Sluttrapport fra 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport fra 2005"

Transkript

1 Sluttrapport fra 2005 bergenstudenten.no Over 40 % økning Økt pressedekning Utvidet tilbud Mer samarbeid elektronisk utgave på: bergenstudenten.no

2 Hushaiene har gode tider (...) Tusenvis blir tvunget ut på privatmarkedet, og det kan være ganske brutalt. om bergenstudenten.no: - Christian Borch, Dagsrevyen NRK Studentene trenger oss I Bergen må 88,5% av studentene ut på det private markedet for å finne seg et sted å bo. Samtidig er Bergen Norges eneste utdanningsby med sentrumscampus. De fleste studentene i Bergen har sitt studiested i sentrum mens studentsamskipnadens boliger stort sett befinner seg i store anlegg i bussavstand til byen. Dette fører til et enormt press på det private markedet. Rundt semesterstart topper dette seg og derfor bestemte studentene i Bergen seg for å videreføre fjorårets suksessprosjekt Bergenstudenten.no Erik Sandquist Prosjektleder side 2 GRAFISK UTFORMING: BERGENSTUDENTEN.NO BILDER: MARTIN MJØS-HAUGLAND OG BERGENSTUDENTEN.NO ELEKTRONISK UTGAVE PÅ BERGENSTUDENTEN.NO

3 2. FAKTA Bergenstudenten.no er et samarbeid mellom Norsk Studentunion i Bergen (Universitetet i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Bergen Arkitekt Skole), Studentparlamentet (Høgskolen i Bergen), Norges Handelshøyskoles Studentforening NHHS og Studenparlamentet (Norges informasjonstekniske Høyskole). Dette er andre året prosjektet gjennomføres. 2.1 TIDSASPEKTET Vedtaket som bevilget penger til prosjektet ble fattet på budsjettmøtet til Velferdstinget i november Forarbeidet til prosjektet startet med første møte i velferdsstyret i januar 2005 og fortsatte utover semesteret. Selve prosjektet startet 1/6 og gikk til 31/8. Før dette hadde vi et bli kjent og opplæringsseminar (varighet 2 dager). 2.2 ANSATTE Det ble ansatt tre rådgivere for 2005-prosjektet. Velferdsstyret var det formelle ansettelsesorgan men fikk innstilling fra NSU-Bergen, Studentparlamentet på Høyskolen i Bergen og NHHS. Arbeidssted har vært brakkekontorene til NSU-Bergen på Nygårdshøyden gjorde det naturlig at prosjektansvarlig i NSU-Bergen var en del involvert. Mellom 20/6 og 12/8 var det stort sett tre personer på jobb, før og etter dette en eller to (se statistikk). Den ene ansatte var utdannet jurist. 2.3 REGNSKAP I det rapporten lages er følgende tall registrert: 2.4 STATISTIKK Vi laget en relativ omfattende statistikk ved årets prosjekt. Dette for å få en oversikt over henvendelser sett opp mot kapasitet på kontoret. Vi har satt inn oversikt over antall telefoner, e-post, nettforum, oppmøte, treff på nettstedet og antall visninger. I tillegg til dette har vi laget oversikt over hvem som var på jobb i den samme perioden og andre kommentarer. (Se statistikk på s.9). 2.5 MATERIELL Før prosjektet startet utarbeidet Grafisk Senter, NHHS en informasjonsbrosjyre som ble sendt ut til nye studenter (UiB sitt 1. Juni-brev, tildeling av studieplassbrev for HiB, NHH og KhiB-studenter, e- post til BAS-studenter og lenke på hjemmesider hos NITH). Brosjyren inneholdt diverse fellesinformasjon og ulike baksider avhengig av studiested. Brosjyren som gikk ut til studentene ved UiB kan du lese via denne nettadressen: I begynnelsen av prosjektperioden ble det laget standardkontrakt, visningsguide, reklamasjonsskjema og inventarliste. Disse er kvalitetssikret av vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet og utarbeidet i samarbeid med Jussformidlingen i Bergen. Disse prøver vi å distribuere så bredt som mulig (Jussformidlingen i Bergen, Bolighjelpa i Tromsø, NSU sentralt, StL). 2.6 PRESSEDEKNING Har fått god oppmerksomhet av medier TV/radio: NRK Hordaland, BTV (to innslag), TV Hordaland, TV Norge, NRK radio (tre ganger), NRK Dagsrevyen Aviser: Studvest, Hus og Hjem (BT), BA (flere ganger), Haugesunds Avis, Stavanger Aftenblad, Dagbladet, Bergens Tidende (flere ganger) Utdanningsinstitusjoner: Lenker på studentportaler, artikler i På Høyden og Aktuelt på hib.no I denne oversikten kommer en del utgifter ikke frem. Dette er bruk av kontorlokaler, telefonlinjer, datautstyr og sekretærtjenester. Dette er faste driftkostnader som NSU-Bergen ikke krever Bergenstudenten.no for. Av inntekter/støtte er det registrert totalt Dette betstår av følgende: Bergen kommune 25000,- Underskuddstøtte NSU sentralt 15000,- NSU sentralt 500,- Tilskudde UiB ,- Totalt , 2.7 ANNET Vurderte innkjøp av scooter eller sykler. Brukte i stedet busskort og taxi 2.8 BRUK Vi har i år hatt en omtrentlig økning på 40 % fra fjorårets prosjekt. (Totalt 812 henvendelser/visninger). Dette er basert på data samlet inn i år opp mot anslått pågang i (ca. 500 henvendelser i 2004). (For oppdatert regnskap, ta kontakt med NSU-Bergen). side 3

4 3. EVALUERING Vi er godt fornøyd med prosjektet som helhet, men foreslår en del forbedringer. 3.1 TIDSASPEKTET Her fungerte det meste greit. Det er viktig at velferdsstyret starter tidlig med saken (budsjettmøte) og følger opp fortløpende. Det kan være greit å være tilgjengelig fra 1/6, men man bør i denne tidsperioden ha lagt opp alternative arbeidsoppgaver. Dette fordi pågangen sannsynligvis vil være svært liten. 3.2 ANSATTE Gruppen har fungert godt. Det har vært en fordel at vi er fra forskjellige studiesteder (UiB, NHH og HiB) og har bred erfaring. Dette er ikke avgjørende, viktigere er engasjement, generell kunnskap og personlige evner. Vi har hatt stor nytte av juridiske kompetanse. Spesielt erfaringene fra Jussformidlingen i Bergen. Det er absolutt å anbefale at den ene ansatte har erfaring fra boligrett, Jussformidlingen er sannsynligvis det mest nærliggende i Bergen. Da den jevne jusstudent ikke nødvendigvis har kompetanse innen boligrett anbefaler vi å finne en rekrutteringsordning i samarbeid med Jussformidlingen i Bergen. Gjerne på et tidlig tidspunkt. Skulle det vise seg å være vanskelig å få ansatt en med tilstrekkelig erfaring innenfor boligrett kan det være å anbefale å kjøpe tjenester av Jussformidlingen. I 2005 var vi til dels undersysselsatt tidlig i prosjektperioden (jf. statistikk). Man bør enten ansette i kortere tidsperioder eller utvide arbeidsområdet i de rolige periodene. Hvis dette fører til problemer med å rekruttere bør man vurdere høyere lønn, eventuelt lengre arbeidstid eller skiftordninger i de travle periodene (en del etterspør visninger på kveldstid og i helger). Vi slo fra oss navnet boligagenter, da dette kan høres litt useriøst ut. Det er nok lettere å ansette folk som boligrådgivere, rådgivere, juridisk rådgiver eller lignende. 3.3 REGNSKAP Til nå har prosjektet holdt seg innenfor de økonomiske rammer som ble lagt. Det må derfor kunne sies å ha vært en god økonomisk kontroll på prosjektet. Både ved planlegging og den daglige drift. 3.4 STATISTIKK Vi vil på det sterkeste anbefale at man fører statistikk. Dette gjør prosjektet mer åpent for kontroll og endring. side 4 Statistikken kan inneholde noen dobbeltføringer. Det vil si at enkelte som har ringt oss kan i ettertid ha sendt e-post og dermed blitt ført flere ganger. På den andre side er det mange som har tatt kontakt på vegne av flere venner, og dermed bare blitt ført opp som èn person. Det er svært vanskelig å ta høyde for en slik personlig registreing. Vi har valgt å ikke ta høyde for dette, særlig siden antall henvendelser gir et korrekt bilde på arbeidsmengden. Vi har brukt et skjema for telefonhenvendelser som trenger en del forbedringer, mens selve statistikken har fungert godt. Besøk på nettsiden må ses på som veiledende, da den teller hver gang noen går inn på siden (ikke sortert etter ip-adresse). 3.5 MATERIELL På visningene vi har gått på har vi hatt meget god nytte av visningsguiden vår, denne vil være til god hjelp for andre. Det kan være greit å skrive ut mange eksemplarer av denne og distribuere. Mangel på gratis alternativer på nett gjør at vår standard husleiekontrakt har stort potensial til å bli spredt (nettmedia, osv.). Disse dokumentene er vedlagt. Det er vanskelig å ta gode bilder på visning med et vanlig kamera, det anbefales å anskaffe et digitalt vidvinkelkamera. Har vi to kamera kan vi gå på to visninger samtidig. Det er et behov. 3.6 PRESSEDEKNING Som det fremgår av statistikken øker antall som tar kontakt når vi er ute i media. Mediene har vært mer interessert i å dekke semesterstart enn boligproblematikken midt på sommeren. Bergenstudenten.no er avhengig av oppmerksomhet før semesterstart. Det er derfor en utfordring å fange oppmerksomheten til mediene før dette. Pressemeldinger og oppfølging av disse har en positiv effekt og er helt nødvendig. Tips: Bruk Bergenstudenten.no som navn, da vet folk automatisk hvordan de skal finne opplysninger. Kjøp nye t-skjorter med Bergenstudenten.no foran (slik at det kommer med på pressebilder). Kjøp opp bergensstudenten.no og la denne vise automatisk til bergenstudenten.no. Vi opplevde flere ganger at media bruker to s-er. 3.7 KONTAKTKANALER TELEFON Over 50% av den konkrete

5 kontakten med Bergenstudenten.no er via telefon. Gjennom sommeren har vi besvart opp mot 500 telefoner. Åpningstiden på telefonen var mellom kl.10 og kl.17. Det er svært viktig å ha god betjening pr telefon. Det har virket som om dette er den enkleste måten for de fleste å ta kontakt med oss på. I tillegg til dette får vi en raskere kommunikasjon enn ved for eksempel e-post. Vi har ingen oversikt over hvor mange som har prøvd å nå oss pr telefon etter arbeidstid E-POST I overkant av 20% av henvendelsene har vært pr e-post. Dette er en viktig kanal for å sende kontaktinfo og linker til nettannonser. Vi har besvart mange generelle spørsmål her. Etter hvert brukte vi klipp og lim fra tidligere e-poster. Dette kan nok være greit å gjøre klart fra begynnelsen av prosjektet. Spørsmål som hvor finner vi leiligheter gikk ofte igjen NETTFORUM I underkant av 10% av henvendelsene kom via nettforum. Dette er et forum som kan være greit å bruke i forhold til informasjon som mange spør om. Men generelt sett krever denne informasjonskanalen lite arbeid fra prosjektet. Det er derfor liten grunn til å kutte ut dette kanalen OPPMØTE Omtrent 10% av henvendelsene. Men i motsetning til de andre informasjonskanalene er nok kvaliteten på den hjelp en får gitt til de som møter på kontoret betydelig bedre. De fikk låne data til leting etter hybler og registrering hos SiB. Beliggenheten til Bergenstudenten.no har nok ført til at færre har møtt opp på kontoret enn hva som var potensielt. Det kan være en ide å ha et slikt møtested for de som er på boligjakt i Bergen. Internett-tilgang og rådgivning i en hektisk periode. Dette blir nok enklere når det nye studentsenteret står klart NETTSIDE Vi har hatt mange besøkende på nettstedet. Besøkstallet er nok bare retningsgivende. Men det er klart at vi har hatt svært godt besøk på nettstedet. Vi har sett klar sammenheng mellom treff på nett i forhold til dekning i media VISNINGER Visninger er den mest ressurskrevende servicen til brukerne. Det tar forholdsvis mye tid pr bruker og medfører transportkostnader for de fleste visninger. Dette er den servicen som vi ser størst konkret virkning av. Men det har til tider vært for liten kapasitet hos oss til å gå på visninger. I en relativt utstrakt grad har vi gått på visninger på kveldstid, men en skiftordning ville muliggjort enda flere visninger på kveldstid. I tillegg ville en bakvakt-ordning i helgene klargjort hvem som skulle gå på visninger i helgene STAND Vi var også på stand i Grieg-hallen ved semesterstarten til UiB og HiB. Her er nok potensialet større for en aktiv rådgivning til nye studenter. Her er det nok nødvendig med bedre synlighet. Vi stod på standen til NSU. Det var ikke mulig å se at vi drev boligrådgivning. 3.8 ANNET Nettsiden kan forbedres. Dette kan være en oppgave som passer bra å arbeide med tidlig i prosjektperioden av noen som er kompetent. En ide her er å ha et tettere samarbeid med SiB. Det er en del som ringer til oss og vil legge ut annonser som treffer studentene. Kanskje Bergenstudenten.no kan bidra i forhold til dette. Men det er her viktig å være klar over at vi kan fremstå som en kvalitetsgodkjenning på boliger. Hvis vi da legger ut annonser, vil dette kunne fremstå som garanterte boliger. I 2005 fikk vi låne plass til å lagre bilder fra visning på gallery.nhhs.no av NHHS. Det beste hadde vært om dette kom inn på bergenstudenten.no-siden. Buss og taxi fungerte godt til visninger. Vi vurderte å kjøpe/leie en scooter, men dette ville blitt svært dyrt i forhold til nytten. Totalkostnad for transport til visninger endte på Nkr 1333,-. I 2004 kjøpte de inn sykler, problemet var at disse ble stjålet. Vi vil derfor anbefale at buss og taxi benyttes videre. 4. SAMARBEIDSPARTNERE Vi har hatt et godt samarbeid med Jussformidlingen i Bergen. Vi anbefaler at dette videreføres. Også Studentsamskipnaden i Bergen har hjulpet oss mye, blant annet med lenker på sidene og ved å tipse folk om oss. Takker NSU-Bergen spesielt for kontorplass og godt samarbeid og også de andre studentforeningene. Lærestedene har gitt oss lenker på sider for studenter og sendt ut brosjyrene våre. Dette var helt nødvendig for å nå studentene. Planleggingen av prosjektet hører naturlig til velferdsstyret. Vi har også vært i kontakt med Bolighjelpa i Tromsø ser muligheten for et nærmere samarbeid med disse fremover. side 5

6 5. TANKER VIDERE Prosjektet har slik vi ser det vært vellykket. Med en stk pris kostnad på ca 155 kr pr henvendelse må også prosjektet sees på som billig i drift. En har mulighet til å gjøre prosjektet billigere til neste år. Men dette må være et bevisst valg på om en ønsker å forbedre servicen eller ha den på samme nivå som i år. Det er da naturlig å se nærmere på tilgjengeligheten og kvaliteten på prosjektet. Tilgjengelighet Vi mener at prosjektet har potensial til å gi enda bedre servicetilbud til de nye studentene til samme pris. Dette er hovedsakelig en omorganisering av de ansatte som vil kunne gi et bedre tilbud. Det har vært ansatt 2-3 personer i perioden uke 23 til og med uke 33. Mens det store påtrykk av studenter som trengte hjelp var i perioden uke 29 til og med uke 32. Det betyr at det er omtrent 6-7 uker med overkapasitet på kontoret. Problemstillingen er her at man får vanskeligheter med å ansatte gode personer for korte perioder. I den modellen som er valgt for 2005 har de ansatte forpliktet seg til å gå på visninger på kveldstid. Men en kan ikke forvente at en skal legge hele sitt private liv rundt denne stillingen i 3 måneder. En forespørsel om visning rett før en går fra jobb vil derfor vanskelig kunne avhjelpes. Dette sett opp mot hastigheten i boligmarkedet er uheldig. Vi så mange eksempler på at boliger ble lagt ut for leie, hold visning i og leid ut samme dag. Hvis en kan flytte lønnsmidlene inn i en kortere periode, vil en kunne yte bedre service til de som tar kontakt med oss. For eksempel kan en dele arbeidsdagen inn i 2 skift, med overlapping. En kan da være tilgjengelig for rådgivning og visninger fra 0900 om morgenen til 2100 om kvelden. Hvis en da bytter på å ha bakvakt i helgene hvor en er tilgjengelig for visninger og telefoner, vil en kunne ha et tilbud til studentene 7 dager i uken i perioden med høyt press. En kan da ha to personer på jobb den første del av dagen, mens to andre tar over på kvelden og kan gå på visninger da. En vil da ha en mer intensiv arbeidssituasjon, men dette vil kunne gjenspeiles i lønn. De ansatte får like mye lønn totalt sett gjennom sommeren og lengre perioder med ferie. Problemet her er at dette er en svært slitsom arbeidssituasjon som vil kunne slite ut de ansatte. Kvalitet Videre er det viktig at Bergenstudenten.no er klar over problemstillingene som reises når en tilbyr en slik rådgivningstjeneste. De rådene som gis tillegges sannsynligvis betydelig vekt av brukerene. Dette henger sammen med at Bergenstudenten.no er anbefalt som et rådgivningstiltak av utdanningsinstitusjonene i Bergen og SiB. I tillegg til dette er målgruppen til prosjektet unge og uerfarne studenter. De kan ikke i samme utstrekning teste rådene til Bergenstudenten.no opp mot egne erfaringer. Dårlige eller direkte feil råd vil derfor kunne få store konsekvenser for brukergruppen. Dette gjør det nødvendig å være bevisst på to områder: a. For det første er kan problemet til en slik rådgivningstjeneste være mangel på kontinuitet i kompetansen. Særlig siden de ansatte kun er her for en kort periode. Det er derfor viktig å finne måter å ivareta den opparbeidede kompetansen. Her vil nok samarbeid med andre organisasjoner og god rapportering være viktig. NSU har ved årets prosjekt hatt gode kontakter inn mot studiestedene og pressen. Dette er svært verdifullt for Bergenstudenten.no. Prosjektet trenger mye oppmerksomhet fra media i tillegg til økonomisk støtte. Bergenstudenten.no er slik vi ser det avhengig av å kunne støtte seg til organisasjoner med et slikt kontaktnett. Videre vil det være viktig å gjøre bruk av kompetansen til SiB, Jussformidlingen, leieboerforeningen og andre organisasjoner som arbeider med boligspørsmålet. Vi hadde ved begynnelsen av årets prosjekt opplæring og bidrag fra disse organisasjonene. b. For det andre må metodene for kommunikasjon være tilstrekkelig gode nok. Bruk av bilder og hjelpemidler på nett må være av en tilstrekkelig god nok kvalitet og enkle å bruke. Brukerne av tjenesten må bruke de foto som vi legger ut som grunnlag for å inngå kontrakt om bolig. Dårlige eller misvisende bilder vil derfor kunne få store konsekvenser. Kontrakten og de andre skjemaene vi har laget er etter vår mening tilstrekkelig gode nok. Vi har også sett behovet for en formalisering av visningsrapportene. Dette er noe vi prøvde å få på plass på slutten av prosjektet. Men dette ble ikke ferdigstilt. Dette vil føre til mindre variasjon mellom rapportene til de forskjellige boligrådgiverne. side 6

7 Ansatte i bergenstudenten.no 2005 Følgende tre personer var ansatt i bergenstudenten.no i På statistikken på side 9 kommer det frem i hvilke perioder hver var på jobb. Inger Berit R. Hagen - Rådgiver 25 år Student ved HiB, lærerhøyskolen. Aktiv i Studentparlamentet. Veldferdsansvarlig ved HiB. Erlend Reigstad - Rådgiver 23 år Studerer 4. året siviløkonomstudiet på NHH. Vararepresentant i Norsk Studentunion sin sentrale kontrollkomite. Representant for NHHS i NSU sin sentrale velferdskomite.. Simon Næsse - Jurist 26 år Cand.jur. (studert ved UiB) Tidligere ansatt ved Jussformidlingen. Nå er hjelpen her, og den er gratis! om bergenstudenten.no: - Vestlandsrevyen, NRK-Hordaland side 7

8 Brosjyren til studentene Det ble utformet og sendt ut en brosjyre til de nye studentene i Bergen. Under er den tatt inn i sin helhet. Orginalt format 12 x 12 cm. Brosjyren hadde forskjellige baksider. Her ser dere baksiden til brosjyren sendt til UiB studentene. Byen e Bergen! For deg som skal studere i Bergen Velkommen til vestlandets hovedstad og Norges kanskje vakreste by! Bergen har også fremragende læresteder og landets beste og bredeste tilbud av ulike studentaktiviteter. Du har en fantastisk studietid å glede deg til! Men først, det grunnleggende: En plass å bo. Å finne et bra sted kan være en smal sak med litt kunnskap om husleiemarkedet og hvilke rettigheter du har. Dette er noe vi i bergenstudenten.no ønsker å hjelpe deg med. Helt gratis! Vi anbefaler deg først og fremst å lese rådene fra jusstudenter og andre som du finner i denne brosjyren og på våre hjemmesider. Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller per e-post. Velkommen til Bergen! Denne brosjyren er et samarbeid mellom Norsk Studentunion i Bergen (Universitetet i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Bergen Arkitekt Skole), Studentparlamentet (Høgskolen i Bergen), Norges Handelshøyskoles Studentforening NHHS og Studentparlamentet (Norges Informasjonstekniske Høyskole) Design: Petter Kirkeholmen og Kristian Grafisk Senter [NHHS] Foto: Martin Hibiscus [HiB] og Petter Grafisk Senter [NHHS] Har du spørsmål om leie av bolig? tlf Nettsidene og telefonen betjenes av studenter som jobber for å hjelpe deg som er ny student i Bergen. Vi kan gi råd og tips om det du har behov å vite når du er på boligjakt: Visninger Leiekontrakter Leienivå Geografi Transportmuligheter Og ellers alt annet som gjelder bolig Visningsassistanse: Så sant vi har mulighet tilbyr vi å gå på visninger for deg som ikke har mulighet til dette selv. Tjenestene er gratis å bruke. Vi er ikke skarpskodde jurister, men engasjerte studenter som ønsker å hjelpe studenter på boligjakt. Telefonen og kontoret er åpent fra 1. juni til 31. august mandag til fredag kl Besøksadresse: Dokkeveien 10 (brakkekontoret til Studentdemokratiet v/det historisk-filosofiske fakultet) side 1 side 2 side 3 Jussformidlingens tips til inngåelse av husleiekontrakt Når du skal inngå husleiekontrakt, er det mange fallgruver du bør prøve å unngå. Jussformidlingen har lang erfaring med husleiesaker, og ønsker å gi noen tips til deg som skal inngå husleiekontrakter for første gang. Leie av bolig er regulert av husleieloven av Loven kan fravikes ved avtale, men den kan ikke fravikes til ugunst for leietaker. Skriftlig kontrakt Leiekontrakten bør utformes skriftlig. Inngås avtalen muntlig, kan du kreve at den settes opp skriftlig. Dersom det oppstår problem senere, kan en skriftlig kontrakt fungere som bevis. Les grundig gjennom de enkelte punktene i den skriftlige kontrakten. Er noe uklart, bør du undersøke betydningen av dette. Visning Alle som inngår en leiekontrakt bør på forhånd gå på visning av boligen, og undersøke om boligen er i den stand som er opplyst i kontrakten. Dersom du på visning oppdager mangler i forhold til det som står i kontrakten, og likevel inngår denne, kan du med dette anses å ha akseptert manglene. Dette vil si at du kan miste eventuelle mangelskrav mot utleier. Dersom huseier har en inventarliste sammen med kontrakten, bør du sjekke at denne stemmer. Depositum Dersom huseieren ønsker depositum, skal det opprettes depositumskonto. Denne skal være sperret under leieforholdet, og skal bekostes av huseier. Betal aldri depositum kontant eller på husleiekontoen. Et depositum kan maksimalt tilsvare seks måneders leie. I tillegg til depositum, er det for huseier adgang til å kreve forskuddsleie. Det kan imidlertid ikke avtales for lenger tid enn en måned. Oppsigelsestid Husleieavtalen kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i avtalen, er den tidsubestemt. Oppsigelsesfristen vil være tre måneder fra begynnelsen av neste måned. Denne fristen kan avvikes til gunst for leier. Tidsbestemte avtaler kan som utgangspunkt ikke sies opp. Slike avtaler bør unngås, da de kan binde lenger enn det du har planlagt ved avtaleinngåelsen. Det er adgang til å avtale at den tidsbestemte avtalen skal kunne sies opp i leietiden. Dette kan være fordelaktig og er noe du bør prøve å få med i tidsbestemte avtaler. Betaling av leie Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Vær oppmerksom på at det vil variere i hvert enkelt tilfelle hvilke utgiftsposter leien innbefatter. Undersøk om det i den avtalte leien også inngår betaling for elektrisitet og lignende. Andre gebyrer og avgifter som kommer i tillegg etter inngåelsen av avtalen, eksempel nøkkelgebyr og kabel-tv, er ulovlig og kan avvises. Skulle det i løpet av leieforholdet likevel oppstå problemer, hjelper vi på Jussformidlingen deg gjerne! Jussformidlingen holder til i Sydneshaugen 10, og gir gratis juridisk rådgivning til alle. Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag: Onsdag: Fredag: Stengt Vi har åpent hele året, med unntak av uke (sommerstengt) tlf: Man må jo bo! Det er mange måter å bo på som student i Bergen, og det er mange måter å skaffe seg bolig. Studentboligene tilbyr mer enn 3000 boliger med ulik beliggenhet, standard og pris over hele Bergen. Alle boligene har internett-tilgang, kabel-tv, husverter (se og godt bomiljø. Du kan bo alene eller i kollektiv. Du kan søke om bolig helt frem til 1. juli. Alle som har søkt studieplass i Bergen kan søke om bolig. Uken etter 1. juli sendes det ut tilbud om bolig til nærmere 1000 studenter. Vi er opptatt av at du skal ha det godt som student i Bergen, og vi vet at et godt sted å bo betyr mye. Ved opptaket i juli prioriterer vi deg som er ung, og deg som kommer fra andre steder i Norge enn Bergen. Muligheten for en bolig hos oss er god! Skulle du ikke få tilbud i første opptak ikke fortvil. Noen takker nei, og det er derfor viktig at du holder kontakt med oss slik at vi kan tilby deg bolig når noe dukker opp i den hektiske perioden fram til studiestart. Vi tilbyr også privat boligformidling på våre nettsider følg med der! Søk om bolig og les mer på side 4 side 5 side 6 Hvor finner jeg annonser? Utleieannonser finner du i Bergensavisen (BA) og Bergens Tidende (BT) hver dag. Internettadresser: Til slutt: Ikke lei usett, ikke betal for å få se annonser, det er lov å prute på leien og ikke nøl med å kontakte begenstudenten.no. Lykke til med boligjakten! NSU-Bergen er et lokallag i Norsk Studentunion (NSU). NSU-Bergen representerer alle studenter ved Universitetet i Bergen, Kunsthøyskolen i Bergen og Bergen Arkitekt Skole. NSU-Bergen jobber aktivt overfor ditt lærested, politikere, media og Lånekassen for deg og dine medstudenter. Norsk Studentunion Bergen Dokkeveien Bergen tlf: side 7 side 8 side 8

9 side 9

10 Side 1/2

11 Side 2/ Tidspunkt for overlevering Utleieren skal stille husrommet med tilbehør til leierens disposisjon til avtalt tid. Er ikke annet avtalt, regnes overlevering for skjedd når leieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet. Leieren kan nekte å overta husrommet dersom det er i vesentlig dårligere stand enn leieren kan kreve etter avtalen og bestemmelsene i dette kapittel, og overlevering skal i så fall ikke regnes for skjedd. Er overleveringstidspunktet ikke fastsatt i avtalen, kan leieren kreve å overta bruken av husrommet ved tredje månedsskifte etter at avtalen ble bindende Generelle krav til tilstand Husrommet skal ved overleveringen være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen. Er ikke annet avtalt, skal husrommet med tilbehør ved overleveringen være ryddet, rengjort og i vanlig god stand. Er ikke annet avtalt, har husrommet dessuten en mangel dersom det ikke a) passer til de formål tilsvarende husrom vanligvis blir brukt til, eller b)passer til de særlige formål som leieren etter avtalen skulle bruke husrommet til, med mindre forholdene viser at leieren for så vidt ikke bygde på utleierens sakkunnskap eller vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det Uriktige opplysninger om husrommet UTDRAG FRA HUSLEIELOVEN - se for hele loven Overlevering og krav til husrommet Leieprisvern Det alminnelige leieprisvern Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår Indeksregulering Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, + Leieforholdets varighet - opphør Det foreligger en mangel dersom husrommet ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt av utleieren eller på utleierens vegne. Dette gjelder likevel bare dersom det kan antas at opplysningene har virket inn på avtalen, og de ikke i tide er rettet på en tydelig måte Manglende opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom leieren ikke har fått opplysning om forhold ved husrommet som utleieren kjente eller måtte kjenne til, og som leieren hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare når det kan antas at unnlatelsen har virket inn på avtalen Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Har leieren før avtaleinngåelsen undersøkt husrommet eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme utleierens oppfordring om å undersøke det, kan leieren ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde ha vært oppdaget ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Bestemmelsene i første og annet ledd gjør ingen innskrenking i 2-4 om manglende opplysninger om husrommet. noen av partenes plikter i leietiden b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk Leierens bruk m.v. Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen. Leieren plikter å behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet og for øvrig i samsvar med leieavtalen Reklamasjon Leieren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til utleieren om at mangelen påberopes, innen rimelig tid etter at leieren burde oppdaget den. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro Krav på retting av mangel Leieren kan kreve at utleieren for egen regning retter en mangel ved husrommet eller tilbehøret dersom dette kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleieren. Vil leieren gjøre en mangel gjeldende, har utleieren krav på å få rette mangelen dersom retting kan skje uten vesentlig ulempe for leieren, og leieren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg retting. Retting skal skje innen rimelig tid etter at det er framsatt krav om det. Oppfyller ikke utleieren sin plikt til å rette mangelen, kan leieren kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet. Medfører rettingen arbeid, kan leieren kreve en rimelig godtgjørelse for det Avslag i leie Stilles ikke husrommet til leierens disposisjon til riktig tid, er ikke leieren forpliktet til å betale leie for den tid forsinkelsen varer. Gjelder forsinkelsen bare en del av husrommet, kan leieren kreve et leieavslag Leieren kan ikke bruke husrommet til annet formål enn avtalt. Leier av lokale kan likevel drive annen beslektet virksomhet, forutsatt at dette ikke er til vesentlig ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen. Leier av lokale for butikk eller serveringssted plikter å holde virksomheten åpen og i vanlig daglig drift unntatt når midlertidig stenging er nødvendig. for den tiden forsinkelsen varer som svarer til forholdet mellom leieverdien av husrommet og av den forsinkede delen. I den tid husrommet lider av en mangel, kan leieren kreve avslag i leien slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom husrommets leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dette gjelder likevel ikke i tiden etter at leieren har avslått et tilbud om retting som leieren pliktet å motta Heving av leieavtalen Leieren kan heve leieavtalen dersom forsinkelsen eller mangelen medfører vesentlig mislighold. Er det klart at det vil inntre mislighold som gir leieren hevingsrett, kan leieren heve allerede før tidspunktet for overlevering. Hevingen kan avverges dersom utleieren straks stiller betryggende sikkerhet for at avtalen vil bli oppfylt. Leieren kan ikke heve leieavtalen på grunn av forsinkelse etter at husrommet er overtatt, eller på grunn av mangler når disse er rettet etter bestemmelsene i Rett til å holde leie tilbake Leieren kan holde tilbake så mye av leien at det sikrer de kravene leieren har mot utleieren som følge av mangel eller forsinkelse Skade på husrommet Oppdager leieren skade på husrommet som må utbedres uten opphold, plikter leieren straks å sende melding om det til utleieren. Andre skader på husrommet som oppdages, plikter leieren å sende melding om innen rimelig tid. Leieren plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleieren som følge av skade som nevnt i første ledd første punktum. Er leieren ikke ansvarlig for skaden, kan leieren kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket og en rimelig godtgjørelse for utført arbeid Tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler En husleieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt Tidsbestemte leieavtaler En leieavtale som er inngått for bestemt tid, opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Det kan avtales at en tidsbestemt leieavtale skal kunne sies opp i leietiden i samsvar med bestemmelsene i 9-4 til 9-8. Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig Det er ikke adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig for kortere tid enn tre år. Minstetiden kan likevel settes til ett år hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke dersom: a)husrommet skal brukes som bolig1 av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller b)utleieren har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen. Utleieren kan bare påberope seg unntakene i første ledd bokstav a og b dersom leieren senest ved inngåelsen av avtalen skriftlig ble gjort kjent med grunnen for tidsavgrensningen, og husrommet ved utløpet av den avtalte leietid skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen. Utsettes tidspunktet for når husrommet skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen, kan leieavtalen forlenges fram til dette tidspunktet dersom utsettelsen skyldes en uforutsett omstendighet som har inntrådt etter at avtalen ble inngått. Er tidsbestemt leieavtale for bolig inngått i strid med bestemmelsene i denne paragrafen, skal avtalen anses som tidsubestemt Leierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale Er ikke annet avtalt, kan tidsubestemt leieavtale sies opp av leieren Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale Er ikke annet avtalt eller annet følger av loven her, kan tidsubestemt leieavtale sies opp av utleieren. En tidsubestemt leieavtale om bolig kan bare sies opp av utleieren dersom: a)husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, b)riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes, c)leieren har misligholdt leieavtalen, eller d)det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen. Tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig, kan sies opp av utleieren uten hinder av bestemmelsene i annet ledd Oppsigelsesfrist Oppsigelsesfristen skal være tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned. For leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, skal oppsigelsesfristen være én måned. Det samme gjelder for selvstendig leie av garasje eller bod. For leieavtale om lokale der leien er avtalt pr. dag, skal oppsigelsesfristen være én dag. Bestemmelsene i denne paragraf kan fravikes i avtale Formkrav til utleierens oppsigelse Oppsigelse fra utleier skal være skriftlig. Oppsigelsen skal begrunnes. Oppsigelsen skal også opplyse om at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse om at dersom leieren ikke protesterer innen fristen, taper leieren sin rett til å påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven, jf. 9-8 første ledd annet punktum, og at utleieren i så fall kan begjære tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven 13-2 tredje ledd bokstav c. En oppsigelse som ikke fyller kravene i første og annet ledd, er ugyldig. Har leieren flyttet i henhold til oppsigelsen, anses den som godtatt. Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke for oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Det samme gjelder for leie av lokale der leien er avtalt pr. dag og for selvstendig leie av garasje eller bod Tilsidesettelse av oppsigelse Leieren kan innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt, protestere skriftlig til utleieren mot oppsigelsen. Har leieren ikke protestert mot oppsigelsen i samsvar med første punktum, kan leieren ikke påberope seg at oppsigelsen er i strid med loven her. Har leieren protestert i samsvar med første punktum, faller oppsigelsen bort om ikke utleieren har reist søksmål mot leieren innen tre måneder etter at leierens frist løp ut. Retten skal prøve om oppsigelsen er lovlig, og om den eventuelt skal settes til side. Oppsigelsen skal settes til side dersom retten ut fra en vurdering av begge parters forhold finner at den vil virke urimelig. Retten kan likevel ikke sette oppsigelsen til side dersom den kommer til at oppsigelsen skyldes vesentlig mislighold fra leierens side, jf. 9-9 første ledd annet punktum. Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke for oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Det samme gjelder for leie av lokale der leien er avtalt pr. dag, og selvstendig leie av garasje eller bod Utleierens hevingsrett Utleieren kan heve leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold fra leierens side. Vesentlig mislighold foreligger dersom: a)leieren vesentlig misligholder sin plikt til å betale leie eller oppfylle andre krav som reiser seg av leieavtalen, b)leieren tross skriftlig advarsel fra utleieren i vesentlig grad forsømmer sin vedlikeholdsplikt eller fortsetter å opptre på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleieren, eiendommen eller øvrige brukere, c)leieren uten å ha rett til det helt eller delvis overlater bruken av husrommet til andre og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, d)leieren uten å ha rett til det bruker husrommet på annen måte eller til andre formål enn avtalt og tross skriftlig advarsel fra utleieren ikke bringer forholdet til opphør, eller e)leieren for øvrig misligholder sine plikter på en måte som gjør det nødvendig å bringe leieavtalen til opphør. En erklæring om at utleieren hever leieavtalen, skal være skriftlig. Den kan pålegge leieren straks å flytte og levere husrommet tilbake. I erklæringen skal grunnen til å heve leieavtalen oppgis. Blir leieavtalen hevet, er leieren ansvarlig for utlegg, tapt leie o.l. etter bestemmelsene i 5-8. GRATIS RETTSHJELP Telefon

12 Side 1/2 Kun ment som hjelp på visning. For husleiekontrakt - se eget skjema. NÅR DU SKAL PÅ VISNING er det viktig at du får avklart en del forhold. Dette er viktige ting som mange glemmer å se etter eller spørre om. Vårt skjema er ment som en huskeliste du kan ta med deg på visning. Det er ikke ment som en uttømmende liste, men gode tips til hva som er lurt å få avklart. På denne måten vil du kunne avgjøre om dette er en husleiekontrakt du vil inngå. Hvis du er usikker, bør du ikke inngå noen avtale. Undersøk det heller nærmere og ta kontakt med Jussformidlingen eller Bergenstudenten.no. Vi kan hjelpe deg Uriktige opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom husrommet ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt av utleieren eller på utleierens vegne. Dette gjelder likevel bare dersom det kan antas at opplysningene har virket inn på avtalen, og de ikke i tide er rettet på en tydelig måte Manglende opplysninger om husrommet Det foreligger en mangel dersom leieren ikke har fått opplysning om forhold ved husrommet som Adresse: utdrag fra HUSLEIELOVEN utleieren kjente eller måtte kjenne til, og som leieren hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare når det kan antas at unnlatelsen har virket inn på avtalen. Utleier: 2-6. Forundersøkelse m.v. Det som leieren kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Har leieren før avtaleinngåelsen undersøkt husrommet eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme utleierens oppfordring om å undersøke det, kan leieren ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde ha vært oppdaget ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom utleieren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Bestemmelsene i første og annet ledd gjør ingen innskrenking i 2-4 om manglende opplysninger om husrommet. (Virkninger av mangel - Jfr Husleiel. 2-10, 2-11, 2-12 og 2-15) LEIEOBJEKTET Totalt bruksareal (eks bod) Totalt antall rom Eget m2 Felles m2 Møblert Delvis møblert Umøblert 4 4 Side 2 Side 2 Størrelse på bod m2 LEIEFORHOLDETS FORM OG VARIGHET Med TidsUBESTEMTE menes kontrakter uten fastsatt leietid. Avtalen løper helt til leietaker/ utleier velger å si opp. Med TidsBESTEMTE menes kontrakter med fast leietid. Leieavtalen løper da som utgangspunkt til en fastsatt dato, uten at leietaker/utleier kan si opp. (Annet kan avtales). Klar for innflytting * Det er stor forskjell mellom disse to leieformene. dato 1. TIDSBESTEMT Oppsigelse mulig 2. TIDSUBESTEMT Leieforholdet starter (dato) Leieforholdet slutter (dato) Oppsigelse ikke mulig Oppsigelsetid * TidsUBESTEMTE leieavtaler har som utgangspunkt full adgang til oppsigelse. Derfor er tidsubestemt leieavtale vanligvis det beste for leietakere. Leieforholdet starter (dato) Oppsigelsetid PRIS * Det er viktig at du finner totalkostnaden med å bo på denne plassen. Husleie er bare en av utgiftene. Månedsleie Kr Strøm inkludert Strøm i tillegg til leien strøm pr mnd Kr Depositum Kr Selv skaffe strømavtale Bredbånd? Kr *Hvis boligen ikke er i gang- eller sykkelavstand til studiested, jobb og lignende, må du regne med transportutgifter. Busskort? Kr 3-7. Forbud mot andre ytelser ved leie av bolig Det kan ikke avtales at leier av bolig skal betale andre eller større pengebeløp enn angitt i 3-1 og 3-4 til 3-6. Den som har betalt beløp i strid med første ledd, kan alltid kreve beløpet tilbakebetalt eller erstattet av utdrag fra HUSLEIELOVEN utleieren. Avtalen for øvrig er bindende selv om tilbakebetaling eller erstatning blir krevd. (...) 3-1. Leien Leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Det kan likevel avtales at utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen, jf (...) (se for hele loven)

13 Side 2/2 INVENTAR Eget bad BAD Eget kjøkken KJØKKEN Deler bad med (antall) Deler kjøkken med (antall) Dusjkabinett Komfyr Mikrobølgeovn Badekar Avtrekksvifte Skapplass Skapplass Kjøleskap Bord/stoler Vifte/avtrekk Frys Kaffetrakter Varmekabler Liter varmtvannstank Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Bestikk/asjetter/glass Gryter Oppvaskmaskin Dobbel vask (fordel når du skal vaske opp) Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Egen stue STUE/OPPHOLDSROM Deler stue med (antall) Sofa Bord TV/kabel Spisebord/stoler Lamper Spesifiser i egne notater Synlige skader Synlige fuktskader/sopp Seng Madrass Sengetøy/puter etc. Skrivepult Klesskap Stoler/bord Leselampe Spesifiser i egne notater SOVEROM/HYBEL Synlige skader Synlige fuktskader/sopp * Alt dette trenger ikke å følge med en bolig for at den skal oppfylle kravene i Husleieloven, eller være god nok til å bo i. Det kan likevel være viktig å huske å spørre om en del av disse tingene. Innkjøp av inventar kan være en stor utgift når en flytter. Vaskemaskin Tørketrommel Plass til å tørke klær EGNE NOTATER * Spør husverten om forhold som er viktige for deg. F.eks. Er det mye støy i området? Bor det barnefamilier eller studenter i bygningen? Har du tilgang til hage? Sykkelparkering? Butikker? Bussforbindelse? * Har du problemer eller spørsmål i sammenheng med leie av bolig? Ta kontakt med Bergenstudenten.no eller Jussformidlingen GRATIS RETTSHJELP Telefon

14 Side 1/2 Fylles ut og signeres av både leietaker og utleier ved innflytting. Vedrørende bolig: (adresse) Leietaker(e): INVENTARLISTE Jfr. punkt 1.1 i Husleiekontrakten Telefonnr. Dagtid/kveldstid Fullstendig liste over inventar * Hvis noe av inventaret er skadet eller slitt - noter dette. Bruk evt. baksiden. Skader og slitasjer * Eks. Skader og slitasje på gulv, vegger, tak og lignende. Bruk evt. baksiden. Dato/sted/underskrift: Leietaker Utleier

15 Side 1/2 REKLAMASJON Undertegnede vil påpeke følgende mangler med det aktuelle husrom. Disse manglene bes utbedret snarlig. Skulle noe være uklart bes De ta kontakt med undertegnede. Se kontaktinformasjon under. Se forøvrig Husleieloven på Vedrørende bolig: (adresse) Leietaker(e): Telefonnr. Dagtid/kveldstid Beskrivelse av manglene: Krav på retting av mangel Leieren kan kreve at utleieren for egen regning retter en mangel ved husrommet eller tilbehøret dersom dette kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleieren. Vil leieren gjøre en mangel gjeldende, har utleieren krav på å få rette mangelen dersom retting kan skje uten vesentlig ulempe for leieren, og leieren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg retting. Retting skal skje innen rimelig tid etter at det er framsatt krav om det. Oppfyller ikke utleieren sin plikt til å rette mangelen, kan leieren kreve erstattet sine Utdrag fra HUSLEIELOVEN forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet. Medfører rettingen arbeid, kan leieren kreve en rimelig godtgjørelse for det Leierens krav på grunn av mangler som oppstår i leietiden Oppfyller ikke utleieren sine plikter etter 5-1 til 5-6 og mangelen ikke beror på forhold på leierens side, kan leieren kreve retting etter 2-10, avslag i leien etter 2-11 annet ledd forutsatt at mangelen ikke er ubetydelig, heve leieavtalen etter 2-12, kreve erstatning etter 2-13 og 2-14, og holde tilbake leie etter Selv om mangelen beror på forhold på leierens side, plikter utleieren å rette mangelen etter Er leieren ansvarlig for økonomisk tap som følge av skaden, jf. 5-8, kan utleieren stille som vilkår for retting at leieren erstatter tapet først. Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende dersom tredjemanns rett i husrommet eller bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov er til hinder for den avtalte bruk. Om hovedleierens ansvar overfor framleieren ved bortfall av hovedleieavtalen, gjelder bestemmelsene i 7-7. Dato/sted/underskrift:

16 Et like raust tilbud fant vi ikke i de andre universitetsbyene om bergenstudenten.no: - Elisabeth Dalseg, Dinside.no

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se

Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se etter i en leilighet. Vi har takket ja til leiligheten,

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Rapport Bergenstudenten 2008

Rapport Bergenstudenten 2008 Rapport Bergenstudenten 2008 1. PROSJEKTET Prosjektet Bergenstudenten.no er et samarbeid mellom NSU Bergen, Norges Handelshøyskoles Studentforening og Studentparlamentet på HiB. Prosjektet har vært aktivt

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven).

LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven). LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven). DATO: LOV-1999-03-26-17 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) IKRAFTTREDELSE: 2000-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-01-16-6 fra 2009-09-01

Detaljer

Informasjon om regler i husleieforhold

Informasjon om regler i husleieforhold Informasjon om regler i husleieforhold Denne informasjonen er utarbeidet som et tillegg til Norsk Huseierforenings standardkontrakt i husleieforhold. Avtaler om leie av bolig reguleres av leieavtalen samt

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Besl. O. nr. 48. Jf. Innst. O. nr. 43 (1998-99) og Ot.prp. nr. 82 (1997-98). År 1999 den 4. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 48. Jf. Innst. O. nr. 43 (1998-99) og Ot.prp. nr. 82 (1997-98). År 1999 den 4. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 48. Jf. Innst. O. nr. 43 (1998-99) og Ot.prp. nr. 82 (1997-98). År 1999 den 4. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om husleieavtaler (husleieloven). Kapittel 1.

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes...

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... På vei inn i et leieforhold... HVOR FINNER JEG BOLIG TIL LEIE? Et godt sted å begynne og lete etter

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

f» -_. -_ @ RlSSA i(0\ z..1[.\'e

f» -_. -_ @ RlSSA i(0\ z..1[.\'e VFORBRUKERRÅDÉT f» -_. -_ @ RlSSA i(0\ z..1[.\'e. _. 30 DES 2015 i I r i Saksnr.: -l Om en Dette er standardkontrakt for leie av bolig. På h'lemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold,

Detaljer

leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp

leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp leiekontrakt, husleie, depositum, utkastelse og juridisk hjelp IKONER: Som leieboer har du både rettigheter og plikter. Disse står det om i Husleieloven. Det er ikke alle reglene som er like enkle å forstå,

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING (utleie av egen bolig) 1. BRUKSOVERLATING KREVER SAMTYKKE AV BORETTSLAGETS STYRE Bruksoverlating er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jfr borettslagsloven.

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL LOV LOV OM ENDRINGER I LOV AV 26. MARS 1999 NR. 17 OM HUSLEIEAVTALER

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL LOV LOV OM ENDRINGER I LOV AV 26. MARS 1999 NR. 17 OM HUSLEIEAVTALER Ju, Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett h ://www.'ussbuss.no Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER AUSTTUNSLETTA 24, 4020 STAVANGER INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT AREAL/ROM: CA. 156 KVM. BRA. ANTALL ROM: 5. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har to hovedvalg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsubestemt leieavtale Disse hovedformene kan kombineres

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

NOU 1993:4. side 1 av 6. Dokumenttype NOU 1993:4 Dokumentdato 1993-02-09 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1993:4. side 1 av 6. Dokumenttype NOU 1993:4 Dokumentdato 1993-02-09 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1993:4 Dokumentdato 1993-02-09 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Lov om husleieavtaler Husleielovutvalget Lilleholt, Kåre Kommunal-og arbeidsdepartementet Oppnevnt 1990-02-09 Sider

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder?

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? 12 Nyttig å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? Kan utleier holde visning før leier flytter? Ja, når leieforholdet nærmer seg slutten kan utleier holde det antall visninger som

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Juss-Buss om endringer i husleieloven.

Høringsuttalelse fra Juss-Buss om endringer i husleieloven. Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Kommunal og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0030 OSLO Oslo,

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT

INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA SKADBERGBAKKEN 27, 4050 SOLA INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.11.2015 AREAL/ROM: CA. 287 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har tre valg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsbestemt leieavtale som kan sies opp en tidsubestemt leieavtale

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

- Ekstern rapport 2010

- Ekstern rapport 2010 - Ekstern rapport 2010 Grafisk utforming og bilder: Bergenstudenten Elektronisk utgave: www.bergenstudenten.no Foto: (Gruppebilde side 3, profilbilder av de ansatt) Utdanning i Bergen 1. D E F L E S T

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

ÅRSTAD - 5 SOVEROM - KORT AVSTAND TIL HAUKELAND

ÅRSTAD - 5 SOVEROM - KORT AVSTAND TIL HAUKELAND BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ÅRSTAD ÅRSTADGEILEN 30, 5009 BERGEN ÅRSTAD - 5 SOVEROM - KORT AVSTAND TIL HAUKELAND LEIEPRIS: KR. 25 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 04.09.2015 AREAL/ROM: CA. 170 KVM. BRA.

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet.

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet. KOMMENTARER TIL LEIEKONTRAKTEN Nærmere om innholdet i kontrakt om leie av studentbolig Muntlige som skriftlige avtaler er bindende, dvs. du plikter å følge det som er avtalt. Ved å signere på kontrakt

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold En av partene

Detaljer

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SVERDRUPSGATE 54, 4007 STAVANGER PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM.

INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER/ SENTRUM HOSPITALSGATA 15, 4013 STAVANGER INNHOLDSRIK 2-ROMS LEILIGHET - MØBLERT LEILIGHET MIDT I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LEKKER 3- ROMS LEILIGHET - SENTRAL BELIGGENHET - MØBLERT

LEKKER 3- ROMS LEILIGHET - SENTRAL BELIGGENHET - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER KAMPENSGATA 49, 4024 STAVANGER LEKKER 3- ROMS LEILIGHET - SENTRAL BELIGGENHET - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: PRIMÆRROM

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

ROMSLIG VERTIKALDELT BOLIG, I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER PÅ ULLANDHAUG.

ROMSLIG VERTIKALDELT BOLIG, I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER PÅ ULLANDHAUG. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLANDHAUG VESLEMØYVEIEN 14, 4019 STAVANGER ROMSLIG VERTIKALDELT BOLIG, I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER PÅ ULLANDHAUG. LEIEPRIS: KR. 15 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 9, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 LEIEPRIS: KR. 6 200 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM VÅR FRUE STRETE 3. HYBEL 1 (ØST), 7013 TRONDHEIM FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

SENTRUM/ NORDNES - 2-ROMS- FULLT MØBLERT - INKLUDERT TV OG INTERNETT

SENTRUM/ NORDNES - 2-ROMS- FULLT MØBLERT - INKLUDERT TV OG INTERNETT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ NORDNES LILLE MARKEVEIEN 12, 5005 BERGEN SENTRUM/ NORDNES - 2-ROMS- FULLT MØBLERT - INKLUDERT TV OG INTERNETT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.11.2015

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LOSOLDERMANN NATVIGS VEI 7, 4024 STAVANGER 3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT.

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ILA/STEINBERGET BRYNS VEI 13 ( SOKKEL), 7018 TRONDHEIM NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT.

LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VOLDSMINDE - 4 ROMS GISLE JOHNSONS GATE 2A, H0201, 7020 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER PRESTASKJERLIA 18, 4056 TANANGER TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 14 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA.

Detaljer