Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Kort om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn. På denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft.

3 Innhold Innledning 4 Brev fra konsernsjefen 4 Strategi 6 Vår virksomhet 8 EVRY Norge 9 EVRY Sverige 12 EVRY Financial Services 15 Samfunnsansvar 18 Nøkkeltall 20 Fra styrerommet 24 Konsernledelsen 24 Styret 26 Eierstyring og selskapsledelse 28 Styrets årsberetning Erklæring fra styret og konsernsjef 46 Årsregnskap med noter 48 Årsregnskap konsern 50 Årsregnskap EVRY ASA 96 Revisjonsberetning 106

4 4 Innledning EVRY mot nordisk lederskap Ifølge World Economic Forum er IKT den viktigste driveren for økonomisk vekst, og Norden er på topp når det gjelder teknologisk tilpasning. EVRY har her en sentral rolle å spille. I 2014 ble det iverksatt en strategisk prosess for å ta EVRY videre mot ambisjonen om å være en ledende leverandør av innovative IT-tjenester i det nordiske markedet. Med store og betydningsfulle leveranser til nordisk næringsliv og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektoren har EVRY en viktig samfunnsoppgave. Hver eneste dag benytter flere enn 4 millioner mennesker i Norden EVRYs løsninger. Teknologi vil i årene fremover spille en enda viktigere rolle for økonomisk vekst og økt velferd i de nordiske landene. Dette skaper betydelige vekstmuligheter for IT-industrien, samtidig som globaliseringen i bransjen fortsetter. EVRY er svært godt posisjonert i attraktive segmenter i det nordiske markedet. EVRY har over tid vært en pådriver for utviklingen av norsk og nordisk IT-industri. Med basis i en langsiktig industriell utvikling har EVRY opparbeidet en betydelig posisjon i det nordiske IT-tjenestemarkedet, spesielt i Norge og Sverige. EVRYs sterke posisjon er tuftet på en bred løsningsportefølje og sterk kompetansebase med unik lokal forankring, kombinert med et viktig innslag av «global sourcing». I tillegg til lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer, har vi et betydelig internasjonalt leveranseapparat for Global Sourcing i India, Ukraina og Latvia. EVRY fremstår i dag som et solid selskap med potensial for videre vekst og en enda sterkere og tydeligere posisjon i IT-tjenestemarkedet. Proaktivt selskap Etter fusjonen mellom ErgoGroup og EDB i 2010 ble det annonsert en trefaset strategi mot nordisk lederskap. Vellykket integrasjon og vekst var hovedoppgaven i de to første fasene. Trinn tre i strategien er å skape et mer proaktivt selskap som i enda større grad utnytter alle mulighetene for lønnsom vekst i vår bransje. I august 2014 ble det annonsert at styret og ledelsen i EVRY ville gjennomføre en prosess der man vurderte ulike strategiske alternativer for å realisere fase tre, herunder et salg av selskapet. Hovedaksjonærene Posten og Telenor støttet denne prosessen. Utover høsten 2014 fortsatte den strukturerte prosessen med å vurdere ulike strategiske alternativer for EVRY. Prosessen ledet frem til et bud fra Apax Partners som ble annonsert 8. desember Det var et enstemmig styre som anbefalte budet, og hovedaksjonærene gav forhåndsaksept. Tettere på kunden EVRYs nye hovedaksjonær uttrykker full støtte til den strategien som er lagt. EVRY skal være en leverandør og samarbeidspartner som i enda større grad forstår våre kunders hverdag og fremtidige behov. Vi skal ha ambisjoner på vegne av våre kunder, og vi skal hjelpe dem med å realisere

5 Innledning 5 gevinster av digitalisering. Dette krever at vi forserer implementeringen av strategien og setter enda større kraft bak områder hvor vi allerede er gode. I dette ligger blant annet at vi skal videreutvikle vår portefølje av løsninger for bank- og finansnæringen. I tillegg skal vi styrke satsningen på andre utvalgte industrivertikaler og opprettholde en sterk regional tilstedeværelse. Dette skal gi oss større innsikt, styrke vår kundeforståelse og gjøre leveransene mer treffsikre og verdibringende. EVRY er også i ferd med å lansere nye og skybaserte tjenester for neste generasjons IT-drift med større grad av automatisering og selvbetjening. «Future Proof» som konseptet er kalt skal gi EVRY økt konkurransekraft i et marked med global konkurranse. Økt verdi for våre kunder og investorer Gjennom 2014 tok EVRY nye og viktige strategiske steg gjennom ytterligere tilpasning og spesialisering mot utvalgte bransjer. Dette ble gjort i kombinasjon med en styrking av løsningskompetanse innen de mest etterspurte teknologi-områdene. Også den lokale tilstedeværelsen i attraktive regioner er styrket ved at regionale kompetansemiljøer er tildelt ansvar for å videreutvikle utvalgte løsningsområder og leveransemodeller på tvers av geografi. Strategien har som hovedmål å gjøre EVRY til en foretrukket leverandør i markeder hvor etterspørsel og betalingsvilje er høy, og hvor det kundenære elementet i form av kundeinnsikt og tilstedeværelse utgjør et betydelig konkurransefortrinn. EVRY skal gjennom innovasjon og kontinuerlig fornyelse fortsatt lede an i utviklingen av det nordiske IT-tjenestemarkedet. EVRY skal gjennomføre investeringer og vurdere oppkjøp i samsvar med strategien om lønnsom vekst. Hver dag skal vi arbeide for å levere økt verdi for våre kunder og investorer. Bare på den måten kan vi nå vår ambisjon om nordisk lederskap. Björn Ivroth Konsernsjef EVRY

6 6 Innledning Øke verdier gjennom kundeinnsikt Utviklingen av digitale løsninger og digitale forretningsmodeller setter virksomheter på prøve, men gir også helt nye muligheter. EVRY skal være en samarbeidspartner som hjelper våre kunder med å realisere muligheter. Det krever mer enn noen gang at vi har innsikt og forståelse for våre kunders virksomhet. Mange av våre kunder står mellom det gamle og det nye. Eksisterende løsninger skal driftes og forvaltes på en solid og kostnadseffektiv måte, samtidig som nye muligheter kan gi grobunn for vekst, større produktivitet, bedre tjenester og økt kundetilfredshet. Det teknologiske mulighetsrommet ekspanderer kontinuerlig, men med flere muligheter øker også kompleksiteten. For å levere på vårt kundeløfte We bring information to life, creating value for our customers, to the benefit of society, er det derfor to bidrag som er spesielt viktige: Contribute to transformational journey: Våre løsninger og rådgiving skal være tuftet på innsikt i kundens forretningsutfordringer og muligheter og støtte kundens endringsreise. Lifecycle commitment: En komplett tjenesteportefølje skal hjelpe kunder med deres IT-utvikling uavhengig av hvilken fase de er i fra planlegging og utvikling til forvaltning og drift. Kundeinnsikt og kundenærhet er felleskomponenter i begge bidragene. Kundeinnsikt Big Data, Mobility, Cloud Services og Social Media trekkes frem som fire hovedtrender i den informasjonsteknologiske utviklingen. Spørsmålet er ikke om, men hvordan våre kunder kan utnytte mulighetene innenfor et eller flere av områdene. Det er ikke teknologien som setter grensene, men evne til å adaptere teknologien på en effektiv og verdiøkende måte. Forståelse av forretningsmodeller, arbeidsprosesser, organisering og «myke elementer» som organisasjonskultur er avgjørende for å få det til. Skal vi være en troverdig leverandør som utfordrer forretningsmodeller og arbeidsprosesser må vi vite hvor skoen trykker og hvor det er mulig å gjøre forbedringer og endringer. Innenfor bank og finans har EVRY en solid historie og har hele tiden arbeidet målrettet med å utvikle kompetansen. På tilsvarende måte satser vi innenfor andre industrivertikaler. Vi bygger kompetanse og i tillegg rekrutterer vi fagpersoner med solid bransjeerfaring. Vi prioriterer områder hvor vi allerede har et sterkt fotavtrykk, og skal gjøre innsikt til en konkurransefordel og en trygghet for kunder som står overfor store endringsbehov. Kundenærhet EVRY har en desentralisert struktur med 50 kontorer i Norden. I tillegg til å styrke satsningen på kundeinnsikt vil EVRY følge en strategi der regional og lokal tilstedeværelse fortsatt er en viktig og differensierende del av vårt tjenestetilbud. I et stadig mer globalisert marked gir geografisk og kulturell nærhet EVRY bedre forutsetninger for å forstå kundens behov og derigjennom levere verdiøkende tjenester med høy presisjon og en troverdig forpliktelse. Kundetilfredshet EVRY har en sterk posisjon i Norge og Sverige, og med en klar ambisjon om nordisk lederskap i markedet for IT-tjenester. Skal vi nå vårt mål må vi igjennom økt konkurransekraft akselerere veksttakten. Det er iverksatt flere tiltak med mål om organisk vekst. Styrking av bransjekunnskap og lokal tilstedeværelse er sentrale komponenter i dette. Høy driftskvalitet, førsteklasses kundeservice og konkurransedyktige ende-til-ende-løsninger er andre viktige komponenter.

7 Innledning 7 I 2014 økte den aggregerte kundetilfredsheten til 73 poeng, opp tre poeng fra året før. Forbedret driftskvalitet og større kundeinnsikt gjennom bransjevertikaler fremholdes som viktigste forklaringsvariabler. Dette viser hvordan ulike komponenter i EVRYs strategi spiller sammen i å gjøre våre leveranser konkurransedyktige og verdiøkende for kunden. Vi er fornøyd med retningen og fremgangen, men kundenes tilbakemeldinger viser også at vi har betydelig potensial på enkelte områder og dette arbeidet gir vi høyeste prioritet. Fornøyde kunder og verdiøkende leveranser er en forutsetning for videre vekst. I tillegg til flere initiativ for organisk vekst vil EVRY også vurdere oppkjøpsmuligheter der det utfyller vår vekstambisjon. Kundeverdi Digitaliseringen av virksomheter i offentlig og privat sektor pågår for fullt. Det gir EVRY mange muligheter i årene fremover. Samtidig er konkurransen hard og konkurranselandskapet uoversiktlig. Vi må i like stor grad som våre kunder evne å tilpasse forretningsmodell og tjenestekonsepter til den teknologiske utviklingen som treffer oss. Et område vi har blitt utfordret på er tilbudet av robuste, fleksible og skalerbare løsninger for IT-drift. Derfor har vi utviklet sky baserte driftstjenester med vekt på sikkerhet, standardisering, automatisering og stor grad av selvbetjening. Tjenesten, kalt Future Proof, vil gi datakraft til konkurransedyktige betingelser og etter en variabel kostnadsmodell. Future Proof møter dermed mange av våre kunders behov for datakraft som varierer med forretningsvolumet i egen virksomhet. Gjennom kundeinnsikt og kundenærhet skal EVRY utvikle og levere tjenester og løsningskonsepter som møter nye fremtidige behov, og som bidrar til at våre kunder utnytter muligheten som digitalisering av tjenester og prosesser kan gi. EVRY skal prioritere områder hvor vi har best forutsetninger for lønnsom vekst. Vi skal jobbe hardt og målrettet for å øke kundeverdien i alle våre leveranser. Bare på den måten kan vi øke verdien av EVRY og realisere vår ambisjon om nordisk lederskap.

8 8

9 Vår virksomhet 9 EVRY Norge EVRY Norge hadde en omsetning på millioner i Segmentet har en betydelig virksomhet rettet mot private bedrifter og offentlig sektor. I tillegg har EVRY Norge en sterk regional leveransestruktur som betjener 21 byer landet rundt. EVRY Norge har totalt sett en markedsandel på omtrent 30 %. Segmentet EVRY Norge hadde i fjor en uendret organisk omsetning sammenlignet med Segmentet ble negativt påvirket av bortfall av leveranser til Posten innen applikasjonsforvaltning. Samtidig har segmentet hatt en positiv vekst på en rekke områder, blant annet de regionale driftstjenestene. For å gjøre segmentet i bedre stand til å skape lønnsom vekst, justerte EVRY organisasjonen ved inngangen til Vi valgte derfor å forenkle EVRY Norge ved å dele dagens forretningsområder inn i Regions Norway og Industries Norway. EVRY Norge fullførte høsten 2014 første fase av det nye industrialiserte og automatiserte driftskonseptet Future Proof. Forberedelsene på innflytting i det nye datasenter på Fet pågår for fullt og migrering av de første kundene er forventet påsken Senteret er utviklet i samarbeid med Digiplex. EVRY vil tilby miljøvennlige og sikre skytjenester med trygg datalagring i Norge. Future Proof bygger på industrialiserte løsninger fra ledende teknologileverandører, høy grad av automatisering og global sourcing som leveransemodell. Segmentet EVRY Norge består også av Global Sourcing. Konsernet har besluttet en styrt avvikling av konsulentvirksomheten knyttet til SAP i Danmark. Segmentet EVRY Norge har ansatte i Norge og ansatte i Ukraina, Latvia og India som tilhører Global Sourcing (per ). Regioner Norge Den største styrken ved å ha en solid regionalstruktur er at vi er tett på kunden. SMB-segmentet har vist god vekst de siste årene, og markedet preges av at kundene vil ha helhetlige og kostnadseffektive leveranser. Vi betjener kunder lokalt gjennom dedikerte team av medarbeidere som kjenner de mulighetene og utfordringene det lokale næringslivet står overfor. EVRYs geografiske nærhet, sammen med lokal beslutningsmyndighet, gjør oss i stand til å gjøre raske tilpasninger og endringer i takt med det kundene etterspør. Samtidig kan våre regionale enheter utnytte den styrken hele EVRY representerer når det trengs. EVRY investerer mye i å utvikle standardiserte konsepter og pakketerte tjenester som vi kan tilby til alle kundene våre. Eksempler på dette er Smart, Client as a Service og Fieldworks hvor vi har samlet vår beste kompetanse og bygget markedstilpassede løsninger som raskt kan implementeres på tvers av de geografiske regionene. Regioner Norge har nesten ansatte som jobber dedikert ved 16 regionale kontorer. Bransjer Norge EVRY tilbyr komplette bransjeløsninger på tvers av ulike fagområder. Kombinasjonen av høy bransjeforståelse og solid IT-kompetanse sikrer vellykkede leveranser til kunder i ulike bransjer. Privat sektor EVRY har søkelys på en rekke ulike bransjer i privat sektor, herunder forsikring, kraft, bilbransjen og ulike industriområder. Storkundene Posten og Telenor er også inkludert i dette virksomhetsområdet. Til disse kundegruppene har vi som mål å tilby et bredt spekter av IT-tjenester basert på ledende teknologi. Ved bruk av informasjonsteknologi som bærer for økonomisk vekst ved effektivisering, fornyelse og innovasjon, ønsker vi å bidra til å styrke kundenes konkurranseevne. Forsikring Forsikringsbransjen er et av EVRYs satsningsområder, der vi leverer rådgivning, løsninger og driftstjenester til ledende aktører som Gjensidige, Storebrand, KLP, Frende, Troll, Nordea Liv og Gabler. I 2014 ble det inngått en oppdatert partneravtale med UNIT4, der EVRY ble valgt som foretrukken partner for Agresso til bank- og forsikringsbransjen. Erfaringene og kompetansen EVRY har som markedsleder av Agresso-leveranser til offentlig sektor, med over 20 års erfaring og nærmere 200 fagkonsulenter, vil bli utnyttet i dette samarbeidet.

10 10 Vår virksomhet Energi EVRY leverer tjenester til både nett- og kraftproduserende virksomheter. Videreutvikling av infrastruktur og automatisering av tjenester, eksempelvis løsninger for automatisk måleravlesning, bidrar til økt aktivitet for denne delen av norsk industri. Med en solid stab og gjennom samarbeid med nye, innovative partnere, er EVRY godt posisjonert for å ta del i veksten. Blant EVRYs kunder i energibransjen finnes blant annet Statkraft, Statnett, Lyse og Skagerak Energi. Industri EVRY har levert løsninger og tjenester til alle deler av norsk industri gjennom 40 år, og holder frem med å levere løsninger som bidrar til økt innovasjon, raskere endringstakt og høyere produktivitet. I et stadig mer globalisert produksjonsmarked skjerpes kravene til effektiv logistikk, og EVRY tilbyr ulike løsninger som skaper konkurransefordeler på dette kritiske feltet. Blant industrikundene finner vi norske flaggskip bedrifter som Norsk Hydro, Jotun og Orkla. Olje- og gassindustrien Vår målsetning for olje- og gassindustrien er å skape merverdi gjennom å levere teknologi og rådgivning som styrker kundenes konkurranseevne og tilpasningsevne, i takt med svingningene i etterspørsel og oljeprisen. Brukerne i denne sektoren forventer robusthet, brukervennlighet og funksjonsbredde i arbeidsverktøyene sine, ikke minst for å kunne samhandle effektivt på tvers av lokasjoner og fagområder. Vårt kompetansemiljø for olje- og gassindustrien er lokalisert i Stavanger, hvorfra de samarbeider nært med miljøene i Porsgrunn, Bergen og landet for øvrig. Handel Våre kunder i handelsnæringen opplever høy grad av konkurranse, vi har derfor søkelys på effektive løsninger mot kunder, leverandører og partnere. I EVRY har vi definert tjenesteytende næringer og mediebransjen som en del av fagområdet Handel. Detaljhandelen kjennetegnes ofte av at det er mer krevende enn tidligere å bygge kundelojalitet, samt at kundene må treffes både i fysiske og i digitale kanaler. Forbrukerne ønsker å kunne handle i fysiske butikker, i nettbutikker og ved hjelp av mobile enheter. Der forventer de umiddelbar tilgang på informasjon i sanntid, enten det dreier seg om priser, tilbud, produkter eller tjenester. ISS, Esso, Schibsted, Bertel O. Steen og Toyota er blant kundene som skaper seg fortrinn gjennom å samarbeide med EVRY. Offentlig sektor Offentlig sektor har i tiden som kommer en tydelig og ambisiøs digital agenda for fornying, forenkling og forbedring av offentlig forvaltning og tjenestetilbud. EVRY Norge har derfor offentlig sektor med kommune, stat og helse som viktige satsningsområder. Vår visjon er å levere lønnsomme og innovative prosjekter som bidrar til digitalisering og effektivisering av Norge. Stat Med lang erfaring og bred kompetanse bidrar EVRY til å realisere regjeringens mål om digitalisering av offentlig sektor. Vi leverer virksomhetskritiske løsninger til blant annet Skattedirektoratet, Garantiinstituttet for Eksportkreditt, Statens Vegvesen, Justisdepartementet, Norges vassdragsog energidirektorat, Stortinget, Utlendingsdirektoratet og Statsbygg. Blant kundene innen statssegmentet finnes også statlige virksomheter som NSB, Vinmonopolet og Norsk Tipping. Kommunal sektor EVRY er markedsledende innen kommunesektoren og bistår de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner med å utvikle bedre tjenester, automatisere og standardisere eksisterende løsninger samt forbedre dialogen med innbyggerne. Majoriteten av Norges kommuner styrer sine virksomhetskritiske prosesser med ERP-systemet Agresso og sak-arkivløsninger Ephorte og ESA levert fra EVRY. Helse Bransjekompetanse er meget viktig innen helsesektoren. EVRY har et stort team helsearbeidere som bidrar til vår visjon for fremtidsrettede helseløsninger «av klinikere for klinikere». Vi utvikler løpende innovative løsninger for et forbedret helsevesen, herunder elektronisk kurveløsning hos flere av landets helseforetak samt lansering av det elektroniske risikomøtet. Våre kunder omfatter blant annet Helsedirektoratet, helseforetakene Helse Sør-Øst og Helse Nord og flere regionale sykehus.

11 Vår virksomhet 11 Viktige hendelser i 2014 EVRY inngikk en strategisk avtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I avtalen ligger at EVRY gjennom de neste 8 årene skal levere driftstjenester til ID-Porten/MinID, tjenester som benyttes av 3,6 millioner nordmenn. Avtalens verdi er omlag 100 millioner kroner over en fireårsperiode. Helse Nord og EVRY inngikk en konsernavtale for felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning i samtlige av helseforetakets sykehus. Løsningen vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom betydelig redusert risiko for feilmedisinering og uønskede hendelser. Avtalen har en verdi på 90 millioner kroner og strekker seg over seks år. EVRY inngikk nye rammeavtaler med Skatteetaten på UNIX og Backup, med en samlet verdi på 40 millioner kroner over en periode på fire år. Brønnøy kommune valgte EVRY som totalleverandør i IKT-samarbeid med omkringliggende kommuner. Avtalen representerer en ny trend for innkjøp og leveranse av IKT-løsninger ved at det gjennomføres full tjenesteorientering ved anskaffelsen. Dette betyr at det tradisjonelle fokuset på kjøp av servere og annet utstyr er byttet ut med fokus på leveranse av funksjonalitet og tjenester. EVRY har Nordens størst fagmiljø innen mobilitet med over 150 spesialistressurser og over 400 medarbeidere tilknyttet mobilitetsprosjekter. I 2014 vant vi flere viktige avtaler, deriblant nye, mobile løsninger til lokomotivførere og konduktører i NSB som gjør hverdagen deres enklere og kundedialogen mer presis. Ryggsekkene med kilo dokumenter hver arbeidsdag kan parkeres for godt. Lansering av PetroPortalen, et verktøy for enkel, sikker og kostnadseffektiv tilgang til ledende og standardiserte applikasjoner og tjenesteprogramvare for oljeindustrien. Løsningen er basert på skyteknologi og kjennetegnes av fleksibilitet og skalerbarhet. EVRY Regions Norway etablerte en ny driftsenhet og samtidig en ny konsulentenhet, med spesialistkompetanse innenfor infrastruktur- og skytjenester i Bergen. Satsningen sikrer 50 arbeidsplasser i EVRY, og i strategien ligger planer om solid vekst i regionen. Dette vil også føre til økning i rekruttering av nye medarbeidere frem mot 2017 i Bergen. EVRY fortsatte å ta markedsandeler innenfor IT-drift til SMB-markedet, med nye kunder som Skagerak Energi, NOAH, Bergene Holm, Stamina Group og Saint-Gobain Ecophon. Dette viser at vi har en sterk posisjon med fornøyde kunder i et godt voksende markedssegment. EVRY inngikk avtale med Nasjonal digital læringsarena (NDLA) om drift av den digitale portalen for nettbaserte læremidler til alle elevene i den videregående skolen. NDLA eies av landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo. Avtalen med EVRY har en verdi på 5 millioner kroner over fire år og inkluderer hosting og drift av en dedikert skytjeneste.

12 12 Vår virksomhet EVRY Sverige EVRY Sverige økte omsetningen organisk med 4 % til NOK millioner i 2014, og fortsetter med dette å ta markedsandeler. I 2014 har det svenske markedet vært preget av lavkonjunkturer. Likevel avsluttet EVRY Sverige 2014 med en sterk markedsposisjon som den fjerde største ITtjenesteleverandøren på det svenske markedet og en organisk omsetningsøkning. Konjunktursituasjonen har gradvis forbedret seg gjennom året. Svak etterspørsel fra eurosonen kompenseres med vekst i innenlandsk etterspørsel, noe som gir utsikter til fortsatt moderat vekst i tiden fremover. Segmentet EVRY Sverige er godt posisjonert til fortsatt vekst. Vårt sterkeste konkurransefortrinn er å ta i bruk sterk lokal kunnskap og tilstedeværelse, sammen med internasjonale utviklingsressurser. EVRY Sverige driver virksomhet innen konsulenttjenester, outsourcing, applikasjons- og tjenesteløsninger. Ordrereserven i segmentet EVRY Sverige var NOK 2,2 mrd per 31. desember 2014, som er en mindre nedgang fra ett år tidligere. Totalt har EVRY Sverige ansatte (per ). Regioner I likhet med Norge har Sverige en unik regional posisjon som tilbyr alt fra strategisk rådgivning og konsulenttjenester, til helhetlige løsninger og driftstjenester. Derfor fortsetter vi å styrke og utvikle lokal profil og forretningsmodell tilpasset de forskjellige lokasjonene. EVRY Sverige er tilstede i 28 byer og har leveransekraft til å betjene både små, mellomstore og store kunder over hele Sverige. Gjennom de regionale avdelingene ønsker EVRY å ta fullt ansvar for kunders IT-investeringer; fra å identifisere behov til resultatoppfølging. I dette tjenestetilbudet inngår EVRY One, som samler EVRYs totale tjenestetilbud for små- og mellomstore bedrifter. Dette er et komplett tilbud der vi tilbyr teknologi som hjelper våre kunder med å løse utfordringene i sin virksomhet. Den regionale strukturen er den største avdelingen innen den svenske virksomheten med omtrent ansatte. EVRY er i dag den største leverandøren av IT-tjenester for små og mellomstore bedrifter i Sverige. Bransje og spesialist Våre kunder etterspør kompetanse om deres virksomhet. Det kan EVRY tilby gjennom bransjespesifikke løsninger og tjenester, i tillegg til høy kompetanse innenfor utvalgte fagområder. De svenske vertikalene har en betydelig portefølje med løsninger som kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. Med bransjevertikalene leverer EVRY Sverige et bredt spekter av tjenester innen konsulentvirksomhet, løsningsleveranser og driftstjenester. Noen av de bransjene vi opererer innen er skog, offentlig sektor og retail. I tillegg til bransjevertikalene har EVRY en høy kompetanse innen en rekke spesialistområder. En av disse områdene er mobilitet. Teknologi knyttet til mobilitet kan gi store forretningsmessige fordeler. Målet er å skape smidige og konkurransedyktige mobilitetsløsninger for våre kunder som støtter deres virksomhetsstrategier og behov. EVRY tilbyr også livssyklusløsninger som håndterer alt fra innkjøp og logistikk, til distribusjon, enhetsadministrasjon og støtte. Livssyklusadministrasjon bidrar til økt effektivitet og lavere kostnader samtidig som det gir EVRY en unik posisjon i markedet. Vår bransje- og spesialistvirksomhet består av omtrent 350 ansatte. IT-drift EVRY tilbyr ulike løsninger innen IT-drift. Nærhet og lokal drift kan kombineres med offshore storskalafordeler. National Outsourcing Services består i dag av omtrent 325 ansatte. Blant våre nåværende og potensielle kunder ser vi sterk etterspørsel etter en partner med lokal bransjekunnskap, men som evner å levere konkurransedyktig på pris og kvalitet. Vi har bred kompetanse for å levere virksomhetskritiske tjenester, blant annet driftstjenester knyttet til servere, lagring, applikasjonsdrift, IT-arbeidsplasser, servicedesk, og nettverksdrift med kommunikasjon. Helsesektoren EVRY har bred erfaring og unik kompetanse innen helse- og velferdssektoren. EVRY tilbyr integrerte tjenester som hjelper både velferdsbedrifter og pasienter. Våre drøyt 125 medarbeidere som tilbyr IT-tjenester til helsesektoren bruker sin kompetanse på helse- og velferdstjenester for å skape merverdi for våre kunder. Vi utvikler, integrerer, implementerer og administrerer kundenes systemer gjennom helhetlige tjenester.

13 Vår virksomhet 13 Viktige hendelser i 2014 EVRY har inngått en ny omfattende driftsavtale med ehälsomyndigheten. Ifølge avtalen skal EVRY ha ansvaret for driften av samfunnskritiske IT-systemer, inkludert digital resepthåndtering. Den nye avtalen strekker seg over fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Avtalens verdi er beregnet til omlag 69 MSEK. EVRY har fått fornyet tillit fra Svenskt Näringsliv for en periode på tre nye år, med opsjon på ytterligere tre år. Den nye avtalen skal gi Svenskt Näringsliv og dens medlemsorganisasjoner bedre mulighet til å fokusere på sin kjernevirksomhet. EVRY tar et helhetsansvar for leveransen av IT-støtte til arbeidsplasser, nettverk, serverdrift og Service Desk. Avtalen har en initial ordreverdi på omlag 100 MSEK. EVRY har inngått en strategisk viktig driftsavtale med den svenske delen av et større internasjonalt konsern innen forsvarsindustrien. EVRY tar her et helhetsansvar for leveransen av standardiserte kapasitetstjenester, applikasjonsdrift, Service Desk, infrastruktur tjenester og IT-arbeidsplasser til omtrent brukere. Den nye avtalen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Avtalen har en initial verdi på omlag 120 MSEK. EVRY har signert en ny kontrakt med Storstockholms Kollektivtrafik (SL). Den nye avtalen omfatter brukerstøtte, vedlikehold, utvikling og andre tjenester for SLs egenutviklede trafikkinformasjonssystem. Avtalen gjelder for tre år med mulighet for opptil fire års forlengelse. Ved full avtaleperiode er det estimert en ordreverdi på MSEK, avhengig av utviklingsbehov. EVRY har forlenget avtalen med Skatteverket på leveranse av Service Desk-tjenester i ytterligere to år. Arbeidet utføres fra EVRYs kontor i Örebro der Skatteverkets cirka ansatte får støtte og tjenester knyttet til IT. EVRY har inngått en ny flerårig avtale med UC AB, Sveriges ledende virksomhets- og kredittinformasjonsselskap. Avtalen innebærer at EVRY tar et helhets ansvar for UC sin interne IT-støtte med blant annet Service Desk, fillagring, katalogtjenester, e-post og telefoni. Den nye avtalen gjelder for tre år med opsjon på forlengelse i ytterligere to år. Avtalen har en initial ordreverdi på omlag 10 MSEK. EVRY har inngått en ny flerårig outsourcing-avtale med skrivebordsspesialisten ROL Ergo AB. Den nye kontrakten omfatter blant annet leveranse av IT-drift, infrastruktur, Service Desk, overvåking av IT-miljøet, samt drift og support av virksomhetsløsningen IFS Applications. Avtalen gjelder for tre år og har en verdi på omlag 6 MSEK. EVRY tar over driften av samtlige IT-systemer i Sjöbo kommune, samt de ansatte ved IT-avdelingen. Avtalen gjelder i utgangspunktet i tre år med mulighet for opptil fire års forlengelse. Kontrakten er i første omgang beregnet til å være på omlag 10 MSEK. Ved å outsource driften forventer Sjöbo kommune å få et mer kostnadseffektivt og fleksibelt IT-miljø. Kommunen vil med avtalen få tilgang på ressurser, kvalitative prosesser, høy kompetanse og god service. Avtalen har en målsetting om å ved hjelp av moderne IT-støtte forbedre kommunens forutsettinger til å imøtekomme innbyggernes krav til kommunale tjenester.

14 14 Vår virksomhet

15 Vår virksomhet 15 EVRY Financial Services EVRY Financial Services er Nordens ledende leverandør av IT-løsninger til bankog finansmarkedet. I 2014 hadde segmentet en organisk vekst på 3 %. Det forventes fortsatt vekst i det nordiske markedet. Samtidig ser EVRY betydelige muligheter innen kortløsninger og minibanktjenester utenfor Norden. EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder med leveransemodeller som er tilpasset ulike behov. En bred og helhetlig løsningsportefølje understøtter bankenes nye behov og muliggjør neste generasjons banktjenester. EVRY Financial Services investerer betydelig i kontinuerlig videreutvikling av innovative og kostnadseffektive løsninger. Løsningsporteføljen dekker alle basistjenester i en bank, enten det gjelder grensesnitt ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte for bankens interne prosesser og medarbeidere. Et viktig element i EVRYs strategi er å ytterligere styrke det geografiske fotavtrykket i det nordiske markedet. På enkelte områder, som for eksempel tjenester innen kort, svindelforebygging, lån og minibank, fortsetter vår ekspansjon utenfor Norden. IT har en fremtredende rolle innen bank- og finansmarkedet og er en viktig premiss for realisering av bankenes strategi og for å gjøre kundeopplevelsen til et konkurransefortrinn. Målet om å gjøre banken enklere og mer tilgjengelig for kunden krever innovative løsninger med vekt på selvbetjening, automatisering og rasjonalisering. Driftsstabilitet og en høy grad av sikkerhet er forutsetninger for leveranser til bankog finanssegmentet. Økt konkurranse blant aktørene og nye regulatoriske krav til bank- og finansmarkedet, øker behovet for å forbedre bankenes lønnsomhet og effektivitet ytterligere. Bruksmønstre Bankkundenes bruksmønster har endret seg radikalt i løpet av de siste årene. Bankene får stadig flere mobilbankkunder som krever mer sofistikerte og brukervennlige tjenester. For å møte kundenes fremtidige behov er bankene nødt til å tilpasse og forenkle sine produkter, prosesser og sin infrastruktur. Dette innebærer også å redusere kompleksiteten i sentrale IT-systemer. Bankkundene forventer 100 % tilgang til sin egen økonomi og interaksjonen mellom banken og kunden øker stadig. Flere og flere av bankkundene ønsker også å bli tilbudt rådgivning uavhengig av tid og sted. For å møte kundenes forventinger må bankene i langt større grad skape en mer sammenhengende brukeropplevelse uavhengig av grensesnitt og kanal. Det handler om å gjøre det enklere for kunden å ha kontakt med banken. Tillit og kundetilfredshet er av stor betydning for bankene. Bankene vil derfor fortsette å investere i kunderelasjoner, og utvikle brukervennlige løsninger på kundenes premisser. Totalt sett har EVRY Financial Services medarbeidere i Norden, som har dyptgående kundeforståelse og kjenner de mulighetene og utfordringene som preger bank- og finansmarkedet. EVRY Financial Services jobber i en integrert leveransemodell med selskapets global sourcing-enheter, som øker kostnadseffektiviteten og gir rask time-to-market.

16 16 Vår virksomhet Kvalitet og kontinuerlig forbedring EVRY jobber fokusert og systematisk med kvalitet og kontinuerlig forbedring i leveranser. Som en følge av dette kan EVRY dokumentere kvalitetsforbedringer i perioden. Dette omfatter blant annet infrastruktur, verdikjeder, organisasjon og kultur, med sikte på at kvalitetsarbeidet skal bli stadig mer proaktivt. Vår ambisjon er ytterligere å forbedre kvaliteten gjennom klart definerte mål. Korttjenester Markedssegmentet innenfor korttjenester er i betydelig vekst. EVRY er ledende innen korttjenester og er leverandør til både bank- og finansmarkedet og til aktører innen detaljhandel, transport og forretningsliv. Det gjør at EVRY leverer den mest komplette tjenesteporteføljen i markedet. Kontaktløse kortløsninger og mobile betalinger er et viktig satsingsområde, og divisjonen er godt posisjonert til å ta del i den veksten som er forventet i tiden fremover. Den forsterkningen EVRY gjennomførte ved oppkjøp av TAG System Finland OY, bidro til at divisjonen har fått en sterkere posisjon i markedet. Dette ble også stadfestet gjennom en omfattende kortavtale med et nordisk bankkonsern som nå har valgt å kjøpe korttjenester for alle nordiske land fra EVRY. EVRY Financial Services leverer årlig 25 millioner kort til mer enn 100 kortutstedere i 12 land. Neste generasjon kjernebankløsninger Bankene skal møte fremtidens marked på en offensiv måte. Det er avgjørende for EVRY å tilby brukervennlige og fremtidsrettede banktjenester, både til bankens kunder og ansatte. Det er derfor av stor strategisk betydning at vi investerer i neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Selskapets utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN (Banking Industry Architecture Network), der EVRY så langt er eneste nordiske medlem. EVRYs nye løsninger er modulbaserte og bygger på gjeldende industristandarder, bransjekrav og arkitekturprinsipper, som for eksempel ISO 20022, Service Oriented Architecture (SOA) og BIAN. Dette sikrer at løsningene er fleksible og kostnadseffektive, og at de kan benyttes i et internasjonalt marked. Lån og finansiering EVRY har utviklet en løsning for nettbaserte lån som innebærer at bankens kunder kan gjennomføre selve søknaden enklere og raskere over Internett. Dette frigjør også tid hos bankens saksbehandlere, og de kan dermed jobbe mer effektivt og proaktivt ovenfor kundene. EVRY tilbyr en portefølje av tjenester som dekker hele lånesyklusen, fra lånesøknad og saksbehandling til tjenester som er tilpasset de forskjellige behovene innen person- og bedriftsmarkedet. Sikkerhet Bankkunder må kunne ha absolutt tillit til banktjenestenes sikkerhet. Spørsmål knyttet til identifisering, signering, kortbruk og svindel er derfor topprioritert hos bankene. EVRY Financial Services tilbyr tjenester som dekker samtlige sikkerhetsområder. Kortbruken øker kraftig, og kortsvindel er et konstant problem. For å møte denne trusselen er det et større behov for å styrke samarbeidet mellom aktører i verdikjeden og med offentlige sikkerhetsmyndigheter. Som et ledd i dette er EVRY i aktiv dialog med sikkerhetsmyndighetene, og det er flere møteplasser hvor sikkerhetseksperter utveksler erfaringer og diskuterer felles tiltak. EVRYs senter mot kortsvindel bruker erfaringsutveksling, analytiske data, logikk og metodebruk for å redusere kortmisbruket hos våre bankkunder. EVRY overvåker i overkant av en milliard korttransaksjoner over hele verden - døgnet rundt - for å avdekke og unngå svindel. Med sanntidsovervåking har vi redusert bankenes tap knyttet til svindel med %.

17 Vår virksomhet 17 Viktige hendelser i 2014 EVRY Financial Services har en ordrereserve på 8,7 mrd. ved utgangen av Gjennom året er en rekke kontrakter reforhandlet og vunnet med norske og nordiske banker. Noen eksempler på dette er: SpareBank 1-alliansen har inngått en omfattende avtale med EVRY om kjøp av IT-tjenester. Avtalen har en verdi på omlag NOK 2,0 mrd og løper for en periode på fire år, med opsjon på forlengelse i ytterligere 2+2 år. Avtalen inkluderer leveranse av neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Løsningene er tilpasset et internasjonalt marked og tilfredsstiller kravene til forenkling, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. EVRY har inngått en omfattende avtale om leveranse av betalingsformidlingstjenester til Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige Bank. Avtalen strekker seg over en periode på fem år og har en samlet verdi på ca NOK 1,2 mrd. Avtalen omfatter også fornyelse på kjernebankog betalingsområdet. EVRY og Sparebanken Vest har inngått en strategisk avtale for en periode på fem år. Avtalen er tilrettelagt for å møte et dynamisk marked preget av bankkunder som etterspør nye innovative tjenester på en rask, enkel og brukervennlig måte. Avtalen har en samlet verdi på NOK 800 millioner. EVRY skal levere neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. I tillegg blir EVRY en samarbeidspartner i det fornyelsesprogrammet Sparebanken Vest gjennomfører for å ytterligere styrke satsingen på digitale tjenester. DNB: Det er inngått en ny avtalestruktur med DNB. Den nye avtalen innebærer blant annet drift av bankens kjernesystemer på stormaskin, og har en varighet på fem år. EVRY og danske BEC har inngått en fem års avtale om leveranse av systemer og tjenester for 450 minibanker som eies av BECs kunder - en rekke banker i Danmark. Sammen med BN Bank, Handelsbanken og Spareskillingsbanken har EVRY utviklet Javafri nettbank. Javafri nettbank betyr at man kan logge inn i nettbanken uten å måtte oppdatere og installere Java på maskinen, og at nettbanken også kan brukes på mobil og nettbrett. Løsningen vil også bli implementert i flere andre banker fremover. NorgesGruppen og EVRY har inngått en avtale om leveranse av bedrifts- og gavekort. Avtalen har en varighet på fem år og representerer et gjennombrudd for EVRYs satsning på kortløsninger til detaljhandelen.

18 18 Samfunnsansvar Vår samfunnspåvirkning EVRY ønsker å være et bærekraftig og robust selskap som ivaretar våre samfunnsoppgaver, miljøet og våre ansatte på en måte vi kan være stolte av. I løpet av 2014 har vi tatt ytterligere grep for å begrense vår klimapåvirkning. EVRY er et markedsledende selskap i det nordiske ITtjenestemarkedet og vi ønsker å ta en tydelig rolle som samfunnsaktør. Som et ledd i dette har vi iverksatt tiltak som gjør at vi kommer godt ut i forhold til vår klimapåvirkning, når vi sammenligner med andre virksomheter. Vi har gjennom flere år arbeidet systematisk med miljøtiltak, og forbedringstiltakene skjer på mange nivåer. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere egen påvirkning gjennom energieffektivisering, avfallshåndtering, elektronisk samhandling, reisereduksjon og sunn innkjøpspolitikk. Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres hos EVRY, og vi legger til rette tjenester så våre kunder kan gjøre det samme. Når manuelle arbeidsprosesser digitaliseres kan samfunnet redusere papirbruken samtidig som transportbehovet blir mindre. Systematiske målinger Siden 2012 har EVRY ført CO2-regnskap i henhold til retningslinjene i Greenhouse Gas Protocol. Vi kan dermed følge med på hvordan energiforbruket vårt utvikler seg over tid. Dette gjør det mulig å sammenligne de ulike kontorenes forbruk, vurdere god praksis hos andre, iverksette tiltak og vurdere disse i etterkant. Ved siden av å bidra til miljøeffektivisering internt, gir klimaregnskapet oss anledning til å delta i Carbon Disclosure Project (CDP). Det er en uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som opprettholder verdens største database av bedrifters håndtering av klimagassutslipp, herunder måling og rapportering. CDP brukes aktivt av investorer over hele verden som grunnlag for å vurdere hvordan bedrifter håndterer klimautfordringer. Manglende eller svake resultater kan føre til at man blir mindre attraktiv som investeringsobjekt. Det er derfor viktig for EVRY å vise til gode CDP-resultater. Gode resultater I løpet av 2014 har vi tatt nye grep som viser at vi ligger helt i tet hva gjelder klimapåvirkning. Den første scoren på CDP-skalaen i 2012 gav et resultat på 79 poeng der 100 er beste score. I 2013 var score forbedret til 89 poeng, blant annet som følge av vesentlighet i vår rapportering. I 2014 var scoren ytterligere forbedret til 91 poeng. I tillegg klassifiseres selskapenes modenhet knyttet til miljøarbeid. Dette skjer på en skala fra A (beste score) til D. Også på dette området viser EVRY en fremgang, fra B i 2013 til A i 2014, og kvalifiserte med dette for første gang til Climate Performance Leadership Index som en av 3 norske selskaper. EVRY er en stor driftsleverandør og våre største utslipp er knyttet til denne virksomheten. Fremgangen på CDPmålingen skyldes det systematiske miljøarbeidet som skjer i linjen i driftsorganisasjonen Nordic Operations. Virtualisering og miljøkrav til leverandører er to eksempler som har gitt god effekt. EVRY har startet en omfattende prosess med konsolidering av eldre datasentre med høyt strømforbruk. Samtidig har selskapet ferdigstilt nytt datasenter på Fet. Det nye datasenteret ble offisielt åpnet i april 2015, og bruker et helt nytt og innovativt luftkjølingssystem som fjerner avfallsvarme fra maskinvaren. Luftkjølingssystemet, kombinert med EVRYs bruk av moderne lavenergiservere gjør dette til et av de mest effektive og bærekraftige datasentrene i verden.

19 Samfunnsansvar 19

20 20 Nøkkeltall Driftsinntekter fordelt per forretningsområde Driftsinntekter ,7 MRD EVRY Norge 46 % 2. EVRY Sverige 26 % 3. EVRY Financial Services 28 % Driftsinntekter EBITA 2014 NOK Driftsresultat før av- og nedskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA)* i NOK mill * Justert for engangsposter Utvikling EBITA Utvikling operasjonell kontantstrøm NOK mill NOK mill * * * Proforma * Proforma

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY

Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY MeldingsID: 366755 Innsendt dato: 08.12.2014 07:06 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: EVRY EVRY ASA XOSL OPPKJØP

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Presentasjon Goodtech ASA

Presentasjon Goodtech ASA Presentasjon Goodtech ASA Generalforsamling Oslo, 25.4.2012 Innhold Goodtech introduksjon Marked Hovedpunkter fra 2011/ tidlig 2012 Oppsummering / Fremtidsutsikter Din suksess vårt mål! 2 Nye Goodtech

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q2 2001 Driftsinntekter EBITDA EBITA NOK 1 205 mill. (+ 14 % mot proforma) 182 (+ 37 MNOK) 135 (+ 53 MNOK) Resultat før skatt -10 (-

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Posten Norge. Kvartalsrapport - Q

Posten Norge. Kvartalsrapport - Q Posten Norge Kvartalsrapport - Q1 2007 07.05.2007 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 17,1% til MNOK 6 720 17,3 % avkastning på investert kapital eksklusiv gevinst på MNOK 623 fra salg av Postens

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Posten Norge - Halvårsrapport

Posten Norge - Halvårsrapport Posten Norge - Halvårsrapport 1. halvår 2009 28/08/2009 Hovedpunkter Driftsinntektene i 1. halvår var MNOK 271 (1,9 %) lavere enn for samme periode i fjor, i hovedsak som følge av konjunkturnedgangen Driftsinntektene

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Første kvartal 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 26. april 2006 Agenda Resultat for første kvartal 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater for første kvartal Exense Software

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Posten Norge - Kvartalsrapport

Posten Norge - Kvartalsrapport Posten Norge - Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 / Foreløpige tall 2008 27/02/2009 Hovedpunkter i 2008 Driftsinntektene økte med MNOK 1 853 (7%) sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer

Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer Konsulentene i Argon Consult har lang IT-forretningsmessig kompetanse fra ulike bransjer og oppdrag. Områder vi dekker: IT Strategi/Governance

Detaljer

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010 NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Oslo 26. august 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon andre kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Oppsummering 2014 Posten Norge

Oppsummering 2014 Posten Norge Oppsummering 2014 Posten Norge 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/ CFO Tone Wille 2 4. kvartal

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 / Foreløpige tall 2009 19/02/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene i 2009 var MNOK 1 549 (5,4%) lavere enn i 2008, hovedsakelig som konsekvens av volumfall

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015 Posten Norge konsern Resultat per 1. halvår 2015 1 Agenda 1.halvår 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2

Detaljer

Fremtidens arbeidsliv - erfaringer og konsekvenser av omstilling

Fremtidens arbeidsliv - erfaringer og konsekvenser av omstilling Konserndirektør Morten Søgård Negotia, tillitsvalgtkonferansen 17. september 2015 Fremtidens arbeidsliv - erfaringer og konsekvenser av omstilling Kort introduksjon til EVRY Globalisering og økt konkurranse

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Brev fra konsernsjefen 6. Vår virksomhet 12. EVRY Norge 15. EVRY Sverige 18. EVRY Financial Services 20. Fra styrerommet 30

Brev fra konsernsjefen 6. Vår virksomhet 12. EVRY Norge 15. EVRY Sverige 18. EVRY Financial Services 20. Fra styrerommet 30 Årsrapport 2013 Kort om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Jan Hansen, konsernsjef. Captura, 27. februar 2006

Jan Hansen, konsernsjef. Captura, 27. februar 2006 Jan Hansen, konsernsjef Captura, 27. februar 2006 Om Captura Nordens ledende leverandør av forretningskritiske Mobile IT-løsninger rettet mot det profesjonelle markedet 100 høyt kvalifiserte og kompetente

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2017

2. kvartal og 1. halvår 2017 1 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Tilpasser

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

Gevinstrealisering fra Lean i et nordisk post- og logistikk-konsern

Gevinstrealisering fra Lean i et nordisk post- og logistikk-konsern Gevinstrealisering fra Lean i et nordisk post- og logistikk-konsern Lean Forum Oslo 22.10.2015 Harald Felix Varstad harald.varstad@posten.no Agenda 1. Om Posten og Bring 2. Lean i Posten og Bring 3. Forutsetninger

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q2/07 Rett og slett et veldig bra kvartal! SuperOffice fortsetter å levere tall med sterk vekst i både omsetning og resultat også i 2 kvartal. Omsetningen ble MNOK 75,7

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

1. kvartal evry.com

1. kvartal evry.com 1. kvartal 2015 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY

Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY Vår digitale fremtid KOLBJØRN HAARR, KONSERNDIREKTØR EVRY Det er vanskelig å spå om fremtiden 2 men automatisering og forenkling er kommet for å bli KUNSTIG INTELLIGENS ROBOTTEKNOLOGI SMART CITIES 3 Gevinstrealisering

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling. Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge

Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling. Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge 31.10.2013 I. Endringer i Nets vurdering av risiko 1. Finanstilsynet har i brev 30.09.2013

Detaljer

"Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, Ståle Tungesvik, prosjektleder

Konkurransekraft norsk sokkel i endring Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, Ståle Tungesvik, prosjektleder "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, 31.10.17 Ståle Tungesvik, prosjektleder KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKrafts Råd Arbeidsutvalg

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Jan Hansen, konsernsjef. Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006

Jan Hansen, konsernsjef. Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006 Jan Hansen, konsernsjef Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006 Agenda 1 Resultat 4. kvartal 2006 2 Resultat 2006 3 Investorinformasjon 4 Status fra virksomheten 5 Fremtidsutsikter Resultater Resultat 4.

Detaljer