Velkommen til Avdeling for nyfødte. Barne- og ungdomsklinikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Avdeling for nyfødte. Barne- og ungdomsklinikken"

Transkript

1 Velkommen til Avdeling for nyfødte Barne- og ungdomsklinikken

2 Avdeling for nyfødte Avdeling for nyfødte har plass til 27 barn og består av tre pasientstuer: Intensivstue for de barna som trenger mest overvåkning. Intermediærstue for stabile barn som kan trenge overvåkning. Sengestue for stabile og friske barn som er på vei hjem. Vi gjør en vurdering av hvilken stue barnet kan ligge på, ut i fra barnets tilstand. Når et barn flyttes til en annen stue, ønsker vi å gi foreldrene beskjed om det i forkant. Barn blir innlagt på Avdeling for nyfødte fra føde- og barselavdelingen, fra hjemmet og fra andre sykehus. I tillegg til Avdeling for nyfødte, består Barne- og ungdomsklinikken av andre avdelinger som behandler barn opptil 18 år. Vi samarbeider tett med disse avdelingene. Personalet består av barneleger, spesialsykepleiere, sykepleiere og barne/hjelpepleiere. Vår avdeling vil i perioder ha studenter. De vil alltid ha en av vårt faste personalet med seg. Vi har faste ekstravakter, som hjelper oss i travle tider. De har ansvarlig sykepleier på vakt som sin veileder. Personalet har ikke anledning til å ta i mot personlige gaver. Pleiepersonalet er delt inn i team (rødt, grønt og blått), som følger opp barn og foreldre. 2 Vår oppgave er å observere, diagnostisere og behandle syke nyfødte og for tidlig fødte barn.

3 VELKOMMEN TIL AVDELING FOR NYFØDTE Alle barna skal ha: Pasientansvarlig lege (PAL) som har hovedansvar for behandlingen (lov om helsepersonell-99). Pasientansvarlig sykepleier (PAS) fra teamet som har det primære sykepleiefaglige ansvaret for pleien og oppfølgingen. PAS og PAL samarbeider om behandlingen og oppfølgingen. Sykepleiere og barne/ hjelpepleiere fra teamet er kontaktgruppe for barna. Dere vil få fortløpende informasjon om barnets tilstand. I tillegg tilbyr vi dere jevnlige samtaler med lege og sykepleier under oppholdet i avdelingen. Senere i forløpet fortsetter vi med jevnlige samtaler. Når barnet reiser hjem, har vi en utreisesamtale. Vi kontakter helsestasjonen under oppholdet. Er det behov, kan helsesøster komme til avdelingen for en samtale med foreldrene og sykepleier om oppfølging av barnet. Barnets pasientansvarlige lege: Barnets pasientansvarlige sykepleier: Barnets team: 3 Menneskelig nær - faglig sterk

4 Morsmelk / amming For et sykt nyfødt eller for tidlig født barn er morsmelk viktig. For at mor skal få i gang melkeproduksjonen, må det rett stimulering til. Stimuleringen kan skje ved hud mot hud kontakt med barnet, håndmelking og/eller pumping. Mor bør starte stimuleringen allerede første døgnet etter fødselen. Om barnet ikke kan die, kan det allikevel få morsmelk via sonde eller på kopp. Du vil få hjelp og veiledning av personalet. Dersom barnet har behov for morsmelk, før mors egen produksjon er kommet i gang, kan barnet få bankmelk. Det er morsmelk avdelingen har i en egen morsmelkbank, og er overskuddsmelk gitt av morsmelksgivere. Bankmelken er grundig testet i forhold til overførbare sykdommer. 4 Overnatting og besøk Foreldrene er barnets viktigste omsorgspersoner. Når barnet blir født tidligere enn forventet og/eller er sykt ved fødselen, vil vi sammen med foreldrene lage en plan for oppholdet og frem mot hjemreisen. I følge Forskrifter om barns opphold i helseinstitusjon har barn rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under oppholdet. Her i avdelingen legger vi til rette for at dere kan være tilstede mest mulig for å bli kjent med barnet og bli trygge i foreldrerollen. Når mor skrives ut fra barsel, vil vi tilstrebe å finne en overnattingsplass til en av foreldrene. Dere kan også sove hjemme en periode. Når det nærmer seg hjemreise, planlegger vi sammen at dere får benytte et foreldrerom her i avdelingen.

5 VELKOMMEN TIL AVDELING FOR NYFØDTE Retningslinjer for besøk Nyfødte, og spesielt for tidlig fødte barn er mottakelige for infeksjoner. På grunn av taushetsplikten, infeksjonsfaren og barnas behov for ro, har vi noen retningslinjer for besøk: Besøkende er deres gjester, og vi ber om at dere inviterer deres gjester på korte besøk. Kun 2 besøkende på pasientstuen om gangen. Yttertøy henges av i garderoben ved oppholdsrommet. Smykker taes av. Alle må gjøre en grundig håndvask og/eller hånddesinfeksjon før de går inn på pasientstuene. Besøkende må være friske og uten infeksjonssykdommer (forkjølelse, omgangssyke). Av sikkerhetsmessige grunner ber vi besøkende henvende seg i ekspedisjonen på dagtid. På andre tider av døgnet skjer henvendelser til ansvarshavende sykepleier på telefon: Besøkende kommer sammen med foreldrene hvis ikke annet er avtalt. Barn i kuvøse skal ligge i kuvøsen ved besøk. Barn under 12 år, som ikke er søsken har dessverre ikke adgang. Vi ber dere ellers følge henstillinger fra personalet, og ber om forståelse der vi gjør unntak fra reglene. Menneskelig nær - faglig sterk 5

6 Praktisk informasjon Legevisitt Hver dag er legevisitt fra kl Foreldre gis muligheten til å være tilstede på visitten på sitt barn. Ved behov, anmoder vi foreldre og besøkende om å forlate pasientstuen. Drosje Henvendelse må skje i resepsjonen i 1. etasje i Barne- og undomsklinikken, mellom klokken på hverdager. Etter det må henvendelser skje i hovedresepsjonen, Glassgata. Holdeplass er rett utenfor sykehusets hovedinngang. Buss Holdeplasser ligger i Sykehusveien. For busstider og ruter, se: Parkering For spørsmål vedrørende parkering: ta kontakt med pleiepersonalet. Trenger dere transport mellom parkeringshuset og sykehuset, kan dere få hjelp til det ved å kontakte hovedresepsjonen. Telefon Mobiltelefoner settes på lydløs, og besvares utenfor pasientstuene. 6 Pleiepenger Foreldre til alvorlig syke og for tidlig fødte barn, kan begge ha rett til pleiepenger de første syv dagene. Også i perioden der premature barn trenger pustehjelp eller får intravenøse medisiner kan begge foreldrene få pleiepenger. Begge foreldrene kan også ha rett på opplæringspenger, dersom det premature barnet har behov for spesielle hjelpemidler ved hjemkomst. Andre barn, nyfødte eller ikke, vurderes fortsatt opp mot lovens krav om livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Mistanke er nok, slik at pleiepenger kan gis allerede fra innleggelse.

7 VELKOMMEN TIL AVDELING FOR NYFØDTE Mat og måltider Avdelingen dekker mat til den/de av foreldrene som mottar pleiepenger. På hverdager får du matkuponger til frokost, lunsj og middag fra kantinen. Kantinens åpningstider er kl alle hverdager. Merk! I tidsrommet kl er kantinen kun åpen for ansatte. I helgene får du matkupong, og henter mat i buffet på plan 4 i BUK kl På oppholdsrommet til foreldrene finnes noe ekstra mat og drikke. Det er også kjøleskap til oppbevaring av egen mat og drikke. Merk dette med navn. Er du innskrevet på barselavdelingen er alle måltider inkludert der. I Glassgata i 1. etasje finner du: Narvesen: åpen mandag-fredag kl , lørdag og søndag kl og helligdager kl Apotek: åpen mandag-fredag kl Frisør: åpen mandag-fredag kl Blomsterbutikk (Floriss): åpen mandag-fredag kl , og lørdag og søndag kl Helsetorg: hverdager. Kirke: Alltid åpen. Utenfor sykehusområdet: Kiwi: åpen mandag-fredag kl og lørdag kl Menneskelig nær - faglig sterk

8 Støtte og veiledning Foreldre og informasjonsmøte Avdelingen inviterer jevnlig til foreldremøter. Se etter oppslag på oppholdsrommet. Støtte og veiledning Foreldre kan ha behov for støtte og veiledning fra annet støttepersonell, når barnet kommer tidligere enn forventet eller er sykt ved fødselen. Avdelingen formidler kontakt med: Sosionom: svarer på spørsmål i forhold til rettigheter knyttet til fødsel/ barseltid. BUPH: er Barne- og undomsklinikkens egne avdeling for barn og unges psykiske helse. I BUPH jobber barnepsykiater, psykolog og familieterapeut. De kan gi støtte og veiledning til foreldre. Prest eller annen religiøs kontaktperson. Avdelingen tilbyr også opplæring/oppfølging av foreldre: h h Veien hjem : undervisning og samtale med fokus på hjemreisen. Dette er et tilbud til foreldre med barn som er født før svangerskapsuke Amming: avdelingen har ammeveiledere som kan gi individuell veiledning. Hjerte-lunge-redning: avdelingen har instruktør som kan gi foreldre opplæring.

9 VELKOMMEN TIL AVDELING FOR NYFØDTE Ved hjemreise Under oppholdet vil vi hjelpe foreldrene, slik at de i størst mulig grad tar hånd om barnet. Vi vil avklare med foreldrene hvilke oppgaver dere ønsker og kan utføre i forhold til barnet. (jfr. Forskrifter om barns opphold i helseinstitusjon). Nyfødtavdelingens ambulerende team (NAT) Avdelingen har et tilbud til for tidlig fødte, stabile barn, om å reise hjem med oppfølging av vårt ambulerende team (NAT). Barnet kan eventuelt reise hjem med sonde, og fortsette sin ernæringsplan hjemme. NAT gjør hjemmebesøk inntil 3 ganger per uke etter avtale. Barnelegen klarer barnet før hjemreisen. Utskriving og oppfølging videre Ved utskrivelse får alle barn en legeundersøkelse. Sykepleier/ barnepleier er med på utskrivelse. Menneskelig nær - faglig sterk Noen barn trenger poliklinisk oppfølging, og de henvises da til poliklinikk for barn og ungdom, Ahus. Helsestasjonen blir alltid kontaktet når barnet utskrives. Kontakt og evaluering Avdelingens ledelse vil svært gjerne høre fra deg/dere, hvis det er ting du/dere ønsker å formidle fra oppholdet. Du/dere kan ta direkte kontakt med avdelingssjef Marianne Bergan. Før du reiser hjem, setter vi også pris på om du fyller ut et ris og ros skjema, da tilbakemeldinger fra foreldrene er viktig for vår virksomhet. Mailadresse: 9

10 Tips til deg som har fått et for tidlig født eller sykt 10 Som forelder er du den viktigste personen i ditt barns liv. Selv om barnet er lite, er det mye det kan fortelle oss gjennom sitt kroppsspråk. Under oppholdet vil vi hjelpe deg til å bli kjent med barnet ditt. Vi vil her gi deg noen tips på veien: Har barnet mitt det bra? Du kan se at barnet har det bra når barnet: puster rolig og uanstrengt. har et mykt, avslappet ansiktsuttrykk. kryper sammen med armer og ben lett bøyd inntil kroppen. gjør forsøk på å føre hendene opp til munnen. suger på noe, eller leter etter noe å suge på. griper tak i en finger, sonden sin eller sin egen hånd. støtter føttene sine mot hverandre eller mot rede det omgir seg med. roer seg og sovner etter stell og mat. har rolige og avslappede bevegelser. har fin hudfarge. Hvordan viser barnet at det trenger støtte eller pauser? Når barnet: puster anstrengt. har et spent ansiktsuttrykk. er spent i kroppen, det strekker ut armer og ben og løfter seg fra underlaget. ligger slapt mot underlaget og klarer gjerne ikke holde munnen lukket. rykker, skvetter eller spriker med fingrene. gjesper, nyser, hoster eller hikker gjentatte ganger. virker utilpass, det ser ut til å ville brekke seg, spytt kan sees på leppene eller barnet gulper. er urolig, og finner ikke roen. hudfargen endres, det blir blekt eller marmorert.

11 VELKOMMEN TIL AVDELING FOR NYFØDTE nyfødt barn Du kan hjelpe og støtte barnet ditt ved å: beskytte det mot sterkt lys, høye lyder og sterke lukter. gi det et godt leie i sengen, kuvøsen eller når du har det ute på brystet, slik at det får støtte rundt kroppen. legge hendene dine forsiktig over barnet, da føler barnet en trygghet. Stryk og klapp kan gjøre barnet utrygt. tilby barnet en finger å gripe rundt. ta hendene dine forsiktig bort fra barn etter at det har sovnet. Menneskelig nær - faglig sterk 11

12 Veileder til bruk i samtaler med foreldre Når barnet er født for tidlig eller er sykt ved fødselen, er dere naturlig nok veldig bekymret for barnet og hva som vil skje videre. Sykepleier og lege vil gi dere fortløpende informasjon om barnets tilstand. I tillegg ønsker vi å ha jevnlige samtaler med dere, og denne veilederen danner grunnlaget for disse samtalene. HENSIKT Skape trygghet ved informasjon. Unngå tilfeldig og motstridene informasjon. Øke deres opplevelse av mestring og kontroll. Styrke kommunikasjonen og skape tillitsforhold. HVEM er med på samtalene Foreldre/omsorgspersoner. Pasientansvarlig sykepleier/kontakter. Lege. HVOR På eget rom. DOKUMENTASJON I pasientenes journalsystem, Dips. 12

13 VELKOMMEN TIL AVDELING FOR NYFØDTE SAMTALETEMAER første uken Mål: Vi vil sikre informasjon til dere om barnet. I tillegg ønsker vi å gi dere generell informasjon om forhold og rutiner i avdelingen. Informasjon om barnets tilstand, sammen med lege. Hvordan har dere det? Hvordan opplever dere situasjonen? Gå gjennom personalia/familiens nettverk/søsken og innhente informasjon om familiens ressurser og behov for eksempel knyttet til språk, kultur, psykisk helse eller spesielle diagnoser. Dere er barnets viktigste omsorgspersoner. Dere kan delta i omsorgen for barnet, selv om barnet deres er veldig sykt; trøste, holde på barnet, delta i stell, sitte med barnet hud-mot-hud og bære barnet i sjal. Barnet kan trenge pauser med ro og hvile, og skjermes for stress, lyd og lys. Kort informasjon om utviklingstilpasset omsorg. Sammen lager vi en plan for det videre oppholdet. Deres forventninger til oss og våre forventninger til dere. Vi oppfordrer og forventer at dere er tilstede mest mulig for å bli kjent med barnet og bli trygge i foreldrerollen. Generell informasjon om avdelingens rutiner. Velkomstbrosjyre Parkeringstillatelse, besøksrutiner, visittider, legesamtaler Håndhygiene Rett til pleiepenger Informere om at barnet kan bli flyttet internt i avdelingen, bytte stue Informasjon om samarbeid med barsel Amming, pumping, håndmelking. Ammebrosjyre Informasjon om bruk av bankmelk Ernæringsplan Når mor har kommet i gang med ammingen må hun også være tilgjengelig om natten. Omvisning i avdelingen. Menneskelig nær - faglig sterk 13

14 Veileder til bruk i samtaler med foreldre SAMTALE: hver 14. dag etter behov Mål: Sikre informasjon til foreldrene, sikre kontinuitet i pleien. Avklare videre behov. 14 Informasjon om barnets tilstand, sammen med lege. Oppsummering av uken som har vært, hvordan barnet har hatt det, respiratorisk og sirkulatorisk, ernæring, søvn, hvile og aktivitet med mer. Hvordan opplever dere sykehusoppholdet? Kartlegge behovet for tverrfaglig samarbeid med for eksempel BUPH (Barn og unges psykiske helse), sosionom eller Barnehabilitering. Informere om NAT og kriterier. Informere om rutinekontroller. Følling, hørseltest, eventuelt: UL hofter, hode, øyekontroll, oppfølging barnepoliklinikk med mer. Samspill Hvordan kan dere se og tolke barnets signaler? Premature barn har mindre evne til å bearbeide mange inntrykk samtidig, blir lett overstimulerte. Begrens samspillet til naturlige situasjoner som for eksempel stell og spisesituasjoner. Begrens antall sanseinntrykk som gis samtidig. Spising og barnet Syke nyfødte og for tidlig fødte barn har andre behov i forhold til måltidene enn friske fullbårne. Ammingen kan ta lengre tid. Noen barn sier ikke fra når de er sultne og må vekkes. Sugerefleksen og koordineringen av å suge, svelge og puste kan være umodent. Presentasjon av ammehjulet. Legge til når barnet er våken. Ro rundt ammesituasjon. Ammestillinger.

15 VELKOMMEN TIL AVDELING FOR NYFØDTE SAMTALE: når hjemreisen nærmer seg Ernæring Får barnet nok mat/forventet vektøkning. Vitamintilskudd. Våte bleier. Avføring, hyppighet, farge, konstistens. Søvn og hvile Store individuelle forskjeller: noen barn spiser og sover, andre barn kan være mer våkne. Under søvn er det vanlig at barnet lager lyder og grimaser. Behøver ikke bety at barnet ikke har det bra. Samsoving: barnet skal ha egen dyne. Ikke røyking i huset. Ryggleie under søvn. Også viktig med trening på magen når barnet er våkent. Premature har dårligere immunforsvar. Kjøpesenter og lignende anbefales ikke når det er mye forkjølelse, influensa og RS-virus. Helsestasjon Epikrise og sykepleiesammenfatning sendes helsestasjonen. Kopi av epikrisen blir sendt hjem. Navn på helsestasjon. Veiekort. Eventuelt polikliniske kontroller. Generelle råd Påkledning: tips til hvordan kjenne at barnet er varmt/kaldt. Ullklær er anbefalt. Innetemperatur. Trilleturer, påkledning ute, når sove ute? Bilsikring Menneskelig nær - faglig sterk 15

16 Kontaktinformasjon Viktige telefonnumre: Sentralbord Ahus: Servicetorg Avdeling for nyfødte: (dagtid). Ansvarshavende sykepleier: (kveld, natt, helg). Adresse: Akershus universitetssykehus HF Barne- og ungdomsklinikken, Avdeling for nyfødte Sykehusveien Lørenskog Menneskelig nær - faglig sterk

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv?

Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv? Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv? Å få et funksjonshemmet barn og leve med det Ann-Mari Haug Ann-Mari Haug, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Akershus 1978. Stillingen er pr.

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Illustrasjonsfoto: OUS. Vi tar vare på deg. Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved Oslo universitetssykehus

Illustrasjonsfoto: OUS. Vi tar vare på deg. Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved Oslo universitetssykehus Illustrasjonsfoto: OUS Vi tar vare på deg Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved deg Vi tar vare på Innhold Nyttig å vite 4 5 Mat og drikke 6 7 Overnatting 8 9 Trening og trivsel 10 11 Noen å snakke med

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Klinikk for thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi Velkommen! Dette er et informasjonshefte til deg som skal hjerteopereres. Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Farvel til intensiv hva nå?

Farvel til intensiv hva nå? Farvel til intensiv hva nå? Tilbake til hverdagen etter intensiv behandling Dette heftet er ment som en hjelp for deg og dine nærmeste. Heftet inneholder informasjon og veiledning om problemer eller bekymringer

Detaljer