Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282"

Transkript

1 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

2 Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkopling til gassflaske 8.: Lagring av gassflaske 9.: Tenning av grillen 10.: Rengjøring av gassgrillen 11.: Vedlikehold av gassgrillen 12.: Oppbevaring av gassflaske 13.: Garanti Viktig informasjon: Grillen skal kun brukes utendørs! Flytt ikke grillen når den er tent! Når grillen ikke benyttes skal alltid regulatoren stilles i av-posisjon! Vær oppmerksom på at: Enkelte deler kan bli meget varme, vær ekstra forsiktig når det finnes barn i nærheten! Enhver modifisering/endring av grillen kan være farlig og er ikke tillatt! ADVARSEL: Benytt ALDRI bensin, sprit eller lignende ved opptenning av grillen!

3 1.:Tekniske data Gass: Gassflaske: Tilslutningstrykk: Forbruk: Effekt: Vekt: Mål (ca.): Grillflate ca.: Brenner: Tenning: Propan 5 11 kg 30 mbar 0,87 kg / h ca. 11 kw ca. 30 Kg B 72 cm, T 46 cm, H 100 cm 48 x 48 cm 2 stk. Piezo-tenner Innholdet i en 6 kg gassflaske har en brenntid på ca. 7-9 timer ved full effekt. Ved kjøp av en LANDMANN-gassgrill har du fått et fullverdig kvalitetsprodukt. Grillen er godkjent i.h.t de europeiske sikkerhetsforskriftene gjennom DVGW under CE-nummer

4 2.: Funksjoner Ved å hålle in og vride på venstre bryter tennes den justerbare gassbrenneren. Med denne grill kan du grille, steke og holde maten varm. Forberedelsetiden er minimal. Grillingen kan starte etter ca minutter. 3.: Monteringstips Et forhåndstips: Dra alle skruer ordentlig til først når alle deler er ferdig montert. Dette gjør monteringen lettere og grillen mer stabil. Før du begynner monteringen bør alle delene tas ut av forpakningen og sorteres ved hjelp av monteringsanvisningen. Skulle grillen, tross nøye kontroll, ikke være komplett, ber vi deg ta kontakt med forretningen hvor du har kjøpt grillen. Les først denne bruksanvisning nøye og følg så monteringsanvisningene. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

5 4.: Detaljliste 1. LOKK 1 2. FESTE FOR LOKK 1 3. HÅNDTAK FOR LOKK 1 4. GRILLRIST 1 5. GRILLRIST 1 6. STØPEJERNSBRENNER 2 7. SKRUE Ø6X GRILLDEL 1 9. HÅRNÅLS-KLIPS BRYTER GASS-SPREDER BRYTERPANEL REGULATOR SLANGE VENTILRØR VENTIL MED TENNING VENTIL FETTOPPSAMLINGSSKUFF KNOTT TIL FETTOPP HYLLE BEN FOR HJUL LANGT BEN HJUL HJULSTAG LÅSEMUTTER STØTTE FOR STAG MUTTER M SKRUE M6X SKIVE Ø MUTTER M SKRUE M5X SKRUE Ø4X SKRUE ØM6X SKRUE SKRUE Ø4X10 Ø4X PLASTFOT SLANGEKLEMME 1 2

6

7 5.: Montering 1.: Start med a feste gassgrillinnsatsen til vognen Legg grilldelen opp/ned på et beskyttet underlag og fest hjulstag -bena til den venstre siden av grilldelen (den siden med gass-inntaket) Bruk de lange skruene, skiver og muttere. Dra ikke skruene til enda. Fest de andre bena på motsatt side. Fest en hylle-del på toppen av hvert bensett. Fest side-stagene til bena og fest de siste 3 hylleplatene til side-stagene. Før akselen gjennom de store hullene i bunnen av aksel-bena. Sett et hjul på enden og dytt hjulkapselen forsiktig på. Bank forskiktig slik at hjulkapselen sitter. BANK IKKE HARDT da vil hjulkapslene sprekke. Gjenta på den andre siden. Nå skal alle skruer dras hardt til, pass på at bena er i firkant med grilldelen.plastdekslene til alle ben kan nå settes på. Grillen snus med riktig side opp. 2.: Monter gasssprederen, brennere og fettoppsamlingsskuffen til gassgrillen Gasssprederen plasseres i bakkant på innsatsen mellom brennerne. Monter hver brenner på gassgrillen ved å plassere disse rett igjennom det store hullet foran på innsatsen og før den inn i dysen. Den bakre delen av brenneren senkes så ned i hullet i bakkant av innsatsen, og festes med klips. Gjør samme prosedyre for de andre brennerne. NB: I forkant av innsatsen skal brennerne sitte løst. Må ikke festes eller tettes. Fest håndtaket (knotten) foran på fettoppsamlingsskuffen med skruen. Skyv fettoppsamlingsskuffen helt inn på plass forfra under frontpanelet. Før grillen tas i bruk, skal denne skuffen fylles med et ca. 10 mm tykt lag fettabsorberende, ikke brennbart materiale eller ren tørr sand. Materialet må holdes rent for å kunne absorbere fett som drypper ned. Hvis du ikke gjør dette, kan fettet som samles antennes og brenne. Kontroller derfor regelmessig at det absorberende materialet er luftig og rent. Hvis du legger aluminiumsfolie i før du fyller med absorberende materiale, så er det enklere å håndtere. BRUK ALDRI SAGFLIS ELLER ANNET BRENNBART MATERIALE I FETTOPPSAMLINGSSKUFFEN. Sørg alltid for at skuffen skyves helt inn. 3.: Montering av støpejernsrist- og plate Legg støpejernsristen- og platen i gassgrillen. Støpejern skal vaskes grundig i varmt vann med mildt oppvaskmiddel, tørkes og smøres godt med matolje før første gangs bruk. 4.: Montering av håndtak og oppheng på beskyttelseslokket Fest håndtaket på utsiden av lokket og opphenget på innsiden av lokket. Skru disse sammen med samme skruer. Lokket henges på baksiden av grillen som vindbeskyttelse.

8 6.: Oppstilling av grillen Sett grillen på et vannrett, stabilt, jevnt og ikke brennbart underlag på et sted som er beskyttet mot vind. Pass på at det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand mellom grillen og eventuelt brennbart materiale. Beskytt gassflasken mot direkte sol og hold den på tilstrekkelig avstand til andre varmekilder (max. 50 C). Flytt ikke grillen når den er i bruk eller varm. Forlat aldri grillen når den er i bruk. Gassflasken skal stå ved siden av grillen på en slik måte at slangen ikke er i berøring med noen varme deler på grillen og ikke er i spenn eller skarpt bøyd. Det er ikke tillatt å plassere gassflasken direkte under brenneren. Oppbevaring av grillen Før grillen settes vekk for vinteren, vennligst vær oppmerksom på følgende punkter: Grillen skal være helt avkjølt Koble flasken fra grillen Rengjør grillen Oppbevar grillen på et tørt sted Sørg for at slangen ikke er vridd eller bøyd Bruksanvisningen legges sammen med grillen 7.: Tilkopling av gassflaske For å kople gassflasken til grillen behøves følgende: - gassflaske 6-11 kg. Denne får man kjøpt i handelen og kan byttes når den er tom. - en regulator med tilkoblingstrykk 30 mbar. - 1 (en) slange. Slangekoplingene er forhåndsmontert. En skadet slange skal umiddelbart byttes ut. - såpevann for test av gassforbindelsene.

9 Tilkoplingen skjer på følgende måte: 1.: Kontroller pakningen på gassflaskens ventil. Gjør dette også hver gang du bytter flaske. Bruk aldri ekstra pakninger. 2.: Sjekk at bryteren på regulatoren er stengt. Løft opp låseringen, trykk regulatoren ned på flasken og press låseringen ned til du hører et knepp. Når den er skikkelig låst, skal du kunne løfte flasken i regulatoren. 3.: Slangen er forhåndsmontert og er således allerede fastskrudd i grillens gass-ventiler. Denne forbindelsen skal være hardt dratt til. Kontroller alltid alle gassforbindelser før grillen tas i bruk. 4.: Ved å pensle alle koplinger og slange med såpevann, kan man kontrollere at gassforbindelsene er tette. Vær oppmerksom på at såpevannstesten ikke må gjøres med åpen flamme. 5.: Hvis det dannes bobler er det utett, steng i så fall øyeblikkelig av gassen og ta umiddelbart nødvendige skritt for å tette lekkasjen - bytt eventuelt ut defekte deler. 8.: Lagring av gassflasken Unngå lagring av gassflasken under bakkenivå, da gass er tyngre enn luft. Gass er flyktig og små mengder ventileres snart bort. Under transport og oppbevaring skal den medfølgende hetten til ventilen være påsatt. Gassflasker - selv tomme - skal alltid oppbevares stående. Kontroller før gassgrillen tas i bruk, at de gassførende delene av grillen ikke er tette av insekter eller lignende. Dette kan forårsake stopp i gasstilførselen.

10 9.: Tenning av grillen Ta i bruk din grill først etter at du har kontrollert at alle gassførende deler er tette. Ved tenning av grillen: Len deg ikke over grillflaten når du tenner grillen. Du kan tenne din grill på en sikker måte ved å gjøre følgende: Tenne gassgrillen: a) Automatisk tenning: Trykk inn bryteren og vri til venstre til du kjenner motstand. Hold bryteren i denne posisjon i ca. 3-5 sek. slik at gassen kan strømme ut, og fortsett så med å vri til venstre til posisjon HIGH. Hold bryteren inne til du ser at brenneren er tent. Når brenneren er tent, tennes også de andre brennerne etter at du har stilt bryterne på HIGH. b) Manuell tenning: Sett alle bryterne i posisjon OFF og åpne regulatoren. Ta ut en av støpejernsristene, hold en gasstenner eller fyrstikk inntil brenneren, trykk inn brennerens bryter og vri til posisjon HIGH. Brenneren tennes da på noen sekunder. Legg tilbake risten. Når brenneren er tent, tennes også de andre brennerne etter at du har stilt bryterne på HIGH. Når bryteren står på HIGH bør flammen være ca mm høy, med et minimum av gult ytterst. For å få mindre flamme, vri bryteren til venstre til det stopper. Steng av regulatoren Når du har grillet ferdig, steng da regulatoren på flasken, og sett alle bryterne på grillen på OFF. REGULATOREN SKAL ALLTID VÆRE STENGT NÅR GRILLEN IKKE ER I BRUK. Grille med gassgrillen Før du begynner, tenn grillen og kontroller at bryterne fungerer riktig. La grillen varmes opp i 6-10 min. før du legger på maten. Pensle på matolje før bruk, slik at maten ikke setter seg fast. Vi anbefaler at du har en god kokebok med tips og oppskrifter, spesielt for tillaging med gassgrill. Grillflaten må ikke tildekkes helt tett, da kan grillen skades.

11 10.: Rengjøring av gassgrillen BRUK IKKE RENGJØRINGSMIDDEL ELLER POLERINGSMIDDEL I SPRAYFORM PÅ GASSGRILLEN, STØPEJERNSRIST- OG PLATE ELLER BRENNERNE, DA AEROSOLPRODUKTER PÅ VARME FLATER KAN FORÅRSAKE GASSER SOM SKADER GRILLEN. DU BØR HELLER IKKE BRUKE NOE ETSENDE RENGJØRINGSMIDDEL DA DETTE KAN GJØRE MER SKADE ENN NYTTE. Støpejernsrist- og plate Når du har avsluttet matlagingen, skal du la grillen brenne ytterligere 5 min. på HIGH. Så stenger du av gassen og skrubber rist og plate med en stålbørste for å få bort fastbrent fett og matrester. Deretter pensler du på matolje mens de fremdeles er varme, for å forhindre at de ruster. Gassgrillen Ta bort overflødig fett fra grillens innside regelmessig med en plast- eller treskrape. Du behøver ikke ta bort alt fett. Hvis du må rengjøre grillen fullstendig, kan du bruke varmt mildt såpevann og en klut eller myk børste. Ta bort støpejernsristog plate og brennerne før rengjøringen. Senk ikke dysen eller rørene i vann. Dekk over alle nipler med aluminiumsfolie slik at vann eller smuss ikke kommer inn i injektoren. Støpejernsbrennerne Ved normal bruk holder det med å la gassgrillen brenne på HIGH i 5 min. etter matlagingen, for at brennerne skal kunne brenne bort overflødig fett, og dermed holdes rene. Om du oppdager at fett har festet seg på brennerne, skrubber du dem med en stålbørste etter at de har brent i 5 min. på HIGH som over. BRUK BESKYTTELSESHANSKER NÅR DU HÅNDTERER BRENNERNE, ELLERS KAN DU FÅ BRANNSKADER. Demonter brennerne fra grillen, børst av dem, og kontroller at åpningene for flammene er helt fri for smuss. Bruk en tannpirker av tre o.l. for å rengjøre tette åpninger. Sett tilbake brennerne iht. beskrivelse i del 3, bilde 2. Kontroller at de fungerer. Lagre alltid støpejernet godt innsmurt i olje innendørs om vinteren. Fettoppsamlingsskuffen Etter hver bruk, kontroller fettet i det absorberende materialet. Hvis det er fullt med fett, legg i nytt materialet. OBS! VÆR MEGET NØYE MED Å SØRGE FOR AT FETTOPPSAMLINGSSKUFFEN ER FYLT MED TØRT OG LUFTIG ABSORBERENDE MATERIALE. BRENNENDE FETT KAN SKADE GRILLEN MEGET.

12 11.: Vedlikehold av gassgrillen Gassflasken Hver gang du bytter gassflasken, er den kontrollert av leverandøren. Slange og regulator Du bør kontrollere slange og regulator hver gang du bruker grillen. Sørg for at slangeklemmer og koblinger er tette. Bytt ut eventuelt skadete deler. Grill STENG GASSVENTILEN PÅ FLASKEN FØR DU GJØR NOE VEDLIKEHOLD Gassgrillen bør sjekkes og kontrolleres hvert år av en fagmann. Dette kan du få hjelp til gjennom din forhandler. All bruk av uoriginale eller omgjorte deler kan innebære fare og forårsake personskade eller materialskade. Bruk bare originaldeler. Du kan kontrollere og rengjøre dysen ved å ta av bryteren. Brennerne Hvis gassgrillen ikke har vært brukt på lenge, bør du kontrollere at det ikke finnes spindelvev, insektsbol etc. på brennerne. Dette kan forårsake at gass lekker ut via de store luftåpningene på brennerrørenes sider, antennes og skade grillen. Om en brenner er tett, tar du den av og rengjør rørets innside med en flaskebørste, piperenser eller en lang bøyelig tråd. Er det mye edderkopper i området, bør du rengjøre brennerne en eller flere ganger i måneden. Kontroller alltid, at brennerne sitter riktig på dysen når de settes på plass igjen. Bruk ikke grillen hvis brennerne ikke sitter skikkelig, dette kan forårsake skader på grillen. Lagre alltid støpejernet godt innsmurt i olje innendørs om vinteren. 12.: Oppbevaring av gassflaske Når grillen ikke brukes, må du sette gassflaskens ventil på OFF, og oppbevare gassgrillen og gassflasken sammen utendørs på et tørt og luftig sted. OPPBEVARES IKKE i garasje, skjul eller annet lukket rom. Oppbevar ikke gassflasken under grillen. Oppbevar gassflasken utendørs på et luftig sted, ikke i nærheten av åpen ild eller varme flater, og utenfor rekkevidde for barn. KUN hvis gassflasken er tatt bort fra gassgrillen og oppbevart som over, kan grillen og vognen oppbevares innendørs. Vi anbefaler å dekke over grillen med beskyttelsestrekk som beskytter for støv og smuss. Kontroller minst en gang i måneden (oftere hvis grillen brukes mye), at det ikke finnes brennbare materialer, brennbar væske eller gasser i nærheten av grillen. Sørg også for god ventilasjon.

13 13.: Garanti Garanti for Landmann griller gjelder i 1 år fra kjøpsdato, og dekker kun produksjonsfeil og manglende deler som erstattes. Kostnader for frakt, montering, normal slitasje og feilaktig håndtering / bruk, dekkes ikke av garantien. Garantien gjelder heller ikke ved ombygging eller annen forandring av grillen. Forøvrig gjelder norsk kjøpslov. Landmann Skandinavia AB, Storgatan 70 S Skillingaryd, Sverige eller Landmann Norge A/S, Sandstuveien 60 A N-1184 OSLO TLF: / FAX:

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 1273NO 27/11-0AB Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 CLASSIC E0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. m FARE Hvis det lukter gass: ) Steng av gasstilførselen

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346 Versjon: Dato: 3134no 18/02-10ab Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 3134 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

EN ROLIG STUND. Lykke til og kos deg med maten! NOVA+.indd 1 2006 02 26 19:34:3

EN ROLIG STUND. Lykke til og kos deg med maten! NOVA+.indd 1 2006 02 26 19:34:3 EN ROLIG STUND Du har valgt et av våre mest avanserte kokeapparater. Det sier oss at du er på vei ut på spennende og krevende eventyr. Vi er sikre på at du har gjort et godt valg. Når du bruker kokeapparatet

Detaljer

Vi hos Optimus håper at du tar deg tid til å sette deg ned og nyte den rolige stunden det gir å lage mat ute i det fri.

Vi hos Optimus håper at du tar deg tid til å sette deg ned og nyte den rolige stunden det gir å lage mat ute i det fri. EN ROLIG STUND Du har valgt et av våre mest avanserte kokeapparater. Det sier oss at du er på vei ut på spennende og krevende eventyr. Vi er sikre på at du har gjort et godt valg. Når du bruker kokeapparatet

Detaljer