Head shield I. Wheel bushing,long. Leg extender, front

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Head shield I. Wheel bushing,long. Leg extender, front"

Transkript

1 SWE JA Monterings- og bruksanvisning for gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

2 Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Detaljliste/Montering 5.: Sprengskisse/Montering 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobling av gassflaske 8.: Lagring av gassflaske 9.: Bruksanvisning 10.: Rengjøring av gassgrillen 11.: Kontroll av gassgrillen 12.: Garanti Tenk på: Grillen må kun brukes utendørs. Flytt ikke grillen når den er i bruk! Når grillen ikke brukes skal alltid gassflasken kobles fra. OBS: Visse deler kan bli meget varme, vær ekstra forsiktig når det er barn og husdyr i nærheten! Enhver forandring av grillen kan være farlig og er ikke tillatt! Advarsel: Bruk IKKE bensin, sprit eller lignende ved tenning av grillen!

3 1.:Tekniske data Gass: Gassflaske: Tilkoblingstrykk: Propan P6, P11, PC5 och PC10 30 mbar Effekt: ca. 7 kw Vekt: Mål (ca.): Grillflate: Brenner: Tenning: ca. 25 kg B127,5cm, D51cm, H105cm ca 50,5 x 35 cm 1st Piezotenning Ved kjøp av en LANDMANN Gassgrill har Du fått et høyverdig kvalitetsprodukt. Grillen er CE godkjent.

4 2.: Funksjoner Ved å trykke inn bryteren og trykke på tennknappen tennes den justerbare gassbrenneren. Med denne grill kan Du grille, ovnsbake og holde maten varm. Forberedelsestiden er minimal. Grillingen kan startes etter 5-10 min. 3.: Monteringstips Et tips: Dra til alle skruer først når alle deler er komplett monterte. Dette gjør monteringen lettere og høyner stabiliteten på grillen. Før monteringen er det smart å ta ut alle deler av forpakningen og sortere dem ved hjelp av monteringsanvisningen. Skulle grillen, til tross for nøye kontroll, ikke være komplett, ber vi Deg ta kontakt med kjøpsstedet. Les først denne bruksanvisning nøye og følg så monteringsanvisningene. Vi forbeholder oss retten til tekniske forandringer og trykkfeil. Gå gjerne inn på FØR du monterer og bruker grillen, for eventuelle forandringer i bruks- og monteringsnvisningen.

5 4.: Detaljliste Head shield I E Wheel bushing,long Leg extender, front

6 4.: Detaljliste A Grillskål 1st B C Lokk 1st - - D Ventil 1st E Frontpanel 1st F Brenner 1st G Sidebord, høyre 1st H Sidebord, venstre 1st I - - J Varmebesk. plate 1st K Hjul 2st L Hjulaxel 1st M Øvre del til ben (ven) 1st N - - O Øvre del til ben (høy) 1st P Ben, høyre 1st Q Ben, venstre 1st R Støttestag mellom ben 2st S Frontpanel 1st T Håndtak til lokk 1st U Flametamer 1st V Grillrist 1st X - - Y Bryter 2st Z Tennknapp 1st AA Fettkopp BB Holder til fettkopp CC Beslag øvre DD Beslag nedre EE Fot til ben FF Redskapsholder GG Varmerist OBS: Slange og regulator medfølger ikke. Dette kjøpes separat, likeså gassflaske. 1st 1st 2st 2st 2st 1st 1st

7 5.: Montering Monter venstre overdelen til benet (M) på benet (Q). Bruk 2st skruer og 2st vingmuttere Øvre del til ben (M) Antall: 2st Skrue (#10-24x1-1/4") Antall: 2st Vingemutter (#10-24) Ben, venstre (Q) Hull til hjulaxel Monter høyre overdelen til benet (O) på benet (P). Bruk 2st skruer og 2st vingemuttere Øvre del til ben (O) Antall: 2st Skrue (#10-24x1-1/4") Ben, høyre (P) Antall: 2st Vingemutter (#10-24)

8 5.: Montering Sett opp bena ved siden av hverandre slik at de står i samme retning. Øvre del for ben (O) Øvre del for ben (M) Ben (P) Ben (Q) Monter nå fast støttestaget (R) mellom bena. Det skal monteres på grillens bakside. Bruk 4st skruer og 4st vintemuttere. Høyre benet Skrue (#10-24x1-1/4") Vingemutter (#10-24)

9 5.: Montering Monter frontpanelet (S). Det skal monteres på grillens framside. Bruk 4st skruer og 4st vingemuttere. Vingemutter (#10-24) Skrue (#10-24x2") Snu bena opp ned. Før hjulaxelen (L) gjennom hullet lengst nede på bena (Q). Før så de to hjulene (K) og skivene inn på hjulaxelen, lås fast med 1st hårnålssplint. Hjulaxel (L) Hjul (K) Antall: 1st Hårnålssplint Skive Antall: 2st Skive "Konen" på hjulet skal være inn mot benet Hårnålssplint

10 5.: Montering Monter frontpanelet (E) mellom bena. Den skal monteres på grillens fremside. Bruk 4st skruer og 4st vingemuttere. Frontpanel (E) Vingemutter (#10-24) Skrue (#10-24x2") Monter fast ventilen (D) på frontpanelet, bruk 2st skruer for dette. Monter også fast tennknappen (Z) på frontpanelet. Hvis ikke ferdigmontert, fest kabelen på tennknappens ende. Tennknapp (Z) Frontpanel (E) Antall: 2st Skrue (#10-24x1/2")

11 A: Monter fast grillskålen (A) oppe på bena (M,O). Bruk 4st lange skruer, 4st fiberskiver og 4st vingemuttere. B: Plasser brenneren (F) i grillskålen. Røret på brenneren føres ned i hullet på grillskålens bunn. De plasseres så over ventilens munnstykke. Fest så brenneren mot grillskålen med de to metallskruene. C: Monter de litt kortere skruene på grillskålens kortsider. Bruk 8st fiberskiver og 4st muttere. Disse fungerer som en holder til flametameren (U). D: Plasser bryteren (Y) på ventilden (D). E: Monter tennkabelen på tennstiften som sitter på brenneren. Antall: 2st Metallskrue Mutter Fiberskive Les mer på side 20 Vingemutter (#10-24) Skrue (#10-24x1-1/4") Skrue (#10-24x2") Antall: 14st Fiberskive Mutter (#10-24) Kabel til tenning Monter varmebeskyttelsesplaten (J) på de venstre bena med 2st skruer og 2st vingemuttere. Antall: 2st Antall: 2st Vingemutter Skrue (#10-24) (#10-24x1/2") Påse at varmebeskyttelsesplaten havner ovenfor brennerens 2 rør.

12 5.: Montering Monter sidehyllene (H, J) på bena. Foran fester du hyllen med 2st korte skruer.. Bak skal du bruke 2st lengre skruer og 2st vingemuttere. OBS; Når du fester hyllen bak skal også det siste bakre støttestaget (R) festes på grillens bakside. Skrue (#10-24x1-1/4") Støttestag (R) Skrue Vingemutter (#10-24x1/2") (#10-24) Monter de nedre beslagene (DD) på grillskålen (A). Bruk 4st skruer, 8st fiberskiver og 4st rektangulære muttere. Skrue (#10-24x1/2") Rektangulære muttere Antall: 8st Fiberskive Nedre beslag (DD) Den flate delen skal peke nedover

13 5.: Montering Monter håndtaket (T) på lokket (B). Bruk 4st fiberskiver og 2st vingemuttere. Monter også de øvre beslagene (CC). Bruk 2st skruer, 8st fiberskiver og 4st rektangulære muttere. Håndtak (T) Skrue (#10-24x1/2") Rektangulære muttere Antall: 12st Fiberskive Antall: 2st Vingemutter (#10-24) Øvre beslag (CC) Monter sammen lokket og grillskålen. Før sammen de øvre og nedre beslagene og koble disse sammen med 2st splinter og 2st hårnålssplinter. Antall: 2st Hårnålssplint Antall: 2st Splint

14 5.: Montering Plasser flametameren (U) i grillskålen og over denne plasserer du grillristen (V) Grillrist (V) Flametamer (U) Plasser varmeristen (GG). Hullet i lokket og i grillskålen brukes for å feste denne risten. Varmerist (GG)

15 5.: Montering Fest holderen til fettkoppen (BB) under grillskålen. Så fester du fettkoppen (AA) i holderen. Fester du ikke disse delene, kan det dryppe fett ned på underlaget som grillen står på. Fettkopp (AA) Holder til fettkopp (BB) Fettkoppen skal tømmes/rengjøres regelmessig! Før du bruker grillen: - Monter gasskoblingene - Kontroller tettheten på gasskoblingene - Les nøye igjennom øvre anvisninger

16 6.: Oppstilling av grillen Sett grillen på et stabilt, jevnt og ikke brennbart underlag, og på en slik måte at den beskyttes for vind. Sørg for at det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand til brennbare materialer. Beskytt gassflasken fra direkte sollys og andre varmekilder (max. 50 C). Flytt ikke grillen når den er varm eller i bruk. Gassflasken skal ved bruk stå ved siden av grillen, sørg for at slangen ikke ligger inn mot noen varme deler på grillen eller at den er bøyd eller i spenn. Det er ikke tillatt å plassere gassflasken under grillen/brennerne. Lagring av grillen Når grillen ikke brukes bør den om sommeren stå under tak og et trekk bør brukes. Beskytt grillen fra fukt og kulde for å minske slitasjen. Bor du 5 km eller nærmere havet er det å anbefale å sette grillen innendørs, da saltene i luften kan minske levetiden på grillen. Når grillen skal settes inn etter sesong, gjør følgende punkter: 1.: La grillen bli helt kald. 2.: Koble bort slange og gassflaske. 3.: Rengjør grillen. 4.: Lagre grillen tørt (og beskytt den fra kuldegrader hvis mulig). 5.: Sørg for at slangen ikke er bøyd eller i spenn. 6.: Oppbevar monteringsanvisningen sammen med grillen. 7:. Rengjør rist og brennere. Smør disse rikelig inn med matolje før lagring (se avsnitt om vedlikehold/rengjøring). 7.: Tilkobling av gassflaske For å tilkoble grillen trenger du følgende: - gassflaske P6, P11, PC5 eller PC10. Disse kjøper du og kan byttes/fylles når de er tomme. - en regulator med tilkoblingstrykk 30 mbar. - en slange. En skadet slange skal umiddelbart byttes ut. - såpevann/lekkasjespray. For å kontrollere tettheten ved

17 Tilkoblingen skjer på følgende måte: SWE 1. Slangekoblingen skal være tettet i begge ender med slangeklemmer. 2. Regulatoren monteres på slangen og tettes med slangeklemme. 3. Andre enden av slangen skal monteres på grillens slangenippel, nippelen sitter på grillens ventil (D). Også denne kobling skal tettes med slangeklemme. 4. Med håndkraft skrues regulatoren fast i gassflasken. Skru motsols (på regulatoren er det vanligvis en pil som viser hvilken vei det skal skrus). 5. Kontroller tettheten på koblingene før grillen brukes. Sørg for at det ikke er noen ild eller antennelseskilder i nærheten. For eksempel RØYK IKKE. - Sett bryteren på OFF. - Vri på gassflasken. - Pensle koblingene med såpevann/lekkasjespray. - Blir det bobler, er det utett. - Steng av gassflasken og dra til koblingene eller bytt ut skadete deler. DK/NO/FIN 1. Kontroller at regulatoren står på OFF. 2. Løft opp låseringen. 3. Trykk fast regulatoren på gassflasken. Trykk ned til du hører et knepp. 4. Du skal kunne løfte flasken i regulatoren om den sitter riktig.

18 8.: Lagring av gassflaske Unngå å lagre gassflasken under jorden, da gass er tyngre enn luft. Dessuten er glassen flyktig og små mengder ventileres snart bort. Under transport og oppbevaring skal den medfølgende hetten til ventilen være påsatt. Gassflasker - også tomme - skal alltid oppbevares stående. Kontroller før gassgrillen tas i bruk, at de gassførende delene av grillen ikke er tilstoppet av insekter eller lignende. Dette kan forårsake stopp i gasstilførselen. 9.: Tenning av grillen Bruk først Din LANDMANN - Gassgrill etter at du har kontrollert tettheten av alle gassførende deler på grillen. Kontroller tettheten av koblingene. Ved tenning av grillen: Len Deg ikke over grillflaten ved tenning av brenneren. Du kan tenne Din gassgrill på en sikker måte, om Du gjør følgende: 1.: Åpne lokket på grillen og ha lokket åpent ved tenning. 2.: Åpne ventilen på gassflasken. 3.: Trykk inn venstre bryter og vri motsols til pos MAX. Trykk samtidig gjentatte ganger på tennknappen. Då skal det slå en liten gnist som antenner gassen. 4.: Har ikke grillen tent etter ca 5 sek ved første tennforsøk, steng av gassen og vent 3 min til neste tennforsøk. 5.: Når du har tent brenneren kan du også vri igang den andre knappen slik at brenneren tenner fullt ut. Still inn ø sket temperatur på bryteren. 6.: Når brenneren er tent, stiger varmen opp mot flametameren som presser/fordeler varmen ut til sidene under grillristen. 7.: For å avslutte grillingen stenger Du ventilen på gassflasken og vrir så av gasstilførselen til brenneren på bryteren. Videre skal påses: - Start alltid med åpent lokk - Forvarm grillen i 5-10 min før du griller - Smør inn grillristen med matolje for å minske risikoen for at det som grilles setter seg fast - Ha på Deg beskyttelseshansker når Du håndterer lokket eller risten.

19 10.: Rengjøring av gassgrillen BRUK BESKYTTELSESHANSKER NÅR DU HOLDER PÅ MED VARME DELER, FOR UNNGÅ BRANNSKADER. Grillristen (emaljert) Når du har avsluttet matlagingen skal du brenne ytterligere på MAX i 5 min. Deretter stenger du av grillen og tørker bort fett og matrester med en svamp eller grillbørste. Smør så inn risten med matolje. Man kan innimellom også vaske dem i rikelig med varmt vann (deretter må de tørke helt) og så smøres inn med matolje. Varmeristen Når du har avsluttet matlagingen skal du brenne ytterligere på MAX i 5 min. Deretter stenger du av grillen og tørker bort fett og matrester med en svamp eller grillbørste. Smør så inn risten med matolje. Man kan innimellom også vaske dem i rikelig med varmt vann (deretter må de tørke helt) og så smøres inn med matolje. Grilldelen - Innvendig Ta bort overflødig fett fra grillens innside med en plast- eller treskrape. Om du noen gang vil rengjøre grillen grundig, kan du bruke en svamp eller myk børste med såpevann. Ta bort rist og brennere før rengjøring. Sørg for at regulator og ventil ikke blir våte. Et tips er å dekke over disse deler med folie under rengjøring. OBS: Tenk på at om grillen er altfor fettete/skitten kan fettet antennes, dessuten etser marinader og matfett på grillen. Etter rengjøring smør inn innsiden av grillen med et tynt lag matolje. Grilldelen - Utvendig Tørk regelmessig av grillen med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel, f.eks. såpevann. Etter rengjøring kan man med fordel spraye og smøre inn grilldelen med f.eks eller WD-40. Dette for å gi grillen en fin blank flate men også for å gi grillen en ekstra beskyttelse mot korrosjon. Brenneren Brenn av fett og matrester i 5 min på MAX etter matlagingen. Man bør rengjøre brenneren med en svamp eller lignende for å få bort etesende marinader og matrester, tørk av den nøye og smør så inn den med et tynt lag matolje. For å rengjøre brennerens hull kan du bruke en piperenser eller lignende. Fortsettelse neste side...

20 Kontroller (spesielt når grillen ikke har vært i bruk en stund) at ikke insekter etc. har tettet til brennerens rør. A: Skru løs brenneren (2st skruer under grillskålen). B: Løft opp brenneren. Rengjør ved behov røret med en flaskebørste eller lignende. Brennerens rør Ventil Etter dette setter du igjen brenneren på.plass. Rørene skal plasseres på ventilens munnstykke. Disse havner ca 1 cm inn i brennerens rør. At det ikke er noen ytterligere tetning her er fordi at syre suges inn her og blander seg med gassen. Dette for å få rett forbrenning i brenneren. Ingen ytterligere tetning behøves. Fettkoppen Tøm og vaske regelmessig fettkoppen. Flametameren Tørk regelmessig av flametameren med en fuktig klut eller svamp. Smør inn den med et tynt lag matolje. 11.: 1.: Kontroll av gassgrillen Gassflasken Hver gang du bytter gassflaske, er denne kontrollert av leverandør. Slange og regulator Du bør kontrollere slangen og regulatoren hver gang du skal bruke grillen. Sørg for at slangeklemmer og koblinger er tette. Bytt ut eventuelt skadete deler. Regulatoren (kun Sverige) Kontroller at gummipakningen på tappen som skal skrues inn i gassflasken ikke er sprukket eller uttørket. Om så er tilfelle, skal man bytte ut regulatoren. Brennerne Se foregående avsnitt (Rengjøring av grillen)

21 12.: Feilsøking Skulle noe til tross for nøye kontroll være feil, og en funksjonsforstyrrelse oppstå, tenk da på følgende: Mindre feil kan man reparere selv (se feilsøkingstabell under). Ved andre feil bør en fagmann/forhandler kontrollere og eventuelt reparere grillen. Feil Årsak Løsning Ujevne flammer/ujevn gassflyt. 1. Gassen er nesten slutt. 1. Fyll på flasken. 2. Lekkasje ved gassførende deler. 2. Test med såpevann hvor det lekker. Det blir bobler ved lekkasjen. Tette eller bytt ut defekte deler. 3. Regulatoren er defekt. 3. Bytt ut regulatoren. 4. Gassførende deler eller brennere 4. Rengjør deler. er tiltettet. 5. Det blåser rett inn i grillen 5. Sett grillen i le for vinden 6. Brenneren er oppbrukt. 6. Bytt ut brenneren. Brenneren tenner ikke. 1. Gassflaskens ventil er ikke åpen. 1. Åpne flaskeventilen. 2. Gassen er tom. 2. Fyll på flasken. 3. Brennerrørene sitter ikke over 3. Juster brenneren mot ventilmunnstykket. ventilens munnstykke. 4. Feil på tenneren. 4. Hold en lang tenner ved siden av brenneren og vri igang gassen. OBS: vær meget forsiktig for å unngå brannskader. Høye flammer fra brenneren. 1. Grillen er mmeget skitten/fettete. 1. Rengjør grillen. 2. Det som grilles er meget fett eller 2. Tørk av kjøttet. Kan også senke har mye marinade? temperaturen på grillen. 3. For høy temperatur 3. Senk temperaturen Antenning av fett/matrester 1. Mye matrester har samlet seg i grillen. 1. Rengjør grillen 2. Grillgodset er meget fett. 2. Tørk av grillgodset. Temperatur på grillen er for lav 1. Grillen er ikke forvarmet. 1. Forvarm grillen minst 5-10 min. 2. Brenneren er skitten/tilstoppet. 2. Rengjør brenneren. 3. Gassførende deler er tilstoppet. 3. Rengjør eller bytt ut delene. Flammebakslag - En boblende lyd høres, flammene Steng gassflaskens ventil. I noen tilfeller kan flammene dras inn "puffer" i brennerrøret Vent et par minutter og start deretter grillen på nytt. Hjelper ikke det må brennere og brennerrør rengjøres.

22 12.: Garanti Garanti for Landmann griller gjelder et år fra innkjøpsdato og omfatter kun produksjonsfeil og savnede deler som erstattes. Garantien omfatter ikke utbytte eller kostnad for forbruksdetaljer såsom brennere eller rister. Kostnader for frakt, montering, normal slitasje og feilaktig håndtering omfattes ikke av garantien. Garantien gjelder heller ikke ved egen modifisering eller annen endring av grillen. Ingenting i denne informasjon er ment å begrense vilkår, garantier, rettigheter eller godtgjørelse i samsvar med gjeldene forbrukerlov, foruten i den utstrekning som innrømmes i henhold til loven, Skulle, til tross nøye produksjon, kontroll, forpakning og transport dette produkt ikke være komplett eller til din tilfredshet, ber vi deg sende denne originalanvisning med kommentarer til: SVERIGE LANDMANN Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: FINLAND LANDMANN Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box 1 SF Helsinki Tele: Fax: NORGE LANDMANN Norge A/S Sandstuveien 60 A N-1184 Oslo Tele: Fax: DANMARK LANDMANN Danmark A/S Hvidsværmervej 147 DK-2610 Rødovre Tele: Fax: Gå gjerne inn på for nyheter og tilbehør mm.

23

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 12762-2009 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 12713 NOR 2007 - AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12713 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht foreskriftene, er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12277 NO 01/05 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C 12283C NOR 11/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12283C Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 12295 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12295 Les nøye igjennom monterings - og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

9272523-2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 9272523 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12222EVO - 2008 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12229SFN Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12729 NOR 04/10 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12729 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

12271-2007 NOR/AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12271 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i hht forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

12792 NOR 12/08 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12792 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367

Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 12367 NOR - 2006 AB 1 Monterings- og bruksanvisning lavasteinsgassgrill 12367 VIKTIG: LES NØYE IGJENNOM INSTRUKSJONEN FØR DU TAR I BRUK GRILLEN. FØLG ANVISNING FOR MONTERING OG BRUK, STEG FOR STEG, I RIKTIG

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 620101

Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Modell: Utgave: 620101NO 20/11-09ab Monteringsanvisning Gassgrill 620101 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning

Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Modell: Dato: 12371FTno 8/12-09ab Gassgrill 12371FT Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill 12771

Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Modell: 12771 Dato: 1/12-09AB Monteringsanvisning Gassgrill 12771 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning

Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Modell: Utgave: 12259CB 25/11-09AB Gassgrill 12259CB Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

31316 & 31317-2008 NOR AB 1 Monteringsanvisning kullgrill artikkel nr. 31316 & 31317 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430

Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430 Modell: Dato: 12430NO 30/11-09ab/tc Monterings og bruksanvisning Gass kjøkken 12430 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANNkvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til

Detaljer

Monteringsanvisning Gassgrill

Monteringsanvisning Gassgrill Modell: Dato: 12721NO 30/09-11 EF/TC Monteringsanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346

Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 31346 Versjon: Dato: 3134no 18/02-10ab Monteringsanvisning Kulegrill Black Pearl 3134 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til

Detaljer

Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016

Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016 Modell: 12016 Utgave: 08/01-10ab Monteringsanvisning Terrassevarmer 12016 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsterrassevarmer i bruk.ved bruk i henhold til

Detaljer

Monteringsanvisning murgrill art.nr 11736 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 12755no 26/11-12 ef/tc Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 1273NO 27/11-0AB Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Deleliste 5.: Monteringsbilder stativ/grilldel 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobl

Innhold: 1.: Tekniske data 2.: Funksjoner 3.: Monteringstips 4.: Deleliste 5.: Monteringsbilder stativ/grilldel 6.: Oppstilling av grillen 7.: Tilkobl 12277XC NO AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12277XC Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Gassgrill

Monterings og bruksanvisning Gassgrill Modell: Dato: 12736NO 23/02-11ef/tc Monterings og bruksanvisning Gassgrill Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LNDMNN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004572

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004572 004572 NO 07/06 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004572 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill MARSHALL GG201407 Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK:

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12213

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12213 12213 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12213 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CUBA GG30400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs.

Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Monterings, bruks og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. Kun for bruk utendørs. Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323

Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Monterings-og brukermanual Gassgrill UPPER-EAST med 4+1 brennere, inkludert bak-brenner og grillspyd. Vrnr: GG201323 Les igjennom og sett deg inn i manualen før grillen tas i bruk. Før grillen tas i bruk

Detaljer

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018

Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 Montering, - bruk og vedlikeholdsanvisning for gassgrill FREEMONT. GG102018 KUN FOR UTENDØRS BRUK Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og bruksanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT

YORK. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill YORK GG701402 YORK REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere

Detaljer

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499

VARBERG. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 VARBERG Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill VARBERG GG291499 Innholdsfortegnelse Advarsler...................... 2 Teknisk data....................3 Gass kategori......................3 Deleoversikt...................

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK!

FONTANA KG201470. Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NO KG201470 FONTANA Fontana kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409

CLIFF. Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill CLIFF GG201409 CLIFF Les denne manualen og gjør deg kjent med produktet før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. MERK: DENNE

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner Gassgrill Savannah III, 3 brennere og sidebrenner 0359 2 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIK- KERHETS INSTRUK- SENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen.

ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER i denne manualen. CURTIS Montering, -bruk og vedlikehold for Gassgrill Curtis GG201414 MERK: LES OG UTFØR AVSNITTET OM LEKASJETEST I MANUALEN ADVARSEL: Ikke tenn denne grillen før du har lest avsnittet om TENNINGSINSTRUKSJONER

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING C3 - SILVER 441036 NO Bruksanvisning LES DETTE NØYE FOR DIN EGEN SIKKERHET Generell informasjon og tips. PLASSERING Dette produktet er kun ment for utendørsbruk! Du må verken

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED

MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED MONTERINGSANVISNING YUKON GRILL / ILDSTED Nordic Season Products www.nordicseason.no Før du starter monteringen av denne grillen, les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene og advarslene: ) Grillen er kun

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA. Propan sikkert, raskt og rent

Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA. Propan sikkert, raskt og rent Propanguide. Fylt og kontrollert av AGA Propan sikkert, raskt og rent 02 Propanguide. Innholdsfortegnelse. 03 Hva er propan? 04 Fordeler ved grilling med propan 07 Flasketyper Propanbrukerens ABC 08 1.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer