Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame."

Transkript

1 Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende instruksjonsboken. Vennligst les instruksjonene nedenfor grundig, før du setter din GardenFlame brenner i bruk. Sørg for å bruke disse retningslinjene. GardenFlame biopeiser kan bare brukes av voksne, som er kompetente og har lest og forstått bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene. Etter at du har fjernet all emballasje og beskyttelsesfolie, kan du installere biopeisen på en stabil og tørr plass inne eller ute. Men pass på at den står fritt og ikke i nærheten av brannfarlige materialer (eks. gardiner, møbler og bokhyller) eller vesker. Vask GardenFlame biopeis med en fuktig klut (ikke bruk skuremidler eller aggressive vaskemidler) Når du har gjort dette er biopeisen klar til bruk. Fortsett å lese instruksjonene nedenfor grundig. OBS!!! Det er veldig viktig å lese og respektere sikkerhets instruksjoner før du begynner å bruke en brenner som bruker bioetanol. Som med alle apparater som produserer flammer og ild, er det risikoer ved å bruke Biopeiser. Når du ikke følger denne bruksanvisning og sikkerhets instrukser kan du utsette deg selv for stor risiko. Da kan du få alvorlige brannsår eller forårsake brann. Advarsel! Fyll aldri en varm eller brennende biobrenner. Eksplosjonsfare!

2 Viktig: Pass på at du har et brannteppe eller et brannslukningsapparat innen rekkevidde. GardenFlame brenneren har bare en dekorativ funksjon og kan ikke brukes som hoved varme bare som sekundær varme. Ved bruk hold barn og husdyr på trygg avstand Pass på lettantennelige klær og hår. Ikke røyk under påfylling av brenneren. Eksplosjonsfare! GardenFlame har et eget unikt brennstoff: GardenFlame Bioetanol 98 %. En optimal virkning kan bare garanteres ved bruk av dette brennstoffet. Bruk aldri et annet brennstoff eller gele til GardenFlame biobrenneren. Som konsekvens vil du også miste garantien ved bruk av annet type brennstoff enn GardenFlame Bioetanol. Unntak bør diskuteres med GardenFlame eller den norske importøren. Aldri bruk brennstoffer som Rødsprit, Bensin, Diesel eller lignende. Bioetanol kommer under gruppen farlige materialer, Un1987, level 3. Det å bruke GardenFlame sin biobrenner som peis eller bål for å brenne flytende eller faste materialer er ikke tillatt. GardenFlame biobrenner slukkes ved å sette dekselet over åpningen av brenneren. Advarsel. Hvis biobrenneren blir overfylt vil det være fare for ukontrollert flamme hvis den blir dyttet på. Aldri gjør om konstruksjonen av biobrenneren. Advarsel! Fyll aldri en varm eller brennende biobrenner. Eksplosjonsfare! Unngå hudkontakt med Bioetanol. Det er ikke lov for barn eller voksne som er under innflytelse av alkohol, narkotika, eller medisiner til å bruke Biobrenneren. Dette gjelder også mennesker som ikke er friske psykisk eller mentalt sett. Ikke blås mot ilden. Ikke la brenneren bli stående uten tilsyn. Slukk alltid peisen før du går fra den ved å sette dekselet over åpningen av brenneren. Ikke legg lettantennelige ting som papir, klær, kartong, stoff på brenneren. Advarsel! Bruk av brenneren til å brenne andre væsker enn GardenFlame bioetanol er ikke tillatt.

3 Ventilasjon av rommet: Når man bruker en GardenFlame biobrenner i et lukket rom, må man sørge for nødvendig ventilasjon! For påfylling av karbondioksid (CO2) trenger du å påføre nok frisk luft (150cm2). Ved for lite påfylling av frisk luft kan det nemlig bli en overflod av karbondioksid (som man ikke kan lukte) som kan føre til forgiftning. Dette er kravene for frisk luft per brenner: 50 l/t=100m3. Rommet må ha et minimum på 20m3 og må luftes ordentlig ca 1/t. Vi fraråder bruk av en Gardenflame Biopeis i et rom på mindre enn 20m2, hvis ikke døren eller vinduer er åpen. Bruk: Bruk bare GardenFlame Bioetanol 98 % når du fyller på din GardenFlame biobrenner. Montering av glassplatene og ringer til brenneren. - Sett glassplatene en for en i utsparingene som er til glassplatene. En på hver siden av åpningen. Gjør dette forsiktig slik at du ikke skader glassplatene. - Legg først den store ring (7) over det rustfrie kammeret og etterpå legger du den mindre ringen (9) i midten av den store ringen. Ikke fyll mer enn ¾ av brenneren. Fyll til omkring 2 cm under kanten, det er omkring 1 liter Bioetanol. Det er viktig at det ikke kommer noe væske utenfor fylleåpningen. Derfor er det viktig å fylle på brennstoffet sakte og holde konstant øye med hvor full Biobrenneren er. Brannfare. Hvis man skulle være uheldig og søle, bruk en myk klut og tørk opp. Det skal aldri brenne utenfor brannåpningen. Ta vekk en glassplate før du tenner på brenneren. Dette er for din egen sikkerhet, da det blir enklere å komme til. Ta nå kroken og hold den bøyde enden i bioetanolen i brenneren. Ta den ut av bioetanolen og tenn på med lighteren. Etter det tar du den i bioetanolen igjen og tenner på brenneren. Pass på! Å begynne med kan det oppstå en stor flamme, som fort blir mindre. Så aldri stå med ansiktet over peisen når du tenner på. Men uansett skal man ikke stå over peisen når den er i bruk. OBS! Før du etterfyller brenneren med Bioetanol må flammen være slokket og deretter skal du vente 30 minutt! Da er brenneren helt avkjølt og kan du tenne den på nytt. For framgangsmåte, se ovenfor. Det er alltid best at du lar bioetanolen brenne helt opp. Da trenger du ikke å slokke det. I tilfelle du er nødt til å slokke den bruker du dekslet og setter den over åpningen av brenneren. BRUK ALLDRI VANN!! Et brannteppe kan brukes når det er nødvendig.

4 Som nevnt er det alltid best å la bioetanolen som du har i brenneren brenne helt opp. Hvis du allikevel er nødt til å slokke brenneren før all bioetanol er brent opp. Er det viktig at du ikke lar vesken blir stående igjen i brenneren. La vesken kjøle helt ned og ta det ut av brenneren. Hvis du ikke gjør det er det fare for at barn eller husdyr kan drikke denne vesken som ser ut som vann. Når flammene er optimale er forbrenningen best. Da brenner 98 % bioetanol veldig ren, stort sett all damp er da vanndamp og oksygen. Det tar noen minutt fra du har tent på før den optimale forbrenningen blir oppnådd. Du ser det på flammene, når de er oransje/gul da er forbrenningen optimal. Aldri prøv å få større flammer ved å blåse mot brenneren. Forbrenningsfare / Brannfare. Aldri flytt en brennende biobrenner. La den alltid først kjøle ned i 30 minutt før du flytter den. Oppbevar bioetanol på en trygg plass. Helst på en mørk plass med romtemperatur. Ikke sett den i sollyset eller i vinduskarmen (bak glass). For alle Gardenflame Biopeiser gjelder: - Bruk lighteren. Ikke bruk vanlige fyrstikker. - Når all bioetanol er brent opp, skal man vente i 30 minutt før man fyller på igjen. - Aldri la en flaske med bioetanol stå åpen ved siden av en biobrenner. - Aldri fyll på når biopeisen fortsatt brenner! Eksplosjonsfare!! - Biopeisen blir varm. Pass derfor nøye på barn som er i nærheten. - Aldri gå fra en brennende biopeis. Slokk den før du går ut av rommet. Keramisk vedsett / kongler og hvite steiner: Når du velger å bruke dekorasjonen som er levert sammen med biopeisen din, må du bare legge det rundt brenneren. Aldri legg det over hullet av brenneren. Flammene må kunne brenne uhindret. Vær forsiktig med de keramiske deler slik at du ikke knekker dem. Keramiske dekorasjoner (trestammer og kongler) skal bare brukes utendørs! Pass på at de hvite steiner ikke detter i brenneren.

5 Slokke: Med Tablelounge modellen følger det med et deksel som kan brukes for å slokke flammene. Sjekk om flammene virkelig er slokket og la dekslet stå på brenneren. Brennstof: For din egen komfort og trygghet er det viktig å bruke en bioetanol som er veldig ren. Vi anbefaler Gardenflame sin egen bioetanol. Den er destillert på en slik måte at den ikke avgir røyk eller lukt. Aldri bruk andre brennstoffer som bensin, diesel, lampeolje, rødsprit eller lignende. Vedlikehold: Den rustfrie brenneren kan endre fargen. På grunn av temperaturendringer og kontakt med flammene kan et område av brenneren farge blå eller sort. Dette er helt vanlig og utgjør ingen fare. Den lakkerte delen av biopeisen kan vaskes med en myke klut og litt vann. Pass på med bruk av rengjøringsmidler. Vær sikker på at de er egnet til å vaske en lakkert overflate. Aldri bruk skuremidler på biopeisen. Importør Norge: Torresol Norge Nettsiden: E-post: