Manual :05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning"

Transkript

1 Manual :05 Side 1 GAS BBQ 15-3A Bruksanvisning

2 Manual :05 Side 2 G 2

3 Manual :05 Side 3 DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKSER FOR GASS GRILL BRUKSANVISNING FOR GASSGRILL VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER FOR GASS- GRILL FOR DIN EGEN SIKKERHETS SKYLD: HVIS DU KJENNER LUKTEN AV GASS: Steng av gassbeholderen. Slukk alle åpne flammer; slå av alle elektriske apparater. Sørg for å lufte godt. Sjekk etter lekkasjer som anvist i denne bruksanvisningen. Hvis det fremdeles lukter gass, ta kontakt med forhandler øyeblikkelig. VIKTIG INFORMASJON VENNLIGST LES OG VÆR SIKKER PÅ AT DU FORSTÅR DISSE INSTRUKSENE FØR DU SETTER SAMMEN OG BRUKER GRILLEN Ta vare på disse instruksene for fremtidig bruk. Kun for utendørs bruk grillen må ikke brukes innendørs. Kun for bruk med lavt gasstrykk bare regulator med utslippstrykk på 30 millibar kan brukes bare godkjente slanger kan brukes. Steng alltid av gassbeholderen når grillen ikke er i bruk. Grillen må aldri flyttes mens den er tent. Modifisering av grillen kan være farlig, og er ikke tillatt. Må bare brukes på jevnt, stabilt underlag. Sjekk for lekkasjer hver gang gassbeholderen fjernes eller skiftes. Må ikke brukes i nærheten av brennbare bygninger og gjenstander, eller under tak, i telt eller under andre brennbare overbygninger. Brennbare materialer må ikke lagres sammen med grillen. Bruk ikke sprayflasker i nærheten av grillen. Reparasjoner må bare utføres av kvalifisert personell - sjekk med forhandler. Deler av grillen vil bli svært varme ved bruk vær forsiktig hvis grillen brukes i nærheten av barn, eldre eller kjæledyr. Hvis du kjenner lukten av gass, steng gassbeholderen øyeblikkelig. Slukk alle åpne flammer. Sjekk etter lekkasjer som anvist i denne bruksanvisningen. Hvis det fremdeles lukter gass, ta kontakt med forhandler øyeblikkelig. Hvis instruksene i denne bruksanvisningen ikke følges, kan dette medføre alvorlige personskader og/eller skade på eiendom. Hvis du har spørsmål angående disse instruksene, ta kontakt med forhandler. Monteringsinstrukser: Ta ut alle komponentene fra emballasjen, og sjekk om noen deler er skadd eller mangler. Hvis du oppdager at deler er skadd eller mangler, ta øyeblikkelig kontakt med forhandler. Du skal ha følgende komponenter: se Fig. 1 A 1x B 1x C 1x D 1x E 1x G 1x Grillchassis Støpejernsbrennere Støpejernsgrill Lokk Fettsamler (med håndtak og skrue) Lavasteinbrett og lavasteiner 1. Montering av tretralle og grill Se instruksene på side FEST TENNRØR, BRENNERE OG FETTSAMLER TIL GRILLEN: Se Fig 2, 3 Tennrørene plasseres på brennerfestet og settes fast med festepluggene på brennerne. Fest hver brenner til grillen ved å dytte fronten av brenneren inn I det store hullet I fronten av grillchassiset og plassere den på nippelen (se Fig 2). Bakenden på brenneren senkes så ned på det bakerste brennerfestet, og pluggen på undersiden av brenneren plasseres I hullet på brennerfestet slik at det samtidig fester tennrøret (se Fig 3). Gjenta med resten av brennerne. Fest festeklipsene til bakpluggene på brennerne fra undersiden av brennerfestet (se øverst på Fig 4). Merk: Brennerne bør sitte lost på gasskontrollniplene. Prøv ikke å fest dem tett eller å forsegle dem. Fest håndtaket til fronten på fettsamleren, ved hjelp av den medfølgende skruen (se Fig 4). Dytt fettsamleren på plass i åpningen i fronten på grillen. Dytt den inn så langt den går. Fettsamleren må fylles før bruk med et jevnt lag, omtrent 10 mm tykt, av ikke-brennbart, fettabsorberende materiale eller ren, tørr sand. Dette må så holdes rent og løst for å kunne absorbere 3

4 Manual :05 Side 4 dryppende fett. Hvis dette ikke blir gjort, er det mulig at dryppende fett kan antennes og begynne å brenne. Sjekk jevnlig at det absorberende materialet er rent og løst. Hvis fettsamleren dekkes med aluminiumsfolie før den fylles med absorberende materiale, vil dette gjøre det enklere å fjerne materialet når det må skiftes. Hvis du skal grille over lengre tid, eller for mange personer, anbefales det at du tømmer fettsamleren før og under grilling. BRUK ALDRI SAG- MUGG ELLER ANDRE BRENNBARE MATERI- ALER I FETTSAMLEREN. Pass alltid på at fettsamleren er dyttet helt inn, og ikke holdes igjen av underkanten på frontdekselet (se Fig 5). 3. FEST LAVASTEINBRETTET OG STØPE- JERNSGRILLEN: Plasser lavasteinbrettet i grillen. Denne skal hvile på 'hyllene' i front- og bakdekselet over brennerne. Spre lavasteinene på brettet i et enkelt lag. Plasser støpejernsgrillen og -platen i grillen. Disse hviler på hyllene i front- og bakdekselet. Støpejernet bør vaskes godt I varmt såpevann, tørkes og dekkes med et godt lag matolje før første gangs bruk. 4. FEST VARMELOKKET TIL GRILLEN MED TO HENGSLER: Se Fig 6+6A. Det er to hengsler merket L and R for å montere lokket. Før montering, vennligst pass på at hengselen merket L plasseres på venstre side av grillchassiset mens den som er merket R plasseres på høyre side. Fest først øvre hengsel til lokket, og fest deretter nedre hengsel til grillen. Fest til slutt øvre hengsel til nedre hengsel med bolt og mutter. 5. FEST GASSBEHOLDER OG -REGULATOR: Se Fig 7 & 8. Du må bruke en egnet millibars regulator med slange sammen med grillen. Skru munnstykket på slangen fast til inntaket på grillen og stram med en skiftnøkkel. Pass på at slangen ikke tvinnes eller får en knekk mens du fester den, og at den ikke kommer i direkte kontakt med noen del av selve grillen. Fest slangen til regulatoren og stram slangefestet godt. DET FØLGENDE MÅ UTFØRES UTENDØRS OG PÅ ET GODT VENTILERT STED. IKKE RØYK ELLER HA ANDRE ÅPNE FLAMMER I NÆRHETEN AV GRILLEN. Fest en full gassbeholder til grillen. Beholderen må alltid monteres med rett side opp. 4 Beholderen må ikke brukes, lagres eller transporteres liggende på siden. Sjekk O-ringer og forseglinger på regulatorinntaket for å sikre at det er uskadd, fritt for kutt og sår, og er rent. Fest regulatoren til hodet på beholderen. Pass på at slangen ikke tvinnes eller får en knekk når den monteres, og legg den slik at den er minst 75mm fra varme overflater. 6. SJEKK GRILLEN FOR LEKKASJER: Se Fig 9a.b. Dette bør gjøres med jevne mellomrom og må utføres hver gang du kobler fra gassbeholderen og/eller regulatoren og slangen. SJEKKING AV LEKKASJER MÅ UTFØRES UT- ENDØRS OG PÅ ET GODT VENTILERT STER. IKKE RØYK, OG BRUK IKKE FYRSTIKKER ELLER ÅPNE FLAMMER FOR Å LETE ETTER LEKKASJER. HOLD ALLE BRANNFARLIGE STOFFER, SOM BENSIN, RENSEMIDLER, OG LIGNENDE PÅ GOD AVSTAND FRA GRILLEN TIL ENHVER TID. Etter at du har installert gassbeholderen, steng av regulatoren og åpne ventilen på gassbeholderen. Rengjør alle tilkoblinger med en såpeblanding på 50% vann og 50% flytende såpe. Dekk alle gasskoblinger med såpeblandingen (se Fig 9a, 9b) Det vil formes såpebobler hvis det er en gasslekkasje fra en dårlig forseglet kobling. Stram koblingen og sjekk igjen. HVIS DU IKKE KAN STANSE LEKKASJEN, MÅ IKKE GRILLEN BRUKES. STENG VENTILEN PÅ GASSBEHOLDEREN OG TA ØYEBLIKKE- LIG KONTAKT MED FORHANDLER. IKKE BRUK ELEKTRISK UTSTYR ELLER ÅPNE FLAMMER I NÆRHETEN AV GRILLEN ELLER GASSBEHOLDEREN. BRUK AV GASSGRILL Grillen må ikke brukes innendørs. Bruk den alltid utendørs, på et godt ventilert sted, uten kraftig trekk, og uten brennbare materialer i nærheten. Den må ikke brukes under ubeskyttet tak eller annen overdekking. 7. TENNING AV GRILLEN: Stå ikke med ansiktet rett over grillen når du antenner den. Din gassgrill vil ha en av følgende typer tenning: a) Pilot-tenner: Se Fig 10. Steng alle gassbryterne, og åpne deretter ventilen på gassbeholderen. Dytt inn tenningsbryteren og vri mot klokken til du merker motstand fra fjæring.

5 Manual :05 Side 5 Hold i denne stillingen i 3-5 sekunder for å slippe ut gass, vri deretter videre mot klokken til bryteren står på MAKS. Hold bryteren inne til du ser at brenneren er antent. Når brenneren er tent, vil de andre brennerne antennes når de stilles til MAKS. b) Manuell tenning: Steng alle gassbryterne, og åpne deretter ventilen på gassbeholderen. Løft ut støpejernsgrillen og lavasteinbrettet, og hold en antent tennstikke eller gassfyrstikk ved brenneren mens du dytter inn og vrir gasskontrollbryteren for den brenneren til MAKS. Brenneren vil antennes i løpet av sekunder. Sett på plass lavasteinbrettet og støpejernsgrillen. Straks den første brenneren er tent vil de andre brennerne antennes når gassbryterne deres vris til MAKS. Når bryteren står på MAKS skal flammen fra brenneren være omtrent 12 20mm lang med minimalt med gult i toppen. Vri gassbryteren hele veien mot klokken for minimumsinnstilling. Hvis du har noen problemer med å tenne gassgrillen ved hjelp av disse instruksene, ta kontakt med forhandler for råd og tips. 8. SLÅ AV GRILLEN: Når du er ferdig med å grille, steng gassventilen på beholderen helt og vri alle gassbryterne på grillen til 'OFF'. Vær varsom når du stenger gassventilen. Ikke ta på den varme grillen eller grillchassiset. Du risikerer å brenne deg. GASSVENTILEN MÅ ALLTID VÆRE STENGT NÅR GRILLEN IKKE ER I BRUK. 9. MATLAGING PÅ GRILLEN: Før du begynner å grille, tenn grillen og sjekk at gassbryterne fungerer som de skal. La grillen varme seg opp i 5-10 minutter før du begynner å grille. Smør støpejernsoverflatene med matolje før bruk for at maten ikke skal sette seg fast Vi anbefaler på det varmeste at du skaffer en god grillkokebok for tips og oppskrifter som egner seg for din nye grill. Hør gjerne med forhandler for tips og råd. Grillen er ikke designet for bruk av heldekkende grillplate på mer enn 50% av grillflaten. Bruk av plate over hele grillen vil føre til skade på grillen. Støpejernsgrillen bør plasseres på venstre side, med støpejernsplaten på høyre side. VEDLIKEHOLD AV GASSGRILL 10.RENGJØRING AV GRILLEN: BRUK ALDRI OVNSRENS ELLER RENGJØR- INGSMIDDEL I SPRAYFLASKE PÅ STØPE- JERNSGRILLEN/PLATEN ELLER PÅ BRENN- ERNE. BRUK AV SPRAYPRODUKTER PÅ VARME OVERFLATER KAN DANNE ETSENDE GASSER SOM KAN SKADE GRILLEN. KAUST- ISK OVNSRENS VIL OGSÅ SKADE GRILLEN. Støpejernsgrill og -plate Når du er ferdig med å grille bør du la grillen fortsette å brenne I 5 minutter på MAKS. Steng så av gassen og skrubb støpejernsoverflatene med en stålbørste for å fjerne fastbrent fett og matrester. Mens de fortsatt er varme, sett dem inn med matolje for å minimere faren for rust. Du kan også skrubbe støpejernet med varmt såpevann. Ta av støpejernsdelene og skrubb dem, og tørk dem grundig før du setter dem tilbake på grillen. Tenn grillen og la varmen tørke støpejernsdelene før du slår av grillen og setter dem inn med matolje. Grillchassis Fjern med jevne mellomrom fett som hoper seg opp på grillchassiset med en skrape av gummi eller tre. Det er ikke nødvendig å fjerne absolutt alt fett fra chassiset. Hvis du må rengjøre chassiset helt, bruk kun varmt såpevann og en klut eller en nylonbørste. Ta av støpejernsdelene og brennerne før du rengjør chassiset. Senk aldri gassbryterne eller gassfordeleren i vann. Lag små hetter av aluminiumsfolie for å dekke hver lnippel under rengjøring for å sikre at det ikke kommer vann eller møkk inn i gassinjektoren. Støpejernsbrennere Ved normal bruk vil du holde brennerne rene ved å la grillen brenne i 5 minutter på MAKS etter at du er ferdig med å grille. Dette vil brenne bort fettrester. Hvis du legger merke til at det har lagt seg veldig mye fett på brennerne, kan du skrubbe dem med en stålbørste etter å ha latt grillen brenne som beskrevet over. BRUK BE- SKYTTENDE HANSKER FOR Å TA PÅ VARME BRENNERE. DU KAN FÅ ALVORLIGE BRANN- SKADER HVIS DU IKKE BRUKER HANSKER. Fjern brennerne fra grillen, børst dem og sjekk at flammehullene er åpne. Bruk en binders eller tannpirker for å åpne blokkerte hull. 5

6 Manual :05 Side 6 Sett på plass brennerne som beskrevet i seksjon 2 og figur 2,3. Sjekk at de virker som de skal. Fettsamler Etter grilling, sjekk fettsamleren med tanke på fettoppbygging i det absorberende materialet. Hvis dette materialet er fullt av fett må det kastes og erstattes med rent, løst materiale. HVIS MATERIALET I FETTSAMLEREN IKKE SKIFTES JEVNLIG KAN DETTE FØRE TIL EN BRANN OG MEDFØRE STOR SKADE PÅ GRILLEN. 11.VEDLIKEHOLD AV GRILLEN: Gassbeholder Gassleverandøren din vil sjekke om beholderen er i orden hver gang den fylles opp. Slange og regulator Slangen og regulatoren bør sjekkes hver gang du kobler til gassbeholderen, og i hvert fall en gang i året. Se etter kutt, sprekker, stor slitasje eller andre skader på slangen. Se over O-ringen eller forseglingen på inntaket på regulatoren etter kutt og sår. Sjekk at slangefestene og slangeklemmene sitter stramt. Bytt slangen og regulatoren hvert femte år, eller tidligere hvis de er skadet eller svært slitte. Bruk bare godkjente reservedeler. Grill Modifisering eller bruk av reservedeler som ikke er godkjent av forhandler kan forårsake brann. Bruk derfor bare originaldeler. Gassinjektorene kan sjekkes og rengjøres om nødvendig. Fjern brenneren fra grillen. Bruk en liten skift- eller fastnøkkel til å skru løs injektoren fra fronten av nippelen (skru mot klokken). Skitt og fett kan fjernes med en binders eller trykkluft. Sett tilbake injektoren, men ikke stram den for hardt. Sett på plass brennerne som beskrevet i seksjon 2 og figur 2,3. Injektordimensjon er 1.0mm, som stemplet på fronten av injektoren. STENG VENTILEN PÅ GASSBEHOLDEREN FØR DU UTFØRER NOEN FORM FOR VED- LIKEHOLD. Brennere Hvis grillen ikke har vært I bruk på lengre tid, se over brennerhodene etter spindelvev, innsektbol, etc. Spindelvev og lignende kan føre til at gass slippes ut av de store luftslissene på siden av brenneren, som kan antennes og føre til skade på grillen. Fjern brenneren og rengjør den innvendig ved hjelp av en piperenser eller lang, fleksibel ståltråd. Hvis det er mange edderkopper der du bor, bør brennerne rengjøres en eller to ganger I måneden. Pass alltid på at brenneren sitter som den skal på gasskontrollnippelen når du setter den på plass. Grillen må ikke brukes om den ikke sitter som den skal, da det kan føre til skade på grillen. 12. LAGRING AV GRILLEN: Når grillen ikke er i bruk, må ventilen på gassbeholderen stenges. Grillen må lagres innendørs, dvs. i et skur eller en garasje, når den ikke er i bruk. Sørg for at den oppbevares separat fra gassbeholderen, som må kobles fra. Oppbevar ikke ekstra gassbeholdere på grillvognas nederste hylle, da dette kan skade hyllen. Oppbevar gassbeholdere utendørs på et godt ventilert sted, borte fra åpne flammer eller varmekilder, og utenfor rekkevidde for barn. Hvis grillen brukes eller lagres mindre enn 5 km fra havet, må den holdes innendørs eller dekkes til (når den ikke er i bruk) med en plast- eller vinylkappe for å forhindre at den utsettes fir saltvann, som kan fore til rustskader. Sjekk minst en gang i måneden, og oftere hvis grillen brukes ofte, at området rundt grillen er fritt for ALLE brennbare materialer, søppel, brannfarlige væsker og gasser. Sørg for at området holdes godt ventilert. 13. TRANSPORT AV GRILLEN: Gassbeholder Gassbeholderen må alltid bæres og lagres med rett side opp. Legg den aldri på siden. Sørg alltid for at gassventilen er forsvarlig lukket og bruk en sikkerhetshette hvis tilgjengelig. Etterlat aldri beholderen på et svært varmt sted (f.eks. en lukket bil) eller i direkte sollys. La aldri barn tukle eller leke med gassbeholderen. Grillvogn Flytt aldri grillen mens den er i bruk. Steng av gassen og la grillen kjøle seg ned før du flytter den. Sørg for at fettsamleren sitter trygt slik at du ikke søler fett eller absorberende materiale når du flytter grillen. Før du begynner å bruke den igjen etter å ha flyttet den, bør du sjekke grillen. Sørg for at gassbeholderen sitter som den skal og at alle koblinger er strammet. Pass på at slangen ikke berører grillen. Pass på at brennerne står som de skal, og at grill og plate ligger riktig. Pass på at fettsamleren er på plass og fylt med rent absorberende materiale. 6

7 Manual :05 Side 7 7

8 Manual :05 Side 8 Fig. 6A 8

9 Manual :05 Side 9 NO SE Gassflaske med regulator Gassflaske med regulator Fig. 8A Fig. 8B Fig. 9a Fig. 9b Fig. 10 For lenger levetid, anbefaler vi at grillen oppbevares tildekket når den ikke er i bruk. 9

10 Manual :05 Side 10 MONTERING AV GRILLVOGN Før du begynner å montere, åpne esken og pass på at du har alle delene og reservedelene som vist under: Sjekk bildene vist i figur 1 8 på side 11 og monter grillvogna på følgende måte: Trinn 1 2: Fest de fire føttene til nedre bord med bolter og muttere. Trinn 3 4: Fest de to horisontale støttebjelkene. Trinn 5 6: Fest de to plasthjulene på hjulføttene med låsbare muttere. Trinn 7: Plasser grillenheten på vogna, fest grillenheten til vogna med en U-formet klemme (det er et rundt hull på hver side av grillenheten under frontdekselet). Trinn 8: Fest de to sidebordene til vogna. 10

11 Manual :05 Side 11 11

12 Manual :05 Side 12 Svenska GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB B Jönssons v 4 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt... Märke...Broil Modell typ a GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt... Merke...Broil Modell A överensstämmer med följande norm EN 90/396 EEC er i overensstennelse med normene EN 90/396 EEC Halmstad, Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no Art no

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 12713 NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht foreskriftene, er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C 12283C NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12277 NO 01/05 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 12762-2009 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

12222EVO - 2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12229SFN Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 0054

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 0054 0054 NO 04/12 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 0054 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

9272523-2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 9272523 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner 0359 2 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 12295 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 Les nøye igjennom monterings - og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12792 NOR 12/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12792 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED Nordic Season Products www.nordicseason.no Før du starter monteringen av denne grillen, les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og advarslene: ) Grillen er kun

Detaljer

12729 NOR 04/10 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12729 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12723JSK

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12723JSK 12723JSK NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12723JSK Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 12367 NOR - 2006 AB 1 Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 VIKTIG: LES NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONEN FØR DU TAR I BRUK GRILLEN. FØLG ANVISNING FOR MONTERING OG BRUK, STEG FOR STEG, I RIKTIG

Detaljer

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Modell: Dato: 12371FTno 8/12-09ab Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

12271-2007 NOR/AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12271 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12257

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12257 12257 NO 05/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12257 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 620101

Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Modell: Utgave: 620101NO 20/11-09ab Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 12771

Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Modell: 12771 Dato: 1/12-09AB Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201470 FONTANA Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

KINGSTON. Monterings,- og bruksanvisning for KINGSTON NS KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK

KINGSTON. Monterings,- og bruksanvisning for KINGSTON NS KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK KINGSTON!! Monterings,- og bruksanvisning for KINGSTON NS120504 Før du starter med montering av denne grillen. SETT DEG GODT INN I SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER FØR GRILLEN TAS I BRUK. NORSK! KUN

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12317

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12317 12317 NOR 2009 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12317 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

31316 & 31317-2008 NOR AB 1 Monteringsanvisning kullgrill artikkel nr. 31316 & 31317 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Modell: Utgave: 12259CB 25/11-09AB Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer