Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded"

Transkript

1

2

3 Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende og stort. Nå ønsker vi velkommen den nye avdelingen i Bergen i nye, flotte lokaler, inkl. auksjonsstaben fra Frimerkehuset også på plass. Denne utvidelsen vil medføre utvidet auksjons-repertoar fra Skanfil, bl.a. lokalauksjon i Bergen mai/juni. April-auksjonen starter med ca. 1 objekter innen numismatikk, inkl. alene 150 objekter med mynter fra dansketiden. Videre også mange gode sølvmynter, og en stor avdeling sedler på Norge. På utenlandsk numismatikk bl.a. tallrike gullmynter på Danmark og Sverige. Fredagsauksjon fortsetter med mange bra avdelinger inkl. gull- og sølvtøy, en ny, god tegneserieavdeling, mange fine reklameeffekter, m.m. Lørdag starter frimerkedelen med flotte avdelinger på dansk filateli, gode avdelinger Island, Polen (!), tyske områder inkl. meget sjeldne objekter på Schleswig-Holstein med utrop til.000,- (se obj.nr. 3), USA, og mye mer. Dette etterfølges av en større postkortavdeling. Norsk filateli omfatter en spesialavdeling opprettet rundt en utstillingssamling med norske skillingsmerker, inkl. skipspost, enheter og forsendelser (se obj.nr , på egne sider). Videre et stort antall pene stempler, usedvanlig interessant avdeling 20-mm (første del av større utstykking), spennende varianter, større samlinger og mye annet. Katalogen blir denne ganger distribuert til et langt større antall kunder, og vi ser virkelig fram til denne auksjonshelgen i Oslo! Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! Skanfil s 190th public auction comprises more than 6 lots, and total estimate 8.7 million NOK +. Our 189th auction saw some new records; all time high number of bids and sale in %. We consider the market still as interesting, exciting and vivid. Now we also welcome our new branch in Bergen, in fine, large premises with shop and auction activity. During this expansion we will soon also offer new auction types, e.g. small local auctions for our Bergen customers (minor catalogue will be printed). Our April auction starts with some 1 numismatic lots, including 150 lots with Norwegian coins from the pre-1814 Danish period. Further a range of silver and gold coins from Norway, Denmark and Sweden in particular. Also a large section banknotes on Norway. The Friday sale also comprises other collectibles incl. many comic books, old advertisement items, silverware, gold, numerous good autographs, etc. Saturday s sale starts with a very good section of Danish philately, also good Iceland, very good Poland with good collections and scarce items, German areas with very rare items Schleswig-Holstein, USA, and a lot more. Then another good section picture postcards. Norwegian philately starts with a large section fine cancellations, but more emphasis on a special exhibition collection broken down to some 220 lots skilling issues: single stamps, fine and rare cancellations, ship mail, entires, etc. Please study lot numbers Do also note the strong section 20 mm in the classic section. Our printed catalogue will this time be printed in larger number than usual, thanks to a range of new customers, and we are indeed looking forward to this April weekend event in our Oslo premises. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: The auction starts: Fredag 17. april kl Lørdag 18. april kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 17. april kl Internett: Fredag 17. april kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Friday April 17 Saturday April p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday April 17, 3.30 p.m. Internet: Friday April 17, 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Lørdag 11. april: Mandag - onsdag april: Torsdag 16. april: Fredag 17. april: Lørdag 18. april: 09 - auksjonsslutt Viewing: Saturday April 11: Monday - Wednesday April 13-15: Thursday April 16: Friday April 17: Saturday April 18: 10 a.m. - 2 p.m. 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m p.m. 09 a.m. - end of auction Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 17: mandag - fredag 10-17, lørdag Våre neste Storauksjoner: Auksjon 191: fredag / lørdag juli 2015 Auksjon 192: fredag / lørdag oktober 2015 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Auction 191: Friday / Saturday July 17-18, 2015 Auction 192: Friday / Saturday October 16-17, 2015 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Knud yns vei 9, N-1738 Borgenhaugen / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Skanfil Auksjoner AS, Nipedalen 37, N-5164 Laksevåg ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 3

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller abonnenter vil kunne få objektene tilsendt med faktura, men dette må anføres på budseddel eller gjøres oppmerksom på ved avgivelse av bud. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4

5 DnB Bank, Haugesund: Danmark (DnB Bank): Sverige (DnB Bank): Tyskland (DnB Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 190, fredag 17. april kl og lørdag 18. april kl Bidding Form Auction No. 190, Friday April 17, 4.00 p.m. and Saturday April 18, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! OBJEKTENE HENTES: Kundenr/Customer number: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Navn/Name: Adresse/Address: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Dato/ Date: Signatur/ Signature: Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim og Bergen. INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst,-. FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,-. Alle priser i NOK. TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,-. All prices in NOK (Norwegian Kroner). WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. We can pay up to 1/3 of starting price in advance. Rate 1 % per month. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. NÅ ENDA STØRRE OG BEDRE SALGSMULIGHETER! Etter at virksomheten til Bergen Mynt- og Seddel og Frimerkehuset (FC Moldenhauer) i Bergen er overtatt av Skanfil, og kunderegistrene dermed er slått sammen, har vi en rekordstor kundeportefølje. Over 10 store auksjonskataloger sendes ut til faste, aktive og kjøpedyktige kunder som dekker de fleste samlerkategorier. Via internett når vi enda flere. FLERE AUKSJONSTYPER: Vi plasserer dine objekter på den auksjonen som gir det beste salgs-resultatet: Onlineauksjoner, Storauksjoner, Skanfils Moldenhauer-auksjon og lokalauksjoner. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi). kolonier/. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. ukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. ukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende turer: Samlermesse Nykøbing F. Hallerne, 12. april kl Møntbørs Ålborg, 12. april kl Innhold Fredag 17. april kl : Norske mynter 8 Norske sedler 13 Danske og utenlandske mynter 14 Sedler Norden/Hele verden 17 Myntbrev/minnebrev 18 Ca. kl (fra obj. 1137): Diverse samlegjenstander 18 Lørdag 18. april kl : Danmark (fra obj. 2149) 30 Grønland 33 Færøyene 34 Dansk Vestindia 35 Finland 35 Åland 36 Island 36 Sverige 38 Diverse Norden 39 Ca. kl (fra obj. 2946): Europa 40 Ca. kl (fra obj. 3695): Afrika 48 Amerika 49 Asia (inkl. China) 49 it. Kol./Samv.Stater 50 Hele Verden 50 Motiv/tema 51 Realisasjonslotter - Hele Verden 52 Ca. kl (fra obj. 4076): Postkort 52 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 57 Ca. kl (fra obj. 4823): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 72 Ca. kl (fra obj. 5835): Frimerkehefter 72 Portomerker 72 Returmerker 73 Tjenestemerker 73 Gamle brev 73 Diverse samleområder Norge 74 Førstedagsbrev 74 Hjemstedsfilateli 74 Norge, samlinger, lotter & engros 79 Realisasjonslotter - Norge 84 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 7

8 Norske mynter Middelaldermynter 1 Olav Engelbrektson Skilling u. år (NM 2) i kv. 1/1-, men bulkete. 2 Mynter fra dansketiden (før 1814) Christian IV ( ) 2 3 F sk 1642 og 48 i kv sk 1643, NM. 135, kv. 1, lille kantskade. 2 sk 1648, NM 134, i kv mark 1645 kv mark 1645 i kv mark 1646 kv. god 1, svakt preg F8 1 Spd 1638 kv. 1+, S sk 1673 i kv. 1. (NM 131). 1 sk 1675 i kv. 1-. (NM 148) 2 sk 1675 i kv. 1. (NM 133) 2 sk 1676 i kv. 1- (NM 134) i kv. 1/1-. (NM 137) 2 sk 1680 i kv. 1- (NM 139) i kv. 1/1-. (NM 140) 2 sk 1681 i kv. 1/1-, (NM 140) 2 sk 1685 i kv. 1/1-, (NM 144) 2 sk 1686 i kv. 1 (NM 145), 1699 i kv. 1/1-. (NM 242) 2 sk 1669 i kv. 1- (NM 233) i kv. 1. (NM 234) 2 sk 1692 i kv. 1-, (NM 235) 1698 i kv. 1. (NM 241) 8 sk 1681 i kv. 1-, 4 sk 1677 i kv. 1, kraftig korrodert. 4 mark 1670 i kv. 1+, kraftig ripe ved krone og anhengspor på toppen. 4 mark 1671 FG(NM 66A) kv mark 1672 FG(NM 67) kv. 1/1+, med blankettfeil. 4 mark 1672 FG(NM 67) kv mark 1673 FG(NM 68) kv. 1/1+, renset. 4 mark 1684 (NM 79) kv. 1/1+. 4 mark 1697 (NM 191) kv mark 1699 (NM 194) kv.1+. Christian V ( ) mark 1665 kv mark 1666 i kv krone/4 marck 1651 i kv 1+, men noe pusset. (42 II) mark 1723 HCM i kv.1/1+. (NM 3) 4 mark 1725 HCM i kv.1/1+. (NM 5) 4 mark 1726 HCM i kv.1. (NM 5) 4 mark 1726 kv. 1+/ mark / 3 krone. Tronskifte i 1699 (u/år), deilig og tjukk mynt i kv. 1-, kv.anm. for riper og småhakk. Vekt 46,09 gram, ex Per Hansen sk 1733 NBF i kv. 1/1-. 8 sk 1734 NBF i kv.1 24 sk 1734 i kv.1, noe utydelig i nederkant. 24 sk 1734 kv. 1, NM 2, ex OM 62 lott sk 1735 C i kv sk 1735 C i kv.1 24 sk 1737 TL i kv.1/124 sk 1737 TL i kv sk 1738, NM 7, i kv. 1/ sk 1739 TL i kv. 1/1+, lite kanthakk. 24 sk 1740 TL i kv.1/1+ 24 sk 1741 TL i kv.1/1+ 24 sk 1742 TL i kv sk 1742 TL i kv. 1/ sk 1743 TL i kv. 1/ sk 1744 TL i kv. 1/ sk 1744 TL i kv.1/1+, renset. 24 sk 1745 TL i kv F sk 1764, NM 32 i kv sk 1747/65 x 11 stk. flere like, i kv. 1 til sk 1746 i kv.1 24 sk 1748 i kv.1 24 sk 1749 i kv.1/124 sk 1749 i kv.1/124 sk 1 i kv.1/124 sk 1751 i kv.1 24 sk 1752 i kv. 1/ sk 1753 i kv.1 24 sk 1753 i kv.1, rester av maling i kanten? 24 sk 1755 i kv sk 1757 i kv.1 24 sk 1758 i kv sk 1759 i kv.1/1+ 24 sk 1760 i kv.1 24 sk 1761 i kv sk 1762 i kv sk 1762 i kv.1/1+ 24 sk 1762 i kv sk 1764 i kv. 1/1+. 1 sk 1768/1771 x 10 stk. flere like, i kv. 1- til sk 1779/1807 x 18 stk. flere like. + 4 sk 1782 og 88, kv. 1 til sk 1787 HIAB og 1805 IGM i kv. 1+/01. 4 sk 1788 HIAB og 2 sk 1807 IGP i kv. 1/1+. 8 sk 1773 IHM og 79 HIAB i kv. 1/1-, renset. 8 sk 1781 HIAB i kv.1 8 sk 1782 HIAB i kv. 1- og renset, 1785 HIAB i kv. 1/1+. 8 sk 1782 og 84 HIAB i kv. 1/1-. 1/15 Spd 1797 IGM i kv. 1+, mørk patina. 1/15 Spd IGM i kv. 1/1+. 1/5 Spd 1799 IGM i kv. 1/1-. 1/5 Spd 1 IGM i kv /5 Spd 1803 IGM i kv. 1/ sk 1767 TL i kv.1, lite kanthakk. 24 sk 1772 kv. 1/1+, svakt preg. 24 sk 1773 IMH i kv. 1/ sk 1773 IMH i kv.1 24 sk 1773 IMH i kv.1 1/3 Spd 1797 i kv. 1/1-. 1/2 spd HIAB i kv 1. 1/2 Spd 1777 HIAB i kv. 1/1+. 1/2 Spd 1777 HIAB i kv.1/1+, gullforgylt og anhengspor på toppen. 1/2 Spd 1778 HIAB i kv. 1/1+. 1 Spd 1776 HIAB i kv.1, renset. 1 Spd 1776 HIAB i kv.1, små kanthakk. 1 Spd 1777 HIAB i kv. 1/1+. 1 Spd 1777 kv Spd HIAB i kv 1. 1 sk 1809 begge i kv. 1+, rosetter preget på meget dårlig blankett. 1 skilling 1812, spennende lott med 58 stk i svært god kvalitet. Mange forskjellige, her bør man sette seg ned og ta en god titt med lupe. 2 sk 1810 begge i kv. 1+, rosetter preget på meget dårlig blankett. 4 sk 1809 rosetter i kv.1+. Christian VI ( ) Frederik V ( ) Christian VII ( ) F 44 1 Speciedaler 1674, oppgravert i håret. NM 51, Schou 12, Ex OM 53, LOT 830. Kv. 1+/ sk 1701, 03, 05, 07, kv. 1/1-, alle renset og kantskade på sk 1704, 05 og 06 i kv.1/1-, kantskade på 04 og oksidert sk 1702, 11, 12 og 13 i kv.1/1-, mørk flekk på sk 1706, NM 48, i kv sk 1 og 02 i kv.1/1-. (NM 20 og 22) 8 sk 1703 og 06 i kv.1/1-. (NM 24 og 27) 8 sk 1704 og 10 i kv.1/1+. (NM 25 og 31) 8 sk 1704, NM 25, i kv. 1/1+. Liten feil i kant. 8 sk 1708 og 11 i kv. 1 (NM 29 og 32). Medfølger 1709 med hull. 8 sk 1711 og 12 i kv. 1/1+ (NM 32 og 33). 8 sk 1713 og 14 i kv. 1/1+. (NM 34 og 35) 8 sk 1713 og 15 i kv.1 (NM 34 og 36) 8 sk 1727 i kv.1 (NM 38A) 8 sk 1727 i kv.1, renset (NM 37) 8 sk 1727 og 28 med kanthakk i kv.1 (NM 38A og 39) 8 sk 1729 og 30 renset i kv.1 (NM 40 og 41) 12 sk 1717 HCM i kv.1/1+. (NM 12) 12 sk 1718 HCM i kv.1/1+. (NM 13) 12 sk 1719 HCM i kv.1/1+. (NM 14) 12 sk 1720 HCM i kv.1+. (NM 15) 12 sk 1722 HCM i kv.1. (NM 17) 12 sk 1722 HCM i kv.1/1+. (NM 17) 12 sk 1723 HCM i kv.1/1+. (NM 18) 16 sk 1715 HCM i kv.1+, pusset. (NM 9) 16 sk 1716 HCM i kv.1. (NM 10) 16 sk 1717 HCM i kv.1+. (NM 10) 4 mark 1723 HCM i kv.1/1+, kanthakk. (NM 3) Frederik IV ( ) F9 1 Spd 1647 kv. 1/1+, S.16. Frederik III ( ) sk 1651, 52, 53, 60 i kv. 1- til 1. 1 sk 1654, NM. 232, kv sk 1, 51 (NM 205B), 58, 62 i kv.1- til 1. 2 sk 1664, 66, 69, 70, + 1 uleselig år, i kv.1- til 1. 2 sk 1666, 67 (NM 221) og 70 i ca. kv sk 1667 og 68 (NM 221 og 223) i kv.1 1 mark 1661 i kv mark 1 i kv.1, renset. 2 mark 1653 i kv. 1/1-, renset. 2 mark 1657 i kv. 1/1-, renset. 2 mark 1659, kronen i ringen (NM 154 A) i kv. 1/1-, renset. 2 mark 1662 i kv.1, blankettfeil i kanten + små riss under løven. 2 mark 1663 i kv F 143 Frederik VI ( )

9 Union med Sverige ( ) Carl XIII ( ) 148 Oscar I ( ) 8 sk 1817 i kv.1+, men flere pregeriper på begge sider. 1/2 sk 1837 kv. 0/01. Svært spennende pregning, testpregning laget på Akershus av Mecanicus Gellertsen. Sjelden sak. 1 sk 1824 kv. 1-, preget på 2 sk 1810, småriper. Ex Per Hansen. 1 sk 1828 kv. 1-/2, svært sjelden mynt. 1 sk 1831, NM. 64, kv. 1/1+, tiltalende. 2 sk 1827 kv sk 1831 og 32 i kv 1, blankettfeil på sk 1832 og 33 i kv 1/1+, oppfrisket med lakk på sk 1809 og 42, 2 sk 1712 og 1810, 1 sk 1820, 1/2 sk 1839 og 67, 2 øre 1889 i mest kv 1. Medfølger fra Danmark 2 mark 1646, meget slitt og flere merker etter brosje. 4 sk 1825 og 42 i kv 1/1+. 8 sk 1819 i kv.1+ 8 sk 1825 i kv.1/1-. 8 sk 1825, 2 sk 1816 og 25, 1/2 sk 1841 i kv. 1 til sk 1819 IGP i kv sk 1819 kv. 1/ sk 1823 IGP i kv.1/1+ 24 sk 1827 i kv sk 1834 kv. god 1. Ex Per Hansen. 1/2 Spd 1821 IGP i kv.1+/01. 1/2 Spd 1824 JMK i kv /2 Spd 1844 kv. 1/ Carl XIV Johan ( ) F 149 F 150 F F F F F 169 1/2 Spd i kv. 0/ F Spd 1824 kv. 1+/01. 1 Spd 1830 kv Spd 1835 kv. god 1+, renset. 1 Spd 1844 i kv.1+/01, kraftige riper i ytterkant + noen flekker F Spd 1844 kv. 0/01. 0 F Spd 1849 kv sk 1845, NM 24, i kv. 01. Gnidd. 12 sk 1846, 48, 50 i ca. kv 1, 46 noe svak. 12 sk 1850, 52, 53 i kv. 1, 50 og 53 renset. 12 sk 1854 i kv. 1+/ sk 1854 og 55 i kv sk 1855 og 56 i kv. 1, 56 renset. 24 sk 1845 i kv sk 1845 og 46 i kv sk 1847, 52 i kv 1/1-, renset. 24 sk 1848, 53 og 55 i kv 1/ sk 1850 i kv F 187 1/2 Spd 1846 i kv. 1+, renset. 0 F 188 F 189 1/2 Spd 1847 i kv. 1+/01 1/2 Spd 1849 i kv. 1+, renset

10 F 190 F 191 1/2 Spd 1849 i kv. 1+/01 1/2 Spd 1850 i kv Spd 1855 i kv. 1+, renset sk 1865 i kv sk 1865 i god kv 1. 1 Carl XV ( ) F 1-ører ører ører F F Spd 1865 kv. 1+/ ører ører 233 F Spd 1849 i kv. 1/1+. 1 Spd 1855 i kv. 1/1+, plugget/små hakk/renset Spd 1869 kv. 01. Norsk årgangsmynt 201 1/2 Spd 1850 i kv Spd 1848 kv. 1/1-, hakk over løven. 0 3 F 196 F øre komplett i kv. 1- til i kv øre , mangler kun 1885 og 1921 jern. Mest brukskvalitet. 1 øre 1884 i kv. 0, noen skygger. 1 øre 1885 kv øre 1885 kv øre 1885, kv. 0/01, tiltalende eksemplar. 1 øre , 42-43, 45 mest kv øre 1968 i org.rull. Hel rull med påskrift. (0) 1 2 øre , mangler kun , 58 og 68. Mest brukskvalitet. 2 øre 1917 enkeltstrek kv. 1, skitten. 2 øre i kv. 1- til 1, 17 i kv øre 1919 x2, 1920 x2, VK. 2 øre , 43-44, 46-47, gammel type, 52-53, 55-57, i mest kv øre 1876 i kv øre 1876 i kv. 0/01, lys legering. 5 øre 1876 i kv. 0/01, mini kanthakk. 5 øre 1876 kv. 0, noen ørsmå kontaktmerker i blankett. 5 øre 1896 kv. 0/01. 5 øre 1917 x2, 1919 m/riper, og 1920, kv øre i kv. 1/1- til 1+, 18 i kv.1/1-. 5 øre 1928 i kv 0/01. 5 øre 1930 i kv. 0/01, lite kanthakk. 5 øre 1932 i kv. 0/01. 5 øre i kv. 1 til 01, 45 i kv.1. 5 øre 1943, kv. 0, meget pen glans. 5 øre nær komplett , mangler , 45 i jern. Mest brukskvalitet, men noen i god kvalitet mot slutten øre 1874, 76, 83, , 21-22, 27 og 45 sink, da har vi nevnt de beste i samlingen. Mest brukskvalitet, men en delt pent til avslutten øre 1874/1903 i kv 1- til 1+, totalt 17 stk. 10 øre 1892 x4 i VK. 10 øre , komplett i kvalitet fra 1 til øre 1937, 40, 41, 42 og 45 sink, 45-47, 51 gammel type, i mest kv øre 1970 i org.rull, tapet. (3) 25 øre 1876, 96, , 13, 15, begge, og 45 sink, da har vi nevnt de beste i samlingen. Mest brukskvalitet, men en delt pent til avslutten øre i kv. 1- til øre , minus 1912, resten komplett inkl. med og uten hull. Kvalitet fra 1 til øre 1911 kv. 0/01, liten flekk. 25 øre 1912 kv. 1+/ øre 1913 kv øre 1913 kv øre 1915 kv. 0/ øre 1915 kv øre 1915 kv. god øre 1915 kv. god øre 1916 kv

11 øre 1917 kv øre 1917 kv øre 1917 kv. 0/ øre 1917 kv. 0/ øre 1917 kv. 0/ øre 1919 i kv øre 1919 i kv 0/ øre 1919 x10 i VK, fra 1+ til 01, spennende lott øre 1874 i kv øre 1875 i kv 1/ øre 1875 i kv øre 1875 kv. 1, en del småhakk. 50 øre 1877 kv øre 1877 kv. god øre 1877, 89, 91, 93, 96 og 97 i kv. 1/1-, flere er renset. 50 øre 1877, 91-98, 1, 02, 11, 14, 16-19, 44 sink, da har vi nevnt de beste i brukskvalitet. Noen i god kvalitet mot slutten øre 1880 i kv. 1/ øre 1885 i kv. 1/ øre 1887 i kv. 1/ øre 1887 kv øre 1888 i kv. 1/ øre 1889 kv øre 1895 kv. god øre 1896 og 97 kv øre 1897 kv øre komplett i mest kv øre 1898 og 99 kv øre 1901 og 02 kv øre 1904 i kv øre , komplett inkl. med og uten hull. Kvalitet fra 1 til øre 1913, 14, 16, 18 og 19 i VK, samt 1 kr 1877 kv øre 1918 i kv. 0/ øre 1919 i kv øre 1922 med hull i kv. 01, noe matt som vanlig. 50 øre 1923 u/hull kv. 1+, kh. 50 øre sink i kv. 1+ til øre 1943 i kv øre 1944 i kv øre 1970 i org.rull. Ganske pen og uvanlig rull med synlig årstall i en ende. (6) kr 1875 i kv.1/1-. 1 kr 1877 og 79 i kv.1/1-. 1 kr 1877, 90, 92, 97, 98, , i kv. mest 1. 1 kr 1881 kv. 1/1-. 1 kr 1881 og 82 i kv kr 1882 kv. 1/1-. 1 kr 1885 i kv. 1/1-. 1 kr 1885 i kv. svak 1., lite kh. 1 kr 1885 kv. 01, et par små kanthakk. 1 kr 1887 i kv kr 1888 i kv F kr 1888 kv. 0/01, svakt riss forann skjegget til Oscar. Ex OM 67 Lot kr 1889 kv kr 1889 og 95 i kv kr 1890 kv. 1 1 kr 1890 og 92 i kv. 1, renset. 1 kr 1893 kv kr 1893 og 94 i kv. 1, renset. 1 kr 1894 kv kr 1895 kv. god 1. 1 kr 1897 kv kr 1897 kv kr og 97 i kv kr 1898 kv kr 1 kv. 0/01. 1 kr 1 kv kr 1 kv kr 1901 kv kr 1901 og 04 i kv. 1/1+. 1 kr 1904 kv kr 1908, i kv. 1 til kr 1908, begge typene, kv kr , + 08 på plate. Kvalitet fra 1 til kr 1910 kv kr 1912 og 13 kv kr 1914, 15 og 16 kv. 1 1 kr 1937 i kv. 0/01. 1 kr 1939 i kv. 0. () 0 50-ører kroner kroner F kr 1878 kv. 0/01. 2 kr 1878 kv. 1, kh, 1906 jub kv. 1+/01, jevn patina. 2 kr 1878 og 1 i god kv.1. 2 kr 1878 og 90 i kv.1. 2 kr 1878, 90, 1913, 14, 17 i kv. mest 1. 2 kr 1885 i kv 1. 2 kr 1885 i kv kr 1885 kv. god 1, mørk patina. 2 kr 1887 i kv. 1/1+, renset. 2 kr 1888 kv.1/1+. 2 kr 1890 i kv. 1, små kv.anm. 2 kr 1890 kv kr 1890 kv kr 1890 kv. 1+/01, ripe på N i KRONER. 2 kr 1890 og 1 i god kv kr 1890 og 1902 i god kv.1, 1890 renset. 2 kr 1892 i kv. 1. Er trolig noe renset. () 2 kr 1892 i kv F F kr 1940 i kv. 0. () 2 kr 1892 kv. 0/01, nydelig patina, må sees. 2 kr 1892 kv. 1, et par små kh. 2 kr 1893 i kv kr 1893 kv. 1, småriper. 2 kr 1894 i kv. 1, renset. 2 kr 1894 kv kr 1897 i kv.1. 2 kr 1897 kv. 1, kh. 2 kr 1898 i kv kr 1898 i kv.1, mini kanthakk. 2 kr 1898 kv kr 1 i kv. 1+/01, renset. 2 kr 1 kv kr 1 kv kr 1902 i god kv kr 1902 i kv. 1/1+. 2 kr 1902 i kv. 1+, men renset. 2 kr 1902 kv kr 1902, NM. 28, kv. 1+/01. 2 kr 1904 i kv.1/1+. 2 kr 1904 kv. 1/1+. 2 kr 1906 i kv. 0/01. 2 kr 1906 i kv. 0/01. 2 kr 1906 jub kv. 0, nydelig patina, må sees. 2 kr 1906 og 14 jub. i kv. 0/01. 2 kr 1906, stort skjold, kv. 0/01. Meget pen regnbue-patina. 2 kr 1907 jub kv kr 1907 jub kv kr 1907 jub kv. 1+/01, renset, kh. 2 kr 1907 jub. i kv. 0/01. 2 kr 1907 jub. m/geværer i kv. 01, noen flekker/ skygger på advers. 2 kr 1907 m/gevær i kv. 0/01, pen, men to kanthakk. 2 kr 1907 m/gevær i kv. 01, matt. 2 kr 1907 m/gevær i kv. 01, matt. 2 kr 1907 m/gevær i kv. 01, matt. 2 kr 1907 m/gevær i kv. 1+/01, flekk kl kroner 2 kr 1907 med gevær, i kv kr 1907 med gevær, kv. 0/01. 2 kr 1908 i kv. 1+/01. 2 kr 1908 og 12 kv. 1, begge med kv. bem. 2 kr 1908 og 17 i kv kr 1908 og 17 noe grønnskjær fra plast. 50 øre 1901, øre 1916, mest kv kr 1908, kv. 0/01. 2 kr 1910 i kv. 1, lite kanthakk. 2 kr 1910 i kv kr 1910 i kv kr 1910 og 15 i kv.1/1+. 2 kr 1910, 14 jub. 17, i kv 1/1+. 2 kr 1912 i kv. 01, blåtonet patina på rev. 2 kr 1912 i kv. 1/1+, og 14 jub. i kv kr 1912, 14 jub og 17 i kv 1 til kr 1913 kv. 1+, kh. 2 kr 1913 og 17 i kv. 1/1+, men renset. 2 kr 1913 og 17 i kv.1/1+. 2 kr 1914 jub x3 i VK. 2 kr 1914 jub x3 i VK. 2 kr 1914 jub x3 i VK. 2 kr 1914 jub x3 i VK. 2 kr 1914 jub x3 i VK. 2 kr 1914 jub x3 i VK. 2 kr 1914 jub. i kv kr 1914 og 15 kv. god 1. 2 kr 1914 og 16 i kv.1/1+. 2 kr 1914, Mor Norge, kv. 0, meget pen. 2 kr 1915 kv. 01, pen patina. 2 kr 1916 kv kr 1963 i org.rull. Pen og sjelden rull med synlig årstall i en ende. (10) 5 kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB F /20-kroner kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 20 kr komplett, minus 1 m/stj. men inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 20 kr 1 i BU, stjernemynten. (1) 20 kr 1 i BU, stjernemynten. (1) 20 kr 1 i BU, stjernemynten. (1) 11

12 kr 1 i BU, stjernemynten. (1) Londonmynter F øre London 1942 i kv. 0/01, småprikker F 416 Londonsett i kv F 417 Londonsett i kv. 0/ F Londonsett i kv. 0/01. Londonsett i kv.0/01. Gullmynter 0 0 x F F F 451 F 452 F 453 F kr 1874 i kv. 1+/ kr 1877 i kv. 0/ kr 1877 i kv kr 1902 i kv kr 1910 i kv kr 1874 i kv. 0/ kr 1874 i kv kr 1875 i kv 0/ kr 1875 i kv 0/ kr 1875 i kv 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv. 0/ kr 1875 i kv kr 1876 i kv. 0/ kr 1876 i kv kr 1876 i kv kr 1876 kv. 0/ kr 1876 kv. 0/ kr 1877 i kv. 0/ kr 1877 i kv. 0/ kr 1877 i kv.0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1878 i kv.0/ kr 1878 i kv.0/ kr 1878 i kv.0/ kr 1878 i kv.0/ kr 1878 i kv.0/ kr 1879 i kv.0/ kr 1886 i kv 0/ kr 1886 i kv.0/ kr 1886 i kv.0/ kr 1902 i kv 0/ kr 1902 i kv. 0/01, ripe over portrett. 20 kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/ kr 1902 i kv.0/ kr 1902 kv kr 1910 i kv.01. Varianter kr 1998 kv. 1+/01, med meget skjevt hull kl kr 6 UTEN HULL i kv. 01. Samlinger og partier 462 OLAV V, komplett samling inkl minnemyntene, uten 2 øre Montert i 2 HB-album, kv fra 1 til 0, må sees. 463 Haakon VII, samling i 2 stk. HB-album. Innhold uten sølv og de sjeldne årstallene, men mange i meget god kvalitet. Fortjener gjennomsyn x Svært spennende album, fra 1 øre til 5 kr, samt en del skillingsmynter. VK, mye å kikke på. Har ligget en del år i kjeller, noen av myntene bærer preg av dette. En del Oscar på 10 og 25 øre, observert 5 øre 1945, en 8 skilling 1711, samt litt mer småknask. Bør gjennomsees, mye forskjellig mynt. H VII-samling i 2 HB-album, flere i meget god kvalitet, kun 3 i sølv. Må sees. Eske med mange hundretalls mynter sortert i HB-rammer, papirposer, esker, løst osv, stammer fra samleropphør/butikk. En del norsk mynt, men også utland. Her er mange timers sorteringsjobb, og gode funnmuligheter. Bør sjekkes nøye. Startsamling i 5 HB-album, Haakon, Olav, Harald, flere i god kvalitet etter Haakon. utto 13 kg. løsmynt i eske og 3 album fra samme periode, vekt på blankmynt, inkl. noe utland, noen mapper og noen sedler. Må sees. Eske med mange hundretalls mynter sortert i HB-rammer, papirposer, esker, løst osv, stammer fra samleropphør/butikk. En del norsk mynt, men også utland. Her er mange timers sorteringsjobb, og gode funnmuligheter. Bør sjekkes nøye. 20 kr 1994, 10 kr , 95, i originalruller fra DKM og Norges Bank. nominal. Kilovare fra nedlagt mynthandel i Stavanger, totalt 40 kilo, sannsynligvis noe spennende. UNIONEN - NORGE/SVERIGE Treskrin med mynter i tilknytning til unionen mellom Norge og Sverige. Her finner man en av hver valør fra Haakon VII (- gullmyntene), samt svenske mynter fra Oscar II og enkeltmynter fra Carl XIII, XIV, XV og Oscar I, totalt 21 ulike mynter. Flott sett distribuert av SH/Monetarius. Originalruller fra DKM og Norges Bank. 5 kr 1987, 88, 95 x 2 Norges Mynt år, 96 Fram, 1 kr 1987, 88, 89, 90 x 2, 91 x 2, 92, 93, + kr i småmynt. Fin samling i tre brune album med tallrike mynter velordnet i Hartbergere. Noen Oscar kobber, dels fine kvaliteter, men overveiende 1920-tallet og framover, inkl. innslag av sink/jern fra krigen. Noen moderne sølvmynter til kr, samt en Mor Norge i kv. 1. Variert og spennende samling fra dødsbo, ikke nøye gjennomgått, og helt uplukket! 50 kr 1995 FN 50 år i etuier x kr 1970 i kv.0. 5 kr 1998, 1 kr 1997 x 2 i ruller fra DKM. 5 kr 1997 x 2 i ripete kassetter. Kilovare fra nedlagt mynthandel i Stavanger, totalt 28 kilo, sannsynligvis noe spennende. Kilovare fra nedlagt mynthandel i Stavanger, totalt 26 kilo, sannsynligvis noe spennende. Samling med en god del mynter, for det meste i poser, observert en majoritet fra Norge, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 25 kilo. MÅ HENTES. utto 16 kg bruksmynter etter 1924, observert noen rull og mye blankmynt. kr 1999 Tusenårsmynten (noe ripete kapsel) i etui. 10 kr 1964 i kv. 01, 1 kr 1877 i kv. 1-, 2 kr 1917 i kv. 1+. Samling med 32 mynter/medaljer, hvor det beste nok er 2 kr 1908, 13, 14 og 15, 1 kr 1877 og 17, samt noen skillingsmynt. Flere sølv minnemynter. Ta en titt. VK Eldre pengeskrin, hvor låsen nylig ble brutt opp for å sjekke innholdet. Her viste det seg å være en liten skatt. Mange kilo med hullmynt, flere sølv Haakonmynter fra 2 kr til 10 øre, Oscar 1 kr 1877, masse krigsmynt, Oscar kobbermynter, en del utland, samt en del sedler, både norsk og utenlandsk, noen blå 10 kr sedler blant annet. Virkelig et spennende objekt, bør gjennomsees nøye, funnmuligheter. Lavt utrop. Spennende parti i eske med sorterte og usortere mynter i bakker og småesker, osv. Overveiende blankmynt med mange 5 og 10-kroner, sogar sett 20 kr, men også bakover tid med hullmynter. Fra dødsbo, kun grovsortert og innveid av oss. Må gjennomgåes, da det er en del fine kvaliteter innimellom. utto 16.6 kilo. Album + poser, brutto 15 kg. Noe Oscar, men ingen i sølv. Mest bruksmynter, men noe gode kvaliteter på slutten. Samling norske og utenlandske mynter i 2 album, nær alt etter 1. Norge med bl.a. 2 kr 1904 (anhengt) og div. minnemynter i sølv. Vi nevner også div. svenske sølvmynter. Samling med en god del mynter, det meste fra Norge, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 20 kilo. MÅ HENTES. 2 album brutto 4,5 kg div. land, noe sølv observert, myntene bærer preg av plasten. Resten i stor eske brutto 27 kg. med innslag av div. land, observert noen medaljer i bronse, må sees. Plastkasse med ca. 19 kg brutto etter 1924 i bokser, glass, poser + et par album, med noe utland innimellom. Observert 10 kr 1964, 50 kr 1978, kr 1982 og kr Også en liten bunke sedler x x Minnemynter og spesialsett i proof Minnemynter og spesialsett Div. norsk og utenlandsk mynt i et par myntalbum og 2 myntskuffer + løst. Stort sett rimeligere materiale, vi noterte 25 kr 1970 x2, 10 kr 1964, 10 øre 1901 og 1903, 1 øre 1918, Liberty-dollar USA 1997 og litt til. Også noen sedler. Eske brutto 16 kilo med mest blankmynt i små sorteringsbakker, småbokser, sortert og usortert. Ugjennomgått fra bo! Samling med masse blankmynter i to mindre album mest 50 øre (inkl. mange hullmynter), 1 og 5 kr. Noe tilbake til 1920-tallet, mens f.eks. 1-kronene har fokus på 1950-tallet i mengder. Også MANGE 5 kr. I tillegg interessant album utenlandske mynter i stort album, samt noe annet utenlandsk materiale. MÅ SEES, da dette er usjekket av oss, fra bo! Liten sigareske med gullmedalje Harald og Sonja 1968 (3,5 g, /), 25 kr 1970 x2, 10 kr 1964, noen norske og tyske sedler, samt et par medaljer til. Norges Myntrekke - 1 øre til 1 kr belagt med gull og platina. Totalt 10 mynter i eske fra SH, + sertifikater. 5 kr , 70-72, 1 kr , flere i meget god kvalitet. Må sees. 10 kr 64, 50 kr 78 x5, kr 80, fra kv. 0 til 01, samt en USA 1$ 1972 og et myntsett Samling i poser brutto 4,3 kg, det best vi har observert er 2 kr 1915 i kv. 1. Liten pose, vi nevner 12 sk 1856, 2 sk 1784, 50 øre 1914, 19, 22 u/hull, 23 m/hull, 10 øre 1909,17. 5 øre Oscar x 6, 2 øre Oscar x 10, + div. mest brukskvalitet. Plansje med 20 slitte skillinger, må sees. utto 4,7 kg bruksmynter 5 øre-1 kr. i perioden stor spredning kr FN og 50 kr Frigjøringen i foldere fra SH. 50 kr 1995 Frigjøringen, kr 1999 Tusenårsmynten, kr 1 Nobel, kr 305 Hundreårsmyntene, alle i etuier. kr 1995 Frigjøringen, kr 1999 Tusenårsmynten, kr 1 Nobel, kr 305 Hundreårsmyntene, kr 8 Wergeland, alle i etuier. kr 1999 Tusenårsmynten i etui. (0) kr 1999 Tusenårsmynten i original eske. kr 1999 Tusenårsmynten, kr 3-05 Hundreårsmyntene, alle i etuier. kr Hundreårsmyntene 3-05, i etuier. kr hundreårsmynter 1-3, sitter i fine myntbrev. 5-brevet med liten konv.anm. til venstre over stemplet. kr Nobel og 50 kr Frigjøringen i originalesker. kr Nobel og 50 kr Frigjøringen i originalesker. kr Nobel og 50 kr Frigjøringen i originalesker. kr Ski-VM i Oslo og NIF 150 år 2011 i kapsler i originalesker. kr Wergeland 8 i originaleske. kr Wergeland i kapsel. kr Wergeland 8 & kr Hamsun 9 i originalesker. 1 kr 1991 OL-mynt nr. 1 i treskrin. (0) 1 kr 1992 OL gullmynt nr. 2, i original etui.. 1 kr 1992 OL-mynt nr. 2 i treskrin. (0) 1 kr 1993 Edvard Grieg i etui. (10) 1 kr 1993 Edvard Grieg i original eske. 1 kr 1993 Edvard Grieg, i original treetui. (10) 1 kr 1993 OL gullmynt nr. 3, i original etui.. 1 kr 1993 OL gullmynt nr. 4, i original etui.. 1 kr 1993 OL-mynt nr. 3 i treskrin. (0) 1 kr 1993 OL-mynt nr. 3 i treskrin. (6) 1 kr 1993 OL-mynt nr. 4 i treskrin. (6) 1 kr Tusenårsmynten i etui. (1) 1 kr Tusenårsmynten i noe slitt etui. (1) 1 kr 4, Hundreårsmynten nr. 2 i gull, PROOF, i org.etui. 1 kr 4, Nobels fredspris år i gull, PROOF, i org.etui. 1 kr Hundreårsmynten i gull 3 i etui. 1 kr Hundreårsmynten i gull 4 i etui. 1 kr Hundreårsmynten i gull 5 i etui. 1 kr Nobel i gull og kr i sølv 3 i etuier. OL Lillehammer 1994, komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter i org. kassett. OL Lillehammer 1994, komplett sett med 4 gull og 12 sølvmynter i org. kassett. OL Lillehammer 1994, komplett sølvsett i noe ripete, original treskrin. OL Lillehammer 1994, sølvpar nr. 5. OL Lillehammer Komplett sett med 4 gullog 12 sølvmynter i org. treskrin. Pappomslag skadd, ellers prima. Nr OL Lillehammer Komplett sølvsett med 12 mynter i org. kassett OL Lillehammer 94, komplett sølvsett i kassett. OL-Lillehammer. kr 1, 3-6, samt 50 kr nr 2. Alle i slab fra NGC, gradert fra PF61 til PF63. Uvanlig å se disse i slab

13 OL-sølvpar nr. 1 og 2 i etuier. Samling med 4 stk minnemynter i proof, 50 kr sølvmynt OL nr. 1, kr sølvmynt OL nr. 4, Nobel år og -årsmynten sølv 3. Medfølger også fire medaljer fra serien Kongeriket Norge i forgyllt tambak, samt en grunnlovsmedalje fra SH. Sykkel-VM 1993, komplett sett i treskrin. (15) Sykkel-VM sølvsett, 1993 i etui, småriper på kapsler. REALISASJON. Samling med mange norske proof minnemynter sølv i skrin, noen skrin bærer preg av å ha ligget i kjeller en stund. kr Nobel, Tusenårsmynten, Hundreårsmynten nr 1 x2, nr 2, nr 3 x2 og Wergeland 8. Proofsett Årssett Proofsett 1992, 95-2, enkelte småskader på pappomslag. Proofsett 1989, 175 speilglans. Småanm. på pappcover. Proofsett Proofsett prima. Proofsett 1990, 1992, 1994, 1996, 1997 og kpl. Totalt 11 stk. i pen/prima kval. (4775) Proofsett og 01. Prima F x Myntsett 1968 i mykplast, meget pen og velpreget 2 øre. Myntsett 1970, hardplast. Pent sent med kun et par ørsmå riper i plasten. (2850) Myntsett 1971, hardplast. Noen sprekker i plasten innen et mindre område på ene siden. (3850) Myntsett 1972, hardplast, god kvalitet. (1) Myntsett , 84, 86, 88 i god kvalitet. Myntsett , 06, 08-11, flere med riper, bør sees. Myntsett 1976, 93, 94 x 2, 95, 96, 98-99, 1 x 4, 02, 03 x 2, 06 flere med riper, bør sees. Myntsett 1979/9. Parti 35 sett i overveiende god kvalitet, ikke komplett (bl.a. mgl og noen seine), dels duplisert (noen 2-3 stk.). Starter med i hardplast (1979 med anm. på kassett) og 1980 i mykplast. Myntsett x 4 av hver, 96- x 2 av hver, noen med riper så inspisèr. Medfølger 3 stk. Berlin-Mynten og turistsett fra Island. Myntsett kpl. unntatt Normal til prima kval. (4765) Myntsett 1988/2. Myntsett i var. antall: 1988 x4, 1990 x2, 1991 x2, 1992 x5, 1993 x4, 1994 x2, 1995 x2, 1996, 1997 x2, 1998 x2, 1999 x3,, 1 x3 og 2. Stort sett bra kvalitet, 34 stk. Myntsett 2010 x 7 stk i god kvalitet. REALISASJON. Myntsett og proofsett, godt over stk., en del fra 87 og 7, men også andre årstall observert. De fleste i god kvalitet. REALISASJON. Myntsett, ca. 140 stk., primært 1986 og 87, men andre årstall observert. De fleste i god kvalitet kr 1906 i kv. 01, men noen småriper Mor Norge i kv. 1+, men renset. kr 1980, 175 kr 1989, kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970, 10 kr 1964 i kv. 0 5 kr i Sandhillkassetter, ligger i spesialeske fra DKM. 5 kr i Samlerhusets tresskrin. Medfølger 10 stk. i kapsler. 10 kr 1964 x 20 stk. i original rull fra DKM. 10 kr 1964 x20 i org.rull, bra kval. 50 kr 1978 x 20 i rull, kv kr 1989 i speilglans med garanti. 175 kr 1989, kr 1982 x 2 i kv 0, 1993 Sykkel VM, 50 kr 1993 OL nr. 6 i proof, 10 kr 1964 i kv. 01. kr 1980 x 2, kr 1982, 1993 OL nr.6, 50 kr 1978 x 2, 1995 FN, 25 kr 1970 x 2, 10 kr 1964 x 3, mest kv. 0. kr 3 og 04 Hundreårsmyntene i etuier. kr 1980, kr 1982, 50 kr 1978 x 2, 50 kr 1993 OL, 25 kr 1970 i mest kv.0, 10 kr 1964 x 2 i kv.01, medfølger pose div. minnemynter. Koselig liten lott med 10 kr 64, 50 kr 78, kr 82 x2 og kr 80 x2, samt myntsett 1975 og 80, og 7 stk. 10 kr 4. utgave i VK. Samling i Siegalbum med minnemynter, starter med en pen 2 kr 1914, 10 kr 64, 25 kr 70, 50 kr 78 og kr 80, samt fire 5 kr minnemynter. Samling med div. bedre minnemynter av nyere dato, derav flere sølv - dels proof. Bl.a. hundreårsmyntene 1-3, 175 kr 1989 og kr Ligger i kurant treskrin fra FH. 1 Minnemynter x kr , 10 kr 1995, 5 kr 1989, 1 kr 1997, 50 øre 1996 i illiantforpakning, ligger i 2 spesialeske fra DKM. 20 kr -4 i kv. BU i blisterpakninger inkl. 1 m/stjerne. 20 kr 5 i blisterpakning, x22. (2) 20 kr blister 1999, canadisk forpakning steinetui. 10 stk., 9 av disse prima i org. pappeske med plast. 7. juni-settet m/gullmedalje 5, Norge år, i pent spesialskrin. (Opplag 5 eks., kat. 3) Harald V 70 år 7 i tresskrin. (2) Harald V 70 år 7, sett med gullbelagt medalje i treskrin. (2) Kroningsjubileet 6 i tresskrin. (1) Myntrullsett. Pål. 1325,-. Myntsett 1998 x 3, 99, Stjernesett i souvenierforpakning, 20 kr 1994 x 4, 99, 1, 04 + Fram-mynten i BU-forpakning, 5 kr 1995 FN, 96 og 97 i Sandhillkassetter, Vikingsett 1999 i steinetui, mest i god kvalitet. Norges myntutgivelser 3, komplett med ruller, proofsett, årssett, BU-spesial, plakett i sølv med opplagsnummer, i nydelig tresskrin. Norges myntutgivelser 4, komplett med ruller, proofsett, årssett, BU-spesial, plakett i sølv med opplagsnummer, i nydelig tresskrin. Norges myntutgivelser 5, komplett med ruller, proofsett, årssett, BU-spesial, plakett i sølv med opplagsnummer, i nydelig tresskrin. Norges myntutgivelser 6, komplett med ruller, proofsett, årssett, BU-spesial, plakett i sølv med opplagsnummer, i nydelig tresskrin. Norges myntutgivelser 7, komplett med ruller, proofsett, årssett, BU-spesial, plakett i sølv med opplagsnummer, i nydelig tresskrin. Proofsett exclusive 2014, opplag 1. (2) Proofsett export , (2 x 99) flere med skader og uten pappomslag. Myntsett 1982, 84 med riper, 1990, 95, -01 i ok. kvalitet. Canadasett 1999 i stengods, medfølger 4 foldere fra Den Norske myntklubb. Bør inspiseres. Tusenårssettet m/gullmedalje i tresskrin. (3) Aktieselskabet Grand Hotel Christiania på en side. NP 95.1, 3, 5, 6. 4 stk. runde med C og 5 (kobber), 10, 50 og (messing), på andre side. Bazarhallen. NP 61.7 Rund med rund tekst og 2K (innen 2 fire kanter), Ø-26 mm i messing, uvanlig. HAAØEN FABRIKER (sprengstoffabrikk) adgangstegn nr 51, revers samme som 17. mai-medaljen Throndsen. F. Ø-27 mm i bronse. IKKE REGISTRERT FØR. Stort parti på 4.5 KILO løse poletter fra bl.a. sporvei, ferjer, gass og el, og spillemynter. Både fra Danmark og Norge. Dels gode kvaliteter, stort antall og lavt utrop, men fordrer gjennomsyn. SUNDBÅTENE KRISTIANSUND. Polett NP 14.3 med VARIANT SundbåtERNE, en svært sjelden polett, kv. 1+. Vestbane og Stortingsgt Automat, 2 stk. med krus på baksiden. Ø-24 mm i forniklet messing. Poletter *) 1 Div. spesialpakninger sk 1809 u/litra, A55a, i kv. 1-. Skitten. 24 sk 1810 litra a, A56b, i kv. 2. Tapeforsterket på revers. 1 Rd 1803, A47, i kv F Speciedaler 1869 i kv. 1-. Pen og sjelden. F Spd 1875 kv. 1-, tre små stifthull helt øverst i kanten Norske årgangssedler 1-kr kr 1917 A i kv kr 1948 M i kv. 0. Medfølger slitt 1917 B kr 1922, NP. 3, kv. 01. Ingen midtbrett, men litt håndteringsmerker. 2 kr 1942 B, i kv. 0. To små, svake flekker til høyre over nummeret (over siste 7-tallet). 2 kr 1943 C, NP. 4A, kv. 0/01. Minimal flekk revers, men flott og tiltalende. 2 kr 1948 F i kv. 0/01. Medfølger en slitt. 2 kr 1950 G x 2 i kv. 0/01. F kr 1899 D i kv. 1-. Sign. Quale. 7 F kr 1901 A i kv. 1/1-. R-seddel. 5 kr 1923 H, NP. 12B, kv. 1/1+. Enkelte rustflekker revers, men tiltalende. 5 kr 1937P, 1940S, 1941T, 1942U, 1943V. a lott med 1937 i kv. 1-, de andre 1, dog kr 1939 R i kv. 1+, 42 U i 1+/01. 5 kr 1939 R, NP. 12C, kv. 0/01. 5 kr 1944 Y, NP. 113, kv. 1/1+. Litt bølgete, men pen og tiltalende. 5 kr 1951 G, 52 I i kv. 1-, 57 F i kv kr 1951 H, NP. 13B, kv. 01. Svak loddrett midtbrett, men pen. 5 kr 1955 B60 G, 63 K i kv. 1+/01. Medfølger 4 blå 10 kr i brukskvalitet. 0 2-kr kr Norske sedler Rigsdaler og Specie F F Rd 1807, A69, i kv. 1-. Mindre rifter/flekker, sjelden. 5 Rd 1797, A49, i kv Rbd 1814 litra b, A74d, i kv. 1. Små rifter/flekker. 8 Rbs 1814, A85, i kv. 1/1-. Skitten. 16 Rbs 1814, A86, i kv Rbs 1814, A87, i kv. 1-. Skitten

14 10-kr Danske og utenlandske mynter Norden Danmark Christian III til Chr. VII F F kr kr F kr 1889 i kv. 1-/2, slitasjehull ved Oscar kr 1940Ø, 1941A, 1942C, 1943 E, 1944E. Fin, lott fem stk. i kv. 1, dels mot kr 1942 A, B, C i kv. ca kr 1947 E i kv kr 1950/73 x 12 (brune) i brukskvalitet, 10 kr blå 1975/83 x 10 i mest god kvalitet. Medfølger 2 slitte blå 5 kr 1956 og 62, + 12 slitte HV. 10 kr 1953 Y, /72 x 15 stk. i brukskvalitet. 10 kr 1958 N, NP. 24B, kv. 01/0. Svak flekk advers. 10 kr 1972 QÅ kv kr 1972 QÅ kv kr 1972 QÆ kv kr 1972 QD kv. 1-. R-seddel. 10 kr 1972 QE kv kr 1972 QK kv kr 1972 QL kv kr 1972 QN kv kr 1972 QO kv. 0/ kr 1972 QO kv. 0/ kr 1972 QS kv kr 1972 QU kv kr 1972 QV kv kr 1972 QW kv. 1, liten flekk oppe til høyre. 10 kr 1972 QW kv kr 1972 QY kv kr 1972 QZ kv kr 1973 AA-AÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1973 QF i kv 01, QL og QM i kv 1-, 79 HY i kv 1. erstatningssedler. 10 kr 1973/82, 30 stk. i brukskvalitet. 10 kr 1973/82, 30 stk. i brukskvalitet. 10 kr 1974 AA-AÅ komplett sett 28 stk. i brukskvalitet. 10 kr 1974 AA-AÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1975 AA-AÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1976 AA-AÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1977 AA-AÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1978 BA-BÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1979 BA-BÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1981 BA-BÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1982 BA-BÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1982 CA-CÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1983 CA-CÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! 10 kr 1984 CA-CÅ, komplett rekke, gode kvaliteter. Lavt utrop! Dukat/12 mark 1760 i kv sk 1661 og 62 fra DK i kv krone 1619 i kv 1. (84 II) 1 krone 1693 i kv 1. (138 I) 1 krone/4 mark 1620, H 106A i kv Spd MF, Altona i kv. 1/1+, medfølger 9 skillinger i perioden 1677/1807 i varierende kvalitet. 2 krone/viii marck 1675 græsbund i kv. 1/1-. (56 II) 2 marck 1666, bs. GK og Dominus Prouidebit i kv 1+. (36 I) 24 sk 1732, Sieg 3.2, H 6B, kv. 1/1-. GLÜCKSTADT. 2 skilling 1714, Sieg 54, Hede 59, kv. 1/1-, sjelden. 2 1/6 riksdaler 1808 i kv 01. Medfølger 1 krone/4 mark 1694 i kv. 1/1-, kraftig anhengspor på begge sider på advers. 1 Riksdaler 1813, på halsen IC, i kv. 1, 2 sk 1815, 1 sk 1872, 1/2 sk 1842 i VK. 1/3 Spd B MF, 4 sk 1729 og 2 sk 1 i kv. 1 til Spd B, MF i kv 1/1+. 1 Spd i kv. 1/1+. 1 Spd 1833 FF, Sieg 30.4, Hede 26D, kv. 1+/01, pen og tiltalende. 1 Spd i kv sk 1720, 21 x2 (12 H 49) 3 sk lybsk 1667 i kv. 1. (150.3) 16 sk 1814 i kv. 1, 1 sk 1818 x 2, i kv. 1- og 1. 2 øre 1874, 80, 86, 91, 94, 97, 99, i kv. ca sk 1856, 4 sk 1871 i kv 1+ og 0/01. TRONSKIFTESPECIE 1848 VS, Sieg 7, Hede 3, kv. 0/01. Meget smuk, medaljepregskarakter. REALISATION. Samling skillingsmønter fra 1og 1- tallet med mange forskellige og noget sølv, i alt 294 stk. 1 øre 1874, 80, 82, 83, 87, 88, 91, 97, 99 i VK. 1 øre 1876 i kv 1, noe grønnskjær fra plast. 5 øre 1874, 75, 84, 94, 98, 1902, 04, 06, 12, 17, 19 i kv. 1- til god øre 1923, kv øre 1874, 91, 99, 1903, 05, 07, 10, 14, 16, 18 i VK. 10 øre 1923 HCN i kv øre 1874, 91, 94, 1, 04, 05, 07, 13, 17 i VK. 1 kr 1875, 76, 92, 98, 1916 i 1- til 1. 1 kr 1892, kv. 0/01 meget smuk med begyndende regnbuepatina. 2 kr 1875 x 5, 76 x 4, 97, 1916 x 2 i 1- til kr 1873 kv kr 1874 kv kr 1874 kv kr 1877, kv. 1+, tiltalende. 10 kr 1877 kv kr 1890 kv kr 1898 kv. 1+/ kr 1 kv. 0/ kr 1 kv. 0/ kr 1 kv kr 1 kv. 1+/ kr 1908 kv. 0/ kr 1908 kv. 0/ kr 1908 kv. 0/ kr 1908 kv. 0/ kr 1908 kv. 0/ kr 1908 kv. 0/ kr 1908 kv. 0/ kr 1908 kv. 0/ kr 1908, kv. 1+, svagt pudset. 10 kr 1908 i kv kr 1908 kv. 0/ kr 1908 kv. 01, lite hakk. 10 kr 1908 kv kr 1908 kv kr 1908 kv. 1+, småriper. 10 kr 1909 kv. 0/ kr 1909 kv. 0/ kr 1909 kv. 0/ kr 1909 kv kr 1909 kv kr 1909 kv. 1+/ kr 1913 kv. 0/ kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1913 kv kr 1873 i gull, kv 01, kanthakk etter brosje?. 20 kr 1873 i kv. 0/ kr 1873 i kv. 0/ kr 1876 i kv. 0/ kr 1876 i kv. god kr 1890 i kv. 0/01. Danmark Frederik VI til Chr. IX F kr 701 -kr kr 1945 Z erstatning (8-million) i kv. 1+/01. SS-seddel. kr 1946 B kv. 1-. kr 1947 B kv. 1. kr 1947 B kv. 1-. kr 1948 B kv. 1. kr 1949 B kv. 1. kr 1950 B kv. 1+. kr 1954 C kv. 1+. kr 1954 Z erstatningsseddel (RR) i kv. 01. kr 1956 E kv. 1. kr 1958 F i kv. 1+. kr 1959 G kv. 1+. kr 1976 Z erstatning i kv. 1+. kr 1977 QG med brunt årstall og nr. Erstatningssedel i kv. 0. kr 1994 og 50 kr 1995 med sorte nummer i Siste utgave -forpakninger. Medfølger 10 kr x 7 moderne i brukskvalitet. 0 kr 1948 i kv 1+. kr 1970 A kv F Danmark årgangsmynter F kr 1916 A kv. 1-. S-seddel, signert H. V. Hansen. kr 1918 A kv. 1, SS-seddel. kr 1946 i kv. 1+. kr 1974 A i kv. 0/01. kr 1983 C i kv. 1/1-. Private betalingsmidler kr 1939 B kv kr 1942 C kv kr 1943 C kv. 1, liten rift på høyre midtbrett. 50 kr 1943 C kv kr 1943 C kv kr 1943 C kv kr 1944 C kv kr 1951 B, NP. 34B, kv. 1/ kr 1932 A i kv. 1/1+. kr 1943 C kv. 1. kr 1945 A i kv. god 01. kr 1945 A i kv. god 1+. kr 1945 A kv. 1, 1 mm rift midten oppe. kr 1945 A kv. 1. kr 1945 A kv F x 715 ARNE O. EIDE, Heskestad. Kpl. sett med 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre kredittmerker i kv. 0. EIDSBERG PROVIANTERINGSRAAD. 5 kroner blankett i kv. 0, oransje. K-GRUDES KONFEKSJONSFABRIKK A/S. 10 kr 1940 i kv. 0. Etterdatert seddel som må betraktes som blankett. R. K-GRUDES KONFEKSJONSFABRIKK A/S. 25 kr 1940 blankett i kv. 0/01. R. K-GRUDES KONFEKSJONSFABRIKK A/S. 25 kr 1940 i kv. 0. Etterdatert seddel som må betraktes som blankett. R. K-GRUDES KONFEKSJONSFABRIKK A/S. 5 kr 1940 i kv. 0. Trolig etterdatert seddel som må betraktes som blankett. R. POLARIS FABRIKKER. 25 kr 1940 blankett kv. 0/01. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1953/54 Serie Gg i kv. 1-. Svakt trykk på tekst over det store grønne 10 øre. Ingen rifter, SSS-seddel. VERDAL SAMVIRKELAG. 1 - en - øre, 2 - to - øre, 10, 25 og 50 øre, i god kvalitet. Seddelsamlinger sedler i perioden 1940/84 i brukskvalitet, nominal 510 kr. Medfølger 2 rammer, Norden Siste 10 kr og Thor Møhlen. Må sees. Lott 1 kr 1917 til 10 kr 1984 x 31 stk totalt (inkl. 23 stk. 10 kr blå), mest i brukskvalitet

15 kr 1908 i kv. 0/ kr 1908, kv. 1+/ kr 1908 i kv kr 1908 og 13 i gull, kv 0/ kr 1909 i kv. 0/ kr 1909 i kv. 0/ kr 1910, kv. 01. Flot, lidt minimale mrk. ved kanten. 20 kr 1910 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1912 i kv. 0/ kr 1913 i kv. 0/ kr 1913, kv kr 1913 i kv. 0/ kr 1913 i kv kr 1914 i kv. 0/ kr 1914 i kv. 0/ kr 1914, kv kr 1914 i kv kr 1914 i kv kr 1915 i kv. 0/ kr 1915 i kv. 0/ kr 1915 i kv. 0/ kr 1915 i kv. 0/ kr 1916 i kv. 01. Møntset 1975 fra DKM, flot stand. Møntset 1980 fra DKM, flot stand Svært pen lott med mange sølv minnemynter, flere i svært gode kvaliteter, totalt 34 minnemynter i forskjellige valører, samt en liten årgangssamling. Bør gjennomsees. Kongelige jubileumsmynter i album, 2 kr 1892, 1903, 06, 12, 23, 30 i kv.01 til 0/01, 2 kr 1937, 45, 53, 58, 60, 5 kr 1964, 10 kr 1967, 68, 72, kr 1990, 92, 95 x 2, 97, i kv. 0. Alt montert i myntbrev fra Nordfrim. 2 kr 1892, 1923, 37, 38, 5 kr 60, 64, 10 kr 67, 72 i god kv. 16 sk kr 1915 i kv. 1+, + noe smått på 2 albumark. Rester i konvolutt 0,5 kg. Vi nevner 8 sch. 1819, 4 sk 1783, 1854, 56, 69, 70, 71, 2 1/2 sch. 1809, 2 sk 1784, 1 kr 1915, da har vi nevnt de beste. Observert noe Vestindia + 1 kr 1931 og 10 kr 1968 i meget god kvalitet, resten i brukskvaliteter. Samling i album, ca. stk. i HB. Vi nevner 2 kr , 1923, 37, 25 øre 1907 og 11. Mest brukskvalitet. REALISATION. Stor rodekasse med danske årgangsmønter og lidt poletter, i alt 35.4 kg. 3 REALISATION. Samling årgangsmønter med alle før 1924 og mange fra Christian IX, indeholder 1 øre (219 stk.), 2 øre (298 stk.), 5 øre (42 stk.), 10 øre (58 stk.), 25 øre (27 stk.), mange forskellige årgange og gode årgange observeret, i alt 644 stk. Danmark samlinger og lotter Danmark årgangsmynter 827 Sverige rigsdaler 1777, SM. 44, kv. 1+/01, tiltalende myntglans Russia USA F F F F F rigsdaler 1826 CB, SM. 48, kv. 01, pen. 1 5 kr 1899 kv kr 1901 i gull, kv kr 1874 i gull og 2 kr 1897 i sølv kv kr 1874 kv. 0/ kr 1874 kv. 0/ kr 1874 kv kr 1874 kv kr 1874 kv. 1/ kr 1874 kv. 1/ kr 1876 (och) kv kr 1876 kv kr 1876 kv kr 1876 kv. 1/ kr 1876 kv kr 1883 kv. 0/ kr 1883 kv. 0/ kr 1894 kv kr 1895 i gull, kv kr 1895 kv. 0/ kr 1895 kv. 1+/01, riper. 10 kr 1901 i kv. 0/ kr 1901 kv. 0/ kr 1901 kv. 0/ kr 1901 kv. 0/ kr 1873 i gull, kv kr 1873 kv kr 1874 kv kr 1878 i kv kr 1884 i kv. 0/ kr 1889 i gull, kv 0/ kr 1898 i kv. 0/01, svært pen. 20 kr 1898 i kv. god 0/ kr 1898 kv. 0/ kr 1899 i kv. 0/ kr 1899 kv. 0/ kr 1901 kv Minnemynter i sølv. 2 kr 1897, 1921, 32, 38, 5 kr 1952, 66, 69, 10 kr 1972, 50 kr 1976, kr 1985 alle 3, 88, kr 1980, 83, 95, 99, 1, 03, 04, 05 begge, 06, 07, 08, alle i kapsler. Medfølger 50 kr 2 og 05 i Nordic Gold. Noe brukerspor før Nominal 3983 kr. 2 Stor samling med antall i sølv, vi nevner: 2 kr 1876, 77, 78, 92, 97, 97 jub., 1, 04, 07, 07 jub., 10, 12, 29 G, 38 jub. 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, kr 1935, 59, 66, kr kr antall av 1-kr, 50-ører og 25-ører + kobber. Samling i album som bør sees, varierende kvalitet. utto 2,5 kg. med vekt på eldre mynter i HB helt tilbake til 1-tallet, må sees. Minnemynter i sølv. 2 kr 1907, 5 kr 1935, 59, 66, 50 kr 1975, 76, kr 1983, 84, kr 1980, 1, 02, 03, i kapsler. Nominal 1117,-. Noen i brukskvalitet. Øvrig Norden rigsdaler 1821 CB, SM. 43, kv. 0/01. Enkelte minimale merker, meget pen, medaljepregskarakter F album. Vekt på Sverige og Norge, observert en del sølv på Sverige og noe i god kvalitet på Norge. Bør sees. DANSK VESTINDIA. 12 sk 1763, 20 cent 1862, 78, 10 cent 1859, 62, 78, 5 cent 1859, 3 cent 1859, 1 cent 1859, 60, 68, 5 bit/1 cent 1905, 2 sk 1847, 48, i kv. 1- til 1+. FINLAND. 10 markkaa, KM 8.2. Qual. 0/01. FINLAND. 2, 0.25 unse gull F LIVONIA & ESTONIA, 24 Kopecks 1757, KM 3, kv. 1/1-. (resale of item which fetched 3 NOK (+ comm) on former Skanfil auction) Nice collection with 13 different 5 kopeks in good qualities, 1759, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 and 78. Different types, several in good quality. 1 $ 1884 CC, KM 110, AU. 1 $ 1893 CC, KM 110, VG. 1 $ 1893, KM 110, VG. Low mintage. 1 $ 1895, KM 110, G. Low mintage. 1 $ 1879 S x 2, 81 S, 1921 D, 23, 26 S, 28 S + 35 stk. småvalører. Bl. kv. 1 $ 1896 O, 1921 S, 22, 84, 95, 1/2$ 1966, 1/4$ 1929, 1 dime 1892, i varierende kvalitet. Medfølger noe smått div. land. 1 $ x 16, 1/2 x 8, i ripete skrin. Dist. Samlerhuset. Mest moderne minnemynter i proof. 2 1/2 $ 1912, GOLD, KM. 128, kv. 1+/ $ 8 proof gullmynt i kapsel, fra settet The Golden Four distr. av Samlerhuset. 1 unse gull. USA. Premium Buffalo Gold set 5th Anniversary, inneholder 1 50 $ gullmynt proof 1 unse, en 1$ sølv med gullbelegg, og en gullbelagt Nickel, samt en Replica Buffalo Bank Note 1901 gullbelagt. Stor, pen samling med Morgandollars, perioden Komplett i kapsler, flere i gode kvaliteter, totalt 28 forskjellige mynter. Bør gjennomsees. Kommer pent oppsatt i skrin fra Samlerhuset, perm med sertifikater medfølger. 24 stk. 1 dollar både eldre fra 1920-tallet til moderne i treeske fra Samlerhuset, gjennomgående flott kval. SØLV. Treesken har diverse merker. Wild West sett, dist. Samlerhuset. 5$ 1880 i gull i kv. 1+, 1$ 1891 CC i kv. 1/1-, 1 dime Fra Mexico 8 reales 1887 i kv. 1. Morgendollarsett dist. Samlerhuset. 1$ 1881 S, 84 CC, 90, 1 O, 21 D i kv ca sølv minnemynter 1893/1988 div. kvaliteter. Dist. Samlerhuset. 1 BELGIA. Euro 2, proof gullmynt, halv unse gull. BELGIA. Euro 4, proof gullmynt, 0,4994 unse gull. BELGIUM. 10 cent 1855, KM. 2.1, qual. 1+, flan crack, very nice. ENGLAND. Crown 1673 i kv. 1/1+. EURO myntsett. Sølvsett med 11 proofmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. EUROMYNTER. Proof sølvmynter fra flere Euroland. Dist. av Samlerhuset. 12 stk. i treskrin. EUROsett proof sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. EUROsett proof sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. FRANKRIKE. 10 Euro 2, proof gullmynt, 0,2499 unse gull. FRANKRIKE. 10 Euro 4, proof gullmynt, 0,2499 unse gull. FRANKRIKE. 10 Euro 5, proof gullmynt, 0,2499 unse gull. FRANKRIKE. 10 Euro 6, proof gullmynt, 0,2499 unse gull. FRANKRIKE. 20 Franc 1807 A gullmynt kv. 1. FRANKRIKE. 20 Franc 1808 A gullmynt kv. 1. FRANKRIKE. 20 Franc 1851 A gullmynt kv. 1. FRANKRIKE. 20 Franc 1851 A gullmynt kv. 1+/01. FRANKRIKE. 20 Franc 1854 A gullmynt kv. 1. FRANKRIKE. 20 Franc 1868 A gullmynt kv. 1+/01. FRANKRIKE. 20 Franc 1896 A gullmynt kv. 1/1+. FRANKRIKE. 20 Franc 1897 A gullmynt kv. 1+. FRANKRIKE. 20 Franc 1910 gullmynt kv. 01. FRANKRIKE. Albertville 1992, 9 sølvmynter i skrin. GERMANY, PRUSSIA, 10 Mark 1888 kv. 01. GERMANY. ass jetons from the 1s. 2 different x6, Custos Urbis and Reche. Pfening, totally 12 pcs. Some spots, but high grades. HELLAS, OL i Athen 4, 24 sølvmynter, de fleste 10 Euro i proof, distribuert av Samlerhuset. HELLAS. euro 4, 0,3215 unse gull. ISLE OF MAN 3. The Lord of the Rings, sett med 5 x 1 crown + forgylt ring. Disse pene, men org.etuiet er heldefekt. Opplag 0 sett. Kostpris 4.-kr. ITALIA. 20 Euro 3, proof gullmynt, 6,45 gram 90% gull. 3 Mynter Europa 895 GRØNLAND 5 kr 1944, 1 kr 1926, 57, 60, 64, 50 øre 1926, 25 øre 1926 med og uten hull, i brukskvalitet. ISLAND 5 kr 1930, i kv 1+/01, lite kanthakk. Liten lott, vi nevner fra Danmark 2 sk 1778, 10 øre Fra Norge 1 kr 1913, 20 kr 2 i papp + myntbrev fra Kongsberg Fra Sverige flere sølvmynter. Alt i brukskvalitet så ta en titt. utto 1,3 kg

16 923 LUXEMBOURG. 5 Euro 3, proof gullmynt, 6, Romerske bronsemynter. Liten lott med romerske OL år , sett med dollar i gull 3 gram rent gull. bronsemynter fra den tidlige æraen, og frem til og 2 x 20 dollar i sølv, fra Australia MONACO. 20 Euro 2, proof gullmynt, 6,45 Markus Aurelius. Her finner du alt fra Quadrans til 1 OL år , sett med 0 drakmer 3 gram 90% gull. en stor sestertius. VK, fra 1- til 1+. i gull og 2 x drakmer i sølv, fra Grekenland 925 NEDERLAND. 10 Euro 2, proof gullmynt, 6, Romerske mynter, liten lott med ni ulike keisere gram, 90% gull. En sølvmynt og åtte i kobber/bronse. VK, fra 1 2 OL år , sett med franc i gull og NEDERLAND. 10 Euro 5, proof gullmynt, 1 til x franc i sølv, fra Frankrike ,1944 unse gull. 961 Romerske sølvmynter. To denarer, en 3 OL SALT LAKE CITY 2. Treskrin med 12 ulike 927 PORTUGAL. 8 Euro 3, proof gullmynt i 0 kolonidrakme, en siliqua og en republikansk sølvmynter i proofkv. fra div. land. tilknytning til Europamesterskapet i fotball, sestertius. VK. Geta, Trajan, Arkadius og 4 OL TORINO 6. Treskrin med 18 ulike 31,1 gram 91,6% gull. Republikken f.kr. sølvmynter i proofkv. fra div. land. 928 RUNDESETT 1724, bestående av 2 i gull, 7 i Senromerske mynter, 23 stk, ta en titt, her kan det 5 OL-mynter , 4 sølvmynter fra Bulgaria, sølv, 4 ukjent legering i varierende kvalitet. i være en del artig. China, Korea og New Zealand. Dist. Samlerhuset. pent skrin. 963 Tetradrakmer, liten samling med åtte egyptiske 6 RUNDESKATTEN. 1 Dukat gull 1724, samt 15 stk Samlerhusets samling Farvel til gammel valuta + tetradrakmer fra seks ulike romerske keisere. VK, 2 Stuvier, og 8 andre sølvmynter. Esken bærer nye Euro x 15 land i 2 album. men enkelte meget flotte eksemplarer. Fabelaktig preg av å ha ligget fuktig, myntene bærer noe preg 930 SPANIA. Euro 2, proof gullmynt, 13,8 0 start på dette samleområdet. av å ha ligget i havet. gram rent gull. 964 Tiberius e.kr. Denarius sølv, såkallt Tribute 7 SIERRA LEONE. $ 1997 proof, 1/5 oz gold, SPANIA. Euro 4, proof gullmynt, 0, Penny eller skattens mynt, kjent fra Bibelen. with 0.06 ct diamond. In small case. unse gull. Populær type, kvalitet nær 1+, advers skjevt 8 SKIPSVRAKMYNTER fra Sao José -forliset 0 preget. 932 SPANIA. Euro 5, proof gullmynt, 0, i 1622 med spanske 4 og 8 Reales i unse gull. 965 Valerian I, e.kr., Antonianus - sølv, Rev: flott eske, distribuert av Samlerhuset. Med Sol. Kv. 1+. Valerian var uheldig, og ble tatt til 933 STORBRITANNIA. The 5 United Kingdom 0 sertifikat. (utsalgspris 12) fange av Shapur I av Persia. Shapur benyttet Gold Proof Three-Coin Sovereign Collection, 9 SØR-AFRIKA. 8 Premium Krugerrand de 12 muligheten til å fornedre Valerian ved ulike No Tre gullmynter, totalvekt 27,94 gram Luxe set, nummer 047/, inneholder 1 oz, 1/2 anledninger. Den stakkars Valerian skal etter 22 K gull. oz, 1/4 oz og 1/10 oz gullmynt, totalt 1,85 unse sigende ha blitt benyttet til krakk/stige når Shapur gull, samt en sølvmynt med to diamanter på besteg hesten sin. 934 TYSKLAND og POLEN. 3 små album mynter inkl. noe Russland og 1 med sedler. Vekt på 1. og 2. verdenskrig med flere sølvmynter. Må sees. 935 TYSKLAND, VOM THALER ZUR MARK. 3 Historisk tysk sølvmyntsett, inneholder f.eks. SACHSEN reichstaler 1623, FRIESLAND rechthaler 1606, BAVARIA thaler 1771, PRUSSIA thaler 1772, PRUSSIA thaler 1861, PRUSSIA 5 mark 1901A, HAMBURG 5 mark 1908J, BAVARIA 3 mark 1909D, 5 mark 1928A (eik), 2 mark 1933A(Luther). I alt 12 mynter, utgitt av SAMLERHUSET, kapsel, i boks. Kostpris 12,- kr. 936 TYSKLAND. Euro 2, proof gullmynt, 3 halv unse gull. 937 ØSTERRIKE. 10 Corona 1897 kv ØSTERRIKE. 50 Euro 2, proof gullmynt, 10 gram 98,6% gull. Antikke mynter ulike keisere, med Marius. Samling med hele 24 ulike romerske keisere. Flott startsamling, den beste mynten er en sjelden Marius-antoninaner i god kvalitet. 940 Alexander den Store, f.kr., interessant kobbermynt kv. 1/1+. Medfølger noe slitt Æ 17 fra Athen. 941 Alexander den store, tetradrakme i sølv BC i kv 01, med garantibevis. F 942 Alexander III, f.kr. Tetradrakme sølv, Adv : Herakles, Rev : Zevs på trone med ørn. A1 monogram. kv. 01, 17,3 gram. 943 Antikk Hellas. Ionia - Lydia. 1/8 stater sølv, adv: Løve. Godt sentrert eksemplar, kv Antonius Pius, e.kr. Sestertius i bronse, kv. 1/ Augustus f.kr., Denarius i sølv. Adv : Augustus, Rev : Gaius og Lucius, kv Blandet lott med sølvmynt. Fire ulike sølvmynter fra antikken og fremover til 1238 AH. Inneholder bl.a. en flott dirham, en mynttype som ble brukt av vikingene. 947 Constantius II. Centenionalis - kobber. kv. 01, Flott mynt med nydelig overflate. 948 Fem store romerske bronsemynter, her finner du : Hadrian, Vespasian, Philip I, Antonius Pius og Claudius. Kvaliteten er noe svak, fra 1 til 1-, dog rimelig utrop. 949 Fin liten lott med ulike romerske keisere. Her finner du : Tetricus, Claudius II, Valerian II, Victorinus, Constantin den store (I) og Postamus. Fin startsamling i vk, fra 1 til Fønika. Shekel - sølv. Tyr. Mynten som tilskrives å ha vært typen Judas fikk i betaling for å angi Jesus. Adv : Mekart, Rev : Ørn. Kv Lysimachos, tetradrakme i sølv c.306-c.281 BC, portrett av Alexander den store med bukkehorn, i kv. 01, med garantibevis. 952 Marcus Antonius og Julius Caesar på hver sin side. Denarius i sølv fra 43 BC, i kv. 01, med garantbevis. 953 Marius 268 e.kr. Antonianus. Triveri, sjelden mynt. Kv 1+/ Markus Antonius. Legionsdenar sølv, Legion nr II. kv. 1+, grafitti i feltet over galleon. Adv : Galleon, Rev : Ørn mellom standarder. For spesielt intresserte kan vi nevne at denne karen rulla seg i halmen med Kleopatra. 955 Maxentius e.kr., Æ Follis kobber, Ostia. Rev: Fides. Utsøkt kvalitet, usirkulert. 956 Nerva e.kr. Denarius sølv, Rev : Libertas Publica. Flott eksemplar fra en noe uvanlig keiser. 957 Philip II, tetradrakme i sølv BC, portrett av Zeus iført laurbærkrans, i kv. 01, med garantibevis. 958 Romas mektige kvinner. Fire romerske mynter med portretter av Faustina JR, Sabina og Salonia. VK Mynter Hele Verden VERDENSKRIG. Ti minnemynter sølv/proof i kapsler i plastlommer, til 50-årsjub. for krigen Prima årssett, 1 mynt fra 1. til og med århundre, i flott skrin. Dist. Samlerhuset år med OL-mynter , totalt 20 2 sølvmynter. Dist. Samlerhuset. 969 ANNO DOMINI år med mynthistorie, 20 mynter i skrin, flere i sølv og 1 minimynt i gull. 970 AUSTRALIA. $ 10 Kookaburra oz., i kapsel. F 971 AUSTRALIA. $ 30 Kookaburra 1997, i etui AUSTRALIA. 30$ 1992, Kookaburra på 1 kg rent 0 sølv. Noe slitt og liten sprekk i kapsel. 973 AUSTRALIA. 30$ sølvmynt i proofkvalitet 3 på 1 kilo. 974 AUSTRALIA. Gold Nugget, $ 8 proof 0 gullmynt, 1 unse gull. 975 AUSTRALIA. OL Sydney. Sølvsett med 16 mynter i skrin. Dis. Samlerhuset. 976 AUSTRALIA. The 5 mini outback collection. 1$ proof sølvmynt, 5$ gullmynt 1/20 unse, 5$ platinamynt 1/20 unse. 977 BERMUDA. 9$ 1998 i proof. 978 CANADA. $ 9, sølvmynt i proofkvalitet 3 på 1 kilo. 979 CANADA. OL-1976, komplett sølvsett, 28 stk. 0 i skrin. 980 CANADA. OL-sett år $ 1992 i 0 gull + 15$ x 2 i sølv, i etui. 981 CANADA. Olympic Coins 1976, syv esker med 2 4 mynter i hver, 2 stk 10$ og 2 stk 5$, alle i sølv proof, samt en sølvmedalje med George Wallace. Totalt over 30 unse sølv. Eskene ser uåpnede ut. 982 CHINA. Yuan 8 proof gold coin, 1 oz 0 gold. 983 CHINA. Interesting collection of authentic old CASH-coins in old coin Storage. Probably all different types and many old labels from collector, totally 549 coins. BID!!! 984 CHINA. Lot with some 14 coins, incl. shoe, blade coin, emperor issues, etc. Looks exciting and needs viewing, sold as is. 985 COOK ISLAND. $ 1 Moby Dick, 2 kilo(!) 0 sølvmynt innrammet. Kun stk. preget, satt inn i et kuøye. 986 DE STORE OPPDAGERE. Minnemynter i sølv, 11 mynter i skrin. Dis. Samlerhuset. 987 ETIOPIA. 1 Birr 1892 kv. 1, renset. Stor, kjekk sølvmynt. KM# FN 50 år proof sølvmynter. Inkl. 50 kr Trygve Lie. Dist. Samlerhuset. 989 KINA, Den kinesiske kalenderen, sett med mynter distribuert av Den Norske Myntklubb i flott treskrin, medfølger ekthetssertifikat. Totalt 12 mynter. 990 LIBERIA. 10$ og 25$ 5, sølv og gullmynt (1/25 oz.) med ekte kull fra Titanic, i fint treskrin. 991 MEXICO 23 store sølvmynter fra 1863 til 1978, + 2 en del smått. Bør sees. 992 MEXICO. Bimetallmynter i gull og sølv, tre 0 stk proof fra 6, totalt 51 gram gull og 36 gram sølv. 993 MILLENIUM. Sett dist. av Samlerhuset. 22 mynter 2 og 5 medaljer i sølv fra div. land. 994 MILLENNIUM COLLECTION, 29 proof sølvmynter 0 fra div. land, i skrin. 995 NEWFOUNDLAND. 50 cent 1899 kv OL år Sølvsett med 10 proofmynter i skrin. 997 OL år , 10 stk. sølvmynter i ripete skrin. 998 OL år , sett med schilling i 3 gull og 2 x schilling i sølv, fra Østerrike OL år , sett med 175 dollar i gull og 2 x 15 dollar i sølv, fra Canada totalt 0,007 ct SØR-AFRIKA. Krugerrand 8, proof gullmynt, 1 unse gull. F 1011 SOUTH AFRICA. Krugerrand 1979, KM. 73, 1 ounce GOLD, qual. BU. 0 0 F 1012 SOUTH AFRICA. Krugerrand 1983, KM. 73, 1 0 ounce GOLD, qual. BU SYDNEY, 36 sølvmynter dra div. land i 0 ripete skrin. Dist. Samlerhuset SYDNEY-OL. Kpl. sett med 36 flotte 3 sølvmynter i treskrin THE ALLIED FORCES, Silver Proof Collection. Seks mynter i flott trekasse, historie medfølger WORLD WAR II. 24 proof sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset utto 33 kg, fordelt på 10 album med vekt på 2 Norden, resten av HV ligger i esker og poser. Må sees da det er en del i god kvalitet på Norge, og i sølv - mest svenske. Medfølger liten eske pins Ca. gram sølvmynter, mange med anm./ anheng og mange gamle (eldste fra 1608) album + poser, brutto 14.5 kg turist/ sjømannsmynter, observert noe sølv Noen norske og utenlandske mynter i et album + løst. Småspennende, med bl.a. litt sølv og mynter fra 1-tallet. Også en liten bunke sedler Ca. 225 mynter fra mange land, flere i sølv. Må inspiseres utto 5,4 kg turist/sjømannsmynter, mye Norden og noe svensk sølv som vanlig. Medfølger 5$ fra Australia i kapsel utto 18.9 kg. koffert, her er det bokser, glass og div. emballasje. Sannsynlig uten gull og sølv. Observert mye Norge. Må sees mynter, fra antikken til dagens. Bør sees myntsett/suvenirsett, inkl. Norge. Må sees da variasjonen er stor REALISASJON. FLYTTEKASSER og ESKE med mange album, alle mynter oppsatt i album og mange gode kvaliteter. Meget stor samling med mye fra Danmark og mange andre land, meget svensk sølv, må sees, i alt 47,3 + 23,9 kg REALISATION. Stor rodekasse med mønter fra hele verden i amunitionskasse, mange forskellige nationer samt noget sølv, VK, i alt 27.1 kg. 16

17 1028 REALISASJON. Samling med Euromynter, 1050 Koreamedaljen Meget pen medalje med det F 1077 NIDARØ 78. Meget sjelden gullmedalje, lagd av 0 sølvmedaljer fra Norge i Krig, diverse små originale opphenget, 33 mm. Innstiftet Tildelt DKM i opplag på 5 stk.! / Au, Ø 30 mm, utgivelser fra DNM og SH, noen av forpakningene 612 personer som tjenestegjorde minst 2 måneder 20 gram. Kun èn av medaljene ble delt ut av bærer preg av å ha ligget i fuktig garasje/fuglehus ved det norske feltsykehuset, NORMASH, i Korea. juryen under utstillingen, dette er en av de fire en stund Løve m/flagg-skilt, stor størrelse. 925 S og i restopplaget. emaljert, båret på jakken av nordmenn under 1078 NORGE 1 ÅR 1972 i gull (60 gr. 0.), oppl. 9 krigen i USA og Storbritannia, 44 x 40 mm. 1 stk. Se også objektnummer 1605! Sedler Norden/Hele Verden Norden 1029 SVERIGE. kroner 1916, Sieg U7, kv. 1, rustpletter fra 2 klips mm. Lite hull ved det ene, ellers pen SVERIGE. Stor samling fra 1873 til 1981, 1 kr til kr, totalt 147 sedler, inkl. 35 stk. med STJERNER. Alle kvaliteter så denne må sees. Europa 1031 Notgeld. Originalt album med ca. stk. i god kvalitet TYSKLAND. Ca. 625 Notgeld i god kvalitet, i slitt spesialalbum. x 1033 TYSKLAND. Parti med 150/160 sedler 1914/23 i eske, noen i antall. Var. kvalitet. Hele Verden 1034 CANADA. DOMINIAN of CANADA. 1 dollar 1898, Pick 24Ab, qual 1+, stained at the back, but nice CANADA. BANQUE du CANADA. 2 dollars 1935, Pick 41, qual 1/1+, a red line at the upper right, but nice USA. 20 DOLLAR 1929, NATIONAL CURRENCY. The first National Bank of Cadiz, OHIO, qual. 1/1-, a few pinholes and tears at the upper middel, low number Ca. stk. i alle kvaliteter og fra mange land. Medfølger noen rasjoneringskort fra Norge. Må sees. x 1038 Eske fra samlerrydding med anslagsvis over 150 sedler, fra mange land. Fra nyere, usirk., til mange eldre i meget var. kvaliteter. Bl.a. Asia og. Kolonier, virker litt småspennende Ca. 170 stk. i alle kvaliteter og fra mange land også noen like. Må sees Ca. stk. flere fra Norge og Tyskland. Svalbardrublene 1979, for og nevne noe. Må sees Ca. stk. stor spredning på land og i kvalitet. Må sees. Medaljer *) Utstykking av stor samling medaljer, merker, m.m. *) F 1042 Borgerdaadmedalje, miniatyr. Meget pen, For Borgerdaad, 1867 utgaven med vinger Edel Dåd, Kong Haakon VII, sølv. Innstiftet 1885 av Kong Oscar II. Pen medalje, kronen sølvloddet. Nytt oppheng/bånd For Edel Dåd, Forsvaret. Den minste utgaven, 30 mm, med originalt bånd/nål. Innstiftet 1982, ca 130 medaljer, tildelt med tilbakevirkende kraft fra Forsvarets 6 idrettsmedaljer. Det militære skyttermerke, Marsjmerke, Skimerke, Infanterimerke, Feltidrettsmerke, Femkampemerke. Ingen i sølv. Medaljene bæres ikke lenger i uniform Forsvarsmedaljer. De tre vernedyktighetsmedaljene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, Forsvarsmedaljen og Deltakermedaljen. Fin startpakke for medaljesamlere Fortjenstmedalje i sølv OG Norges Vel medalje til samme person. Meget pen KFM medalje i 998S tildelt 1980, 29 mm, og meget pen Norges Vel, tildelt 1962, begge til Odd Båsland. Begge i originaletui Fortjenstmedalje, Gull Haakon VII. Medalje i originalt fløyelsetui. 29 mm, tildelt Hjalmar Ruud Batt Vekt 17 gram / Au. Liten kv. bem på portrett. F 1049 KGL. NORSKE FORTJENSTORDEN. Kommandør med damesløyfe. Mål 62,5 x 62,5 mm. Ordenen ble innstiftet av Kong Olav Tildeles utlendinger og nordmenn i utlandet. Svært god stand F 1052 Malteserordenen, med damesløyfe (Dame of Malteserordenen). Meget sjelden orden, 925 S forgylt, 52 x 83 mm. Medlemsskapet i ordenen er i prinsippet forbeholdt adelsskapet, men det ble gjort et unntak i land som Norge og USA. En norsk kvinne er Dame of Malteserordenen Norges Skytterforbunds Hederstegn i gull. Utgaven er etter 1953 utgaven, forgylt/emaljert. 46 x 46 mm, hederstegnet ble innstiftet i Ca. 80 hederstegn av denne type er tildelt Norsk Aeroklubbs Hederstegn i gull. Forgylt sølv, 30 mm, typen etter Norsk Rederiforbunds Gullmedalje. Medaljen med båndstripe, innstiftet Tildeles for 30 års tjeneste. 18 K gull, vekt 11,3 gram. 27 mm NS Tapper & Tro 1941 Ridder 1. klasse. Originalt meget pent kors 43 x 43 mm, med to originalt påloddede festepinner NS Tapper & Tro 1941 Ridder 2. klasse. Originalt meget pent kors 43 x 43 mm, med originalt 13 cm silkebånd NS Tapper & Tro 1943 Politisk utgave. NS-medalje, beregnet for tildeling for politisk verv, men aldri utdelt. 43 x 43 mm, originalt bånd Røde Kors Hjelpekors Fortjenstmedalje. Medaljen, som er i sølv og emalje, måler 31 mm. Den ble innstiftet i 1949, og tildeles som påskjønnelse for langvarig og betydningsfull arbeide i hjelpekorpsene ST. OLAV. Miniatyr i gull, ca 1870, meget sjelden miniatyrutgave, 17 x 25 mm. F 1061 ST. OLAV. Miniatyr i sølv, 1960, meget sjelden miniatyrutgave, 16,5 x 27,5 mm. Norske medaljer *) 1062 AKERSHUS. Medalje 1 kg. rent sølv - Akershus festning år ALT FOR NORGE. Samling i pent treskrin med gullbelagte medaljer, totalt 18 stk., medfølger også masse informasjonsskriv i egen skinnperm. Høy kostpris. F 1064 CATHARINÆ ANGELL, 1788, Galster 497, opprinnelig preget 40 stk. Pen medalje, ex Per Hansen. Karen Angell ( ) var gift med en artig myntsamler ved navn P.F.Suhm. Medaljør Daniel Jensen Adzer produserte denne medaljen. Andre myntsamlere burde også lage medaljer av sine kjære mener Myge De som ga oss Selvstendigheten, stor sølvmedalje på 155 gr fra 5. Dist. Samlerhuset i skinnfutural. Kostpris 3, DET NORSKE KRONEMYNT 125 år. Kopier av alle Oscar-myntene sølv, 10 og 20 kr 24 karat gullbelagt, i pent skrin. Dist. Samlerhuset FORTJENSTMEDALJE i sølv og Norges Vel, Olav V. Begge medaljene, med samme navn; Svanhild Hansen, signert Kong Olav V 1972, m/innrammet diplom. F 1068 FRIMURERMEDALJE. Medalje med teksten Den Norske Frimurerordens Stormester Jacob Hvinden Haug rundt, med portrett av Hvinden Haug i midten. På revers Til minne om ordenens gjenreisning fra takknemlige embedsbrødre rundt og den Norske Frimurerordens våpenskjold i midten. Kobber, Ø = 5,5 cm, i meget god stand Gravør H. Rui, samling med en del blyavslag, flere daterte, i papirkonvolutter, gitt til Per Hansen. Medfølger også et par medaljer, f.eks. Oslo RaseKatt Klubb. Totalt 10 stk KASTEMYNT ved Carl XIV Johans kroning i Trondheim 1818, Ø-29 mm medalje i sølv, kv KONG OLAVS Minnesett medaljer i sølv, 1 av disse gullbelagt i treskrin. (opplag 0) 1072 KONGEHUSET ÅR. Treskrin fra SH/DNM med 9 små gullmedaljer à 3 g i 14 k belagt m/24 k. Medfølger garantibevis KONGENS FORTJENSTMEDALJE i sølv, Olav V, samt FORTJENSTMEDALJE i sølv For lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Begge med bånd og tildelt K. Johnsen i 1980 og KRIGSMEDALJEN 1979 m/diplom, innrammet. Tildelt Theodor Kristian Jensen, 3. oktober 1979, signert (trykket) Kong Olav, Odvar Nordli og Hallvard Bakke KRIGSMEDALJEN i bronse med bånd. Haakon VIIs portrett og Alt for Norge på den ene siden. I original eske fra Tostrup KRONINGSMEDALJEN I sølv. Med Kong Haakon VII og Dronning Maud på forside vendt mot høyre. På reversen har den datering med riksløven og kongevåpenet. Den har krone med hempe. Med bånd med gul stripe på sidene og en smal hvit stripe innenfor. Designet av Throndsen, navnet hans står også til venstre på forside. Ø=29 mm. I slitt original eske. Sjelden NORGE 1 år, 2 stk. i sølv, 4 store i bronse, og 1 liten i bronse. Alle i originalesker NORGE I KRIG. 35 ulike sølvmedaljer i proofkv. i treskrin, dist. Samlerhuset NORGE I KRIG. 36 sølvmedaljer i skrin fra Samlerhuset. Historisk dokumentasjon i 2 permer medfølger NORGE I KRIG. 36 sølvmedaljer i skrin. Dist. Samlerhuset NORGES SELVSTENDIGHET ÅR. Nypregninger av unionsmedaljer fra 1905/06 i sølv, belagt med gull. 6 stk. + sølvbarre NORGES SØLVSKATT. 24 stk. i 2 stk. OL-kassetter. Dist. Samlerhuset NORGES SØLVSKATT. 24 stk. i skrin. Dist. Samlerhuset NORGES STATSMINISTRE. Påbegynt samling med 10 forskjellige sølvmedaljer i flott alb. med ekthetsbevis og faksimiler fra SH OSLO år. 12 sølvmedaljer. Dist. Samlerhuset OSLO Daler 2 i 14 karat gull og sølv. Til minne om OL 1952 i etui. Opplag sett. Dist. Samlerhuset. F 1089 OSLO SPORVEIER. TJENESTEMERKE med solkorset, i sink, 50 mm Ø, registrert som NP 21.14, kv store sølvmedaljer fra forskjellige serier, i BEBA myntskap. Medfølger noe smått Lott Samlerhus-medaljer: 3 gullforgylte og 16 div. i sølv fra flere serier. Skade på noe kapsler, + slitt skrin Påbegynt samling m/3 ulike Norske gullfrimerker (gullbelagt 925s), en sølvmedalje fra Norges mynthistorie, Rally Norway-sølvmedalje i hjul-etui m/løst lokk, samt en Ole Bull-medalje i uedelt metall i Sandhillkassett. Utenlandske medaljer *) 1093 CHINA. 25th. Aniversary of the Issuance of China PANDA Commemorative Silver Coins. Great complete collection of 3 Yuan , KM to 1788, PROOF, 1/4 ounce o999 Silver, with certificate from The Peoples Bank of China and in very nice Box. Totally 25 pcs CHINA. 29th. Summer Olymics Beijing 8. Riding and Rowing. Yuan 8, KM. 1695, PROOF, gr. o999 Silver, Ø mm with certificate from Mønthuset Danmark, in capsule and very nice box CHINA. Multicoloured Medal set The 29th. Olympics in Beijing 8, One World - One Dream - o999 Silver, weight less than indicated, PROOF, Ø 40 mm. Case with 14 pictograms, with certificates, in capsules and nice decorated wooden box, totally 38 pcs DANMARK. GULDMEDALJE, Husk dem som ofrede sig - Og den har Tysken haanet og traadt den under fod, 17.6 gr. 18 karat, ø 35 mm. kv. 1+, sjælden DANMARK. Nordisk andvæsen Flott sølvmedalje med ø = 43 mm og vekt = 43 g, i original eske fra A. Dragsted. Kv. 0/01. F 1098 DANMARK. REFORMATIONSFESTEN 1717 (Rev. Luther og Bugenhagen), Galster 311. Medaljør : Peter Berg. Preget 50 stk., pen medalje, ex. Per Hansen, utfra etikett kan vi lese at den stammer fra Ragoczy I 1959 lot EUROPEISKE KONGEHUS. 12 sølvmedaljer i skrin. Medfølger perm med dokumentasjon. Dist. Samlerhuset. 1 EUROPEISKE KONGEHUS. 24 store sølvmedaljer i noe slitt treskrin. Dist. Samlerhuset EUROPEISKE KONGEHUS. Samling med 10 ulike fra større serier - kapsler, med ekthetsbevis i perm samt skrin med 10 ulike i denne serien, med ekthetsbevis EUROPEISKE KONGEHUS. Samling med 17 sølvmedaljer. Dist. Samlerhuset NORDSTJÄRNEN ORDENEN. Flott svensk medalje, Malteser-kors med hvit og blå emalje, svensk krone på toppen og forgylt. Med sort bånd. Stjernen er 4 x 6 cm. Medfølger en svensk miniatyr medalje RØDE KORS MEDALJE. Østerrisk æresmedalje fra Flott emaljert medalje med litt slitasje. 4 x 5 cm

18 1105 RØDE KORS MEDALJE. Tysk medalje fra 1167 LIGHTERE. Lott 54 stk. Nyere og eldre. Noen Diverse Med bånd. Emaljert begge sider. 4,5 Ronson. Alle ser ut til å være i bra stand. x 4,5 cm. Telekort *) 1168 LOKALHISTORIE Møre og Romsdal SVERIGE. Kjempesamling idrettsmedaljer, nåler, ukte Telekort *) PELSDYRNÆRING. Uvanlig samling med div. plaketter. Denne må inspiseres Eske med overveiende norske, vanlig telekort. dokumenter, priser, reklame og brevinnhold Myntbrev/Minnebrev Vi antar ca. 1/1 kort i pakket eske. a 46. Ca. 20 enheter. variasjon LUFTGEVÆR. Flott nesten ubrukt luftgevær, ikke Norske mynt-/minnebrev 1138 Eske med ymse typer kort, vesentlig utenlandsk, merket. Meget god stand Bergen Mynt og Seddel nr (inkl. da 11a til med prepaid, kontantkort, regulære, i salig kaos NISSE. Stor fin nisse i keramikk. H=37 cm. 11d) i album med kassett. Rundt/over kort? 1171 NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING x 1108 Bergen Mynt og Seddel 1/39. Nær komplett, minus 1 Uvanlig JURY-knapp. Flott emaljert knapp fra nr. 38, ett telekortbrev kommer i tillegg. God kval. Ubrukte Telekort *) David Andersen. Ø=2,5 cm. x 1109 Samlerhuset nr. 1. Gorbatsjovbrevet uten 1139 Lott ca. fra blå fiskebein til slutten, inkl NORTH NORWAY. where night takes a holiday. albumark. P-kortene, stor kostpris. Medfølger ca. 225 brukte Stor turistreklame plakat med samegutt, ant. fra fra nr. 6. og mappen Sære samtaler, 1110 Samlerhuset nr i album, prima stand, nr Ill. av Yran. Ca. 61 x 96 cm. Tapet rundt 13 og 14 har liten bulk i bakarket. Utenlandske Telekort *) kant opp på plate. Bør hentes hos Skanfil Samlerhuset nr. 2. Olav V uten albumark. God kv DANMARK. Større parti med ca. 2 fra først 1173 OM POTETS-BILLEN. Plakat Utfærdiget efter 1112 Samlerhuset nr. 3-5, 8-60, 62, 71, 79, 107, i 90-erne: 20, 50 og kr. sorteret op i serier Foranstaltning for Det Indre. Håndsignert og stappede album med Kongelige i samme periode i større diplomatkuffert. datert Nevlunghavn 4de september Ca. Medfølger noe div. spesialiteter fra samme. 60 x 46 cm. Diverse samlegjenstander *) x 1113 Samlerhuset nr. 3/20. Album med 3-4, 7-16, 18 x2, 1174 PARAPLYSTATIV. Antikt. Fint stativ i tre med malt 20, samt senere 26 og 58. God kvalitet. Diverse *) dekor. Ø=26 cm og H=51 cm. x 1114 Samlerhuset nr Kpl. sekvens i album, inkl ALT FOR NORGE. Stort, fint jakkemerke med 1175 PERLEARBEID. Lott på ca. 15 stk. arbeid samt de gode 7, 9, 20. God kvalitet, et par plastlommer riksvåpenet, krans rundt og Alt for Norge under. I div. annet, bla. et flott par dukke skinnstøvler er dog løse. I tillegg tomme ark for nr. 1 og 2. messing. Ca. 5,5 x 6 cm. H=7,5 cm. x 1115 Samlerhuset nr i tre album, inkl. de gode BARNEVOGN. Meget gammel fin barnevogn PILSPISSER (for blåserør). Nær antikk boks med og 20. Medf. nr. 86, god kval. Ca. 1. Merket Frankonia Maskinhuset åtte pilspisser innsatt med GIFT i nål, anskaffet 1116 Samlerhuset nr , 24, 40-63, 2 av 43, noen 1 Indeh: Thorvald Veire edgaten 9 Stavanger i Sør-Amerika for mange tiår siden. Merket før nr. 40 med småskader på bakark. på messingskilt. Med porselens håndtak, tunne meget giftig. Bak pålimt norsk konvolutt som jernhjul med gummi på. Noe slitasje. MÅ HENTES har inneholdt dokument vedr. objektet, men dette 1117 Samlerhuset nr. 20 x 2 stk. + kongelig Harald 60 HOS SKANFIL OSLO. dessverre forlagt av innl. LIMIT! år. Totalt 3 stk med 50 kr FN 1995! 1143 BERETTA. Flott nesten ubrukt luftpistol i original 1177 POLITI HØYLUE. Flott høylue med originalt x 1118 Samlerhuset nr Kpl. sekvens i 2 album. 1 koffert. Med sikte. Meget god stand. luemerke i topp stand. Merket Politiindentanturen Mye sølv i nyere del, inkl. Nobel proof i nr. 64. God kval BERGMANNEN. Suvenir i plast fra Kongsberg Oslo inni. med en liten sølvstuff ved føttene (sølvstuffen 1178 POLITI HØYLUE. Flott høylue uten luemerke i bra 1119 Samlerhuset nr og 65. I album med kassett. er løs). Langs basen står det Kongsberg 1623 stand. Merket Politiindentanturen Oslo inni. x 1120 Samlerhuset nr. 71/93. Kpl. minus 88. Bl.a. fire Sølvverk Bergmannen. H=14,5 cm POLITIMERKER. Lott 10 merker med riksløven i brev med kr hundreårsmynter, samt en del 1145 BORDFLAGGSTANG. Høy fin stang i messing messing. 2,5 x 5 cm. annet sølv også. med gutt som holder stangen. H=80 cm SABEL. Fin sabel ant. fra Østen, L=82 cm. Noe 1121 Samlerhusets gullmyntbrev, OL år Athen BRANNHJELM. ukt gammel tysk hjelm komplett slitasje. Se bilde. Atlanta, kostpris 4,-. med visir, innerhjelm og skinn i nakke. En del 1181 SABEL. Flott sabel med balg. Merket J. E. x 1122 Samlerhusets kongelige, 10 litt bedre. Delsamling brukt. Bleckmann Solingen på ene side og kyrillisk skrift med norske monarker, alle med medaljer i sølv BRANNPISTOL. Til brannslukking, pistolen i på den andre. Bladet med dekor. L=92 cm. Utgitt 4/05. enden av brannslangen. I messing, merket D SIGNETRING. Ant tall. Med initialene Samlerhusets kongelige. Ca. 20 stk., flest fra SH Hald & co Stockholm. L=66 cm. GMS ant. fra Hardanger. på alb.ark, men også enkelte andre løst CROSMAN VIGILANTE. Tønnerevolver. Flott lite 1183 SKILT. Emaljeskilt fra Cathrineholm Damer. Ca. x 1124 Samlerhusets kongelige. Dublettparti i eske, totalt 1 brukt luftpistol i original koffert x6 cm. Små anm. ca. 70 brev, med bl.a. høy representasjon av det 1149 EIDSFOSS VERK. Fin ovnsdør med riksvåpenet. britiske kongehuset. Vi ser noe sølv, inkl. den 1184 SKILT. Emaljeskilt fra Cathrineholm Herrer. Ca. 39 x 21 cm. Døren er reparert etter skade og er gode 50 kr proofmynten Norge God kvalitet, x6 cm. Små anm. klinket på bakside. medfølger et par tomme album i myntbrevstørrelse SKILT. Emaljeskilt fra Cathrineholm Toalett. Ca EMALJESKILT. KASSE fra ca tallet x6 cm. Meget pent. 30x20 cm. Meget pen stand Samlerhusets myntbrev. Starter fra nr. 3 og utover, SKILT. Gammelt blikkskilt. Betling (tigging) og salg men en del av de sjeldne, som nr 9 og FILMSTJERNER. Tre scrapbooker med mer enn ved døren forbutt. 6x4 cm. Nokså slitt. mangler. Utover i samlingen dukker det derimot sider med kort og bilder utklipt fra ukeblader 1187 SKILT. Lott tre skilt. Ett nyere Spytning i Trappen opp flere spennende, som f.eks. Hamsun og magasiner. med filmstjerner og popstjerner Forbudt 21x5 cm, et eldre emaljeskilt Ut, 8x3 kr proof, samt Ski-VM og Norges Idrettsforbund. inkludert. Fra 50-tallet. Medfølger en scrapbook fra cm og et tysk emaljeskilt Doppel Eiche, 10x6 Kjekk samling i 7 album, bør sees, en del nyere Norge/Danmark/Sverige-ferie. cm. a stand. brev med lave opplag FLINTLÅSPISTOL. Liten fin pistol med to løp, ant. x 1126 Varioalbum med drøyt 40 utenlandske myntbrev, inkl. noe Oversjø 1994/. God kvalitet, en del England og britisk Europa. Ser bl.a. britisk brev med frimerke 10 itannia (1993). Rekvisita numismatikk *) 1127 Meget flotte myntbakker Münzmeister (med nøkler). Forskjellige romstørrelser, mange justeringsmuligheter, mye tilbehør, stort sett det hele som nytt. I alt 34 bakker m.m. (1 1/2 flyttekasse), bør ses REALISATION. Samling album og store og små esker i fylt flyttekasse SPAREBØSSE. Buss med reklame for BP cm. lengde. Uvanlig? Litteratur 1130 Nationalbankens Historie samt af Axel Rubow. 2 originale helbind med topguldsnit, med 30 indklæbede faksimile tryk af de i perioden udsendte sedler, brugte men pene, i alt 2 bind Norges Mynter x4 i vk, samt Bjørn R. Rønning, Norges mynter , to utgaver, en innbundet, en i paperback, kjekke bøker å ha i det numismatiske biblioteket Norges Mynter , den grønne bibelen, god stand RØNNING, BJØRN R. Norges mynter (Universitetsforlaget 1971), svært god stand RØNNING, BJØRN R. Norges mynter etter 1874 (Universitetsforlaget 1972), svært god stand Samling med litteratur etter samleropphør. En del litteratur rundt antikk mynt, f.eks. Greek Coins 1 og 2, Roman Coins (2 stk), samt en del annet. Totalt 11 verk Stor, tung kasse med mange titalls bøker/kataloger som omhandler numismatikk, en god samling med Siegkataloger, Norges Mynter, medaljekataloger og mye mye mer, fortjener et godt gjennomsyn, her er mye kjekt for enhver samler av mynt som leter etter god litteratur engelsk. Med dekor. L=21 cm FOTBALLKORT. Engelske fotballkort, to øverste divisjoner, 1990/ /92 + Scottish Fotball. 742 forskjellige stk. + noen dubletter. Fin stand, ligger i perm FRIMURERGLASS. Stort flott glass med god dekor. H=18,5 cm FRIMURERI. Gammelt skinnetui med div. saker fra dansk frimurer. Bl.a. forkle med påsydd vinkelhake og tre rosetter, hansker, ordensbånd, tre medaljer, anheng med murerskje. Uvanlig lott GAGARIN, JURIJ Fin lott med autograf på bilde, med personlig hilsen og en byste i keramikk. Bildet er 12 x 17 cm og bystens H=21 cm. Medfølger en veldig morsom modell av Sputnik i plast og metall, med spilledåse som ikke virker, H=15 cm HARDANGERBUNAD. Lott. En kvinnedrakt, to jentedrakter, en brystduk m.m. Kun bluse til den ene jentedrakten. Noe sølv på et breiband. Se bilder HAVFRUA. Utskåret i stor ravbit. Med fisker. Biten er ca. 5 x 4 x 10 cm. Se bilde KAFFEBRYGGER. Gammel fin modell. Meget spesiell modell kalt sifong. H=46 cm KNAPPER. Lott på over knapper, eldre og noe nyere. De fleste eldre bl.a. fra 1920-tallet. Medfølger en god del trådsneller. Fin lott KRAKK. Liten krakk, ant. mod. brukt av selger fra møbelhandler. Senere trekk. 36 x 20 x 20 cm KRISA. Den første(?) tapedispenseren, mrk. Rasch & Co AS, Postboks 96, Oslo. Raritet KUBBESTOLER. Lott på to små rosemalte kubbestoler sans. tidlig 1-tall. H hhv. 21 og 24 cm LANDHANDLERUTSTYR. Gedigen amerikansk kaffekvern for landhandler, 55 cm høy. Mrk. MIC & Co Enterprises, Philadelphia, USA. Patent July Med to hjul. Emballasjetillegg kr. ved forsendelse LANGHØVLER. Tre spesielle høvler (rubank), den ene hele 81 cm, en til å lage falser og en ansatt sveitsisk. De to siste ca. 58/59 cm LIEBIG-KORT (Italia). Originalt album med 40 serier av 6 ulike kort + 15 løse. Fine motiver: Planter, dyr, krig, historie, steder, romfart, fly, våpen, folkedrakter, m.m. Ca. stk. til sammen. Reparert rygg SKILT. Morsomt blikkskilt for toaletter. Regler for vannklosetter fra firma Albert Furulund, Oslo. 17x9 cm. Små anm SKILT. To små emaljeskilt: VÆRKTØJ 12x3 cm og Trykk, 8x4 cm. Noe anm SKRIVESTELL. Fint skrivestell i blikk, med dame som sitter i midten med penn i hånden. Mangler glass til blekk og sand-hus. Ant. prod. av Kaisertinn. 34 x 19 x 21 cm SMITH AND WESSON. Mod tønnerevolver. Nesten ubrukt luftpistol i original koffert SOGNELAGET. Formannsklubbe fra Tostrup med sølvbeslag med innskripsjon Sognelaget mars-1954 tidlegare formenn. L=18 cm. Kommer i original eske SOVJETISK PROPAGANDAPLAKAT. Fra ca. 1979, ca. 64 x 95 cm SPASERSTOKK. Flott stokk med håndtak formet som hestehode med rytter bak i sølv. Veldig fin. L=94 cm SVERD. Stort flott fantasisverd fra Agora gifthouse i Sverige. Montert på treplate. Rustfritt stål. L=79 cm TINNSKJE. Som skal være funnet i Holland. Skal være fra 1-tallet. L=17,5 cm TOTENSCHLÄGER. Gammel totenschläger med tre ledd. L=38 cm TURISTFORENINGEN. Lott 2 knapper og to nåler. En knapp i porselen, en nål og en knapp fra Tostrup. Se bilde VEKT fra A. P. FOSS A/S KRISTIANIA, i støpejern med lodd og skala i messing. Lovlig opp til 20 kg. H=68 cm. Med marmorplate. Usedvanlig fin. 1 VEKT. Stor flott og tung vekt i jern merket Herb. Hafström Helsingborg. H=82 cm. Medfølger 11 lodd 1 hg-2 kilo WALTHER CP88. Flott nesten ubrukt luftpistol i original veske WALTHER PISTOL. Kal 9 mm merket 4/ Pistolen er plombert Lott 84 div. merker, luemerker, polletter, medaljer m.m. Noen i sølv. Se bilder, et fint utvalg Nåler, pins, medaljer, defekte klokker, i liten eske. Denne må sees Rotelott. Liten veldig morsom rotelott med mye smått. Mye morsomt og interessant, alle typer objekter. Se bilder.

19 Aksjebrev *) F A.S TANANGER BILSELSKAP, SOLA desember Lott to brev Begge pål. kr. Nr. 137 og 150. Kun små bretter, samt en liten rift på 0,5 cm på nr Kv. 1/2. Pene AKERSHUS SOCIAL-DEMOKRAT. Lillestrøm 1914, pål. kr 10 (nr. 188). ettet på midten. Meget sjeldent HAUGESUNDS DAMPSKIBSSELSKAB. Haugesund Pål. kr. No Kv. 1. Meget dekorativt med logo av skip. Kuponger STAVANGER BUSS-SELSKAP A.S. 1. juli Lott 6 brev. Alle pål. kr. Nr Kv. 1. Svært pene eksemplarer. Antikviteter *) 1210 KJENGE. Liten kjenge ant. tidlig 1-tall. Drik lystig broder thi ølet er fundet. Ca. 24 x 13 x 12 cm TINE fra TRØNDELAG 1825, 19x13x9 cm. Noen bruksspor. Autografer *) 1212 ARMSTRONG, LOUIS. Original signatur på bladside fra notisblokk AUKRUST, KJELL. med hilsen fra Kjell Aukrust i Flåklypa Tidende fra 1970 (1. opplag). Med 3 uvanlige stempler. Et rundt med Christiania Mark & soppkontroll, et med Slidre Dampysteri og et Solan -stempel BEGIN, MENACHEM ( ). Israelsk politiker. Signert fotografi + hilsen og konv. fra Statsministerens kontor BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Original signatur på baksiden av fransk brevkort Paris BOJER, JOHAN. Sign. på brevark, konv. følger med BOJER, JOHAN. Sign. på brevkort CARL JOHAN Svensk og Norsk konge. Vielses-brev på 2 s. Wi Carl Johan, af Guds Naade til Sverige og Norge, de Gothers og Wenders, Gjøre vitterlig... Efter Hans Majestæts Kongens naadigste Befaling. Håndsignert også Wedel Jarlsberg og datert Christiania 27 juni Ca. 20 x 30 cm DIRK PASSER & KJELD PETERSEN. Original signaturer på bladside med klipp av komikerparet fra ABC-revyen Tivoli DRONNING MARGRETHE. Original signatur håndskrevet julekort med monogram på forsiden og innsatt foto av den unge royale familie i grønlandsdrakter FYRST RAINIER av Monaco (1923-5). Signert fotografi. Medfølger svarkonvolutten fra FYRSTINNE GRACE av Monaco ( ). Gift med Rainier III av Monaco. Signert fotografi. Medfølger svarkonvolutten fra GARBORG, ARNE Norsk forfatter. Lite takkekort, ikke datert GJESTEBOK. For Oda og Wilfred Andersens bosatt i Vesterlien øttum. Perioden 16/ / Med bidrag av mange kjente personer i sin tid. Bl.a. Tancred (Ibsen), Tor Jonson, Lillebil (Ibsen), Preben Munthe, Lise Børsum, Edith Ranum mfl. Boken er ganske slitt med bruksspor og noen utrevne blad HAAKON VII Diplom. Vi Haakon Norges Konge kunngjør at Vi har gitt Krigsmedaljen post mortem... for fortjenester av Fedrelandet under krig. Oslo 24 mai Også sign. av Einar Gerhardsen og Lars Evensen. Medfølger fotografi av mottaker og Statutter for Krigsmedaljen INGSTAD, HELGE. Hilsen datert 17/10-43 på tittelbladet i boken Klondyke Bill fra Slitt bok JORDAN, SVERRE Norsk komponist, pianiat og dirigent. Håndskrevet brev på 4 s til Herr Grønvold datert Dr. Holms Hotel Gjeilo pr. Bergensbanen 18 juli JØRGENSEN, ANKER. Danmarks Statsminister i fem perioder mellom Signert kort fra Statsministerens kontor + bilde. Medfølger svarkonv. fra KARL XII Håndskrevet brev på 4 s. 3 Signert og datert Carolus Bender 1 juli Tapet i rygg. Meget uvanlig KAVLI, ARNE. Uvanlig storformat postkort med maleren Arne Kavli i atelieet sitt i ferd med å male et kjempestort bilde fra Aalesund. Sendt fra Danmark til Norge Med hilsen underskrevet Hilsen fra Else Sofie Arne KEKKONEN, URO. (1-1986). Finlands president svarkonvolutten fra KONG OLAV. Signert brev på 2 sider fra daværende Kronprins Olav datert Skrevet til den som passer sommerstedet Bloksberg på Hankø med takk for svar på forrige brev (som vi også har på denne auksjonen) og om påsken. Datert 16 mars Kommer i original konvolutt KONG OLAV. Signert brev på 4 sider fra daværende Kronprins Olav datert Skrevet til den som ant. passer sommerstedet Bloksberg og båtene på Hankø. Det skrives om bestilling av deler til båt, et englandsbesk og mulig tur til Bloksberg påsken Datert 10 februar LIE, JONAS. Original signatur på baksiden av tysk brevkort Paris MATHISEN, OSCAR. Flott objekt med hans signatur, sammen tre andre skøyteløpere på postkort fra Finland I tillegg medfølger to postkort med skøytemotiver, derav det ene med samme O. Mathesien. Kortet påtrykt Hans Erichsen Sportsforrening, Kristiania, som er samme som har mottatt det første kortet. Kortene ca. kv. 2 eller noe bedre MICHELSEN, CHRISTIAN Statsminister Takkebrev på en side til Amtmann Larsen Stavanger datert x 1237 MINISTRE (Norge, ves. Ap). Lott med 17 foto og kort med signaturer (vanskelig å bedømme andel trykte vs. originale). Bl.a. Gro, Grete Berget, Åse Kleveland, Torbjørn Berntsen, Kjell Borgen, Kari Gjesteby, m.m NANSEN, FRIDTJOF Håndskrevet brev på 2 s. Sign. og datert 14 okt Skrevet til den svenske geografen Erik Wilhelm Dahlgren ( ), Omhandler bla. et foredrag Nansen skal holde i Stockholm senere i oktober om Grønland. evet omtaler også Hubert M. Gepp som Nansen ønsker invitert til foredraget. Gepp er den som senere oversette Nansens bok På ski over Grønland til engelsk NANSEN, Fritjof. Polarforsker, original signatur på mindre notisblokk-side NEXØ, MARTIN ANDERSEN Dansk forfatter. Maskinskrevet brev på 1 s. signert med blekk, udatert NIELSEN, ASTA. Original signatur brev vedr. bok om Poul Reumert NORDLI, ODDVAR. Statsminister Signert fotografi + brev og konv. fra Statsministerens kontor OLAV R. Original signatur etter forord til bok om Frederik IX på brevpapir Slottet Oslo, inkl. konv OSCAR II Svensk og norsk konge. Fullmakt på 2 s. Wi Oscar, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes og Wendes Konung, Göre veterlig aa. Håndsignert og datert 12 februar Ca. 21 x 34 cm. Noe slitasje REFLING HAGEN, INGEBORG Norsk forfatter, sentral innen Suttungbevegelsen. Berg-Bura, håndskrevet manuskript på 9 s. Udatert, sign. med initialer I.R.H ROLF, ERNST (Svensk skuespiller og revyartist ). Signert brev på eget brevpapir til Gunnar Gundersen datert Stockholm et annet brev til herr Gundersen i den forbindelse fra en ukjent person i 1940 og to brosjyrer fra revyer i 1919 og SADAT, ANWAR. ( ). Egypts president Signert personlig hilsen på stort fotografi datert 1979 (18x24 cm) + brev fra presidentens kontor. Hjørnebrekk. x 1248 SPORT. Parti med 40 brev, postkort, maxikort etc. med ymse sportshelter, inkl. Norge (inkl. en del kjente i tilknytning til OL 1994, inkl. 6 signerte miniark **), NZ, Tyskland, Sverige. Noen få enheter uten siganturer, men også et Samarachfoto med signatur. Må sees. F 1249 TITO, JOSIPH BROZ ( ). Jugoslavias president Signert fotografi + brev fra den norske ambassaden fra UNDSET, SIGRID. Autograf i boken Pan av Knut Hamsund, den er stemplet med navnet til eier av brev og bok, der brevet ble funnet. evet er datert 20 februar WILHELM I Tysk Keiser. Kunngjøring. Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preussen.... Håndsignert og datert 26 Juli Ca. 23 x 35 cm WERENSKIOLD, ERIK (THEODOR) Norsk maler, tegner og grafiker. Håndskrevet brev på 3,5 s. Kjære Onsager...jeg henger ikke op Deres bilder, det var en hel del jeg ikke fikk plass til... Jeg solgte 0 förste dagen... Jeg holder nu på med rammen til SAGA og avrister den inn i uken. Datert og signert Lysaker 12/ Medfølger konvolutten Tykk perm på ca. 30 sider. Inneholder ca. 60 enheter. Autografer og bilder av statsoverhoder og regjeringsmedlemmer samt noen få idrettsrelaterte: Antonio Samaranch, Lasse Kjus og Ketil Rekdal. Noen kan være trykte autografer eller utført med autopenn, men mange er utvilsomt ekte. Selges as is Tykk perm på ca. 40 sider. Inneholder ca. 80 enheter. Autografer og bilder av statsoverhoder og regjeringsmedlemmer og flere brev der sekretæren avslår å gi autografer, men kun vedlegger bilde av de aktuelle personene. Noen kan være trykte autografer eller utført med autopenn, men mange er utvilsomt ekte. Selges as is signaturbrev i hovedsak forskjellige. Bl.a. 2 av nr. 1, Hjallis Lott 43 moderne signaturbrev, derav 40 stk. norske fotballprofiler (ex-skanfil). God kval., GI BUD!! Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker 1257 AASEN, IVAR. Norsk ordbog. 1. utg Tittelblad mangler. Samt. skinnryggbd. 639 s. Litt slitasje BOCK, CARL. Templer og elefanter, eller en beretning om en undersøgelsesreise gjennem Siam og Lao. Med forfatterens portræt i lithografi, 1 plade i farvetryk og guld, ca. 50 xylograferede illustrationer og et kart. Kristiania, Malling s. Orig. dek. helsjirtbd. Pent eksemplar. Noe slitasje GRØNLANDSSAKEN. Lott 10 div. hefter ang. striden om hvem som hadde rett til Grønland mellom Danmark og Norge. a kvalitet, se bilder HERALDIKK. Norske by- og adels-våben. Samlebok/hefte for samlemerker med norske byvåpen og adelsvåpen. Reklame for Kaffe Hag aktieselskap Oslo. Utg. i Oslo januar Med plass for 80 merker, nesten komplett med 77 merker. Masse informasjon om heraldikk og de enkelte våpnene som er representert KLÜGEL, GEORG SIMON: Encyclopædie, eller sammenhængende foredrag af de almeennyttigste, især af naturens og menneskets betragtning samlede kundskaber. Anden deel. Oversat af det tydske, efter den anden omarbeidede og formerede udgave ved Andreas Christian Alstrup. København Samt. hefte. 776 s. Litt slitasje MÖLLER, AXEL. Planet- och komet-observationer anställda år 1873 på Lunds observatorium. Lund s. Med ill. Se bilder. Skinnrygbd. Litt slitasje NÆRINGSMIDDLER. Med hovedtyngde på melk og kjøtt. Lott 24 div. hefter tall. Se bilder POSTADRESSEBOG FOR NORGE Norsk stedfortegnelse. 530 s, Orig. dek. skinnryggbd. Litt slitasje, men fin SCHUBERT, FRIEDRICH WILHELM VON. Reise durch Schweden, Norwegen, Lappland, Finnland und Ingermannland in den Jahren 1817, 1818 und Vol. II (av III). Zweiter Band. Reise durch das nördliche Schweden und Lappland. Mit einem Kupfer. Hefte s. Ganske slitt Stor koffert (ca. 25 kg) fra bo med diverse hefter og bøker. Mye gammelt og interessant. Se en ufullstendig liste. Bør sees Liten koffert (11 kg) med småhefter og aviser, brosjyrer, almanakker, programmer, kart o.a. fra bo. Ca tallet. En spennende lott som bør sees Mindre koffert (ca. 14 kg) fra bo med diverse hefter og bøker. Mye gammelt vedr. krig og militært. Se en ufullstendig liste. Bør sees. Faktabøker 1269 BERGSØ, VILHELM. Rom under Pius IX Med 176 tresnitt og 3 planer over Rom. 703 s. Orig. rikt dek. shrt. bd BJERKNES, C. A. Forelesninger over Hydronamiske problemer vårsemester 1884 m.m. efter originalforelæsninger. Fire unike innbundne håndskrevne bøker med regneoppgaver, grafer m.m. Innbundet priv. skinnrygg bd. Litt slitasje på ryggene COLLETT, R: NORGES FUGLE. I-III. Kristiania Billedplansjer. Org. grønne shiringbind. Hhv. 596, 610, 415 sider. Noen bruksspor CORPUS CODICUM NORVEGICORUM MEDII AEVI. KING MAGNUS HÅKONSSON S LAWS OF NORWAY and other legal texts. Utgitt av Selskapet til Utgivelse av Gamle Norske Håndskrifter i Red.: Eyvind F. Halvorsen m.fl. Illustrasjoner av Magnus Rindal og Knut Berg. 208 s. Gjennomillustrert med faksimiler av håndskrifter i farger. Orig. rødt skinnryggbind med smussomslag i orig. kassett. Meget pen DR. OLAV JOHAN-OLSEN. Om øllet og dets udvikling fra oldtid til nutid. Utgitt av Frydenlunds bryggeri. Kristiania s. Ill. Orig. bind med gulldekor og Frydenlundemblem. Noen bruksspor, bl.a. noe (øl?)søl på de førte sidene FORCHHAMMER, G. M.FL. Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og medlemmers Arbeider. År Hefte. 208 s. Med 4 tavler. Orig. omslag HESTER. WRANGEL, CARL GUSTAF. Handbok för hästvänner. 2. omarbeidede opplag. Bonnier forlag s, illustrasjoner. Forlagets halvskinnbind. Noe falmede rygger og generelle bruksspor HVEM HVAD HVOR Tredje årgang av Aftenpostens Oppslagsbok (Redaksjonen avsluttet 25. nov. 1937). 413s. Innbundet, originalt omslag. a stand KJEMI. Lott ca. 60 div. små hefter på fransk, engelsk og tysk. De fleste av norske kjemikere tallet. Veldig bra kvalitet på det meste MØBLER. HASLUND, OLE EDVARD, C. J. WOLF OG H. O. BØGGILD-ANDERSEN: International møbelhaandbog. Møbelstilarter og Møbeltyper gennem tiderne. Bind 1 og 3 (av 3). Kbh s. Rikt ill. Litt slitasje MUNCH, PETER ANDREAS: Det norske folks historie deel. Anden hovedafdeling. 1 deel I 7 samt. skinnbd. Litografert portrett i 4. dels første bind. Noe slitasje. 1 19

20 1280 NORDLYS. En bok og et hefte. VEGARD, L. OG 1 HEDMARK. ØSTERDALEN. Fortidskunst i Norges 1321 TROMS. KVÆFJORDBOKA. Bind 2. Gård og O. KROGNESS. The Position in Space of the bygder Østerdalen I og II. Meyer, Johan; slekt. Red.: Jac. Norman. Harstad Illustrert. Aurora Polaris from Observations made at the 36. Aschehoug; ungrønt kunstskinnryggbind 844s. Originalt blått skinnryggbind. Ryggdekor i Haldde-Observatory. [Geofysiske publicationer Vol. m gullskrift. Innbundet i et shrt. ryggbnd. med gull. Pen sand. 1 No. 1.] Kristiania pp. + XXVII b&w gulldekor på forside. I: Os, Tolga, Tynset, Alvdal, 1322 VESTFOLD. SANDEFJORD. HOUGEN, KNUT. plates of which 3 folding. Shrtbd. Pen. VEGARD. Ø Rendalen, Foldalen. II: Søndre Østerdalen med Sandefjords historie. I - II. Oslo L. Bericht über die neueren unter-suchungen Ytre Rendalen, Sollien og Solør. Pen utgave. 613 s. Illustrert. Foldede karter. Orig. sjirtingbd. am nordlicht. hefte s + VI tafel. Veldig løs i 1301 HEDMARK. STORELVEDALEN ved Ivar Sæter. 1 rygg og slitt. Kristiania s. Org. illustrert omslag. Noen 1281 NORSK TIDSSKRIFT FOR GENEALOGI, PERSONALHISTORIE, BIOGRAFI OG LITERÆRHISTORIE. I-II. [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift]. Ved: E. A. Thomle og S. H. Finne- Grønn. I-II. Kristiania Private shirt. bind med gullskrift på ryggene s. Noen bruksspor NORSKE KRAFTVERKER. Bind 1 oppr. utgitt i 1954, nyutgivelse fra 1966 samt bind 2 fra Utg. av Teknisk Ukeblad. Utgitt i nummererte eksemplarer til navngitt kjøper. Dette er nr Pene skinnryggbind med noe slitte vareomslag. Uvanlig S. M. BRYDES. Lignings-kalender for Norge. Supplementsbind til Norges Handels-kalender 1962/ s, bra stand SAS-KOFFERT med samling bøker og hefter om fly og flyvning. 18 enheter er listet opp, men det er ca. 25 enheter totalt. Litt over 10 kg brutto SCHNITLER, PETER: Major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller Utg. av Kjeldeskriftfondet. Bind I - II. Ved Kristian Nissen, Ingolf Kvamen, J. Qvigstad og K. B. Wiklund Orig. omsl s STRUENSEE, CARL AUGUST. Begyndelsesgrunde i Krigsbygningskonsten. Forandret og forkortet af Henrik Johannes Krebs... til ug ved hans Forelæsninger. Fordansket af Carl Christopher Kalnein. Med Kobbere. 2 Bd. 2. deel Om egentlige Fæstningers Beskaffenhed Samtidig hellrbd. med ophøyde bind på rygge. 326 s + XVII. Noe slitasje THROUGH NORWAY WITH A KNAPSACK. Reiseskildring av W. Mattieu Williams, London s, med kart som viser ruten. Org. shirtingbind. Noen bruksspor. Uvanlig? 1288 Lott 5 bøker innbundet i et bind. Bok en COPERNICANSKE SYSTEM. U. D Andresen(Sognepræst for Ringkjøbing og Rindom Menigheder. Kjøbenhavn s. Bok to OM JORDKLODENS FORHOLD TIL ALVERDENEN og om hovedforndringene paa jordens overflat. Frederich Frederichsen. Kjøbenhavn s. Bok tre og fire OMRIDS AF PANANALYSIS ELLER VERDENS DYNAMIK. Del 1-2. August Krejdal. Kjøbenhavn s. Bok fem OM STJERNEFALL. G. V. Schiaparelli. Kjøbenhavn s. Med skinnryggbd. Lokalhistoriske bøker 1289 AKERSHUS. Eidsvoll bygds historie av Andreas Holmsen, Bind I og II, s, + et tredje bind som starter på s utgitt av Eidsvolls bygdebokkomite 1941 og 1950 (det tredje bindet uten år. Innbundet i flotte private skinnbind. Meget rikt illustrert AKERSHUS. Hulda Garborg: Fra KOLBOTNEN og Andetsteds, Kristiania utgave. 173 sider. Originalt dekorert bind. Noe slitt. Uvanlig AKERSHUS. SØRUM HERRED i 2 bind. Sørum og Frogner herred på Romerike. Bind 1: 2. utgave 1972 (434s), bind 2: 1. utgave 1961 (690s). Av Gunnar Rudie. Begge i org. bind i pen stand BUSKERUD FYLKE I-II. Norske Gaardsbruk bind VII-VIII. Oslo 1948 Forlaget Norske Gardsbruk. Orig. skinnryggbd s. Gjennomill. i s/hv. Litt slitasje BUSKERUD. Buskerud fylkes adressebok s. Orig. shrtbd. med gulldekor. Litt slitasje BUSKERUD. DRAMMEN Bind I og II sammenbundet i skinnryggbind med gullskrift på ryggen. Red. Tord Pedersen, utg. av Harald Lyche Navn på tittelblad, små skrammer på skinnet, ellers pen stand BUSKERUD. DRAMMEN. PEDERSEN, TORD. Pedersen, Tord, Odd W. Thorson. Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie. Drammen. Bind I-III Bind I og III skinnryggbd., bind II shirtbd s. Rikt illustrert BUSKERUD. KRØDSHERRED. SÆTER, IVAR: Krødsherred. Jubileumsskrift Kristiania S. Illustr. Orig. helshirtingbd. m. oppklebete illustr. Litt slitasje BUSKERUD. NUMEDAL. Fortidskunst i Norges bygder Numedal I og II i ett bind. Meyer, Johan Aschehoug, Oslo. Innbundet i et shrt. ryggbnd. med gulldekor på forside. Nore, Opdal og Dagali (1930), Veggli, Rollag, Flesberg, Svene og Lyngdal (1932) 1299 HEDMARK. NORSKE GARDSBRUK HEDMARK FYLKE I-II. Forlaget Norske Gardsbruk. Red.: Diplomingeniør Lars Berg Oslo Gjennomillustrert. Originalbind s. Eiernavn og stemplet utgått av Stortingsbiblioteket i bind II. bruksspor. Sjelden HORDALAND. ELDRE BERGENS-ARKITEKTUR II og III, utgitt 1942 og Begge bøkene inneholder 50 plansjer med fotografier av bygninger i Bergen. Utgitt av Bergen Arkitektforening. Noe løse omslag. Uvanlig HORDALAND. FOLGEFONNA. SEXE, S. A. Om sneebræen Folgefon. Christiania, øgger & Christieîs Bogtrykkeri, XII + 36 s. 14 firgurer i teksten. Foldet kart i farger. Orig. omslag. ukbart eksemplar NORDLAND. KITTELSEN, THEODOR: Fra Lofoten. Billeder og tekst. Forlagt av Jacob Dybwad, Kristiania Tverr-folio Upaginert. Originalt illustrert pappbind. Løs i rygg og fuktflekker. Uvanlig KRISTIANIA. Universitetets -årsjublieum Program og invitasjon til middag. Flott trykksak. Svakt brettet NORDLAND. Bodin bygdebok. Av Terje Gudbrandson. Bind II, del 4 og 5. Gårds- og slektshistorie for Innstranda og Tverrlandet. Bodø 1992 og Illustrert. Meget pen stand NORDLAND. Gård og grend i Meløy av Knut Moe, s. Pen stand med smussomslag NORD-TRØNDELAG. Fosdalens Bergverk Gruvedriften i Malm gjennom 50 år. Utgitt av Fosdalens Bergverks aktieselskap Trykket i 1 eksemplarer på halvmatt kunsttrykkpapir s. 3 kart i farger bak. Meget rikt illustrert. Originalt bind med skinnrygg og hjørner. Meget pen stand OPPLAND. ILE, TOR. Bygdabok for Øyer Orig. skinnbd. Illustrasjoner. Pent sett OPPLAND. LAND. Boka om Land. Utgitt etter tiltak av landinger ved Oluf Kolsrud, Reidar Th. Christiansen og C. S. Schilbred. Oslo Originale shirtingryggbind s. Ill. Med karter og slektstavler. Pent sett. Medfølger 4 div. bøker og hefter. Se bilder OPPLAND. SØR-AURDAL. GJERMUNDSEN, JON OLA. Gard og bygd i Sør-Aurdal. Bind A-C. Valdres bygdebok A. Reinli og Vestre Bagn. Bok B Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera. Bok C Garthus, Tollevsrud og Strømmen. Skriftstyrar Ivar Aars. Fagernes Valdres Bygdeboks forlag s. Originalbind i rødt kunstskinn med smussomslag OPPLAND. VALDRES. Lott 17 div. hefter inkl. bok om Slidredomen. Bla. 9 Tidsskrift fra Valdres historielag og 3 Vårvon 1946, 1950 og Se bilder OSLO. AKERSELVEN ved INGER MUNCH (søster til Edvard Munch), heftet, utgitt av Damm Gjennomillustret. Bl.a. flere bilder av Kristianiamalerier av Edvard Munch. Noen bruksspor ØSTFOLD. DEHLI, MARTIN. Fredrikstad bys historie. II - V. Fredrikstad s. Rikt illustrert. Karter. Stamtavler. Orig. helsjirtingbd. Et fint sett ROGALAND. LUND. MEHUS, I OG HESKERUD, OLAV. Lunds historie I-II. Gårdens og slektens liv. Utg. av Lund Kommune s. Illustrert. Orig. innb ROGALAND. SANDNES. Lott 3 bøker. Øglænds Familiebok. Slektsbok for Familiene Øgland, Svendsen og Lunde av Sandnæs og Høyland i Rogaland fylke av Ola Ukrenes, Oppr. utgitt til firmaets 75-årsjub. i 1943, Trykt i Stavanger s. Dekorert org.bind. Pen stand. SANDNES. Fra trettiåra til i dag. Redaktør Lavold, Oddvar. Dreyer bok Stavanger sider rikt illustrert. Med smussomslag i original kassett. SANDNES. Bilder fra gamle dager. Redaksjonskomité Sevald Simonsen, Tor Jan Ludvigsen, Kjell Rostrup, Stein Sægrov, Havlor Pedersen og Alf Axelsen. Stavanger s. Rikt illustr. Origb. med smussomslag i original kassett SLEKTSHISTORIE. FINNE-GRØNN, S. H.: Slekten Bødtker. Biografiske-Genealogisk meddelelser. Oslo s. 4 slektstavler på 2 utbrettbare ark bak. Heftet, originalt bind. Noe slitasje SLEKTSHISTORIE. Slekten HOLMBOE. Gabriel Faye Holmboe. Stamtavle 1944 med biografiske opplysninger, fotografier og familiedokumenter. Cammermeyers Boghandel. Oslo s TELEMARK. HOLLA. Red.: S. Ytterbøe. Historisk skildring av bygda og dens utvikling. Gårdsog slektshistorie. Oslo Originalt vinrødt helshirtingbind. 549 s. Illustrert. Med et foldekart i farger. Meget pen stand TELEMARK. PORSGRUNN. TØNNESSEN, JOH. N. Porsgrunns historie i 2 bind utgitt Bind I. Fra lasteplass til kjøpstad Bind II. Fra trelast og skipsfart til industri s. Meget rikt illustrert. Originale dekorerte skinnryggbind, vareomslag på bind I Kasse med bygdebøker (ca. 15 kg). Eldste fra Skien 1914 og 1924 (bind 1 og 3). Ellers bøker fra Holla, Svelvik, Norderhov, Vegusdal, Røros, Agder (Norges bebyggelse). Bør sees. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter 1324 Blader/bøker om TEGNESERIER. Bl.a. 6 nr. av Donaldisten, Tegneserienes Hvem-Hva-Hvor utg. i Kjøbenhavn 1976 (x2), dansk tegneserieleksikon 1985, H. Schrøder: De første tegneseriene 1982, Duckmite nr 1, Duckburg nr 1 og 2 m.m. Se liste DETEKTIVMAGASINET. Lott 19 hefter. Nr. 39, 46, 49, 55, 57, 65, 68, 72, 75, 76, 81, 83, 84, 120, 130, 134, 149, 156 og 203. De fleste litt slitte, noen med rifter, men også et par ganske fine HUMOR. Bøker, blader, hefter. Korsarens årsrevy, 1935, 39 og 40, Humoristen (4), Exlex 1920 (12), O.C. Thorkelsen: Karikaturer 1910, Trangviksposten julen 1926, ditto 5. samling 1945, På folkemunne (8), Humør 1927, Svensk humor nr 6, Pedro Årsrevy , Karikaturen 11b fra Litt var. kval JERNBANE. STREET RAILWAY JOURNAL. Årgang 1899 innbundet. 902 s. Ill. m/foto, tabeller og kart. Med stempel fra Aktieselskabet Kristiania elektr. Sporvei. Skinnrygg bd. Litt slitasje, men bra KOLONIHAGEN. Organ for norsk kolonihageforbund, årbok stk. av Alle unntatt -51 med hilsen/sign. av red. Nils Eriksen. Videre bladet Kolonihagen innbundet, særtrykk av Kolonihagen 1942, div. spesialhefter innbundet, Kolonihageboka, Havebladet 1952 (2 stk.), Solvang Kolonihage: hefte med ordensregler. Uvanlig lott som bør sees KORSAREN 1912 nr Komplett årgang, 53 nr. Noe anmerkninger, men rel. bra til å være over år gamle blader KORSAREN 1926 nr /51 i enkel innbinding med papiromslag. Forsiden på nr. 24 mangler. Noen kantanmerkninger NATIONALTHEATRET KRISTIANIA/OSLO. Totalt 170 programmer fra tallet. Mange annonser. Relativt god stand NYT TIDSSKRIFT (1-5. AARG.) Red. J. E. Sars/Olaf Skavlan. Kristiania Innbundet i fem bind. Skinnrygg. bd. gullskrift. Litt slitasje SIGNAL. Organ for sjø og land. Årgang 1923 innbundet. Bl.a. om flyvning og skip. Mye reklame. Flott illustrert originalbind. God stand SIGNAL. Organ for sjø og land. Årgang 1925 innbundet. Bl.a. om polarhistorie og luftskip. Mye reklame. Flott illustrert originalbind. God stand VI FLYR. Lott 34 stk Komplett alle tre årganger. a kvalitet. Skjønnlitteratur 1336 Bjørnstjerne Bjørnsons samlede verker Gyldendal Norsk Forlag 1941, med brev fra hans sønn Erling Bjørnson til Aslaug Hauge som var venninne med Marie Hamsund. I brevet står det litt om okkupasjonens overgrep. evet er datert HAMSUN, KNUT. MARKENS GRØDE, 1. utgave 1918 (tilsyneladende en variant av 1. utg se Ringstrøm/Schøitz: Norske førsteutgaver). Skinnryggbind. Noe slitasje på ryggen. Se bilde og scan av utskrift fra Ringstrøm/Schøitz: Norske førsteutgaver HAMSUN, KNUT. Siesta. København oppl. Skinnryggbd. 238 s. Rygg og permer litt slitt. Ren og fin materie HOLBERG, LUDVIG L. Holbergs Comedier. Udgivne av K. L. Rahbek. Bind 7 av A. E. Boye. Bind 1-7. Kiöbenhavn, Jens Hosrup Schultz, Samt. dek. shrt.bd IBSEN, HENRIK. John Gabriel Borkman Kbh Dekorert rødt originalbind med helt gullsnitt SHAKESPEARE, WILLIAM. Tragiske Værker. 2 heftede bøker. Richard den andens liv og død og Kong Henrik den fierde første deel i et bind. Kong Henrik den fierde første deel og Kong Henrik den femte i et bind. Heftet Begge slitte STANLEY, H. M. Gjennem det mørke fastland. Bind I-II. Kristiania Hhv. 485 og 511 s. Rikt illustrert. Orig. dekorerte helshirtingsbind med rik gulldekor. Noen bruksspor. Det Norske Pengelotteri og andre lodd 1343 DET NORSKE PENGELOTTERI. 11te trækning 10de september Halvlod B No Meget god kvalitet DET NORSKE PENGELOTTERI. 14de trækning 10de juni Halvlod B No. 38. Meget god kvalitet DET NORSKE PENGELOTTERI. 15de trækning 10de september Halvlod A No Meget god kvalitet DET NORSKE PENGELOTTERI. 17de trækning 10de Februar Halvlod A No Meget god kvalitet

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils høstauksjon, nr. 184, med et samlet utrop på over 8.2 millioner. På fredagsdelen av auksjonen selger vi bl.a. en rekke gode gullmynter, en god avdeling norske

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt.

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt. Norske mynter Middelaldermynter x 1 MAGNUS ERIKSSON, Brakteatet ca. 1350-7 1, NM 2, kv. 1+, tiltalende. Mynter fra dansketiden (før 1814) I 2 1 skilling 1650, NM 228, kv. 1+, tiltalende. I 3 1 sk 1666,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Vi inviterer til årets siste møte i Romsdal Myntforening. Det blir julemøte og med sterkt

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til felles mynttreff på Vestnes Tirsdag 25. mai 2004, kl. 19.00 på Vestnes Fjordhotell i Vestnes sentrum. Visning av objektene fra kl. 18.30. Vi har gleden av nok en gang å invitere alle medlemmer

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 91 1 Spd 1849 kv. 1+/01. Liten ripe helt intil 7 randen. Numismatikk Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1649, NM. 227, kv. 1. I 2 1 sk 1656 i kv. 1, NM 234, Schou 50. Org.etikett

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 27 1/2 sk 1840, 41, 67, 2 sk 1843, VK fra 1 til 1+/01. I 65 50 øre 1929, 40, 42, 5 øre 1876 og 10 øre 1919 I 28 1/2 Spd 1844 kv. 1+. 3 i kv. 1 til 01. I 29 12 sk 1845, 50 og 55 kv. 1. 650 I 66 50 øre

Detaljer

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter Norske mynter Middelaldermynter F 1 Penning, Olav Kyrre(1066-1093), Schive III, 34, kv. 1+, svakt buklet. 0 I 49 2 sk 1803 i kv. 01. I 50 4 sk 1809 i kv. 1+. I 51 4 sk 1809 i kv.1+, blankettfeil. I 52

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på en knallavslutning

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1093 - - 1094-1093 Ad Dominum Patriamqve Redit. En meget dekorativ Dansk/Norsk medalje fra 1676.

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk. F 78 1+/011 øre 1885, NM 115, kv. 1+/01, tiltalende. 1 Norske mynter I 79 01 1 øre 1885 i kv. 01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) I 80 1 øre 1893 x3 stk., 99 x9, 1902 x15, 06 x4, 07 x7, I 1 1/1+ 1

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 34 2 sk 1693 kv. 1/1-, mangler biter av blankett. I 73 Nær komplett samling med 5 øre i to Siegalbum, I 35 2 sk 1697, NM 240, kv. 1. Liten irr flekk på advers. mangler 1918 og 45. Flere i ok kvalitet,

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Det nye året startet med et hyggelig januarmøte der Petter Malme fortalte om sin samling og viste fram mange flotte objekter. Auksjonsomsetninga ble ca. kr. 38.000. Meget bra. Styret har vært samlet siden

Detaljer

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra x 30 5 øre 1945 kv. 1+/01. 1 I 103 1 kr 1910 kv. 1+. Norske mynter I 31 5 øre samling i Siegbrett 1875-1911, 13-14, 16, I 104 1 kr 1912 kv. 0/01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) 17, 19, 21-44, 51-70

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009 I 61 0/01 50 øre 1923 kv. 0/01, noen flekker. (2) 1 I 136 1+/01 2 kr 1914 Jub. i kv. 1+/01, medfølger 7 stk. eldre Norske mynter I 62 50 øre 1941-44 sink VK, fra 1 til 1+. mynter og 5 kr Stord hered 1940;

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. mars 2016, kl. 19.00 på Eldres Kultursenter, Kirkebakken 1. Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30 Årsmøtet i februar ble besøkt av 28

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 10 KR 1983 O 40 20 2 10 KR 1984 O 60 40 3 10 KR 1985 O 60 40 4 10 KR 1986 O 60 40 5 10 KR 1987 O 60 40 6 10 KR 1988 O 60 40 7 10 KR

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. november 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde et svært vellykket oktobermøte med hele 25 medlemmer

Detaljer