Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323"

Transkript

1 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk må gasslekkasjetest foretas (se side 2). Ta vare på manualen for senere referanse. Advarsler! Kun for utendørs bruk Må ikke brukes innendørs. Deler av denne grillen blir meget varm under bruk, hold barn og andre som trenger tilsyn unna grillen når den er i bruk.

2 Sikkerhet Advarsler Denne grillen er beregnet for bruk i private husholdninger og er ikke beregnet for kommersielt bruk. Grillen må ikke modifiseres. Kun for bruk med LPG gassylindere. Brukes kun med passende regulator i henhold til landets standard. Hold god avstand (Minst 130cm) til lettantennelige produkter og væsker. Gassylindere må ikke oppbevares eller brukes i liggende posisjon da dette kan medføre fare under bruk. Gassylinderen skal ikke oppbevares under grillen, når den er i bruk. Åpne lokket før grillen tennes. Forflytt ikke grillen under bruk. Grillen må holdes under oppsyn, når den er i bruk. Håndtaket kan bli varmt under bruk. Løft lokket fra midten av håndtaket. Vis forsiktighet når lokket åpnes, da varm damp vil slippe ut. Lukk alltid gasstilførselen og koble fra regulatoren, når grillen ikke er i bruk. Dekk aldri til grillen med overtrekk før den har kjølnet ned. Utfør lekkasjetest jevnlig og minst hver gang gassylinder skiftes. Gasslangen bør sjekkes jevnlig for sprekker og morken het og minst skiftes ut hvert andre år. Feilbruk kan føre til farlige situasjoner og skader. Ikke bruk grillen i sterk vind. Gasslekkasjetest Bland en liten kopp med 2 deler oppvasksåpe og en del vann. Pensle på blandingen ved alle koplinger i gasstilførselen (Regulator, slange og ventiler) Hold alle brytere på grillen i "av" posisjon og åpne gasstilførselen på regulatoren. Sjekk alle koplinger og om "bobler" oppdages, lukk tilførselen. Hvis lekkasje, forsøk å rette problemet og start fra punkt 1 igjen. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandler eller forbrukerkontakt for hjelp. GRILLEN MÅ IKKE TAS I BRUK VED GASSLEKKASJE. BRUK ALDRI FLAMMER TIL Å SJEKKE FOR GASSLEKKASJE GRILLEN SKAL IKKE RENGJØRES MED BRENNBARE RENGJØRINGSMIDLER. OPPBEVAR IKKE LETTANTENNLIGE OBJEKTER ELLER VÆSKER I NÆRHETEN AV GRILLEN FOR DIN SIKKERHET - HVIS DU LUKTER GASS Lukk umiddelbart bryteren på regulatoren og koble denne fra gassylinderen. Slukk eventuelle flammer og elektriske apparater i nærheten. Ventilere området. Gjør en lekkasje test som beskrevet ovenfor. Hvis problemet fortsetter, kontakt forhandler eller forbrukerkontakt. Gass og regulator Denne grillen kan brukes både med propan og butan gass. Gassylindere som brukes til denne grillen bør være minst 6kg.

3 Sikkerhet Installasjon Valg av sted Grillen skal kun brukes utendørs på et godt ventilert sted og plasseres minst 1 30cm fra konstruksjoner og brennbart materiale i alle retninger. Forholdsregler Lufttilførselen til brennerne må ikke blokkeres. Under bruk skal gassbeholderen stå ved siden av grillen på et stabilt underlag. Pass på at slangen ikke er i kontakt med noen av delene på grillen som blir varme. Ikke bruk gasslange som overstiger 1,5 meter. Slangen må aldri tvinnes, sjekk jevnlig for morken-het, sprekker eller hull i slangen. Hvis slangen er skadet, må denne byttes før grillen tas i bruk. Ved bytte av gassbeholder, pass på at gasstilførselen er lukket på grill og regulator. Utfør gasslekkasjetest hver gang gassbeholder byttes. Montere regulatoren til gassbeholderen. Sørg for at grillen er slått av. Følg medfølgende instruksjoner for regulatoren. Bruk Advarsler Før grillen tas i bruk, gjør deg kjent med manualen. Sjekk at ikke innsekter, skadedyr eller plantemateriale ikke blokkerer grillens hulrom før opptenning. Maks 50% av grillflaten kan brukes med heldekkende stekeplate eller dekkes med aluminiums folie eller liknende. Dekking av mer enn 50% av grillflaten, kan medføre overoppheting og skader. Åpninger i grillens konstruksjon må ikke tildekkes, da dette kan medføre overoppheting og fare. Forberedelser før grillen tas i bruk Forvarm grillen ved å sette grillen på full styrke i ca10-15 minutter. For å forhindre at mat brenner seg fast i grillristene, vennligst pensle ristene med en matolje som tåler høy temperatur før grilling. Tenning av grillen ADVARSEL! Å ikke åpne lokket ved tenning eller vente 5 minutter for ventilering hvis grillen ikke tenner, kan medføre eksplosjonsfare. ADVARSEL! Stå aldri med hodet rett over grillen når den tennes. Grillen må ikke modifiseres.

4 Tenning av grillen Hoved-brennere 1. Åpne grillokket, sjekk at hindringer som innsekter og spindelvev ikke blokkerer gasstilførselen. 2. Forsikre deg om at alle bryterne er slått av på grillen og regulatoren. 3. Åpne gasskranen på regulatoren. 4. Trykk inn og vri ønsket bryter mot klokken (mot venstre), slik at den står i tenningsstilling og du kan høre et klikk. Hvis brenneren ikke tenner på første forsøk, gjenta hurtig 2-3 ganger. 5. Hvis brenneren ikke tenner innen 5 sekunder, vent 5 minutter og start fra punkt 1 igjen. 6. For å tenne de øvrige brennerne, gjør samme øvelse med de brennerne man ønsker å tenne. 7. Juster bryterne i ønsket posisjon. Manuell tenning av hoved brennerne Hvis ikke grillen tenner ved normal tenning og man er sikker på at det ikke skyldes en gass lekkasje kan manuell tenning utføres. 1. Fest en fyrstikk til tenn stangen. Tenn fyrstikken. 2. Tre tenn stangen igjennom grillristen og plasser flammen ved siden av ønsket brenner. 3. Trykk inn og vri bryteren til brenneren fyrstikken er plassert ved til venstre. Brenneren skal nå tenne umiddelbart. Gjenta prosedyren før påfølgende brennere. 4. Juster bryterne i ønsket posisjon. Sidebrenner 1. Åpne lokket til sidebrenneren. Lokket må holdes åpent hele tiden som sidebrenneren er tent. 2. Trykk inn og vri bryteren til sidebrenneren mot klokken (mot venstre), slik at den står i tenningsstilling og du kan høre et klikk. Hvis brenneren ikke tenner på første forsøk, gjenta hurtig 2-3 ganger. 3. Om brenneren ikke tenner, steng av alle bryterne. Gjenta tenningsprosedyren etter 5 minutter. 4. Juster bryteren til ønsket posisjon. Manuell tenning av sidebrenner Hvis ikke sidebrenneren tenner ved normal tenning og man er sikker på at det ikke skyldes en gass lekkasje kan manuell tenning utføres. 1. Fest en fyrstikk til tenn stangen. Tenn fyrstikken. 2. Tre tenn stangen igjennom kokeristen og plasser flammen ved siden av brenneren. 3. Trykk inn og vri bryteren til brenneren til venstre. Brenneren skal nå tenne umiddelbart. 4. Juster bryterne i ønsket posisjon.

5 Tenning av grillen! Forholdsregler 1. Etter tenning, observer flammene og sjekk at alle brennere er tent. 2. Hvis en eller flere brennere slukker, lukk gasstilførselen og ventilere i minst 5 minutter før grillen tennes på nytt. 3. Før grillen brukes til grilling første gang la brennerne stå på maks ytelse med lukket lokk i ca. 15 minutter for å fjerne eventuelle rester av kjemikalier og lukt fra produksjonen. 4. Rengjør grillen etter bruk. BRUK IKKE brennbare rengjøringsmidler til rengjøring av grillen, da dette kan skade grillen og forårsake brann. Observere høyden på flammen. Flammen skal være i blå/gul farge og mellom 2,5-5cm, høy. Sjekk at flammene i brennerne er riktig, se tegningene nedenfor. Hvis flammene ikke kan defineres som normale, sjekk feilsøkningsmanualen på side 16/17. Normal: «myke» Blå flammer med gulfarge i endene. 2,5-5cm høy. Brenner installasjon og justering For hard flamme. Harde blå flammer med lyd. For mye luft. Dårlig ytelse. Bølgende gule flammer. For lite luft. Enden av brenneren skal vende oppover. 1. Løsne skruen til venturi tuben. 2. Vri dekselet rundt og justere mer eller mindre luft etter behov. 3. Skru til skruen igjen. 1. Brenneren skal tres minst 14mm inn på ventilen. 2. Pass på at brenner en er festet som på tegningen.

6 Tenning av grillen Tenning av bak-brenner. NB! Bak-brenneren fungerer kun når de andre brennerne er slukket. 1. Åpne lokket til grillen. 2. Pass på at alle brytere på grillen og regulator står i AV posisjon. 3. Åpne gasstilførselen på regulatoren. 4. Trykk inn og vri bryteren til MAKS posisjon. Etter tenning vil det kunne føles varme fra keramikkbrenneren i løpet av 5-10 sekunder. Keramikkbrenneren vil bli lyserød etter 2-3 minutter. 5. Hvis brenneren ikke tenner på første forsøk, lukk gasstilførselen, luft grillen i 5 min og start fra punkt 1 igjen.. Oppflamming. Oppflamming kan oppstå når fett fra maten drypper ned på flammetemmerne. Noe oppflamming er naturlig og vil være med å gi en naturlig grillsmak til maten. Ved mye oppflamming bør grillen slukkes og flammetemmerne rengjøres.! Advarsel. Ved mangelfull rengjøring eller ved grilling av mat med høyt innhold av fett, kan fettbrann oppstå. Ved fettbrann, lukk gasstilførselen på regulatoren, lukk bryterne på grillen og la lokket være lukket. Hold god avstand til grillen. NB! En fettbrann kan utvikle varme som kan skade emaljen på grillen. Sjekk grillen nøye for skader, lekkasje og rengjør godt før den tas i bruk igjen etter en fettbrann. Rengjøring og vedlikehold All rengjøring og vedlikehold av grillen skal skje mens grillen er kald og koblet fra gassbeholder. Påfør aldri overtrekk på grillen før den har kjølnet helt ned. Overtrekk påført varm grill vil gi kondens, som igjen vil kunne føre til rustskader. Start og avslutt alltid grillingen med å brenne av grillen på MAKS styrke i 15 minutter. Dette vil gjøre det enklere å holde grillen ren. Børst grillristen, flammetemmerneog brennerne med en egnet grillbørste og ved behov bruk mildt såpevann og en nylonbørste i tillegg. Grillen må ikke tas i bruk før brennerne er helt tørre. Grillristene og andre løse deler skal ikke vaskes i oppvaskmaskin. Utvendig rengjøring gjøres med mildt såpevann, myk klut og ved behov nylonbørste. Oppbevar grillen tørt og sørg for at innsekter og andre skadedyr ikke kan trenge inn i grillens hulrom under oppbevaring.

7 Deleoversikt Del Beskrivelse Antall (stk) Del Beskrivelse Antall (stk) A Sidehåndtak 2 N Grillrist 2 B Kroker for oppheng av grillverktøy 8 O Flammetemmere 4 C Venstresidebord 1 P Kjelerist 1 D Grillkropp 1 Q Sidebrenner 1 E Drypp brett 1 R Høyre sidebord 1 F Kabinett venstre side 1 S Holder for bryter 1 G Fettkopp 1 T Bryter 1 H Holder for fettkopp 1 U Kabinett bakplate 1 J Kabinettbunnplate 1 V Kabinett høyre side 1 K Venstre dør 1 W Kabinett frontramme 1 L Høyredør 1 X Holder for grillspyd motor 1 M Varmehylle 1 Y Hjul 2 KA Motor for grillspyd 1 KD Holdere, grillspyd. 2 KB Holderfor grillspyd motor 1 KE Trinse 1 KC Grillspyd 1 KF Balansevekt 1

8 Festemateriell Del Beskrivelse Antall Bilde AA M6x20 Skrue 28stk BB M6 Flat skive 32stk CC M6 Fjærskive 32stk DD M4x15 Skrue 4stk EE M4x10 Skrue 2stk FF M4 Flat skive 4stk GG M4 Fjærskive 2stk HH Skrutrekker 1stk JJ M6 Mutter 4stk KK M6x12 Skrue 4stk LL Fastnøkkel 1stk Bildene over erikke skalert i eksakt str. Bruk medfølgende skrutrekker til monteringen NB! Ikke bruk elektroverktøy for montering av grillen.

9 Montering NB! Av hensyn til tunge løft bør grillen monteres av to personer. Pakk ut grillen og sjekk at alle deler medfølger. Når grillen er montert, etter skru alle skruer. Estimert monterings tid: 30 minutter. Steg 1. Montering av hjul PS! Før montering, sjekk at hjulene til bakplaten står i lukket posisjon. a) Plasser hjulene (Y) over hullene i frontrammen (W). b) Fest en skrue (AA), en fjærskive (CC), en flat skive (BB), en mutter (JJ) og en skrue (KK) til hullene for hånd, som vist på tegningen. c) Skru godt til med skrutrekkeren. Steg 2. Montering av kabinettet. a) Trykk frontrammen (W) og høyre sidepanel (V) sammen. Trykk så bakplaten (U) sammen med høyre sidepanel (V) Sikre at alt sitter godt sammen. b) Bruk skruer (AA), fjærskiver (CC) og flat skive (BB) til å feste frontrammen (W), høyre sidepanel (V) og bakplaten (U) sammen, som vist på tegningen. Skru kun til med hånden på dette punktet. c) Gjenta steg a og b på venstre side. d) Gå tilbake og skru alle skruene godt til med skrutrekker. Steg 3. Montering av drypp brett. a) Skru lett til for hånd drypp brettet (E)til venstre sidepanel (F) med skruer (AA), fjærskive (CC) og Flat skive (BB), som vist på tegningen. b) Gjenta det samme prosedyre på høyre side. c) Gå tilbake og skru godt til med skrutrekker.

10 Steg 4. Montering av bunnplate. Montering a) Plasser bunnplaten (J) som på tegningen. Forsikre at krokene kommer under rammen og trykk denne på plass slik at platen sitter fast, se tegning. Steg 5. Montering av fettkopp og holder. a) Fest holderen for fettkoppen (H) som vist på tegningen. b) Plasser fettkoppen (G) i holderen. Steg 6. Montering av dører. a) Sett venstre dør (K) i nedre hullet og så i øvre hullet, som vist på tegningen. b) Gjenta samme prosedyre for høyre dør (L).

11 Montering Steg 7. Montering av grillkroppen Montere først slange og regulator (medfølger ikke). Følg bruksanvisningen for regulatoren. a) Plasser grillkroppen (D) på toppen av kabinettet. b) Fest grillkroppen med skrue (AA), fjærskive (CC) og flat skive (BB) som vist på tegningen, skru først til for hånd. c) Når alle skruer er festet, skru godt til med skrutrekker. NB! Tungt løft, bør utføres av to personer. Steg 8. Montering av sidehåndtak og kroker. a) Snu rundt venstre sidebord (C) b) Tre fire kroker (B) på sidehåndtaket (A). c) Bruk skruer (AA) fjærskive (CC) og flat skive (BB) og fest håndtaket (A) til sidebordet (C). Skru først begge skruer til for hånd og skru så godt til med skrutrekker. d) Følg samme prosedyre for høyre sidebord (R).

12 Montering Steg 9. Montere sidebordene til grillen. a) Løsne de tre forhånds monterte skruene på høyre side av grillkroppen ca¼ lengde. b) Hekt høyre sidebord (R) til på skruene slik at sidebordet henger av seg selv. c) Fest frontpanelet til sidebordet som vist på tegningen med skrue (AA), fjærskive(cc) og Flat skive (BB). Skru så til alle skruene til høyre sidebord (R). d) Gjenta samme prosedyre for montering av venstre sidebord (C) Steg 10. Montering bryter, holder for bryter til sidebrenner. a) Fest holder for bryter til sidebrenner (S) til ventilen for sidebrenner som vist på tegningen. Bruk skruer (EE) og flate skiver (FF). Skru godt til med skrutrekker. b) Fest bryteren (T) som vist på tegningen. Steg 11. Montering av sidebrenner. a) Åpne lokket til sidebrenneren og plasser sidebrenneren (Q) som vist på tegningen. Forsikre at tuben entrer ventilen på riktig måte. b) Fest sidebrenneren med 4stk skruer (DD) fjær skiver (GG) og Flate skiver (FF) som vist på tegningen for hånd. c) Fest ledningen til tenneren som vist på tegningen. d) Gå tilbake og skru godt til med skrutrekker. e) Plasser kjeleristen (P) oppå sidebrenneren (Q) og lukk sidebrennerlokket.

13 Montering Steg 12. Montering av flammetemmer, grillrister og varmerist. a) Plasser flammetemmerne(o) som vist på tegningen. b) Plasser grillristene (N) som vist på tegningen. c) Plasser varmeristen (M) som vist på tegningen. d) Lukk lokket. Steg 13. Montering av elektrisk (batteridrevet) grillspyd. a) Tre gaflene (KD), balanse vekten (KF) og trinsen (KE) og inn på grillspydet (KC) i denne rekkefølgen. Steg 14. Montering av motoren til grillspydet. a) Skru løs de to forhands monterte skruene på braketten (KB). b) Fest braketten som vist på tegningen og skru godt til med skrutrekker. c) Monter motoren (KA) til braketten.

14 Steg 15. Montere det elektriske grillspydet til grillen. a) Fest grillspydet i motoren. b) Plasser trinsen som vist på tegningen. c) Skru til balansevekten. Pass på at grillspydet er godt festet slik at det ikke faller ut av motoren under bruk. Montering Grillen er nå ferdig montert. Les igjennom bruksanvisningen og foreta gasslekkasje test før grillen tas i bruk

15 Generell informasjon. - Denne grillen kan brukes med Propan eller Butan gass. I et Nordisk klima anbefales propangass som er bedre egnet i kalde temperaturer. - Denne grillen er ikke beregnet for kommersielt bruk. - Regulator medfølger ikke, bruk en ENog CE godkjent gassregulator. Gass kategori I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) Gasstypeog trykk Destinasjonsland Hoved brennere ytelse. Ventil stri3+(28-30/37mb) / 13B/P (30) Ventil str (I3B/P(50) Totalt gassforbruk G30 Butan 28-30mbar. G31 Propan 37mbar. BE, CZ, FR, IE, IT, ES, C, H GB, SI, PT. G30 Butan 30mbar GB, DK, FI, NL, NO, RO, SI, SE, CZ, DE, IT. G30 Butan 50mbar AT, CH, CZ, DE Totalt I M R 21kW (1502g/h) 3,5kW(250,4g/h) 17,5kW (1251,6g/h) 24,5kW(1752,4g /h) 3,5kW(250,4g/h) 0,9mm 0,9mm 0,9mm 0,8mm 0,8mm 0,8mm Merk: «I» står for bakbrenner, «M» står for hovedbrennereog «R» står forsidebrenner. Denne grillen er produsert i Kina for: Nordic SeasonProducts AS Hvamsvingen4 N-2013 Skjetten Norge.

16 Feilsøking. Problem Mulig årsak Tiltak Brenner vil ikke tenneved tenning på vanlig måte. Elektroden er full av matrester/fett. Elektroder eller brenner er våte. Elektrode er ødelagt. Ledningenetil tenneren har løsnet fra festet. Rengjørelektroden. Tørk brenneren og elektroden med en tørr klut. Kontakt forhandler for kjøp av ny elektrode. Fest ledningen. Brenner vil ikke tenne ved manuelltenning. Plutseligfall i ytelse eller flammen slukker. Irregulære flammer Flammene er Gule/Orange Flammene slukker Ingen gass Regulatoreller slange er ikke riktig tilkoblet. Obstruksjoner i slange, ventil eller brenner. Tomgassbeholder Fett og matrester dekker deler av brenneren. Rester av kjemikalier fra produksjonen Innsekter, spindelvev eller skadedyr i brennerens hulrom. Matrester og/ellerfett dekker delvis en eller flere brennere. Brenneren er ikke riktig montert til ventilen. Høy vind Lite gass Sjekk gassbeholderog replassere hvis tom. Sjekk koblingene og regulatoren. Sjekk alle hulrom for mulige hindringer. Sjekk gassbeholder og replassere hvis tom. Rengjør brenneren. Brenn grillen på MAKS styrke i ca15 minutter. Rengjør brenneren. Rengjør brenneren. Demonter og monter brenneren på nytt. Vend fronten av grillen mot vinden og øk ytelsen til MAKS. Skift gassbeholder.

17 Feilsøking. Problem Mulig årsak Tiltak Oppflamming Fettbrann Flashback,flammene brenner ut av enden på brenneren. Oppsamlingav fett på flammetemmereeller brennere. Mye fett i maten som grilles. For høy grilltemperatur. For mye fett har samlet seg på/rundt brennerne eller fettoppsamleren. Brenneren er blokkert Rengjør grillen. Skjærbort synlig fett. Juster ned temperaturen. Lukk gasstilførselen, lukk bryterne på grillen. Hold lokket lukket og vent til grillen har kjølt ned. Rengjør så alle grillens deler. Ta ut og rengjør brenneren. Forbrukerkontakt/Deler/Reklamasjoner: Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp. Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten. Ødelagte deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr. Ved behov for deler, tilbehør eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt: Nordic Season Products AS N-2013 Skjetten, Norge E-post: Tlf: (kontortid kl hverdager) Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges.

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner 0359 2 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201470 FONTANA Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED Nordic Season Products www.nordicseason.no Før du starter monteringen av denne grillen, les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og advarslene: ) Grillen er kun

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

12277 NO 01/05 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12271-2007 NOR/AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12271 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12729 NOR 04/10 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12729 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 12367 NOR - 2006 AB 1 Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 VIKTIG: LES NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONEN FØR DU TAR I BRUK GRILLEN. FØLG ANVISNING FOR MONTERING OG BRUK, STEG FOR STEG, I RIKTIG

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60 NO Gasskomfyr monterings- og bruksanvisning DOVRE 50 x 50 og 50 x 60 vera gasskomfyr bruksanvisning KJÆRE KUNDE; Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler og

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 12713 NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht foreskriftene, er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

12792 NOR 12/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12792 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 12295 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 Les nøye igjennom monterings - og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 12762-2009 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

9272523-2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 9272523 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C 12283C NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 620101

Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Modell: Utgave: 620101NO 20/11-09ab Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

12222EVO - 2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12229SFN Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 NO Bruksanvisning LES DETTE NØYE FOR DIN EGEN SIKKERHET Generell informasjon og tips. PLASSERING Dette produktet er kun ment for utendørsbruk! Du må verken

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL

MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL Model:50S-BG BARE TIL UTENDØRS BRUK VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR MONTERING BEHOLD DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG BRUK ADVARSEL Alvorlig brann og

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 12771

Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Modell: 12771 Dato: 1/12-09AB Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK. Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK. Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0 INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0 Kjære kunde Vi takker for at du valgte en Vaillant MAG vannvarmer fra primus as. For å kunne garantere

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Modell: Dato: 12371FTno 8/12-09ab Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

31316 & 31317-2008 NOR AB 1 Monteringsanvisning kullgrill artikkel nr. 31316 & 31317 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Modell: Utgave: 12259CB 25/11-09AB Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrillene Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner Rustfritt stål Gassgriller

Monterings- og bruksanvisning for gassgrillene Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner Rustfritt stål Gassgriller Monterings- og bruksanvisning for gassgrillene Phoenix 4 Burner Black og Phoenix 4 Burner Rustfritt stål Gassgriller NO Bildene er ikke i riktig målestokk. Spesifikasjonene kan endres uten forutgående

Detaljer

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 2 G 2 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 3 DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer