13. Radio og fjernsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13. Radio og fjernsyn"

Transkript

1 13. Radio og fjernsyn Kommentarar: tekstdel s Målform i NRK-kanalar * F 13.1 Nynorsk i NRK tv * 13.2 Målform i NRK radio og tv Nynorsk i NRK etter kanal Nynorsk sendetid NRK radio Nynorsk sendetid i NRK tv Sendetid etter kanal og målform i NRK Nynorsk og dialekt i verbalprogram etter NRK-kanal Redaksjonsmedarbeidarar i NRK etter målform Bruk av nynorsk og dialekt hos redaksjonelle medarbeidarar i NRK 2009* Målform privat hos redaksjonelle medarbeidarar i NRK 2009*

2 Tabell 13.1 Målform i NRK-kanalar Prosent norsk taletid i sendingane P1 P2 P3 NRK1 NRK2 Radio TV NN BM NN BM NN BM NN BM NN BM NN BM NN BM Endra føring av statistikken frå og med 1999 gjer det vanskeleg å jamføre med tidlegare år. Allmennkringkastingsrådet , Allmennkringkastinmgsrapporten, , NRK Årsrapport NRK Analyse Sist oppdatert

3 Figur 13.1 Nynorsk i NRK tv Prosent 10 NRK 1 NRK NRK 2 NRK 1

4 Tabell 13.2 Målform i NRK radio og tv Verbal sendetid i radio og fjernsyn Prosent Radio Fjernsyn Nynorsk Dialekt Bokmål Nynorsk Dialekt Bokmål ,1 3,3 78,6 16,2 1,9 81, ,6 3,9 78,5 14,9 3,0 82, ,8 4,6 77,6 17,9 3,7 78, ,2 4,7 78,1 15,5 2,9 81, ,2 4,7 78,1 17,2 4,5 78, ,5 3,8 77,7 16,5 4,9 78, ,5 7,0 76,5 16,9 3,9 79, ,0 7,7 75,3 16,5 4,1 79, ,2 7,9 75,9 16,7 5,3 78, ,9 7,5 74,6 17,3 4,6 78, ,8 8,2 74,0 15,7 4,7 79, ,0 7,9 75,2 18,5 4,3 77, ,3 8,3 76,4 15,6 4,2 80, ,1 9,7 77,2 14,5 4,8 80, ,4 11,4 76,1 16,1 5,6 78, ,5 11,0 77,5 16,0 7,2 76, ,8 5,9 80,3 16,1 4,6 79, ,1 6,3 78,6 16,7 6,1 77, ,0 6,1 79,9 15,8 7,0 77, ,8 6,0 80,2 14,7 6,2 79, ,9 13,4 75,8 11,3 6,2 82, ,7 14,0 76,3 9,3 7,8 82, ,2 13,0 76,8 11,0 7,5 81, ,4 16,1 76,3 10,3 8,8 82, ,6 16,0 72,4 10,3 8,8 81, ,8 16,4 71,8 10,9 6,8 80, ,9 15,3 73,8 12,4 6,8 80, ,0-79,0 5,3 8,9 85, ,9 13,2 77,9 12,3 9,2 78, ,4-78,6 12,0 8,0 79, ,9 20,1 73,0 8,8 5,4 86, ,3 30,2 61,5 13,0 10,4 76, ,0 42,0 55,0 6,0 32,0 63, ,0 41,7 55,7 7,0 23,0 70, ,3 38,0 56,7 8,0 22,0 70, ,0 35,0 61,0 7,0 24,0 69, ,0 31,0 63,0 7,0 18,0 75,0 Frå og med 1972 innførte NRK nye reglar for føring av målstatistikken. Tabell 13.6 Frå 1985 er P1 og P2 slått saman. Frå 1993 er også P3 medrekna. Kulturstatistikk 1992:61 Tala for åra er pårekna summar på nokså skiftande grunnlag MedieNorge 2008 Tala for 2000 er korrigerte for tidlegare publiserte feil Kulturstatistikk 2008, tabell 14.7 Frå og med 2004 stiller NRK strengare krav til kva som er nynorsk og bokmål,. NRK Forskningen og dette inneber at der ein er i tvil,, blir det rekna som dialekt Ein summeringsfeil i radiotal 2005 har viore mogleg å rette Publisert første gongen i Nynorsk faktabok 1998 Sist oppdatert

5 Tabell 13.3 Nynorsk i NRK etter kanal Prosent nynorsk med halvparten av all dialektbruk NN radio NN TV P1 P2 P3 NRK1 NRK ,6 9, ,4 9, ,9 9, ,6 8, ,7 9, ,3 9, ,6 8, ,5 8, ,0 12, ,4 10,9 6, ,2 13,6 5, ,4 13,0 6,6 10,5 8, ,9 17,8 23,9 15,4 11, ,0 18,0 23,0 16,0 14, ,0 13,8 27,0 12,0 21, ,7 10,5 7,2 11,7 14, ,0 22,0 27,0 12,0 25, ,0 15,0 27,0 10,2 15, ,0 19,0 26,0 17,0 21, ,0 20,0 28,0 23,0 19,0 P2 er rekna med i sum-tala frå P3 er rekna med frå og med 3. kvartal NRK2 blei opna september 1995, men er rekna med frå Tala frå og med 1999 kan ikkje jamførast med tala frå tidlegare år, jf. merknader til tabell 13.2 Tabellen kan ikkje lenger oppdaterast, og er no avslutta. Tabell 13.6 Kulturstatistikk 1992, tabell 34 Kulturstatistikk 2002, tabell 12.4 Kulturstatistikk 2003, tabell 12.4

6 Tabell 13.4 Nynorsk sendetid i NRK radio Med faktisk sendetid i timar Sendetid % NN I alt Ord NN , , , , , /46 11, /47 10, /48 11, /49 13, /50 15, /51 15, /52 13, /53 14, /54 15, /55 14, /56 14, /57 13, /58 15, /59 17, /60 15, , haust 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 Sendetid % NN I alt Ord NN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Til og med 1951/52 er timetala for nynorsk sendetid omtrentlege fordi timetalet for ordsendingar i alt er ei utrekning som må korrigerast med offisielle tal om slike finst i noko arkiv hadde P2 prøvesendingar som ikkje er med. Først frå 1985 finst fullstendige data. Frå 1985 er P1 og P2 slått saman. Frå er også P3 medrekna. NRK skil ikkje lenger ut timetal ordsendingar Tabell 13.2 Dahl 1975:203 Halvtanna hundreår :144f Knut Heidar: Norske politiske fakta , Oslo 1983, s. 273 f. Kulturstatistikk 1992:61 Kulturstatistikk 2001, tabell 12.1 Kulturstatistikk 2003, tabell 12.1 Kulturstatistikk 2004, tabell 13.1 St.meld. nr. 7 (1957):48 Kulturstatistikk 2006, tabell 14.1 og 14.2 St.meld. nr. 48 (1958):46 Kulturstatistikk 2008, tabell 14.1 og 14.2 St.meld. nr. 101 (1958):51 NRK Forskningen St.meld. nr. 70 ( ):162 NRK Årbok og årsmelding NRK Tall og Fakta Publisert første gongen i Nynorsk faktabok 1998 Statistisk Årbok Sist oppdatert

8 Tabell 13.5 Nynorsk sendetid i NRK tv Sendetid og prosent Sendetid % NN I alt Ord NN 1959/60 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 Sendetid % NN I alt Ord NN , NRK tok ikkje til å føre samla målstatistikk for fjernsynssendingane før Frå 1996 er NRK2 medrekna. Distriktssendingane er ikkje rekna med Frå 2008 er NRK3 og NRK Super med Frå 2001 skil ikkje NRK lenger ut ordsendingane Tabell 13.2 og 13.6 Knut Heidar: Norske politiske fakta , Oslo 1983:274 Kulturstatistikk 1992:61 Målreising 1967:53 Kulturstatistikk 2001, tabell 12.2 Kulturstatistikk 2002, tabell 12.2 Kulturstatistikk 2003, tabell 12.3 Kulturstatistikk 2004, tabell 13.2 Kultuirstatistikk 2007, tabell 14.5 Kulturstatistikk 2008, tabell 14.5 NRK Forskningen NRK Årsmelding NRK Tall og Fakta Språkleg rettferd. Brosjyre nr. 9 frå Kringkastingsringen, 1960:22f Statistisk Årbok St.meld. nr. 70 ( ):167 Publisert første gongen i Nynorsk faktabok 1998 Sist oppdatert

10 Tabell 13.6 Sendetid etter kanal og målform i NRK Timar verbal sendetid med norsk tale Radio TV Radio og TV P1 P2 P3 I alt % NRK1 NRK2 I alt % Sum % 1992 NN , , ,0 Dialekt , , ,5 BM , , ,5 I alt NN , , ,6 Dialekt , , ,3 BM , , ,1 I alt NN , , ,5 Dialekt , , ,5 BM , , ,1 I alt NN , , ,1 Dialekt , , ,2 BM , , ,8 I alt NN , , ,3 Dialekt , , ,1 BM , , ,6 I alt NN , , ,7 Dialekt , , ,1 BM , , ,2 I alt NN , , ,8 Dialekt , , ,4 BM , , ,8 I alt

11 Radio TV Radio og TV P1 P2 P3 I alt % NRK1 NRK2 I alt % Sum % 1999 NN , , ,3 Dialekt BM , , ,7 I alt NN , , ,7 Dialekt , , ,0 BM , , ,3 I alt NN ,8 Dialekt BM ,2 I alt NN ,8 Dialekt BM ,2 I alt NN ,8 Dialekt BM ,2 I alt NN ,0 Dialekt BM ,0 I alt P3 er rekna med frå og med 3. kvartal NRK2 blei opna september 1995, men er rekna med frå NYDI (Nyhetsdivisjonen) tok i juni 1999 i bruk databaseprogrammet ENPS. I denne databasen er målform ikkje med som variabel. Dette gjer det vanskeleg å jamføre tal før og etter Det er heller ikkje mogleg å få fram tal for verbal sendetid i NRK TV frå og med Samla verbal sendetid i NRK TV 1999 er påfallande låg og tyder på ein feil i materialet som heng saman med den nemnde omlegginga. NRK rapporterer ikkje slike timetal etter 2004 for tradio og etter 2000 for tv, og tabellen er avslutta NRK Forskningen NRK Årsrapport Publisert første gongen i Nynorsk faktabok 1998 Kringkastingsringen Sist oppdatert

12 Tabell 13.7 Nynorsk og dialekt i verbalprogram etter NRK-kanal Prosent nynorsk og dialekt Radio Radio i alt TV TV i alt P1 P2 P3 NRK1 NRK2 NN Dia NN Dia NN Dia NN Dia NN Dia NN Dia NN Dia ,6 7,4 9,2 13,3 13,1 9,7 14,5 4, ,4 8,4 9,6 15,9 12,4 11,4 16,1 5, ,9 8,5 9,3 14,7 11,5 11,0 16,0 7, ,6 9,5 8,3 14,9 10,8 11,8 15,4 5, ,7 10,2 9,6 15,9 12,0 12,6 15,8 8, ,3 9,1 9,0 16,3 10,8 12,4 14,7 9, ,6 8,3 8,8 16,3 10,7 12,1 13,7 8, ,5 7,3 8,4 22,3 10,5 14,5 10,7 7, ,0 22,8 12,0 7,2 9,6 14,8 9,4 8, ,4 19,8 10,9 6,2 6,7 32,9 10,1 13,1 10,8 8, ,2 14,5 13,6 5,7 5,2 22,9 11,4 12,3 10,2 7, ,4 18,1 13,0 7,5 6,6 33,7 11,6 16,0 10,5 9,1 8,9 6,4 10,3 8, ,9 17,8 23,9 10,3 20,7 15,4 11,1 10,0 6, ,0 18,0 23,0 10,0 19,7 16,0 14,0 11,5 4, ,0 13,8 27,0 19,7-12,0 21,0 5,3 8, ,7 13,6 10,5 6,6 7,2 36,7 8,9 13,2 11,7 9,2 14,0 9,0 12,3 9, ,0 22,0 27,0 21,4-12,0 25,0 12,0 8, ,0 15,0 27,0 20,3 20,1 10,2 15,8 13,0 5, ,0 19,0 26,0 8,3 30,2 17,0 21,0 13,0 10, ,0 20,0 28,0 3,0 42,0 23,0 19,0 6,0 32,0 Før 1985 hadde NRK éin radiokanal og éin tv-kanal, og tala for desse er i tabell P1 og P2 bytta så godt som heile programprofilen seg imellom i P3 er rekna med frå og med 3. kvartal NRK2 blei opna september 1995, men er rekna med frå For 2000 ligg det ikkje føre tal frå NYDI-avdelinga (nyheiter og distriktskontor) Jf. merknader til tabell 15.2 og innleiinga til kapitlet. NRK rapporterer ikkje lenger slike tal, og tabellen er avslutta. Kulturstatistikk 2002, tabell 12.4 Kulturstatistikk 2003, tabell 12.4 NRK Tall og fakta , med eigne utrekningar NRK Forskningen: Programundersøkelsen 1996 NRK Forskningen NRK i 2001 NRK i 2002 Nynorsk mediesenter. Rapport 2003 Publisert første gongen i Nynorsk faktabok 2005 Sist oppdatert

13 Tabell 13.8 Programmedarbeidarar i NRK etter målform Tilsette NN BM Sum % NN NN BM Sum % NN NN BM Sum % NN RADIO RIKS P % P % Sum riksradio % % TV % % SUM RADIO OG TV RIKS % % % Distriktskontor % % I ALT , ,1 % av alle 5,7 % 94,3 % 18,6 78,9 13,1 86,9 Buskerud og Vestfold var eitt kontor i 1998 Hedmark og Oppland var i 2003 blitt eitt kontor Kartlegging av Kringkastingsringen hausten 1966, publisert i brosjyre nr. 14 Brev frå NRK til Kringkastingsringen 1988 med tal pr. oktober 1988 Undersøking i NRK august-september 2003 Nynorsk mediesenter. Rapport 2003 Sist oppdatert

14 Tabell 13.9 Bruk av nynorsk og dialekt hos redaksjonelle medarbeidarar i NRK 2009 Prosent Alltid Ofte Sjeldan Aldri NYNORSK SKRIFTLEG I ARBEIDET I alt 15,1 8,8 17,0 59,2 Kringkasting 8,9 11,1 31,0 48,9 Distriktsdivisjonen 19,8 10,6 17,2 52,4 Marienlyst-divisjonen 11,1 6,5 15,5 66,9 Samisk divisjon 0,0 8,3 0,0 91,7 Kringkastingssjef-stab 50,0 0,0 16,7 33,3 (N) = 754 NYNORSK MUNNLEG I ARBEIDET I alt 17,7 6,1 8,8 67,4 Kringkasting 14,3 7,1 16,7 61,9 Distriktsdivisjonen 20,5 6,8 8,3 64,4 Marienlyst-divisjonen 15,2 4,9 8,5 71,3 Samisk divisjon 0,0 8,3 0,0 91,7 Kringkastingssjef-stab 40,0 20,0 20,0 20,0 (N) = 725 DIALEKT SKRIFTLEG I ARBEIDET I alt 4,4 6,2 22,0 67,4 Kringkasting 2,3 4,5 9,1 84,1 Distriktsdivisjonen 4,2 9,9 31,0 54,9 Marienlyst-divisjonen 4,3 2,7 15,2 77,8 Samisk divisjon 16,7 8,3 16,7 58,3 Kringkastingssjef-stab 16,7 0,0 0,0 83,3 (N) = 726 DIALEKT MUNNLEG I ARBEIDET I alt 30,6 25,8 13,6 30,0 Kringkasting 23,9 10,9 13,0 52,2 Distriktsdivisjonen 37,1 31,1 14,5 17,3 Marienlyst-divisjonen 24,2 18,0 13,3 44,5 Samisk divisjon 50,0 16,7 0,0 33,3 Kringkastingssjef-stab 33,0 50,0 0,0 17,0 (N) = 749 Kjelde Spørjeundersøking blant 2018 journaliustar og redaksjonssjefar i NRK NRK Analyse i samarbeid med NRK Nynorsk mediesenter Publisert første gongen i Språkfakta 2010 Sist oppdatert

15 Tabell Målform privat hos redaksjonelle medarbeidarar i NRK 2009 Prosent Som regel NN Som regel BM/RM Om lag like mykje NN og BM/RM Som regel diaalekt I alt 17,7 71,8 4,5 6,0 Kringkasting 10,9 80,4 8,7 0,0 Distriktsdivisjonen 22,9 62,9 5,1 9,1 Marienlyst-divisjonen 12,9 79,7 3,5 3,9 Samisk divisjon 8,3 93,7 0,0 0,0 Kringkastingssjef-stab 50,0 50,0 0,0 0,0 (N) = 755 Kjelde Spørjeundersøking blant 2018 journaliustar og redaksjonssjefar i NRK NRK Analyse i samarbeid med NRK Nynorsk mediesenter Publisert første gongen i Språkfakta 2010 Sist oppdatert

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

14. Radio og TV. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Radio. Sendetid i TV-kanalane. Statistisk sentralbyrå 151. 6 Tidlegare Kanal 24 Norge AS.

14. Radio og TV. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Radio. Sendetid i TV-kanalane. Statistisk sentralbyrå 151. 6 Tidlegare Kanal 24 Norge AS. Statistiske analysar Kulturstatistikk 4. Radio og TV 4.. Nokre resultat Data presenterte i dette kapitlet er norske radio- og TV-kanalar som fell inn under prinsippa for allmennkringkasting. Medietilsynet

Detaljer

14. Radio og TV. Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Stabil sendeflate i radio. Stabilitet i sendeskjema for TV-kanalane

14. Radio og TV. Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Stabil sendeflate i radio. Stabilitet i sendeskjema for TV-kanalane Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20 4. Radio og TV 4.. Nokre resultat Data presenterte i dette kapitlet er norske radio- og fjernsynskanalar som fell inn under prinsippa for allmennkringkasting.

Detaljer

4. Landsdelar. Kommentarar: tekstdel s. 38

4. Landsdelar. Kommentarar: tekstdel s. 38 4. Landsdelar Kommentarar: tekstdel s. 38 4.1 Privat bruk av målformer etter landsdel 2005* F 4.1 Privat bruk av målformer etter landsdel 2005* 4.2 Den språkdelte kulturen i Noreg 2008* 4.3 Elevar i grunnskulen

Detaljer

14. Radio og TV. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. Lite endringar i radiosendingane. Ikkje store endringar i sendetida i TV-kanalane

14. Radio og TV. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. Lite endringar i radiosendingane. Ikkje store endringar i sendetida i TV-kanalane Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 4. Radio og TV 4.. Nokre resultat Data presenterte i dette kapitlet er norske radio- og TV-kanalar som fell inn under prinsippa for allmennkringkasting. Medietilsynet

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

17. Norskdomsrørsla. Kommentarar: tekstdel s. 121

17. Norskdomsrørsla. Kommentarar: tekstdel s. 121 17. Norskdomsrørsla Kommentarar: tekstdel s. 121 17.1 Medlemstal for norskdomsorganisasjonane 1896 2008 F 17.1 Medlemstal i Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag 1896 2008 17.2 Medlemer i Noregs Ungdomslag

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

14 Radio og fjernsyn. Figur 14.1 Nynorsk, dialekt og bokmål i NRK Radio 1972 2014. Prosent

14 Radio og fjernsyn. Figur 14.1 Nynorsk, dialekt og bokmål i NRK Radio 1972 2014. Prosent utgrd Utdrag 14 Radio og fjernsyn Figur 14.1 Nynorsk, dialekt og bokmål i NRK Radio 1972 2014. Prosent Internett har endra medievanane, men framleis er tv og radio mykje brukte massemedium i Noreg. I begge

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014 Rapport om målbruk i offentleg teneste 214 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 3 Nettsider... 3 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i prosent...

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Nynorsk i nordisk perspektiv

Nynorsk i nordisk perspektiv 1 Nynorsk i nordisk perspektiv Språk i Norden I dei nordiske landa finn vi i dag desse språka: 1. Grønlandsk 2. Islandsk 3. Færøysk 4. Norsk (bokmål og nynorsk) 5. Dansk 6. Svensk 7. Samisk 8. Finsk Av

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Rapport om målbruk i offentleg teneste 21 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 4 Nettsider... 4 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09. NRK Forskningen

Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09. NRK Forskningen Holdningsundersøkelse om språk uke 21/09 NRK Forskningen Om undersøkelsen Metode: Web/Internett Utvalg: Spørreskjemaet ble sendt ut til 2.500 respondenter fra GallupPanelet. Dato for feltarbeid: Uke 21

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 RUNDSKRIV: 2/2012 DATO: 10.01.2012 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Språkstatistikk for departementa for 2009

Språkstatistikk for departementa for 2009 Kulturdepartementet 30. mars 2010 Språkstatistikk for departementa for 2009 Det er fastsett i 1 i forskrift til lov om målbruk i offentleg teneste at Kulturdepartementet skal føra tilsyn med gjennomføringa

Detaljer

Språkstatistikk for departementa for 2010

Språkstatistikk for departementa for 2010 Kulturdepartementet 17. mars 2011 Språkstatistikk for departementa for 2010 Det er fastsett i 1 i forskrift til lov om målbruk i offentleg teneste at Kulturdepartementet skal føra tilsyn med gjennomføringa

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Språkstatistikk for departementa i 2011

Språkstatistikk for departementa i 2011 Kulturdepartementet 10. april 2012 Språkstatistikk for departementa i 2011 1. GRUNNLAGET FOR STATISTIKKEN Språkstatistikken for departementa blir utarbeidd kvart år som ledd i det tilsynsarbeidet Kulturdepartementet

Detaljer

NYNORSK MEDIESENTER rapport 2003

NYNORSK MEDIESENTER rapport 2003 NYNORSK MEDIESENTER rapport 2003 INNHALD Føreord 4 Mandat 6 Samandrag 8 1. Visjon, verdiar og mål 12 Visjon: Stolt nynorsk Verdiar: Dyktig frodig framfus Mål: Godt omdøme 2. Stoda for nynorsken 14 Ein

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Språkstatistikk for departementa i 2012

Språkstatistikk for departementa i 2012 Kulturdepartementet 18. april 2013 Språkstatistikk for departementa i 2012 1. GRUNNLAGET FOR STATISTIKKEN Språkstatistikken for departementa blir utarbeidd kvart år som ledd i det tilsynsarbeidet Kulturdepartementet

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra.

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorar i arbeid Tilbakemelding til tilsett og leiing i verksemda Ei kartlegging bør følgjast av tilbakemelding til dei tilsette om resultata. Ein spreier dermed

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar Nynorskprisen for journalistar Årsrapport 2008 Prisvinnar Odd Reidar Solem : - Kjekt å få denne prisen Den røynde mediemannen og nyhendeanker i TV 2, Odd Reidar Solem, fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Bokmålsforbundet Side 1 av 2

Bokmålsforbundet Side 1 av 2 Bokmålsforbundet Side 1 av 2 Det kongelige kulturdepartement postmottak@kud.dep.no NB! Høringsuttalelsen er kun sendt til denne adressen. HØRINGSUTTALELSE NRK-PLAKATEN Bokmålsforbundet har med forbauselse

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

12. Internett. Kommentarar: tekstdel s. 87

12. Internett. Kommentarar: tekstdel s. 87 12. Internett Kommentarar: tekstdel s. 87 12.1 Nynorsk og bokmål på norskspråklege nettstader 2009* 12.2 Nynorsk og bokmål på norskspråklege nettstader 2004 2009 12.3 Nynorsk og bokmål på norskspråklege

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Saksbehandling kva er no det?

Saksbehandling kva er no det? Saksbehandling kva er no det? Rådgjevar Ole Knut Løstegaard Eforvaltningskonferansen 2012, Oslo, 16/2-2012 Innleiing «Saksbehandling»: ubestemt omgrep Brukt ei rekkje stader i lov- og forskriftsverket

Detaljer

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Hausten 2011 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig,

Detaljer

16. Musikk og scenekunst

16. Musikk og scenekunst 16. Musikk og scenekunst Kommentarar: tekstdel s. 117 16.1 Publikum om språk i musikk 2009* F 16.1 Publikum om norskspråkleg musikk 2009* 16.2 Publikum om kva norske tekstar passar til 2009* 16.3 Publikum

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C nynorsk fakta om hepatitt A, B og C Kva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i levra. Mange virus kan gi leverbetennelse, og dei viktigaste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Gjennomføringsplan for fagprøve MOTORSYKKELFAGET

Gjennomføringsplan for fagprøve MOTORSYKKELFAGET Gjennomføringsplan for fagprøve MOTORSYKKELFAGET Innhaldsliste: Planleggingsdelen... 2 Skriftleg plan over korleis du vil løyse oppgåvene... 3 Gjennomføringsdelen... 4 Dokumentasjonsdelen... 5 Skriftleg

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Vel nynorsk for barnet ditt!

Vel nynorsk for barnet ditt! Vel nynorsk for barnet ditt! 10 elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. Alle elevar skal lære bokmål og nynorsk. Lat barnet ditt få gjere det på den lettaste måten. Kva

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 5.05.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen 15. mars 2005. Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar

Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen 15. mars 2005. Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen. mars 25 Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar Folk sin irritasjon over reklame på TV og i dagsaviser har auka unekteleg den

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Språkstatistikk for departementa i 2013

Språkstatistikk for departementa i 2013 Kulturdepartementet 5. juni 2014, justert 28. oktober 2014 Språkstatistikk for departementa i 2013 1. GRUNNLAGET FOR STATISTIKKEN Språkstatistikken for departementa blir utarbeidd kvart år som ledd i det

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2011 bokmål Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Last ned Språkplanlegging og språkstrid - Ernst Håkon Jahr. Last ned

Last ned Språkplanlegging og språkstrid - Ernst Håkon Jahr. Last ned Last ned Språkplanlegging og språkstrid - Ernst Håkon Jahr Last ned Forfatter: Ernst Håkon Jahr ISBN: 9788270998210 Antall sider: 157 Format: PDF Filstørrelse: 27.17 Mb Det har lenge vore stor internasjonal

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen Mållova Bakgrunnen for mållova Jamstillingsvedtaket (1885): «Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling Bokmål/nynorsk Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 5 sider (inkl. forside) Antall

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

NRK Nynorsk mediesenter er ein døropnar

NRK Nynorsk mediesenter er ein døropnar Samlar oss om hovudoppgåva NRK Nynorsk mediesenter har lagt ned kursverksemda for å samle kreftene om hovudoppgåva vår, nynorskpraktikantane og meir bruk av nynorsk i media. Frå hausten 2013 skal vi samarbeide

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET. Hjemmeeksamen/heimeeksamen i. SPR4150 Fordypningsemne i nordisk grammatikk

UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET. Hjemmeeksamen/heimeeksamen i. SPR4150 Fordypningsemne i nordisk grammatikk UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET ------------------------------- Hjemmeeksamen/heimeeksamen i SPR4150 Fordypningsemne i nordisk grammatikk Høst/haust 2015 Publisering: Mandag/måndag 30. november

Detaljer