Velkommen til. Barneseksjonen. Barneseksjonen. Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til. Barneseksjonen. Barneseksjonen. Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge"

Transkript

1 Velkommen til Barneseksjonen Barneseksjonen Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge

2 Innhold VELKOMMEN TIL BARNESEKSJONEN!...3 HVOR FINNER DERE OSS?...4 VIKTIG INFORMASJON:...5 FORBEREDELSER TIL SYKEHUSOPPHOLDET...5 RUTINER OG VISITT I SEKSJONEN:...6 ANDRE MULIGHETER OG TILBUD I AVDELINGEN:...8 INFORMASJON OM REISE TIL OG FRA SYKEHUSET OG OVERNATTING:...9 INFORMASJON OM TRYGDERETTIGHETER:

3 VELKOMMEN TIL BARNESEKSJONEN! Seksjonen er en del av Barneavdelingen i Barneog ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Her behandler vi barn fra første leveår til de er ungdom med ulike sykdommer og skader. Vi er organisert som et barnesenter. Dette innebærer at barn kommer til en avdeling som er spesielt tilrettelagt for dem, mens de forskjellige spesialistene kommer til Barneavdelingen for å undersøke og behandle pasientene. Noen barn vil bli fulgt opp av leger fra andre avdelinger i sykehuset (som kirurger, øre-nese-hals leger, øye- og hudleger), mens det er spesialutdannet helsepersonell i seksjonen som pleier og gjennomfører mye av behandlingen. Barneseksjonen har et tverrfaglig team med pedagoger, fysioterapeuter, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, sosionom i tillegg til øvrig helsepersonell. Vårt mål er at barn og ungdom skal få best mulig behandling og pleie. Det er viktig for oss at syke barn og ungdom, og deres nærmeste, skal føle seg trygge og bli godt ivaretatt. Vi kan likevel bli bedre! Det er derfor viktig at vi får tilbakemeldinger fra dere. Vi ønsker å fortløpende evaluere vår virksomhet og ber derfor om at dere gir oss tilbakemeldinger (Skjema ligger på oppholdsrommet). Skjemaet kan leveres anonymt og legges i postkassen utenfor vaktrommene. 3

4 HVOR FINNER DERE OSS? Vi er lokalisert på plan 5 Fløy B (en trapp ned fra hovedinngangen, plan 6). I seksjonen har vi, i tillegg til pasientrom: Skole, kjøkken, lekerom og oppholdsrom for barn og foreldre. Vi er samlokalisert med dagenheten (Dragen) og ligger ved siden av Barnepoliklinikken. For ytterligere informasjon kan dere lese om oss på Barne- og ungdomsklinikkens hjemmeside 4 (http://www.unn.no/barneavdeling-nyfoedte-ogstore-barn/category9141.html) eller ta kontakt per telefon: Spørsmål om poliklinikk eller dagbehandling (Dragen): Spørsmål om planlagt innleggelse: Spørsmål om innlagte barn: Vaktrom 1: Vaktrom 2:

5 VIKTIG INFORMASJON: Dersom ditt barn har febersykdom eller nylig har vært i kontakt med noen som har smittsom sykdom, skal dere snakke med oss før dere kommer til seksjonen. Dersom du eller barnet ditt har vært i kontakt med noen som har vannkopper de siste 4 uker, MÅ dere kontakte oss før dere kommer. Årsaken til dette er at vi har mange barn innlagt med alvorlige sykdommer, ikke minst barn med redusert immunforsvar, som kan bli alvorlig syke ved smitte. FORBEREDELSER TIL SYKEHUSOPPHOLDET I den grad det er mulig, er det lurt å forberede barna på hva de har i vente. Oppholdet på sykehus blir ofte bedre både for barnet og foreldrene dersom dere snakker om det å være på sykehus og hva som er planlagt (utredning, behandling, operasjon med mer). Dere kan ta kontakt med oss ved behov for mer informasjon i forkant av innleggelsen. Bruk gjerne barnebøker om barn i sykehus: Thomas hos doktoren (Gunilla Volde) Nysgjerrige Nils på sykehus (Margreth og H.A. Ray) Slik var det da Ola kom på sykehus (Monica Gydal) Marianne på sykehus (Odd Brochmann) Bernt på sykehus (Kjell Johnsen) Med Charlotte og Staffan på sjukhuset (Stegelands) Anne på sykehus (Aase Foss Abrahamsen/ Torill Marø Henrichsen) Gjør meg bra, sa Marius (Inger og Lasse Sandberg) Husk å ta med: Innesko, tøyskift, toalettsaker. Resepter/medisinliste/ egne faste medisiner Medisinsk utstyr som barnet bruker til daglig Bamse eller andre kosedyr Leker eller andre ting som barnet liker å holde på med 5

6 utenfor hvert vaktrom med oversikt om hvem som er kontaktpleier for respektive rom. RUTINER OG VISITT I SEKSJONEN: Pleiekontakt og behandlingsansvarlig lege: Alle vil få en behandlingsansvarlig lege, enten barnelege i seksjonen eller lege fra annen avdeling i sykehuset (avhengig av barnets sykdom eller skade). I enkelte tilfeller kan det være flere leger som følger opp barnet i seksjonen. Alle innlagte barn vil til en hver tid ha en pleier som dere kan kontakte på vaktrommet eller med klokke fra pasientrommene. Det henger en tavle Visitt og møter: Visitt med lege er oftest mellom kl og Dere skal da være i seksjonen, så fremt ikke annet avtales. Ved lengre opphold i avdelingen blir det avtalt hvilke dager legen kommer på visitt. Barnepleiere og sykepleiere har vaktskifte tre ganger per døgn og møter for rapportering kl , og Besøk av slekt og venner: Alle barn er innlagt med en av foreldrene/foresatte. Barna skal ikke være alene uten en omsorgsperson, så fremt andre avtaler ikke gjøres med personalet. Besøk er mest hensiktsmessig etter visitt og skoletid.det er ønskelig at besøkende taes med inn på pasientrommet. Husk at personer med febersykdom eller smittsom sykdom ikke kan komme på besøk. 6

7 Måltider i seksjonen: Frokost Lunsj Middag (i helgene er det middag 13.00) Kvelds Mattilbudet er forbeholdt innlagte barn og en pårørende. Husk å gi beskjed om det er behov for spesialkost (som glutenfritt, matvareallergi, vegetar, eller ut fra religiøse hensyn). Det er felles areal for bespisning midt i seksjonen med servering fra matbuffét ved kjøkkenet. Måltider utenom de faste tider må foregå enten på pasientrommet eller foreldrerommet ved inngangen, fordi rommet brukes til andre aktiviteter. Barn og foresatte som er isolert pga smittsom sykdom vil få mat på pasientrommet. Det er også mulig å lage mat på kjøkkenet innerst i seksjonen, midt i mot vaktrom 2. Husk å rydde opp etter måltidene! Studenter, undervisning og forskning I avdelingen har vi et aktivt miljø med undervisning og opplæring av helsefagsstudenter. Dere kan få forespørsel om deltakelse i undervisning og forskning, men det er helt frivillig. Legestudenter og sykepleiestudenter deltar også i seksjonens drift, som i visitt, innskriving med mer. Isolasjonsrutiner Barn som blir innlagt med,eller mistanke om smittsom sykdom, blir isolert på pasientrom. I de fleste tilfeller gjelder dette også foreldre/ pårørende til barnet. Besøk skal avtales med personalet i seksjonen. Vis hensyn! Husk at mange barn sovner tidlig, har alvorlige sykdommer og trenger ro og hvile, derfor skal det være ro i avdelingen etter kl 19.30! Husk å rydde opp etter dere i fellesarealer og i lokalene til Leketerapien, både etter måltider og lek. 7

8 LEKETERAPIEN OG UNGDOMSROMMET COCKPIT`N: Oppholdsrom: Oppholdsrom finner dere like innenfor inngangen til seksjonen. Lokalene midt i seksjonen (Leketerapien) brukes på dagtid til aktiviteter for innlagte barn mellom måltidene. Leketerapi og ungdomsrommet Cockpit n: Her kan du leke deg frisk! På Leketerapien kan du leke, tegne, male, lese,spille synge og være sammen med andre barn. I Bamsesykehuset kan du leke sykehus, forberede deg og bearbeide inntrykk fra sykehusbesøket. De eldste barna (>12år), kan også gå til Cockpit n som er et ungdomsrom i kjelleren (på plan 3) etter skoletid. Der finnes det blant annet data, TV, Playstation + spill. Det er også mulig å spille bordtennis utenfor. Musikkterapi: Vår musikkterapeut har musikkstund med barna en gang i uken på Leketerapien og kan komme på musikkbesøk til hver enkelt. Informasjon om cockpit n finnes her; unn.no/ungdomsrommet/category9148.html Uteaktiviteter: Vi har sykler i alle størrelser. I tillegg har vi en sykkelvogn med 2 seter. Leketerapien`s åpningstid: Stengt fra Skole: Alle barn i skolepliktig alder innlagt på sykehuset har rett til undervisning. Skolen ligger i avdelinga og du er velkommen som elev hos oss. Det er fint om du har med egne bøker og en lekseplan fra skolen din. Vi gir tilbud i alle fag i grunnskolen. Hos oss kan du blant annet holde på med data, forming, musikk og andre trivelige aktiviteter. For videre informasjon, klikk deg inn på unn.no/skolen/category9146.html Data, foto og film: Det er gratis trådløst nettverk på sykehuset. Av hensyn til personvernet, gjør vi oppmerksom 8

9 på at det ikke er tillatt å fotografere eller filme andre pasienter eller ansatte ved UNN uten skriftlig samtykke fra den enkelte. Forbudet gjelder ikke deg selv, dine pårørende eller dine barn. Jfr. Datatilsynets veiledningshefte om bilder av barn på nett. Page 2487.aspx INFORMASJON OM REISE TIL OG FRA SYKEHUSET OG OVERNATTING: Reiseutgifter: Helseforetakene dekker reiseutgifter for pasient og ledsager. Hovedregelen er at man får dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel. Det er i utgangspunktet kun en ledsager som får dekket reiseutgiftene. I spesielle tilfeller med behov for to ledsagere på reisen må behovet dokumenteres fra lege (medisinsk faglige behov, som ved bruk av rullestol mm). I tilfeller når begge foreldre innkalles til seksjonen, som ved alvorlig/ kritisk sykdom eller skade vil avdelingen dekke utgiftene som ikke dekkes av helseforetaket. Dette er kun i spesielle situasjoner og skal avklares med avdelingen før dere bestiller reisen. Dere skal ikke lenger oppsøke NAV for å få tilbakebetalt reiseutgifter. Helseforetakene har reiseregningsskjema som fylles ut for å få refundert eventuelle utlegg for reise. Aktuelle skjema utdeles i avdelingen. Dette skal dere fylle ut og sende til Pasientreiser, Postboks 2533, 3702 SKIEN. Les mer og finn skjema på nettadresse: For bestilling av reiser og for ytterligere informasjon kan dere ringe Pasientreiser i ditt helseforetak tlf Overnatting: En pårørende skrives inn sammen med barnet, og får tilbud om overnatting på madrass eller i seng på pasientrommet. Er det flere pårørende med, må disse selv skaffe overnatting utenom avdelingen, hvis de ikke er innkalt til sykehuset i spesielle situasjoner. Pasienthotell ligger på sykehusområdet. Les mer på UNNs hjemmeside eller ring tlf / Tlf

10 barnet fyller 12 år (ved mer enn 3 barn inntil 15 dager totalt). Arbeiderstaker som er alene om omsorgen for barn, har rett til ytelser i inntil 20 dager per kalenderår, ved 3 barn eller mer har en rett til 30 dager. Har du et barn som er funksjonshemmet, har du rett til 20 dager i kalenderåret, eller 40 hvis du er alene om omsorgen. INFORMASJON OM TRYGDERETTIGHETER: Ved behov vil dere ha mulighet for kontakt med sosionom. Omsorgspenger Gjelder når den som har omsorgen for barn, må være borte fra arbeidet, fordi barnet er sykt eller barnepasser er syk. Arbeidstakere (hver forelder) har rett til 10 stønadsdager per kalenderår til Når barnet har kronisk sykdom eller funksjonshemming gjelder retten til barnet fyller 18 år. Ved kronisk sykdom utvides antall dager en har rett til omsorgspenger (fra 10 til 20 dager). Man må da søke med legeerklæring om økt antall stønadsdager til NAV, skjema Krav om forhåndsgodkjenning økt antall stønadsdager med omsorgspenger. Pleiepenger Når et barn er innlagt på sykehus med alvorlig eller livstruende sykdom har begge foreldre rett til pleiepenger. Dette gjelder frem til barnet er 18 år. I andre tilfeller kan en av foreldrene få pleiepenger fra 8. innleggelsesdag. Det betyr at man må bruke 10

11 syke-barn-dager, dvs egenmeldingsdager første uke ved innleggelse. Den ordningen gjelder for barn under 12 år, men for barn med kronisk sykdom eller funksjonshemming gjelder dette frem til 18 år. Legen og dere skal fylle ut skjema Legeerklæring ved krav om pleiepenger som leveres lokalt NAV kontor og arbeidsgiver. Opplæringspenger Til den som har omsorgen for et barn med langvarig sykdom, vil en av foreldrene få opplæringspenger dersom det er nødvendig å gjennomgå opplæring i forbindelse med sykdommen. Dette kan gjelde ved innleggelser i barneseksjonen, når omsorgspersoner skal lære mer om barnets sykdom og behandling. Aktuelt skjema Legeerklæring ved krav om opplæringspenger sendes til lokalt NAV kontor og arbeidsgiver tilsyn grunnet varig sykdom, skade eller medfødt nedsatt funksjonsevne. Med varig menes mer enn et år. Søkes med legeerklæring; Krav om grunn- og/eller hjelpestønad til NAV. Lovverk Lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven): Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon: Grunn- og hjelpestønad Grunnstønad: Skal dekke nødvendige ekstrautgifter i forbindelse med sykdommen. Ekstrautgiftene må være av en viss størrelse og varighet (fordyret kosthold, tekniske hjelpemidler, transport med mer). Hjelpestønad: Ordinær hjelpestønad til barn er kompensasjon for særskilt pleie og behov for 11

12 Revidert: oktober, 2010 Margareth Larsen, fagutviklingssykepleier Foto: Tove Smedsrød, leketerapeut Trykkeriet, UNN-Forsyning Tlf

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom. Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom. Klinikk psykisk helse og rusbehandling Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Døgnenhet Ungdom Klinikk psykisk helse og rusbehandling Informasjon om BUPA døgnenhet ungdom Hva er BUPA døgnenhet ungdom? BUPA døgnenhet ungdom er en sengeavdeling

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

Barneklinikken Post 1

Barneklinikken Post 1 Velkommen til Barneklinikken Post 1 Barnenevrologi Barnerevmatologi Lunge, allergi og eksem 2 VELKOMMEN!... 5 DEN FØRSTE DAGEN... 5 DØGNRYTME... 5 MÅLTIDER... 6 MÅLTIDER I BARNESPISESALEN... 6 MÅLTIDER

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

REISEINFORMASJON OM CASAS HEDDY TIL BARNEGRUPPEN

REISEINFORMASJON OM CASAS HEDDY TIL BARNEGRUPPEN Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser REISEINFORMASJON OM CASAS HEDDY TIL BARNEGRUPPEN Adressen til Casas Heddy er: Calle Traspies No 1 E 35510 Puerto del Carmen Telefon: 00 34 928 510016 Lanzarote,

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad En veiledning for deg som skal til behandling ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Gjelder fra 1. januar 2011 Velkommen til vår avdeling

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Illustrasjonsfoto: OUS. Vi tar vare på deg. Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved Oslo universitetssykehus

Illustrasjonsfoto: OUS. Vi tar vare på deg. Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved Oslo universitetssykehus Illustrasjonsfoto: OUS Vi tar vare på deg Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved deg Vi tar vare på Innhold Nyttig å vite 4 5 Mat og drikke 6 7 Overnatting 8 9 Trening og trivsel 10 11 Noen å snakke med

Detaljer

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2

Detaljer

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem

VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG REISEINFORMASJON TIL BARNEGRUPPENE VALLE MARINA Kronisk lungesyke - Astma - Eksem Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

REISEINFORMASJON OM LOS TEQUES

REISEINFORMASJON OM LOS TEQUES REISEINFORMASJON OM LOS TEQUES Adresse til Los Teques Los Teques Avda.Guayadeque no.6 E- 35 130 Puerto Rico Gran Canaria Espana Avda. Guayadeques no.6 Det finnes 2 telefonkiosker rett utenfor anlegget.

Detaljer

Poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger Poliklinikk Kongsvinger Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Velkommen til poliklinikkene på Kongsvinger Du har nå mottatt

Detaljer

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Rikshospitalet, seksjon for Behandlingsreiser Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin

Detaljer

Velkommen til Avdeling for nyfødte. Barne- og ungdomsklinikken

Velkommen til Avdeling for nyfødte. Barne- og ungdomsklinikken Velkommen til Avdeling for nyfødte Barne- og ungdomsklinikken Avdeling for nyfødte Avdeling for nyfødte har plass til 27 barn og består av tre pasientstuer: Intensivstue for de barna som trenger mest overvåkning.

Detaljer

Poliklinikk Lillehammer

Poliklinikk Lillehammer Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen. Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Gjelder fra 1.

Rehabiliteringsavdelingen. Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik. Gjelder fra 1. En veiledning for deg som skal til behandling på Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Gjelder fra 1. januar 2009 Velkommen til vår avdeling Alle mennesker er spesielle med

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad Informasjon og rettigheter Hanne Kindingstad Informasjon om: Frittsykehusvalg Vestlandspasienten Kjernejournal E-resept Ytelser fra nav Bostøtte Student Helfo Pasientreiser Tt-kort og parkeringskort Kommunale

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D

VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D Kjære familie Gratulerer med barnet! Velkommen til Nyfødt Intensiv 3D. Omtrent 1 av 10 nyfødte vil ha behov for observasjon eller behandling ut over det barselavdelingen

Detaljer