Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291"

Transkript

1 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene. Håndter metalldeler forsiktig for å unngå skader. Følg alle steg i riktig rekkefølge. La aldri barn bruke denne gassgrillen.

2 2 Innhold:.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste 5.: Montering 6.: Forberedelse 7.: Installasjon 8.: Advarsler og sikkerhetspunkter 9.: Sikkerhetsforskrifte 0.: Tenningsinstruksjoner.: Oppbevaring av grillen 2.: Rengjøring 3.: Sikkerhetsråd 4.: Feilsøking 5.: Garanti Vær oppmerksom på: Grillen er bare til utendørs bruk. Flytt aldri grillen når den er tent. Gassflasken skal alltid være stengt når grillen ikke er i bruk! OBS: Enkelte deler kan bli svært varme, vær ekstra forsiktig når barn og husdyr i nærheten! Husk alltid å koble regulatoren fra gassflasken når grillen ikke er i bruk. Enhver modifisering av grillen kan være farlig og er ikke tillatt! Advarsel: Bruk ALDRI bensin, sprit eller lignende ved tenning av grillen.

3 3.:Tekniske Data Gass: Gassflaske: Tilkoblingstrykk: Forbruk: Effekt: Vekt: Mål: Grillflate: Brennere: Tenning: Propan P6, P, PC5 eller PC0 30 mbar,4 kg/h ca. 20 kw ca. 32 kg ca. B 50 cm, D 60,5 cm, H 20,5 cm ca. 46 x 40 cm 4 stk. Regulerbare Piezotenning En 5kg gassflaske har en brenntid på ca. 6-8 timer ved full effekt. Ved kjøp av en LANDMANN-gassgrill har du fått et fullverdig kvalitetsprodukt. Grillen er godkjent i.h.t. de europeiske sikkerhetsforskriftene gjennom DVGW under CE-nummer

4 4 2.: Bruk a) Tenning med piezo-tenneren Alle brytere på grillen står på OFF posisjonen, skru på gassflasken. Trykk inn venstre bryter og vri motsols til du kjenner motstand. Hold bryteren i denne posisjonen i 3-5 sekunder, slik at gassen kan strømme til, fortsett deretter å vri motsols til posisjon HIGH. Du skal da høre et lite knepp og en liten gnist skal tenne gassen som kommer ut fra brenneren. Bryteren kan slippes når brenneren er tent. Ilden vil spre seg til de andre brennerne når de respektive brytere stilles inn på posisjonen HIGH. b) Manuell tenning: Alle brytere på grillen står på OFF posisjonen, åpne så gassflasken. Løft ut en av grillristene og eventuell flametamer og bruk en lang tenner eller fyrstikk ved siden av brenneren du ønsker å tenne.trykk inn venstre bryter og vri motsols till posisjon 'HIGH'. Da skal brenneren tennes innom noen sekunder. Bryteren kan slippes ut når brenneren er tent. Ilden vil spre seg til de andre brennerne når de respektive brytere settes til posisjon HIGH. I posisjonen HIGH bør flammene være ca. 2-20mm høye med minimalt gult innslag. Vri bryterne med solen for å minske flammenes høyde/intensitet. Skulle du få problemer med å tenne grillen bør du kontakte salgsstedet for hjelp.

5 5 3.: Sprengskisse/deleliste (varmerist) 2 (grillrist) 4 (flametamer) 3 (stekeplate) 7 (sidebord) 8 (benstativ vänster) 5 (brennere) 6 (fettplate) (krok) 9 (grilldel) 0 (benstativ høyre) 4 (stag for dører) 5 (hjul) 6 (dør) 7 (hengsler til dør) 8 (håndtak til dør) 9 (bunnplate) 2 (hårnålssprint) 3 (bakre grilldel) 20 (magnet) 2 (hjul, låsbare)

6 6 4.: Deleliste:

7 5.: Montering 7

8 8

9 9

10 0

11

12 2

13 3

14 4 6.: Forberedelse: Du trenger en gassflaske på 5 kg eller kg for å kunne bruke denne grillen. Flasken kan kjøpes hos nærmeste gassforhandler. Se punkt 7 for ytterligere instruksjoner. Tips for energisparing: a.: Ha lokket åpent så lite som mulig. b.: Varm opp grillen 5 min først på lav varme, siden0min på medium. (med åpent lokk) c.: Varm ikke opp grillen enn mer enn det som er anbefalt. d.: Benytt ikke høyere varme enn nødvendig. 7.: Installasjon Når gassflasken er kjøpt inn er du klar for å koble sammen grillen din. Sett gassflasken ved siden av grillen, ikke under, ettersom gassflasken skal beskyttes mot varme og stå på sikker avstand. OBS: Før du tar grillen din i bruk, må du lese igjennom hele bruksanvisningen med alle sikkerhetsforeskrifter og tenningsinstruktsjoner etc. Kontroller slangen hver gang før bruk, se etter sprekker og skader. Om du oppdager sprekker eller andre skader skal du ikke bruke grillen. Da må slangen byttes ut. Når du skal bytte gassflaske vær sikker på at ingen ild/glør finns i nærheten f.eks. sigaretter, ild, flammer osv. Vær sikker på at flasken er stengt. Vær sikker på at slangen ikke er krøllete, ikke er bøyd, noe som kan hindre flyten av gass når grillen er i bruk. Forsikre deg også om at slangen ikke utsettes for unødvendig spenning og at den ikke kommer i kontakt med noen varme deler på grillen.

15 5 Tilkobling av gassflaske. Kontroller pakningen på gassflaskens ventil. Gjør dette også hver gang du bytter flaske. Bruk ALDRI ekstra pakninger. 2. Sjekk at bryteren på regulatoren er stengt. Løft opp låseringen, trykk regulatoren ned på flasken til du hører et knepp. Når den er skikkelig låst, skal du kunne løfte flasken i regulatoren. 3. Slangen er ferdigmontert og allerede fastskrudd i grillens gassventil. (Hvis den ikke er ferdigmontert tres slangen over medfølgende nippel og regulator. Bruk slangeklemmene til å tette koblingen). Denne forbindelsen skal dras hardt til. Kontroller alltid alle gassforbindelser før grillen tas i bruk. 4. Ved å pensle alle koblinger og slange med såpevann, kan man kontrollere at gassforbindelsene er tette. Vær oppmerksom på at såpevannstesten IKKE skal foretas med åpen ild. 5. Hvis det dannes bobler er det utett. Steng i så fall straks av gassen og ta umiddelbart nødvendige skritt for å tette lekkasjen- bytt evnt. ut defekte deler. (Hvis slangen ikke skulle være ferdigmontert, vil det følge med en nippel. Slangen skal tres over nippelen. Den andre enden av slangen skal tres over regulatorens tilkoblingstapp. Bruk de medfølgende slangeklemmene, slik at det blir tett).

16 6 8.: Advarsel og sikkerhetspunkter: Les nøye igjennom følgende punkter før du tar grillen i bruk..: Følg bruksanvisningen for å unngå unødvendige problem og skader. 2.: Dennen grillen blir veldig varm, vær ekstra oppmerksom og forsiktig når barn og husdyr er i nærheten. 3.: Ved gasslekkasje, steng umiddelbart av gasstilførselen til grillen og slukk all ild, glør eller flammer etc. som finnes i nærheten. Kontroller alle koblinger etter lekkasje og utfør de nødvendige tiltak. Om du ikke kan utføre de nødvendige tiltak selv kontakt umiddelbart stedet hvor du kjøpte grillen eller en gassforhandler. 4.: Flytt aldri grillen når den er tent. 5.: Bruk aldri og oppbevar ingen ting som kan antennes væsker eller gasser i nærheten av grillen når den er i bruk. 6.: Grillen er bare til utendørs bruk. 7.: Bruk definitivt ikke en flamme for å kontrollere og søke etter gasslekkasje. 8.: Bruk aldri grillen hvis det er gasslekkasje. 9.: Koble aldri bort noen forbindelser når grillen er i bruk (så som regulator, slange eller gassflaske). 0.: Forsiktighet anbefales ved bruk av grillen, forlat den aldri uten oppsikt når den er i bruk..: Enhver modifisering av grillen kan være farlig og er ikke tillatt. 2.: Bruk aldri grillen i en garasje eller liknende innebygd område. Det må være god ventilasjon. Pass også på at det er betryggende og sikker avstand til brennbare materialer. Vi anbefaler minst 0,5- meter i avstand til slike typer materialer. 3.:Vi anbefaler at din lokale gassforhandler kontrollerer grillen din en gång i året. 4.: Utfør ingen egne forandringer på grillen. Behøver ventiler og liknende byttes ut, skal din lokale gassforhandler utføre dette arbeidet.

17 6 9.: Sikkerhetsforskrifter. Kontroller hver gang du bytter eller kobler om gasskoblingene med såpevann etter lekkasje av gass. 2. Vær forberedt om ulykken skulle være framme. Ha kontroll på hvor førstehjelpsskrin og brannslokker er og hvordan det brukes. 3. Kontroller at slangen for gassen etc. ikke ligger imot noen varme deler på grillen. 0.: Tenning av grillen OBS: Lokket må være åpent da grillen tennes! Len deg ikke rett over brennerne/grillen da du tenner grillen. Du tenner din grill på følgende måte: a) Tenning med piezotenneren Alle brytere på grillen står på OFF posisjonen,skru på gassflasken.trykk inn venstre bryter og vri motsols til du kjenner motstand. Hold bryteren i denne posisjonen i 3-5 sekunder, slik at gassen kan strømme til, fortsett deretter å vri motsols til posisjonen HIGH. Du skal da høre et lite knepp og en liten gnist skal tenne gassen som kommer ut fra brenneren. Bryteren kan slippes når brenneren er tent. Ilden vil spre seg til de andre brennerne da de respektive brytere stilles inn på posisjonen HIGH. b) Manuell tenning: Alle brytere på grillen står på OFF posisjonen, skru på gassflasken.løft ut en av grillristene og eventuelt flametamer og bruk en lang tenner eller fyrstikk ved siden av brenneren du ønsker å tenne.trykk inn venstre bryter og vri motsols til posisjonen HIGH. Da skal brenneren tennes innom noen sekunder. Bryteren kan slippes ut når brenneren er tent. Ilden vil spre seg til de andre brennerne når de respektive brytere settes til posisjon HIGH. I posisjon HIGH bør flammene være ca. 2-20mm høye med minimalt gult innslag. Vri bryterne med solen for å minske flammens høyde/intensitet. Skulle du få problemer med å tenne grillen bør du kontakte salgsstedet for rådgivning.

18 6.: Oppbevaring Din gassflaske skal oppbevares ute og skal være koblet fra grillen, når den ikke er i bruk. Vær sikker på at det ikke finnes noen kilder til antenning som f.eks. glør, ild osv. når du skal koble bort flasken fra grillen. Når du skal bruke grillen din etter en tids oppbevaring, kontroller alle gasskoblinger om det finnes skader eller lekkasjer. Følg også rengjøringsinstruksjonene før du tar grillen i bruk. Om grillen har blitt oppbevart ute, kontroller at alle gassf ørende deler ikke er blitt tettet av noe (for eksempel insekter etc.) Det må ikke være tett, ettersom disse delene påvirker flyten av gass, konsumsjonen av gass og ventilerende lufttilførsel. 2.: Rengjøring Grillen er enkel å holde ren, følg bare tipsene nedenfor.. Brenn av fett fra brennerne gjennom å stille disse på 'HIGH' i ca 0-5 min. Fett kommer da til å dryppe ned i fettskuffen. Tørk også av brennerne for å få bort etsende marinader noen ganger under sesongen. Pass på at brennerne er kalde før du fortsetter. 2. Grillristene bør av hygeniske grunner rengjøres etter hver gang, gjerne med såpevann. 3. Grillens innside bør også rengjøres noen ganger under sesongen med varmt såpevann. Bruk forslagsvis oppvaskbørste og klut (stålull kan trenges mot vanskelige flekker). 4. Kontroller noen ganger pr. sesong at brennerne ikke blir tettet av insekter eller insektsbol, som kan tette til og forstyrre gassflyten i grillen. Bruk for eksempel en piprenser for å kontrollere dette og rengjøre brennerne. 3.: Sikkerhetsråd Plasser grillen på et stabilt, jevnt og ikke brennbart underlag og på et sted hvor den er beskyttet mot vind. Sørg for at det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand til brennbare materialer. Beskytt gassflasken mot direkte sollys og andre varmekilder. Flytt ikke grillen når den er varm eller i bruk. Gassflasken skal stå ved siden av grillen. Sørg for at slangen ikke kommer i berøring med noen varme deler på grillen og at den ikke er bøyd eller i spenn. Det er ikke tillatt å plassere gassflasken under grillen/brennerne.

19 6 4.: Feilsøking Problem Årsak Tiltak Grillen tenner ikke.gassen er ikke på. Skru på gassen OBS: Når grillen er ny 2. For lite gassflyt 2. Fyll på gass kan det kreves noen forsøk før grillen tenner 3. Gnisten fra piezo- 3. Kontroller avstanden tenneren klarer ikke å tenne gassen. mellom tennstift og brenner. Det skal være ca. 2-4mm. Juster om nødvendig Store gule flammer fra Grillen er tett Rengjør og kontroller grillen. koblingene. Brennerne tenner ikke. Ikke nok gass. Fyll på gassflasken som de skal. 2. Det er tett 2. Rengjør 3. Regulatoren er 3. Bytt ut regulatoren ødelagt. Bryterne går ikke å vri Bryterne må trykkes inn Trykk bryterne inn før du vrir motsols, for å øke gassen og med solen for å senke gassen

20 6 5.: Garanti Garanti for Landmann griller gjelder et år f.o.m. kjøpsdato og omfatter kun produksjonsfeil og manglende deler som erstattes. Garantien dekker ikke utskiftning eller kostnader for forbruksdeler som brenner eller rister. Kostnader for frakt, montering, normal slitasje og feil håndtering dekkes ikke av garantien. Garantien gjelder heller ikke ved egen modifisering eller annen endring av grillen. Ingenting i denne informasjon har til hensikt å begrense vilkår, garantier, rettigheter eller godtgjørelse i samsvar med gjeldende kjøpslov, unntatt i den utstrekning som innrømmes ifølge loven. Skulle, tross nøye tilvirkning, kontroll, forpakning og transport, dette produkt ikke være komplett eller til deres fulle tilfredshet, ber vi dem sende denne originalanvisning med tilsvarende kommentar til: SVERIGE Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: FINLAND Landmann Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box SF-0042 Helsinki Tele: Fax: NORGE Landmann Norge AS Sandstuveien 60 A N-84 Oslo Tele: Fax: DANMARK Landmann Danmark A/S Hvidsværmervej 47 DK-260 Rødovre Tele: Fax: Gå gjerne inn på for nyheter og tllbehør m.m.

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 1273NO 27/11-0AB Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346 Versjon: Dato: 3134no 18/02-10ab Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 3134 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 CLASSIC E0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. m FARE Hvis det lukter gass: ) Steng av gasstilførselen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer