Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded"

Transkript

1

2

3 Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de fleste prisklasser. Fredagsdelen av auksjonen inneholder ca. numismatiske objekter, der vi spesielt vil trekke fram avdelingen med sedler og private betalingsmidler. Fra myntavdelingen nevner vi mange bra danske og svenske mynter, den mest omfattende avdelingen med russiske mynter noensinne hos Skanfil, samt også noen sjeldne kinesiske mynter fra samme boet. Videre fortsetter vi med div. samleobjekter, bl.a. mye sølvtøy, mange gode lotter med bøker, reklameskilt, mange autografer, men trolig best et godt eksemplar av Donald Duck nr. 1 (objekt 2037). Lørdag starter som vanlig med Norden og Danmark. Her vil vi spesielt framheve avdelingene med Færøyene (inkl. mange uvanlige fraktbrev) og Island. Videre Baltikum, hvor vi presenterer første del av et større samleropphør fra området, sovjetiske og tyske områder, bra kolonier, sjeldent utbud Egypt med nærområder, m.m. Postkortavdelingen inneholder tallrike gode enkeltkort fra de fleste fylker, og mange lotter og småsamlinger. Innen vanlig norsk filateli finner vi bl.a. gode fdc, gode objekter engros inkl. krone V i helark, en høyst interessant og uvanlig utstykking bedre frimerkehefter. I det hele tatt noe for enhver smak. Vi ønsker velkommen til en fin samlerhelg i Oslo. Med vennlig hilsen SKANFIL AUKSJONER AS Dear customer! We welcome all customers to Skanfil Auksjoner s main autumn event, the 188th public auction. A total estimate of 8 million NOK, and close to 0 lots. The Friday numismatic sale comprises some lots. We mention in particular a good section banknotes of Norway and Danish area in partly, including a good section private notes, e.g. from Spitsbergen Coal Company. Among the coins we find a strong section Scandinavia, but also good silver and gold coins from All World incl. expensive Chinese sets. From the vintage section very strong on Russia and a few rare Chinese coins. Further good sections silverware and gold, a range of books, partly rare comic books both Norwegian and foreign items, numerous autographs, and as always good offer on WW II memorabilia. On Saturday we start with Nordic countries, and this time very good offer on Faroe Islands postal history, but also nice Danish and Icelandic philately. Further we present the first section with Baltic States, collections and single lots, from a very huge estate. Later also good Russian and German areas, French and itish Colonies, Egypt with neighbouring countries, etc. The postcard section is comprising, mainly on Norway and Denmark, with a range of fine cards covering the whole of Norway. Norwegian philatelic is good with special sections on FDCs, old booklet with many scarce, good whole-sale lots and fine collections. We wish all customers welcome to the auction event in our Oslo premises. Yours faithfully SKANFIL AUKSJONER AS AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO Starttidspunkt: The auction starts: Fredag 17. oktober kl Lørdag 18. oktober kl Forhåndsbud bør være oss i hende: Skriftlig/telefonisk: Fredag 17. oktober kl Internett: Fredag 17. oktober kl for at vi skal garantere at de blir tatt med. Friday October 17 Saturday October p.m a.m. Bids should be received by: Mail-bid/phone/fax: Friday October 17, 3.30 p.m. Internet: Friday October 17, 4.00 p.m. otherwise we can t guarantee that they will be included. Visningstidspunkter: Lørdag 11. oktober: Mandag - onsdag oktober: Torsdag 16. oktober: Fredag 17. oktober: Lørdag 18. oktober: 09 - auksjonsslutt Viewing: Saturday October 11: Monday - Wednesday October 13-15: Thursday October 16: Friday October 17: Saturday October 18: 10 a.m. - 2 p.m. 10 a.m. - 5 p.m. 10 a.m. - 8 p.m. 10 a.m. - 7 p.m. 09 a.m. - end of auction Åpningstider for henting av objekter i Oslo uke 43: mandag - fredag 10-17, lørdag Våre neste Storauksjoner: Auksjon 189: fredag / lørdag januar 2015 Auksjon 190: fredag / lørdag april 2015 Vennligst husk: - Alle bud under 90% av utrop vil bli forkastet Our next Public auctions: Auction 189: Friday / Saturday January 16-17, 2015 Auction 190: Friday / Saturday April 17-18, 2015 Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Våre avdelinger: Our departments: HAUGESUND: Skanfil Auksjoner AS, Boks 2030 Bedriftspostkontoret, Spannavn. 52, N-5504 Haugesund / fax: OSLO: Skanfil Auksjoner AS, Boks 6465 Etterstad, Østensjøvn. 29, N-0605 Oslo / fax: SARPSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Boks 203, Knud yns vei 9, N-1702 Sarpsborg / fax: TRONDHEIM: Skanfil Auksjoner AS, Vestre Rosten 81, Trekanten, N-7075 Tiller BERGEN: Løtevegen 93, 5337 Rong Auksjonsobjekter kan også leveres til vår samarbeidspartner Bergen Mynt og Seddel, Lyderhornsvei 291, 5171 Loddefjord, / fax: ÅRHUS: Skanfil Auksjoner AS, Anker Jensens Vej 4, DK-8230 Åbyhøj FREDENSBORG: Skanfil Auksjoner AS, Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg KØBENHAVN: Skanfil Auksjoner AS, Frederiksborggade 41, 1360 København K STOCKHOLM: Skanfil Auksjoner AS, Vilundavägen 30, SE Upplands Väsby Redaksjon: Leif Roger Størseth (ansv.), Kai Mauseth (illustrasjoner), Joachim Aursland (layout), Jostein Aursland (forsidefoto) Trykk: Haugesund Bok & Offset AS 3

4 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis det ikke er opplyst spesielt vil det alltid være flere innleverere til auksjonen (se forøvrig eget innleverer-reglement). Store deler av auksjonen foregår på «amerikansk» vis, gjerne med -1 objekter pr. time. 2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt. 3. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen m/limit 4. Bud mottas pr. brev, telefon, fax, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende før kl auksjonsdagen fredag for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, men vi garanterer ikke for bud avlagt etter de offisielle fristene, på bakgrunn av tidspunktet for hammerslag av det aktuelle objektet. Forhåndsbud på internett bør defor være oss i hende innen kl fredagen (for mynter, diverse samlegjenstander, og annet ikke filatelistisk materiale), og lørdagen kl (for alle avdelinger med frimerker). Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 4 uker før auksjonsdato. 5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger: - Høynes med 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over kr 6. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne. 7. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. ; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og. Budgivningen starter da på kr som også blir tilslag dersom det ikke er videre budgivning i salen. 8. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger. 9. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles. 10. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. auksjonslovens paragraf 11). 11. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt. 12. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller abonnenter vil kunne få objektene tilsendt med faktura, men dette må anføres på budseddel eller gjøres oppmerksom på ved avgivelse av bud. Betalingsfrist 14 dager. 13. Nye kunder - som ikke har anledning til å hente objektene i butikken må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt i postoppkrav. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet i butikken, må hentes innen rimelig tid, senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. 14. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. 15. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt mnd. 16. Ved betaling med kredittkort tilkommer omkostninger. 17. Reklamasjoner må gjøres innen 14 dager til vårt Oslo-kontor fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss. Synlige defekter på merker som er avbildet i katalogen kan det ikke reklameres på, men vi foretrekker fornøyde kunder og godtar velbegrunnede returer. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, skal du ikke bli sittende med en samling du er sterkt misfornøyd med. Imidlertid kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller fotokopier. 18. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonæren før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attest-utsteder har gitt uttrykk for. 19. Et salær på 20 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter under katalogavsnitt merket med *) tillegges 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. For billedkunst med tilslag over kr,- tillegges dessuten 5% kunstneravgift. Videre tilkommer porto/eksp./forsikring på minimum kr. 50,-. Til kunder i EU-land tillegges 5 % bruktmoms på fakturaens totalbeløp, tilsvarende som ved kjøp innen EU. 20. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, men auksjonæren er ansvarlig for å besørge objektene transportforsikret. 21. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter. 22. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert reglementet. 23. Oslo er verneting i tilfelle juridiske konflikter. CONDITIONS OF SALE 1. The auction is public and voluntary. Unless especially announced, the auction will always have several consigners (please refer to our terms for consignment). Large parts of the auction are arranged in the «american» way (also known as «German» way) with -1 lots per hour. 2. All bids are binding and the bids are in Norwegian kroner (NOK). The highest bidder will be successful for each lot. 3. It is possible to bid above or below the starting prices. Bids below 90 % of the starting price will not be noted. A marginal number of lots will not be offered below starting price, noted limit 4. Bids may be given by letter, telephone, fax, or online bidding. All written and telephonic advance bids must be delivered before 3.30 PM on the auction day (Friday) in order to be registered. Later bids cannot be guaranteed for. Online bidding will be available also during the activity in the auction room, but we do not guarantee for these late bids after the stated closing hours, as Internet can t exactly indicate when the lot is hammered. Online advance bids should therefore be delivered by 4 PM on Friday (for coins, various collectibles/non-philatelic items), and Saturday at 10 AM (all philatelic sections). The auction will normally be available on internet 4 weeks before the auction date. 5. During the auction, the bids will be increased by the following steps: - Raised by 10 kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 6. When two or more identical bids are given on the same lot, the first bid to arrive will be successful. 7. If on the same lot there is more than one advance bid above the starting price, the bidding will start one step higher than the second highest bid. E.g: Starting price NOK,-. Two advance bids are given of NOK 110,- and,-. The bidding will then start on 120,-, a sum which also will be the hammer price if there is no bidding in the auction room. 8. One has to be 18 years old to be allowed bidding. We accept bids from younger persons when the bids are accomponied by a written permission from the parents/custodians. 9. When bidding on behalf of others the bidder is responsible for the purchase terms to be fullfilled. 10. The auctioneer may reject bids or refuse persons to participate in the auction. Further he can withdraw, regroup or divide lots. On disagreement during the auction the autioneer can restart the bidding or decide which one of the bidders who shall be successful (ref. law of auctions, paragraph 11). 11. Payment shall be done in cash if other types of settlement have not been agreed. 12. Customers who are well known by us may have the purchased lots sent by mail with invoice enclosed. Terms of payment are 14 days for foreign customers. 13. New customers who are not able to collect the purchased lots in our shop must expect to have the lots sent by COD or by profoma invoice. Customers which do not comply to the terms of payment, will also have lots sent by COD or profoma invoice invoice. Purchased lots which according to the buyers wish are to be picked up in our shop, must be collected within reasonable time, latest 2 weeks after the auction date. After this time the purchased lots will be forwarded by mail. Handling fee and postage will be charged. 14. If the purchased lots are not paid within 30 days from the invoice date we may without further notice sell the lots on account of the buyer. The original buyer will then be held responsible for loss of profit and reduced sales price as well as costs connected to legal fees and interests. 15. The interest for late payment is 1 % per started month. 16. Payment by credit card! Charges will be added. 17. Claims must be done within 14 days to our Oslo Office from the date the lots are sent or delivered from us. Visible defects on lots which are illustrated in the catalogue can not be regarded as reasons for claims. Lots containing more than 3 stamps/coins/item can not be claimed because of minor defects, unless the main value lies in the stamp/ coin/item that are claimed for. Collections, stocks, wholesale lots, etc. are sold without any guaranties. The buyer must accept differences up to 20 % of stated quantity, catalogue value, etc. Lots can not be claimed based on other descriptions than the one printed in the auction catalogue. 18. If the buyer want to have extension because he want to send the item for expertising, this shall be agreed upon prior to the start of the auction. Lots which already are supplied with a certificate can only be claimed if there are written disagreements by two other reommended experts. 19. A commission of 20 % will be charged in addition to the hammer price. Further postage and handling fee will be charged. For customers in EU we add 5 % VAT on the invoice, as with other purchases within EU. 20. Any riscs connected to purchase of lots is done on behalf of the buyer. The auctioneer is, however, responsible for arranging that the shipment is insured during transport. 21. No claims can be raised against the auctioneer nor the consignor later than two months counted from the auction day/ sales day. 22. Bidding on the auction, either it is bids in advance or bidding in the auction room during the auction, means that the buyer has read the conditions and had accepted those. 23. In case of legal conflicts the Norwegian text will supersede the English one, and Norwegian law and legal dimicile will apply. 4

5 DnB NOR Bank, Haugesund: Danmark (DnB NOR Bank): Sverige (DnB NOR Bank): Tyskland (DnB NOR Bank): BLZ We accept: Visa Eurocard Mastercard Telefon Hgsd: Telefax Hgsd: E-post: Telefon Oslo: Telefax Oslo: Internett: Telefon Sarpsborg: Telefax Sarpsborg: Internett: Budseddel Auksjon nr. 188, fredag 17. oktober kl og lørdag 18. oktober kl Bidding Form Auction No. 188, Friday October 17, 4.00 p.m. and Saturday October 18, a.m. Sendes/Send To: SKANFIL Auksjoner AS, P.O.Box 2030, N-5504 Haugesund, Norway Sene bud (buddagen) må ringes inn på (tast 2) / Late bids (auction day) must be phoned to (press 2) Alle bud i norske kroner / All bids in Norwegian kroner (NOK) Vennligst skriv tydelig! / Please write clearly! OBJEKTENE HENTES: Kundenr/Customer number: I SARPSBORG I HAUGESUND I OSLO (kryss av hvis objektene skal hentes i butikkene) Kryss av her dersom denne hentekoden ønskes permanent. Navn/Name: Adresse/Address: Om nødvendig, øk mine bud med: 10% 20% 30% 40% % If necessary, please increase my bids with Dato/ Date: Signatur/ Signature: Maksimal kjøpesum: (ekskl. salær) Maximum sum of purchase (excl. commission) Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Obj. nr/ Lot no: Bud/ Bid: Bud som avviker fra våre normale budtrinn (se side 4), vil bli forhøyet til nærmeste tillatte budtrinn. If bids deviate from our bidding steps (see page 4), they will be increased to the nearest allowed step. Bud under 90% av utrop vil bli forkastet. Bids below 90% of price estimate will be discarded. Visning av objektene foregår i Oslo uken før auksjonen. Viewing takes place in Oslo the last week before the auction. Telefonhenvendelser vedr. resultatene rettes til Haugesund Telephone information on the results must be directed to Haugesund (+47) Dersom det er mange objekter du ønsker å by på, men er redd for å få mer enn du har råd til, så angir du bare maksimalsum på budseddelen. Vi passer da på at du ikke får for mer enn du ønsker. If you are interested in more lots than you can afford, please quote a maximum sum of purchase on the bidding form. We will see to that your limit is not exceeded. Oppgi gjerne reservebud. Dette er en offentlig auksjon der objektene selges i stigende rekkefølge, et høyt objekt nr. kan derfor ikke prioriteres framfor et lavt nr. Reservebud med slike lave nummer vil bli forkastet. 5

6 Innleveringsbetingelser for Skanfils storauksjoner Terms of consignment for Skanfil s PUBLIC auctions Våre offentlige auksjoner er avhengig av kontinuerlig tilgang av egnet materiale. INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg og Trondheim INNLEVERINGSFRIST: Objekter som ønskes omsatt på våre auksjoner må være oss i hende minst to måneder før auksjonsdato. De er da sikret en forsvarlig behandling av objektene.ved sen innlevering reduseres også muligheten for å korrigere våre vurderinger, beskrivelser og valg av utropspriser før katalogen trykkes. Materiale som trenger bearbeidelse av oss kan ikke garanteres oppsatt på første auksjonsmulighet. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst,- FORELØPIG KVITTERING (grunnkvittering) sendes innleverer gjerne etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. På grunnkvitteringen opereres det med et løpenummer som tildeles fort-løpende ettersom objektene blir registrert på data. ENDELIG KVITTERING sendes ut etter at katalogen er sendt i trykken. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. SALÆR: normalt fra 15 % til 20 %. Ved ekstra arbeidkrevende og volumiøse innleveringer (spesielt Div. samlegjenstander ) vil salæret være 20 % til 25 %. Minimum 50 kr pr. objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med *), fratrekkes også moms av salæret. OBJEKTENE: Vi foretrekker at innleverer samvittighetsfullt beskriver objektene og oppgir katalogverdi (SK brukes for norske frimerker), markedsverdi eller evt. pålydende, hva som er mest aktuelt. Ved innleveringer hvor dette ikke er gjort vil vi beregne høyere salær eller ta betalt for dette arbeidet - vel og merke dersom vi mener at et slikt arbeide er nødvendig (se under). ROTELOTTER: er ofte veldig populære, og oppnår normalt høye priser. Vi forlanger selvsagt ikke fullstendig beskrivelse over disse, men høydepunkter kan gjerne fremheves. UTROPSPRISENE: SKANFIL forbeholder seg retten til å justere optimistiske utropspriser og eventuelt å redusere utropsprisene på objektene ved andreog tredje gangs forsøk på salg. Dersom objektene ønskes returnert etter første gangs forsøk, så bør dette avtales på forhånd eller like etter auksjonen. Vi ønsker at utropsprisene settes slik at det gir rom for budgiving. Husk dette er en AUKSJON, ikke salgsliste. Objektene bør ha utrop minimum,- TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil SKANFIL beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking er det normalt ikke anledning til å trekke objekter fra salg på auksjonen. OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalgsperioden (ca 2 uker) og evt. returer vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. ATTESTER/EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Dersom vi skal gi en vurdering forut for auksjonssalget, så bør objektene komme oss i hende tidlig i måneden. Fotoattester på norske frimerker kan besørges av Finn Aune mot et gebyr på kr,-. Signering koster 50- kr. Ønskes attester på kostbare, utenlandske merker, kan dette formidles til anerkjente eksperter i utlandet. Our public auctions depend on regular supply of suitable material. TIME LIMIT FOR CONSIGNMENT: Material intended for sale at our auctions must reach us at least two months before the auction date. Your material is then ensured careful description. We cannot always guarantee that late deliveries will be included in the auction. Late delivery will also leave less opportunity to correct our judgement, description and starting price before the catalogue must go to press. Each consignment should have a total starting price of at least NOK,- A PRELIMENARY RECEIPT will be sent you soon after we have registered the material as lots in our computer. You may then contact us in case there are any errors or if you wish to discuss our description or starting price. The prelimenary receipt specifies each lot by its record lot number. A FINAL RECEIPT will be sent when the catalogue has gone to press or alternatively at the same time as the catalogue is mailed to our customers. The final receipt specifies each lot by its number at the auction. COMMISSION: Normally we charge the seller 15 % to 20 %. On special and volumious consignments 20 % to 25 % will be considered. Minimum commission 50 NOK per lot. On sections marked with *) we also have to deduct 25% VAT on the commission. (Ex 15% + VAT = 18,75%) CONSIGNMENTS: We prefer that the seller provides a description of each lot, stating catalogue value, face value, or market value, whichever is appropriate. On consignments where none of this has been done, we reserve the right either to charge a higher commission, or charge for our work. However, such a charge will only be made if we find the work necessary (Further explanation in next chapter). WHOLE SALE OR MIXED LOTS are met with great interest, and may achieve high prices. Of course, we do not require a complete description of such lots where a mention of the highlights will suffice. STARTING PRICES: We, the auctioneer, reserve the right to reduce optimistic estimates given by the consigner, to realistic starting prices. We also reserve the right to reduce the starting price of unsold lots on further attempts at selling. If you wish unsold lots to be returned after the first attempt, this should be requested beforehand or immediately after the auction. Please bear in mind that this is an AUCTION, not a sales catalogue, therefore lots attract interest by having attractive starting prices. The auction lots should have individual starting prices of at least NOK,- WITHDRAWN LOTS: If a consigner for any reason should wish to withdraw material after the auctioneer has worked on or described it, the auctioneer (Skanfil) will charge for time spent on the withdrawn material. Normally it is not possible to withdraw lots from the auction when the catalogue has gone to press. SETTLEMENT: We try to settle with the vendors as soon as possible after the auction, normally being 5-6 weeks after the auction, due to late sale of unsold lots and allowing time for complaints. Postage for unsold lots will be charged. CERTIFICATES/EXPERTISE: Stamps, coins and other collectors items sometimes have to be examined by experts. Items requiring an approval before the auction, should be consigned to us early in the month. Photo certificates of Norwegian stamps and covers may be provided by Finn Aune for a fee of NOK,- per item. Signature alone costs NOK 50-,-. If certificates of valuable foreign stamps are required we maintain contact with reknowned experts abroad. Avsnitt merket med *) i katalogen: 25% salær inkl. moms til innenlands kunder. Ellers 20%. 6

7 TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto i katalogen/photo in catalogue x = Fotoutdrag fra en lott/samling /Photo extract from a lot/collection ø = Diameter (smykker etc./jewellery) Andre forkortelser / Other Abbreviations cds = Circular date stamp kv./kval. = kvalitet / quality pål. = pålydende / nom. value stpl. = stempel, stemplet / postmark/cancelled tg. = tagging / performation ves. = vesentlig / mainly vm. = vannmerke / watermark BL = blokk, miniark / miniature-sheets BOB = «Bakerst i boka»: Tjeneste, porto m.m. / «Back of the book» FFC = førsteflyvning / First Flight Covers FA = Finn Aune (attester/certificates) FCM = F.C.Moldenhauer jr. (attester/certificates) HE = Hans Enger (attester/certificates) (Se også ordlisten bak / see also glossary) FØLGENDE KATALOGER ER BENYTTET / THE FOLLOWING CATALOGUES HAVE BEEN USED: Norge/Norway: Skanfil Priskatalog (SK) Handlerkatalogen (HK) Norgeskatalogen (NK) Danmark m/områder/+island Denmark w/areas + Iceland: AFA (AFA) Sverige/Sweden: Facit (F) Finland: Facit (F) England: Stanley Gibbons (SG) Europa/Europe: Michel (Mi) / Euro = 8.25 kr AFA (AFA) USA: Scott (Scott) Øvrige verden/overseas: Michel (Mi). kolonier/. Commonwealth Stanley Gibbons (SG) POSTKORT KVALITETSVURDERINGER: 1. Uten feil og lyte. ukt kort kan ha skrift på forsiden, men ikke utenfor felt som er beregnet for tekst (gjelder kort med udelt bakside, dvs. før 1905). Frimerke kan ikke være fjernet på brukt kort. 2. Pent kort. Minimale skjønnhetsfeil. Ikke skjemmende skrift på forsiden. Frimerke kan være fjernet dersom kortet ikke er skadet. 3. Normal kvalitet. Litt slitt, minimale flekker, noe skittent, mye skrift på forsiden. 4. ukbar kvalitet. Godt brukt med større kvalitetsanmerkninger som flekker, minimale rifter, skittent, små nål-hull. 5. Defekt kort. Kun samleverdi p.g.a stor sjeldenhet. GENERELT: Dersom frimerket er stygt fjernet på brukt kort reduseres kvaliteten med 1 grad. SKANFIL PÅ TUR! Vi planlegger følgende turer: Trekantbytte, Fredericia Gymnasium, 28/9 kl Sogn og Fjordane, 5-7/10 Frimærkemarked, Mejrup Hallerne, Holstebro 12/10 kl National udstilling Sydfrimex 2014, Eskilstrup-hallen 18-19/10 Møntbørs 2014, Radisson Blu Falkoner Hotel Frederiksberg 2/11 kl Nordmøre, ca. uke 45 København, Frimærke, brev & postkort messe, 8-9/11 Nordia 2014 Lillestrøm, 21-23/11 - Nord-Trøndelag, 25/11 Stavanger, november/desember Innhold Fredag 17. oktober kl : Norske mynter 8 Norske sedler 10 Danske og utenlandske mynter 12 Sedler Norden/Hele verden 15 Myntbrev/minnebrev 17 Ca. kl (fra obj. 1034): Diverse samlegjenstander 17 Lørdag 18. oktober kl : Danmark (fra obj. 2212) 30 Grønland 33 Færøyene 34 Dansk Vestindia 35 Finland 35 Åland 36 Island 36 Sverige 38 Diverse Norden 40 Ca. kl (fra obj. 3178): Europa 40 Ca. kl (fra obj. 3970): Afrika 49 Amerika 49 Asia (inkl. China) 51 it. Kol./Samv.Stater 51 Hele Verden 53 Motiv/tema 54 Realisasjonslotter - Hele Verden 55 Ca. kl (fra obj. 4540): Postkort 56 Pene stempler inkl. Prakt/Lux 62 Ca. kl (fra obj. 5298): Frimerker Norge - klassisk Etter krigen 67 Ca. kl (fra obj. 5770): Frimerkehefter 67 Portomerker 68 Returmerker 68 Tjenestemerker 68 Gamle brev 68 Diverse samleområder Norge 68 Førstedagsbrev 69 Hjemstedsfilateli 70 Norge, samlinger, lotter & engros 75 Realisasjonslotter - Norge 79 Ingen avdelinger starter før oppsatte tidspunkt 7

8 Norske mynter Middelaldermynter 1 akteat, Schive Tab VIII, nr 34, stammer fra funnet fra Dælis Gård. Kv ører 10 øre/3 sk 1874 i kv. 0/01, lett renset. 10 øre/3 sk 1874 i kv. 0/ øre/3 sk 1874, 1875, 10 øre 1899, 1901 og 1903 i kv. 1 til øre 1888, NM 86, kv øre 1894 i kv. 01, 1903 i kv øre 1927 i kv øre 1904 i kv. 01, 50 øre 1927 i kv. 0/ øre 1918 i kv øre 1919 i kv øre 1921 m/hull i 01 (eller bedre). Sjelden kvalitet øre/15 sk 1875 i kv. 1+, svakt renset. 50 øre/15 sk 1875 kv øre 1888 og 99 i kv. 1/ øre 1941 sink i kv øre 1943 i kv kr 1875 i kv. 01, 2 riper på revers. 1 kr 1875 kv. 1/1-. 1 kr 1877 kv kr 1890 kv kr 1892 kv kr 1892 kv kr 1893 kv kr 1914 x10 i VK. 1 kr 1915 x10 i VK. 1 kr m/hull. 15 kg brutto. Godt brukte. Mer enn mynter. 1 kr 1926 i kv.0/01. 1 kr 1926 i kv.0/01, liten kantskade. 1 kr 1936 i kv kr 1936 i kv kr 1936 i kv kr 1937 i kv.0/01. 1 kr 1937 i kv.0/01, liten kantskade kr 1878 renset, 1902 noe grønnskjær, begge i kv. 1/1+. 2 kr 1878 x4 i VK. 2 kr 1878 x4 i VK. 2 kr 1878 i kv. 1 og 1914 jub. i kv. 0/01 (lett renset). 2 kr 1885 kv. god 1, noe grafitti. 2 kr 1887 kv kr 1887 RESTRIKE i sølv i forseglet Sandhillkassett, proof. Opplag, prima. 2 kr 1888 kv kr 1890 kv kr 1890 kv. 1/1-. 2 kr 1892 kv. 1, renset. 2 kr 1893 i kv kr 1893 kv kr 1893 kv. 1/1+. 2 kr 1894 kv. 1, lite hakk kl 1. 2 kr 1894 kv. 1/1-. 2 kr 1897 kv. 1, små riper. 2 kr 1898 i kv.1. 2 kr 1898 kv kr 1 i kv.1/1+. 2 kr 1 kv kr 1 kv kr 1902 i kv. 1+/01. 2 kr 1902 kv kr 1902 kv kr 1902 kv. god 1, renset, lite kh kl kr 1904 kv. 1/1+, lett renset. 2 kr 1906 jub. i kv. 01, fin patina. 2 kr 1906 jub kv kr 1906, 14, 17? varierende kvalitet, typesett i ramme. 2 kr 1906 og 14 jub. i kv kr 1907 gevær kv kr 1907 gevær kv kr 1907 jub. i kv. 0/01. 2 kr 1907 m/geværer i kv. 1+, reparert pent på toppen etter anheng og noen små kanthakk, noe irr på toppen akteat, Sverre Sigurdson, Schive Tab VII, nr 89, stammer fra funnet fra Dælis Gård. Kv. 01. Har vært opplimt, men falt av pappen (som medfølger). 1 sk 1652 kv. 1+, kantskade, ex OM. 1 sk 1667 NM.245 kv sk 1649 NM.203, kv sk 1670, Christiania, NM. 127, Schou 33, i kv.1. (1,2 gr.) 2 sk 1686 NM.145 kv. 1/1+ blankettfeil. 2 sk 1687, NM 227, i kv sk 1689 kv sk 1809 m/rosetter kv. god sk 1709 kv sk 1754, NM 10, kv. 0/01, små pletter. 1 mark 1660 NM.177A kv. 1/1+. 2 mark 1646 NM.115, kv. 1, ex OM. 2 mark 1665 kv. god 1. 2 mark 1669 kv. 1/1+. 2 sk 1833 i kv. 0, noen sorte prikker og striper. 2 sk 1842 og 43 i kv sk 1842 og 43 i kv sk 1843 kv sk 1870, 71 m/stj og 71 m/rosetter i kv 1. 2 sk 1870, 71 m/stj og 71 m/rosetter i kv 1. 2 sk 1871 m/rosetter og stjerner i kv. 1+, samt 1 kr 1914 og 1917 i ca. kv. 1, renset. 4 sk 1825 kv. 0/01. 8 sk 1817 kv. 1 m/bulker, 24 sk 1819 kv sk 1845 kv. 0/01. Ex OM. 24 sk 1819, NM 30, kv Spd i kv. 1/1+, renset og med kanthakk på revers. 0 Mynter fra dansketiden (før 1814) Union med Sverige ( ) ører F ører F ører 1-kroner kroner F Spd i kv Spd 1865 kv. 1/1+, små kh, ex OM. Skillingsmynter i lott på 10 stk. slitte, 1/2 sk 1840, 1 sk 1771, sk x 2 stk. uleselig årstall 1704, 1810, 71, 3 sk. 1869, 73, Dist. Samlerhuset øre 1885, NM 115, kv øre 1922 i kv øre komplett , 1885 med irr, men flere i god kvalitet, noe preg av plast, så inspiser. 1 2 øre 1914 i kv. 0, svak skygge på revers. 2 øre komplett , minus 1968, 1917 dobbelt strek i kv. 1/1-, men flere i god kvalitet, noe preg av plast, så inspiser. 3 1 Norsk årgangsmynt 1-ører ører øre komplett , minus i kv.1/1+, 45 i kv.1+, noen er vasket og flere bærer preg av plasten, så inspiser. 5 øre 1907 i kv. 0/01, montert i NGC kassett og vurdert til MS øre komplett i VK, 1918 kv. 1-, 1945 kv. 01. Ligger i flott album i kassett, bør gjennomsees. 5 øre komplett i VK, 1918 kv. 1, 1945 kv. 1+/01. Ligger i flott album i kassett, bør gjennomsees. 5 øre i jern, stammer fra Per Hansens omfattende samling. Per Hansen studerte varianter av 5-ørene i jern fra andre verdenskrig, dette var et lite utvalg av forskjellige, med små stempelvariasjoner. Totalt 12 stk, VK fra 0/01 til 0. 5 øre 1958 i kv F kroner kr 1907 m/gevær i kv. 01, matt. 2 kr 1907 m/gevær i kv. 01, matt. 2 kr 1907 og 14 jub. i kv kr 1908 kv. god 1. 2 kr 1908 i kv. 0, rensespor på revers. 2 kr 1908, 10, 12, 15, 17 x 2 i kv.1 til 1/1+. 2 kr 1908, 1913 og 1917 i kv. 1 til 1+, renset m/ kv.anm. 2 kr 1910 i kv. 1, renset. 2 kr 1910 kv. 1/1-. 2 kr 1912, 1913 og 1915 i kv. 1 til 1+, renset. 2 kr 1913 og 15 i VK. 2 kr 1913 og 15 i VK. 2 kr 1914 i kv kr 1914 jub. i kv. 0/01. 2 kr 1914 jub. i kv kr 1914 jub i kv. 1+, men renset. 2 kr 1906 innfelt i brosje + 1/2 kg. småmynter. 2 kr 1915 kv. 1/1+. 2 kr 1915 kv. 1/1+. 2 kr 1915 x2 i kv kr 1915 x2 i kv kr 1915 x2 i kv kr 1915 x2 i kv kr 1915 x2 i kv kr 1915 x2 i kv kr 1915 x2 i kv kr 1917 x5 i VK. 2 kr 1917 x5 i VK. 2 kr 1917 x5 i VK. 2 kr 1917 x5 i VK. 2 kr 1917 x5 i VK kr , 70-72, 1 kr , flere i meget god kvalitet. Må sees. 5 kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 10 kr komplett, inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 20 kr komplett, minus 1 m/stj. men inkl. jubileum, i kv. 0. Pent innsatt i HB. 20 kr 1 m/stjerne i blisterpakning. 20 kr 1 m/stjerne i noe slitt blisterforpakning, mynten er ikke påvirket. Medfølger en god håndfull myntsett, samt et par andre spesialforpakninger distribuert av Samlerhuset. 20 kr 1 m/stjerne i spesialpakning. 10-/20-kroner Londonmynter 147 Londonsett 1942 i kv.0/01, bærer noe preg av plast. 4 F 148 Londonsett i kv. 0/01. 0 F 149 Londonsett i kv. 0/ øre har noen flekker, 50 øre en liten flekk Gullmynter F F kr 1874 i kv kr 1877, NM 11, kv. 1+/ kr 1877 kv. 1/ kr 1902, NM 12, kv. 1+/ kr 1874 i kv. 1/1+, noe tæring. 20 kr 1875 i kv kr 1875 i kv. god kr 1876 i kv kr 1877 i kv. 0/ kr 1878 i kv. 0/ kr 1886 i kv. 0/ kr 1902 i kv kr 1902 i kv

9 188 Eske moderne mynter, vi nevner kr 1980, kr Hundreårsmynten 3 i gull, i etui. kr 1982 x 2, 25 kr 1970 x 3, 10 kr 1964 x 2, kr sykkel VM gull 1993 i originaletui, uten 0 missfarget 2 kr 1914 Mor Norge, stort antall 5 sølvmynter. kr. Bl.a. rull 1986, rest rull 1978 i kv og kr sykkel VM gull 1993 i originaletui, uten 0 i poser. 7 restruller 1-25 øre. Noe jern og sink. sølvmynter. Pastilleske H.V. utto totalt 6,7 kg kr Tusenårsmynten i gull. Opplag 0 x 189 Liten, enkel samling nyere blankmynt, der verdien Org. eske m/sertifikat. ligger i noen sølv minnemynter: 25 kr 1970, 50 kr kr Tusenårsmynten i gull. Opplag , kr 1982 og tre stk. kr Ellers 7. Org. eske m/sertifikat. en 2 kr 1917 i kv. 1, noen få nyere minnemynter 5 kr, 5 øre 1876, og litt småtteri. 238 Hundreårsmyntene i sølv nr 1, 2 og 3 i 1 F kr 1910 i kv originalforpakninger, 2 av hver, totalt 6 stk. Et par 190 Lite roteparti med 5 myntbrev fra SH (bl.a. nr kr 1910 kv. 01, små riper. 0 med små kv.bem. m/50 kr FN 1995, prisnotering på alb.arkene), Varianter 5 foldere fra Den Norske Myntklubb (bl.a. 239 Hundreårssettet Komplett med kr 1997 m/desentrert hull. Svalbardrublene og Berlinmurens fall), suvenirsett 3 gull- og 3 sølvmynter i etui, småriper på -01, Norgesmedaljen 1996 i 925s og 2 store skrinet kr 1997 med TO hull, kant + senter. bronsemedaljer fra serien Kampen for frihet 240 OL-94 sølvpar nr. 1 i etui. (1550) F kr 2 m/desentrert hull, kv OL-94 sølvpar nr. 1 i etui. (1550) Samlinger og partier 168 Samling i 7 album fra serien Norges Mynter, hvor man finner flere ok mynter, som f.eks. en 50 øre 1885 i kv. 1/1+, flere Oscar 2 kr i kv god 1 og 1/1+, samt en god del Oscar på 1, 2, 5, 10 og 25 øre. En god del sølvmynter observert. Bør sjekkes nøye kr Engrosparti med 4 org.ruller a 20 mynter, samlet i eske merket Kr. i 25 kroner. Esken veier totalt over 2.3 kilo! 170 Haakon VII samling i 2 HB fortrykksalbum, vi nevner 2 kr 1917, 1 kr 1908 på plate, 50 øre , u/hull, 5 øre 1917, Samlingen består av mange mynter i god kvalitet så ta en titt. 171 Eske med mange hundretalls mynter sortert i HB-rammer, papirposer, esker osv, stammer fra samleropphør/butikk. En del norsk mynt, men også utland. Her er mange timers sorteringsjobb, og gode funnmuligheter. Bør sjekkes nøye. 172 Eske med mange hundretalls mynter sortert i HB-rammer, papirposer, esker osv, stammer fra samleropphør/butikk. En del norsk mynt, men også utland. Her er mange timers sorteringsjobb, og gode funnmuligheter. Bør sjekkes nøye. 173 Samling med en god del norsk mynt i poser, esker, selvpakkede ruller og i albumlommer, samt noe utland, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 40 kilo. MÅ HENTES. 174 Diverse norske mynter i esker/skrin, totalt 47 kilo, VK, bør sjekkes. Kan inneholde utland. 175 Myntsamling i 4 Hartbergeralbum. Observert noe sølv. Mange mynter. 176 Eske på over 30 kilo med mynter. En del i album, mye på albumark. Olav V i HB-album, så og si komplett fra 10 øre til 1 øre, minus 2 øre Observert flere sølvmynter i det albumet også. Mye spennende, stammer fra nedlagt mynthandel, bør sjekkes. x 177 Samling Oscar II, Haakon VII og Olav V i 5 brune HB fortrykksalbum. På Oscar II er det innsatt flere 1, 2 og 5-ører, Haakon VII med noen få 10, 25 og 50-ører i sølv, Olav V med kr, kr, 50 kr, 25 kr og 10 kr jub.mynter i sølv, ellers ves. standard vare/kval. Mange av kobber-/jernmyntene på Haakon VII er renset, bør sees. 178 Samling med en god del norsk mynt i poser, esker, selvpakkede ruller og i albumlommer, samt noe utland, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca. 35 kilo. MÅ HENTES. 179 Samling med en god del mynter, det meste fra Norge, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 30 kilo. MÅ HENTES. 180 Liten samling med mest verdi i minnemynter, vi nevner kr 1980 x 2, kr 1982 x 3, 25 kr 1970 x 7, 10 kr 1964 x 2, 60 stk. minne 5 kr, + noe helt tilbake til Oscar. 181 Samling med en god del mynter, for det meste i poser, observert en majoritet fra Norge, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 25 kilo. MÅ HENTES. 182 Plastkasse med norsk og utenlandsk mynt, bl.a. 34 norske myntsett 1980/90-tallet i god kval. og noen andre sett, litt løsmynt, alb.ark etc. Noen ok innslag observert. utto 16 kg. 183 utto 34 kg. i poser, løst + div. album, i perioden etter Flere kg. med hullmynter observert. Medfølger album HV, observert noe sølv her og der. 184 Liten skillingslott. Vi nevner 24 sk 1, 12 sk 1856, 8 sk 1709, 4 sk 1825 med anhengspor, 71, 3 sk 1873, 2 sk 1783, 1843 x 2, 70, + noen i kobber. Mest kv. 1/ Samling med 1 øre til 50 øre, sortert på årstall i esker, VK, fra Haakon og Olav, observert flere 50 øre Totalt 24,5 kilo. 186 Samling med en god del mynter, det meste fra Norge, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 20 kilo. MÅ HENTES. 187 Samling 11 mynter i kapsler, nær alle med garanti fra SH. Bl.a. 2 kr 1914 jub., 10 øre 1874, kr 1980 og 3 skillingsmynter. Dessuten vel 20 utenlandske mynter på alb.ark, ves. (Tsjekko) Slovakia 1930/40-tallet, med flere i sølv Samling i en del album og småbeholdere, ca 16 kilo, observert noe minnemynter i sølv, samt noe utland. 192 Samling med 9 foldere fra Den Norske Myntklubb, 20 kr Viking i steinskrin, samt fire proofsett og et par andre spesialforpakninger, samt en proof sølvmynt fra Samlerhusserie kr 1968, 10 øre 1942, 5 øre 1941 i kv øre 1924 i kv. 0/ kr 1989, kr 1982, 25 kr 1970, 10 kr 1964 i mest kv.0 + rester hele verden i 2 små album, alt bærer preg av plasten. 195 TIDENES NORSKE MYNTER. Treskrin med 7 replika belagt med rhodium og gull, bl.a. Gimsøydaleren og gedigen 2 kr 1908, garantibevis fra DNM. 196 Norges Myntrekke - 1 øre til 5 kr belagt med gull og platina. Totalt 13 mynter i eske fra SH, + sertifikater i perm kg brutto norske mynter, kobbernikkel. 50 øre - 5 kr. x 198 Sju plansjer med ca. 125 mynter, der verdien ligger i fem sølv minnemynter 10 kr 1964 og fire stk. 50 kr Restsamling i 6 Sieg-permer + poser, ca. 2 kg. utland inkl. noe sølv observert. Ta en titt. Artig samling med noen minnemynter i proof, f.eks. Frigjøringen og en -årsmynt, samt et par andre minnemynter. Mykplastsett 1969 og proofsett 2012 medfølger også. 201 Påbegynt samling med norske mynter i flere Siegalbum, myntkoffert og et glass med mange ti-ører. Observert et par sølvmynter album + liten eske bruksmynter etter 1924, flere i god kvalitet, så ta en titt. 203 REALISASJON. Samling med 5 sølvmedaljer utgitt av SH, 16 myntsett, et par proofsett, samt et par andre spesialforpakninger. Minnemynter og spesialsett Minnemynter og spesialsett i proof x kr FN og Frigjøringen, samt kr Nobel. Alle i kapsler, FN-mynten lett anløpt ene siden kr Frigjøringen 1995, 50 kr FN 50 år 1995, 850 kr Nobel år 2, i etuier. (3) 206 kr 1999, Tusenårsmynten i sølv, i org. etui. 207 kr 1999 Tusenårsmynten i etui. () 208 kr 1999 Tusenårsmynten i etui. () 209 kr 1999 Tusenårsmynten i etui, småripete kapsel. Medfølger fra England i folder. 210 kr 3-05, Hundreårsmarkeringen i 3 skrin, pappomslag med skader. 211 kr 3-05, Hundreårsmyntene i etuier. 950 Medfølger fra I.O.M. 1/2 Crown 1997 med motiv Nansen. 212 kr Hundreårsmynten 3, 4 x2 og 5. Førstnevnte i kapsel, de øvrige i org.etui. 213 kr hundreårsmynten 5, 50 kr FN og kr Nobel. Alle i etui. 214 kr hundreårsmynten 5, 50 kr FN og 50 kr frigjøringen. Alle i etui. 215 kr Hundreårsmyntene 3-05, i etuier. 216 kr Hundreårsmyntene 3-05 i etuier. (2) kr Hundreårsmyntene i sølv, nr. 1-3, i etuier. 218 kr Nobel 1 i originaleske x kr Tusenårsmynten 1999, kr 3, 04, 05 2 x 3 hundreårsmyntene, kr 1 Nobel i etuier. Manglende aluminiums del på Nobel. kr 1982 x 2, 50 kr 1978, 5 kr 1975 x 2, alt i kv kr Tusenårsmynten i sølv, i etui. 221 kr Tusenårsmynten i sølv, i etui. 222 kr Tusenårsmynten i sølv, i etui. 223 kr Tusenårsmynten i sølv, i etui. 224 kr NIF 150 år, og ski-vm, begge Ligger i mindre samleetui fra DNM kr + kr 1 Nobel, i etuier kr 1993 Edvard Grieg, i original treetui. 0 (10) kr, Tusenårsmynten i gull, i org.etui kr, Tusenårsmynten i gull, i org. etui kr, Tusenårsmynten i gull, i org. etui kr 1 Nobel i gull, i etui kr 4 i gull. Hundreårsmarkeringen i treskrin kr 5 i gull. Hundreårsmarkeringen i treskrin. 242 OL-94 sølvpar nr. 1 i etui, pappomslag til nr.2. (1550) 243 OL-94 sølvpar nr. 1 og 2 i etui. (3) OL 1994, sølvpar nr. 2, i etui. 245 OL Lillehammer 1994, Gullmynt nr OL Lillehammer Komplett sett med 4 10 gull- og 12 sølvmynter i org. kassett. 247 OL Lillehammer Komplett sett med 4 10 gull- og 12 sølvmynter i org. kassett. 248 OL Lillehammer Komplett sett med alle 12 3 sølvmyntene i org. kassett. Inkl. tildelingsbevis. 249 OL Lillehammer Komplett sølvsett m/12 3 mynter i original trekassett. Prima kvalitet. Sykkel VM 1993, kr x 2 stk. sølvsett i etui kr 1995 Frigjøringen i etui. (9) 251 Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui Sykkel-VM 1993 komplett, gull og sølv i etui. 7 Et par av myntene har fingermerker, noen riper i kapsler. Proofsett kr 1989 i speilglans, samt en i kv. 0/01 i HB. 254 Proofsett 1989, 175 kroner speilglans. (2) 255 Proofsett Kpl. serie i spesialalbum fortrykk for proofsett, fra DKM. (3) 256 Proofsett 1991, eske med 50 stk, helt nye. Lavt utrop! 257 Proofsett 1991, eske med 50 stk, helt nye. Lavt utrop! 258 Proofsett 1991, eske med 50 stk, helt nye. Lavt utrop! 259 Proofsett 1992, eske med 50 stk, helt nye. Lavt utrop! 260 Proofsett 1992, eske med 50 stk, helt nye. Lavt utrop! 261 Proofsett 1992, eske med 50 stk, helt nye. Lavt utrop! 262 Proofsett Prima kvalitet (1325). I tillegg 5-6 andre produkter, bl.a. 20 kr blisterpakning 1999, kr 1982 minnemynt i sølv i Sandhill, ett Eurosett, etc. 263 Proofsett Kpl. serie i spesialalbum fortrykk for proofsett, fra DKM. (3) 264 Proofsett Kpl. serie i spesialalbum fortrykk for proofsett, fra DKM. (3425) 265 REALISASJON. Proofsett komplett, svært god kvalitet, flere i prima tilstand, høy katalogpris. Årssett 266 Harald V 70 år 7, sett med gullbelagt medalje, i ripete etui. (2) 267 Myntmestersettet 6-7. Nr. 469 av opplag 1686, kat.verdi 1490, Myntrullsett 3. Pål. 1325,-. Prima Myntrullsett 3. Pål. 1325,-. Prima. 1 x 270 Myntrullsett 4, pål. 1325,-. Prima Myntrullsett 6 med alle valører Myntrullsett 7. Pål. 1325,-. Prima Myntrullsett 8. Pål. 1825,-, inkl. 10 kr 2150 Wergeland i kpl. rull. Prima. 274 Myntrullsett 8. Pål. 1825,-, inkl. 10 kr 2150 Wergeland i kpl. rull. Prima. 275 Myntrullsett Pål.,-. Eske med liten skade. 276 Myntsett 1964 x4, 1 øre til 1 kr. Privatprodusert med pene usirkulerte mynter. 277 Myntsett 1965, i mykplast. 278 Myntsett 1965 i pen kvalitet. som vanlig noe matt 2 p.g.a. plasten. (4) 279 Myntsett 1966 mykplast. Noe begynnende matthet 1 på et par av myntene. 280 Myntsett 1967 i mykplast. God kvalitet. 281 Myntsett Godt preget 2 øre. Settet i god 10 kvalitet. 282 Myntsett 1968 i hardplast Myntsett 1968 i noe sprukket, slitt kassett Myntsett 1968 mykplast. Alle mynter flotte, men 1 noe matthet på et par av myntene, pent sett. 285 Myntsett 1969 hardplast, prima sett. 286 Myntsett 1969 hardplast, prima sett. 287 Myntsett 1970, i hardplast, mangler liten bit i et hjørne. (2850) 288 Myntsett 1970, i hardplast, prima. (2850) 289 Myntsett 1971 hardplast, prima. 290 Myntsett 1971 hardplast, prima. 9

10 x Myntsett 1971 hardplast, svært pent sett, 10-øren ligger noe løst. Myntsett 1972 i hardplast. God kvalitet. Myntsett 1972 i hardplast. God kvalitet. Myntsett 1972 i hardplast, myntene i nærmest speilglans. Medfølger kr 1982 i kv. 0. Myntsett i hardplast, prima kvalitet. Myntsett Alle separat plastpakket, følgelig stort sett meget god kvalitet. (5,- for hardplastutgaver , videre 2970,-) Myntsett i hardplast, prima kvalitet. Myntsett , Stort sett god kvalitet. Myntsett 1984/94, 12 stk., enkelte like, noen med riper. Medfølger 2 mapper, Norges mynter, 5 kr Posten år + 10 kr seddel 1984 BU i folder. Myntsett 1986, 1989 x2, , 1999, 2 og 3. a kval. (2535) Myntsett, ca 150 stk, primært mellom 1 og 8, et par sett fra 90-tallet observert. De aller fleste i prima stand, høy katalogverdi, lavt utrop. Norges Myntutgivelser 6, komplett sett, med originalruller og myntsett. (3) Stor samling med myntsett, periode 1973 og godt fremover på -tallet, langt over sett, flere dupliserte. De aller fleste i prima kvalitet, i plastlommer eller konvolutter. En pen lott. OBS, 2 kolli. Lavt utrop. Tusenårssettet m/gullmedalje, prima. Opplag kùn stk. (4) REALISASJON. Myntsett i hardplast i prima kvalitet, 2012x2. REALISASJON. Flere hundre myntsett, de fleste i prima kvalitet, for det meste etter 94, men også en del før. Stammer fra nedlagt mynthandel, flere ligger fortsatt i original eske. 1 2 kr 1914 i kv.1/1+, noe rust i kanten. 50 kr 1978, 25 kr 1970 x 2 i kv. 0, 10 kr 1964 x 3 i kv kr 1964 x 40 stk. i varierende kvalitet, mest kr. Uvanlig engrosparti med 4 org.ruller a 20 mynter, samlet i eske merket Kr. i 25 kroner. Esken veier totalt over 2.3 kilo! 50 kr 1978 x 3, 25 kr 1970 x 3 i kv kr 1964 i kv. 1+. Medfølger 10 stk. sedler 10 kr gule og blå. 175 kr 1989 i speilglans i treetui. kr 1980, kr 1982 x2, 50 kr 1978, 25 kr 1970 og 10 kr Seks jub. mynter i bra kval. (pål. 485) Treskrin med 12 ulike sølvmynter, derav 6 stk. fra OL sølvpar, 175 kr 1989 og kr Alle i kapsler. Minnemynter Div. spesialpakninger Diverse kr 1 i BU, stjernemynten. (1) 20 kr 1 i BU, stjernemynten. (1) 7. juni-settet m/gullmedalje 5, Norge år, i pent spesialskrin. (Opplag 5 eks., kat. 3) Blisterpakninger med 20 kr 1994, 98, Millenium (22 stk), 1999 Viking m/5$ Canada (20 stk), totalt over 125 stk, samt et par forpakninger med 5 kr og 50 øre. noe over pålydende. REALISASJON. Samling med nær hundre blisterpakninger med 1 kr 1997, samt en god mengde med 5 kr i Sandhillkassetter. Det meste i prima tilstand. Bjørn R. Rønning. Norges Mynter etter Universitetsforlaget Svært pen stand. Eske med div. bøker om mynter og sedler. Bl.a. bok om gamle greske mynter, bok om falske svenske mynter, World Paper Money, m.fl. Bør sees. Gi bud! RØNNING, BJØRN R. Norges mynter (Universitetsforlaget 1971), Norges Mynter og pengesedler etter 1874 (Universitetsforlaget 1972), samt Norges pengesedler og seddelbankvesen inntil 1874 (Universitetsforlaget 1980). Liten rift i vareomslaget på sistnevnte, ellers riktig pen stand uten notater e.l kr kr 1918 i kv.01, noe gul. 2 kr 1922 i kv. god Kr London 1942 A i kv Kr 1943 C i kv kr 1944 C i kv kr 1915 E i kv.1-, uten rifter. 5 kr 1915 E i kv. 1/1-. 5 Kr i kv Kr i kv kr 1941 T i kv. 0/01. 5 kr 1943 V i kv.0. 5 kr 1944 Y London i kv. 1 m/skjønnhetsfeil. 5 kr 1945 B i kv. 0/01, kun minimale runde hjørner og svak midtbrett. 5 kr 1951 G i kv.0. 5 kr 1952 I i kv kr 1952 J i kv. 1+/01. 5 kr 1953 J x3 i nummerrekkefølge, ca. kv Kr 1955 B i kv 0. 5 Kr 1959 G i kv 0. Lavt opplag. 5 kr 1961 I x10 i nummerrekkefølge i kv. 01 til 0. 5 Kr 1962 J i kv kr 1917 F i kv. 1-, flere flekker. 10 kr 1918 G i kv kr 1922/43 x 14 stk. i mest brukskvalitet. 10 kr 1926 M i kv.1+/ Kr 1927 M i kv. 1/1+ med anmerkninger: Liten flekk + blekkryss. Sjelden R seddel (3). 10 Kr 1927 N i flott kv kr 1931 R i kv. 1/ kr 1939/73 x 32 stk., 1976/84 x 25 stk. i mest brukskvalitet. 10 kr 1944 X London i kv kr 1944 Y London i kv kr 1945 A i kv.0 10 kr 1945 B i kv.0 10 kr 1945 C i kv.1+/ kr 1946E, Erik Thorp, Pick 26. Tre fortløpende numre, alle kv. 1/1+, pene, i alt 3 stk. 10 kr 1948 G i kv kr 1952 V i kv.0/01, kun minimalt runde hj., 46 E i kv kr 1958 Z erstatningsseddel i kv. 1/1-. RR 10 kr 1968 P. 9 stk. i nummerrekkefølge i kv. 0/01 til kr 1969 X, 77 QY og QA, erstatningssedler i kv kr 1972 QH erstatning i kv kr 1972 QI erstatning i kv kr 1972 QV erstatning i kv kr 1973/ stk., hvorav 19 stk. før Alle i meget pen kval., de fleste usirk. og flere i nummerrekkefølge. 10 kr x164 stk. Noen i god kvalitet. Bør sees. 10 kr 1973 QB erstatning x3 i nummerrekkefølge. Kv. 0/01 til kr 1973 QG erstatning. 3 stk. i nummerrekkefølge i kv. 0/01 til kr 1975 QH erstatning i kv kr 1979 B x 13 forskjellige i kv kr 1979 HU og HY, erstatningssedler, 77 AE, AL, AN, AX,AØ i kv kr 1983 C x 16 forskjellige i kv.0 10 kr 1984 C x 15 forskjellige i kv F kr 1 i kv. 0. PRØVETRYKK, hullmakulert med ett hull. Dette prøvetrykk er utført for Norges Bank av det engelske firma adbury Wilkinson & Co før seddelproduksjonen ble igangsatt i Kr 1961 A i kv. 1/1-. Anm.: Liten påtegning. kr 1973 A kv. 1, smårifter. kr 1974 A i kv. 0/01. kr 1974 A i kv. 0/01. kr 1974 A i kv. 0/01, men 1 mm minirift oppe. kr 1974 A kv. 1+, liten rift på nedre høyre kant. kr 1975 A kv. 1, liten rift på 1 mm nede. kr 1976 A i kv. 1+. kr 1976 A kv. 1. kr 1985 i kv. 1. kr 1991 i kv. 0. kr 1991 i kv kr 1974 A i kv.1/1+. kr 1980 A i kv. 01. Kr 1980 X erstatning i kv 01 (3). kr 1990 x 16, 98 x 1 i kv. ca AALVIK PROVIANTERINGSRAAD. 5 kr rabatmerke i kv. 0/01. Linjestpl. p.p. A/S Bjølvefossens Handel. F 424 AKTIEBOLAGET SPETSBERGENS SVENSKA KOLFÄLT. kr blankett fra serie II med nr. 146 (NP SS 12r) i kv. god 01, èn underskrift. R-seddel. 0 F 425 AKTIEBOLAGET SPETSBERGENS SVENSKA KOLFÄLT. 50 øre blankett fra serie II med nr (NP SS 7r) i kv. 0, èn underskrift. R-seddel. ARNE O. EIDE HESKESTAD. Kpl. sett med 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre kredittmerker i kv. 0. B. HEIDE, Kristiansund. 10 og 25 øre kredittmerker 1941 i kv. god 1+. BEIARN PROVIANTERINGSRÅD. 5 kr rabatmerke 1920 i kv. 1+. Linjestpl. fra samme. Uvanlig. BERGEN KOMMUNE. 5 kr 1940, N13, i kv. 1+. SSS-seddel. BERGEN KOMMUNE 5 kr 1940 i kv. 0/01. SSS BERGEN KOMMUNE. 10 kr 1940, N14, i kv. 1+. SSS-seddel. BERGEN KOMMUNE 10 kr 1940 i kv.0/01. SSS BRANDTZÆGS FILIAL A.S, Sørgjeslingan. 2, 10, 25 og 50 øre kredittmerker. VK, ca. 1 til 01. Uvanlige. CARL HANSENS KONDITORI. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre kredittmerker i kv. 0/01 til kr Private betalingsmidler kr 1936 B i kv. 1-, flere små gule flekker slår igjennom i overkant. kr 1940 B i kv. 1. kr 1941 B i kv.1+. Kr 1942 B i kv. 1+/01. kr 1944 C i kv. 1+, brune flekker i kanten. kr 1945 A i kv. 1+. kr 1948 B i kv. 1, ørlite riss oppe/nede i kraftig midtbrett. kr 1948 B i kv.1/1-, små rift oppe og nede. kr 1949 A i kv. god 1+. kr 1950 A i kv. 1/1+. kr 1954 C i kv. 1+. kr 1954 C i kv. 1. Kr 1961 H i kv. 01. kr 1969 K i kv. 0. kr 1972 S, 10 kr forskjellige i kv. 0. kr 1972 U, T, 75 A i VK. kr 1977 H, erstatningsseddel med lavt nr i kv. 01, kun midtbrett, 1983 i kv. 0. kr 1988 i kv. 0, Variant: siffer nr. 6 opphøyd med 50 % kr 1941 C i kv kr 1942 C i kv Kr 1944 C i kv. 1+/01. Lavt opplag. 50 kr 1963 E i kv kr 1964 E i kv kr 1981 Z erstatningsedel i kv. 0/ kr , 89-90, 93 i meget god kvalitet. 0/01 til kr 1995 x13 i kv. 0, flere i nummerrekkefølge. 10 -kr Vi vil informere om at vi har fått inn en en god avdeling erstatningssedler på nyere 10-kroner til Storauksjon 189, januar kr kr F kr kr 1917, knappenålshull oppe, A med 5 mm rift oppe og nede, D og F i kv kr 1917 C i kv kr 1917 i kv. 0/01, svak toning. 1 kr 1945 I i kv kr 1945 I i kv kr 10-kr Een Rigsdaler Courant 1803 kv. 1-. Norske årgangssedler Norske sedler Rigsdaler og Specie

11 DANIEL EKKER. 2, 5, 10 og 50 øre kredittmerker. 5 øre med skade/tynnhet, ellers kv. 0/01 og 0. Håndskrevne valører, uvanlige. DET NYE TEATER. 25 øre kredittmerke u/stempel, men med signatur, kv. 01. DRAMMENS KOMMUNALE PROVIANTERINGSRAAD. 5 kr ændselsrabatmerke for Vinteren m/ gjennomhulling REVISION i kv. god 1+. EIDSBERG PROVIANTERINGSRAAD. 5 kroner blankett i kv. 0. GENERAL W. STEFFENS. 10 kr 1940, N2, i kv. 1- med brettrift oppe og nede. S-seddel ROMSDALS FELLESBANK A/S. 50 kr 1940 type 1, N30a, i kv. 0/01. S-seddel. SPARBU HANDELSLAG. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre kredittmerker. VK, fra 1 til 0. STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0/01. STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0. STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert mai 1940 i kv. 0. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1917/18 Serie B, blankett med trykt nr. i kv. 0/01. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1923/24 Serie H i kv. 1-. Skitten, men ingen rifter. Signaturkombinasjonen Lundh/Bing er ikke kjent fra dette årstallet ifølge NP. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1924/25 Serie J i kv. 1-. Påskrift revers, ingen rifter. SSS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1925/26 Serie K i kv. 1-, skitten. SS-seddel. 1 F KONGSBERG KOMMUNE. 10 kr 1940, N70, i kv. 0/01. RR-seddel. KRAGERØ KAFE. 2, 5, 10 og 25 øre kredittmerker i kv. 0/01 til 0. KYRKJEBØ KOMMUNE. 10 kr 1940 type II, N76, i kv. 1-. R-seddel. LEV. KJØPMANNSFOREN. 1 og 5 øre kredittmerker i kv. 0. LEVANGER MEIERI. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre kredittmerker i kv F MIKELSENS MØBELFABRIK. 5 kr 1940, N162, i kv. god 1+. R-seddel. MOSTER KOMMUNE. 1, 2, 5 og 10 kr, N85-88, i kv. 1 til 0/01. MOSTER KOMMUNE. 2, 5, 10 kr 1940 i kv. 01 til 0. NARVIK SPAREBANK. 5 kr 1940, N23, i kv. god 01. OSLO STANIOL- & METALKAPSELFABRIK A/S. Kpl. sett med 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre, samt 1 og 2 kr kredittmerker. Kv. 1+ til 0. OVERHALDEN SPAREF. 25 øre kredittmerke i kv. 0, uvanlig. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1946/47 Serie Ø, uten stempel, i kv. 1/1+. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1964 Mm (R) i kv. 1-/2, tapeforsterket rundt midten, + flere åpne revner. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI 5 kr 1970 Pp i kv. 0 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1970 Serie Pp m/stempel i kv. 0/01. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1973 Qq, 78 Ss, 10 kr 73 Qq og 76 Rr i VK. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1973 Serie Qq i kv. 0, ubet. smuss i nedre h. hj. på rev. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 5 kr 1978 Serie SS x5 stk. i nummerrekkefølge i kv. 0. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI 10 kr 1970 Pp type II i kv. 1-, STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 kr 1970 Serie Pp m/ett stempel på revers i kv. 1-. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 kr 1973 Serie Qq i kv. 0, 10 kr 1976 Serie Rr i kv. god 01 og 5 kr 1978 Serie SS i kv. 0/01. Medfølger 13 merker (11 ulike) fra Island Creek Store Co. (serie II). F STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1935/36 Serie U i kv. god 1+. R-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1939/40 Serie Y i kv. 1 m/kv.anm. (påskriften er med blyant). R-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1940/41 Serie Z i kv. 1, noe smuss. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1940/41 Z i kv.1/1-. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1941/42 Serie Æ m/stempel i kv. 1, skitten. SSS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1946/47 Serie Ø med og uten stempel i kv. 1-, ulike kontorsjefsignaturer. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1950/51 Serie Dd m/stempel i kv. 1, påskrift revers. SSS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1951/52 Serie Ee i kv. 1, litt smuss. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1952/53 Serie Ff i kv. 1-. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1951/52 Serie Ee i kv. 1, litt smussig. RR-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1954/55 Serie Hh i kv. 1-. Renslig SSSseddel uten rifter. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1957 Serie Jj i kv. 1-. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 1 kr 1917/18 Serie B, blankett i kv. 0/01, et par minimale flekker på rev F 465 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1917/18 Serie B, blankett i kv. 0/01. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 øre 1949/50 Serie Cc i kv. 1, noe smuss. R-seddel. 481 F GENERAL W. STEFFENS. 5 kr 1940, N1, i kv. 1 med rifter oppe og mangel i hjørne 1. SS-seddel. HALVOR J. AASLAND. 1, 2 og 10 øre kredittmerker i kv. 0/01. HOLLA SPAREBANK. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre 1941, VK. K. GRUDES Konfeksjonsfabrikk A/S. 25 kr 1941 i kv. 0/01. R. KINGS BAY KULL COMP. A/S. 10 øre 1948/49 B i kv. 1+/01. F 456 F F F F STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1954/55 Serie Hh i kv. 1+/01. S-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1955/56 Serie Ii i kv. 1, noe smuss. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10 øre 1957 Serie Jj i kv

12 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 50 kr 1976 Serie Rr i kv. 01. S-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1973 Serie Qq i kv. 1+. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1976 Serie Rr i kv. 0. SS-seddel. STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1978 Serie SS i kv. 0/ Liten lott: kr 1959 G, 75 Å, 50 kr 1979 J, 83 P, 87, 5 kr 1943 V, 62 J, 2 kr 1918, mest i brukskvalitet. 760 kr i utgåtte sedler , kr 1991, resten 10 kr gul og blå. Mest brukskvalitet. 418 kr i mest slitte sedler fra 1 kr til kr. totalt 37 stk. Medfølger 23 stk. slitte fra USA, England og Sverige 1940/50-tallet. Liten lott, kr 1960 H, 74 Æ, 50 kr 1983 P, 84, mest i brukskvalitet. kr 1975 Z, 50 kr 1967 X erstatningssedler i slitt kv. Medfølger 22 stk. 5 og 10 kr. Bør sees F frederik d or 1838FF, H 5A, Sieg 36.1, kv. 1/1+. F øre 1876, Sieg 1.1, Hede 19A, kv. 0/01, lakeret, utrolig smuk. 5 øre 1913, Sieg 3.1, Hede 14A, kv. 01/0. 10 øre 1886, Sieg 9.1, Hede 16A, kv. 1+/01, flot og med en del møntskær. 10 øre 1888, Sieg 9.1, Hede 16A, kv. 01, flot og med stor del møntskær. 25 øre 1914, Sieg 3.1, Hede 10A, kv. 01/0, lidt mat, men med underliggende møntskær. 10 kr 1873 kv. 1+/ kr 1873, H 9A, Sieg 1.1, kv. 0, PRAGT. 10 kr 1908 i kv kr 1909 i kv.0/ kr 1909 i kv. 0/ kr 1909 i kv. 0/ kr 1913 i kv.0/ kr 1873 i kv. 0/ kr 1873, H 8A, kv. 01/0, flott kr 1874, H 8A, kv. 01, få små anmerkninger ellers flott. 20 kr 1890 i kv kr 1908 i kv. 0/ kr 1908 i kv. 0/ kr 1908 i kv. 0/ kr 1909 i kv. 0/ kr 1909 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv. 0/ kr 1911 i kv kr 1912 i kv. 0/ kr 1913 i kv. 0/ kr 1913 i kv. 0/ kr 1913 i kv. 0/ kr 1913 i kv. 0/ kr 1914 i kv. 0/ kr 1914 i kv. 0/ kr 1914 i kv. 0/ kr 1915, kv kr 1915 i kv. 0/ kr 1915 i kv. 0/ kr 1916 i kv. 0/ kr 1916 i kv. 0/ kr 1916 i kv. 0/ kr 1917 i kv. 0/ kr 1917 i kv. 0/ kr 1917 i kv. 0/ kr 1917 i kv. 0/ kr 1917 i kv. 0/ kr 1917 i kv. 0/01. ERINDRINGSMØNTER. Komplet sæt mm. kv. 01 à 0/M, meget smukt sæt, specielt 1888, 1892, 1906 utrolig smukke, i alt 19 stk. 10 Danmark årgangsmynter Danmark Christian III til Chr. VII STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1978 Serie SS i kv. 0, merk lavt serienr. 2 1 krone 1682 H 67B, kv krone 1693, H 125A, kv krone 1693 H 125A (Glückstadt) kv krone 1693 H 99A, kv krone 1693 H 99A, kv. 1/1+. 1 kurant dukat 1761, H 22E, Sieg 21.5, kv. 1/1+, pen. 1 kurant dukat 1763 kv F 544 F 545 F 546 F 547 F 521 F 498 STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. kr 1976 (1978) Serie Rr i kv. 0/01. SS-seddel 2 1 kurant dukat 1781, H 4A, Sieg 27.1, kv. 1/1+, minimal kantskade. 1 mark 1614, H 99B, kv sk 1715 kv. god skilling 1733, H 7B, kv. 1/ skilling 1736 H 7B, kv. 1+/01, pen mynt, fin patina. 24 skilling 1740, H 7B, kv. god 1. 1 sechsling 1787 (Slesvig-Holstein), H 46, kv. god 1+. 1/6 Speciedaler 1796 (Slesvig-Holstein), H 42, kv. 1/1+. 1 Speciedaler 1647, H 55D, kv Speciedaler 1797, H 13A, kv. 01, ex Per Hansen. 1 Speciedaler 1797, H 13A, kv. god 1, ex Axel Ernst. 2 1/2 rigsdaler 1855, H 9, kv. god 1+. 1/6 rigsdaler 1808 (offermark), H 6, kv. 1+. Offermark 1808 i kv. 01, medfølger Trankebar 1 kas 1780 i kv. 1+. F frederik d or 1831, H 4B, Sieg 33, kv. 1/1+, pudset. 3 F frederik d or 1853, H 2, Sieg 15, kv. 1/1+, flott. 1 speciedaler 1835, H 26d, kv speciedaler 1844, H 3c, kv. 1/1+. 1 Speciedaler Tronskiftespecie, kv speciedaler 1853, H 4a, kv. 1+, pæn F frederik d or 1835, H 3, Sieg 35, kv. 1+, minimale hak og ridser F F SVENSKA STENKOLSAKTIEBOLAGET SPETSBERGEN. 1 kr blankett fra serie III med nr (NP SS 16r) i kv. 0, èn underskrift. SSS-seddel. SVENSKA STENKOLSAKTIEBOLAGET SPETSBERGEN. 5 kr blankett fra serie III med nr (NP SS 17r) i kv. 0, èn underskrift. SVENSKA STENKOLSAKTIEBOLAGET SPETSBERGEN. 10 kr blankett fra serie III med nr (NP SS 18r) i kv. 0/01, èn underskrift. SS-seddel. Samling i tiden , totalt 68 forskjellige i VK. 1 Rd i kv. 1-, Kjøbenhavn, resten etter Vi nevner 50 kr 1942 C i kv. 1/1-. Uten blå 10 kr. Må sees F SVENSKA STENKOLSAKTIEBOLAGET SPETSBERGEN. 50 kr blankett fra serie III med nr. 510 (NP SS 19r) i kv. 0, èn underskrift. RR-seddel. TRUST ARCTICUGOL. 1, 2, 3, 5, 10 og 20 Kopek, samt 1 Rubel VK, fra 1- til 0/01. TRUST ARCTICUGOL. 1, 3, 5, 10 og 20 Kopek 1957 i mest kv. 1+. TRUST ARCTICUGOL. Utgave 1979 kpl., totalt 13 stk., VK. VERDAL SAMVIRKELAG. 1, 2, 5, 10, 25 og 50 øre kredittmerker. VK, fra 1- til 1+. VESTRE EINA PROVIANTERINGSRÅD. 2, 5 og 10 kr rabatmerke 1919 i kv. 01 til 0/ kr med håndskrevet nr. 16. Seddelsamlinger 508 F 548 F F 551 F 552 F F Danmark Frederik VI til Chr. IX Norden F 497 Danske og utenlandske mynter F

13 Danmark samlinger og lotter Sverige F F 609 F 610 F 611 x F 614 F 615 F Stor samling minnemynter komplett fra 1888 til 2013, 37 stk. i sølv. Alle i god kvalitet og montert på ark av Nordfrim DK. Lister på nett. God, pen og komplet samling , minus 1 krone 1960 i alu.br. i meget flotte L & L album, VK. de fleste i rigtig pæn kvalitet, mange udsøgte, bør ses, i alt 311 stk. Kongelige begivenheter komplett til april 2014, dist. Nordfrim. 8 album med mynter, frimerker, myntbrev, + frimerkerelaterte objekter. Vi nevner nominal på minnemynter 2837 kr. Samling i 2 album, vi nevner 56 skillinger hvorav 19 i sølv. 2 kr 1875/45 x 6, varierende kvalitet. Samlingen starter i 1771, så ta en titt. Norsk innlevering! Samling på 24 mynter i skrin, 2 kr 1875, 1907, 16, 23, 58 i sølv. 2 kr 1925, 48, 52, 54-57, kr 1926, 42, 45-48, 53, kr 1968 minne, i mest kv. 1. Medfølger medaljen U-Landshjælp 1962 i kobber. kr 7 i proof, 10 kr 1967 i kv. 01. medfølger fra Norge anhengt 2 kr 1914 jub. 7 THORN under SVERIGE. 18 groschen u. år(1656), SB 1, kv. 1/1+. 4 marck 1569, SM 124, kv. 1+/01, flott. 5 kr 1899, i kv. 0/01, i kapsel. 5 kr 1901 og 1920 i kv. 1+. Renset. 5 kr 1920, kv kr 1920 gull, kv kr 1920, kv kr 1874 i kv. 1+, 5 kr 1899 i kv kr 1880 kv kr 1883, liten LA, i kv. 0/ kr 1883, liten LA, SM. 30. Kv. 01/0, meget pen, med medaljepregskarakter. 10 kr 1883, mellomstor LA, i kv. 0/ kr 1883, stor LA, i kv. 0/ kr 1881 i kv. 0/01. Godt årstall. 20 kr 1884 i kv. 0/01. Ligger i kapsel i treskrin fra Samlerhusets Gulltransporten. 20 kr 1895 i kv. 0/ kr 1899 i kv. 0/ kr 1 i kv. 0/ kr 1902 i kv. 0/01. kr 1988 Delaware. kr 1993 Konung i 20 år, 1993 Silvia, 1996 Gustav 50 år, 1997 Kalmarunionen, 1998 Konung i 25 år. Alle i noe ripete kapsler. kr 1988 i gull, i kassett. kr 1992 i gull, i kassett. kr 1993 i gull, i kassett. Samling i 2 album, vi nevner 5/10 kr 1935/72 x 6, 2 kr 1876/64 x 20, 1 kr 1904/67 x 39, 50 øre 1883/58 x 33, 25 øre 1897/1969 x 35, 10 øre 1888/1958 x 50 i brukskvalitet, totalt 183 stk. i sølv. Samlingen starter i 1857 så ta en titt. Kilovare, over 12 kilo, totalt usortert, her ser det ut til å kunne være en del sølvmynt, så her bør man ta et gjennomsyn. DANSK VESTINDIEN, 20 francs/4 daler 1904, H 30, kv. 1/1+, flott. DANSK VESTINDIEN, 20 francs/4 daler 1905, H 30, kv. 01, flott. FINLAND. 10 markkaa 1878 S, Sieg 81, KM. 8, qual. 01, very nice. FINLAND. Stor samling, inneh. bl.a. 10 mark 1967 x 2, 70, 71, 75, 77, 78, mark 1981, 82, 83 x 2, 85, mark 1989 x 2, 90, 91, 92, mark 1952, 2 mark 1865, 1 mark flere på albumark. Må sees. GRØNLAND, 5 kr kr 1926, øre 1926, 1926 m/hull x 2, i mest kv. 1. ISLAND. kr gull 1961 i kv. 01. NOBELPRISEN. kr Norge og kr Sverige, minnemynt i proof, i etui 1. Øvrig Norden 623 F Russia Rouble 1727 (Peter II) Red Mint, qual. 1+, originates from an old Norwegian collection /1+ 1 Rouble 1738 i kv. 1/ F 632 1/1+ 1 Rouble 1739 Anna I, Kadashevsky Mint, Bitkin 236, originates from an old Norwegian collection. Quality 1/ /1+ 1 Rouble 1742 Red Mint, qual. 1/1+, some minor scratches, originates from an old Norwegian collection. 0 0 F F Rouble 1 St. Petersburg Mint, Bitkin 265, qual. 01, originates from an old Norwegian collection. 1+/01 1 Rouble 1751 St. Petersburg Mint, Bitkin 266, qual. 1+/01, originates from an old Norwegian collection Rouble 1754 Red Mint, Bitkin 131 (R1), qual. 1+, originates from an old Norwegian collection Rouble 1754 St. Petersburg Mint, Bitkin 274, qual. 1+, originates from an old Norwegian collection. 1+/01 1 Rouble 1755 St. Petersburg Mint, Bitkin 276, qual. 1+/01, originates from an old Norwegian collection F /01 1 Rouble 1743 Red Mint, qual. 1+/01, originates from an old Norwegian collection /01 1 Rouble 1743 St. Petersburg Mint, Bitkin 251, qual. 1+/01, originates from an old Norwegian collection /01 1 Rouble 1744 St. Petersburg Mint, Bitkin 256, qual. 1+/01, originates from an old Norwegian collection /01 1 Rouble 1745 St. Petersburg Mint, Bitkin 259, qual. 1+/01, originates from an old Norwegian collection /01 1 Rouble 1746 St. Petersburg Mint, Bitkin 261, qual. 1+/01, originates from an old Norwegian collection. 0 0 F Rouble 1756 St. Petersburg Mint, Bitkin 278, qual. 01, originates from an old Norwegian collection. 0 13

14 x Rouble 1758 St. Petersburg Mint, Bitkin 286, qual. 01, originates from an old Norwegian collection Rouble 1759 St. Petersburg Mint, Bitkin 289, qual. 1+, originates from an old Norwegian collection Rouble 1859 Nicholas I Memorial qual. 01, originates from an old Norwegian collection. Very nice patina. Proof 3 roubles 8 til sommer-ol. Originaletui roubles 1897, gold, qual /01 5 rubel 1898 i kv.1+/01 og 10 rubel 1997 i kv. 0. Begge i gull. 0/01 5 roubles 1 i kv. 0/01. 1+/01 7 Roubles 50 Kopeks 1897 kv. 1+/01. 1+/01 7 Roubles 50 Kopeks 1897 kv. 1+/ Roubles 1897 kv Roubles 1897 kv Roubles 1897 kv. 01. Proof 50 rubel 1995, Fridtjof Nansen i gull (7,78 gr 0,). Ligger i vakkert treetui. Proof 50 rubel 1995 Fridtjof Nansen g / gull. Kapsel, ligger i Griegmynt-treetui. Proof 50 rubel 1995, Fridtjof Nansen i gull (7,78 gr 0,). Ligger i vakkert treetui. BU 50 rubel 1995 i gull (7,78 gr. 0,), motiv Fridtjof Nansen. VK 109 stk. mynter i plastark, flere minnemynter. Må sees. Proof SOVJETUNIONEN. 10 siste myntene fra 1991 i skrin. 0 1$ 1802 on 1801, qual. 1. 1$ 1887 O, 89, 1921 x 3 uten, D og S, 22 S, 23 S i varierende kvalitet. Medfølger fra Finland 10 mark ,5$ 1914 kv $ 1881, qual. 1+, nice. 5$ 1881 kv. 1. 5$ 1897 kv $ 1899 kv $ 1995 i proof. 5$ gullmynt 1909 kv $ gullmynt 1909 kv $ gullmynt 1915 kv $ 1907 kv $ 1914 gull kv. 1+/01. 20$ 1897 gull kv. 1+. Samling med 36 sølvmynter i kapsel i serien Amerikanske Sølvdollars, dist. av Samlerhuset. Medfølger ekthetsbevis i album. 1 BELGIA. 20 Fr 1877 gull, i kv. 1+/01. BELGIA, 50 EUC 1988 (1/2 oz gull), og 5 ECU 1988 i sølv. Begge i proofkvalitet. ENGLAND. Millenium silver Collection, 13 sølvmynter i missfarget skrin. EU. Trekassett med 12 sett siste nasjonale myntsett fra 12 land, i foldere. EURO. Album med de 12 første land 2. EUROPA. Skrin fra SH med 26 sølvmynter i kapsel, medfølger to permer med eierbevis. EUROPAS Minnemynter - overgangen til Euro i sølv. Skrin fra Samlerhuset med 16 ulike mynter fra do. antall land. Innleverer har notert en kostpris á pr. stk. Ekthetsbevis vedlagt. 1 3 F F F 654 F 655 F USA F Mynter Europa x F F F 734 F x FRANKRIKE. 5 francs i gull 1857 A kv. 1+/01. FRANKRIKE. 20 francs 1812 kv. 1. FRANKRIKE. 20 francs 1854A, kv. 1/1+. FRANKRIKE. 20 francs 1862 i gull, kv. 1+, men småhakk. FRANKRIKE. 10 gull 2 i proofkv. 8,45 g (917/). Garantibevis fra SH medfølger. FRANKRIKE. Samling gullmynter til fotball-vm 1998: en 50 Fr gram med sertifikat, og hele fem stk. Fr. ca. 17 gram. Alle i 22 K. Mgl. en mynt med motiv Asia på komplett skrin, utgitt av Monnaie de Paris. Med ekthetsbevis. GERMANY, SACHSEN. 6 porcelain-coins 1921, 20 pf mark, in old box. Three with gold edging, UNC. GIBRALTAR. 15 Ecus 1995 i gull. Proof. ITALIA. 40 Lire 1814 i gull, kv. 1+. JERSEY i gull. Proof. KANALØYENE. Sjeldent omsatt sett med 3 fine sølvmynter til markering av 60-årsjuv. for D-dagen (Normandie). Lagd i metalletui med også ett jakkemerker og tre flaggpins, samt info. LITAUEN. Hele 22 sølv- og 8 kobbermynter, inkl. varianter. Med er: 1 denar med gotisk A: 1554 (R3), 1555 (R2), 1556 (R2), 2 denar 1566, schilling 1614 til 1621, 1623 (2 ulike), 1624 (2 u.), 1626, 1627, 1652, 1653, gr Videre kobber: sch. 1665, 1666 (vanlig), 1666 ensidig (u/år), 1666 dobbeltslått, 1666 med like sider, år 166 (feilpreg), år 1 (feilpreg, år 661 (feilpreg: hjortehodet dvs. myntmester mgl.). Var. kvalitet, uvanlig spesialsamling. Minnemyntsett i gull 1, Tyskland 1 mark (12 gr. 0,999) Frankrike 1 franc (26,1 gr. 0,) Finland 1 mark (8,6 gr. 0,) i noe slitt treskrin. Dist. Samlerhuset. NEDERLAND. 10 Euro 2, proof gullmynt, 6,72 gram, 90% gull. NEDERLAND. 10 gulden 1875 i gull. Kv.0/01. NETHERLANDS, UTRECHT, 1 dukat 1760, KM 7.2, qual. 1/1+. OL ATHEN , minnesett utgitt i Bulgaria. Innholder 10 stk. 5 leva gullmynter. (1,24 gr.0,999/) SARDINIA. 20 lire 1832 i gull. Kv.1/1+. SPANIA. Euro 2, proof gullmynt, 13,8 gram rent gull. STORBRITANNIA. Half Sovereign 1 kv. 1+. STORBRITANNIA. Half Sovereign 1910 kv. 1+/01. STORBRITANNIA. Half Sovereign 1913 kv. 1+/01. STORBRITANNIA. Half Sovereign kv. BU. STORBRITANNIA. Sovereign 1884 kv. 1+. STORBRITANNIA. Sovereign 1892 kv. 01. STORBRITANNIA. Sovereign 1909 kv. 01. STORBRITANNIA. Sovereign 1911 kv. 1+/01. STORBRITANNIA. Sovereign 1912 kv. 01. STORBRITANNIA. Sovereign 1962 kv. 0/01. STORBRITANNIA. Sovereign 1965 kv. 0/01. STORBRITANNIA. Sovereign 1974 kv. 0/01. STORBRITANNIA. 1 sovereign 1979, kv. 01, renset. STORBRITANNIA. Sovereign kv. BU. SVEITS. 20 franc 1908 i kv. 0/01. SVEITS. 20 franc 1930 i kv. 0/01. SVEITS. 20 franc 1935 i kv. 01. SVEITS. 20 fr i gull 1935 kv. 01, små kanthakk. SVEITS. 20 franc 1947 B i kv. 01. TYRKIA. 1 cedid Mahmudiye 1223 (1808) i gull. Kv.1+. TYSKLAND. 20 mark 1 A i kv. 1+/01. TYSKLAND. Euro 2, proof gullmynt, halv unse gull. TYSKLAND, Bayern 1 thaler 1818, KM 708, kv. 0. TYSKLAND, Bayern familie-thaler 1828, KM 734, kv. 01. TYSKLAND, PRUSSIA. 20 mark 1888 A i kv. 1/1+. TYSKLAND, PRUSSIA. 20 mark 1904 A i kv. 1+. TYSKLAND, Salzburg 1 thaler 1793 i kv. 1+. TYSKLAND. Samling eldre mynter fra 1- til 1-tallet, bl.a. Schlesvig-Holstein, Baden, Lübeck, Frankfurt, Hannover, Preussen. Mange i bra kvalitet, samt forfalskning av kobber 1 schilling 1803, i alt 27 stk. TYSKLAND. Thaler 1606 Rudolf II Elsay, kv. 01. VENEZIA. 1 zecchino i gull. Kv. 1+. ØSTERRIKE. 1 Dukat 1915, KM 2267, Gold, Proof, restrike kv. 0. ØSTERRIKE. 1 Dukat 1915, KM 2267, Gold, Proof, restrike kv. 0. ØSTERRIKE. 1 dukat 1915 restrike, i kv.0/01. ØSTERRIKE. 4 dukat 1915 i gull, restrike kv.0/01. (13.96 gr.) ØSTERRIKE. 4 dukat 1915 restrike, i kv. 01. ØSTERRIKE. 10 Corona 1908 (KM 2810), gull, kv. 1+/01. ØSTERRIKE. 10 Corona 1909 kv. 0/01. ØSTERRIKE. 20 Corona 1896 og Corona 1905 i gull, i kv.0/01. ØSTERRIKE, 20 corona 1915 Restrike, kv. 0/01. ØSTERRIKE. sch 1986 i kv. 0. ØSTERRIKE. 50 Euro 2, proof gullmynt, 10 gram 98,6% gull F stk. i kobber, VK, ta en titt. Anno Domini år med mynthistorie. Skrin med 14 mynter, inkl. Fanam i gull, dist. Samlerhuset. Antoninian. Herennia Etruscilla, RSC 17, PUDICITIA AVG. (stående). Kv. 0/01. Antoninian. Herennia Etruscilla, RSC 19, PUDICITIA AVG. (sittende). Kv. 0/01. Ca. fra jordfunn. MÅ SEES. Commodus, 191 AD, sesterts, RIC. 596, Jupitor, kv. 1. Ionia, Miletos f.kr. 1/12 stater, sølv, 1,18 gram. a sentrert mynt. Marcus Aurelius, sesterts, RIC. 964, Salus, kv. 1+. PERSIA. Siglos sølv. Ca f.kr. Antakelig en Fouree (samtidig forfalskning). Meget spennende mynt. Godt sentrert. Thassos tetradrchme, keltisk imitasjon ca. f kr. i kv. 1+. AUSTRALIA (Melbourne). Sovereign 1897 kv. 1+. AUSTRALIA. 1$ 7 med 14 safirer innvendig. Originalt etui. AUSTRALIA. 1$ 8 med 5 opaler innvendig. Originalt etui. AUSTRALIA. $ Nugget Proof Issue, 1 unse gull. AUSTRALIA. Gold Rush. 5$ 1 + liten gullklump i folder. AUSTRALIA. Sovereign 1884 kv. 1+/01. AUSTRALIA. Sovereign 1895 kv. 01. AUSTRALIA. Sydney $ i gull. AUSTRALIA. Sydney 30$ i 1 kg. sølv. Slitt treskrin. Dist. Samlerhuset. AUSTRALIA. The Australian nugget 1/20 unse gull, 3 stk gullmynter, totalt 3/20 unse gull. BERMUDA. 25$ 1977, stor sølvmynt i slitt kapsel. BERMUDA. 9 $ 1998 Trekantmynt i sølv, ligger i skrin. KM 112, PROOF. BIMETALLMYNTER. Stor samling med hele 124 ulike mynter fra land i hele verden. Noen land er representert med 2 forskj. mynter, ellers en mynt fra hvert land. Myntene er i blisterpakker med informasjon om land og mynt. Alle innsatt i LT Optima-ark. Høy kostpris. BURMA. 4 mu 1970/71 i gull, kv. 0. CHINA. 12 different, large silver coins, in case, from Samlerhuset. Distributed 1995/97, with certificates. 1 CHINA. Dollar, ND (1914). L&M-858; K-642; Y-322; WS Yuan Shih-kai in high plumed hat. Quality good 01, Ex. Per Hansen. 0 Antikke mynter ØSTERRIKE. 66 store minnemynter i sølv, perioden i 2 skrin fra Samlerhset. ØSTERRIKE. 125 stk. minnemynter i sølv i perioden , mest god kvalitet, noe grønnskjær etter plasten. Sjømann/turistmynter ca stk. i 2 album, observert noe sølv på Sverige og Tyskland. En del mynter bærer preg av plasten. 755 F Mynter Hele Verden F

15 F CHINA. Dollar, ND (1916). K-663. Yuan Shih-kai as Hung Hsien. Flying Dragon. High quality, quality 01. CHINA. Dollar, ND (1924). L&M-865; K-683; WS Tuan Chi-jui. Commemorates the Peaceful Unification of China. Quality F 776 CHINA. Dollar, Year 21 (1932). L&M-108; K-622; Y-344; WS Birds over junk, quality good 01. Ex. Per Hansen F CHINA. Panda gold set 1986 P. Totally 5 coins, 5 to yuan (KM ), in original box. 1,9 oz pure gold. CUBA. 2 pesos 1916 i gull. Kv.01. D-DAGEN. 3 stk. minnemynter sølv, 1$ 1995, 1 franc 1993, 50 pence 1994 i skrin med beskrivelseskort. DE STORE OPPDAGERE. 10 stk. minnemynter sølv, i skrin med beskrivelseskort. ETIOPIA. 10$ 1916 i gull, kv. proof, men småriper. FN 50 år. 7 store sølvmynter i skrin, fra serien FN 50 år, inkludert 50 kr FN fra Norge FN 50 år. To sett à 5 ulike mynter fra Namibia, Cuba, Frankrike, England og Russland. Prima, i skrin, med ekthetsbevis. FN 50 år Skrin fra SH med 33 sølvmynter i kapsler, medfølger perm med eierbevis. FRIGJØRINGEN , 12 sølvmynter i skrin. Medfølger perm med dokumentasjon. Dist. Samlerhuset. FRIGJØRINGEN , skrin med 18 sølvmynter. dist. Samlerhuset. Medfølger garantibevis. HAITI. Proofsett 1967, 3 mynter i sølv. (187 gr.) HELE VERDEN, MILLENIUM. Komplett sett med 29 stk. mynter i tilknytning til Tusenårsskiftet. Sølvmynter og sølvmynter som er delvis gullbelagt. En del meget spesielle mynter, verdt et gjennomsyn. Høy kostpris, eierbevis medfølger. INDONESIA. 0 Rupiah proof gullmynt, noen fingermerker. Opplag kun 2150 stk, 0,3571 unse. IOCs minnesett , 10 stk. sølvmynter i skrin. Medfølger 6 tomme skrin til samme serie. IRAN. 1 Pahlavi i gull, i kv. 0/01. (vekt 8.1 gr) KAMBODSJA. Meget gammel støpeform for mynter i to deler fra kongeriket Angkor (3x39x39 mm). Stammer fra en tysk auksjon for mange år siden. MANGE LAND (nesten ingen nordiske). Riktig god og meget stor samling SJØMANNSMYNT i miltærgrønn trekasse med lokk, VK. Nesten alle pene, mange rigtig pene, mange forskjellige. Netto 26 kg., brutto 30.7 kg. MEXICO. 2 og 5 pesos 1920 i gull. Kv. 1+. MILLENNIUM års mynthistorie, 20 mynter fra Spademynt til Euro. Dist Samlerhuset. Liste på nett. Plakett med eiernavn på slitt treskrin. MILLENNIUM års mynthistorie, 20 mynter fra Spademynt til Euro. Dist Samlerhuset. Plakett med eiernavn. MILLENNIUMSSAMLING. Påbegynt samling med 15 mynter i flott innpakning fra Samlerhuset. Proof sølvmynter i kapsel, medfølger garantibevis. Høy kostpris. MINIATYRGULLMYNTER. 8 ulike i proof/bu i kapsler, de aller fleste 1/25 oz rent gull, bl.a. mynter fra Australia, Cook Islands og Kina. OL ATHEN 4. Samling 24 ulike sølvmynter i proofkval. i treskrin, dels litt ripete kapsler, dist. Samlerhuset. OL SALT LAKE CITY 2. Treskrin med 12 ulike sølvmynter i proofkv. fra div. land. Garantibevis medfølger. OL SYDNEY. 23 sølvmynter i skrin. Dist. Samlerhuset. Medfølger eierbevis. OL SYDNEY. 24 stk. sølvmynter fra div. land, i noe slitt treskrin. Dist. Samlerhuset. OL SYDNEY, 36 stk. sølvmynter fra div. land, i noe slitt treskrin. Dist. Samlerhuset. OL SYDNEY. Flott treskrin med 12 ulike 5$ i proof/sølv utgitt av vertslandet. Alle myntene i kapsel. OL TORINO 6. Treskrin med 18 ulike sølvmynter i proofkv. fra div. land. RUNDEFUNNET. Skrin med 5 mynter i varierende kvalitet. RUNDESETTET med 8 mynter i varierende kvalitet. Ikke gullmynten. RUNDESETTET med 8 mynter i varierende kvalitet. Ikke gullmynten. SAMOA. $ 1991 i gull. Motiv RA II Exp. SAMOA. Kon-Tiki sett, Gull 7,5 gr 0,. Palladium 1 oz 0,999 og sølv 1 oz 0,999. Kort i eske sign. Heyerdahl og Haugland. Opplag 3 i H.V. SIERRA LEONE. $ proof i gull 1997, i etui. Liten, 0.06 carat DIAMANT innfelt i portrettdelen. SKIP OG OPPDAGERE. Samling med 17 ulike fine sølvmynter, inkl. polarrelaterte utgivelser, fra en rekke land. Ekthetsbevis medfølger i treskrinet. SKIP OG OPPDAGERE. Samling med 17 ulike fine sølvmynter, inkl. polarrelaterte utgivelser, fra en rekke land. Ekthetsbevis medfølger i treskrinet. SØR-AFRIKA. 1/10 Krugerrand 1980 kv. 0/01. SØR-AFRIKA. 2 Rand 5 gull, i anledning fotball-vm, 7,78 gram, proof i kapsel, med ekthetsbevis. SØR-AFRIKA. Sovereign 1928 kv. 01. TYRKIA. Kurush 1327//22, Muhammad V s visit to Edirne, unse gull, kv. 01. TYRKIA. Kurush Abdul Hamid, unse gull, kv. 01. TYRKIA. 25 Kurush 4, 1,75 gram, kv. 0. VERDENS MINSTE GULLMYNTER, liten samling med 5 stk, totalt ca 6 gram gull. VERDENS MYNTHISTORIE. Stort treskrin med 10 gamle mynter fra ulike land og tidsperioder, hvorav flere sølvmynter. Distribuert av Samlerhuset. VERDENS STØRSTE GULLFUNN. Sett med tre gullmynter og en gullklump. USA 1$ 1852, Storbritannia Sovereign 1911, Australia Sovereign Pent sett med infoskriv om gullfunnene x Eske på 21 kilo med mynter fra hele verden, noe Norge observert. Mye spennende, stammer fra nedlagt mynthandel, bør sjekkes. Diverse mynter og medaljer i esker/skrin, observert en del sølv totalt ca 30 kilo kilo, VK, bør sjekkes. Eske på 29 kilo med mynter fra hele verden, noe Norge observert. Mye spennende, stammer fra nedlagt mynthandel, bør sjekkes. Samling med en god del mynter, selvpakkede ruller og originalruller, observert en majoritet fra Norge og Danmark, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 40 kilo. MÅ HENTES. Samling med sølvmynter/medaljer fra påbegynte samlinger fra Samlerhuset, totalt over 20 stk. Bør gjennomsees. Kv.bem på noen av kapslene. Medfølger også et par i kobbernikkel. 86 mynter i album, helt tilbake til antikken, inkl. noe Norge. Denne må sees!!! Eske på 23 kilo med mynter fra hele verden, en del Norge observert. Mye spennende, stammer fra nedlagt mynthandel, bør sjekkes. Samling med en god del mynter, en del Norge, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 30 kilo. MÅ HENTES. Samling med en god del mynter, selvpakkede ruller og originalruller, observert en majoritet fra Norge og Danmark, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca. 30 kilo. MÅ HENTES. Ca. 1,1 kg. sølvmynter i eske. Må sees. Samling med en god del mynter, stammer fra nedlagt mynthandel. Ser ut som ordinær kilovare, men bør likevel sjekkes nøye. Totalt ca 20 kilo. MÅ HENTES. Samling med mange hundretalls mynter, sølvmynter observert, noe Norge. Sortert i poser/ rammer, totalt over 8 kilo, stammer fra nedlagt mynthandler. Bør inspiseres nøye! Treskrin med 10 større mynter med sportsmotiver, de fleste i sølv, bl.a. noen til OL i Athen. Også en kinesisk minnemynt utgitt Samling i eske fra samleropphør, en del album, noen skrin, samt noen myntsett, f.eks. Finland og Norge. Bør gjennomsees. 5 ulike sølvmynter i BU/proof 1988/1997 i kapsler, bl.a. 2 fra Samoa med Ra og Kon-Tiki, samt norsk 50 kr FN Samling i album, observert noe sølv helt tilbake til Afinsa samling El Mundo i eske, ukjent om den er komplett. Tomt album til Norske Minnemynter fra Skanfil. Rester i eske, der er det observert noe Norge. Må sees. Liten eske med 10 blister/spes.pakninger, bl.a. Norges mynthistorie 4 og Svalbardrublene, samt noe løsmynt, etc. 20 mynter og medaljer, med vekt på sølv i Lindner-boks. Ca. stk. i Lembit myntskap med 4 skuffer. Medfølger pose med ca. 120 antikke mynter fra metalldetektorfunn. Må sees. utto 6 kg sjømanns- og turistmynter i tungt metallskrin, ikke observert gull eller sølv. Lott med primitive betalingsmidler, bl.a. temynt, klokkepenger og 3 kissipennies. Liten lott, vi nevner minimynt i gull. USA 1 $ 1921, 23 S. Norge 1 øre 1968 x 16 stk. i kv. 0, men kraftig grønnskjær. + div. tysk og dansk. 60 stk. gamle i lite skrin, noen antikke og noen i sølv. Må sees. Rester i myntskrin m/8 skuffer, blikkeske, album, + div. medaljer/pins. Må sees, uten at vi tror du finner noe gull! 80 asiatiske mynter som må sees. utto 7 kg sjømanns- og turistmynter inkl. Sieg Norden. Ikke observert gull eller sølv. REALISASJON. Samling med en del mynter sortert i poser, samt tre eldre sparebøsser, og en del utenlandske sedler i konvolutter o.l. Ser spennende ut, observert noe svensk sølvmynt. DANMARK. 1 Riksdaler Courant 1762 i kv. 1-, hull og rifter, fastlimt i overkant av et sort tøystykke. DANMARK. 5 Rigsbankdaler 1835, Sieg 75, i kv. 2. DANMARK. 5 kr 1929 H, Sieg, sign. Lange/ Neergaard, i kv. 1+. DANMARK. 5 kr 1909 B, Sieg 93, i kv. 2. Seddelen er delt i to/tapeforsterket. DANMARK. 5 kr 1944 AO, Sieg 118, sign. Svendsen/Matthiessen, i kv. 01. DANMARK. 10 kr 1902, Sieg 94, sign. Jensen/ Olsen, i kv. 2. Seddelen er nesten delt i to/ tapeforsterket. DANMARK. 10 kr 1910 E, Sieg 95, i kv. 1/1-. DANMARK. 10 kr 1944 BF, Sieg 120, sign. Svendsen/Holm, i kv. 0. DANMARK. 10 kr 1945 a, Sieg 121, sign. Halberg/ Rohleder, i kv Sedler Norden/Hele Verden Norden F 855 F

16 859 DANMARK. 10 kr 1968/74 x30 usirkulerte (Sieg Europa 948 H. RUI, LILLESAND SKOLEKORPS 1. JAN 1957, 133). Flere i nummerrekkefølge. blyavslag, gave fra H. Rui til Per Hansen, merket 906 GERMANY, EMERGENCY NOTES. Fantastic DANMARK. 50 kr 1935, Sieg 107, sign. Lange/ Blyavslag RRR. Trolig unikt. collection in books from many different cities, Svendsen, i kv. 1. among others ANHALT, BAVARIA, BREMEN, 949 HAAKON VII 70-ÅRS MEDALJE. Stor medalje 861 DANMARK. 50 kr 1948 k, Sieg 124, sign. Riim/ HESSEN, HANNOVER, LIPPE, REUSS, SAXONY, og miniatyr. Den store merket J. Tostrup. Begge Teilmann, i kv. 1-. WESTFALEN, WURTTEMBERG, all different med bånd i eske fra Tostrup, pent sett. 862 DANMARK. kr 1928 A, Sieg 109, sign. Lange/ types and very nice condition, very interesting 950 HARALD OG SONJA 1968, i gull (3,5 g 0.). Clementsen, i kv. 1+. Mangler en bit i hjørne 2. collection, several Reference books included. 951 HARALD OG SONJA 1968, i gull (3,5 gr 0.). 863 DANMARK. kr 1930, Sieg 110, sign. Lange/ 450 Totally 725 notes. 952 KARL XIIs DØD 1718 i kv.1+, men bulker i kanten. 3 Clementsen, i kv HELLAS. 18 forskjellige i VK. Bl.a. slitt 0 Stor medalje i sølv Ø-50 mm. av Peter Berg. 864 DANMARK. kr 1948 h, Sieg 126, sign. drakmer Må sees. Galster 312. Halberg/Friis, i kv. god JUGOSLAVIA. dinara 1935 i kv. 1+, rift nede 953 KONGENS FORTJENESTEMEDALJE I SØLV. 865 DANMARK. kr 1931, Sieg 113, sign. Lange/ 2 reparert. Haakon VII, utdelt Patinert eks. Boye, i kv. 1-. Rifter/flekker. 909 JUGOSLAVIA. 10 dinara 1926 i kv. 01. x 954 KONG OLAVS Minnesett medaljer F 866 DANMARK. kr 1941 A, Sieg 114, sign JUGOSLAVIA dinara 1920 i kv. 0/01. i sølv, 1 av disse gullbelagt, samt en bok om Svendsen/Sander, i kv RUSSLAND, 130 forskjellige typer i tiden folkekongens liv. Uten eske. (opplag ) 867 DANMARK. kr 1959 d, Sieg 127, sign. Riim/ 93 i varierende kvalitet. Må sees. 955 LEVE NORGE. 11 sølvmedaljer i treskrin med Rohleder, i kv. 1/1-. Lite midthull. 912 RUSSLAND stater, 27 forskjellige typer i tiden eierbevis. 868 DANMARK. Den Allierede Overkommando i varierende kvalitet. Må sees. 956 LEVE NORGE. 24 ulike sølvmedaljer i proofkv. øre, 1, 5 og 10 kr 1945, Sieg M7-M10, i kv TYSKLAND, 64 forskjellige typer i tiden i 1 i treskrin, enkelte ripete kapsler, dist. av til 0/01. varierende kvalitet. Må sees. Samlerhuset. F 869 DANMARK. Den Danske igade. 10 kr, Sieg 914 TYSKLAND. 6 stk. fra 1-VK i god kvalitet. F 957 LEVE NORGE, Gullmedalje, Folket velger konge. 2 M18, i kv. 1+. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% gull. 915 UKRAINA. 4 stk slitte. 870 DANMARK. Den Danske igade. 5, 10, 25 øre, 1 Ligger i kapsel. 916 UZBEKISTAN, Transnistria og Hviterussland. 35 kr og 5 kr, Sieg M13-17, i kv. 1/ LEVE NORGE, Gullmedalje, Norge blir medlem 2 stk. mest moderne og flere i god kvalitet. 871 DANMARK. Jutlandia. 5, 10, 25 øre, 1, 5, 10 og av Nato. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% 917 Eske med sedler, aksjebrev og obligasjoner. En 50 kr, Sieg J1-J7, i kv. 1- til kr i kv. 1+, men gull. Ligger i kapsel. del eldre russisk. brettrift. F 959 LEVE NORGE, Gullmedalje, Nøytralitetsvakten DANMARK. Odense Kreditbank. 1 kr og 5 kr, Sieg Hele Verden Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7% gull. 36A og 38, i kv. 1-. Noen kv.anm. 918 AFRIKA. 41 forskjellige i varierende kvalitet. Må Ligger i kapsel. 873 FÆRØYENE. 1 og 10 kr 1940, Sieg 15 og 17, i kv. sees. 960 LEVE NORGE, Gullmedalje, Sabotasjeaksjonen Et par kantrifter på 10 kr. 919 Belize, Honduras, Nicaragua, Mexico og mot Vemork. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, F 874 FÆRØYENE. 5 kr 1939 F, Sieg 7, i kv Guatemala årene. 21 forskjellige i 91,7% gull. Ligger i kapsel. 875 FÆRØYENE. 5 kr 1940, Sieg 16, i kv. 1/1-. varierende kvalitet. 961 NOBELS FREDSPRIS. De offisielle medaljene i 876 FÆRØYENE. 5 kr , Sieg 22 sign. 920 CHINA. 95 stk. eldre brukte. VK. sett på 20 stk. i sølv. Dist. Samlerhuset. Elkær-Hansen/Djurhuus, i kv. 01. Pen seddel. x 921 HISTORISKE SEDLER. Samling med ca. 70 ulike 962 NORGE 1 år x 3 i sølv, noe ripete kassetter. F 877 FÆRØYENE. 10 kr 1937 M, Sieg 8 m/håndskrevet historiske sedler i album fra Samlerhuset. Mest Olav V i sølv x 2 (190 gr. pr. stk.), Alt underskrift, i kv. 0/01. Asia og de aller fleste i kv. 0. for Norge x 2 i sølv. 878 FÆRØYENE. 10 kr 1937 M, Sieg 9 m/faksimile, x 922 HISTORISKE SEDLER. Samling med drøyt x 963 NORGE I KRIG. 10 medaljer i sølv, i kapsler i i kv. 1. ulike historiske sedler i noe defekt album fra plastlommer. God kv. 879 FÆRØYENE. 10 kr x2 (Sieg 24 sign. Samlerhuset. Ves. Europa og de aller fleste i kv NORGE I KRIG. 24 sølvmedaljer i skrin. Medfølger Vagn-Hansen/Djurhuus og Wahl/Atli P. Dam), Nordfrim-samling komplett til nr. 129 i 2 album, perm med dokumentasjon. Dist. Samlerhuset. kr 1967 (Sieg 25) og kr 1975 (Sieg 26). Vakre ajour til april Samlerhuset x 52 stk på 965 NORGES GRUNNLOV EIDSVOLL 1814, sedler i kv. 0/01 og 0. albumark. Meget bra kvalitet på det meste. gullmedalje (16,2 gr.) nr. 337 i serien Kongerike 880 FÆRØYENE. 10 kr 1978, 20 kr 1986, 50 kr SØR-AMERIKA. 101 forskjellige, mest moderne og Norge, dist. Samlerhuset. sign. Bentsen/Dam, kr 1994 og kr i god kvalitet. Må sees. 966 NORGESMEDALJER i sølv i etuier. Sieg kr 1978 i kv. 1+, ellers 0/01 og USA. 1$ August & Insuranse 1849, 1$ Carolina 967 NORGES REGENTER. 32 ulike sølvmedaljer 881 FÆRØYENE. kr 1952, Sieg 20, i kv. 1. Pen 1866, 5$ Bank of Augusta 1858 i kv.1-/2. i proofkval. + en dublett, i treskrin. Dist. seddel. 926 Over forskjellige i VK. Må sees. Samlerhuset. 882 FÆRØYENE. kr 1994, Sieg 32, i kv Ca. sedler i salig blanding, må sees. 968 NORGES SØLVSKATT. 24 sølvmedaljer i noe slitt 883 GRØNLAND. 1, 5 og 20 skilling handels 928 Parti med ca. 130 ulike sedler fra mange ulike treskrin. Dist. Samlerhuset. verdimerke 1941, Sieg 80-82, i kv. 0/01. Dessuten land. Ves. oversjø, men også et par fra Norge, etc. 969 NORGES SØLVSKATT. 24 sølvmedaljer i skrin. 4 ulike komplette hefter rasjoneringskort kl. 2 og 3 De fleste lagt landevis i plastlommer og mange dist. Samlerhuset. Medfølger eierbevis. i meget pen kval. med fyldig beskrivelse på vedlagt papir. Flere 970 NORGES SØLVSKATT. Kompett samling med GRØNLAND. 25 øre 1905, Sieg 48, i kv. 01. Sign. interessante utgaver og mange i pene kvaliteter. sølvmed. i treskrin, medf. eierbevis. Ryberg/Berg sedler fra HV, mest moderne og i god kvalitet, 971 NORGES SØLVSKATT. Påbegynt samling med GRØNLAND. 25 øre 1913, Sieg 58, i kv. 0/01. inkl. 24 USA Novelty Notes. ulike sølv-/proofmedaljer i treskrin. Sign. Daugaard Jensen/Munch ubrukte sedler, ta en titt. VK, fra 0/ NORGES SØLVSKATT, vår stolte historie, 24 stk. i GRØNLAND. 1 kr blankett 1913, 5 kr 1945, forskjellige brukte sedler, ta en titt, VK. sølv, i treskrin. Dist. Samlerhuset. og 10 kr 1953, Sieg 60, 64, 69 og 70 i VK. 932 Ca stk. brukte, flere like, ta en titt. 973 OSCAR II. Midnattsol i kv. 0/01 i aluminium, 887 GRØNLAND. 5 kr 1913, Sieg 62, i kv. 0-. Sign. 933 sedler i VK, store og små, gammelt og nytt. original eske, av Fr. uun. Daugaard Jensen/Barner Rasmussen (stor Må sees. 974 OSLO år. 12 stk. sølvmedaljer i skrin. Dist. underskrift). 934 REALISASJON. Påbegynt samling i album fra av Samlerhuset. 888 ISLAND. 1 rigsdaler courant 1792, Sieg 3, Samlerhuset med alle verdens sedler, medfølger 975 OSLO år, 3 medaljer i 14 karat gull. Opplag 1 Pick A5, kv. 1/1-, rift på 2.5 cm ved venstre flere sedler i konvolutt og løst, samt et par sett. blindstempel og en del papir revner, men pen og okkupasjonssedler fra et par land. 976 OSLO BY år. 20 stk. sølvmedaljer i skrin, 1 tiltalende for typen. 935 REALISASJON. Samling med en del sedler, repr. to sett a 10 ulike. Med sertifikater. 889 ISLAND. 1 Rigsdaler Courant 1792, Sieg 3, i kv stammer fra tidligere abonnement, samt noe 977 PRINSESSE PRESTISJESETT. Haakon og Mette ISLAND. 1 kr 1922 og 1941 x3 (ulike farger), Sieg løsmynt. Marit, i gull (15,55 gr 0.917) sølv og bronse i noe 26 og 28, i kv. 1 til 01. slitt treskrin. Medaljer *) 891 ISLAND. 5 kr 1904, Sieg 15, i kv. 1-. Skitten. 978 PRINSESSE PRESTISJESETT. Prinsesse Märtha ISLAND. 5 kr 1907, Sieg 9, i kv. 1-. Rifter/ Norske medaljer *) Louise og Ari Behn i gull (15,55 gr 0,917), sølv og hullmakulert. 936 Centralforæningen for utbredelse av bronse, i treskrin. 893 ISLAND. 5 kr 1919, Sieg 12, i kv. 1-. Noe skitten/ legemsøvelser og vaabenbruk LOOS.D, i sølv 979 PRINSESSE PRESTISJESETT. Prinsesse Märtha 2 hullmakulert. og etui. Iversen 1879 i kanten, noe medtatt, men Louise og Ari Behn i gull (15.55 gr. 0,917) sølv og 894 ISLAND. 5 kr 1920 blankett, Sieg 19, i kv. 0/01. meget uvanlig. bronse, i noe slitt tre skrin. 895 ISLAND. 5 kr 1929, Sieg 29, i kv. 1. To små hull. 937 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Kopier av 980 SAMLERHUSET. 3 gullforgylte og 16 div. i sølv fra alle Oscarmynter i treskrin. Dist. Samlerhuset. flere serier. Skade på noe kapsler, + slitt skrin. 896 ISLAND. 10 kr 1907, Sieg 10, i kv. 1-. Rep. rift/ noe skitten. 938 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Kopier 981 SPORRONG. Treskrin med De fire store av Oscar-myntene. Meget slitt skrin. Dist. (Kielland, Lie, Bjørnson og Ibsen), treskrin med 897 ISLAND. 10 kr 1907, Sieg 10, i kv. 1-/2. Rep. rift/ Samlerhuset. Kostpris 6,-. Sjøheltene (Tordenskiold, Juel og Huitfeldt). hullmakulert. 939 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Kopier av Totalt 7 medaljer i 925s, hver med ø = 45 mm 898 ISLAND. 10 kr 1929, Sieg 30, i kv. 1-. Ingen rifter. Oscar-myntene. Uten skrin. kostpris 6,-. og vekt = ca. 60 gram. I tillegg 4 Bergensdalere i F 899 ISLAND. 50 kr 1916, Sieg 14, i kv. 1-/2. Rep. rift/ 940 DEN NORSKE KRONEMYNT 125 ÅR. Sett med kobbernikkel på kort. hullmakulert. kopier av Oscar-myntene. Småskader på etui. 982 Tobakkseske full med medaljer, nåler + div. som ISLAND. 2 utg. Landsbanki Islands. 5, 10, 50 og 1 Medfølger Norge i krig og Leve Norge, 2 stk. i må sees. kr, Sieg 33, 35, 37 og 39, i kv. 1- til 1+. sølv. 983 Lott. med over 150 enheter, vesentlig norske 901 ISLAND. 3 utg. Landsbanki Islands. 5, 10, 50, 941 DE NORSKE ÆRESMEDALJER. 35 ulike medaljer, mye idrett, OL-pins, militære knapper og kr, Sieg 34, 36, 38, 40 og 42, i kv. sølvmedaljer i proofkval. med innfelt o.a., noe i sølv og en med svastika observert. En 1 til 0/01. gullportrett i treskrin. Dist. Samlerhuset. god del dubletter. Bør sees. 902 ISLAND. Flott samling 22 ulike sedler 1960/97, de 942 DE NORSKE ÆRESMEDALJER. Komplett sett 3 Utenlandske medaljer *) aller fleste i penere kvaliteter inkl. 0 (bl.a. Sieg 64). på 36 i sølv. Dist. Samlerhuset. 984 DANMARK. Kongehusets Jubilæum, 1749, 903 ISLAND. Vareanvisninger fra Husavik, kpl. F 943 EIDSVOLLMEDALJEN. Gullmed. i 22 K/92.5% i 2 GALSTER 395 qual. 1+/01. hefter 10, 50 og kr, samt -kroners hefte lite skrin, utg. DNM/SH, garantibevis gram, Haganesvik. Pene. 985 DANMARK. Tivolimedaljen 1980, 925/sterling sølv proof. (ca. gr.), ø 50 mm. kv. 0/01, utg. av A, Nyborg. 904 SVERIGE. kroner 1916, Sieg U7, kv. 1, EIDSVOLLMEDALJEN. Gullmed. i 22 K/92.5% i 2 Kunstner Harry Elstrøm, i org. eske. rustpletter fra 2 klips mm. Lite hull ved det ene, lite skrin, utg. DNM/SH, garantibevis gram, ellers pen. 986 EUROPEISKE KONGEHUS. 12 sølvmedaljer i proof. skrin. Medfølger perm med dokumentasjon. Dist. x 905 SØNDERJYSKE NØDPENGESEDLER. Samling EUROPEISKE KONGEHUS. 24 sølvmedaljer i noe 2 Samlerhuset. ca. 160 stk. på alb.ark. Hele 50 stk. av Sieg 22, slitt treskrin. Dist. Samlerhuset. ellers lett duplisert og mange forskjellige. Bl.a. sett 987 EUROPEISKE KONGEHUS. Samling med FRIGJØRINGEN 1945, 24 sølvmedaljer i noe slitt 2 flere Sieg 27, 28 og 37, m.m. VK, men mange ulike fra større serier - kapsler, med ekthetsbevis treskrin. Dist. Samlerhuset. pene. i perm. 947 H. RUI, BØNDERNES BANK, BB-løpet, blyavslag, 988 EUROPEISKE KONGEHUS. Samling med 17 1 gave fra H. Rui til Per Hansen, merket Blyavslag sølvmedaljer. Dist. Samlerhuset. RRR. Trolig unikt. 16

17 989 EUROPEISKE KONGEHUS. Skrin med 11 ulike i x 1026 Samlerhusets kongelige i tre (ulike) SH-album GJØTLERVERKTØY (metallstøping). Lott 8 div. denne serien, med ekthetsbevis. Bl.a. Kronprinsparets 5-års bryllupsdag 6, verktøy. Den lengste 43 cm. Uvanlig lott. 990 FRANKLIN MINT. Små medaljer med avbildning Kong Hussain 1999, Dr. Margrethe, Pr HEARTSINE PDU. Hjertestarter. Ubr. Trenger av diverse biler, totalt små sølvimitasjoner Diana minnebrev 1999, Fyrst Albert 8. I alt 32 service pga. lavt batterinivå. i eske. stk., lett duplisert, en del sølv innimellom KRISA. Den første(?) tapedispenseren, mrk. 991 ITALIA. Fire medaljer ca. 8-9 cm diameter av Hele verden Rasch & Co AS, Postboks 96, Oslo. Raritet. kunstneren Antonio Mariscotti, aktiv USA, samling med 33 sølvmedaljebrev, KISTER. Lott 2 små sjarmerende rosemalte kister. Dette er senere avstøpninger i bronse med sterlingsilver, hver medalje ser ut til å veie ca. 1-tallet. Den største er 21 x 12 x 14 cm og har portretter av Tadea Pavoni, Nonnina Strozzi 30 gram. skade på den ene foten. Barbigia, Alessandro Di Gino Vecchietti, Lorenzo De Medici. (Börner 37, 370, 381, 363) 1028 WWF. 112 stk. arter på medaljebrev, med KISTER. Lott 3 små sjarmerende rosemalte kister. beskrivelser på ark, i 6 album m/kassetter. 1-tallet. Den største er 20 x 12 x 14 cm. 992 LAS VEGAS DOLLARS. Lott på 8 ulike. Ikke sølv. Medfølger ett tomt album KISTER. Lott 3 små sjarmerende rosemalte kister. Var. kval. 1-tallet. Den største er 14 x 9 x 11,5 cm. 993 NOBEL LAUREATES 1975 and large Rekvisita numismatikk *) 1062 KRONENE I HÅVET. Liten bordmodell i støpt Medals in 925s in 2 boxes, each weighing more 1029 LINDNER ubrukte myntskuffer, 17 stk. med metall. Laget etter 1908, men før 1962, da Olav than 50 grams. Issued by Sporrong (Sweden). varierende inndeling, hvorav 8 stk. til myntsett. V monogram mangler. Uvanlig. 14 x 14 x 7 cm. 994 SLOVENIA. Mindre gullmedalje i 14 K 1996, Bør innspiseres. Litt slitasje. for OL Atlanta, i etui, Ø 23 mm. Innl. har oppgitt 1030 Lite låsbart myntskap i teak, med 14 skuffer med 1063 KUTTE/MOSEMASKIN. Meget uvanlig sak med kostpris 1,- i 5,-. utstansede hull i forskjellige størrelser. 24x20x17 stor kniv i metallkjele som roterer. Montert på 995 STJERNETEGN. Rund treplate med 12 cm. treplate. Flott mekanikk. 40 x 20 x 36 cm. 996 bronsemedaljer m/slipte steiner, èn for hvert 1031 MYNTPLATTER. Lott 57 myntplatter fra 1064 LANDHANDLER. Gammelt papirstativ fra stjernetegn. Utgitt av Anders Nyborg A/S 1978, Porsgrunn. 50 i original eske. Stor mengde landhandler. Plass til 3 ruller. 83 cm høyt. opplag 3 nummererte i bronse. Dekorativ. dubletter. Grossistlott. Lavt utrop, gi bud. MÅ 1065 LANDHANDLERUTSTYR. Gammelt SVERIGE. Kungliga Nordstjärneorden. 2 HENTES HOS SKANFIL OSLO. modningsskap for bananer (fra Fyffes, men ingen Kommandør av 1. klasse samt Ridder av 1. klasse 1032 PENGEPUNG i skinn med nøkkellås. Merket logo), 59x61x36 cm. Forsendelse vil medføre og en miniatyr. Svært god stand, stammer fra District Bank. Uten nøkkel. Ser gammel ut. Er det skader og skjer i så fall på kjøpers risiko. Bør eldre norsk samling. noe i den? derfor hentes i Oslo el. Sarpsborg. 997 SVERIGE. Vasaorden. Kommandør av 1. klasse samt to miniatyrer og en button. Svært god stand, stammer fra eldre norsk samling TUNIS. Nischau Iftikar-orden, noe skittent offiserkors i slitt original etui. 999 USA. Liten gullmedalje med Senator Robert Kennedy, 3,5 gram, 90% gull. ØSTERRIKE, Kongebesøket sep i gull (2,9 gr.), motiv Olav V. Noe flekker og småriper medaljer som må inspiseres. 2 4 large medals in 925s in individual boxes. Issued by Sporrong (Sweden), three with Swedish themes. 3 Ca. 140 medaljer, poletter. Noen få i sølv, må sees. 4 Samling nåler, medaljer og en båndstripe. Bl.a. de tyske The Kyffhäuser War Commemorative Medal og The Honour Cross of the World War 1914/1918 (non-combatant) fra 1. verdenskrig med bånd. I alt 7 enheter, GI BUD! Myntbrev/Minnebrev Norske mynt-/minnebrev 5 Album med 12 kunstnerbrev fra Samlerhuset, 13 myntbrev fra div. utgivere kun 2 i sølv fra -årsjub. i Trondheim. x 6 BERGENS MYNT OG SEDDEL AS. Nr komplett + telekortbrev nr. 1-6, samt ytterligere 6 myntbrev inkl. ett fra BMS som ikke inngår i standard serie. Prima kval., innsatt i 2 alb. m/ kassett fra utgiver. 7 BERGENS MYNT OG SEDDEL AS nr (inkl. 1 da 11a til 11d) i album med kassett. x 8 DET NORSKE KONGEHUS. Album med 10 minnebrev, alle med medaljer i 92.5% sølv. Noe bedre enn de reguære, utenlandske kongelige minnebrev. 9 Samlerhuset nr. 1. Prima Gorbatsjov-brev Samlerhuset nr. 2. Prima Olav V-brev. x 1011 Samlerhuset nr. 3/20. Album med 3-4, 7-16, 18 x2, 1 20, samt senere 26 og 58. God kvalitet Samlerhuset nr. 8/144. Spredt belagt samling i tre permer med følgende: 8, 10, 12-16, 18, 21, 27, 34, 40, 42-44, 49-50, 54, 60-61, 63, 66-67, 72, 76, 109, 119, , 128, 144. Stort sett bra kvalitet, over 30 ulike! 1013 Samlerhuset nr. 9. God kvalitet. x 1014 Samlerhuset nr , 21, 23, 27, 30, Innsatt i to album Samlerhuset nr , 6 stk. i sølv, inkl. 50 kr FN Kongelige x 11 i perioden , 3 i sølv. x 1016 Samlerhuset nr , prima i to album inkl. nr Samlerhuset nr. 16 til i 6 album m/ 3 kassetter. x 1018 Samlerhuset nr i album, inkl. nr. 20. Prima vare Samlerhuset nr , 7 stk. i sølv. Kongelige x 7 i perioden , 2 i sølv. x 1020 Samlerhuset nr Komplett i 4 album, inkl. 2 alle bedre sølv minnemynter Samlerhuset nr. 71, 80, 87 med de tre hundreårsmyntene i sølv. God kvalitet Samlerhuset nr. 126 med rubin innfelt i sølvmedaljen, Kong Harald og Dronning Sonja a kvalitet Samlerhusets kongelige. Ca. 20 stk., flest fra SH på alb.ark, men også enkelte andre løst Samlerhusets kongelige. Tre album med 24 stk. minnebrev, framstår rotete og uklart om en del albumark kan mangle. Må sjekkes, men lav stk. pris. x 1025 Samlerhusets kongelige i to bind, 16 sett. Uryddig, men god kvalitet To store skap med 66 skuffer i hvert. Tenkt brukt til mynter av innleverer. Men passer til andre ting også, som skruer o.a. 63x138x20 cm. Det går fint å henge de på veggen. Trolig høy anskaffelsespris. Må hentes i Oslo eller Sarpsborg, eller påregn betydelige fraktutgifter. Gi bud! Diverse Telekort *) ukte Telekort *) x 1034 Eske med et par tusen (?) kort, overveiende vanlige norske kort inkl. en del P-kort. Noen ubrukte, dels med org. plast, men det skal være mest brukte kort. Mange mellomgode, en del eldre, god kvalitet DANMARK. Eske med ca. 12 kg. (stort antall) fra 90-årene, mange forskjellige og i antall. x 1036 Roteparti med ca. enheter i perm, overveiende Ring Kontant. Men også en side eldre utgaver inkl. ishockey m.m., samt div. andre typer kort. Tils. alt brukt. x 1037 Stort roteparti i fem kart.bokser samt masse løse i mellomstor eske. Virker helt kaotisk, men trolig et par, overveiende norske kort. Diverse samlegjenstander *) Diverse *) 1038 A/S CLAUSEN, KALDAGER & CO SKOTSELV. F 1039 Manometer i messing. Ø=25,5 cm. BERGENS UTSTILLINGEN Veldig flott merke, emaljert, brukt av en som satt i juryen for utstillingen. Riksvåpnet i midten og JURY BERGEN 1898 rundt kanten. Ø=3 cm. Unik? BESLAG. Stor lott beslag til skuffer og skap. Det aller meste i messing. Se bilde BLÅSELAMPER. Lott 2 stk. En Sievert G 7, rep. med lodding, H=24 cm og en Fuhrmeister no. 3 fra Egil Fuhrmeister metallvarefabrikk H=22 cm BOLTELÅSER. Lott på 3 gamle boltelåser med nøkler. Den største med nylagd nøkkel. Fin lott L fra 6 til 12 cm BORDLAMPE. Flott bordlampe belagt med gull på marmorfot. Produsert i Spania. Skal ha kostet 7. kr ny. H=40 cm BRANNBØTTE. I skinn med tauhåndtak. Ø=20 cm og H=37 cm. Fra 1-tallet. Litt slitasje DAMSLETH. Lott 17 div. bøker/hefter med Damsleth forsider, 20 postkort, et brevkort og kortstokk DIEM NATALE AUGUSTISSIMI REGIS CAROLI JOANNIS. Talen til Carl Johans fødselsdag, Christiania s DYREHORN. To meget spesielle dekorative dyrehorn. Ant. fra et hjortedyr. De er veldig bøyde. Ø=21 cm DØDERHULTAREN (Axel Petersson)??. Morsom sak med jeger som står i et tre med en elg som tydeligvis har jaget ham dit. Børsa hans står ved treet. I døderhultarens stil. Ikke sign., men navnet hans skrevet med penn under. H=37 cm EGYPT. Egyptisk kvinnehode i granitt. H=12,5 cm EIDSVOLDSBYGNINGEN Flott tallerken i kjeramikk, Evig og tro, indtil Dovre faller. Merket av forhandler i Kristiania Emil Olsen & co Kristiania. Ø=24,5 cm. a stand ENTOMOLOGI. Gammel sigarkasse med 36 INSEKTER. De fleste arts- og kjønnsbestemt. Flotte detaljer! Dato 28/5-08 er notert. Meget spesiell samling! Tidl. utrop. Nå: REALISASJON FLAGGSTANG. Stor flott flaggstang med blank kanonhylse nederst og resten i messing. H=85 cm FLINTLÅS PISTOL. KOPI. Meget fin kopi. L=40 cm. Tung FRIMURERGLASS. Stort flott glass uten merker. H=18,5 cm FRIMURERI. Lott 6 medaljer, to slipsnåler og en nål i fin messingeske med frimurersymboler på. Veldig fin lott, se bilde LANDHANDLERUTSTYR. Gedigen amerikansk kaffekvern for landhandler, 55 cm høy. Mrk. MIC & Co Enterprises, Philadelphia, USA. Patent nr July Med to hjul LANDHANDLERUTSTYR. KAFFEKVERN fra åra? Solid, tidlig kaffekvern for storhusoldning. Amerikansk, av merke Hobart. 230 V/50 Hz. Normale bruksspor. F 1068 LANDHANDLERUTSTYR. Liten utgave av kaffekverna fra MIC & CO., PHILADELPHIA, USA. H=ca. 30 cm. Normale bruksspor LANDHANDLERVEKT av merke BERKEL (prod. i Holland). Godkjent fra gram til 10 kg LEGEKOFFERT med 22 FELMA-elektroder for behandling av ulike steder på kroppen. Kurerer, ifølge reklamen, alt fra angst til hemorider. uksanvisning og inventarliste inngår. Levert av Radium Electric AS, Oslo. Denne er nok meget sjelden i komplett stand. Selges for ca. pund el. mer internasjonalt MANGLETRE dekorert med karveskurd og Anno x11x11 cm. a stand MANOMETER. Fra A/S Clausen Kaldager & co Skotselv. Fint manometer med noe ekstra utstyr i original eske MEDALJER/NÅLER M.M. Lott på ca. 25 stk, flere i sølv. Se bilde NEGERDAME. Stor flott figur i gips. Med ring i øret, halskjede og armbånd. H=47 cm. Må hentes hos Skanfil NISSER. Lott på 5. To litt eldre, nisser med nøtteskål ved siden av H=16 cm. En eldre som sitter og røyker H=19 cm. En liten eldre nisse som ligger, lysestake for små lys L=7, 5 cm. En nyere som brukes som lysestake H=7,5 cm NORGES JUBILEUMS-UTSTILLING Et meget flott og uvanlig tørkle fra Nordisk Tekstil Aktieselskab Christiania. Med riksløven, kongefamilien m.m. Noe i farger. 40 x 38 cm. Innrammet. Må tas ut av ramme ved forsendelse Nåler, jakkemerker, + div. fra flere land i liten pose. Må sees Nåler, jakkemerker, + noe utland, flere i sølv. utto 170 gr. Må sees Nåler, jakkemerker, pins, + div. utland. utto 550 gr. Må sees OPIUMSVEKT. Eldre vekt i treeske med to elefanter utskåret i lokket OPIUMSVEKT. Fin vekt i fin original eske med dekor med drager på utside og mye skrift inni OPIUMSVEKT. Meget gammel vekt i original trekasse PERLEMOR. To gedigne skjell med store flater perlemor. De to skjellene er ca. 58 x 18 cm. De delene av skjellene som er belagt med perlemor er på ca. 30 x 10 cm Plakett, nåler, jakkemerker, + div. totalt 20 enheter. Må sees POLITI LUEMERKER. Lott på 10 like merker i messing. 2,5 x 5 cm POLITIMERKER. Lott 10 merker med riksløven i messing. 2,5 x 5 cm POLITISKILT. Lite ID politiskilt med riksvåpenet. 4,5 x 6 cm. Lagd av Tostrup PRIMUSER. Lot på 3. 2 svenske Radius no. 1C og Radius no. 34 og en britisk REVOLVER. Eldre revolver av ukjent merke. Noe rustet og slitt. L=20 cm. Medfølger gammelt revolverbelte med patronlommer og med noen div. patroner RIKSVÅPENET. Uvanlig potteskjuler i messing, med til sammen 6 riksvåpen rundt. Ø=15 cm og H=14 cm ROTEKASSE FRA DØDSBO. Dame- og herresmykker (kjeder, ringer, mansjettknapper etc., kun bijouteri?), figurer, blomstervase, barbermaskin, klokker o.a. Mer enn enheter. Bør sees og hentes. 3 17

18 1092 RUSSISK IKON fra russisk-ortodoks kirke utført 1126 A/S NORDISK DAMP. Christiania Pål. omkring 1 i Sentral-Rusland, bemalt tre i god kr. Nr Kv. 1. Kuponger. Fint brev med stand, 27,5 x 32 cm. Ekthetssertifikat medfølger. ramme og båtmotiv SABEL. Eldre noe slitt sabel, ukjent opprinnelse. L=92 cm SABEL. Eldre noe slitt sabel sans. engelsk, E med kongekrone på blad. L=96 cm SABEL. Med balg. Umerket sabel, noe dekor på blad, en del slitasje. L=88 cm. Slitt balg Signetter x 3, lakkstenger + div. Bl.a. tysk stempel fra krigen SJAKK. Sett med brikker, støpt. Kopier av kinesiske brikker i elfenben. H 8 til 9,5 cm. Som nye i original eske (OBS, ikke brett) SPASERSTOKK. Fin stokk med sølvbeslag på toppen og med håndtak med tre hestehoder utskåret i elg-gevir. H=92,5 cm og hodets L=13 cm SPASERSTOKK. Med fint dekorert håndtak i sølv og eiernavn datert L=94 cm. 1 STORTINGSVALGET Konv. som ble brukt til valget. Godkjent. Valgliste ligger oppi. Denne er humoristisk og er forkastet. a kval STRØMMÅLER INSTRUMENT. Gammelt instrument i kasse fra tidlig 1-tall. ukt av jernbanen ifm. med bygging av broer, til måling av strøm i elver under broene. Produsert av Gundersen & Løken Kristiania. Meget uvanlig SUVENIRSKJEER. Lott på 80 stk., de fleste norske. 6 er i sølv, ellers i plett. Var. kval. Tidl. utrop. Nå: REALISASJON SVERD. Gammelt noe slitt sverd. Med inskripsjon MEFECIT SALIGEN samt noe mer på bladet. L=84 cm SØNDRE VINOREN GRUVER. Lott kart og tegninger ifm. utvinning av sølv i nærheten av sølvgruvene på Kongsberg. Se bilder TELEGRAMMER. Lott med ca. 120 telegrammer fra Innbunden bok yllupstelegrammer telegrammer GI BUD!!! 1106 TINER. Lott 3 små sjarmerende rosemalte tiner, den nest største i blikk. 1-tallet. Den største er 23 x 12 x 14 cm TOLEDO SVERD. Lott på 3 montert i rikt utskåret treramme med våpenskjold. Sverdenes L er 1 på 130 cm og 2 på 98 cm. Til å henge på vegg. Dekorativt. Bør hentes hos Skanfil Oslo TØNNE/BUTT. Eldre tønne/butt nesten full av div., det meste sans. fra eldre landhandel. Se bilde. Morsom lott VEKTER. Lott på 5 div. vekter. Se bilde. Noe smårust og slitasje VERKTØY. Verktøykasse med mer enn enheter: Gjengeverktøy, skiftenøkler, skrunøkler, skrutrekkere, tenger, kniver mm. Bør sees Rotelott. Veldig morsom lott med litt av hvert. Figurer, smykkeveske, parfymeflaske, metallvase, to små blikkesker m.m. Se bilder Rotelott. Stor lott med alt mulig. Bøker, sølv ørepynt, Amundsen plakett i kobber, m.m. Se bilder Rotelott. Mye ulikt. Revolverskjefte, lommekniver, penner, ølbrikker, vekkerklokker m.m. Se bilde Rotelott. Stor lott med mye smått. Vel verdt en titt. Se bilde Banankasse ca. 10 kg. brutto, full av bl.a. telegrammer, en mengde postkort, ves. julekort og utenlandske stedskort, brev, gamle visittkortfotografier, noen bøker fra 1-tallet, samt andre papirer. Bør sees Lott. Stor, morsom lott med høvler, fjøslykt, sag m.m. Se bilder Lott 2 suvernirsverd og det ene sverdet med matchende suvernirdolk L hhv. 73 og 30 cm. på paret, det andre sverdet L=65 cm. Alle laget i India Lott ca. 50 medaljer/merker/nåler. Noe norske, mest svenske. Noe sølv observert Rotelott. Veldig morsom rotelott med litt av hvert. Bøker, brosjyrer, reklame, instrumenter m.m. Se bilder Stor morsom lott med mye bra. Vel verdt en titt, se bilder. MEGET LAVT UTROP, GI BUD Rotelott. Liten lott div. noe bilrelatert, lite messingfly m.m. Se bilde Eske med ymse papirer, telegrammer, menyer, programmer, kart, sanghefter, m.m. Umulig lott å beskrive. Bør sees. Gi bud! Aksjebrev *) 1123 AALESUNDS MEKANISKE VERKSTED. Aalesund Pål. kr. No Kv. 0,5. evet er utstedt til statsminister og skipsreder Joh. Ludv. Mowinckel. Med kuponer. Et pent og sjeldent aksjebrev AND. H. KIÆRS LIMITED. Glemmen Pål. kr. No. 42. Kv. 1. Selskapet er reg. i 1895 for utnyttelse av skog/skogbruk. Transportert til Norges Rederforbund, Sjømandsfondet i Dekorativt med talonger A/S HAUGESUNDS MEKANISKE VERKSTED. Haugesund Pål. kr. Nr Kv. 0. Pen ramme og med talonger A/S NORDISK DAMP II. Christiania Pål. kr. Nr Kv. 1. Båtmotiv. Sjeldent BARK CHRISTIAN SCRIVER. Grimstad Pål. kr. No. 14. (av 40 aksjer). Kv. 0. Bygget i Grimstad Strandet og vraket ved Cuba i Med statutter BARK DECIMA. Grimstad Pål. kr. No. 25. (av 60 aksjer). Kv. 0. Bygget på Odden i Grimstad Solgt til Mexico i Med statutter BARK MEMIO. Grimstad Pål. kr. No. 44. (av 60 aksjer). Kv. 0. Bygget 1890 ved rederiets verft i Grimstad. Senket av tysk ubåt i Med statutter BARK SILAS. Grimstad Pål. kr. Nr. 95 (av 110 kjente). Få kjente. Kv. 0. Siste seilskip som ble bygget i Grimstad. ev har fin ramme. Med statutter BERGENS MEKANISKE VÆRKSTED. Bergen 1. Pål. 560 kr. No Kv. 0,5-1. Meget dekorativt og med flere interessante transporter BERGENS PRIVATBANK. Bergen Pål. x kr. No. 171/17. Kv. 0,2. Sjeldent med et så høyt pålydende i Utstedt til Bergen kommune. Banken ble opprettet så tidlig som C. B. NIELSENS REDERI A/S. Skien Pål. 0 kr. Nr. 26. Kv. 1. Utskrevet til konsul Joachim Grieg. Sjeldent CENTRALBANKEN FOR NORGE. Christiania Pål. kr. Nr Kv. 0,2. Pent noe dekorativt brev utstedt til Consul Conrad Mohr. Med statuter og kuponer DAMPSKIBET SKULDA, datert Bergen 1915, pål. kr. 2, brev nr. 77. Flere bretter. Ikke tidligere registrert dette år. x 1137 DEN NORSKE HANDELSBANK. 17 stk. endret fra kr Trondhjems Handelsbank, til kr feb Overtrykk i tre ulike farger, også annet påtrykk på noen av brevene. Ubrettede, men noen kantanm. på mange DET SELMERSKE REDERI. Trondhjem Pål. kr. No Serie A. Kv Med vedtægter og kuponer DOVREFJELL, Skipsfart, Oslo 1938, kr. ev nr.. Kvalitet 0.1, rederiflagg. Sjelden.# 1140 D/S A/S COLOMBIA. Åsane Pål. kr. Nr. 2. Kv. 0. Bygget ved B.M.V. Bergen Siden med mange eiere til det ble opphugget i Spania i Medfølger fotostat av skipet, samt fartøy-register. Liten rift i rygg FET JERNVAREFABRIK. Fet Pål. kr. Nr. 1. Kv En brett og rift øverst til høyre. Meget uvanlig brev FLEKKEFJORDS SKOFABRIK. Flekkefjord Pål. 25 kr. Nr Kv bretter FRYDENLUNDS BRYGGERI AS, datert Christiania 1909, pål. kr (nr. 1244). Meget pent. Kv FRØYA TORVFABRIK. Kristiania 10 mai Pål. kr. Nr. 21. Med kuponer og vedtekter. Kv GIJOH, Skipsrederi, Oslo 1939, kr. ev nr. 177, dekorativ, rederiflagg. Kvalitet 0. Sjeldent INDHERREDS Aktie-Damskibsselskab, blankett, Stenkjær Dekorativ! kr, uten nr. Kvalitet KLAVENESS Damspskibsaktieselskab, Sandefjord 1907, 2 kr. ev nr 427, rederiflagg. Kvalitet KLAVENESS DAMPSKIBSAKTIESELSKAB. Sandefjord Pål. kr. 2. Nr. 70. Slitt. Kv. 2. Uvanlig LISLEBY BRUG AS. Fredrikstad 1 august Pål. kr. Nr Kv. 1. Svært dekorativt MJÖNDALEN CELLULOSEFABRIK. Drammen Pål. kr. No Litra B. Kv. 0,5. Dekorativt brev med flott motiv av fabrikken MJÖSDAMPSKIBENE SKIBLADNER OG FÆRDESMANDEN. Oplandske Dampskibsselskab, Eidsvold Pål. kr. No Kv. 0,5. Et flott og dekorativt brev. Medfølger deler av selskapets historie NORSK VALSEVERK. Bergen Pål. kr. No Kv. 0. Dekorativt PRIVATBANKEN I FLEKKEFJORD A/S. Flekkefjord Pål. kr. Nr. 71. Kv Taloner REDERIAKTIESELSKAPET TRØNDEREN. Trondhjem Pål. 2 kr. No. 34. Kv. 2. Et par rynker. Bygget i Fredrikstad Torpedert Medfølger stort foto som ex. Dux (uusgaard & Kjøsterud), fartøyregister og statutter RISØR SKIBSAKTIESELSKAP, Risør 1928, kroner. Kvalitet 0.1. Sjeldent. x 1156 ROMSDALSKE VEXEL- og LANDMANDSBANK. kr Molde 1917, ubrettet, men noen kant-/ hjørneanm. Kuponger, uvanlig SCHWARTZ-FIDJELANDS GEVÆRSYNDIKAT. Kristiansand S Pål. kr. No Kv. 2-2,5. Selskapets formål å utnytte patenten til Krag-Jørgensens geværmodell 1898 kommersielt i England, Frankrike og Belgia. Joh. A. Schwartz har signert brevet. Statutter. Et dekorativt og sjeldent aksjebrev SIBERIAN STEAMSHIP MANUFACTURING & TRADING Co., AKTIESELSKAB. Christiania oktober Pål. kr.. No Kv. 1. Et meget dekorativt og historisk brev. Kuponer SKIENS ØREBANK. Skien Pål. kr. No. 96. Kv. 1. En meget dekorativ bankaksje. Kuponer SKOVDAL II, Rederi, Sandviken 1916, kr. ev nr Kvalitet 1.1. Sjeldent TEIGMYRENS GRUBEKOMPAGNIE. Haugesund Pål. 40 kr. Nr. 42. Kv Et sjeldent og populært brev med Haugesunds byvåpen som logo TROMSØ PRIVATBANK, datert Tromsø 1912, pål. kr (nr 215). Med kuponger. Ubrettet. Kv. 0/1. x 1163 TRONDHJEMS HANDELSBANK. Fire stk. 150 kr: april 1914, to stk. nov. 1916, og ett overtrykk 180 kr Den norske handelsbank februar Dels gode kvaliteter, men sistnevnte noe mer slitt oppe, med kup. x 1164 TRONDHJEMS HANDELSBANK. Tre stk. kr. april 1914 og april 1916 og des. 1916, med kup. Ubr., gode kvaliteter YTRE MIDTHORDLANDS DAMPSKIBSSELSKAP. Datert Bergen 1933, pål. kr., nr 156. Svakt brettet en gang. Små kantanm ØRSTEN CEMENT & CEMENTSTØPERI. Aalesund Pål. kr. Nr Kv. 2. Sjeldent. Medfølger et dek. brev (ikke aksjebrev) fra H. Olsens Mek. Værksted Aalesund Lott på 28 aksjebrev, flest fra Larvik. Noen blanketter inngår. Se liste. Mest bra kvalitet. Autografer *) 1168 AUKRUST, KJELL. Dedikasjon i boken Hallstein fra Flåklypa Tidende hilser Kjersti. Kjell. Boken som ny. Tidl. utrop. Nå: REALISASJON BJØRNSON, BJØRN Sønn av Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson, skuespiller og første sjef på Nationalteateret. Sign. Bjørn på forsiden av postkort fra Aulestad, som er sendt av hans kone Eileen Bendix f. Cohn i 1912 og sign. Eileen på baksiden BOJER, JOHAN (Norsk forfatter ). ev datert Hvalstad Medfølger konvolutten det ble sendt i BOJER, JOHAN. Sign. på brev, også ett postkort COLLET, JONAS Deltok på Eidsvoll i Signatur på dokument fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans,- Handel,- og Told- Departement. Datert Christiania 12 juli DIRIKS, CHRISTIAN ADOLPH Jurist og var med å utforme grunnloven på Eidsvoll i Norges første stortingspresident. Signatur på et dokument fra Det Kongelige Norske Regjerings Departement for Kirke og Undervisningsvæsenet. Datert Christiania 9 Juli Fotokort med prinsesse Astrid, Kronprinsesse Martha, prinsesse Ragnhild og prins Harald foran peisen, med alles signatur og julehilsen i trykte bokstaver MED ALLE GODE ØNSKER FOR JULEN OG MÅ DET NYE ÅRET BRINGE OSS ALLE NAERMERE DET MÅL VI KJAEMPER FOR. Må være sendt i krigsårene GARBORG, ARNE. Sign. på brevark + div. annet GARBORG, HULDA (norsk forfatter ). ev og brevkort skrevet 1933 og Begge stemplet Hvalstad. Klaffen på brevet er skadet. evkortet er litt slitt. evkortet har i tillegg en etikett fra NIDAROS HEYERDAHL, THOR (1914-2). Signatur på forsiden av postkort med Kon-Tiki. Baksiden har skader fra montering i album HEYERDAHL, THOR. En av de få konvoluttene ifm. 50-årsjubileet for Kon-Tiki ekspedisjonen som Heyerdahl selv signerte. x 1179 Idrett. Ca. 55 ulike autografter på brev i seriene Norske Fotballprofiler og Norsk OL-mestere. God kvalitet KONG OLAV. Original signatur på brevark i A5-størrelse med kongens logo, datert Slottet Medfølger et brev i A4-størelse med logo H.M.Kongens Kabinettsekretariat, signert av Hoffsjef O. Grønvold KONG OSCAR II. Bestallingsbrev datert Kristiania Slot 17. December 1896 vedr. utnevning av Chefen for 3die Kompagni af Smaalenenes Landværns bataljon. Egenhendig signert med kongens store segl MAX MANUS ( ). Norsk offiser og motstandsmann. Signatur på postkort ifm. jubileet i MOTZFELDT, PETER Kaptein. Var med som representant for Artillerikorpset på Eidsvoll Signatur på dokument fra Den Norske Regjerings Marine Departement. Datert Christiania 14 oct

19 1184 MUNCH, EDAVRD. Originalt skrevet tekst FLY, FLYVNING. Lott på 19 bøker og hefter. på baksiden av prospektkort fra Bergen Gammelt og nytt. Bl.a. Den store flyboken 1974, Viele Grüsse von den alten Hansastadt. 396s. Se liste. Ikke signert. Kortet ble funnet sammen med 1222 FLY og flyvning. Eske med div. eldre bøker, hefter, sammenraskede blad, hefter m.v. på Ekely. Det SAS-meny fra 60-tallet, o.a. Bør sees. er gitt som gave av Inger Munch (kunstnerens 1223 HEST. Lott 7 bøker, bl.a. Norsk Riksstambok søster) til Olav Myre, journalist i Trondheim. over Dølehest bind 59, 60 og 61 og Det Norske Medfølger lapp hvor Myre forteller om dette. Travselskap gjennom nye 25 år (1976). De fleste i 1185 NANSEN, FRITJOF. Håndskrevet brev på 4 s fin stand, se foto. sign. Datert Kristiania 1 mai Interessant brev 1224 HVEM HVAD HVOR 1937, utgitt Meget til Kjære ven, sans. E. A. Nordenskiold. evet pen stand. omhandler manuskriptet/utgivelsen av Nansens 1225 HVEM HVAD HVOR Noen anmerkninger på bok På ski over Grønland i 1890, både i Norge, ryggen. Litt løs enkelte steder. Sverige, Danmark og England. x 1186 OL. Komplett samling NORSKE FOTBALLPROFILER i serie 31-70, som utgitt i spesialalbum fra Skanfil. Oppsatt på Vario albumark, og noen ekstra slike medfølger i alb. x 1187 OL. Komplett samling NORSKE OL-mestre i serie 1-30, og , som utgitt i spesialalbum fra Skanfil QUISLING. Bokforside og hilsen på friblad til H. H. Aall, (norsk professor, forfatter og agent ), datert julen Signert Quisling QUISLING. Originalt håndskrevet notat The Office of the Governing Body (utkast til partiorganisajon), skrevet Ikke signert. Notatet er transkribert av norsk professor QUISLING. Originalt håndskrevne momenter til et foredrag i NS kvinneorganisasjon, våren Tolket av norsk professor, men ikke signert SANDEMOSE, AKSEL. Signert hilsen på brevark uten datering STANG, FREDRIK Norges første regjeringssjef med tittelen Statsminister Signatur F. Stang på dokument fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det indre. Datert 27 juli Litt slitasje SVERDRUP, JOHAN Statsminister Signatur på brev fra Den Kongelige Norske Regjerings Kirke og Undervisnings- Departement. Datert Kristiania 10 juli SØRENSEN, HENRIK ( ). Norsk maler. Nyttårshilsen på postkort skrevet på fransk og sendt fra Paris til den svenske maleren Karl Nordstrøm i Stockholm. Teksten er oversatt. Bøker, aviser, tidsskrifter Diverse bøker F 1195 ABEL, NIELS HENRIK. L. K. SYLOW OG S. LIE: Oeuvres complètes de Niels Henrik Abel. I-II. Nouvelle edition. Kristiania (2) s. Orig. omslag. Meget pent sett ASBJØRNSEN, P. CHR. Træ- og Udskjærings- Arbeide til Husflidens fremme i Norge. Ved Understøttelse af Selskabet for Norges Vel udgivet med 114 Tegninger i Træsnit. Christiania (1) s. Komb. tittelbl. og omsl BATPAXOMTOMAXIA. Striden mellan grodorna och mössen. Övers. från grekiskan av Elof Hellquist. Stockholm u.å. 16 s. Med teckningar av Th. Kittelsen samt Theodor Kittelsen av Helge Thiis. Särtrykc ur Ord och Bild Rikt ill. 26 s. Lettere bruksspor BATPAXOMTOMAXIA. Striden mellan grodorna och mössen. Övers. från grekiskan av Elof Hellquist. Stockholm u.å. 16 s. Tittelbl. 1 svartkrittstegning Solstreif som ikke er med i den svenske utg. og illustrasjoner av Theodor Kittelsen. Samt en bigrafi Helge Thiis: Theodor Kittelsen født død (17-32) s BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. Lott 4 bøker/ hefter. Digte og sange. København Orig. lilla helshirtingbd. 176 s. Noe slitasje. Vort sprog. Hefte. Kristiania & København Orig. omsl. 15 s. Til dem, som forkynner eller lærer det norske mål. Med et tillæg af overlærer K. Knudsen Kristiania (Huseby & Co limit). 62 s. Heftet, originalt omslag. Om retfærdiggørelsen. Efter professor Gisle Johnsons systematiske teologi ved Bjørnstjerne Bjørnson. Særskilt aftryk af Nyt Tidsskrift Kristiania (Huseby & Co.). 36 sider. Heftet, originalt omslag. # 1 BROCH, O.-J. Le royaume de Norvége et le peuple norvégien. Rapport à l exposition universelle de 1878 à Paris. Christiania To bind. Heftet. Ill, kart og tabeller. Bind 1 er delt i tre, begge har rifter i omslag m.m. Meget uvanlige FRIMURERI. Matrikel over frimurer-ordenens Xde provins 1. Heftet. 232 s. Noe slitasje GLEDITCH, ELLEN. Norsk kjemiker og professor som jobbet som assistent hos Marie Curie i Paris. Lott 10 små hefter om radioaktivitet m.m. på fransk. Noen av dem med Gleditchs signatur F 1203 KINGO, TH. Gradual. En Ny almindelig Kirke- Salmebog Under behørige Noder og Melodier... Odense s + register. Skinninnbd. Litt slitasje og noe flekker. Meget uvanlig og i bra stand. Se bilder. LIMIT KOKEBØKER. Lott på 21 gamle kokebøker, tallet. Var. kval. Liste på nettet LUNDE, GULDBRAND. NS kultur/propagandasjef til han døde i oktober Lott over 50 div. videnskaplige hefter og skrifter forfattet/ medforfattet av Lunde før krigen. Både på norsk og tysk. En meget interessant lott MESSEL, PAULA. Fru Messels konditorbok. Opskrifter paa bakning og konfekturer, pyreauger, sauser, salater og delikatesser, smørbrød, iser, konserverte frugter og bær, saftlagning, karameller, servietlægning. (1. utg., 1. oppl.). Oslo (I kommisjon hos Jacob Dybwad). 261 s. + medbundne annonser. Rikt illustrert. Orig. dekorert rødt helsjirtingbd. med smussomslag i bra stand, 1 rift NANSEN. Lott 9 bøker. ev. I - V. Utg. av Steinar Kjærheim Orig. skinnbd. Portretter. SONNTAG, WOLFGANG. Fridtjof Nansen. Gyldendal norsk forlag, s. EDBERG, ROLF. Fridtjof Nansen - Europeeren - En studie i vilje og godvilje. 292 s. Oslo, Aschehoug, Orignalb. NANSEN, FRIDTJOF. Dagbok fra Oslo s. Helshirting. BJØRNSRUD, HALVOR H.: Fridtjof Nansens kongerike. Ni somrar på Sørkje i Rollag , (Nansen) Oslo s. Illustrert NORGE FREMSTILLET I TEGNINGER. (I) Udgivet af Chr. Tønsberg Tverr 4to. Orig. bd. 102 s. Med 165 små prospekter av norske byer og landskaper. En del slitasje NORGE FREMSTILLET I TEGNINGER. Texten af P.Chr. Asbjörnsen. Udgivet af Chr. Tönsberg. Christiania (Udgiverens Forlag). Tverr- 4to. 196 s. litografert tittelbl. og 82 litograferte plansjer (de fleste lit. av Bærentzen). Litografert tittelblad. Samt. skinnbd. med gulldekor på ryggen Rygg og hjørner slitt. Tekstsidene gjennomgående plettet. Plansjene varierende plettet avhengig av papirkvaliteten. (Christiania-plansjen løs) NORGES GEOGRAFI. Meget uvanlig, privatlaget bok. 45 s. med opplysninger om næringsveier, byer m.m. Ill. med postkort, sirlig tegnede karter m.m. Se bilder. Meget uvanlig ROLFSEN, NORDAHL. Eske med 16 bøker. Bl.a. mange av hans lesebøker Normale bruksspor. Liste på nettet SANGBØKER. Lott 25 eldre sangbøker og hefter. Liste på nett. Litt var. kval. Bør sees SCIENCE FICTION. Lott 44 div. bøker/hefter. Se bilde. ukbar kvalitet på det meste VINJE, AASMUND OLAVSSON. Dølen i 4 bind s. Oslo. Noregs boklag Orginal shirtb. med smussomslag. Pent sett Koffert med diverse bøker og hefter m.m. fra bo. Illustrerte noteark, priskuranter, HHH, kart, atlas, gammelt magasin fra 1824 vedr. moter, franske hefter fra 1. v.krig, telegrammer o.a. Sjekk en ufullstendig liste. Faktabøker 1216 ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE I NORGE i 6 bind. Red.: Edvard Bull m.fl. Oslo Ca. 3 s. Rikt illustrert, også i farger. Org. bind med smussomslag. Meget pent sett BERGE, RICHARD. Norskt bondesylv. Oslo s + 58s som er et tillegg av Aagot Noss og Sigurd Telnes. Meget rikt illustrert med bl.a. 80 plansjer og 8 fargeplansjer. Originalbind i god stand BOKEN OM HESTEN. Avl og oppdrett - bruk og sport. Redaksjon: Oberstløytnant, veterinær Per Gjestvang, Anders Fridrichsen, Arne Kristiansen og Esben Kr. Aamot. Vårt Forlag A/S, Oslo to. 4 s. Rikt illustr. Rødt kunstlærbd. med forgylt perm og ryggdekor. Pent eks DANSK HISTORISK ALMANAK 1761, 1762 og 1763 innbundet i ett bind. Slitt innbinding. Flekker. Komplett. Sjelden! 1220 FLORA OG FAUNA. Eske med 24 bøker tallet. Bl.a. bind 2 av Knut Fægris Norges Planter. Se liste. Litt var. kval. på de eldste JERNBANE. Lott 10 bøker og hefter om jernbanen i Norge. Se liste JERNBANE. ØSTVEDT, EINAR. De Norske Jernbaners historie I-III. Utg. av Norges Statsbaner Oslo s. Illustrert. Originale røde skinnbind. God stand NAA. Nordic Archaeological Abstracts. Årlig utgitt katalog over NORDISK ARKEOLOGI, hva som ble skrevet og utgitt om utgravninger, steinalder, bronsealder, jernalder, vikingtid og middelalder, forhistorie og historie. Tilsammen 28 bind i perioden a stand NORDENSKIÖLD, A. E. Vegas reise omkring Asia og Europa tilligemed et historisk tilbageblik paa tidligere reiser langs Nordkysten af den gamle verden. Bind 1-2. Kristiania s. Register i bind 1. Ill. med stålstikk og tresnitt og utfoldbare litograferte kart. Orig. rikt dek. shrt. bs. Litt slitasje NORSK BUNADSLEKSIKON. Bind Red. Bjørn Sverre Hol Haugen s. Rikt ill. Orig. bd. med smussomslag. Som nytt NORSK TRAVER-KALENDER , 1969 og komplett. De før 1970 er heftet og slitt, nær alle de øvrige er innbundet og i bra stand. Totalt 25 stk., uvanlig utbud NORSK TRAVERSTAMBOK. Bind I-IV fra Det Norske Travselskap. Bind I og II bundet i et bind. Bind I: Hingster kåret Bind II: Hopper kåret Oslo u.å (1945). 296 s. Bind III: Hingster med nr. fra , hopper med nr. fra Oslo s. Bind IV: Hingster med nr. fra , hopper med nr. fra Oslo s. a bruksstand NYGÅRD-NILSSEN, ARNE: Norsk jernskulptur 1-2 (Norske minnesmerker). Oslo Hhv. 306 og 314s. Meget rikt illustrert i s/h med fotografier. Originalt omslag. God stand. Referanseverket om norsk støpejern. Tidl. utrop. Nå: REALISASJON SCHIÖTZ, O. E. Professor. Forelesninger over elastisitet 1 semester 1889 og Optik vaarsemester Avskrevet januar 1891 efter originalforelæsninger af. stud. real. G. Holtsmark. Unik innbundet håndskrevet bok med regneoppgaver, grafer m.m. Innbundet priv. skinnrygg bd SKIKK OG BRUK. Hovedred.: Waldemar øgger. 1. opplag sider. Illustrert med plansjer i farger og s/h. Originalt rødt halvskinn med gulltrykk og topp gullsnitt. Bind og forsats er tegnet av Turid Hirsch, og bokbinderarbeidet er utført av H.M. Refsum. Slitasje på skinnet på undersiden, ellers et pent eksemplar STAMBOK OVER NORSKE HESTER. 3 bind fra Statens Stambokkontor, Oslo 1966, 1967 og Fjordhest og Dølehest. 321, 337 og 249 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. a bruksstand STORGÅRDER. Lott på 4 bøker. Storgårder i Norge I-II. Red. Eivind S. Engelstad, Victor Schlytter og Yngve Woxholth. Oslo (Allers Storgårdsserie) s. Gjennomillustrert i farger. Orig. hellerretsbd. med smussomsl. nye gamle storgårder. Red. av Yngve Woxholth Orig.bd. med smussomsl. 252 s. Fotografier i farger. ENGELSTAD, EIVIND S. (RED. MED FLERE). Kongeboliger og nasjonalskatter i Norge. Oslo Original helstriebind med smussomslag. 283 sider. Rikt illustrert. Pen 1238 TROELS-LUND: Dagligliv i Norden i det sekstende århundre. 14 bind innbundet i 4 vakre, dekorerte skinnryggbind. Utgitt Ca. sider. Rikt illustrert ØL og ØLBRYGGING. Frydenlund , Frydenlund , Schous , Aass årsjub. 1946, + en mappe med div. reklame og etiketter fra Ringnes/Frydenlund fra 70-80/-tallet. Kriminal- og westernlitteratur 1240 CONAN DOYLE. Sherlock Holmes. Illustrert fransk utgave u. år. 317 sider. Påskrevet Julegave 1920 på friblad. Trolig eldre. Flere fine illustrasjoner av Martin van Maer. Noen avisartikler om detektiven ligger inni. Ex Libris. Noe slitt sjirtingbind. Trolig sjelden KRIM. Lott på 23 eldre norske krimbøker. Liste på nett. Var. kval. Bør sees NICK CARTER nr. 1 til 50 innbundet i 3 bind. Kriminalserie utgitt i København. Ukjent år (første tidlig på 1-tallet?). ukbar stand WESTERN. Buffalo Bill nr. 1-5 og Arkivhull. Senere privat innbinding. Ukjent år, men utgitt av Hagens Forlag, Kristiania. 19

20 Lokalhistoriske bøker 1269 SLEKTSHISTORIE. Domaresläkten i Sverige ØSTFOLD. Norske gardsbruk. Østfold fylke. I-IV AKERSHUS. Eidsvoll bygds historie av Andreas Sillerud, Laxarby, Trankil, Silbodal, Blomskog og Ny utgave. Red. L. K. Storhaug Orig. Holmsen, Bind I og II, s, + et tredje Långserud. Sunne 1968, 226 s. Ex Libris. Meget helgranitolbd. Fotografier. Tegninger. Pent sett. bind som starter på s utgitt av Eidsvolls uvanlig ØSTFOLD. SKJEBERG. BAKKE, HARALD. bygdebokkomite 1941 og 1950 (det tredje bindet 1270 SLEKTSHISTORIE. Minister Finn Korens anebok. Skjeberg bygdebok. Del I - II. Utgitt Skjeberg uten år. Innbundet i flotte private skinnbind. Meget Halden Originalbind. 399 s. Illustrasjoner. kommune s. Illustrert, med rikt illustrert AKERSHUS. ENEBAKK. SLEKTSHISTORIE. JENSEN, JENS: (BARDØL) Etterkommere av Peder ynildsen Bardøl i Enebakk. Litt gårds og slektshistorie utgitt av... U.st s. Illustrert. 2 foldede tavler. Orig. granitolryggbd. Meget pent eks AKERSHUS. Hulda Garborg: Fra KOLBOTNEN og Andetsteds, Kristiania utgave. 173 sider. Originalt dekorert bind. Noe slitt. Uvanlig AKERSHUS. KRÅKSTAD. ØSTLID, M. Kråkstad. En bygdebok I - II, s. Illustrasjoner. Faksimiler, og brettet kart. Shrt. bd AUST-AGDER. ARENDAL. NEDENES. Nedenes amtstings forhandlinger. Lott 9 innbundne bøker og et hefte , 1908, 1914, (heftet), 1916 (x2), 1917 og a kvalitet BUSKERUD. Eker. Træk av en storbygds saga av Nils Johnsen. Kristiania Originalt dekorert bind 654 s. Kart. Mindre bruksspor. BUSKERUD. EIKERS HISTORIE. Bind I-III. Johansen, Øystein Kock m.fl. Omhandler Øvre og Nedre Eiker kommune. Utgitt av Eiker Sparebank Origbind med vareomslag s. Rikt ill. a stand BUSKERUD. KRØDSHERRED Jubilæumsskrift 1914 av Ivar Sæter. Kristiania s. Org. bind. Noe slitasje BUSKERUD. LANGS LÅGEN. LOKALHISTORISK ÅRBOK for bygdene langs Numedalslågen. 16 komplette årganger hvorav 10 innbundne. Med er: 1981, 82, 84-89, 91, 94, 95, 97-00, 02 og 9. I tillegg 16 løse hefter fra de manglende årganger BUSKERUD. Lott 20 lokalhistoriske bøker og hefter fra DRAMMEN. Bl.a. Drammen og DT & BB i to bind. Se liste. a stand BUSKERUD. NORSKE GARDSBRUK. Buskerud I-II. Oslo s. Meget rikt illustrerte. Orig. skinnbind. Litt slitasje FINNMARK. Lott på 29 lokalhistoriske bøker og hefter tallet. Se liste HEDMARK. Årbok for Glåmdalen Lott 29 stk , , , , , Reg. 1971/73, , 1987 og a kvalitet MØRE OG ROMSDAL. Bolsøy-boka. Bind I, II og II del s. Ill. Bind I slitt og bleket, bind II bra og bind II del 2 fint MØRE OG ROMSDAL. HAREID OG ULSTEIN. BJÅSTAD, SVERRE, BJÅSTADD, INGVALD, WAAGE, ASBJØRN. Lott 4 bøker. Bygdebok for ulstein og hareid. Bind I. Den allmenne delen s. Ill. Skinnrygg bd.. Band V. Gardar og folk. 654 s. Ill. Personboka for Hareid og Ulstein med register til bygdebøkene. Hareid s. Illustrert. Orig. bd. Utflyttarboka 7 for Hareid og Ulstein med register til bygdebøkene for Ulstein og Hareid. Hareid s. Illustrert. Orig. bd MØRE OG ROMSDAL. Romsdal Sogelag årsskrift Totalt 27 bøker. a kvalitet NORDLAND. HERØY. Lott 7 bøker av RABBEN, BJARNE: Herøyboka. Gardar og folk. I-III. Landslag og folkeliv. Bygdesoga 1-3. (nr. 3 med smussomslag). Tils. Herøy Herøyboka ute i krig. 403 s. Ill. Med smussomslag. Illustr. Orig. skb. Meget pene NORD-TRØNDELAG. SNÅSA. Snåsaboka. Bind 1-4. Av Jørn Sandnes og Gunnar Skavlan. Snåsa kommune s. Illustrert. Foldekart. Orig. skinnryggbind i pen stand NORSKE GARDSBRUK. Østfold fylke bind II. Oslo s. Noe slitasje OPPLAND. GUDBRANDSDALEN. MEYER, JOHAN. Fortids kunst i Norges bygder. Gudbrandsdalen. I - V Rikt ill. med smussomslag. Bibiliotekbøker. Pen stand OPPLAND. TOTENS BYGDEBOK I-II. (II i 2 utg). Utgitt / Redigert av en komité, s. Illustr., plansjer i farger og s/h. Orig. skb. Litt slitasje OPPLAND. VALDRES. ANDERS FRØHOLM. Valdres bygdebok 1 A, B og C. Garder og slekter i Vang. Rikt ill. Orig. bd. Pent sett OSLO BYS HISTORIE i 5 bind av Nedkvitne, Norseng m.fl. 2. opplag. Meget pene originalbind med vareomslag (kun ubetydelige anmerkninger) ROGALAND. MADLA. Soga om Sola og Madla. Bind s. Illustrert. Orig. bd ROGALAND, STAVANGER MUSEUM. Aarsberetning 1898, Årshefte , Årbok , 1949, , 1974, Til sammen 47 bind. Med masser av artikler om arkeologi, folkeliv, fugler, dyr, fisk, natur og kultur i Rogaland. a stand Foldet stamtavle i lomme. Litt falmet på ryggen SOGN OG FJORDANE. LÆRDAL BYGDEBOK Bind I-III. Heim og Ætt Borgund Sokn, i Tønjum sokn og Tønjum og Hauge sokn. Av Alfred Espe m.fl. Lærdal s, org. dekorert kunstskinnbind. Meget rikt ill. Bind I noe løs i fisken SOGN OG FJORDANE. FJALER GARDS,- OG ÆTTESOGE. Fagerheim Ragnvald og Fagerheim Magne. Bind I-III s. Ill. Orig. bd. Medfølger Fjaler gjennom år. 183 s SOGN OG FJORDANE. LÆRDAL OG BORGUND. LABERG, JON. Lærdal og Borgund. Bygd og ætter. Bergen I kommisjon hjå A.S Lunde & Co.s Forlag. 928 s. Illustrert. Orig. omsl. Svakt slitt. Ryggen bleket. Medfølger LINDSTRÖM, JOHAN. LAERDAL. Oslo s. Original shirtingbd. Rikt ill SOGN OG FJORDANE. LÆRDAL OG BORGUND. LABERG, JON. Lærdal og Borgund. Bygd og ætter. Bergen (I kommisjon hjå A.S Lunde & Co.s Forlag). 928 s. Ill. Orig. skinnryggbd. Litt løs i falsene SOGN OG FJORDANE. SLEKTSHISTORIE. Sandvikslekta. Oppstryn i Nordfjord. av Kristian Berge, Halden s. Org. dekorert bind. Ex Libris. Meget pent TELEMARK. Fortids-kunst i Norges bygder. Telemark I-VI. Forum forlag i samarbeid med Selskapet til utgivelse av norsk fortidskunst, Oslo Ca. sider (inkludert plansjer). Illustrert. Originalbind med smussomslag. Bibliotekeksemplarer. Nr. 72 av et opplag på TELEMARK. NISSEDAL Bygdesoge Gard og ætt, Treungen sokn. Ved Kjell Åsen. Nissedal Bygdesogenemd 1978, s. Skinnryggbind TELEMARK. REISEHAANDBOG utgitt av Skien- Telemarkens Turistforening, Porsgrunn Av A.L. Coll. 385s, rikt illustrert + to kart. Originalt rødt, dekorert helsjirtingbind. Stempel på tittelblad og navn på friblad TROMS. Topografisk-statistisk beskrivelse over Tromsø amt, av Amund Helland. Bind 1-2. Kristiania s. Med 1 foldet kart og 1 bykart. Bundet i ett samtidig skinnryggbind med noe gulldekor. Pen stand VEST-AGDER. Lott 4 div. bøker/hefter. Adressebok med skatteligninger for Vest-Agder 7 utgave Litt løs i rygg og noen anm. inni. 428 s. Vest-Agder fylkestings forhandlinger s. a stand. Agder Skyttersamlag 25-års jubileum Hefte. 56 s. Ill. Noe slitajse og anm. Kristiansand og Opplands Turistforenings årbok Hefte. 114 s, ill. + mange sider reklame. Noe slitt VEST-AGDER. ØYSLEBØ, gard og ætt av Paal Sveinall utgitt av Sogenemda i Marnadal s. Pen stand VESTFOLD. ANDEBU bygdebok, komplett i 3 bind av Arne Gallis, utgitt av Andebu kommune Originalbind. Noe slitasje på ryggene VESTFOLD. BORRE BYGDEBOK. Hovedredaktør: Eyvind Lillevold. Utgitt av Borre kommune s. Pent skinnryggbind VESTFOLD. HORTEN. Lott 24 lokalhistoriske bøker og hefter. Se liste. a stand VESTFOLD. LARVIK. LARVIKS HISTORIE. Av Oscar Albert Johnsen, A. St. Langeland, Gunnar Christie Wasberg, m.fl. I - III. Bind 1 i 2.utg. Larvik s. Rikt illustrert, delvis i farger. Billedplansjer. Orig. helsjirtingbd. Bd. II noe falmet VESTFOLD. LARVIK. Lott 30 lokalhistoriske bøker og hefter. Liste på nett VESTFOLD. Lott 20 lokalhistoriske bøker og hefter. a kvalitet. Se liste VESTFOLD. Lott 4 lokalhistoriske bøker: TJØMØ, NØTTERØ, STOKKE og SANDHERRED. Alle av Lorens Berg. Tjømø er et utgått og slitt bibliotekbind, de tre andre originalbind i brukbar stand VESTFOLD. Sandefjord. Lott 29 lokalhistoriske bøker og hefter. Liste på nett VESTFOLD. TØNSBERG. Lott 24 lokalhistoriske bøker og hefter. a kvalitet. Se liste VESTFOLDMINNE. VESTFOLD HISTORIELAG ÅRBOK. 47 komplette årganger. Med er: 46/47, 47/48, 49/50, 51, 52, 54-63, 65-71, 73-77, 79-86, 88, 90-97, 02, 04, 05/06. I tillegg 21 løse hefter tallet da nummereringen var noe tilfeldig ØSTFOLD. DEHLI, MARTIN. Fredrikstad bys historie. II - V. Fredrikstad s. Rikt illustrert. Karter. Stamtavler. Orig. helsjirtingbd. Et fint sett ØSTFOLD. EIDSBERG BYGDEHISTORIE I (1537-1) og II (1-1940), av Gunnar Rudie 1966 og Sigurd Senje 1970, 1 s. prima skinnryggbind. Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie. Bind I. av H.Frøyset, Mysen Skinnrygg og hjørner. 745 s. Rikt illustrert. Kart. kart. Orig. helsjirtingbd ØSTFOLD. SLEKTSHISTORIE. AALERUDSLEKTEN i Kroer av Martha Østensvig, Halden s. Ex Libris. Dekorert skinnbind. Noen skrammer. Uvanlig ØSTFOLD. SLEKTSHISTORIE. AARNÆSSLEKTEN I ØYMARK med de tilknyttede slekter Kirkeby og Morbach av Martha Østensvig. Halden 1942, 542 sider. Skinnryggbind med noen skrammer. Eks libris. Magasiner, ukeblader og tidsskrifter 1298 ALLERS FAMILIEJOURNAL. Lott ca. 150 magasiner fra Noe varierende kvalitet, mange fine forsider BONYTT 1941 (2 stk.), videre Bonytt 1945, 46, 47 og 48 samt Hjemmets innredning fra COCKTAIL. Lott på 25 gamle blader fra 1951 til Krydder julenr Med er: 1951/15, 16, 18, 20, 1952/16, 25, 1957/1, 1958/19, 1959/11, 13, 12, 22, 23, 1960/1, 4, 26, 1961/8, 1962/16, 1963/13, 2x17, 1964/2, 21, 22, 26. Var. kval FILM. Lott 21 filmmagasiner fra årene. Eldste er to stk. Film og Kino fra 1918, Svenske Filmen 1919, Franske Le Film 1921 og Cine fra 1923 og Amerikanske Picture Play fra 1923, 1925 og 2 fra Var. kval FILMJOURNALEN. Årgangene innbundet i 3 bøker. Svensk magasin. God kvalitet HUNDESPORT Ser ut til å være komplett. a kvalitet på det meste JULEHEFTER. Lott ca. 30 stk til ca Veldig god kvalitet JULEMAGASINER. Lott 57 gamle julehefter. (3 utenlandske). Litt var. kval. Bør sees KLODS HANS. Lott ca. 110 blader Dansk humorblad på 10 s. Mye morsom reklame. Varierende kvalitet, noe rust på en del stifter SKILLINGS-MAGAZIN årgang 1835 og Første og andre årgang innbundet i privatbind. Tidligere eiernavn på fribladet. Noen anmerkninger. Meget uvanlig THE BEATLES, hefte nr. 1 og 2 på norsk, utgitt av Illustrerte Klassikere AS, Fredrikstad. Meget rikt illustrert. God stand. Uvanlig VESLEFRIK Lott 46 stk. ukbar kvalitet på det meste Lott ca. 65 stk. div. ukeblader Bl.a. 15 A-magasin og 15 div. julehefter. a kvalitet. Skjønnlitteratur 1311 FØNHUS, MIKKJEL. Eske med 23 førsteutgaver. Liste på nettet. De fleste i bra stand IBSEN, HENRIK. Samlede verker. Hundreårsutgave. I-XXI. (Bd. XXI består av 2 halvbind). Ved Francis Bull, Kalvdan Koht, Didrik Arup Seip. Oslo Shrt. bnd. med gull i rygg. Har tilhørt biblioteket ved University of California San Diego og er også merket med dette UNDSET, SIGRID. Fru Marta Oulie. 1.utg Meget uvanlig i 1.utgave. Privatbind. Ex Libris. Pen stand. Fotografier, filmer, etc. *) Fotografier, filmer, etc. generelle objekter *) 1314 Gammel album med visittkort- og atelierfotografier. 8 store og 72 små. a stand NORSKE 16mm-FILMER. Lott 3 stk: Ivo Caprino, Oslo - et filmkvad med Sverre Hansen og Ingeborg Gudes vikingdukke, Unni Unna, fra Byåsen skole i Moss, Østfold og Veslefrikk med fela av Gerd Kjølaas og Michael Forlong. Foto og optisk utstyr *) 1316 HASSELBLAD C/M. Flott fotoapparat med Carl Zeiss Planar 2,8/80 objektiv T* og med magasin A12. I meget god stand med bruksanvisning. 1

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Skanfils sommerauksjon 2013, er nr. 183 i rekken. Denne gangen med over 8.7 millioner i utrop og nesten 7 objekter i alle prisklasser, inkl. ca. 290 objekter med utrop,-! Fredagsdelen av auksjonen

Detaljer

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday July 18, 4.00 p.m. Saturday July 19: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til årets sommerauksjon, som vanlig tidfestet trygt inne i fellesferien. Vi presenterer over 6 objekter og utrop samlet knapt 8.4 millioner. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

494 -------------------- 304 ---------------------------

494 -------------------- 304 --------------------------- 7 14 67 38 76 48 128 186 49 63 268 269 494 299 -------------------- 304 --------------------------- 325 506 527 518 583 593 595 636 677 643 668 681 691 682 688 Kjære kunde! Årets første, store Skanfilauksjon

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Innhold SKANFIL PÅ TUR!

Innhold SKANFIL PÅ TUR! TEGNFORKLARINGER / SYMBOLS o = Stemplet/Cancelled ** = Postfrisk/Mint never hinged * = Ustemplet m/hengsel/mint hinged (*) = Ustemplet uten lim/mint without gum = ev/covers Bs = evklipp/piece F = Foto

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Friday 13th April 4.00 p.m. Saturday 14th April: Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils vårauksjon nr. 178 er meget spennende og innholdsrik med vel 7 objekter og et samlet utrop på over 8.5 millioner kroner. Antall objekter med utropspriser over 0,- har vel aldri vært

Detaljer

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded

Viewing: Please note: - All bids below 90% our starting price will be discarded Kjære kunde! Endelig kan vi presentere Skanfil Auksjoners nye drakt, i hvert fall i forhold til våre tallrike internettkunder. Skanfils store høstauksjon nr. 164 inneholder over 5 objekter med utrop nær

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje.

Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. februar 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Vi hadde en fint møte den 6. januar. Ca 25 medlemmer møtte. Webjørn

Detaljer

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT

LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop LOT A: OBJEKT 1-277 OG OBJEKT 278-386 1 Norge 175 kroner jub 1989 0 1500 900 2 Norge, sett mykplast, årssett 1979 0 100 60 3 Norge, sett mykplast, årssett

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal myntforening tirsdag

Detaljer

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS

Kjære kunde! Dear customer! AUKSJONEN FOREGÅR I VÅRE oslo-lokaler; Østensjøveien 29, 0661 OSLO. Yours sincerely SKANFIL AUKSJONER AS Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils høstauksjon, nr. 184, med et samlet utrop på over 8.2 millioner. På fredagsdelen av auksjonen selger vi bl.a. en rekke gode gullmynter, en god avdeling norske

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 14. oktober 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble bare besøkt av 15 medlemmer

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15

Stavanger og Rog. myntklubb Auksj.oppgjør Dato: 24.03.15 1 1/2 Sp. D. 1835 Innrisset JO DJ på adv. NM27A 1/1+ 1000 12 1100 P 2 4 skilling 1825 01 700 0 P 3 4 skilling 1842 1+/01 500 5 550 P 4 4 skilling 1871 1+ 300 59 300 P 5 3 skilling 1868 1/1+ 175 5 190 P

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Fredag 18. juli kl. 16.00 1 15 16 17 18 Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop NORSKE MYNTER Mynter fra dansketiden (før 1814) F 1 DRIKKEKANNE MED SØLVLOKK dekorert med forgylt Frederik IV reisedaler

Detaljer

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no

Mynt & Seddel Nytt. Nr. 7/2015. Mynten alle bør ha i sin samling, 1 Skilling 1771. BESTILL PÅ www.myntogseddel.no Returadresse: Boks 2030 5504 HAUGESUND Mynt & Seddel Nytt Nr. 7/2015 De fleste er nå ferdig med både sommeren og sommerferien og vi nærmer oss igjen den mørke delen av året. Vi innleder denne delen av

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011

8 Skanfil Auksjon 175-15./16. juli 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1650 kv. 1. F 2 2 sk 1642 kv. 1+, NM 129. Schou 49. F 3 2 sk 1642 kv. 1/1+, buklet, NM 129. Schou 48. 1 F 4 2 sk 1647, NM 133, kv. 1, pen. I 5 2

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Invitasjon til medlemsmøte i ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING Torsdag 27. august 2009 kl. 18.30, sted som vanlig i I.O.G.T s lokaler, Keiser Wilhelsgt. 7,3 etasje. Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen

Detaljer

Norske mynter Middelaldermynter

Norske mynter Middelaldermynter 2-ører I 72 50 øre sink 1941 x3, 42 og 43 x4. Blandet kv., I 19 2 øre, samling 1877 til 1972, noe duplisert. Alle men mest kv. 1. kvaliteter. I 73 50 øre sink 1945 kv. 1. 1 I 20 2 øre 1889 kv. 0/01. 1-kroner

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 1. oktober 2013, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte ble besøkt av 18 medlemmer. Auksjonen

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 5. april 2005, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. På siste møte deltok 21 medlemmer. Auksjonen ble livlig og salget

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. oktober 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Høsthalvårets første møte i september ble besøkt av 19 medlemmer.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes.

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. desember 2003, kl. 19.00 i Molde Fjordstuer, Reknes. Vi inviterer til årets siste møte i Romsdal Myntforening. Det blir julemøte og med sterkt

Detaljer

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 27.11.2008 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 10 KR 1983 O 40 20 2 10 KR 1984 O 60 40 3 10 KR 1985 O 60 40 4 10 KR 1986 O 60 40 5 10 KR 1987 O 60 40 6 10 KR 1988 O 60 40 7 10 KR

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 91 1 Spd 1849 kv. 1+/01. Liten ripe helt intil 7 randen. Numismatikk Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 sk 1649, NM. 227, kv. 1. I 2 1 sk 1656 i kv. 1, NM 234, Schou 50. Org.etikett

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt.

4 mark 1692, NM 186A, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 370. 4 mark 1698, NM 192, H.73, kv. 1+, ex OM nr. 18, lott 376. Pen mynt. Norske mynter Middelaldermynter x 1 MAGNUS ERIKSSON, Brakteatet ca. 1350-7 1, NM 2, kv. 1+, tiltalende. Mynter fra dansketiden (før 1814) I 2 1 skilling 1650, NM 228, kv. 1+, tiltalende. I 3 1 sk 1666,

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 27 1/2 sk 1840, 41, 67, 2 sk 1843, VK fra 1 til 1+/01. I 65 50 øre 1929, 40, 42, 5 øre 1876 og 10 øre 1919 I 28 1/2 Spd 1844 kv. 1+. 3 i kv. 1 til 01. I 29 12 sk 1845, 50 og 55 kv. 1. 650 I 66 50 øre

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9.

Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE. Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00. Visning fra kl. 9. Romsdal Myntforening MYNTAUKSJON KAFE GIMLE MØTELOKALET 2. ETASJE BUSSHOLDEPLASSEN, 6413 MOLDE Lørdag 24. mars 2011 kl. 11.00 Visning fra kl. 9.30 Det blir også basar og foreningen er takknemlig for gevinster.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 3. mai 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Årets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på en knallavslutning

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. september 2015 kl. 19:00 Visning fra kl. 18.30 NB! Nytt permanent møtested: Eldres kultursenter, Kirkebakken 1 i Molde (Når du kommer ut fra

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk.

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop. 18 x8, 19 x32, 20 x6. Kvalitet 1- til 1+. I 2 1+ 1 sk 1665, NM 243, H 71C, kv. 1+, mørk. F 78 1+/011 øre 1885, NM 115, kv. 1+/01, tiltalende. 1 Norske mynter I 79 01 1 øre 1885 i kv. 01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) I 80 1 øre 1893 x3 stk., 99 x9, 1902 x15, 06 x4, 07 x7, I 1 1/1+ 1

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND

OBJEKT NR Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND Fredag 27. november, ca 18.15 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1093 - - 1094-1093 Ad Dominum Patriamqve Redit. En meget dekorativ Dansk/Norsk medalje fra 1676.

Detaljer

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra

Union med Sverige (1814-1873) I 8 2 sk 1810 x2, 1820 i kv. ca. 1. + 3 slitte fra x 30 5 øre 1945 kv. 1+/01. 1 I 103 1 kr 1910 kv. 1+. Norske mynter I 31 5 øre samling i Siegbrett 1875-1911, 13-14, 16, I 104 1 kr 1912 kv. 0/01. 1 Mynter fra dansketiden (før 1814) 17, 19, 21-44, 51-70

Detaljer

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 25.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til felles mynttreff på Vestnes Tirsdag 25. mai 2004, kl. 19.00 på Vestnes Fjordhotell i Vestnes sentrum. Visning av objektene fra kl. 18.30. Vi har gleden av nok en gang å invitere alle medlemmer

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Norske mynter Middelaldermynter Norske mynter Middelaldermynter F 1 Penning, Olav Kyrre(1066-1093), Schive III, 34, kv. 1+, svakt buklet. 0 I 49 2 sk 1803 i kv. 01. I 50 4 sk 1809 i kv. 1+. I 51 4 sk 1809 i kv.1+, blankettfeil. I 52

Detaljer

avholder Auksjon nr. 7

avholder Auksjon nr. 7 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere

Kataloger benyttet: Norske pengesedler, 21. utgave 2009 World coins 38. utgave 2010 Hjelp fra div mynthandlere Myntliste Offentlig Auksjon 17. november i Betanias lille sal, Kongensgt 12, Bodø Visning (husk legitimasjon) fra klokken 16,00. Auksjonen starter 18,00. Det er adgang til skriftlige bud fra hele landet..

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009

8 Skanfil Auksjon 167-17./18. juli 2009 I 61 0/01 50 øre 1923 kv. 0/01, noen flekker. (2) 1 I 136 1+/01 2 kr 1914 Jub. i kv. 1+/01, medfølger 7 stk. eldre Norske mynter I 62 50 øre 1941-44 sink VK, fra 1 til 1+. mynter og 5 kr Stord hered 1940;

Detaljer

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 07.09.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. september 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Ja, nå er ferietiden over og vi begynner på en ny sesong

Detaljer

Myntauksjon i region Nordland

Myntauksjon i region Nordland Myntauksjon i region Nordland Region Nordland har fått en større myntsamling i gave. Den inneholder både norske mynter og sedler i tillegg til utenlandske mynter og sedler. Dette auksjoneres vekk 17. november

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011

8 Skanfil Auksjon 173-14./15. januar 2011 Norske mynter Mynter fra dansketiden (før 1814) I 1 1 kr 1723 kv. 1/1-. 1 I 2 1 kr 1725 kv. svak 1. 1 I 3 1 kr 1726 kv. svak 1, reparert etter mulig anheng. I 4 1 sk 1651 kv. 1. I 5 1 sk 1655, 60 og 65,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 8 November 2010 Månedens postkort Det skal selges mange fine postkort på DFK s storauksjon 7. november. Månedens postkort er et av flere uvanlige kort med motiver fra Hokksund.

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010

8 Skanfil Auksjon 170-16./17. april 2010 Norske mynter Middelaldermynter Norsk årgangsmynt 1-ører I 50 1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden. x 51 1 øre 1891, kv. 0. I 52 1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925) F 53 1 øre 1922, kv. 0.

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Hilsen fra Aasgaardstrand. Sendt til Sverige i 1902. K-1 100,- 1002 o Hilsen fra Arendal. Brukt i 1898. K-2 200,- 1003 o Hilsen fra Balholmen.

Detaljer

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop

Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop Obj.nr. Utrop I 34 2 sk 1693 kv. 1/1-, mangler biter av blankett. I 73 Nær komplett samling med 5 øre i to Siegalbum, I 35 2 sk 1697, NM 240, kv. 1. Liten irr flekk på advers. mangler 1918 og 45. Flere i ok kvalitet,

Detaljer

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop

Ark1. Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop Nr. Land Valør Årstall Vurdering Katalog Utrop 1 Danmark 1 skilling 1771 1/1+ 105 2 Danmark 1 skilling 1856 1 25 3 Danmark 1 øre 1916 1+ 20 4 Danmark 1 øre 1921 1+ 15 5 Danmark 1 øre 1933 1+/01 20 6 Danmark

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer