Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay"

Transkript

1 Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene i denne manualen ignoreres kan dette medføre brann og eksplosjonsfare. Kun for bruk utendørs. Deler av dette produktet blir meget varme under bruk. Hold små barn og andre som trenger tilsyn, på god avstand. Sjekk nøye at grillen er riktig montert, før den tas i bruk. Forholdsregler: Foreta en gasslekkasjetest før produktet tas i bruk og hver gang ny gassbeholder skiftes. Se instruksjoner for lekkasjetekst på side 14. Foreta ALDRI lekkasjetest med åpen flamme. Ikke oppbevar eller bruk lettantennelige væsker på eller i nærheten av grillen. Gassbeholderen skal ikke oppbevares under grillen når denne er i bruk. For din sikkerhet: Hvis du lukter gass Lukk gasstilførselen på gassbeholderen. Slukk alle åpne flammer og steng eventuelle elektriske apparater i nærheten av grillen. Ventilere området godt. Foreta en gasslekkasjetest som beskrevet i denne manualen. Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med forhandler for videre hjelp.

2 Hva er inkludert i pakken: Sjekk at alle deler er riktige og medfølger i henhold til oversikten i denne manualen. Les igjennom manualen og bli kjent med grillen før monteringen starter. Deleoversikt Deleoversikt Lokk Hengsler 2 sett Varmehylle Grillrist Flametamer/ Aromaspreder Brenner Tenningsboks og kabel Grillkropp Støttetube (venstre)

3 Støtte tube (høyre) Sidebord 2 stk Varmebeskyttelsesplate Hovedventil Kontrollpanel Bryter Tennerknapp 2 stk Regulator Gasslange Ben (bak) Ben (front) Støttebøyle Ben for montering av hjul (bak) Ben for montering av hjul (front)

4 Hjul Fettoppsamler og holder Bunnhylle Hjulaksel 2 stk Fronttrekk M4*10 Skrue/Bolt 18 stk M6*12 Skrue/Bolt 2 stk M6*15 Skrue/Bolt 6 stk M6*30 Skrue/Bolt 8 stk M6*40 Skrue/Bolt 6 stk M6*60 Skrue/Bolt 4 stk 4,2*10 Skrue M4 Mutter M6 Mutter M8 Mutter 12 stk 18 stk 2 stk

5 Monteringsinstruksjoner Advarsel: Selv om det så langt det er mulig er forsøkt å unngå skarpe kanter i produksjonen av deler til denne grillen, anbefales bruk av hansker ved montering. Verktøy som trengs for montering Stjerneskrutrekker Skiftnøkkel/fastnøkkel VIKTIG! Skru alle deler til for hånd først og skru til med verktøy først når alt er montert. Bruk av elektrisk verktøy med for mye styrke, kan skade grillen ved montering. Hvordan montere grillen riktig? Les igjennom manualen og følg tegningene steg for steg. Plassere grillen på et flatt underlag. Skru først til for hånd og skru til med verktøy når alle deler er montert. Grillen blir enklere å montere hvis to personer utfører monteringen sammen.

6

7 Steg Montere bak og front ben til venstre og høyre støttetube som vist på tegningen. Bruk 4stk M6*30 skruer/bolter og 4stk M6 muttere. 1.2 Notere: Korte ben på samme side, disse har hull for hjulakselen. M6x30x4STK M6x4STK Steg Montere bunnhyllen (27) til bena som vist på tegningen. Bruk 4stk M6*30 skruer/bolter og 4 stk M6 muttere. 2.2 Tre hjulakselen(28) igjennom hullene på korte bena, som vist på tegningen. 2.3 Montere hjulene og skru til med 2stk mutter M8. M6x30x4STK M6x4STK(D) M8x2STK

8 Steg Skru ut festemutteren på tennerknappen (17) og tre inn tennerknappen i kontrollpanelet(15) som vist tegning og fest denne ved å skru til mutteren. 3.2 Montere hovedventilen (14) til kontrollpanelet med 4stk M4*10 skruer/bolter (festes i fra front, som vist på tegning). 3.3 Montere varmebeskyttelsesplaten (13) til kontrollpanelet med 4,2*10 skrue (festes i fra bakkant, som vist på tegning). 3.4 Montere bryterne (16). M4x100x4STK 4,2*10 Skrue x1stk Steg Montere det komplette frontpanelet (som montert i steg 3) til bena på hver side med 2 stk M6*15 skruer/bolter, som vist på tegning. M6x15x2STK

9 Steg Montere grillkroppen (9) til rammen med 4stk M6*15 skruer/bolter, som vist på tegning. M6x15x4STK Steg Montere sidebordene (12) på begge sider med totalt 4stk M6*40 skruer/bolter og M6 muttere, som vist på tegning. 6.2 Montere støttebøylen (22) til de bakre bena med 2stk M6*60 og M6 muttere, som vist på tegning. 6.3 Feste høyre sidebord(12) i front ved å tre skruen (M6*60) igjennom benet og videre igjennom kontrollpanelet. Feste med mutter M6. Gjenta samme prosedyre på venstre side. 6.4 Feste høyre sidebord i bakkant ved å tre skruen (M6*60) igjennom benet og videre i gjennom støttebøylen. Feste med mutter M6. Gjenta samme prosedyre på venstre side. M6x60x4STK(A) M6x40x6STK(B) M6x10STK(D)

10 Steg Montere håndtaket (1) til lokket (2) med 2 stk M6*12 skruer/bolter, som vist på tegning. 7.2 Montere hengslene (3) til lokket og grillkroppen med 12stk M4*10 skruer/bolter og 12stk M4 muttere. 7.3 Test at lokket kan åpnes og lukkes problemfritt og skru så til skruene. M6x12x2STK M4x10x12STK M4x12STK Steg Løsne mutteren på tennigsboksen (8) og tre denne igjennom hullet som vist på tegning. Skru fast tenningsboksen med mutteren igjen. 8.2 Montere brenneren (7) ved å tre rørene ned i det midtre hullet, tre rørene på brenneren inn på ventilene på baksiden av kontrollpanelet, som vist på uthevet tegning. Når brenneren er plassert riktig skru fast fra undersiden med 2stk skruer/bolter M4*10, som vist på tegning. M4x10x2STK

11 Steg Plassere flammetemmeren/aromasprederen (6) på toppen av brenneren. Mrk: skal festes i holderne på hver side og skal ikke være i kontakt med brenneren. 9.2 Plassere grillristen (5). 9.3 Feste varmehyllen (4) som vist på tegning. 9.4 Feste fettoppsamleren (26) som vist på tegning. Steg Koble ledningen fra tenningsboksen til baksiden av tenningsknappen, som vist på tegning Montere gasslangen (19) til regulatoren (18), feste med medfølgende slangeklemmer Montere gasslangen til grillen med medfølgende slangeklemme. Som vist på tegning.

12 Steg Montere fronttrekket (29)

13 ILLUSTRASJON LEKKASJETEST. Skriftlig beskrivelse av hvordan lekkasjetest skal utføres på side 15. Mrk: Regulatoren som medfølger er beregnet for bruk med propan. For bruk av Butan gass, må annen regulator anvendes.

14 Bruksanvisning. A. Viktig informasjon. Vennligst les igjennom disse instruksjonene før grillen tas i bruk. Behold denne manualen for senere behov eller hvis grillen skal overhendes til andre. Kun for utendørs bruk, må ikke brukes innendørs. For bruk med propan eller butan gassbeholder. Regulatoren som medfølger er kun for bruk med propan. Plassere grillen minst 100cm i alle retninger fra brennbare materialer og væsker. Gassbeholderen må ikke oppbevares eller brukes i liggende posisjon. En lekkasje kan være alvorlig og flytende gass kan komme inn i gasslangen. Lokket skal alltid være åpent når grillen tennes. Grillen må ikke forflyttes mens den er i bruk. Grillen skal ikke være ubevoktet mens den er i bruk. Deler av denne grillen blir meget varme under bruk. Hold små barn og andre som trenger tilsyn på avstand. Koble alltid i fra gassbeholderen når grillen ikke er i bruk. Dekke aldri til grillen med overtrekk eller lignende før den er kjølt ned. Utfør gasslekkasjetest jevnlig og minst hver gang gassbeholder byttes. Ikke oppbevar lett antennelige materialer eller væsker i nærheten av grillen. Ikke bruk lettantennelige væsker eller gasser i nærheten av grillen. Feilbruk kan føre til alvorlig skade på personer og gjenstander. Ved problemer med grillen, ta kontakt med forhandler. Bruk hansker ved grilling for å unngå kontakt med varme deler. Mrk: Fabrikkmonterte deler må ikke demonteres. Advarsel: Modifisering og feilbruk av grillen kan medføre fare og bortfall av reklamasjonsretten. Denne grillen skal ikke brukes med lavastein. Når grillingen er slutt, steng gasstilførselen på gassbeholderen før bryterne på grillen stenges. Dette for å forsikre at all gass i slange og ventiler er brent opp. Ved mistanke om gasslekkasje, foreta en lekkasjetest før grillen igjen tas i bruk. B. Gass og regulator. Denne grillen er beregnet for bruk med propan og butan. Ved bruk av propan kan medfølgende regulator brukes. Propan er godt egnet for bruk også ved lave temperaturer. Gassbeholdere på 6 kg eller større bør brukes med denne grillen. VED BEHOV FOR BYTTE AV SLANGE OG REGULATOR, VENNLIGST SJEKK AT DISSE ER GODKJENTE OG HAR RIKTIG DIMENSJONER. DATOEN PÅ SLANGEN ER PRODUK- SJONSDATO OG HOLDBARHETEN ER NORMALT MND AVHENGIG AV EKSPON- ERING FOR VÆR OG VIND. SJEKK GASSLANGEN JEVNLIG FOR MORKENHET OG SPREKKER.

15 C. Instalasjon C 1. Valg av plassering. Denne grillen er kun beregnet for utendørs bruk. Plassere grillen på et stabilt og horisontalt underlag og i et godt ventilert område. Plassere grillen minst 100cm i alle retninger fra brennbare materialer og væsker. C2. Forholdsregler. Ikke dekk til noen av ventilasjonsåpningene i grillkroppen. Plassere gassbeholderen på siden av grillen ved bruk. Ved bytte av gassbeholder, forsikre om at bryterne på griller er plassert i AV posisjon og at det ikke er åpne flammer i nærheten. Inspisere at slangen er fri for sprekker og skader. Hvis slangen er skadet, må denne erstattes med en ny slange i tilsvarende str og kvalitet. Gasslangen skal henge fritt og ikke være bøyd eller bendt for å sikre fri tilførsel. Gasslangen skal ikke berøre grillen annet enn på tilkoblingspunktet. Gasslangen skal ikke overstige 150cm. C3. Tilkobling av regulator til gassbeholderen Pass på at alle brytere står i AV posisjon. Koble regulatoren til beholderen som følger. 1. Forsikre at bryterne på grillen og regulatoren står i AV posisjon. 2. Hvis gassbeholderen er ny, fjern forseglingen på beholderen. 3. Koble regulatoren til gassbeholderen i henhold til standard. 4. Foreta lekkasjetest. C4. Lekkasjetest. Utføres jevnlig, alltid ved bytte av gassbeholder og hvis grillen ikke har vært brukt over en lengre periode. Forsikre at alle brytere på grillen og regulator er i AV posisjon. Lag en blanding med 2 deler oppvasksåpe og 1 del vann. Pensle blandingen på alle tilkoblinger i gasstilførselen. Åpne gasstilførselen på regulatoren og sjekk om det kommer bobler. Hvis det ikke kommer bobler er grillen klar til bruk. Hvis det kommer bobler, forsøk å stramme til koblingene å gjenta testen. Lar ikke problemet seg løse, ta kontakt med forhandler. UTFØR ALDRI LEKKASJETEST VED BRUK AV FLAMMER.

16 D. Bruk D1. Advarsler. Før grillen tas i bruk, sett deg inn i punktet viktig informasjon på side 6. Maks 70% av grillristen kan dekkes til for å unngå overopphetning. D2. Forberedelser før grilling. For å forhindre at matvarer brenner seg fast under grilling anbefales det å pensle ristene med matolje som tåler høye temperatur. Ved første gangs grilling kan lakkerte deler forandre farge noe, dette påvirker ikke grillens egenskaper. D3. Tenning av grillen. Åpne lokket. Forsikre at alle brytere står i AV posisjon. Åpne så gasstilførselen på regulatoren. Trykk inn og vri bryteren til brenneren som ønskes tent til MAKS posisjon og trykk inn tennerknappen flere ganger. Hvis brenneren ikke tenner innen 5 sekunder, lukk gasstilførselen og avvent 5 minutter for ventilasjon. Forsøk så å tenne grillen på nytt. Tenne neste brenner ved å vri bryteren til MAKS, denne skal tenne innen 5 sekunder. Hvis brennerne ikke tenner ved bruk av tennerknappen, se eget punkt for manuell tenning og sjekk feilsøkningsmanualen. Etter at brenneren er tent la den stå i MAKS posisjon i ca 5 minutter for å forvarme grillen. Dette bør gjøres hver gang grillen tennes for å oppnå bedre ytelse. Etter at forvarmingen er gjennomført, justere bryterne etter behov. D4. Manuell tenning av grillen. Stikk inn en lang tent fyrstikk i hullet på venstre side av grillkroppen. Trykk inn og vri venstre bryter i MAKS posisjon. Når venstre brenner er tent, åpne gasstilførselen på høyre brenner. NB! Forsikre at venstre brenner er tent før gasstilførselen åpnes på høyre brenner. Hvis brenneren ikke tenner ved manuell tenning se feilsøknings manualen eller ta kontakt med forhandler.

17 D5. Grilling med lokket lukket Ved å lukke lokket vil grillen fungere som en ovn. Justere gasstilførselen jevnlig ved grilling med lukket lokk og pass på at grillen ikke overopphetes. D6. Slukking av grillen. Når grillingen er slutt anbefales det å brenne av grillen før den slukkes. Åpne lokket og vri bryterne til MAKS posisjon. La brennerne brenne på MAKS i ca 5 minutter. Lukk så gasstilførselen på gassbeholderen og vri bryterne i AV posisjon. Koble regulatoren fra gassbeholderen. NB! Ikke dekk til grillen med overtrekk eller liknende før grillen har kjølnet ned. E. Vedlikehold. Rengjøre grillen jevnlig mellom hver gang den brukes og spesielt hvis den har vært lagret over lenger tid. Pass på at grillen er kald før den rengjøres. Ikke bruk brennbare kjemikalier eller slipende vaskemidler for rengjøring. Vann og oppvasksåpe anbefales. Spray aldri vann på grillen mens den er varm Vi anbefaler at grillen tildekkes med et grilltrekk når den ikke er i bruk. Nordic Season universal grilltrekk str. S passer til denne grillen. E1. Vedlikehold av grillristen. Rengjør grillristen med oppvasksåpe og vann. For å fjerne brente matrester bruk en svamp eller børste. Tørk risten godt, oppbevares tørt. E2. Vedlikehold av brenner. Ved normalt bruk vil det holde å brenne av brenneren for å fjerne fett og smuss. Før lengre oppbevaring, bør brenneren demonteres og børstes med en metallbørste. Etter lengre oppbevaring, sjekk at ikke insekter og andre skadedyr har krøpet inn og blokkerer gasstilførselen. Bruk en piperenser til å fjerne eventuelle blokkeringer.

18 E3. Vedlikehold av grillkroppen Rengjør regelsmessig grillkroppen for å fjerne fett og rester av salt som kan skape rust. Bruk en skarpe i tre eller plast og klut/nylonbørste, vann og oppvasksåpe ved behov. NB! Pass på at det ikke kommer vann inn i brennerne, brennerne må være helt tørre før grillen tas i bruk. E4. Skruer og muttere. Skru til skruer og muttere jevnlig. E5. Oppbevaring. Oppbevare grillen på et tørt sted. Ved langvaring oppbevaring, dekk brennerne med aluminiums folie for å hindre at innsekter og skadedyr tar bolig. Hvis grillen oppbevares innendørs, mrk at gassbeholderen ikke kan oppbevares innendørs. Oppbevare gassbeholderen utilgjengelig for barn. Grilltips. For best mulig resultat, forvarme grillen. Ikke grill frossen eller halvveis tint mat, da dette vil forlenge grilltiden og maten vil oppleves som kokt i stedet for grillet. For å hindre oppflamming og brent mat, dekk til grillristen med aluminiumsfolie eller lignende ved grilling av matvarer med høyt fettinnhold. Justere temperaturen etter behov og pass på at maten ikke blir brent. Del grillen inn i kalde og varme soner etter behov. Bruk egnet grillverktøy og vis hygienehensyn ved grilling av flere typer råvarer.

19 E3. Vedlikehold av grillkroppen Rengjør regelsmessig grillkroppen for å fjerne fett og rester av salt som kan skape rust. Bruk en skarpe i tre eller plast og klut/nylonbørste, vann og oppvasksåpe ved behov. NB! Pass på at det ikke kommer vann inn i brennerne, brennerne må være helt tørre før grillen tas i bruk. E4. Skruer og muttere. Skru til skruer og muttere jevnlig. E5. Oppbevaring. Oppbevare grillen på et tørt sted. Ved langvaring oppbevaring, dekk brennerne med aluminiums folie for å hindre at innsekter og skadedyr tar bolig. Hvis grillen oppbevares innendørs, mrk at gassbeholderen ikke kan oppbevares innendørs. Oppbevare gassbeholderen utilgjengelig for barn. Tekniske spesifikasjoner Modell: GB2111L VARMEEFFEKT: 4,0kW KATEGORI I 3+ : BE,CY,CZ,EE,FR,GR, IE,IT,LV,LT,LU,PT,SK,ES,CH and GB. BUTAN GASS:(G30)=28-30mbar ( 291 g/h) PROPAN GASS: (G31)=37mbar VENTIL STR: 0,70MM PRODUSERT AV UNITED FOUR CO., LTD CE-359BT842 Kun for utendørs bruk. Deler av denne grillen blir meget varme under bruk, hold små barn på avstand Les instruksjonsmanualen før grillen tas i bruk. Medfølgende slange og regulator er beregnet for bruk med Propangass. Denne grillen er importert av: Nordic Season Products AS, N-2013 Skjetten. Norge.

20 Feilsøkning Problem Brenneren vil ikke tenne ved bruk av tenneren. Mulig årsak Gassbeholderen er tom. Feil på regulatoren Blokkeringer i brenneren Blokkeringer i gassventilene. Løsning Forsøk med en annen gassbeholder. Forsøk med en annen regulator. Rengjør brenneren. Fjern eventuelle blokkeringer i ventilene, ved å trykke inn en knappenål. Brenneren vil ikke tenne ved manuell tenning. Lav flamme/effekt eller flammen slår tilbake mot ventilene. Blokkeringer i gasslangen. Demontere og skyll gasslangen. Ledningen til elektroden er løs. Fest ledningen. Ledningen til tenneren er skadet. Bytt elektrode ledning. Trykknappen til tenneren er skadet. Bytt trykknapp. Gassbeholderen er tom. Forsøk med en annen gassbeholder. Feil på regulatoren Forsøk med en annen regulator. Blokkeringer i brenneren Rengjør brenneren. Fjern eventuelle blokkeringer i Blokkeringer i gassventilene. ventilene, ved å trykke inn en knappenål. Blokkeringer i gasslangen. Demontere og skyll gasslangen. Gassbeholder er for liten Forsøk med en større gassbeholder. Blokkeringer i brenneren Rengjør brenneren. Fjern eventuelle blokkeringer i Blokkeringer i gassventilene. ventilene, ved å trykke inn en knappenål. Blokkeringer i gasslangen. Demontere og skyll gasslangen. Vind Flytt grillen til et mindre vindutsatt sted. Bryter er vanskelig å vri rundt Gassventilen er ødelagt Bytt gassventil Reklamasjon/Deler. Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet i transport, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp. Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten. Deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres etter gjeldene prisliste + eventuell frakt og ekspedisjonsgebyr. Forbrukerkontakt ved reklamasjoner eller bestilling av deler: Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 N-2013 Skjetten Tlf: (Hverdager ) Fax: e-post:

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner 0359 2 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201470 FONTANA Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 12367 NOR - 2006 AB 1 Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 VIKTIG: LES NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONEN FØR DU TAR I BRUK GRILLEN. FØLG ANVISNING FOR MONTERING OG BRUK, STEG FOR STEG, I RIKTIG

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED Nordic Season Products www.nordicseason.no Før du starter monteringen av denne grillen, les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og advarslene: ) Grillen er kun

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12277 NO 01/05 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 12713 NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht foreskriftene, er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12271-2007 NOR/AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12271 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C 12283C NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

12729 NOR 04/10 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12729 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 12295 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 Les nøye igjennom monterings - og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

12792 NOR 12/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12792 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

9272523-2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 9272523 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 12762-2009 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 12771

Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Modell: 12771 Dato: 1/12-09AB Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 620101

Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Modell: Utgave: 620101NO 20/11-09ab Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60 NO Gasskomfyr monterings- og bruksanvisning DOVRE 50 x 50 og 50 x 60 vera gasskomfyr bruksanvisning KJÆRE KUNDE; Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler og

Detaljer

12222EVO - 2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12229SFN Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Modell: Dato: 12371FTno 8/12-09ab Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

31316 & 31317-2008 NOR AB 1 Monteringsanvisning kullgrill artikkel nr. 31316 & 31317 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill

Monteringsanvisning Gassgrill Modell: Dato: 12721NO 30/09-11 EF/TC Monteringsanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning

540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A. Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 1 GAS BBQ 15-3A Bruksanvisning 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 2 G 2 540871 Manual 10-07-07 13:05 Side 3 DENNE BRUKSANVISNINGEN INNEHOLDER: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Modell: Utgave: 12259CB 25/11-09AB Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 NO Bruksanvisning LES DETTE NØYE FOR DIN EGEN SIKKERHET Generell informasjon og tips. PLASSERING Dette produktet er kun ment for utendørsbruk! Du må verken

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016

Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016 Modell: 12016 Utgave: 08/01-10ab Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsterrassevarmer i bruk.ved bruk i henhold til

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430

Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430 Modell: Dato: 12430NO 30/11-09ab/tc Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANNkvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 12755no 26/11-12 ef/tc Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 1273NO 27/11-0AB Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E-0 CLASSIC E-0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL

MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL MONTERINGSINSTRUKSJONER GASSGRILL MED DEKSEL Model:50S-BG BARE TIL UTENDØRS BRUK VENNLIGST LES INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR MONTERING BEHOLD DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG BRUK ADVARSEL Alvorlig brann og

Detaljer

Techthor AS - PRIMUSKONGEN:

Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Tel: 90789207-55221422 E-post: techthor@online.no Nettbutikk: www.primuskongen.no eller www.techthor.com Besøksadresse / utsalg: Ulsmågveien 26 5224 Nesttun BRUKSANVISNING Sikkerhetsregler

Detaljer

Les instruksen før installering og bruk. Ta vare på instruksene for oppslag senere.

Les instruksen før installering og bruk. Ta vare på instruksene for oppslag senere. ! ADVARSEL 1-1 1-2 Les instruksen før installering og bruk. Ta vare på instruksene for oppslag senere.! ADVARSEL 2-1 2-2 2-3 Brukes kun utendørs og i godt ventilerte områder. Et godt ventilert område skal

Detaljer