Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører"

Transkript

1 Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet

2

3 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang i fjor arbeidet med å heve kompetansen til taxiførere i samarbeid med taxibransjen. Her var både arbeidstakers og arbeidsgivers side representert. Planen er at vi skal, i samarbeid med taxibransjen: Tydeliggjøre kravene til å bli taxisjåfør Utvikle en forskrift som regulerer de nye kravene til taxisjåfører Lage en læreplan for opplæring av taxisjåfører

4 Jeg skal snakke om Bakgrunn og forankring for å kreve tilleggsopplæring Mulig ordning og myndighetskrav Utdanningens fremtidige struktur

5 Tungbilsjåfører SVV har tidligere gjennomført ett kompetanseløft for yrkessjåfører. Dette innebærer krav om grunn- og etterutdanning for alle tungbilførere som driver yrkesmessigtransport. Denne utdanningen har fokus på å øke kompetanse til yrkessjåførene. Føreren skal bli mer bevisst på sin viktig samfunnsmessige oppgave både med hensyn til selve transporten, samt helse, miljø og sikkerhet. Vi ønsker å gjøre det samme for taxisjåfører.

6 Formålet med tilleggsopplæringen er: å øke kvaliteten på yrkesutførelsen å øke attraktiviteten og statusen til yrket å forbedre både sikkerheten til føreren og trafikksikkerheten generelt å styrke omdømme til taxiyrket

7 Forankring 1 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Statens vegvesen vil, i samarbeid med taxinæringen, utrede krav til yrkesmessig kompetanseheving for alle taxisjåfører

8 Forankring 2 Nasjonal transportplan Regjeringen vil legge vekt på yrkessjåfører og problemstillinger knyttet til trafikksikkerhet og miljø, og vil forbedre og videreutvikle opplæringen av førere av tunge kjøretøy og utrykningssjåfører Regjeringen vil også vurdere innføring av krav om yrkesrettet utdanning for de som utfører yrkesmessig transport med lette kjøretøy

9 Forankring 3 SVVs Handlingsprogrammet Statens vegvesen vil innen utgangen av 2015 vurdere om det bør innføres krav om yrkesrettet utdanning for dem som driver yrkesmessig transport med lette kjøretøyer, og som ikke omfattes av yrkessjåførdirektivet. Dette gjelder blant annet drosjesjåfører og budbilsjåfører.

10 Kan vi kreve tilleggsutdanning for taxisjåfører? Vegtrafikkloven 29 gi hjemmel til å stille krav til grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører. Vi mener at 29 også gir hjemmel til å kreve tilleggsutdanning for de som utfører yrkesmessig transport med lette kjøretøy, som for eksempel budbilsjåfører og taxisjåfører. Paragraf 29 første ledd sier at "den som mot vederlag skal føre motorvogn, må tilfredsstille krav til grunn- og etterutdanning i forskrift gitt av departementet. Bevis for gjennomført utdanning skal alltid medbringes under kjøring".

11 Slik ordlyden er utformet i 29 kan det gis hjemmel for eventuelle fremtidig krav om yrkesopplæring for andre sjåfører enn bare sjåfører av tunge kjøretøy, men også for sjåfører av lette kjøretøy som taxisjåfører. Kravet gjelder for sjåfører som utfører gods- eller persontransport mot vederlag, uavhengig av hvilken motorvogn de kjører.

12 Hvordan regulerer vi kravene? Det er to muligheter for å regulere tilleggsopplæring til taxisjåfører: 1. Utarbeid en egen forskrift som reguler krav til opplæring til taxisjåfører eller 2. Forskriftsfeste de nye eventuelle kravene som en del i andre forskrifter.

13 Taxiyrket i andre land Sverige: For å jobbe som taxisjåfør i Sverige må sjåføren oppfylle følgene krav: Kunnskapsprøve Gjennom kunnskapsprøve skal man vise at man har kunnskaper som oppfyller kravene til «taxiførerlegitimasjon». Prøven gjennomføres i «Trafikverkets førerprøvekontor». Kjøreprøve for «taxiførerlegitimasjon» Prøven gjennomføres ved en av Trafikverkets førerprøvekontor. For å gjennomføre prøven må man inneha gyldig førerkort klasse B. Søknad om «taxiførerlegitimasjon» For å søke om taxiførerlegitimasjon må både kunnskapsprøve og kjøreprøve være godkjent. I tillegg må søkeren oppfylle andre krav.

14 England er det omfattende opplæringen når det gjelder de klassiske sorte taxiene «London black cabs». Frankrike er det krav om å bestå en kunnskapsprøve og ta etterutdanning hvert femte år.

15

16 Fremtidig kompetanseheving satt i system

17 Framtidig utdanning av drosjesjåfører: Modulbasert utdanning Krav til læresteder og undervisningspersonell (instruktører, faglige ledere..) Bør det være eksamen i både grunn- og etterutdanningen Bevis eller kode i førerkortet eller Unntaksbestemmelser?

18 Hvordan er etterutdanningen i Norge Etterutdanningens struktur Etterutdanning PERSONTRANSPORT Modul 1, 2 og 3 42/43/44 Modul 2 43 h Modul 2 43 efi Etterutdanning PERSON- og GODSTRANSPORT Sammensatt utdanning Modul 1, 2 og 3 42/43/44 Modul 2 43 h Modul 2 43 efi Modul G4 og G5 45 og 46 Etterutdanning GODSTRANSPORT Modul 1, 2 og 3 42/43/44 Modul 2 43 h Modul 2 43 efi Modul G4 og G5 45 og 46 Modul P4 og P5 47 og 48 Modul P4 og P5 47 og 48 Modul G5 46 b Modul G5 46 b Modul P5 48 a Modul P5 48 a Modul P 6 49 Modul P 6 49 b Skjøte på 7 timer godstransport: Modul G5 46 b Modul P/G 6 49 Modul P/G 6 49 b Modul G 6 49 Modul G 6 49 b Skjøte på 7 timer persontrasnport Modul P5 48 a

19

20 Læresteder pr. januar 2014-Etterutdanning (ca) Øst 52 Sør 42 Vest 44 Midt 33 Nord 36 Totalt 207 læresteder etterutdanning Etterspørselen etter utdanning synes godt dekket og det er konkurranse i markedet

21 Læresteder pr. januar 2014 grunnutdanning (ca) Øst 13 Sør 12 Vest 8 Midt 10 Nord 7 Sum 50

22 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse

Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse SIK Arlanda Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse 2014-03-11 NRK Hvorfor vinterkurs? Vinterdrift den mest omfattende oppgaven i driftskontraktene ca. 60% av kontraktssummen Har konsekvenser

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 -122 tiltak fra,,, Helsedirektoratet og. Kjøretøytiltak (15 tiltak): vil utrede behovet for revisjon av regelverket om sikring av last, og om det er behov

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger HEL S E :o MIDT-NORGE i Saksdok : I henhold til vedlagt liste Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak

Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger. - Status og lukningsvedtak Trygg Trafikks utvalg av Havarikommisjonens arbeidsrelaterte tilrådinger - Status og lukningsvedtak Riksvei 44 ved Sirevåg i Hå, 15. september 2005 (VEI rapport 2007/01) Sikkerhetstilråding VEI nr. 2007/01T:

Detaljer

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2-3 2008 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Angerman AS utvider Seminar i alle landsdeler Myndigheter, organisasjoner,

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

FOR TRAFIKKSIKKER TRANSPORT ET VIRKEMIDDEL SOM STADIG FLERE TRANSPORTØRER TAR I BRUK FOR Å KVALITETSSIKRE TRANSPORTER OG STYRKE EGET OMDØMME

FOR TRAFIKKSIKKER TRANSPORT ET VIRKEMIDDEL SOM STADIG FLERE TRANSPORTØRER TAR I BRUK FOR Å KVALITETSSIKRE TRANSPORTER OG STYRKE EGET OMDØMME ALKOLÅS ET VIRKEMIDDEL SOM STADIG FLERE TRANSPORTØRER TAR I BRUK FOR Å KVALITETSSIKRE TRANSPORTER OG STYRKE EGET OMDØMME A N B E FA L E R ALKOLÅS Bedrifter og organisasjoner kan nå installere alkolås i

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS I Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) kan vi lett forestille oss fortvilelsen etter å ha kommet hjem til Norge med

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid?

Hva sier opplæringsloven om systemrettet arbeid? Helen L. Bargel har mastergrad i endringsarbeid, MPA, og har lang erfaring fra arbeid med skolespørsmål i den regionale stat. Arbeidet hos fylkesmannen omfatter bl.a. feltet spesialundervisning med klagesaksarbeid,

Detaljer

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem St.meld. nr 16 (2006-2007) 2007) Hevder at i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter (side 77) Prinsippet

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer Sammendrag: Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer TØI rapport 1269/2013 Tor-Olav Nævestad og Ross Owen Phillips Oslo 2013, 92 sider Denne rapporten gjengir

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer