Sluttrapport fra 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport fra 2005"

Transkript

1 Sluttrapport fra 2005 bergenstudenten.no Over 40 % økning Økt pressedekning Utvidet tilbud Mer samarbeid elektronisk utgave på: bergenstudenten.no

2 Hushaiene har gode tider (...) Tusenvis blir tvunget ut på privatmarkedet, og det kan være ganske brutalt. om bergenstudenten.no: - Christian Borch, Dagsrevyen NRK Studentene trenger oss I Bergen må 88,5% av studentene ut på det private markedet for å finne seg et sted å bo. Samtidig er Bergen Norges eneste utdanningsby med sentrumscampus. De fleste studentene i Bergen har sitt studiested i sentrum mens studentsamskipnadens boliger stort sett befinner seg i store anlegg i bussavstand til byen. Dette fører til et enormt press på det private markedet. Rundt semesterstart topper dette seg og derfor bestemte studentene i Bergen seg for å videreføre fjorårets suksessprosjekt Bergenstudenten.no Erik Sandquist Prosjektleder side 2 GRAFISK UTFORMING: BERGENSTUDENTEN.NO BILDER: MARTIN MJØS-HAUGLAND OG BERGENSTUDENTEN.NO ELEKTRONISK UTGAVE PÅ BERGENSTUDENTEN.NO

3 2. FAKTA Bergenstudenten.no er et samarbeid mellom Norsk Studentunion i Bergen (Universitetet i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Bergen Arkitekt Skole), Studentparlamentet (Høgskolen i Bergen), Norges Handelshøyskoles Studentforening NHHS og Studenparlamentet (Norges informasjonstekniske Høyskole). Dette er andre året prosjektet gjennomføres. 2.1 TIDSASPEKTET Vedtaket som bevilget penger til prosjektet ble fattet på budsjettmøtet til Velferdstinget i november Forarbeidet til prosjektet startet med første møte i velferdsstyret i januar 2005 og fortsatte utover semesteret. Selve prosjektet startet 1/6 og gikk til 31/8. Før dette hadde vi et bli kjent og opplæringsseminar (varighet 2 dager). 2.2 ANSATTE Det ble ansatt tre rådgivere for 2005-prosjektet. Velferdsstyret var det formelle ansettelsesorgan men fikk innstilling fra NSU-Bergen, Studentparlamentet på Høyskolen i Bergen og NHHS. Arbeidssted har vært brakkekontorene til NSU-Bergen på Nygårdshøyden gjorde det naturlig at prosjektansvarlig i NSU-Bergen var en del involvert. Mellom 20/6 og 12/8 var det stort sett tre personer på jobb, før og etter dette en eller to (se statistikk). Den ene ansatte var utdannet jurist. 2.3 REGNSKAP I det rapporten lages er følgende tall registrert: 2.4 STATISTIKK Vi laget en relativ omfattende statistikk ved årets prosjekt. Dette for å få en oversikt over henvendelser sett opp mot kapasitet på kontoret. Vi har satt inn oversikt over antall telefoner, e-post, nettforum, oppmøte, treff på nettstedet og antall visninger. I tillegg til dette har vi laget oversikt over hvem som var på jobb i den samme perioden og andre kommentarer. (Se statistikk på s.9). 2.5 MATERIELL Før prosjektet startet utarbeidet Grafisk Senter, NHHS en informasjonsbrosjyre som ble sendt ut til nye studenter (UiB sitt 1. Juni-brev, tildeling av studieplassbrev for HiB, NHH og KhiB-studenter, e- post til BAS-studenter og lenke på hjemmesider hos NITH). Brosjyren inneholdt diverse fellesinformasjon og ulike baksider avhengig av studiested. Brosjyren som gikk ut til studentene ved UiB kan du lese via denne nettadressen: I begynnelsen av prosjektperioden ble det laget standardkontrakt, visningsguide, reklamasjonsskjema og inventarliste. Disse er kvalitetssikret av vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet og utarbeidet i samarbeid med Jussformidlingen i Bergen. Disse prøver vi å distribuere så bredt som mulig (Jussformidlingen i Bergen, Bolighjelpa i Tromsø, NSU sentralt, StL). 2.6 PRESSEDEKNING Har fått god oppmerksomhet av medier TV/radio: NRK Hordaland, BTV (to innslag), TV Hordaland, TV Norge, NRK radio (tre ganger), NRK Dagsrevyen Aviser: Studvest, Hus og Hjem (BT), BA (flere ganger), Haugesunds Avis, Stavanger Aftenblad, Dagbladet, Bergens Tidende (flere ganger) Utdanningsinstitusjoner: Lenker på studentportaler, artikler i På Høyden og Aktuelt på hib.no I denne oversikten kommer en del utgifter ikke frem. Dette er bruk av kontorlokaler, telefonlinjer, datautstyr og sekretærtjenester. Dette er faste driftkostnader som NSU-Bergen ikke krever Bergenstudenten.no for. Av inntekter/støtte er det registrert totalt Dette betstår av følgende: Bergen kommune 25000,- Underskuddstøtte NSU sentralt 15000,- NSU sentralt 500,- Tilskudde UiB ,- Totalt , 2.7 ANNET Vurderte innkjøp av scooter eller sykler. Brukte i stedet busskort og taxi 2.8 BRUK Vi har i år hatt en omtrentlig økning på 40 % fra fjorårets prosjekt. (Totalt 812 henvendelser/visninger). Dette er basert på data samlet inn i år opp mot anslått pågang i (ca. 500 henvendelser i 2004). (For oppdatert regnskap, ta kontakt med NSU-Bergen). side 3

4 3. EVALUERING Vi er godt fornøyd med prosjektet som helhet, men foreslår en del forbedringer. 3.1 TIDSASPEKTET Her fungerte det meste greit. Det er viktig at velferdsstyret starter tidlig med saken (budsjettmøte) og følger opp fortløpende. Det kan være greit å være tilgjengelig fra 1/6, men man bør i denne tidsperioden ha lagt opp alternative arbeidsoppgaver. Dette fordi pågangen sannsynligvis vil være svært liten. 3.2 ANSATTE Gruppen har fungert godt. Det har vært en fordel at vi er fra forskjellige studiesteder (UiB, NHH og HiB) og har bred erfaring. Dette er ikke avgjørende, viktigere er engasjement, generell kunnskap og personlige evner. Vi har hatt stor nytte av juridiske kompetanse. Spesielt erfaringene fra Jussformidlingen i Bergen. Det er absolutt å anbefale at den ene ansatte har erfaring fra boligrett, Jussformidlingen er sannsynligvis det mest nærliggende i Bergen. Da den jevne jusstudent ikke nødvendigvis har kompetanse innen boligrett anbefaler vi å finne en rekrutteringsordning i samarbeid med Jussformidlingen i Bergen. Gjerne på et tidlig tidspunkt. Skulle det vise seg å være vanskelig å få ansatt en med tilstrekkelig erfaring innenfor boligrett kan det være å anbefale å kjøpe tjenester av Jussformidlingen. I 2005 var vi til dels undersysselsatt tidlig i prosjektperioden (jf. statistikk). Man bør enten ansette i kortere tidsperioder eller utvide arbeidsområdet i de rolige periodene. Hvis dette fører til problemer med å rekruttere bør man vurdere høyere lønn, eventuelt lengre arbeidstid eller skiftordninger i de travle periodene (en del etterspør visninger på kveldstid og i helger). Vi slo fra oss navnet boligagenter, da dette kan høres litt useriøst ut. Det er nok lettere å ansette folk som boligrådgivere, rådgivere, juridisk rådgiver eller lignende. 3.3 REGNSKAP Til nå har prosjektet holdt seg innenfor de økonomiske rammer som ble lagt. Det må derfor kunne sies å ha vært en god økonomisk kontroll på prosjektet. Både ved planlegging og den daglige drift. 3.4 STATISTIKK Vi vil på det sterkeste anbefale at man fører statistikk. Dette gjør prosjektet mer åpent for kontroll og endring. side 4 Statistikken kan inneholde noen dobbeltføringer. Det vil si at enkelte som har ringt oss kan i ettertid ha sendt e-post og dermed blitt ført flere ganger. På den andre side er det mange som har tatt kontakt på vegne av flere venner, og dermed bare blitt ført opp som èn person. Det er svært vanskelig å ta høyde for en slik personlig registreing. Vi har valgt å ikke ta høyde for dette, særlig siden antall henvendelser gir et korrekt bilde på arbeidsmengden. Vi har brukt et skjema for telefonhenvendelser som trenger en del forbedringer, mens selve statistikken har fungert godt. Besøk på nettsiden må ses på som veiledende, da den teller hver gang noen går inn på siden (ikke sortert etter ip-adresse). 3.5 MATERIELL På visningene vi har gått på har vi hatt meget god nytte av visningsguiden vår, denne vil være til god hjelp for andre. Det kan være greit å skrive ut mange eksemplarer av denne og distribuere. Mangel på gratis alternativer på nett gjør at vår standard husleiekontrakt har stort potensial til å bli spredt (nettmedia, osv.). Disse dokumentene er vedlagt. Det er vanskelig å ta gode bilder på visning med et vanlig kamera, det anbefales å anskaffe et digitalt vidvinkelkamera. Har vi to kamera kan vi gå på to visninger samtidig. Det er et behov. 3.6 PRESSEDEKNING Som det fremgår av statistikken øker antall som tar kontakt når vi er ute i media. Mediene har vært mer interessert i å dekke semesterstart enn boligproblematikken midt på sommeren. Bergenstudenten.no er avhengig av oppmerksomhet før semesterstart. Det er derfor en utfordring å fange oppmerksomheten til mediene før dette. Pressemeldinger og oppfølging av disse har en positiv effekt og er helt nødvendig. Tips: Bruk Bergenstudenten.no som navn, da vet folk automatisk hvordan de skal finne opplysninger. Kjøp nye t-skjorter med Bergenstudenten.no foran (slik at det kommer med på pressebilder). Kjøp opp bergensstudenten.no og la denne vise automatisk til bergenstudenten.no. Vi opplevde flere ganger at media bruker to s-er. 3.7 KONTAKTKANALER TELEFON Over 50% av den konkrete

5 kontakten med Bergenstudenten.no er via telefon. Gjennom sommeren har vi besvart opp mot 500 telefoner. Åpningstiden på telefonen var mellom kl.10 og kl.17. Det er svært viktig å ha god betjening pr telefon. Det har virket som om dette er den enkleste måten for de fleste å ta kontakt med oss på. I tillegg til dette får vi en raskere kommunikasjon enn ved for eksempel e-post. Vi har ingen oversikt over hvor mange som har prøvd å nå oss pr telefon etter arbeidstid E-POST I overkant av 20% av henvendelsene har vært pr e-post. Dette er en viktig kanal for å sende kontaktinfo og linker til nettannonser. Vi har besvart mange generelle spørsmål her. Etter hvert brukte vi klipp og lim fra tidligere e-poster. Dette kan nok være greit å gjøre klart fra begynnelsen av prosjektet. Spørsmål som hvor finner vi leiligheter gikk ofte igjen NETTFORUM I underkant av 10% av henvendelsene kom via nettforum. Dette er et forum som kan være greit å bruke i forhold til informasjon som mange spør om. Men generelt sett krever denne informasjonskanalen lite arbeid fra prosjektet. Det er derfor liten grunn til å kutte ut dette kanalen OPPMØTE Omtrent 10% av henvendelsene. Men i motsetning til de andre informasjonskanalene er nok kvaliteten på den hjelp en får gitt til de som møter på kontoret betydelig bedre. De fikk låne data til leting etter hybler og registrering hos SiB. Beliggenheten til Bergenstudenten.no har nok ført til at færre har møtt opp på kontoret enn hva som var potensielt. Det kan være en ide å ha et slikt møtested for de som er på boligjakt i Bergen. Internett-tilgang og rådgivning i en hektisk periode. Dette blir nok enklere når det nye studentsenteret står klart NETTSIDE Vi har hatt mange besøkende på nettstedet. Besøkstallet er nok bare retningsgivende. Men det er klart at vi har hatt svært godt besøk på nettstedet. Vi har sett klar sammenheng mellom treff på nett i forhold til dekning i media VISNINGER Visninger er den mest ressurskrevende servicen til brukerne. Det tar forholdsvis mye tid pr bruker og medfører transportkostnader for de fleste visninger. Dette er den servicen som vi ser størst konkret virkning av. Men det har til tider vært for liten kapasitet hos oss til å gå på visninger. I en relativt utstrakt grad har vi gått på visninger på kveldstid, men en skiftordning ville muliggjort enda flere visninger på kveldstid. I tillegg ville en bakvakt-ordning i helgene klargjort hvem som skulle gå på visninger i helgene STAND Vi var også på stand i Grieg-hallen ved semesterstarten til UiB og HiB. Her er nok potensialet større for en aktiv rådgivning til nye studenter. Her er det nok nødvendig med bedre synlighet. Vi stod på standen til NSU. Det var ikke mulig å se at vi drev boligrådgivning. 3.8 ANNET Nettsiden kan forbedres. Dette kan være en oppgave som passer bra å arbeide med tidlig i prosjektperioden av noen som er kompetent. En ide her er å ha et tettere samarbeid med SiB. Det er en del som ringer til oss og vil legge ut annonser som treffer studentene. Kanskje Bergenstudenten.no kan bidra i forhold til dette. Men det er her viktig å være klar over at vi kan fremstå som en kvalitetsgodkjenning på boliger. Hvis vi da legger ut annonser, vil dette kunne fremstå som garanterte boliger. I 2005 fikk vi låne plass til å lagre bilder fra visning på gallery.nhhs.no av NHHS. Det beste hadde vært om dette kom inn på bergenstudenten.no-siden. Buss og taxi fungerte godt til visninger. Vi vurderte å kjøpe/leie en scooter, men dette ville blitt svært dyrt i forhold til nytten. Totalkostnad for transport til visninger endte på Nkr 1333,-. I 2004 kjøpte de inn sykler, problemet var at disse ble stjålet. Vi vil derfor anbefale at buss og taxi benyttes videre. 4. SAMARBEIDSPARTNERE Vi har hatt et godt samarbeid med Jussformidlingen i Bergen. Vi anbefaler at dette videreføres. Også Studentsamskipnaden i Bergen har hjulpet oss mye, blant annet med lenker på sidene og ved å tipse folk om oss. Takker NSU-Bergen spesielt for kontorplass og godt samarbeid og også de andre studentforeningene. Lærestedene har gitt oss lenker på sider for studenter og sendt ut brosjyrene våre. Dette var helt nødvendig for å nå studentene. Planleggingen av prosjektet hører naturlig til velferdsstyret. Vi har også vært i kontakt med Bolighjelpa i Tromsø ser muligheten for et nærmere samarbeid med disse fremover. side 5

6 5. TANKER VIDERE Prosjektet har slik vi ser det vært vellykket. Med en stk pris kostnad på ca 155 kr pr henvendelse må også prosjektet sees på som billig i drift. En har mulighet til å gjøre prosjektet billigere til neste år. Men dette må være et bevisst valg på om en ønsker å forbedre servicen eller ha den på samme nivå som i år. Det er da naturlig å se nærmere på tilgjengeligheten og kvaliteten på prosjektet. Tilgjengelighet Vi mener at prosjektet har potensial til å gi enda bedre servicetilbud til de nye studentene til samme pris. Dette er hovedsakelig en omorganisering av de ansatte som vil kunne gi et bedre tilbud. Det har vært ansatt 2-3 personer i perioden uke 23 til og med uke 33. Mens det store påtrykk av studenter som trengte hjelp var i perioden uke 29 til og med uke 32. Det betyr at det er omtrent 6-7 uker med overkapasitet på kontoret. Problemstillingen er her at man får vanskeligheter med å ansatte gode personer for korte perioder. I den modellen som er valgt for 2005 har de ansatte forpliktet seg til å gå på visninger på kveldstid. Men en kan ikke forvente at en skal legge hele sitt private liv rundt denne stillingen i 3 måneder. En forespørsel om visning rett før en går fra jobb vil derfor vanskelig kunne avhjelpes. Dette sett opp mot hastigheten i boligmarkedet er uheldig. Vi så mange eksempler på at boliger ble lagt ut for leie, hold visning i og leid ut samme dag. Hvis en kan flytte lønnsmidlene inn i en kortere periode, vil en kunne yte bedre service til de som tar kontakt med oss. For eksempel kan en dele arbeidsdagen inn i 2 skift, med overlapping. En kan da være tilgjengelig for rådgivning og visninger fra 0900 om morgenen til 2100 om kvelden. Hvis en da bytter på å ha bakvakt i helgene hvor en er tilgjengelig for visninger og telefoner, vil en kunne ha et tilbud til studentene 7 dager i uken i perioden med høyt press. En kan da ha to personer på jobb den første del av dagen, mens to andre tar over på kvelden og kan gå på visninger da. En vil da ha en mer intensiv arbeidssituasjon, men dette vil kunne gjenspeiles i lønn. De ansatte får like mye lønn totalt sett gjennom sommeren og lengre perioder med ferie. Problemet her er at dette er en svært slitsom arbeidssituasjon som vil kunne slite ut de ansatte. Kvalitet Videre er det viktig at Bergenstudenten.no er klar over problemstillingene som reises når en tilbyr en slik rådgivningstjeneste. De rådene som gis tillegges sannsynligvis betydelig vekt av brukerene. Dette henger sammen med at Bergenstudenten.no er anbefalt som et rådgivningstiltak av utdanningsinstitusjonene i Bergen og SiB. I tillegg til dette er målgruppen til prosjektet unge og uerfarne studenter. De kan ikke i samme utstrekning teste rådene til Bergenstudenten.no opp mot egne erfaringer. Dårlige eller direkte feil råd vil derfor kunne få store konsekvenser for brukergruppen. Dette gjør det nødvendig å være bevisst på to områder: a. For det første er kan problemet til en slik rådgivningstjeneste være mangel på kontinuitet i kompetansen. Særlig siden de ansatte kun er her for en kort periode. Det er derfor viktig å finne måter å ivareta den opparbeidede kompetansen. Her vil nok samarbeid med andre organisasjoner og god rapportering være viktig. NSU har ved årets prosjekt hatt gode kontakter inn mot studiestedene og pressen. Dette er svært verdifullt for Bergenstudenten.no. Prosjektet trenger mye oppmerksomhet fra media i tillegg til økonomisk støtte. Bergenstudenten.no er slik vi ser det avhengig av å kunne støtte seg til organisasjoner med et slikt kontaktnett. Videre vil det være viktig å gjøre bruk av kompetansen til SiB, Jussformidlingen, leieboerforeningen og andre organisasjoner som arbeider med boligspørsmålet. Vi hadde ved begynnelsen av årets prosjekt opplæring og bidrag fra disse organisasjonene. b. For det andre må metodene for kommunikasjon være tilstrekkelig gode nok. Bruk av bilder og hjelpemidler på nett må være av en tilstrekkelig god nok kvalitet og enkle å bruke. Brukerne av tjenesten må bruke de foto som vi legger ut som grunnlag for å inngå kontrakt om bolig. Dårlige eller misvisende bilder vil derfor kunne få store konsekvenser. Kontrakten og de andre skjemaene vi har laget er etter vår mening tilstrekkelig gode nok. Vi har også sett behovet for en formalisering av visningsrapportene. Dette er noe vi prøvde å få på plass på slutten av prosjektet. Men dette ble ikke ferdigstilt. Dette vil føre til mindre variasjon mellom rapportene til de forskjellige boligrådgiverne. side 6

7 Ansatte i bergenstudenten.no 2005 Følgende tre personer var ansatt i bergenstudenten.no i På statistikken på side 9 kommer det frem i hvilke perioder hver var på jobb. Inger Berit R. Hagen - Rådgiver 25 år Student ved HiB, lærerhøyskolen. Aktiv i Studentparlamentet. Veldferdsansvarlig ved HiB. Erlend Reigstad - Rådgiver 23 år Studerer 4. året siviløkonomstudiet på NHH. Vararepresentant i Norsk Studentunion sin sentrale kontrollkomite. Representant for NHHS i NSU sin sentrale velferdskomite.. Simon Næsse - Jurist 26 år Cand.jur. (studert ved UiB) Tidligere ansatt ved Jussformidlingen. Nå er hjelpen her, og den er gratis! om bergenstudenten.no: - Vestlandsrevyen, NRK-Hordaland side 7

8 Brosjyren til studentene Det ble utformet og sendt ut en brosjyre til de nye studentene i Bergen. Under er den tatt inn i sin helhet. Orginalt format 12 x 12 cm. Brosjyren hadde forskjellige baksider. Her ser dere baksiden til brosjyren sendt til UiB studentene. Byen e Bergen! For deg som skal studere i Bergen Velkommen til vestlandets hovedstad og Norges kanskje vakreste by! Bergen har også fremragende læresteder og landets beste og bredeste tilbud av ulike studentaktiviteter. Du har en fantastisk studietid å glede deg til! Men først, det grunnleggende: En plass å bo. Å finne et bra sted kan være en smal sak med litt kunnskap om husleiemarkedet og hvilke rettigheter du har. Dette er noe vi i bergenstudenten.no ønsker å hjelpe deg med. Helt gratis! Vi anbefaler deg først og fremst å lese rådene fra jusstudenter og andre som du finner i denne brosjyren og på våre hjemmesider. Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller per e-post. Velkommen til Bergen! Denne brosjyren er et samarbeid mellom Norsk Studentunion i Bergen (Universitetet i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Bergen Arkitekt Skole), Studentparlamentet (Høgskolen i Bergen), Norges Handelshøyskoles Studentforening NHHS og Studentparlamentet (Norges Informasjonstekniske Høyskole) Design: Petter Kirkeholmen og Kristian Grafisk Senter [NHHS] Foto: Martin Hibiscus [HiB] og Petter Grafisk Senter [NHHS] Har du spørsmål om leie av bolig? tlf Nettsidene og telefonen betjenes av studenter som jobber for å hjelpe deg som er ny student i Bergen. Vi kan gi råd og tips om det du har behov å vite når du er på boligjakt: Visninger Leiekontrakter Leienivå Geografi Transportmuligheter Og ellers alt annet som gjelder bolig Visningsassistanse: Så sant vi har mulighet tilbyr vi å gå på visninger for deg som ikke har mulighet til dette selv. Tjenestene er gratis å bruke. Vi er ikke skarpskodde jurister, men engasjerte studenter som ønsker å hjelpe studenter på boligjakt. Telefonen og kontoret er åpent fra 1. juni til 31. august mandag til fredag kl Besøksadresse: Dokkeveien 10 (brakkekontoret til Studentdemokratiet v/det historisk-filosofiske fakultet) side 1 side 2 side 3 Jussformidlingens tips til inngåelse av husleiekontrakt Når du skal inngå husleiekontrakt, er det mange fallgruver du bør prøve å unngå. Jussformidlingen har lang erfaring med husleiesaker, og ønsker å gi noen tips til deg som skal inngå husleiekontrakter for første gang. Leie av bolig er regulert av husleieloven av Loven kan fravikes ved avtale, men den kan ikke fravikes til ugunst for leietaker. Skriftlig kontrakt Leiekontrakten bør utformes skriftlig. Inngås avtalen muntlig, kan du kreve at den settes opp skriftlig. Dersom det oppstår problem senere, kan en skriftlig kontrakt fungere som bevis. Les grundig gjennom de enkelte punktene i den skriftlige kontrakten. Er noe uklart, bør du undersøke betydningen av dette. Visning Alle som inngår en leiekontrakt bør på forhånd gå på visning av boligen, og undersøke om boligen er i den stand som er opplyst i kontrakten. Dersom du på visning oppdager mangler i forhold til det som står i kontrakten, og likevel inngår denne, kan du med dette anses å ha akseptert manglene. Dette vil si at du kan miste eventuelle mangelskrav mot utleier. Dersom huseier har en inventarliste sammen med kontrakten, bør du sjekke at denne stemmer. Depositum Dersom huseieren ønsker depositum, skal det opprettes depositumskonto. Denne skal være sperret under leieforholdet, og skal bekostes av huseier. Betal aldri depositum kontant eller på husleiekontoen. Et depositum kan maksimalt tilsvare seks måneders leie. I tillegg til depositum, er det for huseier adgang til å kreve forskuddsleie. Det kan imidlertid ikke avtales for lenger tid enn en måned. Oppsigelsestid Husleieavtalen kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i avtalen, er den tidsubestemt. Oppsigelsesfristen vil være tre måneder fra begynnelsen av neste måned. Denne fristen kan avvikes til gunst for leier. Tidsbestemte avtaler kan som utgangspunkt ikke sies opp. Slike avtaler bør unngås, da de kan binde lenger enn det du har planlagt ved avtaleinngåelsen. Det er adgang til å avtale at den tidsbestemte avtalen skal kunne sies opp i leietiden. Dette kan være fordelaktig og er noe du bør prøve å få med i tidsbestemte avtaler. Betaling av leie Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Vær oppmerksom på at det vil variere i hvert enkelt tilfelle hvilke utgiftsposter leien innbefatter. Undersøk om det i den avtalte leien også inngår betaling for elektrisitet og lignende. Andre gebyrer og avgifter som kommer i tillegg etter inngåelsen av avtalen, eksempel nøkkelgebyr og kabel-tv, er ulovlig og kan avvises. Skulle det i løpet av leieforholdet likevel oppstå problemer, hjelper vi på Jussformidlingen deg gjerne! Jussformidlingen holder til i Sydneshaugen 10, og gir gratis juridisk rådgivning til alle. Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag: Onsdag: Fredag: Stengt Vi har åpent hele året, med unntak av uke (sommerstengt) tlf: Man må jo bo! Det er mange måter å bo på som student i Bergen, og det er mange måter å skaffe seg bolig. Studentboligene tilbyr mer enn 3000 boliger med ulik beliggenhet, standard og pris over hele Bergen. Alle boligene har internett-tilgang, kabel-tv, husverter (se og godt bomiljø. Du kan bo alene eller i kollektiv. Du kan søke om bolig helt frem til 1. juli. Alle som har søkt studieplass i Bergen kan søke om bolig. Uken etter 1. juli sendes det ut tilbud om bolig til nærmere 1000 studenter. Vi er opptatt av at du skal ha det godt som student i Bergen, og vi vet at et godt sted å bo betyr mye. Ved opptaket i juli prioriterer vi deg som er ung, og deg som kommer fra andre steder i Norge enn Bergen. Muligheten for en bolig hos oss er god! Skulle du ikke få tilbud i første opptak ikke fortvil. Noen takker nei, og det er derfor viktig at du holder kontakt med oss slik at vi kan tilby deg bolig når noe dukker opp i den hektiske perioden fram til studiestart. Vi tilbyr også privat boligformidling på våre nettsider følg med der! Søk om bolig og les mer på side 4 side 5 side 6 Hvor finner jeg annonser? Utleieannonser finner du i Bergensavisen (BA) og Bergens Tidende (BT) hver dag. Internettadresser: Til slutt: Ikke lei usett, ikke betal for å få se annonser, det er lov å prute på leien og ikke nøl med å kontakte begenstudenten.no. Lykke til med boligjakten! NSU-Bergen er et lokallag i Norsk Studentunion (NSU). NSU-Bergen representerer alle studenter ved Universitetet i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Bergen Arkitekt Skole. NSU-Bergen jobber aktivt overfor ditt lærested, politikere, media og Lånekassen for deg og dine medstudenter. Norsk Studentunion Bergen Dokkeveien Bergen tlf: side 7 side 8 side 8

9 side 9

10 Side 1/2

11 Side 2/ Tidspunkt for overlevering Utleieren skal stille husrommet med tilbehør til leierens disposisjon til avtalt tid. Er ikke annet avtalt, regnes overlevering for skjedd når leieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet. Leieren kan nekte å overta husrommet dersom det er i vesentlig dårligere stand enn leieren kan kreve etter avtalen og bestemmelsene i dette kapittel, og overlevering skal i så fall ikke regnes for skjedd. Er overleveringstidspunktet ikke fastsatt i avtalen, kan leieren kreve å overta bruken av husrommet ved tredje månedsskifte etter at avtalen ble bindende Generelle krav til tilstand Husrommet skal ved overleveringen være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen. Er ikke annet avtalt, skal husrommet med tilbehør ved overleveringen være ryddet, rengjort og i vanlig god stand. Er ikke annet avtalt, har husrommet dessuten en mangel dersom det ikke a) passer til de formål tilsvarende husrom vanligvis blir brukt til, eller b)passer til de særlige formål som leieren etter avtalen skulle bruke husrommet til, med mindre forholdene viser at leieren for så vidt ikke bygde på utleierens sakkunnskap eller vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det Uriktige opplysninger om husrommet UTDRAG FRA HUSLEIELOVEN - se for hele loven Overlevering og krav til husrommet Leieprisvern Det alminnelige leieprisvern Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår Indeksregulering Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, + Leieforholdets varighet - opphør Det foreligger en mangel dersom husrommet ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt av utleieren eller på utleierens vegne. Dette gjelder likevel bare dersom det kan antas at opplysningene har virket inn på avtalen, og de ikke i tide er rettet på en tydelig måte Manglende opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom leieren ikke har fått opplysning om forhold ved husrommet som utleieren kjente eller måtte kjenne til, og som leieren hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare når det kan antas at unnlatelsen har virket inn på avtalen Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Har leieren før avtaleinngåelsen undersøkt husrommet eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme utleierens oppfordring om å undersøke det, kan leieren ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde ha vært oppdaget ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Bestemmelsene i første og annet ledd gjør ingen innskrenking i 2-4 om manglende opplysninger om husrommet. noen av partenes plikter i leietiden b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk Leierens bruk m.v. Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen. Leieren plikter å behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet og for øvrig i samsvar med leieavtalen Reklamasjon Leieren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til utleieren om at mangelen påberopes, innen rimelig tid etter at leieren burde oppdaget den. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro Krav på retting av mangel Leieren kan kreve at utleieren for egen regning retter en mangel ved husrommet eller tilbehøret dersom dette kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleieren. Vil leieren gjøre en mangel gjeldende, har utleieren krav på å få rette mangelen dersom retting kan skje uten vesentlig ulempe for leieren, og leieren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg retting. Retting skal skje innen rimelig tid etter at det er framsatt krav om det. Oppfyller ikke utleieren sin plikt til å rette mangelen, kan leieren kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet. Medfører rettingen arbeid, kan leieren kreve en rimelig godtgjørelse for det Avslag i leie Stilles ikke husrommet til leierens disposisjon til riktig tid, er ikke leieren forpliktet til å betale leie for den tid forsinkelsen varer. Gjelder forsinkelsen bare en del av husrommet, kan leieren kreve et leieavslag Leieren kan ikke bruke husrommet til annet formål enn avtalt. Leier av lokale kan likevel drive annen beslektet virksomhet, forutsatt at dette ikke er til vesentlig ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen. Leier av lokale for butikk eller serveringssted plikter å holde virksomheten åpen og i vanlig daglig drift unntatt når midlertidig stenging er nødvendig. for den tiden forsinkelsen varer som svarer til forholdet mellom leieverdien av husrommet og av den forsinkede delen. I den tid husrommet lider av en mangel, kan leieren kreve avslag i leien slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dette gjelder likevel ikke i tiden etter at leieren har avslått et tilbud om retting som leieren pliktet å motta Heving av leieavtalen Leieren kan heve leieavtalen dersom forsinkelsen eller mangelen medfører vesentlig mislighold. Er det klart at det vil inntre mislighold som gir leieren hevingsrett, kan leieren heve allerede før tidspunktet for overlevering. Hevingen kan avverges dersom utleieren straks stiller betryggende sikkerhet for at avtalen vil bli oppfylt. Leieren kan ikke heve leieavtalen på grunn av forsinkelse etter at husrommet er overtatt, eller på grunn av mangler når disse er rettet etter bestemmelsene i Rett til å holde leie tilbake Leieren kan holde tilbake så mye av leien at det sikrer de kravene leieren har mot utleieren som følge av mangel eller forsinkelse Skade på husrommet Oppdager leieren skade på husrommet som må utbedres uten opphold, plikter leieren straks å sende melding om det til utleieren. Andre skader på husrommet som oppdages, plikter leieren å sende melding om innen rimelig tid. Leieren plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleieren som følge av skade som nevnt i første ledd første punktum. Er leieren ikke ansvarlig for skaden, kan leieren kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket og en rimelig godtgjørelse for utført arbeid Tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler En husleieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt Tidsbestemte leieavtaler En leieavtale som er inngått for bestemt tid, opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Det kan avtales at en tidsbestemt leieavtale skal kunne sies opp i leietiden i samsvar med bestemmelsene i 9-4 til 9-8. Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig Det er ikke adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig for kortere tid enn tre år. Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke dersom: a)husrommet skal brukes som bolig1 av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller b)utleieren har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen. Utleieren kan bare påberope seg unntakene i første ledd bokstav a og b dersom leieren senest ved inngåelsen av avtalen skriftlig ble gjort kjent med grunnen for tidsavgrensningen, og husrommet ved utløpet av den avtalte leietid skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen. Utsettes tidspunktet for når husrommet skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen, kan leieavtalen forlenges fram til dette tidspunktet dersom utsettelsen skyldes en uforutsett omstendighet som har inntrådt etter at avtalen ble inngått. Er tidsbestemt leieavtale for bolig inngått i strid med bestemmelsene i denne paragrafen, skal avtalen anses som tidsubestemt Leierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale Er ikke annet avtalt, kan tidsubestemt leieavtale sies opp av leieren Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale Er ikke annet avtalt eller annet følger av loven her, kan tidsubestemt leieavtale sies opp av utleieren. En tidsubestemt leieavtale om bolig kan bare sies opp av utleieren dersom: a)husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, b)riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes, c)leieren har misligholdt leieavtalen, eller d)det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen. Tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig, kan sies opp av utleieren uten hinder av bestemmelsene i annet ledd Oppsigelsesfrist Oppsigelsesfristen skal være tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned. For leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, skal oppsigelsesfristen være én måned. Det samme gjelder for selvstendig leie av garasje eller bod. For leieavtale om lokale der leien er avtalt pr. dag, skal oppsigelsesfristen være én dag. Bestemmelsene i denne paragraf kan fravikes i avtale Formkrav til utleierens oppsigelse Oppsigelse fra utleier skal være skriftlig. Oppsigelsen skal begrunnes. Oppsigelsen skal også opplyse om at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leieren ikke protesterer innen fristen, taper leieren sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven, jf. 9-8 første ledd annet punktum, og at utleieren i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav c. En oppsigelse som ikke fyller kravene i første og annet ledd, er ugyldig. Har leieren flyttet i henhold til oppsigelsen, anses den som godtatt. Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke for oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Det samme gjelder for leie av lokale der leien er avtalt pr. dag og for selvstendig leie av garasje eller bod Tilsidesettelse av oppsigelse Leieren kan innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt, protestere skriftlig til utleieren mot oppsigelsen. Har leieren ikke protestert mot oppsigelsen i samsvar med første punktum, kan leieren ikke påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven her. Har leieren protestert i samsvar med første punktum, faller oppsigelsen bort om ikke utleieren har reist søksmål mot leieren innen tre måneder etter at leierens frist løp ut. Retten skal prøve om oppsigelsen er lovlig, og om den eventuelt skal settes til side. Oppsigelsen skal settes til side dersom retten ut fra en vurdering av begge parters forhold finner at den vil virke urimelig. Retten kan likevel ikke sette oppsigelsen til side dersom den kommer til at oppsigelsen skyldes vesentlig mislighold fra leierens side, jf. 9-9 første ledd annet punktum. Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke for oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Det samme gjelder for leie av lokale der leien er avtalt pr. dag, og selvstendig leie av garasje eller bod Utleierens hevingsrett Utleieren kan heve leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold fra leierens side. Vesentlig mislighold foreligger dersom: a)leieren vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som reiser seg av leieavtalen, b)leieren tross skriftlig advarsel fra utleieren i vesentlig grad forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleieren, eiendommen eller øvrige brukere, c)leieren uten å ha rett til det helt eller delvis overlater bruken av husrommet til andre og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, d)leieren uten å ha rett til det bruker husrommet på annen måte eller til andre formål enn avtalt og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, eller e)leieren for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe leieavtalen til opphør. En erklæring om at utleieren hever leieavtalen, skal være skriftlig. Den kan pålegge leieren straks å flytte og levere husrommet tilbake. I erklæringen skal grunnen til å heve leieavtalen oppgis. Blir leieavtalen hevet, er leieren ansvarlig for utlegg, tapt leie o.l. etter bestemmelsene i 5-8. GRATIS RETTSHJELP Telefon

12 Side 1/2 Kun ment som hjelp på visning. For husleiekontrakt - se eget skjema. NÅR DU SKAL PÅ VISNING er det viktig at du får avklart en del forhold. Dette er viktige ting som mange glemmer å se etter eller spørre om. Vårt skjema er ment som en huskeliste du kan ta med deg på visning. Det er ikke ment som en uttømmende liste, men gode tips til hva som er lurt å få avklart. På denne måten vil du kunne avgjøre om dette er en husleiekontrakt du vil inngå. Hvis du er usikker, bør du ikke inngå noen avtale. Undersøk det heller nærmere og ta kontakt med Jussformidlingen eller Bergenstudenten.no. Vi kan hjelpe deg Uriktige opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom husrommet ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt av utleieren eller på utleierens vegne. Dette gjelder likevel bare dersom det kan antas at opplysningene har virket inn på avtalen, og de ikke i tide er rettet på en tydelig måte Manglende opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom leieren ikke har fått opplysning om forhold ved husrommet som Adresse: utdrag fra HUSLEIELOVEN utleieren kjente eller måtte kjenne til, og som leieren hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare når det kan antas at unnlatelsen har virket inn på avtalen. Utleier: 2-6. Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Har leieren før avtaleinngåelsen undersøkt husrommet eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme utleierens oppfordring om å undersøke det, kan leieren ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde ha vært oppdaget ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Bestemmelsene i første og annet ledd gjør ingen innskrenking i 2-4 om manglende opplysninger om husrommet. (Virkninger av mangel - Jfr Husleiel. 2-10, 2-11, 2-12 og 2-15) LEIEOBJEKTET Totalt bruksareal (eks bod) Totalt antall rom Eget m2 Felles m2 Møblert Delvis møblert Umøblert 4 4 Side 2 Side 2 Størrelse på bod m2 LEIEFORHOLDETS FORM OG VARIGHET Med TidsUBESTEMTE menes kontrakter uten fastsatt leietid. Avtalen løper helt til leietaker/ utleier velger å si opp. Med TidsBESTEMTE menes kontrakter med fast leietid. Leieavtalen løper da som utgangspunkt til en fastsatt dato, uten at leietaker/utleier kan si opp. (Annet kan avtales). Klar for innflytting * Det er stor forskjell mellom disse to leieformene. dato 1. TIDSBESTEMT Oppsigelse mulig 2. TIDSUBESTEMT Leieforholdet starter (dato) Leieforholdet slutter (dato) Oppsigelse ikke mulig Oppsigelsetid * TidsUBESTEMTE leieavtaler har som utgangspunkt full adgang til oppsigelse. Derfor er tidsubestemt leieavtale vanligvis det beste for leietakere. Leieforholdet starter (dato) Oppsigelsetid PRIS * Det er viktig at du finner totalkostnaden med å bo på denne plassen. Husleie er bare en av utgiftene. Månedsleie Kr Strøm inkludert Strøm i tillegg til leien strøm pr mnd Kr Depositum Kr Selv skaffe strømavtale Bredbånd? Kr *Hvis boligen ikke er i gang- eller sykkelavstand til studiested, jobb og lignende, må du regne med transportutgifter. Busskort? Kr 3-7. Forbud mot andre ytelser ved leie av bolig Det kan ikke avtales at leier av bolig skal betale andre eller større pengebeløp enn angitt i 3-1 og 3-4 til 3-6. Den som har betalt beløp i strid med første ledd, kan alltid kreve beløpet tilbakebetalt eller erstattet av utdrag fra HUSLEIELOVEN utleieren. Avtalen for øvrig er bindende selv om tilbakebetaling eller erstatning blir krevd. (...) 3-1. Leien Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Det kan likevel avtales at utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen, jf (...) (se for hele loven)

13 Side 2/2 INVENTAR Eget bad BAD Eget kjøkken KJØKKEN Deler bad med (antall) Deler kjøkken med (antall) Dusjkabinett Komfyr Mikrobølgeovn Badekar Avtrekksvifte Skapplass Skapplass Kjøleskap Bord/stoler Vifte/avtrekk Frys Kaffetrakter Varmekabler Liter varmtvannstank Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Bestikk/asjetter/glass Gryter Oppvaskmaskin Dobbel vask (fordel når du skal vaske opp) Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Egen stue STUE/OPPHOLDSROM Deler stue med (antall) Sofa Bord TV/kabel Spisebord/stoler Lamper Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Seng Madrass Sengetøy/puter etc. Skrivepult Klesskap Stoler/bord Leselampe Spesifiser i egne notater SOVEROM/HYBEL Synlige skader Synlige fuktskader/sopp * Alt dette trenger ikke å følge med en bolig for at den skal oppfylle kravene i Husleieloven, eller være god nok til å bo i. Det kan likevel være viktig å huske å spørre om en del av disse tingene. Innkjøp av inventar kan være en stor utgift når en flytter. Vaskemaskin Tørketrommel Plass til å tørke klær EGNE NOTATER * Spør husverten om forhold som er viktige for deg. F.eks. Er det mye støy i området? Bor det barnefamilier eller studenter i bygningen? Har du tilgang til hage? Sykkelparkering? Butikker? Bussforbindelse? * Har du problemer eller spørsmål i sammenheng med leie av bolig? Ta kontakt med Bergenstudenten.no eller Jussformidlingen GRATIS RETTSHJELP Telefon

14 Side 1/2 Fylles ut og signeres av både leietaker og utleier ved innflytting. Vedrørende bolig: (adresse) Leietaker(e): INVENTARLISTE Jfr. punkt 1.1 i Husleiekontrakten Telefonnr. Dagtid/kveldstid Fullstendig liste over inventar * Hvis noe av inventaret er skadet eller slitt - noter dette. Bruk evt. baksiden. Skader og slitasjer * Eks. Skader og slitasje på gulv, vegger, tak og lignende. Bruk evt. baksiden. Dato/sted/underskrift: Leietaker Utleier

15 Side 1/2 REKLAMASJON Undertegnede vil påpeke følgende mangler med det aktuelle husrom. Disse manglene bes utbedret snarlig. Skulle noe være uklart bes De ta kontakt med undertegnede. Se kontaktinformasjon under. Se forøvrig Husleieloven på Vedrørende bolig: (adresse) Leietaker(e): Telefonnr. Dagtid/kveldstid Beskrivelse av manglene: Krav på retting av mangel Leieren kan kreve at utleieren for egen regning retter en mangel ved husrommet eller tilbehøret dersom dette kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleieren. Vil leieren gjøre en mangel gjeldende, har utleieren krav på å få rette mangelen dersom retting kan skje uten vesentlig ulempe for leieren, og leieren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg retting. Retting skal skje innen rimelig tid etter at det er framsatt krav om det. Oppfyller ikke utleieren sin plikt til å rette mangelen, kan leieren kreve erstattet sine Utdrag fra HUSLEIELOVEN forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet. Medfører rettingen arbeid, kan leieren kreve en rimelig godtgjørelse for det Leierens krav på grunn av mangler som oppstår i leietiden Oppfyller ikke utleieren sine plikter etter 5-1 til 5-6 og mangelen ikke beror på forhold på leierens side, kan leieren kreve retting etter 2-10, avslag i leien etter 2-11 annet ledd forutsatt at mangelen ikke er ubetydelig, heve leieavtalen etter 2-12, kreve erstatning etter 2-13 og 2-14, og holde tilbake leie etter Selv om mangelen beror på forhold på leierens side, plikter utleieren å rette mangelen etter Er leieren ansvarlig for økonomisk tap som følge av skaden, jf. 5-8, kan utleieren stille som vilkår for retting at leieren erstatter tapet først. Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende dersom tredjemanns rett i husrommet eller bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov er til hinder for den avtalte bruk. Om hovedleierens ansvar overfor framleieren ved bortfall av hovedleieavtalen, gjelder bestemmelsene i 7-7. Dato/sted/underskrift:

16 Et like raust tilbud fant vi ikke i de andre universitetsbyene om bergenstudenten.no: - Elisabeth Dalseg, Dinside.no

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

- Ekstern rapport 2011

- Ekstern rapport 2011 - Ekstern rapport 2011 Grafisk utforming og bilder: Bergenstudenten Elektronisk utgave: www.bergenstudenten.no 2. B R E N N H E T B O L I G M A R K E D I B E R G E N rapport 2011. Det er et tøft leiemarked

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering Inn i Egen Bolig Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet Prosjektoppsummering Hero Kompetanse avdeling Bergen Olav Aanestad 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Privat leie av bolig. Nybosetting av flyktninger til private utleieboliger

Privat leie av bolig. Nybosetting av flyktninger til private utleieboliger Privat leie av bolig Nybosetting av flyktninger til private utleieboliger Innhold Forord...5 Innledning...7 Systemnivå...9 Boligutleiemarkedet...11 Kategorisering av utleiere og fremdriftsplan...13 Segmentering...15

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Veien til vellykket fritidsboligutleie. Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn

Veien til vellykket fritidsboligutleie. Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn istockphoto, naumoid Veien til vellykket fritidsboligutleie Denne veiledningen hjelper deg trinn for trinn Hvorfor bør du leie ut? Takk for din interesse for HomeAway, verdens største online-portal innenfor

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009 nytt fra kundemagasin nr 1/2009 Hvor lett er det egentlig å bli kvitt en ansatt i prøvetid? Side 2 Næringseiendom skatte og avgiftsendringer Side 12 Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid side

Detaljer