Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded"

Transkript

1

2 Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til ,-. Fredagsauksjonen inneholder bidrag fra mange gode innleverere, med bl.a. rimelig komplett norske årgangsmynter i gull inkl. 20 kr 1883 (objekt 270). Videre over lotter med 2 kr sølv, samt store mengde mynter, medaljer og sett i sølv og gull, fra Norge og mye fra utlandet. Også seddelavdelingen er meget variert denne gangen. Lørdagsauksjonen inneholder mange bedre objekter på Danmark og danske områder, bl.a. spesielt mye grønlandsk pakkeporto. Videre gode samlinger Tyskland, herlig Ungarnsamling, Island, Egypt, Canada, USA, Brasil, m.m. Postkortavdelingen er meget omfattende med sjeldent mange gode enkeltkort, kanskje aller best på Midt-Norge (Møre & R.). Norsk filateli starter med svært mange flotte stempler på klassisk del. Videre mye bra hjemstedsfilateli, bl.a. Møre & Romsdal (bl.a. Sunndal kommune), men også Sogn, Trøndelag og hele Nord-Norge inkl. mange gode brevlotter. Slik som på auksjon 184 presenterer vi også denne gangen en god avdeling med norsk skipspost. Sjekk dessuten mange gode samlinger og realisasjonslotter. Vi ønsker alle en riktig god jule- og nyttårshelg, og vel møtt til en trivelig auksjonshelg i Oslo 17. og 18. januar. PS! Vårt Oslo-kontor holder stengt i romjulen. Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! Skanfil s 1st public auction 2014 is our largest auction in this concept, with close to 9.2 million NOK in total estimate, and lots ranging from to NOK individual estimates. The Friday sale will be very exciting with good consignments from numerous customers. E.g. complete range of Norwegian gold coins from Oscar II and Haakon VII periods, incl. the rare 20 kroner 1883 (lot 270). Furthermore lots of silver and gold coins and medals from All World, offered single, in sets or in collections. The Saturday sale kicks off with a very strong section Denmark, Greenland (incl. numerous Pakkeporto issues), Faroe Islands as well as Iceland. Moreover good collections Brazil, Egypt, Canada, and nice sections Germany and British Commonwealth. And not to forget a marvelous collection Hungary. Later we present a very good range of Norwegian picture postcards. Norwegian philately comprises a vast number of fine cancellations, especially in the pre-1910 period. Then strong focus on local postal history from several counties in Norway, e.g. numerous fine lots with covers and cards sold in accumulations with moderate estimates. Also the section with maritime/shipping history is very worthwhile. We wish all our customers a peaceful Christmas season, and welcome you to a pleasant auction weekend in Oslo 17th and 18th of January. PS! Our Oslo office is closed during the Christmas season. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: The auction starts: Fredag 17. januar kl Lørdag 18. januar kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 17. januar kl Internett: Fredag 17. januar kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Friday 17th January Saturday 18th January 4.00 p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday 17th January 3.30 p.m. Internet: Friday 17th January 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Lørdag 11. januar: Mandag - onsdag januar: Torsdag 16. januar: Fredag 17. januar: Lørdag 18. januar: 09 - auksjonsslutt Viewing: Saturday 11th January: Monday - Wednesday January: Thursday 16th January: Friday 17h January: Saturday 18th January: 10 a.m. - 2 p.m. 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 7 p.m. 09 a.m. - end of auction Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 4: mandag - fredag 10-17, lørdag Våre neste Storauksjoner: Auksjon 186: fredag / lørdag 25./26. april 2014 Auksjon 187: fredag / lørdag 18./19. juli 2014 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Auction 186: Friday / Saturday 25th/26th April 2014 Auction 187: Friday / Saturday 18th/19th July 2014 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Boks 203, Knud Bryns vei 9, N-1702 Sarpsborg / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Løtevegen 93, 5337 Rong Auksjonsobjekter kan også leveres til vår samarbeidspartner Bergen Mynt og Seddel, Lyderhornsvei 291, 5171 Loddefjord, / fax: ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 2

3 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller abonnenter vil kunne få objektene tilsendt med faktura, men dette må anføres på budseddel eller gjøres oppmerksom på ved avgivelse av bud. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr 0,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 3

4 DnB NOR Bank, Haugesund: Danmark (DnB NOR Bank): Sverige (DnB NOR Bank): Tyskland (DnB NOR Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 185, fredag 17. januar kl og lørdag 18. januar kl Bidding Form Auction No. 185, Friday 17th January, 4.00 p.m. and Saturday 18th January a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! OBJEKTENE HENTES: Kundenr/Customer number: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Navn/Name: Adresse/Address: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Dato/ Date: Signatur/ Signature: Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 4

5 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg og Trondheim INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst 0,- FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,- TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK 0,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,- WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 5

6 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum Br = Brev/Covers Bs = Brevklipp/Piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi) Br. kolonier/br. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. Brukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. Brukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende turer: Bolbrohallen, bytedag 12/1 Sogn og Fjordane, ca. uke 4 Stavanger, februar Møre og Romsdal, ca. uke 6 Holstebro, frimærkemarked 16/2 i Mejrup Hallen Odder, bytedag 16/3 Nykøbing Falster Hallerne, samlermesse 6/4 Helsingborg, frimynt 26/4 Innhold Fredag 17. januar kl : Norske mynter 8 Norske sedler 12 Danske og utenlandske mynter 13 Sedler Norden/Hele verden 15 Myntbrev/minnebrev 16 Ca. kl (fra obj. 1129): Diverse samlegjenstander 17 Lørdag 18. januar kl : Danmark (fra obj. 2171) 28 Grønland 32 Færøyene 33 Dansk Vestindia 34 Finland 34 Åland 34 Island 34 Sverige 36 Diverse Norden 38 Ca. kl (fra obj. 3113): Europa 39 Ca. kl (fra obj. 3952): Afrika 48 Amerika 48 Asia (inkl. China) 48 Brit. Kol./Samv.Stater 49 Hele Verden 51 Motiv/tema 52 Realisasjonslotter - Hele Verden 53 Ca. kl (fra obj. 4481): Postkort 53 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 60 Ca. kl (fra obj. 5530): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 68 Ca. kl (fra obj. 6013): Frimerkehefter 68 Portomerker 68 Returmerker 68 Tjenestemerker 68 Gamle brev 68 Diverse samleområder Norge 69 Førstedagsbrev 69 Hjemstedsfilateli 69 Norge, samlinger, lotter & engros 75 Realisasjonslotter - Norge 79 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 6

7 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) sk 1642, NM 129, kv. 1/1+. Bulkete og mørk, men pen. 2 sk 1642 (Kopi H-Rui 1930) i kv.0. 1 sk 1653 i kv. 1/1+. 1 sk 1655 i kv. 1, mangler lite stykke i kanten. 2 mark 1657, NM. 152, Schou 37, kv. 1/1+, tiltalende. 2 sk 1661 i kv mark 1662, kv. 1-, med store blankettsprekker og kv. bem. 1 sk 1664 i kv. 1/1+. 2 sk 1686, NM 226, kv. 1/1+, pen. 2 sk 1687 i kv sk 1688, NM 230, kv. 1, snavset men pen. 2 sk 1691 i kv krone 1691 Kongsberg, glatt kant. Hede 73, Sieg 42. Kv. svak 1, pusset. Rest av to brosjespor på av. 2 sk 1692 i kv.1/ Union med Sverige ( ) F 27 F 28 F F 31 1/2 Spd 1821 kv. 1/1+, svak regnbuepatina. 24 sk 1827 på 25, kv 1+/01. Pen mynt. 1/2 Spd 1844 kv. 1/1+. 1/2 Spd i kv. 1+, små kanthakk. 1/2 Spd 1846 kv. 1/ ører ører F 32 1/2 Spd 1862 kv Norsk årgangsmynt 1-ører F ører F F Speciedaler 1693 (Danner Kongis) i kv sk 1714 i kv. 1+. (NM 57) 2 sk 1718, NM 61, kv. 1/1-, belegg spesielt advers. 1 sk 1721, NM. 83, kv. 1/1-, kantskade. 2 sk 1762 i kv sk 1764 i kv. 1/1+. 1 sk 1770 I.H.M. i kv.01, blankettfeil på advers. 1/2 Spd 1777 kv. god 1. 1 Spd 1777 kv. 1/ F ører F Reisedaler 1788 kv. 1+/01. Pen mynt. 2 sk 1803 i kv.0. 2 sk 1810 i kv 01. Liten blankett øre 1906 kv. 0. Flott, lys myntglans. 2 øre 1917 dblstrek kv F F kroner 44 F øre 1884/72, minus 1885, 97, 99, 12, jern. Flere i god kvalitet. 1 øre 1885 kv øre 1908 kv. 0. Minimal anmerkning i kant. Flott, lys patina. 1 øre komplett samling, (minus 1885), VK. 1 øre 1899/1972, noe tynn, men pen samling på Siegbrett. 1 øre samling i Siegbrett, nær komplett i meget varierende kvalitet. Oppdaget noe feilplasserte, så ta en titt. Mangler bl.a. 1878, 85, 1908, 18, 21 begge. 1 øre komplett samling, 1885 kv ører 56 2 øre 1968 kv. 0/01. 2 øre komplett samling (minus 1968) dobbelstrek kv. 1+. Ellers VK. 2 øre komplett samling (minus 1968) dobbelstrek kv. 1. Ellers VK. 2 øre nær komplett i Siegbrett, mangler 1917 og 68. Brukskvalitet på det meste. 2 øre og 1 øre 1919, begge i ca. kv. 01, litt rust. 2 øre samling i Siegbrett, nær komplett i meget varierende kvalitet. Oppdaget noe feilplasserte, så ta en titt. Mangler bl.a. 1876, 99, 1910, 17-18, 31-33, 45, øre komplett (minus 1918 og 1945) i VK. 5 øre komplett (minus 1918 og 1945) i VK. 1 5 øre 1907 kv. 0. Pen mynt. 5 øre 1918 kv øre 1918 kv. 1/1+. 5 øre 1945 kv øre 1945 kv. 1+/01. 5 øre komplett, 1918 kv. 1- og 45 i kv. 1. Meget blandet kvalitet, så ta en titt. 5 øre nær komplett i Siegbrett, mangler 1908, 15, 18 og 45. Brukskvalitet på det meste, men mye rust på øresamling , uten jernmynter med kun toppkvaliteter, 01 til 0. Bør gjennomsees, en god samling. Stor samling på 97 stk. fra 1875/1938, vi nevner 1875 x 4, 76 x 5, 78 x 5, 96 x 4, 99 x 3, 1902 x 4, 07 x 6, 12 x 4, 15 x 3, 16 x 3, i brukskvalitet øre 1890 kv. 0, satt til MS 64 i slab av NGC, stammer fra Sanjay C Gandhi Collection. 10 øre 1914 og 16 kv øre Tøypose med stk! Alle i meget pen kval., og neppe mange som ikke holder minst kv. 01 her. En lott med potensiale. 10 øre 1917 og 1918 kv. 0, pen patina. 10 øre 1970 i original bankrull. 10 øre komplett samling (minus London og nyere enn 1978) i Siegalbum, VK. 25 øre 1876, 96, 98-99, 1-04 i kv. ca. 1, montert i skrin. 25 øre 1909 kv. 0, flott lys myntglans. 25 øre 1918 kv øre 1919 kv øre 1923 m/hull kv øre 1924 kv. 0. (950) 25 øre komplett samling (minus London) i VK, ligger i Siegalbum. VK, flere pene, som f.eks. sinkmyntene. 25 øre samling i Siegbrett, nær komplett i meget varierende kvalitet. Oppdaget noe feilplasserte, så ta en titt. Vi nevner øre 1874 kv øre 1874 og 93 i kv. 1/1-, 1918 i kv øre 1875 kv øre 1877, 87, , , 1941 sink44 sink, i VK, ligger i Siegalbum. 50 øre 1880 kv. god øre 1885 kv øre 1888 kv øre 1904 kv. god øre 1909 i kv. 0, nydelig patina. 50 øre 1912, 15, øre 1874 mest kv øre 1918 i kv. 01, 3 stk. med flott myntglans. 50 øre 1923 med hull i kv. 0/01 (3). Fin mynt. 50 øre 1945 sink i kv. 1/ øre 1945 sink kv øre 1954 i kv. 01. Samling 50 øre i Leuchtturm (Skanfil) album m/ kassett. Vi nevner , 98-99, u/ hull, 21 med og u/hull-22 med og u/hull, 23 m/ hull-44, 45 m/hull-2, minus 1987, 90, 95-96, i meget varierende kvalitet. Uten Londonmyntene! MÅ SEES. 0 1 kr 1875 i kv kr 1875 kv. 1/1-. 1 kr 1877, 79, 90 i kv. 1/1-. 1 kr 1877, 92, i kv.1/1-. 1 kr 1877, 97, 1901, 08, 12, 14, 15, 17 i kv.1, men renset. 1 kr 1877 kv kr 1878 kv. 11 kr 1879 kv kr 1881 kv kr 1882 i kv. 1/1-. 1 kr 1885 kv kr 1887 kv kr 1888 i kv. nær 1. 1 kr 1888 kv kr 1888 kv. 1/1-. 1 kr 1889 kv kr 1890 kv kr 1892 kv kr 1893 kv. 1/1-. 1 kr 1894 kv kr 1895 kv kr 1897, i kv. nær meget mørk patina. 1 kr 1897 kv kr 1898 kv kr 1898 kv kr 1 kv kr 1901 i kv kr 1901 kv kr 1904 kv kr 1904 kv kr 1904 kv kr 1908, 15 og 16 kv kr 1908 på plate og 14 i kv.1. 1 kr 1910 kv. 1, en del riper. 1 kr 1912, kv. 0/01. 1 kr 1912 kv kr 1914 kv kr 1947 kv kr 1968 kv kr komplett til 2010, minus 1878 og 88. Meget blandet kvalitet, så ta en titt

8 2-kroner kr 15, 16 og 17 kv kr 1878, 1902, 08, 12-15, 17, 14 jub., 1906 med kraftig loddespor. Meget blandet kvalitet. 2 kr 1878 i kv.1/1+ og 1 kr 1877 i kv kr 1878 i kv. 1/1-, 1 i kv. 1, men flere kanthakk, 1904 i kv. 1, med noen kanthakk. Alle renset kr 1964, i kv. 0/01. Fine mynter. 5 kr 1966, kv. 0. () 5 kr 1968, kv kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 5 kr og 1985 i org.rull, totalt 6 stk., bra kval. = pålydende. 5 kr i fire ruller, der årstall ikke vises. En av rullene er sterkt tapeforsterket, denne løsnet vi litt på og så årstall 1993 i denne. Vi tror at dette er to ruller 1993 og to (ca. 0) kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 20 kr 1 med stjerne, i blisterpakning. 20 kr 1 med stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 med stjerne i blisterpakning. 20 kr Abel 2 originalrull. 20 kr Akershus 1999 originalrull. 20 kr blisterpakninger (m/20 kr 1 m/stjerne) 20 kr Viking 1999 originalrull. 247 Londonsett 1942 i kv. 0/01. 0 F 248 F 249 Londonsett 1942 i kv. 0/01. Londonsett 1942 i kv. 0/ F kr 1878 kv. 0/01 2 kr 1878 og 1914 jub. i kv. 1+, men renset kr 1888 kv kr 1888 kv. 1, renset. 2 kr 1890 kv kr 1890 kv kr 1890 kv kr 1890 kv. 1, riper på halsen. 2 kr 1890 kv. 1/1+. 2 kr 1890 kv. 1/1-. 2 kr 1892 kv kr 1892 kv kr 1892 kv. 1/1+. 2 kr 1893 kv. 1 2 kr 1893 kv kr 1893 kv kr 1893 kv kr 1893 kv kr 1893 kv. god 1, renset. 2 kr 1893 kv. svak 1. 2 kr 1894 kv. 1 2 kr 1894 kv kr 1894 kv. god 1. 2 kr 1894 kv. god 1, renset. 2 kr 1894 m/spor etter anheng, 1904 med hakk kl 2, kv kr 1897 kv kr 1897 kv kr 1897 kv kr 1897 kv F kroner F kr 1885 kv. 1+/01, pen mynt. 2 kr 1885 kv kr 1885 kv. 1, kh kl /20-kroner Londonmynter F kr 1887 i kv. 1, litt smuss. 2 kr 1887 kv kr 1887 kv. 1/1+, over snittet pent eksemplar. 2 kr 1887 RESTRIKE i sølv. Sandhillkassett. Opplag.. PROOF F kr 1898 i kv. 0/01, men renset/pusset. (10) 2 kr 1898 kv kr 1898 kv kr 1898 kv. god 1. 2 kr 1, 14 jub, 15 og 17 i kv. 1 til kr 1 i kv. 0/01. 2 kr 1 kv kr 1 kv kr 1 kv kr 1 kv kr 1 kv kr 1 kv kr 1 kv kr 1 kv kr 1902, 13, 16-17, 1 kr 1917, i kv. ca kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv F kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1904 kv. 1+/01, renset. 2 kr 1904 kv kr 1904 kv. 1/1+ 2 kr 1906, 07, 07 m/gevær, 14 i skrin fra Samlerhuset. Kv. ca. 0/01, men renset. 2 kr 1906, 14 jub. i kv i kv. 1/1+, montert i liten ramme. 2 kr 1906 kv. 0/01, begynnende patina. 2 kr 1906 i kv kr 1906 i kv. 1+/01, 14 i kv. 1, 15 i kv. 1/1+. Medfølger 1 kg. fra Norge og Sverige. 2 kr 1906 jub. i kv. (god) kr 1906 loddespor på toppen og 14 jub. i kv. 1+, men renset. 2 kr 1906 og 07 i kv.1+/01. 2 kr 1907 jub. i kv kr 1907 kv kr 1907 m/gevær, lite kanthakk nede, 1906 og 14, alle i kv kr 1907 m/geværer i kv. 01, små kanthakk. 2 kr 1907 m/geværer i kv.1+, noe pussemerker. 2 kr 1907 m/gevær kv. 1+/01. 2 kr 1907 m/gevær i kv. god 01, pen mynt. 2 kr 1908 i kv. 0, praktfull patina. 2 kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1910 kv kr 1910 kv kr 1912 kv. 0/01, et par småriper advers, tiltalende. 2 kr 1912 kv kr 1912 kv kr 1913, 1914, 1914 jub. og 1915 i kv. 1/1+, dels noe renset. 2 kr , 17 i kv og 17 med kanthakk. 2 kr 1913 og 14 kv kr 1913 og 14 kv. 1/1+. 2 kr 1914 jub. i kv kr 1914 jub. i kv. 01 og 17 i kv. 1/1+. 2 kr 1914 jub. i kv.1+/01, men renset og 17 i kv kr 1914 og 15 kv kr 1915 kv kr 1916 i kv. 1+/01. 2 kr 1916 og 17 kv kr jub. 1906, 1907 og 1914 i gode kvaliteter, fra 1+/01 til

9 301 x F 270 F F 251 Londonsett 1942 i kv. 0/01. Londonsett 1942 i kv. 01. Gullmynter kr 1883 kv. 0/01. Absolutt en av de peneste 120 vi har sett. Et ukjent antall av denne mynten er kjent, man antar en plass mellom 40 og 50 kjente eksemplarer, men det finnes pr dags dato ingen nøyaktig oversikt på denne mynten. En absolutt klassiker innen årgangssamling, den desidert sjeldneste mynten av krone/ øremynt i Norge. 20 kr 1886 i kv.0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ F kr 1874 i kv F kr 1874 i kv F kr 1902 i kv. 0/01, i kapsel. 20 kr 1910 i kv. 01, renset. 20 kr 1910 kv F kr 1996 preget på 10 kr rondell. Muligens UNIK, ikke registrert tidligere. Mefølger brev fra Den Kongelige Mynt, som har sjekket mynten. Inngravert i randen, sannsynligvis av DKM. 1 kr 1998 m/skjevt hull, kv. 1+/01. 1 kr 1998 uten hull, kv kr 0 med skjevt hull, og 2 kantmarkeringer i kv kr 2 m/skjevt hull, helt ute i kanten kl. 11. PRØVEMYNTER 20kr, 10kr, 5kr, 1kr og 50 øre, ny type , usirkulert serie PRØVE. Dette skulle vært tilbakelevert, men har blitt liggende i dødsbo. Meget uvanlig. Samling drøyt mynter med varianter. Hovedsaklig 1øre/1kr i ringperm, oppsatt i Hartbergere med noterte varianter. En del Oscar blant kobbermyntene, ellers 1920-tallet og framover. Virker spennende. Lavt utrop!! 2 Varianter 280 F F kr 1877 i kv. god F 283 F 284 x 285 F kr 1877 kv. god Samlinger og partier 286 x 287 F kr 1902 kv kr 1910 i kv. 1+/ kr 1910 i kv. god kr 1874 i kv.01, små kh. 20 kr 1874 i kv. 01, ørsmå riper. 20 kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. god kr 1876 i kv. 0/ F kr 1877 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv kr 1879 i kv. 0/ øre nær komplett, mangler et par, samt Londonmyntene. Meget blandet kvalitet, så ta en titt. 18 Siegalbum med meget spredt besatte samlinger Norge og Sverige til 1 kr (noen norske 5 kroner). Sporadisk materiale før 1920, men et par billige Oscar er sett. Dertil bra lott ÅRSSETT: 1974 x3, 1975 x, 1976 x3, 1977 x5, 1978 x5, , alle i hardplast og oppgitt til sammen 11450,-. Samling med originalruller, fra 10 øre til 20 kr, svært mange ruller, en del 5 kr. De fleste i god kvalitet. Lavt utrop. Stor samling på ca. 550 mynter, i til dels meget god kvalitet. Må sees øre komplett, minus 2 øre Meget blandet kvalitet, så ta en titt. ORG.RULLER. Tung trekasse med div. ruller fra 1970/80-tallet. 5 kr , 85 + en ukjent, 1 kr x17 inkl , 50 øre x15 + ca. 50 stk. med småmynt (ikke 1- og 2-ører). Pålydende anslagsvis 2,-. Gammel liten koffert med en del org.ruller av småmynt + 5 kr Hæren 1978, div. løsmynt i bokser/papirkonvolutter inkl. flere minnemynter i sølv og noe eldre vare med innslag av utland, litt sedler, noen myntsett, etc. Småspennende, så ta en kikk. 21 kg årgangsmynter i eske, på albumblader Samling i 30 Siegalbum, stammer fra stort bo, varierende kvalitet, bør sees. Samling i 30 Siegalbum, stammer fra stort bo, varierende kvalitet, bør sees. Samling i 30 Siegalbum, stammer fra stort bo, varierende kvalitet, bør sees. Samling etter 1924 i 5 stk. Nordfrims H.B. kongealbumer. Tynt belagt, men god verdi i minnemyntene i sølv. 10 kr til kr. Samling med noen nyere originalruller, 10 kr 95, noen 5 kr, samt 1 kr, samt 175 kr 1989 i papirkonvolutt, minnemedalje Harald og Sonja, samt noen islandske minnemynter i sølv. Myntruller fra DKM og Norges Bank i kv. 0. Liste på nett. Vi nevner 20 kr 1999, 0, 10 kr 5, 5 kr 1986, 95 Tusen år, 97. Tung eske med over 37 kilo mynter, et seddelalbum, noen myntsett, bør sjekkes x x x Plastkasse fra bo med en del løsmynt, noen org. ruller, myntalbum (inkl. 7 Siegalb.), etc. Ves. norsk materiale, brutto 17 kg. Eske der verdien ligger i proofsett (alene drøyt 4,-). Også 5 myntsett i suv. forpakninger, samt ca. 10 mapper med ulike tema fra Den N. Myntklubb (bl.a. Den tyske markens historie og Britiske monarker gjennom år ). Plastkasse med brutto 20 kg. En del nyere norsk kobbermynt sortert i perg.konvolutter, men også div. usortert, dels litt eldre og noe blankmynt, inkl. noe utland. Bør inspiseres. Stor samling med vekt på blankmynt helt til 20 kr. Observert bl.a. 5 kr 1970 x 24 stk. 71 x 28 stk. 4 stk. Safe Nova skuffer med mest hullmynter. Denne må besiktes, da samlingen er i meget varierende kvalitet. Samling 1 og 2-ører i Leuchtturm (Skanfil) album m/kassett. Vi nevner 1 øre , øre , i meget varierende kvalitet. MÅ SEES. Samling 10 og 25 øre i Leuchtturm (Skanfil) album m/kassett. Vi nevner 10 øre , 25 øre , 23 m/hull-82. Meget varierende kvalitet. Uten Londonmynter! MÅ SEES. Rester i 14 stk. Siegbrett + album, etter Ca. 2 kg. løst og der observert noe H-verden. Må sees. Treskrin med div. nyere mynter og medaljer, hvorav en del i sølv. Bl.a. 25 kr 1970, 50 kr 1978, kr 1980, 6x Norge i Krig, et par Bergensdalere og Nobelmedalje Stor restsamling Olav mynter, inkl. ca. småruller 1-50 ører. Mye i kv. 0, spesielt på 5 kr, observert noe helt tilbake til Oscar. Pen start i HB-Haakon og Olav x 4 album. Observer noen 10-ører i sølv, og noe i god kvalitet på slutten. Bør sees. Tre solide album Norske Sirkulasjonsmynter siden Grei grunnsamling med mange mynter etter 1920, men lite Oscar (dog 50 øre 1877, 87 og 89). VK, men noe 0-mynt i det nyere. Lott i myntskrin, vekt på Norge tilbake til 1-tallet, inkl. sølvmynter. MÅ SEES. Samling i 10 Siegbrett og 1 H-B album Haakon VII bind 1, noen Oscar 5- og 2-ører observert, flere moderne i god kvalitet. 5 kr 1980, 25 øre 1981, 10 øre 1991 i ruller fra Norge Bank. Rester i album og løst + noe medaljer av ringe verdi. Må sees. Netto ca. 120 kg. etter ruller småmynt fra 1980-tallet, myntsett x ca. 40 stk , Siegbrett x 20 stk. esker/glass med vekt på Haakon og Olav inkl. sedvanlige minnemynter til Denne må sees. Rester i 8 Siegbrett etter 1924, god avdeling minnemynter. Kilovare, sortert i poser, konvolutter, mye løst, noe i små esker, veldig rotete. Må sees. 24,5 kilo. Enkel samling med en del mynter 1øre/5 kr (dog ingen 2 kr), flere eldre kobbermynter er sterkt pusset. Beholdningen er noen sølv minnemynter: 25 kr 1970 x5, 10 kr 1964, 50 kr 1978 og kr 1982 x2. Liten roteeske med noen norske medaljer (flere store i bronse), pene Haakon-kroner 1946/57, et par poletter og nåler, noen utenlandske mynter inkl. sølv, bunke inflasedler + litt til. Bør sees. Div. bruksmynt + noe utland også noen sedler. Ca. 7 Kg. Ta en titt. 7 album, 1 øre til 5 kr. vekt på perioden etter 1924, men flere i god kvalitet. Komplette samlinger. 5 kr til 8 uten minnemynter, 10 kr til 2011, 20 kr til 9 uten minnemynter. Meget blandet kvalitet. Samling 5 øre i Leuchtturm (Skanfil) album m/kassett. Vi nevner , 21-44, 51-72, i meget varierende kvalitet. MÅ SEES. Samling 1 kr , 87-88, kr 1914 mor Norge, i Leuchtturm (Skanfil) album m/ kassett. Noen 1 kr. i god kvalitet. 10 øre 1941 m/hull. Lott 47 stk. i pene kvaliteter, fra 1+ og opp over. Mange i kv. 01 og 0/01. Det medfølger noen få kobbermynter. Liten samling, hvor mye av mynt er sortert i poser. Observert 2 kr 1917 og 1914 jub, samt 10 kr 1964, og en 50 øre Medfølger også en Haakon VII sølvmedalje i originaleske. VK. 90 x 1 kr, 116 x 50-ører etter 1924, flere i god kvalitet. 1 kr Haakon med hull x stk. i brukskvalitet. Liten samling 1 øre til 10 kr i album. Vi nevner 2 kr 1913 og 17, 10 kr bruksmynter. Fra Sverige 2 kr 1906, 14, 44, fra Danmark 2 kr minne i kv originale myntruller fra DKM og Norges Bank, vi nevner 10 kr uleslig år, 5 kr Hæren. Kong Olav V siste og Haralds første mynter, i 3 stk. glass og rammer 30 x 25 cm. Bør hentes. Norske sirkulasjonsmynter etter 1905 i ramme med plexiglass. 72 x 50 cm. Vi nevner 2 kr 1917, 1 kr MÅ HENTES. Stor samling 1 øre - 10 kroner , enkelte tidligere, mange pæne kvaliteter og mange forskellige, i alt 12.2 kg. 21 kg. blankmynt etter 1924 i brukskvalitet. Observert en liten klikk kobber

10 334 Liten eske 5 øre - 50 øre, totalt kr 1993 i gull, OL-94 i etui OL Lillehammer Komplett sett m/4 17 mynter i brukskvalitet. Liste på nett. + 2 kr 1917 i kr 1993 OL mynt nr.3 i blått plastomslag. 2 gull- og 12 sølvmynter i original trekassett. kv. 1. Brutto 4,6 kg. (7) Medfølger 2 pins og årssett Mest norsk blankmynt, to ruller 5 kr. etc. Vekt ca kr 1993 OL mynt nr.4 i blått plastomslag kg netto. GI BUD. (7) 336 REALISASJON. Samling i to Siegalbum med et par norske minnemynter, samt en liten samling med 5-kr minnemynter i HB-rammer. 337 REALISASJON. Samling med mange titalls myntsett, suvenirsett, noe proof, blisterpakninger, samt noen utenlandske myntsett. Varierende kvalitet, høy katalogverdi. 338 REALISASJON. Samling med en del forskjellig, sedler utland, noe sølvmynt og medaljer F 418 OL Lillehammer Komplett sett m/4 gull- 17 primært fra SH, samt flere proofsett og myntsett, og 12 sølvmynter i original trekassett. blisterpakninger m.m. Må sees. 419 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/ REALISASJON. Samling med mye løsmynt, noen mynter i original trekassett. Eurocentruller fra Finland, et par Euromyntsett, 420 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 0 blisterpakninger, myntbrev fra forskjellige utgivere mynter i original trekassett. m.m. Bør gjennomsees. Tung eske. F kr 0, Tusenårsmynten i gull, i org.etui OL Lillehammer Komplett sølvsett m/ REALISASJON. Samling i plastkasse med sølvmynter i uoriginal trekassett. 0 masse forskjellig. Observert flere 1 kr Oscar 422 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/ , minnemynter i sølv, myntsett, proofsett, sølvmynter i trekassett. (12) originalruller, kilovare m.m, totalt ca 30 kilo, lotten 423 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 0 ser spennende ut, stammer fra samleropphør. Bør sølvmynter i trekassett. gjennomsees. 424 OL Lillehammer Sølvsett med 12 sølvmynter REALISASJON. Samling med mange myntsett, i original trekassett. fra 1969 (MSNY) og oppover til, svært mange forskjellige årstall. Medfølger også en del 425 OL Lillehammer Sølvsett nr. 1, 2, og 3 i 0 minne 5-kr i sandhill i original samleeske, samt etuier. (6375,-) blisterforpakninger fra forskjellige utgivelser. Noen sett har kvalitetsanmerkninger. Bør sees. 342 REALISASJON. Samling med sølvmynter, myntsett, pen ramme med sedler, samt kilovare og mye annet. Verdt et godt gjennomsyn. Samlingen stammer fra bo/samleropphør, og veier ca. 22 kilo. 343 REALISASJON. Ca. 25 kg, mest løsmynt av litt nyere dato. Noen jub.mynter i sølv observert. 344 REALISASJON. 29 stk. 2 ø fra 1913/ stk. 5 ø fra 1912/1944. Vel 120 engelske mynter fra ca. 1/ REALISASJON. Spennende samling fra bo, inneholder mye svenske og utenlandske sølvmynter, en del kilovare, mange albumark, seddelalbum m.m, må sees, ser veldig spennende ut. Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof kr FN 1995 og 50 kr Frigjøringen 1995 i originalesker kr Frigjøringen 1995, kr Tusenårsmynten (liten flekk) og kr Nobel 1 i org.etuier kr Frigjøringen 1995, og Nobel kr 1, begge i originalesker kr Frigjøringen 1995, og Nobel kr 1, begge i originalesker. 350 kr 1993 sølvpar Sykkel-VM i originaletui. 0 (8) 351 kr 1999, Tusenårsmynten i sølv, i org.etui. 352 kr 1999, Tusenårsmynten i sølv, i org.etui. 353 kr 1999, Tusenårsmynten i sølv, i org.etui kr 1999, Tusenårsmynten i sølv, i org.etui kr 1999 Tusenårsmynten, kr 1 Nobel i etuier. Medfølger Vikingsett 1999 med slitt pappomslag. 356 kr 1999 Tusenårsmynten i kapsel. 357 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. 358 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. 359 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. 360 Nobelprisen år kr 1 fra Norge og kr 1 fra Sverige, i flott skrin fra Samlerhuset. 361 kr Nobel 1 x2 i originalesker. 362 kr Nobel 1, og Hundreårsmynten 5. Begge i etuier. 363 kr 1 Nobel og 50 kr 1995 Frigjøringen, i etuier. Slitte pappomslag. 364 kr 3-05, Hundreårsmyntene i etuier. 365 kr 3-05, Hundreårsmynten nr. 1-3, i etuier. 366 kr 3-05, Hundreårsmynten nr. 1-3, i etuier. 367 kr 5 Hundreårsmynten. kr 8 Wergeland, 9 Hamsun, 2011 Norsk Idrett, 2012 Harald og Sonja 75 år, i etuier. 368 kr Hundreårsmynten 3, 04, kr 1 0 Nobel i etuier. Proofsett , myntsett , 97 i god kvalitet. 369 kr Hundreårsmynter 1-3, i kapsel i åpent spesialskrin. 370 kr Ski-VM og kr NIF 150 år 2011 i felles org.forpakning, prima. 371 kr Wergeland år 8, Hamsun 150 år 9 og Harald og Sonja 75 år 2012 i org.etuier. 372 kr Wergeland år 8, Hamsun 150 år 9 og Harald og Sonja 75 år 2012 i org.etuier kr 1991 i gull, OL-94 i etui kr 1993 Edvard Grieg i originaleske kr 1993 Grieg i original etui. (2) 0 F kr 0, Tusenårsmynten i gull, i org.etui. 7 F kr 0, Tusenårsmynten i gull, i org.etui. 7 F kr 0, Tusenårsmynten i gull, i org.etui. 7 F kr 0, Tusenårsmynten i gull, i org.etui kr 1, Nobelmynten i gull, i etui kr 1, Nobelmynten i gull, i etui kr 1, Nobelmynten i gull, i etui kr 1, Nobelmynten i gull, i etui kr 1, Nobelmynten i gull, i etui kr 4, Hundreårsmynten i gull nr. 2 (6). 3 Sitter i komplett myntbrev til markering av Kong Haakon-jub kr gull, Hundreårsmynt nr. 1 3 i skrin. 0 (6) kr gull, Hundreårsmynt nr. 1 3 i skrin. 0 (6) kr gull, Hundreårsmynt nr. 1 3 i skrin. 0 (6) kr gull, Hundreårsmynt nr. 1 3 i skrin. 0 (6) kr gull, Hundreårsmynt nr. 1 3 i skrin. 0 (6) kr og kr 1 Nobel i etuier kr sykkel VM gull 1993 i originaletui, uten 0 sølvmynter kr Tusenårsmynten kr i 0 etuier. (19) 398 Hundreårssettet Komplett gull 12 og sølv. 399 Hundreårssettet Komplett gull 12 og sølv. Hundreårssettet Komplett gull og 12 sølv i noe slitt skrin. (23) 401 Hundreårssettet Komplett med 3 12 gull- og 3 sølvmynter i etui, strøkent. 402 Hundreårssettet Komplett med 3 12 gull- og 3 sølvmynter i etui, strøkent. 403 Liten samling med minnemynter, f.eks. Hundreårsmynten 3, 04 x2, Frigjøringen, samt 175 kr 1989, samt noen ordinære sølv minnemynter. 404 Norsk/svensk Unionssett nr. 12/. 0 Inneh. 1 kr og kr 4, Sverige 0 kr og kr 5, gull og sølv, i nydelig skrin. 405 Norsk/svensk Unionssett nr. 12/. 0 Inneh. 1 kr og kr 4, Sverige 0 kr og kr 5, gull og sølv, i nydelig skrin. 406 OL Lillehammer Samling med en del 50 og 0 kr i kapsel. Alle 50 kr, dublett av nr 5, kr nr 2, 3x2, 4x2, 5x3 og 6x3, totalt 18 mynter. Ligger i pent treskrin fra Samlerhuset. 407 OL Lillehammer kr 1993 nr. 5 og 6, 50 1 kr 1993 nr. 5 og 6, i blått plastomslag. (4) 408 OL Lillehammer 1994, 1 kr, Gullmynt nr. 1 i 0 originaleske. 409 OL Lillehammer 1994, 1 kr, Gullmynt nr. 1 i 0 originaleske. 410 OL Lillehammer 1994, Gullmynt nr OL Lillehammer 1994, Gullmynt nr. 2. (0) OL Lillehammer 1994, Gullmynt nr. 3 i kapsel OL Lillehammer 1994, Gullmynt nr. 4 i kapsel OL Lillehammer Komplett sett m/4 gull- 10 og 12 sølvmynter i original trekassett(skadet eske). 415 OL Lillehammer Komplett sett m/4 gull- 17 og 12 sølvmynter i original trekassett. Montert i ramme med glass 36 x 34 cm. Myntene kan sendes i skrin. 416 OL Lillehammer Komplett sett m/4 gullog 12 sølvmynter i original trekassett OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr. 1 og OL Lillehammer 1994 sølvpar nr. 1 og 2 i etuier. 1 Noe flekkete pappomslag. 431 OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr OL Lillehammer 1994 sølvpar nr Originalmyntsett Norsk Mynt år, tre 3 konger, Svært pent sett distribuert av Samlerhuset, som inneholder f.eks. Hundreårsmynten 5 i gull, 2 kr 1906 og 13, totalt 39 mynter i kapsler. Svært pent oppsatt, noen småriper på treskrinet. 440 Samling med minnemynter. 10 kr 64, 25 kr 70, 50 kr 78, kr 82, 175 kr 89, kr 80, kr Nobel 1, 50 kr frigjøringen, 50 kr FN, samt hundreårsmyntene i sølv 3-05 i pen eske fra Samlerhuset. Lavt utrop, ca. pålydende. 441 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. 0 (18) 442 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. 0 (18) 443 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. 0 (18) 444 REALISASJON. Hundreårsmynten 4 og 5, samt 175 kr 1989 i kapsel. Proofsett 445 Eksportsett 1998 x2 og Sistnvente med 20 kr Viking (finnes kun i proofkv. i dette settet) og normal matthet på kassettens bakside. 446 Eksportsett 1999 m/20 kr Viking proof uten matt bakside. 447 Proofsett Proofsett 1989 med 175 kr i speilglans. 449 Proofsett 1989, 93-98, 1, skade i omslag på 1 89 og 93. x 450 Proofsett 1994, 1998, 0 og 3 i ark i album, med sertifikater! (2320) 451 Proofsett i mest god kvalitet Proofsett Kpl. sekvens i boks, noen 2 med pappomslag. (9040) 453 Proofsett 1995, 1996, 1997, 1998, I meget flott album, i alt 5 perfekte set. 454 Proofsett 3-05, god kvalitet. 455 Proofsett exclusive 1. Eksportsett 1999 med småriper og uten pappomslag. 456 Proofsett exclusive 1 m/gullmedalje. 457 Proofsett exclusive 1 m/gullmedalje. 458 Proofsett exclusive 2. (3) 459 Proofsett exclusive 2 m/gullmedalje. 460 Proofsett exclusive 3 m/gullmedalje. 461 Proofsett exclusive 3 m/gullmedalje. 462 Proofsett exclusive 4 m/gullmedalje. 463 Proofsett exclusive 5 m/gullmedalje. 464 Proofsett exclusive 6 m/platinamedalje. 465 Proofsett exclusive 7 m/medalje i hvitt gull med Harald og Sonja. 466 Proofsett exclusive 8, inkl. kr Wergeland, nummer 095/. (3950) 467 Proofsett exclusive 8, med kr Wergeland og gullmedalje. 468 Proofsett exclusive 9, med kr Hamsun og gullmedalje. 469 Proofsett exclusive 2010 m/gullmedalje. 470 Proofsett exclusive 2011 m/gullmedalje. 10

11 471 Samling i DKM-album med: 1 kr proof 1990, 501 REALISASJON. Samling med myntsett fra Norske årgangssedler proofsett 1991, 2x 1992 (ene uten omslag), 1993, , fem av hver, alle i hardplast i svært god 1994, 10 kr 1995x2, 50 øre Det kan være kvalitet. 1-kr litt slitasje på omslagene. (Kat når ene REALISASJON. Samling med myntsett fra kr 1917 A i kv D i kv. 1-, 44 G x 2, i kv. ikke er regnet) , fem av hver, alle i hardplast i svært god 0/01 og 1-, 50 N i kv Samling proofsett , de fleste i prima kvalitet med lett slitasje på omslaget (Kat 9855). Årssett 473 Myntsett 1965 hardplast, selges as is, da dette ikke er originalt Myntsett 1965 mykplast i god kvalitet, liten tapebit 0 i hjørnet med 10 og 25 øre. 475 Myntsett 1966 mykplast i god kvalitet Myntsett 1967 mykplast. Variant med TYSK TEKST; Geprägt von der Königlichen Münze, Kongsberg - vi har ikke sett denne tidligere. 477 Myntsett 1967 mykplast i god kvalitet. 478 Myntsett Godt preget 2 øre. Settet i prima kvalitet. 10 F 479 Myntsett 1968 i hardplast. Et par sprekker i 12 plasten bak, ellers bra uten slitasje. 480 Myntsett 1969 med krasjet kassett, 77, 79-86, 88-1, + 9 stk. eksta på 90 tallet. Alle mer eller mindre med riper/sprekker. Proofsett Må sees. 481 Myntsett 1970 hardplast. 482 Myntsett 1971 hardplast. Slitt kassett og liten sprekk. 483 Myntsett i hardplast, prima kvalitet. 484 Myntsett i hardplast, prima kvalitet. 485 Myntsett i hardplast, prima kvalitet. x 486 Myntsett 1973, innsatt i tre ulike album/ 1 kassett-konsepter (to av disse merket DKM). God kvalitet. (8175 for settene) 487 Myntsett 1974, 77, 79 x 2, 80, 82 x 4, 83-84, 87 x 2, 89 x 5, 90, 92-93, 3, flere med riper og sprekker. MÅ SEES. Medfølger 1970 med sirkulerte mynter. 488 Myntsett , , mest god kvalitet Myntsett i hardplast, 99 i mykplast. God 2 kvalitet. 490 Myntsett 1977, 80, , mest god kvalitet. 491 Myntsett 1977, 82-97, , mest god kvalitet. 492 Myntsett stk. inkl og 80 i 2 mykplast. inkl. 99 og 0. Ser bra ut ved en rask sjekk. 493 Myntsett 1978, i hardplast, de fleste med anmerkninger. F 494 Myntsett 1980 hardplast, MEN, med både vanlige mynter uten stjerne fra 1980 og med stjerne. Settet er svært sjeldent, utgitt fra DKM i 1980 i anledningen med overgang til ny leder av Den Kongelige Mynt. Opplagstall ukjent, men antatt mellom 20 og 30 eksemplarer. Inneholder 5, 10, 25 og 50 øre av begge typene. 1 kr og 5 kr 1980 ble kun preget uten stjerne. 495 Myntsett og (to stk. 81 og 82). Alle i plast i fin stand. Medfølger proofsett 1992 og Norske mynter Myntsett i antall. List på nett. Kat. 54.-kr. 497 Myntsett 1982, 84 x2, 85, 88, 89 x3, x2, 93 x4, 94 x3, x2 (5625). I tillegg lite album med ca. nyere BRD/NL/AUT. 498 Norges Myntutgivelser 3, komplett sett i original treskrin. (4950) 499 REALISASJON. Eske med ca myntsett, fra 1980 til 2012, flere dupliserte de siste år. Generelt god kvalitet. Høy katalogverdi. REALISASJON. Samling med myntsett fra 1978 (10 stk),79, 80, 81 (12 stk) og 82 (18 stk), settene er helt strøkne kvalitet. 503 REALISASJON. Samling med myntsett fra 1981 til 89, ca 130 stk, så og si alle i god kvalitet, de fleste har ligget lagret godt siden utgivelsesdato. 504 REALISASJON. Samling med myntsett fra 1990 til 2, ca. 130 stk., så og si alle i god kvalitet, de fleste har ligget lagret godt siden utgivelsesdato. 505 REALISASJON. Stor eske med mange myntsett i varierende kvalitet. Noe kilovare medfølger også, bør gjennomsees. Minnemynter kr 1914 i kv. 01, kr 1991 til OL-94, 50 kr 1978 og 25 kr 1970 i kv kr minnemynter i treskrin, komplett sett kr Norsk Mynt Fire ruller i original 1 plastpakke. (9) kr Norsk Mynt Fire pakker á fire ruller i 0 originale plastpakker. (38) kr minnemynter i treskrin, komplett sett kr Framferden Fire ruller i original 1350 plastpakke. (0) kr 1964x2, kr 82x3, kr VK kr 1978 i originalrull, 20 stk. pålydende kr 1978 x10, samt 10 kr 1964 x gram 1 rent sølv, ligger samlet i liten beholder kr 1978 x19 i originalrull kr Norsk Mynt Tre ruller i del av original 1 plastpakke. (7220) 517 kr 1982 x10. pålydende. 518 kr 1982 x10. pålydende kr 1989 i kapsel, i skrin kr i kv kr i kv kr 1980, 175 kr 1989, kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr minne 5 kr x 9 og 20 kr x 6, mest kv. 0, i album. Div. spesialpakninger ulike 20 kr i kv. BU i blisterpakninger. Kpl. i samlekassett fra DNM, unntatt Vikingsettene, men inkl. 1 m/stjerne. Pen kval Årssett i ruller fra DKM Årssett i ruller fra DKM Årssett i ruller fra DKM. Skade i front på 1 eske Årssett i ruller fra DKM (Obs 20 kr x 2 ruller). 0 Skade i front på eske Årssett i ruller fra DKM Årssett i ruller fra DKM Årssett i ruller fra DKM. Liten klemskade i 1 front på eske Årssett i ruller fra DKM. Flere skader på 1 eske Årssett i ruller fra DKM Årssett i ruller fra DKM. (Obs. 2 ruller av 0 10 kr) kr (9 stk) minnemynter i treskrin. Dist. Samlerhuset Junisettet m/gullmedalje 5, i noe flekkete etui (3). Dist. Samlerhuset. 536 Harald 70 år 7, i skrin fra DKM. God kval. (3950) 537 Harald V 70 år 7, med gullbelagt medalje, i treskrin. opplag sett. (3950) 538 KRONINGSJUBILEET 6. Flott sett i begrenset opplag (dette nr av 6 utgitte). (Utsalgspris: 2460) 539 NORGES MYNTHISTORIE I-X. Kpl. sekvens i blisterpakninger. Uvanlig utbud, prima. x 540 NORGES MYNTREKKE med gull og platina. Skrin med hele 26 mynter fra 1 øre til 5 kr. Reklamefolder med en ekstra 1 kr, og perm med sertifikater medfølger. 541 Proofsett , 95-1, uten pappomslag i album. Proofsett Eksportsett. Myntsett 1994, 1976 i mykplast, 1973 privat pakket. Vikingsett Blisterforpakning 1998 og 7. Sandhillkassett 1986, 91, 95 tusen år, 96, 97. FLERE MED ANNMERKNIGER, MÅ INNSPISERES. 542 Souvenierforpakning x 7, 99 x 2, 0 x 8, 01 x 5, 02 x 4, 03 x 2, 04 x 2 i god kvalitet. Poletter *) x 543 F 544 CHRISTIANSSUND DAMPBAADSAMLAG. Restsamling med 130 poletter, mye sink. Må sees. CHRISTIANSSUND DAMPBAADSAMLAG, NP med dobbeltkors og grotesk røyk fra skorsteinen. I følge spesialsamler er poletten underpriset og meget sjelden, og det sies at denne har vært på markedet kun én gang siste 20 årene. 1 Norske sedler Rigsdaler og Specie 545 Een Rigsdaler Courant 1795 kv. 1-/ kr 1917 A kv kr 1917 C i kv. 1+, 48 M i kv. 0/ kr 1942 A London i kv kr 1942 D, kv kr 1943 F, kv kr kr 1918 i kv kr 1918 i kv kr 1922 i kv. 1, 50 G i kv kr 1942 A London, 42 B, 50 G x 3, Moster Kommune 1 kr Alle i kv. ca kr 1946 E, kv. 0/01. 5-kr kr 1923 H i kv. 1-. Et lite spydhull oppe til høyre kr 1942 U i kv. 0/ A, 51 F og 52 I i kv noe gul og med rifter kr 1943 V x 2, 47 C, 61 I x 2, i kv.1 på 47 og 01 på kr 1949 D i kv. 1-, 51 G og 54 K i kv. 1-/2. Obs. lavt opplag på 49 og kr 1960 H. 10 stk. i nummerrekkefølge i ca. 1 kv kr London 1944 Y i kv. 1/ kr kr 1921 J, kort årstall, i kv. 1-. SS-seddel kr 1922 K i kv. 1-. Skitten revers, SS-seddel kr 1941 A, 49 K, 57 J, 73 P, 75 AØ, 84 CO i kv.1 til 0 i stigende rekkefølge kr 1942 B i kv kr 1943 C kv. 1 og 43 E kv. 1-. noen flekker kr 1954/72 x 30 stk. i brukskvalitet kr 1972 QÅ erstatningsseddel kv kr 1973/82 x 32 stk. i brukskvalitet kr 1973 komplett AA-AÅ x 28 stk. i brukskvalitet kr 1974 komplett AA-AÅ x 28 stk. i brukskvalitet kr 1976/ stk., flere ulike litra, nær alle i kv kr 1976/ stk., mange ulike litra, kv. 0/01 og kr 1979 komplett BA-BÅ x 28 stk. i brukskvalitet kr London 1944 Z i kv. 1/1+. 1 x 577 Samling 54 tikronere 1964/84 i innst.bok, hvorav 9 gule. Mange ulike litra og pene kvaliteter. = pålydende kr kr 1941 C i kv kr 1941 C i kv. 1/ kr 1942 C i kv kr 1942 C i kv kr 1943 C i kv kr 1948 B i kv kr 1952 A og 63 E i kv kr 1960 D i kv kr 1961 E i kv. 1/ kr 1963 E og 64 E kv kr 1963 E og 65 F kv kr 1965 F kv kr 1965 F kv kr 1965 F kv kr 1972 D i kv kr 1973 E i kv kr 1980 K, 1982 M x2, 1983 N x2 og 1983 P 1 x2, kv. 0/01 og 0. -kr 595 kr 1940 B i kv. 1, lite hakk/riss oppe. 596 kr 1940 B i kv. 1/ kr 1940 B kv kr 1940 B kv kr 1942 B kv. 1+. kr 1943 C i kv kr 1944 C kv kr 1945 A i kv kr 1945 A i kv. 01. Sitter på albumark fra 1 Samlerhusets seddelsamling. 604 kr 1945 A i kv. 1, et par små kantrifter. 605 kr 1949 B i kv kr 1950 B i kv. 1+. Medfølger slitt 10 kr kr 1951 B i kv kr 1952 B i kv kr 1953 C i kv kr 1956 E og 58 F i kv kr 1958 F i kv kr 1961 H kv kr 1966 Z erstatning (0-million) i kv kr 1973 Z erstatning (5-million) i kv. 1+/ kr 1977 G i kv. 1+, 79 AA og 89 i kv. 0/ kr 83 R og 84 i kv kr 1977 QG erstatning, sort årstall og seddelnr., i kv. 0 11

12 617 kr 1977 Z erstatning (0-million) i kv. 1+/01. F 692 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1962/63 Serie REALISASJON. kr 5. utg, totalt 122 stk. i VK, M. Nr i kv. 1-/2 (blass). RR-seddel. de fleste i sirkulerte kvaliteter. Mange forskjellige 693 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1959/60 3 litra og årstall. Pålydende 12.,-. Lavt utrop. Serie K, kv. 1, nr 856. RR-seddel. Noe skrift på -kr baksiden. 619 UTGÅR F 694 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 50 øre 1962/63 0 Serie M i kv. 1-, brettrift oppe. RR-seddel. 620 kr 1948 kv. 1-/2. Rifter og kv.anm. 695 Mikelsen Møbelfabrik. 5 kr 1940 i kv.1, men rift 621 kr 1960 A i kv. 1/1-, rift oppe + noe rødtonet oppe. rundt riften. 622 kr 1964 A i kv kr 1967 A kv kr 1968 A kv kr 1968 A kv kr 1968 A kv kr 1969 A kv kr 1969 A kv kr 1971 A i kv. 1/ kr 1971 A kv kr 1971 A kv kr 1971 A kv kr 1971 A kv 1-, rift på 3 mm oppe. 634 kr 1972 A kv kr 1974 A i kv.0/01, noe grønnavsmitting i 2 hø. hjørne. 636 kr 1974 A kv kr 1974 A kv kr 1974 A kv kr 1975 A kv kr 1975 A kv. 1-, et lite hull ved siden av portrett. 641 kr 1975 A kv kr 1976 A i kv kr 1976 A i kv kr 1976 A kv kr 1976 A kv kr 1978 A i kv. god 1, 1996 i kv 1/1- og 5 0 i kv. 01. F 647 kr 1978 Z erstatning i kv kr 1996 i kv kr 649 kr 1942 A kv kr 1943 A kv F 651 kr 1945 A kv kr 1946 A kv. 2, tapet på midten kr 1949 A i kv. 1/ kr 1949 A kv. 1-, rifter kr 1958 A kv 1-/2, stor rift på venstre 1 midtbrett. 656 kr 1961 A kv. 1-, liten rift midt på venstre 0 midtbrett. 657 kr 1962 A kv. 1-, små rifter på 2 mm oppe kr 1965 A i kv kr 1965 A kv. 1-, små rifter på 2 mm oppe kr 1966 A i kv kr 1967 A i kv. 1-, smårifter opp og nede 1 som vanlig. 662 kr 1967 A kv kr 1968 A kv kr 1971 A kv 1-, små rifter på 2 mm oppe kr 1971 A kv 1-/2, rift på venstre midbredt ca 50% inn på seddelen kr 1972 A i kv. 1/ kr 1974 kv kr 1978 A i kv kr 1978 A i kv. 1 -, små kval.anm. (1) 670 kr 1978 X i kv. 1-, små kval.anm. (2) 671 kr 1980 B i kv kr 1980 B i kv kr 1982 B i kv. 1/1-, lite riss i midtbrett nede. 674 kr 1983 C i kv kr 1983 C i kv. god kr 1984 C i kv kr 1985 C, Getz Wold/Sagård, i kv. 1/ kr 1987 E i kv. 0/ kr 1990 i kv. 1+/ kr 1990 i kv. 1+/01. Private betalingsmidler 681 Norges Banks Seddeltrykkeri, familiedagen Specimenseddel med valøren 000. Sitter på albumark fra Samlerhusets seddelserie. 682 UTGÅR 683 AALVIK PROVIANTERINGSRAAD. 5 kr rabattmerke, linjestpl. Johs Bjørke på baksiden, 1+/ ARNE O. EIDE, Heskestad. Kredittmerker, 2, 5, 10, 25 og 50 øre, alle i kv ARNE O. EIDE HESKESTAD. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre kredittmerke i kv EIDSBERG PROVIANTERINGSRAAD. 5 kr blankett, prima. 687 HALVOR J. AASLAND, kredittmerker, 1, 2, 5 og 10 øre, alle i kv Jonas Øglænd. 10 kr 1940 i kv.1, men flere stiftehull. Talong 10 kr nr 568 medfølger. 689 Jonas Øglænd. 25 kr 1940 i kv K-Grudes Konfeksjonsfabrikk A/S. 25 kr 1940 Blankett i kv. 0/01. F 691 KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1954/55 Serie G i kv. 1/1-, pen. R-seddel POLARIS FABRIKKER. 10 kr 1940 ( ) kv POLARIS FABRIKKER. 25 kr 1940 blankett kv POLARIS FABRIKKER. 5 kr 1940 (9/5-1940) kv Stavanger Kommune. 10 kr 1940 i kv.0/01. 1 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1938/39 Serie X, stemplet underskrift, i kv. 1-/2. R-seddel. F 701 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1946/47 Serie Ø i kv. 1- m/stempel, sign. O.S. (Odd Solheim). SSS-seddel. 702 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1952/53 Serie Ff nr 0942 kv STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre Serie Hh. F 704 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1950/51 Serie Dd m/2 stpl. på revers i kv. 1/1-. R-seddel. 705 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1954/55. Serie Hh. 706 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1968 Serie Oo i kv. 1-. Seddelsamlinger x 707 Samling 45 sedler 1936/96, valører fra 1 til kr, hvorav nær halvparten er 1-kronere. Ellers nevnes 2 kr 1942 A London og kr Stort sett kv. 1 og 1-. (Oppgitt kat. ca. 0) 708 Bunke 10-, 50- og -kronere ca. 1970/90 i brukskvaliteter, hvorav 75 blåtiere. Pålydende verdi 1, Samling 17 sedler på alb.ark, 1 kr til kr. De fleste godt brukt, bl.a. 50 kr 1950 A, men også kr 3 x5 i kv kr 1991 x 2, kr 1994 x 2, innlimt i 2 store rammer 55 x 45 cm med glass, fra Norge Bank. MÅ HENTES I OSLO eller SARPSBORG. 711 kr 1951 B, 50 kr 1965 F, samt 15 andre sedler 1942/84 i valører fra 5 til kr, mest 10-kronere. VK kr i utgåtte sedler i tiden kr til kr i meget varierende kvalitet kr 1943 F, 48 K x 3, og L. 10 kr 1940 Å og Æ. 41 A og Å. 42 A. 43 D x M og L. + 6 x blå 1979/84, i kv. 1 til REALISASJON Samling med litt norske sedler, samt noe utland, en del 10 kr 2., 4. og 5. utg, også en 10 kr 1972 QJ i kv. 1. Bør sees. 715 REALISASJON. En lott med en god del utgåtte sedler. Av det beste er en kr 1961 H i kv. 1-, ellers observert en god del 10 kr 4. og 5. utg, kr 5. utg, kr 5. utg, kr 5. utg, flere av samme valør, en lott som må gjennomsees. Flere bilder på internett. Danske og utenlandske mynter Norden Danmark Christian III til Chr. VII 716 1/12 speciedaler 1648, Sieg 64, Hede 49, Schou , kv. 1+/ /6 speciedaler 1648, Sieg 66, Hede 48, kv. 1/ speciedaler 1627 BZ, Hede 55B, Sieg 107.2, Schou 8, kv. 1+/01. R i følge Sieg, loddespor, renset og partielt svag præget, men meget flot hvid 1583, Sieg 2, Hede 29, Schou 23, kv. 1+/01, pen krone 1619, Sieg 84.2, Hede 106B, Schou 59 variant, kv. 1/1+, pen krone 1625, Sieg 86, Hede 127, Schou 15, kv. 1+, pen krone 1658, Sieg 47, Hede 92, Schou 24, s iflg. Sieg, kv. 1+, delvis svagt præg, men pen F krone 1665, Sieg 35, Hede 103, Schou 39, 0 kv. 1/1+, pen krone 1685, Sieg 42, Hede 79, Schou 4, kv. 1 1+, pen krone 1693, Sieg 24, Hede 104, Schou 36, kv. 2 1/1+, tiltalende krone 1695, Sieg 51.1, Hede 99A, Schou 16, kv. 2 1+, pen. sjælden iflg. Sieg. F krone 1748 kv. 1+, S 12.1, H 31A mark 1676, Sieg 17.2, Hede 70, Schou 16, kv. 1+, pen mark 1685, Sieg 19, Hede 81, Schou 12, kv. 1+, 1 mærke advers men tiltalende mark 1671, Sieg 26.1, Hede 69A, Schou 40, kv Delvis svagt præget, men pen mark 1684, Sieg 28.1, Hede 80, Schou 16, kv. 2 1+, tiltalende mark 1690, Bondedreng, Sieg 31, Hede 89, 0 Schou 20, kv. 1+, delvis fladpræg men pæn mark/1 krone 1668, H 113A, kv. god skilling 1619, Sieg 44.1, Hede 111A, Schou 116, 0 kv. 1+, ganske svagt buklet men tiltalende kroneskilling 1621, Sieg 57.4, Hede 114D, Schou 38, RR iflg. Knudsen & Nielsen (50), kv. 1, buklet. F 736 Dukat u/år (1675), Sieg 86, Hede 7, Schou 23, kv. 1+, svagt buklet. Bearbejdet kant, men pen. 737 GLÜCKSTADT, 1 krone 1660, Sieg 153.1, Hede 153A, Schou 32, kv. 1+, pen og velpræget. 738 GLÜCKSTADT, 1 krone 1660, Sieg 153.2, Hede 153B, Schou 41, kv. 1+, meget flot eksemplar. 739 GLÜCKSTADT, 1 krone 1696, Sieg 139, Hede 125C, Schou 28, kv

13 783 FINLAND. 10 Mark 1878 i kv. 01. FINLAND. Euro 2, 8,64 gram, 90% gull. Proofkvalitet, ligger i kapsel. GRØNLAND. 5 kr 1944 kv. 1/1+. ISLAND i original treeske. 0 kr i gull, og kr i sølv. (Gull 15,5 gr. 0,) ISLAND. Komplett 1 Eyrir til 50 kr 1980 i 4 Siegbrett, flere i god kvalitet. Danmark og Sverige. Brutto 7,2 kg. rester tilbake til 1-tallet, inkl. sølvmynter. Også album div. land. MÅ SEES. 10 stk. slitte skillinger fra DK/S/NO. + noen norske småmynter x 841 Øvrig Norden Russia F USA F 740 GLÜCKSTADT, 1 speciedaler 1623, Sieg 183.1, Hede 156, Schou 35, kv. 1+. Danmark Frederik VI til Chr. IX kr 1913 kv. 0/ kr 1913 i kv. 0/ kr 1915 (6) og 1916 (66). Kv. var., men flotte. Sieg 2 H 9. I alt 72 stk. 10 kr 1890 i kv. 1+/ kr 1 i kv. 0/ kr 1908 kv kr 1913 i gull, 0/01 i kapsel. 10 kr gull 1909 i kval. 0/01 10 kr gull 1917 i kv. 0/01, meget flott. 20 kr 1873 i kv. 0/ kr 1890 i kv kr 1890 i kv kr 1910 kv. 0/ minnemynter i sølv, montert i spesialalbum (Kongelige danske Jubileumsmynter). Fra 18880, liste på nett. Samling 1 skilling 1771, VK, flere gode kvaliteter. Spennende, med mange stempelvariasjoner, bla. 5 stk. Schimmelmann, i alt 50 stk. kr i gull og kr i sølv til Polarår 7-09, PROOF. Stor samling 1, 2 og 5 øre , enkelte ældre set, i alt 31.4 kg. 1 kr 1892, 98, kr 1903, 06, 30, 37, 45, kr 1960, 64. Grønland 2 kr 1953 x 2, mest kv kr 1878 OCH, SM. 47, kv. 1-, god mynt. 5 kr 1886 kv kr 1894 i kv. 01, i kapsel. Sertifikat SH medfølger. 5 kr 1899 kv. 0/01. 5 kr 1901 i kv. god kr 1901 kv kr 1920 i kv. 0/01. 5 kr 1920 kv. 0/ kr 1876 i kv. 1+/01 samt 2 kr jub Begge i kapsler og lite skrin. 10 kr 1883 i kv.0/ kr 1883 kv. 0/ kr 1901 i kv. 0/ kr 1901 kv. 0/ kr 1901 kv. 0/01, i kapsel. 10 kr gull 1874 i kval. 0/01 1 Carolin/10 fr. gull 1869 i Kval 01. Riper på portrettsiden. 1 Riksdaler 1782 i kv kr 1874 i kv kr 1884 i kv. 0/ kr 1899 i kv.0/ kr 1901 i kv.0/ kr 1902 i kv kr 1925 i kv kg 1 øre til 5 kr på albumblad. 0 Danmark årgangsmynter F Danmark samlinger og lotter Sverige F 777 F F F 813 F F 816 F x rubel 1810, 17 x 2 forskjellige, 96 i kv. 1 - til 1, minnemynt i kv kopek 1841 i kv rubler gullmynt 1899, 0,2489 unse gull, kv. 1+/01. Ligger i kapsel. 10 rubler gullmynt 1899, 0,2489 unse gull, kv. 1+/01. Ligger i kapsel. 10 rubler 1902 AP i kv. 0, 8,60 g (/). 10 rubler 1904 i kv Roubles goldcoin picturing Fritjof Nansen, 1995, wooden box with certificate. Issued by Russian Bank, with cert. in Russian + English summary. 1/2$ 1915 Panama-Pacific Exposition i kv /2$ 1918 og 20 Illinois Centennial Pilgrim Tercentenary i kv. 0/01. 1/2$ 1922 og 24 Huguenot-Wallon Tercentenary i kv. 0/01. 1/2$ 1927 Vermont Sesquicentennial i kv. 0/01. 1/2$ 1928 Hawaiian Sesquicentennial i kv /2$ 1935 Connecticut Tercentenary i kv. 0/01. 1/2 $ 1935, Hudson N.Y. Sesquicentennial. Kv. 0/01, renset. 1/2 $ 1935, Old Spanish Trail. Kv. 1+/01, renset. 1/2$ 1935 Texas Indenpendence Centennial og 1936 Arkansas Centennial i kv. 0/01. 1/2$ 1936 Wisconsin Territorial Centennial i kv. 0/01. 1$ 1870, KM., qual 1+/01, PCI Graded as AU. 1$ 1881 S, 87 O, i kv. ca $ 1882 CC kv. 01 i plastforpakning. 1$ 1883 CC kv. 01 i plastforpakning. 1$ 1885 CC kv. 01 i plastforpakning. 1$ 1886, 96, 1921 S i kv. 1+, 0,7 kg. i perioden 1-71, flere i sølv. Medfølger ca. 125 gr. fra England. 2,50 $ 1914 kv. 1+/01. 2,50 $ 1928 kv. 1+/01. 5$ 1908, Indian Head, i kv. 1+. Mynten har et merke ved/på kant mellom OF og AMERICA, trolig fra tidligere anheng. Medfølger notat om at mynten ble gitt som gave i $ 1908 kv. 1+/01. 5$ 1915 i kv. 01, 8,36 g (/). 5$ 1986 Commemorativ Statue of Liberty Centennial i gull, i treskrin. 10 $ 1901 gull i kv $ 1907D kv $ 1986 i gull. i kv $ 1925 Double Eagle Gold. i kv $ 1, proof gullmynt, 1 unse gull. SØLVDOLLAR. Spesialsamling fra Samlerhuset med 36 mynter i skrin, amerikanske sølvdollarer. Her finner man nye og gamle halvog heldollarmynter. Alle i kapsel, i treskrin. American Eagle UNC kvalitet, i album. Skrin med 16 moderne sølvmynter proof, i skrin fra Samlerhuset. Lott 1$ 1895, 89, 21x2, 22x5, 23, 25, 34 og 72, samt noen andre amerikanske. VK. ELVIS, 10 quarters, fargelagte mynter utgitt 2 i etui. Mynter Europa x Ca. 50 stk. 2 kr , 10 stk. 5 kr, 20 stk. 1 kr i sølv, noen kg. kobber. 75 kr i sedler Medfølger 1 Scotland 1955 x 2 i sedler. + noen norske mynter. Alt i brukskvalitet. BELGIA. 20 francs 1865 i kv. 01. BELGIA. 20 francs 1865 i kv.01. BELGIA. Euro 2, proof gullmynt, halv unse gull. BELGIA. Euro 4, proof gullmynt, 0,4994 unse gull. EURO. 27 moderne minnemynter i sølv. Dist. Samlerhuset. Historie og beskrivelse medfølger. EURO. De første sølv Euromyntene, 24 stk i proof sølv, distribuert av Samlerhuset. Med ekthetssertifikater. EURO. LT-album med 12 sett Euromynter fra eldre EU-stater, samt annet album med 10 sett fra nye stater (disse i mykplast). EURO. Myntsett fra de 12 første Euroland i org. kassett. Prima. EUROmynter, 9 stk i proof sølv, samt 5 2 Euromynter i kapsler, i skrin fra Samlerhuset x EUROMYNTER. Proof sølvmynter fra flere Euroland, samt 1$ USA og 1 Crown fra Gibraltar. Dist. av Samlerhuset. 12 stk. i treskrin. EUROPA. Euromynter i proof sølv. 35 forskjellige i samlerskrin fra Samlerhuset, ligger i firkantede kapsler. EUROPA. Myntserie distribuert av Samlerhuset, med 16 proof sølvmynter fra europeiske land, samt et par Euromyntsett. EUROPA-mynter i sølv. 36 forskjellige i samlerskrin fra Samlerhuset, i firkantede kapsler. EURO-samling. 36 proof sølvmynter i eske. Mange fine. FRANKRIKE. 10 Euro 3, proof gullmynt, 0,2499 unse gull. FRANKRIKE. 10 Euro 4, proof gullmynt, 0,2499 unse gull. FRANKRIKE. 10 Euro 5, proof gullmynt, 0,2499 unse gull. FRANKRIKE. 10 Euro gullmynt 5 med skiskyting. FRANKRIKE. 20 franc 1867 i kv. 1+. FRANKRIKE. 20 franc 1869 i kv. 01. FRANKRIKE. 20 Franc 1870 i gull kv. 01 (0. 6,45gr.) FRANKRIKE. 20, 2 pengeunionen, 17 g, Ø 31mm, opplag 0 stk. FRANKRIKE. 50 Euro 3, 1 kg sølvmynt for å feire Euromynt. Ligger i pent skrin fra Monnaie De Paris. FRANKRIKE. Ni store sølvmynter proof til OL Albertville Utg. Monnaie de Paris, i skrin. HELLAS. Euro 3, proof gullmynt, 10 gram rent gull. ITALIA. 20 Euro 5, proof gullmynt, 6,45 gram, 90 % gull. ITALIA. 20 Euro 5, proof gullmynt, 6,45 gram, 90 % gull. ITALIA. 20 Euro 5, proof gullmynt, 6,45 gram, 90 % gull. ITALIA. 50 Euro 5, proof gullmynt, 16,13 gram, 90% gull. ITALIA. 50 Euro 6, proof gullmynt, vekt 16,13 gram, 90% gull. ITALIA. Skrin med 50 Euro gullmynt gr Au. Motiv Skrik av Munch, + sølvmed. og nål i samme skrinet. ITALY. Napoleon I, 40 lire 1812 M, KM. 12, qual 1+/01, nice. Kongehusene i Europa. Sett dist. av Samlerhuset med mynter og medaljer i sølv, totalt 24 stk. i skrin. Kongehusene i Europa. Sett dist. av Samlerhuset med mynter og medaljer i sølv, totalt 25 stk. i småripete skrin. LUXEMBOURG. 5 Euro 3, proof gullmynt, 6,22 gram rent gull. MONACO. 20 Euro 2, proof gullmynt, 6,45 gram 90% gull. NEDERLAND. 10 gulden 1875 i kv. 01. NEDERLAND. 10 Euro 2, proof gullmynt, 6,72 gram, 90% gull. NEDERLAND. 10 Euro 5, proof gullmynt, 0,1944 unse gull. NEDERLAND. Dukat 1927 i kv. 0. NEDERLAND. Rundesett med 1 i gull og 11 i sølv F 870 POLAND, Thaler 1628, KM. 54.1, Davenport 4316, qual. 1+, edge damage but nice. 0 13

14 871 POLAND. 10 Zloty 1964, testmint. (PROBA) 918 CANADA. OL-sett 1992, 175$ i gull og 15$ x SOUTH AFRICA. Krugerrand 1981, KM. 73, 1 8 punched in on the coin. Kv. 0. i sølv. ounce GOLD, qual. 0-BU. 872 POLEN. Zloty 6, proof gullmynt, vekt 15, CANADA. OL-sett 1993, 175$ i gull og 15$ x SOUTH AFRICA. Krugerrand 1981, KM. 73, 1 8 gram, 90% gull. i sølv. ounce GOLD, qual. 0-BU. 873 PORTUGAL. 8 Euro 3, proof gullmynt i De Store Oppdagere. 12 moderne i sølv. Dist. 963 SØR-AFRIKA. Lite treskrin med tre gullmynter 1 tilknytning til Europamesterskapet i fotball, Samlerhuset. 1/10 oz, utgitt 8 til Krugerrandjubileet. I skrinet 31,1 gram 91,6% gull. 921 FABULOUS 12 Silver Collection. 12 store 1 også anheng i forgylt sølv med liten 0.01 carat 874 SPANIA. 13 store sølvmynter fra 1870/90 år + noe sølvmynter fra div. land i skrin fra SH. diamant innfattet. Sertifikat innlagt. div. land. Myntene bærer preg av plasten. 922 FABULOUS 12 SILVER COLLECTION. Samling SØR-GEORGIA. Liten gullmynt i 99.99% i 875 SPANIA. 25 Pesetas 1878 i gull kv. 1+. (0., 1 med 12 proof sølvmynter, noen sertifikater er med. samleskrin for serien Verdens minste gullmynter, 8,06 gr.) 923 FN 50 år. 24 sølvmynter i kapsler. Dist. 1 med dok. og lupe. Prima kval. 876 SPANIA. 25 pesetas 1877 i kv Samlerhuset. 965 The New 7 Wonders of the world, SPANIA. Euro 2, proof gullmynt, 13, FN 50 år. 34 sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. 0 miniatyrgullmynter i proofkvalitet i kapsel, 1 gram gram rent gull. 925 FN-50 år. 36 sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. 0 hver. 878 SPANIA. Euro 3, proof gullmynt, 0, x 926 FN 50 år. Ti sølvmynter, bl.a. Cuba 10P, Jamaica 966 USA. OL Salt Lake city 2, 12 store sølvmynter 1 unse gull. $25, etc. Ligger i sort skrin fra SH. i skrin. 879 SPANIA. Euro 4, proof gullmynt, 0, Frigjøringen , skrin med 25 sølvmynter. 2 x 967 VERDEN I KRIG, stor samling med mynter fra 0 unse gull. dist. Samlerhuset. Medfølger garantibevis. Alexander den store til Berlinmurens fall. Flere 880 SPANIA. Euro 5, proof gullmynt, 0, gullmynter observert, mynter fra mange forskjellige 928 FRIGJØRINGEN 50 år. 9 sølvmynter, dist. unse gull. kriger opp gjennom årenes løp. Dette settet har Samlerhuset. høy kostpris, med ekstra skriv o.l. Fortjener en titt. 881 STORBRITANNIA. 1/2 Sovereign 1914 i kv x 929 FRIGJØRINGSJUBILEET , skrin fra 2 minimynter i gull fra Peru og Honduras. 968 VERDEN I KRIG, stor samling med mynter 0 Samlerhuset med 12 proof sølvmynter, medfølger fra Alexander den store til Berlinmurens fall. 882 STORBRITANNIA. 1 Sovereign 1890 i gull kv garantibevis. Flere gullmynter observert, mynter fra mange (0., 7,98 gr.) x 930 FRIGJØRINGSJUBILEET , skrin fra forskjellige kriger opp gjennom årenes løp. 883 STORBRITANNIA. 1 Sovereign 1892 i gull kv Samlerhuset med 12 proof sølvmynter, medfølger Dette settet har høy kostpris, og fortjener (0., 7,98 gr.) garantibevis. en titt. 884 STORBRITANNIA. 1 Sovereign 1892 i gull kv GIBRALTAR. 70 ECUS/50 Pounds gullmynt proof, VERDENS MINSTE GULLMYNTER. 24 ulike 0 (0., 7,98 gr.) 0,1999 unse gull. i skrin i kv. proof/bu m/garantibevis. Distr. 885 STORBRITANNIA. 1 Sovereign 1899 i gull kv ISRAEL. 7 moderne minnemynter, 2 like (Rabin) Samlerhuset. (0., 7,98 gr.) i etui, alle i sølv. Dist. Samlerhuset. Historie og 970 Samling med 29 proof sølvmynter fra hele STORBRITANNIA. Gold Proof Three-coin 5 beskrivelse medfølger. verden, en del pre-euro. I kapsler, distribuert av Sovereign Collection 7. Opplag sett, 933 KINA. Songdynastiet. Tidlig 1-tallet. Lott Samlerhuset. PROOF. (27,94 gr. 22 karat) mynter og tokens, inkl. et par dollarverdier. Tils. 971 Kilovare. Ca. 35 kg mest utl. mynt i esker og løst STORBRITANNIA. Gulf War Collection stk. Var. kval. Virker ganske variert, men ikke nærmere sjekket Souvereign 1980 i gull + 2 nåler i etui. i kv LIBERIA. 20 $ 0 x 12 stk. Minnemynter i sølv av oss. 888 STORBRITANNIA. Sovereign 1891 i kv.01, + Cook 1 til europeiske land og byer moderne minnemynter i sølv, inkl. 2 medaljer. 1 Island 20$ 1995, minimynt i gull. 935 MEXICO. 2 og 2 1/2 pesos små Fra forskjellige serier dist. av Samlerhuset. 889 STORBRITANNIA. Sovereign 1898 i kv. 1+. gullmynter i kv. 0/01, trolig restrikes. 973 Norge, Tyskland og Canada. 3 restsamlinger i (Guinea) F 936 MEXICO. 50 Pesos 1947 i kv. 01, 41,66 g 7 album, + 1 album div. land. Noe sølv, jern og sink. 890 STORBRITANNIA. Sovereign 1901 i kv.1+/01. (/). Observert helt tilbake til slutten av 1870-årene. 891 SVEITS. 20 franc 1947 B i kv OL år , IOC minnemynter i sett, 00 Bør sees. 892 SVEITS. 20 franc 1947 B i kv i gull og 10 i sølv. Gedigen samling montert 974 Sjømannsmynter. Stor samling mynter fra 893 SVEITS. 20 franc 1947 B i kv i ramme med glass 55 x 50 cm. Myntene kan mange forskjellige land. Mange pene og utsøkte sendes i skrin. 894 SVEITS. 20 franc 1980 i kv. 0/01. 1 kvaliteter og mange eldre i gammel militær kasse. 938 OL-50 år sett , 20 stk. minnemynter Spennende lott som må ses, i alt 24,4 kg. 895 SVEITS. 20 franc 1980 i kv. 0/01. 1 i småripete treskrin. Dist. Samlerhuset. Opplag 896 TYSKLAND. Euro 2, proof gullmynt, halv 3 unse gull. 897 TYSKLAND. Euro 3, proof gullmynt, halv 0 unse gull. 898 TYSKLAND. Liten samling med 5 Mark-mynter fra , 60- og 70-tallet i VK, totalt 18 stk. 899 TYSKLAND, PREUSSEN. 20 mark 1888 A i kv TYSKLAND, VOM THALER ZUR MARK. Historisk tysk sølvmyntsett, inneholder f.eks. SACHSEN reichstaler 1595, FRIESLAND 48 stuiver 1641, BAVARIA thaler 1771, PRUSSIA thaler 1786A, PRUSSIA thaler 1861, PRUSSIA 5 mark 1901A, HAMBURG 5 mark 1908J, BAVARIA 3 mark 1908D, 5 mark 1928A (eik), 2 mark 1933A(Luther). I alt 12 mynter, utgitt av SAMLERHUSET, kapsel, i boks Velkommen til Euro x 12 første land, Farvel til eldre valuta x 15 første land. Alt montert i myntbrev og 2 album. F 902 ØSTERRIKE. 1 Dukat 1915, KM 2267, Gold, Proof, restrike, totalt 2 stk. 903 ØSTERRIKE. 50 Euro 2, proof gullmynt, 10 gram 98,6% gull. 904 ØSTERRIKE. 50 Euro proof gullmynt, 0,3214 unse gull. Avbildning av den barmhjertige Samaritan, fin fyr som man kan lese mer om i Bibelen. 905 Minnemyntsett i gull 1. Tyskland 1 mark (12 gr. 0,999), Frankrike 1 franc 26,1 gr.0,, Finland 1 mark (8,6 gr. 0,), i småripete etui. Dist. Samlerhuset. 906 REALISASJON. Påbegynt samling med 2 Euromynter, 2 stk. Hundreårsmynter sølv Norge, samt et par andre mynter distribuert av Samlerhuset. Mynter Hele Verden 907 AUSTRALIA OL-Komplett sølvsett i 5 treskrin. Totalt 20 stk. 908 AUSTRALIA. 30 $ Kookaburra kg. sølv, i etui. 909 AUSTRALIA. 30 $ Kookaburra 0 1 kg. sølv, i etui. 910 AUSTRALIA. 30 $ Kookaburra 1 1 kg. sølv, i etui. 911 AUSTRALIA. 30 $ Kookaburra 2 1 kg. sølv, i etui. 912 AUSTRALIA. $ proof gullmynt 1993 i forbindelse med OL, halv unse gull. 913 AUSTRALIA. Sett med 5 stk 5$ gull, alle 1/25 unse hver. Ene kapselen er løs/defekt. I skrin med pappomslag og sert AUSTRALIA. Sydney 0, 16 sølvmynter i etui CANADA. 20 sølv minnemynter i tiden 1958/0 1 i etui. 916 CANADA. 8 ulike 1 $ + en 5 $ i sølv i kapsler og treeske. Garantibevis medfølger, distr. Samlerhuset. 917 CANADA. OL-sett 1992, 175$ i gull og 15$ x 2 i sølv. 0 0 sett. 939 OL ATHEN stk. sølvmynter i nydelig skrin. Medfølger tykk perm med dokumentasjon og ekthetsbevis. 940 OL ATHEN 4. Komplett samling med 24 sølvmynter i etui. Dist. Samlerhuset. Kostpris kr. 941 OL ATLANTA 1996, 24 stk. minnemynter i småripete etui. Dist. Samlerhuset. 942 OL ATLANTA sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. x 943 OL ATLANTA Skrin med 12 ulike fra div. land i kapsel. Bl.a. Andorra, Belize, Malta, Usa. x 944 OL ATLANTA Skrin med 12 ulike fra div. land i kapsel. Bl.a. Romania, Bahamas, Jamaica, Bosnis-H., Latvia. 945 OL SALT LAKE CITY 2. Treskrin med 12 ulike sølvmynter i proofkv. fra div. land. Garantibevis medfølger. 946 OL SYDNEY. Skrin med 36 store sølvmynter, medfølger perm med noen sertifikater. 947 OL SYDNEY sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. 948 OL SYDNEY 0, 36 stk. minnemynter, enkelte skader på kapsler og småripete treskrin. Dist. Samlerhuset. 949 OL SYDNEY 0. Flott treskrin med 16 ulike 5$ i proof/sølv utgitt av vertslandet. Alle myntene i kapsel. 950 OL SYDNEY 0, skrin med 16 proofmynter i sølv i tilknytning til Sydney OL 0. Alle myntene er i kapsel. Høy kostpris! 951 OL TORINO stk. sølvmynter i nydelig skrin. Medfølger tykk perm med dokumentasjon og ekthetsbevis. 952 OL TORINO 6. Treskrin med 18 ulike sølvmynter i proofkv. fra div. land. Komplett samling dist. av Samlerhuset. 953 PANAMA. 20 Balboas 1973, 129 gram sølvmynt, kv. god RUNDEFUNNET. 12 store sølvmynter (bærer preg av å ha ligget i havet) i brun Ankerendam-eske. 955 RUNDEFUNNET. Eske med 11 sølvmynter fra funnet ved Runde (Ankerdam). Bærer preg av å ha ligget på havets bunn. F 956 RUNDEFUNNET. Gulldukat 1724 fra funnet ved Runde, pen. 957 RUNDEFUNNET. Liten mynteske med 5 brukbare sølvmynter fra funnet ved Runde. F 958 SAUDI-ARABIA. Guinea 1950 i kv. 0/01, 7,98 g, 917/. 959 SKIP og Oppdagere, 36 store sølvmynter i skrin dist. Samlerhuset, PROOF. 960 SKIPSVRAKMYNTER fra Sao José -forliset i 1622 med spanske 4 og 8 Reales i flott eske, distribuert av Samlerhuset. Med sertifikat. (utsalgspris 12) Rester på albumark + album + en del moderne minnemynter og medaljer i ripete kapsler. Må sees ,5 kg (netto) sjømannsmynt i eske sølvmynter i kapsler fra div. serier. Dist. Samlerhuset. 978 Banankasse med over 20 kg mynter fra både Norge og utland + noen sedler. Gammelt og nytt. Bør sees! 979 Liten pose. Vi nevner fra Russland 1 Rubel 1771, fra Sverige 1 øre 1749, 10 øre Cook Island 1997, Love Angel i gull. + div. Bør sees. 980 Liten samling med flere sølvmynter, en del svensk, noe USA, samt noe norsk. Også en del kobbermynter fra diverse andre land. Verdt en titt. 981 Ca. 16 kg. sjømannsmynter, observert noe sølv på albumark. Sedler Norden/Hele Verden Europa 982 DVI. 5 francs 1905, Sieg 20, Pick 17, kv. 1/1-. En del revner ved bretter (opptil ca. 3 cm), ellers pen. 983 GERMANY. Staatbank der DDR, 5, 10, 25, 50,,, mark , Pick. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, qual. 01/0, totally 7 pcs. 984 GIBRALTAR. Government of Gibraltar, 50 Pounds 1995, Pick 28, qual. 01/ GIBRALTAR. Government of Gibraltar, 5 Pounds 1971, Pick 19b, qual. 01/ GRØNLAND. 25 øre 1892, Ryberg / Krenchel, Sieg 46, Pick 2B, kv IRELAND. Central Bank of Ireland, 20 Pounds 1976, Pick 67c, qual. 01/0, weak ink stamp at the lower left, but very nice. 988 NORTHWEST RUSSIA. rubles 1919, Pick S210, qual. 01/0, very nice. 989 SPAIN. pesetas 1940, Pick 120, qual. 1+. Minor spots but nice. 990 TYSKLAND. 11 sedler i stoff/skinn, og 11 spesialutgaver, 22 vakre sedler. 991 TYSKLAND. Samling bestående av over nødsedler, en kjekk og spennende lot, ta en titt. 992 TYSKLAND nødsedler, artig samling, mange forskjellige. 993 ØSTERRIKE. Samling med ca. nødsedler i album. Bra kvalitet. Hele Verden 994 BELIZE. Government of Belize, 10 dollars 1976, Pick 36 c, qual. 01, a few minor spots, but very nice. 995 STRAITS SETTLEMENTS. Government of The Straits Settlements, 1 dollar 1929, Pick 9 a, qual. 1/1+. x 996 USA. Plansjer med 15 sedler $1/20, totalt pål. $149, 1930-/0-tallet. Kv. fra 01 til Ca sedler i 9 album og på 2 plansjer med vekt på moderne og i god kvalitet, dist. av Samlerhuset. Liste på nett

15 1036 KRONINGEN 1906, Sporrong 1976, gullmedalje OSLO By år. 12 sølvmedaljer i treskrin. Dist. på 70 gram, 18 k, til minne om Haakon VII og Samlerhuset. Mauds kroning i Samlerhusets gullmedaljebrev. Kronprinsbryllupet Kroningsjubileet 6, i tre skrin. Opplag (opplag ) Nr. 019/ tidlig bronse. Sølvmedaljen noe slitt. JA 2. Dist. Samlerhuset. nummer. 22 karat mai 1881 Wergeland sølv, JA 2. kv. 0/01. x 1038 LEVE NORGE. 10 med. i treskrin Samling med sølvmedaljer, Norge 1 år, 25 års-minne, Tronskifte 21 sept. 1957, stor 1039 LEVE NORGE. 14 sølvmedaljer i proofkv. i 1 Haakon VII 1972, Larvik By x2, Sonja & Harald x2, medalje i sølv. Ø-70 mm vekt 223 gr. Opplag treskrin, noen dubletter, dist. av Samlerhuset. Sparebanken eks. 2 små av samme, 30 mm vekt totalt 58 gr. Noen garantibevis medfølger Tidenes Norske Mynter, kopier belagt med opplag 0 stk LEVE NORGE. 16 stk. sølvmedaljer i to skrin. 1 rhodium og gull i etui. Produsert DKM. 1 ALT FOR NORGE Komplett sett med 20 Dist. av Samlerhuset, med sertifikater Tre Kongemøte i Sverige 1821 i kv.1/1+, med 4 gullforgylte medaljer. Noen sertifikater medf LEVE NORGE. 24 stk. sølvmedaljer i etui, dist. av 2 kanthakk. 2 Bergensdaleren i 14 karat gull og sølv, i treskrin m/ Samlerhuset Lott 5 militære merker/medaljer. liten skade. Dist. Samlerhuset LEVE NORGE. 24 stk. sølvmedaljer i etui, dist. av 2 Skarpskyttermedalje i gull (forgylt metall merket 3 Bergensdaleren i 14 karat gull og sølv, i treskrin. Samlerhuset. D.A. ), marsjmedalje i gull (forgylt 925s), Dist. Samlerhuset LEVE NORGE, Gullmedalje, Folket velger Konge 2 marsjmerke (925s), skimedalje i gull (forgylt 830s 4 Bergensdaleren i 14 karat gull og sølv, i treskrin Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% merket Ottar Hval, samt vernedyktighetsmedalje Dist. Samlerhuset. gull. Ligger i småskadet kapsel. for hæren. Fin lott i meget pen kval. 5 DE FIRE STORE, Sporrong, 4 sølvmedaljer med 1044 LEVE NORGE, Gullmedalje, Norge blir medlem 2 Utenlandske medaljer *) avbildninger av de fire store forfattere, samt to av Nato. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% 1085 APOLLO 11. To gullmedaljer, à 7 og 3,5 g 0 store sølvmedaljer fra 1976 fra innsettelsen av ny gull. Ligger i kapsel. (917/), utgitt i anl. månelandingen 1969 av president i USA LEVE NORGE, Gullmedalje, Norge sier nei til EF. 2 Numismatica Iberica. Medfølger en sølvfarget 6 Den Norske Kronemynt 125 år, kopier av alle Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% gull. medalje med lignende motiv. VK, pene. Oscarmynter i tre skrin. Dist. Samlerhuset. Ligger i kapsel CHINA. Vault protector of the Tang Dynasty DEN NORSKE KRONEMYNT 125 år. Kopier 1046 LEVE NORGE, Gullmedalje, Nøytralitetsvakten. 2 1 oz fine silver, ø = 40 mm. Proof in capsule av Oscar-myntene i småripete treskrin. Dist. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% gull. and sealed plastic. From Norwegian estate. BID! Samlerhuset. Ligger i kapsel DANMARK. Kong Fredrik og Ingerid , 8 DE NORSKE ÆRESMEDALJER. 14 moderne i 1047 LEVE NORGE, Gullmedalje, Oljenasjonen trer 2 plakett i sølv og bronse i esker. (55 x 45 mm) sølv. Dist. Samlerhuset. Historikk medfølger. frem. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% 1088 ENGLAND. Kroningsmedaljen i sølv 9 DE NORSKE ÆRESMEDALJER gull. Ligger i kapsel. i kv. 1+. sølvmedaljer i småripete treskrin. Dist LEVE NORGE, Gullmedalje, Sabotasjeaksjonen JOHN/ROBERT F. KENNEDY. Liten gullmedalje, Samlerhuset. mot Vemork. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 3,5 g (917/), ø = 20 mm, utgitt Numismatica 1010 DE NORSKE ÆRESMEDALJER, komplett sett 3 91,7% gull. Ligger i kapsel. Iberica. Kv. 1+/01 i et lite etui m/garanti. med 36 flotte proof sølvmedaljer med innfelt 1049 LEVE NORGE, Gullmedalje, Tusenårsfeiring SVERIGE. CARL XVI GUSTAF & SILVIA portrett i gull. Høy kostpris. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% gull. Sporrong, 60 grams gullmedalje, 18 k DE NORSKE ÆRESMEDALJER. Komplett sett 3 Ligger i kapsel stk. miniatyrer med bånd fra div. land 0 med 36 flotte proof sølvmedaljer med innfelt 1050 LEVE NORGE, Gullmedalje, Vi viser verden 2 x 1092 SH-skrin med medaljer og noen mynter i kapsel, portrett i gull. Høy kostpris. vinterveien. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, mest medaljer inkl. to store Dr. Beatrix 1996, to OL 1012 DE NORSKE ÆRESMEDALJER. Skrin med ,7% gull. Ligger i kapsel. Sydney $5, Kr. Haakon 25 år, m.m. Ni enheter. flotte proof sølvmedaljer med innfelt portrett i gull LEVE NORGE. Treskrin med 14 sølvmedaljer. 1 Høy kostpris NOBELS FREDSPRIS. 20 forskj. store 1 Myntbrev/Minnebrev 1013 En del sølvmedaljer i påbegynte samleserier fra 0 sølvmedaljer (1 oz) i proofkv. Ligger i informative Norske mynt-/minnebrev Samlerhuset, f.eks. 10 medaljer fra serien Tidenes foldere og to samleesker fra DKM. Høy kostpris. x 1093 Samlerhuset nr norske mynter, 4 stk. fra serien Norge NORGE 1 ÅR. Samling fra Sporrong 1974, 0 m.fl. Totalt 20 medaljer og mynter satt i pent skrin Samlerhuset nr i 4 album m/kassett. 7 med 12 sølvmedaljer, totalt gram. Kongelige i perioden x 14 stk FORSVARETS MEDALJE FOR 1054 NORGE 1 ÅR 1972 i gull (60 gr. 0.), oppl. 9 Medfølger 4 svenske fra 1998 i 2 album m/ INTERNASJONALE OPERASJONER. Pent 1 stk. kassetter. sett med stor medalje, miniatyr og båndstripe i 1055 NORGE 1 ÅR 1972 i gull (60 gr. 0.), oppl. 9 original eske Samlerhuset nr Komplett i 5 album m/ 0 1 stk. kassetter, medfølger bladet Myntbrevsamleren 1015 GRUNNLOVEN NORGE. Startsamling med ni, 1056 NORGE Advers: Løven utenfor mindre sølvmedaljer til grunnlovsjub Lagd Stortinget, Revers: Alt for Norge, 1 kg sølv + liten som bok, med sertifikater. Medaljene á 7.78 gram barre i sølv. Dist. Samlerhuset. 925 Ag. Medaljer *) Norske medaljer *) mai 1881 Wergeland i sølv og forsølvet 1016 GRUNNLOVSJUBILEET Gullmedalje i 585, 1 Ø 32, 22.5 gram. Ligger i skrin GRUNNLOVSJUBILEET Skrin med 24 stk. 2 sølvmedaljer Grunnlovsmedaljen i 14 karat gull (22,5 gr. 0,585), 1 i treskrin. Dist. Samlerhuset HAAKON VII. Alt for Norge 1972 i gull, 0271/0 0 (55 gr 0,) HALVORSEN & THUNE LARSEN Papirhandel, papirindustri. Kobbermedalje. Ø=6 cm. F 1021 Harald og Sonja, gullmedalje i anledningen 0 bryllup 29.august gram (/) HARALD OG SONJA. Liten gullmedalje i anledningen bryllupet 29.august ,5 gram, 90% gull. I etui med garanti fra SH. I tillegg sølvmedalje fra DKM 1993 i anl. sølvbryllupsdagen. F 1023 HARALD OG SONJA. Sporrong 1976, 00 gullmedaljer, to stk à 75 gram, 18 K, totalt 150 gram. I pent treskrin Harald og Sonja 1968, i gull (3,5 gr 0.) Harald og Sonja 1968, i gull (3,5 gr 0.) Harald og Sonja 1968, i gull (3,5 gr 0.). F 1027 HM KONG OLAV V 75 ÅR. Minnepenning i 0 18 k gull, vekt = 23 g, ø = 33 mm. Utgitt av A/S Sporrong, opplag stk., modellert av Marit Krogh. Ligger i etui med infokort, kv. 0. F 1028 HM KONG OLAV V 75 ÅR. Jubileumssett nr 12 22/50, med to gullmedaljer (60 gram og 23 gram, 18 k), to sølvmedaljer (105 gram og 20 gram, 925) samt en bronsemedalje HOLMENKOLLMEDALJEN. 20 kr gullkopi 1991, 1992 og 1993 i sølv i proofeske og tilsvarende løse i andre metaller (tils. 6 stk.) 1030 KONGELIG BRYLLUP Haakon og Mette-Marit Gull, Sølv og bronse. Medaljene ligger i nydelig treskrin. Opplag Kongelig prestisjesett 1 i gull (15,55 gr. 0,917), 0 sølv og bronse i treskrin. Dist. Samlerhuset Kongelig prestisjesett 4 til minne om Ingrid 0 Alexandras dåpsdag 17.april. Gull gr, sølv 1 oz og bronse 14.2 gr. Opplag stk Kongerike Norge Sonja 75 år, i 14 karat gull (24,5 0 gr. 0,585), i treskrin. Dist. Samlerhuset KONG OLAVS Minnesett medaljer i sølv, 1 gullbelagt, samt en bok om folkekongens liv. (opplag 0) 1035 Kong Olav V minnesett , 8 stk. i sølv og 1 stk. gullbelagt sølv i nydelig treskrin med hvite hansker. Dist. Samlerhuset NORGE I KRIG. 13 sølvmedaljer i proofkv. i treskrin, en dublett, dist. av Samlerhuset NORGE I KRIG. 35 stk. sølvmedaljer i lekkert treskrin, dist. Samlerhuset NORGES DOMKIRKER. Samling fra Sporrong 1972, med 10 sølvmedaljer, totalt 450 gram NORGESHISTORIEN I GULL. Norges grunnlov, Eidsvoll ,5 gram, 91,7% gull. I kapsel med garantibevis NORGESHISTORIEN i gull. Sett med 8 stk. i karat. Dist. Samlerhuset NORGES REGENTER. Jubileumssett med 5 store sølvmedaljer, hvorav 4 er gullforgylt. Medfølger Eier og Garantibevis. Opplag kun NORGES REGENTER. Komplett sett på 32 0 medaljer i sølv. Dist. Samlerhuset NORGES REGENTER. Komplett sett på 32 0 sølvmedaljer i nydelig skrin. Dist. Samlerhuset NORGES SKIFORBUND ÅR, samling med 11 sølvmedaljer i proof fra DKM med mange kjente norske skipersonligheter i pent treskrin. Sertifikater vedlagt NORGES STATSMINISTRE. Komplett samling i 2 album med 26 forskjellige i flott alb. med masse infoark fra SH NORGES SØLVSKATT. Samling med 12 ulike 1 sølv-/proofmedaljer i treskrin fra SH NORGES SØLVSKATT. Samling med 12 ulike 1 sølv-/proofmedaljer i treskrin fra SH NORGES SØLVSKATT. Skrin 24 stk. medaljer i 2 sølv. Dist. Samlerhuset NORGES SØLVSKATT. Skrin 24 stk. medaljer i 2 sølv. Dist. Samlerhuset NORGE VÅRT NORGE. Samling med 20 1 sølvmedaljer, utgitt av Samlerhuset NORSKE SØLVSEDLER kr 1929, 0 kr 1913, kr 1941 og kr 1919, alle i plastetui. Opplag 5 stk. Komplett i eske med ekthetsbevis Norsk Krone år i gull, sølv og bronse i 0 originale tresker. Gull 60 gr. 18 karat, opplag stk OLAV V Norges Konge DKM-utgivelse med 190 gram 925 sølv, Ø 7 cm. Opplag OSLO år. 12 stk. sølvmedaljer i skrin. Dist. av Samlerhuset, med sertifikater OSLO år. 3 gullmedaljer i etui fra 2 Samlerhuset (7,5 gr. 0,585 pr. stk.), opplag OSLO år. 3 gullmedaljer i etui fra 2 Samlerhuset, 7.5 gr pr. stk., opplag sett OSLO By år, 12 sølvmedaljer i skrin. x 1096 Samlerhuset nr Samlerhuset nr. 2, uten alb.ark, prima Samlerhuset nr. 2 uten albumark Samlerhuset nr. 2-4, 7-84 i 5 album m/kassetter. 5 x 1 Samlerhuset nr. 3, 4, 8-20 (flere av enkelte), 31, og i 2 album Samlerhuset nr. 4, 15-27, 29-41, 43, 49-52, 107 og i 4 album m/kassetter Samlerhuset nr. 5-6, 8-22, 24, 33-50, 52-60, stk. Kongelige. Skader/brekker på mange ark så denne må sees. x 1103 Samlerhuset nr. 5, 10, 13-16, 18-20, i to 1 album. Dubl. 14, 18 og 44. I tillegg ett 3. album med fire sett kongelige myntbrev Samlerhuset nr. 8/ stk. duplisert Samlerhuset nr. 10, og 25, inneholder bl.a. 50 kr FN 1995 og et par andre i sølv, alle m/alb. ark i stort sett bra kval. x 1106 Samlerhuset nr. 10/71 i 4 grå album. Duplisert 0 fra nr. 20 (denne x2) til nr. 32, inntil 3 av noen, etter dette finnes nr. 53, 67, 68 og 71 (m/ hundreårsmynt). I alt 41 stk. I tillegg ca. 15 KONGELIGE brev i 2 blå album Samlerhuset nr komplett inkl. den gode nr. 0 20, innsatt i 3 album med kassett. x 1108 Samlerhuset nr , 24, 27-31, 33, 36, 38, 40. I album. x 1109 Samlerhuset nr i album, inkl. nr. 20. Prima vare. x 1110 Samlerhuset nr. 53/111. Innsatt i tre album. 3 Komplett minus 67 og 92. x 1111 Samlerhuset nr , , 156. Høy 1 kostpris, flere av disse gullbelagte Samlerhusets gullmyntbrev til AUSTRALIAs 1 -årsdag, med 20 dollar 1. Nr 12/. x 1113 Samlerhusets gullmyntbrev dager igjen til 1 OL i Sydney år 0, $ i gull (oppl. 1 stk). Innsatt i SH-album Samlerhusets gullmyntbrev dager igjen til 1 OL i Sydney år 0, innsatt $ i gull (10 g, 24 k). Brevets oppl. 1 stk Samlerhusets gullmyntbrev. Dr. Sonja 70 år , med liten gullmedalje Samlerhusets gullmyntbrev, Kronen 125 år, 3 med 20 kr 1874 i kv. 0/01. Uten albumark, prima konv. Sjeldnere sett enn tilsv. brev med 1875-mynten Samlerhusets gullmyntbrev. OL i Torino 6 med 1 20 Euro gull 5 fra Italia. Opplag. x 1118 Samlerhusets kongelige i tre (ulike) SH-album. Bl.a. Kronprinsparets 5-års bryllupsdag 6, Kong Hussain 1999, Dr. Margrethe 0, Pr. Diana minnebrev 1999, Fyrst Albert 8. I alt 32 stk., lett duplisert, en del sølv innimellom. 1 15

16 1119 Samlerhusets kongelige. 50 stk. i tiden , 1 F 1150 Hengelås med bokstavkode, fra første halvdel 0 mange med sølvmedaljer/mynter, i 5 album m/ av 1-tallet. Messing og jern. Noe rust på kassetter. jerndelen. Løsningsord: SATAN, meget sjelden, 1120 Samlerhusets kongelige. 20 stk. i tiden i 2 om ikke unik. Mekanismen fungerer. LIMIT. album m/kassetter. (Inkl. 50 kr 1995 FN) 1151 HINDU GUDINNE. Stor flott figur i kobber og Samlerhusets kongelige. 16 stk. i tiden i 2 messing. H=82 cm. Må hentes hos Skanfil Oslo/ album m/kassetter. (Inkl. 50 kr 1995 FN) Sarpsborg Samlerhusets kongelige. 18 stk. i tiden INSTRUMENT til strømmåling i trekasse. Et Liste på nett. skjema fra Tønsberg Elektrisitetsverk og en graf 1123 Samlerhusets kongelige myntbrev. Album med 14 brev ca Liste på nettet. Rekvisita numismatikk *) F 1124 SPAREBØSSE. BUSS fra VESTFOLDBANKEN A/S. Bortsett fra skade i vindusrammen på høyre side, er bussen i meget pen stand SPAREBØSSE fra EIDSBERG SPAREBANK i metall. Mynt og seddelinnkast. Nr Noen bruksspor REALISASJON. Samling med 15 skrin/esker fra Samlerhuset. Flere pene Eske med en del myntkapsler, en del brukte kapsler, noen med kv. bem, bør sees. Litteratur 1128 Bjørn R. Rønning. Norges Mynter og 1874-, pent brukt. Diverse Diverse samlegjenstander *) Diverse *) MAI. Lott på 5 div. plakater i papir og papp relatert til H7 17. mailotteri og rosetter. Den største 50 x 64 cm. Morsom lott. Se bilde ADVARSELSSKILT: Gammelt metallskilt: Meierigulv er glatte. Gå forsiktig! 80x45. Noen riper. Sjeldent skilt AFRIKANSKE MASKER. Tre uvanlige, spesielle store masker AL PARKERING I PASSAGEN FORBUDT. Aluminiumsskilt i bra stand. 33 x 19 cm A/S CLAUSEN, KALDAGER & CO SKOTSELV. Manometer forhandlet av Ingeniör Gran Drammen. I messing. Ø=15,5 cm BELTEDYR. Utstoppet beltedyr. L = 42 cm, H = 17 cm. Meget pent BORDOPPSATS. Flott stor dekorativ bordoppsats i plett og glass. Fra slutten av 1-tallet. Håndmalt dekor på glass. H=52 cm. Noe slitasje i plett og noen skår øverst på glasskanten. Veldig dekorativ og flott. MÅ HENTES HOS SKANFIL OSLO BREVDUEKLOKKE. Klokke brukt før i tiden for 1 å registrere tider ifm. konkurranse med brevduer. Produsert i Belgia tidlig 1-tall. 20 x 24 x 17 cm BUDDHAFIGUR. Sittende Buddha i tung, mørkegrønn stein. Den er 16 x 9 x 15 cm DIPLOM fra Bakersvendenes Forening tildelt trofast medlem gjennom 25 år, datert x51 cm. Glass og tidstypisk ramme. Dekorativ. Bør hentes pga. glass EGERSUNDS FAYANCEFABRIKS CO. Pent innrammet kobbertrykk med passpartout. Gravert av Lundgren i Originalen tilhører museet. Dette er en av nummererte utgaver (nr. 8). Ingen flere vil bli laget. Ble brukt som dekor på fayance og er derfor speilvendt av det som er trykt på fayancen. Må hentes hos Skanfil ELFENBENSKOPI. Flott og rikt dekorert. H=41 cm EMALJESKILT: Almisse gives ikke uten efter samraad med Kra: Understøttelsesforening. 12 x 7 cm. Kraftig flekk v. side. Mindre flekk i høyre festepunkt EMANUEL DESPERADOS. Filmcelle fra en Flåklypa Tv-film produsert i Lom Totalt 10 celler ble laget, hvorav 125 ble solgt. Alle er unike. Denne er registrert som nr. 19/125. Innrammet. 24 x 19 cm ENTOMOLOGI. Gammel sigarkasse med 36 INSEKTER. De fleste arts- og kjønnsbestemt. Flotte detaljer! Dato 28/5-08 er notert. Meget spesiell samling! 1144 FLOSSHATT. Fin flosshatt merket Carl Graucob hattmakare Drottninggat. 8 Stockholm. Bra stand FREDRIKSTAD MASKINFORRETNING. Fredrikstad. Manometer. I messing. Ø=15,5 cm FRIMURERI. Lott 3 enheter. Se bilde. x 1147 FYLLEPENNER. Samling i eske, oppsamlet over 2 mange år. Var. kvalitet, men mange tilsynelatende i bra kvalitet. Et par org.esker med penner fra Parker og Wahl-Eversharp, ellers løst. Mange med gullsplitter. Ca. 65 stk., må gjennomgåes nøye av spesialsamlere.! 1148 GITARSTRENGER. Lott på ca. 65 div. strenger i metall og nylon. Mange ulike merker HAAKON VII ALT FOR NORGE. Flott stort ølkrus i keramikk med tinnlokk med dekor. Portrett av Kong Haakon, Eidsvoldsbygningen 1814 og Storthingsbygningen Merket Gesetzlich 1 L under. Ant. laget i forbindelse med grunnlovsjubileet Dessverre er den reparert. Den har blitt limt sammen etter å ha vært delt i tre deler. Ser bra ut etter reparasjon. H=29 cm. ligger inni JUBILEET Flott innramming med adgangskort til festen for Generalstabens -års jubileum i Universitetets aula den 4. juni 1914, plan for bordsetningen, et stort postkort samt den originale konvolutten dette ble sendt i. Unik sak. Må hentes hos Skanfil KAFFEKVERN. Flott gammel stor kaffekvern i jern lagd i Sverige. Meget tung. H=53 cm. Bør hentes hos Skanfil pga. tyngden KAFFEKVERN. Proff. kaffekvern av type Holwick. 220 V/50 Hz. Fra 40-årene. Ikke testet. Meget uvanlig KAFFEKVERN. Stor elektrisk kvern for profesjonell bruk i butikk eller kafé. Mangler boks til og trekke ut ferdig malt kaffe. Merket ASC M45 fra A. Jørgensen & Co Kjøbenhavn. Veier ca. 25 kg. Må hentes hos Skanfil KASSAAPPARAT. Eldre apparat av ukjent merke. Virker, men bør smøres litt. Bør hentes hos Skanfil Kobberkrus med dekorasjon av nordiske 17-1 talsmynter. Høyde 13 cm, diameter 10 cm i bunn LOMMEKNIVER. Lott på 29 stk. Mange fine. Se bilde LOUISIANA PURCHASE EXPOSITION 2 SWORD. Sverd i balg og belte med dekor lagd til vaktene som holdt vakt ifm. -årsjubileet i 1904 for USAs kjøp av Louisiana fra franskmennene i Klingen med dekor, merket Jefferson Guard på ene siden og Louisiana Purchase Exposition og number 569 på andre siden. L=67 cm. Litt slitasje NORGES JUBILUMSUTSTILLING Lott på tre. Et slags diplom flott innrammet 26 x 40 cm. Flott ramme, med noe slitasje. En liten lommekniv i plett med flott dekor av Eidsvoldsbyggningen og Stortinget på den ene siden og 17 mai mai 1914 med flagg og riksvåpen på den andre siden. L=8,5 cm (sammenslått). Tuppen på bladet knekt. NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING Utstillingsforlaget uten sted og år. Illustrert originalbind, pent. Billedbok fra jubileumsutstillingen på Frogner NØKLER. Lott på 85 div. nøkler. L=4-9 cm. x 1163 RESEPTKONVOLUTTER. Eske med 516 konvolutter, derav 139 ulike, fra 1980-tallet. GI BUD!!! 1164 ROTELOTT. Her er to piper, 6 div. askebegre, en del fyrstikkesker, en del tomme tobakksesker, noen barberhøvler, noe reklame, defekt gammelt kompass i trehus m.m. Se bilde ROTELOTT. Med mye morsomt. To kikkerter, blekkhusoppsats, emaljert såpekopp, 7 gamle rustne nøkler, 5 gamle trepenaler, gammel lommebok, noe i messing m.m S.S. TITANIC. Innrammet eldre plakat med informasjon om båten og ulykken. Med passepartout. 56 x 36 cm. Må hentes hos Skanfil SKOTSKE KLANSLUER. Lott to fine skotske klansluer samt en jaktberet. Begge klansluene med merker, den ene står det CAMERON på STEMPLER. Lott på 7. Ølen meieri, Ølen 324 forsyningsnemnd, Ølen Preservering & co,... kommunekassereren.., Bergensmeieriet samt to til STOKK. Flott stokk i ibenholdt. Med flott dekor og håndtak formet som hundehode. L=88 cm STOPPSKILT. Rundt emaljert blikkskilt. Ø?32,5 cm. Noen få slitasjespor på kant Støypeform til muskettkuler. En halvdel, kobber eller messing. 1-/1-tallet SYSAKER. Lott. Nupperelleutstyr, bl.a. nuperelleskyttel. 10 deler i bein(elfenben?). Ligger i en fin liten eske med perledekor. Over år gammelt. Medfølger et sysett med fingerbøl, saks og nåleetui ant. i plett SØNDHORDALANDSLAGET. Story City Iowa Flott dekorert splittflagg i filt. L=71 cm. Litt slitasje ytterst på splitten. Uvanlig TELEKORT - DEN STØRSTE SAMLING 0 NORSKE VI HAR UTBUDT. Her er nær sagt alt, med vekt på ubrukte. Denne må sees TOLLSKILT i emalje fra tallet. 45x73 cm. 2 Store skader UTSKJÆRT TANN. Stor tann fra ukjent dyr med flotte utskjæringer. Tannen er buet og L=30 cm VEKTLODD. To esker med til sammen 26 lodd fra 0,02 g til 5 hg. Det ene settet med pinsett. F 1178 VEKTLODDSETT. Fantastisk flott nederlandsk sett 0 fra 1-tallet. I flott original treeske VOLTMETER. I messing. Merket bak med lapp fra Schuckert & Co Nürnberg. Tidlig 1-tall. Ø=17 cm og H=7,5 cm ØSTEN. Lott. Buddhafigur i støpt materiale H=14 cm, liten Hindugud H=6 cm. og en vase i ukjent materiale, med flott detaljert utskjært dekor, H?23 cm Koffert med diverse papirer fra bo. Mye forskjellig som kan være interessant, eller kanskje ikke? Programmer, menyer, julehefter, bilder, slektsbøker/hefter, brev, postkort, glansbilder, kongelige hefter og blader for å nevne noe. Bør sees! Vekt ca 17 kg Lott nøkler (23 stk. bl.a. 5 til hengeskap), hengsler, beslag, håndtak m.m. til gamle skap og dører. Stor variasjon. Se bilde Lott nøkler, gammel lås, hengelåser og beslag. Ca. 35 nøkler, 4 hengelåser m.m. Flott lott Lott to litt eldre norske flagg. Et ullflagg 240 x 160 cm. Et 480 x 320 cm. Brukbar stand Rotelott med div. Se bilde. Aksjebrev *) 1186 AKERSHUS SOCIAL-DEMOKRAT. Lillestrøm 1914, pål. kr 10 (nr. 189). Brettet på midten. Meget sjelden ANGLO NORWEGIAN LAND COMPANY OF SOUTH AMERICA Pål. pund. No Utstedt til Konsul Magnus Blikstad og undertegnet av kjente norske investorer. Kv. 1. Sjelden AUTOMATHALLEN. Christiania Pål. kr. Nr. 5. Lover. Sjelden. 1 av totalt 20 brev. Kv. 0, BRANDFORSIKRINGS SELSKABET NORDEN. Christiania Pål. spesidaler. No. 602 Litr. C. Med lover og kuponger. Et dek. og uvanlig obj. Kv CONFEDERATE STATES OF AMERICA. Loan Dollars, Authorized by Act of Congress. Dated With cupons. Folded and with stains. Rare DAMPSKIBET KVÆRNES. Christiansund Pål. 50 kr. Nr Skipet har vært eid av flere rederier i Kristiansund. Utdrag fra fartøyregisteret medfølger. Sjelden. Kv DAMPSKIBSAKTIESELSKABET METAL. Narvik Pål. kr. N Byggeår Utdrag av fartøyregisteret medfølger. Lover. Sjelden. Kv DAMPSKIBSAKTIESELSKAPET HAVTOR. Narvik Pål. kr. Nr Har hatt en rekke eiere før det ble solgt til England for opphugging i Dokumentasjon på brevets framside og inni. Sjelden. Kv DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB. Stavanger 1929, pål. kr. Nr Illustrert med skip. Glass og ramme. Bør derfor hentes. Evt. sendes det uten innramming. Ikke tidligere omsatt dette år. Sjelden DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS, Stavanger 1941, pål. kr., brev 8601, kv. 1. Dekorativt! 1196 D/S SELSKABET VESTNORGE A/S. Christiansund Pål. kr. Nr Kuponer. Sjelden. Kv. 0, FJÆRLAND PRIVATBANK. Lutbrev. Fjærland Pål. kr. Nr Ny bank med foto fra Fjærlandsfjorden i Sogn. Kv HORDABANKEN A/S. Aktiebrev 1 mars 1918 No 2482, pålydende kr.. Medfølger også 14 talonger. Noe slitt stand, og et par rifter KLAVENESS DAMPSKIBSAKTIESELSKAB. Sandefjord Pål. kr. 2. Brev nr 103. Slitt. Kv. 3. Uvanlig. 1 KRISTIANSUNDS FORSIKRINGSSELSKAP. Kristiansund Pål. kr. No. 3. Kuponer. Dekorativt. Kv KRISTIANSUNDS KREDITBANK. Kristiansund Pål. kr. Litra A. no Kuponger, logo, kv

17 1202 LISLEBY BRUG AS. Fredrikstad 1 august Pål. kr. Nr Kv. 1. Svært dekorativt NORSK BIOGRAF KOMPAGNI. Christiania Pål. kr. Nr. 61. Lover. Sjelden. Kv NORSK KINEMATOGRAF-AKTIESELSKAB. Christiania Pål. kr. Nr Lover. Sjelden. Kv P. LTZ. AASS. Drammen Pål. kr. No Med lover. Kv. 1. Et sjeldent pent og dekorativt brev POLAR: SVENSKA STENKOLSAKTIEBOLAGET SPETSBERGEN. Stamaktiebrev pål. kr., nr Stockholm Med talonger. Lengre rift i v. kant. Uvanlig ROMSDALSKE VEXEL OG LANDMANDSBANK. Mold Pål. 180 kr. No. 96. Et flott og dek. brev. Kv SIEBERIAN STEAMSHIP MANUFACTORING & TRADING C. Christiania Pål. kr. Nr Kv. 1. Et meget dekorativt og historisk dokument SKIENS ØREBANK. Skien Pål. kr. Kuponger. Kv. 1. Meget dekorativt SKJELBREDS REDERI AS. Kristiansand 1919, pål. kr., nr 286. Hjørnebretter, ellers pent og dekorativt SMØRFABRIKEN KARMSUND. Haugesund 1910, pålydende kr. 50,-. Brettet begge veier, ellers et meget pent brev SOLEMDALS MØBELFABRIK. Molde Pål. kr. Nr Foto av fabrikk på aksje og med kuponer. Sjelden. Kv SØNDENFJELDSKE EMISSIONSBANK. Kristiansand Pål. kr. kuponger. Kv. 0. Et sjeldent aksjebrev TØNSBERG OG HORTENS DAMPSKIBSSELSKAB. Tønsberg Pål. kr. No. 85. Kv. 1. Et flott maritimt brev med båtmotiv ULLENSVANG PRIVATBANK. Lofthus Pål. 5 x kr. Nr. 4566/4570. Kv. 0. Dekorativt. Antikviteter *) 1216 TREBOKS MED LOKK. Flott boks dekorert med riksløven og blomster på lokket og blomster rundt. Fra ca Ø=22 cm og H=10 cm Lott. Flott liten utskåret tine. Rikt dekorert. Med småskader og en reparasjon. 34 x 14 x 19 cm. Et lite skrin med lokk, med 4 rom inni. Med utskjæringer og datert x 11 x 6 cm. Autografer *) 1218 ABBA. Ark med signaturene til alle Abbamedlemmene. Kram til Marie från ABBA. Maries eldre søster jobbet på dette tidspunkt (ca ) i et innspillingsstudio i Paris da ABBA var innom og hun ba dem signere dette til henne. Uvanlig AUKRUST, KJELL. Autograf på ill. av Aukrust gitt som takk til de ansatte på oljeplatformen Troll. Blyantsignert nth BERGMANN, INGMAR (1918-7). Signatur gjort under en av de siste øvingene til Ibsens Gjengangere på Kungliga Damatiska Teatern i Stockholm. Datert Papiret er det eksklusive Lessebo Bikupa HANSEN, HELLY. Grunnleggeren av bedriften Helly Hansen A/S i MOSS. Signatur på baksiden på brevkort datert 11 oct Uvanlig? 1222 TUNGTVANNSAKSJONEN PÅ VEMORK. Lott 10 autografer av tungtvannsabotørene signert på FDC som kom ut ifm. 50-årsmarkeringen Her er autografene til J. Rønneberg, Jens Anton Paulson, Fredrik Kayser, Claus Helberg, Knut Hauklid, Knut Haugland, Einar Skinnarland, Birger Strømsheim, Arne Kjelstrup og Hans Storhaug. En flott samling. Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker 1223 ADAMS, WILLIAM HENRY DAVENPORT. Mountains and Mountain-Climbing. Records of adventure and enterprise among the famous mountains of the world. With thirty-three illustrations. London, T. Nelson & Sons Kapittel 4 om Nordkapp. 415 s. Nydelig dekorert orig. bd. Noe bleket og litt slitasje ellers BIBELEN, ELLER DEN HELLIGE SKRIFT. Det gamle og det nye testamentets kanoniske bøker. H. Aschehoug & Co. Trykket i Nederland , 281, 25 s fargeplansjer gjengitt etter verdensberømte kunstverker og bibelatlas + 16 kart i farger. Originalt helskinnbind med helt gullsnitt. Familieopptegnelser ikke utfylt. Flott eksemplar BIBLIA. Biblia, Das ist ; Die gantze Heilige Schrifft. Alten und Neuen Testaments nach der teutschen Übersetzung D. Martin Luthers... Mit hundert und neunzehn stud saubern Kurfern versehen (med 119 tresnitt). Nürnberg s. Med notater på eiere og slektninger i perioden 1756-/1850-tallet. Samtidig skinnbind med gulldekor BIBLIA. Biblia, Das ist die gantze Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments / Teutsch / Herrn Doctor Martin Luthers. Lüneburg Samt. skinnbnd. med opphøyd rygg og låser. Denne bibelen skal være gitt av Peter Dass til en senere eier. LIMIT BLAIR, JAMES. Vor Frelsers guddommelige Prædiken paa Bierget, som indeholdes i det Vte, VIte, og VIIde Capitler af St. Matthæi Evangelium forklaret, og Øvelsen deraf anpriist i adskillige Prædikener i fiire Tomer... Paa Dansk oversat af Dideric de Thurah. 4 Bd. Kiøbenhavn, Waysenhuuses Bogtrykkerie ved C.F. Risel, Innbundet i 1 velbevart samtidige bd. med opphøyde bind på rygg og rik tidstypisk ryggforgylning. 988 s BRACE, CHARLES LORING: The norse-folk; or, a visit to the homes of Norway and Sweden. London s. 4 plansjer bla. Tiedemanns Til sæters. Orig. helsjirtingbd. med dekor i blindtrykk. Ryggtittel i gull. Litt slitasje.# 1229 DET NORSKE FOLKS LIV OG HISTORIE GJENNOM TIDENE. Bind I - X. Av Edvard Bull, Wilhelm Keilhau, Haakon Shetelig, Sverre Steen Orig. skinnbd. Illustrasjoner. Karter. Et pent sett HEBER, SIGVARD: Bergens-banens høifjeldsovergang. Reisebeskrivelse, lidt om Bergensbanens historie og anlæg. Geologiske forhold og vekstliv paa høifjeldet samt beskrivelse af 43 fod- og skiture med høifjeldsovergangens stationer som udgangspunkt. Uten år. 96 s. Med 124 billeder. Foldekart. Originalt omslag. Pen HOTELADRESSE-BOGEN. Christiania s. Mye hotellreklame. Litt slitasje omslag. Uvanlig KEIM, EINAR. Militære tradisjonar fraa sørlandsfylki. Hefte s. Med dedikasjon fra forfatter til VIDKUN QUISLING. Hr. Major Vidkun Quisling med varm takk for ærlig og mandig virke. Einar Keim KOHT, HALVDAN. Vore høvdinger. Portrætter av berømte nordmænd. Med bidrag av forskjellige forfattere ved... Trondhjem Komplett i 34 hefter. Inneholder 71 biografier over våre høvdinger med portretter, fra Peder Claussøn Friis, Petter Dass, Ludvig Holberg, Peter Tordenskiold, Gerhard Schøning, Hans Nielsen Hauge, og videre med Henrik Wergeland, Svend Foyn, Ole Bull, P.A. Munch, P.C METHODE ABREGEE ET FACILE POUR APPRENDRE LA GEOGRAPHIE. Bok om geografi utg. Paris 1768, med 15 kart. Litt slitasje. Orib. skinn. bnd MEYER, JOHAN. Norsk Træskjærerkunst. Udgivet af Direktionen for Kunstindustrimusset i Kristiania ved Arkitekt Række (kompl.). Nummerert faksimiletrykk. Nr.742. U.st. u.å. 3 mapper med 9 blad med forlegg for treskjærere+ tittelbl. i hver mappe. Orig. pappomsl. der bladene ligger løst inni. Pene MEYER, KARL: Almindeligt, illustreret Vareleksikon. Det Nordisk Forlag s. + 5 plansjer med bl.a vareprøver (tekstiler, tre). Litt slitt samtidig halvlærbind MUTHESIUS, HERMANN: DAS ENGLISCHE HAUS Berlin, Wasmuth, x22. XVI+220; + VIII+240; + VIII+240 pp pp. index. 762 photos, drawings and plans. Publisher s decorated, gilt-lettered quarter cloth. A very good set with very light external wear. Rikt ill. bind med interiør fra engelske hus NIELSEN, Y. GREV WEDEL I-III. Om Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg s. Orig. bnd NORGE FREMSTILLET I TEGNINGER. (I) Udgivet af Chr. Tønsberg Tverr 4to. Orig. bd. 102 s. Med 165 små prospekter av norske byer og landskaper. En del slitasje NORGE I TEGNINGER. Chr. Tønsberg. Anden Lomme-udgave ill. Med tekst både på norsk, engelsk og tysk. Veldig bleket og skjemmet omslag, men innhold fint NORREONA ANGLO-SAXON CLASSICS. Bind Norrøna Society ble etablert i USA for å fremme skandinavisk kultur og historie. Av innholdet kan vi nevne Saxo Grammaticus, Volsungesaga, Heimskringla, Den eldre Edda, Popular Tales from the Norse and the North German (inneholder blant annet et essay om Peter Chr Asbjørnsen, skrevet av George W. Dasent (som var den første oversetter av Asbjørnsens eventyr til engelsk). Inneholder en rekke Asbjørnsen-eventyr og den nordiske (norske) oppdagelse av Amerika. Alle shrtbnd. med rik gulldekor. Litt slitasje NOVUM TESTAMENTUM GRÆCUM. Cum lectionibus variantibus. Studio et labore Joannis Millii S.T.P. collecticum Millianam recensuit, meliori ordine dispuit novisque accessionibus locupletavit Ludolphus Kustorus s. Noen få ill. Innbundet i senere bind PONTOPPIDAN, ERICH. Annales Ecclesiæ Danicæ Diplomatici Oder nach Ordnung der Jahre abgefasste und mit Urkunden belegte Kirchen=Historie Des reichs Dännemarck. Erster (-Zweyter) Theil. (von 4). Copenhagen Innbundet i et litt nyere (1-tall)bd. Tittelblad trykt i sort/rød 899 s. Innvendig frisk og velbevart PONTOPPIDAN. ERIK: The natural History of Norway: Containing a particular and accurate Account of the Temperature of the Air, the different Soils, Waters, Vegetabeles, Metals, Minerals, Stones, Beasts, Birds and Fishes; together with the Dispositions of the Inhabitants: Interspersed with Physiological Notes from eminent Writers and Transactions of Academies. In two Parts. Translated from the Danish Original. London, A. Linde Folio (12) s. 28 grav. pl. Rygg. m. slitasje i fals. De originale deklene bevart. Kart og noen pl. Bra. Med Ex libris PRØYSEN, ALF. Lott 9 div. bøker, hefter m.m. Bl.a. 2 stk. Lillebrors viser 1949, Viser i tussmørket, Teskjekjerringa m.m. Noe varierende kvalitet. Se bilde SANDVIG, B.C. Forsøg til en oversættelse af Sæmunds Edda. Første hefte. Kjøbenhavn, s. Indbundet noe nyere, men gammelt skinnryggbind SCHNITLER, CARL W. Norske haver i XVIII. og XIX. aarhundrede. Utgitt av Norsk Folkemuseum, Kristiania s. Illustr. Orig., svakt plettet, kartonert innbinding med sjirtingrygg. Litt slitasje SKEIBROK, M OG TH. KITTELSEN: Sandfærdige skrøner og sligt noget. Kristiania, Olaf Huseby s. Orginalomslag. En del slitasje TELEFONKATALOG. Rikstelefonen for Oslo og omegn, Nr. 34, Del I mai Normale bruksspor. 1 TRYSIL-KNUD. Illustreret af A. BLOCH. H. Abels kunstforlag. Kristiania. U. år. Lite hefte. 11 s. 6 ill. sider. Det ene bildet løst. Noe slitasje WEISS, F. Svenska Nationaldrägter jemte några drägter från Norge. Samlade & tecknade af F. Weiss. Stockholm, Sigfrid Flodins förlag, (1872). Liten 8vo. Leporello album. Tittelbl. og 11 av 24 plansjer i farger. Løst fra omslag og med fuktighetsskader. Uvanlig. Faktabøker 1252 DRIVENES, EINAR-ARNE, MARIT ANNE HAUAN OG HELGE A. Nordnorsk kulturhistorie I-II. Gyldendal Norsk Forlag Oslo s. Illustrert. Originalbind med smussomslag FORBES, JAMES D. Norway and its Glaciers visited in 1851; followed by Journals of Excursions in the High Alps of Dauphiné, Berne, and Savoy. Edinburgh s. 11 plansjer (10 kromolitografier, 1 tresnitt), 2 kart og tekstillustrasjoner. Samt. bnd. Veldig slitt i rygg, litt løs i rygg og slitasje GARTNERINÆRINGEN I NORGE. Utgitt av Norsk Gartnerforening og Selskapet Havedyrkningens Venner ved Oddvar Lund, Ove Hannestad, Olav Skard, Johs. Strømme og B.W. Areklett s. Rikt illustr., plansjer i farger. Orig. helsjirtingb. Litt slitasje Haandbog for Urmagere 1-3. Nordisk Forlag for Videnskab og Teknik. København, s. Med foto og illustrasjoner i S/H og farger. Innbundet i 3 halvlærbind med opphøyde bånd og gulltrykk. Første utgave HVEM HVAD HVOR Første årgang av Aftenpostens Oppslagsbok (Redaksjonen avsluttet 7. des. 1935). 406 s. Originalbind. Slitt øverst og nederst i rygg, ellers brukbar HVEM HVAD HVOR 1937, utgitt Meget pen stand HVEM HVAD HVOR Tredje årgang av Aftenpostens Oppslagsbok (Redaksjonen avsluttet 25. nov. 1937). 413s. Originalbind. Bra stand HVEM HVAD HVOR Fjerde årgang av Aftenpostens Oppslagsbok (Redaksjonen avsluttet 25. nov. 1937) Originalbind. Et bra eksemplar NORGES STATSBANER OG DERES PERSONALE Oslo s. Rikt illustrert. Meget pent sett NORSK HOVED-JERNBANE I FEMTI AAR Udgivet i Anledning af Femti-Aars-Dagen for Aabningen af Jernbanen Christiania-Eidsvold 1ste September Christiania s. Illustrasjoner i teksten og plansjer. Privatbind. Medfølger to bøker fra hovedstyret i NSB: Tjenesteskrift vedr. trykkluftbremser utg og avstandstabell NYGÅRD-NILSSEN, ARNE: Norsk jernskulptur 1-2 (Norske minnesmerker). Oslo Hhv. 306 og 314s. Meget rikt illustrert i s/h med fotografier. Originalt omslag. God stand. Referanseverket om norsk støpejern SKIKK OG BRUK. Hovedredaktør: Waldemar Brøgger sider. Illustrert, plansjer i farger og s/h. Originalt rødt halvskinn med gulltrykk. Bind og forsats er tegnet av Turid Hirsch, og bokbinderarbeidet er utført av H.M. Refsum. Slitasje på skinnet på over og undersiden, for øvrig et pent eksemplar SKOGBRUKSBOKA. Skogbruk og skogindustri Red. Lars Strand, Ola Børset, H. K. Seip, Kjell Wibstad og K. Maartmann Orig. helgranitolbd. Fotografier. Karter. Tabeller SPORT. Banankasse helt full av sportsrelaterte hefter, magasiner, blader m.m. Mest tall samt noe 80-tall. Skøyter, fotball, ski m.m. Bør sees. 1 17

18 1266 VIKING. Tidsskrift for norrøn arkeologi, komplette 1290 DETEKTIVMAGASINET. Lott 55 nr. Nr. 702, 704, 1316 FOTOGRAFIER. Stor koffert, 3 blikkesker + 10 årganger 1948 til 3 dog mangler Alle I 708, 721, 728, 730, 768, 801, 802, 814, 815, 817, album. Observert noe fra Ellingsøy og navnet pen stand med utrolig mange spennende artikler. 819, 826, 835, 836,862, 864, 869, 872, 880, 906, Ottesen. Brutto 26 kg. GI BUD! 925, 946,,947, 958, 961, 963, 968, 978, 982, 991, 992, 993, 1024, 1029 og Veldig bra Lokalhistoriske bøker 1267 BUSKERUD. DRAMMEN. PEDERSEN, TORD - ODD W. THORSEN - BERIT NØKLEBY. Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie Drammen 1961/ s. Illustrert. Med smussomslag. Meget pene BUSKERUD. DRAMMEN. THORSON, ODD W. OG BERIT NØKLEBY. Drammen historie. Bind I-V. Bind IV og V med smussomslag Ill. Meget pent sett BUSKERUD. NORE-UVDAL. LOFTSGARD, T. K. Nore - Uvdal i forn og nye. Gards- og ættesoge for Nore. I-VI. U.stad. U.å. Nore-Uvdal kommune s. i alt + reg.bind 305 s. Helskinn originalbind. Brune rygger m. striper og gyllen tekst. En del ill. Noen små anm BUSKERUD. NORSKE GARDSBRUK. Buskerud I-II. Oslo s. Meget rikt illustrert. Originale skinnbind. Litt slitasje HEDMARK. VANG. STENSRUD, ODD. Vangsboka 1-2. g.nr og g.nr s. Ill. Orig. bnd. Pene HEDMARK. ØVRE RENDALEN. BULL, JACOB B. Gårdenes og slektenes historie. 368 s. Rikt ill. Orig. shrt. bnd. med gulldekor. Noe slitasje HORDALAND. BERGEN. Bergen historiske forening skrifter. Lott 12 hefter Nr. 7, 29/30, 32, 33, 39, 41, 43, 44,46, 47, 52 og 53. Bra kvalitet på de fleste HORDALAND. BERGEN. Bergenshistoriske forenings skrifter Lott 17 hefter. 1917, 1919/20, , , 1942, , 1959/50, 1951/52 og Noe varierende kvalitet, men de fleste bra HORDALAND. BERGEN. KOREN-WIBERG, CHRISTIAN. Det tyske kontor i Bergen. Tegninger med beskrivelse af... Bergen S. Rikt ILL. Priv. innbnd HORDALAND. BERGEN. NORGES HANDEL, SJØFART OG INDUSTRI I TEKST OG BILLEDER. Bergen. O. W. Fasting mfl s. Rikt ill. Orig. shrt. bnd. med gulldekor. Boken er slitt, ganske løs i fisken, men alt henger sammen HORDALAND. KVINNHERAD. Lott 3 bøker/ hefter. VAAGE, ERLING. Bygdesoge. Kvinnherad s. Rikt illustrert. Kart. Pen. STUELAND, ARNE. Kvinnherad Naturtilhøve og gardssoga s. Ill. Pen. Heftet Kvinnherad utgjeve med stuidnad av kommuna s. Pen MØRE OG ROMSDAL. AALESUND. GRYTTEN, HARALD. Byvandring. Gater og steder i det gamle og nye Ålesund. Bind I-V Rikt illustr. dels i farger. Orig. helshirtingbd. med smussomslag NORDLAND. HERØY. HANSEN, KÅRE. Øyfolket. En vandring i Herøy kommunes historie. Bind 1-2. Opplag s. Meget rikt ill. Som nye ROGALAND. Rogalands historielag aarshefte (-1943). Nr og Bra kvalitet på alle untatt nr. 18, 1933, som er slitt. Medfølger Rogaland ættesogelag årshefte i bra kvalitet SLEKTSHISTORIE. JANSEN, EBBA. Slekten Gude i Norge. Bergen Heftet. 203 s. Ill. Pen stand. Med dedikasjon fra forfatteren TELEMARK. PORSGRUNN. TØNNESSEN, JOH. N. Porsgrunns historie Orig. hellerretsbd s. Illustrasjoner. Faksimiler. Foldet kart. Medfølger REYNOLDS, HANS,. Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser. Oslo (Skrifter fraa Norsk Maalførearkiv ved Sigurd Kolsrud. 2). Hefte. Løst orig. omsl VESTFOLD. LARVIK. AAGAARD, AAGE: Larvik og omegns industri og næringsliv. I tekst og billeder. Kristiania, A. M. Hanches Forlag, s. Illustrert. Billedplansjer. Orig. dekorert helsjirtingbd VESTFOLD. TØNSBERG. JOHNSEN, OSCAR ALBERT. Tønsbergs historie Bind III og Gyldendal Norsk Forlag Oslo Illustrert. Originalt omslag med smussomslag s. Ill ØSTFOLD. SLEKTSHISTORIE. AARNÆS. ØSTENVIG, MARTHA. Aarnæs-slekten i Øymark. Med de tilknyttede slekter Kirkebye og Morbach s. + tre slektstavler, hvorav en foldet. Illustr. Samtidig fint, enkelt helgranitolb. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter 1286 ALLE MENNS BLAD Lott ca. 110 blader. Meget god kvalitet på det meste COCKTAIL Lott 17 blader. Nr , , , 1, 22, , Vårnummer, 5, , , , 1, 6, 10 og Veldig bra kvalitet COCKTAIL Lott 34 blader. Noe varierende kvalitet, men de fleste fine COCKTAIL. Lott 10 blader Nr , , 16, 17, , 4, 6, 14, og Sommernummer Bra kvalitet. 18 kvalitet på det meste FALKBERGET, JOHAN. Lott 25 MAGASINET FOR ALLE med fortellinger av J. F. God kvalitet ILLUSTRERET BØRNEBLAD. Årgang , innbundet nr Litt løs i rygg og brunflekket JULEHEFTER. Lott på 31 stk Noe varierende kvalitet, men mange fine. Medfølger to amerikanske julehefter KARIKATUREN. Lott 12 nummer 1923, 7 aarg. Meget god kvalitet KARIKATUREN. Lott 16 stk. 1924, 8. aarg. Meget god kvalitet KRYDDER. Lott 39 stk tallet. Meget god kvalitet. x 1297 NORDMANDSFORBUNDET. Samling med ca. blader i perioden 1911/tidlig 1920-tallet. Utgitt av Nordmands-forbundets hovedstyre. Velholdte, uvanlige NORSK BARNEBLAD. 1894, 7. årg., kpl Ubeskåret. Bra kvalitet NORSK BØRNE TIDENDE Nr. 2, 7, 28, 34-36, 39, 40, , 27, , , 3-9, 11, 13, 16, 19, 20, 31,, 32,38, 41, 45, , 37 nr. 1911, 38 nr 1912, Julenummer 1916, 47 nr. 1918, 49 nr. 1919, 46 nr. 1920, 49 nr. 1921, komplett 1922, 11 nr. 1923, 48 nr og 30 nr Bra kvalitet på de fleste. Medfølger 9 nr. Norsk barneblad samt Barnebladet Magne 1954 innbundet i noe dårlig kvalitet. 1 NORSKE GUTTER. Årgangene 1898 og 1904 innbundet, 1906 kpl. (- nr 26), ( og ), 1907/08 ( og ), 1908/09 ( og 14-23, og ), 1909 (1-3, 5-7, 9-12 ), 1941 komplett, 1943 (1-12) og 1945 komplett. Bra stand. Skjønnlitteratur 1301 IBSEN, HENRIK. Samlede verker. Hundreårsutgave. I-XXI. (Bd. XXI består av 2 halvbind). Ved Francis Bull, Kalvdan Koht, Didrik Arup Seip. Oslo Shrt. bnd. med gull i rygg. Har tilhørt biblioteket ved University of California San Diego og er også merket med dette IBSEN, HENRIK. Vildanden. Dekorert 1. utgave, utgitt i København Helt gullsnitt. Meget pent eksemplar KRIM. ØVRE RICHTER FRICH. Lott 33 Pocket: Jonas Fjeld-serien og Roca-serien. Alle med forsider av Damsleth. Bra kvalitet på det meste. Det Norske Pengelotteri og andre lodd 1304 DET NORSKE PENGELOTTERI. To plastskilt: Gevinst utbetales her (35 x 24 cm) i pen stand og Utbetaling av gevinster (37 x 25 cm). En del flekker på denne Lott. Stor lott med ca. 140 div. løse lodd, ca. halvparten pengelodd fra 1935 til nyere tid, samt mye annet ulikt. Tre bøker med pengelodd, ingen komplette, liten H7 lotteribok, med en god del lodd og lutbok med lodd fra Norsk Måldyrkingslag 1960, nesten komplett. Medfølger noen trekningslister. Fotografier, filmer, etc. *) Fotografier, filmer, etc. generelle objekter *) 1306 Lott. Flyttekasse full av bl.a. 4 gamle album med mye portrettfotografier, ca. 10 div. fotoalbum samt div. innrammede bilder Lott. Flyttekasse full av bl.a. 3 gamle album med mye portrettfotografier, ca. 10 div. fotoalbum samt div. innrammede og løse bilder. Må hentes hos Skanfil pga. bilder med glass Banankasse stappfull av bilder. Kopier og negativer, inkl. gamle glassnegativer, visittkortfotografier. Eldste fra beg. av 1-tallet. Mye spennende. Denne bør sees! Ca. 17 kg. brutto. x 1309 RJUKAN med områder. Ca. 37 bilder med dels meget interessant motiver fra kraftutbygging i Indre Telemark, alle opplimt på papp. Dette må studeres! x 1310 KRAFTVERKSYTBYGGING. Innpå 40 bilder med dels meget interessant motiver tilsynelatende flere ulike utbygninger på indre Østlandet/Telemark. Alle opplimt på papp, et par bilder i postkortformat. Dette må studeres! 1311 STEREOBILDER. Lott ca. stk. Afrika, Asia, USA og noen få Europa. Mange med dyr på Stor eldre koffert, 65 x 38 x 17 cm, fylt med fotografier i album, konvolutter og poser. Gammelt og nytt. Tilsynelatende varierte motiver og mye s/ hv. Kaotisk, men småspennende objekt som bør sjekkes. x 1313 TRONDHEIM rundt århundreskiftet. Samling ca. 310 bilder i A4-format med fotografier fra ca. år 1, i opptrykk fra ca Alle ulike og i prima kvalitet BARBARA I PARIS. Filmboks med to filmruller merket NRK fjernsynet, Barbara i Paris 7735, 2 ruller arb.kopi. fra Laboratorie-service A/S. Datert 20/ PORTRETTFOTO. Lott ca. 170 stk. i to gamle album. 0 0 Foto og optisk utstyr *) 1317 MINOLTA 0i med 3 objektiver: AF 2,8/20, AF 3,5-4,5/28-85 og AF 4,5-5,6/75-. Alle med baklokk, filter og frontdeksel. Blitzen er Minolta program 3i. Bruksanvisninger til både hus og blitz. Samtlige funksjoner er i orden, men batterier medfølger ikke. I tillegg medfølger 7 programkort: Cu (Custom), F (Fantasy-2), T (Travel), B (Bracket), A/S (A/S Mode) og 2 stk P (Portrait). Beige foto bag med mange rom NIKON AF-801S. Autofocus analogt speilreflekskamera med AF Nikkor Medfølger SB-24 blitz og SC-17 sync-kabel (ny i original-eske) samt fjernutløserkabel (MC-12A) og ubrukt L37C filter (begge i originalesker). Til objektivet hører solblenderen HN-2 samt baklokk og frontdeksel, alt originalt. Ubetydelige bruksspor på det som ikke er nytt, og alt fungerer som det skal (batterier er innsatt). Hele utstyret plassert i en brun bag CANON EOS 10. Speilreflekskamera for film med Canon EF /4-5,6 objektiv. Medfølger husdeksel og den spesielle strekkodeleseren samt strekkodemanualen. Dette hjelpemiddelet sørger for den optimale innstillingen av kameraet for ulike motiver. Apparatet er sjekket og alt er OK, men batteri er fjernet pga. lekkasjefare. Blå bag NIKON FE. Filmbasert speilreflekskamera med 1,8/50 Nikon serie E objektiv. I originaleske (samme nr. på kamera som eske). Det ser fabrikknytt ut, men minimale bruksspor kan finnes. Dansk bruksanvisning. Objektivet er utstyrt med filter (Nikon L1A) og frontdeksel. I esken ligger også ny øyekorreksjonslinse (-2,0), mellomring (Nikon M2) og husdeksel. Medfølger to objektiver: et Tokina 2,8/35 med baklokk og frontdeksel og et Soligor-objektiv (5/-) med stativfeste. Alt fungerer som det skal med innsatte batterier CANON EOS D. Med Canon Zoom objektiv EF-S mm 1:3,5-5,6. Med batteri og laderveske. Nytt i 7. Pen stand Lott. En DURST M670 color kopieringsutstyr, komplett med stativ og alt. Et Pentax LX kamera med SMC Pentax?A zoom 1:3, mm objektiv. Div. utstyr medfølger. MÅ HENTES I SKANFIL SARPSBORG ELLER OSLO CANON EOS 450D speilreflekskamera med EF-S mm 1: IS objektiv i veske med batterilader. Et lite minnekort på 20 MB sitter i. (Nypris ca. 0 for 4-5 år siden) 1324 NIKKORMAT FT2. Fra ca Med Nikkor 50 mm 1:2 linse. Medfølger et Vivitar mm 1:4,5 MC Macro Focusing zoom og en Soligor Wide-auto F:2.5 f=28 mm 25ø. m.m. Kommer i fin fotobag. Litt slitasje på kamerahuset, men ser bra ut. Ikke testet OLYMPUS OM-2n. Filmbasert speilreflekskamera med Olympus auto-w 1:2 f=35 mm objektiv. Medfølger 3 div. objektiv, filtre og blits. Flott lott OLYMPUS OM-2. Filmbasert speilreflekskamera med Olympus 50 mm 1:1,8 mm objektiv. Medfølger et Canon FD mm 1:4 objektiv, filtre og blits Lott. Canon A-1 med blits, meget avansert og profesjonell blits Metz Mecablitz 45 CT 5, et par andre kameraer m.m. Fin lott, se bilde BUSHMASTER SPOTTER Flott kikkert som ny i veske. Medfølger stativ. Gamle dokumenter *) 1329 DANMARK. AAPENRAA. Perm med interessante familiedokumenter. Daterede fra 1746 og indtil Diverse dokumenter med påtrykte dokumentafgifter, soldaterpapir (1871), vandrebog (1867), vacination/dåbsattester. Overvægt 1-tal. Begravelsessparebog (1950) og meget andet spændede. I alt ca 40 objetter. SKAL SES! 1330 EGEBERG-FAMILIEN. Lott div. papirer. Program fra Grosserer og Ridder Westye Egebergs begravelse i Noe slitt. Vitnemålet for Examen Artium for Theodor Christian Egeberg fra Testamente og brev fra Anna Egeberg fra Lott fra bo. Med div. erklæringer, cirkulærer, efterlysning m.m. fra årene. Se bilder, vel verdt en titt Stor kasse med dokumenter, bl.a. mye relatert til skipsfart i Rogaland. Også mye annet, bl.a. jernbanefraktbrev og skipsfraktbrev, brevinnhold, fakturaer, rutetabeller, pass, hyrekontrakt, gammelt og nytt. Meget spennende rotelott fra bo. Bør sees! GI BUD! Gull, smykker og sølvtøy *) Smykker med diamanter *) 1333 Diamantring i hvitt gull, 14 karat med 1 stor, gulaktig diamant på 0,7 karat. Diameter 18 mm. Vekt 6,5 gr. Noe slitt Diamantring i 14 karat hvitt gull med 0,28 karat TW/SI stein. Diameter 17 mm. Vekt 2,7 gr. Pent brukt Diamantring i hvitt gull i 14 karat med 5 diamanter på totalt 0,5 karat. Ø=17 mm. Vekt 3 gr. Noe slitt

19 F 1336 Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,70 ctw Ørepynt i 14 k hvitt gull med 1,40 ctw ametyst HALSKJEDE. Meget pent i sølv, med 6 store og diamanter. Meget flotte. Nye. Nye. flotte fasettslipte RØYKKVARTSER, 42 cm Ørepynt i 14 k hvitt gull med 0,70 ctw Halskjede i 14 k hvitt gull med anheng med 0, HALSKJEDE. Meget pent, sølv, med 6 flotte diamanter. Meget flott. Nye. ctw topas. Kjedets L=46 og anheng er 16 x 5 mm. fasettslipte opake RUBINER, 42 cm Ørepynt i 14 k gult gull med 0,70 ctw 0 Nytt. Nypris 2. kr Juvelsett i 925 s. Ørepynt med 1,80 ctw granat. diamanter. Meget flotte. Nye Halskjede i 14 k gult gull. Vekt ca. 5 gram. L=46 Halskjede med 2,50 ctw granat. L=46 cm. Nytt Ring i 14 k hvitt gull med 2,80 ctw rubin og 0 cm. Pent behandlet. Nypris 2. kr. 0,10 ctw diamanter i SI kvalitet. Ø=17 mm. Ny. Smykker - øvrige *) 1420 Lott bl.a. litt sølv, korallkjede, blå safir m.m. Se Nypris 16. kr GAUDERNACK. Stor flott emaljert nål med 0 bilde Ring i 14 k hvitt gull med 0,40 ctw rubiner og 0,28 3 blomsterdekor signert GG på baksiden. I flott 1421 Halskjede i 925 s med 9,50 ctw tanzanitt og 5-6 ctw diamanter i SI kvalitet. Ø=16,5 cm. Spesiell og stand. Ø=5 cm ferskvannsperler. L=42 cm. Nytt. Nypris 2 kr. flott ring. Ny. Nypris 15. kr Lott 9 div. sølv/emaljesmykker, hvorav fire anheng, Armbånd i 925 s med blå topas. L=18,5 cm. Nytt Ørepynt i 14 k gult gull med 0,55 ctw diamanter. 0 tre brosjer, en slipsnål og et par mansjettknapper Perlekjede med lås i 14 k gult gull og 5,5-6,5 mm Flott glans. Sertifikat medfølger. Nye. Butikkpris 1382 Smykkeskrin med designsmykker fra tallet 1 ferskvannsperler. L=46 cm. Meget flott. Nytt. 11. kr. i bl.a. bronse, tinn og sølv. Noen fra Stuio Else 1424 Lott 5 halskjeder i 925 s. L=46 cm. Nye Ring i 14 k hvitt gull og 0,09 ctw diamanter. 2 & Paul, 3 er laget i Finland, en David Andersen Juvelsett i 925 s. Kjedet med 1,40 ctw peridot, Ø=20,5 mm. Nypris 10. kr. Totalt 15 enheter. L=46 cm. Ørepynt med 1,80 ctw peridot. Nytt Ring i 14 k hvitt gull med 0,44 ctw diamanter Lott. Det aller meste sølv. Armbånd, halskjeder, Halskjede i 925 s med anheng med 1,45 ctw Ø=17 mm. Flott ring med god glans. Ny. Butikkpris ørepynt, mansjettknapper, ringer m.m. Bruttovekt rødbrun granat og 0,90 ctw peridot. Kjedets L= kr. ca. 180 gr. Medfølger et gammelt klokkekjede. cm og anheng 17 x 16 mm. Nytt Ring i 14 k hvitt gull med 0,02 ctw diamanter og Brosje i 585 gull, 6.3 gram. 1 0,46 ctw ametyst. Ø=17 mm. Flott ring med varm Sølvtøy *) 1385 Flott smykkeskrin med tre skuffer. Inneholder en 1 glød. Nypris kr. større mengde smykker, bl.a. en del i 830 og Ring i 14 k hvitt gull med 0,55 ctw rubin og 0,08 2 s med emalje. Bør sees! ctw diamanter i SI kvalitet. Ø=17 mm. Ny. Nypris 1386 Kremmerlott div. 925 s. 10 stk. armbånd L=18 cm 1 8. kr. og tykkelse ca. 4 mm. 10 stk. halskjeder L=46 cm 1346 Damering i hvitt gull 585 med 5 små diamanter på 0 og tykkelse ca. 2 mm. 10 halskjeder L=46 cm og 0,40 WVS, Ø=19 mm. og vekt 3 gr. Pent brukt. tykkelse ca. 1 mm. Nye Ring i 14 k hvitt gull med 0,30 ctw diamanter. Flott Armbånd i 925 s med ca. 15 ctw ametyst. L=18 1 ring. Ny. Ø=17 mm. cm. Nypris 4 kr. Nytt Ring i 14 k hvitt gull med 0,28 ctw diamanter Smykkeskrin med en del smykker. Noe i 830, noe i i SI-kvalitet. Ø=17 mm. Fin glød. Ny. Nypris 925 sølv. Bør sees! 10. kr LIBANESISK FLETTERING i 18 k hvitt gull, 8, Øredobber i 14 karat med diamanter på 0,15 karat 1 g, ø = ca. 20 mm. Ringen er loddet sammen (kan hver, vekt 1,9 gr. Helt runde og 7 mm i diameter, ikke flettes), noen bruksspor. pent brukt ARMBÅND, meget smukke og forskellige agater 1350 Ring i 14 k gult gull med 0,08 ctw diamanter i SI 1 med sølv/forsølvet montering, i alt 4 stk. kvalitet. Ø=18 mm. Ny. Nypris 5. kr Smykkeskrin med en del ringer, brosjer, anheng, 1351 David Andersen. Slipsnål i 14 karat med diamant øredobber etc. Mye 830s og 925s + noe bijouterie. på 0.2 karat, vekt 4,5 gr. Som ubrukt i etui. Bør sees Alliansering i hvitt gull med diamant på 0.07 TWSI, 1392 ØREPYNT (2 sett), samt HALSSMYKKE, meget diameter 18 mm. vekt 4 gr. Noe slitt. pent AMETYSTER med sterling sølv Gullringer, en med 3 smaragder, og en med 1393 TOPAS i lyseblått, montert i smykkesett i sterling F 1427 KAFFEKANNE med FLØTEMUGGE og 0 smaragdlignende steiner. Diameter 16 og 17 mm. sølv: Steinen måler 27x20 og 22x17 mm, flot SUKKERSKÅL. Merket 830 s fra David Vekt 3,4 gr. Noe slitt. stand. Andersen. Kannens H=22 cm. Meget pent sett Slipsnål Old Cut, i 14 karat med diamant på SMYKKESETT. Meget pent sett, ØREPYNT, 1428 ÅRE GAFFEL. 11 middagsgafler (17 cm), som 2 karat, vekt 2,7 gr. Pent brukt og med sikkerhetslås. ARMBÅND, HALSSMYKKER og RING, sølv/ nye. (Butikkpris ca. 10) 1355 Øredobber i 14 karat med diamanter på 0,10 karat forsølvet og delvis opak LABRADORIT TELESØLV. Fin lott på 20. Bl.a. kakespade, 0 totalt, vekt 1,9 gr. Roseformet og runde og 7 mm i 1395 Lott 8 halskjeder. Alle i 830/ med anheng. smørbrødklype, 6 teskjeer i eske, liten koldgaffel diameter, pent brukt. Varierende lengde. Brutto 62 gr. samt 10 div. skjeer. Alt i 830 s. Aldri brukt Diamantring i 14 karat med 0,1 karat stein BUNADSSØLJE. Forgylt, flott gammel sølje 1430 Lott på 14 div. bestikk i div. mønstre, alt i Diameter 18 mm. Pent brukt. lagd i Bergen av Nicolay Monclear i I alt 5 s. Bl.a. noe Rådhus med vifte, dobbel rokokko, 1357 Halskjede i 925 s med anheng med 0,02 ctw tydelige stempler: 9/M, 47, syv prikker (bystpl.), arvesølv m.m. Aldri brukt. diamant og 2,30 ctw topas. Kjedets L=46 cm og NM og H (Guardein Christen Hoff). Kvittering for 1431 Meget pent sett i 835s med sukkerskål, 1 anheng er 12 x 20 mm. Nytt. reparasjon på 420,- (påsetting av nytt krossløv) i sukkerklype, fløtemugge og fat i 835s. Merke Smykker av/med gull, - div. steiner *) 1999 vedlagt. Wilkens. F 1358 Halskjede i 585 gull, 43 cm, 23 gram. Meget HALSKJEDE. Meget pent i sterling sølv, med ÅRE SKJE. 7 skjeer (17 cm), som nye. (Butikkpris 1 pent. flotte dråpeformede AMETYSTER, 42 cm. ca. 6) 1359 Halskjede i 585 gull, 96 cm, 19.6 gram. Pen ARMBÅND. Meget pene, sølv med opake 1433 ÅRE KAFFESKJE OG KAKEGAFFEL design. SAFIRER, RUBINER og SMARAGDER, i alt 3 stk. kaffeskjeer (11 cm) og 8 kakegafler (15 cm), som F 1360 Glatt armring i 585 gull fra David Andersen GRETE PRYTZ KITTELLSEN. Nål i sterling nye. (butikkpris ca. 9) gram. Meget pen. designet for Tostrup. Ø=5,5 cm ODEL. 6 mellomstore spiseskjeer, ca. 18,5 cm Ring i 14 k hvitt gull med 0,90 ctw ametyst og 0, Perlekjede med lås i 14 k gult gull og 9-9,5 mm Nypris ca 0. Pene. ctw diamanter i SI kvalitet. Ø=16,5 mm. Nypris ferskvannsperler. L=46 cm. Meget flott. Nytt MORMOR. 6 gafler, 18 cm. Pene kr. Ny Armlenke i forgylt 925s og blå emalje, 18 cm 1436 ODEL. 6 gafler, 18.3 cm. (Nypris ca. 0) Halskjede i 14 k hvitt gull med 4,55 ctw ametyst og 2 lengde. Meget pen ODEL. 6 mindre spiseskjeer, ca. 18 cm. Nypris ca 1 0,20 ctw diamanter. Kjedets L=44 cm og anheng 1402 AHA smykker. To stk.: et kjede med fast anheng, 0. Pene. 1,3 x 1,6 cm. Nypris kr. Nytt. 44 cm og en brosje. Fra Rolf W. Andersen. Meget 1438 JUVEL. Lott på 6 div. serveringsbestikk. Bla. to 1363 Ring i 14 k hvitt gull med 0,62 ctw rubiner og 0,06 2 pene. paispader, den ene forgylt. Alt i 830 s. Aldri brukt. ctw diamanter. Ø=17 mm. Nypris 9 kr. Ny HALSSMYKKER, meget flotte, forskellige agater 1439 BONBONNIERE. Designet av Oscar Sørensen for 1364 Ring i 14 hvitt gull med 0,50 ctw rubiner og 0,08 2 med sølv/forsølvet montering, i alt 5 stk. Tostrup. Sterling. Flott emaljert lokk med fugl på. ctw diamanter. Ø=17 mm. Nypris 9 kr. Ny SMYKKESETT, ØRERINGER, ARMBÅND, Skader i emaljen på kant. Ø=12,5 cm og H=8 cm Kraftig damering, på 18 gr. i 14 karat uten stempel, 0 FINGERRING og HALSSMYKKER. Meget pent 1440 TELESØLV. Lott 14 teskjeer i 830 s fra Mylius. 13 men syretestet. Markerte hvite felter i hvitt gull sett i sølv og turkisfarget stein. med L=11,5 cm og en med L=13 cm. med ca. 20 minidiamanter. Diameter 18 mm, 1405 SMYKKESETT. Meget pene ØREDOBBER, RING 1441 STILSØLV. 6 dessertskjeer el. barneskjeer i 830s største høyde 32 mm. og HALSSMYKKE i sølv med opak RUBIN. uten gravyr. 14,5 cm. Pene Herrering med sort stein, 585 gull. Ø=20 mm. Ca ØREPYNT. Meget pene, sterlingsølv med opak 1442 ODEL. 6 skjeer, 18 cm. Trenger puss. (Nypris: 12 gram brutto. Meget pen. SMARAGD, RØYKKVARTS og GRANAT, i alt ca. 0) Armlenke i 585 gull, 19,5 cm, 9.5 gram. 1 3 sett ÅRE ANRETNINGSSETT. Anretningsskje (22 cm) 1368 Armbånd i 14 k hvitt gull med 6,30 ctw ametyst Halskjede i 925 s med anheng med 7,40 ctw og anretningsgaffel (22 cm), som nye. (Butikkpris Nytt. Nypris 6. kr. ametyst. Kjedets L=46 cm og anheng er 23 x 30 ca. 4) 1369 Lott smykker i 585 gull: 3 anheng: kors med gravyr 1 mm. Nytt ÅRE DESSERTSKJE. 6 stk. skjeer (15 cm), som fra 1935 mor, et hjerte og ett med perle, videre 1408 Brosje i 830s formet som en påfugl. Meget god nye. (butikkpris ca. 4) en nål med perle, et kjede på 43 cm og tre par stand ÅRE SAUSESKJE OG SMØRGAFFEL. Sauseskje øredobber. 12 gram brutto Stor lott smykker i eske. Ikke sølv. Må være mer med krok (ca. 16,5 cm) og 3 små anretningsgafler 1370 Lott 5 ringer, hvorav to uten og to med steiner enn div. smykker. Esken er 24 x 27 x 19 cm. (ca. 13,5 cm), som nye. (butikkpris ca. 4) gull. Samt en herrering uten stempel. Brutto ca Armringer x 3, armlenke og brosje i gammelt sølv SAGA. To store serveringsskjeer, 21.5 og 23.5 cm. g. uten den ene. David Andersen 2 forskjellige stjernetegn, skytten 149 gram. Trenger puss Halskjede i 14 k gult gull med 15 ctw smaragder. 1 med forskjellige baksider. Bør sees, da de er L=46 cm. Nytt. Nypris 4. kr. merket av tiden To pene lysestaker, h=12 cm. 9 cm i bunnen Halskjede i 14 k gult og 12 ctw rubiner. L=46 cm Smykkeskrin med skrint innhold, + AHA-kjede med 1448 To lysestaker, h=7 cm. 12,5 cm i bunnen. Nytt. Nypris 4. kr. perler og sølvlås HAMRET. 6 gafler, 18.3 cm. Inngravert T. Pene Ørepynt i 14 k gult gull med 25 ctw rubiner. Nye KULTURPERLER. Store og utrolig vakre, hvite 1450 SØLVFAT. I 830 s. Dansk med 3 tårn. Ø=20,5 cm. Nypris 4. kr. og peacockfargede, Ø ca til 13 mm. I alt 65 Vekt 240 gr GULLBARRE. 5 gram fingull (999,9) fra Pamp karat, 6 stk. alle med sertifikat To pene lysestaker, h=7 cm. 10 cm i bunnen. Suisse med anheng for smykke HALSSMYKKER, meget flotte, forskellige agater 1452 Lott på syv. Fire skjeer og en gaffel i 830 s. To 1375 RING i 14 k med sort sten, 6,35 g, ø = ca. 22 med sølv/forsølvet montering, i alt 5 stk. lange kniver hvor bladet er merket Jean Mette mm. Noen bruksspor. I tillegg en navneplate i SMYKKESETT, ØRERINGER og HALSSMYKKER. og hvor jeg ikke finner noen sølvmerker, men tror k (2,64 g), et korsanheng (2,1 g, testet for 14 k), Meget pent sett i sterling sølv og onyks. temmelig sikkert det er sølv. samt en liten brukket lås (ikke sjekket) SMYKKESET, 2 sett ØRERINGER og 1453 Teskjeer, 3 stk i sølv, 2 av disse David Andersen, 1376 Ring i 14 k gult gull med stor ametyst som skifter HALSSMYKKE, meget pene, i sterling sølv og samt en sildegaffel i sølv, denne også David farge. Ø=17 mm. Medfølger et bitte lite hjerte behandlet kvarts. Andersen. Alle med riksvåpen, jubileum fra i gull SMYKKESETT. Meget pen ØREPYNT og RING, i 1454 DIPLOMAT. 5 pene skjeer, 18 cm. sterling sølv og opak RUBIN ODEL. 8 kaffeskjeer, 11.8 cm. Trenger puss. (Nypris: 2776). 19

20 LYSESTAKER. Et par staker i 830 s. Svenske, merket med kattfot, og MGAB. H=17 cm. Noen småanmerkninger. FREDSSKJEEN. I 830 s. L=19,5 cm. SUVERNIRSKJEER. Lott 14 div. skjeer, de aller fleste er det funnet merke på, Sterling og. Se bilde. GREGGI signert sølvkrukke 0,, med ukjent bruksområde. 8 kantet 30 mm hull på toppen, høyde 70 mm og diameter på 95 mm. noe slitt. Lott 6 teskjeer i 4 ulike mønster, den ene (dansk) er gravert. Dessuten en liten serveringsskje/øse merket G. Underhaug. Alt i 830s. Medfølger 5 små saltskjeer (ustemplet). SØLVPLETT. Eske med ca. 8 kg, mye forskjellig. Gi bud! Gull og sølv - øvrige gjenstander *) F 1462 GULLBARRE. 1 troy ounce fingull (999,9) fra Pamp Suisse i lukket plastlomme RAUFOSS PATRONER. Stor innramming med hund og to typer patroner fra Raufoss innfelt. 35x45 cm. Noen skader og flekker. Morsom sak. PEER GYNT-KNIVEN. Produsert av David Andersen med sølv i beslagene på kniv og slire, Kniven er i original eske og ubrukt. Pris hos David Andersen kr. 3,-. SAMEKNIV. Fin samekniv med flott dekor. L=21 cm. MUSTAD. To reklameplakater. Ene med flue og to fiskere i robåt: Skitt fiske. Prod. av ThauLitografia. 29x42 cm. Noe patina. Samt et med oversikt Mustads Laksefluer 43 x 33. Fuktflekker. Multiplikatorsnelle i messing, fra England ca Sperre på gavlen og i god stand. Diameter 40 mm og bredde 70 mm. ABU Ambassadeur 1C fra 1970, i god stand. Sea Hawker, stor haspesnelle for tyngre fiske. Ubrukt i eske med ekstraspole. Medfølger Mitchell 330 otomatic fra ca. 1950, noe slitt. Crescent Casting, Multiplikatorsnelle av Kentucky typen med juvelerte lagre, knarr og brems. Produsert av Montague, USA ca God stand. ABU Ambassadeur 3 C Multiplikatorsnelle fra 1984, noe slitt på venstre side ellers ok. ABU Ambassadeur 4C4. Som ny i eske med tilbehør. ABU Ambassadeur 2C High Speed fra ca. 1975, noe ytre slitasje men teknisk god stand. ABU Sport 2 fra ca. 1960, med lett magnesiumspole for turneringsbruk, noe slitt. Quadruple. Multiplikatorsnelle med knarr og brems. Produsert av Montague, USA ca Diameter 5 cm. Slitt og mangler en skrue på veivsiden, ellers ok. Hendryx Multiplikatorsnelle fra USA ca Med knarr og brems i meget god stand. Diameter 50 mm og bredde 75 mm. ABU Ambassadeur 1A fra 1960, noe slitt. Bra lott bøker og hefter om fiske. Medfølger en snelle m.m. Se bilde. Fin lott. THOMAS-STANFORD, CHARLES. A River of Norway, being the notes and reflections of an angler. With 10 photogravure plates and a coloured plan. 1. utgave. London (annonse) s. Handler om laksefiske i Gaula, ørretfiske i Fæmundmarka, Jotunheimen, Telemark og på Hardangervidda. Orig. dekorert helsjirtingbd. (mørkeblått). Topp gullsnitt. Splitt i rygg oppe, merket engelsk bibliotek, ellers et pent eksemplar. Noe gulplettet på forsatser/forsatsblader og på plansjene. A/S HADELAND BILSELSKAP. Brandbu. Lott 50 ruller 2 kr. billetter i to åpnede originalpakninger. Ubrukte. A/S HADELAND BILSELSKAP. Brandbu. Lott 50 ruller 5 kr. billetter i originalpakning. Ubrukte. A/S HADELAND BILSELSKAP. Lott fraktmerke-ruller, ubrukte. 30 a 1 kr, 34 a 2,50 kr og 36 a 4 kr. ASKEBEGRE. To askebegre fra NSB. Noen bruksspor. BILLETTHOLDERE. Lott to stk. Ene for 14 billettruller, 38 cm. mrk. Fabritius. Den andre for 10 ruller, 27 cm., mrk. P.A. Nielsen Mek. Verksted. Begge med anmerkninger. BILLETTRULLHOLDER med en billettrull fra A/S Torpa Bilruter. Plass til 4 andre ruller. Normal slitasje. DROSJESJÅFØRMERKER. Lott 4 jakkemerker. Den ene med Oslo byvåpen Ø=4 cm. Morsom lott. EKEBERGBANEN. Gammel etikett: Det henstilles til passasjerer som skal fram til endestasjonen eller nærmest denne så vidt mulig å ta plass innerst i kupéen x 26, noen flekker og brekk. EMALJESKILT: Se forover ved Avstigningen. 40 x 4.5 cm. Spor etter oppheng i ett hjørne, ellers bra. KARAFFEL inngravert NSB og to glass inngravert NORGES STATSBANER. Det ene med nagg. Bør hentes. NSB. Busstoppskilt i alumininum. 40 x 12 cm. NSB. Nyere NSB-lue og hvit skjorte. Skjorten uåpnet i plast, merket NSB mens shirt. Størrelse L 41/42. NSB. TOG-TABEL Tog-Tabel og Passager-Taxter de norske Statsbaner og Hovedbanen samt Dampskibene paa Mjøsen, Øieren og Spirillen fra 15 Novbr til 14. Mai s. Bra stand. NSB. Uniformsjakke og lue. Overkonduktør eller lokomotivfører, uniformsklasse 3 i hvitt metall (sølv). Lue str. 57 i lett sommerstoff og jakke ca. str. 52 (large). SHELL. Gammel, full oljekanne (1 liter) med Aeroshell Light (flybensin). STATSBANENE. Stor hakke merket Statsbanene på hakken. Fin stand. Skaftets L=75 cm og hakkens L=40 cm. STEMPLINGSMASKIN for togbilletter fra New York Stempelfabrik, Christiania. Sjelden. Jakt, fiske og fritidsbøker (momsfritt) F 1463 F GULLBARRE. 1 troy ounce fingull (999,9) fra Pamp Suisse i lukket plastlomme. GULLBARRE. 20 gram fingull (999,9) fra PGJ med innfatning og anheng for smykke. Vi har ikke sjekket innfatningen (ustemplet) som veier ca. 3,5 gram. Lott på 8 div. bestikk i 830/925 s. Potetskje og sauseøse med monogram. Bra kvalitet. 0 0 Hvalfangst Hvalfangst samlegjenstander *) To figurer i hvaltann. En figur av en eskimo som er designet av kunstner Arne Tjomsland. H=8,5 cm. En sel som ligger på et svaberg, L=14 cm og H=9 cm. To hvaltenner L hhv. 18 og 14 cm med litt slitasje. Et bein med utskjæringer og innrisset KOUTOK, L=12 cm. En liten tann med utskjæringer så den ligner en sel, L=8,5 cm. Har en skade og er ant. en støpt kopi. F PERKUSJONSSPISTOL. Gammel uvanlig pistol med to løp og to hammere. Den ene virker ikke. Med siselert dekor på sidene ved hammerene. Mangler ant. en del. ved overgang fra skjefte til løp. Se bilder. L=21 cm. KRAG JØRGENSEN M1902. Kongsberg. Ant. fra ca En norskkonstruert rifle i kaliber 6,5 x 55 mm, patentert i Ombygd med 17 mm pipe, skytterlagsgevær. Denne er plombert i løpet, har hengt på veggen som pynt, kan brukes som et delegevær, relativt lett gevær, har følgende nr og 4584 på boltelåsen. SLIREKNIVER. Lott på 15 stk. Bl. en Helle, en Geilo, to Mora m. fl. Varierende kvalitet, en del slitasje. SLIREKNIVER. Lott 10 slirekniver. Bl.a. 2 Helle, 2 Mora, 1 Brusletto, 1 Geilo, 1 Green River mfl. Brukte. Noe varierende kvalitet. Hardy Elarex Multiplikatorsnelle med snørefører, i meget god forfatning, fra ca SLIREKNIVER. Lott på 6. To Brusletto, en Helle og en Karesuando. Ubrukte. Fluesnelle fra Skottland ca av messing og mahogny, sveiv av horn. Treg mekanikk, ellers god stand. Diameter 90 mm, bredde 50 mm. ABU Ambassadeur 2 C fra 1989 i SORT farge. God stand. SLIREKNIVER. Lott på 4. En fra Helle, to fra Järvenpää Finland og en umerket. Ubrukte. Lott to kruttpunger og et kruttmål. Morsom lott, se bilde. KNIV fra B. Knudsen, Ilen (Trondhjem), i messing, dekor på ene siden av sliren. Noe rust på bladet. Lott to slirekniver. En Håkon Lillehammer 1994 Brusletto og en Christian Radich fra Cato Strøm Design. Bra stand Jakt, fiske, fangst *) Jakt, fiske og fangstutstyr *) Jernbane/fly/buss/bil *) F Kart *) Trafikkskilt. Advarselsskilt for togovergang uten bom. UNIFORMSKNAPPER. Lott 8 stk. med Oscar I s løve. En er mrk. Norske Jernbaner. Banankasse med gamle instruksjonsbøker, bruksanvisninger på flymotorer, propeller og flydeler. Mye fra Pratt & Whitney Aircraft, USA fra tallet. Også noen flyblader og annet. Litt kjellerpreg. En samling for spesielt interesserte. Lott billettrull holder og sjåførveske. Billettrullen fra Fabritius for 6 billettruller. ENGLAND. To håndkolorert kart over DEVONSHIRE, ene av Bleau, Amsterdam 1646, 50x40 cm. Meget flott med våpenskjold. Brettrift og kantskader. Det andre av J.Cary, x43 cm. Beklippet. Dekorative. RUSSLAND / SVARTEHAVSOMRÅDET. Flott håndkolorert kart fra ca av Johann Baptist Homann. Tittel: Tabula Geographica qua pars Russiæ Magnæ pontus Euxinius seu Mare Nigrum et Tartaria Minor cum finitimis Bulgariæ, Romaniæ et Natoliæ provinciis exhibentur. 48 x 59 cm. Små kantrifter, ellers bra stand. RUSSLAND, ASIA, JAPAN, SIBIR, CHINA. Håndkolorert kart fra 1739 av Homann. 55x49 cm. Noen kantrifter, ellers bra. VEIKART OVER NORGE. Fra 1-tallet. J. Dybwads forlag Christiania. Ved J. Walogorski og N. Wergeland. 80 x 110 cm. Uvanlig. Litt slitasje omslag. ANDREE, RICHARD: Andree s store Haand-Atlas i seks og otti karter. Med norsk-dansk forklarende tekst bearbeidet efter den tyske og Hjalmar Gullbergs svenske tekst af B. Geelmuyden. Kristiania, Folio. (4) s., 96 s. kart, 104 s. forklarende tekst. Samt. skinnryggbind. Bindet slitt, ryggen litt slitt. RUSSLAND. Kart over Moskvaområdet omkring 1745 med tittel: Moscoviæ gubernium cum adiacentibus regionibus. Ukolorert. 56x50 cm. Brettrifter. Skader i kantene. RUSSLAND. Ukolorert kart over Tartarområdet 1732 med tittel: Carte Nouvelle de la Grande Tartarie ou de l Empire du Grand Cham av Henri A. Chatelain. 51 x 40cm. Reparert rift i nedre del. NEDERLAND. AMSTERDAM. Håndkolorert kart fra 1759 av L. Schenk ved Covens et Mortier, Amsterdam. Tittel: Marchionatus Lusatiæ superioris tabula. 58x47 cm. Bra stand. IBERIA. Kolorert kart over Spania og Portugal av SEUTTER, trolig fra siste del av 1-tallet. Etter et kart av Rodrigo Mendez Silva. Også med bidrag fra Conr. Lotter. 52x46 cm. Rift og smuss. SVENDBORG KJØBSTAD. Grundtegning Noe kolorert. Med nummerering av gater m.m. med henvisning til navn. 19 x 14,5 cm. SKAGERAK. Carte Reduit de Skagerak x 58 cm. Litt slitasje. 2 Klokker/ur *) F 1529 ZENIT nr. 214D516. Nær ubrukt opptrekker dameur med lenke i 18 karat, brutto 42,7 gr. 6 F 1530 TAG HEUER Aquaracer. Herreur i org.eske (WAN2110.BA0822). Vanntett til m, Calibre 5, automatic. Diskret eier-/firmanavn på baklokk (25-års gave). Meget pent ubrukt ur med skivediameter 41 mm, kjøpt des

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

AUCTION. Hovedauksjon fredag.

AUCTION. Hovedauksjon fredag. AUCTION Hovedauksjon fredag. Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. Fredagens auksjone består av 297 objekter hvorav mange toppobjekter fra norske skillingsmynter

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils høstauksjon, nr. 184, med et samlet utrop på over 8.2 millioner. På fredagsdelen av auksjonen selger vi bl.a. en rekke gode gullmynter, en god avdeling norske

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Skanfils Storauksjon 201

Skanfils Storauksjon 201 15 456 5572 4698 5595 Skanfils Storauksjon 201 Fredag 19. og lørdag 20. januar 2018 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no -------------- 12 -------------- --------------------

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt.

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt. Norske mynter Middelaldermynter x 1 MAGNUS ERIKSSON, Brakteatet ca. 1350-7 1, NM 2, kv. 1+, tiltalende. Mynter fra dansketiden (før 1814) I 2 1 skilling 1650, NM 228, kv. 1+, tiltalende. I 3 1 sk 1666,

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 91 1 Spd 1849 kv. 1+/01. Liten ripe helt intil 7 randen. Numismatikk Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1649, NM. 227, kv. 1. I 2 1 sk 1656 i kv. 1, NM 234, Schou 50. Org.etikett

Detaljer

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra x 30 5 øre 1945 kv. 1+/01. 1 I 103 1 kr 1910 kv. 1+. Norske mynter I 31 5 øre samling i Siegbrett 1875-1911, 13-14, 16, I 104 1 kr 1912 kv. 0/01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) 17, 19, 21-44, 51-70

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Skanfils Storauksjon 199

Skanfils Storauksjon 199 347 2334 345 2614 3616 4714 Skanfils Storauksjon 199 Fredag 14. og lørdag 15. juli 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no 630 335 770 629 862 906 993 1074 1420 1190 1426 1419

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010 Norske mynter Middelaldermynter Norsk årgangsmynt 1-ører I 50 1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden. x 51 1 øre 1891, kv. 0. I 52 1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925) F 53 1 øre 1922, kv. 0.

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter Norske mynter Middelaldermynter F 1 Penning, Olav Kyrre(1066-1093), Schive III, 34, kv. 1+, svakt buklet. 0 I 49 2 sk 1803 i kv. 01. I 50 4 sk 1809 i kv. 1+. I 51 4 sk 1809 i kv.1+, blankettfeil. I 52

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

Fredag 25. november, ca (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 25. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND 1084 Kong Frederik V av Danmark Norge begravelsesmedalje 1766. Vekt 90 gr sølv. D. 54 mm. Noen 2 000,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på en knallavslutning

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler

Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler 2792 2819 2503 2740 2991 Jubileumsauksjon 200 Mynter og sedler Fredag 13. oktober klokken 16.00 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no Kjære kunde! Skanfils JUBILEUMSAUKSJON 200

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 27 1/2 sk 1840, 41, 67, 2 sk 1843, VK fra 1 til 1+/01. I 65 50 øre 1929, 40, 42, 5 øre 1876 og 10 øre 1919 I 28 1/2 Spd 1844 kv. 1+. 3 i kv. 1 til 01. I 29 12 sk 1845, 50 og 55 kv. 1. 650 I 66 50 øre

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk. F 78 1+/011 øre 1885, NM 115, kv. 1+/01, tiltalende. 1 Norske mynter I 79 01 1 øre 1885 i kv. 01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) I 80 1 øre 1893 x3 stk., 99 x9, 1902 x15, 06 x4, 07 x7, I 1 1/1+ 1

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Vi inviterer til årets siste møte i Romsdal Myntforening. Det blir julemøte og med sterkt

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri

Mynt & Seddel Nytt. Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! Nr. 2/2015. Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND. Trykket hos miljømerket trykkeri Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 2/2015 Velkommen til ny butikk i Nipedalen 37! 24 1 Ø M E R KE T ILJ 0 Trykksak 6 0 M Trykket hos miljømerket trykkeri Velkommmen til ny butikk

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

LOKALAUKSJON nr. 32. Frimerker og mynter Onsdag 16. mars 2016, kl. 18.00. Nipedalen 37-5164 Laksevåg Telefon: 55 93 46 00 - E-post: bergen@skanfil.

LOKALAUKSJON nr. 32. Frimerker og mynter Onsdag 16. mars 2016, kl. 18.00. Nipedalen 37-5164 Laksevåg Telefon: 55 93 46 00 - E-post: bergen@skanfil. LOKALAUKSJON nr. 32 Frimerker og mynter Onsdag 16. mars 2016, kl. 18.00 23 112 35 482 419 486 Nipedalen 37-5164 Laksevåg Telefon: 55 93 46 00 - E-post: bergen@skanfil.no Kjære frimerke- og myntsamler!

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. og noe jern observert i meget blandet kvalitet.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. og noe jern observert i meget blandet kvalitet. I 47 1 øre samling i Siegbrett, 1876, 91, 93, 99, I 101 25 øre 1945 sink i kv. 0. 1958 i kv. 0/01. 1902-20, 22, 25-44, 46-72 i kv. 1 til 0. I 102 25 øre 1957 på plate, 6 stk. i kv. 1. I 48 1 øre, lott

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 9 Desember 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 9 Desember 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 9 Desember 2011 Månedens postkort Med dette julekortet fra Ingeniør Gran, Drammen, sendt julen 1944, ønskes DFK s medlemmer en god jul og et godt nytt år! I hele 2011 har det blitt

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below:

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below: Circular Number : 25/09 Subject : GUIDELINES FOR CONTRACTS OF DELIVERY FOR CONSUMPTION PURPOSES To : Buyers and fishing vessels dealing with mackerel, North Sea herring and Norwegian Spring Spawning herring

Detaljer

Skanfils Storauksjon 198

Skanfils Storauksjon 198 268 642 105 4155 1927 6873 Skanfils Storauksjon 198 Fredag 21. og lørdag 22. april 2017 Auksjonen avholdes i Østensjøveien 29, 0661 Oslo www.skanfil.no --------------- 65 ---------------- 432 437 452 451

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer