MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING 3/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYETABLERING 4/08 SØKNAD OM MIDLER TIL RYDDING AV KRATT LANGS KYSTEN PÅ KR ,- 5/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET VEDR. SALG AV KJØKKENINNREDNINGER - EUROPAKJØKKEN 6/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING /UTVIKLING VED FARTØYVERNSENTER KR /08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING KR GRATANGEN NÆRINGSFOR KR ,- 8/08 SØKNAD OM UTVIKLINGSFONDSMIDLER - OPPGRADERING OG UTVIDELSE AV UTLEIETILBUD 9/08 SØKNAD OM MIDLER TIL URO OG TILSYNSPROSJEKT FOR Å AVGRENSE SKADER ROVVILT PÅFØRER HUSDYR OG REIN I GRATANGEN 10/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL BEDRIFTEN GO'SAKER DA 11/08 SØKNAD FRA GRATANGSFJELLET HOTELL VEDR. OPPRUSTNING AV ALPINSENTERET PÅ ØSE

2 12/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET - FORMÅL: ANSKAFFELSE AV LASTEBIL 13/08 SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV SENTRE-PROSJEKTET 14/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFOREDLING AV NORD-NORSK TRE 15/08 SØKNAD OM STØTTE TL RETTSLIG AVKLARING VEDR. KYST- OG FJORD- BEFOLKNINGAS HØRINGSRETT TIL FISKEN I HAVET 16/08 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD PÅ KR ,- KYSTKULTURVVEIEN SKÅNLAND - GRATANGEN Gratangen kommune, Eva Ottesen ordfører

3 Sak 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/627 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utviklingsfond innvilger kr i kommunalt tilskudd til det videre arbeidet for å arbeide med ny organisasjonsstruktur for forsøksringen i Sør-Troms. Saksopplysninger: Søker: Sør-Troms Forsøksring, Laskenveien 3, 9475 BORKENES Søknaden er datert , mottatt Sør-Troms forsøksring er en veiledningstjeneste som er eid av bønder i kommunene Kvæfjord, Harstad, Skånland, Bjarkøy, Gratangen, Ibestad og Tjeldsund. Forsøksringen er lokalisert ved Rå Videregående skole i Kvæfjord. Pr har ringen 144 medlemmer, hvorav 14 i Gratangen. Landbruket er inne i store endringer. Utviklinga går klart i to hovedretninger; A)mot større og færre bruk med volumproduksjon og B) mot utvikling av nye næringer i tillegge til den vanlige gårdsdrifta. Dette kan være nisjeproduksjon som nye produktgrupper, grønn omsorg/inn på tunet, opplevelse, småskala matfordeling, naturbasert reiseliv med. Mer I tillegg stilles utøverne inne landbruket stadig overfor nye og stender krav til kompetanse, kunnskap og intern-kontrollordninger som eksisterer gjennom jordbruksavtalen. Landbruket står for ei betydelig sysselsetting og verdiskaping i Troms fylke. For Gratangen kommune utgjør dette ca 6 % (produksjons inntekt i % av totale inntekt i regionen). Aktivitetene i forsøksringen finansieres gjennom medlemskontigent ca 26%, betalingstjenester, rammetilskudd over jordbruksavtalen ca 28%, eksternt finansierte prosjekter og kommunale tilskudd. På grunn av endrede økonomiske rammebetingelser arbeides det nå, i flere forsøksringer i Norge, med å se på muligheter for endre organisasjonsstrukturen. Målet er å skaffe et bedre og breiere tilbud ut til produsentene og bedre arbeidsforhold for de ansatte. På en mer kostnadseffektiv måte. I løpet av dette året vil forsøksringen være historie. Fusjon med Vesterålen. Ringen har behov for en noe mer langsiktighet i det økonomiske bilde for å kunne bygge opp den økonomiske kapasitet på tjenestetilbudet. Med tilskudd fra kommunene vil de være i stand til å markedsføre seg på en bedre måte enn i dag, og gjennom dette kan inntekter fra betalte tjenester øke. Det søkes om i tilskudd fra utviklingsfondet til det videre arbeidet for å arbeide med ny organisasjonsstruktur for ringene i regionen. Side 3 av 34

4 Sak 2/08 Det er gitt midler tidligere år til forsøksringen. Næringskontoret tilrår søknaden. Gratangen kommune, Katrine Lereggen Sign Torbjørn Johnsen sign Side 4 av 34

5 Sak 3/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYETABLERING Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/665 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utvikligsfond innvilger Torunn Tollefsen kr i etableringsstipend i forhold til sin etablering i et område av kommune hvor næringsutvikling svakt. Det vektlegges at retningslinjen for utbetaling av tilsagnet følges og gis forhold til framlagte investeringer. Saksopplysninger: Søker: Torunn Tollefsen, Skifte, 9470 GRATANGEN Ogr.nr: Søker har etablert en frisørsalong på Skifte i Gratangen. Salong kan tilby hårpleie og velvære innfromfor negledesign, aut.tannbleker, tannsmykker, øre-nese og navle priercing. Vippeextension og parykker og har planer om å utvide til solarium, voksing, aromaterapi, aromamassasje, make-up, stil-og farge analyse. Søker mer dette er et bredt spekter som kan tilby og at den må til de store byer for å finne en slik salong. Torunn Tollefsen er født og oppvokst i Gratangen og har i dag kjøp bolig på Skifte i Gratangen hvor hun i dag har etabler frisørsalong i tilknytting til boligen. Hun har yrkeserfaring og utdannelse innenfor området. Plan er å få til en god, stabil, nyskapende, spennende og varig arbeidsplass. Søker mener det er kunde masse nok for kunne etablere salong i Gratangen. Det kun en salong i tillegg ril søker i kommunen. Søker har vedlagt et driftsbudsjett for to år. Det søkes næringsfondet om midler i forhold til den innvesteringen som er gjennomført ved etablering foretaket: Investeringen er som følgende: Bygg/innredning, inventar kr Utvendig lys og skilt kr Elektrisk kr Rørlegger kr Egen snekkring kr Sum kr Finanansiering Lån kr Egenkapital kr Side 5 av 34

6 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Søker har etablert og investeringen er gjennomført for søknaden ble fremmet. Utviklingsfondet har i retningslinjer ikke ønsket å gis midler til slike investeringer, da det konkurrere med etablert virksomhet innenfor sammen område og at prosjektet som er avsluttet eller tilnærmet avsluttet på søknadstidspunktet skal ikke gis midler. Skal det gis midler bør det vektlegges at søker har etablert seg i områder hvor næringsvirksomheten er liten. og at det gis som et etableringsstipend på kr Det er gitt etableringsstipend til andre etablering i næringsvake områder av kommunen. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 6 av 34

7 Sak 4/08 SØKNAD OM MIDLER TIL RYDDING AV KRATT LANGS KYSTEN PÅ KR ,- Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/741 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen Kommune v/utviklingsfondet innvilger kr i tilskudd til rydding av kratt langs kystriksvegen. Saksopplysninger: Søker: Gratangne kommune v/propell for reiseliv/-næring Søknaden er datert , mottatt Søknaden er som følgende: Der søkes hermed om kr til at påbegynne arbeidet med rydning av krat på en utvalgt kyststrekning i Gratangen. Gratangen kommune har flere initiativer på gang med formål at løse problemet med gen-groning av kyststrekningen i kommunen. Denne søknad er en del av en helhetlig plan med hensikt at løse en tilbakevendende problemstilling. Første avsnitt forklarer bakgrunnen for nærværende søknad. Annet avsnitt er en beskrivelse av relaterende prosjekter der alle er planlagt med hensikt at understøtte hinannen. Bakgrunn for søknaden Gen-groing av kyststrekningen er en problemstilling som har været diskutert i Gratangen kommune i en årerekke. Som en del av handlingsplanen for at løse problemstillingen ønskes det at påbegynne rydningen på en utvalgt strekning. Rydningen av den utvalgte strekning er en integrert del av en større satsning, men i sig selv et viktig initiativ der viser, overfor både lokalbefolkningen samt omverdenen, at vi tager problemet på alvor, samt har en strategi for at løse det. Der er innhentet et tilbud på rydning av krat på strekningen fra kommunegrensen mellom Skånland og Gratangen til Hilleshamn, og videre fra Hilleshamn til Foldvik på kr Tilbudet går på rydning av krat fra vegen og ned til havet på hele strekningen. Prosjektleder vil bistå med de nødvendige tillatelser fra grunneiere på strekningen. Initiativer på gang Prosjektet Kystkulturveien har i de foregående år hatt fokus på kulturlandskap som av stor betydning for hvorvidt kystkulturveien oppleves som attraktiv av turister og andre besøkende. Gratangen kommune har på nåværende tidspunkt et prosjekt på gang, som har til formål at kartlegge kyststrekninger som må ryddes, for at åpne opp for utsikten til havet. I tillegg søker samme prosjekt at skape kontakt til grunneiere med hensikt i fellesskap at finne frem til en plan for rydning. Prosjektet skal likeledes utrede en strategi for fremtidig vedlikehold av kratvekst langs kyststrekningen. Gratangen kommune søker likeledes på midler fra Fylkesmannen i Troms for at videreføre det påbegynte arbeid. Side 7 av 34

8 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Rydningen av krat på den utvalgte strekning vil medvirke til at vi får oppmerksomhet blant lokalbefolkningen til at bekjempe den felles utfordring. Den økede oppmerksomhet på problemstillingen er en del av strategien for at motivere grunneiere til at bidrag til arbeidet. Saken har vært framlagt muntlig i formannkapet, hvor det ble gitt tilrådning om gå vidre med saken. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 8 av 34

9 Sak 5/08 SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET VEDR. SALG AV KJØKKENINNREDNINGER - EUROPAKJØKKEN Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/766 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utviklingsfond innvilger Europakjøkken v/ Daniel Jan Pawloaicz et etableringstilskudd på kr til sin etablering av eget foretak innenfor salg av kjøkkeninnredninger m.m fra Polen. Saksopplysninger: Søker: Europakjøkken v/daniel Jan Pawlowicz, Årstein, 9470 GRATANGEN Søknaden er datert , mottatt Europakjøkken skal selge kjøkken av ypperste kvalitet. Vil også kunne levere bad- og kontorinnredninger. Alle møblene blir produsert hos en av Polens eldste og med velrenommerte møbelfabrikk. Denne fabrikken står bak eksklusive kjøkken designet for de mest krevende markeder i Tyskland, Norge, Østerrike og Frankrike. Europakjøkken har fått forhandleravtale med fabrikken og skal levere til Nord-Norge. Produkt/tjenester: kjøkken til boliger, fritidsboliger. Leveres etter mål og med evt. hvitevarer. I tillegg er det på sikt planer om levere til bad, kontor og stue og soveromsmøbler. Europakjøkken har eget dataprogram der kjøkken tegnes og målsettes. Det bestilles direkte fra fabrikk uten noen fordyrende mellomledd. Det er laget en del utstillingsmodell som lett kan settes opp der salgsarbeidet skal foregå. Ønsker å gå til innkjøp av flere slike utstillingsmodeler. Holder på med utvikling av egen nettside. Marked: fra Trønderlag til Finnmark. Ønsker å bygge seg sakte opp. Søker har utarbeidet en forretningsplan, som er vedlagt søknaden. Det søkes midler til Brosjyrer, demokjøkken, mobil demovegg og internettbutikk. Kapitalbehov kr Finansiering Tilskudd utviklingsfondet Egeninnsats Firma er etablert somt enkelperson foretak, samarbeidspartnere er fabrikk i Polen, og sønn av søker. Side 9 av 34

10 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Næringskontoret kan ikke se at virksomhet kan komme i konkurranse med etablert virksomhet i kommunen. Søker har etablert eget foretak og ønsker gradvis å bygge seg opp, noe som kommer fram i foretningsplanen. Søker går ikke inn med midler i prosjektet, kun egeninnsats. Næringskontoret tilrår midler gitt, gis som et etableringstilskudd. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 10 av 34

11 Sak 6/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING /UTVIKLING VED FARTØYVERNSENTER KR Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/862 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/08 Utviklingsfondet Innstilling: Saksopplysninger: Søker: NordNorsk Fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms Museum V/Daglig leder Ronny Grindstein, 9470 GRATANGEN Søknaden er datert , mottatt SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING / UTVIKLING VED FARTØYVERNSENTERET, KR ,-. Jeg viser til vedlagte brev datert 4. februar til ordfører, og hyggelig møte på ordførers kontor. Vi er svært fornøyde med den positive tilbakemeldinga vi har fått på henvendelsen om utvikling av området og opprusting av havna. I kjølvannet av de negative omtalene I avisene, har både fylkespolitikere og -administrasjon signalisert positiv vilje til å hjelpe fv.senteret med videre utvikling. Det gjelder også statlig finansiering av de stillingene nasjonale planer tilsier at stiftelsen skal ha. Et kommunalt bidrag vil synliggjøre kommunens vilje og ønske om fortsatt satsing på kultur og næring. Ikke minst vil det synliggjøre at fartøyvernsenteret og båtmuseet er høyst oppegående og fortsatt under utvikling. Møter med flere Stortingspolitikere og Miljøverndepartementet var svært positive, og det er med optimisme vi ser fram til neste års statsbudsjett. Det kan gi 3 nye, faste stillinger ved hvert av fartøyvernsentrene. Samtidig gir dette nye utfordringer når det gjelder kontorplasser og bedring av havneforholdene. Jeg viser også til vedlagte notat fra Fylkesråden for næring: Kulturbaserte næringer. Det er viktig å bevisstgjøre fylkespolitikere på det faktum at fartøyvernsenteret er en av fylkets største kulturbaserte arbeidsplasser. Ikke minst det faktum at vi er alene nord for Hardanger bør telle positivt I vurderingen av den betydningen fartøyvernsenteret har. Sammen med landsdelens ene spesialmuseum for båter, er dette en viktig ressurs å videreutvikle. På denne bakgrunn mener jeg det bør være mulig å få fylket med på finansiering av gjenstående utbygging; Molo / bølgedemper og kai, undervisningsbygg med kontorer og lager / magasin som de mest presserende oppgavene. Side 11 av 34

12 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not I tillegg er det behov for en opprydding I hele området. Det gjelder både egne lagerhaller og båter, og private båter plassert på kommunal grunn som blokkerer for utvikling av disponibelt areal. Med det omfattende arbeidet som er I gang på Fuglø på uteslippen, er det ikke mulig å foreta slippsetting av egne fartøy eller å tjene penger på oppdrag for andre de nærmeste 3 4 årene. Dette er en ganske dramatisk situasjonen som bare kan løses ved å fullføre arbeidet som er påbegynt på slipp nr 3. Denne er beregnet på kortere oppdrag og skal være tilgjengelig hele året, I motsetning til de to andre. Det vi ser en mulighet å få gjort med et bidrag fra kommunen og eget arbeid, er følgende: Utarbeiding av tegninger for nybygg, kostnadsberegninger kr ,- Rydding i området, klargjøring for nytt bygg kr ,- Grunnarbeid slipp, ferdig skinnegang kr ,- Slippvogn, vinsj og vairer kr ,- Kostnader dette arbeidet kr ,- Fartøyvernsenteret kan sjøl klare finansiering av slippvogn, tilrigging for vinsj og anskaffelse av vaier. Utover dette er vi helt avhengige av hjelp fra Gratangen kommune. Til gjengjeld vil dette sikre eksisterende arbeidsplasser og gi grunnlag for flere, faste stillinger. Tiltak som er aktuelle å samarbeide med fylkeskommunen om, er følgende: Bølgedempere, tunge flytebrygger som også fungerer som kai. Eventuelt undervisningsbygg og lager / magasin Fullføre fylling bak smia, lagerbygg med kran og kai Strøm og vann ut på moloen Denne delen av gjenstående arbeider vil bli kostnadsberegnet som en del av prosjektet vi ønsker å dra i gang så snart finansiering foreligger. I forkant av søknaden har ddet vært et møte mellom Fartøyvernsentret og ordfører. Sken legges fram uten utredning og innstilling. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 12 av 34

13 Sak 7/08 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING KR GRATANGEN NÆRINGSFORUM - KR ,- Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/863 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utviklingsfond innvilget Gratangen Næringsforum i tilskudd til etablering og utvikling av Gratangen Næringsforum Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger: Vedl. Søker:Gratangen Næringsforum, Postboks 23, 9470 GRATANGEN Leder: Heidi Lundberg Gratangen Næringsforum søker tilskudd til etablering Kr Ordfører Eva Ottesen og Propell for reiseliv/næring Linda Hansen inviterte aktører i Gratangen kommune til næringstreff d. 26. oktober Et flott oppmøte samt engasjement for at reetablere en næringsforening, resulterende i at der samme kveld blev dannet et interimsstyre. Interimsstyret reviderende eksisterende vedtekter samt planlage et ekstraordinært møte, hvor et styre skulle dannes. Gratangen Næringsforum er stiftet d. 13. februar Bakgrunn for prosjektet Gratangen Næringsforum skal være et talerør for sine medlemmer og et effektivt forum hvor næringsrelevante skaker kan diskuteres. Ved at fremme næringslivsinteresser i Gratangen kan vi felles være med til at sikre at kommunen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker at bo og arbeide her, nu og i fremtiden. Forumets formål er og ivareta og videreutvikle næringslivet, arbeide med saker som er av interesse for næringslivets og være et kontaktskapende og sosialt samlingspunkt. Gratangen Næringsforum skal bl.a.: - ivareta medlemmenes felles interesser, samt medlemsbedrifters særinteresser, - arbeide for økt samhold, samarbeid, kontakt, informasjons- og erfaringsutveksling, ideskaping og forståelse mellom medlemmene og andre næringsdrivende i kommunen/regionen, - arbeide for og fremme næringslivets rammebetingelse, - iverksette tiltak, arrangementer og møter av næringspolitisk og faglig karakter, - informere og orientere medlemsbedrifter, media, publikum, samt det offentlige ang. saker som er av betydning for næringsutvikling, - medvirke til og skape forståelse for spørsmål av betydning for næringslivets virksomhet Side 13 av 34

14 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not i samfunnet. - søke kontakt med næringsforum-/foreninger i andre kommuner og vennskapskommuner. Aktiviteter Der har gjennom tiden været flere forsøk på at stifte samt opprettholde en næringsforening i Gratangen. Behovet er fortsatt til stede, men der et behov for at næringsforumet er innovativt og tenker i nye retninger, med medlemmene i fokus for alle aktiviteter. I Gratangen næringsforum, ønsker vi at skræddersyg tilbud etter næringslivets behov. Vi har derved behov for at gjennomføre en studietur med formål at få inspirasjon fra andre forum, der gjennom nytenkning, har skapt positive resultater for deres medlemmer. I 2008 skal Gratangen Næringsforum arbeide med følgende: Skaffe medlemmer Synliggjøre Gratangen Næringsforum Etablere samarbeid med andre næringsforums/foreninger Utarbeide strategi for medlemstilfredshet Gratangen Næringsforum har som mål at rekruttere 20 medlemmer i Handlingsplan Aktivitet Hvornår Hvordan Hvem Gratangen avisen August - sebtember Samarbejde med Styret fortograf og journalist Markedsføring Hele året Oppslag Styret Kurs Hele året I samarbejde med næringsforum i regionen Leder videresender information til medlemmer Årsmøte Februar 2009 Indkalling af alle Styret medlemmer Medlemsmøte Mai 2008 Styret Studietur August 2008 Research af næringsforum Styret Kostnadsplan Budsjett Avis Markedsføring/information Administrative kostnader Studietur I alt Beløb NOK NOK NOK NOK NOK Side 14 av 34

15 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Finansieringsplan Finansiering Beløb Egenindsats 100 % egenindsats NOK Medlemsinntekter 20 x 500 NOK NOK Tilskud fra næringsfonden i Gratangen NOK kommune I alt NOK Vi imøteser en positiv tilbakemelding på vor søknad, og ser frem til et videre samarbeide. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 15 av 34

16 Sak 8/08 SØKNAD OM UTVIKLINGSFONDSMIDLER - OPPGRADERING OG UTVIDELSE AV UTLEIETILBUD Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/865 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen utviklingsfond innvilger Arnulf Andreassen et tilskudd på kr til oppgradering og utvidelse av utleietilbud av utstyr innen for bygg og anleggsvirksomhet. Saksopplysninger: Søker: Arnulf Andreassen, Laberg, 9470 GRATANGEN Org.nr: Søknaden er datert , mottatt Søknad om midler i forbindelse med oppgradering og utleietilbud av bygningstekniske installasjoner som for eksempel Stillasmateriell, byggetørkere, spikerpistoler, boremaskiner m.m. I tillegg drives det med nøkkelslipeverksted og har samarbeid med Trioving. Firmaet drives som et enmannsforetak og har eksistert i 8 år. I området er det liten tilgang på utleie av slikt utstyr, må til de nærmeste byene. Søker har svennebrev som tømrer og har i tillegg til firma fast arbeid i Gratangen boligstiftelse. Har godkjent stillasmontør, med godkjenning nr Har div. kurs i regi av Trioving. Markedsføring skjer i samarbeid med byggevarefirmaer og inngått avtaler. Firmaet startet i det små, med noe utstyr til utleie og har bygget seg opp gjennom årene. Fram til i dag har etterspørselen økt betraktelig slik at investeringene vil bli større en enn firmaet kan overkomme på egen hånd. I denne økte etterspørselen ligger et potensial til å øke inntektene. Det skal investeres i stillasmateriell, markedsføring, tilhenger totalt kr Finansiering: Egnekapital/lån kr Utviklingsfondet kr Det er ved søknad vedlagt et driftsbudsjett, likningsattest og attest om restanse på skatt/avgift. I vårt område er det få eller ingen som leier ut utstyr innfor bygge og anleggsvirksomheten, må til de nærmeste byer for kunne leie utstyr. Omsøkte søknad er ikke i konkurranse med etablerte firma innefor bygg og anleggsvirksomhet, da søker ikke driver med bygge eller snekker oppdrag. Utleie av utstyr gir befolkningen og firma i vårt område et tilbud om å leie utstyr som Side 16 av 34

17 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not til daglig ikke nødvendigvis ikke behøves å måtte eie når en i noen tilfeller kun bruker det en eller to ganger i livet. Næringskontoret tilrår søknaden Det søkes om et tilskudd fra utviklingsfondet som tilsvarer 30% av kostnadene.. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 17 av 34

18 Sak 9/08 SØKNAD OM MIDLER TIL URO OG TILSYNSPROSJEKT FOR Å AVGRENSE SKADER ROVVILT PÅFØRER HUSDYR OG REIN I GRATANGEN Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/885 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen Utviklingsfond innvilger Fjordbotn-Årstein Sankerlag og Gratangen kommune v/næringskontoret et tilskudd på kr til uro og tilsynsprosjekt for å avgrense skader rovvilt påfører husdyr og rein i Gratangen. Saksopplysninger: Søker Fjordbotn og Årstein sankerlag og Gratangen kommune Fjordbotn og Årstein sankerlag og Gratangen kommune har inngått et samarbeid for å avgrense skader rovvilt påføere på husdyr og rein i beiteormådene. Saken har vært tatt opp med Rådmann og ordfører som har gitt sitt samtykke for gå videre med saken. Det er fremmet søknad til Fylkesmannen i Troms v/miljøvernavd. den Miljøvernavdelingen har i brev av innvilget kr i tilskudd. En del av finasiering av prosjektet, er et tilskudd fra utviklingsfondet på kr Prosjektet området- Fjordbotn og Årstein sankerlag beiteområder, dvs hel Gratangen og deler av Lavangen og Skånland. Målsettingen prosjektet er å sikre iverksettelse av effektiv forebyggende og konfliktdempende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på husdyr. Gi ungdommer er en sommerjobb og innsyn og læring i gjeting og tilsyn av dyr på beite. Opplæring av ungdom og gårdbrukere bruk av gjeterhund i tilsynet. Utøve jakt på rødrev. Gjennomføre tidlig nedsanking. Ansvarlig: Gratangen kommune, Næringskontoret v/trobjørn Johnsen Fjordbotn- og Årstein Sankerlag v/ leder Tove Hansen Styringsgruppa består av Tove Hansen, Per Molund, Dag Kvernmo, Bjørn-Andor Hansen, Trond Andreassen og Torbjørn Johnsen. Oppstart: mars Avsluttet: Des Side 18 av 34

19 Sak 9/08 Bakgrunn: I Gratangen har det vært store tap av sau og lam på utmarksbeite og spesialet i grendene Kvernmo og Laberg og Hilleshamn. Det vises til sankerlaget sine rapporter som er sendt Fylkesmannen og søknad om erstatning forvoldt av rovdyr, vedlagt følger oversikt for 2007 Jerv, gaupe, konge- og havørn er rovdyr som tar sau og lam på beite i Gratangen. I områden Kvernmo, Laberg og Hilleshamn har jerven vært et stort problem i flere år og er pr. i dag et stigende problem for gårdbrukere i disse områder. I flere av besetningen ligger tapen fra % av besetningen. I og 2004 gjennomført Gratangen kommune sammen med Fjordbotn og Årstein sankerlag gjeter- og uroprosjekter, med gode resultater, jfr. vedlagte rapport fra Det søkes om å gjenoppta, og bygge omsøkte prosjekt på samme arbeidsform/prosjektform som tidligere prosjekter. Det inngås samarbeid med Mattilsynet, hvor alle bruks som er med i prosjektet vil bli befart for beiteslipp. Inngå rutiner for forebyggende tiltak mot sjukdom og parasitter. Inngå samarbeid med prosjektet som vil bli startet opp i Malangen, her tenker en på optimal foring/holdvurdering, forebyggen tiltiltak mot sykdom, kadaversøk og opptrening av kadaverhund. Samarbeid med Gratangen jeger-og fiskeforening om å få en mer effektiv uttak av rødrev, samarbeid på opplæring og bruk av hund ved kadaverfunn, rapportering ved funn av kadaver, samarbeid om kurs m.m. Sankerlaget gir kr pr felt rødrev i den ordinære jakt på rev. Uro/gjeterprosjektet vil bestå en styringsgruppe 1 fra kommunen, 4 gårdbrukere/sankerlaget, det er ønskelig og knyttet kontakt med skolene og Gratangen jeger og fiskeforening for å styrke gruppa. I tillegg vil prosjekt knytte samarbeid med Fylkesmannen, mattilsynet i Harstad, Prosjektet i Malangen, SNO, Rovviltnemnda, Viltnemnda i kommune. Bioforsk Nord Tjøtta. Her tenkes det forebyggen tiltak, opplæring, felles kursing, m.m Budsjett og finansieringsplan uro/tilsynprosjekt i Gratangen 2008 Samarbeisprosjekt mellom F/A-sankerlag og Gratangen kommune Budsjett lønn -22 uker x 5 dagers uker x 7.5 timer.pr. dag x kr sum i time prisen er arbeidsgiveravgift og feriepenger kles-/kostgodtgjørelse lr pr uke kurs - leie av personell til opplæring av gjetere investering i utstyr - sender, mobil - kart - gps- førsthjelps-m.m Egeninnsats gårdbruker - tilsyn - oppfølgning av gjetere m.m Side 19 av 34

20 Sak 9/08 Utgifter til adminstrsjon av prosjektet Forsikring Transport kostnader Uforutsette utgifter Sum uttigfter Finansiering Tilskudd miljøverndepartementer/fylkesmannen miljøvernavd Tilskudd Gratangen kommune /Utviklingsfondet Egeninnsats gårdbrukere, evt. midler Egeninnsats gratangen kommune adm.utgifter Midler fra sankerlaget Sum inntekter Porosjektet kan i følge retningslinjen finaseres gjennom utviklingsfondet. Prosjekter som er samarbeid mellom flere, tiltak er rettet mot ungdom og hvor tiltak har et utviklingselement med forebygging av tap av rovdyr m.m. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 20 av 34

21 Sak 10/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL BEDRIFTEN GO'SAKER DA Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/886 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/08 Utviklingsfondet Innstilling: Gratangen Utviklingsfond innvilger Og`saker Da et tilskudd på kr til investering i utstyr ved etablering av firma som skal produsere og selge bakervarer (hjemmebakt). Saksopplysninger: Søkere: Og`saker DA V/ v/gitte Hoff og Ona Wågen, 9470 GRATANGEN Vi er en nyetablert bedrift som produserer og selger bakervarer. Vedlagt denne søknaden ligger en forretningsplan som sier litt om ståsted og utviklingsplaner for bedriften. Bedriften er med i gründerrommet. Undertegnede har søkt om og fått innvilget permisjon i en 50% stilling hver for å kunne utvikle bedriften og produktene videre. Så langt har bakingen foregått på Gratangsfjellet hotell og ved Foldvik Brygger. Begge kjøkkener er nå i bruk til annet formål, og vi har vært nødt til å, inntil videre, leie gamle befalsmessa i Bjerkvik til baking. Dette er den muligheten som pr. i dag krever minst investeringer med for å få godkjent. Målet vårt er allikevel i løpet av et års tid å etablere (bygge eller leie lokaler) i Gratangen hvor bakingen skal foregå. Det som er viktig for oss nå er først å fremst å klare å få en kontinuitet i produksjonen slik at vi kan ha et jevnt salg og en jevn inntjening. Herunder også få en god markedsføring av produktene. Både de kjøkkener vi leide tidligere og det kjøkkenet vi har akkurat nå, er for dårlig utstyrt for oss til å kunne ha en effektiv produksjon. Derfor ser vi oss helt nødt til å gjøre en god del innkjøp av både stort og smått utstyr. Derfor søker vi med dette om støtte til følgende maskiner og mindre bakerutstyr, samt kostnader forbundet med henting/ forsendelse og oppkobling (herunder rørlegger og elektriker) 1. Diverse maskiner og utstyr for baking Dette er utstyr som vi har fått kjøpe fra et bakeri på Skjervøy. arbeid 5 personer a`12 timer ( time) kjøring 2 biler a`460 km kjøring 1 bil fast pris Innkjøp av komfyr gass eller el Convexovn (brukt) Side 21 av 34

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00.

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Karl Fredrik Normann Linda Flaaten-Stokkan

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Karl Fredrik Normann Linda Flaaten-Stokkan GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 12:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.04.2013 Tid: etter FSK kl. 15:50 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.02.2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.02.2009 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.02.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 18.01.2016 Tid: 12:02-14:34

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 18.01.2016 Tid: 12:02-14:34 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 18.01.2016 Tid: 12:02-14:34 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen (ordfører) Roger Markussen Roy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Karl Fredrik Normann ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Karl Fredrik Normann ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00-10:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet "Vardø kulturarv og utvikling"

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet Vardø kulturarv og utvikling VARDØ KOMMUNE Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring plan og kultur Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Rudolf

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800 eller epost: post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.02.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.02. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.02.2014 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 09/192 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING/ INVESTERING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.04.2009 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.03.2009 Tid: Kl. 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet Hotel Nordkyn Møtedato: 12.05.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer