Vi skal se på: Hjelpemiddel versus læremiddel. Lingdys: lese- og skrivestøae for norsk. Lingright: lese- og skrivestøae for engelsk (for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi skal se på: Hjelpemiddel versus læremiddel. Lingdys: lese- og skrivestøae for norsk. Lingright: lese- og skrivestøae for engelsk (for"

Transkript

1 Lingdys, Lingright, Lingspeak, Linglyder Vi skal se på: Hjelpemiddel versus læremiddel. Lingdys: lese- og skrivestøae for norsk. Lingright: lese- og skrivestøae for engelsk (for norskspråklige). Lingdys Tysk: lese- og skrivestøae for tysk (for norskspråklige). Lingspeak: dokumentleser og skjermleser. Linglyder: LydstøAet skriving (lyderingsprogram). 1

2 Hva er et hjelpemiddel? Hjelpemiddelprogram kan beskrives som programmer som skal kompensere for brukerens manglende ferdigheter. «Hjelpemiddelprogram brukes for å bedre medlemmets funksjonsevne. Disse programmene er direkte knyttet til medlemmets funksjonsevne og er derfor innenfor folketrygdens ansvarsområde.» (Rundskriv, 10-7 Bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd, hap:// Endret ). Hva er et læremiddel (pedagogisk programvare)? Felles for denne programvaregruppen er at målet for brukeren er læring (som kunnskapstilegnelse, ferdighetstilegnelse eller eventuelt holdningsendring). «Bruken av denne type programmer er oftest tidsbegrenset og i en læringssituasjon. Det er skoleeiers ansvar å anskaffe medlemmet nødvendige læremidler. Det presiseres at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående skole må holde seg selv med undervisningsmateriell». (Rundskriv, 10-7 Bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd, hap:// Endret ). 2

3 Lingdys, Lingdys Tysk og Lingright er godkjent for bruk på prøver og eksamener i henhold Pl Utdanningsdirektoratets retningslinjer. Lingdys, Lingdys Tysk og Lingright er hjelpemiddelgodkjent programvare for dyslekpkere via søknad Pl NAV Hjelpemiddelsentral. Lingit Blbyr skolepakker eaer den enkelte skole, kommune eller fylke sia behov. Det er elevens verktøy og hjelpemiddel, lærerens oppgave er å øke nyhen. Å arbeide i/med digital tekst er bra. Bruk tegnsevng i tekst for god opplesbarhet. 3

4 Lar brukeren lese teksten OG huske/forstå den. Dokumentleser/oppleser vs. Skjermleser. Oppleser: tekstleser som bare kan lese tekst i sia eget vindu. Skjermleser: tekstleser som kan lese over alt på din Windows- maskin. Lingspeak kan brukes både som oppleser og som universell skjermleser. Lingspeaks oppleservindu. Her kan Lingspeak brukes som en enkel oppleser. Lagre lydfil. Justere lesehaspghet. Velge stemme: du velger blant alle SAPI- stemmene som fins på maskinen din. Tilpasse visning. Lingspeak (forts.) Lingspeak som skjermleser. Lingspeak har brukerstyrt skjermleserfunksjon brukeren bestemmer selv hva som skal leses. PrakPsk talt all tekst som vises på pc- skjermen kan høytleses av Lingspeak. DeAe inkluderer tekst i pdf- dokument. NB! Pdf- er med kopierbar tekst. Leser også tekst som er knyaa Pl ikon og bilder. To lesemåter med Lingspeak i bakgrunnen: For menyer, ikoner, korte tekster (et avsnia): Pek + [CTRL]. For lengre tekster (mer enn et avsnia): Marker + SHIFT. 4

5 Lingspeak - hovedvindu Når du åpner Lingspeak, ser du hovedvinduet: Lingspeak hovedvindu (forts.) Skrive inn, lime inn eller skanne inn tekst: Lagre teksten i vinduet som tekstdokument, slik at du kan åpne det senere: 5

6 Lingspeak hovedvindu (forts.) Spille av, pause og stoppe teksten i hovedvinduet. Hvert ord blir markert under lesing. DeAe er samlesing, som styrker ordgjenkjenning og spmulerer både syn og hørsel. Justere haspghet og volum på talesyntesen Lagre teksten som lydfil lag din egen lydbok! Legg lydfilen på en mobiltelefon eller mp3- spiller, så kan du gjøre andre Png mens du leser. Endre talesyntese/stemme. Lingspeak skjermleser. Ved å peke med musa og klikke på CTRL- tasten mens Lingspeak er åpent, vil Lingspeak lese teksten som den finner. Teksten vises i et eget vindu opplesingsvinduet. DeAe er samlesing, som styrker ordgjenkjenning og spmulerer både syn og hørsel. DeAe er en fin måte å lese tekst med små bokstaver, som oje er Plfellet i menyer i programmer og på nea. Denne lesemåten er også fint å bruke på ikoner. Merk at brukeren SELV bestemmer hvilken tekst som skal leses. Pek + CTRL Eksempel: Pek på Lingspeak- ikonet på skrivebordet og klikk på CTRL. 6

7 Lingspeak skjermleser (forts.) Ved å markere tekst og klikke på SHIFT- tasten, vil Lingspeak lese teksten du har markert. Teksten vises i et eget vindu opplesingsvinduet. Hvert ord blir markert under lesing. DeAe er samlesing, som styrker ordgjenkjenning og spmulerer både syn og hørsel. DeAe er en fin måte å lese lengre tekster på. Lingspeak innsbllinger Du åpner innspllinger i Lingspeak fra «Vis» i menyen: Under «Utseende» kan du splle inn hvordan hovedvinduet og opplesingsvinduet skal se ut. Du justerer skrijstørrelse, skrijtype, skrijfarge og bakgrunnsfarge. Du kan huke av for et fargefilter som legger seg over resten av skjermen når noe leses i opplesingsvinduet. Da blir det mer fokus på teksten. 7

8 Linglyder LydstøAet skriving : Høytleser bokstavene lydert eaer hvert som du skriver dem. Høytleser ord eaer hvert som du skriver ordene ferdig (med talesyntese). Seks ulike lyderingsstemmer å velge mellom. Iver og Åsa er barnestemmer og Arnstein har skarre- r InnsPlling av Linglyder: Når Linglyder er åpent, ligger ikonet nede Pl høyre ved klokka på skjermen. Høyreklikk for å åpne menyen: Linglyder (forts.) Om du velger «InnsPllinger» fra høyreklikkmenyen, kan du bestemme hvilken stemme som skal lydere og hvilken talesyntese som skal lese ord. Tips: Linglyder kan brukes i skriveopplæringa, både i barnehage og skole. Det kan inngå i metoden «Å skrive seg Bl lesing». 8

9 Lingdys er svært enkelt i bruk: start programmet, så hjelper det deg når det kan. Lingdys gir lese- og skrivestøae for norsk (nynorsk og bokmål). Målform bestemmer man med språkinnspllinga i skriveprogrammet sia eller på pc- en: Velger du norsk (nynorsk), vil Lingdys gi deg hjelp på nynorsk. Velger du norsk (bokmål), hjelper den deg å lese og skrive på bokmål. Skriver du på et annet språk enn norsk, blir Lingdys «passivt». Lingdys Plpasser seg alle typer brukere, fra lese- og skrivesterke Pl dyslekpkere. Lingdys har en krajigere stavekontroll enn vanlige skriveprogrammer. Kombinert ordfullføring og stavekontroll. InnsPllinger i Lingdys kan Plpasse programmet bedre Pl brukeren. Lingdys (forts.) StøAe i programmer som for eksempel: MS Word*, Writer, Outlook, Internet Explorer, Wordpad*, Notepad (NoPsblokk) m.fl. Internet Explorer* (for eksempel når du skriver eller leser på Facebook, Gmail, søkevindu og andre tekstvinduer i nealeseren). Lingdys er eneste skrivestøaeprodukt som også gir alternapv om du har skrevet et ord som er lovlig. Lingdys hjelper derfor også sterkere språkbrukere. Eksempel: vill og vil: lydlig lik, begge lovlig - > ordbok. Lingdys endrer bare på teksten din når du selv ønsker det. Ingen autokorrektur: brukeren har selv full kontroll på skriveprosessen. DeAe gjør skrivinga Pl en læringssituasjon. 9

10 Lingdys (forts.) Flere ordbøker: Norsk ordbok for grunnskolen (Kunnskapsforlaget). Cappelen Damm norsk ordbok. Nynorskordboka (Samlaget). Ordboka har høytlesing. Lingdys håndterer særskriving Eksempel: Data masjin, 5me plan, dag mamma! datamaskin, 5meplan, dagmamma. Lingdys vokser med brukerens språklige utvikling. Eksempel: justering av størrelse på ordbok. Personlige innspllinger tar en enkelt med videre Pl ny PC. Mulighet for personlig Plpassing. Lingdys håndterer skrivefeil som er typisk for dialekten Pl brukeren. Brukeren kan legge inn egne ord (som for eksempel navn). Lingdys (forts.) LesestøAe Du velger mellom Lingits to egenutviklede unike HTS- stemmer: Inger og Isak. Inger enkeltord markedets første norske enkeltordstemme: leser i forslagsvinduet. Inger og Isak leser like godt på både bokmål og nynorsk. Inger og Isak er de eneste stemmene på markedet som Plpasses begge målformer. NyA: Leser over alt på datamaskina, fra forslagsvinduet. Du justerer lesehaspghet eaer eget ønske. 10

11 To Bng vises når Lingdys åpnes: 1. Forslagsvinduet vises på skjermen: 2. Ikonet for Lingdys vises nede Bl høyre ved klokka på skjermen: Høyreklikkmenyen i Lingdys: Når du klikker med høyre musetast på Lingdys- ikonet nede Pl høyre kan du: AvsluAe Lingdys slå av programmet. Om Lingdys sjekke hvilken versjon du har. Se eaer oppdatering finnes det en nyere versjon enn min? krever nea. Vis innspllinger gå Pl innspllingspanelet. 11

12 Eksportere og importere brukerinnsbllinger 1. Om du skal bruke Lingdys på en annen pc enn din vanlige, kan du flyae med deg de innspllingene som er gjort under «InnsPllinger» i Lingdys på din pc. Da får du med deg dine brukerord, brukerregler og andre innspllinger som er gjort. Gå Pl Start- menyen og velg «Alle programmer». Finn Lingdys- mappa og gå Pl «Lingdys- Plbehør»- mappa. Velg «Eksporter brukerinnspllinger» Eksportere og importere brukerinnsbllinger 2 Lagre filen: Velg hvor du vil lagre filen med brukerinnspllingene dine. Du kan f.eks. lagre dem på en minnepenn. Importere filen: På den andre pc- en: Gå Pl Start- menyen og velg «Alle programmer». Finn Lingdys- mappa og gå Pl «Lingdys- Plbehør»- mappa. Velg «Importer brukerinnspllinger». Finn stedet du har lagret filen og velg åpne. Nå er brukerinnspllingene fra den første pc- en importert i Lingdys på den andre pc- en. 12

13 Når du skriver noe, f.eks. i Word, vil Lingdys vise ordforslag i forslagsvinduet. Det er to typer ordforslag: 1. Ordforslag MENS du skriver (ordfullføring/prediksjon) Du får forslag Bl ord som starter med den bokstaven du har skrevet. Denne funksjonen kan være nyzg for personer som sliter med å finne rikbge ord og som trenger å få akbvert ordminnet sih. 2. Ordforslag ETTER at du har skrevet et ord (stavekontroll). Denne kontrollen tar høyde for feilstavinger. DeHe er en kra\igere kontroll av rehskrivingen, siden programmet nå registrerer hva du har skrevet og kan bruke sine stavekontrollregler. Forslagsvinduet i Lingdys 1: Du kan gjøre følgende fra forslagsvinduet: SeAe inn et markert ord med funksjonstast vist bak ordet: eller pil: Slå opp et markert ord i ordbok: LyA på markert ord: Avbryt høytlesing: Gå Pl hjelp/brukermanual: Åpne innspllinger: 13

14 Forslagsvinduet i Lingdys 2: Du kan legge ned forslagsvinduet ved å klikke på X- ikonet øverst Pl høyre: Da legger forslagsvinduet seg ned og du henter det opp igjen ved å klikke på ikonet på oppgavelinja: Tips: Legg ned forslagsvinduet mens du skriver for å unngå «støy» på skjermen mens du skriver. Hent opp vinduet igjen når du er klar for å gjøre stave- kontroll. Forslagsvinduet i Lingdys 3: Du kan lese tekst overalt ved å markere teksten og klikke på «Les opp»- ikonet i forslagsvinduet. 14

15 Forslagsvinduet i Lingdys 4: Du kan slå opp et ord i ordboka ved å markere ordet og klikke på «Slå opp»- ikonet i forslagsvinduet. Ordbok Ordboka vises i et eget vindu. Ved å klikke på «Les opp tekst»- ikonet øverst Pl høyre kan du lyae på teksten. 15

16 Hjelp Brukermanualen vises når du klikker på «Vis hjelp»- ikonet i forslagsvinduet: I brukermanualvinduet kan du bruke menyen Pl venstre eller klikke på overskrijene i blå skrij. InnsBllinger: Du kan gjøre ulike innspllinger i Lingdys ved å klikke på «Vis innspllinger»- ikonet i forslagsvinduet: InnsPllingene har fem hovedkategorier i toppen: OppseA. Bruker. Regler. Talesyntese. HurPgtaster. 16

17 Herfra og ut: Vise Lingdys/Lingright i praksis. Bruk ev info på slide for bakgrunnsinfo og eksempler på innspllinger. 1 Pme og 15 minuaer her min pause. InnsBllinger, forts. OppseH 1: Denne kategorien har tre undervalg/arkfaner: Forslag. Kontrollmetode. Utseende. 17

18 OppseH 2: Forslag Styrer hvor mange ord som skal vises i forslagsvinduet og hvilke ord som skal vises. Antall forslag: Hvor mange ord skal maks. vises i forslagsvinduet. Minimum et 1, maksimum er 15. Noen brukere klarer fint å forholde seg Pl mange forslag, f.eks. de som er studenter. Størrelse på ordlista: Noen brukere kan slite med at de ikke kjenner mange av ordene som dukker opp i forslagsvinduet. For å unngå «støy» kan ordlista justeres ned slik at ord som ikke er så vanlige blir kuaet ut. Ordlista kan justeres ned fra stor Pl halvstor, halvliten eller liten. Eksempel: Skriv «kjøpe» i Word med antall forslag saa Pl 15. ÅAe ordforslag vises i forslagsvinduet. Skru ned størrelsen ea hakk. Skriv ordet «kjøpe» igjen. Nå vises det sju ordforslag. Vis mih ord først : Om et ord er rikpg stava, vil det vises øverst i forslagsvinduet. Under vil du få alternapver. Eksempel: Skriv «vill» i Word og sjekk forslagsvinduet. Får du «vil» som alternapv? OppseH 3: Forslag Styrer hvor mange ord som skal vises i forslagsvinduet og hvilke ord som skal vises. Sammensetninger: I norsk har vi mange sammensaae ord og vi kan allpd lage nye sammensetninger. Det må en stavekontroll ta høyde for. Eksempel 1: Skriv «dag mama» eller «dag mama» i Word og sjekk forslagsvinduet. Får du «dagmamma» som forslag? Vis prediksjon: Her kan du bestemme om du vil ha ordforslag mens du skriver eller ikke. Dersom du har huket av her, må forslagsvinduet være synlig på skjermen hele Pden. 18

19 OppseH 4: Kontrollmetode: Styrer hvordan stavekontrollen skal foregå. Regelstyrt stavekontroll: Her vil Lingdys gi forslag ved hjelp av reglene som er akpvert under kategorien Regler. Om deae ikke skulle gi resultater, vil Lingdys prøve den vanlige enkle metoden (Bare enkel stavekontroll). Utvidet stavekontroll: Her bruker Lingdys de akpverte reglene sammen med den enkle stavekontrollen. De ordene som forekommer ojest i Lingdys ordlister, legger seg øverst. Bare regler: Her bruker Lingdys bare reglene som er akpvert under Regler. Den enkle stavekontrollmetoden tas ikke i bruk i det hele taa. Bare enkel stavekontroll: Her er det bare den enkle stavekontrollen som kommer med forslag. Denne kan bare endre på ea tegn i det feilstavede ordet (bortsea fra det første), og det er omtrent på denne måten den norske stavekontrollen i Word fungerer. For personer uten lese- og skrivevansker er deae ojest Plstrekkelig. OppseH 5: Kontrollmetode: Styrer hvordan stavekontrollen skal foregå. Eksempel: Sørg for at Regelstyrt stavekontroll er valgt. Skriv «sjerfe» i Word. Hvilke forslag får du i forslagsvinduet? Endre Pl «Utvidet stavekontroll». Skriv «sjerfe» i Word. Hvilke forslag får du nå i forslagsvinduet? Tips: For deg som skriver veldig talemålsnært, altså skriver som du snakker, kan det være best med «Regelstyrt stavekontroll» eller «Bare regler». Hvis du gjør lia andre feil også f.eks. glemmer bokstaver og endinger kan du prøve «Utvidet regelstyrt stave- kontroll». 19

20 OppseH 5: Utseende: Her kan du endre forslagsvinduet Tema: Her kan du endre ikonene Blå flyt: Rosa flyt: Skri\type: Velg skrijtype og størrelse som skal vises i forslagsvinduet. Ikonstørrelse: Velg små ikoner. Primær: eller store ikoner. Solid: Bruker Brukerord: Her kan du registrere ord som er rikpge, men som ikke blir godtaa av Lingdys. DeAe er oje navn på personer, steder, osv. I Pllegg kan du skrive inn «vanlige ord» for at de skal få prioritet i forslagsvinduet. Da kommer de langt opp i forslagslista. Eksempel: Skriv «sjøt» i Word. Sjekk hvor i lista «kjøa» dukker opp. Gå Pl Brukerord og skriv «kjøa» og klikk på «NyA ord». Sjekk ordet «sjøt» i Word igjen. Hvor kommer ordet «kjøa» i forslagslista nå? 20

21 Bruker Brukerregler: Her kan du lage regler for feilstavinger som ikke blir fanget av stavekontrollen i Lingdys. Eksempel: Skriv ordet «gælve» i Word. Får du forslaget «golvet» i forslagsvinduet? Gå Pl Brukerregler og skriv «gælve» i «Feilstaving:». Skriv «golvet» i «ErstaAes med:» og klikk på «Legg Pl». Sjekk ordet «gælve» på nya. Får du forslaget «golvet» i forslagsvinduet nå? Regler Her skal «Vanlige feil» være huket av. I Pllegg kan du huke av for: «Vanlige vokalfeil» - for den som oje forveksler vokaler og skriver feil vokal. Blander æ og e, f.eks. «Visuelle feil» - for den som forveksler bokstaver som ligner hverandre utseendemessig, f.eks. pbd. Klikk også på plusstegnet for området i Norge som er aktuelt og velg dereaer fylke og nærmere geografisk område. Huk av for det eller de områdene som ligger nærmest Pl talemålet. Da akpverer du stavekontrollregler som reaer talemålsnære skrivefeil. 21

22 Talesyntese Du kan velge hvilken stemme som skal lese for deg. Stemme: Her velger du hvilken stemme som leser når du markerer en tekst utenfor forslagsvinduet. TalehasBghet: Her justerer du hvor fort stemmen skal snakke. Dra spaken mot venstre for saktere tale og mot høyre for hurpgere. Stemme i forslagsvinduet: Her bestemmer du hvilken stemme som skal enkeltord som du markerer i forslagsvinduet. HurBgtaster Generelle hurbgtaster: Her kan du velge egne hurpgtastkombinasjoner for noen funksjoner i forslagsvinduet. SeHe inn forslag: Her er det forhåndsdefinert at funksjonstastene fra F2 Pl F11 er hurpgtaster for innsevng av ord fra forslagslista. Du kan endre Pl andre hurpgtaster/ kombinasjoner hvis du vil. 22

23 La kursdeltakerne prøve Lingspeak og Lingdys i 10 minuher 2 Pmer og 15 min her. 10 min pause. Herfra og ut: Lingright + ev Lingdys Tysk og info om lisenser/diverse. Vis Lingright (ev Lingdys Tysk) praksis. Bruk slide som bakgrunnsinfo og for eksempler på bruk. Engelsk lese- og skrivestøae. IdenPsk med Lingdys i brukergrensesnia og funksjoner. Lingright vokser med brukeren. For grunnskoleelever: start gjerne med ordlistestørrelse halvliten (standard er stor ), og utvid ordlista i takt med at ordplfanget Pl eleven øker. Ordbok. Norsk- engelsk og engelsk- norsk ordbok fra Cappelen Damm. Slå opp norsk ord: NyVg hjelp når en trenger Pps for å finne rea engelsk ord eller uarykk. LesestøAe Engelsk stemme (Nuance Serena, Cepstral David i eldre versjoner) følger med Lingright Leser over alt på datamaskina, fra forslagsvinduet. 23

24 Lingright (forts.) For å bruke Lingright i Word, må du endre språkinnspllingen fra norsk Pl engelsk: Du finner språkvalget i Word nederst i Word- vinduet: Klikk på språkvalget, så får du opp vinduet for språkvalg. Velg en engelsk ordliste (USA eller Storbritannia). Klikk OK. Lingright er nå akpvt i Word. Forslagsvinduet i Lingright: IdenPsk med Lingdys sia forslagsvindu, med ea unntak: Eget felt og knapp for å slå opp norske ord i engelsk ordbok. Eksempel: Prøv å slå opp ordet «sykkel» i engelsk ordbok. 24

25 SeHe inn ord fra norsk engelsk ordbok: Når du har slåa opp et norsk ord og funnet det rikpge engelske ordet, kan du klikke på ordet for å seae det inn der musemarkøren din står: Tysk lese- og skrivestøae for norskspråklige. IdenPsk med Lingdys og Lingright i brukergrensesnia og funksjoner. Vokser med brukeren. Eksempel: for grunnskoleelever start gjerne med ordliste halvliten (standard er stor ), og utvid ordlista i takt med at ordxorrådet Pl eleven øker. LesestøAe: Tysk stemme (Nunace Anna, Cepstral MaAhias i eldre versjoner) følger med Lingdys Tysk. Ordbok Norsk- tysk og tysk- norsk ordbok fra Cappelen Damm. Slå opp norsk ord: NyVg hjelp når en trenger Pps for å finne rea engelsk ord eller uarykk. 25

26 Forslagsvinduet i Lingdys Tysk: IdenPsk med forslagsvinduet Pl Lingright, men har varsling for ord som i tysk skal skrives med stor forbokstav (substanpv). Demolisenser, veilederlisenser, brukerstøhe, NAV- søknad. Demolisenser. Demolisenser kan lastes ned fra: hap://nedlaspng.lingit.no/demo. E- post med demolisens sendes fra Lingit eaer uxylling av skjema. Veilederlisenser. Kontakt Lingit: Oppgi: Navn, splling, arbeidssted og e- post. Veilederlisenser varer i 6 måneder. Kontakt Lingit på nya eaer 6 mnd. BrukerstøHe. Lingits brukerstøae på nea: hap://lingit.no/nb/brukerstoae. Søknadsskjema hos NAV. haps:// SkjemaveilederPrivatperson?key=

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1196.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.9

Brukerveiledning for Lingright 3.9 Brukerveiledning for Lingright 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.9 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon fra internett...4

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Innhold Hva er Lingdys Spansk?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Innhold Hva er Lingdys Tysk?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon

Detaljer

Brukarhandbok for Lingdys 3.8

Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Brukarhandbok for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Innhald Kva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon frå CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon via

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8.3 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Kom godt i gang

Detaljer

Brukermanual. 2016 Lingit AS

Brukermanual. 2016 Lingit AS Brukermanual 1 Brukermanual Brukermanual 1 2 2 Brukermanual Innholdsfortegnelse 1. Forside 2. Innholdsfortegnelse 3. Kom i gang 4. Installasjon av språkpakke 5. Oppdateringer 6. Skrivestøtte i Lingpilot

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp

Detaljer

Brukarhandbok for Lingdys 3.8

Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Brukarhandbok for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukarhandbok for Lingdys 3.8 Innhald Kva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon frå CD...3 Oppdatering eller installasjon via internett...4 Oppstart

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8.3 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Kom godt i gang

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Bli kjent med CD-ORD 9

Bli kjent med CD-ORD 9 Bli kjent med CD-ORD 9 Innlogging Når du bruker CD-ORD 9 må du logge deg inn i programmet. Dette er fordi man må identifisere seg som gyldig bruker av programmet. Du kan logge deg inn med FEIDE-loginet

Detaljer

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight...

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight... Innhold Hva er LingRight?...3 Å installere LingRight 2.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 5 LingRight for systemadministratorer... 5 Å komme i gang med LingRight...5 Stavekontroll...

Detaljer

Her finner dere et forslag til hvordan dere kan prøve ut CD-ORD enkelt og systematisk for å få en oversikt over hva programmet inneholder.

Her finner dere et forslag til hvordan dere kan prøve ut CD-ORD enkelt og systematisk for å få en oversikt over hva programmet inneholder. Hvordan prøve ut CD-ORD? Her finner dere et forslag til hvordan dere kan prøve ut CD-ORD enkelt og systematisk for å få en oversikt over hva programmet inneholder. CD-ORD er et personlig verktøy som gir

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS

Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS Brukerveiledning Textpilot Pluss Versjon 2.5 Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett Lingvoice

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords Innhold IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Del 5 Pdf-opplesning 5 Opplesning av markert tekst 6 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjelp 9 Innstillinger 9 Opplesning

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 1.5 Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 1.5 Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 1.5 Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Realspeak Nora talesyntese er Nuance opphavsrett. Ordbøker er lisensiert

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

LingDys 3.0 HÅNDBOK. Hva er LingDys? Å installere LingDys 3.0. Å installere fra CD

LingDys 3.0 HÅNDBOK. Hva er LingDys? Å installere LingDys 3.0. Å installere fra CD Innhold LingDys 3.0 HÅNDBOK... 3 Hva er LingDys?... 3 Å installere LingDys 3.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 6 LingDys for systemadministratorer... 6 Å komme i gang med LingDys...

Detaljer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er en utvidelse (eng. extension) for nettleseren Google Chrome, og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Med

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

IntoWords til Mac mikrov.no

IntoWords til Mac mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords til Mac mikrov.no Innhold IntoWords til Mac 4 Overblikk over IntoWords 5 Les opp/pause og Stopp 6 Stemmehastighet 6 Åpne/lukke ordlisten 7 Profiler 7 Innstillinger 7 Profil

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Kurshåndbok. Lingdys 3.6, Lingright 2.6 og Lingspeak 3. www.lingit.no Større leselyst og skriveglede

Kurshåndbok. Lingdys 3.6, Lingright 2.6 og Lingspeak 3. www.lingit.no Større leselyst og skriveglede Kurshåndbok Lingdys 3.6, Lingright 2.6 og Lingspeak 3 www.lingit.no Større leselyst og skriveglede 1 Innhold 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer 3 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger KAPITTEL 5 Innstillinger Innstillingene lar deg kontrollere hvordan ZoomText starter, avslutter og oppfører seg på skrivebordet I Windows under kjøring. Du kan også aktivere automatisk oppdatering, slik

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords mikrov.no Inndhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Opplesning av markert tekst 5 Ordlisten 5 Åpne/lukke ordlisten 6 Profiler 6 Innstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Skole Versjon 2 Lingit AS

Brukerveiledning Textpilot Skole Versjon 2 Lingit AS Brukerveiledning Textpilot Skole Versjon 2 Lingit AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett Lingvoice

Detaljer

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Kom godt i gang med Ordboksverktøyet mikrov.no Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Forord - et lese- og skrivestøttende språkverktøy Ordboksverktøyet kan brukes som forklarings- og rettskrivningsordbok

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker.

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. 9 januar 2012. Laila Brandsdal Johnson Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skanne fra bok til PC. Skal du skanne skolebøker

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook.

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook. Innhold i dette kapitlet: Microsoft Outlook Tilpasning av Microsoft Outlook Noen nyttige hurtigtaster Mozilla Thunderbird Tilpasning av Mozilla Thunderbird Noen nyttige tips Noen nyttige hurtigtaster Webmail

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Referanse for LingRight 2.0

Referanse for LingRight 2.0 Referanse for LingRight 2.0 Systemkrav for LingRight Prosessorhastighet Minne 800 MHz 512 MB LingIT AS anbefaler minst 1 GB minne til Windows XP, 2 GB minne til Windows Vista Harddiskplass Minimum 500

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Referansedokumentasjon for Lingright 3.9

Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 3.9.1196.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingright 3.9 Innhold Systemkrav for Lingright...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 32- eller 64-bits Office...1

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Textpilot Lingit AS

Textpilot Lingit AS Textpilot 3 Innhold 3 Innhold 1 Installasjon og aktivering 5 2 Verktøylinja 7 3 Opplesing 11 4 Ordprediksjon 13 5 Stavekontroll 15 6 Grammatikkontroll 19 7 Ordbok 21 8 Innstillinger i Textpilot 23 1 Språk...

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Referansedokumentasjon for Lingdys Tysk 3.8

Referansedokumentasjon for Lingdys Tysk 3.8 Referansedokumentasjon for Lingdys Tysk 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingdys Tysk 3.8 Innhold Systemkrav for Lingdys Tysk...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 Harddiskplass...1

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under A) Får du ikke Zotero opp i word? Sørg for at du har avsluttet og åpnet word på nytt etter at du har installert de to tingene som skal lastes

Detaljer

Referansedokumentasjon for Lingright 3.8

Referansedokumentasjon for Lingright 3.8 Referansedokumentasjon for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Referansedokumentasjon for Lingright 3.8 Innhold Systemkrav for Lingright...1 Operativsystem...1 Tekstbehandler...1 Harddiskplass...1 Retningslinjer

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Digitale domstoler agenda

Digitale domstoler agenda Digitale domstoler agenda Velkommen Sven-Jørgen Lindsetmo Aktørportalen Kristin Jøingsli fra DA Bruk av digitale utdrag Lars Kirksæther Produksjon av digitale utdrag Morten Værnes - Espen Willas Krokstad

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer