Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295"

Transkript

1 12295 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill Les nøye igjennom monterings - og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

2 Innhold: 1.: Teknisk data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste / Monteringsskisse 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av gassflaske 8.: Oppbevaring av gassflaske 9.: Tenning av grillen 10.: Rengjøring av gassgrillen 11.: Kontroll av gassgrillen 12.: Feilsøking 13.: Garanti Vær oppmerksom på: Grillen er kun til utendørs bruk! Flytt ikke grillen når den er tent! Husk alltid å koble fra regulatoren når grillen ikke er i bruk! OBS: Enkelte deler kan bli svært varme, vær ekstra forsiktig når det er barn og husdyr i nærheten! Enhver modifisering av grillen kan være farlig og er ikke tillatt! Det kan finnes skarpe kanter på en del av grillens deler, ha det i bakhodet ved montering og håndtering av grillen! Advarsel: Bruk ALDRI bensin, sprit eller liknende ved tenning av grillen!

3 1.:Teknisk data Gass: Gassflaske: Tilkoblingstrykk: Forbruk: Effekt: Vekt: Mål (ca.): Grillflate ca: Brenner: Tenning: Propan 5 eller 11 kg 30 mbar 0,65 kg / h ca. 8,8 kw ca. 67kg B 133 cm, D 53 cm, H 121 cm 29 x 42cm (2x) 3 stk. Integrert tenning Innholdet i en 5 kg gassflaske har en brenntid på ca. 4-6 timer ved full effekt. Ved kjøp av en Landmann - gassgrill har du fått et fullverdig kvalitetsprodukt. Grillen er godkjent i.h.t. de europeiske sikkerhetsforskriftene gjennomdvgw under CE-nummer

4 2.: Funksjoner Ved å trykke inn den venstre bryteren og vri denne motsols, tennes den justerbare gassbrenneren. Med denne grillen kan du grille, ovnsbake, steke og holde maten varm. Forberedelsestiden er minimal. Grillingen kan begynne etter 5-10 minutter. 3.: Monteringstips Ett forhåndstips: Stram alle skruer først når alle deler er ferdig montert. Dette gjør monteringen enklere og øker stabiliteten på grillen. Før monteringen begynner, bør alle deler tas ut av forpakningen og sorteres ved hjelp av monteringsanvisningen. Skulle grillen tross nøye kontroll ikke være komplett, ber vi deg ta kontakt med butikken. Les først denne bruksanvisning nøye og følg siden monteringsanvisningene. Vi forbeholder oss retten til tekniske forandringer og trykkfeil Gå gjerne inn på før du monterer og tar din grill i bruk, for eventuelle endringer i bruks - og monteringsanvisningene.

5 4.: Detaljliste / Monteringsskisse 1. Lokk 1 2. Termometer 1 3. Håndtak til lokk 1 4. Grilldel 1 5. Nedre plate til grilldel 1 6. Beskyttelsesplate for ventiler 1 7. Ventil 3 8. Slange & regulator (inngår ikke) 9. Ventilrør Klammer til feste av ventil Frontpanel Ramme til bryter Bryter Sidebord, høyre Gummiring Magnet til dør Sidevegg, høyre Hjul, låsbart Reservetenning Dør, høyre Håndtak til dør Dør, venstre Bunnhylle Hjul Hengselstag til dør Sidevegg, venstre Sidebord, venstre Bakrevegg, store Bakrevegg, øvre Beskyttelsesplate Stag over dørene Fettoppsamlingsplate Brennere Flametamer Grillrist & stekeplate 2 (1stk av hver) 37. Varmerist Logo 1

6 4.: Detaljliste / Monteringsskisse Grilldel Vogn

7 5.: Montering Ta hjelp av monteringsskissen på foregående side for å montere grillen. Det er anbefalt å være to personer da grillen monteres ettersom visse deler på grillen er tunge. Visse deler av grillen kan komme ferdigmontert fra produsenten. Vognen 1.: Skru fast hjulene (18,24) på bunnhyllen (23) 2.: Monter sideveggene (26,17) samt bakre veggene (28,29). 3.: Monter staget over dørene (31 mellom sideveggene og monter samtidig magneten til dørene (16) på bunnhyllen. 4.: Monter håndtaket (21) på dørene (20,22) dørene monteres med hjelp av hengselstengene (25) mellom bunnhyllen og staget over dørene. 5.: Skru fast beskyttelsesplaten (30). Den skrus fast på staget over dørene (31) samt bakre veggen (28). Grilldelen 1.: Monter grillskålen (4) på vognen. Den skrus fast på sideveggene med skrue fra grillskålens innside. 2.: Monter lokket (1) på grillskålen. 3. Monter nå sidebordene (27&14) på grillskålens (4) sider. 4.: Brennerne (34) sikres med en splint i bakkant. Brennernes rør tres på ventilenes (7) munnstykker. 5.: Flametamerne (35) legges over brennerne i grillskålen. De har som oppgave å beskytte brennerne fra dryppende fett samt å fordele varmen bedre under grillristen. 6.: Legg grillristen og eventuell stekeplate på plass i grillskålen. 7.: Varmeristen(37) hektes fast i de avsedde hullene som finnes lengst opp på grillskålen. Varmeristen har to kroker. 8.: Skyv inn fettoppsamlingsplaten (33) i sporene under grillskålen på grillens bakside. 9.: For montering av slangekoblinger se avsnitt; Installasjon.

8 Montering av sidebordene (14&27) på grillskålen (4) Ferdigmontert med grillrist ol.på plass i grillskålen.

9 6.: Oppstilling av grillen Plasser grillen på et stabilt, jevnt og ikke brennbart underlag og på et sted hvor den er beskyttet mot vind. Sørg for at det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand til brennbare materialer. Beskytt gassflasken mot direkte sollys og andre varmekilder (max. 50 C). Flytt ikke grillen når den er varm eller i bruk. Sørg for at slangen ikke kommer i berøring med noen varme deler på grillen og at den ikke er bøyd eller i spenn. Vær nøye med å fjerne fett og matrester regelmessig som samles inne i grillen. Oppbevaring av grillen: Når grillen ikke er i bruk, skal den om sommeren stå under tak og et grilltrekk bør benyttes. Det er viktig å beskytte grillen mot fukt og kulde. Bor du 5 km eller nærmere havet, anbefaler vi å oppbevare grillen innendørs ettersom saltene i luften kan minske livslengden på grillen. Når grillen skal settes inn etter sesongslutt, vær oppmerksom på følgende: 1.: La grillen bli helt kald. 2.: Koble fra slange og regulator. 3.: Rengjør grillen. 4.: Oppbevar grillen tørt og beskytt den mot kuldegrader. 5.: Sjekk at slangen ikke er bøyd eller i spenn. 6.: Oppbevar monteringsanvisningen med grillen. 7.: Rengjør rister og brennere.smør inn disse riklig med matolja før ettersesongsforvaringen (se avsnitt om vedlikehold/rengjøring). 7.: Tilkobling av gassflaske For å koble gassflaske til grillen trengs følgende: - gassflaske 5 eller 11 kg. Disse finnes å kjøpe i handelen og kan byttes/fylles på når de er tomme. - en regulator med tilkoblingstrykk på 30 mbar. - en slange. En skadet slange skal umiddelbart byttes ut. - såpevann. For å kontrollere tettheten ved slangekoblingene.

10 Installasjon Når gassflaske samt slange og regulator er handlet inn er du klar for å koble sammen grillen din. a.: b.: c.: d.: e.: Plasser gassflasken ved siden av grillen eller inne i skapet (ekstra beskyttelsesplater finnes i grillskålen under brennerne til denne modellen og derfor er det sistnevnte tillatt). Monter regulatoren på slangen og tett koblingene med slangeklemmer. Før slangen gjennom den andre slangeklemmen, men stram ikke enda. Monter slangen på slangenippelen som sitter fast på grillens ventilrør(9). Tett deretter med slangeklemmen som du allerede har tredd slangen igjennom. Når du skal bruke grillen festes regulatoren på gassflasken ved at du løfter låseringen og trykker den ned på gassflasken. OBS: Før du skal bruke grillen må du lese igjennom hele bruksanvisningen med alle sikkerhetsforskrifter og tenningsinstruksjoner. Kontroller slangen hver gang før bruk, kontroller etter sprekker og skader. Om du oppdager skader skal du ikke bruke grillen. Da må slangen byttes ut. Når du skal bytte gassflaske, vær sikker på at ingen ild/glør finnes i nærheten. For eksempel sigaretter, ild, flammer osv. Vær sikker på at flasken er avstengt. Vær sikker på at slangen ikke er bøyd noe som kan hindre gassflytet når grillen er i bruk. Vær også sikker på at slangen ikke utsettes for unødig spenning og at den ikke rører deler på grillen som kan bli varme. Kontroll av tetthet Gjennomfør såpevannstesten for å kontrollere tettheten av slangekoblingene. - Pass på at ingen åpen flamme eller annen antenningskilde finnes i nærheten. - Åpne ventilen på gassflasken, men tenn ikke grillen. - Kontroller at bryteren står i posisjon "OFF". - Stryk en blanding av 50% vann og 50% såpe på slangekoblingene. Oppstår det bobler er det utett og da skal ventilen på gassflasken stenges og slangekoblingene skal strammes. Gjennomfør deretter såpevannstesten igjen.

11 Koble sammen gassflasken med grillen SWE 1. Regulatoren monteres på slangen og tettes med slangeklemme. 2. Andre enden av slangen skal monteres på grillens slangenippel, også denne koblingen skal tettes med slangeklemme. 3. Med håndkraft skrus regulatoren fast i gassflasken. Skru motsols(på regulatoren er vanligvis en pil som viser hvilke vei det skal skrus) Gasreglage Gängad anslutning Gängad anslutning Anslutningstapp för slang Gasflaska Regulator Slang DK/NO/FIN 1. Kontroller at regulatoren står på 'OFF' 2. Løft opp låseringen. 3. Trykk fast regulatoren på gassflasken. Trykk ned til du hører ett knepp. 4. Du skal kunne løfte flasken i regulatoren når den sitter korrekt.

12 8.: Oppbevaring av gassflaske Unngå oppbevaring av gassflasken under bakkenivå, da gass er tyngre enn luft. Dessuten er gassen flyktig og små mengder ventileres bort. Under transport og forvaring skal den medfølgende hetten til ventilen være på. Gassflasker - også tomme - skal alltid oppbevares stående. Kontroller før gassgrillen tas i bruk at de gassførende delene av grillen ikke er tilstoppet av insekter eller liknende. Dette kan forårsake stopp i gasstilførselen. 9.: Tenning av grillen Ta din Landmann - gassgrill først i bruk etter at du har kontrollert at alle gassførende detaljer på grillen er tette. Ved tenning av grillen: Len deg ikke over grillflaten ved tenning av brenneren. Du kan tenne din gassgrill på en trygg og sikker måte ved å gjøre på følgende måte: 1.: Åpne lokket på grillen og la det være åpent mens du tenner grillen. 2.: Åpne ventilen på gassflasken. 3.: Trykk inn en av bryterne og vri motsols til det klikker (etter ca. en kvart runde). Det skal slå en liten gnist fra ventilen som antenner gassen. Mellom posisjon MAX og MIN behøver man ikke holde bryteren inne. 4.: Har ikke grillen tent etter ca. 5 sek. ved første tenningsforsøk; steng av gassen og vent 3 min. til neste tenningsforsøk. 5.: Still inn den ønskede varmegraden på bryteren. 6.: For å tenne de andre brennerne gjør du som ovenfor. 7.: For å avslutte grillingen stenger du først ventilen på gassflasken og vrir siden av gasstilførselen til brenneren på bryterne. Her skal bryteren holdes nedtrykt OFF Ved denne pos. skal det klikke til Her skal bryteren ikke holdes nedtrykt

13 Vær ellers oppmerksom på følgende: - Start alltid med å la grillen brenne på max i ca minutter. Før du bruker grillen første gang må den brennes av. Åpne lokket, tenn grillen og la grillen brenne på max effekt i ca minutter med stengt lokk. - Bruk ikke grillen på full effekt med lokket stengt utenom første gangen ettersom grillen kan ta skade av det og lokket kan bli misfarget. - Ha på deg beskyttelseshansker når du skal håndtere lokket eller risten. - Smør inn grillristen med matolje før bruk. Dette forhindrer maten å sette seg fast. 10.: Rengjøring av gassgrillen BRUK IKKE RENGJØRINSMIDDEL ELLER POLERINGSMIDDEL I SPRAYFORM PÅ GRILLEN, PLATE ELLER BRENNERE ETTERSOM AEROSOLPRODUKTER PÅ VARME FLATER KAN DANNE GASSER SOM SKADER GRILLEN. DU BØR HELLER IKKE BRUKE ETSENDE RENGJØRINGSMIDLER DA DE GJØR MER SKADE ENN NYTTE. Støpejernsrist og stekeplate i støpejern Når du har avsluttet matlagingen skal du brenne ytterligere på MAX i 5 minutter. Deretter stenger du av grillen og skraper fett og matrester med en grillbørste. Smør deretter inn risten/platen med matolje. Dette for å forhindre at de ruster. Av og til kan man vaske dem i rikelig med varmt vann og deretter smøre de inn med matolje. Grilldelen Fjern regelmessig overflødig fett fra grillens innside med en klut og en plast - eller treskrape. Hvis du vil rengjøre grillen grundig kan du bruke en svamp eller myk børste og såpevann. Fjern rist, stekeplate og brennere før rengjøring. Sørg for at regulator og ventiler ikke blir våte. Et tips er å dekke til disse med folie mens man rengjør grillen. OBS: Vær oppmerksom på at hvis grillen er svært skitten og full av fett, kan fettet antennes. Dessuten tærer/etser marinader og matfett på grillen. Støpejernsbrennerne Brenn av fett og matrester i 5 minutter på MAX etter matlagingen. Man bør rengjøre brennerne med en stålbørste, tørke av dem og smøre dem inn med litt matolje for at de ikke skal tørke ut. I tillegg fjerne etsende marinader og matfett. For å rengjøre brennernes hull kan du bruke en piperenser eller liknende. Bruk beskyttelseshansker når du håndterer varme deler - så unngår du eventuelle brannskader

14 Varmeristen Vask med svamp eller oppvaskbørste. Du kan også bruke stålull. Fettoppsamlingsplaten Kontroller regelmessig at materialet i denne er rent og tørt. Hvis ikke må det byttes ut (bruk for eksempel finkornet sand eller kattesand). Vær nøye med dette ellers kan fettet antennes. 11.: Kontroll av gassgrillen Gassflasken Hver gang du bytter gassflaske, er denne kontrollert av leverandør. Slange og regulator Du bør kontrollere slangen og regulator hver gang du skal bruke grillen. Pass på at slangeklemmer og koblinger er tette. Bytt ut eventuelle skadede deler. Brennerne Om du ikke har brukt grillen på lenge bør du kontrollere at brennernes hull ikke har blitt tette av spindelvev, insektsbol etc. Om det er tett finnes risikoen at gass lekker ut ved ventilene og de kan da skade grillen. Skulle det være tett, fikser du dette ved hjelp av en piperenser, flaskebørste eller liknende. Kontroller at brennerne sitter riktig på ventilenes munnstykker hvis du har tatt de ut. Brennerne skal ikke sitte helt fast i grillen, men sitte litt løst. Ellers kan de skade grillen. Grunnen til at det ikke er helt tett mellom brennernes hals og gassventilene er at syre skal tas opp for å få rett forbrenning/temperatur i brennerne.

15 12.: Feilsøking Skulle noe tross nøye kontroll være feil og en funksjonsforstyrrelse oppstå tenk på følgende: Mindre feil kan du fikse selv (se feilsøkingstabell under). Ved andre feil bør en fagmann/forhandler kontrollere og eventuelt reparere grillen. Feil Årsak Tiltak Ujevne flammer/ujevnt gassflyt. 1. Gassen er nesten tom. 1. Fyll på flasken. 2. Lekkasje ved gassførende deler. 2. Test med såpevann hvor det lekker. Det oppstår bobler ved lekkasjen. Tett eller bytt ut ødelagte deler. 3. Regulatoren er ødelagt 3. Bytt ut regulatoren. 4. Gassførende deler eller brennere 4. Rengjør deler. er tette. 5. Det blåser rett inn i grillen 5. Plasser grillen unna vinden Brennerne tenner ikke. 1. Gassflaskens ventil er ikke åpen. 1. Åpne flaskeventilen. 2. Gassen er tom. 2. Fyll på flasken. 3. Brenneren sitter ikke over 3. Juster brenneren mot ventilmunstykket. ventilmunstykket. 4. Feil på tennkabelen 4. Bruk reservetenneren* Høye flammer fra brennerne. 1. Grillen er meget skitten. 1. Rengjør grillen. 2. Det som grillas er meget fett eller 2. Tørk av kjøttet. Kan også senke har mye marinade? temperaturen på grillen. Antenning av fett 3. For høy temperatur 3. Senk temperaturen 1. Mye fett/møkk har samlets i grillen. 1. Rengjør grillen 2. Grillgodset er meget fett. 2. Tørk av grillgodset. Temperatur på grillen er for lav. 1. Grillen er ikke forvarmet. 1. Forvarm grillen minst 5-10 min. 2. Brennerne er møkkete/tette. 2. Rengjør brennerne. 3. Gassførende deler er tette. 3. Rengjør eller bytt ut delene. Flammebakslag - Et boblende lyd høres, flammene Steng umiddlbart gassflaskens ventil. I særskilte fall kan flammene dras inn "puffer" Vent et par minutter og start i brennerrøret. deretter grillen på nytt. Hjelper ikke det må brennere og gassrør rengjøres. *Reservetenneren På innsiden av høyre døren henger en holder for fyrstikk i en kjede. - Plasser en fyrstikk i holderen. - Før ned den tente fyrstikken gjennom gitteret slik at den havner ved siden noen av brennerne. - Vri bryteren til MAX. - Nå skal det være tent.

16 13.: Garanti Garanti for Landmann griller gjelder ett år f.o.m. kjøpsdato og omfatter kun produksjonsfeil og manglende deler som kan erstattes. Garantien dekker ikke utskiftning eller kostnader for forbruksdeler som brenner eller rister. Kostnader for frakt, montering, normal slitasje og feil håndtering dekkes ikke av garantien. Garantien gjelder heller ikke ved egen modifisering eller annen endring av grillen. Ingenting i denne informasjon har til hensikt å begrense vilkår, garantier, rettigheter eller godtgjørelse i samsvar med gjeldende kjøpslov, unntatt i den utstrekning som innrømmes ifølge loven. Skulle tross nøye tilvirkning, kontroll, forpakning og transport, dette produkt ikke være komplett eller til deres fulle tilfredshet, ber vi dem sende denne originalanvisning med tilsvarende kommentar til: SVERIGE LANDMANN Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: FINLAND LANDMANN Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box 1 SF Helsinki Tele: Fax: NORGE LANDMANN Norge AS Sandstuveien 60 A N-1184 Oslo Tele: Fax: DANMARK LANDMANN Danmark A/S Hvidsværmervej 147 DK-2610 Rødovre Tele: Fax: Gå gjerne inn på for nyheter og tilbehør m.m.

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 1273NO 27/11-0AB Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346 Versjon: Dato: 3134no 18/02-10ab Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 3134 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 CLASSIC E0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. m FARE Hvis det lukter gass: ) Steng av gasstilførselen

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

bruksanvisning Komfyr EKE60010

bruksanvisning Komfyr EKE60010 bruksanvisning Komfyr EKE60010 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

EN ROLIG STUND. Lykke til og kos deg med maten! NOVA+.indd 1 2006 02 26 19:34:3

EN ROLIG STUND. Lykke til og kos deg med maten! NOVA+.indd 1 2006 02 26 19:34:3 EN ROLIG STUND Du har valgt et av våre mest avanserte kokeapparater. Det sier oss at du er på vei ut på spennende og krevende eventyr. Vi er sikre på at du har gjort et godt valg. Når du bruker kokeapparatet

Detaljer