UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER"

Transkript

1 UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014

2 Revisjonslogg gruppe Opptakskrav Kompetanse Varighet Faglig innhold Administrative forhold 4 timer Operativ psykologi 24 timer Taktikk 24 timer Organisering og ledelse av innsats 40 timer Praktisk ledertrening 28 timer Arbeidsformer Vurdering Litteratur Andre forhold... 8 Side 2

3 Revisjonslogg Revisjonsloggen gir oversikt over alle versjoner av dette dokumentet. Versjon Nr Emne, endringer (Henvis til dok./kap./sider. Beskriv endringen) Utført av Dato Side 3

4 1 et med modul 3 Operativ lederutvikling er å gi elevene kunnskaper og ferdigheter i å organisere og lede innsats på et skadested etter prinsipper fra fagområdene operativ psykologi, taktikk og organisering og ledelse av innsats. 2 gruppe gruppe for denne modulen er utrykningsledere i hel- og deltidsbrannvesen. 3 Opptakskrav Opptakskravet for denne modulen krever at følgende moduler er bestått: Modul 1: Røyk- og kjemikaliedykkerledelse Modul 2: Redningsfaglig ledelse 4 Kompetanse Bestått modul gir kompetanse for å bekle rollen som utrykningsleder under aksjoner som omfatter hele spektret av oppdrag brann- og redningstjenesten blir stilt ovenfor. 5 Varighet Modulens varighet er 120 timer. 6 Faglig innhold Modulen Operativ lederutvikling er delt inn i 4 emner. Det er lagt vekt på god progresjon innenfor de ulike emnene. Rekkefølgen på emnene er gjennomtenkt og hensiktsmessig. Egne fagplaner gir nærmere beskrivelse av læringsutbyttene. En systematisk og gradvis tilegnelse av kunnskaper framgår av emne- og timefordeling nedenfor. Emne- og timefordeling Emnekode Emne Timer 6.1 Administrative forhold 4 timer 6.2 Operativ psykologi 24 timer 6.3 Taktikk 24 timer 6.4 Organisering og ledelse av innsatser 40 timer 6.5 Praktisk ledertrening 28 timer Sum timer totalt 120 timer Side 4

5 6.1 Administrative forhold 4 timer Elevene skal sikres en god oppstart og avslutning av modulen ved at de får relevant og nyttig informasjon, og mulighet til å stille oppklarende spørsmål, om kursets praktiske gjennomføring Momenter ved kursåpning Presentasjon av elevene og instruktørene Administrative forhold Gjennomgang av studieplan, mål og læringsutbytte pluss vurderingskriterier for modulen Momenter ved kursavslutning Elevene skal vurdere eget læringsutbytte og kursets gjennomføring 6.2 Operativ psykologi 24 timer Elevene skal øke sin forståelse av hvilken betydning de menneskelige faktorene har som suksesskriterier i en operativ virksomhet. Læringsutbytte Eleven skal vite hvordan fysiologiske prosesser påvirker vår evne til å fatte beslutninger med spesielt fokus på begrepene stress, hukommelse, persepsjon og situasjonsbevissthet, samt forstå den sammenheng brann- og redningsfaglige operasjoner utøves i, og hvordan dette påvirker lederadferd og beslutningstaking forstå betydningen av hvordan holdninger, etikk og verdier vil påvirke adferden på et skadested og ha startet en bevisstgjøringsprosess i forhold til egen utøvelse og utvikling av lederskap kunne skille mellom ulike former for læring og kunne velge rett måte å øve og lære for å øke prestasjonene på et individuelt nivå og teamnivå kjenne til beslutningsprosess som et verktøy for å fatte gode avgjørelser i operative situasjoner, dessuten gjenkjenne klassiske beslutningsfeller forstå begrepet teamarbeid og kunne beskrive hva som kjennetegner effektive team, samt forklare fordeler ved beslutningstaking i team og begrepet mentale modeller skal kunne skille mellom taktisk og teknisk debrief, samt selvstendig utføre dette med eget lag i etterkant av øvelser og aksjoner Side 5

6 6.3 Taktikk 24 timer Elevene skal få nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å ta i bruk taktiske metoder ved redningsinnsatser med ulikt omfang og kompleksitet. Læringsutbytte Eleven skal kunne lese hendelsen, gjøre risikobedømming og identifisere ulike handlingsalternativer selvstendig utarbeide målet med innsatsen og taktisk plan, samt gi korrekt ordre kunne anvende ulike beslutningsstøtteverktøy, herunder anvende en objektplan som verktøy i innsats beherske nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) bevisstgjøres på de spesielle forhold som det må tas hensyn til dersom brannvesenet skal utføre innsats i forbindelse med CBRNe kunne vurdere om forventet utbytte av innsatsen står i forhold til risikoen (kost-nytt vurdering) 6.4 Organisering og ledelse av innsats 40 timer Elevene skal forstå hvordan alle typer innsatser kan organiseres etter prinsipper for enhetlig ledelsessystem (ELS), samt lede en innsats på en sikker måte. Læringsutbytte Eleven skal vite om bakgrunn og hensikt med ELS (herunder de grunnleggende prinsippene samvirke, ansvar, nærhet og likhet) og forstå ledelsesnivåene og deres funksjon forstå at systemet er anvendbart for alle typer hendelser uavhengig av størrelse forstå de grunnleggende, operative lederprinsippene, oppdragsbasert ledelse, ordrebasert ledelse og situasjonsbasert ledelse forstå de funksjonene i ELS som er relevante for utrykningsleder, med hovedvekt på operasjon, samt forståelse for de andre funksjonene 1 Chemical, biological, radioactive, nuclear and explosives. Side 6

7 6.4.5 forstå hva kontrollspenn er, kunne etablere og drifte en innsatsorganisasjon med sektorinndeling. Eleven skal videre kunne etablere felles situasjonsforståelse og gjennomføre ordremøter med sektorledere samt identifisere behov for lederstøtte og styrking av innsatsorganisasjonen forstå hvilke fullmakter som ligger til leder av brannvesenets innsats ihht 12 i brann- og eksplosjonsvernloven kunne forstå og beherske sambandsreglementet del 1 og kunne vurdere behovet for sikkerjobbanalyse (SJA), samt kunne utarbeide denne i tråd med gjeldende regelverk vite om medias ansvar og rolle ved en hendelse, samt hvordan media kan benyttes konstruktivt 6.5 Praktisk ledertrening 28 timer Elevene skal etter endt undervisning vise ferdigheter i å organisere og lede en innsats på et skadested etter prinsipper fra fagområdene organisering og ledelse, operativ psykologi og taktikk. Læringsutbytte Eleven skal selvstendig kunne foreta risikovurdering, utvikle mål med innsats og taktisk plan i forbindelse med branner, med særlig vekt på villabrann, leilighetsbrann og industribrann selvstendig foreta risikovurdering, utvikle mål med innsats og taktisk plan i forbindelse med lang innsatsvei selvstendig foreta risikovurdering, utvikle mål med innsats og taktisk plan i forbindelse redningstekniske innsatser demonstrere grunnleggende prinsipper for organisering av skadested demonstrere bruk av objektplan under planlegging av innsats få trening i å håndtere media på et skadested selvstendig utføre etablering og drift av innsatsleders kommandoplass, samt overføring av ledelse ( hand-over ) demonstrere ledelse av en hendelse i tråd med ELS-prinsippene, herunder sektorinndeling og gjennomføring av ordremøter på skadestedet Side 7

8 7 Arbeidsformer Modulen vil ha en hensiktsmessig fordeling av teori og praksis ved blant annet bruk av selvstudie, forelesninger, gruppearbeid, elevpresentasjon i plenum og case-trening, samt praktiske øvelser gjennom bruk av simulator og full skala øvelser. 8 Vurdering Underveis er formålet med vurdering å veilede, motivere og utvikle eleven, og dessuten sikre at de når hovedmålene med opplæringen. Praktisk eksamen (simulator eller fullskala) Gruppebasert besvarelse Hele modulen vurderes med bestått/ikke bestått Skolens fraværsreglement gjelder for kurset. 9 Litteratur Fylles ut fortløpende 10 Andre forhold Side 8

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

KURSPLAN Forebyggende kurs

KURSPLAN Forebyggende kurs KURSPLAN Forebyggende kurs Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014. Innhold Revisjonslogg 3 1. Bakgrunn for kurset 4 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen 4 3. Kursets

Detaljer

KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1

KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1 KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1 Norges brannskole 2010 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30

KURSPLAN. Opplæring av leder i FIG/FIGP FIG 30 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20

KURSPLAN. Opplæring av lagfører i FIG/FIGP FIG 20 KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. mai 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.

Detaljer

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31

KURSPLAN. Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger FIG 31 KURSPLAN Videregående kurs for ledere/nestledere i Sivilforsvarets avdelinger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2015 Ikrafttredelse 1. mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID

KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i juni 2012 Innhold 01. Bakgrunn for kurset... 3 02. Kursets plass i opplæringsstrukturen... 3 03.

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM)

KURSPLAN. Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) KURSPLAN Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer (POSOM) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU)

Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU) Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret (GBU) 8. mai 2013 Louise Dedichen Kontreadmiral Sjef Forsvarets høgskole 1 Utdanningens formål Formålet med den grunnleggende befalsutdanningen

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier -

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet: 22.05.14 Godkjent i Undervisningsutvalget: 03.02.15 (UUV-sak 11/15) Oppdatert i UUV-sak 37/15 Gjelder fra

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer