Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner"

Transkript

1 Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON, SAMT SKADER PÅ PERSONER OG GJENSTANDER. Før grillen tas i bruk sjekk følgende: - Grillen er riktig montert. - Gasslekkasjetest (se eget punkt) - At grillen er fri for transportskader GASSLEKKASJETEST - Bland en liten kopp med 2 deler oppvasksåpe og en del vann. - Pensle på blandingen ved alle koplinger i gasstilførselen (Regulator, slange og ventiler) - Hold alle brytere på grillen i "av" posisjon og åpnegasstilførselen på regulatoren. - Sjekk alle koplinger og om "bobler" oppdages, lukk tilførselen. - Hvis lekkasje, forsøk å rette problemet og start fra punkt 1 igjen. - Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandler for hjelp. GRILLEN MÅ IKKE TAS I BRUK VED GASSLEKKASJE. BRUK ALDRI FLAMMER TIL Å SJEKKE FOR GASSLEKKASJE GRILLEN SKAL IKKE RENGJØRES MED BRENNBARE RENGJØRINGSMIDLER. OPPBEVAR IKKE LETTANTENNLIGE OBJEKTER ELLER VÆSKER I NÆRHETEN AV GRILLEN FOR DIN SIKKERHET HVIS DU LUKTER GASS - Lukk umiddelbart bryter på regulatoren og koble denne fra gassylinderen. - Slukk eventuelle flammer og elektriske apparater i nærheten. - Ventilere området. - Gjør en lekkasje test som beskrevet ovenfor. - Hvis problemet fortsetter, kontakt forhandler. KUN FOR UTENDØRS BRUK LES IGJENNOM DENNE MANUALEN FØR PRODUKTET TAS I BRUK TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR SENERE BRUK, ELLER HVIS GRILLEN AVHENDES TIL ANDRE.

2 Bruksanvisning A. Advarsler Vennligst les disse instruksjonene nøye før grillen tas i bruk Ta vare på denne manualen for senere bruk. Kun for utendørs bruk - Må ikke brukes innendørs. Kun for bruk med LPG gassylindere. Brukes kun med passende regulator i henhold til landets standard. Medfølgende regulator er i henhold til standard. Hold god avstand (Minst 1m) til lettantennelige produkter og væsker. Gassylindere må ikke oppbevares eller brukes i liggende posisjon da dette kan medføre fare under bruk. Gassylinderen skal ikke oppbevares under grillen, når den er i bruk. Åpne lokket før grillen tennes. Forflytt ikke grillen under bruk. Grillen må holdes under oppsyn, når den er i bruk. Håndtaket kan bli varmt under bruk. Løft lokket fra midten av håndtaket. Vis forsiktighet nå lokket åpnes, da varm damp vil slippe ut. Enkelte deler av denne grillen vil bli meget varme under bruk. Hold barn, dyr og personer som ikke kan ta vare på selv unna grillen mens den er i bruk. Lukk alltid gasstilførselen og koble fra regulatoren, når grillen ikke er i bruk. Dekk aldri til grillen før den har kjølnet ned etter bruk. Utfør lekkasjetest jevnlig og minst hver gang gassylinder skiftes. Gasslangen bør sjekkes jevnlig og minst skiftes ut hvert andre år. Feilbruk kan føre til farlige situasjoner og skader. Kontakt forhandler ved problemer. B. Gass og regulator Denne grillen kan brukes både med propan og butan gass. Gassylindere som brukes på denne grillen bør være 6kg eller større. DET ER VIKTIG AT MAN BRUKER EN GASSBEHOLDER, REGULATOR OG SLANGE SOM ER GODKJENT. MEDFØLGENDE REGULATOR OG SLANGE, ER GODKJENT. 2

3 Bruksanvisning C. Installasjon C1. Valg av sted Grillen skal kun brukes utendørs på et godt ventilert sted og plasseres minst 1 meter fra husvegg og annet brennbart materiale. C2. Forholdsregler Luft tilførselen til brennerne må ikke blokkeres. Under bruk skal gassbeholderen stå ved siden av grillen på et stabilt underlag. Pass på at slangen ikke er i kontakt med noen av delene på grillen som blir varme. Ikke bruk slange som overstiger 1,5 meter. Slangen må aldri tvinnes, sjekk jevnlig for morkenhet, sprekker eller hull i slangen. Hvis slangen er skadet, må denne byttes før grillen tas i bruk. Ved bytte av gassbeholder, pass på at gasstilførselen er lukket på grill og regulator. C3. Feste regulatoren til gassbeholderen. Sørg for at grillen er slått av. Følg medfølgende instruksjoner. C4. Lekkasjetest. (må foretas på et godt ventilert sted) Bland en liten kopp med 2 deler oppvasksåpe og en del vann. Pensle på blandingen ved alle koplinger i gasstilførselen (Regulator, slange og ventiler) Hold alle brytere på grillen i "av" posisjon og åpne gasstilførselen på regulatoren. Sjekk alle koplinger og om "bobler" oppdages er det gasslekkasje, lukk tilførselen. Hvis lekkasje, forsøk å rette problemet og start fra punkt 1 igjen. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandler for hjelp. D. Bruk D1. Advarsler Før grillen tas i bruk, gjør deg kjent med manualen. Maks 70% av grillflaten kan brukes med heldekkende stekeplate eller dekkes med aluminiums folie eller liknende. Dekning mer enn 70%, kan medføre overopphetning og skader på grillen. 3

4 Bruksanvisning D2. Forberedelser før grillen tas i bruk Ved første gangs bruk, vennligst brenn av grillen ved å sette grillen på full styrke i ca 15 minutter. For å forhindre at mat brenner seg fast i grillristene, vennligst pensle ristene med en matolje som tåler høy temperatur før grilling. NB! ved første gangs bruk, kan malingen på ristene endre farge noe, dette er normalt. D3. Tenning av grillen Hovedbrenner Åpne grillokket. Forsikre deg om at alle bryterne er slått av. Åpne gasskranen på gassflasken eller regulatoren. Trykk inn og vri bryteren til midtbrenneren mot klokken (mot venstre), slik at den står i tenningsstilling og du kan høre en klikklyd. Brenneren er nå tent. For å tenne de øvrige brennerne, trykk inn den respektive bryteren og vri den mot klokken (mot venstre) inntil brenneren tenner. Tenn alltid midtbrenneren før du tenner de andre. Om brenneren ikke tenner, steng av alle brennerkranene. Gjenta tenningsprosedyren etter 5 minutter. Sidebrenner Åpne lokket til sidebrenneren Trykk inn og vri bryteren til sidebrenneren mot klokken (mot venstre), slik at den står i tenningsstilling og du kan høre en klikklyd. Brenneren er nå tent. Om brenneren ikke tenner, steng av alle bryterne. Gjenta tenningsprosedyren etter 5 minutter. Maksimumsstørrelse for stekepanner som plasseres på sidebrenneren er 260 mm, minimumsstørrelse er 140 mm. D4. Manuell tenning Før inn en tent fyrstikk gjennom tenningshullet lengst til venstre på grillens venstre side. Trykk inn og vri brennerkranen LENGST TIL VENSTRE til tenningsstilling. Når den VENSTRE brenneren har blitt tent, kan du tenne de resterende brennerne, ved å åpne gasstilførselen på en og en av brennerne. Kontroller at den venstre brenneren er tent før du slår på de øvrige brennerne. Dersom brenneren lengst til venstre ikke blir tent, ta kontakt med den lokale forhandleren. Etter tenning skal brennerne brenne med maksimumseffekt i ca 10 minutter for at grillen skal forvarmes. Dette skal gjøres hver gang før grillen brukes. Lokket (i dette tilfellet) skal være lukket under forvarmingen. Når forvarming er ferdig, settes alle brennerne til lav effekt for å oppnå best mulig grillresultat. Sidebrenner Steng av bryteren Hold en tent fyrstikk mot brennerens gassåpninger. Trykk inn og vri kranen til høy effekt. Brenneren skal da tennes innen 5 sekunder. Om brenneren fortsatt ikke tennes, ta kontakt med den lokale forhandleren. 4

5 Bruksanvisning D5. Grilling Forvarme grillen ved å sette brennerne i maks " " posisjon i ca 10 minutter med lokket lukket. Legg ikke på for mye "frossen" mat av gangen, da dette vi kjøle ned ristene. Del grillflaten inn i varme, medium og kalde soner. Flytt råvarene etter hvert som maten nærmer seg klar. Grilling med lokket igjen gir meget høy varme. Justere gasstilførselen etter behov for å unngå å skade maten. Ved grilling med lokket igjen, etter forvarming, bør ikke brennerne være i maks " " posisjon over lengre perioder. D6. Etter grillingen Når grillingen er ferdig, åpne lokket og justere alle brytere i maks posisjon i " " 5 minutter. Dette vil brenne av alle rester etter grillingen og forenkle rengjøringen D7. Slå av grillen Når grillingen er over og grillen er "brent av", lukk alle brytere og så lukk gasstilførselen på gassbeholderen. Vent til grillen har kjølnet ned før lokket lukkes. E. Vedlikehold Rengjøre grillen jevnlig mellom hver gang den brukes og spesielt godt når den ikke har vært brukt på en god stund. Pass på at alle deler har kjølnet, før grillen rengjøres. Sprut aldri vann på grillen mens den er varm. Unngå å ta på varme deler av grillen uten beskyttelse. For å beskytte grillen for vær og vind, anbefaler vi bruk av et overtrekk mens grillen lagres. NB! Grillen må være kald og tørr innen overtrekk påføres. 1. Grillrister Vask ristene med varmt vann og vanlig oppvasksåpe. Tørk godt og oppbevare ristene tørt. 5

6 Bruksanvisning 2. Vedlikehold av brennere. Normalt vil det holde å "brenne av" grillen, som beskrevet over. Men etter noe tid eller lengre tids oppbevaring vil fett fra grillingen eller insekter kunne blokkere gass hullene. For å rengjøre dette, demontere brenneren, vaske denne i såpevann og bruk en stålbørste til å fjerne hindringer. NB! brenneren må være helt tørr før den monteres på plass igjen. 3. Grillkroppen Fjern jevnlig fett og smuss rester som oppstår etter bruk, med en skrape. Hovedrengjøring (årlig) gjøres med varmt vann og oppvasksåpe, bruk en klut og/eller en oppvaskbørste. Bruk kun rengjøringsmidler som ikke er brennbare. NB! Pass på at vann ikke trenger inn ved bryterne eller i brennerne. Sørg for at grillen er helt tørr, før bruk og før overtrekk påføres etter rengjøring 4. Skruer og muttere Årlig sjekk og tilstramming av skruer og muttere anbefales 5. Oppbevaring (for lengre perioder uten bruk) Oppbevar grillen tørt og kjølig. Dekk til brennerne med aluminiumsfolie for å hindre innsekter å komme inn i hulrommene. Hvis grillen oppbevares innendørs må gassbeholderen kobles fra og oppbevares utendørs. Gassbeholderen skal alltid oppbevares utendørs og over bakkenivå. Oppbevar gassbeholderen utenfor rekkevidde for barn. 6

7 ADVARSEL Bruk grillen minst 1 meter fra husvegg eller andre brennbare materialer Bruk grillen minst 1 meter unna (i alle retninger) lettantennelige materialer som; Vinyl, plast, tre, brennbare væsker, papir osv. Bruk aldri grillen innendørs, i en garasje, vinterhage, paviljong eller i andre områder uten god ventilasjon. Gassapparater må aldri brukes i områder under normalt bakkenivå, da dette kan medføre gassforgiftning. Dekk ikke til slik at normal luftsirkulasjon hindres i nærheten av grillen. 39 (100CM) 39 (100CM)! Advarsel! Deler av grillen blir meget varm under bruk. Hold barn, dyr og mennesker som ikke kan redegjøre for seg selv unna, mens grillen er i bruk. 7

8 A. Komponentliste Antallet av en bestemt komponent kan variere avhengig av modell. Opplysningene kan endres uten forutgående varsel. Mer informasjon om komponentene finnes i monteringstegningen for din grillmodell. Kode A1 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 Beskrivelse Grill overdel (fabrikkmontert) Varmehylle Grillrister Flammetemmere/aromaspredere Fettoppsamler Rist for sidebrenner Sidebrenner Tenningsledning for sidebrenner Sidebord for sidebrenner Bryter for sidebrenner Sidebord for høyre side Venstre bakre ben Venstre front ben Høyre bakre ben Høyre front ben Dørstopper Sidepanel for kabinettet Høyre dør Venstre dør Bunnhylle Hjul Hjuldeksel M6*12mm bolt/skrue M6*55mm bolt/skrue Stopper pin Akselbolt Skulderbolt Antall 2 stk 3 stk 2 stk 2 stk 2 stk 22 stk 8 stk 2 stk 2 stk 2 stk 8

9 B1. Komponentoversikt modell Hudson I Antallet av en bestemt komponent kan variere avhengig av modell. Opplysningene kan endres uten forutgående varsel. Mer informasjon om komponentene finnes i monteringstegningen for din grillmodell. 9

10 B2. Oversikt bolter og skruer modell Hudson I Stk Stk Stk Stk Stk 10

11 C. Montering Anbefalt verktøy for montering: Medium str stjerneskrutrekker, skiftnøkkel eller fastnøkkelsett. NB! Vis forsiktighet ved bruk av elektroverktøy, da for stor styrke kan skade skruer og bolter. Vi anbefaler at man er to personer som monterer grillen sammen for å unngå tunge løft og evnt skader. Fjern alle innpakningsmaterialer fra de enkelte delene før montering. Legg ut alle skruer og bolter og sjekk at rett str blir brukt for hvert steg i monteringen. I produksjonen har man gjort det ytterste for å unngå skarpe kanter, men for å unngå skader anbefales bruk av hansker ved montering. 1 Fig 1 Montere venstre front ben (D2) og venstre bakre ben (D1) til bunnhyllen (D10) med M6*12mm bolter/skruer (E1) som vist på fig 1. Skru godt til med skrutrekker. 2 Fig 2 Montere høyre front ben (D4) og høyre bakre ben (D3) til bunnhyllen (D10) med M6*12mm bolter/skruer (E1) som vist på fig 2. Skru godt til med skrutrekker. 11

12 3 Fig 3 Montere hjulene (D11) til venstre front (D2) og bakre (D1) ben med akselboltene (E4). Montere stopper pin (E3) og hjuldekslene (D11) som vist på fig 3. 4 Fig 4 Montere sidepanelene (D6) til venstre front (D2) og bakre (D1) ben med M6*12mm bolter/skruer (E1), som vist på fig 4. Skru godt til med skrutrekker. 12

13 5 Fig 5 Montere sidepanelene (D6) til høyre front (D4) og bakre (D3) ben med M6*12mm bolter/skruer (E1), som vist på fig 5. Skru godt til med skrutrekker. 6 Fig 6 Montere dørstopperen (D6) til høyre front (D4) og venstre front (D2) ben med M6*12mm bolter/skruer (E1), som vist på fig 6. Skru godt til med skrutrekker. 13

14 7 Fig 7a Fig 7b Montere høyre sidebord (C6) til høyre front (D4) og høyre bakre (D3) ben med M6*12mm bolter/skruer (E1), som vist på fig 7a. Skru godt til med skrutrekker, som vist på fig 7b. 14

15 8 Fig 8a Fig 8b Montere hylle for sidebrenner (C4) til venstre front (D2) og venstre bakre (D1) ben med M6*12mm bolter/skruer (E1), som vist på fig 8a. Skru godt til med skrutrekker, som vist på fig 8b. 15

16 9 Fig 9 Montere grillens overdel (A1) til venstre front (D2), venstre bakre (D1), Høyre front (D4) og Høyre bakre (D3) ben med M6*55mm bolter/skruer (E2), som vist på fig 9. Skru godt til med skrutrekker. 10 Fig 10 Montere grillens overdel (A1) til venstre (C6) og høyre (C4) sidebord med M6*12mm bolter/skruer (E1), som vist på fig 10. Skru godt til med skrutrekker. 16

17 11 Fig 11 Montere høyre dør (D7) til bunnhyllen (D10) og videre til dørstopperen (D5) med skulderbolten (E5), som vist på fig 11. Skru godt til med skrutrekker. 12 Fig 12 Montere venstre dør (D8) til bunnhyllen (D10) og videre til dørstopperen (D5) med skulderbolten (E5), som vist på fig 12. Skru godt til med skrutrekker. 17

18 13 1. Løsne de to formonterte skruene som sitter på sidebrennerventilen, som vist på fig 13a. 2. Montere ventilen på sidebrennerbordet (C4) med disse to skruene, som vist på fig 13b. 3. Løsne M4*8mm skruen i bunnen av sidebrennerbordet (C4) først, skyv inn sidebrenneren (C2) i sidebrennerventilen. Når denne sitter riktig, skru fast sidebrenneren (C2) med M4*8mm skruen igjen som vist på fig 13c. Skru godt til med skrutrekker. 4. Fest tenningsledingen (C3) til elektroden på ventilen, som på fig 13d. 14 Fig 14 Fest bryteren (C5) til sidebrenneren, som vist på fig

19 15 Fig 15 Montere kokeristen for sidebrenneren (C1) til sidebrennerbordet (C4), som vist på fig Fig 16 Montere flammetemmerene/aromasprederene (B3), grillristene (B2) og varmehyllen (B1), som vist på fig

20 17 Fig 17 Montere fettoppsamleren (B4) til bunnen av overdelen (A1), som vist på fig 17. Monteringen er da ferdig. Fjern alle rester av innpakningsmateriale. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. 20

21 Teknisk informasjon Modellnummer: KS Pin-nr.: 359/BU/1015(KS) ) Gasskategori: I3+ (28-30/37) I3B /P(30) I3B /P(50) Gasstrykk: mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar Åpning (hovedbrenner) 0`89 mm 0`89 mm 0`89 mm 0`78 mm Gasstype: Butan Propan Butan/Propan/LPG Butan/Propan/LPG Effekt, 3 brennere Effekt, sidebrenner Sidebrenner Ventil str. I 3+(28-30/37) / I 3B/P(30) Sidebrenner Ventil str. I 3B/P(50) 9,7 KW 2,3 KW 0.74 mm 0.64 mm Gassforbruk Destinasjonsland I3+ (28-30/37 ) for 857 g pr. time BE,CY.CZ,EE.FR,GR,IE,IT,LV, LT,LU,PT,SK,RO, SK,ES,CH og GB I3B/ P(30) for Kun for utendørsbruk. Les alle anvisningene før bruk. BG,CY,CZ,DK,EE,FL,GR,HU,HR,LS,LV, L T,LU,MT, NL,NO,SK,SL,SE og TR I3 B/ P(50) for AT,HU,SK,CH og DE Advarsel: Tilg jengelige deler kan bli svært varme. Hold barna unna grillen. Produs ert i Kina Denne grillen er produsert i Kina for: Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 NO-2013 SKJETTEN NORGE 21

22 Teknisk informasjon Modifikasjoner eller reparasjon av vitale deler på grillen skal kun foretas av kompetent personell. 22

23 Advarsel Under produksjonen er det lagt vekt på å unngå skarpe kanter og hjørner på det ferdige produktet. Ta likevel hensyn under montering for å unngå kuttskader. 23

24 Reklamasjon/Deler Dette produkter er dekket med reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet i transport, ta kontakt med forhandler for videre hjelp. Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifering av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten. For bestilling av deler til produktet, ta kontakt med forhandler eller: Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 N-2013 SKJETTEN NORGE Tlf: ( , hverdager) Fax: info@nordicseason.no 24

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner 0359 2 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

REDDING. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill REDDING GG REGULATOR SELGES SEPERAT

REDDING. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill REDDING GG REGULATOR SELGES SEPERAT REDDING Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill REDDING GG701401 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12277 NO 01/05 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12729 NOR 04/10 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12729 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C 12283C NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK!

MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG881600 Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR! GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Advarsel!! Ved å ikke følge vedlagte instruksjoner

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

12271-2007 NOR/AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12271 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201470 FONTANA Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

MANUAL Brukerhåndbok for Mission gassgrill 6+1 LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED GRILLEN FØR DEN TAS I BRUK. Mission GG

MANUAL Brukerhåndbok for Mission gassgrill 6+1 LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED GRILLEN FØR DEN TAS I BRUK. Mission GG MANUAL Brukerhåndbok for Mission gassgrill 6+1! LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED GRILLEN FØR DEN TAS I BRUK Mission GG791750 Revidert 2017 Innholdsfortegnelse ADVARSLER... 3 Tekniske data om Mission...4

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. METEOR Monterings-, bruk og vedlikehold for Gassgrill METEOR GG251600 Revised November 2015 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

MONTERING, VEDLIKEHOLD

MONTERING, VEDLIKEHOLD Meteor NO MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG501702! 6+1 Black EDITION LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Innholdsfortegnelse Advarsler...3

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill DEVON GG301635 DEVON! MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKKASJETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BIBIONE. Bibione kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

BIBIONE. Bibione kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING BIBIONE Bibione kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

MONTERING, VEDLIKEHOLD

MONTERING, VEDLIKEHOLD Meteor NO MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG501700! 3B Black EDITION LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Innholdsfortegnelse Advarsler...3

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 12771

Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Modell: 12771 Dato: 1/12-09AB Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Huntington. High class GG MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR

Huntington. High class GG MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING Huntington High class NO GG501715 LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR! GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Innholdsfortegnelse Advarsler...3

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

MONTERING, VEDLIKEHOLD

MONTERING, VEDLIKEHOLD MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING NO Melbourne 4B GG401717! LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Innholdsfortegnelse Advarsler...3 Tekniske

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. SEATTLE Montering-, bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 Revised October 2015! OBS: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKKASJETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E-0 CLASSIC E-0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE

Detaljer

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY NORSK Bruker- og installasjonshåndbok Sunwood Marino MANUFACTURER CONTACT DETAILS Sunwood Dutch Design Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk The Netherlands sales@sunwood.nl

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED Nordic Season Products www.nordicseason.no Før du starter monteringen av denne grillen, les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og advarslene: ) Grillen er kun

Detaljer

The Buzz. Installasjon og brukerveiledning NOR NOR

The Buzz. Installasjon og brukerveiledning NOR NOR The Buzz NOR Installasjon og brukerveiledning NOR _ 1.1 A 1,3 1,4 B 1,5 1,6 1 < < < < D 1,7 1,8 1 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 2 < < < < Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 NO Bruksanvisning LES DETTE NØYE FOR DIN EGEN SIKKERHET Generell informasjon og tips. PLASSERING Dette produktet er kun ment for utendørsbruk! Du må verken

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60 NO Gasskomfyr monterings- og bruksanvisning DOVRE 50 x 50 og 50 x 60 vera gasskomfyr bruksanvisning KJÆRE KUNDE; Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler og

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Modell: Dato: 12371FTno 8/12-09ab Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Instruksjoner for Firestar Ambiente - Utendørs gasspeis

Instruksjoner for Firestar Ambiente - Utendørs gasspeis Instruksjoner for Firestar Ambiente - Utendørs gasspeis Vi gratulerer med valget av Firestar Ambiente gasspeis! Vennligst les denne instruksjonen før du tar gasspeisen i bruk. Bruksanvisning Firestar Ambiente

Detaljer

LAKESIDE KG Lakeside piknikgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

LAKESIDE KG Lakeside piknikgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201445 LAKESIDE Lakeside piknikgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 2 G 2 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 3 DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

GAS FIREPLACE. Share the fun of cooking! FCC-GP BRUKERMANUAL & VEDLIKEHOLD

GAS FIREPLACE. Share the fun of cooking! FCC-GP BRUKERMANUAL & VEDLIKEHOLD BRUKERMANUAL & VEDLIKEHOLD FCC-GP-201980! KUN FOR UTENDØRS BRUK! LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED GASSPEISEN FØR DEN TAS I BRUK. Share the fun of cooking! Innhold Les nøye gjennom...3 Tekniske data...4

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 12713 NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht foreskriftene, er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

VICTORIA KG Victoria grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

VICTORIA KG Victoria grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! KG215019 VICTORIA Victoria grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer