Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay"

Transkript

1 Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene i denne manualen ignoreres kan dette medføre brann og eksplosjonsfare. Kun for bruk utendørs. Deler av dette produktet blir meget varme under bruk. Hold små barn og andre som trenger tilsyn, på god avstand. Sjekk nøye at grillen er riktig montert, før den tas i bruk. Forholdsregler: Foreta en gasslekkasjetest før produktet tas i bruk og hver gang ny gassbeholder skiftes. Se instruksjoner for lekkasjetekst på side 14. Foreta ALDRI lekkasjetest med åpen flamme. Ikke oppbevar eller bruk lettantennelige væsker på eller i nærheten av grillen. Gassbeholderen skal ikke oppbevares under grillen når denne er i bruk. For din sikkerhet: Hvis du lukter gass Lukk gasstilførselen på gassbeholderen. Slukk alle åpne flammer og steng eventuelle elektriske apparater i nærheten av grillen. Ventilere området godt. Foreta en gasslekkasjetest som beskrevet i denne manualen. Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med forhandler for videre hjelp.

2 Hva er inkludert i pakken: Sjekk at alle deler er riktige og medfølger i henhold til oversikten i denne manualen. Les igjennom manualen og bli kjent med grillen før monteringen starter. Deleoversikt Deleoversikt Lokk Hengsler 2 sett Varmehylle Grillrist Flametamer/ Aromaspreder Brenner Tenningsboks og kabel Grillkropp Støttetube (venstre)

3 Støtte tube (høyre) Sidebord 2 stk Varmebeskyttelsesplate Hovedventil Kontrollpanel Bryter Tennerknapp 2 stk Regulator Gasslange Ben (bak) Ben (front) Støttebøyle Ben for montering av hjul (bak) Ben for montering av hjul (front)

4 Hjul Fettoppsamler og holder Bunnhylle Hjulaksel 2 stk Fronttrekk M4*10 Skrue/Bolt 18 stk M6*12 Skrue/Bolt 2 stk M6*15 Skrue/Bolt 6 stk M6*30 Skrue/Bolt 8 stk M6*40 Skrue/Bolt 6 stk M6*60 Skrue/Bolt 4 stk 4,2*10 Skrue M4 Mutter M6 Mutter M8 Mutter 12 stk 18 stk 2 stk

5 Monteringsinstruksjoner Advarsel: Selv om det så langt det er mulig er forsøkt å unngå skarpe kanter i produksjonen av deler til denne grillen, anbefales bruk av hansker ved montering. Verktøy som trengs for montering Stjerneskrutrekker Skiftnøkkel/fastnøkkel VIKTIG! Skru alle deler til for hånd først og skru til med verktøy først når alt er montert. Bruk av elektrisk verktøy med for mye styrke, kan skade grillen ved montering. Hvordan montere grillen riktig? Les igjennom manualen og følg tegningene steg for steg. Plassere grillen på et flatt underlag. Skru først til for hånd og skru til med verktøy når alle deler er montert. Grillen blir enklere å montere hvis to personer utfører monteringen sammen.

6

7 Steg Montere bak og front ben til venstre og høyre støttetube som vist på tegningen. Bruk 4stk M6*30 skruer/bolter og 4stk M6 muttere. 1.2 Notere: Korte ben på samme side, disse har hull for hjulakselen. M6x30x4STK M6x4STK Steg Montere bunnhyllen (27) til bena som vist på tegningen. Bruk 4stk M6*30 skruer/bolter og 4 stk M6 muttere. 2.2 Tre hjulakselen(28) igjennom hullene på korte bena, som vist på tegningen. 2.3 Montere hjulene og skru til med 2stk mutter M8. M6x30x4STK M6x4STK(D) M8x2STK

8 Steg Skru ut festemutteren på tennerknappen (17) og tre inn tennerknappen i kontrollpanelet(15) som vist tegning og fest denne ved å skru til mutteren. 3.2 Montere hovedventilen (14) til kontrollpanelet med 4stk M4*10 skruer/bolter (festes i fra front, som vist på tegning). 3.3 Montere varmebeskyttelsesplaten (13) til kontrollpanelet med 4,2*10 skrue (festes i fra bakkant, som vist på tegning). 3.4 Montere bryterne (16). M4x100x4STK 4,2*10 Skrue x1stk Steg Montere det komplette frontpanelet (som montert i steg 3) til bena på hver side med 2 stk M6*15 skruer/bolter, som vist på tegning. M6x15x2STK

9 Steg Montere grillkroppen (9) til rammen med 4stk M6*15 skruer/bolter, som vist på tegning. M6x15x4STK Steg Montere sidebordene (12) på begge sider med totalt 4stk M6*40 skruer/bolter og M6 muttere, som vist på tegning. 6.2 Montere støttebøylen (22) til de bakre bena med 2stk M6*60 og M6 muttere, som vist på tegning. 6.3 Feste høyre sidebord(12) i front ved å tre skruen (M6*60) igjennom benet og videre igjennom kontrollpanelet. Feste med mutter M6. Gjenta samme prosedyre på venstre side. 6.4 Feste høyre sidebord i bakkant ved å tre skruen (M6*60) igjennom benet og videre i gjennom støttebøylen. Feste med mutter M6. Gjenta samme prosedyre på venstre side. M6x60x4STK(A) M6x40x6STK(B) M6x10STK(D)

10 Steg Montere håndtaket (1) til lokket (2) med 2 stk M6*12 skruer/bolter, som vist på tegning. 7.2 Montere hengslene (3) til lokket og grillkroppen med 12stk M4*10 skruer/bolter og 12stk M4 muttere. 7.3 Test at lokket kan åpnes og lukkes problemfritt og skru så til skruene. M6x12x2STK M4x10x12STK M4x12STK Steg Løsne mutteren på tennigsboksen (8) og tre denne igjennom hullet som vist på tegning. Skru fast tenningsboksen med mutteren igjen. 8.2 Montere brenneren (7) ved å tre rørene ned i det midtre hullet, tre rørene på brenneren inn på ventilene på baksiden av kontrollpanelet, som vist på uthevet tegning. Når brenneren er plassert riktig skru fast fra undersiden med 2stk skruer/bolter M4*10, som vist på tegning. M4x10x2STK

11 Steg Plassere flammetemmeren/aromasprederen (6) på toppen av brenneren. Mrk: skal festes i holderne på hver side og skal ikke være i kontakt med brenneren. 9.2 Plassere grillristen (5). 9.3 Feste varmehyllen (4) som vist på tegning. 9.4 Feste fettoppsamleren (26) som vist på tegning. Steg Koble ledningen fra tenningsboksen til baksiden av tenningsknappen, som vist på tegning Montere gasslangen (19) til regulatoren (18), feste med medfølgende slangeklemmer Montere gasslangen til grillen med medfølgende slangeklemme. Som vist på tegning.

12 Steg Montere fronttrekket (29)

13 ILLUSTRASJON LEKKASJETEST. Skriftlig beskrivelse av hvordan lekkasjetest skal utføres på side 15. Mrk: Regulatoren som medfølger er beregnet for bruk med propan. For bruk av Butan gass, må annen regulator anvendes.

14 Bruksanvisning. A. Viktig informasjon. Vennligst les igjennom disse instruksjonene før grillen tas i bruk. Behold denne manualen for senere behov eller hvis grillen skal overhendes til andre. Kun for utendørs bruk, må ikke brukes innendørs. For bruk med propan eller butan gassbeholder. Regulatoren som medfølger er kun for bruk med propan. Plassere grillen minst 100cm i alle retninger fra brennbare materialer og væsker. Gassbeholderen må ikke oppbevares eller brukes i liggende posisjon. En lekkasje kan være alvorlig og flytende gass kan komme inn i gasslangen. Lokket skal alltid være åpent når grillen tennes. Grillen må ikke forflyttes mens den er i bruk. Grillen skal ikke være ubevoktet mens den er i bruk. Deler av denne grillen blir meget varme under bruk. Hold små barn og andre som trenger tilsyn på avstand. Koble alltid i fra gassbeholderen når grillen ikke er i bruk. Dekke aldri til grillen med overtrekk eller lignende før den er kjølt ned. Utfør gasslekkasjetest jevnlig og minst hver gang gassbeholder byttes. Ikke oppbevar lett antennelige materialer eller væsker i nærheten av grillen. Ikke bruk lettantennelige væsker eller gasser i nærheten av grillen. Feilbruk kan føre til alvorlig skade på personer og gjenstander. Ved problemer med grillen, ta kontakt med forhandler. Bruk hansker ved grilling for å unngå kontakt med varme deler. Mrk: Fabrikkmonterte deler må ikke demonteres. Advarsel: Modifisering og feilbruk av grillen kan medføre fare og bortfall av reklamasjonsretten. Denne grillen skal ikke brukes med lavastein. Når grillingen er slutt, steng gasstilførselen på gassbeholderen før bryterne på grillen stenges. Dette for å forsikre at all gass i slange og ventiler er brent opp. Ved mistanke om gasslekkasje, foreta en lekkasjetest før grillen igjen tas i bruk. B. Gass og regulator. Denne grillen er beregnet for bruk med propan og butan. Ved bruk av propan kan medfølgende regulator brukes. Propan er godt egnet for bruk også ved lave temperaturer. Gassbeholdere på 6 kg eller større bør brukes med denne grillen. VED BEHOV FOR BYTTE AV SLANGE OG REGULATOR, VENNLIGST SJEKK AT DISSE ER GODKJENTE OG HAR RIKTIG DIMENSJONER. DATOEN PÅ SLANGEN ER PRODUK- SJONSDATO OG HOLDBARHETEN ER NORMALT MND AVHENGIG AV EKSPON- ERING FOR VÆR OG VIND. SJEKK GASSLANGEN JEVNLIG FOR MORKENHET OG SPREKKER.

15 C. Instalasjon C 1. Valg av plassering. Denne grillen er kun beregnet for utendørs bruk. Plassere grillen på et stabilt og horisontalt underlag og i et godt ventilert område. Plassere grillen minst 100cm i alle retninger fra brennbare materialer og væsker. C2. Forholdsregler. Ikke dekk til noen av ventilasjonsåpningene i grillkroppen. Plassere gassbeholderen på siden av grillen ved bruk. Ved bytte av gassbeholder, forsikre om at bryterne på griller er plassert i AV posisjon og at det ikke er åpne flammer i nærheten. Inspisere at slangen er fri for sprekker og skader. Hvis slangen er skadet, må denne erstattes med en ny slange i tilsvarende str og kvalitet. Gasslangen skal henge fritt og ikke være bøyd eller bendt for å sikre fri tilførsel. Gasslangen skal ikke berøre grillen annet enn på tilkoblingspunktet. Gasslangen skal ikke overstige 150cm. C3. Tilkobling av regulator til gassbeholderen Pass på at alle brytere står i AV posisjon. Koble regulatoren til beholderen som følger. 1. Forsikre at bryterne på grillen og regulatoren står i AV posisjon. 2. Hvis gassbeholderen er ny, fjern forseglingen på beholderen. 3. Koble regulatoren til gassbeholderen i henhold til standard. 4. Foreta lekkasjetest. C4. Lekkasjetest. Utføres jevnlig, alltid ved bytte av gassbeholder og hvis grillen ikke har vært brukt over en lengre periode. Forsikre at alle brytere på grillen og regulator er i AV posisjon. Lag en blanding med 2 deler oppvasksåpe og 1 del vann. Pensle blandingen på alle tilkoblinger i gasstilførselen. Åpne gasstilførselen på regulatoren og sjekk om det kommer bobler. Hvis det ikke kommer bobler er grillen klar til bruk. Hvis det kommer bobler, forsøk å stramme til koblingene å gjenta testen. Lar ikke problemet seg løse, ta kontakt med forhandler. UTFØR ALDRI LEKKASJETEST VED BRUK AV FLAMMER.

16 D. Bruk D1. Advarsler. Før grillen tas i bruk, sett deg inn i punktet viktig informasjon på side 6. Maks 70% av grillristen kan dekkes til for å unngå overopphetning. D2. Forberedelser før grilling. For å forhindre at matvarer brenner seg fast under grilling anbefales det å pensle ristene med matolje som tåler høye temperatur. Ved første gangs grilling kan lakkerte deler forandre farge noe, dette påvirker ikke grillens egenskaper. D3. Tenning av grillen. Åpne lokket. Forsikre at alle brytere står i AV posisjon. Åpne så gasstilførselen på regulatoren. Trykk inn og vri bryteren til brenneren som ønskes tent til MAKS posisjon og trykk inn tennerknappen flere ganger. Hvis brenneren ikke tenner innen 5 sekunder, lukk gasstilførselen og avvent 5 minutter for ventilasjon. Forsøk så å tenne grillen på nytt. Tenne neste brenner ved å vri bryteren til MAKS, denne skal tenne innen 5 sekunder. Hvis brennerne ikke tenner ved bruk av tennerknappen, se eget punkt for manuell tenning og sjekk feilsøkningsmanualen. Etter at brenneren er tent la den stå i MAKS posisjon i ca 5 minutter for å forvarme grillen. Dette bør gjøres hver gang grillen tennes for å oppnå bedre ytelse. Etter at forvarmingen er gjennomført, justere bryterne etter behov. D4. Manuell tenning av grillen. Stikk inn en lang tent fyrstikk i hullet på venstre side av grillkroppen. Trykk inn og vri venstre bryter i MAKS posisjon. Når venstre brenner er tent, åpne gasstilførselen på høyre brenner. NB! Forsikre at venstre brenner er tent før gasstilførselen åpnes på høyre brenner. Hvis brenneren ikke tenner ved manuell tenning se feilsøknings manualen eller ta kontakt med forhandler.

17 D5. Grilling med lokket lukket Ved å lukke lokket vil grillen fungere som en ovn. Justere gasstilførselen jevnlig ved grilling med lukket lokk og pass på at grillen ikke overopphetes. D6. Slukking av grillen. Når grillingen er slutt anbefales det å brenne av grillen før den slukkes. Åpne lokket og vri bryterne til MAKS posisjon. La brennerne brenne på MAKS i ca 5 minutter. Lukk så gasstilførselen på gassbeholderen og vri bryterne i AV posisjon. Koble regulatoren fra gassbeholderen. NB! Ikke dekk til grillen med overtrekk eller liknende før grillen har kjølnet ned. E. Vedlikehold. Rengjøre grillen jevnlig mellom hver gang den brukes og spesielt hvis den har vært lagret over lenger tid. Pass på at grillen er kald før den rengjøres. Ikke bruk brennbare kjemikalier eller slipende vaskemidler for rengjøring. Vann og oppvasksåpe anbefales. Spray aldri vann på grillen mens den er varm Vi anbefaler at grillen tildekkes med et grilltrekk når den ikke er i bruk. Nordic Season universal grilltrekk str. S passer til denne grillen. E1. Vedlikehold av grillristen. Rengjør grillristen med oppvasksåpe og vann. For å fjerne brente matrester bruk en svamp eller børste. Tørk risten godt, oppbevares tørt. E2. Vedlikehold av brenner. Ved normalt bruk vil det holde å brenne av brenneren for å fjerne fett og smuss. Før lengre oppbevaring, bør brenneren demonteres og børstes med en metallbørste. Etter lengre oppbevaring, sjekk at ikke insekter og andre skadedyr har krøpet inn og blokkerer gasstilførselen. Bruk en piperenser til å fjerne eventuelle blokkeringer.

18 E3. Vedlikehold av grillkroppen Rengjør regelsmessig grillkroppen for å fjerne fett og rester av salt som kan skape rust. Bruk en skarpe i tre eller plast og klut/nylonbørste, vann og oppvasksåpe ved behov. NB! Pass på at det ikke kommer vann inn i brennerne, brennerne må være helt tørre før grillen tas i bruk. E4. Skruer og muttere. Skru til skruer og muttere jevnlig. E5. Oppbevaring. Oppbevare grillen på et tørt sted. Ved langvaring oppbevaring, dekk brennerne med aluminiums folie for å hindre at innsekter og skadedyr tar bolig. Hvis grillen oppbevares innendørs, mrk at gassbeholderen ikke kan oppbevares innendørs. Oppbevare gassbeholderen utilgjengelig for barn. Grilltips. For best mulig resultat, forvarme grillen. Ikke grill frossen eller halvveis tint mat, da dette vil forlenge grilltiden og maten vil oppleves som kokt i stedet for grillet. For å hindre oppflamming og brent mat, dekk til grillristen med aluminiumsfolie eller lignende ved grilling av matvarer med høyt fettinnhold. Justere temperaturen etter behov og pass på at maten ikke blir brent. Del grillen inn i kalde og varme soner etter behov. Bruk egnet grillverktøy og vis hygienehensyn ved grilling av flere typer råvarer.

19 E3. Vedlikehold av grillkroppen Rengjør regelsmessig grillkroppen for å fjerne fett og rester av salt som kan skape rust. Bruk en skarpe i tre eller plast og klut/nylonbørste, vann og oppvasksåpe ved behov. NB! Pass på at det ikke kommer vann inn i brennerne, brennerne må være helt tørre før grillen tas i bruk. E4. Skruer og muttere. Skru til skruer og muttere jevnlig. E5. Oppbevaring. Oppbevare grillen på et tørt sted. Ved langvaring oppbevaring, dekk brennerne med aluminiums folie for å hindre at innsekter og skadedyr tar bolig. Hvis grillen oppbevares innendørs, mrk at gassbeholderen ikke kan oppbevares innendørs. Oppbevare gassbeholderen utilgjengelig for barn. Tekniske spesifikasjoner Modell: GB2111L VARMEEFFEKT: 4,0kW KATEGORI I 3+ : BE,CY,CZ,EE,FR,GR, IE,IT,LV,LT,LU,PT,SK,ES,CH and GB. BUTAN GASS:(G30)=28-30mbar ( 291 g/h) PROPAN GASS: (G31)=37mbar VENTIL STR: 0,70MM PRODUSERT AV UNITED FOUR CO., LTD CE-359BT842 Kun for utendørs bruk. Deler av denne grillen blir meget varme under bruk, hold små barn på avstand Les instruksjonsmanualen før grillen tas i bruk. Medfølgende slange og regulator er beregnet for bruk med Propangass. Denne grillen er importert av: Nordic Season Products AS, N-2013 Skjetten. Norge.

20 Feilsøkning Problem Brenneren vil ikke tenne ved bruk av tenneren. Mulig årsak Gassbeholderen er tom. Feil på regulatoren Blokkeringer i brenneren Blokkeringer i gassventilene. Løsning Forsøk med en annen gassbeholder. Forsøk med en annen regulator. Rengjør brenneren. Fjern eventuelle blokkeringer i ventilene, ved å trykke inn en knappenål. Brenneren vil ikke tenne ved manuell tenning. Lav flamme/effekt eller flammen slår tilbake mot ventilene. Blokkeringer i gasslangen. Demontere og skyll gasslangen. Ledningen til elektroden er løs. Fest ledningen. Ledningen til tenneren er skadet. Bytt elektrode ledning. Trykknappen til tenneren er skadet. Bytt trykknapp. Gassbeholderen er tom. Forsøk med en annen gassbeholder. Feil på regulatoren Forsøk med en annen regulator. Blokkeringer i brenneren Rengjør brenneren. Fjern eventuelle blokkeringer i Blokkeringer i gassventilene. ventilene, ved å trykke inn en knappenål. Blokkeringer i gasslangen. Demontere og skyll gasslangen. Gassbeholder er for liten Forsøk med en større gassbeholder. Blokkeringer i brenneren Rengjør brenneren. Fjern eventuelle blokkeringer i Blokkeringer i gassventilene. ventilene, ved å trykke inn en knappenål. Blokkeringer i gasslangen. Demontere og skyll gasslangen. Vind Flytt grillen til et mindre vindutsatt sted. Bryter er vanskelig å vri rundt Gassventilen er ødelagt Bytt gassventil Reklamasjon/Deler. Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet i transport, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp. Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten. Deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres etter gjeldene prisliste + eventuell frakt og ekspedisjonsgebyr. Forbrukerkontakt ved reklamasjoner eller bestilling av deler: Nordic Season Products AS Hvamsvingen 4 N-2013 Skjetten Tlf: (Hverdager ) Fax: e-post:

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer