Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323"

Transkript

1 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk må gasslekkasjetest foretas (se side 2). Ta vare på manualen for senere referanse. Advarsler! Kun for utendørs bruk Må ikke brukes innendørs. Deler av denne grillen blir meget varm under bruk, hold barn og andre som trenger tilsyn unna grillen når den er i bruk.

2 Sikkerhet Advarsler Denne grillen er beregnet for bruk i private husholdninger og er ikke beregnet for kommersielt bruk. Grillen må ikke modifiseres. Kun for bruk med LPG gassylindere. Brukes kun med passende regulator i henhold til landets standard. Hold god avstand (Minst 130cm) til lettantennelige produkter og væsker. Gassylindere må ikke oppbevares eller brukes i liggende posisjon da dette kan medføre fare under bruk. Gassylinderen skal ikke oppbevares under grillen, når den er i bruk. Åpne lokket før grillen tennes. Forflytt ikke grillen under bruk. Grillen må holdes under oppsyn, når den er i bruk. Håndtaket kan bli varmt under bruk. Løft lokket fra midten av håndtaket. Vis forsiktighet når lokket åpnes, da varm damp vil slippe ut. Lukk alltid gasstilførselen og koble fra regulatoren, når grillen ikke er i bruk. Dekk aldri til grillen med overtrekk før den har kjølnet ned. Utfør lekkasjetest jevnlig og minst hver gang gassylinder skiftes. Gasslangen bør sjekkes jevnlig for sprekker og morken het og minst skiftes ut hvert andre år. Feilbruk kan føre til farlige situasjoner og skader. Ikke bruk grillen i sterk vind. Gasslekkasjetest Bland en liten kopp med 2 deler oppvasksåpe og en del vann. Pensle på blandingen ved alle koplinger i gasstilførselen (Regulator, slange og ventiler) Hold alle brytere på grillen i "av" posisjon og åpne gasstilførselen på regulatoren. Sjekk alle koplinger og om "bobler" oppdages, lukk tilførselen. Hvis lekkasje, forsøk å rette problemet og start fra punkt 1 igjen. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandler eller forbrukerkontakt for hjelp. GRILLEN MÅ IKKE TAS I BRUK VED GASSLEKKASJE. BRUK ALDRI FLAMMER TIL Å SJEKKE FOR GASSLEKKASJE GRILLEN SKAL IKKE RENGJØRES MED BRENNBARE RENGJØRINGSMIDLER. OPPBEVAR IKKE LETTANTENNLIGE OBJEKTER ELLER VÆSKER I NÆRHETEN AV GRILLEN FOR DIN SIKKERHET - HVIS DU LUKTER GASS Lukk umiddelbart bryteren på regulatoren og koble denne fra gassylinderen. Slukk eventuelle flammer og elektriske apparater i nærheten. Ventilere området. Gjør en lekkasje test som beskrevet ovenfor. Hvis problemet fortsetter, kontakt forhandler eller forbrukerkontakt. Gass og regulator Denne grillen kan brukes både med propan og butan gass. Gassylindere som brukes til denne grillen bør være minst 6kg.

3 Sikkerhet Installasjon Valg av sted Grillen skal kun brukes utendørs på et godt ventilert sted og plasseres minst 1 30cm fra konstruksjoner og brennbart materiale i alle retninger. Forholdsregler Lufttilførselen til brennerne må ikke blokkeres. Under bruk skal gassbeholderen stå ved siden av grillen på et stabilt underlag. Pass på at slangen ikke er i kontakt med noen av delene på grillen som blir varme. Ikke bruk gasslange som overstiger 1,5 meter. Slangen må aldri tvinnes, sjekk jevnlig for morken-het, sprekker eller hull i slangen. Hvis slangen er skadet, må denne byttes før grillen tas i bruk. Ved bytte av gassbeholder, pass på at gasstilførselen er lukket på grill og regulator. Utfør gasslekkasjetest hver gang gassbeholder byttes. Montere regulatoren til gassbeholderen. Sørg for at grillen er slått av. Følg medfølgende instruksjoner for regulatoren. Bruk Advarsler Før grillen tas i bruk, gjør deg kjent med manualen. Sjekk at ikke innsekter, skadedyr eller plantemateriale ikke blokkerer grillens hulrom før opptenning. Maks 50% av grillflaten kan brukes med heldekkende stekeplate eller dekkes med aluminiums folie eller liknende. Dekking av mer enn 50% av grillflaten, kan medføre overoppheting og skader. Åpninger i grillens konstruksjon må ikke tildekkes, da dette kan medføre overoppheting og fare. Forberedelser før grillen tas i bruk Forvarm grillen ved å sette grillen på full styrke i ca10-15 minutter. For å forhindre at mat brenner seg fast i grillristene, vennligst pensle ristene med en matolje som tåler høy temperatur før grilling. Tenning av grillen ADVARSEL! Å ikke åpne lokket ved tenning eller vente 5 minutter for ventilering hvis grillen ikke tenner, kan medføre eksplosjonsfare. ADVARSEL! Stå aldri med hodet rett over grillen når den tennes. Grillen må ikke modifiseres.

4 Tenning av grillen Hoved-brennere 1. Åpne grillokket, sjekk at hindringer som innsekter og spindelvev ikke blokkerer gasstilførselen. 2. Forsikre deg om at alle bryterne er slått av på grillen og regulatoren. 3. Åpne gasskranen på regulatoren. 4. Trykk inn og vri ønsket bryter mot klokken (mot venstre), slik at den står i tenningsstilling og du kan høre et klikk. Hvis brenneren ikke tenner på første forsøk, gjenta hurtig 2-3 ganger. 5. Hvis brenneren ikke tenner innen 5 sekunder, vent 5 minutter og start fra punkt 1 igjen. 6. For å tenne de øvrige brennerne, gjør samme øvelse med de brennerne man ønsker å tenne. 7. Juster bryterne i ønsket posisjon. Manuell tenning av hoved brennerne Hvis ikke grillen tenner ved normal tenning og man er sikker på at det ikke skyldes en gass lekkasje kan manuell tenning utføres. 1. Fest en fyrstikk til tenn stangen. Tenn fyrstikken. 2. Tre tenn stangen igjennom grillristen og plasser flammen ved siden av ønsket brenner. 3. Trykk inn og vri bryteren til brenneren fyrstikken er plassert ved til venstre. Brenneren skal nå tenne umiddelbart. Gjenta prosedyren før påfølgende brennere. 4. Juster bryterne i ønsket posisjon. Sidebrenner 1. Åpne lokket til sidebrenneren. Lokket må holdes åpent hele tiden som sidebrenneren er tent. 2. Trykk inn og vri bryteren til sidebrenneren mot klokken (mot venstre), slik at den står i tenningsstilling og du kan høre et klikk. Hvis brenneren ikke tenner på første forsøk, gjenta hurtig 2-3 ganger. 3. Om brenneren ikke tenner, steng av alle bryterne. Gjenta tenningsprosedyren etter 5 minutter. 4. Juster bryteren til ønsket posisjon. Manuell tenning av sidebrenner Hvis ikke sidebrenneren tenner ved normal tenning og man er sikker på at det ikke skyldes en gass lekkasje kan manuell tenning utføres. 1. Fest en fyrstikk til tenn stangen. Tenn fyrstikken. 2. Tre tenn stangen igjennom kokeristen og plasser flammen ved siden av brenneren. 3. Trykk inn og vri bryteren til brenneren til venstre. Brenneren skal nå tenne umiddelbart. 4. Juster bryterne i ønsket posisjon.

5 Tenning av grillen! Forholdsregler 1. Etter tenning, observer flammene og sjekk at alle brennere er tent. 2. Hvis en eller flere brennere slukker, lukk gasstilførselen og ventilere i minst 5 minutter før grillen tennes på nytt. 3. Før grillen brukes til grilling første gang la brennerne stå på maks ytelse med lukket lokk i ca. 15 minutter for å fjerne eventuelle rester av kjemikalier og lukt fra produksjonen. 4. Rengjør grillen etter bruk. BRUK IKKE brennbare rengjøringsmidler til rengjøring av grillen, da dette kan skade grillen og forårsake brann. Observere høyden på flammen. Flammen skal være i blå/gul farge og mellom 2,5-5cm, høy. Sjekk at flammene i brennerne er riktig, se tegningene nedenfor. Hvis flammene ikke kan defineres som normale, sjekk feilsøkningsmanualen på side 16/17. Normal: «myke» Blå flammer med gulfarge i endene. 2,5-5cm høy. Brenner installasjon og justering For hard flamme. Harde blå flammer med lyd. For mye luft. Dårlig ytelse. Bølgende gule flammer. For lite luft. Enden av brenneren skal vende oppover. 1. Løsne skruen til venturi tuben. 2. Vri dekselet rundt og justere mer eller mindre luft etter behov. 3. Skru til skruen igjen. 1. Brenneren skal tres minst 14mm inn på ventilen. 2. Pass på at brenner en er festet som på tegningen.

6 Tenning av grillen Tenning av bak-brenner. NB! Bak-brenneren fungerer kun når de andre brennerne er slukket. 1. Åpne lokket til grillen. 2. Pass på at alle brytere på grillen og regulator står i AV posisjon. 3. Åpne gasstilførselen på regulatoren. 4. Trykk inn og vri bryteren til MAKS posisjon. Etter tenning vil det kunne føles varme fra keramikkbrenneren i løpet av 5-10 sekunder. Keramikkbrenneren vil bli lyserød etter 2-3 minutter. 5. Hvis brenneren ikke tenner på første forsøk, lukk gasstilførselen, luft grillen i 5 min og start fra punkt 1 igjen.. Oppflamming. Oppflamming kan oppstå når fett fra maten drypper ned på flammetemmerne. Noe oppflamming er naturlig og vil være med å gi en naturlig grillsmak til maten. Ved mye oppflamming bør grillen slukkes og flammetemmerne rengjøres.! Advarsel. Ved mangelfull rengjøring eller ved grilling av mat med høyt innhold av fett, kan fettbrann oppstå. Ved fettbrann, lukk gasstilførselen på regulatoren, lukk bryterne på grillen og la lokket være lukket. Hold god avstand til grillen. NB! En fettbrann kan utvikle varme som kan skade emaljen på grillen. Sjekk grillen nøye for skader, lekkasje og rengjør godt før den tas i bruk igjen etter en fettbrann. Rengjøring og vedlikehold All rengjøring og vedlikehold av grillen skal skje mens grillen er kald og koblet fra gassbeholder. Påfør aldri overtrekk på grillen før den har kjølnet helt ned. Overtrekk påført varm grill vil gi kondens, som igjen vil kunne føre til rustskader. Start og avslutt alltid grillingen med å brenne av grillen på MAKS styrke i 15 minutter. Dette vil gjøre det enklere å holde grillen ren. Børst grillristen, flammetemmerneog brennerne med en egnet grillbørste og ved behov bruk mildt såpevann og en nylonbørste i tillegg. Grillen må ikke tas i bruk før brennerne er helt tørre. Grillristene og andre løse deler skal ikke vaskes i oppvaskmaskin. Utvendig rengjøring gjøres med mildt såpevann, myk klut og ved behov nylonbørste. Oppbevar grillen tørt og sørg for at innsekter og andre skadedyr ikke kan trenge inn i grillens hulrom under oppbevaring.

7 Deleoversikt Del Beskrivelse Antall (stk) Del Beskrivelse Antall (stk) A Sidehåndtak 2 N Grillrist 2 B Kroker for oppheng av grillverktøy 8 O Flammetemmere 4 C Venstresidebord 1 P Kjelerist 1 D Grillkropp 1 Q Sidebrenner 1 E Drypp brett 1 R Høyre sidebord 1 F Kabinett venstre side 1 S Holder for bryter 1 G Fettkopp 1 T Bryter 1 H Holder for fettkopp 1 U Kabinett bakplate 1 J Kabinettbunnplate 1 V Kabinett høyre side 1 K Venstre dør 1 W Kabinett frontramme 1 L Høyredør 1 X Holder for grillspyd motor 1 M Varmehylle 1 Y Hjul 2 KA Motor for grillspyd 1 KD Holdere, grillspyd. 2 KB Holderfor grillspyd motor 1 KE Trinse 1 KC Grillspyd 1 KF Balansevekt 1

8 Festemateriell Del Beskrivelse Antall Bilde AA M6x20 Skrue 28stk BB M6 Flat skive 32stk CC M6 Fjærskive 32stk DD M4x15 Skrue 4stk EE M4x10 Skrue 2stk FF M4 Flat skive 4stk GG M4 Fjærskive 2stk HH Skrutrekker 1stk JJ M6 Mutter 4stk KK M6x12 Skrue 4stk LL Fastnøkkel 1stk Bildene over erikke skalert i eksakt str. Bruk medfølgende skrutrekker til monteringen NB! Ikke bruk elektroverktøy for montering av grillen.

9 Montering NB! Av hensyn til tunge løft bør grillen monteres av to personer. Pakk ut grillen og sjekk at alle deler medfølger. Når grillen er montert, etter skru alle skruer. Estimert monterings tid: 30 minutter. Steg 1. Montering av hjul PS! Før montering, sjekk at hjulene til bakplaten står i lukket posisjon. a) Plasser hjulene (Y) over hullene i frontrammen (W). b) Fest en skrue (AA), en fjærskive (CC), en flat skive (BB), en mutter (JJ) og en skrue (KK) til hullene for hånd, som vist på tegningen. c) Skru godt til med skrutrekkeren. Steg 2. Montering av kabinettet. a) Trykk frontrammen (W) og høyre sidepanel (V) sammen. Trykk så bakplaten (U) sammen med høyre sidepanel (V) Sikre at alt sitter godt sammen. b) Bruk skruer (AA), fjærskiver (CC) og flat skive (BB) til å feste frontrammen (W), høyre sidepanel (V) og bakplaten (U) sammen, som vist på tegningen. Skru kun til med hånden på dette punktet. c) Gjenta steg a og b på venstre side. d) Gå tilbake og skru alle skruene godt til med skrutrekker. Steg 3. Montering av drypp brett. a) Skru lett til for hånd drypp brettet (E)til venstre sidepanel (F) med skruer (AA), fjærskive (CC) og Flat skive (BB), som vist på tegningen. b) Gjenta det samme prosedyre på høyre side. c) Gå tilbake og skru godt til med skrutrekker.

10 Steg 4. Montering av bunnplate. Montering a) Plasser bunnplaten (J) som på tegningen. Forsikre at krokene kommer under rammen og trykk denne på plass slik at platen sitter fast, se tegning. Steg 5. Montering av fettkopp og holder. a) Fest holderen for fettkoppen (H) som vist på tegningen. b) Plasser fettkoppen (G) i holderen. Steg 6. Montering av dører. a) Sett venstre dør (K) i nedre hullet og så i øvre hullet, som vist på tegningen. b) Gjenta samme prosedyre for høyre dør (L).

11 Montering Steg 7. Montering av grillkroppen Montere først slange og regulator (medfølger ikke). Følg bruksanvisningen for regulatoren. a) Plasser grillkroppen (D) på toppen av kabinettet. b) Fest grillkroppen med skrue (AA), fjærskive (CC) og flat skive (BB) som vist på tegningen, skru først til for hånd. c) Når alle skruer er festet, skru godt til med skrutrekker. NB! Tungt løft, bør utføres av to personer. Steg 8. Montering av sidehåndtak og kroker. a) Snu rundt venstre sidebord (C) b) Tre fire kroker (B) på sidehåndtaket (A). c) Bruk skruer (AA) fjærskive (CC) og flat skive (BB) og fest håndtaket (A) til sidebordet (C). Skru først begge skruer til for hånd og skru så godt til med skrutrekker. d) Følg samme prosedyre for høyre sidebord (R).

12 Montering Steg 9. Montere sidebordene til grillen. a) Løsne de tre forhånds monterte skruene på høyre side av grillkroppen ca¼ lengde. b) Hekt høyre sidebord (R) til på skruene slik at sidebordet henger av seg selv. c) Fest frontpanelet til sidebordet som vist på tegningen med skrue (AA), fjærskive(cc) og Flat skive (BB). Skru så til alle skruene til høyre sidebord (R). d) Gjenta samme prosedyre for montering av venstre sidebord (C) Steg 10. Montering bryter, holder for bryter til sidebrenner. a) Fest holder for bryter til sidebrenner (S) til ventilen for sidebrenner som vist på tegningen. Bruk skruer (EE) og flate skiver (FF). Skru godt til med skrutrekker. b) Fest bryteren (T) som vist på tegningen. Steg 11. Montering av sidebrenner. a) Åpne lokket til sidebrenneren og plasser sidebrenneren (Q) som vist på tegningen. Forsikre at tuben entrer ventilen på riktig måte. b) Fest sidebrenneren med 4stk skruer (DD) fjær skiver (GG) og Flate skiver (FF) som vist på tegningen for hånd. c) Fest ledningen til tenneren som vist på tegningen. d) Gå tilbake og skru godt til med skrutrekker. e) Plasser kjeleristen (P) oppå sidebrenneren (Q) og lukk sidebrennerlokket.

13 Montering Steg 12. Montering av flammetemmer, grillrister og varmerist. a) Plasser flammetemmerne(o) som vist på tegningen. b) Plasser grillristene (N) som vist på tegningen. c) Plasser varmeristen (M) som vist på tegningen. d) Lukk lokket. Steg 13. Montering av elektrisk (batteridrevet) grillspyd. a) Tre gaflene (KD), balanse vekten (KF) og trinsen (KE) og inn på grillspydet (KC) i denne rekkefølgen. Steg 14. Montering av motoren til grillspydet. a) Skru løs de to forhands monterte skruene på braketten (KB). b) Fest braketten som vist på tegningen og skru godt til med skrutrekker. c) Monter motoren (KA) til braketten.

14 Steg 15. Montere det elektriske grillspydet til grillen. a) Fest grillspydet i motoren. b) Plasser trinsen som vist på tegningen. c) Skru til balansevekten. Pass på at grillspydet er godt festet slik at det ikke faller ut av motoren under bruk. Montering Grillen er nå ferdig montert. Les igjennom bruksanvisningen og foreta gasslekkasje test før grillen tas i bruk

15 Generell informasjon. - Denne grillen kan brukes med Propan eller Butan gass. I et Nordisk klima anbefales propangass som er bedre egnet i kalde temperaturer. - Denne grillen er ikke beregnet for kommersielt bruk. - Regulator medfølger ikke, bruk en ENog CE godkjent gassregulator. Gass kategori I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) Gasstypeog trykk Destinasjonsland Hoved brennere ytelse. Ventil stri3+(28-30/37mb) / 13B/P (30) Ventil str (I3B/P(50) Totalt gassforbruk G30 Butan 28-30mbar. G31 Propan 37mbar. BE, CZ, FR, IE, IT, ES, C, H GB, SI, PT. G30 Butan 30mbar GB, DK, FI, NL, NO, RO, SI, SE, CZ, DE, IT. G30 Butan 50mbar AT, CH, CZ, DE Totalt I M R 21kW (1502g/h) 3,5kW(250,4g/h) 17,5kW (1251,6g/h) 24,5kW(1752,4g /h) 3,5kW(250,4g/h) 0,9mm 0,9mm 0,9mm 0,8mm 0,8mm 0,8mm Merk: «I» står for bakbrenner, «M» står for hovedbrennereog «R» står forsidebrenner. Denne grillen er produsert i Kina for: Nordic SeasonProducts AS Hvamsvingen4 N-2013 Skjetten Norge.

16 Feilsøking. Problem Mulig årsak Tiltak Brenner vil ikke tenneved tenning på vanlig måte. Elektroden er full av matrester/fett. Elektroder eller brenner er våte. Elektrode er ødelagt. Ledningenetil tenneren har løsnet fra festet. Rengjørelektroden. Tørk brenneren og elektroden med en tørr klut. Kontakt forhandler for kjøp av ny elektrode. Fest ledningen. Brenner vil ikke tenne ved manuelltenning. Plutseligfall i ytelse eller flammen slukker. Irregulære flammer Flammene er Gule/Orange Flammene slukker Ingen gass Regulatoreller slange er ikke riktig tilkoblet. Obstruksjoner i slange, ventil eller brenner. Tomgassbeholder Fett og matrester dekker deler av brenneren. Rester av kjemikalier fra produksjonen Innsekter, spindelvev eller skadedyr i brennerens hulrom. Matrester og/ellerfett dekker delvis en eller flere brennere. Brenneren er ikke riktig montert til ventilen. Høy vind Lite gass Sjekk gassbeholderog replassere hvis tom. Sjekk koblingene og regulatoren. Sjekk alle hulrom for mulige hindringer. Sjekk gassbeholder og replassere hvis tom. Rengjør brenneren. Brenn grillen på MAKS styrke i ca15 minutter. Rengjør brenneren. Rengjør brenneren. Demonter og monter brenneren på nytt. Vend fronten av grillen mot vinden og øk ytelsen til MAKS. Skift gassbeholder.

17 Feilsøking. Problem Mulig årsak Tiltak Oppflamming Fettbrann Flashback,flammene brenner ut av enden på brenneren. Oppsamlingav fett på flammetemmereeller brennere. Mye fett i maten som grilles. For høy grilltemperatur. For mye fett har samlet seg på/rundt brennerne eller fettoppsamleren. Brenneren er blokkert Rengjør grillen. Skjærbort synlig fett. Juster ned temperaturen. Lukk gasstilførselen, lukk bryterne på grillen. Hold lokket lukket og vent til grillen har kjølt ned. Rengjør så alle grillens deler. Ta ut og rengjør brenneren. Forbrukerkontakt/Deler/Reklamasjoner: Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp. Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten. Ødelagte deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr. Ved behov for deler, tilbehør eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt: Nordic Season Products AS N-2013 Skjetten, Norge E-post: Tlf: (kontortid kl hverdager) Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges.

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning Bruks og monteringsanvisning Fagor vannvarmere: FTC-6 ltr. FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr. Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK VANNVARMER MED BATTERIDREVET

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Brukerveiledning (NO) Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Les dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted 1 NO Innholdsfortegnelse side Forord 2 1.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer