Terassevarmer TO S SERIEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terassevarmer TO733015-S SERIEN"

Transkript

1 Terassevarmer TO S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og lokale reguleringer. Bruk av dette apparatet i lukkede rom kan være farlig, og er FORBUDT. Utfør lekkasjesjekk hver gang det skiftes LPG tank. Aldri bruk fyrstikk eller åpen flamme for å lete etter lekkasje. Ikke oppbevar, bruk bensin eller andre brennbare gasser/vesker i nærheten av dette apparatet. OM DET LUKTER GASS Steng ventilen på gasstanken eller regulatoren. Slukk alle åpne flammer: Ikke bruk elektriske apparater. Sjekk for lekkasjer som forklart i denne bruksanvisningen. Om det fortsatt lukter gass, kontakt din forhandler eller gassleverandør. KUN TIL UTENDØRS BRUK BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 1

2 FORHOLDSREGLER 3 Installering og servicer skal kun utføres av kvalifiserte personer. Ikke bruk apparatet i nærheten av eksplosiver. Før bruk, sjekk slangen. Koble fra LPG tanken før du flytter på apparatet. Ikke forsøk å forandre, ombygge, eller bruke apparatet på andre måter enn foreskrevet. Feks. bruke det uten reflektor. Apparatet skal ikke brukes i kjeller eller under bakkenivå. Apparatet må alltid stå på et solid og stabilt underlag. Aldri bytt ut eller erstatt regulatoren med uorginale varianter, må passe til denne modellen og gasstrykk. Ikke rengjør apparatet med vesker som er brannfarlige eller fremkaller rust. Ikke mal/lakker beskyttelsen, kontrollboksen eller reflektoren. LPG gasstank-ventilen skal være stengt av når apparatet ikke er i bruk. Ikke bruk apparatet når det regner, eller andre væsker komme i kontakt med apparatet mens det er i bruk. Hold barn borte fra apparatet, pass på å ikke velte apparatet, dette kan knuse glassrøret og føre til skade. Flytt ikke på apparatet mens det er i bruk. Når ikke apparatet har vært i bruk på en stund, bør de forskjellige delene undersøkes for edderkopper, edderkoppnett og andre insekt. Sjekk apparatet umiddelbart om en av følgende inntreffer: 1. Det lukter gass. 2. Apparatet ikke har normal effekt. 3. Brenneren lager lyder under bruk ( en svak lyd fra brenneren er normalt rett etter bruk). Ved gasslukt, steng ventilen umiddelbart. Om det fortsatt lukter, kontakt forhandler eller gassleverandør umiddelbart. Slangen med regulator skal oppbevares på et trygt sted for å unngå skade. Både barn og voksne skal være oppmerksom på faren ved den høye overflatetemperaturen, og skal holde trygg avstand for å unngå at klær tar fyr eller skades. Små barn skal passes godt på når de er i nærheten av et slikt apparat i bruk. Klær, eller annet brennbart materiale skal ikke henges på apparatet, eller plasseres i nærheten. Ikke hindre gass-strømmen på noen måte. Hold ventilåpningen og åpningen til tanken ren og fri for smuss. Dekk ikke til ventilasjonshullene rundt tanken/tankdekselet. Steng av ventilen på gasstanken eller regulatoren før flytting av apparatet. Røret eller den bøybare slangen må byttes ut innen angitte intervaller. Bruk kun den angitte gass og tanktype som spesifisert av produsenten. Ved sterk vind, vær ekstra forsiktig med å behandle/bruke apparatet. 2

3 APPARATETS PLASSERING - Apparatet er utelukkende for utendørs bruk. Skal ikke brukes innendørs eller på lukket område. - Sørg alltid for tilstrekkelig avstand til brennbare materialer. Minimum avstand fra toppen: 800mm. Fra sidene: 650mm. LEKKASJETEST Gasskoblingene på apparatet er lekkasjetestet av fabrikken før levering. Potensiell uvøren behandling av apparatet under forsendelsen, kan ha medført skade. En komplett gasslekkasjetest må utføres på nytt på installasjonsstedet. Følg fremgangsmåten nedenfor for lekkasjetest. - Lag en såpeblanding av 1 del flytende vaskemiddel og 1 del vann. Såpeblandingen kan påføres med sprayflaske, børste eller fille. Såpebobler vises der det foreligger en lekkasje. - Pass på at kontrollkranen er i "OFF" posisjon (full disk = ) på kontrollpanelet. - Skru på gasstilførselen og se etter bobler fra slanger og koblinger, bobler betyr at det finnes en lekkasje. - Hvis det foreligger en lekkasje, skru av gasstilførselen, stram til alle deler som kan være løse, skru på gassen og sjekk igjen. - Let aldri etter lekkasjer mens du røyker. INSTALLERING Viktige sikkerhetsforskrifter: DETTE APPARATET ER KUN FOR UTENDØRS BRUK. 1. Dette apparatet skal ikke installeres eller brukes innendørs, i bygninger, garasjer eller andre lukkede områder. 2. IKKE plasser artikler på eller mot dette apparatet. 3. Ikke bruk eller oppbevar brennbare materialer i nærheten av dette apparatet. 4. IKKE bruk dette apparatet med mindre det er ferdig montert med reflektor og beskyttelsesdeksel på plass. 5. Installasjon og reparasjon skal utføres av en kvalifisert person. Apparatet må inspiseres før bruk og minst en gang i året av en kvalifisert person. Mer hyppig rensing kan være nødvendig etter behov. Det er viktig at kontroll-kammeret, brennere og sirkulerende luft-passasjer i apparatet og lys holdes rene. 3

4 DELELISTE-1 Delenr. Delenavn Ant. Bilde Notater 1 Midtre plate 1 2 Kontrollboks 1 Forhåndsmontert i den midtre platen 3 Nederste plate 1 4 Nedre støtte 4 5 Øvre støtte 4 6 Øvre plate 1 7 Platedeksel 1 Forhåndsmonter t i den midtre platen 8 Glassrør 1 9 Spjeld 1 Forhåndsmonte rt i den øvre platen 10 Reflektor 1 4

5 DELELISTE-2 Delenr. Delenavn QTY Bilde Notater 11 Nedre beskyttelsesdeks el 4 14 Festebrakett 4 15 Sidepanel 3 16 Frontpanel 1 En lenke er forhåndsmontert i dette panelet 17 Skrue M3/16 66 Alle forhåndsmontert i forskjellige seksjoner 18 Håndtak 1 19 Lenke 1 Forhåndsmontert på frontpanelet 20 AA batteri 1 Valgfri del DYSE 5

6 MONTERING Nødvendig verktøy: En skrutrekker, en skiftenøkkel 1. Ta kontrollboksen (2) og platedekselet (7) ut av den midtre platen (1) ved å skru ut skruer (17) 2. Koble til og fest de 4 nederste støttene (4) til nedre plate (3) og midtre plate (1) med skruer (17) 3. Koble sammen de 4 øvre støttene (5) til de nedre støttene (4) og fest dem ved hjelp av skruene (17), deretter feste den øvre platen (6) til de fire øvre støttene (5) med skruer (17). 4. Fest platedekselet (7) på den midtre platen (1) med skruer (17). 6

7 5. Installer et AA-batteri (20) i kontrollboksen, deretter fest kontrollboksen (2) under den midtre platen (1) ved hjelp av skruer (17) 6. Før glassrøret (8) opp gjennom det midtre hullet i den øvre platen (6) Kontroller at gummiringen er festet på den nedre enden av glassrøret (8). Beveg og før glassrøret (8) gjennom hullet i plate-dekselet (7) på midtre plate (1), kontroller og sikre at glassrør (8) dekker hullet i midten av midt-platen (1) 7. Fest reflektoren (10) på spjeldet (9) med skruer(17). 8. Fest beskyttelsesdekselet (11) på rammen ved å sette dets kroker inn i hullene i rammen. Fest dekselet med festebrakettene (14) 7

8 9. Fest 3 sidedekselene (15) med skruer (17). Merk: Ikke dekk til den siden hvor bryteren er. 10. Skru på knappen (18) på frontpanelet (16), fest dekselet ved å sette de to krokene i hullene på bunnplaten (3), hekte på kjedet (19) til hullet i kontrollboksen, og deretter fest panelet til den midtre platen. Panelet tiltrekkes av magneter. Ferdig Tips: lenken kan holde dekselet under bruk av kontrollene 8

9 BRUK Forberedelser: Du trenger å kjøpe en LPG tank.du trenger en LPG tank i passende størrelse for å installere i kabinettet. Du må bruke en trykkregulator med utgående trykk som er riktig for dette apparatet. Det fleksible røret må også være godkjent. Koble slangen til slangekoblingen i kontrollboksen. Advarsel: Alltid test slangen for lekkasjer i begge ender med bruk av såpevann. Advarsel: Aldri bruk apparatet når det regner, det oppvarmede glassrøret vil knuse ved kontakt med vann. Alltid skru av apparatet når det regner. Aldri sprut noen slags veske på glassrøret når apparatet er i bruk. Glassrøret er ekstremt varmt når det er i bruk. Ikke ta på det, hold barn på trygg avstand. Sørg for at apparatet står stabilt, glassrøret kan knuse om apparatet velter. Aldri bruk apparatet om det finnes sprekker i glassrøret. INDIKATOR INSTRUKSJONER Sjekk at et AA batteri er på plass og at det fungerer. Pass på at (+) siden vender utover. 1. Sjekk at kontrollbryteren er slått av: OFF. Åpne gasstank ventilen sakte. 2. Trykk og skru bryteren til den står på stillet lys: LIGHT, trykk på gløderen for å lage gnist samtidig som du holder kontrollknappen presset inn. 3. Se i glassrøret om du har flamme. Om du ikke har flamme, skru kontrollbryteren AV: OFF vent minimum to minutter og start fra begynnelsen igjen. Flere forsøk kan være nødvendig. 4. Om du har fått fyr, hold kontrollbryteren presset inne i 15 sekunder, deretter skru kontrollbryteren til LAV: LOW 5. For maksimal varme. skru kontrollknappen til HØY: HIGH 6. For å skru apparatet av, skru kontrollbryteren til AV: OFF 7. Steng gasstank ventilen, eller regulatoren etter bruk. OFF LIGHT LOW HIGH 9

10 RENGJØRING/VEDLIKEHOLD/OPPBEVARING RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD: For optimal ytelse av dette apparatet i år etter år, sørg for å gjøre følgende vedlikeholdsprosedyrer på regelmessig basis: Hold utvendige overflater rene til enhver tid. -Bruk varmt såpevann. Aldri bruk brennbare, etsende eller rustfremkallende rengjøringsvesker. -Ved rengjøring, alltid hold området rundt brenner og kontrollboksen tørt til en hver tid. Om kontrollboksen blir utsatt for vann/væsker på noen måte, IKKE forsøk å bruk den. Den må da byttes ut. Etter lang tid uten bruk bør apparatet undersøkes for edderkopper, edderkoppnett, og andre insekter osv. Luftstrømmen må være uhindret. Hold alle brytere, brenner og luftstrømpassasjer rene. Tegn på mulige blokkeringer inkluderer: -Gasslukt med kraftig gulfarget flammetupp. -Apparatet oppnår ikke ønsket temperatur. - Gløden er veldig ujevn. -Apparatet lager klikkelyder. Edderkopper og insekt kan bosette seg/lage bol i brenneren eller andre åpninger. Denne farlige tilstanden kan skade brenneren og gjøre den utrygg for bruk. Rengjør hullene i brenneren ved hjelp av en kraftig piperenser. Trykkluft kan effektivt fjerne mindre partikler. Oppsamling av sot kan utgjøre en brannfare. Rens reflektor og glassrør innvendig med såpevann ved sot-utvikling. Alltid vær forsiktig når du rengjør glassrøret. LAGRING Utenom bruk Skru bryteren til: AV OFF Skru LPG tanken til: AV OFF Oppbevar apparatet stående oppreist på ett sted beskyttet mot dårlig vær. (regn, snø, hagl, vind) Om ønskelig, dekk til apparatet for å beskytte utvendige flater, og for å forhindre oppsamling av støv og smuss i luftpassasjer. I perioder med lang inaktivitet eller ved transport: Skru kontrollbryteren til: AV OFF Koble fra LPG tanken og oppbevar den på ett sikkert og godt ventilert sted utendørs. IKKE lagre den på et sted som vil overstige 50 grader. Oppbevar apparatet stående oppreist på ett sted beskyttet fra dårlig vær. (regn, snøv, hagl, vind) Om ønskelig, dekk til apparatet for å beskytte utvendige flater, og for å forhindre oppsamling av støv og smuss i luftpassasjer. ADVARSEL FOR DIN SIKKERHET: IKKE RØR eller flytt på apparatet før minst 45 minutter etter bruk. La alle varme/brenne-elementer få kjølest tilstrekkelig ned før berøring finner sted. HUSK Noen steder (for eksempel i nærheten av sjøen/havet) oppstår korrosjon raskere enn normalt. Sjekk regelmessig for områder med rust og fjern det raskt. Vent til apparatet er blitt kaldt før det dekkes til. 10

11 Serienummer: Tekniske spesifikasjoner TO A-S GASSVARMER TO B-S Nominell varmetilførsel: (Hs) 9.5kW 10.5kW Enhet-kategori: I3+ I3B/P I3B/P Referanser gass: Normalt gasstrykk: G30/G /37mbar G30 30mbar G30 50mbar Innsprøyting størrelse: 1.5mm 1.5mm 1.3mm Inndeling land: I3+ for BE-CH-ES-FR-GB-GR-IE-IT-PT 28-30/37mbar I3B/P for CY-CZ-DK-EE-FI-LT-LV-MT-NL-NO-SE-SI-SK-BG-RO-TR 30mbar I3B/P for AT-DE 50mbar Feilsøking PROBLEM MULIG GRUNN LØSNING Får ikke fyr Gassventil kan være AV/OFF Skru gassventilen PÅ/ON LPG tank er tom Fyll på LPG tanken Et hull/åpning er blokkert Vask/rens hull/åpning Luft i forsyningssystemet Fjern luft Løs kobling Sjekk alle koblinger Flammen vil ikke forbli tent Brenner vil ikke antenne Smuss rundt flammen Rengjør skittent område Slakk kobling Stram kobling. Dårlig/skadet thermoelement Gasslekkasje Lite/ikke gasstrykk Gasstrykk er lavt Munning blokkert Bytt ut thermoelement Sjekk koblinger LPG tank er nesten tom LPG tank er nesten tom Ta av, rengjør og sett på plass igjen Kontrollbryter er ikke PÅ/ON Vri bryter til PÅ/ON. Dårlig/skadet thermoelement Lederflamme-monteringen er skeiv eller ikke i rett posisjon. Bytt ut thermoelement Plasser lederflammen i rett posisjon og prøv på nytt. Alle reparasjoner av dette apparatet må utføres av kvalifisert personell. 11

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer