board of Directors report 2010 2 ÅRSBERETNING Nøkkeltall og høydepunkter NØKKELTALL HØYDEPUNKTER Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon

Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon Verdensmester i energi- og klimavennlig aluminiumsproduksjon Jostein Søreide Hydro s Klimakontor (1) En ingeniørs tilnærming En strategi er ikke bedre en datagrunnlaget den er basert på (2) Hydro s klimastrategi

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Q4 Presentasjon.pdf, Q4 Rapport.pdf Norsk Hydro : Fjerde kvartal 2015: Prisnedgang på metall, lavere kostnader og rekordproduksjon i Brasil

Q4 Presentasjon.pdf, Q4 Rapport.pdf Norsk Hydro : Fjerde kvartal 2015: Prisnedgang på metall, lavere kostnader og rekordproduksjon i Brasil MeldingsID: 395153 Innsendt dato: 17.02.2016 06:55 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Industri i Norge vekst i fremtiden. Arvid Moss Konserndirektør, Energi og Forretningsutvikling Statnetts høstkonferanse 3.

Industri i Norge vekst i fremtiden. Arvid Moss Konserndirektør, Energi og Forretningsutvikling Statnetts høstkonferanse 3. Industri i Norge vekst i fremtiden Arvid Moss Konserndirektør, Energi og Forretningsutvikling Statnetts høstkonferanse 3. november 2015 Stadig viktigere byggekloss i det moderne samfunn (2) Klima og økonomi

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. juli 2015 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 22,4 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 7,2 milliarder kroner

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad Posisjonert for vekst Generalforsamling 11. mai 21 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 1 Lederagenda 2 Yaras vekstambisjon uendret Millioner tonn 4 35 3 25 2 15 1 5 - Kemira GrowHow - Belle Plaine - Libya

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Energifokus og fremtidsperspektiver for Hydros aluminiumproduksjon

Energifokus og fremtidsperspektiver for Hydros aluminiumproduksjon Energifokus og fremtidsperspektiver for Hydros aluminiumproduksjon Åsmund Broli, Director IP Management, Hydro Aluminium AS Enovakonferansen, 25. januar 2012 (1) 2012-01-05 Et ressursrikt aluminiumselskap

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Global Reports LLC og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Karmøy The world s best

Karmøy The world s best OEDs høringsmøte om nettutvikling på Haugalandet Karmøy The world s best starting Stein Øvstebø point Leder Kraftsystem&Nett Haugesund 24. september 2015 (1) OEDs høringsmøte om nettløsning på Haugalandet

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer