YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG REGULATOR SELGES SEPERAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT"

Transkript

1 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE GRILLEN ER IKKE BEREGNET Å KUNNE VÆRE EN DEL AV EN FAST INSTALLASJON I KJØRETØY ELLER BÅT.

2 Innholdsfortegnelse Advarsler Teknisk data Gass kategori Deleoversikt Deleliste Monteringsanvisning Tilkobling av gass Lekasjetest Tenningsinstruksjoner Advarsler Vedlikehold Rengjøring Feilsøking Forbrukerkontakt ADVARSEL!! Ved å ikke følge vedlagte instruksjoner risikerer man alvorlige skader på personer og faste installasjoner. Noen av grillens deler kan være skarpe, ta hensyn og bruk nødvendig verneutstyr (hansker) ved montering. Grillen er kun beregnet for utendørs bruk, på godt ventilerte områder. Tilgjengelige deler på grillen blir meget varme under bruk. Hold barn og andre som trenger tilsyn på sikker avstand. Ikke flytt grillen mens den er i bruk eller tilkoblet gassbeholder. Lukk gasstilførselen på regulatoren etter bruk og koble denne fra gassbeholderen. Modifisering av grillen kan medføre fare og eliminerer reklamasjonsretten på produktet. Oppbevar aldri gassbeholderen under grillen ved bruk, da gasslekkasje kan medføre alvorlig skade. Plassere gassbeholderen ved siden av grillen under bruk. 2 Nordic Season

3 TEKNISKE DATA Total effekt: 17,2 kw Hovedbrennere 14 kw (4 x 3,5 kw ) Sidebrenner 3,2 kw Gassforbruk: 1252 gram/time. Hovedbrennere 1019 gram/time Sidebrenner 233 gram/time Slange og regulator (Ikke inkludert): Skal være godkjent i henhold til EN standard. Gassbeholder (Ikke inkludert): Bruk standardbeholder godkjent for bruk i Norge. Helst 10/11kg. Selv om både Butan gass og Propangass kan brukes, anbefales Propangass for bruk i Norge. Gass kategori informasjon Pin Kode: 598 CO377 For bruk i (land) Ventil str Gass type Gass Kategori BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI Hovedbrenner 0,91mm Sidebrenner 0,86mm Butan (28~30) mbar Propan 37 mbar; Kategori 3+(28-30/37) LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU Hovedbrenner 0,91mm Sidebrenner 0,86mm G30(Butan),G31(Propan) og blandinger av disse, LPG (28~30) mbar Kategori I3B/P(30) PL Hovedbrenner 0,87mm Sidebrenner 0,81mm G30(Butan),G31(Propan) og blandinger av disse, LPG 37mbar Kategori I3B/P(37) AT, DE, SK, CH, LU Hovedbrenner 0,80mm Sidebrenner 0,76mm G30(Butan),G31(Propan) og blandinger av disse, LPG 50 mbar Kategori I3B/P(50) Dette produktet er produsert i henhold til EUROPEAN GAS APPLIANCE STANDARD EN498 OG EN484 og har CE sertifisering. Nordic Season 3

4 DELE OVERSIKT A3 A8 A4 B6 A1 A5 A2 A6 B7 B1 B4 B5 B2 B3 A7 C11 C12 C1 C13 C2 C10 C9 C3 C4 C8 C7 C6 C5 4 Nordic Season

5 DELELISTE Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall A1 Lokk (montert) 1 B7 Krok 1 A2 Hovedbrennere (montert) 4 C1 Ben for understell, høyre 1 A3 Grillrister 2 C2 Side panel 2 A4 Varmerist 1 C3 Dør, høyre. 1 A5 Fettoppsamler 1 C4 Hjul, låsbare. 2 A6 Dryppbrett 1 C5 Bunnplate 1 A7 Sidebrenner ventil 1 C6 Magnet for dør 1 A8 Flammetemmere 4 C7 Håndtak for dør 2 B1 Sidebord 1 C8 Hjul 2 B2 Bryter 5 C9 Dør, venstre. 1 B3 Bryterfeste for sidebrenner 1 C10 Ben for understell, venstre 1 B4 Sidebrenner ur 1 C11 Øvre kant 1 B5 Hylle for sidebrenner 1 C12 Bak panel 1 B6 Kokerist 1 C13 Stang for manuell tenning 1 Nordic Season 5

6 MONTERINGSANVISNING VENNLIGST FØLG DENNE ANVISNINGEN STEG FOR STEG. AV HENSYN TIL TUNGE LØFT ANBEFALES DET AT MONTERINGEN UTFØRES AV 2 PERSONER. NB! Vis forsiktighet ved bruk av elektronisk verktøy da styrken i disse kan! ødelegge skruene. VERKTØY FOR MONTERING: Stjerneskrutrekker Skiftnøkkel / Fastnøkkel Følgene skruer, skiver og muttere følger med grillen og skal monteres D1 M6 12mm skruer og Ø6 låseskive 15 D2 Dør feste 2 D3 Ø6mm Skive 4 D4 M3 15mm skrue 2 D5 M4 8mm skrue og Ø4mm låseskive 8 D6 M5 12mm skrue og Ø5mm låseskive 14 6 Nordic Season

7 Steg 1: Monter Bunnplaten (C5) til Ben for understell, høyre (C1) og Ben for understell, venstre (C10) med 4stk M6*12mm skruer og Ø6mm låseskiver (D1) som vist på tegning. Monter de to låsbare hjulene (C4) og hjulene (C8) som vist på tegningen. Steg 2: Monter sidepanelene (C2) og bakpanelet (C12) til understellet med M5*12mm skruer og Ø5mm låseskive (D6) og til bunnplaten med M6*12mm skruer og Ø6 låseskiver (D1) som vist på tegningen. Nordic Season 7

8 Steg 3: Montere dørmagneten (C6) til bunnplaten (C5) med M3*15mm skruer (D4). Monter dørfestene (D2) til rammen som vist på tegning. Steg 4: Monter den øvre kanten (C11) til understellet med M6*12mm skruer og Ø6mm låseskiver (D1) som vist på tegning. 8 Nordic Season

9 Steg 5: Montere dørhåndtakene (C7) til venstre dør (C9) og høyre dør (C3) med M4*8mm skruer og Ø4 låseskiver som vist på tegning. C9 C3 C7 D5 D5 M4*8 4 pcs Steg 6: Fest dørene til understellet ved å først tre de ned på dørfestet (D2), trykk så ned springfjæren i overkant og la denne entre hullet i den øvre kanten (C11). Se tegning. Nordic Season 9

10 Steg 7: Montere bryterne (B2) som vist på tegningen Steg 8: Løft forsiktig (2 personer) grillkroppen og lokket (A1) og plasser dette på understellet. EN AV PERSONENE BØR HOLDE GRILLKROPPEN FAST TIL DEN ER MONTERT, SLIK AT DEN IKKE FALLER NED. Monter grillkroppen til understellet med M6*12mm skruer og Ø6mm låseskiver (D1) og skive Ø6mm (D3) som vist på tegningen. 10 Nordic Season

11 Steg 9: Fest sidebordet (B1) til krokene på høyre side av grillkroppen som vist på tegningen. Steg 10: Skru til de monterte skruene, som vist på tegningen. Nordic Season 11

12 Steg 11: Fest hyllen for sidebrenner (B5) til krokene på høyre side av grillkroppen som vist på tegningen. Steg 12: Skru til de monterte skruene, som vist på tegningen. 12 Nordic Season

13 Steg 13: Tre sidebrenner ventilen (A7) inn i hullet på undersiden hyllen til sidebrenneren. Sett på plass bryterfestet for sidebrenner (B3) i fronten. Monter dette sammen med M4*8mm skruer og Ø4mm låseskive (D5) Monter bryteren (B3) til sidebrennerventilen som vist på tegningen. Steg 14: Tre sidebrenneren (B4) inn i hullet midt I hyllen for sidebrenner (B5). Tre venturirøret inn på gassventilen (Dette er en løs kobling og det skal være hull her for at gassen skal kunne blandes med oksygen) Fest brenneren med M4*8mm skruer og Ø4 låseskive (D5) som vist på tegningen. Fest ledningen til tenneren, som vist på tegningen. Nordic Season 13

14 Steg 15: Plassere kokeristen (B6) som vist på tegningen. Steg 16: Plasser flammetemmerene (A8) som vist på tegningen. 14 Nordic Season

15 Steg 17: Plasser grillristene (A3) som vist på tegningen. Steg 18: Monter varmehyllen (A4) til lokket og grillkroppen som vist på tegningen. Nordic Season 15

16 Steg 19: Monter dryppbrettet (A6) på underside av grillkroppen som vist på tegningen. Steg 20: Monter fettoppsamleren (A5) under dryppbrettet (A6) som vist på tegningen. 16 Nordic Season

17 Steg 21: Monter stangen for manuell tenning(c13) som vist på tegningen. Steg 22: En del av kroken (B7) festes til gasslangen og den andre til ventilhullet på brenneren, se tegning. Nordic Season 17

18 TIKOBLING AV GASS REGULATOR OG SLANGE TIL DENNE GRILLEN SELGES SEPARAT. FØR GRILLEN TAS I BRUK MÅ GASSLEKKASJETEST UTFØRES (SE EGET AVSNITT) Regulator og gasslange må være CE godkjent og tilfredsstille EN krav for området/landet det brukes i. Gasslangen skal ikke overstige 150cm. Sjekk gasslangen jevnlig for sprekker, skader og morkenhet. Bruk ikke en skadet gasslange. Pass på at den bevegelige plastdelen på regulatoren er intakt og at den ikke blir skadet av varme deler på grillen. Bruk en gassbeholder som er godkjent og passer for medfølgende regulator. Beholder på 10kg eller større anbefales. Kontroller at gassbeholderen er plassert på et fast og flatt underlag, og lavere en tilkoblingen. For bruk i Norden anbefales Propan gass, men grillen kan også brukes med butan. Butan er ikke spesielt god egnet i lave temperaturer. Følgende gasstyper kan brukes med denne grillen: 1.I3+ : Butan 28-30mbar Propan 37mbar 1.I3B/P(30) : G30(Butan),G31(Propan) og blandinger av disse, LPG 28-30mbar 2.I3B/P(50) : G30(Butan),G31(Propan) og blandinger av disse, LPG 50mbar 3.I3B/P(37) : G30(Butan),G31(Propan) og blandinger av disse, LPG 37mbar Monter regulator og slange (selges separat) til grillen. Følg monteringsanvisning som medfølger regulatorsettet. 18 Nordic Season

19 Viktig! Lekkasjetest. Før grillen tas i bruk må en nøyaktig lekkasjetest foretas, tilsvarende test bør foretas hver gang gassbeholder, regulator eller slange skiftes og ellers jevnlig når grillen ikke har vært brukt på en stund. Lag en blanding med 2 deler oppvasksåpe og en del vann. Slukk alle levende flammer, varmekilder og sigaretter i nærheten av der lekkasjetesten skal utføres. Plassere alle brytere på grillen i AV posisjon Sett regulatoren i AV posisjon og koble denne til gassbeholderen Pensle blandingen på alle skjøter og koblinger på gassbeholderen, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen. Åpne gasstilførselen på regulatoren og sjekk nøye om det kommer bobler på noen av stedene hvor blandingen er påført. HVIS BOBLER SYNES, LUKK GASSTILFØRSELEN OG REPARER PROBLEMET. GJØR SÅ EN NY LEKKASJETEST. GRILLEN MÅ IKKE TAS I BRUK FØR MAN ER SIKKER PÅ AT DET IKKE FINNES LEKKASJER. Hvis man etter gjentatte forsøk fortsatt opplever gasslekkasje, ta kontakt med forhandler for utbedring av problemet. NB! LEKKASJETEST MÅ ALDRI UTFØRES VED BRUK AV FLAMMER. Advarsel! Oppbevar aldri gassbeholderen under grillen ved bruk. For oppbevaring av gassbeholder under grillen utenom bruk, koble fra regulatoren. Flytt aldri grillen når den er i bruk eller tilkoblet gassbeholder. Før grillen tas i bruk Plassering Pass på at grillen er plassert minst 150cm i alle retninger fra husvegg, trær og planter og andre brennbare materialer/væsker under bruk. Grillen skal ikke plasseres under tak eller utbygg. Sørg for at grillen er plassert på et sted med god ventilasjon. Siste sjekk Sjekk at alle brytere fungerer som de skal. Skru ut tennerknappen og sett inn ett AAA batteri. (Hvis tenneren ved senere bruk ikke skulle fungere, forsøk først med å skifte batteri) Sjekk at gasslangen er fri for sprekker og skader. (Dette bør gjøres hver gang grillen skal brukes) Sørg for at både gassbeholder og gasslange ikke kommer i kontakt med varme gjenstander. Nordic Season 19

20 TENNINGSINSTRUKSJONER Tenning av grillen Pass på at alle brytere er i AV posisjon. Åpne gasstilførselen på regulatoren. Åpne lokket (Lokket skal alltid være åpent når grillen tennes) Trykk inn og vri bryter nr tre fra venstre til full styrke og hold tennerknappen inne (en knitrende lyd vil høres) Hold tennerknappen inne i 5 sekunder. Hvis ikke brenneren tenner, lukk gasstilførselen og vent 5 minutter. Gjenta så fra første steg. Tenne resterende brennere ved å åpne gass tilførselen. Hvis grillen ikke tenner etter gjentatte forsøk, følg instruksjonene for manuell tenning. Manuell tenning av grillen. Hvis grillen ikke tenner ved bruk av normal tenner, bruk følgende prosedyre for manuell tenning. Bruk medfølgende fyrstikkholder og plassere en fyrstikk i denne. Åpne lokket. Plassere fystikkholderen med en tent fyrstikk i hullet som vises på tegningen over. Ikke stå bøyd over grillen. Vri bryteren for den aktuelle brenneren i full posisjon. Tenne resterende brennere ved å vri brenneren ved siden av den som er tent i full posisjon. Tenn en brenner av gangen. Hvis grillen ikke tenner ved normal tenning eller ved manuell tenning, se tips i feilsøkningsmanualen eller ta kontakt med forhandler. Flammene skal være blå og stabil. Ved stor gulaktig flamme, oppflamming eller bråkete flamme, sjekk feilsøkingsmanualen. 20 Nordic Season

21 TIPS 1. En ren grill gir bedre effekt, mindre røk og mindre oppflamming fra fettrester. Brenn av grillen etter bruk ved å åpne lokket og sette grillen på full styrke i ca 10 minutter. La grillen kjølne og børste bort aske fra flammetemmere og rister. 2. Pensle grillristene med en olje som tåler høy varme. Dette hindrer maten å brenne seg fast i ristene. 3. Forvarme grillen i ca 10 minutter på full styrke før mat legges på grillen. Dette gir et bedre grillresultat og grillingen tar kortere tid. 4. Ikke grille frossen eller halvveis tint mat. Kulden vil forlenge grilltiden og gi et dårligere resultat. 5. Del grillen inn i varme og kalde soner. Når maten er halvveis ferdig flyttes den til en kald sone og grilles ferdig der. Dette gir et bedre resultat og gjennomsteker maten uten at den blir brent. 6. Vurdere tillagingstiden for hvert enkelt produkt som skal grilles og legg på i rekkefølge som gjør at maten blir ferdig på samme tid. 7. Pensle maten jevnlig under grilling med olje eller annen marinade. Dette gjør at maten holder seg saftigere. 8. Når lokket åpnes, slippes mye av varmen ut, begrense derfor dette. ADVARSEL! Sikker bruk av grillen. 1. Hold alltid oppsyn med grillen under bruk. Pass på at barn og andre som trenger tilsyn ikke er i nærheten av grillen under bruk. 2. Denne grillen er kun beregnet for utendørs bruk og skal ikke brukes under tak. Grillen må ikke brukes på steder som er under normalt bakkenivå. Gass kan da samle seg opp og medføre fare for eksplosjon. 3. Denne grillen er kun beregnet for bruk med gass, bruk IKKE lavasteiner, briketter, grillkull, opptennings midler etc i denne grillen. 4. Tenn aldri grillen med lokket lukket. 5. Utfør jevnlig lekkasje test og alltid ved bytte av gassbeholder eller etter lengre tids oppbevaring. Sjekk alltid gasslangen for skader og sprekker før hver gang grillen skal brukes 6. Koble grillen fra gassbeholderen nå den ikke er i bruk og før grillen skal flyttes. 7. Hvis grillen oppbevares i garasje eller kjeller under bakkenivå, skal ikke gassbeholderen oppbevares på samme sted, da denne må oppbevares over normalt bakkenivå. 8. Ventilasjonsåpningene i grillen må ikke under noen omstendigheter tettes eller blokkeres 9. Se til at venturi (ventilasjon) på brenner og sidebrenner ikke er tettet eller blokkert før bruk.! FETTBRANN! Manglende vedlikehold kan medføre at rester av gammelt fett tar fyr og lager en fettbrann. Ved fettbrann, lukk gasstilførselen og koble fra regulatoren, la lokket være åpent og vent til brannen slukker av seg selv. NB! Ikke bruk vann til å slukke med. Rengjør grillen jevnlig for å unngå fettbrann. Nordic Season 21

22 Vedlikehold: Sjekk jevnlig at brennerne brenner riktig. o Fjern grillristen og flammetemmerne. o Tenn grillen på normal måte. o Vri bryterne fra lav til høy sjekk om det er forskjell i styrken og at flammen er klar og blå, ikke orange. Hvis brenneren oppfører seg unormalt, sjekk kapitlet feilsøkning. o Hvis fett eller rester fra tidligere bruk dekker brennerne, børst dette bort med en grillbørste. Rengjøring. Bruk kun rent vann og eventuelt milde rengjøringsmidler for generell rengjøring. Ikke bruk brennbare rengjøringsmidler. For rengjøring av grillrister, brenn av grillen ca 10 minutter etter bruk med åpent lokk og børst ristene med en grillbørste. Ved rengjøring med vann, bruk normal oppvasksåpe og ikke slipende rengjøringsmidler.grillristene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da dette vil skade emaljen. Tørk ristene godt etter rengjøring og sett disse inn med matolje. For å hindre interesse fra skadedyr og eventuell lukt rengjøre fettoppsamleren jevnlig. Oppbevare grillen tørt eller under et grilltrekk når grillen ikke er i bruk. For å unngå rustskader på utvendige deler, poler gjerne med bilvoks årlig. Legg i kattesand eller lignende produkt i bunnen på fettbrettet som absorberer dryppfettet og forhindre fettbrann, det forenkler også senere rengjøring av fettbrettet. Innsekter og skadedyr: Etter oppbevaring over en lengre periode kan man fra tid til annen oppleve at innsekter eller andre skadedyr kan ta bolig i grillen. Hvis man har problemer med opptenning eller opplever ujevne flammer kan dette skyldes at uønskede gjester blokkerer gasstilførselen. I slike tilfeller, demontere derfor brennerne og rengjør disse. Montere brennerne igjen når de er helt tørre. Sjekk også at gasslangen ikke har skader etter mus eller rotter. 22 Nordic Season

23 FEILSØKNING Problem Mulig årsak Løsning Brenner vil ikke tenne ved bruk av tenneren. Brenner vil ikke tenne ved manuell tenning. Gul/orange flamme og gasslukt Elektroden er tilgriset av fett eller matrester. Ledningen til elektroden har løsnet eller er løs. Gasstilførselen er blokkert. Ledningen er ødelagt Batteri er oppbrukt Tomt for gass Ujevn gasstilførsel Feil montering av regulator og slange til grillen. Feil i gasstrykk eller ventiler. Rengjøre elektroden Feste ledningen Sjekk for blokkeringer. Replassere med ny ledning. Replassere med nytt batteri Sjekk gassbeholderen Rengjør brennere og ventiler. Sjekk eventuelt slange for vannoppsamling Remontere Forsøk å bytte regulator, gassbeholder eller kontakt forhandler. Lav varme Kompositt gassbeholder oppbevart ute i minus grader. Gassbeholder nesten tom Feil på regulator Blokkering av brenneren eller ventilen Grillen er ikke forvarmet Forsøk med en annen gassbeholder Forsøk med en annen gassbeholder Forsøk med en annen regulator Demontere og rengjøre brenneren. Stikk en knappenål inn i ventilen for å rengjøre denne. NB! Brenneren må være helt tørr før den brukes på nytt. For å oppnå godt resultat må grillen forvarmes i 10 minutter før grilling. Oppflamming Fett fra maten har tatt fyr Lukk gasstilførselen og vent til det har slukket. Sørg for god rengjøring. Grilling med for høy temperatur. Justere varmen Full fettoppsamler Tøm fettoppsamleren Grillen slukker Høy vind Plassere grillen på et mindre vindutsatt sted. Tom gassbeholder eller feil på Prøv med en annen gassbeholder. denne. Flammen slår tilbake fra brenneren Brenner eller ventil er helt eller delvis blokkert. Demontere og rengjøre brenneren. Stikk en knappenål inn i ventilen for å rengjøre denne. NB! Brenneren må være helt tørr før den brukes på nytt. Fett brann Mye fett på maten som grilles. Lukk bryterne, lukk gasstilførselen på regulatoren, åpne lokket, la brannen brenne ut. Nordic Season 23

24 Reservedeler, forbrukerkontakt og reklamasjoner. Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbruker lovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp. Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten. Ødelagte deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr. Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt: FORBRUKERKONTAKT Nordic Season Products E-post: Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges. Denne varen er produsert i Kina for Bohus AS

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk.

Merknad til installatøren: Lever disse instruksjonene til eieren, som skal beholde dem for fremtidig bruk. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PG.15 LEX

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

Vi hos Optimus håper at du tar deg tid til å sette deg ned og nyte den rolige stunden det gir å lage mat ute i det fri.

Vi hos Optimus håper at du tar deg tid til å sette deg ned og nyte den rolige stunden det gir å lage mat ute i det fri. EN ROLIG STUND Du har valgt et av våre mest avanserte kokeapparater. Det sier oss at du er på vei ut på spennende og krevende eventyr. Vi er sikre på at du har gjort et godt valg. Når du bruker kokeapparatet

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer