Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Terje Daleng (representant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 5. Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 021/11 Referatsaker 022/11 Ny forskrift for Hattfjelldal kommune. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. 023/11 Prestegården 024/11 Søknad om fritak fra kommunestyret 025/11 Prosjekt vinterrockveko 026/11 Bygging av bredbåndsforbindelse Joesjø - Hattfjelldal, Krutfjällslänkan. 027/11 Kommunale veterinærtjenester 028/11 Orienteringssaker formannskapet 23. mars /11 Søknad om lån Hattfjelldal vekst AS Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 30 DATO-DATO- 11/28511/285 11/182411/1824 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Tom Robin Solstad Nøis fra Sparebank 1 Nord Norge var i møtet og informerte om forvaltning ASA. Tore Rafdal og Jens Rønning fra Miljøkraft informerte om Miljøkraft Hattfjelldal AS. Diskusjonsnotatet rammer for tildeling av økonomisk støtte fra Vefsnafondet.: Formannskapet ber om sak ang dette til neste formannskapsmøte, og behandling i kommunestyret 15. juni HaG Vekst Overdragelse av Aruna: Overdragelsen har ikke skjedd fordi det er uenighet om de økonomiske fordelingene. Saken må behandles på nytt i Kommunestyret den 15. juni Det kommer sak angående framdrift i arealplandel i formannskapsmøte 13. april Rådmannen ønsker å leie inn hjelp til diverse prosjekter som skal gjennomføres. Det kommer sak angående dette i formannskapsmøte den 13. april FS-021/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/1017 S Søknad om permisjon fra skolen i tiden /1012 I Unni Marie Nordheim Søknad om fritak som meddommer 3 11/1167 S Delegasjon hjertestarter COOP 4 11/1126 S Oppsigelse 5 11/1130 S Tilsetting stillinger ved Susendal oppvekstsenter 2010/ /1117 S Godkjenning av miljøstatus, Furuheim gård gnr.19, bnr. 6 i Hattfjelldal

3 Side 3 av /206 S Avløsertilskudd per klage 8 11/572 S Tilskudd til samdrift med passiv deltaker - melkekvote 9 11/828 S Produksjonstilskudd i jordbruket manuell utbetaling 10 11/1333 S Tilskudd til kjøp av melkekvote /6724 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /6643 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /6667 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /1039 S Søknad om utgiftsdekning til forebyggende arbeid rettet mot ungdom i Hattfjelldal. Tema: Rus 15 11/1318 S Tilsetting miljøarbeider, rekruttering 16 11/1306 S Tilsetting miljøarbeider, rekruttering 17 11/1323 S Tilsetting sykepleier 100 % 18 11/1325 S Tilsetting fagsykepleier 19 11/1309 S Miljøarbeidere / helsefagarbeidere, ansettelse /1171 S Tilsetting enhetsleder, institusjonstjenesten 21 11/1321 S Tilsetting miljøarbeider 100 % 22 11/1371 U Helsedirektoratet Registrering av tall for personer med psykisk utviklingshemming i kommunene 23 11/1377 S Tilsetting lærervikariat 100% stilling /1457 S Skolerute 2011/ /1479 S Permisjon 26 11/1521 S Delegasjoner 27 11/1410 S Søknad om permisjon fra skolen i tiden (9 skoledager) 28 11/1422 S Søknad om permisjon fra skolen i tiden /1423 S Søknad om permisjon fra skolen i tiden /1395 S Søknad om permisjon fra skolen i tiden (5 skoledager) 31 11/1080 S Søknad om permisjon fra skolen i tiden /6971 S Søknad om permisjon fra skolen

4 Side 4 av /6976 S Søknad om elevpermisjon (6 skoledager) 34 11/61 S Søknad om permisjon fra skolen /5035 S Søknad om permisjon fra skolen i tidsrommet /1776 S Tilsetting ved pedagogiske tiltak 37 11/1429 S Tilskudd til kjøp av statlig melkekvote Torgeir Sørmo 38 11/1431 S Tilskudd til kjøp av melkekvote /1555 S Tilskudd til kjøp av melkekvote /1634 S Tilskudd til kjøp av melkekvote Tora Haugen 41 11/1401 S Tilskudd til leie av melkekvote /1434 S Tilskudd til leie av melkekvote /1737 N Bent Øverby Diskusjonsnotat - rammer for tildeling av økonomisk støtte fra Vefsnafondet.

5 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 5 av 30 FA-M30FA-M30 11/23111/231 11/133411/1334 Jostein Grandaunet Ny forskrift for Hattfjelldal kommune. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Standard abonnementsvilkår for vann og avløp innføres som forskrift for Hattfjelldal kommune. Forskriften legges ut til offentlig høring i min. 6 uker Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-022/11 Vedtak: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp innføres som forskrift for Hattfjelldal kommune. Forskriften legges ut til offentlig høring i min. 6 uker.

6 Side 6 av 30 Utrykte vedlegg: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Administrative og tekniske bestemmelser. Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Saksopplysninger: Kommunenes Sentralforbund har utgitt et Standard abonnementsvilkår for vann og avløp som de anbefaler kommunene å vedta. Vår forsikringsmegler er meget opptatt av at vi innfører disse bestemmelsene. Dette består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Vurdering: Hattfjelldal kommune har i dag ikke noen klare bestemmelser som sier at slikt skal det være. Hvor går grensen mellom privat og offentlig ledning? De administrative bestemmelsene sier at grensen er ved tilkoblingspunktet enkelt og greit. Vi har hatt tilfeller hvor kommunal hovedledning går tett med det resultat at kjeller og lignende oversvømmes. Da får kommunen regresskrav fra forsikringsselskapet. Dette unngås med å innføre forskriften. I de senere år har vi opplevd at hovedkloakken har gått tett med påfølgende skade på private eiendommer. I det ene tilfellet var det såkalt miljøtoalettpapir som laget en stor vase. I de senere år er det blitt et økende bruk av matolje som blir tømt i kloakken. Dette er uheldig for PVC-rør som vi bruker, fettet fester seg på rørveggen og innsnevrer røråpningen. Dette har medført at vi må høytrykkspyle hovedkloakken hvert år. Av nabokommuner kjenner jeg bare til at Vefsn kommune har innført bestemmelsene. Administrative og økonomiske konsekvenser: Administrasjonen får et bedre verktøy for å gi abonnenten lik behandling. Økonomisk kan det være store besparelser ved å unngå regresskrav. Konklusjon: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Administrative og tekniske bestemmelser bør innføres som en forskrift for Hattfjelldal kommune. Jostein Grandaune avd. ingeniør

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 7 av 30 FA-V65FA-V65 08/133408/ /181111/1811 Bent Øverby Prestegården Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal avgir følgende uttalelse til OVF i saken om Hattfjelldal prestegård. Hattfjelldal kommune krever at OVF, snarest tar konkret stilling til og avgjør fremtidig bruk av presteboligen i Hattfjelldal sentrum. Kommunen krever at dersom OVF velger å fortsatt benytte den gamle eiendommen til prestebolig, så kreves det en total opprusting og tilrettelegging av bygg og uteareal. Hattfjelldal kommune vil minne om at kommunen er åpen for dialog, og en rekke løsninger. Alt for å kunne nå frem til en egnet og fremtidsrettet løsning for å gode boligforhold til kommunens prester Formannskapet Møtebehandling: Ordfører foreslår et nytt punkt i rådmannens innstilling. Kommunen vedtar å innkalle aktuelle parter til et møte for å få fremdrift med hensikt til å avklare fremtidig prestebolig. Rådmannens forslag på innstilling med endringen enstemmig vedtatt. FS-023/11 Vedtak: Hattfjelldal avgir følgende uttalelse til OVF i saken om Hattfjelldal prestegård. Hattfjelldal kommune krever at OVF, snarest tar konkret stilling til og avgjør fremtidig bruk av presteboligen i Hattfjelldal sentrum. Kommunen krever at dersom OVF velger å fortsatt benytte den gamle eiendommen til prestebolig, så kreves det en total opprusting og tilrettelegging av bygg og uteareal. Hattfjelldal kommune vil minne om at kommunen er åpen for dialog, og en rekke løsninger. Alt for å kunne nå frem til en egnet og fremtidsrettet løsning for å gode boligforhold til kommunens prester. Kommunen vedtar å innkalle aktuelle parter til et møte for å få fremdrift med hensikt til å avklare fremtidig prestebolig.

8 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet. Side 8 av 30 Saksopplysninger: Bakgrunnen for denne saken ligger i det uavklarte forhold om hvorvidt prestegården skal benyttes som bolig for prest i Hattfjelldal, eller ikke. Bygget har i de siste fire årene ikke vært brukt som prestebolig. Bygget har en kort tid vært utleid til kulturell virksomhet, men har det siste året stått tomt. Etter samråd med ordfører, legger rådmannen frem denne saken for politisk nivå. Vurdering: Det sentrale i denne saken er hvorvidt OVF, Opplysningsvesenets Fond, og da nærmere, prestegårdskontoret tar en beslutning om at eiendommen igjen skal benyttes som prestebolig. Det er nå fire år siden Per-Arne Engdal flyttet ut av boligen, og spørsmålet om en opprusting av boligen til en mer moderne standard, ble reist første gang. OVF skulle avklare dette spørsmålet, men det har latt vente på seg i fire år. Utgangspunktet for OVF de gangene det har lykkes administrasjonen å nå kontakt med inspektøren er at det er den boligen presten skal bo i når han har virke i Hattfjelldal, men at man nå vurderte en oppussing. Det ble varselet en befaring i Denne ble aldri avholdt, så langt det er kjent for administrasjonen. Spørsmålet om befaring og avklaring har vært reist en rekke ganger etter dette. Det har videre vært forsøkt å få en avklaring også via andre kanaler inn mot OVF. Den 1. februar i år, 2011 ble det avholdt befaring av bygget. Det var inspektør Arnstein Brekke, sammen med en arkitekt som holdt befaringen. Kirkevergen i Hattfjelldal var til stede under befaringen. De skulle nå se på hvilke muligheter som kunne foreligge. Men det er åpenbart at inspektøren er av den klare mening om at det er i denne bygning som presten skal bo i, når denne tjenestegjør i Hattfjelldal. De skulle komme med en tilbakemelding til om hva de fattet beslutning om. Nå, etter om lag to måneder, er det ennå ikke kommet noen melding fra inspektøren. Der står saken pr. i dag. Det har vært signalisert overfor OVF at kommunen kunne være villig til å skaffe til veie en egnet og moderne bolig for presten og dennes familie, mot at kommunen fikk overta presteboligen i sin varetekt, og til bruk i kommunen. Presteboligen har en stor og betydningsfull plass i Hattfjelldals historie. Det var i denne boligen Ole Tobias Olsen ( ) bodde mens han virket som sogneprest og ordfører i kommunen ( ). Ikke bare har eiendommen stor betydning og verdi for Hattfjelldal, men det er også av stor viktighet for kommunen at det er lagt til rette for at kommunen skal ha en prest. Bolig for presten er i så måte særdeles betydningsfull. Vår nåværende prest Per Arne Engdal er 67 år. Han har dog den intensjon at han er villig til å stå i stillingen til 70 års alder. Vi har på alle måter en fremragende prest, men tiden arbeider ikke for oss. Selv om presten vår har gitt de signalene at han kan tenke seg å stå i stillingen til 70 års alder, så har vi ingen garanti for slikt kan skje uproblematisk. Han kan faktisk si opp sin stilling, og han vil da ha kun tre måneders oppsigelsestid. Dersom vi da skulle komme i den ulykksalige situasjon at vi nå måtte rekruttere inn en ny prest til Hattfjelldal, så har vi ingen bolig å kunne tilby. Inspektøren er av en annen oppfatning, han fremholder at presteboligen er boligen som er til rådighet. Det er på dette punktet kommunens syn skiller seg fra inspektørens. Det er rådmannens oppfatning at dette ikke lenger er en bolig man kan tilby prester og deres familier av dag. Man må heller finne en mer egnet løsning.

9 Side 9 av 30 Men vi er forskjellig, noe ønsker å bo i et museum, andre ikke. Det er rådmannens klare oppfatning at bygget pr i dag ikke på noen måte representerer et tilbud til presten og dennes familie. Dersom OVF har tenkt å oppruste presteboligen, så må dette arbeidet skje før det bor folk i boligen. Ikke vente til at arbeidet skal måtte gjennomføres mens presten bor der. Det å bo i en byggeplass kan ikke sies å være heldig ei heller behagelig. Sett i lys av denne forskjell i oppfatning, og tatt i betraktning den lange tid som det har gått i denne saken, samt det behov som kommunen har for en avklaring, så ber rådmannen om at politisk ledelse i kommunen kommer med en klar politisk uttalelse i saken. En uttalelse hvor man blant annet ber om meget rask avklaring på spørsmålet om hvorvidt boligen etter Ole Tobias Olsen fortsatt skal benyttes som bolig til presten. Administrative og økonomiske konsekvenser: Alt etter hva politisk hold må beslutte, vil det være en rekke alternativer. Dette være seg å bygge ny bolig, eller å stille en av kommunens boliger til rådighet. Et alternativ som må vurderes kostnadene av er dersom kommunen skulle få hånd om eiendommen slik den nå er. Det er da snakk om drift og vedlikeholdskostnader. Konklusjon: Hattfjelldal avgir uttalelse til OVF i saken. Rådmannen drister til å foreslå følgende. Hattfjelldal kommune krever at OVF, snarest tar konkret stilling til og avgjør fremtidig bruk av presteboligen i Hattfjelldal sentrum. Kommunen krever at dersom OVF velger å fortsatt benytte den gamle eiendommen til prestebolig, så kreves det en total opprusting og tilrettelegging av bygg og uteareal. Hattfjelldal kommune vil minne om at kommunen er åpen for dialog, og en rekke løsninger. Alt for å kunne nå frem til en egnet og fremtidsrettet løsning for å gode boligforhold til kommunens prester. Bent Øverby rådmann

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 10 av 30 FA-C83, TI-&16 11/203 11/1445 Mona V. Larsen Søknad om fritak fra kommunestyret Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Solbjørg Hoff gis ikke fritak fra kommunestyret resten av valgperioden Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-024/11 Vedtak: Solbjørg Hoff gis ikke fritak fra kommunestyret resten av valgperioden Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-024/11 Vedtak: Solbjørg Hoff gis ikke fritak fra kommunestyret resten av valgperioden Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

11 Side 11 av 30 Habilitet i forvaltningen: Ingen. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad om fritak fra kommunestyret Saksopplysninger: Solbjørg Hoff er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som fast representant for Senterpartiet. Hun søker nå om fritak fra kommunestyret med den begrunnelse at hun synes det er vanskelig å skjøtte vervet som kommunestyrerepresentant. Det begrunnes med at hun er selvstendig næringsdrivende samtidig som alderen gjør at oppgaver tar lengre tid. Vurdering: Kommuneloven 15 Uttreden. Suspensjon: 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Valgloven: 3 4. Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting eller kommunestyre har a) den som har gjort tjeneste som medlem av henholdsvis fylkestinget eller kommunestyret de siste fire år, b) den som har rett til fritak etter andre lover, c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av, og d) den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i vervet. Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som har fritaksgrunn, men som unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på liste, kan ikke påberope seg dette forhold som fritaksgrunn etter å ha blitt valgt. En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende skriftlig melding om valget mottas eller ikke, innen tre dager etter å ha mottatt melding om valget. Ellers anses valget mottatt. Eneste gyldig forfall til et kommunestyremøte er sykdom med legeerklæring. Ferie, kurs, eller at arbeidsgiver ikke vil gi permisjon og lignende er ikke gyldig forfall. Noe av det samme gjelder hvis man ønsker å søke om fritak. I tillegg til sykdom og dødsfall, er det naturlig å søke om fritak fra kommunestyret ved flytting, tap av valgbarhet som følge av jobbskifte og ved vanskeligheter/belastning med å skjøtte sine plikter. Hvis kommunestyret velger og gi Hoff fritak, sier kommuneloven 16 pnkt. 2 at varamedlem fra vedkommende gruppe trer inn i dennes sted i den nummerrekkefølge de er valgt. I dette tilfellet betyr det at første varamedlem for Senterpartiet, Harald Lie skal tre inn som fast medlem av kommunestyret.

12 Konklusjon: Side 12 av 30 Med tanke på at det gjenstår kun 1. kommunestyremøte, 7. september, før konstituerende nytt kommunestyre den 28. september, og med tanke på eventuelle lignende saker i framtiden, anbefales det at det at Solbjørg Hoff ikke gis fritak fra kommunestyret ut denne valgperioden. Mona V. Larsen formannskapssekretær

13 Hattfjelldal kommune Prosjekt vinterrockveko Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 13 av 30 FA-A30, TI- &40FA-A30, TI- &40 10/66910/669 11/99411/994 Bjarne Haugen Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Det legges fram to alternative forslag til vedtak: 1. Formannskapet godkjenner en videreføring av prosjektet Vinterrockveko for 2011 med en total prosjektkostnad på kr ,-. Kr ,- dekkes innenfor NTKavdelingens budsjettramme. Formannskapet bevilger i tillegg kr ,- i Bevilgningen dekkes av generelt driftsfond med slik kontering: kto kr ,-. Siste del av prosjektet innarbeides i budsjett Formannskapet finner, med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, ikke å kunne støtte videreføring av prosjektet Formannskapet Møtebehandling: Ordfører la frem forslag på ny innstilling: Saken utsettes og skal behandles i kommunestyret. Administrasjonen lager en saksfremstilling der prosjektet fremlegges som det kommunale prosjektet det er. Det må lages en plan for utnyttelse av effekten i forhold til omdømme til kommunen. Ordførers forslag på innstilling alternativ enstemmig vedtatt. FS-025/11 Vedtak: Saken utsettes og skal behandles i kommunestyret. Administrasjonen lager en saksfremstilling der prosjektet fremlegges som det kommunale prosjektet det er. Det må lages en plan for utnyttelse av effekten i forhold til omdømme til kommunen.

14 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 14 av 30 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel () Effekter Vinterrockveko.pdf () Evaluering vinterrock 2011.pdf Saksopplysninger: I Januar 2010 gjennomførte MOT Hattfjelldal et opplegg der de leide inn Askil Holm m/band for opplæring og gjennomføring av en konsert sammen med ungdom. Dette ble en så stor suksess at vi ikke ville la det bli med den ene gangen. I et forsøk på å gå litt nye veier i kulturskolen, drive litt omdømmebygging og engasjere et bredere lag av befolkningen, inngikk derfor kulturskolen et samarbeid med Askil Holm m/band sommeren Prosjektet er treårig og fortrinnsvis rettet mot barn og unge. P.g.a. den usikre økonomiske situasjonen valgte vi å ha opsjon på de to siste årene av prosjektet. Ved kontraktsinngåelse hadde vi funnet å kunne ta en del av kostnaden i budsjettet til kulturskolen og omdisponere midler innen egen ramme på NTK for å få gjennomført første år. Så skulle vi evaluere prosjektet før vi eventuelt benyttet oss av opsjonen. Prosjektet ble gjennomført med fire samlinger i h.t. tabell under: Tidspunkt Ansvar Innhold Deltagere Tid September 1. samling Askil Holm Rulle Smit Gunnar Reed Daniel Hovik - Låtskriverkurs - Sang - Korøvinger - Instrumentøvinger 42 stk år 39 stk år Fredag til søndag November 2.samling Askil Holm Rulle Smit - Låtskriverkurs del 2 - sang- /vokaløvinger - Korøvinger - Instrumentøvinger 39 stk år 35 stk år Fredag til søndag Vinterrockveko samling Mandag Koret Allsang på sykehjem og omsorgsboliger Koret bestående av 75 stk i alle aldere 3 timer Tirsdag Bandene Konsert og underholdning for barnehagene. 20 ungdommer 2 timer Onsdag Askil Holm Rulle Smit - Solistøvinger - PubQuiz 60 stk Torsdag Askil Holm Terje Kjørlaug Lars Jakob Hovik Daniel Hovik Dag Erik Oksvold Gunnar Reed - Instrumentvise øvinger solister og grupper 43 stk år 29 stk år Fredag Askil Holm Terje Kjørlaug Instrumentvise øvinger solister og grupper 43 stk år 29 stk år

15 Lars Jakob Hovik Daniel Hovik Dag Erik Oksvold Gunnar Reed Samøvinger og gjennomgang. Side 15 av 30 Lørdag Askil Holm Terje Kjørlaug Lars Jakob Hovik Daniel Hovik Dag Erik Oksvold Gunnar Reed Samøvinger, generalprøve og KONSERT 43 stk år 29 stk år 400 betalende! Mai 4.samling (ikke gjennomført) Askil Holm Daniel Hovik Tor Halvard Nilsen KOR og sang 80 barn og voksne Vurdering: Vi tar vel ikke munnen for full når vi hevder at Vinterrockveko var en suksess. Dette er et arrangement som engasjerer nesten like mange voksne som barn, og dersom man velger å fortsette prosjektet, må de voksne deltakerne søke seg inn i Kulturskolen på lik linje med barna. Verdien av dette samarbeidet på tvers av generasjonene er kanskje ikke målbart, men man vet hva det betyr for miljøet i ei lita bygd om følelsen av samhold og fellesskap. Mediedekningen, i form av positive avisoppslag, har vært stor gjennom hele prosjektet. Så i et omdømmeperspektiv er det av stor betydning med en videreføring. Prosjektet har også gjenopplivet gamle rockere, som ønsker å etablere seg i MOT-huset. Som en del av prosjektet inngår opplæring på lyd og lys, med det for øyet å bli selvhjulpen ved stort sett alle arrangement i bygda. MOT v/espen Løkholm har kjøpt inn lydutstyr som bør takle behovet ved de fleste tilstelninger. Dette baseres på utleie, men kan prismessig konkurrere med hvem som helst. Budsjettsituasjonen i NTK har forverret seg siste halvår ved at vedlikeholds- og driftskostnadene har økt betraktelig. Dette er stort sett ting vi ikke har kontroll på; må-oppgaver, der og da. Derfor har vi ikke de mulighetene til å omdisponere midler innenfor egen ramme, som vi (trodde vi) hadde i Det har vært drøftet om vi kunne klare å videreføre prosjektet med egne, lokale krefter, men konkludert med at dette har vi ikke kompetanse til. Under evalueringen av prosjektet ble det nevnt at vi kunne satse på mer matlaging på dugnad for å få ned disse kostnadene. Muligheten til å slå sammen oktober og novembersamlingen har også vært drøftet. Da reduserer vi reisekostnadene med anslagsvis ,-. I forhold til læringen vil kanskje ikke dette være helt optimalt, da vi ikke får øvingsperioden og utviklingen mellom samlingene. Scenariet at vi må redusere prosjektet med ,- har vært drøftet med Askil Holms representant Gunnar Reed. Vi er da meddelt at vi kun står igjen med den ene uka, Vinterrockveko, der alt skal presenteres. Da forsvinner mye av helhetstenkningen og årshjulet. Alt arbeid forut for prosjektet må vi stå for selv, og det har vi, som tidligere sagt, konkludert med at vi ikke har kompetanse til. Prosjektet har også en viss betydning for det lokale næringslivet i form av økt omsetning, både på hotellet og i forretningene forøvrig. Administrative og økonomiske konsekvenser: Mye av innsatsen som legges ned i dette prosjektet er dugnad og vil som sådan ikke belaste administrasjonen i nevneverdig grad. Kulturskolerektor administrer mye av det musikalske og

16 Side 16 av 30 jobber mer prosjektrettet enn under tradisjonell kulturskoledrift. Noe som medfører intensive perioder som senere må tas ut i flexifritid. Dette er hun imidlertid inneforstått med. Kontrakten med Askil Holm er på ,- pluss reise, kost og losji, som beløper seg til ca ,-. Samlet budsjett ,-. Innen kulturbudsjettet sier vi at ca ,- av lønnsmidlene går til lærere i prosjektet. Vi kan få inn ca ,- mer i kontingent, og dermed legge inn i prosjektet. Billettinntekten fra konserten utgjorde ca ,- ved årets konsert, men dette er tatt med i budsjettet og betalingsplanen på lånet til lydutstyr, og kan derfor ikke regnes inn. MOT v/espen bruker alle kanaler for å søke etter midler til prosjektet, men det er aldri noen garantier for tilsagn. Siste skudd på stammen i forhold til mulig støtte er gjennom kommunal- og regionaldepartementets satsing Bolyst 2011, der prosjektet oppfyller tre, mulig fire, av fem temaområder. Alle mottatte tilskudd og eventuelle inntektsøkninger går inn i prosjektet, som eies og forvaltes av Hattfjelldal kommune. Konklusjon: Innen egen ramme klarer vi å stable på beina ,- pr budsjettår. Med andre ord har vi behov for ,- ekstra for å kunne videreføre påbegynt prosjekt. Det legges fram to alternative forslag til vedtak: 1. Formannskapet godkjenner en videreføring av prosjektet Vinterrockveko for 2011 med en total prosjektkostnad på kr ,-. Kr ,- dekkes innenfor NTKavdelingens budsjettramme. Formannskapet bevilger i tillegg kr ,- i Bevilgningen dekkes av generelt driftsfond med slik kontering: kto kr ,-. Siste del av prosjektet innarbeides i budsjett Formannskapet finner, med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, ikke å kunne støtte videreføring av prosjektet. Bjarne Haugen avdelingsleder

17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 17 av 30 FE /934 11/1807 Stian Skjærvik Bygging av bredbåndsforbindelse Joesjø - Hattfjelldal, Krutfjällslänkan. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal formannskap vedtar gjennomføringen av prosjektet med bygging av Krutfjällslänkan fiberforbindelse mellom Hattfjelldal sentrum og Joesjø i Storuman kommune med en samlet kostnadsramme på norsk side på 7,5 mill.kr. Formannskapet bevilger kr. 3,5 mill. som forskuttering av kommunens finansieringen av prosjektet på norsk side. Det søkes om intereg.midler på ca. kr. 3,5 mill. gjennom programmet Botnia-Atlantica. Det søkes medfinansiering hos Sametinget med kr. 1 mill. og fra Partnerskap Indre Helgeland med kr.1 mill. Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet. Prosjektet innarbeides i investeringsbudsjettet gjennom egen sak til kommunestyret etter gjennomføring av detaljprosjekteringen Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-026/11 Vedtak: Hattfjelldal formannskap vedtar gjennomføringen av prosjektet med bygging av Krutfjällslänkan fiberforbindelse mellom Hattfjelldal sentrum og Joesjø i Storuman kommune med en samlet kostnadsramme på norsk side på 7,5 mill.kr. Formannskapet bevilger kr. 3,5 mill. som forskuttering av kommunens finansieringen av prosjektet på norsk side. Det søkes om intereg.midler på ca. kr. 3,5 mill. gjennom programmet Botnia-Atlantica. Det søkes medfinansiering hos Sametinget med kr. 1 mill. og fra Partnerskap Indre Helgeland med kr.1 mill. Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet. Prosjektet innarbeides i investeringsbudsjettet gjennom egen sak til kommunestyret etter gjennomføring av detaljprosjekteringen.

18 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 18 av 30 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel () Behovsbeskrivelse bredbånd - Sameskolen Saksopplysninger: Det vises til vedtatt IKT-plan datert , samt vedtak i formannskapet den vedr. forprosjekt for utbygging av høyhastighets bredbånd til Hattfjelldal. Høyhastighets bredbånd vil i praksis bety fiber. Utredningen av forprosjektet er godt i gang og det gjøres fortløpende avklaringer med både kommersielle aktører, Nordland fylkeskommune og andre samarbeidskommuner. Det er gjort behovsundersøkelser internt i kommunen samt i fht. samisk kultursenter og sameskolen. For kommunens institusjoner er situasjonen som tidligere beskrevet i overnevnte formannskapssak og IKT-plan. En viktig del av forprosjektet er utredning av leveringssikkerhet (redundans) til kommunene. Herunder tilknytning til fiber på svensk side av grensen slik at det finnes føringsveier også utenfor Norge. I planskissene til Nordland fylkeskommune skal slik leveringssikkerhet sikres med fiber fra Trofors via Hattfjelldal til Joesjø. For Hattfjelldal kommune er status at fellesinteressene med Storuman kommune er såpass utredet at de kan legges til grunn for felles utbyggingsprosjekt for en fibertrase mellom Joesjø og Hattfjelldal sentrum. Et felles prosjekt mellom Storuman kommune og Hattfjelldal kommunen kan defineres som interregionalt prosjekt. Det betyr at man kvalifiserer til å søke om såkalte EU-midler til delfinansiering av prosjektet. I dette samarbeidsprosjektet er det programmet Botnia-Atlantica som er aktuelt å søke på. Kravene til intereg.prosjekter er videre slik at det skal minst være en norsk og en svensk part (Eu-medlem). Prosjektet skal kostnadsmessig fordeles med minimum 40% på det enkelte land i et to-lands samarbeid. I dette prosjektet ligger 58% på norsk side og ca. 42% på svensk side. Arbeidet med behovsvurdering har så langt tatt utgangspunkt i kommunenes behov og andre offentlige institusjoners behov. Behovsundersøkelsen viser at for sameskolen er situasjonen slik at deres fjernundervisning pr. i dag lider kvalitetsmessig pga. manglende kapasitet i nettet. Kvaliteten i undervisningen forringes. De har heller ingen ledig linjekapasitet til å videreutvikle tilbudet i samsvar med departementet og direktoratets planer, jfr. Handlingsplan for samisk språk, 2010 (FAD). Se for øvrig vedlagte orientering fra sameskolen. Samisk kultursenter (Sijti Jarnge) har også planer for utvidelse av sine aktiviteter, herunder også plan for samisk kompetansebibliotek. Dette er i følge senterets vurdering også avhengig av høyhastighets bredbåndsforbindelse. Det er i utredningen av forprosjektet så langt avholdt møter med Statkraft (behovsvurdering), Helgelandskraft (masteleie), Vesterbotn Län (finansiering) og sekretariatet for intereg.programmet Botnia Atlantica i Umeå og Nordland fylkeskommune med deres sekretær for samme program (begge finansiering). I tillegg er det opprettet kontakt Kysttele for evt. leie av fiber og Statnett for kartlegging av masteleie. Prosjektet med bygging av fiber mellom Joesjø Hattfjelldal benevnes i prosjektsammenheng som Krutfjällslänkan. Prosjektkostnaden er på svensk del av prosjektet ca euro (svensk andel skal oppgis i euro) og norsk andel av prosjektet på kr ,-. Total prosjektkostnad omregnet til norske kroner er ca.11,82 mill.kr. Finansieringen av prosjektet baseres på 50 % tilskudd gjennom intereg.programmet Botnia- Atlantica. Resterende 50% må dekkes av kommunen alene eller i samarbeid med andre

19 Side 19 av 30 medfinansiører. Prosjektet skal ha på plass medfinansieringen fra kommunene (og evt. andre) før Botnia-Atlantica behandler søknaden. Det er med bakgrunn i sameskolen og samisk kultursenter sine behov, naturlig å søke Sametinget om delfinansiering. I tillegg kan det søkes om partnerskapsmidler. Storuman kommunen har søkt 50% tilskudd fra Botnia-Atlantica, ca.35% fra Västerbotn Län og vil dekke ca 15% av kostnaden selv. Storuman kommune har fått tilsagn på at deres søknader vil bli imøtekommet. Eierskapet til fiberen er på svensk side slik at Storuman kommune eier fibernettet selv. Dette er organisert som en egen enhet/avd. i kommunen og har navnet Sumnet. Sumnet leier ut nettet til kommersielle internettleverandører som leverer tjenester til kundene. I tillegg leies det ut fiber til bedrifter som ønsker oppkobling mellom sine enheter/lokaliteter. (bl.a. Landstinget som leier mellom sykehus). Hver kommune i Västerbotn har samme organisering med eie av fiber i egen kommune. Kommunene i Västerbotn har sammen med bl.a. Västerbotn Län, opprettet et eget selskap (AC- Nett) som samordner utleie av kapasitet i hele länet. Forprosjektet legger opp til at samme modell skal benyttes i Hattfjelldal og i de andre samarbeidskommunene på indre Helgeland. Økonomisk vil dette bety at kommunene har en leieinntekt fra internettleverandørene og andre som leier linjekapasitet i nettet. I Storuman kommune (Sumnet) betales 126,- sek pr. kunde pr. mnd i leie. Bedriftene betaler 2,50 sek pr. meter fiber pr år + nettavgift pr.mnd. på 130,- sek.. Til sammenligning tar Telenor ca. kr.9,- pr. m. i Norge. For oppkobling betales i tillegg et tilknytningsgebyr. Vurdering: Årsaken til at det fremmes sak om finansiering av dette delprosjektet før forprosjektet er helt ferdig, er at Storuman kommune og Västerbotn Län (inkl. Botnia-Atlantica) har klar finansiering av sin del av samarbeidsprosjektet og ønsker å gjennomføre utbygging allerede i sommer. Svensk del av prosjektet avhenger imidlertid av at Hattfjelldal kommune beslutter å gjennomføre sin del av prosjektet med bygging av fiber mellom Joesjø og Hattfjelldal. Prosjektkostnaden er beregnet på bakgrunn av erfaringstall fra de prosjektene som allerede er gjennomført på svensk side. Det er derfor en viss grad av usikkerhet tilknyttet tallene så lenge det ikke er gjort detaljprosjektering og anbud. Prisene for legging av fiber er relativt lave på svensk side, sammenlignet med hva bl.a. Helgelandskraft opererer med. Prisforskjellen er på mer enn 100%, men her spiller både leggekrav, metode og andre forhold inn. Med svenske metoder og evt. svenske entreprenører, er det sannsynlig å få kostnaden ned mot svensk nivå. I søknaden har en lagt seg høyere enn hva svenske prosjekter har oppnådd. Som det fremgår av søknaden til Botnia-Atlantica programmet (se vedlegg) utgjør kommunal egenfinansiering ca. 3,5 mill.kr. Denne andelen kan kommunen søke delfinansiert gjennom medfinansiering fra andre. For eksempel Sametinget og/eller partnerskap indre Helgeland. Søknadsfristen for å søke intereg.midler i Västerbotn var Storuman kommune har derfor sendt søknaden innen fristen til hovedsekretariatet i Umeå. I og med at det skulle lages en felles søknad for prosjektet, og Nordland fylkeskommune er sekretariat for Botnia -Atlanticaprogrammet på norsk side, er søknaden også sendt Nordland fylkeskommune. For Hattfjelldal kommunes del må det tas stilling til om kommunen ønsker å gjennomføre prosjektet med bygging av fiberforbindelse, eller om en synes dagens bredbåndstilbud er godt nok. Hvis en ønsker å gjennomføre prosjektet må finansieringen vedtas. Her er det som nevnt over flere muligheter. Kommunen kan alene bevilge andelen på 50% av investeringskostnaden eller kommunen kan søke medfinansiering (i form av tilskudd) fra en eller flere andre offentlige instanser. Det vil være naturlig å søke medfinansiering hos Sametinget ettersom begge de samiske institusjonene i kommunen vil ha en kjempefordel av at fiberen kommer på plass. I tillegg kan

20 Side 20 av 30 det søkes til partnerskap indre helgeland om medfinansiering ettersom fiberen til Sverige både skal sikre Hattfjelldal utviklingsmessig men også besørge leveringssikkerhet for bredbånd til de andre kommunene i regionen. Sett i fht. om prosjektet skal gjennomføres er en av den bestemte oppfatning at høyhastighets bredbånd (fiber) er helt nødvendig for å opprettholde og videreutvikle mange av de kommunale/offentlige tjenestene. For eksempel vil samhandlingsreformen innebære utstrakt kommunikasjon mellom den kommunale helsetjenesten i førstelinjen og andrelinjetjenestene i sykehus. Denne vil foregå via internett på høyhastighets bredbåndslinjer. I tillegg vil potensielle næringsetablerere etterspørre fiber som nødvendig infrastruktur når de vurderer om Hattfjelldal er rette sted å etablere seg. Dette vil etter hvert bli bransjeuavhengig. Utviklingen i samfunnet for øvrig går også i retning av at flere og flere tjenester leveres via nettet, også til befolkningen. Administrative og økonomiske konsekvenser: Prosjektet innebærer at Hattfjelldal kommune må bevilge 3,5 mill.kr. til investeringen. Det anbefales at det søkes medfinansiering hos Sametinget og partnerskap indre Helgeland. Tidsaspektet tilsier imidlertid at kommunen forskutterer bevilgningen. Driftsmessig vil et eierskap i fiberforbindelsen gi kommunen en del inntekter i form av linjeleie. Benyttes same prisstruktur som i Storuman vil kommunen med 200 abonnenter til pris på kr. 100,- pr.mnd. kunne få ca ,- pr. år. I tillegg vil det komme leie til bedrifter. På kostnadssiden vil det komme drift og vedlikehold. I utgangspunktet kan dette gjøres av kommunen selv, men når antall kunder blir mange må dette settes bort til ekstern operatør. Storuman betaler sin operatør 39,- sek pr. mnd. pr. kunde. Pr. dato betaler kommunen totalt ca. kr ,- pr. år i internettkostnad. Dette vil bli vesentlig redusert dersom fiber til Sverige blir tilgjengelig og andre internettleverandører kommer på markedet. De administrative kostnadene vil være deltagelse i prosjektutføringen. Omfanget er usikkert. Konklusjon: Viktigheten av å få fiberforbindelsen til Sverige er så stor at det anbefales at prosjektet gjennomføres. Det foreslås følgende: Hattfjelldal kommunen gjennomfører prosjektet med bygging av Krutfjällslänkan fiberforbindelse mellom Hattfjelldal sentrum og Joesjø i Storuman. Formannskapet bevilger kr. 3,5 mill. som forskuttering av finansieringen av prosjektet på norsk side. Det søkes medfinansiering hos Sametinget med Kr. 1 mill. og fra Partnerskap Indre Helgeland med kr.1 mill. Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet. Stian Skjærvik ass. rådmann

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14 Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.05.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtedato: 19.12.2012 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 11:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Jan

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Komersialisering av Fjellfolket. Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011

Hattfjelldal kommune. Komersialisering av Fjellfolket. Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011 Komersialisering av Fjellfolket Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Tidspunkt: 15:30-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 011/12-014/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.12.2011 Tid: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.12.2011 Tid: 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord : 14.12.2011 Tid: 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - F24 16/68 16/4317 Bjarne Haugen 25.05.2016 Utredning vedlikeholdsressurser Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012 Hattfjelldal kommune Fotballbanen i Hattfjelldal - fase 2 kunstgress Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-D11 09/330 12/4045 Karl-Olav Bostad 11.06. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!!

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! Program: kl. 10.00 1200 Befaring hos TrønderBilene AS og Midt-Norge Slakteri

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013

Kjetil Bjørnstad, Ole Annfinn Helmersen, Vivian Laugen. Valg av nytt kontrollutvalg. Egenkapitalinnskudd KLP 2013 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 27.08.13 1030-1520 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.01.2013-10.01.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.01.2013-10.01.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/924-36 Sakstittel Dok.dato 09.01.2013 Avlesing av vannmåler 2012 Avsender Samisk kultursenter 1-FA-M12 Avlesing av vannmåler 2012 RÅD-NTK-JG

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Formannskap Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 03.06.2015 Tid: 09:00-14:00 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Lasse Haughom (Frp) Terje

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.40 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012 Hattfjelldal kommune Fotballbanen i Hattfjelldal - fase 2 kunstgress Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-D11 09/330 12/4045 Karl-Olav Bostad 11.06. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12 Hattfjelldal kommune Oppussing samfunnshus trinn 1. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 12/7062 Karl-Olav Bostad 15.10.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer