Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367"

Transkript

1 12367 NOR AB 1 Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill VIKTIG: LES NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONEN FØR DU TAR I BRUK GRILLEN. FØLG ANVISNING FOR MONTERING OG BRUK, STEG FOR STEG, I RIKTIG REKKEFØLGE. VÆR FORSIKTIG MED METALLDELER. LA ALDRI BARN BRUKE DENNE GRILLEN.

2 2 Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Monteringstips 3.: Sprengskisse 4.: Detaljliste 5.: Montering 6.: Forberedelse 7.: Installasjon 8.: Advarsler og sikkerhetsspunkter 9.: Sikkerhetstiltak 10.: Tenningsinstruksjoner 11.: Oppbevaring 12.: Feilsøking 13.: Rengjøring og vedlikehold 14.: Plassering 15.: Garanti ADVARSEL: Kun for utendørs bruk! Flytt aldri på grillen når den er i bruk! Skru alltid av gassflaskens ventil etter bruk. Viktig: Visse deler på grillen kan bli meget varme. Vær ekstra forsiktig når det er barn og husdyr i nærheten. Enhver forandring av grillen kan være farlig og er ikke tillatt! Advarsel: Bruk IKKE bensin, sprit eller lignende for å tenne grillen!

3 3 1.: Tekniske data Gass: Gassflaske: Tilkoblingstrykkk: Gass (butan/propan) P6, P11, PA6, PA11, PC5, PC10 30 mbar Forbruk (full effekt): ca. 364 g / h Effekt: ca. 5kW Vekt: ca. 20 kg Mål: B110 cm, D52 cm, H105,5 cm Grillflate: ca. 43 x 34 cm Brenner: Justerbar (trinnløs) Tenning: Piezotenning Lavastein: ca. 2,5 Kg En 6 kg gassflaske varer ca 16 timer på full effekt. Med kjøp av en LANDMANN Gassgrill har Du fått en høyverdig kvalitetsprodukt. Grillen er godkjent i hht de europeiske sikkerhetsforskriftene gjennom DVGW under CE-nummer 0085.

4 4 2.: Monteringstips Før monteringen starter bør alle deler tas ut av forpakningen og sorteres ved hjelp av monteringsanvisningens sprengskisse og detaljliste. Skulle grillen, til tross for nøye kontroll, ikke være komplett, ber vi deg ta kontakt med utsalgsstedet, eller gå inn på for eventuelle oppdateringer av bruksanvisningen eller Support-nyheter. Til monteringsjobben trengs: En stjerneskrutrekker, en skiftenøkkel og eventuelt en tang. Vær vennlig og les igjennom hele monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen. OBS: Tekniske forandringer kan forekomme. Spesielt gjelder dette skruepakker. Begynn med å montere alle skruer og muttere løst. Stram disse til etter at alle deler er på plass. Dette letter monteringen og gjør grillen mer stabil.

5 3.: Sprengskisse 5

6 6 4. Detaljliste 1 Ramme til glass 1 2 Glass 1 3 Skrue M5x Øvre hengsel 2 5 Skive til hengsel 8 6 Mutter M Lokk 1 8 Hvilerist 1 9 Grillrist 1 10 Lavasteinsrist 1 11 Hårnålssplint 2 12 Nedre hengsel 2 13 Hengselssplint 2 14 Grillskål 1 15 Øvre stag, bakre 1 16 Sidebord 2 17 Sidebordskonsoll, bak 2 18 Sidebordskonsoll, foran 2 19 Håndtak til sidebord 1 20 Skrue ST4,0x Skrue M6x Skive til sidebord 8 23 Tennknapp 1 24 Sidestag, nedre 1 25 Hjul 2 26 Hjulaksel 1 27 Underhylle 1 28 Låsemutter M Hjulside 2 30 Skrue M5x Frontgardin 1 32 Kurv 1 33 Ventil 1 34 Bryter 2 35 Skrue M6x Frontpanel 1 37 Mutter M Sidestag til grillskål 2 39 Fettkopp 1 40 Holder til fettkopp 1 41 Distanse til grillskål 4 42 Skrue M6x Brenner 1 44 Lavasteiner (ca. 2,5kg) 1 45 Håndtak til lokk 1 46 Skive til håndtaket 2 47 Klemme til glass 4 48 Termometer 1 49 Varmebeskyttelse 1 50 Stag til underhyllen 2 51 Ben til hjul 2 52 Støtteben 2 OBS: Sett med slange og regulator medfølger ikke men kjøpes separat. Artikkelnummer for det norske, danske og finske markedet er 1077 (også for Norge).

7 7 5. Montering M5x30 M5x30 1. Begynn med å montere bena (51,52) og staget nede mellom bena (50) samt støttestager på grillens kortside (24). Bruk skrue M5x30 til de øvre stagene og skrue M5x30 til de nedre stagene.

8 8 2. Før hjulakselen (26) gjennom de nederste hullene på hjulbena (51).Tre hjulene (25) på hjulakselen og lås fast disse med låsemutter (28). Deretter kan du plassere hjulsidene (29) på hjulene. 3. Monter også underhyllen (27) på stagene mellom bena (50). Bruk skrue M5x20 og mutter til dette.

9 Monter nå ventilen (33), og varmebeskyttelsen (49) på frontpanelets (36) bakside ved hjelp av 2 stk skrue M6x6. Deretter monterer du de to bryterne (34) på ventilens to tapper som stikker ut på framsiden av frontpanelet. 5. Monter også fast tennknappen (23) på frontpanelet. 6. Monter fast frontpanelet (36), staget til grillskålen (38), samt det bakre staget (15) på bena. Bruk skrue M5x10.

10 10 7. Fest håndtaket til sidehyllene (19) med 8 stk små treskruer (20). 8. Monter sidehyllene mot bena ved hjelp av 8 stk skrue M6x12 og mutterne til sidebordene (22).

11 12 9. Monter nå grillskålen (14) på staget til grillskål (38). Bruk de fire ytterste hullene i grillskålens bunn. For å feste brenneren bruker du 4 stk skrue ST4.0x10 undenifra på grillskålen. 10. Brennerens rør føres ned igjennom det midterste hullet i grillskålens bunn. Monter samtidig fettoppsamlingskoppen med holdere under grillskålen. Holderen føres ned fra oversiden, gjennom grillskålens bunn. Koble ledningen fra tennstiften (som er montert på brenneren) til tennknappen bak frontpanelet. 11. Brennerens (43) rør skal føres inn på ventilen (33) som er montert på kontrollpanelets bakside (36). Ventilen skal stikke ca 5mm inn i brennerens rør. Ingen ekstra tetting behøves. Gassen må nemlig blandes med luft for å gi riktig forbrenning oppe i brenneren.

12 Nå skal lokket (7) festes på grillskålen (14). Først må hengslenes deler monteres. Begynn med å montere øvre hengsel (4) på lokket, glem ikke varmeskivene. Så monteres nedre hengsel (12) på grillskålen, glem ikke varmeskivene her. Bruk skrue M5x10 og mutter. Deretter kobles hengslene sammen ved hjelp av splintene (13) og hårnålssplintene (11) som sikrer koblingen. 13. Monter nå håndtaket på lokket. Bruk skrue M5x10.

13 Legg nå ned lavasteinsristen (10) i grillskålens bunn, oppe på denne legges lavasteinene (44). De skal spres ut i et jevnt lag. Det er lavasteinenes oppgave å fordele og spre varmen under grillristen. Til slutt legges grillristen (9) på plass. 15. Nå kan også frontgardinen (31) festes på baksiden av de fremre bena. 16. Kurvhyllen (32) henges deretter opp på de fremre bena.

14 15 6.: Forberedelse For å kunne bruke grillen behøves: - Gassflaske (P6, P11, PA6, PA11, PC5, PC10) - Slange og regulator (30mbar) Sett med slange og regulator: Sverige: artikkelnummer 1056 NO, DK FIN: artikkelnummer 1077 Tips for å spare energi: a.: b.: c.: d.: e.: Reduser tiden lokket er åpent. Skru av grillen så fort du er ferdig med å grille. Forvarm grillen i 5 minutter på lav effekt og så i 10 minutter på høy effekt. Ikke forvarm lengre enn anbefalt. Bruk ikke høyere varme enn nødvendig. Obs: Les igjennom bruksanvisningen før du tar grillen i bruk. Kontroller også at slangen er hel, at alle koblinger er tette, og pass på at slangen ikke er bøyd eller lignende - noe som vil påvirke gasstilførselen negativt. Pass også på at slangen ikke kommer nær noen varme deler på grillen. Å bytte gassflaske: Løsne regulatoren fra gassflasken. Den tomme flasken leveres inn hos gassleverandøren og ny leveres ut. Flaskene er kontrollert av gassleverandøren. 7.: Installasjon Når du har gassflaske, slange og regulator kan grillen klargjøres for grilling. a.: Sett gassflasken ved siden av grillen, ikke under. Flasken må holdes borte fra varme deler og stå støtt. b.: Start alltid grillingen med å åpne regulatorventilen på flasken. Avslutt alltid grillingen ved først å stenge regulatorventilen på flasken.

15 16 Tilkoblingen skjer på følgende måte: 1.: Slangen skal monteres på nippel og regulator, stram til slangeklemmer hardt. Nippelen skrus deretter fast på grillens gjengede tilkoblingstapp. Denne forbindelsen skal være hardt tilstrammet. Kontroller alltid alle gassforbindelser før grillen tas i bruk. 2.: Ved å pensle alle koblinger og slange med såpevann, kan man kontrollere at gassforbindelsene er tette. Obs: såpevannstesten skal IKKE gjøres med åpen flamme. 3.: Hvis det dannes bobler, er det ikke tett. Skru i så fall av gassen og utbedre umiddelbart lekkasjen eller bytt ut de defekte delene. DK NO FIN Det medfølger en nippel til grillen. Slangen skal tres over nippelen. Den andre enden av slangen skal man tre over regulatorens tilkoblingstapp. Bruk de medfølgende slangeklemmene for å tette.) Nippel Skal kunne beveges i høyden Han-delen er tredd igjennom delen med gjenger og deretter tredd igjennom slangen. Delen med gjenger skal kunne beveges i høyden slik at den kan skrus fast på grillens ventil. Slangeklemmen skal skrus fast rundt slange og nippel Slang

16 17 8.: Advarsler og sikkerhetspunkter Vennligst les igjennom følgende før grillen tas i bruk: 1.: Følg monteringsanvisningen ved montering av grillen. 2.: Visse deler på denne grillen blir veldig varme. Vær oppmerksom når barn og husdyr er i nærheten. 3.: Skulle det bli en lekkasje på grillen, steng gassflaskens ventil. 4.: Flytt aldri på grillen mens den er i bruk. 5.: Bruk aldri tennvæske, bensin, sprit eller lignende for å tenne grillen. Oppbevar heller ikke slikt i nærheten av grillen. 6.: Grillen er kun til bruk utendørs. 7.: Bruk ikke åpen flamme for å søke etter lekkasje. 8.: Bruk ikke grillen hvis det er en lekkasje. 9.: Løsne aldri på noen deler fra grillen eller flasken når grillen er i bruk. 10.: Forlat aldri en tent grill uten oppsikt. 11.: Bruk kun lavasteiner i denne grillen, aldri grillkull eller grill - briketter. 12.: Grillen bør rengjøres regelmessig. Tørk særlig av brennere og ristene. 13.: Bruk aldri grillen i lukkede områder, slik som garasje eller lignende. Hold grillen på sikker avstand fra brennbare materialer. Vi anbefaler en avstand på 0,5 til 1 meter minimum. 14.: Gjør ingen endringer på grillen, så som ventiler, munnstykke og lignende. 15.: Ventilens munnstykke skal stikke inn i brennerens rør. Det skal ikke tettes her ettersom åpningene skaper et luftinntak. Gassen må blandes med luft for å få korrekt forbrenning. Se bildet under.

17 18 9.: Sikkerhetsregler 1. Kontroller alltid nye koblinger med såpevann eller lekkasjespray. Åpne gassflaskens ventil (ikke tenn grillen) og pensle så koblingene. Bobler det, er det ikke tett! 2. Lokket må være åpent når grillen skal tennes. 3. Bruk grillvott e.l., og lange, kraftige grillredskaper når du griller. 4. Vær forberedt hvis ulykken skulle være ute. Vit hvor nærmeste brannslukker er og hvordan den skal brukes. 5. Hold elektriske ledninger og gasslangen vekk fra varme deler på grillen. 6. Grill med sunn fornuft og forsiktighet. 10.: Tenningsinstruksjon OBS: Lokket må være åpent når grillen tennes! Advarsel: Om brenneren ikke tenner vrir du bryteren til OFF (medurs) og stenger også av gassflaskens ventil.vent fem minutter før du prøver igjen, slik at oppsamlet gass rekker å luftes ut. Skulle det nok en gang ikke fungere kan du vente ytterligere fem minutter og deretter tenne med en fyrstikk (se under). b.: Alternativ tenning Åpne gassflaskens ventil. Trykk inn høyre bryter og vri (moturs) til MAX. Før inn en tent fyrstikk gjennom det høyre hullet i grillskålens bunn. Når høyre del av brenneren er tent vrir du igang den venstre delen. Forvarming Vi anbefaler at du forvarmer grillen i 5 min på lav effekt og 10minutter på høyeste effekt (begge sidene av brenneren) før grillingen påbegynnes. a.: Åpne gassflaskens ventil. Trykk inn og vri høyre bryter på grillen moturs, til MAX. Slik slipper du ut gass i brennerens høyre side. Trykk gjentatte ganger på tennknappen. Når høyre side på grillen er tent vrir du også venstre bryteren til MAX. Begge sidene på brenneren skal være tent når grillen er i bruk.

18 19 11.: Oppbevaring Når du ikke bruker grillen skal alltid gassflaskens ventil være stengt. La ikke gassflasken stå i direkte sollys. Om grillen skal oppbevares og ikke benyttes på en stund bør gassflasken kobles av grillens regulator. Når gassflasken kobles til på nytt, kontroller slange, regulator og flasken for skader 12.: Feilsøking og lekkasje. Kontroller også at brennere og ventiler ikke er tilstoppet av skitt eller insekter etc. Oppbevar aldri gassflasken under bakkenivå eller i nærheten av antenningskilder. Problem Mulig årsak Løsning Brenneren tenner ikke Tomt for gass Bytt til full flaske Feil på regulatoren Tett i brenneren Tett i slange eller på ventil Kontroller eller bytt ut regulatoren Rengjør brenneren Rengjør slange og ventil Ledningen til tenningen har løsnet Koble på ledningen igjen Tenneren er skadet Bytt tenneren. Brenneren tenner ikke med Tomt for gass Bytt til full flaske fyrstikk Feil på regulatoren Kontroller eller bytt ut regulatoren Tett i brenneren Tett i slange eller ventil Rengjør brenneren Rengjør slange og ventil Små flammer eller baktenning Tett i brenneren Rengjør brenneren (flammer i brennerens rør eller en blafrende lyd) Tett i slange eller ventil Rengjør slange og ventil Det blåser Plasser grillen i le for vind Bryter er treg å vri om Ventilen låst Bytt ut ventilen

19 20 13.: Rengjøring og vedlikehold Din grill er enkel å rengjøre og krever ingen store anstrengelser. 1. Start grillen og kjør minutter på medium effekt. Fett kommer til å dryppe ned fra grillen og lavasteinene og havne i grillskålens bunn. La grillen kjøles helt ned før du fortsetter. 2. Risten der maten legges bør rengjøres før hver grilling. Bruk oppvaskmiddel og vann. 3. Grillens innside kan rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel, men aller best med Landmanns grillrent. Bruk en svamp og oppvaskbørste. Tørk med papir eller en klut. 4. Kontroller regelmessig at brenneren og brennerens rør ikke er igjenstoppet av for eksempel insekter. Det kan forstyrre gasstrømmen. Bruk for eksempel en flaskebørste. 5. Alle forandringer på grillen kan være farlige og er derfor ikke tillatt. 6. Tørk gjerne av brenneren regelmessig for å bli kvitt etsende marinader og fettsyrer fra grillgodset, dette forlenger livstiden på brenneren. 14.: Plassering Sett grillen på et stabilt og ikke brennbart underlag og på trygg avstand fra brennbare materialer (trær, busker, gjerder etc.). Bruk aldri grillen innendørs! Er grillen tent skal den ikke flyttes eller forlates uten tillsyn. Hold barn og husdyr på trygg avstand fra grillen. Vit hvor nærmeste brannsluknings - apparat er. Tenk på at varmt fett kan dryppe ned gjennom grillskålens bunn. Grillen blir varm når den er i bruk, bruk gjerne grillvott eller grytelapper når du håndterer grillen. Pass på at grillen har blitt kald før den settes til lagring.

20 20 12.: Garanti Garanti for Landmann griller gjelder ett år f.o.m. innkjøpspsdato og omfatter kun produksjonsfeil og manglende deler som erstattes. Garantien omfatter ikke utbytting eller kostnad på forbruksdetaljer som brennere eller rister. Kostnad for frakt, montering, normal slitasje og feilaktig håndtering omfattes ikke av garantien. Garantien gjelder ikke ved egen modifisering eller annen forandring av grillen. Ingenting i denne informasjonen er ment å begrense vilkår, garantier, rettigheter eller godtgjørelser i hht. gjeldende kjøpslov, foruten i den utstrekning som innrømmes iht. loven. Skulle, til tross for nøye produksjon, kontroll, forpakning og transport dette produktet ikke være komplett eller til Deres fulle tilfredshet, ber vi Dem sende denne originalanvisning med kommentarer til: SVERIGE Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: NORGE Landmann Norge AS Sandstuveien 60 A N-1184 Oslo Tele: Fax: FINLAND Landmann Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box 1 SF Helsinki Tele: Fax: DANMARK Landmann Danmark Hvidsværmervej 147 DK-2610 Rødovre Tele: Fax: Gå gjerne inn på for nyheter og tilbehør m.m.

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

31316 & 31317-2008 NOR AB 1 Monteringsanvisning kullgrill artikkel nr. 31316 & 31317 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C 12283C NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 12713 NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht foreskriftene, er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for lavasteins-gassgrill Art.-Nr

Monterings- og bruksanvisning for lavasteins-gassgrill Art.-Nr 12391 NOR - 2007 AB 1 Monterings- og bruksanvisning for lavasteins-gassgrill Art.-Nr. 12391 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN -kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

9272523-2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 9272523 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12729 NOR 04/10 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12729 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12277 NO 01/05 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12271-2007 NOR/AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12271 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 620101

Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Modell: Utgave: 620101NO 20/11-09ab Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 12762-2009 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346 Versjon: Dato: 3134no 18/02-10ab Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 3134 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til

Detaljer

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Dele-tegninger 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av gassflaske

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Dele-tegninger 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av gassflaske 12304 NO 11/04 TD Monteringsanvisning for gassgrill 12304 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrels

Detaljer

12222EVO - 2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12229SFN Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 12295 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 Les nøye igjennom monterings - og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for lavasteins-gassgrill Art.-Nr

Monterings- og bruksanvisning for lavasteins-gassgrill Art.-Nr 12371SWE-2006_02/06JA 1 Monterings- og bruksanvisning for lavasteins-gassgrill Art.-Nr. 12371 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht.

Detaljer

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Modell: Dato: 12371FTno 8/12-09ab Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12792 NOR 12/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12792 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12723JSK

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12723JSK 12723JSK NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12723JSK Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Modell: Utgave: 12259CB 25/11-09AB Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Monteringsanvisning murgrill art.nr 11736 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 12771

Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Modell: 12771 Dato: 1/12-09AB Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjon 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste 5.: Monteringsskisse/Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjon 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste 5.: Monteringsskisse/Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av 12256 NOR 2006 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12256 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016

Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016 Modell: 12016 Utgave: 08/01-10ab Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsterrassevarmer i bruk.ved bruk i henhold til

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill

Monteringsanvisning Gassgrill Modell: Dato: 12721NO 30/09-11 EF/TC Monteringsanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 0054

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 0054 0054 NO 04/12 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 0054 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430

Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430 Modell: Dato: 12430NO 30/11-09ab/tc Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANNkvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12257

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12257 12257 NO 05/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12257 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12334

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12334 12334 NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12334 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12317

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12317 12317 NOR 2009 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12317 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Innhold: 1.:Tekniske data 2.:Funksjoner 3.:Monteringstips 4.:Detaljliste 5.:Montering 6.:Oppstilling av grillen 7.:Tilkobling av gassflaske 8.:Lagring

Innhold: 1.:Tekniske data 2.:Funksjoner 3.:Monteringstips 4.:Detaljliste 5.:Montering 6.:Oppstilling av grillen 7.:Tilkobling av gassflaske 8.:Lagring 12280 NOR 09/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12280 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12297

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12297 12297 NOR 2006 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12297 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Head shield I. Wheel bushing,long. Leg extender, front

Head shield I. Wheel bushing,long. Leg extender, front 12731-2008 SWE JA Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12731 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 1273NO 27/11-0AB Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 12461

Monteringsanvisning Gassgrill 12461 Modell: 12461 Utgave: 08/12-09ab Monteringsanvisning Gassgrill 12461 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 12755no 26/11-12 ef/tc Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill Cronos 12773

Monteringsanvisning Gassgrill Cronos 12773 Modell: 12773 Utgave: 7/12-09ab Monteringsanvisning Gassgrill Cronos 12773 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 12736NO 23/02-11ef/tc Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LNDMNN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og bruksanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Innehold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste / Sprengskisse 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling a

Innehold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste / Sprengskisse 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling a 12300 NOR - 2008 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12300 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste / Sprengskisse 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste / Sprengskisse 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av 12715 NOR - 2008 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12715 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: 4.: Monteringstips Detaljliste / Sprengskisse 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: 4.: Monteringstips Detaljliste / Sprengskisse 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av 12750-2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12750 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner 0359 2 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201470 FONTANA Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED Nordic Season Products www.nordicseason.no Før du starter monteringen av denne grillen, les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og advarslene: ) Grillen er kun

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal.

Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal. Brukerveiledning Kokesett IT017225 Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal. Godt egnet for å holde supper

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer