Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner"

Transkript

1 Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON, SAMT SKADER PÅ PER- SONER OG GJENSTANDER. Før grillen tas i bruk sjekk følgende: - Grillen er riktig montert. - Gasslekkasjetest (se eget punkt) - At grillen er fri for transportskader GASSLEKKASJETEST - Bland en liten kopp med 2 deler oppvasksåpe og en del vann. - Pensle på blandingen ved alle koplinger i gasstilførselen (Regulator, slange og ventiler) - Hold alle brytere på grillen i "av" posisjon og åpne gasstilførselen på regulatoren. - Sjekk alle koplinger og om "bobler" oppdages, lukk tilførselen. - Hvis lekkasje, forsøk å rette problemet og start fra punkt igjen. - Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandler for hjelp. GRILLEN MÅ IKKE TAS I BRUK VED GASSLEKKASJE. BRUK ALDRI FLAMMER TIL Å SJEKKE FOR GASSLEKKASJE GRILLEN SKAL IKKE RENGJØRES MED BRENNBARE RENGJØRINGSMIDLER. OPPBEVAR IKKE LETTANTENNLIGE OBJEKTER ELLER VÆSKER I NÆRHETEN AV GRILLEN FOR DIN SIKKERHET HVIS DU LUKTER GASS - Lukk umiddelbart bryter på regulatoren og koble denne fra gassylinderen. - Slukk eventuelle flammer og elektriske apparater i nærheten. - Ventilere området. - Gjør Ten lekkasje test som beskrevet ovenfor. - Hvis problemet fortsetter, kontakt forhandler. TA VARE PÅ DENNE MANUALEN KUN FOR UTENDØRS BRUK VENNLIGST LES IGJENNOM DENNE MANUALEN FØR PRODUKTET TAS I BRUK

2 Bruksanvisning A. Advarsler Vennligst les disse instruksjonene nøye før grillen tas i bruk Ta vare på denne manualen for senere bruk. Kun for utendørs bruk - Må ikke brukes innendørs. Kun for bruk med LPG gassylindere. Brukes kun med passende regulator i henhold til landets standard. Hold god avstand (Minst m) til lettantennelige produkter og væsker. Gassylindere må ikke oppbevares eller brukes i liggende posisjon da dette kan medføre fare under bruk. Åpne lokket før grillen tennes. Forflytt ikke grillen under bruk. Grillen må holdes under oppsyn, når den er i bruk. Håndtaket kan bli varmt under bruk. Løft lokket fra midten av håndtaket. Vis forsiktighet nå lokket åpnes, da varm damp vil slippe ut. Enkelte deler av denne grillen vil bli meget varme under bruk. Hold barn, dyr og personer som ikke kan ta vare på selv unna grillen mens den er i bruk. Lukk alltid gasstilførselen og koble fra regulatoren, når grillen ikke er i bruk. Dekk aldri til grillen før den har kjølnet ned etter bruk. Utfør lekkasjetest jevnlig og minst hver gang gassylinder skiftes. Gasslangen bør sjekkes jevnlig og minst skiftes ut hvert andre år. Feilbruk kan føre til farlige situasjoner og skader. Kontakt forhandler ved problemer. B. Gass og regulator Denne grillen kan brukes både med propan og butan gass. Gassylindere som brukes på denne grillen bør være 6kg eller større. DET ER VIKTIG AT MAN BRUKER EN GASSBEHOLDER, REGULATOR OG SLANGE SOM ER GODKJENT. 2

3 Bruksanvisning C. Instalasjon C Valg av sted Grillen skal kun brukes utendørs på et godt ventilert sted og plasseres minst meter fra husvegg og annet brennbart materiale. C2 Forholdsregler Luft tilførselen til brennerene må ikke blokkeres. Under bruk skal gassbeholderen stå ved siden av grillen på et stabilt underlag. Pass på at slangen ikke er i kontakt med noen av delene på grillen som blir varme. Ikke bruk slange som overstiger,5 meter. Slangen må aldri tvinnes, sjekk jevnlig for morkenhet, sprekker eller hull i slangen. Hvis slangen er skadet, må denne byttes før grillen tas i bruk. Ved bytte av gassbeholder, pass på at gasstilførselen er lukket på grill og regulator. C3 Feste regulatoren til gassbeholderen. Sørg for at grillen er slått av. Følg medfølgende instruksjoner fra regulatorleverandøren. C4 Lekkasjetest. (må foretas på et godt ventilert sted) - Bland en liten kopp med 2 deler oppvasksåpe og en del vann. - Pensle på blandingen ved alle koplinger i gasstilførselen (Regulator, slange og ventiler) - Hold alle brytere på grillen i "av" posisjon og åpne gasstilførselen på regulatoren. - Sjekk alle koplinger og om "bobler" oppdages, lukk tilførselen. - Hvis lekkasje, forsøk å rette problemet og start fra punkt igjen. - Hvis problemet ikke kan løses, kontakt forhandler for hjelp. D. Bruk D. Advarsler - Før grillen tas i bruk, gjør deg kjent med manualen. - Maks 70% av grillflaten kan brukes med heldekkende stekeplate eller dekkes med aluminiums folie eller liknende. Dekning mer enn 70%, kan medføre overopphetning og skader på grillen. 3

4 Bruksanvisning D2 Forberedelser før grillen tas gi bruk Ved første gangs bruk, vennligst brenn av grillen ved å sette grillen på full styrke i ca 5 minutter. For å forhindre at mat brenner seg fast i grillristene, vennligst pensle ristene med en matolje som tåler høy temperatur før grilling. NB! ved første gangs bruk, kan malingen på ristene endre farge noe, dette er normalt. D3. Tenning av grillen Hovedbrenner Åpne grillokket. Forsikre deg om at alle bryterne er slått av. Åpne gasskranen på gassflasken eller regulatoren. Trykk inn og vri kranen til midtbrenneren mot sols, slik at den står i tenningsstilling og du kan høre en klikklyd. Brenneren er nå tent. For å tenne de øvrige brennerne, trykk inn den respektive brennkranen og vri den motsols inntil brenneren tenner. Tenn alltid midtbrenneren før du tenner de andre. Om brenneren ikke tenner, steng av alle brennerkranene. Gjenta tenningsprosedyren etter 5 minutter. Sidebrenner (om en slik finnes) Åpne lokket til sidebrenneren Trykk inn og vri kranen til sidebrenneren motsols, slik at den står i tenningsstilling og du kan høre en klikklyd. Brenneren er nå tent. Om brenneren ikke tenner, steng av alle brennerkranene. Gjenta tenningsprosedyren etter 5 minutter. Maksimumsstørrelse for stekepanner som plasseres på sidebrenneren er 260 mm, minimumsstørrelse er 40 mm. D4. Manuell tenning Før inn en tent fyrstikk gjennom tenningshullet lengst til venstre på grillens venstre side. Trykk inn og vri brennerkranen LENGST TIL VENSTRE til tenningsstilling. Når den VENSTRE brenneren har blitt tent, kan du tenne de resterende brennerne. Kontroller at den venstre brenneren er tent før du slår på de øvrige brennerne. Dersom brenneren lengst til venstre ikke blir tent, ta kontakt med den lokale forhandleren. Etter tenning skal brennerne brenne med maksimumseffekt i 3-5 minutter for at grillen skal forvarmes. Dette skal gjøres hver gang før grillen brukes. Lokket (i dette tilfellet) skal være åpent under forvarmingen. Når forvarming er ferdig, settes alle brennerne til lav effekt for å oppnå best mulig grillresultat. Sidebrenner (om en slik finns) Steng av brennerkranen. Hold en tent fyrstikk mot brennerens gassåpninger. Trykk inn og vri kranen til høy effekt. Brenneren skal da tennes innen 5 sekunder. Om brenneren fortsatt ikke tennes, ta kontakt med den lokale forhandleren. 4

5 Bruksanvisning D5. Grilling Forvarme grillen ved å sette brennerne i maks " " posisjon i ca 5 minutter med lokket lukket. Legg ikke på for mye "kald" mat av gangen, da dette vi kjøle ned ristene. Del grillflaten inn i varme, medium og kalde soner. Flytt råvarene etter hvert som maten nærmer seg klar. Grilling med lokket igjen gir meget høy varme. Justere gasstilførselen etter behov for å unngå å skade maten. Ved grilling med lokket igjen, etter forvarming, bør ikke brennerne være i maks " " posisjon over lengre perioder. D6. Etter grillingen Når grillingen er ferdig, åpne lokket og justere alle brytere i maks posisjon i " " 5 minutter. Dette vil brenne av alle rester etter grillingen og forenkle rengjøringen D7. Slå av grillen Når grillingen er over og grillen er "brent av", lukk alle brytere og så lukk gass-tilførselen på gassbeholderen. Vent til grillen har kjølnet ned før lokket lukkes. E. Vedlikehold - Sprut aldri vann på grillen mens den er varm. - Unngå å ta på varme deler av grillen uten beskyttelse. For å beskytte grillen for vær og vind, anbefaler vi bruk av et overtrekk mens grillen lagres. NB! Grillen må være kald og tørr innen overtrekk påføres.. Grillrister Vask ristene med varmt vann og vanlig oppvasksåpe. Tørk godt og oppbevare ristene tørt. 5

6 Bruksanvisning 2. Vedlikehold av brennere. Normalt vil det holde å "brenne av" grillen, som beskrevet over. Men etter noe tid eller lengre tids oppbevaring vil fett fra grillingen eller insekter kunne blokkere gass hullene. For å rengjøre dette, demontere brenneren, vaske denne i såpevann og bruk en stålbørste til å fjerne hindringer. NB! brenneren må være helt tørr før den monteres på plass igjen. 3. Grillkroppen Fjerne jevnlig fett og smuss rester som oppstår etter bruk, med en skrape. Hovedrengjøring (årlig) gjøres med varmt vann og oppvasksåpe, bruk en klut og/eller en oppvaskbørste. Bruk kun rengjøringsmidler som ikke er brennbare. NB! Pass på at vann ikke trenger inn ved bryterne eller i brennerne. Sørg for at grillen er helt tørr, før evnt. trekk påføres etter rengjøring 4. Skruer og muttere Årlig sjekk og tilstramming av skruer og muttere anbefales 5. Oppbevaring (for lengre perioder uten bruk) Oppbevar grillen tørt og kjølig. Dekk til brennerne med aluminiumsfolie for å hindre innsekter å komme inn i hulrommene. Hvis grillen oppbevares innendørs må gassbeholderen kobles fra og oppbevares utendørs. Gassbeholderen skal alltid oppbevares utendørs og over bakkenivå. Oppbevar gassbeholderen utenfor rekkevidde for barn. 6

7 ADVARSEL Bruk grillen minst meter fra husvegg eller andre brennbare materialer Bruk grillen minst meter unna (i alle retninger) lettantennelige materialer som; Vinyl, plast, tre, brennbare væsker, papir osv. Bruk aldri grillen innendørs, i en garasje, vinterhage, paviljong eller i andre områder uten god ventilasjon. Gassapparater må aldri brukes i områder under normalt bakkenivå, da dette kan medføre gassforgiftning. Dekk ikke til slik at normal luftsirkulasjon hindres i nærheten av grillen 39''(00 CM) 39''(00 CM)! Advarsel! Deler av grillen blir meget varm under bruk. Hold barn, dyr og mennesker som ikke kan redegjøre for seg selv unna, mens grillen er i bruk. 7

8 A. Komponentliste Antallet av en bestemt komponent kan variere avhengig av modell. Opplysningene kan endres uten forutgående varsel. Mer informasjon om komponentene finnes i monteringstegningen for din grillmodell. Lokkmontering Grillmontering Sidebordmontering Vognmontering Monteringsdetaljer KODE A A2 A3 A4 A5 A6 B B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B0 B B2 B3 B4 B5 C C2 C3 E E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F F2 F3 F4 KOMPONENT Venstre sideplate Lokk Termometer Høyre sideplate Håndtak Håndtaksholder Varmehylle Bakre plate Flammedemper Brennere Grillrist Tenningskabel Kontrollpanel Brennerkran Varmeisoleringsplate Grillramme Fettoppsamler Slange-ventil-regulator (HVR) Bakre plate 2 Brakett for sidebord bak Brakett for sidebord foran Sidebord Fremre støtte, sidebord Bakre støtte, sidebord Venstre framben Venstre bakben Høyre framben Høyre bakben Hjul Hjulkapsel Nedre hylle Fronttrekk Hjulaksel M6 skulder skruer M6x5-skruer M6x60-skrur M8 lock mutter ANTALL

9 KODE KOMPONENT ANTALL D Lokk for sidebrennere D2 Sidebrennerdel D3 Underhylle for sidebrennere D4 Fremre støtte, sidebrennere D5 Bakre støtte, sidebrennere D6 Konsoll, sidebrennere Sidebrennerdel D7 D8 Galler, sidebrennere Sidebrennere D9 Tenningskabel, sidebrennere D0 Aksel for lokket, sidebrennere D Panel, sidebrennere D2 Konsoll, sidebrennerpanel D3 Låsepinne D4 Tennere, sidebrennere 9

10 B. Komponentoversikt modell Savannah III Antallet av en bestemt komponent kan variere avhengig av modell. Opplysningene kan endres uten forutgående varsel. Mer informasjon om komponentene finnes i monteringstegningen for din grillmodell. B B5 B3 A A 2 A5 A6 A 3 A4 C C 2 C 3 E2 B 2 B 4 B 6 B 7 B 8 B 9 B 0 B 2 B3 B4 B 5 E8 B E4 D D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 0 D D 2 E E3 E 7 E 6 E5 E9 0

11 B2. Monteringsritningar

12 C. Montering TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: VERKTØY SOM TRENGS FOR MONTERING: Mellomstor flat- eller stjerneskrujern, skiftenøkkel eller faste nøkler (millimeter). Det kreves to personer for å montere denne grillen. Fjern all pakningsmateriale fra de enkelte komponentene før montering. Legg fram alle mutre og skruer, og sjekk at de har riktig lengde før de skrus inn. Til tross for en nøyaktig produksjon av dette produktet bør du likevel vise forsiktighet ved monteringen for å unngå å skjære deg på eventuelle skarpe kanter. B 0 E4 F2 F2 E3 B0 E 2 E Figur a Figur b B 3 F 2 E 2 E 4 Figur c Figur d Fest venstre framben (E) og venstre bakben (E2) i grillrammen (B0) med M6*5-skruer (F2) som vist i figur a. Fest høyre framben (E3) og høyre bakben (E4) i grillrammen (B0) med M6*5-skruer (F2) som vist i figur b. Fest bakre plate 2 (B3) med M6*5-skruer (F2) som vist i figur c. Grillen skal nå se ut som vist i figur d. 2

13 2 E7 E2 F3 E7 E4 E F3 E3 Figur 2a Figur 2b Figur 2c Fest nedre hylle (E7) i venstre framben (E) og venstre bakben (E2) med M6*60-skruer (F3) som vist i figur 2a. Fest nedre hylle (E7) i høyre framben (E3) og høyre bakben (E4) med M6*60-skruer (F3) som vist i figur 2b. Grillen skal nå se ut som vist i figur 2c. 3

14 3 E4 E3 E6 F4 E5 E9 Figur 3a Figur 3b 4

15 4 Figur 4a Figur 4b Plasser sidebrennerventilen i HVR (B2) på sidebrennerpanelets konsoll (D2) mot åpningen for sidebrenneren (D8) som vist i figur 4a. Fest sidebrennerpanelets konsoll (D2) i sidebrennerdelen (D2) med M6x5-skrue (F2) som vist i figur 4b. Før inn sidebrennerens tenningskabel (D9) i sidebrennerens tenner (D4). 5 F2 Figur 5a Figur 5b 5

16 Figur 5c Fest den monterte sidebrennerdelen (D2) i grillen (B0) med M6 skulder skrue (F) som vist i figurene 5a og 5b.Grillen skal nå se ut som vist i figur 5c. 6 C 5 C C 2 C 3 F C4 Figur 6a Figur 6b Figur 6c Fest sidebordet (C) i grillen med M6 skulder skrue (F) som vist i figurene 6a og 6b. Grillen skal nå se ut som vist i figur 6c. 6

17 7 B5 B3 B B2 B Figur 7a Figur 7b Figur 7c Plasser grillrist (B5), flammedemper (B3) og fettoppsamlere (B) på grillen som vist i figur 7a. Fest varmehyllen (B) i bakre plate (B2) som vist i figur 7b. Grillen skal nå se ut som vist i figur 7c. 7

18 8 Figur 8a Figur 8b Fest fremre plate (E8) i venstre framben (E) og høyre framben (E3) som vist i figur 8a. Forsikre deg om at grillen ser nå ut som vist i figur 8b. 8

19 Teknisk informasjon Modellnu mmer: K303S - Pin-nr.: 359/BU/05 (KS) Gasskategori: L3+{28-30/37) L3+B/P{30} L3+B/P{50} Gasstrykk: mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar Åpning (hovedbrenner) O,89 mm O,89 mm O,89 mm O,78 mm Gasstype: Butan Propan Butan/Propan/LPG Butan/Propan/LPG Effekt, 3 brennere Effekt, sidebrenner Gassforbruk 9,7 KW 2,3 KW 857 g pr. time L3+(28-30J37) for BE,CY.CZ, EE.FR,GR,IE,IT,LV,LT, LU,PT, SK,RO, SK,ES, CH og GB Destinasjons - L3+BJP(30) for land BG,CY,CZ, DK,EE,FL, GR,HU,HR,LS,LV,L T, LU,MT, NL,NO, SK,SL,SE og TR L3+BJP(50) for AT, HU,SK,CH og DE Kun for u tendørsbruk. Les alle anvisningene før bruk. Advarsel: Tilg jengelige deler kan bli svært varme. Hold barna unna grillen. Produs ert i Kina Denne grillen er produsert i Kina for: Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 NO-203 SKJETTEN NORGE 9

20 Technical informasjon Specifications Teknisk Feilsøkning Modifikasjoner eller reparasjon av vitale deler på grillen skal kun foretas av kompetent personell. 20

21 Advarsel Under produksjonen er det lagt vekt på å unngå skarpe kanter og hjørner på det ferdige produktet. Ta likevel hensyn under montering for å unngå kuttskader.

22 Reservedeler, forbrukerkontakt og reklamasjoner. Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp. Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten. Ødelagte deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr. Ved behov for deler eller ved reklamasjon ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt: Nordic Season Products E-post: Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges. 22

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201470 FONTANA Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. METEOR Monterings-, bruk og vedlikehold for Gassgrill METEOR GG251600 Revised November 2015 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK!

MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG881600 Norsk LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR! GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Advarsel!! Ved å ikke følge vedlagte instruksjoner

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

MONTERING, VEDLIKEHOLD

MONTERING, VEDLIKEHOLD Meteor NO MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG501700! 3B Black EDITION LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Innholdsfortegnelse Advarsler...3

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERING, VEDLIKEHOLD

MONTERING, VEDLIKEHOLD Meteor NO MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING GG501702! 6+1 Black EDITION LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Innholdsfortegnelse Advarsler...3

Detaljer

12271-2007 NOR/AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12271 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill DEVON GG301635 DEVON! MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKKASJETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

MANUAL Brukerhåndbok for Mission gassgrill 6+1 LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED GRILLEN FØR DEN TAS I BRUK. Mission GG

MANUAL Brukerhåndbok for Mission gassgrill 6+1 LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED GRILLEN FØR DEN TAS I BRUK. Mission GG MANUAL Brukerhåndbok for Mission gassgrill 6+1! LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED GRILLEN FØR DEN TAS I BRUK Mission GG791750 Revidert 2017 Innholdsfortegnelse ADVARSLER... 3 Tekniske data om Mission...4

Detaljer

12277 NO 01/05 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED Nordic Season Products www.nordicseason.no Før du starter monteringen av denne grillen, les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og advarslene: ) Grillen er kun

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C 12283C NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12729 NOR 04/10 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12729 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Huntington. High class GG MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR

Huntington. High class GG MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR MONTERING, VEDLIKEHOLD OG BRUKERVEILEDNING Huntington High class NO GG501715 LES MANUALEN OG GJØR DEG KJENT MED PRODUKTET FØR! GRILLEN TAS I BRUK. KUN FOR UTENDØRS BRUK! Innholdsfortegnelse Advarsler...3

Detaljer

LEXINGTON. Monterings,- og bruksanvisning for LEXINGTON KG KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK

LEXINGTON. Monterings,- og bruksanvisning for LEXINGTON KG KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK LEXINGTON Monterings,- og bruksanvisning for LEXINGTON KG048!! Før du starter med montering av denne grillen. SETT DEG GODT INN I SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER FØR GRILLEN TAS I BRUK. NORSK! KUN

Detaljer

LAKESIDE KG Lakeside piknikgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

LAKESIDE KG Lakeside piknikgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201445 LAKESIDE Lakeside piknikgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

CAMERON. Monterings,- og bruksanvisning for CAMERON KG KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK

CAMERON. Monterings,- og bruksanvisning for CAMERON KG KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK CAMERON!! Monterings,- og bruksanvisning for CAMERON KG216408 Før du starter med montering av denne grillen. SETT DEG GODT INN I SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER FØR GRILLEN TAS I BRUK. NORSK! KUN

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 NO Bruksanvisning LES DETTE NØYE FOR DIN EGEN SIKKERHET Generell informasjon og tips. PLASSERING Dette produktet er kun ment for utendørsbruk! Du må verken

Detaljer

KINGSTON. Monterings,- og bruksanvisning for KINGSTON NS KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK

KINGSTON. Monterings,- og bruksanvisning for KINGSTON NS KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK KINGSTON!! Monterings,- og bruksanvisning for KINGSTON NS120504 Før du starter med montering av denne grillen. SETT DEG GODT INN I SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER FØR GRILLEN TAS I BRUK. NORSK! KUN

Detaljer

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. SEATTLE Montering-, bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 Revised October 2015! OBS: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKKASJETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 12771

Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Modell: 12771 Dato: 1/12-09AB Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

VICTORIA KG Victoria grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

VICTORIA KG Victoria grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! KG215019 VICTORIA Victoria grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CHICAGO Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CHICAGO GG201566 ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. LES DENNE MANUALEN OG GJØR

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 12367 NOR - 2006 AB 1 Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 VIKTIG: LES NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONEN FØR DU TAR I BRUK GRILLEN. FØLG ANVISNING FOR MONTERING OG BRUK, STEG FOR STEG, I RIKTIG

Detaljer

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60 NO Gasskomfyr monterings- og bruksanvisning DOVRE 50 x 50 og 50 x 60 vera gasskomfyr bruksanvisning KJÆRE KUNDE; Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler og

Detaljer

NEW YORK. NEW YORK KG Montering og bruk KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK

NEW YORK. NEW YORK KG Montering og bruk KUN FOR UTENDØRS BRUK! NORSK NEW YORK!! NEW YORK KG201793 Montering og bruk Før du starter med montering av denne grillen. SETT DEG GODT INN I SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER FØR GRILLEN TAS I BRUK. NORSK! KUN FOR UTENDØRS BRUK!

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

ALASKA VIKING. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill ALASKA VIKING GG REGULATOR SELGES SEPERAT

ALASKA VIKING. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill ALASKA VIKING GG REGULATOR SELGES SEPERAT ALASKA VIKING Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill ALASKA VIKING GG301404 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen

Detaljer

Monterings,- og bruksanvisning for LEXINGTON KG201480

Monterings,- og bruksanvisning for LEXINGTON KG201480 NORSKLEXINGTON! Monterings,- og bruksanvisning for LEXINGTON KG201480!! Før du starter med montering av denne grillen. SETT DEG GODT INN I SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER FØR GRILLEN TAS I BRUK. KUN

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. LIBERTY Revised December 2015 Monterings-, bruk og vedlikehold for Gassgrill LIBERTY GG261604! MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKKASJETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 12713 NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht foreskriftene, er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Dele-tegninger 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av gassflaske

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Dele-tegninger 5.: Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av gassflaske 12304 NO 11/04 TD Monteringsanvisning for gassgrill 12304 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrels

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 12762-2009 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Modell: Dato: 12371FTno 8/12-09ab Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E-0 CLASSIC E-0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer