Hvorfor ny utdanning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor ny utdanning?"

Transkript

1 Hvorfor ny utdanning?

2 Terror F K Liv Klima F K Miljø Helse F K Materiell Bygge og forsterke Bygge og forsterke

3 Kompetansen vi trenger for fremtidens utfordringer Kunnskapsbasert læring for brann- og redningsvesenene for innbyggernes sikkerhet

4 Fagskole for heltidspersonell Bedre utdanning for deltidspersonell Bedre lederutdanning Digitalisering Oppdrag fra JD til DSB om iverksettelse

5 Vi får stadig mer kunnskap

6

7 Hva Hvor

8 Involvering og samarbeid nøkler til kvalitet

9

10 Styringsgruppe Morten Støldal Prosjektleder Nils-Erik Haagenrud Brannsjef Rogaland og leder NBLF Jon Myroldhaug Brannsjef Oslo Jarle Øversveen Avd.dir HRS - Sør Roar Johansen Dir. NBSK Anne Rygh Pedersen avd.dir DSB Cecilie Daae Dir DSB Hans Kristian Madsen Fung. Sek.sj. DSB

11 Involvering og samarbeid nøkler til kvalitet

12 Praktisk trening/ øving Prosjektarbeid Nettbaserte kurs Diskusjon Forelesning Gruppeoppgave r Selvstudie Veiledning Demonstrasjon Digital læring Fagskole Opplæring for deltid Digital støtte til læring og undervisning

13 Fagskoleutdanning Brann, redning og samfunnssikkerhet

14

15 Foto: Arnt Folvik/ DSB Takk!

16 Bransjetreff: Kystverket SF Securitas PHS i Bodø PHS i Kongsvinger (160) Høgskolen i Oslo og Akershus (Paramedic) Høgskolen i Sør-Øst (Bakkenteigen) HRS i Bodø Kvinnenettverket Møte med organisasjonene (Delta, Fagforbundet, NITO, Maskinistforbundet) Fagskolen VEA Fagskolen Tinus Olsen Arbeidstilsynet Kompetansenettverket innsats/beredskap Fagtreff forebyggende (Ava Sadeghi og Øyvind Nermoen) Brann og redning 110-forum Forebyggende forum Brannvesenkonferansen 2017 NLA (Thomas Dale) Ledersamling OBRE MSB- Revinge x2 RISE NBSK Rogaland brannbefalslag Høgskulen på Vestlandet Fagskolekonferansen NOKUT NOKUTx2

17 Fagskoleutdanning Brann, redning og samfunnssikkerhet Yrkesrettet høyere utdanning Nivå mellom videregående og høgskole To år studie på heltid gir 120 fagskolepoeng Vil være eneste kvalifiserende utdanning for å jobbe i beredskap og 110-sentral

18 Studieplanen studentens og skolens «kontrakt» Hva skal jeg kunne når jeg er ferdig? Hva kreves for å komme inn? Hva skal jeg lære? Hvor mye arbeid er det? Hvordan skal jeg lære det? Har jeg lært det jeg skal? Hva må jeg lese? Hvorfor er innholdet som det er?

19 Studieplanens innhold Studieplan Læringsutbytte Opptakskrav Emner Omfang/ arbeidsmengde Læringsaktviteter Vurderingsordninger Læremidler

20 Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse

21 Hva kreves for å komme inn? Formelle opptakskrav fagbrev/studiespesialisering Realkompetansevurdering Tilleggskrav Fagskolen vil ikke bygge på ett enkelt fagbrev i videregående skole, derfor må formelle opptakskrav baseres på hvilken kompetanse man ønsker at studenten samlet skal oppnå etter studiet og hvilke oppgaver som skal løses i yrket Realkompetansevurdering skal være en mulighet og må vurderes i forhold til relevansen til yrket Tilleggskrav baseres på Arbeidstilsynets fysiske og medisinske krav, samt et gjennomsnitt av gjeldende opptakskrav i brann- og redningsvesen

22 Hva skal jeg lære? År og semester Emne og tema Uker BRS1101 Yrkesrollen 4 1.år, semester 1 BRS1102 Risiko og sårbarhet 3 BRS1103 Arbeidsverktøy 7 BRS1104 Operativ beredskap I 6 BRS1205 Forebyggende og konsekvensreduserende arbeid 6 1.år, semester 2 HMS Refleksjon Risiko Hindre Håndtere Gjenopprette 2.år, semester 3 2.år, semester 4 BRS1206 Operativ beredskap II 10 BRS1207 Nødalarmering 4 BRS2308 Praksis i beredskap, forebygging og nødalarmering Kode 160 Førerkort klasse C 2 BRS2409 Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid 6 20 BRS2410 Systematisk erfaringslæring 6 BRS2411 Fordypning 6

23 Emnebeskrivelse Oppbygging og organisering av emnene

24 Hvor mye arbeid er det? Brann, redning og samfunnssikkerhet 3333 timer Førerkort Klasse C og Kode timer Lærerstyrt undervisning Selvstudie Veiledning Eksamensavvikling 1905 timer 732 timer 231 timer 226 timer Klasserom 665 timer Uteklasserom 742 timer Praktisk trening/øving på øvingsfelt 498 timer

25 Praksisperioden Praksisperioden 20 uker Beredskap 9 uker Forebygging 5 uker 110-sentral 3 uker Kode uker

26 Studenten i praksisperioden Studentene skal ha nødvendig kunnskap og ferdigheter etter 2. semester som gjør at de kan delta i ordinær tjeneste Studenten ansvarlig for losji Praksisperioden vurderes som bestått/ikke bestått Skikkethet vurderes i dialog mellom student, praksisansvarlig og skolen

27 Praksisperioden eget emne i 3. semester brann- og redningsvesen inviteres i partnerskap Praksisansvarlige er ansatt av fagskolen, 50 % stilling pr fire studenter Praksisansvarlige skal legge til rette for at læringsutbyttet oppnås i samarbeid med brann- og redningsvesenet og skolen

28 Hvordan skal jeg lære? Praktisk trening/ øving Prosjektarbeid Nettbaserte kurs Diskusjon Forelesning Innfarging Gruppeoppgaver Selvstudie Veiledning Demonstrasjon Digital læring

29 Har jeg lært det jeg skal? Arbeidskrav Praktisk-metodisk eksamen Prosjektoppgaver Muntlig eksamen Skriftlig eksamen Praksisperioden Skikkethet Tjenesteuttalelse?

30 Læremidler Unik mulighet! Med èn utdanningsinstitusjon er det veldig viktig å utvikle standarder og best practice. Dette må beskrives i læremidler. Vi må involvere brannmiljøet til å være med å utvikle læremidler og standarder som har faglig tyngde og slik at de får eierskap til utdanningen Digitalisering

31 Fra krav til stilling til krav til oppgave Beredskap 110-sentral Forebyggende

32 Hvorfor er innholdet som det er? Utdanningen tilrettelegger for helhetlig kompetanse innen forebygging, beredskap og nødalarmering i et samfunnsperspektiv

33 Gevinster ved grunnutdanningen Helhetlig perspektiv for å redusere sårbarheten, øke samfunnssikkerheten og bedre beredskapen Bedre ressursutnyttelse ved at kompetansen kan benyttes til flere oppgaver Kostnadsbesparende for kommunene Økt kvalitet i oppgaveløsningen og nasjonale standarder Bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, og bedre forberedt på å møte det uforutsette Økt mangfold

34 Foto: Arnt Folvik/ DSB

35 «Selv om organiseringen og dimensjoneringen av brannvesenet er ulik, skal allikevel innbyggerne i den enkelte kommune i prinsippet betjenes med jevngode tjenester».

36

37

38

39 Digitalt Praktisk - Digital

40 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering

41 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering

42 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering

43 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering Gjennomføring av teoretisk læring Sikring av skadested Pasient håndtering Kjøretøy kunnskap Klippeutstyr Status Ole Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Bjørn Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Tommy Martine Gjennomført Gjennomført Gjennomført Olav Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Tora Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Kristian

44 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering

45 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering Gjennomføring av teoretisk læring Sikring av skadested Pasient håndtering Kjøretøy kunnskap Klippeutstyr Status Ole Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Bjørn Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Tommy Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Martine Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Olav Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Tora Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Kristian

46 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering

47 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering

48 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering

49 Innkalle Teori med oppfølging Samling Kunnskapsevaluering Rapportering Sikring av skadested Resultat av kunnskapsevaluering Pasient håndtering Kjøretøy kunnskap Klippeutstyr Status Ole 78% 76% 88% 100% Bjørn 77% 75% 88% 99% Tommy 60% 55% 88% 99% Martine 88% 70% 87% 96% Olav 56% 70% 60% 87% Tora 100% 70% 100% 78% Kristian

50

51 Praksisuka Intern opplæring Små brannvesen Brannskolen NAKOS Plivo, etas, brevkurs m.m. Munio Overflateredning Lokale opplegg Store brannvesen Hypernet Fronter Lokale instruktører Opplæringsboka Lokalt innhold MSB 90sek Grunnkurs Direktoratet

52 Den Digitale Læringsarenaen i et nøtteskall ARENAEN INNHOLD LÆRE ØVELSER ERFARINGER STØTTE OVERSIKT Brannkonstabel Ett sted, læring tilpasset meg, når det passer meg Engasjerende innhold, delt opp i i moduler Gjøre oppgaver og samarbeide i arenaen Forberedelse til praktiske øvelser Dele erfaringer lokalt og nasjonalt Veiledning og støtte til videre opplæring Full oversikt over egen kompetanse og framgang Ledere Et sted for admin. av ansattes kurs og opplæring Tilgang på kvalitetssikret og oppdatert innhold Dele oppgaver og veilede ansatte i arenaen Tilgang på kvalitetssikrede øvelser Formidle og analysere erfaringer lokalt og nasjonalt Planleggings i form av statistikk og tilpasning Full oversikt over kompetanse på sin stasjon/iks Nasjonalt En standard løsning for all opplæring i brann- Norge En felles kvalitetssikret fagplan for brannkonstabler Kvalitetssikret innhold av «brannfolk for brannfolk» En felles bank av øvelser for brannvesenet Innhente og analysere erfaringer for forbedring Dele og systematisere statistikk for opplæringen Ett felles register over personell i brann-norge

53 Fra studieplan til undervisning Øvingsfelt og bygg Praksisplasser Læremidler Opptaksordning Digital utvikling Videreutvikle opplæring deltid Regelverk Rekruttering

54 Kompetansen vi trenger for fremtidens utfordringer Kunnskapsbasert læring for brann- og redningsvesenene for innbyggernes sikkerhet