Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se"

Transkript

1 Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se etter i en leilighet. Vi har takket ja til leiligheten, og gleder oss stort til å flytte inn! -klient 1.

2 SKAL VI HA NOE GJORT, MÅ VI GJØRE DET SELV! Fremdeles må 88,5% av Bergens studenter ut på et tøft, privat marked for å finne seg et sted å bo. SiB har åpenbart mer enn nok med sine egne leietakere, og ingen er til stede for å hjelpe resten. Heldigvis finnes det engasjerte studenter som ser muligheter for å hjelpe sine medstudenter også der andre instanser ikke rekker til. Nettopp slike studenter startet bergenstudenten.no i 2003, og nettopp slike studenter har i år sørget for at prosjektets fjerde år ble en suksess. Og ikke minst, takket være disse har enda flere av våre medstudenter funnet seg et trygt sted å bo, så de kan konsentrere seg om det de egentlig er her for å studere! - Kjetil Vevle, prosjektleder Grafisk utforming: bergenstudenten.no Bilder: bergenstudenten.no Elektronisk utgave på 2.

3 1. PROSJEKTET Bergenstudenten.no var tilgjengelige for studenter på boligjakt i 11 uker sommeren Prosjektet ble drevet av tre erfarne studenter fra UiB. Boligrådgiverne drev med rådgivning om praktiske og juridiske spørsmål knyttet til leie av bolig. I tillegg gikk de på visning for studenter som ikke selv hadde mulighet, økonomisk eller praktisk, til å gjøre det. Arbeidsoppgavene ble i stor grad definert av studentenes behov for hjelp. Noen henvendelser gjaldt helt elementære spørsmål som hvordan man finner bolig, hvor det er fint å bo eller hvor mye det er normalt å betale i leie. Andre henvendelser gikk på avanserte juridiske problemstillinger, mens andre igjen ville ha hjelp til å gå på visning. Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) kan tilby studenthybel til omtrent 12 % av Bergens studenter. De andre 88 % må klare seg selv på et tøft privat boligmarked. Målet med prosjektet bergenstudenten.no er å hjelpe disse studentene til å få en god boligsituasjon slik at de kan konsentrere seg om studiene. 2. FAKTA 2.1 TIDSASPEKTET Prosjektet har i 2007 vært aktivt fra 18. juni til 31. august. Arbeidsmengden har vært varierende, med størst trykk i ukene rundt Samordna opptak. Ukene i juni og de siste ukene i august er de klart mest rolige. Når det gjelder tiltakets oppstartdato var denne flyttet en uke fram fra i fjor (18.juni i forhold til 12.juni). 2.2 KONTAKT Telefon 70 % av henvendelsene E-post 17 % av henvendelsene Oppmøte 3 % av henvendelsene En stor del av de som har møtt opp personlig har vært utenlandske studenter som var her i egen regi, og altså ikke som utvekslingsstudenter. Disse klientene krever en del ressurser, fordi de gjerne vil ha hjelp til alt fra geografispørsmål til å ringe rundt til aktuelle utleiere. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at disse klientene er blant de som har det aller vanskeligst på leiemarkedet, og som det dermed er viktig for oss å bistå. Stand Vi stod på stand under UiB og HiBs åpningsdager i Grieghallen. Vi fikk forholdsvis få relevante henvendelser disse dagene, men det var likevel en viktig innsats for å vise at bergenstudenten.no finnes. En av dagene hadde vi besøk av Utdanningsminister Øystein Djupedal, Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen og Universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken, som fikk en presentasjon av prosjektet og var med på visning for å se hvordan vi jobber. Nettside Vi har, som statistikken (side 6) viser, registrert stor trafikk på nettsidene. Vårt inntrykk er at de fleste som kontakter oss har vært innom nettsidene. Unntaket er klienter som ringer etter å ha sett annonse i avisen. Illustrasjon: nettsiden per

4 2.3 VISNINGSHJELP Vi går på visning både for å kvalitetskontrollere boligen som vår klient er interessert i og for å presentere den potensielle leietakeren for utleier. Den enkelte klient finner selv en bolig som er aktuell for ham/henne. Det er flere måter å finne bolig på det private marked. Nettsidene hybel.no, finn.no og zett.no er gode kilder. I tillegg er det daglig Til leie - annonser i avisene BT og BA. Mange av våre klienter har også hatt gode erfaringer med å sette inn rubrikkannonse i BT eller BA under Ønskes leid. Når klienten har funnet en bolig kontakter han/hun oss med visningsinformasjonen. Visningene avtales normalt én dag før visningen. Klienten bes ta kontakt med utleier for å høre om det er greit at Bergenstudenten.no kommer på visning for vedkommende. Klienten oppfordres også til å skrive en presentasjon til utleier der de sier litt om seg selv og hva de skal gjøre i Bergen. I presentasjonen inkluderes kontaktinformasjon og eventuelt bilde av klienten. Søknaden behandles konfidensielt og leveres kun til utleier i forbindelse med visning var første år Bergenstudenten.no tok i bruk denne presentasjonsmetoden. Den har vist seg å fungere svært effektivt da utleier i stor grad foretrekker å leie til en person som han/hun har fått et inntrykk av. Det er også mye lettere for bergenstudenten.no å presentere klienten på en god måte når vi vet litt om klienten. 10 GODE TIPS NÅR DU SKAL LEIE BOLIG. 1. Ikke lei usett! Ta med en venn på visning. 2. Inngå skriftlig kontrakt. Ta kontakt med bergenstudenten.no om du er usikker på dine rettigheter. 3. Vit hva du er ute etter. Avklar hvor du vil bo og hva du kan betale. Vær kritisk på visning. 4. Ikke betal for å se annonser. Vi anbefaler hybel.no, zett.no og finn.no 5. Undersøk hva som er inkludert i husleien, som strøm, bredbånd, vaskemaskin osv. 6. Depositum skal alltid settes inn på egen konto i leietakers navn. Huseier skal betale for opprettelsen. Betal aldri depositum kontant! 7. Husrommet skal inneholde det som er avtalt ved innflytting. Ta bilder og meld avvik skriftlig til huseier. 8. Sørg for at du er dekket av innboforsikring. 9. Husleien kan ikke endres før det er gått ett år, leien kan kun justeres med konsumprisindeks. 10.Ta bilde av boligene når du flytter inn, så vet du hvordan det skal se ut når du flytter ut. 2.4 REGNSKAP Illustrasjon: Tilfeldig studentbad Inntekter UiB Hib NHH Bergen Kommune Totalt Utgifter Lønn inkl arb.avg Trykk brosjyre Annonsering Buss 2620 Taxi 544 Div. til stand og ministerbesøk 1048 Domene 500 Telefon 398 Div 923 T-skjorter 1000 Totalt Balanse

5 2.5 PRESSEDEKNING OG MARKEDSFØRING Aviser BT: Visningshjelp med god nase Alle studentboligenene utleid Lover Bergen flere studentboliger Reportasje i BT Magasinet Nettmøte om studiestart BA: Nyhetssak VG: Forbrukersak Dagens næringsliv: Trangt utleiemarked Firdaposten: Dyre leigebustader i Bergen Aftenposten Kjemper om for få hybler TV BTV: Nyhetsinnslag om mangel på SiB-boliger og budrunde på boliger. TV2: Nyhetsinnslag om standarden på boliger med fokus på fukt, sopp og brannsikkerhet. Lover bedring -Jeg synes det arbeidet «Bergenstudenten» driver er veldig positivt, sier Øystein Djupedal idet vi beveger oss ut i bergensregnet igjen. Bergen er den byen i Norge som har dårligst tilbud av boliger til studentene; bare 13 prosent får plass i studentbolig. Resten må inn på det private boligmarkedet. Dette lover imidlertid statsråden bedring på nå: Bergen skal få bevilgning til flere studentboliger i årene som kommer. - BT 16. august 2007 Radio NRK Hordaland: intervju med boligrådgiver i anledning deres serie om leiemarkedet Lenker til bergenstudenten.no: nsubergen.no uib.no utdanningibergen.no sib.no nhhs.no hib.no Annonser: BA BT Hybel.no Dyre leiebustader i Bergen Vi står klare til å hjelpe dei som har vanskar med å finne ein stad å bu, seier Frode Singstad, bustadrådgjevar i bergenstudenten.no - Firdaposten 12 juli STATISTIKK Prosjektet bergenstudenten.no er bare operativt i sommermånedene, og det er avhengig av ny finansiering hvert år. Prosjektet er dermed gjenstand for fortløpende evaluering, både fra de som organiserer det og fra de økonomiske bidragsyterne. I en slik evaluering vil en grundig statistikk fra de foregående års prosjekter være helt sentralt. Vi har derfor lagt stor vekt på å føre en god statistikk. Vi har ansett det som sentralt å dokumentere behovet for tjenesten fremfor å dokumentere boligrådgivernes faktiske arbeidsmengde. Med dette i tankene har vi kun registrert unike henvendelser, altså førstegangshenvendelser. Hvis vi har brukt tre telefonsamtaler og to mail på å hjelpe en klient, har denne kontakten kun blitt ført som én henvendelse. Nytt av året er kolonnen fått bolig, der vi har registrert hvem av de klientene vi har vært på visning for som faktisk har fått tilbud om å leie. Dette har vi gjort for å finne ut hvor effektivt tilbudet om visningsassistanse fungerer. Denne registreringen kom dessverre først i gang etter at prosjektet hadde vært aktivt i noen uker. Videre kom vi sent i gang med å registrere treff på hjemmesiden. Dette skyldes først og fremst manglende IT-kompetanse hos boligrådgiverne. Se statistikk på neste side. 5.

6 JUNI Telefoner E-post Oppmøte Visninger Fått bolig Treff www Kommentarer 18 2 Opplæring 19 3 Jusskurs Printertilgang SIB-visningsrunde Uke Totalt juni ikke reg. ikke reg. JULI Telefoner E-post Oppmøte Visninger Fått bolig Treff www Kommentarer 1 Uke Intervju med BT Artikkel i BT Uke Uke BTV, VG-foto BT, BTV, VG SO-opptak på mail SO-opptak i post Uke Oppslag: VG, TV NRKHordaland, BT Radiosending, NRK BA-intervju 28 Oppslag i BT og BA 29 Uke Totalt Juli ikke reg 6.

7 AUGUST Telefoner E-post Oppmøte Visninger Fått bolig Treff www Kommentarer Intervju DN Uke Oppslag i DN Uke Stand Oppslag i BT BT Magasinet Uke Uke Totalt Aug Totalt Andel 72 % 17 % 3 % Totalt antall henvendelser for 2007: 801. Samlet oppgang fra 2006: 53 % Over 50 % oppgang i antall henvendelser. Totalt sett har vi i år hatt en oppgang i antall henvendelser på over 50 %. Det må vi som utgangspunkt si oss meget godt fornøyd med. Vi har imidlertid merket en klar nedgang i antall visninger. Dette har i alle fall to mulige forklaringer: 1. Etter at vi begynte å registrere hvor mange som fikk tilbud om å leie bolig, så vi en klar tendens til at klienten vår ikke fikk bolig på visninger der det var flere andre til stede. Vi har derfor nedprioritert å gå på åpne visninger. En stor del av forespørslene som kommer inn er om nettopp slike åpne visninger. 2. Vårt generelle inntrykk er at det har vært veldig hard kamp om boligene i år. Vi har langt på vei fått bekreftet dette av de ansatte på hybel.no. På et tidspunkt hadde de på hybel.no registrert under en fjerdedel så mange ledige boliger som de hadde på tilsvarende tidspunkt i Det er klart at få ledige boliger vil gjenspeiles i få visningsforespørsler til oss. Over halvparten får bolig når vi går på visning. Det er videre verdt å merke seg at fra vi begynte å registrere hvem som har fått bolig, har over 50 % av de klientene vi har vært på visning for, fått tilbud om å leie. Vi kan ikke være sikre på at alle som har fått bolig faktisk har gitt oss tilbakemelding om dette, så det er godt mulig at tallet skal være enda høyere. Dette er uansett et tydelig bevis på at visningsassistansen fungerer, og at dette tilbudet bør videreføres. Størst aktivitet rundt S.O. Statistikken viser tydelig at antall henvendelser var størst rundt Samordna opptak 20. juli. Vi kan bekrefte at arbeidsmengden på alle måter var størst i denne perioden. Samtidig fremgår det klart at arbeidsmengden i juni og særlig de siste ukene av august er så liten at det må spørres om det har noen funksjon å ha tre ansatte i jobb i disse periodene 7.

8 3. NETTVERK SiB Vi har hatt mye kontakt SiB gjennom prosjektperioden. SiB har hovedsøknadsfrist for sine boliger 1. juli, altså lenge før mange studenter vet hvor de skal studere. Dette skaper en stor usikkerhet blant mange studenter, og den usikkerheten må vi i bergenstudenten.no forsøke å bøte på. Det har vært litt vanskelig for oss i bergenstudenten.no å vite hva vi skal si til boligsøkende studenter som spør oss om de reelle mulighetene for å få leie bolig hos SiB. SiB må ta en del av skylden for dette, for de har gitt oss veldig utydelige, og tidvis også motstridende, signaler. I dagene etter hovedsøknadsfristen 1. juli fikk vi beskjed om at det var fullt hos SiB, og at vi ikke trengte å henvise klienter til deres boliger. I tiden rundt studiestart fikk vi imidlertid klare signaler på at de hadde god kapasitet, og at vi skulle gi beskjed til boligsøkere om at det var ledige boliger hos SiB. Det kan virke som om SiB på den ene siden vil at flest mulig studenter skal søke bolig hos dem, samtidig som de ikke vil føre studenter bak lyset og gi dem uberettigete håp om bolig. Vi håper at SiB til neste år kan gi klarere opplysninger om ledig kapasitet og reelle muligheter til å få studentbolig. SiB har en ordning der de tilbyr billig og foreløpig overnatting på madrass i sovesal på Fantoft. I 2007 har denne ordningen bare vært tilgjengelig for studenter som har søkt bolig hos SiB. Vi er ikke i tvil om at det er behov for en slik ordning også for de som vil eller må bo privat, og vi håper SiB til neste år vil åpne ordningen også for dem. Vi vet at mange studenter i år har brukt store summer på hotell og ungdomsherberge, og flere må bo slik til lenge etter semesterstart. NSU Vi har delt kontor med NSU, og har hatt stor nytte av deres kontaktnett både i utdanningsinstitusjonene, i pressen og blant politikere. Jussformidlingen Vanskelige juridiske problemstillinger videresender vi til Jussformidlingen. De har stengt i juli. Vi har ikke hatt mange slike problemstillinger i år. Velferdsstyret Velferdsstyret har vært ansvarlig for organiseringen av prosjektet frem til boligrådgiverne startet i jobben. Det er av avgjørende betydning at prosjektet er godt organisert, og særlig må finansieringen være i orden, i god tid innen dette tidspunkt. Utover dette har vi fått mye god støtte fra SiB. De har linket til oss på hjemmesidene sine, og de har henvist mange klienter til oss. Det er viktig å ha en god dialog med SiB. Illustrasjon: Tilfeldig studentgang 8.

9 3. DE ANSATTE Tina Beate Goa Fagerheim boligrådgiver 23 år Student ved UiB, Journalistikk 1. studieår Journalist i Studvest Jeg håper at prosjektet utvilkles videre så det kan hjelpe enda flere studenter i årene som kommer! Marie Eidhammer boligrådgiver 27 år Student ved UiB, Rettsvitenskap 5. studieår Tidligere ansatt ved Jussformidlingen Jeg ønsker at tilsvarende tiltak blir startet opp i de andre store studiebyene i Norge. Vi vet at det finnes et behov! Frode Singstad boligrådgiver 24 år Student ved UiB, Rettsvitenskap 5. år Tidligere erfaring med boligformidling Jeg håper at bergenstudenten.no blir en så stor og anerkjent aktør at den kan bidra til å endre det tøffe leiemarkedet i positiv retning! 9.

10 . Vi vil bare si tusen takk for hjelpen. Vi fikk se hva han utleieren hadde gjort mot tidligere leietakere, og hvor useriøs han var. Vi er glade for at dere advarte oss og at det gikk som det gikk. Dere har vært til stor hjelp når det kommer til oss og leiligheter, og vi er veldig fornøyd med tilbudet og jobben som har blitt gjort. Tusen takk! -klient Vedlegg 1: Husleiekontrakt Vedlegg 2: Visningsguide Vedlegg 3: Inventarliste Vedlegg 4: Reklamasjonsskjema 10.

11 Side 1/2

12 Side 2/ Tidspunkt for overlevering Utleieren skal stille husrommet med tilbehør til leierens disposisjon til avtalt tid. Er ikke annet avtalt, regnes overlevering for skjedd når leieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet. Leieren kan nekte å overta husrommet dersom det er i vesentlig dårligere stand enn leieren kan kreve etter avtalen og bestemmelsene i dette kapittel, og overlevering skal i så fall ikke regnes for skjedd. Er overleveringstidspunktet ikke fastsatt i avtalen, kan leieren kreve å overta bruken av husrommet ved tredje månedsskifte etter at avtalen ble bindende Generelle krav til tilstand Husrommet skal ved overleveringen være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen. Er ikke annet avtalt, skal husrommet med tilbehør ved overleveringen være ryddet, rengjort og i vanlig god stand. Er ikke annet avtalt, har husrommet dessuten en mangel dersom det ikke a) passer til de formål tilsvarende husrom vanligvis blir brukt til, eller b)passer til de særlige formål som leieren etter avtalen skulle bruke husrommet til, med mindre forholdene viser at leieren for så vidt ikke bygde på utleierens sakkunnskap eller vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det Uriktige opplysninger om husrommet UTDRAG FRA HUSLEIELOVEN - se for hele loven Overlevering og krav til husrommet Leieprisvern Det alminnelige leieprisvern Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår Indeksregulering Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, + Leieforholdets varighet - opphør Det foreligger en mangel dersom husrommet ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt av utleieren eller på utleierens vegne. Dette gjelder likevel bare dersom det kan antas at opplysningene har virket inn på avtalen, og de ikke i tide er rettet på en tydelig måte Manglende opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom leieren ikke har fått opplysning om forhold ved husrommet som utleieren kjente eller måtte kjenne til, og som leieren hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare når det kan antas at unnlatelsen har virket inn på avtalen Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Har leieren før avtaleinngåelsen undersøkt husrommet eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme utleierens oppfordring om å undersøke det, kan leieren ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde ha vært oppdaget ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Bestemmelsene i første og annet ledd gjør ingen innskrenking i 2-4 om manglende opplysninger om husrommet. noen av partenes plikter i leietiden b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk Leierens bruk m.v. Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen. Leieren plikter å behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet og for øvrig i samsvar med leieavtalen Reklamasjon Leieren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til utleieren om at mangelen påberopes, innen rimelig tid etter at leieren burde oppdaget den. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro Krav på retting av mangel Leieren kan kreve at utleieren for egen regning retter en mangel ved husrommet eller tilbehøret dersom dette kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleieren. Vil leieren gjøre en mangel gjeldende, har utleieren krav på å få rette mangelen dersom retting kan skje uten vesentlig ulempe for leieren, og leieren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg retting. Retting skal skje innen rimelig tid etter at det er framsatt krav om det. Oppfyller ikke utleieren sin plikt til å rette mangelen, kan leieren kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet. Medfører rettingen arbeid, kan leieren kreve en rimelig godtgjørelse for det Avslag i leie Stilles ikke husrommet til leierens disposisjon til riktig tid, er ikke leieren forpliktet til å betale leie for den tid forsinkelsen varer. Gjelder forsinkelsen bare en del av husrommet, kan leieren kreve et leieavslag Leieren kan ikke bruke husrommet til annet formål enn avtalt. Leier av lokale kan likevel drive annen beslektet virksomhet, forutsatt at dette ikke er til vesentlig ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen. Leier av lokale for butikk eller serveringssted plikter å holde virksomheten åpen og i vanlig daglig drift unntatt når midlertidig stenging er nødvendig. for den tiden forsinkelsen varer som svarer til forholdet mellom leieverdien av husrommet og av den forsinkede delen. I den tid husrommet lider av en mangel, kan leieren kreve avslag i leien slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dette gjelder likevel ikke i tiden etter at leieren har avslått et tilbud om retting som leieren pliktet å motta Heving av leieavtalen Leieren kan heve leieavtalen dersom forsinkelsen eller mangelen medfører vesentlig mislighold. Er det klart at det vil inntre mislighold som gir leieren hevingsrett, kan leieren heve allerede før tidspunktet for overlevering. Hevingen kan avverges dersom utleieren straks stiller betryggende sikkerhet for at avtalen vil bli oppfylt. Leieren kan ikke heve leieavtalen på grunn av forsinkelse etter at husrommet er overtatt, eller på grunn av mangler når disse er rettet etter bestemmelsene i Rett til å holde leie tilbake Leieren kan holde tilbake så mye av leien at det sikrer de kravene leieren har mot utleieren som følge av mangel eller forsinkelse Skade på husrommet Oppdager leieren skade på husrommet som må utbedres uten opphold, plikter leieren straks å sende melding om det til utleieren. Andre skader på husrommet som oppdages, plikter leieren å sende melding om innen rimelig tid. Leieren plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleieren som følge av skade som nevnt i første ledd første punktum. Er leieren ikke ansvarlig for skaden, kan leieren kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket og en rimelig godtgjørelse for utført arbeid Tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler En husleieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt Tidsbestemte leieavtaler En leieavtale som er inngått for bestemt tid, opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Det kan avtales at en tidsbestemt leieavtale skal kunne sies opp i leietiden i samsvar med bestemmelsene i 9-4 til 9-8. Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig Det er ikke adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig for kortere tid enn tre år. Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke dersom: a)husrommet skal brukes som bolig1 av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller b)utleieren har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen. Utleieren kan bare påberope seg unntakene i første ledd bokstav a og b dersom leieren senest ved inngåelsen av avtalen skriftlig ble gjort kjent med grunnen for tidsavgrensningen, og husrommet ved utløpet av den avtalte leietid skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen. Utsettes tidspunktet for når husrommet skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen, kan leieavtalen forlenges fram til dette tidspunktet dersom utsettelsen skyldes en uforutsett omstendighet som har inntrådt etter at avtalen ble inngått. Er tidsbestemt leieavtale for bolig inngått i strid med bestemmelsene i denne paragrafen, skal avtalen anses som tidsubestemt Leierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale Er ikke annet avtalt, kan tidsubestemt leieavtale sies opp av leieren Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale Er ikke annet avtalt eller annet følger av loven her, kan tidsubestemt leieavtale sies opp av utleieren. En tidsubestemt leieavtale om bolig kan bare sies opp av utleieren dersom: a)husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, b)riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes, c)leieren har misligholdt leieavtalen, eller d)det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen. Tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig, kan sies opp av utleieren uten hinder av bestemmelsene i annet ledd Oppsigelsesfrist Oppsigelsesfristen skal være tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned. For leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, skal oppsigelsesfristen være én måned. Det samme gjelder for selvstendig leie av garasje eller bod. For leieavtale om lokale der leien er avtalt pr. dag, skal oppsigelsesfristen være én dag. Bestemmelsene i denne paragraf kan fravikes i avtale Formkrav til utleierens oppsigelse Oppsigelse fra utleier skal være skriftlig. Oppsigelsen skal begrunnes. Oppsigelsen skal også opplyse om at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leieren ikke protesterer innen fristen, taper leieren sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven, jf. 9-8 første ledd annet punktum, og at utleieren i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav c. En oppsigelse som ikke fyller kravene i første og annet ledd, er ugyldig. Har leieren flyttet i henhold til oppsigelsen, anses den som godtatt. Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke for oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Det samme gjelder for leie av lokale der leien er avtalt pr. dag og for selvstendig leie av garasje eller bod Tilsidesettelse av oppsigelse Leieren kan innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt, protestere skriftlig til utleieren mot oppsigelsen. Har leieren ikke protestert mot oppsigelsen i samsvar med første punktum, kan leieren ikke påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven her. Har leieren protestert i samsvar med første punktum, faller oppsigelsen bort om ikke utleieren har reist søksmål mot leieren innen tre måneder etter at leierens frist løp ut. Retten skal prøve om oppsigelsen er lovlig, og om den eventuelt skal settes til side. Oppsigelsen skal settes til side dersom retten ut fra en vurdering av begge parters forhold finner at den vil virke urimelig. Retten kan likevel ikke sette oppsigelsen til side dersom den kommer til at oppsigelsen skyldes vesentlig mislighold fra leierens side, jf. 9-9 første ledd annet punktum. Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke for oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Det samme gjelder for leie av lokale der leien er avtalt pr. dag, og selvstendig leie av garasje eller bod Utleierens hevingsrett Utleieren kan heve leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold fra leierens side. Vesentlig mislighold foreligger dersom: a)leieren vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som reiser seg av leieavtalen, b)leieren tross skriftlig advarsel fra utleieren i vesentlig grad forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleieren, eiendommen eller øvrige brukere, c)leieren uten å ha rett til det helt eller delvis overlater bruken av husrommet til andre og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, d)leieren uten å ha rett til det bruker husrommet på annen måte eller til andre formål enn avtalt og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, eller e)leieren for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe leieavtalen til opphør. En erklæring om at utleieren hever leieavtalen, skal være skriftlig. Den kan pålegge leieren straks å flytte og levere husrommet tilbake. I erklæringen skal grunnen til å heve leieavtalen oppgis. Blir leieavtalen hevet, er leieren ansvarlig for utlegg, tapt leie o.l. etter bestemmelsene i 5-8. GRATIS RETTSHJELP Telefon

13 Side 1/2 Kun ment som hjelp på visning. For husleiekontrakt - se eget skjema. NÅR DU SKAL PÅ VISNING er det viktig at du får avklart en del forhold. Dette er viktige ting som mange glemmer å se etter eller spørre om. Vårt skjema er ment som en huskeliste du kan ta med deg på visning. Det er ikke ment som en uttømmende liste, men gode tips til hva som er lurt å få avklart. På denne måten vil du kunne avgjøre om dette er en husleiekontrakt du vil inngå. Hvis du er usikker, bør du ikke inngå noen avtale. Undersøk det heller nærmere og ta kontakt med Jussformidlingen eller Bergenstudenten.no. Vi kan hjelpe deg Uriktige opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom husrommet ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt av utleieren eller på utleierens vegne. Dette gjelder likevel bare dersom det kan antas at opplysningene har virket inn på avtalen, og de ikke i tide er rettet på en tydelig måte Manglende opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom leieren ikke har fått opplysning om forhold ved husrommet som Adresse: utdrag fra HUSLEIELOVEN utleieren kjente eller måtte kjenne til, og som leieren hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare når det kan antas at unnlatelsen har virket inn på avtalen. Utleier: 2-6. Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Har leieren før avtaleinngåelsen undersøkt husrommet eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme utleierens oppfordring om å undersøke det, kan leieren ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde ha vært oppdaget ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Bestemmelsene i første og annet ledd gjør ingen innskrenking i 2-4 om manglende opplysninger om husrommet. (Virkninger av mangel - Jfr Husleiel. 2-10, 2-11, 2-12 og 2-15) LEIEOBJEKTET Totalt bruksareal (eks bod) Totalt antall rom Eget m2 Felles m2 Møblert Delvis møblert Umøblert 4 4 Side 2 Side 2 Størrelse på bod m2 LEIEFORHOLDETS FORM OG VARIGHET Med TidsUBESTEMTE menes kontrakter uten fastsatt leietid. Avtalen løper helt til leietaker/ utleier velger å si opp. Med TidsBESTEMTE menes kontrakter med fast leietid. Leieavtalen løper da som utgangspunkt til en fastsatt dato, uten at leietaker/utleier kan si opp. (Annet kan avtales). Klar for innflytting * Det er stor forskjell mellom disse to leieformene. dato 1. TIDSBESTEMT Oppsigelse mulig 2. TIDSUBESTEMT Leieforholdet starter (dato) Leieforholdet slutter (dato) Oppsigelse ikke mulig Oppsigelsetid * TidsUBESTEMTE leieavtaler har som utgangspunkt full adgang til oppsigelse. Derfor er tidsubestemt leieavtale vanligvis det beste for leietakere. Leieforholdet starter (dato) Oppsigelsetid PRIS * Det er viktig at du finner totalkostnaden med å bo på denne plassen. Husleie er bare en av utgiftene. Månedsleie Kr Strøm inkludert Strøm i tillegg til leien strøm pr mnd Kr Depositum Kr Selv skaffe strømavtale Bredbånd? Kr *Hvis boligen ikke er i gang- eller sykkelavstand til studiested, jobb og lignende, må du regne med transportutgifter. Busskort? Kr 3-7. Forbud mot andre ytelser ved leie av bolig Det kan ikke avtales at leier av bolig skal betale andre eller større pengebeløp enn angitt i 3-1 og 3-4 til 3-6. Den som har betalt beløp i strid med første ledd, kan alltid kreve beløpet tilbakebetalt eller erstattet av utdrag fra HUSLEIELOVEN utleieren. Avtalen for øvrig er bindende selv om tilbakebetaling eller erstatning blir krevd. (...) 3-1. Leien Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Det kan likevel avtales at utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen, jf (...) (se for hele loven)

14 Side 2/2 INVENTAR Eget bad BAD Eget kjøkken KJØKKEN Deler bad med (antall) Deler kjøkken med (antall) Dusjkabinett Komfyr Mikrobølgeovn Badekar Avtrekksvifte Skapplass Skapplass Kjøleskap Bord/stoler Vifte/avtrekk Frys Kaffetrakter Varmekabler Liter varmtvannstank Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Bestikk/asjetter/glass Gryter Oppvaskmaskin Dobbel vask (fordel når du skal vaske opp) Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Egen stue STUE/OPPHOLDSROM Deler stue med (antall) Sofa Bord TV/kabel Spisebord/stoler Lamper Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Seng Madrass Sengetøy/puter etc. Skrivepult Klesskap Stoler/bord Leselampe Spesifiser i egne notater SOVEROM/HYBEL Synlige skader Synlige fuktskader/sopp * Alt dette trenger ikke å følge med en bolig for at den skal oppfylle kravene i Husleieloven, eller være god nok til å bo i. Det kan likevel være viktig å huske å spørre om en del av disse tingene. Innkjøp av inventar kan være en stor utgift når en flytter. Vaskemaskin Tørketrommel Plass til å tørke klær EGNE NOTATER * Spør husverten om forhold som er viktige for deg. F.eks. Er det mye støy i området? Bor det barnefamilier eller studenter i bygningen? Har du tilgang til hage? Sykkelparkering? Butikker? Bussforbindelse? * Har du problemer eller spørsmål i sammenheng med leie av bolig? Ta kontakt med Bergenstudenten.no eller Jussformidlingen GRATIS RETTSHJELP Telefon

15 Side 1/2 Fylles ut og signeres av både leietaker og utleier ved innflytting. Vedrørende bolig: (adresse) Leietaker(e): INVENTARLISTE Jfr. punkt 1.1 i Husleiekontrakten Telefonnr. Dagtid/kveldstid Fullstendig liste over inventar * Hvis noe av inventaret er skadet eller slitt - noter dette. Bruk evt. baksiden. Skader og slitasjer * Eks. Skader og slitasje på gulv, vegger, tak og lignende. Bruk evt. baksiden. Dato/sted/underskrift: Leietaker Utleier

16 * Har du problemer eller spørsmål i sammenheng med leie av bolig? Ta kontakt med Bergenstudenten.no eller Jussformidlingen GRATIS RETTSHJELP Telefon

17 Side 1/2 REKLAMASJON Undertegnede vil påpeke følgende mangler med det aktuelle husrom. Disse manglene bes utbedret snarlig. Skulle noe være uklart bes De ta kontakt med undertegnede. Se kontaktinformasjon under. Se forøvrig Husleieloven på Vedrørende bolig: (adresse) Leietaker(e): Telefonnr. Dagtid/kveldstid Beskrivelse av manglene: Krav på retting av mangel Leieren kan kreve at utleieren for egen regning retter en mangel ved husrommet eller tilbehøret dersom dette kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleieren. Vil leieren gjøre en mangel gjeldende, har utleieren krav på å få rette mangelen dersom retting kan skje uten vesentlig ulempe for leieren, og leieren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg retting. Retting skal skje innen rimelig tid etter at det er framsatt krav om det. Oppfyller ikke utleieren sin plikt til å rette mangelen, kan leieren kreve erstattet sine Utdrag fra HUSLEIELOVEN forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet. Medfører rettingen arbeid, kan leieren kreve en rimelig godtgjørelse for det Leierens krav på grunn av mangler som oppstår i leietiden Oppfyller ikke utleieren sine plikter etter 5-1 til 5-6 og mangelen ikke beror på forhold på leierens side, kan leieren kreve retting etter 2-10, avslag i leien etter 2-11 annet ledd forutsatt at mangelen ikke er ubetydelig, heve leieavtalen etter 2-12, kreve erstatning etter 2-13 og 2-14, og holde tilbake leie etter Selv om mangelen beror på forhold på leierens side, plikter utleieren å rette mangelen etter Er leieren ansvarlig for økonomisk tap som følge av skaden, jf. 5-8, kan utleieren stille som vilkår for retting at leieren erstatter tapet først. Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende dersom tredjemanns rett i husrommet eller bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov er til hinder for den avtalte bruk. Om hovedleierens ansvar overfor framleieren ved bortfall av hovedleieavtalen, gjelder bestemmelsene i 7-7. Dato/sted/underskrift:

18 * Har du problemer eller spørsmål i sammenheng med leie av bolig? Ta kontakt med Bergenstudenten.no eller Jussformidlingen GRATIS RETTSHJELP Telefon

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

- Ekstern rapport 2011

- Ekstern rapport 2011 - Ekstern rapport 2011 Grafisk utforming og bilder: Bergenstudenten Elektronisk utgave: www.bergenstudenten.no 2. B R E N N H E T B O L I G M A R K E D I B E R G E N rapport 2011. Det er et tøft leiemarked

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Privat leie av bolig. Nybosetting av flyktninger til private utleieboliger

Privat leie av bolig. Nybosetting av flyktninger til private utleieboliger Privat leie av bolig Nybosetting av flyktninger til private utleieboliger Innhold Forord...5 Innledning...7 Systemnivå...9 Boligutleiemarkedet...11 Kategorisering av utleiere og fremdriftsplan...13 Segmentering...15

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering Inn i Egen Bolig Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet Prosjektoppsummering Hero Kompetanse avdeling Bergen Olav Aanestad 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer