MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL"

Transkript

1 MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL Model:50S-BG BARE TIL UTENDØRS BRUK VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR MONTERING BEHOLD DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG BRUK

2 ADVARSEL Alvorlig brann og eksplosjonsfare kan oppstå hvis instruksjoner ikke er fulgt! Det er brukerens ansvar å se til at grillen er riktig montert, installert og vedlikeholdt. Hvis du ikke følger instruksjonene i denne håndboken, kan det føre til fysisk skade og/eller skade på eiendom. FOR DIN SIKKERHET HVIS DU LUKTER GASS:. Skru av gasstilførselen ved flasken. 2. Slukk all åpen ild; ikke bruk noen elektriske apparater. 3. Luft ut området. 4. Sjekk lekkasjer, slik det er beskrevet i denne håndboken. 5. Hvis lukten vedvarer, skal du umiddelbart kontakte forhandleren eller gassleverandøren. FORHOLDSREGLER. Sjekk alle koblinger etter lekkasje etter hvert tankpåfyll. 2. Sjekk aldri etter lekkasjer med en fyrstikk eller åpen flamme. 3. Ikke lagre bensin eller andre brennbare damper og væsker i nærheten av dette eller andre apparater. 4. Ikke lagre LP-sylindere som ikke er koblet til for bruk, i nærheten av dette eller andre apparat. Montering ADVARSEL: Vi har gjort vårt beste under produksjonen av grillen for å fjerne alle skarpe kanter. Vær likevel forsiktig når du håndterer alle komponenter for å unngå skade ved et uhell. Nødvendig verktøy: Enten et stjerneskrujern med krysshode eller et skrujern med flatt blad. I tillegg enten en nøkkel (en multifunksjonsnøkkel er vedlagt) eller en nebbtang. MONTERING Les alle instruksjonene grundig før du fortsetter. Finn et stort, rent område der du skal montere den trillbare grillen. Se delelisten og monteringsdiagrammet ved behov. Det inngår mange store komponenter i monteringen av grillen, og vi tilrår derfor at apparatet monteres av to personer. MERK: Pass på at all plastbeskyttelse er fjernet før monteringen! Utvidet oversikt KYQ-40S Serie KYQ-40SR Serie

3 KYQ-50S Serie KYQ-50SR Serie KYQ-60S Serie KYQ-60SR Serie , KYQ-40S Serie KYQ-40SR Serie KYQ-50S Serie KYQ-50SR Serie KYQ-60S Serie KYQ-60SR Serie

4 PARTS LIST NO. DESCRIPTION QTY NO. DESCRIPTION QTY Assembly : KYQ-40S Series 2 KYQ-40SR Series KYQ-50S Series KYQ-50SR Series KYQ-60S Series KYQ-60SR Series

5 M6X2X2 PCS M6X35X6 PCS M6X6 PCS M6X2X9 PCS M6X2X6 PCS M6X8 PCS KYQ-50S Series KYQ-50SR Series KYQ-60S Series M6X2X8 PCS M6X4 PCS KYQ-40S Series KYQ-40SR Series KYQ-60SR Series M6X2X4 PCS

6 M6X2X8 PCS M6X2X9 PCS M6X PCS

7 Technical Information: PRODUKT LAGET AV GUANGDONG KANGYE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. VAREKODE: KYQ-50S TOTAL VARME INPUT: (ALLE GASS KATEGORIER) 20.65kW(474g/h) The grill burners are rated at 3.5kW per burner and the side burner at 3.5kW. GASS KATEGORI: I3+(28-30/37) I3B/P(30) TYPE GASS: Butane Propane LPG GAS MIXTURES GASS TRYKK: mbar 37 mbar 30 mbar INJEKTOR STØRRELSE: Grill: 0.9mm Side:0.85mm 0359/2 IDENTIFIKASJONSNUMMER: 359BP477 LAND AV MÅL I3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, and SI. I3B/P(30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU and MT. VARENUMMER VAREKODE DATO KODE FOR BRUK UTENDØRS OG GODT VENTILERTE OMRÅDER ADVARSEL: () NOEN DELER ER MULIGENS VARME. HOLD BARN UNNA. (2) Ikke forflytt grillen under bruk. (3) Skru av gassinntaket etter bruk. (4) Ikke modifiser grillen. (5) Denne grillen må holdes unna brannfarlig materiale under bruk. LES BRUKERMANUALEN FØR BRUK ADVARSELSINFORMASJON VIKTIG: Les følgende instruksjoner nøye og vær sikker på at grillen er ordentlig installert, montert og tatt vare på. Hvis du ikke følger disse instruksene, kan resultere i alvorlig personskade og / eller skade på eiendom. Hvis du har spørsmål angående montering eller bruk, kontakt din forhandler eller LPG forhandleren. Når den brukes på bakken alltid plasserer apparatet og sylinder på flat mark. Aldri tenne grillen eller bakre brennere med lokket i lukket stilling. Aldri bruk sidebrennerene hvis lokket er lukket. Din grill kan brukes på gassflasker mellom kg og 5 kg. Din grill vil gi bedre resultater hvis propan eller LPG blandinger brukes. Butan kan brukes, men på grunn av opptaket til sylinderen den fryse og redusere gassinntaket noe som påvirker ytelsen til grillen.

8 MERK FOR FORBRUKER: Oppbevar for fremtidig referanse KOLBE TIL GASSYLINDEREN TIL GRILLEN Dette apparatet er kun egnet for bruk med lavt trykk butan eller propan gass eller LPG blandinger, utstyrt med riktig lavt trykk regulator via en fleksibel slange. Slangen skal være festet til regulatoren og apparatet med slangeklemmer. Denne grillen er satt til å drive en 28 mbar regulator med butangass og en 37 mbar regulator med propangass 30 mbar for LPG blandinger eller 50 mbar for LPG blandinger. Bruk en egnet regulator sertifisert til BSEN 2864: 200. Ta kontakt med din LPG forhandler for informasjon om en egnet regulator for gassflasken. Regulator og slange Bruk kun regulatorer og slangeklemmer godkjent for gass på den ovennevnte presset. Forventet levetid for regulatoren er beregnet som 2 år. Det anbefales at det regulatoren blir skiftet innen 2 år fra produksjonsdato. Bruken av feil regulator eller slange er usikkert, alltid sjekk at du har de riktige elementene før du bruker grillen. Slangen som brukes må være i overensstemmelse med relevante standarden for landet i bruk. Lengden på slangen må være,5 meter (maksimalt). Slitte eller ødelagte slanger må erstattes. Pass på at slangen ikke blir blokkert, bøyd, eller i kontakt med noen av delene av grillen annet enn sin egen tilkobling. Lagring av grillen Lagring av et innendørs er kun forsvarlig dersom sylinderen er koblet fra og fjernet fra apparatet. Når apparatet ikke skal brukes i en periode av tid det bør oppbevares i originalemballasjen og lagres i et tørt støvfritt miljø. Gassylinder Gassflasken bør ikke droppes eller utsettes for hardhendt behandling! Hvis grillen ikke er i bruk, må sylinderen kobles fra. Sett på beskyttelseshetten på sylinderen. Gassflasken skal plasseres vekk fra selve apparatet. Sylindere må lagres utendørs i oppreist stilling og utilgjengelig for barn. Sylinderen må aldri lagres der

9 temperaturen kan komme over 50C. Ikke oppbevar sylinder nær flammer, sparebluss og andre antennelseskilder. IKKE RØYK! Denne grillen er laget for utendørs bruk, borte fra brennbare materialer. Det er viktig at det ikke er noen høye hindringer og at det er et minimum avstand av m fra siden eller baksiden av apparatet. Det er viktig at ventilasjonsåpningene på apparatet er ikke hindret. Grillen må brukes på en jevn og stabil overflate. Apparatet bør beskyttes mot direkte utkast og skal plasseres eller beskyttes mot direkte inntrengning av vann (f.eks regn). Deler forseglet av produsenten eller dennes representant må ikke byttes av brukeren. Ingen endringer bør gjøres til en del av grillen og reparasjoner og vedlikehold skal kun utføres av en CORGI registrert servicetekniker. Tilkobling til grillen Før tilkobling, pass på at det ikke er rusk fanget i hodet av gassflasken, regulator, brenner og brenneråpningene. Edderkopper og insekter kan neste innenfor og tette brenneren og rør. En tett brenner kan føre til en brann. Rens brenneren med en piperenser. Monter slangen til apparatet ved hjelp av en skiftenøkkel for å stramme den inn på tilslutningsgjenger. Dersom slangen er erstattet det må være festet til apparatet og regulator forbindelser med slangeklemmer. Koble regulatoren fra sylinderen (i henhold til instruksjonene som fulgte med regulatoren) når grillen ikke er i bruk. Grillen skal brukes i et godt ventilert område. Ikke blokker strømmen av forbrenningsluft til brenneren når grillen er i bruk. BARE BRUK GRILLEN UTENDØRS. FØR SJEKKING AV LEKASJE Aldri se etter lekasjer med en flamme, bruk alltid såpevann. SJEKKE ETTER LEKKASJER Lag 0,5 dl med væske for lekkasjekontroll ved å blande del oppvaskmiddel med 3 deler vann. Pass på at kontrollventilen er skrudd til OFF (AV). Koble regulatoren til sylinderen og ON/OFF (PÅ/AV)-ventilen på brenneren. Sørg for at koblingene er festet, og skru så gassen PÅ. Børst såpeløsningen på slangen og alle koblingene. Hvis det oppstår bobler, har du en lekkasje som må rettes opp før bruk.

10 Test igjen etter at du har funnet feilen. Skru gassen i sylinderen AV etter testingen. Hvis du oppdager en lekkasje og den ikke kan rettes opp, skal du ikke prøve å reparere lekkasjen, men forhøre deg med forhandleren. Tenningsinstruksjoner for grillen. Åpne lokket på grillen før du prøver å antenne brennerne. 2. Skru alle knapper til «OFF/AV» posisjon (med klokken). 3. Koble regulatoren til gassflasken. Skru gassuttaket på regulatoren til «ON/PÅ». Sjekk ved bruk av såpevann at det ikke er lekkasjer mellom gassflasken og grillen. 4. Press ned den venstre knappen, fortsett å presse og vri mot klokken HIGH posisjon (til en klikkelyd høres), dette vil tenne den venstre brenneren. Sjekk om brenneren har tent. Hvis ikke, gjenta operasjonen. 5.Hvis ikke brenneren tenner på andre forsøk, vent 5 minutter og gjenta punkt Juster varmen ved å skru knappene til «HIGH» og «LOW» posisjon. 7. Hvis brenneren ikke tennes. Tenn apparatet med en fyrstikk ved hjelp av hullet på siden av apparatet. Kontakt din forhandler for å reparere tenningen. 8. For å tenne de resterende brennerne i rekkefølge fra venstre til høyre, og gjenta 4 ovenfor. En kanal mellom brennerne vil tenne brenneren ved siden av. Forsøk aldri å tenne andre brennere unntatt venstre brenner først. 9. For å slukke grillen, vri flaskeventilen eller regulator-bryteren til "OFF" posisjon og deretter vri kontrollknappen på apparatet klokken til "OFF" posisjon. Advarsel: Hvis brenneren ikke tennes, skrur du av kontrollknotten med klokken skru også sylinderventilen av. Vent fem minutter før du prøver å tenne på på nytt med tenningssekvensen. Før grilling for første gang, opererer grillen i ca 5 minutter med lokket lukket og gass slått på LOW. Dette vil varme opp de indre delene og hindre malingssmak på maten. Rengjør grillen etter bruk. Ikke bruk slipende eller brannfarlige rengjøringsmidler, da det vil skade de delene av produktet og kan starte en brann. Rengjør med varmt såpevann. ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold små barn borte fra den varme grillen til enhver tid (selv mens den kjøles ned!). Det anbefales at vernehansker (f.eks grytekluter) brukes ved håndtering av spesielt varme komponenter.

11 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL: All rengjøring og alt vedlikehold skal utføres mens grillen er avkjølt og brennstofftilførselen er skrudd av på gassylinderen. RENGJØRING Hvis du «brenner av» grillen etter hver bruk (i omkring 5 minutter), vil dette holde mengden med matrester på et minimum. UTVENDIG OVERFLATE Bruk mildt løsningsmiddel eller bakepulver og varmtvannsløsning. Ikke-slipende skurepulver kan brukes på flekker det er vanskelig å få av. Skyll så i vann. Hvis det ser ut som om malingen på den innvendige overflaten på grillokket holder på å flasse av, har påstekt fett blitt til karbon og flasser av. Rengjør grundig med en sterk såpevannsløsning. Skyll med vann, og la den tørke helt. BRUK ALDRI OVNSRENS. DET INDRE AV GRILLBUNNEN Fjern rester ved hjelp av børste, skrape eller rengjøringsklut. Vask så med såpevannsløsning. Skyll med vann og la den tørke. OVERFLATER AV TRE Vask med en myk klut og varm såpevannsløsning. Skyll med vann. Ikke bruk slipende rengjøringsmiddel, fettfjerningsmiddel eller konsentrert grillrens på deler av tre. GRILLRIST Bruk en mild løsning av såpevann. Ikke-slipende skurepulver kan brukes på flekker det er vanskelig å fjerne. skyll så med vann. RENGJØRING AV BRENNEREN Skru av gassen (kontrollknotten til OFF (AV)) og koble fra sylinderen. Ta av grillristen. Rengjør brenneren med en myk børste, eller blås den ren med trykkluft. Tørk av med en klut.

12 Rengjør tilstoppede åpninger med et rørrensemiddel eller en hard tråd (slik som en åpnet binders). Kontroller om brenneren er skadd (sprekker eller hull). Hvis du finner skade, skifter du ut brenneren med en ny. Monter brenneren på nytt, og sjekk for å sikre at gassventilens åpninger er riktig plassert og festet inne i brenneråpningen (venturi). SERVICE Grillen bør rengjøres og vedlikeholdes av en fagperson. FEILSØKING PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Brennerne tennes ikke ved hjelp av tenningssystemet Det går ikke an å tenne tennsatsen med en fyrstikk Lav flamme eller flashback (brann i brennerens slange en hvesende eller brølende lyd kan høres).lp-gassylinderen er tom 2.Feil i regulatoren 3.Brenneren er tilstoppet 4.Gassbluss eller gasslange er tilstoppet 5.Elektrodens ledning er løs eller koblet fra på elektroden eller tenningsenheten 6.Elektrode eller ledning er skadd. Feil i tennsatsens knapp.lg-gassylinderen er tom 2.Feil i regulatoren 3.Tilstoppinger i brenneren 4.Tilstoppinger i gassbluss eller gasslange.lp-gassylinder for liten 2.Brenneren er tilstoppet 3.Gassbluss eller gasslange er tilstoppet 4.Vind.Skift ut med full sylinder 2.Få regulatoren sjekket eller skiftet ut 3.Rengjør brenneren 4.Rengjør gassbluss og gasslange 5.Koble til ledning 6.Skift ut elektrode og ledning.skift ut med full sylinder 2.Få regulatoren sjekket eller skiftet ut 3.Rengjør brenneren 4.Rengjør gassbluss og gasslange.bruk stor sylinder 2.Rengjør brenner 3.Rengjør gassbluss og gasslange 4.Bruk grillen i en mer tildekket stilling

13 Valgfritt rotisserie Motorsett 9 0 Ref. beskrivelse Ant nr. motor 2 Monteringsbrakett 3 Rotisserie-brakett 4 M6-mutter 4 5 M6X2-skrue 4 Rotisserie-akselsett Ref. Beskrivelse Ant. nr. 6 Rotisserie-akselhode 7 Rotisserie-aksel 8 Kjøttgaffel (inkludert låseskrue) 2 9 Styrering (inkludert låseskrue) 0 Rullering (inkludert låseskrue) hendel

14 VELDIG VIKTIG INFORMASJON VEDLIKEHOLD OG BESKYTTELSE AV RUSTFRIE OVERFLATER Din grill består av rustfritt stål, og ved at grillen skal beholdet sitt utseende og kvalitet er vedlikehold og beskyttelse viktig. Rustfritt stål er ikke immune mot korrosjon og verken de er vedlikeholdsfrie, i motsetning til offentlig oppfatning. Selv de høyeste marine grader av rustfritt stål krever hyppig rengjøring med ferskvann for å unngå oksidering og andre etsende saker. Moderne trend tilsier at din BBQ funksjoner rustfritt stål med børstet finish. Dette børstet overflate oppnås ved å kjøre Rustfrie plater gjennom en slipende prosess som fjerner speilet finish og forlater børstet finish. Børstet finish i rustfritt stål krever hyppig rengjøring og omsorg, for å opprettholde kvaliteten på utseende. Uten tilstrekkelig omsorg er det realistisk å forvente at det vil vise tegn til korrosjon etter tid. Rustfritt stål er definitivt ikke et vedlikeholdsfritt materiale. Etter montering, anbefaler vi bruker å legge et tynt lag med olivenolje med en ren fille, på alle områder med rustfritt stål. Dette bør da poleres inn og polert av med en annen ren klut til en ikke-fet overflatedenne prosessen vil hjelpe beskyttelse mot smuss og andre etsende forurensninger, ved å gi en midlertidig mat-trygg skjold. Olivenolje laget gjør også senere polering og fjerning av fingeravtrykk enklere. Denne prosessen bør gjentas ofte ved rengjøring av grillen. Du kan ha kjøpt et beskyttende deksel for BBQ. Det anbefales at en BBQ cover bør brukes til enhver tid når BBQ ikke er i bruk for å beskytte investeringen din. Men det er viktig å forstå at med mindre BBQ er kjølig, ren og tørr når dekselet er montert, bruk av et deksel kan faktisk være skadelig. Et deksel plasseres på en varm, våt eller urent BBQ (eller hvilken som helst blanding av disse faktorene) kan faktisk være en svært effektiv korrosjon oppdretter! Av denne grunn bør det BBQ alltid være kjølig, rengjort for alle underlag forurensninger eller skitt og være helt tørre før et beskyttende deksel er montert. Dette er spesielt viktig før en BBQ lagres i lengre tid dvs. hvis BBQ ikke får hyppig bruk, eller når BBQ lagres bort over vinteren. For å opprettholde kvaliteten på finishen av rustfritt stål BBQ, må eieren være årvåken med stell og vedlikehold i henhold til dette rådet. Vær forsiktig og behandle grillen med kjærlighet og grillen vil vare lenge!

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner 0359 2 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 12762-2009 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

GASSOVN INFRARØD INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING. Les denne manualen grundig før bruk

GASSOVN INFRARØD INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING. Les denne manualen grundig før bruk INFRARØD GASSOVN GASSOVN INFRARØD INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - INFRARØD GASSOVN Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

12277 NO 01/05 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 12713 NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht foreskriftene, er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 12367 NOR - 2006 AB 1 Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 VIKTIG: LES NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONEN FØR DU TAR I BRUK GRILLEN. FØLG ANVISNING FOR MONTERING OG BRUK, STEG FOR STEG, I RIKTIG

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK!

MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG881600 Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR! GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Advarsel!! Ved å ikke følge vedlagte instruksjoner

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C 12283C NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60 NO Gasskomfyr monterings- og bruksanvisning DOVRE 50 x 50 og 50 x 60 vera gasskomfyr bruksanvisning KJÆRE KUNDE; Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler og

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Happy Cocooning GASSPEIS INSTALLASJONS OG SIKKERHETS GUIDE SRS6510/I2+ & SRS4010/I2+ SRS6504/I2+ & SRS4004/I2+ SRR6501/I2+ & SRR4001/I2+

Happy Cocooning GASSPEIS INSTALLASJONS OG SIKKERHETS GUIDE SRS6510/I2+ & SRS4010/I2+ SRS6504/I2+ & SRS4004/I2+ SRR6501/I2+ & SRR4001/I2+ Happy Cocooning GASSPEIS INSTALLASJONS OG SIKKERHETS GUIDE 10BUSRRSO65xx/I2+ & SRRSO40xx/I2+ SERIER SRS6510/I2+ & SRS4010/I2+ SRS6504/I2+ & SRS4004/I2+ SRR6501/I2+ & SRR4001/I2+ 0063/12 SRRSO65xx/I2+ Σ

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 12295 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 Les nøye igjennom monterings - og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

9272523-2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 9272523 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

12271-2007 NOR/AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12271 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Revidert Side 1 av 10

Revidert Side 1 av 10 Produkt manual Midgeater Max Revidert 25.05.07 Side 1 av 10 Innhaldsliste: 1 Sikkerheit 2 Operasjonsinstruks 3 Plassering 4 Feilsøking 5 Reingjering 6 Vinterlagring Revidert 25.05.07 Side 2 av 10 1. Sikkerheit

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer