mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9"

Transkript

1 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

2 2 < TAXI TAXI > 3 Årsmøtene i gang De første årsmøtene i fylkesavdelingene i Norges Taxiforbund er allerede avholdt, og flere følger på i løpet av mars eller april. Årsmøtene gir status for aktivitetene i fylkesavdelingene, de viktigste politiske sakene for taxinæringen, våre leverandører er til stede på flere av disse og ikke minst er det nettopp på årsmøtene du treffer dine kolleger fra hele fylket til sosial omgang. Sentralenes styringsrett/ konkurranse om løyvehavere NT ønsker ny 46 i forskriften som gir økt konkurranse mellom sentraler om drosjeeiere, og frihet for løyvehavere til å velge sentral. Sentralene må kunne velge sine løyvehavere, som tilfredsstiller krav til leveringskvalitet og kundetilfredshet. innhold Rødgrønn politikk forsvant...4 Partier uten mening?...5 Lokaltaxi skvises...6 De sentrale budskapene på årsmøtene denne gangen er: Sentrale retningslinjer for løyvepolitikken NT ønsker at krav om reell behovsprøving knyttes til et nærmere definert geografisk område stasjoneringssted, og tas inn i yrkestransportforskriftens 37. Møt derfor opp på årsmøtet i fylkesavdelingen, og vær med å påvirke fremtidens rammebetingelser. Tid og sted for årsmøtet i din fylkesavdeling finner du under Taxikalenderen på Lykke til! Lars Hjelmeng Direktør Nasjonal priskalkulator...7 Ingen alvorlige taksametersvikt...8 Knusende for K-tilsynet...9 Ingen pasientavtale i Stavanger...10 Den nye definisjonen på kresen. Anbudspolitikken drosjetilbudet i distriktene NT har foreslått at offentlig kjøring må knyttes til drosjenæringen, dersom man ønsker å hindre at drosjetilbudet forsvinner i store deler av landet. Vil bli nasjonal taxiaktør...11 Intelecom satser sterkere...12 Drosjer er kollektivtransport...13 Tema kompetanse Nye E-Klasse. I toppform. Det får konsekvenser når du har fulgt samme kresne ambisjon i 127 år. Nye E-Klasse er friskere, mer dynamisk og intelligent enn noensinne. Dessuten er den først i klassen med innovative kjøreassistansepakkesystemer som DISTRONIC PLUS med Steering Assist eller BAS PLUS med Cross-Traffic Assist. Opplev hvordan du kan nyte det å være kresen på alle felt. Nye E-Klasse taxi sedan fra kr ,- eks. mva. Pris er inkl. lev Oslo. Forbruk blandet kjøring: 0,45-0,95 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Bildet kan avvike fra tilbudt modell. Importør: Bertel O. Steen AS. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 81. årgang Utgiver og ansvarlig redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. ISSN (trykt utg.) ISSN (elektronisk) Vi prøvekjører Skoda Superb...18 Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...22 Forbundsnytt Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 4. april, og går i posten den 18. april. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI / Taxipolitikk TAXI / Taxipolitikk > 5 Rødgrønn politikk forsvant Partier uten mening? Det kommer ingen lovsak om Yrkestransportloven til Stortinget i vår. De rødgrønne partiene fjerner også programpostene om drosjer. Samferdselsdepartementets politiske ledelse har ikke svart på henvendelser og spørsmål fra NT siden Marit Arnstad ble statsråd og statssekretær Lars Erik Bartnes fikk ansvaret for drosjesakene i høst. Nylig fikk forbundet tilfeldig vite at det ikke blir fremmet noen sak om endring av Yrkestransportloven til Stortinget i vår. Både departementets egne forslag og alle innspillene fra forbundet er dermed lagt bort for denne regjeringen. - Det er helt utrolig, sier Knut Thomassen. Det skyldes nå på arbeidspress i administrasjonen, men faktum er at den politiske ledelsen ikke har brydd seg om saken og næringen. Det tok uendelig lang tid før departementet fikk ut høringsforslaget i fjor, og nå har det tatt uendelig lang tid etter høringen før det altså ender i ingenting, sier Thomassen. Kaster kortene - De rødgrønne samferdselspolitikerne var enige med oss, og støttet en revisjon nå, slik at rammevilkårene ble fastlagt. Nå kaster departementets ledelse kortene og overlater alt til en ny regjering. Vi må nå konsentrere oss om de borgerlige partiene. Der spriker holdningene stort, men vi møtes i alle fall med dialog, sier Thomassen. - Etter åtte år med rødgrønn regjering må vi slå fast at vi står på stedet hvil. Undergravingen av loven får fortsette, siden departementets byråkrater har slått fast Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), tok over ansvaret for Yrkestransportloven fra august 2012, men har ikke hatt ett ord å si om drosjepolitikken til tross for at lovsaken hadde vært ute til høring. Avslo å hilse fagkonferansen. Statssekretær Lars Erik Bartnes, 23. oktober, som svar på anmodningen om videre dialog om taxipolitikken. Hei og takk for mail. Vi kommer tilbake til dette. Siden har ingen i næringen hørt noe fra han. at det er greit med politisk spill rundt løyvepolitikken i fylkene. Tidligere statsråd Kleppas utsagn om å ta tak i pasientreiseproblematikken og Arbeiderpartiets program om det samme var heller ikke mye verdt, sier Thomassen. Frp en utfordring Han mener forbundet nå må konsentrere seg om de borgerlige partiene. Situasjonen med Frps politikk er utfordrende, men vi må for det første kunne kreve at Frp nå går inn i en reell samtale om konsekvensene av det de foreslår. For det andre må vi føre debatten videre med Høyre, Venstre og Kr.F, sier NT-leder Knut Thomassen. AH Tidligere statssekretær Erik Lahnstein (Sp): Drosjenæringen fortjener mye større politisk oppmerksomhet. Fikk oppdatert notat fra forbundet 8. juni Deretter ble det stille. Gikk til SMK i oktober. Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Nationen 23/ Eit godt drosjetilbod i distrikta er viktig både for Samferdsledepartementet og Helsedepartementet. Eg har teke kontakt med helseministeren, fordi me må i samarbeid sjå på korleis vi både kan få til ein meir fleksibel pasienttransport og samstundes styrke grunnlaget for distriktsdrosjane. Fra Arbeiderpartiets program for inneværende periode: Arbeiderpartiet vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud. De politiske partienes programforslag foreligger nå. Drosje er bare nevnt i ett, og det vil rasere næringen slik vi kjenner den. Vi kan jo velge å tolke det positivt at seks av sju stortingspartier ikke sier noe. Da er det heller ingen dekning for å endre hele lovverket på en grunnleggende måte. Like gjerne kan det være likegyldighet og manglende innsikt i næringens betydning som gjør seg gjeldende. Det er jo påfallende at partier som alle satser sterkt på kollektivtrafikken ikke har ett ord å si om drosjenes plass i den. Mest påfallende er at de to partiene som hadde noe i sine eksisterende programmer, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, har tatt disse bort nå. I programmene som gjelder til høstens valg hadde de følgende programposter: Arbeiderpartiet vil se syketransport og drosjetilbud og evt. andre transporttilbud i distriktene i sammenheng for å sikre et godt tilbud. Senterpartiet vil prioritere kollektivtilbodet, buss og bane, i tettbygde strøk og samordne og styrkje kollektivtilbodet i distrikta gjennom betre samordning og styrking av buss-, båt- og drosjetenestene. I de nye programforslagene er disse punktene fjernet, noe som for så vidt er logisk siden de ikke har tatt det på alvor siden det ble vedtatt. Ap utdefinerer Alle partiene har i møter med NT sagt at drosjene selvsagt er en del av kollektivtilbudet. I programmene er dette ikke like selvsagt, snarere tvert imot. Verst kan dette tolkes i Arbeiderpartiet, som faktisk definerer kollektivtrafikk som tog, trikk, buss og bane som det skal satses på i byene sammen med gange og sykkel. Taxi er altså definert ut, i skarp kontrast til alt Ap-politikere har sagt til oss i møter både tidligere og gjennom det siste året. Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås ble utfordret på fagkonferansen etter første programutkast, og ga klart inntrykk av at det skulle ordne seg når andreutkastet kom. Nå foreligger det, og det er fortsatt fritt for omtale av drosjenæringen. I byene gjelder det å få ned tallet på biler. Intet skille mellom drosjer og privatbiler. Radikalt Frp På fagkonferansen sa Frps Bård Hoksrud at han skulle ta en ny intern runde om behovsprøvingen. Vi sendte også et omfattende notat til Frps programkomité. Ingenting har ført fram. Fortsatt mener Frp at alle løyver i transportsektoren skal fjernes. Klarere kan det ikke sies at taxi overalt, alltid ikke er et mål, og at alle krav de ellers stiller til næringen (for eksempel norskkunnskaper) er oppgitt. Uten løyver kan det jo ikke stilles særskilte krav til drosjenæringens utøvere, verken lokalkunnskap, språk eller kjøreplikt på ulønnsomme tider og steder. Fortsatt heter det i programforslaget: Transportnæringens rammebetingelser må liberaliseres. Vi mener at kvantitative begrensninger skal bort og at prisnivået skal settes av markedet. I tillegg: Frp vil avskaffe alle løyveordninger innen transportsektoren. I andre utkast er det i tillegg tatt inn en egen setning om taxi: Fremskrittspartiet vil åpne for at bedrifter innen drosjenæringen kan organiseres på samme måte som vanlige bedrifter, ved at den enkelte drosjesentral/drosjebedrift får lov til å anskaffe drosjer og selv ansette de sjåførene de selv ønsker. For så vidt en helt unødvendig programpost, all den stund det som står over uansett gir fullt frislipp og ingen sentral behøver derfor å be om tillatelse til noe som helst. Stole på Høyre? Høyre har overfor NT bekreftet at Lars Myraunes utsagn på fagkonferansen er partiets politikk, og han er partiets drosjepolitiske talsmann. Han stiller imidlertid ikke til gjenvalg, så hvem vet hva som skjer i neste periode? I et intervju i Aftenposten 21. januar sa partileder Erna Solberg følgende: Noen mener vi er kjedelige og pragmatiske, men folk vil vite hva som skjer hvis vi får makt. Så da må vi regne med at partiet ikke går inn for Frps linje eller andre store endringer i lovverket. Politisk venstrehåndsarbeid Etter vinterens politiske møter og debatter har Norges Taxiforbund vurdert partienes holdninger til drosjenæringen. Generelt er drosjepolitikk venstrehåndsarbeid i så godt som alle partier. Det viser programmene og debattnivået. N esten alle politikere som diskuterer drosjer, henger igjen i skatteskandalen, som er lite relevant for dagens utfordringer. I sum er det lite kunnskap, lite engasjement og vises liten respekt for drosjenæringen og dens utøvere, med noen hederlige unntak. Drosjenæringen krever ikke mye politisk oppmerksomhet, men de som har ansvar i samferdselspolitikken, må skjerpe kunnskapsnivå, lydhørhet og argumentasjon. NTs budskap til politikerne kan sammenfattes slik: 1. Forstå og anerkjenn drosjenes plass som en avgjørende del av et offentlig transporttilbud - den fleksible del av kollektivtransporten. 2. Følg Yrkestransportloven og dens intensjon (samfunnskontrakten), og sørg for en lik og mer helhetlig politikk i alle fylker, spesielt kriterier for løyvetallet. 3. Still gjerne miljøkrav, men snakk med næringen, forstå funksjonskravene som stilles til drosjer og se hva som finnes av reelle tilbud først. 4. Støtt oss i kravet til obligatorisk opplæring og bedre kontroll i næringen. Vurderingen av partiene er gjort på grunnlag av deres respons på disse sakene. Dernest deres programmer og generelle interesse for - og innsikt i næringen. Siden det er i Oslo (og Akershus) de politiske utfordringene mot taxinæringen er mest åpenbare, er politikken der tatt spesielt Arbeiderpartiet Ap forstår mest av drosjenes samfunnsrolle. Rune Gerhardsen NT har på anmodning fra lokalt hold - fremmet følgende innspill til Høyres program: Drosjer er en viktig del av et offentlig transporttilbud. Tilgjengeligheten av drosjer døgnet rundt må opprettholdes i hele landet. Videre: Offentlig transportilbud må samordnes bedre (med sikte på pasienttransporten) og sørge for fleksibelt transporttilbud til alle (under universell utforming). Partiets samferdselspolitikere på Stortinget har sagt at de støtter dette og har foreslått for programkomiteen at det tas inn. Så gjenstår det å se om det skjer. NT har fremmet lignende forslag til andre partier, også der på anmodning, men uten resultat så langt. Alle partiene skal vedta sine programmer på landsmøtene i løpet av våren. AH med. Det synes som om Oslo i stor grad styrer partienes nasjonale politikk på dette området. Arbeiderpartiet framstår så langt som det beste partiet i drosjesaker. De har mellom 5 og 10 politikere som kan noe, og som engasjerer seg i næringen. Det gjelder både i Stortinget og i Oslo dels i kombinasjon. Politiske utsagn er tydelige når det gjelder drosjenes plass i kollektivsystemet, behovsprøvingen og tilbudet av drosjer i hele landet til alle tider. Men: Distriktsrepresentanters engasjement for bedre å samordne pasienttransporten i distriktene med et drosjetilbud, har så langt ikke ført fram. Partiet står fast på at helseregionene skal gjøre Vurderinger og terningkast er gitt av forbundsleder Tor Johannessen, konsulent Trygve Osvoll og kommunikasjonssjef Atle Hagtun. Partiene inviteres til å gi sine synspunkter på vurderingene i neste nr av i TAXI, i august. sine transportavtaler uten andre samferdselspolitiske hensyn og uten at det er dokumentert noen gevinst av det. Potensial: Det gjenstår å se om regjeringen leverer sikrere rammevilkår gjennom den forestående revisjon av Yrkestransportloven og forskrift, og om man kan samle et bredt nok flertall for en langsiktig politikk. Det gjenstår også å se om partiet i Oslo lykkes med noe mer enn å støtte drosjenæringens syn verbalt, for eksempel i forholdet til Akershus. Det bør være mulig å lede an til et flertall. TAXI 2011 Enda færre partier sier noe om drosjer i dag. Terningskastene kan bli helt andre ved neste vurdering. 15 TEMA Drosjepolitikk

4 6 < TAXI TAXI > 7 Lokaltaxi skvises på Bømlo Bremnes Taxi frykter for sin framtid og drosjetilbudet lokalt på Bømlo, etter at mye av pasientkjøringen fra nyttår er overtatt av dagbiler fra Haugaland Taxibuss, fra nabofylket. Viktigst i forbindelse med temaet Taxi overalt, alltid er at vi i næringen går i oss selv og står sammen mot turvognløyver og mot staten og helseforetakene som presser prisene ned mot sosial dumping, sier daglig leder Atle Christensen i Bremnes Taxi AS. Fra nyttår fikk bussavdelingen i Haugaland Taxi fra Rogaland anbudet på dagkjøringen (7-17) i Helse Fonna, mens Bremnes Taxi en av flere små sentraler på Bømlo i Hordaland - må ta til takke med kjøring på kveld, natt og i helgene. Dagbilen kjøres med turvognløyve mellom Bømlo og sykehusene på Stord, Bergen og Haugesund. Christensen mener taxinæringen må stå sammen og ha respekt for hverandres løyveområder og ha priser man kan leve av og ikke underby hverandre. - Vi må motarbeid den allmenne oppfatningen av at taxiyrket er et marginalt yrke og en næring med mye snusk og fanteri. Det klarer vi bare hvis priser, lønn, service og tilgjengelighet harmonerer mot det kundene forventer, sier han. Truer drosjetilbudet Direktør Lars Hjelmeng i Norges Taxiforbund sier saken nok en gang illustrerer problemet mellom helseforetakenes anbudspolitikk og samferdselsmyndighetenes ønske om lokal drosjedekning. Dette går rett inn i problemstillingen taxi overalt, alltid eller ikke, og pasientreiser bidrar her som andre steder i et press som svekker drosjetilbudet. Det er derfor vi har bedt myndighetene ta tak i dette, men den sittende regjering er åpenbart ikke i stand til det, tross klare programmer og utsagn om at de skulle gjøre noe. Når situasjonen er som den er, er det vanskelig å bebreide en drosjesentral for å gi et tilbud. Det hadde ikke vært noe bedre om et utenforstående turbilselskap fikk dagkjøringen. Samtidig har jeg stor forståelse for Bremnes Taxis reaksjon. Det er bare en endret politikk fra myndighetene som kan rydde opp i dette. Hvis ikke forsvinner drosjene stadig flere steder, sier Hjelmeng. Halvert kjøring - Det kan være det er vi som tenker feil når det gjelder anbud, men vi har ingen intensjon om å gå til naboøya Stord for å levere inn anbud på deres kjøring utenom det vi har i Bømlo, sier Atle Christensen. På Bømlo har sentralene hatt felles anbud siden anbud startet. Bremnes taxi har 6 hovedløyver og 3 reserve, Moster taxi har 3 løyver, Finnås taxi 2 løyver og Bømlo taxi 3 løyver. Bremnes Taxi har bedt Helse Fonna opplyse om prisen på anbudet som Haugaland Taxibuss vant, men det nekter de, med påstand om at det er en foretningshemmelighet. En praksis advokat Myhre sa seg uenig i under fagkonferansen, men som flere benytter. Christensen er også oppgitt over det han oppfatter som arroganse fra Helse Fonna. - De gjør aldri feil. Avvik skyldes bare alle andre sine systemer og rutiner, og når vi påpeker noe så er det trusler om søksmål Atle Christensen i Bremnes Taxi med en gang. - Pasienter rekker ikke timene sine, kjørekontoret flytter på timer til helse Fonna sin fordel, pasienter sitter og venter før og etter behandling, for at alt skal inn på dagbilen. I perioden januar hadde Bremnes Taxi en nedgang i antall pasientturer både ut av kommunen og lokalt på rundt 50 prosent, - Vi sitter igjen med stumpene som ikke dagbilen klarer, sier Christensen. Han frykter at dette kan bare være starten på en utvikling hvor offentlige instanser ønsker at drosjenæringen skal utføre viktige samfunnsoppgaver til en tilnærmet gratis pris, i alle fall langt under det som offentligheten selv har satt som minstekrav til kmbetaling Han innrømmer at de har hatt en fordel av å være alene om all kjøring i mange år, men sier at deres priser ikke ligger mye over maksimalprisen. - Noe ekstra må vi ha for å gjennomføre faste kontrakter og samtidig avslå andre kunder i topp-periodene på dagtid. Samtidig yter taxinæringen i hele Norge en masse ekstra service som vi aldri får betalt for, slik som innlegget En ganske alminnelig pasienttur i bladet TAXI nr 1, viste, sier Atle Christensen i Bremnes Taxi på Bømlo i Hordaland. AH Næringen utvikler priskalkulator Norges Taxiforbund vil om kort tid kunne presentere en nøytral priskalkulator for drosje. Det er Forum for Taxisentraler (FT) som har tatt initiativ til denne satsningen og dekker utviklingskostnadene. NT skal administrere ordningen og dekke driftskostnadene. Det er inngått avtale med firmaet Prioritet Norge om å utvikle en landsdekkende priskalkulator for web og mobile enheter, som skal gjøre det lettere for kundene å sjekke hva en drosjetur vil koste. Planen er at den skal være på plass før sommeren, sier FT-leder Jan Valeur. Undersøkelser viser at taxikunden verdsetter forutsigbarhet (bilen kommer til avtalt tid), tilgjengelighet (lett å bestille) og god service. Selv om pris ofte rangeres som mindre avgjørende, er selvsagt prisnivå og mulighet for sammenlikning av priser også viktig for kunden. Med bakgrunn i at prisen på en taxitur varierer med kjørte kilometre og forbrukt tid, kan det i noen tilfeller være vanskelig å forutsi prisen på oppdraget. Den nye tjenesten skal gjøre det lettere. Kalkulatoren vil la brukeren legge inn henteadresse, destinasjonsadresse og tidspunkt for reisen. Kalkulatoren benytter deretter Google Maps for å finne distanse og tidsbruk på den foreslåtte turen, og deretter beregnes prisen ut fra takstene til taxisentralene i området. I konkurranseutsatte områder vil man få opp de ulike sentralene og prisene deres, mens man i prisregulerte områder vil få Vi tror kundene vil verdsette en nøytral priskalkulator på mobile medier. Det er mer framtidsrettet enn oppslag på holdeplasser, sier leder Jan Valeur i Forum for taxisentraler (FT). opp pris basert på takstene i maksimalprisforskriften. Det er ikke mulig å få fullstendig samsvar mellom estimert pris i kalkulatoren og den faktiske prisen på reisen. I prisopplysningstjenesten vil dette presiseres med tydelighet. Kø og valg av kjørerute vil påvirke den faktiske prisen, noe det er vanskelig å ta hensyn til i den tekniske løsningen. Kalkulatoren vil likevel gi en indikasjon på hva turen vil koste, og muliggjør sammenlikning av prisene mellom ulike sentraler i konkurranseutsatte områder. Tidligere har det kommet krav om pristavler på holdeplassene i konkurranseutsatte områder. NT mener dette er en lite hensiktsmessig form for prisopplysning, og ønsker derfor å bidra til en mer fremtidsrettet løsning. Priskalkulatoren vil gi kunden bedre informasjon om hva turen vil koste, og dessuten opplyse om hvilke taxisentraler som finnes i området. JH/AH

5 8 < TAXI TAXI > 9 Ingen alvorlige taksameter-avvik Tallene som nå foreligger er ikke alarmerende på noen måte. Det sier avdelingsdirektør Nils Magnar Thomassen i Justervesenet til bladet TAXI. Kontroller av taksametre etter innføring av justerplikt, viser at det er registrert 538 feil eller avvik. Dette reflekterer ikke antall feil under bruk, fordi det i 2012 også ble foretatt et stort antall installasjonskontroller, sier Thomassen. Av den grunn er han forsiktig med å kommentere om Aftenposten.no omtalte saken med Justervesenets årsmelding som kilde og kommentar fra NT, men det er ingen grunn til dramatikk. feilsituasjonen spesifikt nå. Av de 538 feilene, er 399 karakterisert som administrative feil. 373 av disse er registrering av plombebrudd uten melding. Dette er feil vi ser alvorlig på og derfor følger opp siden kontroll og sporbarhet med endringer av kalibreringen er vesentlig for kontrollordningen. Imidlertid er det ikke grunn til å tro dette er gjort for å regulere feil, sier Thomassen. I tillegg er det 139 måletekniske feil. Av disse er 85 direkte feilmålinger. Disse er igjen fordelt på 62 tilfeller der målingen er i drosjeeiers favør (taksameter viser for mye) og 23 der målingen er i disfavør av drosjeeier. Årsaken til at feilen ikke er symmetrisk har vi ikke grunnlag for å si noe om. - Der vi har hatt grunn il å tro at feil er gjort bevisst, er i hovedsak omgåelse av kravet til at betalingsterminal skal være tilkoblet. Dekkskifte kan medvirke til tilfellene der det er målefeil. Om, eller i hvor stor grad dette brukes bevisst, er det ikke grunnlag for å si ennå, sier Thomassen, som legger til: - Det er saker utover dette hvor det er grunn til å tro, eller det er avdekket bevisste forsøk på å omgå regelverket og krav til kontroll, men dette har frem til nå vært i beskjedent omfang. Han understreker at det er for tidlig å trekke klare konklusjoner, da antall ordinære kontroller fremdeles er få og at ordningen fortsatt er i en oppstartsfase. Nytt rettstap for Oslo kommune Oslo kommune har tapt nok en løyvesak i retten på grunn av steil saksbehandling og dårlig jus. Denne gangen handlet det om en drosjeeier som gikk konkurs i 2010, og på det grunnlaget ble han fratatt ett hovedløyve og to reserveløyver. Han ble ansett å ikke oppfylle kravene til økonomisk soliditet, slik Yrkestransportloven krever. Det var Skatt Øst som begjærte konkurs, men skattekravet som lå til grunn ble bestridt av drosjeeieren. Næringsetaten fratok mannen løyvene 1. mars, men allerede samme måned ble det opplyst om forhandlinger med Skatt Øst og andre kreditorer som pekte i retning av redusert skattekrav og grunnlag for videre drift. Dersom skattekravet hadde vært riktig fra starten, hadde det ikke blitt konkurs. Næringsetaten og klagenemnda i kommunen nektet å gi vedtaket oppsettende virkning, og også å oppheve det senere. De bygget på at konkurs automatisk skal føre til inndragning av løyvet. Slik er det imidlertid ikke. Høyesterett har i en dom fra 2010 slått fast at det skal foretas et skjønn. Et slikt skjønn har kommunen etter tingrettens mening ikke gjort, og vedtaket oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil i dommen, som ble avsagt 22. februar i år. Drosjeeierne er tilkjent kroner i saksomkostninger. Se nærmere om saken i kommentar fra drosjeeierens advokat, Anders Christensen, på side 28. Knusende dom mot K-tilsynet Ski Taxi BA, Follo Taxisentral BA og Ski Follo Taxidrift AS vant en knusende seier over Konkurransetilsynet i tingretten. Tilsynet vurderer å anke. Tilsynet påla i juli 2011 de tre selskapene henholdsvis , og 2,2 millioner kroner i overtredelsesgebyr for brudd på Konkurranseloven i forbindelse med anbud på pasientkjøring. Drosjeselskapene tok saken til retten, fikk medhold på alle punkter og dekning av saksomkostninger på nær to millioner kroner. Drosjeselskapenes advokat, Stephan L. Jervell, brukte mye tid på å dokumentere EU-rett, som Konkurranseloven springer ut av. Retten skriver at rettskildebildet ikke er entydig, men at de kilder saksøkerne viser til er av tyngre vekt enn tilsynets. Tvetydig anbud Et viktig punkt i saken var om de to sentralene hadde mulighet til å gi separate tilbud, noe de selv benektet fordi anbudene krevde en viss kapasitet, hele døgnet i hele området. Tilsynet mente det kunne gis bud på bare deler av kjøringen, men retten sier at anbudsdokumentene er tvetydige, og er ikke enig med tilsynet i at anbudsgrunnlaget klart forutsetter at en tilbyder ikke må dekke hele transporttilbudet alene. Kilometerprisen det ble bedt om, skulle gjelde for hele døgnet. Slik retten ser det inviterer oppdragsgiver til konkurranse om transporttjenester til alle døgnets tider, sju dager i uka. Et tilbud om transport på hverdager mellom kl 07 og 17 svarer ikke på invitasjonen og burde da vært avvist, skriver retten. Det samme sa Jervell i rettsmøtet. Feil om priser Retten refser Oslo Universitetssykehus også på et annet punkt, nemlig at det ikke er tatt hensyn til geografien når prisene i Follo sammenlignes med de i Oslo. Retten peker også på behovsprøvingen, som ikke gjør det mulig for en sentral å oppskalere virksomheten etter å ha vunnet et anbud. Plikten til å betjene stasjoneringsstedet innebærer at en ikke kan binde opp så mange biler et annet sted at dette blir lidende. Retten mener Ski Taxi kunne ha konkurrert med Follo om ett anbudsområde i konkurranserunde to, for eksempel Ås, men at dette ikke endrer hovedkonklusjonen om at de to sentralene ikke har brutt Konkurranseloven ved å gi felles anbud gjennom sitt samarbeidsselskap, verken for anbudsrunde én eller to. Styrelederne er svært glade etter dommen i Follo tingrett. Her fotografert under sakens gang. Fra venstre Ole Emil Johansen i Ski Taxi BA, Haakon Onstad i Ski Follo Taxidrift AS og Morten Strønen i Follo Taxisentral BA. Feil lovanvendelse Konkurransetilsynet hevdet at et åpent samarbeid er like ulovlig som et lukket og hemmelig. Retten er uenig. Konkurransebegrensende formål rammer etter rettens mening bare de alvorligste formene for konkurransebegrensning, for eksempel skjulte priskarteller. Retten bemerker at tilsynet ikke har kunnet legge fram et eneste eksempel fra praksis på at et helt åpent anbudssamarbeid har vært regnet som en formålsovertredelse. Minimal virkning I neste omgang er det spørsmål om samarbeidets virkning. Retten sier det er en betydelig svakhet ved konkurransetilsynets vedtak at virkningene av samarbeidet i svært beskjeden grad ble vurdert. Det følger av EU-retten og lovens forarbeider at et samarbeid må påvirke konkurransen merkbart, før det kan rammes av forbudet i paragraf 10. Retten mener samarbeidet begrenset konkurransen i ett område, som Ås, men at dette kun har hatt marginal betydning for konkurransen. Oslo Universitetssykehus og tilsynet hevdet at folloselskapene nærmest hadde monopol i området. Også her er retten uenig, og sier det forelå et betydelig konkurransepress fra de øvrige aktørene i Oppegård og i Søndre Follo, som innebar at samarbeidet ikke kan ha vært prisdrivende i særlig grad. At Oslo Taxi og Konsentra fikk førsteprioritet, viser dette. Retten konkluderer med å oppheve Konkurransetilsynets vedtak om overtredelsesgebyrer. Tilsynes varslet straks at de vil vurdere å anke, men hadde i skrivende stund ikke tatt endelig stilling til det. AH

6 10 < TAXI TAXI > 11 Ingen pasientavtale i Stavanger Stavanger Taxi la ikke inn bud på pasientkjøringen. Tilbudet var altfor ubalansert i vår disfavør, sier direktør Svein Svimbil. Nå må pasientene bestille turene selv og legge ut. I november la Helse Stavanger HF ut pasienttransport blant annet i kommunene Stavanger, Randaberg og Sandnes på offentlig anbud. - Det kom ingen akseptable tilbud fra transportører i de tre kommunene. Anbudskonkurransen ble nylig avlyst på grunn av høy pris og manglende konkurranse, skriver helseforetaket på sin hjemmeside. Fra 1. mars er det ingen avtale. Direktør Svein Svimbil i Stavanger Taxi sier dette er trist for pasientenes del, men at det ikke var mulig å legge inn bud på de premissene som var gitt. Det er ingen forpliktelse for kundene, bare for oss. Bøtesystemet er umulig å leve med, det diskriminerer store sentraler ved at hvert niende avvik gir store bøter selv om antall turer er flere tusen. Et annet eksempel: Det er stor uvisshet om bomringutgifter i Jærpakke 2. Vi ba om at prisjustering kunne skje etter utbyggingen, men fikk nei på det. Da blir det bare å tro på et tall for oss. Det kan bli kroner pr bil pr år, og millionbeløp i en avtale. For å ta høyde for det måtte vi øke prisene med prosent fra dagens priser. Det ble så useriøst at vi avsto, sier Svimbil. Nå må alle pasienter med rett til drosje bestille og betale selv, og sende reiseregning etterpå. Det er greit for oss, men synd for pasientene, og det blir nok en del krøll, sier Svimbil. - Vi hadde jo håpet på en dialog og at helseforetaket kunne se en del av utfordringene våre. Da kunne vi fått en realisme inn i det som er urimelig. Men nei. Det er ingen tilbakemelding fra foretaket, bare informasjon på deres nettsider. Midlertidig Helseforetaket skriver at de jobber kontinuerlig med å finne andre løsninger for pasienter som trenger transport til og fra behandling i disse tre kommunene, for å gi dem et så godt transporttilbud som mulig. - Dette er ingen omlegging av det eksisterende tilbudet, men en midlertidig løsning som lar pasientene bestille drosje direkte fra transportørene uten å måtte gå via Pasientreiser. Dette gir pasientene samme rettigheter og service som en vanlig drosjekunde. - Vi vil ha stort fokus på å holde saksbehandlingstiden nede, slik at pasientene får pengene de har lagt ut tilbake så raskt som mulig, sier direktør ved Divisjon for medisinsk service, Hans Tore Frydnes. Gratis beredskap NT avdeling Rogaland har reagert på saken med en pressemelding. Her heter det blant annet at kravspesifikasjonen på levering er altfor omfattende, særlig i lys av de økonomiske sanksjonene. For stor avstand mellom bestiller og oss, konstaterer Svein Svimbil i Stavanger Taxi. I tillegg vil ikke Helse Stavanger følge bransjestandarden for beregning av takster (fastsatt av Konkurransetilsynet) og bruker et eget gammeldags takstsystem som for næringen blir uforutsigbart. Prisene blir derfor unormalt høye, spesielt når en skal ta høyde for trafikk, køer, venting, mm. I tillegg blir ventetid pålagt av Pasientreiser diktert til kr 360,- pr time inkl mva. Helse Fonna gir kr 480,- pr time inkl mva til sammenligning. Dette omfatter i stor grad «utenbys» biler som skal ha med pasienter i retur. Det ble også stilt krav til kapasitet, samt «låsing av drosjer og sjåfører». De skal ha tilgang på sine spesifikke biler til enhver tid, men ønsker ikke å betale for denne «beredskapen». Bilene kan ikke brukes til andre oppdrag i ventetiden. - Det vil i praksis si at hvis drosjeselskapet stiller 50 biler til disposisjon må disse stå ledige og ikke brukes til annen transport i tidsrommet Pasientreiser potensielt kan ha bruk for disse. Det betales ingen kompensasjon for dette utover den avtalepris pr. km. Helseforetaket har ingen plikt til å gi oss turer, men skal ha muligheten til å bruke andre former for transport hvis det er ønskelig (rimeligere). Det er som å få pris på hundre sofaer, og si at man kanskje bare skal ha fire, sier leder Ole Henrik Olsen i NT, avdeling Rogaland. Vil bli nasjonal taxiaktør - Vi ønsker å bli en nasjonal aktør og har en visjon om drosjer. Det sa konsernadvokat Dag Sverre Aamodt da Viken Aurora AS presenterte sammenslåingen av Tønsberg Taxi og Øvre Romerike Taxi. Det er kjempeviktig at drosjeeierne fortsatt er med som eiere av selskapet, sier fra venstre: Konsernadvokat Dag Sverre Aamodt, daglig leder i Tønsberg Taxi og Viken Taxi, Per Morten Danielsen, og daglig leder i Viken Romerike Taxi, Dag Bakke. Etter en del indre tumulter er oppkjøpet nå i boks, ved at alle drosjeeierne i Øvre Romerike Taxi har undertegnet avtalen. 25 millioner kroner er prisen. Ønsket er at flest mulig skal bruke pengene de får til å kjøpe aksjer i morselskapet. Det er viktig for oss at vi fortsatt skal være et drosjeeierstyrt selskap, sa Aamodt, sammen med Dag Bakke og Per Morten Danielsen, daglige ledere i de to sentralene. Aamodt ser for seg en adskillig vanskeligere framtid for næringen enn i dag, og mener at en omstrukturering til større og mer effektive enheter vil tvinge seg fram. Viken Aurora AS er et eierselskap. Viken Taxi AS er driftsselskapet. Viken Taxi Romerike blir en del av konsernet sammen med Viken Tønsberg Taxi og de øvrige sentralene i Vestfold som tidligere er avdelinger av Tønsberg Taxi. Sterk motstand Ifølge Aamodt har motstanden mot salget ikke vært stor, men sterk, fra et lite mindretall. Han tok på seg noe skyld på vegne av kjøperne, for at kommunikasjonen ikke hadde vært god nok og uttrykte stor forståelse for at saken utfordret følelser. - I ettertid er det ingen vonde følelser, i alle fall ikke fra vår side, sa Aamodt. Dag Bakke sa det var stilt reelle og saklige spørsmål fra opposisjonen. Han mener kun et fåtall av spørsmålene var usaklige. Konsernet vil nå ha 230 biler. Visjonen om skal virkeliggjøres dels med nye oppkjøp, dels ved samarbeidsavtaler om drift. Rasjonell drift skal gi drosjeeierne lavere kostnader, og bedre service. Som i dag Viken Romerike Taxi skal drive som i dag innen området Øvre Romerike, og det er ingen planer om å konkurrere mer aggressivt mot naboområdene. Dag Bakke mener det stadig vil bli vanskeligere å være en liten sentral. Tidligere kunne en drive med 20 biler, nå er 30 for lite, snart vil 50 være for lite, mener han. Aamodt la vekt på at de aksjonærene i Viken Aurora som kommer fra Øvre Romerike, vil ha samme innflytelse/andel der som de har i dagens sentral, hvis de setter hele sin salgspris inn som aksjepost. I dag er det 57 aksjonærer i selskapet, alle drosjeeiere. - Den radikale endringen er at drosjeeierne får en eierandel som de kan selge, og dermed få sin del av verdistigningen i selskapet, sier Aamodt. Han understreker den betydelige grad av trygghet et konsern kan gi en liten sentral, hvis den kommer i trøbbel, for eksempel ved å miste et anbud. Den lokale tilknytningen og verdiene som ligger i drosjeeiernes styring, skal vi ta vare på, forsikret de tre. Det åpnes likevel for en finansiell investor hvis nye oppkjøp vil kreve det, men i så fall ikke over 49 prosents eierandel.

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012 3Nr april 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Avreguleringens bakside side 8-9 Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5 3 prosent tips? side 18-19 2 < TAXI 2-2012 / TEMATITTEL TAXI

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

3Nr. Folk flest er fornøyd. med taxi. Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet. Side 4-5. Bygger ikke på kunnskap side 10-11. mai 2015

3Nr. Folk flest er fornøyd. med taxi. Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet. Side 4-5. Bygger ikke på kunnskap side 10-11. mai 2015 3Nr mai 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Grovt overdrevet fra Forbrukerrådet side 6-7 Folk flest er fornøyd Bygger ikke på kunnskap side 10-11 med taxi Side 4-5 2 < TAXI 3-2015

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014 8NR DESEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND God Jul Kamp mot piratene side 6-7-8-9-10 Ytre Høyre mot drosjene Side 4-11 Taxi i alle kollektivfelt side 15 2 < TAXI 8-2014 TAXI

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 10 November 2010

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 10 November 2010 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 10 November 2010 TAXI 2010-1 Noen ganger er det lov å være kresen E-Klasse tilbyr klasseledende plass, gjennomtenkte detaljer og den velkjente

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010 Tema: Pensjon TAXI 2010-1 www.volkswagen.no Syv underverker og to travle foreldre i én og samme bil. Nye Volkswagen Caravelle.

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010 Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 Fastpris på mobilsamtale - Fri Bruk Tale Fri Bruk Tale er spesielt lønnsomt for deg som ringer

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer