Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded"

Transkript

1

2

3 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder et sedvanlig bredt spekter av numismatiske objekter, bl.a. bra avdeling norske sedler, svenske mynter, tallrike sølv- og gull medalje- og myntsett fra mange land og et meget interessant avsnitt gamle russiske mynter. Videre på fredag har vi bl.a. gode avdelinger bøker, meget omfattende utbud reklameskilt, og mange smykker og sølvtøy. Lørdag starter auksjonen som vanlig med avdeling Norden, der vi spesielt framhever Finland denne gangen, men også meget variert med mange meget gode objekter på de andre landene. Utenfor Norden nevner vi gode avdelinger USA, China, Japan, Malaysia med to meget gode samlinger. Sjekk også utbudet på realisasjonslotter hele verden med bl.a. bedre dublettpartier. Videre har vi mange gode postkort, før vi avslutter med norsk filateli. Her trekker vi fram bl.a. bra avdelinger 20 og 21 mm klassisk, meget uvanlig utbud på stempelmerker og merkater, og en omfattende utstykking kronet posthorn. Noe for enhver smak, og i alle prisklasser. Velkommen til en solfylt og hyggelig auksjonshelg i Oslo. Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! We welcome all customers, new and old, to our summer auction event of 187. We present more than 6 lot numbers, and a total estimate close to 8.4 million NOK. The Friday auction comprises a broad offer of numismatics items. Among others good section Norwegian banknotes, very good coins on Sweden and Russian, a vast number of modern silver and gold medal and coin sets from many countries. Further on Friday for instance good offers on jewels, silverware, comic books (very good Danish collection Anders And), old commercial metal signs, books, good mineral collection, old stocks, militaria items, etc. The Saturday sale starts as usual with Nordic area, of which we mention Finland in particular. However also strong section with several unusual items from the other countries. Further to Europe and Overseas we mention good Malaya (with two very good collections), much China and Japan, good USA. In the BID sections (estimate NOK) among others good duplication lots from a range of countries, also a very strong, genuine Overseas collection with estimate 00 NOK. Later, after a good section postcard, we enter classic Norway philately. We mention in particular good section Norway no. 1, the 20 and 21 mm issues, a range of scarce offers on fiscal stamps, cinderellas etc., and much more. Something in all price ranges, for all sorts of collectors. We wish especially visiting customers welcome to the Norwegian capital in July, in our Oslo office. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: The auction starts: Fredag 18. juli kl Lørdag 19. juli kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 18. juli kl Internett: Fredag 18. juli kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Friday July 18 Saturday July p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday July 18, 3.30 p.m. Internet: Friday July 18, 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Lørdag 12. juli: Mandag - onsdag juli: Torsdag 17. juli: Fredag 18. juli: Lørdag 19. juli: 09 - auksjonsslutt Viewing: Saturday July 12: Monday - Wednesday July 14-16: Thursday July 17: Friday July 18: Saturday July 19: 10 a.m. - 2 p.m. 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 7 p.m. 09 a.m. - end of auction Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 30: mandag - fredag 10-17, lørdag Våre neste Storauksjoner: Auksjon 188: fredag / lørdag oktober 2014 Auksjon 189: fredag / lørdag januar 2015 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Auction 188: Friday / Saturday October 17-18, 2014 Auction 189: Friday / Saturday January 16-17, 2015 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Boks 203, Knud yns vei 9, N-1702 Sarpsborg / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Løtevegen 93, 5337 Rong Auksjonsobjekter kan også leveres til vår samarbeidspartner Bergen Mynt og Seddel, Lyderhornsvei 291, 5171 Loddefjord, / fax: ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 3

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller abonnenter vil kunne få objektene tilsendt med faktura, men dette må anføres på budseddel eller gjøres oppmerksom på ved avgivelse av bud. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4

5 DnB NOR Bank, Haugesund: Danmark (DnB NOR Bank): Sverige (DnB NOR Bank): Tyskland (DnB NOR Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 187, fredag 18. juli kl og lørdag 19. juli kl Bidding Form Auction No. 187, Friday July 18, 4.00 p.m. and Saturday July 19, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! OBJEKTENE HENTES: Kundenr/Customer number: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Navn/Name: Adresse/Address: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Dato/ Date: Signatur/ Signature: Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg og Trondheim INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst,- FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,- TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,- WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi). kolonier/. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. ukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. ukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende turer: Møre og Romsdal / Sogn og Fjordane, ca. uke 38 Trekantbytte, Fredericia Gymnasium, 28/9 kl Innhold Fredag 18. juli kl : Norske mynter 8 Norske sedler 11 Danske og utenlandske mynter 12 Sedler Norden/Hele verden 16 Myntbrev/minnebrev 16 Ca. kl (fra obj. 959): Diverse samlegjenstander 17 Lørdag 19. juli kl : Danmark (fra obj. 1905) 28 Grønland 31 Færøyene 32 Dansk Vestindia 33 Finland 33 Åland 35 Island 35 Sverige 37 Diverse Norden 38 Ca. kl (fra obj. 2853): Europa 39 Ca. kl (fra obj. 3716): Afrika 48 Amerika 48 Asia (inkl. China) 49 it. Kol./Samv.Stater 50 Hele Verden 52 Motiv/tema 53 Realisasjonslotter - Hele Verden 54 Ca. kl (fra obj. 4320): Postkort 55 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 59 Ca. kl (fra obj. 4923): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 65 Ca. kl (fra obj. 5547): Frimerkehefter 65 Portomerker 66 Returmerker 66 Tjenestemerker 66 Gamle brev 66 Diverse samleområder Norge 66 Førstedagsbrev 67 Hjemstedsfilateli 68 Norge, samlinger, lotter & engros 75 Realisasjonslotter - Norge 80 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 7

8 Norske mynter Middelaldermynter F F krone 1691 Kongsberg, glatt kant. Hede 73, Sieg 42. Kv. svak 1, pusset. Rest av to kraftige brosjespor på av. Utgår 1 sk 1, 1653, 1654 og 1664? Godt brukte. Anmerkninger. 1 sk 1655 i kv. 1, NM 233, Schou sk 1662, 1768 samt 4 andre 1 og 2 skillinger fra 16/1-tallet. Godt brukte. 1 sk 1665 i kv. 1, NM 243, Schou sk 1649 i kv. 1/1+, NM 203, Schou 52. Kantavslag, org.etikett fra Zinck-samlingen medfølger. 2 sk 1657 i kv. 1, NM 211, Schou 68. Org.etikett fra Zinck-samlingen medfølger. 2 sk 1659 i kv. 1/1-, dels flatpreg. NM 213 C, Schou sk 1661 i kv. 1, NM 215, Schou sk 1666 i kv. 1, NM 220, Schou sk 1669, 1688, 1706? og Godt brukte. Anmerkninger. 2 sk 1687 i kv. 1/1+ (NM 227). Kraftig blankettfeil som nesten deler mynten i to. 2 sk 1687 i kv. 1/1+. 2 sk 1691 i kv sk 1701, 1742 (sjelden) og Kval.anm. 2 sk 1716 i kv. 1/1+. 2 sk. Lott 4 stk. fra 16/1-tallet. Godt brukte. 4 og 8 sk 1809 kv. 1/1+. 4 sk 1788 kv sk 1809 i kv. 1, med rosetter. 8 sk 1710, lott med 2 stk varianter, forskjellig portrettstørrelse, VK. 0 8 sk 1710 variant (GOR), kv. 1/ sk 1716 kv sk 1753 kv /15 Speciedaler 1798 i kv. 0/01. 1/5 Spd 1798 kv. god øre 1876 kv. 0/ øre 1896/1982. Fin påbegynt samling i Siegalbum med 1896, 1901, 04, 19, 21 u/hull og m/hull, deretter kpl. unntatt 1942 London. a snittkval. 25 øre 1896 kv. god øre 1897 i kv. 0, prakt. 25 øre 1909, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 19 i VK. 25 øre 1909, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 19 i VK. 25 øre 1912 kv øre 1874 kv øre 1875 kv øre 1875 kv øre 1885 kv. 1/1+, anmerkninger på randen. 50 øre 1887 kv øre 1887 x3 i kv øre 1888 kv. 1/ øre 1889, 93 x2 og 96 i VK. 50 øre 1891 x4 i kv øre 1895 x3 i VK. 50 øre 1897 kv. 1+/ øre 1898 x3 i VK. 50 øre 1899 kv. 1-, 1902 kv øre 1, 01 og 02 i VK. 50 øre 1, 01 og 02 i VK. 50 øre 1904 kv øre 1945 sink, svakt 5-tall, kv kr 1875 kv kr 1877 kv kr 1877 og 1879 i kv kr 1877, 1897, 1914 (pusset), 1915 og 1917 i kv. 1- til 1. 2 F 91 1 kr 1878 kv. 1, pen for utgaven å være, antydninger til prikker i kronen, tydelig løve, pen mynt av sjelden årgang. 1 kr 1881 kv kr 1882 kv kr 1885 kv. 1, riper. 1 kr 1887 kv kr 1887 og 1893 i kv. 1. Riper. (1950) 1 kr 1888 kv. 1/1-. 1 kr 1889 kv kr 1889 kv kr 1889 kv kr 1889, 1892 og 1893 i kv ører 58 x F ører 63 x ører F 30 1 Spd (det klipperne..) i kv F sk 1873 x5 i VK. 8 sk 1817 kv sk 1817 kv sk 1817 kv sk 1819 kv. 1-/2. 24 sk 1819 i kv. 01. Glansfull, flott mynt! 24 sk 1845 i kv sk 1853 i kv. 1+, renset. 24 sk 1853 kv øre Kpl. samling i Siegalbum inkl (lite kantmerke), 1921 jern og I all hovedsak brukskvaliteter, men enkelte litt bedre. 1 øre Kpl. samling i Siegalbum unntatt Flere i pene kvaliteter, så denne fortjener et gjennomsyn. 1 øre 1877 i kv. 0. Noen prikker. Flott, lys myntglans (1). 1 øre 1878 i kv. 0/01. Noen anm., dog flott mynt (1). 1 øre 1885 i kv. 1/1+. 1 øre 1885 kv. 0/01. Nydelig mynt. 1 øre 1922 i kv. 0, praktfull lys myntglans (). 1 2 øre Kpl. samling i Siegalbum unntatt 1917, 1945 (pen 1943 innsatt) og 1968 (kopi innsatt), VK. 2 øre Kpl. samling i Siegalbum unntatt 1917 og 1968 (kopi innsatt), VK. 2 øre Kpl. samling i Siegalbum unntatt 1968 (kopi innsatt). Ves. kv. 1 starten (1917 dbl. strek med noe tæring), noen penere kvaliteter utover. 2 øre 1919 kv. 0/01, noe rust. 2 øre nær komplett, mangler kun 1911 og er dobbeltstrek. VK, bør gjennomsees. Union med Sverige ( ) 1-ører x 40 x F ører x 47 x 48 x 49 Reisedaler 1704 i kv. 1/ øre 1875 kv øre 1876/1986. Fin påbegynt samling i Siegalbum med 1876, 83, 98, 99, 1901, 11-15, og før kpl. unntatt 1942 London og 1944 sink. Flere i litt bedre kvaliteter. 10 øre 1877 kv øre 1888 i kv øre/3 sk 1874 i kv. 0/01, lett renset. F 54 F F x 53 5 øre Kpl. samling i Siegalbum. Nøkkelårstallene 1875, 1915, 1918 og 1945 i kv. ca. 1/1+, gjennomsyn anbefales. 5 øre Kpl. samling i Siegalbum unntatt 1945 jern. Blandet kval., flere i starten med kv.anm. (1918 i kv. 1- og noe bøyd). 5 øre 1902 i kv.0. 5 øre 1917 kv. 0/01. 5 øre 1918, 1919 og 1920 jern i kv. 1- til øre 1945 jern i kv. 01, litt rust på rev. x 52 0 Norsk årgangsmynt F 27 5-ører akteat, Sverre Sigurdsson, Schive VIII, 5 v, opplimt på papp, god kvalitet. Mynter fra dansketiden (før 1814) 1-kroner

9 F F kroner F kr 1890 i kv kr 1890 i kv. 1+, men kraftige oksideringsflekker, i kv kr 1890 kv kr 1890 kv kr 1890, 1 og 1901 i kv. 1 til 1+. Førstnevnte med noen riper. 1 kr 1892 kv. 1/1-. 1 kr 1893 kv kr 1893 kv. 1, kh. 1 kr 1894 kv kr 1894 kv. 1/1-. 1 kr 1895 kv kr 1895 kv kr 1897 kv kr 1897 kv kr 1898 i kv. 0/01. 1 kr 1898 kv kr 1898 kv kr 1898 kv kr 1898 kv kr 1 kv kr 1 kv. 1, kraftige riper. GI BUD! 1 kr 1 kv. god 1. 1 kr 1 og 01 i kv kr 1 og 01 i kv kr 1 og 01 i kv kr 1904 kv. 0/01. 1 kr 1908 på plate kv. 0/01. 1 kr , 1916 og 1917 i kv kr 1914 x10 i VK. 1 kr 1914 x10 i VK. 1 kr 1915 x10 i VK. 1 kr 1915 x10 i VK. 1 kr 1916 x10 i VK. 1 kr 1917 x10 i VK. 1 kr 1917 x10 i VK. 1 kr 1947 kv kr 1878 i kv. 1/1-, 1914 jub. i kv. 1+, men pussespor. 2 kr 1878 kv kr 1878 kv. 1-, 2 stk. 2 kr 1878 kv. 1-, 2 stk. 2 kr 1878 kv. 1-, 2 stk. 2 kr 1878 kv. 1-, 2 stk. 2 kr 1878 kv. 1-, 2 stk. 2 kr 1878 og 1894 i kv. 1. Kval. anm. (2). 2 kr 1885 i kv. 1/1+, flere små kanthakk. 2 kr 1887 i kv. 1/1-. 2 kr 1890 i kv kr 1893 kv kr 1893, 1914 i kv. 1, 14 med kraftig kanthakk. 2 kr 1894 i kv kr 1 kv kr 1 kv kr 1 kv kr 1 og 1902 i kv. 1+, renset, minimale k.s. 2 kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 og 17 i kv. 1/1+. 2 kr 1906, 07, 14 jub. i kv kr 1906, 07, 14 jub. i kv med svake pussespor F F kr 1906, 14 jub. i kv. 1+/01, 17 i kv kr 1906, 1907, 1907 m/geværer og 1914 jub. De fleste i kv. 0/01, lite kantmerke på 1907 m/gev. Ligger i flott treskrin med garanti fra Samlerhuset. 2 kr 1906, 1907 og 1914 jub. i kv. 1+ til 01, noen anm./rensing 2 kr 1906 og 07 i kv. 01, men hardt renset. 2 kr 1906 og 14 jub. i kv kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1906 og 14 jub. i VK. 2 kr 1907 gevær i kv. 1+. Spor etter anheng i øvre kant. 2 kr 1907 jub. i kv. 0/01. 2 kr 1907 jub. i kv kr 1907 m/gevær i kv. 01, renset. 2 kr 1908 i kv.0. 2 kr 1908 i kv. 01, lett renset. 2 kr 1908, 1910 og 1912 i kv. 1, renset. 2 kr 1908, 12-13, 17, i kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 og 14 jub. i kv kr 1910 i kv. 01, flott mynt der løvesiden holder 0/01. 2 kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1912 kv kr 1912 kv kr 1912 kv kr 1912 kv kr 1912 kv kr 1912 kv kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913 VK, 5 stk. 2 kr 1913 VK, 5 stk. 2 kr 1913 VK, 5 stk. 2 kr 1913 VK, 5 stk. 2 kr 1913 VK, 5 stk. 2 kr 1913 VK, 5 stk. 2 kr 1913, 1914, 1915 og 1917 i kv kr i kv. 1 og 1/1+, flere er renset. 2 kr 1914 jub. i kv. 0/01. 2 kr 1914 jub. i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 og 15 i kv kr 1914 jub. og 16 i kv kr 1915 kv kr 1915 kv kr 1915 kv kr 1915 kv kr 1915 kv kr 1915 kv kr 1917 i VK, 5 stk. 2 kr 1917 i VK, 5 stk. 2 kr 1917 i VK, 5 stk kr 1917 i VK, 5 stk. 2 kr 1917 i VK, 5 stk. 2 kr 1917 i VK, 5 stk. 2 kr 1917 i VK, 5 stk kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 10 kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 20 kr komplett, minus 1 m/stj. men inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 20 kr 1, stjernemynten i blisterpakning. 20 kr 1 med stj. i brilliant. 20 kr 1 m/stjerne i kv. BU i blisterpakning, prima. 5-/10-/20-kroner Londonmynter F 264 Londonsett i kv F 265 Londonsett i kv. 0/01. 0 F 266 F 267 I 268 I 269 I kr 1910 i kv. 0/ kr 1874 i kv kr 1874 i kv kr 1874 i kv kr 1874 i kv. 01, små kanthakk + ripe over krone. 20 kr 1874 i kv. 01 i skrin fra Den norske gullskatten kr 1875 i kv.0/ kr 1875 i kv. 01, i skrin fra Samlerhuset. 20 kr 1876 i kv. 0/ kr 1876 i kv kr 1877 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv.01, små kanthakk. 20 kr 1879 i kv. 0/ kr 1879 i kv. 0/01 i skrin fra Den norske gullskatten. 20 kr 1886 i kv.0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ Gullmynter 271 F F 277 F 278 F F 281 F 282 F 283 F kr 1902 i kv. 0/01 i kapsel og treskrin Den Norske Gulltransporten. Kommer sammen med svensk 20 kr gull 1877 i samme kvalitet. Gar. bevis vedlagt. 20 kr 1902 i NGC-kassett merket MS

10 x 309 Påbegynt samling 1 øre til 5 kr i 8 Siegalbum kr OL gullmynt nr , i fint treskrin 0 Mye ordinært, men bl.a. sett 1 øre jern kr OL-gullmynt nr , i fint treskrin. 0 og 10 øre kr OL-gullmynt nr , i fint treskrin pent brukte Lembitskap med rester, utrop under kr OL-gullmynt nr , i fint treskrin. 0 skap-pris, observert noe Norden + noen pene 5 kr kr OL Lillehammer nr. 1, Rødøymannen, 0 fra Norge, ta en titt. BØR HENTES. i kapsel. 311 Liten roteeske med div. nyere norske og kr Tusenårsmynten + kr 1999 kr 0 utenlandske mynter/medaljer, bl.a. noen i sølv. i etuier. (19) kr Hæren 1978 i org.rull, halve ruller 5 kr FN kr Tusenårsmynten i gull, i treskrin og Fram noe til (dels uorginale ruller, F kr 1910 i kv Varianter moderne mynter med varianter/ produksjonsfeil/fluelort. Må sees. Samlinger og partier 288 Kjempesamling med originalruller, over kilo med originalruller fra tallet, fra 1 øre til 10 kr, de aller fleste i god kvalitet, her er det store utstykkingsmuligheter. Rullene står på pall, og må hentes. Kan besiktiges i Oslo under visning til auksjonen. Høy katalogverdi. 289 Stor årgangsmyntsamling, fra 1 øre til 20 kr (utenom gull), nær komplett, inneholder f.eks. masse Oscar sølvmynt, 2 øre 1917, 5 øre 1918 og 45, en god del 0-mynt. Samlingen ligger i myntboks med skuffer, svært pen og spennende samling, som fortjener et godt gjennomsyn. Sjelden mulighet, stort potensiale. 290 Kilovare, over 70 kilo brutto, i glass, poser, lommebøker, esker, bokser osv. For det meste norsk, men også innslag fra utland. Svært tungt, MÅ HENTES PÅ EN AV SKANFILS AVDELINGER I NORGE. 291 Samling med en del myntsett, 50 kr FN, sølvsett OL nr 6, et par Siegalbum, noen proof sølv proofmynter samt en del sølv minnemynter, 10 kr, 25 kr, 50 kr, kr, 175 kr og kr samt litt mer. Høy katalogverdi. 292 Eske med mange hundretalls mynter sortert i HB-rammer, papirposer, esker osv, stammer fra samleropphør/butikk. En del norsk mynt, men også utland. Her er mange timers sorteringsjobb, og gode funnmuligheter. Bør sjekkes nøye. 293 Eske med mange hundretalls mynter sortert i HB-rammer, papirposer, esker osv, stammer fra samleropphør/butikk. En del norsk mynt, men også utland. Her er mange timers sorteringsjobb, og gode funnmuligheter. Bør sjekkes nøye. x 294 Fyldig samling årgangsmynter fra Oscar II til Harald V på tykk bunke alb.ark (HB-fortrykksark + litt dubletter). Ikke sølvmynter med unntak av standard jub.mynter (inkl. 175 kr 1989), men flere ok Oscar II/Haakon VII øremynter unntatt toppene. Mange mynter totalt, med noen litt bedre kvaliteter innimellom. 295 Samling med sortert mynt fra 1 øre til 1 kr i esker, totalt 50 kg, som har stått som stativ i nedlagt mynthandel. Må hentes på et av våre kontor, da denne er vanskelig å sende kr 1970 x 12 i kv. 0, 10 kr 1964 x 10 i kv kg kobber og gr. hullmynter i brukskvalitet. x 297 Samling 1 øre til 1 kr 1876/ca i 9 Siegalbum (ikke 25 øre). Bl.a. to nær komplette samlinger 1-ører, og kpl. samling 2-ører unntatt 1917 og VK x 298 Kasse med 8 ulike myntrammer med mynter/ medaljer og frimerker i glass og ramme : H. Backer, O. Krogh, E. Munch, P. Dass, Møhlensedlene, Harald og Sonja 25-års bryllupsdag, Olav V og Haakon VII. 299 Samling med mynter fra Norge og resten av verden, usortert kilovare fra opphør av mynthandler. Totalt over 25 kilo. 20 kr 1994/5. Samling 10 ulike blisterpakninger i spesialkassett, inkl. 1 stjernemynt. (2) 301 Boks med ruller, der verdien dom. av 4 kpl. ruller 5 kr DKM 1986 x2 og Posten år Disse pål.,-, samt en del nyere 5- og 25-ører, og noen få løse 5 kr. Samlet pål. i overkant av, album og 4 plastesker med vekt på perioden etter 1924, men observert noe Oscar i kobber + 10 kr 1964 og 25 kr 1970 i sølv. utto 12 kg. 303 Liten roteeske med mest norsk mynt. Ves. ordinært/nyere, men 2 kr 1878, 1917, 1 kr 1913 og 1 sk 1870 (1+), samt et par jub.mynter i sølv er med. Også en digitalvekt. 304 Liten samling i mest god kvalitet, perioden 1907 til 1972, montert i 6 HB-fortrykks album, fra Oscar til Harald. 305 Treskrin med div. nyere norsk mynt. Verdien ligger i jub.mynter i sølv: 2 kr 1914 (hakk), 50 kr 1978, kr 4 (hundreårsmynt nr. 2) kr 9 Hamsun, kr 2012 Harald og Sonja og noen til, de øvrige er ves. 5-kronere. 306 Samling i titalls album, det aller meste norsk, sølvmynter observert, bør gjennomsees. Stammer fra nedlagt mynthandel. 307 Samling med mynter fra Norge og resten av verden, usortert kilovare fra opphør av mynthandler. Totalt over 15 kilo. 308 Plastkasse med brutto 23 kg norsk og utenlandsk blandingsmynt, noen pakninger, etc men usirk. mynt). = ca. pålydende. 313 Liten lott ruller: 5 kr 1993 og 1986 DKM, 1 kr 1985 x2 og 1988, 25 øre 1981, 10 øre 1981, 5 øre 1981 og Listepris 4,-, utrop ca. pålydende. 314 Eske med brutto 6.6. kilo dels grovsortert i poser/ småesker, inkl. en del utland. Dog variert blanding med lite kobber, sett to sølvmynter 10 og 25 kr, så mulighetene er tilstede i dette partiet! kg. brutto, inkl. noe hele verden. Denne bør sees, da vi har observert flere medaljer og mynter i sølv. Ikke fra Norge. 316 Trekiste med 34 kg. mynter, må sees, da innholdet varierer fra myntruller til utland. 317 Ca. mynter i tiden 1878/1980-tallet (observert noen skillingsmynter) montert i 3 ringpermer. Alt montert i Hartberger. Må sees da kvaliteten varierer. My pen kv. i jern Rester fra samling, myntsett 1998, 99 x 2 i suvenirpk., album med mynter som bærer preg av plasten, flere 5 kr i usirkulerte kvalitet etter 1972, pose kobber + div. Bør sees, uten gull og sølv. 319 Parti med en del nyere mynter i to gode myntkofferter, mye blankmynt. Mye hulter til bulter, og uoversiktlig.# 320 Liten start i 10 Siegbrett + noen poser. Observert 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964, 10 øre 1876, 92, 94, 98, 15, 17 som noen av de bedre. a besatt etter utto 34 kg. bruksmynter etter 1924, i småposer og løst. Medfølger liten eske Sverige og England på ca. 1 kg kr 1913 i kv.1, kr 1982, 25 kr 1970, 10 kr 1964 x 2 i kv. 01, + pose på 4 kg. kobber. 323 Mindre lott hullmynter i etui med fem 10-ører, åtte 50-ører og 1 kr 1940 og Flotter mynter i kv. (nær) REALISASJON. Kasse med en del album med mynter, noe løsmynt, ser spennende ut, bør gjennomsees. Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof kr Frigjøringen x2 i originaleske. 326 kr 1999, Tusenårsmynten i sølv, i org.etui. 327 kr 1999 Tusenårsmarkeringen, kr 3 1 Hundreårsmarkeringen, begge i etuier. 328 kr 1999 Tusenårsmynten, kr 1 Nobel 1 i etuier. 329 kr 1 Nobel, kr Tusenårsmarkeringen, kr 3 Hundreårsmarkeringen, alle i etuier. 330 kr Tusenårsmynten i sølv, i etui. 331 kr Tusenårsmynten i sølv 1999 i kapsel m/ småriper. 332 kr 8 og kr 1 Nobel i etuier. 175 kr 1989 i kv. 0, i kapsel. 20 kr 1999 i BU. 333 kr Ski-VM i Oslo og NIF 150 år 2011 i kapsler. F kr Sykkel VM i gull, i kapsel kr Sykkel VM i gull, i kapsel kr 1993 Edvard Grieg i gull, i original 0 treetui kr 1993 OL nr.4 i gull, i originalt treetui kr 1993 Sykkel VM i etui. (7) kr, Tusenårsmynten i gull, i org.etui kr, Tusenårsmynten i gull, i org.etui kr Tusenårsmynten i etui. (1) kr 1 Nobel i gull, i etui kr 1 Nobel i gull og kr 1 i sølv, 3 i etuier kr Hundreårsmynten 3 i gull, i etui kr Hundreårsmynten 4 i gull, i etui kr Hundreårsmynten 5 i gull, i etui kr Hundreårsmynten i gull 3, i kapsel kr Hundreårsmynten i gull 4, i kapsel kr Hundreårsmynten i gull 4, i kapsel. 2 1 kr Hundreårsmynten i gull 5, i kapsel kr Nobelmynten i gull, i kapsel kr og kr 1 Nobel i etuier kr OL-gullmynt nr , i fint treskrin kr Tusenårsmynten i gull. Opplag 7. Org. eske m/sertifikat. 362 Hundreårsmarkeringen , sett med 3 i gull og 3 i sølv. 363 Hundreårssettet Komplett gull og sølv. 364 Hundreårssettet Komplett med 3 gull- og 3 sølvmynter i etui. 365 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. 367 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. 368 Norsk/svensk Unionssett nr. 12/. 6 Inneh. 1 kr og kr 4, Sverige kr og kr 5, gull og sølv, i nydelig skrin. 369 Norsk/svensk Unionssett nr. 12/. 6 Inneh. 1 kr og kr 4, Sverige kr og kr 5, gull og sølv, i nydelig skrin. 370 OL Lillehammer 1994, Gullmynt nr OL Lillehammer 1994, Gullmynt nr OL Lillehammer 1994, Gullmynt nr OL Lillehammer Komplett sett i sølv i 6 3 etuier. 374 OL Lillehammer Komplett sett med 4 10 gull- og 12 sølvmynter i org. kassett. 375 OL Lillehammer Komplett sett med 4 10 gull- og 12 sølvmynter i org. kassett. 376 OL Lillehammer Komplett sett med 4 gull- og 12 sølvmynter i org. kassett. 10 F 377 OL Lillehammer Komplett sett med 4 10 gull- og 12 sølvmynter i org. kassett. 378 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 3 mynter i original trekassett. Prima kvalitet. 379 OL Lillehammer Komplett med alle 12 3 sølvmynter i org. kassett. 380 OL Lillehammer Komplett med alle 12 3 sølvmynter i org. kassett. 381 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 3 mynter i original trekassett. Prima kvalitet. 382 OL Lillehammer 1994, sølvpar nr OL-sølvpar nr. 1 og 2 i etuier. 384 OL sølvpar nr. 2 i kapsler. 385 OL sølvpar nr. 2 i etui. 386 OL-sølvpar nr. 3 og 4, noe slitte pappomslag. (3) 387 OL Lillehammer 1994, sølvpar nr OL Lillehammer 1994, sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr Pen samling med minnemynter i proof fra Norge, 2 f.eks. Sykkel-VM sølvmynt, Nobel kr, FN 50 kr, Frigjøring 50 kr, Hundreårsmynten 3, noe Lillehammer-OL, samt de vanlige minnemyntene fra Ligger i kapsler i pent skrin. Høy katalogverdi. 391 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. 0 Proofsett 392 Eksportsett 1999 m/20 kr Viking proof, matt bakside. 393 Proofsett Kpl. sekvens i boks, noen 1 med pappomslag. (9040) 394 Proofsett , de fleste i prima kvalitet med lett slitasje på omslaget (9855). Realisasjon! 395 Proofsett -01, 3 x 5 av hver, prima. 396 Proofsett exclusive 2 m/gullmedalje. 397 Proofsett exclusive 3 m/gullmedalje. 398 Proofsett exclusive 3 m/gullmedalje. 399 Proofsett exclusive 4 m/gullmedalje. Årssett Harald V 70 år 7, med gullbelagt medalje, i treskrin. opplag sett. (2) 401 Harald V 70 år 7, sett med gullbelagt medalje, i ripete etui. (2) 402 Kroningsmyntsettet 6. Flott sett i begrenset opplag (dette nr. 704 av 6 utgitte). (Utsalgspris: 2460) 403 Kroningsmyntsettet 6, prima

11 404 Myntmestersettet 6-7. Opplag 1686, kat. 450 Norges Myntutgivelser 4, komplett sett med kr 1945 A i kv.0/01. verdi 1490,-. -års mynt i gull og sølv, samt myntsett fra 5 kr 1945 A i kv.0/ Myntmestersettet 6-7. Opplag 1686 stk. dette året kr 1948 D, 50 F i kv.1-. (1490) 451 Norges Myntutgivelser 5, komplett sett med kr 1948 D, 51 G minus hj., 52 J i kv Myntrullsett. Pål. 1325,-. 1 -års mynt i gull og sølv, samt myntsett fra kr 1948 D, 51 I og G i kv. 1-, medfølger 1110 stk. 407 Myntrullsett. Pål. 1325,-. Prima. 1 dette året. mynter, 5 øre til 50 øre i brukskvalitet, 408 Myntrullsett 1. Pål. 1325,-, prima Norges Myntutgivelser 6, komplett sett, med vekt 4,6 kg. 409 Myntrullsett 1. Pål. 1325,-, prima. 1 originalruller og myntsett. (3) kr 1948 D i kv Myntrullsett 1. Pål. 1325,-, prima Norges Myntutgivelser 8, komplett sett med kr 1948 D i kv.0. 1 Wergeland kr, samt 10 kr originalrull med jub. 411 Myntrullsett 2, begge 20 kr. Pål mynt, og myntsettene kr 1948 D i kv Myntrullsett 2. Pål. 1825,-, inkl. to ulike Norges Myntutgivelser 9, komplett sett med kr 1949 D i kv. 1. God litra. kr. Prima. Hamsun kr, og myntsettene kr 1949 D og 1954 K. To sedler i kv. 1-. Kval. 413 Myntrullsett 3. Pål. 1325,-. Prima Norges Myntutgivelser 2010, komplett sett m/bl.a. 1 anm. Lave opplag (1325). 414 Myntrullsett 3. Pål. 1325,-. Prima kr originalrull Ole Bull, og myntsettene. 10-kr 415 Myntrullsett 3. Pål. 1325,-. Prima Norges Myntutgivelser 2011, komplett sett med kr 1921 J (bredt årstall) i kv.1-, rustflekk på 416 Myntrullsett 5. Pål. 1325,-. Prima. 1 originalrull 10 kr, proofsett, brilliantsett, myntsett og advers, 32 S x 2, i kv. 1 og 2, 2 med rift oppe., 417 Myntrullsett 6. Pål. 1325,-. Prima, 20-kronen er 1 kr Ski-VM og kr Norsk Idrett kr 1935/44 x 11 i brukskvalitet. minnemynt Ibsen. 457 Norges Myntutgivelser 2012, komplett sett med kr 1944 Y. Londonseddel m/kvalitetsanm. Noen 418 Myntrullsett 6 med alle valører. 1 Sonja og Harald kr og myntsettene. flekker og påskrevet på revers: navn + Edinburg 419 Myntrullsett 7. Pål. 1325,-. Prima Suvenirsett kpl. i 2 samlekassetter fra 12. mai (2). 420 Myntrullsett 7. Pål. 1325,-. Prima. 1 DKM, prima kr 1944 Z London i kv Myntrullsett 8. Pål. 1825,-, inkl. 10 kr Tusenårssettet m/gullmedalje, prima. Opplag kr 1945 A i kv. 0. Wergeland i kpl. rull. Prima. kùn stk. (4) kr 1945 A i kv. 0/ Myntrullsett 8. Pål. 1825,-, inkl. 10 kr 2 Minnemynter kr 1945 C, 47 G, 51 P i kv.1-. Wergeland i kpl. rull. Prima kr Norsk Mynt Fire pakker a fire ruller i kr 1972 QA i god 1. Pen erstatningsseddel. 423 Myntrullsett 9. Pål. 1325,-, prima. 1 originale plastpakker. (38) kr 1972 QX i kv. 1-. Slitt erstatningsseddel. 424 Myntrullsett 9. Pål. 1325,-, prima kr Norsk Mynt Fire ruller i original kr 1972 QY og QØ, i kv. hhv. 1/1- og 1. To 425 Myntrullsett Pål. 575,-. Prima. plastpakke. (9) erstatningssedler. 426 Myntrullsett Pål. 575,-. Prima kr Norsk Mynt Fire ruller i original kr 1973/82 x 25 stk. 73/79 x 5 stk. Q og H 427 Myntrullsett Pål. 575,-. plastpakke. (9) erstatningsedler, i brukskvalitet. 428 Myntrullsett Pål. 575,-. 50 øre 2011 rettvendt kr 1964 x35 på alb.ark, dessuten 5 kr kr 1973/82 x 25 stk. 73/79 x 5 stk. Q og H årstall. x16. VK, men uvanlig pen snittkval. erstatningsedler, i brukskvalitet. 429 Myntrullsett Pål., kr i org.rull kr 1973/84 x 33 i varierende kvalitet. 430 Myntrullsett Pål.,-. Eske med liten kr Millenium, kpl. org.rull. (0) kr 1973 AA-AÅ, 28 stk. komplett i brukskvalitet. skade kr Uvanlig engrosparti med 4 org kr 1974 AA-AÅ, 28 stk. komplett i brukskvalitet. 431 Myntrullsett Prima nyutgivelse, kostpris ruller a 20 mynter, samlet i eske merket Kr kr 1977/84 x 31 stk. i kv. 01 til ,- fra SH. i 25 kroner. Esken veier totalt over kr 1979 BA-BÅ, 28 stk. komplett i brukskvalitet. 432 Myntsett 1965, i mykplast. (4) kilo! 433 Myntsett øre 1968 er en av de mest 10 x kr Ni stk. dels i org.plast, dels i kapsel, 50-kr velpregede og tydelige vi har sett noen gang. etc. Noen litt anløpte kr 1931 B i kv.1-, småflekker i overkant. 434 Myntsett i hardplast i flott grønt album kr 1970 x15 på alb.ark, nær alle i kv kr 1935 B i kv.1-, begynnende rifter og noen med kassett fra DKM. 469 kr 1982, 50 kr 1978 x3, 25 kr 1970 x3 i kv gule flekker 435 Myntsett 1969 med minisprekker, 71 med store 1 10 kr 1964 x14 stk. i kv kr 1938 B i kv.1-. sprekker, 75 og 78 OK, 77 og 80 med sprekker, 470 kr 1982, ni stk. i kv. 0 i liten boks kr 1940 B i kv. 1+, men små flekker som slår OK kr 1989 i originalpose, kv stk. igjennom. 436 Myntsett 1970, i hardplast, kun moderat slitasje kr 1989 i originalpose, kv stk kr 1941 C i kv.1-, noe gulflekkete. (2850) kr 1989 i originalpose, kv stk kr 1942 C i kv.1/ Myntsett 1974, 76-78, 79 x 3, 80, 81 x 3, 82 x 2, kr 1989 i originalpose, kv stk kr 1944 C i kv x 3, 84 x 2, 85 x 6, 86 x 4, 87 x 4, 88 x 4, kr 1989 i originalpose, kv stk kr 1948 B. Kraftig/revnet midtbrett som er x 4, 90 x 4, 91 x 5, 92 x 4, 93 x 4, 94 x 2 i god tapeforsterket fra forsiden, brettmessig en ok kr 1989 i speilglans i treetui. kvalitet. Medfølger Proofsett og myntsett seddel ellers x 2, 76 i mykplast ,7 kilo med norske minnemynter i sølv, kr 1950 A, kv. 1. unlig flekk nede og noen primært 50 kr 1978, men også en del 10 kr 438 Myntsett , 90-7, de aller fleste i god småflekker i marger. 64 m.m. kvalitet. 439 Myntsett med småriper i ok 1 Poletter *) kvalitet. 478 NORWEGIAN PRESERVING. Plansje med Myntsett kpl. og 9-13 kpl. Stort sett 1 ulike i Hartberger, kat.nr. påskrvevet. god kval., innsatt i 4 fine album/samlekassetter fra 479 Plansje med 20 stk. utgitt av Bergenhus, USF, DKM. (Ca. 5 + alb.) Hausvik i Hetlevik og Bjelland. Notert kat.nummer 441 Myntsett 1980, 82, 84-87, 91 med sprekker på Hartbergerne. Uvanlig lott. og riper, så ta en titt. Suvenirsett -01. Rekvisita mynter og sedler, kopier, etc. *) Hundreårsmynten 3 og 04 i etuier. 480 TJØLLING SPAREBANK. Sparebøsse i metall 442 Myntsett og (to stk. 81 og med noen mynter. Noe anløpet. 82). Alle i plast i fin stand. Medfølger proofsett 1992 og Norske mynter HORTENS SPAREBANK, sparebank formet som bok. Nr Noen bruksspor. F 443 Myntsett 1980 hardplast, MEN, med både 0 vanlige mynter uten stjerne fra 1980 og med stjerne. Settet er svært sjeldent, utgitt fra DKM i 1980 i anledningen med overgang til ny leder av Den Kongelige Mynt. Opplagstall ukjent, men antatt mellom 20 og 30 eksemplarer. Inneholder 5, 10, 25 og 50 øre av begge typene. 1 kr og 5 kr 1980 ble kun preget uten stjerne. 444 Myntsett , 94-95, mest i god kvalitet. 445 Myntsett 1982, 84-95, mest i god kvalitet. Norge 1 år i sølv, i feilfri kassett. 446 Myntsett 1984, 87-88, 90-97, 2, stk. i bra kvalitet. 447 Myntsett , 92, x 3 av hver i god kvalitet. 448 Norges Myntutgivelser 3, komplett sett med 3 -års mynt i gull og sølv, samt myntsett fra dette året. 449 Norges Myntutgivelser 4, komplett sett med -års mynt i gull og sølv, samt myntsett fra dette året. 3 Diverse 482 SCHIVE, C. I. Norges mynter i middelalderen. Med indledning af C. A. Holmboe Folio. Senere innbd. (8) + LXXXIII + (13) (2) s. 19 tavler. Norske sedler Rigsdaler og Specie 483 MØHLEN-SEDDELEN. Komplett sett med kopier av alle fem Møhlen-sedlene pålydende 10, 20, 25, 50 og Rigsdaler. Produsert av Norges Banks Seddeltrykkeri i 1995 i anledning års jubileet for Norges første pengeseddel. Norske årgangssedler 1-kr kr 1917 C i kv kr 1917 i kv.0, noe trykksverte på revers kr 1941 H i kv. 0/01. () kr 1945 I i kv kr 1945 I i kv kr 1945 I i kv kr 1950 M i kv. 1/1-. To pennestreker bak 71??. 2-kr kr 1918 i kv. 0/01 og 1 kr 1917 i kv kr 1942 A Londonseddel i 1+. Få bretter, men 1 noen småflekker oppe kr 1943 C i kv. 0, men noe papirsmuss som sitter fast på O i Norges. (1) 5-kr kr 1937 O i kv kr 1939 R, 41 T, 42 U, 41 T i kv kr 1944 Y. Londonseddel i kv. 1-, kval. anm.: stor rift kr 1944 Y London i kv kr 1945 A i kv kr 1957 C, kv. 1. Relativt pen kr 1959 D i kv. 01 (1450) kr 1963 E i kv. 01 (1450) kr 1966 A i kv kr 1967 B i kv. 1+, 69 B i kv. 0/ kr 1967 Z erstatningseddel i kv kr 1969 C i kv kr 1971 og 72 D i kv kr 1971 X erstatningseddel i kv kr 1975 G, 76 H, 77 I i kv kr 1976 H, 79 I, 82 M i kv kr 1977 Z erstatningseddel i kv kr 1982 N, 83 N og P i kv. 0/ kr 1984/95 x 8 stk. Seks stk. kv. 0, to i kv kr 1984 x 2, i kv.0. -kr 550 kr 1930 A i kv.1/ kr 1936 B i kv.1-, flere små gule flekker slår 1 igjennom i overkant. 552 kr 1936 B i kv. 1-/2, men kantskader. 553 kr 1941 B i kv kr 1941 B i kv. 1/ kr 1942 C i kv. 1-, svak skygge på h. side. 556 kr 1944 C i kv. 1/1+. F 557 kr 1945 A i kv. 0/01. Meget pen seddel fra 2 3. utgave. 558 kr 1945 A i kv. 1-, små rifter oppe og nede. 559 kr 1950/59 x 6 i brukskvalitet kr 1954 C i kv kr 1958 G i kv. 01. (1) 562 kr 1959 Z, erstatningseddel i kv. 1-, små midtrifter oppe og nede. 563 kr 1960 H i kv.1/ kr 1961 H i kv. 01. (950) 565 kr 1967/73 x 13 stk. i brukskvalitet. 566 kr 1974/77 x 10 i brukskvalitet. 567 kr 1974 Z erstatningseddel i kv. 1+/ kr 1977 HL , erstatningsseddel i kv kr 1977 QB erstatningseddel i kv kr 1977 QC, erstatningseddel i kv. 0/ kr 1977 QG, erstatningseddel i kv. 0/ kr 1977 QH, erstatningseddel i kv kr 1977 QN, erstatningseddel i kv kr 1979 AS x 2, kun midtbrett. 575 kr 1979 HA erstatningsedel i kv. 0/ kr i brukskvalitet. Medfølger 92 med tapet mitt. 11

12 577 -kr kr kr 1954 A i kv. 1/1-, minirift oppe. kr 1958A i kv. 1. To mindre brettrifter i høyre del. (3) kr 1971 A i kv. 1/1-, noen brettrifter. kr 1972 A i kv. 01, flott seddel. kr 1973 A i kv. 1/1+, 8 mm brettrift. Fremtrer pen. kr 1974 A i kv. 1+/01. kr 1974 A i kv. 1/1-, små brettrifter, pen seddel. kr 1976 A i kv. 1-. kr 1976 A i kv. 1. kr 1978 A i kv. 1/1-. kr 1978 A i kv. 1/1-. kr 1978 A i kv. 1/1-. kr 1985 A i kv. 1-, 6 mm rift nede. kr 1985 A i kv. 1/1-. kr 1999 i kv F 630 kr 1942 og 10 kr 1942, vraksedler fra Hurtigruteforliset M/S Bodø i kr 1942 og 10 kr 1942 x 2, vraksedler fra Hurtigruteforliset M/S Bodø i kr 1983 x 15, i rekkefølge, kv.0/01 til 0. 1 Samling ca. 30 norske sedler 1917/86 på alb.ark, 1 kr til kr i blandet kval. Mest blåtiere inkl. en 1973 QÅ i kv. 1+. I tillegg ca. 35 utenlandske sedler med flere $/ og enkelte Asia/Kina. Bør sees. 1 kr 1943 F, 44G, 2 kr 1940 A, 42 A London, 43 C, 5 kr 1936 O, 41 T, 42 U, 10 kr 1940 Æ, 41 Å, 43 E, 69 U, 73 P, + 5 blå 82-83, i kv. 2 til 0. kr 1969 K, 50 kr 1975 G, 10 kr 1969 G, 5 kr 1961 I, 1 kr 1941 C i kv. 01/0 til 0. Medfølger 10 kr 1983 CÆ og 5 kr 1960 H i meget dårlig kv. kr 1979 AR x 2, 94 i kv. 0, 10 kr gul x 5, blå x 5, flere i god kvalitet. 5 kr 1940 S, 43 V, 62 J. 10 kr 1951 S, 54 E, 70 W, 72 J i kv.1/1-. Medfølger 13 stk. som er nesten vrak. Bør inspiseres. 10 kr 1971 QY i kv.01, kr 1968 X i kv. 1-, erstatningsedler. kr 1985 i kv. 0/01, 93 i kv. 1+. Rester fra samling 1 kr 1917/ kr 1960, (50 kr til 1983) x 13 stk. i meget bl. kvalitet. Bør sees. Seddelsamlinger /2 krone 1624, H 128, kv mark 1666, H 107A, Schou variant av 77, mangler prikk mellom QVE og REX på bs, kv 1/1-. 8 sk 1623, H 122, kv. 1, vekt, 1,9 gram. God samling 1 skilling 1771, VK. Mange stempelvariationer, nogle pæne, i alt 30 stk. Danmark Frederik VI til Chr. IX kr 1945 A kv. 1-. Små kv. bem. kr 1961 A i kv. 1/1+. kr 1971 A i kv. 1. kr 1971 A kv. 1-/2, rift på venstre midbredt ca 50% inn på seddelen. kr 1972 A i kv. 1+. kr 1972 A i kv.1. kr 1975 A i kv.1/1+. kr 1975 X, erstatningseddel i kv. 1, 5 mm rift nede. kr 1975 X, erstatningseddel i kv. 1, rift oppe og nede. kr 1980 B i kv.01. kr 1980 B i kv. 1+/01. kr 1980 B i kv. 1-, små rifter. kr 1984 C i kv.1-. kr 1985 C i kv.01. kr 1985 D i kv.1. kr 1986 D i kv 0. kr 1987 E, i kv. 0. kr 1990-VI i kv. 0/01, med brun skrift og årstall. (2) AALVIK PROVIANTERINGSRAAD. 5 kr rabattmerke , linjestpl. Johs Bjørke på baksiden, kv. 1+. B. HEIDE, Kristiansund. 10 og 25 øre 1941 i kv. 01. HESKESTAD nødskillemynt fra Arne O. Eide landhandel. Komplett sett 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre, kvalitet 0. KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1952/53 Serie F i kv. 1-/2, SSS-seddel. KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1958/59 Serie J, nr. 0337, i kv. god 1. Diag. fiolette streker (fra stempelet?), RR. KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1959/60 Serie K, nr. 0973, i kv. 1/1-, rifter. Sign. Johan Thornæs, R-seddel. KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1961/62 Serie L, nr. 093, i kv. god 1, RRR. STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0. STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0. STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1938/39 Serie X i kv. 1/1-, litt smuss, RRR. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1920/21 Serie E i kv. 1+. Nr. 28 uten stempel på advers, lakkrester på revers, RR. TRUST ARCTICUGOL. 1, 2, 3, 5, 10 og 20 Kopek Sistnevnte i kv. 1+, ellers kv. 0/01 og 0. TRUST ARCTICUGOL. 1, 2, 3 og 5 Kopek, samt 1 Rubel 1979 i kv. 0. TRUST ARCTICUGOL. 3 Kopek 1957, AR 49, i kv. 01. TRUST ARCTICUGOL. 5 Kopek 1957, AR 50, i kv. 01. Ørlite smuss. Private betalingsmidler F 615 F 616 F 617 F 618 F F 623 F Rigsbankdaler 1813, H 24B, IC på halsen, kv. 1/1+. 1 Spd i kv Spd 1853 VS, H 4A, kv Rigsdaler 1854 FF, H 6B, kv Rigsdaler 1863, H 3, kv. 1+. Danmark årgangsmynter F 664 F F 667 F 668 F 669 F F 671 F 672 F kr 1885 i kv. 0/ kr 1887 i kv.0/ kr 1889 i kv. 0/01. 0 Sverige F Russia Den Skandinaviske Myntunion. Gullmynter Skrin med 13 stk. gullmynter. Danmark 20 kr 1890, 1911 og 13, 10 kr 1, 08, 13. Sverige 20 kr 1874 og 84, 10 kr 1874, 83 og 1901, 5 kr Norge 20 kr Kv. fra 01 til 0/01. FINLAND 10 M 1881 og 20 M 1912 s. To gullmynter i 0/01 i skrin fra Samlerhuset. Meget sjeldent omsatt sett, med sertifikat Riksdaler 1857, SM 57, kv. 1+/01. 4 sk 1849 i kv. 1/1+, 1/32 Rdr. Sp 1852 i kv. 1, 2 kr 1907 minne i kv. 1+, 50 kr 1975 i kv kr 1942/66, , totalt 31 i sølv. + 6 stk. i kobbernikkel. Flere i meget god kvalitet. 2 kr x 14 stk., 1 kr x 16 stk., 10 kr 1972 x 2, alle i sølv. Medfølger en del andre fra div. land. Må sees. 5 kr 1886, gull, kv. 0/01, pen. 5 kr 1901 og 1920 i kv. 01 og 0/01. 5 kr 1920 gull, kv. 01 i kapsel i større treskrin fra SH. 10 kr 1874 i kv kr 1901 i kv kr 1875 i kv.0/ kr 1876 B i kv.0/ kr 1877 i gull, SM. 7, kv kr 1881 i kv.0/ kr 1884 i kv.0/ kr 1884 i kv.0/ kr 1885 i kv. 0/ Ca. mynter i tiden 1854/1980-tallet. Alt montert i Hartberger, i ringperm. Må sees da kvaliteten varierer, og noe rotete montert, men flere halvgode observert. REALISASJON. 2 stk. FLYTTEKASSER med mange album med mynter fra Danmark, samt noen andre land, alle mynter oppsatt i album og mange gode kvaliteter, lidt sølv samt noen bedre årganger. Meget stor samling, må sees, i alt 50,3 + 49,9 kg. REALISASJON. FLYTTEKASSE med mange album, alle mynter oppsatt i album og mange gode kvaliteter, Mest DANMARK samt noen andre land. Meget stor samling med noe sølv, må sees, i alt 33,0 kg kr 1895 i kv.0/ kr 1898 i kv kr 1898 i kv. 0/ kr 1901 EB i kassett fra PCGS merket MS 66. kr 1988 Delaware. kr 1993 Konung i 20 år, 1993 Silvia, 1996 Gustav 50 år, 1997 Kalmarunionen, 1998 Konung i 25 år. Alle i noe ripete kapsler. kr 1990 i gull, i tapeforsterket kassett. kr 1992 i gull, i tapeforsterket kassett. kr 1993 i gull, i tapeforsterket kassett. kr Hundreårsmarkeringen i gull, PROOF. kr 5 Dag Hammarskiöld i etui, PROOF. Opplag 2563 stk. kr 7 i gull. kr 7 Karl Von Linne i etui, PROOF. Opplag 1 stk. kr 8 Selma lageløf i etui, PROOF. Opplag 2495 stk. Myntsett komplett, følger med 1985 og (2) i tillegg, totalt 21 stk. Alle hardplast og god kvalitet. Ca. mynter i tiden 1673/1980-tallet. Alt montert i Hartberger, i ringperm. Må sees da kvaliteten varierer, og noe rotete montert, men flere halvgode observert. Øvrig Norden 3 Danmark samlinger og lotter kr 1915 (6) og 1916 (66). Kv. var., men flotte. Sieg 2 H 9. I alt 72 stk. 10 kr 1908 i kv. 0/ kr 1913 i kv. 0/ kr 1913 i kv kr gull 1909 i kv F F 674 F 675 F Norden Danske og utenlandske mynter Danmark Christian III til Chr. VII F TRUST ARCTICUGOL. 10 og 20 Kopek, 3, 5, 10, 25, 50 og Rubel VK. TRUST ARCTICUGOL. 20 Kopek 1957, AR 52, i kv. 0/01. S-seddel. F 691 RUSSIA. 1 Rouble 1722 Peter I, Davenport 1656, originates from an old Norwegian collection. Quality

13 F 692 RUSSIA. 1 Rouble 1723, Peter I, Red Mint, Bitkin 852 (?), originates from an old Norwegian collection. Quality F 693 RUSSIA. 1 Rouble 1723, Peter I, Red Mint, Bitkin 909, originates from an old Norwegian collection. Quality F 694 F 695 F 696 RUSSIA. 1 Rouble 1725, Peter I, Red Mint, Bitkin 964 (?), originates from an old Norwegian collection. Quality 1+. RUSSIA. 1 Rouble 1725 Peter I, St. Petersburg Mint, originates from an old Norwegian collection. Quality 1. RUSSIA. 1 Rouble 1726, Catherine I, Red Mint, Bitkin 28, originates from an old Norwegian collection. Quality F 697 RUSSIA. 1 Rouble 1728, Peter II, Kadashevsky Mint, originates from an old Norwegian collection. Quality F 698 RUSSIA. 1 Rouble 1729 Peter II, Bitkin 98 (?), originates from an old Norwegian collection. Quality 1+. RUSSIA. 1 Rouble 1732, Anna, Kadashevsky Mint, originates from an old Norwegian collection. Quality 1-, hingemark. RUSSIA. 1 Rouble 1733 Kadashevsky Mint, Anna Ioannovna, quality F

14 USA $ Morgan 1878 S, 1880 S, 1921, Liberty 1922 og jub W, alle i sølv. I tillegg en 1/2 $ med fargeportrett av Obama. 5 $ gull 1991/95 i serie fra Samlerhuset Frigjøringen, garantibevis: 90 % gull proof, 8.36 gram. 5 $ 1995 til OL Atlanta, i gull, myntbrev 0524/. 5 dollar 1995 GULL, KM. 261, BU, in coin letter. 5 dollar 1997 GULL, KM. 282, PROOF, in coin letter. ELVIS. Større samling 32 stk. 1/2 dollar-mynter med ulike fargebilder av Elvis Presley på ene siden. Utgitt av The Morgen Mint. Large coll. in cpl. case with different Elvis images printed in colour on one side of 1/2 dollar coins. SØLVDOLLAR. Treskrin fra SH med 29 mynter fra serien Amerikanske sølvdollars. Ekthetsbevis på 25 av de medfølger i mappe Mynter Europa F 701 F 702 RUSSIA. 1 Rouble 1734, Kadashevsky Mint, Anna Ioannovna, Bitkin 94 or 96, quality 1+. RUSSIA. 1 Rouble 1737 Anna I, Kadashevsky Mint, Bitkin 133 (9 pearls in hair), originates from an old Norwegian collection. Quality F 704 F 705 RUSSIA. 1 Rouble 1739 Anna I, Kadashevsky Mint, Bitkin 236, originates from an old Norwegian collection. Quality 1/1+. RUSSIA. 1 Rouble 1740 Anna I, St. Petersburg Mint, Bitkin 241 (two stars at bottom), originates from an old Norwegian collection. Quality F x x F 703 RUSSIA. 1 Rouble 1737 Anna I, Red Mint, Bitkin 199, originates from an old Norwegian collection. Quality 1/1+. 0 F RUSSIA. 1 Rouble 1760, Elizabeth, St. Petersburg Mint, Bitkin 291, originates from an old Norwegian collection. Quality 1+/01, rare coin. RUSSIA. 1 Rouble 1841 i kv. 1+, 1856 i kv. 0/01 med små anmerkninger, samt at det medfølger 5 småmynter og en seddel. 0 F 736 F F 712 RUSSIA. 5 Roubles 1847, goldcoin, St. Petersburg Mint, Bitkin 29, quality 01. RUSSIA. 5 roubles 1902, GOLD, KM. 62, qual. 01, in coin letter. RUSSIA. 50 Roubles gold 1995 proof, 0,2499 ounces of gold. Proof, in capsule. RUSSIA. 50 Rubel 1995 Fridtjof Nansen g / gull. Kapsel. RUSSIA, Anna, /2 Rouble (Poltina) 1737, Kadashevsky Mint, 13,2 g. Bitkin 175. Coin originates from an old Norwegian collection. Quality 1/ BELGIA. 50 ECU 1987 i gull. (17,3 0.) 4 ENGLAND. Soverign 1899 i kv. 1+/01. 1 EURO. 12 foldere The last edition, innlagt i liten tre-hylle, fra 12 land som gjennom dette kutter nasjonale valutaer. EURO. Minnesett fra 12 Euroland i liten tre hylle, hvert sett/folder med minnepregning i sølv. Kostpris 5950,- utfra vedlagt reklame, som oppgir meget lavt opplag som kpl. sett. EURO. Skrin med komplett serie De første Europa-minnemyntene i sølv, 12 stk. 1996/97. God kvalitet, med ekthetsbevis. EURO. Større parti med ca. 40 sølvmynter i kapsel 3 i 4 skrin, stort med 2 stk. av hver. Noe uoversiktlig, god kvalitet. EURO-samling. 28 proof sølvmynter i eske. 0 Mange fine. EURO-samling. 36 proof sølvmynter i eske. 0 Mange fine. 0 FILMEN ÅR. Komplett sett fra Monnaie De Paris, med 4 gullmynter, hver på 17 gram, 22 karat gull, samt 5 sølvmynter proof. Lavt opplag. Alle myntene i proofkvalitet og i kapsel, ligger i pen eske, med et par ekthetsbevis. FRANCE francs 1999, GULL, KM. 1256, PROOF, in coin letter. FRANKRIKE. francs gullmynt proof 1994, vekt 2 17 gram, 22 karat, avbildning av Freres Lumiere. FRANKRIKE. francs gullmynt proof 1994, vekt 2 17 gram, 22 karat, avbildning av Yves Montand. FRANKRIKE. francs gullmynt proof 1995, vekt 2 17 gram, 22 karat, avbildning av Greta Garbo. FRANKRIKE. francs gullmynt proof 1995, vekt 2 17 gram, 22 karat, avbildning av Romy Schneider. FRANKRIKE. francs gullmynt proof 1995, vekt 2 17 gram, 22 karat, avbildning av Jean Renoir. FRANKRIKE. 50 euro 3. 1 kg sølv i eske. 0 Monnaie De Paris. 0 FRANKRIKE. Samling gullmynter til fotball-vm 1998: en 50 Fr gram med sertifikat, og hele fem stk. Fr. ca. 17 gram. Alle i 22 K. Mgl. en mynt med motiv Asia på komplett skrin, utgitt av Monnaie de Paris

15 Mynter Hele Verden F FRANKRIKE. Samling med tre gullmynter i skrin fra Samlerhuset, til minne om Napoleon Inneholder 20 Fr 1806 A og 1808 A (den siste med mindre kanthakk), og 10 Euro 4. Sjeldent omsatt sett. GREAT BRITAIN, 2 pounds 1995 i gull, proof, ligger i kapsel, medfølger garantibevis. 15,97 gram, 22 karat ANNO DOMINI år med mynthistorie, 20 mynter i skrin, flere i sølv og 1 minimynt i gull. Dist. av Samlerhuset, med eierbevis. year coin history with one coin per centenary, 20 pcs in case, several silver coins and one small gold. With certificates. ARGENTINA. 5$ 1995 i gull. FN 50 år. 0,2333 unser gull. ATLANTA-OL stk. i sølv. Dist. Samlerhuset. AUSTRALIA. 1 kilo sølvmynt, Kookaburra AUSTRALIA. 30 $ 1999, 1 kg. sølv i etui. BIMETALLMYNTER. Stor samling med hele 124 ulike mynter fra land i hele verden. Noen land er representert med 2 forskj. mynter, ellers en mynt fra hvert land. Myntene er i blisterpakker med informasjon om land og mynt. Alle innsatt i LT Optima-ark. Høy kostpris. CANADA. $ gullmynt 1996 proof, 14 karat, 1/4 unse gull. CANADA. dollar 1996, proof gullmynt, 0,25 unser gull. CANADA. OL sett 1992, 1 i gull og 2 i sølv, i etui. CHINA. 4 gavesett med høy kostpris. Medfølger 20 stk. tvilsomme cash/sølvmynter. MÅ SEES. CHINA. Del av støpeform for mynter i leire. Handynastiet. Stammer fra en tysk auksjon for mange år siden. Se detaljer. F F F F 770 F GREAT BRITAIN. Gold Proof Three-Coin Sovereign set 3 i etui (27,94 gr 0,). 0 sett i opplag. Sertifikat fra Royal Mint. GREAT BRITAIN. Sovereign 3, KM 2, proof in capsule. HELLAS. Tre minnemynter i anledning OL, Drakmer i gull, 22 kt, 16,97 gram, samt to sølvmynter Drakmer med en unse sølv i hver. Alle i proofkvalitet. NEDERLAND. 10 gulden 1875 i kv. 0. OL ATHEN , minnesett utgitt i Bulgaria. Innholder 10 stk. 5 leva gullmynter. (1,24 gr.0,999/) OL ATHEN , minnesett utgitt i Bulgaria. Innholder 10 stk. 5 leva gullmynter. (1,24 gr.0,999/) PORTUGAL. reis 1866, KM 509, XF. STORBRITANNIA. 1 Souvereign 1871 i kapsel og skrin, kv. 01, stammer fra det store gullfunnet fra Douro. STORBRITANNIA. 1 Souvereign 1880 i kapsel og skrin, kv. 01, stammer fra det store gullfunnet fra Douro. THE LAST EDITION. 12 foldere med myntsett. Prima. TYSKLAND. 5 mark jub. x 22 stk. i perioden 1966/78 i mest kv. 0. TYSKLAND. andenburg-bayreuth. Thaler 1783 EP kv. 1. TYSKLAND. Sachsen, 1 Thaler 1610 kv. 1. KM 24. TYSKLAND. Sachsen-Albertine. Thaler 1567 kv. 1. TYSKLAND. Sachsen-Altenburg. Thaler 1624, 3 brødre, kv francs 1, 1 deutsche mark 1, 1 markka 1 i treskrin med 3 gullmynter. Opplag sett. Skrin med 24, dels store sølv minnemynter, ves. -valører fra mange ulike land. Lagt i to etasjer i myntskrin. Skrin med sju store sølvmedaljer fra div. land, fire forgylte medaljer, og en liten gullmedalje (0.5 gram) i kapsel. 12 stk. totalt. Liten samling med eldre mynter i perioden 1695/1937, totalt 27 stk. mest i sølv. Medfølger noe div. Album med vekt på Norden, noe i sølv her og der så ta en titt x F x 779 x x x CHINA. Fine and scarce OLYMPIC VIP set The off. comm. gold & silver coins for the games of the XXIX Olympiad, with two 150 Y gold coin 999/ (each grams) and four silver (each with partial coloured print), issued by Samlerhuset at a retail price of 16 NOK. CHINA. Fine set panda coins 4, 10 Y silver and 50 Y gold (1/10 oz.). DEN BRITISKE KONGEFAMILIEN. Skrin med 12 store sølvmynter fra div. land, skal være to sett a 6 ulike. Eierbevis medfølger. DE STORE OPPDAGERE. 12 moderne i sølv. Dist. Samlerhuset. FABULOUS 12 SILVER COLLECTION. Samling med 12 proof sølvmynter, noen sertifikater er med. FABULOUS 12 Silver Collection. Treskrin fra SH med startsamling med 7 store sølvmynter, men ekthetsbevis. FIFA. Eksklusivt skrin med fire store sølvmynter Frankrike, Uruguay, asil og Sveits til -årsjub. 4. Sertifikater fra Fifa. Special box with 4 large silver coins to the 4 anniversary, with Fifa certificates. FN 50 år. 22 store sølvmynter i skrin, de aller fleste fra serien FN 50 år, samt noen andre. Totalt 22 proof sølvmynter. FN 50 år. 36 sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. 50 kr FN Norge er også med. FRIGJØRINGEN Skrin med 12 ulike sølvmynter, bl.a.. Samveldet. Eierbevis vedlagt. FRIGJØRINGEN Skrin med 12 ulike sølvmynter, bl.a.. Samveldet. Eierbevis vedlagt i perm. FRIGJØRINGSJUBILEET gullmynter i proof, total gullvekt over 85 gram. To av myntene har svært lave opplag, f.eks. Francs 1994 ( stk.), og 50 Pund fra Alderney ( stk.). FRIGJØRINGSJUBILEET , skrin fra Samlerhuset med 12 proof sølvmynter, medfølger et par garantibevis. HELE VERDEN. Ca. 30 kilo tung banankasse med mynter og sedler fra mange land, inkl. noe norsk. Et par myntkataloger inngår også. Bør sees og hentes. Gi bud! ISRAEL. Skrin fra Samlerhuset med 10 ulike, store sølvmynter, de fleste 2 SH. Alle med eierbevis. KAMBODSJA. Meget gammel støpeform for mynter i to deler. 75x50 mm. Kjøpt i Bangkok for 10 år siden. KAMBODSJA. Meget gammel støpeform for mynter i to deler fra kongeriket Angkor (3x39x39 mm). Stammer fra en tysk auksjon for mange år siden. Se beskrivelse x x MANGE LAND, SJØMANNSMYNTER. Rigtig god og meget spennende lott, med virkelig mange forskjellige. VK, men nesten alle pene, mange utsøkte, mange bedre. I alt godt 24.5 kg. MONGOLIA. The New 7 Wonders of the world, ukpl. samling med 6 miniatyrgullmynter i proofkvalitet i kapsel, 1 gram hver. NEDERLAND. 2 1/2 gulden 1870 i kv. 1, + 4 store moderne minnemynter i sølv fra div. land. OL. Serie på tre gullmynter, San Marino 2 scudi 1996, Gibraltar 1 Crown 1995 og Kina Yuan Total gullvekt over 22 gram. OL ATLANTA minnemynter i gull. Dist. Samlerhuset. RUNDESKATTEN. 5 sølvmynter fra funnet ved Runde i eske. Varierende kvaliteter. RUNDESKATTEN. 6 sølvmynter fra funnet ved Runde i eske. Varierende kvaliteter. RUNDESKATTEN. 8 sølvmynter fra funnet ved Runde i org. eske. De fleste godt slitte. SAMOA. 50 Tala 1993 gullmynt i proof, 0,1458 unse gull. SAUDI ARABIA. 1 pound 1950 i kv. 0. SILKEVEIEN. Kpl. samling 12 stk., inntil år gamle mynter i treskrin. Utgiver Westminister, oppgitt kostpris 3450,-. Cpl. collection in case, issued by Westminister, original retail price 3450 NOK. SYDNEY-OL. 36 sølvmynter i skrin fra SH, god kvalitet, høy kostpris. 36 silver coins All World in case, good condition, high retail price. SØR-AFRIKA. 1/2 Krügerrand 1997, KM. 107, PROOF, in coin letter. THE OLYMPIC COIN COLLECTION. Skrin med 20 sølvmynter fra diverse OL, , f.eks. Norge kr Hefte om utgaven vedlagt, samt kvittering som viser oppr. kostpris 8,- for dette settet. THE OLYMPIC COIN COLLECTION. Skrin med 20 sølvmynter fra diverse OL, , f.eks. Norge kr Opplag, kostpris 8,-, dokumentasjon vedlagt. VERDEN I KRIG. Stor samling i flott skrin med mynter fra Alexander den store til Berlinmurens fall, inkl. 2 gullmynter og mange i sølv fra forskjellige kriger opp gjennom årenes løp. Innheholder 42 mynter, hver med ekthetsgaranti på kort fra Monetarius + tykk perm med dokumenter, og 2 myntsett. Antagelig. kpl., fortjener et gjennomsyn. VERDENS MINSTE GULLMYNTER. Samling 11 ulike i skrin, med ekthetsbevis, som viser vekt à 1.2/1.5 gram pr. mynt. VERDENS MYNTHISTORIE. Stort treskrin med 10 gamle mynter fra ulike land og tidsperioder, hvorav flere sølvmynter. Distribuert av Samlerhuset. WORLD MONEY. Sjeldent omsatt samling i to spes.album med moderne myntsett fra 46 ulike land. Samling bestående av album med mynter og sedler, samt løsmynt. Stammer fra opphør av mynthandel. Funnmuligheter, bør gjennomsees. utto 32,2 kg. sjømann/turistmynter fordelt på 19 ringpermer, hvorav 9 med Hartbergerark, inkl. 2 album med Norge tilbake til Oscar. Stor spredning på land, og noe sølv her og der. Må sees. Treskrin med 25 mynter, de fleste i sølv. Mest nyere jub.mynter (bl.a. flere utgitt i anledning frigjøringsjub. 1995), men også flere eldre og interessante. Det medfølger ca. 1/2 kg moderne nordisk mynt + mansjettknapper/slipsnål i trolig uedelt metall. Må sjekkes. 19 moderne sølvmynter + 1 kobbernikkel fra div. serier dist. av Samlerhuset. Ca. 1 mynter, fra romertiden til 1980-tallet. Alt montert i Hartberger og satt i 7 ringpermer. Må sees da det er noe uoversiktelig montert, noe sølv observert. Medfølger ca. stk. poletter/ spillemerker og div. i ringperm. Samling 16 foldere fra Den N. Myntklubb, innsatt i ringperm. I tilegg norske foldere med 50 kr Olav 1978 og suv.sett Samling hele verden i 8 album, observert noe Norge/Norden. VK, bør gjennomsees. Samling hele verden i 9 album, observert noe Norge/Norden. VK, bør gjennomsees. Samling hele verden i 9 album, observert noe Norge/Norden. VK, bør gjennomsees. Klassiske proof sølvmynter, serie distribuert av Samlerhuset, her er 11 stk, de fleste fra serien. Proof sølvmynter i kapsel. utto 20 kg. helt tilbake til romertiden, observert noe sølv her og der. Samlingen består av album, skuff, poser og løst. a med Norge uten sølv, men en del Oscar småmynt. Uoversiktlig så ta en titt kg netto sjømannsmynt i eske. 45 mynter i album, mest Norge, var. kvalitet. Også eske med bto. 14,8 kg, inkl. 41 stk. 5 kr. 9 kg netto sjømannsmynt i eske. 2,9 kg. turistmynter, sett, poser, ruller og løst. Stor spredning så ta en titt. 2 små A5-album med ca. 275 sjømannsmynter, 18 stk. i sølv så ta en titt, noen med merker etter plasten

16 822 Samling i myntskrin med skuffer fra Beba, mynter x 859 ALT FOR NORGE. Fem gullbelagte medaljer fra x 881 NOBELPRISER. Åtte foldere med div. fra hele verden og Norge. Observert 1 kr 1877 og større serie, lagt i et lånt skrin ( Norges sølvskatt ). nobelprisvinnere i sølv, i org.eske. Medfølger to 2 kr 1878, samt en del annet norsk, noe Norden, I tillegg medf. 5 ganske slitte 10-kronesedler tilsv., tomme esker. og annet utland. Verdt et gjennomsyn. 1950/81, samt 5 kr x 882 NORGE I KRIG. 10 medaljer i sølv, i kapsler i 823 Rotelott brutto 850 gr. mynter, sedler, nåler + div. 860 BERGENSDALEREN i 14 karat gull og sølv, i plastlommer. God kv. 824 Liten lott, men flere i sølv. Observert en del Norge, + myntsett 1989, moderne 17.maimedalje i aluminium, myntbrev Prinsessebryllupet i 2. Bok om Gulltransporten av Asbjørn Øksendal. Polkort Medfølger 12 slitte sedler fra Tyskland årene.. utto 1 kg. 825 REALISASJON. 2 stk. FLYTTEKASSER med mange album med mynter primært fra Danmark og mange andre land. Alle mynter oppsatt i album og mange gode kvaliteter, med noen mynter fra 1-tallet og frem, litt sølv observert, samt noen bedre årganger. Meget stor samling, må sees, i alt 55,9 + 50,2 kg. 826 REALISASJON. Ca. 40 kg brutto uten gull og sølv, i stappfull flyttekasse med album, en del dansk, må sees. 827 REALISASJON. Samling med masse mynter/ medaljer/myntbrev o.l., primært distribuert av Samlerhuset. Mye sølvmynter og sølvmedaljer, fortjener et godt gjennomsyn. Sedler Norden/Hele Verden Norden 828 DANMARK. 8 skilling 1809, Sieg 44, DOP 47, kv. 1+, enkelte pletter men meget flot og tiltalende. 829 DANMARK. 12 skilling 1809, Sieg 45, DOP 48, kv. 1+, meget flot og tiltalende. 830 DANMARK. 1 rigsdaler 1803, Sieg 39, DOP 30, kv. 1+/01, 2 minimale rifter til venstre men meget flot og tiltalende. 831 DANMARK. 10 kroner 1945 A. Svendsen / Holm, Sieg 121, DOP 130, kv. 01, meget flot. 832 DANMARK. 10 kroner 1948 T. Riim / Teilmann, Sieg 122, DOP 131, kv DANMARK. 50 kroner 1954 M. Riim / Teilmann, Sieg 124, DOP 133, kv DANMARK. kroner Lange / Lund, Sieg 110, DOP 121, kv. 1+/01, pen og tiltalende. 835 DANMARK. kroner Lange / Pugh, Sieg 110, DOP 121, kv. 1+, pen og tiltalende. 836 DANMARK. kroner Svendsen / Friis, Sieg 110, DOP 121, kv. 1+, pen. 837 DANMARK. kroner 1943 B. Svendsen / Neergaard, Sieg 111, DOP 126, kv. 01/0, meget flot. 838 DANMARK. kroner 1944 D. Svendsen / Hellerung, Sieg 127, DOP 136, kv. 1+, tiltalende. 839 DANMARK. kroner 1948 D. Riim / Holm, Sieg 127, DOP 136, kv. 1+, pen. 840 DANMARK. kroner 1956 D. Riim / Teilmann, Sieg 127, DOP 136, kv. 1+, tiltalende. 841 DANMARK. kroner 1967 (A0670J). Svend Andersen / Riim, Sieg 138, DOP 147, kv. 1+, minimale pletter revers. 842 DANMARK. kroner 1981 (C1811H), Svend Andersen / Billestrup, Sieg 145, DOP 153, kv DANMARK. kroner 1986 (C2862C), Hoffmeyer / Billestrup, Sieg 145, DOP 153, kv. 01/0, meget flot. 844 DANMARK. Den Allierede Overkommando, 50 kroner n/d (1945), Sieg M11, Pick M5, kv. 1+/01, pen, med lodret- og tællefold. 845 DANMARK. Skatkammerbevis. SLESVIG - HOLSTEN. 2 reichstaler 24 schilling S-H courant 1807, Sieg 8, Pick A479, kv. 1+, pen og tiltalende. 846 FÆRØYENE. 3. provisoriske utgave, 10 kroner 1940, Sieg 17, Pick 11, kv. 1+, pen og tiltalende. 847 GRØNLAND. 20 skilling n/d (1941), Sieg 79, Pick M7, kv ISLAND. 1 rigsdaler courant 1792, Sieg 3, Pick A5, kv. 1/1-, rift på 2.5 cm ved venstre blindstempel og en del papir revner, men pen og tiltalende for typen. Europa 849 TYSKLAND. Ca. stk. Sedler/notgeld i perioden , mest i meget god kvalitet og flere like. 850 ØSTERRIKE. Album med 690 NØDSEDLER, inkl. dubl. Mange fine. Hele Verden sedler i mest kv. 0, stor spredning på land og alder. Må sees. 852 Ca. sedler med stor variasjon. Må sees. 853 Ca. sedler, fra mange forskjellige land tilbake til 1. Stor variasjon i kvalitet. Må sees. 854 HELE VERDEN. Album med 141 gamle, sirkulerte sedler fra mange land. 855 HELE VERDEN. Samling Banknotes of all Nations - fra 129 land i fin samlereske. 856 USA. 1 $ 1988 Serie A, uklippet ark med 16 sedler i. Pent ark. Medaljer *) Norske medaljer *) 857 kr Asker og Bærums daler x 2, Norge Unionsoppløsningen + Johann Kepler 1980, alle i sølv. 858 ALT FOR NORGE. 20 stk. kobbernikkel, belagt med 24 karat gull, i treskrin. Dist. Norske Myntverket. 1 treskrin. Dist. Samlerhuset, kostpris 2, DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Kopier av alle Oscarmynter i treskrin. Dist. Samlerhuset. 862 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Kopier av Oscar-myntene. Meget slitt skrin. Dist. Samlerhuset. Kostpris 6, DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Kopier av Oscar-myntene. Meget velholdt skrin. Dist. Samlerhuset, kostpris 6, DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Sett med kopier av Oscar-myntene. Småskader på etui. Medfølger Norge i krig og Leve Norge, 2 stk. i sølv. 865 HKH Prinsesse Ingrid Alexandra. Prestisjesett i pent skrin med medaljer i bronse (14.2 gram), sølv 999 (20 gram) og gull 14 K (7.78 gram). Utgitt av DKM. Prima. 866 KONGELIG BRYLLUP, Haakon og Mette-Marit 28 august 1 i gull (15,1 gr 0,917), sølv og bronse, i flekkete treskrin. 867 KONGELIG BRYLLUP Haakon og Mette-Marit Gull, sølv og bronse. Medaljene ligger i nydelig treskrin. Opplag KONGELIG BRYLLUP Haakon og Mette-Marit Gull, Sølv og bronse. Medaljene ligger i nydelig treskrin. Opplag KONGELIG BRYLLUP Haakon og Mette-Marit Gull, Sølv og bronse. Medaljene ligger i fint treskrin. Nr 315 av et opplag på 1 stk. F 870 KONGERIKET Norge. Gullmedalje i etui, med portrett Kong Harald V K, nummerert nr. 20 (av kun 75), 26 gram. Vi har fått oppgitt en kostpris på 13, KONGERIKET NORGE. Samling 12 medaljer i sølv, lagt i treskrin tilhørende Norges sølvskatt. x 872 KONG OLAVS Minnesett medaljer i sølv, 1 gullbelagt, samt en bok om folkekongens liv og hvite hansker!! Angitt kostpris på nærmere 0,-. (opplag 0) 873 KRIGSMEDALJEN i bronse med bånd. I innramming med diplom, underskrevet av Kong Olav, Oddvar Nordli og Hallvard Bakke, 3. oktober LEVE NORGE. 12 stk. i sølv, i flekkete treskrin. Dist. Samlerhuset. 875 LEVE NORGE. 24 stk. sølvmedaljer i etui, dist. av Samlerhuset. Medfølger garantibevis og pene hvite hansker. F 876 LEVE NORGE, Gullmedalje, Folket velger konge. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% gull. Ligger i kapsel. F 877 LEVE NORGE, Gullmedalje, Nøytralitetsvakten. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% gull. Ligger i kapsel. F 878 LEVE NORGE, Gullmedalje, Sabotasjeaksjonen mot Vedmork. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% gull. Ligger i kapsel. 879 LEVE NORGE. Samling i treskrin med 24 store sølvmedaljer, god kval. F 880 MEDALJEN FOR ÆDEL DAAD, Oscar II, sølv i eske med bånd. Ø=35 mm. Innstiftet Medaljen med fin patina. Slitt eske NORGE I KRIG. 23 sølvmedaljer i proofkv. i treskrin dist. av Samlerhuset. x 884 NORGES SØLVSKATT. Samling 22 ulike medaljer i treskrin som har noe slitasje på utsiden. x 885 NORGES SØLVSKATT. Samling 24 ulike medaljer i treskrin med noe svak hengsel. Mappe med eierbevis medf. 886 NORGES SØLVSKATT, vår stolte historie, 24 stk. i sølv, i flekkete treskrin. Dist. Samlerhuset. 887 NORGES VIKINGARV. Startsamling med 7 medaljer i skrin med gar.bevis osv. 888 NORGE VÅRT NORGE. Samling med 20 sølvmedaljer, utgitt av Samlerhuset. 889 NORSKE KONGER. Skrin med kpl. (?) samling 12 stk. sølvmedaljer, med ekthetsbevis. Medfølger et ekstra skrin i samme størrelse (uten innhold). 890 NORSKE REGENTER. Startsamling i treskrin med 15 store sølvmedaljer, god kval. 891 NORSKE SØLVSEDLER kr 1929, kr 1913, kr 1941 og kr 1919, alle i plastetui. Opplag 5 stk. 892 OSLO år. 3 gullmedaljer i etui fra Samlerhuset, 7.5 gr pr. stk., opplag sett. 893 OSLO BY år. 20 stk. sølvmedaljer i skrin, repr. to sett a 10 ulike. Med sertifikater. 894 OSLODALEREN 2 i gull og sølv. Til minne om OL Gullmedaljen er 22 mm, 14 karat. Medfølger kort med samme i CuNi-medalje. 895 PRINSESSE PRESTISJESETT. Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, sett med gull, sølv og bronsje. Gull gr. 896 PRINSESSE PRESTISJESETT. Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i gull (15,55 gr 0,917), sølv og bronse, i flekkete treskrin. 897 Samlerhuset. 3 gullforgylte og 16 div. i sølv fra flere serier. Skade på noe kapsler, + slitt skrin. Utenlandske medaljer *) 898 DANMARK. Anders Sandøe Ørsted, Bgs. 1109, Stor sølvmedalje, Ø 55 mm og vekt,8 gr, kv. 1+, Kraftige kanthakk. 899 DANMARK. Kastemynt Christian V, arveprins Christians død 1.oktober Kastemynt i sølv brukt ved bisettelsen, Christopher Schneider. 24 x 24 mm, 6,8 g. F DANMARK. Slaget på Københavns red 2.april Sølvmedalje av Loos, ø = 39 mm. Adv. Justitia gir sverd til soldat, GUD OG DEN RETFÆRDIGE SAG. Rev. Hydra bekjempes av soldat med dansk skjold, FIENDENS OVERMAGT TILBAGEDREVEN KIØBENHAVN D. 2 APRIL Kv. 0/01 med flott patina. 901 EURO. Skrin med komplett serie De første Europa-medaljer i sølv, 12 stk. 1996/97. God kvalitet. 902 OLYMPICS BELGIUM Awarded silver prize medal from the 1920 Antwerp Olympic Games, Ø 60 mm, silver, qual POLEN og Østerrike, 4 store medaljer i bronse. Ø mm. + en med hempe. 904 QUEEN VICTORIA. Sølvmedalje med inskripsjon i randen: Herman Olsen 7th November From The itish Government. Ø=32 mm. Med bånd i org. eske. Fin patina. 905 SLOVENIA. Mindre gullmedalje i 14 K 1996, for OL Atlanta, i etui, Ø 23 mm. Innl. har oppgitt kostpris 1,- i 5, SVERIGE. CARL XVI GUSTAF & SILVIA 1976, Sporrong, 60 grams gullmedalje, 18 k. 907 USA. 5 different military medals in boxes. Purple heart (older, a bit defective box), onze star, Gallantry cross w/palm (Vietnam), Navy cross and Republic of Vietnam Campaign medal. The last four in similar boxes, all with large medal, ribbon and pin. 908 USA. Purple Heart. Large medal, ribbon and pin in older coffin box. Very fine cond different military medals, near all from USA, incl. onze star, WWI and WWII Victory medal, Armed forces expeditionary service, Vietnam service medal, Prisoner of war and Kuwait Liberation medal. Some also with ribbon. x 910 SH-skrin med medaljer og noen mynter i kapsel, mest medaljer inkl. to store Dr. Beatrix 1996, to OL Sydney $5, Kr. Haakon 25 år, m.m. Ni enheter. Myntbrev/Minnebrev Norske mynt-/minnebrev norske, forskjellige, to i sølv, + 4 med telekort og 3 med stein, samt 8 tyske med 10 M fra 90-tallet. GI BUD. 912 Samlerhuset nr i 4 album m/kassett. Kongelige i perioden x 14 stk. Medfølger 4 svenske fra 1998 i 2 album m/kassetter Samlerhuset nr. 2, uten alb.ark, prima. 1 x 914 Samlerhuset nr. 3/20. Album med 3-4, 7-16, 18 x2, 1 20, samt senere 26 og 58. God kvalitet. 915 Samlerhuset nr. 4, 15-27, 29-41, 43, 49-52, 107 og 114 i 4 album m/kassetter.

17 916 Samlerhuset nr. 7. Frigjøringen av Norge Hele verden 990 PENNER. Lott 19 div. penner, hvorav 7 i sølv 1 Prima kval. og noen reklamepenner. Flere morsomme x 954 EURO. To gode album med 15 myntbrev i hvert. 917 Samlerhuset nr. 7 på albumark, med skader. 450 reklamepenner. Stort sett bra kvalitet. Det ene med siste myntene med nasjonal valuta 918 Samlerhuset nr. 9. God kvalitet. fra de resp. landene, det andre med de første 991 PINS. Skoeske til 75% full med vekt på OL-94, x 919 Samlerhuset nr. 12/152. Samling i to album med Euromyntene. noe sponsor, mest i originale poser, og en eske nr. 12, 14, 40-50, 60-61, 86, 89-90, 114, , med bakstykker. 955 EURO 1 år, gullmyntbrev med 10 utgitt av God kvalitet. Samlerhuset, poststemplet Kostpris 992 PISTOL. Liten gammel pistol med langt løp. L= Samlerhuset nr , 49, 57-60, 94, 102, 3450,- er notert. cm. Rep. med en nyere skrue , og 121. I to album, merk at nr. 956 EURO 1 år, gullmyntbrev med 10 utgitt av PLAKETT I metall. Med portrett av Haakon 105 er Ibsenbrevet med liten gullmynt utgitt av Samlerhuset, poststemplet Kostpris VII og Maud med riksvåpnet under. Rundt kanten Sør-Georgia. 3450,- er notert. står det Haakon VII Maud valgt af folket x 921 Samlerhuset nr , 21, 23, 27, 30, november Ca. 10,5 x 13 cm. Noe slitasje x 957 NEDERLAND. Proppfullt Varioalbum med 42 Innsatt i to album. i underkant. myntbrev , i serie Ecu brief som synes x 922 Samlerhuset nr , prima i to album komplett. Prima kvalitet. 994 POLITISKILT. Lite ID politiskilt med riksvåpenet. inkl. nr ,5 x 6 cm. Lagd av Tostrup. x 958 WWF. Tre album med medaljebrev fra div. land, Samlerhuset nr. 16, 19, 23, 27, 30 x 2, 32 x 2, 40, stk. i god kvalitet med faktaark. 995 PRIMUSER. Lott tre fine primuser. Høvik Værk 42-43, 56, 61 x 2, 62 x 2, + 9 stk. kongelige fra Standard Ø=16 cm og H=22 cm. I messing. Høvik Småskader på enkelte bakark. primus nr Ø=13 cm og H=18 cm. Blank. Sievert no. 6 Aequator, Ø=15 cm og H=17 cm. x 924 Samlerhuset nr i album, inkl. nr. 20. Prima vare. 925 Samlerhuset nr , 90 i 3 album m/kassetter. x 926 Samlerhuset nr Komplett i 4 album, 0 inkl. alle bedre sølv minnemynter. 927 Samlerhuset nr. 71, 80, 87 med de tre hundreårsmyntene i sølv. God kvalitet. 928 Samlerhusets gullmyntbrev dager igjen til 1 OL i Sydney år, $ i gull (oppl. 1 stk). 929 Samlerhusets gullmyntbrev, -årsdagen for 1 Napoleons kroning. Inneholder 10 Euro gull Samlerhusets gullmyntbrev. De moderne Olympiske Leker år 1996 med amerikansk 5 $ fra 1995 i BU-kval Samlerhusets gullmyntbrev. Den første Europa- Euro i gull. 10 Frankrike. Nr 126/. 932 Samlerhusets gullmyntbrev. H.K.H. Ingrid Alexandra Nr. 18/. Gullmedaljen (14 k) har innfelt diamant på kronen. 933 Samlerhusets gullmyntbrev. Hundreårsmarkeringen med 1 kr 4 i proofkv. Nr. 424/. 934 Samlerhusets gullmyntbrev. Hundreårsmarkeringen med 1 kr 4 i proofkv. Nr. 486/. 935 Samlerhusets gullmyntbrev. Hundreårsmarkeringen med 1 kr 3 i proofkv. Nr. 312/. 936 Samlerhusets gullmyntbrev. Hundreårsmarkeringen med 1 kr 3 i proofkv. Nr. 298/. 937 Samlerhusets gullmyntbrev. Hundreårsmarkeringen med 1 kr 5 i proofkv. Nr. 236/. 938 Samlerhusets gullmyntbrev. Israelsk tusenårsmyntbev med 10 shekel 1999 i proofkv. Opplag på brevet stk. og mynten kùn stk. Bakarket med skade. 939 Samlerhusets gullmyntbrev. Kong Olav V med bakark og infoark. Med Olav V gullmedalje (nr. 179 av stk). Høy kostpris. 940 Samlerhusets gullmyntbrev, Kronen 125 år, med 20 kr 1874 i kv. 0/01. Sjeldnere sett enn tilsv. brev med 1875-mynten. 941 Samlerhusets gullmyntbrev. Kroningsjubileet 6 med proofmedalje i 22 k, opplag kùn stk. 942 Samlerhusets gullmyntbrev. Kronprinsbryllupet 1, nr. 499/. 943 Samlerhusets gullmyntbrev. Norges første frimerke 150 år 5 med medalje av NK 1 i 22 karat. Opplag stk. 944 Samlerhusets gullmyntbrev. Norges første frimerke 150 år 5 med medalje av NK 1 i 22 karat. Opplag stk. 945 Samlerhusets gullmyntbrev. OL - ATHEN 4 1 år igjen (opplag, dette nr. 60). 946 Samlerhusets gullmyntbrev. USA Salt Lake 2, minnebrev med gullmynt, 5$ Samlerhusets kongelige. 14 sett i to album inkl. mange fra det norske kongehuset. Flere sett med rene sølvmynter og sølvmedaljer, bl.a. norske minnemynter 25 kr 1970 og kr Samlerhusets kongelige. Album med 14 brev ca Liste på nettet. 949 Samlerhusets kongelige. Ca. 20 stk., flest fra SH på alb.ark, men også enkelte andre løst. x 950 Samlerhusets kongelige i 9 album. Ca. 75 stk. totalt, oppsatt dels etter land i albumene. Duplisert og ofte 4 stk. av hvert, dog kun to av Kong Haralds jub.utgave med 50 kr FN proofmynt. Ellers også mange utgivelser med sølv (mest medaljer). Prima. x 951 Samlerhusets kongelige i to bind, 16 sett. Uryddig, men god kvalitet. x 952 Samlerhusets kongelige i tre (ulike) SH-album. Bl.a. Kronprinsparets 5-års bryllupsdag 6, Kong Hussain 1999, Dr. Margrethe, Pr. Diana minnebrev 1999, Fyrst Albert 8. I alt 32 stk., lett duplisert, en del sølv innimellom. x 953 DET NORSKE KONGEHUS. Album med 10 minnebrev, alle med medaljer i 92.5% sølv. Noe bedre enn de reguære, utenlandske kongelige minnebrev Diverse Diverse samlegjenstander *) Diverse *) 959 A/S CLAUSEN, KALDAGER & CO SKOTSELV. Manometer i messing. Ø=25,5 cm. 960 BISMERVEKT. Fin gammel bismervekt hvor loddet sitter på vektstangen. I messing. Vekten er stemplet L=58 cm. 961 BRANNBØTTE. I skinn med tauhåndtak. Ø=20 cm og H=37 cm. Fra 1-tallet. Litt slitasje. 962 BRANNHJELM. Eldre fin hjelm med innvendig skinn. Merket Fiber Helm EREL. a stand. 963 DOLKER. To fine dolker en fra Indonesia og en fra Balkan, begge med rik dekor. L hhv. 34 og 40 cm. Begge med slire. Medfølger en lengre slire til sverd Indonesisk, med mangler og skader, L=63 cm. Se bilde. 964 DRIKKEHORN. Stort flott drikkehorn med tinnbeslag. Dragehode på lokk og vikingskip med vikinger rundt kant. H=38 cm. 965 DØRHAMMER. Gammel dørhammer i smidd jern. H=26 cm. 966 ENTOMOLOGI. Gammel sigarkasse med 36 INSEKTER. De fleste arts- og kjønnsbestemt. Flotte detaljer! Dato 28/5-08 er notert. Meget spesiell samling! 967 FJØSLYKT. Gammel fin lykt. 16 x 16 x 33 cm. 968 FORSLAG TIL FORANDRING AF LOV OM FATTIGVÆSENET. Af 6 juni Dette er datert Christiania s. Vertikal brett og noen merker. En del blyantskriverier på forside. 969 FRIMURERI. Et par flotte mansjettknapper i 14 1 k gull. 970 GJØTLERVERKTØY (metallstøping). Lott 8 div. verktøy. Den lengste 43 cm. Uvanlig lott. 971 GRUVELAMPE. Karbidlampe. a stand. H=29 cm. 972 HARVEY FROST & CO. Vulkaniseringsverktøy. I original eske. Ca Morsom sak. 973 HEARTSINE PDU. Hjertestarter. Ubr. 0 Trenger service pga. lavt batterinivå. 974 IKON. Gammelt ikon. 30 x 37 cm. Noen få sprekker og noe slitasje. F 975 KAFFEKVERN. Sjelden og gammel, rødmalt tohjuls kaffekvern merket MIC & CO., PHILADELPHIA, USA. Normale bruksspor. 976 KINA. JADE. Lott 7 objekter, bl.a. segl, skulpturer, et vakkert anheng m.m. Flere størrelser og farger. 977 KINA. Rituelt gammelt vinbeger (Fu Xin Jue) i bronse. Klassisk form på tre triangulære bein. Høyde 17,5 cm. Korrodert. Stammer fra Nanyang i Henanprovinsen. 978 KINESISK FIGUR. Liggende mann med fantasifigur i fanget. Utskjært i tre. a alder. Noen anm. 32 x 13 x 19 cm 979 LAKSSEGL. Pen samling med over lakssegl fra mange land, en del danske, norske og øvrig Skandinavia, men også Oversjø. Videre 3 hefter fylt med signettrykk/monogrammer fra bl.a. kuverter/brevhoder. 980 METALLAGER. Flott messingskilt formet som pil. 53 x 14,5 cm. F 981 MJØLNER ILDSLUKKER. Uvanlig brannslukker. Langt rør med tørt pulver. Patent anmeldt mod efterligninger advares. Generalagentur for Norge Rydtun & co Kristiania. Metallembalasje. L=82 cm. Meget uvanlig. Noen småbulker. 982 MORGENSTJERNE. Kopi av gammelt våpen, morgenstjernevariant, stokk med kjetting med kule med pigger i enden. Stokkens L=60 cm. Skumle saker. 983 MOTORSYKKELJAKKE. Fin gammel jakke ant. fra 50-tallet. Noe slitasje og fin patina. 984 NORSK TIPPING. Eldre stempelmaskin fra Norsk Tipping. Fra da en rekke kostet 25 øre, 1960-tallet?. Litt slitasje. 985 OLJEKANNER. Lott på 9 inkl. et 1 L målebeger. Ulike størrelser. 986 OPIUMSVEKT. Fin vekt i fin original eske med dekor med drager på utside og mye skrift inni. 987 OPIUMSVEKT. Meget gammel vekt i original trekasse. 988 PARAFINLAMPEDELER. Fin lott med div. deler. Se bilde. 989 PARKOMETER. Eldre parkometer av modell Duncan Meter. Har stått i Oslo. Mangler nøkkel, men har åpen luke bak. I messing. 996 REINSKINN. Fint skinn 130 x cm, kalv? 997 REVOLVER. Liten defekt revolver med skjefte i tre. Ikke merket. Defekt. L=17 cm. 998 RIKSVÅPENET. Stor, gammel brodering med riksvåpenet med krans og flagg, noen anmerkninger i hjørner og kant som kan skjules om det rammes inn. 90 x 105 cm. Fra ca SAMLERMERKER. 3 bøker med merkater utgitt av Kaffe Hag: Norske by- og adelsvåben, Danmarks byvaabener og Sveriges riksvapen. Bøkene er nesten komplette, men enkelte mangler, sammen med en innstikkbok med danske by- og herredsvåpen og noen øvrige merkater mellomkrigsårene. SKILPADDE. Liten, utstoppet skilpadde. Iflg. innleverer kjøpt fra et bo tidlig 50-tall. 10 x 17 x 7 cm. 1 SKISSEBØKER. Lott på to. En med blyanttegninger fra perioden tallet. Til sammen 14 ferdig tegninger og noen uferdige. Bl.a. av Hoff i Reinlid, Reinli stavkirke, Bygdø, Lysaker noen portretter m.m. Ikke signert. Den andre mindre med ca. 40 tegninger. Noen stedsmotiver fra Valdres som i den andre samt mange tegninger av vanlige gjenstander, bl.a. kikkert, strykejern, sko, møbler m.m. Muligens av en utenlandsk turist som har vært på reise. 2 SNEPPERT. Årelatingsverktøy fra 1-tallet. I messing med 16 justerbare kniver. I meget god stand. 3 SPASERSTOKK. Fin stokk i tre med knopp i sølv som håndtak. L=82 cm. 4 SPILLSJETONGER. Stor lott div. sjetonger i en meget fin treeske med glass og en liten blikkboks. Treesken er 26 x 16 x 9 cm. 5 STEVENS, THOMAS. SILKEVEVEDE BILDER. Lott på to. Stevens levde på 1-tallet og ble kjent for å sin oppfinnelse til å veve silkebilder. De to bildene er Are you ready roing på Themsen(?) 15 x 5 cm og The start galopp på bane 15 x 5 cm. Fra slutten av 1-tallet. Innrammede med noe fin farge i behold. Bildene har reklametrykk med henvisning til de øvrige i serien. Står på baksiden og kan sees om de tas ut av rammen. 6 STOKKLÅS. Gammel hengelås med nøkkel. Uvanlig. 7 STRØMMÅLER INSTRUMENT. Gammelt instrument i kasse fra tidlig 1-tall. ukt av jernbanen ifm. med bygging av broer, til måling av strøm i elver under broene. Produsert av Gundersen & Løken Kristiania. Meget uvanlig. 8 SVERD. Av ukjent opprinnelse. Blad ca. 60 cm, hele sverdet L=74 cm. Parerstang og viklet håndtak med jerntråd. 9 TOLLSKILT i emalje fra tallet. 45x73 cm. Store skader TRAFIKKLYKT. Gammel lykt i metall med lys til tre kanter. Merket Chalwyn traffic signs reg. 14 x 14 x 26 cm VEKTER. Lott på 5 div. vekter. Se bilde. Noe smårust og slitasje VERKTØY. Lott div. eldre: høvler, stemjern m.m. Se bilder YAXELL UNIVERSALKNIV. Profesjonell japansk kokkekniv. Bladlengde 16,5 cm. Ny og ubrukt ØSTEN. Lott 8 div. figurer i ulike materialer. Veldig fin lott, se bilde Lott to gamle boksider med 4 sider skrift (skrift begge sider). Fra Nürenbergkrøniken 1493 av Schedel. En på latin og en på tysk. Begge med ill, den latinske kolorert med bla en meteor. a kvalitet, Medfølger en skadet forside av Ptolemeus Geographia utg. i Se bilder Lott div. portrettfotografier, to gamle segl, postkort, Ex Libris, brev m.m. Se bilder Lott. Morsom lott på 9. Flott horn med messingbeslag L=35 cm. Sølvplett kanne H=20 cm, messingobj. ant. fra Østen L=30 cm (kvern?), to små tinnkanner med emaljedekor H=11, kinesisk bilde cm og tre fløyter Lott korrespondanse, fakturaer m.m fra landhandel på Veme ved Hønefoss. Ca. 70 div. brev og mer enn div. andre enheter fra 1950-tallet. Vel verdt en titt Lott 14 div. brevåpnere og 8 mindre slirekniver i blandet kvalitet, kun tre med slire. Se bilde

18 1020 ROTELOTT. Stor kasse med mye ulikt. Bl.a NORGE FREMSTILLET I TEGNINGER. (I) kikkert, kobber, messsing m.m. Meget lavt utrop, Udgivet af Chr. Tønsberg Tverr 4to. Orig. se bilder. bd. 102 s. Med 165 små prospekter av norske 1021 ROTELOTT. Trekasse full av ting. Litt av hvert, noe sølv observert. Se bilder. Funnmuligheter. Lavt utrop. Trekassen er 35 x 26 x 16 cm Rotelott. Lott med div. Se bilde Rotelott. Stor rotelott med litt av hvert. Her er det funnmuligheter. Se bilder. Lavt utrop Rotelott. Fin lott med arabisk dolk L=42 cm (som egentlig skal ha slire med ridepisk på), eldre spydspiss L=35 cm, 3 dartpiler med 9 ekstra fjærer, lighter, 4 pins, hals-snor og Freia Nigrol halspastill-eske ROTELOTT. Lott på ca. 40 enheter. Gammelt pengeskrin, piper, blekkhus, opptrekker, parfymeflaske m.m. Mye morsomt, se bilde ROTELOTT. Stor fin lott med mye ulikt. Her er funnmuligheter. Lavt utrop. Se bilder. Aksjebrev *) 1027 GULSKOGEN CELLULOSEFABRIK AS, Drammen 1922, pål. kr (nr. 1641). Noen kuponger. Kv. 2. En brett og noen anm HAALOGALANDS DAMPSKIBSSELSKAP, HARSTAD Pål. kr., brev nr Noen kuponger. Meget dekorativt med dampskipsmotiv HAUGESUNDS DAMPSKIBSSELSKAB. Haugesund Pål. kr. Nr Kv. 1. Nedskrevet til 50 kr Kuponger HENRY LUND AS. Lott 6 aksjebrev 1916, oppr. pål. kr.. ettet, ellers ganske bra kvalitet. Medfølger exportkatalog fra Christianiaperioden u. år KLAVENESS DAMPSKIBSAKTIESELSKAB. Sandefjord Pål. kr. 2, nr. 57, slitt. Kv. 2, uvanlig. F 1032 NORDØSTRE NESODDEN SKIBSAKTIESELSKAP. Kristiania 1909, pål. kr., brev nr Komplett med vedtekter og et skriv vedr. kuponger ifm. dette brevet. Ikke brettet, men er slitt i kantene og har noen smårifter. Omsatt bare en gang tidligere ifølge våre kilder. Meget sjeldent. Antikviteter *) 1033 MANGLETRE med mange flotte utskjæringer utført i 1816 med kongeportrætter, lengde 58 cm, lett brukt stand MANGLETRE med mange flotte utskjæringer utført i 1830, lengde 56 cm, lett brukt stand. Autografer *) 1035 AUKRUST, KJELL. Dedikasjon i boken Hallstein fra Flåklypa Tidende hilser Kjersti. Kjell. Boken som ny BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE ev på en side, Aulestad. Signert B. B BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE ev på fire sider datert Aulestad Til Konsul Frölich. Signert Bj. Bjørnson DIFFERENCE. Postkort med 5 av bandets medlem på bilde, signert av alle 5 både på forside og bakside. Signert av Tore Johansen, Stein Olsen, Erling Mylius, Ivar Gafseth og Knut Solem. Sendt av bandet i HINDENBURG, PAUL VON. Tysk feltmarskalk, statsmann og Tysklands andre Reichspräsident. Signatur von Hindenburg på flott dekorert gratulasjon til et gullbryllup, øverst står det Det Reichspräsident. Innrammet. 30 x 40 cm. Må hentes hos Skanfil, eller sendes uten ramme KONG OSCAR II. Bestallingsbrev datert Kristiania Slot 17. December 1896 vedr. utnevning av Chefen for 3die Kompagni af Smaalenenes Landværns bataljon. Egenhendig signert med kongens store segl KONG OSCAR II. Bestallingsbrev datert Kristiania Slot 23de. Februar 1895 vedr. utnevning av Chefen for 1ste Kompagni af Øserdalens Linjebatalion. Egenhendig signert og med kongens store segl. En gjennomgående 2 cm lang rift berører ikke signaturen eller seglet QUISLING, Vidkun. Konv. med innhold, alt skrevet av Quisling. Konv. datert Adr. navn overstrøket. Prima kval ROOSEVELT, FRANKLIN D. Signert takkebrev datert Jan til Mr. Dorf vedrørende bok sendt til ham. Medfølger en konvolutt fra Devonport, England adr. til Teodor Roosevelt Medfølger et visittkort fra Executive Mansion, Albany med en vanskelig leselig signatur ULLMANN, LIV. Stort s/hv fotografi signert personlig hilsen til Geir Opsahl: Til lykke med premiæren. 27x35 cm. Glass og ramme. Noe slitasje på rammen. Må hentes i Oslo el. Sarpsborg F 1045 Unik samling gamle dokumenter og 7 kongebrev. En families arv gjennom flere generasjoner. Klenodiet i samlingen er signert CHRISTIAN FREDERIK, datert Eidsvold 22. mai 1814 (norsk konge fra 17. mai til 14. august 1814). Videre: To brev av Kong Carl Johan 1832 og Det fra 1839 er skadet (i flere deler), to brev fra kong Wilhelm av Preussen 1897 og 1902, to brev av Kong Oscar II 1902 og Også et brev, men ikke egenhendig signert, av Kong Carl datert ev også fra Wedel Jarlsberg 1839 og mange flere andre dokumenter. Se liste. Var. kval Lott ca. 15 div. brev, kort m.m. med signaturer som Sparre, Anna Munch, Michelet, Vogt m.m. De fleste fra perioden Spennende lott. Medfølger også 3 portrettfotografier som skal være av noen av de 15. Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker 1047 ASBJØRNSEN, P. CHR. De beste og nyeste fremgangsmaader for næringsmidlernes konservering eller opbevaring. Lite hefte på 98 s fra a kvalitet, usprettet ASBJØRNSEN, P. CHR. Om kaffeen, dens nytte, værd, rette behandling og forfatning... Lite hefte på 60 s fra a kvalitet, usprettet ASBJØRNSEN, P. CHR. Torv og torvdrift. Lite hefte på 139 s fra a kvalitet, usprettet ASBJØRNSEN, P. CHR. Udvalgte Fortællinger for alle Aldere. I-III. Af Christoph v. Schmid. Udgivet af P. Chr. Asbjørnsen (med flere). Christiania, P. J. Steensballe, 1860 (Bind I. Andet forøget Oplag) s. Orig. typografiske omsl. Fine eks BESKRIVENDE KATALOG over Den Kulturhistoriske Udstilling Lott 6 hefter. For i Kristiania 1901, afdeling for Skien og Skiensfjorden, for Larvik og Omegn, for Drammen og Omegn, for Tønsberg og omegn og for Kirkeafdelingen. Meget god kvalitet. Medfølger to Veiledende kataloger CASPARI, TH. Vintereventyr. Med ill. av Th. Kittelsen. Kristiania s. Orig. dek. bd DAMSLETH FORSIDER. Lott 30 bøker/pocket med omslag av Damsleth. Noen uvanlige inngår i samlingen DET GAMLE TESTAMENTE. Utg. Kiøbenhavn Et bind (med 3 deler) s. Mangler de 10 første sidene i 1. del. Skinnrygg bd. Noe slitt. Uvanlig bok FRIMURERI. Matrikel over frimurer-ordenens Xde provins 1. Heftet. 232 s. Noe slitasje FRIMURERI. Oberst SVERRE FERMANN HERMANSEN: St. Andreas Logen Oscar til den flammende Stjerne. Festskrift i anledning 125- års jubileet 25. april april Trykt som manuskript for r. Frimurere. Oslo s. Meget rikt illustrert. Originalt bind med rik gulldekor. Et velholdt eksemplar FULDA, LUDWIG (UTG.). TAUSEND UND EINE NACHT I-IV. Arabische Erzälungen. Zum ersten Male auf dem Urtext vollstängig und treu übersetz von Gustav Weil. Mit hundert Bildern / zwanzig mehrfarbigen / achtzig einfarb. / von Fernand Schultz-Wettel. Neu herausgegeben von.. Berlin s + plansjer, horav 20 med monterte fargebilder. Orig. shrtbnd. med rygg med gullskrift. Litt slitasje HAMSUN, KNUT. Fra det moderne Amerikas aandsliv. Kbh., P. G. Philipsens Forlag Samtidig skinnryggbind med opphøyde ryggbånd. 255 s. Eierstempel og etikett fra Handelsforeningen af 5 juni HAUGE, HANS NIELSEN. Samling af religiøse breve. Drammen s. Eiernavn fra Priv. bd. Noe slitasje ILLUSTRERT NORSK BIBEL-LEKSIKON. I-III., Redaktør Thoralf Gilbrant. Svensk medredaktør: Hugo Odeberg. Bibelordbok: Lauritz Karlsen. Geografisk leksikon, personleksikon m.m.: Edvard Kjelle. Oslo Rikt illustrert. Kart. Orig. gulldekorert skinbnd. 10 byer og landskaper. En del slitasje NORGE I DET NITTENDE ÅRHUNDRE. Tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. Kristiania 1. Bind I-II S. Ill. Orig. skinnryggbnd. Litt slitasje NORGES HANDELSKALENDER S. M. yde s. Reklame og adresser. a kvalitet NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING Utstillingsforlaget uten sted og år. Illustrert originalbind, pent. Billedbok fra jubileumsutstillingen på Frogner Medfølger et hefte med officiell beretning, 7 s. ill og med Bestillingseddel NORSKE PRESTEGAARDE. Hefte utg. Christiania Forfattet av Carl Emil Larsen iflg. Bibsys. 75 s. Bl.a. også med opplysninger om jakt og fiskerettigheter. Slitt og løse sider REISEHÅNDBOK. Bennett s Hand-book for Travellers in Norway. Twenty fifth revised and enlarged edition With maps. London s. Litt slitasje og litt løs SCHJØTH, ANTON. Geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, af... Trykt hos J.C. Abelsted. J. Chr. Abelsteds og A. Th. Nissens Forlag, Christiania s. Samtidig, noe slitt, sjirtingryggb., litt løs i fals bak STEENBUCH, HENRIK. Afhandling om hvilke Benævnelser Landet, Folket og dets Sprog findes tillagte. Hefte s Stor koffert (ca. 30 kg) med diverse papirer, hefter, blader og bøker fra bo. Umulig lott å beskrive i detalj. Men en (ufullstendig) inventarliste er å finne på nettet Lott 24 div. biografier om sliterne. Bla. av Grønoset, Mikkelsen, Melin, Hanson mfl. om bl.a. Anna i ødmarken, Mamma Karasjokk, Dankert Anna, Gjendine mfl. Se bilde. Faktabøker 1071 BOECK, THORVALD. Beretning om Hans Majestæt Kong Oscar IIs Regjeringsjubilæum i Norge. Vignetter af Louis Moe. Redigeret og Udgivet af Thorvald Boeck. Alb. Cammermeyers Forlag, Kristiania s. Orig. bnd. med gulldekor. Af denne Bog er 5 Exemplarer trykt paa Papir fra de Keiserlige Papirfabriker i Tokio (Japan) denne er nr. 3. Pen og uvanlig CHRISTIANSEN, G. E. De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin. Et bidrag til norsk industris historie. Bind II-III (mangler bind I), Oslo. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) Dek. origbd. Bundet med omsl s. Ill DANSK HISTORISK ALMANAK 1761, 1762 og 1763 innbundet i ett bind. Slitt innbinding. Flekker. Komplett. Sjelden! 1074 FLYRELATERT. Interessant eske med flyrelaterte bøker, hefter og blader. Noen utgaver av Vi flyver (SAS-blad), noe vedr. undervisning, hefte om norske flyvere på kontinentet, bok om norske krigsflyvere, Flight handbook 1945, hefte om SAAB 1948 m.m. Noe var. stand FÆGRI, KNUT. Norges planter. I-III. Oslo s. Meget rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. i original kassett GLØERSEN, KRISTIAN. Dyreliv i Norge. Kristiania, J. W. Cappelens Forlag, s. Portrett. Illustr. av Karl Uchermann. Orig. dekorert helsjirtingbd. Navn på tittelbl. a eksemplar ILLUSTRERET VERDENSHISTORIE. DAAE/ DROSLUM. Bind s. Ill og med karter. Orig. shrt. bd. med gulldekor på front og rygg. Litt slitasje LAGERBERG, HOLMBOE OG NORDHAGEN: Våre ville planter 1-8 i 9 bind. Oslo Revidert og forøket utgave. Originale skinnryggbind. Rikt illustrerte. Et pent sett NYGÅRD-NILSSEN, ARNE: Norsk jernskulptur 1-2 (Norske minnesmerker). Oslo Hhv. 306 og 314s. Meget rikt illustrert i s/h med fotografier. Originalt omslag. God stand. Referanseverket om norsk støpejern SCHJOLDAGER, ASTRID. Bokbind og bokbindere i Norge inntil Heftet. Nr. av eksemplarer. 348 s. Figurer SKIKK OG BRUK. Hovedredaktør: Waldemar øgger sider. Illustrert, plansjer i farger og s/h. Originalt rødt halvskinn med gulltrykk. Bind og forsats er tegnet av Turid Hirsch, og bokbinderarbeidet er utført av H.M.Refsum. Pent eksemplar. Lokalhistoriske bøker 1082 AKERSHUS. EIDSVOLL. KIRKEBY, BIRGER. Eidsvoll bygds historie. Gårdshistorien I-II og Bygdehistorien del II s. Ill. Noe slitasje på permene AKERSHUS. ULLENSAKER. EN BYGDEBOK. I-III. Utgitt av en komite ved H. Nesten. Oslo 1927/51. Hhv. 609, 751, 688 s. Illustrert. Kart. Skinn rygg og hjørner. a stand. 1

19 1084 ASKER OG BÆRUM. Lott 19 bøker og hefter med 1111 ROGALAND. MADLA. Soga om Sola og Madla LIE, JONAS. Lott to bøker. Lystige koner. Skuespil lokalhistorie. Kan nevne: Bærum og Krigen, Luft Bind s. Illustrert. i tre akter. København, Gyldendal, og Kjærlighet, Historier fra Fornebu, Det skjedde Orig. bd. s. Orig. dekorert lyseblått helsjirtingbd. med i de bygder utg. av Budstikka 90 år, Asker og 1112 ROGALAND. Norges bebyggelse. Herredsbindet helt gullsnitt. Lindelin. Eventyr-spil i fire akter. Bærum gjennom år, Kampene i Bærum 1940 for Rogaland midtre del, utg. 1958, 1278 sider. København s. Orig. dekorert lyseblått (hefte), Bekkestua Vel 75 år, Jar vel 25 år, m.m. uksspor. Uvanlig. helshirtingbd. med helt gullsnitt BUSKERUD. DRAMMEN Bind I og II. Red. Tord Pedersen, utg. av Harald Lyche s. Ill. Pene bind BUSKERUD. Drammen og Oplands turistforening aarbok Lott 14 hefter , og Årbok utg a kvalitet BUSKERUD. EKER. Johnsen, Nils. Træk av en storbygds saga. Kristiania s. Ill. Karter. Orig. shrt. bnd. med kirken på forside og gullskrift. Litt slitasje BUSKERUD. KRØDSHERRED Jubilæumsskrift 1914 av Ivar Sæter. Kristiania s. Org. bind. Noe slitasje BUSKERUD. Sigdal og Eggedal av T. Skatvedt. Historisk beretning. Utarbeidet efter foranstaltning av Sigdal Herredsstyre. Kristiania s. + billedplansjer. Illustrert også i teksten. Orig. grønt helsjirtingbind med gulldekor. Meget pen HEDMARK. KONGSVINGER. HVEM EIER BILEN. Bilregisteret for Kongsvinger politidistrikt pr. 1 mai Heftet. 156 s. Pent eksemplar HEDMARK. OSEN. NILSEN, OLAV. Osen Bygdebok. Hamar, Osen historielag s. Illlustr. i s/h. Orig. skb. Litt slitasje HEDMARK. ØVRE RENDALEN. BULL, JACOB B. Dens historie og Gårdenes og slektenes historie. Bind I-III s. Rikt ill. Orig. shrt. bd. med gulldekor. Noe slitasje HEDMARK. ØVRE RENDALEN. BULL, JACOB B. Øvre Rendalen. Gårdenes og slektenes historie. Oslo, Gyldendal s. Illustrert. Orig. dekorert helsjirtingbd. Pen HEDMARK. ÅMOT. Åmot bygdebok 1-2. LILLEVOLD, EYVIND S. Ill. Originale skinnrygg bd. Pene HEDMARK. Årbok for Glåmdalen Lott 29 stk , , , , , Reg. 1971/73, , 1987 og a kvalitet HORDALAND. BERGEN. Bergenshistoriske forenings skrifter Lott 17 hefter. 1917, 1919/20, , , 1942, , 1959/50, 1951/52 og Noe varierende kvalitet, men de fleste bra HORDALAND. OS SOGA bind I: Bygdesoga 1932 og bind II: Gards og Ættesoga Red. Nils Tveit s. Rikt illustrert. Kart i begge. Org. skinnryggbind i pen stand. Med dedikasjon fra Bokskrivaren i begge MØRE OG ROMSDAL. Bolsøy-boka. Bind I, II og II del s. Ill. Bind I slitt og bleket, bind II bra og bind II del 2 fint MØRE OG ROMSDAL. Lott to bøker. REKDAL, OLAV. Gards- og slektshistorie for Fiksdal og Rekdal s. Ill. Pen. Gards- og slektshistorie for Tresfjord I s. Ill. Pen. 1 MØRE OG ROMSDAL. Romsdal Sogelag årsskrift Totalt 27 bøker. a kvalitet MØRE OG ROMSDAL. SUNNMØRE. Hans Strøm Beskrivelse over Søndmør, bind I-II. Faksimileutgave Børsum Oslo 1957, av orig. utgaven 1762/ sider + tillegg. Nr. 49 av NORDLAND. Narviks historie 1-2. Av Nils A. Ytreberg. Narvik s. Illustrert. Kart. Dekorerte org. bind med smussomslag. Små bruksspor NORDLAND. STEIGEN. FYGLE, SVEIN. Steigen bygdebok I-II S. Ill. Orig. skinn bd. med gulldekor NORD-TRØNDELAG. SNÅSA. Snåsaboka. Bind 1-4. Av Jørn Sandnes og Gunnar Skavlan. Snåsa kommune s. Illustrert. Foldekart. Orig. skinnryggbind i pen stand OPPLAND. GUDBRANDSDALSBOKA av Hallvard Ofingsbø. Oslo s. Navn på friblad. Org. bind. Noen bruksspor. Pen OSLO. CHRISTIANIA. Gamle Christiania-billeder. Av A.Collett utgave. 420s. Meget rikt ill. med 164 illustrasjoner. Org. dekorert helsjirtingbind OSLO. OSLO/KRISTIANIA. ARNTZEN, JON GUNNAR, OG STIG-AUDUN HANSEN. Lott 5 bøker om Oslo/Kristiania. Periodene , , , og Alle bøkene rikt ill. med smussomslag i pen stand OSLO/CHRISTIANIA. MOE, B. Beskrivelse over Christiania, i Omrids udgivet af B. Moe. Christiania, Guldberg & Dzwonkowski. (Liten) 8vo. VIII, 152 s. Nyere slitt skinnryggbind OSLO OG AKER KOMMUNERS FORSTADSBANEKOMITE. Innstilling fra det tekniske arbeidsutvalg September Heftet. 56 s + VII bilag med kolorerte kart. Underskrift fra alle i komiteen ROGALAND. FISKAA, H. M OG H. FALCK MYCKLAND (RED): Norges bebyggelse. Sørlige seksjon. Rogaland midtre del s. Rikt ill. Litt slitasje og flekker ROGALAND. STAVANGER. Stavanger turistforenings årbøker Lott 21 hefter. 1929, , 1936, 1937, , 1946, 1947, 1954, 1956, 1961, 1965, 1967 (x2) samt Annaler a kvalitet på det meste TELEMARK. Adressebok for Telemark og Aust- Agder med skatteligninger. ukbar stand VEST AGDER. BERGE, A. Lista. En bygdebok. Tønsberg s. Illustrert. Orig. granitolbd. Navn VEST-AGDER. Lott 4 div. bøker/hefter. Adressebok med skatteligninger for Vest-Agder 7 utgave Litt løs i rygg og noen anm. inni. 428 s. Vest-Agder fylkestings forhandlinger s. a stand. Agder Skyttersamlag 25-års jubileum Hefte. 56 s. Ill. Noe slitajse og anm. Kristiansand og Opplands Turistforenings årbok Hefte. 114 s, ill. + mange sider reklame. Noe slitt VEST-AGDER, Norges Bebyggelse i to bind i god kvalitet VESTFOLD. ANDEBU. GALLIS, ARNE. Andebus gardshistorie II-III. Gårdshistorie Andebu hovedsogn og Høyjord-Kodal s. Ill. Orig. shrt. bd. I originale kassetter VESTFOLD. HOF BYGDEBOK. Gårds og slektshistorie, bind I, 1. og 2. del, ved Sigurd Unneberg, Tils s. Pene bind VESTFOLD. LARVIK. LARVIKS HISTORIE. Av Oscar Albert Johnsen, A. St. Langeland, Gunnar Christie Wasberg, m.fl. I - III. Bind 1 i 2.utg. Larvik s. Rikt illustrert, delvis i farger. Billedplansjer. Orig. helsjirtingbd. Bd. II noe falmet ØSTFOLD. Adressebok Østfold fylke fjerde utg S. M. yde. 754 s. Reklame og adresser ØSTFOLD. SKJEBERG. BAKKE, HARALD. Skjeberg bygdebok. Del I - II. Utgitt Skjeberg kommune s. Illustrert, med kart. Orig. helsjirtingbd. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter 1123 COCKTAIL Lott 8 blad. Nr. 21, 22, 24, , 1, 3, 4 og a kvalitet DEN CONSTITUTIONELLE. No ste Juli 1838 til no te December 1838 innbundet. Avis som bl.a. trykte en del om og av Wergeland og Welhaven. Se bilde FILMJOURNALEN. Årgangene innbundet i 3 bøker. Svensk magasin. God kvalitet JULEHEFTER. Lott 12 div. hefter Noe varierende kvalitet. Medfølger Norsk Familie- Journals Kongenummer NORSK BARNEBLAD. 1894, 7. årg., nesten kpl Ubeskåret. a kvalitet 1128 NORSKE INTELLIGENSSEDLER. 1 Januar-31 Desember Innbundet i et bind. En del slitasje og løs i ryggen OSLO ILLUSTRERTE , , og Meget god stand på det aller meste SAMLER OG ANTIKKBØRSEN Nesten komplett med ekstrablader, totalt 127 blader. Mangler , 1, 3, , og 4 1. a kvalitet TANDBERGNYTT 1957 til 1976 innbundet i 9 bøker. Mange beskrivelser av produkter, fabrikk, ansatte etc. Rikt ill. Alt i meget pen stand. Knapt lest. Interessant for radio/tandbergsamlere VESLEFRIK Lott 46 stk. ukbar kvalitet på det meste Lott på 20 div. 3 Humoristen , 3 Karikaturen , 8 Veslefrik m.m. ukbar kvalitet. x gamle blader og julemagasiner. Bl.a. noen Urd inkl. to store julenummer 1920-tallet, en del Solglimt, Mors Julenummer 1954 etc. Flere forsider med kunstnersign. inkl. T.M.Davidsen og M. Heegaard. Fra slitte til meget velholdte. Skjønnlitteratur 1135 HAMSUN, KNUT: Aftenrøde, 1. utgave Skinnbind, foromslaget medbundet. Noe slitasje på ryggen, ellers pen stand IBSEN, HENRIK. Hedda Gabler. Skuespil i fire Akter. Orig. udg. Kbhvn s. Orig. hellrd. med gullsnitt. Noe slitasje IBSEN, HENRIK. Samlede verker. Hundreårsutgave. I-XXI. (Bd. XXI består av 2 halvbind). Ved Francis Bull, Kalvdan Koht, Didrik Arup Seip. Oslo Shrt. bnd. med gull i rygg. Har tilhørt biblioteket ved University of California San Diego og er også merket med dette LIE, JONAS. Lott 5 bøker. Thomas Ross Kjøbenhavn 1878 noe slitt omslag. Et samliv Kjøbenhavn Maisa Jons Kjøbenhavn Naar sol gaar ned Kjøbenhavn Østenfor sol, vestenfor maane og bagom Bbylons taarn 1ste-12te tusind Kjøbenhavn og Kristiania Se bilde WODEHOUSE, P. G. Lott 23 stk. norske pocket fra Pen stand. Fotografier, filmer, etc. *) Fotografier, filmer, etc. generelle objekter *) 1141 Stor kasse med gamle negativ- og positivbilder. Motivene er en dokumentasjon av gamle norske bondeantikviteter og bondekultur, utført av en museumskonservator. Unikt materiale for spesielt interesserte. En del esker er merket fotograf Schrøder. Ikke datert, men mye er nok fra slutten av 1-tallet, beg. av 1-tallet. En håndskrevet liste viser innholdet (alt?) Gammelt album med visittkortfotografier og atelierbilder. 88 små og 14 store. Bør sees. x 1143 NORGE. Kpl., gammelt album med 12 gamle foto på tykk kartong. Utgiver av albumet ikke angitt, men alle fotoene med sted, nummer og initialer J.V. Omslag slitt, eller velholdt. Meget uvanlig STEREOSKOP. The Vistascope fra Griffith & Griffith, Philadelphia, USA i meget god stand samt 8 gamle stereokort SKIEN. Lott 10 fotografier fra Skien signert Körner Skien. Bildene er ant. fra ca x 14 cm KONG HAAKON VII. 35-mm s/hv lydfilm. Første bilde er fremkalt og viser Kong Haakon og sjøoffiser på kai med skip i bakgrunnen. Reportasjefilm på ca. 3 minutter. Ukjent anledning. Interessant. x 1147 AALESUND. Gammel billedmappe utg. Alb. Gjørtz, Aalesund 1922, med 30 bilder fra byen og omegn. Mappen 28x18 cm, bildene i ulike størrelser. Litt slitasje, bildene fine Banankasse (ca. 15 kg) med diverse fotografier i album og løst, hverdagsliv og fest. Det aller meste norsk. Også visittkortfotografier. Bør sees. Gi bud! Foto og optisk utstyr *) 1149 NIKON D90. Digitalt speilrefleks kamera. Med AF-5 Nikkor mm 1:3,5-4,5G objektiv. Medfølger et AF Nikkor 50 mm 1:1,4D objektiv og en Nikon MB-D80 motor. OBS. Medfølger batteri, men ikke lader. Lader kan skaffes på nettet for ca kr. Kommer i fin veske MINOLTA 0i med 3 objektiver: AF 2,8/20, AF 3,5-4,5/28-85 og AF 4,5-5,6/75-. Alle med baklokk, filter og frontdeksel. Blitzen er Minolta program 3i. uksanvisninger til både hus og blitz. Samtlige funksjoner er i orden, men batterier medfølger ikke. I tillegg medfølger 7 programkort: Cu (Custom), F (Fantasy-2), T (Travel), B (acket), A/S (A/S Mode) og 2 stk P (Portrait). Beige fotobag med mange rom Lott: To eldre filmbaserte speilreflekskameraer: Canon AE-1 med Canon objektiv FD 24 mm 1 : 2.8 og Nikon EM med 50 mm 1 : 1.8 objektiv + ekstra objektiv Nikkor ED mm 1: G II. Også 4 blitzer inngår i lotten: 3 stk. Vivitar auto thyristor 2 og en Sunpak auto 240. Begge kameraene fungerer fint, men trenger nok en rens Gammelt belgkamera av ukjent produsent, for 15.5 x 12 cm plater/film. Har tilhørt fotograf Willum Ekrheim ( ) fra Etne. Ligger i godt brukt fotoveske med 3 doble filmholdere, et ekstra objektiv og stort, kraftig trestativ. Rimelig bra kvalitet NIKON AF-801S. Autofocus analogt speilreflekskamera med AF Nikkor Medfølger SB-24 blitz og SC-17 sync-kabel (ny i original-eske) samt fjernutløserkabel (MC-12A) og ubrukt L37C filter (begge i originalesker). Til objektivet hører solblenderen HN-2 samt baklokk og frontdeksel, alt originalt. Ubetydelige bruksspor på det som ikke er nytt, og alt fungerer som det skal (batterier er innsatt). Hele utstyret plassert i en brun bag CANON EOS 10. Speilreflekskamera for film med Canon EF /4-5,6 objektiv. Medfølger husdeksel og den spesielle strekkodeleseren samt strekkodemanualen. Dette hjelpemiddelet sørger for den optimale innstillingen av kameraet for ulike motiver. Apparatet er sjekket og alt er OK, men batteri er fjernet pga. lekkasjefare. Blå bag OLYMPUS OM-4 filmbasert kamera i flott skinnveske med 50 mm linse. Ligger i fotobag sammen med et par originale linser (tele- og vidvinkel), samt blits o.a CANON EOS F. Filmbasert speilreflekskamera med EF objektiv. Kameraet er sjekket og alt er i orden, men batteri medfølger ikke. Objektivet passer også til Canons digitale speilrefleks. ed, original nakkereim, norsk instruksjonsbok og frontdeksel følger med ROLLEICORD V fra Xenar 3,5/75 objektiv. En del slitasje og ukjent funksjonalitet. Bør sjekkes LOTT: åtte kameraer inkl. Minolta Hi-Matic 5, 1:2.7 f=40 mm og 4 forskj. Olympus, bl.a. 35 SP 1:1.7 f=42mm. Bør sees Lott med 11 eldre kamera, bl.a. Kodak og Zeiss, i blandet kvalitet. Inspiser!

20 Gamle dokumenter *) Smykker - øvrige *) 1242 ODA. 6 kakegafler (ca. 15 cm) i 925 s fra 1160 LOV ANGAAENDE CREDITVÆSENET. Lott 1 Lott div. i et lite smykkeskrin. To ringer i gull 585, 5 Hardangerbestikk. Helt ubrukt i original emballasje på to. Udkast til lov angaaende Creditvæsenet. ringer i sølv samt div. annet, det meste i sølv. og plast s. Heftet med marmorert papir. Meget 1201 Lott 9 pene sølv/emaljesmykker, hvorav fire ANNE. 6 kakegafler (ca. 14 cm) i 925 s fra ren og pen. Grunde for udkast til lov angaaende anheng, tre brosjer, en slipsnål og et par Hardangerbestikk. Helt ubrukt i original emballasje Creditvæsenet s. Heftet med marmorert mansjettknapper. og plast. papir. Meget ren og pen BUNADSKNAPPER. Lott på til sammen ca. 40 stk ODEL. Anretningssett, ca cm. (Nypris Sjelden håndskrevet dokument fra 1604 med samt ca. 10 hemper. I hvert fall 20 i sølv merket ). lakksegl. 3 skrevne sider datert 15 oktober /4. Mange med fint filigransarbeid. Fin lott ODEL. 3 serveringsdeler i var. lengder med intakt lakk/papir segl. Dokumentet skal ha 1203 SMYKKESKRIN med forskjellig. Bl.a. stor, gammel cm. Pene. tilhørt Sam Eyde. Det medfølger en bok med Sam brosje i 830 sølv, armlenke 925s m/emalje, kjede 1246 To store kompottskjeer / anretningsskjeer, Eydes Ex Libris sign. Sam Eyde datert 85. Boken m/anheng, flere kameer, div. bijouteri, etc. Bør cm. Skjebredde cm. Pene. er Norsk Lyrikk med mange kobberstikk av kjente sees ODEL. To potetskjeer / kompottskjeer, ca. 20 cm. norske forfattere utg Lott med 15 halskjeder, 3 armbånd, 14 sett (nypris 3014) Gull, smykker og sølvtøy *) øredobber med diverse materiale - både steiner og 1248 Lott 9 div. bestikk i sølv, samt et sminkeskrin i annet. Fargerik blanding med variert innhold. 6 x 6 cm. Se bilde. Smykker med diamanter *) 1205 SMYKKESKRIN med div. ringer, anheng, kjeder, 1249 Lott 9 div. bestikk m.m. noe i resten i 830 s Ring i hvitt 14 k gult gull, med 1 stor, gulaktig 4 mansjettknapper, brosjer, slipsnåler m.m. En del i Se bilde. diamant på 0,7 karat. Diameter 18 mm. Vekt 6,5 sølv og sølv m/emalje samt bijouteri. Bør sees. 1 SIGARETTETSKRIN. Lott på tre. Et flott i sterling gr. Noe slitt BOLESØLJE. Flott bolesølje i 830 s. Ø=4 cm. med fin dekor og sten ved åpning 11,5 x 8 cm. Et 1163 Ring i 14 k hvitt gull med 0,25 ctw diamanter Lott emaljerte sølvsmykker. 5 nåler og 4 anheng i merket i sølv 9,5 x 8 cm også med sten ved og 0,95 ctw rubin. Meget fin ring. Ø=17 mm. Ny. 925 s. Flott lott. åpning. Et i alpacca 9 x 7,5 cm. F 1164 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,70 ctw Lott 8 div. emaljerte sølvsmykker. To kjeder med 1251 TESKJEER. Lott 12 teskjeer fra Sverige. Merket diamanter. Flotte. Nye. emaljerte anheng, 3 anheng, 3 nåler og et par GAB kattfot 830s. L=12 cm Ring i 14 k gult gull med 2,05 ctw smaragd 0 ørepynt. Medfølger to stk. div. pynt LUKTEVANNSHUS. Lommeklokkeform. Med rik og 0,10 ctw diamanter. Meget flott ring. Ø= Lott 11 div. sølvsmykker, bl.a. kjeder med og uten siselert dekor og grønn stein i lokk. Uvanlig. mm. Ny. anheng, nåler m.m. Alt i sølv. Kommer i fint, lite, 1253 MOKKASKJEER. Lott 12 små fine emaljerte skjeer 1166 Halskjede i 14 k hvitt gull. Anheng med 0,05 ctw 3 tungt smykkeskrin i grønn stein 12 x 9 x 7 cm med i Sterling 925 s. L=8,5 cm. diamanter i SI-kvalitet og ekte opal doublet på 3,40 føtter i form av falker i messing RÅDHUS M/VIFTE. 8 kaffeskjeer i 830s, 11,2 cm, ctw. Kjedets L=46 cm. Kjempeflott smykke. Nytt ARMBÅND, meget smukke og forskellige agater fra David Andersen. Uten gravyr og pene (nypris 1167 Ring i 14 k hvitt gull med 0,16 ctw diamanter og 3 med sølv/forsølvet montering, i alt 4 stk. ca. 2). 3,30 ctw rubin. Stor flott ring. Ø=17 mm. Ny ØREPYNT (2 sett), samt HALSSMYKKE, meget 1255 To små, pene lysestaker, h=7 cm. 12,5 cm i 1168 Ring i 14 k hvitt gull med 0,15 ctw diamanter og 3 pent AMETYSTER med sterling sølv. bunnen. 3,25 ctw rubin. Meget flott. Ø=17 mm. Ny MANSJETTKNAPPER. Et par flotte emaljerte 1256 Lott på 6. Svensk sukkerstrø-skje L=22 cm, med 1169 Rosett-ring i 14 karat hvitt gull, med 19 diamanter 3 mansjettknapper med påfugler i 925 s. I reparasjon, svensk snittespade L=20,5 cm, 3 div. WSI 0,29, Ø 17 mm. Som ny i etui. Sertifikat Gaudernach-stil. norske skjeer og et forstørrelsesglass. medfølger fra Bjørklund Lott 8 halskjeder. Alle i 830/ med anheng ODEL. 5 enheter: påleggspade, syltetøyskje 1170 Ring i 14 k hvitt gull med 0,08 ctw diamanter i 3 Varierende lengde. utto 62 gr. (ca. 14 cm), en smørspade og to koldgafler (12 SI-kvalitet og 1,77 ctw rubin. Ø=17 mm. Ny ØREDOBBER. 7 sett i sølv med div. cm). Pene Ring i 14 k gult gull med 0,12 ctw diamanter i 0 smykkesteiner: agat, onyx, opak smaragd, etc. Alle 1258 MÄRTHA. 6 kaffeskjeer, 11.4 cm. (Nypris 2776). SI-kvalitet og 1,40 ctw ametyst. Ø=17 mm. Ny. stpl. 925, men ikke syretestet. Nye store skjeer i mønster IBIS, ca cm. Mindre 1172 Ring i 14 k hvitt gull med 0,12 ctw diamanter i SAGA ARMRING. I 925 s David Andersen. kvalitetsanmerkninger. SI-kvalitet og 1,40 ctw ametyst. Ø=17 mm. Ny SAGA ARMRING. I 925 s David Andersen SNØFRID. Kremskje el. kompottskje 21 cm 1173 Ring i 14 k hvitt gull med 5 diamanter på totalt 0, Lott 4 sølvsmykker i 925 s. Et halskjede L=84 cm, lengde. Skjeblad 6.8 cm. Trenger puss. karat. Ø=17 mm. Vekt 3 gr. Noe slitt. en sølvklave, en hamret armring og et armbånd 1261 LAILA. 6 kaffeskjeer, 11 cm. Pene Ring i 14 k hvitt gull med 0,12 ctw diamanter og 2 L=19 cm. Vekt 91 gr Lott fire syltetøy-/kompottskjeer: To med 1,25 ctw rubin. Ø=17 mm. Ny Lott tre sølvsmykker. Ett halskjede i 835 L=40 cm hestemotiv fra Lohne på 15 cm. (Nr 141), to på Halskjede i 14 k gult gull med 0,22 ctw diamanter 2 og to nåler, den ene med dragemønster (saga). cm fra Magnus Aase. Pene. og 1,20 ctw rubin i hjerteformet anheng. Kjedets Medfølger en forsølvet nål med tre firfisler (6 x 1263 RÅDHUS M/VIFTE. 6 kaffeskjeer (11 cm) og en L=46 cm. Nytt. 5 cm). syltetøyskje (12.5 cm) (Nypris: 2) Ørepynt i 14 k hvitt gull og 0,36 ctw diamanter AHA-smykker. To meget pene smykker: et kjede 1264 ODEL. 4 koldgafler, 13.3 cm og syltetøyskje, 14 Flotte. Nye. med fast anheng, 44 cm og en brosje, begge fra cm (nypris ca 6) Ring i 14 k gult rose gull med 0,28 ctw diamanter i 2 Rolf W. Andersen RAGNHILD. Anretningssett i 830s, cm. SI-kvalitet og 1,05 ctw ametyst. Ø=17 mm. Ny SMYKKESETT. Meget pent sett, ØREPYNT, Gravert S på baksiden. Trenger puss Ring i 14 k hvitt gull med 0,05 ctw diamanter og 2 ARMBÅND, HALSSMYKKER og RING, sølv/ 1266 RAGNHILD. 6 store kniver 24.7 cm. Gravert S. 0,92 ctw safir. Ø=17 mm. Ny. forsølvet og delvis opak LABRADORIT. Trenger puss Ring i 14 k hvitt gull med 0,15 ctw diamanter i Smykkesett med halskjede, og øredobber, med 1267 RAGNHILD. 6 fruktkniver 17.8 cm. Gravert S. SI-kvalitet og 0,48 ctw rubin. Ø=17 mm. Ny. opake safirer og rubiner. Vekt ca. gram, Dessuten kakespade, 21.8 cm også med S bak Ring i 14 karat hvitt gull, 5 st. på 0.40 TCP fra kjedets L 45 cm ODEL. 8 kaffeskjeer, ca. 11 cm. Pene. (nypris Homstvedt Bergen. Steinene er felt helt inn i 1222 SMYKKESKRIN velfylt med bijouteri og kanskje 2776) gullet. Ø 17 mm, vekt 5 gr. noe ekte? Bør sees FLAT ROSE. Lott 6 deler, hvorav tre spiseskjeer Ring i 14 K hvitt gull, 1 sten på 0,20 TBS, Ø 16 Sølvtøy *) Tre med inskripsjon. mm, vekt 3,4 gr. Design HGH innvendig BESTIKKSETT. 29 deler. 6 av hver av spiseskje, 1270 Lott på 9. 5 Laila teskjeer, 3 div. teskjeer og en 1182 Ring i 14 k hvitt gull med 0,04 ctw diamanter og 1 gaffel, kniv og 11 teskjeer. Alt merket. Fra Rådhus med vifte sukkerklype. 1,95 ctw ametyst. Ø=17 mm. Ny. Dresden i Tyskland, tidlig 1-tall Lott 11 teskjeer, Kjøbenhavn med tre tårn. L=11, Ring i 10 k med 0,12 ctw diamanter i SI kvalitet og DESSERTSETT. I sølv. Sett med 18 dessertskjeer cm. Se bilde med 0,85 ctw rubin. Ø=17 mm. Ny. og en spade. Merket. Med monogram. Fra 1272 Lott 5 div. bestikk, bl.a. to juvel, alt i sølv. To med 1184 Ring i 14 k gult rose gull med 0,05 ctw diamanter 1 Hamburg ca. 1. monogram. i SI-kvalitet og 0,48 ctw rubiner. Meget flott og 1225 BESTIKKSETT. I sølv. 24 deler. Merket. Fra SERVIETTRINGER. 12 flotte svenske spesiell ring. Ø=16,5 cm. Ny. Hamburg ca. 1. serviettringer i sølv (med kattfot). Med 1185 Ring i 14 k hvitt gull med 0,20 ctw diamanter Lott. 10 div. bestikk, 3 emaljerte, en tesil, 6 1 gjennombrutt dekor. Ø= 2,2 cm. Ø=17 mm. Ny. div. serviettringer. Alt i enten eller 825 s SØLVSKJOLD M.M. Lott på 14 div. Se bilde Ring i 14 karat hvitt gull, 16 minidiamanter er felt Medfølger en coaster i plett samt to bestikk ant BUNADSVESKER. Lott på to med filigransarbeid. helt inn i gullet. Ø-16 mm, vekt 2,7 gr. i plett. Den største 16 x 14 cm i sølv merket. Den Smykker av/med gull, - div. steiner *) lille 5 x 9 cm, har ikke funnet merking. Medfølger 1187 ARMLENKE. Kraftig armelenke i 18 karat, vekt 0 et dansk toalettsett med speil og to børster i plett. 55 gr. Lengde 19,5 cm og bredde 19 mm, noe Litt skadet. blankslitt ARMBÅND. Flott armbånd i 585 gull, ca. 18 cm 0 lengde, vekt 31.4 g ARMRING i 585 gull fra David Andersen, 30.1 g, 4 ø=ca. 65 mm. Pen stand Armring i 14 karat, vekt 18,3 gr. diameter 60 og 55 3 mm. Noen småbulker ellers ok Gigantisk 14 karats ring Ø-17 mm, vekt totalt 13,6 gr. med stor bergkrystall på 20 mm i diameter Kraftig 14 karats ring Ø-17 mm, vekt totalt 10,3 gr. 1 med stor røykkvarts på 15 mm i diameter Anheng i 14 karat til mynter på 21 mm, (Soverign) 1 pent brukt. Vekt 7,6 gr osje i 585 gull, 6.3 gram. Meget pen brosjer i 585 gull. Pene nåler med perler. utto 1 10 g Liten lott i 585 gull med perler. Et par øredobber, 2 nåler og et anheng. Pen stand To sett med gammel knappehullpynt i 585 gull. Det ene med perler er stemplet 585 og David Andersen, det andre stemplet kun med Gullring 585, med stor, lys ametyst, ø=17 mm. Pen Ørepynt i 14 k gult gull med 12 ctw rubiner. Nye. Nypris 4. kr MÄRTHA. 6 skjeer 17.4 cm. (Nypris 5994) ODEL. 6 store gafler, 20.7 cm. Pene ANITRA. 6 store skjeer, 18.7 cm. Pene LAILA. 6 store skjeer, 17.7 cm. Pene ODEL. 6 isskjeer, 14.5 cm (nypris: 5352). Pene RÅDHUS M/VIFTE. 6 skjeer 17.4 cm. (Nypris ) OSEBERG. 6 pene skjeer, 18 cm. (nypris 5995) ODEL. 6 store skjeer, ca. 18 cm. (nypris 5995) ODEL. 6 store gafler cm. Pene TESKJEER. Lott på to sett a 6 gamle teskjeer. Merket. De er forgylt. Ant. tyske ca Lott 12 teskjeer. 2 sett med 6 av hver, begge sett emaljerte og forgylte. 6 flotte emaljerte teskjeer fra David Andersen i sterling silver. L=10 cm. Mønsteret likt rådhus med vifte. Et annet sett i 925 s L=10 cm BUNADSVESKELÅS. I sølv. Med blomster dekor. B=20 cm SPISESKJEER. Lott 4 gamle skjeer. En stemplet Bla. en fra Thune Verg ditt land sentralforeningens premie og en stemplet Stenberg Laurvig Fin lott. L fra 1240 LUKTEVANNSHUS. Flott luktevannshus i sølv. Med krone og rikt siselert dekor. Datert 1793 med eierinitialer. H=8,5 cm Lott 8 div. bestikk inkl. en sukkertrøer, alt i sølv. Se bilde SERVERINGSFAT. Stort, tungt gedigent serveringsfat i sølvplett (obs). Siselert dekor og ranker langs kant. Engelsk, 68 x 43 cm. Vekt 5,2 kg. Fin kvalitet SØLVPLETT. Stor lott i eske. Mye ulikt. ukbar kvalitet på det meste. utto ca. 10 kg Lott. To pokaler, liten emaljert skål fra Tostrup Ø=9 cm og H=3 cm, 11 div. bestikk, to sminke esker og et sigarettskrin. Se bilde Lott på 8 deler i 830 og 925 s. Bl.a. en skje og en gaffel i flat rose L=16 cm med inskripsjon, en skje i Lillemor L=14,5 cm og en koldgaffel i telesølv L=10 cm. Se bilde SØLVSKJEER. Lott 5 gamle danske skjeer fra 1-tallet. 3 er reparert, ellers noe slitasje. L=22 cm. Vekt 204 gr Lott 5 teskjeer, 2 gafler, tomatspade og en serviettring, alt i 830 s. Vekt 112 gr SKÅL. Liten skål i 830 s fra Nils Hansen. Laget i 2 eksemplarer hvor dette er nr Ø=11,5 cm Lott 11 div. bestikk, alt i sølv. Mest teskjeer. Med skader og mye slitasje. Vekt 162 gr Lott sigarettskrin, liten pokal, lommeurboks samt. div defekte deler til små sakser. Alt i sølv. uttovekt 230 gr. 20

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils høstauksjon, nr. 184, med et samlet utrop på over 8.2 millioner. På fredagsdelen av auksjonen selger vi bl.a. en rekke gode gullmynter, en god avdeling norske

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 10 KR 1983 O 40 20 2 10 KR 1984 O 60 40 3 10 KR 1985 O 60 40 4 10 KR 1986 O 60 40 5 10 KR 1987 O 60 40 6 10 KR 1988 O 60 40 7 10 KR

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1093 - - 1094-1093 Ad Dominum Patriamqve Redit. En meget dekorativ Dansk/Norsk medalje fra 1676.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Vi inviterer til årets siste møte i Romsdal Myntforening. Det blir julemøte og med sterkt

Detaljer

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra x 30 5 øre 1945 kv. 1+/01. 1 I 103 1 kr 1910 kv. 1+. Norske mynter I 31 5 øre samling i Siegbrett 1875-1911, 13-14, 16, I 104 1 kr 1912 kv. 0/01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) 17, 19, 21-44, 51-70

Detaljer

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop 1 Danmark 1 skilling 1771 1/1+ 105 2 Danmark 1 skilling 1856 1 25 3 Danmark 1 øre 1916 1+ 20 4 Danmark 1 øre 1921 1+ 15 5 Danmark 1 øre 1933 1+/01 20 6 Danmark

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på en knallavslutning

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009 I 61 0/01 50 øre 1923 kv. 0/01, noen flekker. (2) 1 I 136 1+/01 2 kr 1914 Jub. i kv. 1+/01, medfølger 7 stk. eldre Norske mynter I 62 50 øre 1941-44 sink VK, fra 1 til 1+. mynter og 5 kr Stord hered 1940;

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter Norske mynter Middelaldermynter F 1 Penning, Olav Kyrre(1066-1093), Schive III, 34, kv. 1+, svakt buklet. 0 I 49 2 sk 1803 i kv. 01. I 50 4 sk 1809 i kv. 1+. I 51 4 sk 1809 i kv.1+, blankettfeil. I 52

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt.

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt. Norske mynter Middelaldermynter x 1 MAGNUS ERIKSSON, Brakteatet ca. 1350-7 1, NM 2, kv. 1+, tiltalende. Mynter fra dansketiden (før 1814) I 2 1 skilling 1650, NM 228, kv. 1+, tiltalende. I 3 1 sk 1666,

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 2/2015 Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! 24 1 Ø M E R KE T ILJ 0 Trykksak 6 0 M Trykket hos miljømerket trykkeri Velkommmen til ny butikk

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 91 1 Spd 1849 kv. 1+/01. Liten ripe helt intil 7 randen. Numismatikk Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1649, NM. 227, kv. 1. I 2 1 sk 1656 i kv. 1, NM 234, Schou 50. Org.etikett

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 27 1/2 sk 1840, 41, 67, 2 sk 1843, VK fra 1 til 1+/01. I 65 50 øre 1929, 40, 42, 5 øre 1876 og 10 øre 1919 I 28 1/2 Spd 1844 kv. 1+. 3 i kv. 1 til 01. I 29 12 sk 1845, 50 og 55 kv. 1. 650 I 66 50 øre

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 8 2009. November 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 8 2009. November 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 8 2009 November 2009 Bergensbanen ble åpnet for midlertidig drift i juni 1908. Men høsten 1909 ble også strekningen Roa-Gulsvik ferdig. Åpningstoget gikk fra Østbanestasjonen om

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til julemøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. desember 2015, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. (Inngang fra Vektergata) Visning fra kl. 18.30. Årets siste medlemsmøte står for

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til felles mynttreff på Vestnes Tirsdag 25. mai 2004, kl. 19.00 på Vestnes Fjordhotell i Vestnes sentrum. Visning av objektene fra kl. 18.30. Vi har gleden av nok en gang å invitere alle medlemmer

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk. F 78 1+/011 øre 1885, NM 115, kv. 1+/01, tiltalende. 1 Norske mynter I 79 01 1 øre 1885 i kv. 01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) I 80 1 øre 1893 x3 stk., 99 x9, 1902 x15, 06 x4, 07 x7, I 1 1/1+ 1

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010 Norske mynter Middelaldermynter Norsk årgangsmynt 1-ører I 50 1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden. x 51 1 øre 1891, kv. 0. I 52 1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925) F 53 1 øre 1922, kv. 0.

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 34 2 sk 1693 kv. 1/1-, mangler biter av blankett. I 73 Nær komplett samling med 5 øre i to Siegalbum, I 35 2 sk 1697, NM 240, kv. 1. Liten irr flekk på advers. mangler 1918 og 45. Flere i ok kvalitet,

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 9 Desember 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 9 Desember 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 9 Desember 2011 Månedens postkort Med dette julekortet fra Ingeniør Gran, Drammen, sendt julen 1944, ønskes DFK s medlemmer en god jul og et godt nytt år! I hele 2011 har det blitt

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 kr 1723 kv. 1/1-. 1 I 2 1 kr 1725 kv. svak 1. 1 I 3 1 kr 1726 kv. svak 1, reparert etter mulig anheng. I 4 1 sk 1651 kv. 1. I 5 1 sk 1655, 60 og 65,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer