BORETTSLAGET/2 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORETTSLAGET/2 (2009 ---)"

Transkript

1 BORETTSLAGET/2 ( ) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til styremøte s.15. Brev til Grethe Langaas s.17. Vedtak om utskrifting av ytterdører s.18. Utbetaling til Petter T s.19. Bekymringsmelding. Skagerak Nett s. 20. Info-skriv juni 2009 s. 22. Viktige adresser. s. 26. Info-skriv juli 2009 s. 28. Utbetaling til Petter T s. 29. Innkalling til styremøte s. 30. Brev til Nina Stenbakk om betaling av ytterdører s. 31. Brev Tom Kristiansen. 28 A s. 32. Info-skriv august 2009 s. 34. Brev Lisbeth Haug s. 35. Feilparkert bil s. 36. Innkalling til styremøte s. 37. Nedbetalingsavtale med Grethe Langaas s. 38. Brev til Grethe Langaas om maling s. 39. Brev til Lisbeth Haug om maling s. 40. Brev til Jostein Knopf Larsen om maling/dårlig utvendig vedlikehold s. 41. Brev til Snekkerkompaniet om klargjøring av dører s. 42. Innbydelse til anbud østvegger 28 og 32. s. 43. Brev til Ellen Andersen om maling s. 44. Brev til Glenny Fjeld om maling s. 45. Info-skriv september 2009 s. 47. Brev Lisbeth Haug om maling s. 48. Innkalling til styremøte s. 49. Brev Nina/BBL s. 50. Info-skriv oktober 2009 s. 52. Svar på forespørsel om lekeplass. s. 53. Foreløpig forslag til svar på klage fra Maria, Lisbeth & Jørn s. 54. Foreløpig forslag til vedtak om styresituasjonen. s. 55. Endelig forslag til vedtak om styresituasjonen s. 56. Endelig forslag til svarbrev på dører/vinduer 18 B og C s. 57. Innkalling til styremøte s. 58. Innkalling til styremøte s. 59. Forslag til begrunnelse for dugnadsgebyr s. 60. Infoskriv om garasjene s. 61. Innkalling til styremøte s. 62. Svarbrev til Snekkerkompaniet s. 63. Svarbrev til TRIO BYGG s. 64. Infoskriv november

2 s. 66. Julehilsen til styret s. 67. Infoskriv/julehilsen des s. 68. Betaling av utelys 2009 s. 69. De som skal ha søppelvaskpenger sep des 2009 s. 70. Innkalling til styremøte s. 71. Infoskriv februar s. 73. Innkalling til styremøte s. 74. Saker til gen.forsamlinga 2010 s. 75. Infoskriv mars s. 76. Referat styremøte s. 79. Valgkomiteens innstilling s. 80. Innkalling til gen.forsamling 2010 s. 81. Innkalling til styremøte s. 82. Referat styremøte s. 86. Infoskriv april s. 88. Dugnadsskriv s. 89. Svar på søknad om lekeapparater s. 90. Styret 2010 med kontor og prs.nummer s. 91. Styret 2010 s. 92. Utbetaling til Erik s. 93. Styremøte s. 94. Nye Bomiljøregler s. 96. Skriv til folk som ikke følger opp dugnadsplikt. s. 97. Infoskriv mai 2010 s. 99. Telefonliste alle andelseiere s Innkalling til styremøte s Brev Inger s Infoskriv juni 2010 s Innkalling til styremøte 21.7 hos Tor. s Svarbrev til Lisbeth/Jørn s Søknadsskjema om dyr s adv Per Olav Johannsen/OBOS s Infoskriv juli s Brev til Gro Runhaug s adv Per Olav Johannesen/OBOS s Alis klage på Grethe langaas s Forslag til nye Garasjeregler s Feilparkert bil s Infoskriv august 2010 s adv. Per Olav Johannsen s Brev til Ellen Andersen s Møteinnkalling s adv. Per Olav Johannsen s Infoskriv september 2010 s adv. Per Olav Johannesen s Infoskriv oktober 2010 s møteinnkalling s Endring av Bomiljøreglenes pkt 7 s Brev John Hannington m/fam om framleie s Brev til Glenn Markussen om dugnadspenger s Brev til Grethe Langaas om dugnadspenger

3 s Reviderte Bomiljøregler, vedtatt s Infoskriv november 2010 s Innkallelse til styremøte 7.12 s Infoskriv desember 2010 s Brev Trond Hansen s Julehilsen til styret s Brev til Vibeke A. Walaker s Brev til OBOS om utbetaling av leie s Innkallelse til styremøte s Brev Tony Quqala s Brev til bystyret v/ ordfører Petter Berg s Brev til Søndre Fritzølia BRL v/brattbakk s Infoskriv februar 2011 s Disse skal ha strøm for utelys s Innkalling til styremøte s Styrets årsberetning for s Infoskriv april 2011 s Infoskriv mai 2011 s Styret 2012/13 s Innkalling til styremøte s Begrunnelse for dugnadsgebyr 2011 s Brev til Grethe Langaas s Brev til Maria Hansen s Brev til Lisbeth Haug s Brev til Glenn Markussen s Brev til Hamid Rizwan s Infoskriv mai/2 s Innkalling til styremøtet hos Thomas s Infoskriv juli 2011 s Brev Maria B. Hansen s Infoskriv august 2011 s Referat styremøte s Innkalling til styremøte s Følgebrev til styret s Inf. om Canal Digital s Infoskriv september 2011 s Referat styremøte s Innkalling til styremøte s Svarbrev til advokatene Cramer & co ad. Maria B. Hansen s Referat styremøte s Infoskriv oktober 2011 s Oppklaring om fellesutgifter/oktober 2 s Brev Grethe Langaas s Brev Lisbeth Haug s Innkalling til styremøte s Referat styremøte s Infoskriv november 2012 s Innkalling til styremøte s Infoskriv desember 2012 s Referat styremøte s Infoskriv januar 2012

4 s Info om Canal Digital s Infoskriv februar 2012 s Betaling av Canal Digital s Innkalling til styremøte s Referat styremøte s Infoskriv mars s Søknad fra Agnes Hotvedt s Fullmakt til generalforsamling s Årsberetning etc. gen.for 2012 s Innkalling styremøte s Referat styremøte s Infoskriv april s Protokoll fra gen.forsamling 2012 s Brev til Rizwani, 28 B s Fratredelsesbrev fra Thomas Henriksen s Petter attesterer faktura 2012/13 s Styret og vara 2012/13 s Innkalling styremøte s Styret uten prs og konto s Referat styremøte s Infoskriv mai 2012 s Infoskriv juni 2012 s hvit singel s høytrykkspyling s anbud på maling s Innkalling styremøte s Siste frist/høytrykksspyling s Brev til OBOS Skadeforsikring s Referat fra styremøter s Infoskriv juli 2012 s Innkalling til styremøte s Referat fra styremøte s Infoskriv august 2012 s Brev Trond Halvorsen s Brev til beboere i 28, 32, s Infoskriv sep 2012 s Innkalling til styremøte s Referat fra styremøte s Infoskriv oktober 2012 s, 285. Brev til Grethe Langaas s Erklæring Nyveien 26 D s Innkalling til styremøte s Brev Jostein K. Larsen s Brev Grethe Langaas s Brev til Grethe L om salgspålegg s Infoskriv november 2012 s Referat styremøte s Anbud fra Egil Lie s Kontrakt med Egil Lie s Infoskriv desember 2012 s Brev til styret

5 s Skriv om dugnadspenger s Innkalling styremøte tor s Søknad fra Agnes Hotvedt s Referat styremøte s Infoskriv januar 2013 s Innkalling til styremøte tor s Infoskriv februar 2013 s Referat fra styremøte s Utelys mars 2013 s Grovinnsamling våren s Nye vedtekter 2.mai 2013 s Papirer til gen.forsamling 2013 s Innkalling til styremøte hos Iqra s Referat fra styremøte s Infoskriv april 2013 s Protokoll fra gen.forsamling 2. mai 2013 s Infoskriv 2 april 2013 s Brev til naboer 4. mai 2013 s Brev til Gro. 9. mai 2013 s Styret med varamedlemmer 2013 s Innkalling til styremøte 4. juni 2013 s Inforskriv mai s Referat fra styremøte 4.juni 2013 s Infoskriv juni s Advarsel til Grethe Langaas 26. juni 2013 s Brev til Nyveien 24 A. 26. juni 2013 s Infoskriv juli 2013 s Byggmøte 1. juli 2013 s Tom Undrum. 30. juli 2013 s Lisbeth Haug 30. juli 2013 s Innkalling til styremøte 14. august 2013 s Oppsigelse av kontrakt med Egil Lie 7.aug 2013 s Kontrakt med Handyman Madsen 7. aug 2013 s Befaring i 18 D og B. s Referat fra styremøte s Infoskriv august 2013 s Lisbeth Haug s Tom Undrum s Anbudsbeskrivelse N.vn s Byggmøte 28.august 2013 s Infoskriv september 2013

6

7 NORDRE FRITZØLIA BORETTSLAG (NFBL) STYREMØTE 13. MAI 2009 Sted: Tor Halstvedt. Nyveien 36 D Til stede: Tor Halstvedt. Erik Berg, Inger Bjar-Kessler, Kirsti Axelsson, Maria B. Hansen. Sak 18/2009 Konstituering Leder ønsket velkommen. Styreverv ble fordelt på følgende måte: Nestleder: Erik Berg Sekretær: Kirsti Axelsson Styremedlemmer: Inger Bjar-Kessler og Maria B. Hansen Leder redegjorde for hvordan møtene i framtida vil foregå. Møtestedet rullerer, slik at det er hos Tor i dag, neste gang hos Inger osv. Vi tar sikte på 7 9 møter fram til neste generalforsamling. Hvert møte vil ha tre faste punkter: Det er å godkjenne referat fra forrige møte, redegjøre for styrets arbeid siden siste møte, og referere utgifter siden siste møte. Sak 19/2009 Styrets arbeid siden sist - Tor fortalte at laget har inngått en avtale med Meyer fargehandel. Vi skal betale kr. 625 pr. spann utblandet Drygolin oljemaling. I tillegg skal andelseiere få 25 % på koster og annet malingsutstyr. Meyer kjører malingen hit, de har fått nøkkel til malingboden. Malingen er ellers kommet godt i gang. Det tegner til å bli en suksess at vi begynte med malingbegyr. - Tor har hatt møte med byggmester Jan Reidar Eldevik om å få en pris på etterisolering av de to østveggene i 28 og 32. Eldevik lovte oss samme prosent på materiale som Maxbo. Han har ennå ikke kommet med tilbudet. - Den nederste søppelboden er nå ferdig, men veggene på kortsidene må beskjæres nedentil for å unngå råte. En bilist kjørte på boden. Tor skal skaffe en gris fra kommunene til å skjerme boden. Den ble noe skadet, men disse skadene er utbedret. Petter har grunnet med Visir, Tor og Erik har malt ett strøk med røyse hver. - Vi har fått 4 containere til glass/metall fra VESAR. En er plasser i bod til 36, en i bod til 34/32 og to plassert i den nye søppelboden. Beboere i 28 og 30 må bruke containerne i den nye boden liters sekker til plastavfall ble delt ut til beboerne i 18 og 20 og 22, men ikke i leilighetene oppover. Tor kjøpte 5 sekkestativer hos Maxbo, plasserte 2 i den nye boden og 1 i hver av de 3 andre bodene. - Det er satt inn terrassedører i 26 A og B, dessuten er sørveggen i 26 B skiftet. Myre klager på listene innvendig. - Tor har vært i kontakt med Våle Septikservice. De skal gå i gang med drenering og etterisolasjon nå med det først i 36 D og deretter 32 D.

8 - Nordahl i 34 A klagde over tett rør fra sluk og til kom. Tor bestilte Nesset som høytrykksspylte røret og ordnet problemene. - En container ble bestilt fra Veolia og fylt med diverse avfall. - Tor har felt noen tujatrær som sto rett utafor vestveggen til 18 A. - Lekkasjeskaden på toalettet hos Levang er utbedret. Det blir en forsikringssak av det, men vi har lagt ut beløpet det kostet. - Tor har sjekket pris på ytterdører. - Det er gitt ut info-skriv. Sak 20/2009 Referere betalte regninger siden siste styremøte Tor leste opp utbetalingene siden siste styremøte 31. mars. Styret hadde ingen kommentarer. Sak 21/2009 Nytt info-skriv tl medlemmene Tor foreslo at vi skal prøve å gi ut ett info-skriv i måneden, siden andelseierne har satt pris på de tidligere info-skrivene. Foruten dette skal neste utdeling av informasjon til andelseierne også inneholde hentetider fra Mesta og kopi av styrets årsberetning for Saker som skal med i neste info-skriv for mai: informasjon om søppelhåndtering, informasjon om maling, navn, adresse, e-post og tlf til styremedlemmene, informasjon om drenering rundt 36 A og 32 A, regler for hva som er borettslagets og hva som er den enkeltes ansvar på terrasse/gjerde mot nabo. Sak 22/2009 Kvartalsregnskap Tor redegjorde for resultatregnskap for første kvartal, det er minimale forskjeller i forhold til budsjett. Vedtak: Kvartalregnskapet pr. 31.mars 2009 er gjennomgått og godkjent. Sak 23/2009 Anskaffelse av 6 nye ytterdører. I forkant av dette punktet hadde styret en befaring av anlegget, hvor vi så på de stedene hvor det er de gamle, opprinnelige dørene. Leder innledet at han går inn for å skifte ut de 6 gamle ytterdørene, for å øke standarden i borettslaget, for å øke sikkerheten i den enkelte og for å komme tilbake til det som er hovedregelen i Borettslagsloven, nemlig at borettslaget har ansvar for ytre vedlikehold. Det heter imidlertid i Nordre Fritzølias borettslags vedtekter 5-1, underpunkt 2 at andelseier skal vedlikeholde, event. skifte inngangsdør til egen bolig. For å unngå en ekstraordinær generalforsamling for å kunne bytte ut dørene, foreslo leder at den enkelte andelseier skal betale 50 % av hva døra koster, borettslaget sponser så det resterende. Snekkerjobben kan enten gjøres av den enkelte andelseier, eller overlates til borettslaget. Kirsti argumenterte sterkt for at dette var urettferdig og imot borettslagets vedtekter. Flere har de siste årene skiftet dører for egen regning. Tor sa det ikke kommer på tale å refundere de som allerede har satt inn dører selv. Det kom også fram forslag om å pålegge disse 6 å skifte ytterdørene, og at boretttslaget så støtter økonomisk de som ikke har økonomisk evne til å betale. På grunn av denne uenigheten, vedtok styret følgende: Vedtak: Styret utsetter saken til neste styremøte, slik at saken kan forberedes bedre og de enkelte styremedlemmer få tenkt nøyere gjennom hvordan saken skal takles. Tor og Erik skal ta seg en runde og snakke med de 6 det gjelder, hva de ønsker. Sak24/2009 Søknader om å få refundert utgifter til nabogjerde.

9 Flere andelseiere har i den senere tid spurt om de kan få refundert utgifter til gjerde mot nabo. Vedtak: Styret vedtar å fortsette den praksisen som har vært, at borettslaget tar ansvar for det som naturlig tilhører byggets fasade, mens den enkelte andelseier derimot har ansvar for trapp ned til terrasse, terrasse og gjerde mot nabo. Sak 25/2009 Håndtering av plast og glass/metallsøppel Plastposene vi får av Vesar tilhører borettslaget, slik at de enkelte andelseiere må oppbevare plast hjemme hos seg i egne poser. Det er ikke plass til glass/metallcontainer i søppelboden til 28/30, slik at de må legge slik søppel i den nederste boden. VESAR opplyser at tomme og rene malingbokser skal leveres i glass/metallcontainerne, malerspann med tørket maling skal gå i restavfallet, mens spann med flytende maling må leveres på gjenvinningsstasjoner som farlig avfall. Styret vil vurdere om det blir nødvendig å gjøre noe mer med denne saken. Sak 26/2009 Eventuelt - Tor og Erik er delegater til BBLs generalforsamling 26.5, mens Inger og Maria er varadelegater. Ingen har imidlertid anledning til å stille. - Vi har fått nabovarsel til den nye tomta på Undrums jorde, det dreier seg om en leikepark et stykke utenfor vårt område. Styret har ingen innsigelser. - Tor har vært på befaring hos Jon Olsen i 22 A. Terrassedøra her er svært dårlig. Vedtak: Vi kjøper og setter inn ny dør. - Gjerde i ytterkant av hagen til Levang er råttent. Gjerdet tilhører både borettslagets og Levangs ansvarsområde. Vedtak: Borettslaget betaler for å utbedre skadene her. - Tor skal følge opp sak med å få tilbud på gesimsbeslag. Der det er hull i gesims, må vi skifte bordene. - Neste møte skal være hos Inger. Tidspunkt vil bli bestemt senere. - Grethe Sørjordet har ikke fått utelys-penger. Tor skal følge opp. Barkåker 15. Mai 2009 Tor Halstvedt, referent

10 STYRET 2009 NORDRE FRITZØLIA BRL nr. 620 LEDER Tor Halstvedt Nyveien 36 D, 3157 Barkåker. tlf prs bankkonto NESTLEDER Erik Berg Nyveien 20 A, 3157 Barkåker tlf prs: bankkonto: SEKRETÆR Kirsti Axelsson Nyveien 26 A Barkåker tlf prs: konto: STYREMEDLEM Inger Bjar-Kessler Nyveien 34 D, 3157 Barkåker tlf prs: konto STYREMEDLEM Karin Rogne Nyveien 24 C Barkåker Tlf prs: konto:

11 STYRET 2009 NORDRE FRITZØLIA BRL nr. 620 LEDER Tor Halstvedt Nyveien 36 D, 3157 Barkåker. tlf NESTLEDER Erik Berg Nyveien 20 A, 3157 Barkåker tlf SEKRETÆR Kirsti Axelsson Nyveien 26 A Barkåker tlf STYREMEDLEM Inger Bjar-Kessler Nyveien 34 D, 3157 Barkåker tlf STYREMEDLEM Karin Rogne Nyveien 24 C Barkåker Tlf Maria Bjørnstad Hansen Nyveien 18 S Barkåker tlf

12 NORDRE FRITZØLIA BORETTSLAG INFO-SKRIV MAI 2009 STYRET Leder: Tor Halstvedt, 36 D, tlf Nestleder:Erik Berg, Nyveien 20 A, tlf Sekretær: Kirsti Axelsson, 26 A. tlf Styremedlemmer: Inger Bjar-Kessler, 34 D, tlf Maria Bjørnstad Hansen, 18 S. tlf SØPPELHÅNDTERING 4. mai startet den nye innsamlingen av glass- og metallsøppel og plastsøppel. Borettslaget fikk kun 4 containere til glass/metall. En ble plassert i søppelboden til 36, en i boden til 32/34 og 2 containere i den nye boden som er plassert i nedkant av den nederste garasjerekka. Det ble ikke plass til noen container i boden til 28/32, derfor må dere legge glass og metallavfall i den nye boden. Det er satt opp 5 nye søppelstativer til plastsekker for plastinnsamling. De rullene som VESAR leverte ut tilhører borettslaget og skal kun brukes i søppelstativene. Vi har bare fått et begrenset antall med ruller. Derfor må den enkelte samle plasten i egne poser og legge disse i sekken når de er fulle. Malespann som er helt tomme og tørre, skal legges i container for glass/metall. Malespann hvor de er tørket maling, skal legges i container for restavfall. Malerspann hvor det er igjen flytende maling skal leveres på en miljøstasjon. Den nærmeste for oss er på Meny, Eik. Denne er låst, men en får nøkkel ved henvendelse i butikken. MALING Vi har kommet svært godt i gang med å male. Samarbeidet med Meyer fargehandel går fint. Alle må huske å vaske før de maler, dette er svært viktig. Der det er sopp (grønnfarget), må en etter å ha brukt kraftvask, bruke soppmiddel. Maling fås som tidligere opplyst ved henvendelse til Tor Halstvedt, 36 D eller Erik Berg, 20 A. DRENERING

13 Arbeidet med å drenere rundt 36 D har alt kommet i gang. Dette gjøres for at det ikke skal bli innsig av fuktighet i kjeller. Det blir lagt på et utvendig isolasjonslag slik vi gjorde i fjor i 28 D og fuktighet fjernet innvendig. Boksen til det tidligere Antennelaget vil bli fjernet. Foran inngangen vil det også bli drenert og asfaltert. En liknende jobb vil bli gjort på sør og østsiden av 32 D. GJERDE MOT NABO Styret har i den senere tid fått flere henvendelser om det er borettslaget eller de enkelte andelseier som er ansvarlig for gjerde mot nabo og mot fellesareal. Etter en diskusjon på siste styremøte ble vi enige om å fortsette den praksis som har vært, og som er i overensstemmelse med de generelle vilkår i borettslagsloven.: Borettslaget har ansvar for det som er en naturlig del av fasaden. I de store leilighetene vil det si at grensa går langsmed ytterkant av de stående bordene i forlengelsen av terrassen i 2. etasje. Dette vil si at den enkelte andelseier da er ansvar for trapp ned til terrasse, for terrassen og altså for gjerde mot nabo. Da dette på noen få steder er vanskelig å tillempe i praksis, så vil styret ta ansvar for at den vestvendte terrasseveggen til 30 A skal repareres av borettslaget da veggen her er en naturlig enhet. GRIS Den nye, nederste søppelboden ble påkjørt rett etter at den ble ferdig, vedkommende stakk bare av uten å si fra. Styret har ikke klart å finne ut hvem som gjorde det. Får vi rede på det, vil saken bli anmeldt. For å unngå at slikt gjentar seg, har vi fått løfte av kommunen at vi skal få en gris (en betongkloss på 450 kg) som vi skal stille opp ved siden av boden. TERRASSEDØRER Det er satt inn nye terrassedører i 26 A og B, sørveggen i 26 B er i tillegg skiftet. Vi har også bestilt ny terrassedør i 22 A siden også denne døra var i svært dårlig stand. Styret

14 INNKALLING TIL STYREMØTE I NORDRE FRITZØLIA BRL LØRDAG 13. JUNI 2009 kl HOS INGER (NYVEIEN 34 D) Sak 27/2009 Referat fra forrige møte Sak 28/2009 Styrets arbeid siden sist Sak 29/2009 Referere utgifter siden sist Sak 30/23009 Vedtak om utskifting av ytterdører Sak 31/2009 Klage på Grethe Langaas Nilsen, Nyveien 32 B Sak 32/2009 Gressklipping Sak 33/2009 Eventuelt VEL MØTT! Tor

15 Nordre Fritzølia borettslag Tor Halstvedt Nyveien 36 D Barkåker Grethe Langaas Nilsen Nyveien 32 B 3157 Barkåker Barkåker 13.juni 2009 KLAGE PÅ MISLIGHOLD Vi viser til borettslagets vedtekter hvor det står Andelseierne er ansvarlige for å holde utvendig areal som er tillagt boligen i forsvarlig stand Andelseierne har ansvar for å holde i stand de deler av fellesarealet som er tillagt boligene, dvs gressklipping, rydding, løvraking m.m. I borettslagets ordensregler står det i 2 Vi bør sørge for at uteanleggene alltid er ryddige og pene ved at de blir klippet, ryddet for leker og at innkjørslene blir raket.. Brudd på dette er mislighold og står omtalt i 6.1 i vedtektene. Vi gjør deg oppmerksom på hva som står i vedtektenes 6.2 om mislighold. Hvis en andelseier til tross for en advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen jf borettslagslovens 5-22 første ledd. Styret har i dag behandlet en klage på mislighold av de utearealer som du er ansvarlig for. Hagen ser svært lite pen ut, er mest å likne som slum og er til skjensel for både naboer og borettslaget generelt. Plenen blir aldri klippet, ting ligger strødd rundt, trappa ned fra stua er livsfarlig osv. Hagen er skjemmende i en slik grad at naboers muligheter til å få en god pris ved evnt. salg reduseres. Foran leiligheten ligger det slengt en sykkel etc. Vi har også observert at du aldri er med på dugnader, eller at du klipper din del av fellesarealet. Dette finner vi oss ikke i lenger. Du får frist til 29. juni 2009 med å rydde i hagen og foran leiligheten. I motsatt fall vil styret gå inn i hagen og rydde opp.

16 Vi gjør deg også oppmerksom på at borettslaget nå sender en bekymringsmelding til Skagerak Nett om det elektriske anlegget i din leilighet. Dette er trehus, og vi er svært bekymret for at det kan oppstå brann pga åpne stikkontakter osv. Vi viser til vedtektenes 5.1 hvor det står Den enkelte andelseier skal holde boligen... i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr Tor Halstvedt Kopi: BBL/Gro Runhaug

17 VEDTAK OM YTTERDØRER 1) Borettslaget går inn for å høyne den generelle standarden på hele området. Derfor vedtar vi å gå til innkjøp av 5 nye yttterdører til de andelseiere som har de opprinnelige glassdørene. For at dette ikke skal gå imot borettslagets vedtekter 5-1-2, skal den enkelte betale dørene, men borettslaget vil sponse hver av dørene med kr Der det er ønske om det vil borettslaget sørge for at dørene blir satt inn. 2) Lisbeth Haug i Nyveien 18 B har kjøpt egen dør. Denne døra vil borettslaget sørge for blir satt inn. 3) For at dette ikke skal bli urettferdig i forhold til de andelseiere som har satt inn dør for egen regning de siste årene, vedtar vi å etterbetale kr til de sju andelseiere som har satt inn ytterdør de siste fem årene. Dette gjelder ikke de leiligheter hvor det var nye ytterdører da nåværende eier kjøpte leiligheten.

18 Nordre Fritzølia borettslag Tor Halstvedt Nyveien 36 D Barkåker LØNNSUTBETALING Petter Tobiassen har gjort diverse arbeid for borettslaget og skal ha utbetalt kr Petter Tobiassen Nyveien 26C Barkåker Prn: Konto: Ps. Trekk 50 % i skatt.

19 Nordre Fritzølia borettslag v/leder Tor Halstvedt Nyveien 36 D Barkåker Skagerak Energi Storgt Boks Porsgrunn Barkåker 16. Juni 2009 BEKYMRINGSMELDING Borettslaget vårt består av 10 hus i rekke, til sammen 38 leiligheter. Husene er av tre. I en av leilighetene har vi ved selvsyn sett at kontakter står åpne, ledninger ligger slengt rundt, det er vill uorden osv osv. Vi er med andre ord svært bekymret for at det kan oppstå brann i denne leiligheten og i tilstøtende leiligheter. Leiligheten det gjelder er: Grethe Langaas Nilsen Nyveien 32 B 3157 Barkåker Vi ber dere sende en av deres kontrollører for å sjekke om det elektriske er i tilfredsstillende stand i denne leiligheten. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Langaas Nilsen er blitt informert om at borettslaget sender en bekymringsmelding. Vennlig hilsen Kopi: BBL/Gro Rundhaug

20 NORDRE FRITZØLIA BORETTSLAG INFO-SKRIV JUNI 2009 GRESSKLIPPING Den eldste av de to gressklipperne (Hondaen) har nå vært på verksted. Reparatørene fant at den er så ødelagt at den bare må skrotes. Maskinen var ikke mer enn et par-tre år gammel. Den har gjentatte ganger blitt kjørt over steiner, kumlokk osv, filteret er flere ganger fjernet, det er helt for mye olje osv. Dette gjør at den nå er ødelagt. Styret har derfor kjøpt en ny Viking-klipper som skal være mer solid. Dessuten vil vi med det første overhale den gule Partner-klipperen. Uansett ber vi alle være mer varsomme når dere kjører. Pass på steiner, greiner og kumlokk. Vær forsiktig når dere kjører skakt at det da ikke kommer olje i filteret. DRENERING Dreneringsarbeidet rundt 32 A og 36 A er nå på det nærmeste fullført, det eneste som gjenstår er asfaltering. Foruten drenering er det også lagt på en 50 mm plate rundt kjellerne som foruten å holde fuktighet ute, også er isolasjon. Vi er svært fornøyde med den jobben Våle Septikservice har gjort. ETTERISOLERING De tre snekkerlærlingene som i fjor bygget de tre søppelhusene og etterisolerte 36 C og D, er nå godt i sving med å etterisolere 36 A og B. Som nevnt tidligere tar vi neste år sikte på å etterisolere østveggene i 32 og 28. YTTERDØRER Styret er opptatt av at det skal se pent og ordentlig ut i borettslaget vårt. Dette gjelder også ytterdører. Som kjent ble det vedtatt en endring av vedtektene i 2005, hvor det nå heter at den enkelte andelseier skal vedlikeholde, eventuelt skifte inngangsdører til egen bolig.

21 På siste styremøte vedtok styret å gå til innkjøp av nye ytterdører til de som i dag har de opprinnelige glassdørene. Den enkelte må betale dørene selv, men borettslaget vil sponse hver enkelt med kr Vi vil også sørge for at dørene vil bli innsatt. For at det ikke skal bli urettferdig i forhold til de som de siste årene selv har kjøpt og fått satt inn nye ytterdører, vedtok vi at de som har satt inn nye ytterdører de siste 5 årene, skal få etterbetalt kr hver. Dette gjelder for 7 leiligheter. Dette gjelder imidlertid ikke for de leilighetene som har nye ytterdører, men hvor dørene ble betalt av en tidligere eier. Dørene vil bli skiftet i løpet av sommeren. MALING Vi er svært godt fornøyde med det malerarbeidet som er gjort, men det gjenstår fremdeles en jobb å gjøre for flere. Maling fins i den gamle boden, det er bare å henvende seg til Halstvedt 36 D eller Berg i 20 A, så får dere maling. Husk å spyle! Som nevnt tidligere er frist for å male 1. august. De som gjør en tilfredsstillende malejobb vil for de store leilighetene sin del få igjen kr i desember, for de små kr Lykke til med arbeidet. UTEAREAL I følge vedtektene har den enkelte andelseier ansvar for sitt uteareal, dvs. sin hage, området foran inngangen, samt den delen av fellesarealet hver har ansvar for. Mislighold av dette kan i verste fall føre til pålegg om salg. Mange har mye løvtann etc som har vokst gjennom grusen foran inngangen. Vi har nå kjøpt RoundUp som kan brukes til å kverke dette ugrasset. RoundUp fins i gressklipperboden, blandingsforholdet står på flaska. Det er ikke store jobben som skal til for å få det pent foran inngangen. GOD SOMMER Styret

22 VIKTIGE ADRESSER ETC Gårdsnummer 58, bruksnummer 112 Org.nummer: Konto nr: (gjelder bare skatt) Boligselskapets brukernr: 3233 Passord: efe752 e-post adresse: Her bor vi: passord z4yermpg Brukernavn: One.com passord: Nyveien18-36 Adresse regninger: Nordre Fritzølia BRL nr OBOS. Boks Oslo Adresse Tønsbergkontor: Storgt. 20. Boks 293. Sentrum Tønsberg OBOS BBL vaktmesterservice Finn Olsen Trond Halvorsen leder Eirik Rabe Dahl Inge Nina Stenbakk: Camilla H. Andersen Fred Arne Østrem / Frode Larsen / Teknisk kontakt: Rolf Hermann / Forvaltningskonsulent: Gro Runhaug / Regnskapskonsulent: Erik Stangeland KOMMUNEN Anne Palm (bestille Barkåker samfunnshus) Anne Hekland, landbruksnevnda Sven Bergan Grane, planutvalg Per Engseth Mei Britt Staff Hilde Blomvik ELEKTRIKERE Eik Elektriske/ Bjørn Ødegård Sem Elektro Even Cudro Tor Majormoen Andebu elektro

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen nr. 2-2008 side 2 Blandtanking med Bioetanol E85 i bensinen Tekst/foto: Arne Langaas En på jobben kan kjøre sin dieselbil på brukt frityrolje eller

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer