Gode råd ved hjemreise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode råd ved hjemreise"

Transkript

1 Gode råd ved hjemreise

2 Gode råd ved hjemreise Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en vanlig familie. For mange er dette noe dere har vært klare for lenge. For andre kan det virke skremmende å ha ansvaret for barnet som har ligget kortere eller lengre tid på sykehuset. Det tar som regel litt tid før man finner rytmen og føler seg helt fortrolig med situasjonen. Vi håper at dere har fått god anledning til å bli kjent med barnet deres i avdelingen, og lært å kjenne barnets signaler. Denne brosjyren er laget for dere som har fått et prematurt barn. Vi håper at disse rådene kan være til nytte for dere når dere kommer hjem.

3 Samspill og stimulering På nyfødtavdelingen har barnet vært i et miljø med mye sanseinntrykk og stimuli. Personalet på avdelingen har prøvd å redusere stimuli mest mulig. Barnet vil en tid etter utskrivelsen være preget av å ha vært i et miljø med mye lyd, lys og andre stimuli. Det kan dere merke for eksempel ved at barnet reagerer med uro og mistrivsel på nye situasjoner og nye omgivelser. Det er nå svært viktig at dere legger vekt på normal kontakt og samspill når dere kommer hjem. Barnet trenger mye fysisk og psykisk kontakt og samvær med mor/far/søsken for å utvikle seg. Men det har også behov for ro og pauser innimellom. Når barnet gråter, er det ikke nødvendigvis fordi det er sultent. Kanskje det vil ha kontakt med deg? Eller kanskje det trenger litt ro, fred og pause fra omgivelsene? Øv deg på å tolke ditt barns signaler! Dette krever øvelse fordi signalene ofte er kortvarige og uklare. Men det er viktig at dere prøver å finne ut av dette. Slik lærer barnet at det kan være med på å påvirke omgivelsene sine. Det er derfor lurt å beskytte for tidlig fødte barn mot for mange påvirkninger samtidig. Det kan dere gjøre ved å: - ha en rolig og regelmessig rytme i hverdagen - introduser barnet for nye mennesker og nye omgivelser gradvis

4 For tidlig fødte barns utvikling Når du ser på ditt for tidlig fødte barns utvikling må du huske å se det ut fra korrigert alder. Dvs. fra den tid barnet skulle vært født (termin). (Eks. barnet er født 8 uker for tidlig når barnet er 4 mnd. gammelt kronologisk alder er korrigert alder 2 mnd.) Korrigert alder brukes i vurderingen av barnets utvikling. Du kan derfor ikke sammenligne ditt for tidlig fødte barn med fullbårne barn født på samme tid. Det er for øvrig vanskelig å sammenligne barns utvikling fordi alle utvikler seg forskjellig og normalvariasjonene er store. De fleste barn følger sin egen vekst- og utviklingskurve. Det er viktig at barnet viser en god utvikling, trivsel og gir god kontakt. I tiden etter dere har kommet hjem vil mange for tidlig fødte barn ha en større økning av vekt, lengde og hodeomkrets enn fullbårne barn. Dette er normalt og forventet, og det vil bli fulgt opp på helsestasjonen. Det kan ta 1-2 år før for tidlig fødte barn har tatt igjen for den tiden de er født for tidlig. Den mentale del av utviklingen hentes ofte inn igjen først. Vekst og motoriske ferdigheter hentes inn over lengre tid.

5 Mat og vitaminer Når barnet reiser hjem fra nyfødtavdelingen får det morsmelk eller morsmelkerstatning. Vi anbefaler selvregulering ved amming, men maksimalt 4 timer mellom måltidene til barnet er 3,5 kilo. Gi mat ca. hver 4. time når barnet får morsmelkerstatning. Det er ikke nødvendig å vekke barnet om natten for å gi det mat, men de aller fleste barn vil ha et nattmåltid. Når skal barnet begynne med fast føde? Til barn som er født mye for tidlig kan dere starte med tillegg av fast føde fra 2-4 måneders korrigert alder, eller 4-6 mnd. etter fødselen. Dette må vurderes etter barnets vekst og trivsel. Diskuter med helsesøster før du begynner. Noen premature barn kan ha problemer med å svelge og kan lett brekke seg. Bruk tid og lag maten tynn som velling, gå gradvis over til mer normal konsistens. For å unngå vegring mot nye smaker og konsistenser, er det viktig å ikke vente for lenge med å introdusere fast føde for premature barn.

6 Vitaminer og jern På grunn av lavt jerndepot og rask vekst trenger for tidlig fødte barn tilskudd av jern og vitaminer. Jern. For barn med fødselsvekt under 2500gram, gis det tilskudd av jern (Neo Fer mikstur) fra 4 uker til 1 års alder. For å få en best mulig oppsuging av jernet, anbefales det gitt mellom måltidene. Dersom barnet kun får morsmelk betyr ikke dette så mye. Er det vanskelig å få til, er det bedre at du gir det før et måltid enn ikke i det hele tatt. Nycoplus Multi eller annet multivitaminpreparat gis i første leveår. Dette kan erstattes med tran fra 4-6 ukers korrigert alder. Du får resept på disse tilskuddene før hjemreise. Temperatur Etter hjemkomst trenger du stort sett ikke ta andre forholdsregler enn om barnet var født til vanlig tid. På nyfødtavdelingen er det spesielt varmt. Hjemme kan du ha vanlig stuetemperatur. På soverommet bør det ikke være varmere enn 18 grader C, men heller ikke for kaldt. Kle barnet etter temperaturen, ha gjerne på en lue på soverommet. Legg ikke barnet rett under et åpent vindu. For å forebygge krybbedød anbefales det at barnet skal ligge i ryggleie fram til det snur seg selv. Pass på at hodet ligger vekselvis til høyre og venstre.

7 Bruk sunn fornuft når det gjelder å ta barnet ut på trilletur. Se på gradestokken og ta hensyn til vinden. Når gradestokken viser under 10 grader C og ved sterk vind er det best inne. Øk tiden dere er ute gradvis. Selvsagt kan du umiddelbart ta barnet ut i bilen. Sikring av barn i bil For de minste barna kan bilsetene virke litt store. For å få barnet i et stabilt og behagelig leie kan dere den første tiden bygge opp med et teppe under barnets sete og for eksempel en tepperull rundt barnet. Trafikksikkerhetsmessig er det best for barnet å sitte i en bakovervendt spedbarnstol hvor belastningen ved en kollisjon blir fordelt på hele barnets rygg. Barna skal likevel ikke sitte for lenge, maks opptil 30 min anbefales av fysioterapeut i starten. Se ellers egne brosjyrer for sikring av barn i bil, eller bruk nettsidene til Trygg Trafikk,

8 Unngå smitte En del av de minste for tidlig fødte barna kan være spesielt mottakelige for smittsomme sykdommer i tiden etter de er kommet hjem fra sykehuset. Unngå å utsette barnet for unødig smitte: Unngå besøk av barn og voksne som er syke eller forkjølet. Unngå å ta barnet med på steder med økt risiko for smitte, for eksempel kjøpesenter, store forsamlinger osv. Er foreldre eller søsken syke: - god håndhygiene - unngå å hoste eller nyse i barnets nærhet - unngå å kysse det lille barnet Røyking Premature har ofte lungeproblemer i nyfødtperioden. Noen er respiratorbehandlet og enkelte har hatt oksygenbehov i flere uker. Alle spedbarn og spesielt premature har følsomme slimhinner i luftveier og lunger. De er derfor mer utsatt for lungesykdommer som f. eks. bronkitt og lungebetennelse. Tobakksrøyk irriterer luftveiene og er derfor uheldig og må unngås i rommet/boligene der barnet oppholder seg. Forskning har vist at nikotininnholdet er fire ganger større i morsmelk enn i morens blod. Dette skulle være en god grunn for å slutte å røyke. Dersom du ikke klarer det, er det best å ta røyken like etter at du har ammet og brystet er tomt. Da går mest mulig nikotin ut av kroppen før ny melk blir produsert til neste måltid.

9 Helsestasjonen Alle barn får tilbud om kontakt med helsestasjonen i det distriktet de bor. Helsestasjonen har bl.a. helsesøster og lege. I tillegg har de tett kontakt med andre instanser i kommunen, f. eks. fysioterapeut. Helsestasjonen har mange oppgaver og tilbud. De driver bl.a. helseopplysning, foreldreveiledning, helseundersøkelser og vaksinering. Målet for helsestasjonen er å fremme god helse blant barn og unge. Mange av dere har fått kontakt med helsesøster mens barnet har vært innlagt på sykehuset. Fra fødeavdelingen har helsestasjonen fått fødselsmelding. De får tilsendt helsestasjonsrapport fra sykepleier og epikrise fra lege når barnet skrives ut fra nyfødtavdelingen. Her beskrives barnets forløp og behandling og evt. beskjeder om ting som skal følges spesielt opp på helsestasjonen. Når du kommer hjem kan helsestasjonen brukes til veiledning og rådgiving på alle spørsmål du måtte ha i forbindelse med barnet ditt. F.eks. om ernæring/amming, såre brystvorter, vektkontroll, søvn, sår hud, motorisk og mental utvikling, samspill og kontakt. Noen helsestasjoner har grupper for nybakte foreldre. Spør på din helsestasjon.

10 Vaksiner Det anbefales at for tidlig fødte barn får de vaksinene som er i vaksinasjonsprogrammet. Vaksinene gis til vanlig tid, dvs. etter kronologisk alder. Det er viktig at barna får disse vaksinene for å unngå smitte. Vaksinene gis på helsestasjonen. Fastlege I tillegg til å gå på helsestasjonen må barnet ha fastlege. Dersom ikke annet er bestemt, vil barnet få samme lege som mor har. Egen lege brukes når barnet er sykt. Gode søvnvaner Finne en rytme/ritual for sengetid (natt) - gradvis nedtrapping av aktivitet (rolig før sengetid) - markere forskjell på dag og natt (nattøy, mørkt rom) - bading om kvelden kan virke søvndyssende (eller omvendt) - gjenta det samme ritualet hver kveld - forsøk å holde fast leggetid (lørdag som ukedag) Unngå at barnet blir overtrett - regelmessige faste sovetider på dagen - begrense inntrykk/aktivitet om kvelden - bør ikke kutte ut dagssøvn (i håp om bedre nattesøvn)

11 Lær barnet å sovne av seg selv - det bør unngås at barnet vender seg til å sovne med brystet eller flasken i munnen - ikke vugge, rugge eller klappe barnet i søvn - noen barn gråter litt før de sovner, dette er normalt Nattmåltidet: Mat ikke kos - det bør kun gis mat om natten (kos virker som belønning) - helst ikke nattmåltid til barn over 6 mnd. alder (korrigert alder) - det er ikke nødvendig med bleieskift om natten hvis huden er fin, og barnet ikke har hatt avføring Unngå å ta barnet opp hvis det våkner - forsøk å roe barnet i sengen med stemme eller berøring - evt. bleieskift i sengen hvis nødvendig - å ta barnet opp i foreldresengen blir lett en vane - hvis barnet ammes er det ofte bedre at faren forsøker å roe barnet (når man skal slutte med nattmåltidet er dette spesielt viktig).

12 Oppfølging av for tidlig fødte barn Barn med fødselsvekt over 1000 gram eller ga 28 uker, og som har hatt et ukomplisert forløp i nyfødtperioden, følges opp med vanlige konsultasjoner på helsestasjonen i hjemkommunen. Barn med fødselsvekt under 1000 gram eller ga 28 uker følges opp med vanlige, evt. litt hyppigere konsultasjoner hos helsesøster og lege på helsestasjonen. I tillegg blir barn med fødselsvekt under 1000 gram fulgt opp på Barnepoliklinikken på sykehuset etter følgende skjema: 1-2 måneder etter utreise: Time hos lege på Barnepoliklinikken, gjerne sammen med fysioterapeut. 6 måneder korrigert alder: Time hos lege på Barnepoliklinikken. 12 måneder korrigert alder: Time hos lege på Barnepoliklinikken 3 år kronologisk alder 5 år kronologisk alder Utover dette blir barnet evt. fulgt opp etter individuell vurdering.

13 Er det noe dere lurer på etter at dere har kommet hjem? Da er dere velkommen til å ta kontakt med oppfølgingssykepleier eller NAST -Nyfødtavdelingens Ambulerende Sykepleietjeneste Telefon Er ingen til stede, så legg igjen beskjed så ringer vi tilbake til deg. Her kan du komme med store og små spørsmål og tanker som du lurer på omkring ditt for tidlig fødte barn. Nyfødtavdelingen, 3D, SiR 20/ Rev. okt Jorunn Elise Eggebø

Velkommen til Neonatal intensiv

Velkommen til Neonatal intensiv Velkommen til Neonatal intensiv KJÆRE FORELDRE Gratulerer med barnet! Vi ønsker at oppholdet på avdelinga her hos oss skal bli så godt som mulig. Denne brosjyren er derfor ment til å gi dere nyttig informasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D

VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D VELKOMMEN TIL NYFØDT INTENSIV 3D Kjære familie Gratulerer med barnet! Velkommen til Nyfødt Intensiv 3D. Omtrent 1 av 10 nyfødte vil ha behov for observasjon eller behandling ut over det barselavdelingen

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden

Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Helsedirektoratet Postadresse: Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 200 50 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Trykkeri: Andvord Grafisk 10. opplag

Detaljer

Velkommen til BARSELAVDELINGENE

Velkommen til BARSELAVDELINGENE Velkommen til BARSELAVDELINGENE VELKOMMEN TIL BARSELAVDELINGEN Til lykke med det nyfødte barnet En ny periode i livet har begynt, dere har blitt foreldre til et lite barn. Barnet trenger stell, mat, varme

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Norsk. Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Norsk. Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. Norsk Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering. 1 Innhold Innhold... 2 Hvorfor er det bra å amme?... 3 Sugetak og tilkobling illustrasjon... 4 Vanlige ammestillinger....

Detaljer

Velkommen til Avdeling for nyfødte. Barne- og ungdomsklinikken

Velkommen til Avdeling for nyfødte. Barne- og ungdomsklinikken Velkommen til Avdeling for nyfødte Barne- og ungdomsklinikken Avdeling for nyfødte Avdeling for nyfødte har plass til 27 barn og består av tre pasientstuer: Intensivstue for de barna som trenger mest overvåkning.

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

Velkommen til Neonatal intensiv seksjon

Velkommen til Neonatal intensiv seksjon Velkommen til Neonatal intensiv seksjon Ålesund sjukehus Barne- og ungdomsavdelingen Neonatal intensiv seksjon Telefon: 70 16 76 00 Kjære foreldre Gratulerer med barnet! Vi ønsker å legge til rette for

Detaljer

Vi gratulerer med en flott baby. Føde-barsel-seksjonen

Vi gratulerer med en flott baby. Føde-barsel-seksjonen Vi gratulerer med en flott baby Føde-barsel-seksjonen Vi gratulerer med en flott baby! Født: Kl: Vekt: Lengde: Hodeomkrets: Barnepleier: Jordmor: Lege: En ny familie er dannet. Fra barnet er veldig lite

Detaljer

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Pasientguide Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Velkommen til føde- og gynekologisk enhet Vi er en kombinert føde-/barsel- og gynekologisk avdeling. Her møter du barnepleiere, jordmødre, gynekologer,

Detaljer

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus

Pasientguide. Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Pasientguide Velkommen til «føden» ved Hammerfest sykehus Velkommen til føde- og gynekologisk enhet Vi er en kombinert føde-/barsel- og gynekologisk avdeling. Her møter du barnepleiere, jordmødre, gynekologer,

Detaljer

En må gi seg tid til å lære

En må gi seg tid til å lære Råd om amming En må gi seg tid til å lære Starten kan være litt tøff, men etter noen uker får man som regel en rutine og en døgnrytme som fungerer. Ikke gi opp for tidlig! Gi deg selv og babyen nok tid

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009.

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009. BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune 2009. Utarbeidet av helsesøster Nina Misvær i 2000. Sist revidert i august 2009 av Bjørg T. Dysthe, smittevernoverlege,

Detaljer

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri 1 INNHOLD Jeg er gravid! Den dagen du får vite at du skal bli mor, settes mange tanker og følelser i sving. Forventning og usikkerhet,

Detaljer

Bærum sykehus Barselseksjonen. Velkommen til barsel

Bærum sykehus Barselseksjonen. Velkommen til barsel Bærum sykehus Barselseksjonen Velkommen til barsel VELKOMMEN TIL BARSELSEKSJONEN BÆRUM SYKEHUS Kjære barselkvinne Først vil vi gratulere deg med den nye verdensborgeren, og ønske deg velkommen til barselposten

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN BÆRUM KOMMUNE Utarbeidet av helsesøster Nina Misvær i 2000 og revidert i 2002 og september 2003 Det er blant annet tatt utgangspunkt i en brosjyre fra Trondheim kommune

Detaljer

Til deg som har fått barn

Til deg som har fått barn Til deg som har fått barn SØ-109003 3 4 6 8 13 16 Innhold Kjære barselkvinne Barseltiden Amming Ammeteknikk Bra å vite om barnet Generell informasjon Kjære barselkvinne Gratulerer med det nye barnet! Vi

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Til deg som har fått barn 1

Til deg som har fått barn 1 Til deg som har fått barn Til deg som har fått barn 1 Kjære barselkvinne Gratulerer med det nye barnet! Vi arbeider for at du og din familie vil trives hos oss og at oppholdet blir en positiv opplevelse.

Detaljer

Morsmelk, amming og pumping

Morsmelk, amming og pumping Morsmelk, amming og pumping -for deg som har barnet på nyfødtintensiv seksjon Det oppleves ofte som en vanskelig situasjon når barnet overflyttes til Nyfødtintensiv seksjon, og du selv er på barsel et

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER

SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no 2 Kompendiets innhold og litteraturliste: Velkommen

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE Åsnes Grue Våler INFORMASJONSBROSJYRE FOR FORELDRE MED BARN I BARNEHAGE 1 Brosjyren er utarbeidet av Våler helsestasjon i samarbeid med barnehagene i 2003 Sist revidert april 2009 Godkjent av smittevernlegen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET

VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET VELKOMMEN TIL BARSELHOTELLET Velkommen til Barselhotellet Gratulerer! Det er med glede vi kan ønske deg/dere og den lille, kanskje til og med de små, velkommen til Barselhotellet. Her er mor og barn sammen

Detaljer

Kompendiets innhold og litteraturliste:

Kompendiets innhold og litteraturliste: SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no 2 Kompendiets innhold og litteraturliste: TIL

Detaljer

Hva skjer vanligvis med mors stemme når hun snakker til det nyfødte barnet sitt? s. 15

Hva skjer vanligvis med mors stemme når hun snakker til det nyfødte barnet sitt? s. 15 STUDIESPØRSMÅL TIL BOKEN MAMMA FOR FØRSTE GANG Av Gro Nylander Fra livmor til morsbryst nyfødt og målrettet Hvorfor er det ideelt at mor er den første som berører barnet uten hansker? s. 14 Kan et fullbåret,

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN

AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN AMMING NOEN GODE RÅD PÅ VEIEN Innhold: - Starten på amming og melkeproduksjon - Ammestillinger - En god start på ammingen - Stimuler utdrivingsrefleksen får du legger barnet til - Ammeråd - Amming av tvillinger

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer