Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8."

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nr Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8

2 Frode Valla nettsjef Sikkerhet og plikter... Som nettselskap har vi en plikt til å sørge for at kundene på Helgeland har en sikker strømforsyning, ja etter , har vi liketil en plikt til å investere i nett for å gi nye produsenter av kraft tilgang til nett. Så langt alt vel problemet oppstår når vi ikke kan bygge nett på vår generelle konsesjon områdekonsesjonen opp til 22 kv men må bygge større linjer og dermed søke om anleggskonsesjon. Her stopper det meste opp, og årene går og den plikten som myndighetene pålegger oss, smulder bort i byråkratisk sendrektighet. Når dette blir ett problem forsyningsmessig for store deler av våre kunder, synes vi det er betimelig å rope ett varsku, og vårt Sør Helgelandsprosjekt er ett slikt eksempel. At fokuset er på hvor stygge mastene er i terrenget, slik som i Hardanger, gjør ikke saken enklere for de som ønsker nettutbygging for å ta mot mer produksjon av fornybar kraft. Saken er at det ikke kan bygges stort mer slik kraft i Norge, uten en betydelig nettutbygging for å frakte krafta fra overskuddsområder til underskuddsområder. Uten slikt nett vil vi dessverre oppleve store prisforskjeller på kraft i Norden slik vi opplevde sist vinter. I ett globalt klimaperspektiv er vi nødt til å tåle noen mindre lokale naturinngrep, det er i store trekk dagens dilemma, som igjen krever politisk mot for å håndtere! Den 11.august opplevde vi en dødsulykke i trafikken med en av våre ansatte i tjeneste. Vi mistet en god medarbeider, og hele bedriften gikk og er gjennom en sorgprosess og vi har ikke minst hatt sterk medfølelse med den nærmeste familien. På en grusom måte fikk vi bekreftet at noe av det farligste vi gjør, er å ferdes i trafikken, og våre ansatte kjører ca. 1,5 mill km pr. år i tjeneste. Vi har jobbet systematisk med sikkerhet og skadeforebyggende tiltak de senere år og oppnådd gode resultater som blir lagt merke til. Denne ulykken viser oss bare hvor vanvittig viktig slikt arbeid er, og at vi må ha om mulig enda mer fokus på vår adferd i trafikken. Det vil ta lang tid å komme over tapet av en god medarbeider. Forsyningssikkerheten er ytterst alvorlig Nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft med kartet som viser planene for ny hovedforsyning til Sør-Helgeland. I ti år har HelgelandsKraft arbeidet med planer om ny hovedforsyning til Sør-Helgeland. For tre år siden fikk vi konsesjon i NVE, men så klaget reindriftsnæringen til Olje- og energidepartementet, og der ligger saken ennå, sier nettsjef Frode Valla. Situasjonen er ytterst alvorlig med tanke på forsyningssikkerheten. I dag forsynes de innbyggerne på Sør- Helgeland, inkludert de viktige Brønnøysundregistrene, fra Kolsvik i sør og Grytåga i nord. Begge høyspentlinjene går til Langfjord. Derfra går det forsyningslinje videre langs Velfjorden fram til Tilrem. Forsyningsmessig er det risikabelt med bare en trase. I tillegg er høyspentlinja fra Vistenfjorden til Langfjord rundt 50 år gammel. Behovet for utskiftinger er overhengende. For å øke forsyningssikkerheten har vi foreslått å bygge ei helt ny linje fra Vistenfjorden direkte til Tilrem. Da vil vi ha to uavhengige traseer til denne regionen, og slik bør det være. Denne løsningen har full støtte fra lokalbefolkningen i Vevelstad. Et viktig poeng er også at dagens linje går gjennom den nye Lomsdal- Visten nasjonalpark, mens den nye trasen ligger utenfor parken. Vi har altså forslått å rive dagens linje gjennom nasjonalparken og tilbakeføre landskapet til det opprinnelige. Men beslutningssystemet på toppnivå klarer likevel ikke konkludere. Fra vi får klarsignal, vil det gå om lag tre år før ei ny linje kan tas i bruk. Vi trenger først en sommersesong for detaljplanlegging og stikningarbeider i terrenget. Deretter må vi regne med to års anleggstid. Etter at uvær la Steigen strømløs for noen år siden, blir alle nettselskap reglemessig sjekket for å unngå et nytt Steigen. Nå føler vi oss presset til å se på oppgradering av den 50 år gamle linjetraseen. Dette er det siste vi ønsker og helt klart det dårligste alternativet. Å bruke mange titalls millioner kroner på et så dårlig alternativ, fordi OED ikke får gjort et vedtak, er nesten en skandale, sier Valla. Men nå går det på forsyningssikkerheten løs, sier han. 2

3 Fem på gata Bør HK få bygge kraftverk i Tosdalen? Ordfører Bjørn Ivar Lamo, Grane Helt klart ja. Jeg kan ikke se at her er natur av spesiell verneverdi. Tilgang på kraft er viktigere. Det er både rett og riktig å bygge ut Tosdalen. Krafthandler Rune Jørgensen vil ikke tegne et altfor mørkt bilde av kraftsituasjonen. Ting kan fort snu, sier han. Dårlig magasinfylling, men ingen dramatikk Ingen tvil om at magasinfyllingen er bekymringsfull foran vinteren. Men vi vet jo at det kan endre seg fort, og børsen har ingen tro på dramatisk prisvekst framover, sier krafthandler Rune Jørgensen. Jeg må innrømme at jeg er litt bekymret. Magasinfyllingen er urovekkende lav, og nok en gang er det problemer i de svenske kjernekraftverkene. Dette er de to faktorene som i størst grad påvirker strømprisen i Norge, sier Jørgensen. Tidlig i oktober manglet Norge og Sverige 18 TWh (terrawattimer) i magasinene for å ha kraftbalanse. På samme tid i fjor var underdekningen 5 TWh. Samtidig ser vi at de svenske Valg av kraftleverandør Når du tar kontakt med eller blir kontaktet av leverandører som vil selge kraftavtale er det noen viktige punkter du bør tenke på før du velger leverandør: Type produkt: Få oversikt over hvilket produkt man faktisk får tilbud på. Er det spotpris, fastpris, eller variabel pris. Sammenligner du tilbud fra flere leverandører så sjekk at det gjelder samme type avtale. Det er også viktig å vite om det er bindingstid på produktet. atomkraftverkene tas ut på revisjon og annet nødvendig vedlikehold. Situasjonen er altså verre nå enn da vi startet sist vinter. I sum gjør det meg litt bekymret. Men vi har lang erfaring for at situasjonen fort kan endre seg. Kunne HK produsert og eksportert mindre i sommer? Det er to feil i spørsmålet. Av en samlet kraftproduksjon på 375 TWh i Skandinavia bidrar HelgelandsKraft med en knapp TWh. Vi er altså en dråpe i energihavet. Dernest er det feil at Norge produserer for eksport. Så langt i år har nasjonen importert 7 TWh. Men selv om horisonten er noe mørk, har jeg ikke lyst til å tegne et altfor mørkt bilde. Været (og dermed magasinfyllingen) kan fort snu, og børsen tror altså på en flat prisutvikling framover, sier Rune Jørgensen. Påslag: Hvilket påslag må du betale per kwh? For å sammenligne tilbud fra forskjellige leverandører må man regne inn alle kostnader. Dette kan være fastbeløp per måned, årsgebyr, fakturagebyr, honorar til megler og lignende. Betalingsbetingelser: Forskuddsvis eller etterskuddsvis betaling. Du bør velge produkt med etterskuddsvis betaling. Historikk på resultat: Mange leverandører lover store besparelser på strømprisen i prosent. Be om dokumentasjon på at de faktisk har oppnådd dette, samt hva man kan forvente av pris per dags dato. Ordfører Ken-Richard Hansen, Vevelstad Jeg er helt uenig i motstandernes argumenter. I dag finnes det ikke mer miljøvennlig energi enn vannkraft, og det er helt feil at Tosdalen er uberørt natur. Der har vært gårdsbruk i årtier. Utbedret vei opp dalen betyr bare økt tilgjengelighet og mer populært friluftsområde. Ordfører Petter A Bjørnli, Bindal Når kommunen og fylket har vurdert alle fordeler og ulemper og konkludert med at de ønsker kraftutbygging, bør svaret være enkelt. Vi har valgt demokrati som styreform, og da blir det jo helt feil om NVE skal sette demokratiet vårt ut av spill. Ordfører Kjell Trælnes, Brønnøy Mer kraft er viktig både for forsyningssikkerheten i regionen og for å utvikle Helgeland videre. Utbygging av smoltproduksjon er en del av helheten i prosjektet nye arbeidsplasser er kjempeviktig for kommunen. Naturinngrepene er helt marginale. Klart det må gis konsesjon. Ordfører Edmund Dahle, Sømna Det er viktig både for kommunene og innbyggerne at vi får mer kraft for å utvikle næringslivet vårt. Jeg ser ikke at kraftverkplanene i Tosbotn kan være til skade verken for reindrift eller miljøet generelt. Og så har vi jo vernet enorme areal på Helgeland som de kan bruke. 3

4 Optimisme Prosjektutvikler Torkil Nersund forklarer planene. Bak han rådmann Arne Kvensjø, Brønnøy, produksjonssjef Ottar Olsen, HK, adm.dir, Ove Brattbakk, HK, seniorrådgiver Anne Haug, OED, avdelingsdirektør Harald Solli, OED, Erling Solvang, Naturvernforbundet og Brita Grønneng, Naturvernforbundet. Vi sliter med å forstå at fire dekar (fire boligtomer) neddemt fjellareal er så viktige at det kan være med på å rettferdiggjøre skrinlegging av kraftutbyggingsprosjektet i Tosbotn, sier produksjonssjef Ottar Olsen i HelgelandsKraft. Midt i september inviterte HK til orienteringsmøte og befaring i det aktuelle området. Befaringen var spesielt tilrettelagt for fagseksjonen for konsesjoner i Olje- og energidepartementet (OED). Men invitert var også Naturvernforbundet, reindriftsnæringen, lokale ordførere, grunneier, Marine Harvest og lokal presse. Stemningen var positiv med informative og konstruktive orienteringer. Vi fikk fram hva dette dreier seg om både våre og motstandernes argumenter. Slik sett var befaringen vellykket. Vi er optimister og håper på et positivt utfall. Vi regner med at saken behandles i departementet over nyttår, så da håper vi på en endelig avklaring i løpet av første halvår. Klager av prinsipp I mer enn 20 år har det forelligget ulike planer for kraftverk i Tosbotn. Under veis har vi gjort en rekke justeringer. Vi har tilpasset oss innvendinger fra naturvernhold og reindrift. Det anføres at naturinngrepene på grunn av vannkraftutbygging er store nok på Helgeland. Da blir det ikke lett for oss å bidra til mer kraft og næringsutvikling i regionen, sier Olsen. Prosjektet i Tosbotn består av fem mindre kraftverk. Tre verk er såkalte elvekraftverk. Vi bruker vatnet i elvene til å produsere kraft før vi slipper vatnet videre. Disse tre verkene er godkjent av NVE, men Naturvernforbundet har anket sakene inn for OED Smoltproduksjon Det fjerde verket skal bruke vatn fra Leiråvatnet. Dette vatnet er allerede oppdemt, men vi ønsker å lage en litt større demning. Dette prosjektet er avgjørende for Marine Harvest sin fremtid i Tosbotn. De trenger mer vatn for å realisere sine planer om økt smoltproduksjon i bygda. NVE har anbefalt departementet å godkjenne utbygging. Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning 4

5 etter befaring i Tosbotn Dette prosjektet er det eneste Naturvernforbundet kan akseptere. Det femte og siste kraftverket ligger i Tosdalen. Dette er det klart største kraftverket, det beste prosjektet og derfor svært viktig for totaløkonomien for kraftutbygging i Tosbotn. Her har NVE gitt negativ innstilling til OED. Vi håper selvfølgelig at departementet vil godkjenne alle kraftverkene. I motsatt fall frykter vi at totaløkonomien blir så dårlig at vi må skrinlegge hele utbyggingen. For å få ut den nye krafta fra Tosbotn, planlegger vi også ei ny kraftlinje til Lande. Dersom ett eller flere av kraftverkene ikke får konsesjon, vil felleslinjekostandene måtte fordeles på de gjenværende, og da må vi vurdere om prosjektene er gjennomførbare sett i et økonomisk perspektiv. Tosdalen, som er det største og viktigste kraftverket i prosjektet. Derfor har vi gjort vårt ytterste for å justere disse planene i tråd med tidligere innsigelser. Selve kraftstasjonen blir usynlig 500 meter inne i fjellet. Det skal bygges 400 meter ny vei i Tosdalen. Oppe på fjellet må vi ha et lite lukehus, og så har vi forutsatt en liten sperredam som gjør at vi demmer ned 4 dekar (fire boligtomter). For oss er det helt umulig å forstå at 44 GWh ny fornybar kraft ikke er langt viktigere for utvikling av samfunnet enn ulempene med de helt marginale naturinngrepene, sier Ottar Olsen. Dersom OED sier nei til Tosdalen Kraftverk legger de lista høyt og det vil være svært få prosjekter som etter det kan realiseres på Helgeland. Tosdalen viktigst De minste elvekraftverkene er som sagt godkjent av NVE, og vi tror ikke departementet vil omgjøre vedtakene. Vi har også god tro på at Leiråga blir godkjent. Usikkerheten er knyttet til Storfjelltjønna (oppom Tosdalen) er stridens kjerne. HK ønsker å bygge en sperredam der helikopteret står, slik at odden midt i bildet blir neddemt (4 dekar). Som et kompromiss kan dammen flyttes til denne odden. Nyheter fra eierne Vi må ha noe å leve av Arbeidsplasser er utvilsomt den viktigste oppgaven. Folk må ha noe å leve av for å bo i Hattfjelldal. Ordfører Asgeir Almås er ikke i tvil når han skal prioritere kommunens oppgaver: Kommunen har liten mulighet til å etablere næringsliv, men vi må gjøre så godt vi kan for å legge til rette for bosetting helst flere innbyggere. Tilrettelegging kan være så mye, men mye handler om infratruktur. Vi må ha farbare veger og mobildekning er en selvfølgelighet. I tillegg er bredbånd (internett) blitt et krav. I sentrale strøk sørger operatørselskapene for utbygging, men i distriktene er også bredbånd en oppgave for kommunene, sier han. Asgeir Almås, ordfører i Hattfjelldal Landbruket har merket lite til finanskrisen. I vår kommune er det de stadig nye vernebestemmelsene og rovdyrproblematikk som skaper problem for landbruket. Derfor arbeider vi alt vi kan med å få rammebetingelser som er til å leve med. Hjørnesteinsbedriften Arbor har nok slitt mer med ringvirkningene av finanskrisen. Men bedriften har positive tall og arbeider med nye prosjekter. Planene om et nytt sagbruk for hele Helgeland lokalisert til sponplatefabrikken ser veldig positive ut. I tillegg til jord og skog, er også vatn et viktig råstoff i Hattfjelldal. Da tenker jeg både på kraftproduksjon og oppdrett. Oppdrett i innsjøer er forbudt i Norge, men i Sverige drives det i stor stil. Derfor ser vi på mulighetene for konsesjon til røyeoppdrett i Røsvatn. Krutåga kan gi kraftproduksjon på 190 GWh. Det er et stort prosjekt med flere interesserte aktører. Framdrifta har vært liten, men jeg tror likevel at ressursen blir bygd ut og ser fram til oppstart. Det vil gi ny aktivitet, mer kraft og bedre linjenett, som er for svakt i dag. Hattfjelldal er en liten eier i HelgelandsKraft, men det er godt å være deltaker. Vi er veldig godt fornøyd med utviklingen i selskapet, sier ordfører Asgeir Almås. HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. 5

6 Jeg jobber i HK BEDRIFTSPROFIL Navn: Bjørg Langholm Funksjon i HK: Kunderådgiver Alder: 56 år Bosted: Sandnessjøen Hva er du opptatt av nå? Mannen min har vært syk en periode, og nå gleder jeg meg over at det går bedre. Det markerer vi med en velfortjent ferietur til Tyrkia. Hva er det beste med å jobbe i HK? Gode kamerater og varierte oppgaver. Jobben innebærer at jeg snakker med mye folk, og når jeg kan variere med papirarbeid og data, er det ingen dag som blir lik. Det gode arbeidsmiljøet setter jeg stor pris på. Hva gjør du i fritida? Hus, hjem og foreningsarbeid er stikkordene. Jeg har ei datter på 15 år, hund og så er jeg medlem av Lions Hvilken kjent person inviterer du på middag? Herbjørg Vassmo. Jeg er veldig glad i bøkene hennes, og i tillegg framstår hun som et fint menneske. Hva serverer du? Rødsei med gulrotstuing, stekt flesk og poteter. Til rødsei drikker jeg vatn Hvilken bok vil du anbefale? Øyne i Gaza av Erik Fosse og Mads Gilbert Hva er du villig til å demonstrere for? Jeg er medlem av Palestinakomiteen og aksjonerer stadig for at også palestinerne skal få sitt land. Stein Roar Kristiansen er salgssjef i Signal Bredbånd, Nord-Norges ledende fiberselskap. Stadig flere vil ha superraskt internett Nord-Norges ledene fiberselskap, Signal Bredbånd, vokser raskt nå også på Helgeland. Selskapet er allerede en stor leverandør til bedriftskunder i hele nord, og når får stadig flere privatkunder tilbud om TV, telefon og internett via superrask fiberkabel. Selskapet har sitt utspring og hovedkontor på Fauske, i sitt første hele driftsår 2003 omsatte de for 3,5 mill kroner. I 2010 har selskapet 26 ansatte og ett omsetningsmål på ca 78 mill kroner. Et mål som forventes doblet i løpet av tre til fire år! Fiberteknologien en vinner for alle Fiber-teknologien gjør det mulig å levere tjenester med lysets hastighet. Teknologien åpner for en rekke nye muligheter innen mange områder, så som helseovervåking og energiøkonomiske smarthus med mer. Vi er i dag en stor leverandør på næringssida med mange krevende og kompliserte kundeløsninger. På kundelista står blant andre fylkeskommunen, Brønnøysundregistrene, Fauske kommune, Bodø kommune og mange flere. I tillegg vokser vi stadig raskere i privatmarkedet. Privatkundene teller om lag og nå satser vi for fullt på Helgeland, sier salgssjef Stein Roar Kristiansen. Altibox Norges beste produkt Gjennom vårt samarbeid med Altibox kan vi tilby kundene superrask internett, over 150 TV-kanaler, gratis IP-telefoni, filmleie, spill og ikke minst en rekke muligheter for overvåking og alarmer. I både PC-World og VG er kombinasjonen fiber og Altibox omtalt som framtidas internett. Bruken av denne teknologen er nærmest eksplosiv. Flere analyser underbygger viktigheten og samfunnsnytte tilgang til et kraftig bredbånd gir. Fiberteknologien åpner for mange lønnsomme og verdiskapende muligheter for offentlig tjeneteproduksjon og privat næringsliv. Det er en av grunnene til at så mange offentlige etater og bedrifter allerede har satset på fiber. Økt satsning på Helgeland Først ut er Mo i Rana og Sandnessjøen, hvor de første kontraktene allerede er inngått. Målet er at de skal få signaler før året er omme. Samtidig arbeider vi på høygir med å bygge ut fiber i mange nye områder. Etter at HelgelandsKraft kjøpte seg inn i Signal, har det skjedd svært mye på kort tid også på Helgeland, sier Kristiansen. 6

7 Ny regionallinje over «Søstrene» Den nyrenoverte kraftlinja i sørenden av De syv søstre i Alstahaug er nettopp tatt i bruk. Arbeidet har pågått i hele sommer og har kostet 14 mill kroner. Totalt bruker HelgelandsKraft bortimot 60 mill kroner i året til vedlikehold og modernisering av linjenettet. Alsten trafostasjon ved Breimo er selve «hjertet» for levering av elektrisk energi til Alstahaug, Herøy og Dønna. Stasjonen får tilførsel fra to sider, en kraftlinje fra nord og en fra sør. Sistnevnte kommer fra Grytåga kraftstasjon, og det er 7,8 kilometer av denne som er skiftet ut i sommer. Hele strekningen er 34 km, så det vil ta flere år før hele linje er totalrenovert, forteller prosjektleder Gunnar Gjørv. Kraftlinja er en del av regionalnettet til HK. Den ble bygget i 1966 og er altså 44 år. I årenes løp er trestolpene svekket på grunn av råte og lynnedslag. Tråden svekkes av korrosjon og rust. Den nye linja blir dimensjonert etter dagens kriterier. Stolpene er grovere og traversene er i aluminium. Overføringsevnen øker med om lag 66 prosent. Linja kan dermed håndtere estimert framtidig forbruk i området. Vi har bevisst fulgt den gamle traseen langs vestsiden av De syv søstre. Ved Søvik krysser vi aksla sør for Breitinden og kommer ned igjen ved Hamnes. På den måten slipper vi å rydde en ny trase og naturinngrepene blir helt minimale. Langt på vei bruker vi også de opprinnelige stolpefestene, sier Gjørv. Traseen går i ulendt terreng og derfor har HK vært avhengig av mye helikoptertransport. Først til å frakte ned den demonterte gamle linja på totalt ca 176 tonn, og så for å løfte opp nytt utstyr. Dårlig vær skapte litt problemer på starten av sommeren, men arbeidet er fullført innen framdriftsplanen. Hovedentreprenør har vært Brødrene Hals AS fra Nordli i Nord Trøndelag. Snitt i den gamle kraftledningen viser tydelig rustangrep. Klart for uttrekking av nye kraftledninger fra Søvik. Fra venstre Prosjektleder Gunnar Gjørv, HK, Espen Brevik, Brødrene Hals AS, byggeleder Tor Arne Bjørnli, HK og Gustav Hals, Brødrene Hals AS. Totalt er det demontert 176 tonn gammelt utstyr. 7

8 SPONSOR Deler ut sponsormillioner Arild Markussen og Marit Lundvang vil bruke sponsormidler til å premiere de som gjør noe positivt for lokalsamfunnene. I HelgelandsKraft vil vi gjerne gi en håndsrekning til alle lag og foreninger som bidrar til trivsel i lokalsamfunnene. Derfor bruker vi millioner til sponsing, sier markedssjef Arild Markussen. Vi er ikke i tvil om at det frivillige foreningsarbeidet er svært viktig for alle lokalsamfunn. Denne kulturen som skapes av innbyggerne betyr mye for å skape tilhørighet og stolthet av heimplassen. Etter beste evne vil vi stimulere denne aktiviteten. I disse dager har vi kunngjort i alle 4 lokalaviser på Helgeland at interesserte må søke innen 3. desember. Sponsorbudsjettet har økt betydelig de siste årene, fra noen hundre tusen kroner til vi neste år fordeler godt og vel to millioner kroner. I tillegg kommer et enda større beløp som vi bruker til ulik annonsestøtte og profilering (inkludert Regn med oss). Vår sponsorprofil er å støtte så mange som mulig. Dermed blir det forholdsvis langt mellom de store enkeltprosjektene. HelgelandsKraft har 14 eierkommuner, og vi prøver så langt som mulig å fordele sponsorpengene ut fra størrelsen på kommunene og den eierposisjon de har i HK. Andre steder i Norge har det vært kritisert at noen få elitelag støvsuger sponsormarkedet, slik at det har blitt tilsvarende vanskelig for alle tusener som driver et verdifullt barne- og ungdomsarbeid. Derfor er det et mål at flest mulig skal få noe. Jeg vil tro at det er mellom 200 og 300 foreninger som får sponsorstøtte fra HelgelandsKraft. Som motytelse krever vi positiv profilering av HK. I praksis betyr det at vi vil være synlig under arrangement, på stadion og på draktreklame. Alle foreninger som får kroner eller mer inngår vi skriftlig sponsoravtale med. Adresse: Boks Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS

Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS VTF Region Nord Saltstraumen 1-2.09.10 Vassdragsanlegg og organisering ved HelgelandsKraft AS Produksjonssjef Ottar Olsen, HK Eierstruktur HelgelandsKraft AS 300 384 aksjer à NOK 1 000,- Kommune Antall

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nytt nett for sikker forsyning Nr. 4 2007 6-7 Gigant i Grytåga 4-5 Kartlegger Krutåga 3 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornybar energi = klimatiltak

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik Agenda Organisering HK prosjektering/utbygging Nettilknytning Fremdrift Kort om prosjektene Strategi kontrakter Størrelser og tall Prosjektutvikler Produksjon Mob.: 97 77 64 44 E-post.: tore.haarvik@helgelandskraft.no

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal

onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal Luftspenn eller kabel Øystese 6.-7. feb.07 Skåreheia (Evjeområde) Holen i Bykle 102km 420 kv linje Klagesak onsdag, 14. februar 2007 - Side 2 420

Detaljer

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand

Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Nr. 3 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet tilbake til normaltilstand Energikilde så ren at du kan drikke den! Strømselgere på butikksentre Gavedryss på Askøy Kr. 100 000,- i støtte utdelt

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND Fra grenda Stein på Sømna En aktiv landbruksregion med fjell, skog, dyrkajord, dype fjorder og et mildt klima pga nærheten til Golfstrømmen. Landbruket på Sør-Helgeland Side

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Utbyggingsplaner de neste 10 årene Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Disposisjon Politisk fornybarsatsing Planlagte produksjons- og overføringsanlegg Miljøvennlig nettutbygging? Hva gjør NVE 2 Fornybarsatsning

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

EnergiRike 2009. Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01

EnergiRike 2009. Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01 EnergiRike 2009 Kathrine Fog Bergen, 6 oktober 2009 (1) 2009-10-01 1 Hydro et overblikk Aluminium Metall Aluminium Produkter Aluminium Norges nest største eksportvare Hydro 23 000 ansatte, hvorav 6 000

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Norges rolle som energinasjon

Norges rolle som energinasjon Norges rolle som energinasjon NEF-konferansen 26.10.2010 Edvard Lauen Agenda 1 Hvorfor kabler? 2 Utfordringer med å få bygget kablene 3 Kabler regional næringsutvikling Kabler vil øke verdien på norske

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien?

Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Finnmark Skandinavias beste område for vindkraft Kan vi levere fornybar kraft til olje og gruveindustrien? Administrerende Direktør John Masvik Agenda: Finnmark Kraft Hva er behovet i Finnmark Vindkraft

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE Dato: 31.07.2015 nve@nve.no Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

REGN MED OSS. Sponser skolekorps. Side 8. Ny statsråd ny politikk Side 2 og 3. Rydder skog for 10 millioner Side 4. Bidrar til ny vekst Side 7

REGN MED OSS. Sponser skolekorps. Side 8. Ny statsråd ny politikk Side 2 og 3. Rydder skog for 10 millioner Side 4. Bidrar til ny vekst Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Sponser skolekorps Side 8 Ny statsråd ny politikk Side 2 og 3 Rydder skog for 10 millioner Side 4 Bidrar til ny vekst Side 7 32011 2leder

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning

Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Hva koster energi? Ståle Navrud Handelshøgskolen ved UMB Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Hva er det verdt å unngå landskapsestetiske effekter? Sjøkabelutvalg IV: http://www.regjeringen.no/pages/15604222/utvalg_iv.pdf

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Sluttbefaring på Tosen-prosjektene 4-5. En million til Sagbakken. Mer enn bare rør 6-7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Sluttbefaring på Tosen-prosjektene Mer enn bare rør Nr. 5 2007 4-5 6-7 En million til Sagbakken 8 Nettsjef Frode Valla En sommer er over Vi

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten

Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten Fylkesdelplan for Lomsdal-Visten Årsrapport 2012 Innledning I samband med oppstart av utredning om vern av Lomsdal-Visten vedtok fylkesrådet at det skulle utarbeides en fylkesdelplan for bruk og vern i

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn Representantforslag. S (2009-2010) fra stortingsrepresentanten(e) Trine Skei Grande og Abid Q. Raja Dokument 8: S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer Til

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

Einar Risnes Norbø 4473 KVINLOG 15.02.2013 einrisne@online.no. Norges- vassdrags og energidirektorat Att: Hilde Aass Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo

Einar Risnes Norbø 4473 KVINLOG 15.02.2013 einrisne@online.no. Norges- vassdrags og energidirektorat Att: Hilde Aass Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo VS: Innspill til høring Buheii Vindpark fra Einar Risnes, NVE Saknr. 201003882 file:///d:/ephorte/pdfdocprocdir/ephorte/155997_fix.html Side 1 av 2 19.02.2013 Fra: Tor Arne Eiken[Tor.Arne.Eiken@kvinesdal.kommune.no]

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge Våre fokusområder Avløpstilsyn 2009-2012 Gunhild Løvmo seniorinspektør i Nord-Norge Hovedmålet for s er at risikoen for å bli syk eller skadet av kjemikalier eller biologiske faktorer på jobben skal reduseres

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Ny fornybar energi kan skader på laksen unngås? Rune Flatby avdelingsdirektør, NVE

Ny fornybar energi kan skader på laksen unngås? Rune Flatby avdelingsdirektør, NVE Ny fornybar energi kan skader på laksen unngås? Rune Flatby avdelingsdirektør, NVE EUs fornybardirektiv Direktivet gir forpliktende krav om økt fornybarproduksjon i det enkelte EU-land Direktivet vil være

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald

Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Ny kraftutbygging mangler ved lovverket Advokat Stein Erik Stinessen Advokat Peder Landfald Overblikk En ny epoke for utbygging av vannkraft Det skal bygges mer vannkraft og store kraftlinjer enn på flere

Detaljer

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen - Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Olav Akselsen. Leiar av utvalet

Olav Akselsen. Leiar av utvalet Olav Akselsen Leiar av utvalet Men først litt om Mandat Energi- og kraftbalansen Ytre forhold 2030 2050 klimaendringar internasjonal utvikling Verdiskaping sysselsetting kompetanse/teknologiutvikling Mandat

Detaljer

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland Norges Vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Dato: 21.06.2013 Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2005 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornøyde Ren energi for fremtiden Norsk Energiforbruk øker. Energiproduksjon og overføringskapasitet

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Gunnar G. Løvås, konserndirektør Nettutvikling, Statnett Presentasjon i Polyteknisk forening 30. september 2010 2010 09 17-2 Vi trenger både nett og alternativene

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012-10.2.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.09.2009. Klassering: NL/ILP

Journaldato: 6.2.2012-10.2.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.09.2009. Klassering: NL/ILP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-10.2.2012, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.02.2012 Vedtak - sak 26/09, Områdestyret. Fylkesdelplan for vindkraft

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Øya er en fin opplevelse enten med bil eller sykkel.

Øya er en fin opplevelse enten med bil eller sykkel. Her er noen forslag til turer for våre gjester som ønsker å ha Sjøbakken fiske-camping som base,mens andre nærliggende steder besøkes og utforskes. Men for at turene skal bli vellykket, så er det en forutsetning

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Fremmøtte: Thor, Mona, Kjell Erik, Håvard, Jørn Harald, Bård og Elisabeth 1. Referatet fra forrige styremøte: godkjent. 2. Økonomi: - Avtalen

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

i vårt land. Mest av alt er det et angrep på lokale

i vårt land. Mest av alt er det et angrep på lokale Hva'om myndighetene bestemte at huset og eiendommen din skulle tilfalle staten om noen år, uten erstatning. Dette ble gjort for å sikre nasjonal kontroll med eiendommer: Hva ville resultatet bli? Et stort

Detaljer

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Slik? Slik? Vestlandsforsking Vestlandsforsking Slik? Slik? Vestlandsforsking Kraftnytt.no Eli Heiberg Nasjonal landskapskonferanse Bergen 24.-25.

Detaljer